Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release."

Transkript

1 Release-beskrivelse Schultz Fasit versin Mandag den 11. januar 2016 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Opgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit er sket i krdinatin med STAR's pgradering af DFDG til versin Nærværende dkument beskriver ny g ændret funktinalitet samt fejlrettelser siden frrige release. Nye g pdaterede brugervejledninger Ved hver frigivelse af en ny versin af Schultz Fasit pdateres alle relevante vejledninger, ligesm der efter behv intrduceres nye vejledninger. Følgende vejledninger pdaterede eller nye: Opdaterede vejledninger Brgere Breve, blanketter g dkumenter (tidl.: Breve g blanketter) Jb g tilbud Jbnet Planer g placeringer Samtaler Nye vejledninger Dkumentskabelner Ny funktinalitet i Schultz Fasit Med versin intrducerer Schultz ny funktinalitet, sm er afledt af følgende: Beskæftigelsesrefrmen herunder især udstedelse af frister fr dagpengemdtageres selvbking. Brgerens Min plan. Refusinsrefrmens udfasning af refusinsregistrering fr aktiveringsindsatser mv. Kundeønsker til udvidelser g frbedringer af Schultz Fasit - herunder især intrduktin af følgende: Pladsregnskab g prisinfrmatin fr tilbud g placeringer. Dkumentbehandling til brug fr fx udarbejdelse af rehabiliteringsplanens frberedende del.

2 Redigering af skabelner. Visning af brgers jblg. Visning af resultat af brgers selvscreening på Jbnet. Frbedret visning af g søgning i brgeres CV er. I det følgende er ændringerne beskrevet i detaljer. Release-beskrivelse fr Schultz Fasit v Side 2 af 12

3 Generelle ændringer Pladsregnskab på tilbud Indtil nu har der ikke været et decideret pladsregnskab fr tilbud i Fasit, g alle tilbud i Fasit har kunnet vertegnes. Schultz intrducerer nu mulighed fr at føre pladsregnskab fr tilbud. Fr alle tilbud - uanset kategri - er det nu muligt fr tilbudsadministratrer at angive, at et tilbud ikke må vertegnes. Angives dette fr et tilbud, vil Fasit ikke tillade, at der prettes flere samtidige placeringer, end der er pladser på tilbuddet. Er der ikke aktuelt ledige pladser på tilbuddet, vil brugeren, der frsøger at placere i tilbuddet, få besked herm, så snart tilbuddet vælges i placeringsvinduet. Er der udsigt til ledige pladser, vil brugeren blive infrmeret m daten fr første dag med ledig plads, g det vil ikke være muligt at sætte startdaten fr placeringen før denne dat 1. Det bliver gså muligt at angive fr tilbud, at pladsregnskabet skal reservere plads til frlængelse af de placeringer, der allerede er igangværende fr det pågældende tilbud. Reservatinen til frlængelse udløber sm standard 14 dage før tilbuddets slutdat, men hver kmmune kan få reservatinsperiden ændret til at have en anden længde sm standard. Indstillingerne fr pladsregnskab på tilbud fretages i en ny gruppe af felter på Jb g tilbud under verskriften Pladsregnskab. I denne gruppe vil det aktuelle pladsregnskab gså kunne aflæses. Alle pladsregnskabsinfrmatiner g -indstillinger er søgbare. Idet muligheden fr placering i tilbud, sm ikke tillader vertegning, er styret af valg tilbud i kmbinatin med start- g slutdat, er felterne på placering rykket rundt således, at start- g slutdat fr placering nu er at finde i en ny gruppe, kaldet Peride, umiddelbart under gruppen Tilbud. Angivelse af frist fr placering Fr alle tilbud - uanset kategri - er det nu muligt fr tilbudsadministratrer at angive en frist fr placering. Fristen angives sm den dat, hvrpå det senest er tilladt at prette en placering i det pågældende tilbud. Når den angivne dat er passeret, vil det ikke længere være muligt at placere i tilbuddet. Prisinfrmatin på tilbud g placeringer Det er nu muligt at angive prisinfrmatin fr tilbud g placeringer. Prisinfrmatinen angives sm et beløb samt en prismdel, sm kan være en af følgende: Per time Per dag Per uge Per måned Per frløb Er der angivet prisinfrmatin fr et tilbud, vil denne infrmatin blive kpieret ver på placeringer, sm prettes fr det pågældende tilbud. Det vil dg efterfølgende være muligt at ændre prisinfrmatinen fr placeringen. 1 Det vil dg være muligt at prette rene histriske placeringer. Release-beskrivelse fr Schultz Fasit v Side 3 af 12

4 Registrering af begrundelse, bevillingsramme g timetilskudssats fr placeringer STAR har ændret kravene til registrering g indberetning af placeringer: Fr alle placeringer skal der nu angives en særskilt begrundelse fr placeringen. Der er derfr i placeringsbilledet tilkmmet et nyt flerlinjers tekstfelt til angivelse af begrundelse. Det ny felt er placeret under feltet Frmål. Fr placering i kurser g virksmhedsrettede tilbud skal der nu vælges en bevillingsramme svarende til de aktiveringspuljer, STAR udstiller fr jb g uddannelse mv. Bevillingsramme registreres i et felt i en ny gruppe kaldet Bevillingsramme g sats. Registreringen af bevillingsramme træder i stedet fr registreringen af placeringstype. Derfr udgår feltet Placeringstype. Begrebet "Selvejende institutin" afskaffes i den virksmhedsrettede indsats. Idet en selvejende institutin mdtager minimum 50 % støtte fra en ffentlige myndighed, er det fremver den pågældende ffentlige myndighed, der skal registreres sm virksmhed på de berørte placeringer. Fr placeringer i jbrtatin, ansættelse med løntilskud g vksenlærling bliver det nu muligt at angive en timetilskudssats. Tanken er, at det skal kunne lette afregningen af løntilskud g jbrtatinsydelse til ffentlige g private arbejdsgivere. Timetilskudssatsen kan angives i et felt i en ny gruppe kaldet Bevillingsramme g sats. Det er indtil videre frivilligt fr kmmunerne at registrere timetilskudssatser fr placeringer. Der er altså tale m en registreringsmulighed fr jbcentre, der måtte have et frretningsmæssigt behv fr plysning m timetilskudssats. Udfasning af refusinsregistrering fr aktiveringsindsatser mv. Med Refusinsrefrmen udfases med årsskiftet registreringen af høj/lav refusin fr aktiveringsindsatser. Fr placeringer g delvise raskmeldinger vil derfr fremver gælde, at hvis startdat ligger efter 31. december 2015, vil feltet Høj refusin autmatisk blive sat til Nej uden mulighed fr at ændre dette. Dkumentbehandling Schultz intrducerer nu en tillægsfunktinalitet til understøttelse af arbejdet med udfærdigelse af dkumenter i Fasit. Funktinaliteten kan tilgås via en ny knap i båndet på brgerbilledet kaldet Dan dkument, sm vil åbne guiden fr prettelse af nyt dkument fr brgeren. Et dkument baserer sig altid på en skabeln. Ved prettelse af et nyt dkument skal man således vælge en dkumentskabeln. Ud ver en tm dkumentskabeln vil Fasit med nærværende release have dkumentskabelner fr udfærdigelse af rehabiliteringsplanens frberedende del samt udfærdigelse af rehabiliteringsteamets indstilling. Det er muligt at arbejde med et dkument ver tid, inden det færdiggøres g ptages i brgerens jurnal. Et dkument kan således gemmes sm kladde. Når man gemmer et dkument sm kladde, er det muligt at angive, hvilken bruger af Fasit der skal være ansvarlig fr det videre arbejde med dkumentet. I den frbindelse kan man angive en pfølgningsdat samt en krt tekst, der beskriver dkumentstatus. Der vil så dannes en pgave til den ansvarlige bruger med falddat lig den angivne pfølgningsdat. Funktinaliteten understøtter gså mulighed fr tilføjelse af bilag. Release-beskrivelse fr Schultz Fasit v Side 4 af 12

5 En samlet versigt ver en brgers dkumenter kan findes under et nyt punkt i venstremenuen på brgerbilledet kaldet Dkumenter. Herfra vil det gså være muligt at prette nye dkumenter. Kntakt Schultz fr nærmere infrmatin m mulighederne fr at få aktiveret denne funktinalitet. Visning af brgers screeningsresultat fra Jbnet m uddannelsesparathed Når uddannelseshjælpsansøgere tilmelder sig på Jbnet, bliver de tilbudt screening fr uddannelsesparathed. Resultatet af denne screening kan være relevant fr den sagsbehandler i jbcentret, der efterfølgende skal visitere brgeren. Det er derfr nu muligt i Fasit at se resultatet at brgerens selvscreening. Screeningsresultatet kan tilgås via en ny knap i båndet på brgerbilledet kaldet Brgers selvscreening. Visning af brgers jblg fra Jbnet Fr de brgere, der er pålagt at føre jblg, skal jbcentret kunne rientere sig i jblggen - dels fr at kunne støtte g vejlede brgeren i dennes jbsøgning g dels fr at kunne kntrllere, m brgeren dkumenterer sin jbsøgning sm aftalt. Det er derfr nu muligt i Fasit at se brgerens jblg. Jblggen kan tilgås via en ny knap i båndet på brgerbilledet kaldet Jblg. Registrering af brgeres kntaktpersner g synliggørelse af disse på Jbnet Med de seneste refrmer på beskæftigelsesmrådet er der fastsat regler m, at visse målgrupper skal have tilknyttet særlige kntaktpersner, sm skal fungere sm fx krdinerende g gennemgående sagsbehandler: FØP-/fleks-refrmen: LAB 68 c - Kmmunen skal udpege en gennemgående g krdinerende sagsbehandler til persner, der deltager i et ressurcefrløb efter 68 a eller 68 b. Kntanthjælpsrefrmen: LAB 18 a - En persn, der er mfattet af 2, nr. 3 eller 13, har ret til en krdinerende sagsbehandler, der skal sikre, at persnen får en helhedsrienteret indsats, sm er tværfaglig g krdineret på tværs af de kmmunale frvaltninger g andre myndigheder. LAB 31 b, stk. 2 - Persner, der er mfattet af 2, g sm udskrives fra psykiatrisk indlæggelse, har ret til et tilbud m mentrstøtte (udskrivningskrdinatr, red.) i p til 3 måneder frud fr udskrivelsen g fr en peride på mindst 6 måneder i alt. Udslusningskrdinatr (nævnt i alm. bem. afsnit i lvfrslag L223). Sygedagpengerefrmen: SDP-lven 13 d, stk. 4 - Kmmunen skal udpege en gennemgående g krdinerende sagsbehandler til en sygemeldt, der er visiteret til kategri 3, jf. 12. Beskæftigelsesrefrmen: Persnlig jbfrmidler (bl.a. nævnt i alm. bem. afsnit 3.6 i lvfrslag L58). Da der samtidig er plitisk ønske m, at brgeren kmmer i centrum, at der er gennemsigtighed i indsatsen g at det skal være nemmere fr brgerne at navigere mellem de frskellige myndigheders g Release-beskrivelse fr Schultz Fasit v Side 5 af 12

6 frvaltningers indsats, har STAR fundet behv fr, at disse brgerens kntaktpersner skal kunne ses på Jbnet. Da vennævnte særlige kntaktpersner ikke afgives sm tilbud efter LAB-kapitel (sm det fx er tilfældet med mentrer g udskrivningskrdinatrer), skal de derfr registreres g indberettes til DFDG på anden vis. Derfr intrducerer Schultz nu mulighed fr at registrere kntaktpersner fr brgere på struktureret vis. Til frmålet er derfr tilkmmet et nyt punkt i venstremenuen på brgerbilledet kaldet Brgers kntaktpersner. Vælges dette, vises en versigt ver de persner, der er eller har været kntaktpersn fr brgeren. Der kan herfra gså prettes nye kntaktpersner fr brgeren. En kntaktpersn fr brger kan enten vælges blandt brugerne af Fasit eller blandt pster i katalget i Fasit ver generelle kntaktpersner. Fr hver kntaktpersn fr brger skal der angives en peride samt en af følgende rller: Krdinerende sagsbehandler Udslusningskrdinatr Persnlig jbfrmidler Støtte-kntaktpersn Visning af brgers aftaler g samtaler med a-kasse Beskæftigelsesrefrmen har medført, at dagpengemdtagere nu har et kntaktfrløb, sm i højere grad er krdineret mellem a-kasser g jbcentre. Fr bedre at understøtte dette intrducerer Schultz nu mulighed fr, at man fra et nyt punkt i venstremenuen på brgerbilledet kaldet A-kasse kan rientere sig i alle de mødeaftaler g gennemførte samtaler, sm brgeren har haft med sin(e) a-kasse(r). Når menupunktet vælges, vises en versigt ver alle mødeaftaler (både planlagte g aflyste) samt alle gennemførte samtaler. Hver mødeaftale/gennemført samtale kan åbnes fr præsentatin af yderligere detaljer. Frbedret understøttelse fr visning g gdkendelse af CV Præsentatinen af brgeres CV samt vilkårene fr gdkendelse af disse er blevet frbedret på følgende mråder: Visning af brgers CV samt funktinaliteten fr gdkendelse af CV er nu samlet i et fælles vindue. Vinduet åbnes fra en knap i båndet på brgerbilledet kaldet Brgers CV. Således udgår punktet CV i venstremenuen. Brgerens CV vises nu sm en udskriftsvenlig pdf, sm gså kan dwnlades sm fil til brug fr fx vedhæftning sm bilag til brev eller dkument. Ved gdkendelse af CV er det nu muligt at åbne et eventuelt tidligere ikke-gdkendt CV fr sammenligning med det aktuelle CV. Frbedret struktur fr CV er Strukturen fr de søgbare CV-data i Fasit er blevet frbedret samt udvidet med strukturerede kørekrtinfrmatiner. Release-beskrivelse fr Schultz Fasit v Side 6 af 12

7 Angivelse af 'Hvedgruppe' g 'Fagmråde' fr stillingsbetegnelser sm mål fr plan Beskæftigelsesmål fr planer har hidtil kun været mulige at angive sm enten fritekster eller stillingsbetegnelser fra DISCO-klassifikatinen. Nu åbnes der p fr muligheden fr gså at angive strukturerede mål sm enten hvedgruppe eller fagmråde fra DISCO-klassifikatinen - altså et eller t niveauer ver stillingsbetegnelser. Nye plantyper fr dagpengemdtagere STAR har ændret kravene til indberetning af mål fr dagpengemdtageres uddannelses- g jbplaner: STAR tillader ikke længere angivelse af beskæftigelsesmål sm fritekst. Disse skal nu angives sm enten hvedgruppe, fagmråde eller stillingsbetegnelse fra DISCO-klassifikatinen. STAR kræver nu, at der på uddannelsesplaner fr dagpengemdtagere med et uddannelsespålæg skal angives både uddannelses- g beskæftigelsesmål. Ovennævnte betyder, at Schultz har intrduceret t nye plantyper, sm alene skal benyttes fr dagpengemdtagere: Jbplan fr dagpengemdtagere Uddannelsesplan fr dagpengemdtagere Min plan Per 11. januar 2016 intrducerer STAR digital understøttelse fr brgerens Min plan. Det betyder, at alle mål, indsatser, aktiviteter, aftaler g krav til jbsøgning skal fremgå af én samlet plan kaldet Min plan. Således vil Min plan være en sammenstykning af følgende elementer: Mål g planbeskrivelse fra brgerens aktuelle jbcenterplan. De aktiviteter (placeringer) der aktuelt indgår i jbcentrets plan 2. Aftalen fra seneste nulstillende samtale i jbcentret. Aftalen fra seneste nulstillende samtale i a-kassen 3. A-kassens aktuelle krav til brgerens jbsøgning 4. Det bliver således ikke direkte synligt fr brgeren, m jbcentrets plan fr brgeren er en jbplan, uddannelsesplan, rehabiliteringsplan etc. Jbcentrets plantype skal pfattes sm en teknikalitet, der ikke er relevant fr brgeren at frhlde sig til. Fr at tilsikre, at jbcentret kan få samme verblik ver brgerens samlede Min plan, intrducerer Schultz nu visning af Min plan i Fasit. Visning af Min plan sker ved klik på en ny knap i båndet på brgerbilledet kaldet Brgerens Min plan. Denne knap erstatter knappen Gå til plan. Sm nget nyt vil man sm bruger altid først blive ledt til brgerens Min plan - gså selvm brgeren ikke skulle have en sådan. På den måde håber Schultz, at sagsbehandleren i jbcentret altid kan være bekendt med indhldet af brgerens aktuelle Min plan. Fra visningssiden fr Min plan er det muligt at redigere jbcentrets plan, ligesm det vil være muligt at tilføje placeringer. 2 Dg fraset placering i hjælpemiddel g persnlig assistance. 3 Kun relevant fr dagpengemdtagere. 4 Kun relevant fr dagpengemdtagere. Release-beskrivelse fr Schultz Fasit v Side 7 af 12

8 Bemærk: Grundet en begrænsning i DFDG g Jbnet er indhldet af det særlige skabelnfelt fr fx plantyperne Rehabiliteringsplan g Aftale m pfølgning ikke en fr brgeren synlig del af Min plan. Fr verskuelighedens skyld har Schultz imidlertid valgt, at dette indhld præsenteres på visningssiden fr Min plan i relatin til det øvrige indhld af jbcentrets plan. Udstedelse af frister fr dagpengemdtageres pligt til selvbking Fra 11. januar 2016 skal jbcentrene registrere g indberette frister fr dagpengemdtageres selvbking af næstkmmende jbsamtale 5. Det er jbcenteret, sm ejer fristerne g dermed har ansvaret fr at prette, flytte g slette fristerne. Det vil sige, at jbcenteret har ansvar fr at ændre fristen, hvis der er frhld i brgerens situatin, sm nødvendiggør det. Ved udstedelse af frist fr selvbking skal angives den dat, jbcentret frventer, at næste jbsamtale senest skal være afhldt. Det er således dagpengemdtagerens pgave at sørge fr at selvbke en jbsamtale så betids, at den kan afhldes inden fristens udløb. Hvis en brger (inden fr en udstukket frist) går på Jbnet fr at selvbke, g der ikke er ngen ledige tider, vil der ifølge STAR autmatisk gå en afsted herm fra Jbcenter Planner til en nærmere defineret adresse i jbcentret. Det er jbcentrets administratrer af Jbcenter Planner, der angiver denne adresse. Der kan kun udstedes én frist ad gangen. En frist prettes ved klik på en ny knap i båndet på brgerbilledet kaldet Frist fr selvbking. Efter gennemførelse af jbsamtale fr dagpengemdtagere vil man gså blive tilbudt at udstede frist fr afhldelse af næste jbsamtale. Sammen med en udstedt fristdat kan angives en såkaldt aktiveringsdat. Aktiveringsdaten angiver, fra hvrnår brgeren (via Jbnet eller huskeservice) vil blive gjrt pmærksm på fristen. Dette kan være nyttigt, hvis jbcentret vil undgå, at brgeren selvbker samtalen til afhldelse længe før den udstedte frist. En frist vil altid have en af følgende statusser: Aktiv / Ikke aktiveret Når en frist udstedes, vil den få status "Aktiv". Hvis der er sat en aktiveringsdat fr fristen, vil den dg have status "Ikke aktiveret frist", indtil aktiveringsdaten prinder. Indfriet Status skifter til "Indfriet", når en brger selvbker et møde til afhldelse inden fr den udstedte frist eller indkaldes af jbcentret via Fasit eller Jbcenter Planner. Overskredet Status skifter til "Overskredet", hvis der ikke prettes en bking i DFDG med aftaledat senest på den udstedte frist. Lukket / Administrativt lukket En frist med status "Indfriet" vil autmatisk skifte til status "Lukket", når dagen fr mødet prinder. Dette vil gså ske, selvm brgeren fx udebliver. En udstedt frist kan annulleres af jbcentret. Sker det, vil status skifte til "Administrativt lukket". I ngle tilfælde vil DFDG autmatisk slette fristen. Det sker hvis: Brgeren skifter/lukker kntaktgruppe Brgeren har været afmeldt i mere end 7 dage 5 Gælder ikke jbsamtaler med a-kassedeltagelse. Release-beskrivelse fr Schultz Fasit v Side 8 af 12

9 Brgeren skifter jbcenter Brgeren dør Registrering af brgers fritagelse fr pligt til selvbking Med nærværende release tilkmmer ny fraværstype Fritaget fr pligt til selvbk fr registrering af brgeres fritagelse fr pligten til selvbking på Jbnet. Registrering af en sådan fritagelse vil autmatisk annullere en fr brgeren eventuelt udstedt frist. Ny registreringsfrm fr fratagelse af brgers mulighed fr selvbking STAR har bestemt, at fratagelsen af en brgers mulighed fr selvbking på Jbnet skal ske ved registrering af et fravær. Med nærværende release tilkmmer derfr ny fraværstype Frataget ret til selvbk fr registrering af dette frhld. Nye hændelsestyper fr målgruppe 2.1 Det bliver nu muligt at registrere nedennævnte hændelsestyper fr dagpengemdtagere under Negative hændelser. Registreringerne vil blive videresendt til brgeres a-kasser sm underretningspligtige hændelser. Afslået eller phørt i tilbud Giver digital besked fra jbcenter til a-kasse m, at et medlem ikke er fremmødt til eller har afbrudt en aktivitet, der er blevet givet sm et tilbud af jbcentret jf. lv m aktiv beskæftigelsesindsats. Denne hændelse kan prettes i frbindelse med en placering. Advis pensinsansøgning under behandling i kmmunen Giver digital besked fra jbcenter til a-kasse m, at en pensinsansøgning er under behandling. Nye Schultz Fasit standard skabelner Følgende brev- g dkumentskabelner frigives med denne release: Dc.Rehab_Selvstaendig_STAR - Rehabiliteringsplanens frberedende del fr selvstændige (STAR) Dc.Rehab_STAR - Rehabiliteringsplanens frberedende del (STAR) Dc.Tm_skabeln - Tm skabeln fr nyt dkument Release-beskrivelse fr Schultz Fasit v Side 9 af 12

10 Ændringer med relevans fr kmmuner med integratin til ydelsessystemerne KMD Dagpenge: Stp fr indberetning af højrefusinsperider Med Refusinsrefrmen udfases med årsskiftet registreringen af høj/lav refusin fr aktiveringsindsatser. I den frbindelse lukkes snitfladen md KMD Dagpenge fr indberetning af højrefusinsperider ned fr bestandig. Nedlukningen er sket den 23. december Der er således fra kl. 16:00 denne dat ikke længere blevet beregnet g versendt højrefusinsperider fra Fasit til KMD Dagpenge. Ændringer med særlig relevans fr jbcentrets systemansvarlige Redigering af skabelner fr planer, breve g dkumenter Schultz intrducerer et nyt værktøj til redigering af brevskabelner. Hermed er det muligt at redigere teksten i eksisterende kmmunespecifikke brevskabelner. Man kan endvidere kpiere Fasits standardskabelner, redigere dem g dermed gøre dem kmmunespecifikke. Adgangen til at benytte dette værktøj er styret med Fasit-sikkerhedsrllen "Brevskabelner - Administrere", sm giver mulighed fr at kntrllere, hvilke brugere der har adgang til værktøjet. Release-beskrivelse fr Schultz Fasit v Side 10 af 12

11 Fejl rettet siden frrige release Sygedagpengesager Afslutningsårsag fr sygefravær er krævet ved lukning af Sygedagpengesag. Overbliksinfrmatin - Brger Overbliksinfrmatinen er ikke tilpasset de nye plantyper fr aktuelt gældende plan. Schultz Fasit krævede en afslutningsårsag fr sygefraværet ved stp af en sygedagpengesag, hvr brgeren var fraflyttet kmmunen. Dette er løst ved, at Schultz Fasit ikke længere kræver angivelse af en afslutningsårsag fr sygefraværet ved afslutning af en sygedagpengesag. Ved en fejl var vres beregning af plantyper under verbliksbilledet i Schultz Fasit ikke tilpasset de nye plantyper. Dette er nu løst. Listevisninger Nyprettede brugere i Fasit skal sm default få vist 250 rækker. Placeringer Adgang til placering i visse tilbudstyper fr målgrupperne 2.6 g K8 uden ydelse. Ved en fejl blev nyprettede brugere i Schultz Fasit ikke altid prettet med mulighed fr at se p til 250 pster ad gangen. Disse brugere kunne ex. kun se 50 brgere eller sager ad gangen. Dette er nu løst g alle brugere bliver prettet med indstillingen 250 pster ad gangen. Hvis det ikke lykkes Fasit at sende besked til KMD Sag, dannes der en pgave på sagen i Fasit m at fretage registreringen manuelt i KMD Sag. Det kunne imidlertid hænde, at denne pgavedannelse ikke skete. Fejlen er nu rettet. Slet (deaktiver) placering kan ikke gennemføres. I visse tilfælde kunne en upubliceret placering ikke deaktivers (slettes). Dette er nu løst. Blanketter Ved Dan blanket vises frkert afdeling i følgebrevet. Ved en fejl km der, i visse tilfælde, en frkert afdeling på følgebreve til blanketter. Dette er nu løst. Planer Plan validerer på m der ligger en gdtgørelse på en placering. I visse tilfælde kunne en plan kan ikke publiceres, hvis der lå en placering på brger med en gdtgørelse der havde samme peride sm placeringen. Dette er nu løst. Integratin med KMD Aktiv Besked til KMD Aktiv ved fravær "Omfattet af kntantydelse" g "Omfattet af integratinsydelse". Ved prettelse af fravær "Omfattet af kntantydelse" g "Omfattet af integratinsydelse" blev der ikke autmatisk sendt besked til KMD Aktiv. Dette er nu rettet, så KMD Aktiv får krrekt besked m fraværet. Jbcenter Planner Release-beskrivelse fr Schultz Fasit v Side 11 af 12

12 Opdatering af sagsbehandler på indkaldelse i Jbcenter Planner Hvis man i frbindelse med mbking af en indkaldelse i Jbcenter Planner ændrede vejleder til en anden sagsbehandler, slg denne ændring ikke igennem i Fasit. Dette er nu rettet, så den ansvarlige sagsbehandler ligeledes pdateres på aftalen i Fasit. Jurnalntater Fejlbesked på jurnalntatfrmular I ngle tilfælde kunne der kmme en generel, teknisk fejlbesked, når man frsøgte at gemme et jurnalntat. Prblemet er nu løst ved at deaktivere de autmatiske frslag der blev vist i frmularens pslagsfelter. Release-beskrivelse fr Schultz Fasit v Side 12 af 12

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-1.1 Den 7. maj 2015 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt den 6. maj 2015 kl. 17:00.

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. RELEASE NOTES Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2014-4.0 Den 5. januar 2015 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt den 2.

Læs mere

Berigtigelse af journalnotater for brugere der kun har rollen 'Borgere og sager - Udføre' (dvs. alle sagsbehandlere).

Berigtigelse af journalnotater for brugere der kun har rollen 'Borgere og sager - Udføre' (dvs. alle sagsbehandlere). RELEASE NOTES Release ntes FASIT Jbcenter versin 2014-2.0 Ibrugtagningsdat 30. juni 2014 Den 30. juni 2014 frigiver Schultz Infrmatin en ny versin af FASIT Jbcenter. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet

Læs mere

Nye opfølgningsregler til brug for automatisk opgavegenerering

Nye opfølgningsregler til brug for automatisk opgavegenerering RELEASE NOTES Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2014-2.3 13. nvember 2014 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Udvidelse af brugervejledning Brugervejledningen Søgninger g visninger i

Læs mere

Med version introducerer Schultz ny funktionalitet, som er afledt af følgende:

Med version introducerer Schultz ny funktionalitet, som er afledt af følgende: Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-1.0 Den 23. marts 2015 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt den 20. marts 2015 kl.

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Begreber g sammenhænge i Byg g Miljø Versin 1.5 26. marts 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 4 Krt m Byg g Miljø... 5 Hvad er Byg g Miljø?... 5 Hvrdan kan ansøgerne bruge

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Miljøministeriet Miljøstyrelsen husdyrgdkendelse.dk T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Versin: 1.0 Status: 05 - Gdkendt Gdkender: Pul Lundsby Frfatter: Mrten Lange Kirkegaard Cpyright 2015 Netcmpany.

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.27.0. Den 10. december 2009. J.nr.: 4004 V1088 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.27.0. Den 10. december 2009. J.nr.: 4004 V1088 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS versin 1.27.0 Den 10. december 2009 J.nr.: 4004 V1088 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.cm

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning Digital post på Virk.dk

Vejledning Digital post på Virk.dk Vejledning Digital pst på Virk.dk Indbakke g arkiv Sådan får du vist din pst Sådan får du installeret nyeste versin af Adbe Reader Sådan anvender du arkivmapper Pst Åbne pst Slette pst Flytte pst Arkivere

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Schultz har udarbejdet følgende nye brugervejledninger til nogle specialfunktioner i Fasit:

Schultz har udarbejdet følgende nye brugervejledninger til nogle specialfunktioner i Fasit: RELEASE NOTES Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2014-2.2 Den 2. ktber 2014 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit påbegyndes den 1. ktber

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Mamut Enterprise Produkt- og Kundeservice

Mamut Enterprise Produkt- og Kundeservice Mamut Enterprise Prdukt- g Kundeservice Dette er en indføring i hvrdan du benytter prduktet Mamut Enterprise Prdukt- g Kundeservice. Det vil ved hjælp af et fiktivt eksempel sm mhandler virksmheden `TV-

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Prokuraopsætning i IndFak

Prokuraopsætning i IndFak Prkurapsætning i IndFak Oktber 2015 ØSY Prkuragrænser kan psættes i faktura- g/eller i Indkøbsdelen. De t mduler anvender ikke samme prkuragrænser. Det er derfr vigtigt, at man frhlder sig til prkurapsætning

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Sagsbehandler. i Byg og Miljø. Version 1.2 13. marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Sagsbehandler. i Byg og Miljø. Version 1.2 13. marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Sagsbehandler i Byg g Miljø Versin 1.2 13. marts 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 3 Sagsbehandleradgang i Byg g Miljø... 4 Mdtagelse af ansøgninger hs myndigheden...

Læs mere

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en INTRODUKTION Micrsft Office Wrd-dkumenter kan gå tabt i visse situatiner. Dkumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en fejl tvinger Wrd til at afslutte, hvis du plever en strømafbrydelse under redigering,

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Indledning. Side 2 af 13

Indledning. Side 2 af 13 Frside Indledning e-addin er et Excel tilføjelses prgram der nemt kan hente data fra e-cnmic ver i Excel. Fr at bruge det skal du have dit regnskab hs e-cnmic. Hvis du ikke har det kan du prette en gratis

Læs mere

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 13.0.0

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 13.0.0 KMD Digital Valgliste. Tekniker Versin 13.0.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1.1 Ansvar fr afvikling... 3 1.2 Evnen til at håndtere fejl... 3 2 Systemversigt... 4 3 Frberedelse... 6 3.1

Læs mere

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkebrg Kmmune Dat g tidspunkt: mandag den 3. februar 2014 kl. 17.15 20.00 inkl. spisning Sted: Mødelkalet, Silkebrg Sprtscenter Deltagere: Lars Bundgaard, Jørgen

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. RELEASE NOTES Revideret release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2014-4.0 Den 5. januar 2015 frigav Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Find klubregisteret... 2 Jeg kan ikke se klubregisteret?... 2

Find klubregisteret... 2 Jeg kan ikke se klubregisteret?... 2 Vejledning til klubregister Indhld Find klubregisteret... 2 Jeg kan ikke se klubregisteret?... 2 Grupper g ekstra felter... 3 Opret grupper... 3 Hvad er en gruppe... 3 Opret ekstrafelter... 4 Hvad er standartfelter...

Læs mere

Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i boli.nu. kom foran på ventelisten. boli.nu for alle

Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i boli.nu. kom foran på ventelisten. boli.nu for alle km fran på ventelisten Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i bli.nu bli.nu fr alle FLEKSIBEL UDLEJNING NYE MULIGHEDER I DE ALMENE BOLIGOMRÅDER Fredericia Kmmune g bli.nu har indgået en aftale m nye

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser fr benyttelse af PARSHIP.dk - versin 18.11.2010 Når De tilmelder Dem sm kunde hs PARSHIP (kntrahent er PARSHIP GmbH, Brandstwiete 1,

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Sagsbehandler. i Byg og Miljø. Version 1.4 7. april 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Sagsbehandler. i Byg og Miljø. Version 1.4 7. april 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Sagsbehandler i Byg g Miljø Versin 1.4 7. april 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 3 Sagsbehandleradgang i Byg g Miljø... 4 Mdtagelse af ansøgninger hs myndigheden...

Læs mere

Time Sag Styring i Qmanager

Time Sag Styring i Qmanager Indhldsfrtegnelse Opsætning (NOVAQ Administratr)... 1 Licensnøgle... 1 Rd gruppen til Time-Sag administratrerne... 1 Rettighedspsætning (Default psætning)... 2 Hvem kan administrere brugernes tidsindstillinger...

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

VIGTIG PRODUKTINFORMATION HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgængelig hjertestarter) Softwareopgradering

VIGTIG PRODUKTINFORMATION HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgængelig hjertestarter) Softwareopgradering VIGTIG PRODUKTINFORMATION HeartSine Technlgies samaritan PAD 500P (ffentlig tilgængelig hjertestarter) Sftwarepgradering Kære ejere af samaritan PAD 500P Denne infrmatin har til frmål at frtælle m en pdatering,

Læs mere

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Den Selvejende Institutin Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Indhld Velkmst / åbningstider / lukkedage Persnalet på stuerne / kntaktpersn Frældresamtaler Det pædaggiske værdigrundlag Dagsprgram

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk BYGGESKADEFONDEN BYGGESKADEFORSIKRING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76

Læs mere

Mig og min ADHD -profil:

Mig og min ADHD -profil: Mig g min ADHD -prfil: - et hjælperedskab til dig, sm kan have svært ved at beskrive dine vanskeligheder g hvad ADHD gør ved lige netp dit liv. Denne skabeln kan du bruge, hvis du ligesm mange andre med

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

Vejledning til Plakater

Vejledning til Plakater Vejledning til Plakater Når du er lgget ind, finder du plakatskabelnerne ved at klikke skabelner g derefter Plakat. Under teksten plakater finder du tre ikner. Det er skabelner til tre frskellige plakater:

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT SEPTEMBER 2015

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT SEPTEMBER 2015 VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT SEPTEMBER 2015 BYFORNYELSE 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Brugeroprettelse i KOLDING og AABENRAA hvem gør hvad?

Brugeroprettelse i KOLDING og AABENRAA hvem gør hvad? Brugerprettelse i KOLDING g AABENRAA hvem gør hvad? I dette dkument beskrives pgaver g ansvarsfrdeling i frbindelse med brugerprettelse i hhv. Klding g Da Klding frtsat er kblet p på Sygehus Lillebælts

Læs mere

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup

Læs mere

Klubregister...1 Indhold...1. Begrebsforklaring...2 Gruppe...2 Standartfelter...2 Ekstrafelter...2 Gruppeejer...2. Den indledende proces...

Klubregister...1 Indhold...1. Begrebsforklaring...2 Gruppe...2 Standartfelter...2 Ekstrafelter...2 Gruppeejer...2. Den indledende proces... Klubregister Indhld Klubregister...1 Indhld...1 Begrebsfrklaring...2 Gruppe...2 Standartfelter...2 Ekstrafelter...2 Gruppeejer...2 Den indledende prces...3 Opret grupper...3 Opret ekstrafelter...4 Indlæsning

Læs mere

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a)

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a) INSTRUKS fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner magtanvendelse ktber 2015 Instruks fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner (SEL 126a) Udstedt: 12. februar 2015. Redigeret ktber 2015 Gdkendt af:

Læs mere

Hjelp til Speedadmin. Fakturering

Hjelp til Speedadmin. Fakturering Hjelp til Speedadmin Fakturering Indhld Indhld... 2 Faktureringsdelen... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Opsætning af betalingssystemet... 3 Opsætning til Visma/Agress/ERV... 4 Test af første fil... 4

Læs mere

Når jeg logger ind på MIT CA /Selvbetjeningsløsningen med NemID kommer jeg blot tilbage igen til startsiden den looper.

Når jeg logger ind på MIT CA /Selvbetjeningsløsningen med NemID kommer jeg blot tilbage igen til startsiden den looper. Teknisk FAQ Når jeg lgger ind på MIT CA /Selvbetjeningsløsningen med NemID kmmer jeg blt tilbage igen til startsiden den lper. Du skal være medlem eller have været medlem fr at kunne lgge på. Digital signatur

Læs mere

Vejledning til de 28 fejltyper ifm. kvalitetssikring af tilbud til personer med erhvervet hjerneskade oktober 2011 februar 2012.

Vejledning til de 28 fejltyper ifm. kvalitetssikring af tilbud til personer med erhvervet hjerneskade oktober 2011 februar 2012. Vejledning til de 28 fejltyper ifm. kvalitetssikring af tilbud til persner med erhvervet hjerneskade ktber 2011 februar 2012. 1. Tilbuddet har færre end 4 pladser (mulig fejl) På stamplysningsblankettens

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job Initiativ fr førtidspensinister, der ønsker jb Dette 6. g sidste nyhedsbrev er et krt resumé af slutevalueringen af initiativet. Initiativet har pfyldt sine 3 mål: Mål 1: Målrettet infrmatin til alle førtidspensinister

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

NOTAT: Øgede flygtningekvoter og konsekvenserne heraf. Forsørgelsesydelser (netto) 10.853 25.022 Budgetgaranti

NOTAT: Øgede flygtningekvoter og konsekvenserne heraf. Forsørgelsesydelser (netto) 10.853 25.022 Budgetgaranti Ntat Ntat til sagen: Øget flygtningekvte i 2015 NOTAT: Øgede flygtningekvter g knsekvenserne heraf Beskæftigelse g Sundhed har, sammen med Børn g Unge g Øknmistaben, sm en rienteringssag varslet såvel

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86 Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling g løb i KTK86 Indhld Frmål... 3 Sikkerhedsprcedurer fr Åbent vand-træning i KTK86... 4 Inden træning skal den ansvarlige træner gøre følgende:... 4 Inden deltagelse

Læs mere

Regler for leje af fælleshuset

Regler for leje af fælleshuset Pris fr at leje/bruge fælleshuset Regler fr leje af fælleshuset Fredag, lørdag, søndag g helligdage er prisen: Mandag-trsdag er prisen: Der pkræves depsitum fr alle lejemål på: 500 kr. 200 kr. 1.250 kr.

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Annncering vedrørende frit-valgsmrådet i Faabrg-Midtfyn Kmmune 1 1 Indledning Nærværende annncering af fritvalgsmrådet vedrører persnlig pleje g praktisk hjælp efter servicelven 83 i Faabrg-Midtfyn Kmmune

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version Den 15. december J.nr V

Versionsbrev. LUDUS version Den 15. december J.nr V Versinsbrev LUDUS versin 1.34.0 Den 15. december 2010 J.nr. 4004-V1640-10 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.cm

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

AU Timeløn. Timelønnede medarbejdere - Vejledning. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3.0

AU Timeløn. Timelønnede medarbejdere - Vejledning. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3.0 AU Timeløn Timelønnede medarbejdere - Vejledning TIMEmSYSTEM ApS Link: https://au.mtime.dk Versin 3.0 Januar 2017 Frrd: Velkmmen til AU Timeløn. Denne vejledning er udviklet fr, at give dig et verblik

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret 20.05.2003 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade 14 1300 København

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016. Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016

Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016. Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016 Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016 Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016 Den 13. juni 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. GENERELT... 3 1.1: ÆNDRING AF KONTAKTOPLYSNINGER

Læs mere

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Nattevagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup Nielsen PRAKSIS-design juli 2012 Det, der karakteriserede arbejdsfrhldene g pgaverne fr nattevagterne

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 2 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 Indhld Frrd... 4 1. Overrdnet ydelsesbeskrivelse fr individuel

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

IT Politik Ældre & Sundhed

IT Politik Ældre & Sundhed Standardbetegnelse DDKM: - Anvendelsesmråde g målgruppe: Ledere g medarbejdere i Ældre & Sundhed Dkumenttype: Plitik Gdkendt af: Team Ledelse Gdkendelsesdat: 19. ktber 2015 Dkumentstyring: FICS sagsnr.:

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Projektbeskrivelse Ungecenter - Én indgang for de unge

Projektbeskrivelse Ungecenter - Én indgang for de unge Prjektbeskrivelse Ungecenter - Én indgang fr de unge maj 2014 Intrduktin. Faxe Kmmune vil etablere et ungecenter, hvr unge kan søge råd g vejledning m uddannelse g få adgang til en helhedsrienteret indsats

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet i Dragør Kommune

Forretningsorden for Handicaprådet i Dragør Kommune Frretningsrden fr i Dragør Kmmune I medfør af Lv m retssikkerhed g administratin på det sciale mråde (Lv nr. 574 af 24 juni 2005) 37a har Kmmunalbestyrelsen i DragørKmmune nedsat et handicapråd g i henhld

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Ministeriet fr Børn, Undervisning g Ligestilling Sagsnr. 16/02325 Senest pdateret den 8. april 2016 Spørgsmål/svar til udbud m Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Der er til dags dat mdtaget g besvaret

Læs mere

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0 Km gdt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Versin 2.1.0 Km gdt i gang Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1.1 Ansvar fr afvikling... 3 1.2 Evnen til at håndtere fejl... 3 2 Systemversigt...

Læs mere

Forslag til ny tekst i e-dok dokumenter om genoptræning

Forslag til ny tekst i e-dok dokumenter om genoptræning Frslag til ny tekst i e-dk dkumenter m genptræning Titel: Genptræning, Sundhedsaftale 2015-2018, reginal retningslinje Frmål Dkumentet beskriver de nye indsatser, sm fremgår af Bekendtgørelse m genptræningsplaner

Læs mere

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen)

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen) Infrmatin m Feldbrg Frie Børneunivers (frisklen) FOKUS PÅ DEN ENKELTE ELEV Børn er frskellige g kun ved at behandle dem frskelligt, giver vi dem lige muligheder. I Feldbrg Frie Børneunivers sørger vi fr

Læs mere