Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014"

Transkript

1 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Solrød Gymnasium Svarprocent: 1 besvarelser Skolerapport

2 Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater og anbefalinger til det videre arbejde - Tilvalgsmoduler i spørgeskemaet - Resultater i tabelform Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering og handlingsplan Generel information om undersøgelsen og læsevejledning Baggrund Viden og uddannelse er en forudsætning for, at vores samfund kan blive ved med at være konkurrencedygtigt. Og set i et bredere perspektiv er det en forudsætning for landets udvikling. En forudsætning for at der skabes reel læring er, at elever, kursister og studerende er tilstrækkeligt motiverede og har rammerne for at modtage læring. En væsentlig med- og modspiller for denne forudsætning er skolen, dens rammer, dens undervisere og principper for skoleledelse. Og derfor er det vigtigt at kende sundhedstilstanden og have et redskab, der kan give retning i kvalitetsarbejdet. Det har I med denne rapport. Men husk det gamle ordsprog om, at grisen ikke bliver federe, hvis man vejer den. Måling skal følges op af handlingsplaner og handlinger, der vedligeholder eller forbedrer det bestående. God fornøjelse! Med venlig hilsen Elevtrivselsholdet, Ennova Rapporten er udarbejdet af: Ennova A/S Ennova A/S. Alle rettigheder til metoder, tal og grafisk formidling forbeholdes. [2]

3 Datagrundlag Antal mulige svar Antal svar Svarprocent Landsgennemsnit Alm. GYM Solrød Gymnasium 1 2-årig HF årgang 25 1q årgang 41 2p 2 2q 21 STX (Alment Gymnasium) årgang 21 G1 28 G2 32 G3 27 G4 27 G5 28 G6 22 G7 24 G årgang 171 2a 18 2b 14 2c 21 2d 28 2e 24 2f 16 2y 26 2z årgang 154 3a 25 3b 2 3c 16 3d 16 3e 23 3x 23 3y 14 3z 17 [3]

4 Vurdering Sammenfatning af undersøgelsens resultater Svarprocent på Solrød Gymnasium Svarprocent: 1 besvarelser Hvor høj er den overordnede trivsel? I figuren ser I hovedresultatet af Elevtrivselsundersøgelsen 214 på Solrød Gymnasium. Her kan I desuden se hvordan I ligger i forhold til relevante benchmarks. Tallet i [ ] viser udviklingen siden ETU 213. Er den mindre end +/- 1 angives det som [] [+1] Solrød Gymnasium Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 Elevtrivsel Sådan kan der skabes større trivsel på Solrød Gymnasium. Analysen af undersøgelsens svar på Solrød Gymnasium viser, at nogle områder er vigtigere at forbedre end andre, for at trivslen bliver så høj som mulig. For at få en uddybning af analysmodellen se appendiks. PRIORITER prioriteringsområderne Følgende indsatsområder bør prioriteres. De vurderes lavt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen: Organisering Undervisere Undervisning VEDLIGEHOLD jeres styrker Følgende indsatsområder bør vedligeholdes. De vurderes højt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen. Gør mere af de, I er gode til: Socialt miljø Solrød Gymnasium Landsgennemsnit Højeste 5 resultater Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne Jeg afleverer mine opgaver til tiden 9 89 Jeg kommer til tiden 89 9 Lærerne/underviserne virker opdaterede på deres fag Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne Laveste 5 resultater Jeg har indflydelse på undervisningen Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet Variationen i undervisningsformerne? 56 Lærerne/underviserne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer Der er tilstrækkelig arbejdsro i undervisningen [4]

5 Datagrundlag (grundspørgeramme) - vurderinger, spredningsmål, model og spørgeramme Vurdering Spredningstal** Model* Spørgeramme Elevtrivsel 71 Hvordan vurderer du Solrød Gymnasium som helhed? M Alle I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger? M Alle I hvilken grad vil du anbefale Solrød Gymnasium til andre? M Alle Organisering 62 Uddannelsens studieadministration M Alle Uddannelsens ledelse M Alle Uddannelsens studievejledning 62 5 M Alle Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for Ikke AVU,FVU & OBU Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Alle Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid Ikke AVU,FVU & OBU Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst Alle Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister Alle Undervisere 7 Lærernes/undervisernes faglige dygtighed M Alle Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen M Alle Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet M Alle Lærerne/underviserne virker godt forberedte? Ikke AVU,FVU & OBU Lærerne/underviserne virker opdaterede på deres fag 84 Ikke VUC Lærerne/underviserne anvender opdaterede materialer Ikke VUC Lærerne/underviserne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen 46 Alle Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats? Alle Lærerne/underviserne overholder aftaler? Alle Lærerne/underviserne kommer til tiden? Alle Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen? 7 5 Ikke AVU,FVU & OBU Lærerne/underviserne er gode til at samarbejde om undervisningen? Ikke AVU,FVU & OBU Undervisning 62 Undervisningen? M Alle Variationen i undervisningsformerne? M Alle Jeg oplever sammenhæng mellem fagene M Alle Jeg har indflydelse på undervisningen M Alle Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse 67 5 M Alle Der er tilstrækkelig arbejdsro i undervisningen Alle Undervisningen forbereder mig til at læse videre 68 5 Ikke AVU,FVU & OBU Lærerne/underviserne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer Ikke AVU,FVU & OBU Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet Alle Vi bruger skolens læringsplatform (Lectio + edulife) i forbindelse med undervisningen 42 Alle Socialt miljø 73 Klassens/holdets sammenhold? M Alle Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold M Alle Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden M Alle Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister M Alle Skolens sociale miljø? 7 44 Ikke AVU,FVU & OBU Skolen er et rart sted at være Alle Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Alle Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden 49 Ikke AVU,FVU & OBU Jeg har god kontakt med elever/kursister fra andre klasser/hold 68 Ikke AVU,FVU & OBU Fysisk miljø 67 Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) M Alle Skolens rengøring? M Alle Skolens indretning og udseende? M Alle Egen motivation 84 Din egen indsats i undervisningen? M Alle Din motivation til at lære nyt? Alle Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne M Alle Jeg kommer til tiden 89 M Alle Jeg afleverer mine opgaver til tiden 9 M Alle Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne M Alle Jeg er med til at skabe arbejdsro Ikke AVU,FVU & OBU Udstyr & materialer 72 Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det M Alle Skolens it-udstyr fungerer godt M Alle * Model: Hvis spørgsmålet er markeret med M så indgår det i analyse modellen (se nærmere i appendiks) ** Spredningstal: For en uddybning af spredningstallet, se appendiks [5]

6 Del II: Resultater og anbefalinger til det videre arbejde [6]

7 Vurdering Vurdering Vurdering Elevtrivsel Elevtrivsel er et gennemsnit af følgende spørgsmål: "Hvordan vurderer du skolen som helhed?" "I hvilken grad vil du anbefale skolen til andre?" "I hvilken grad lever uddannelsen op til dine forventninger?" [+1] Solrød Gymnasium Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 2 Elevtrivsel Figuren viser det samlede resultat for Elevtrivsel på Solrød Gymnasium samt for uddannelsesretningerne og eventuelt de enkelte lokationer/årgange (hvis relevant for uddannelsen). I figuren er der endvidere sammenligning til landsgennemsnittet for uddannelsen [+1] NB: Den øverste figur på denne side indeholder det samlede landsresultat for ALLE uddannelser på skolerne. Figur(erne) her til højre viser landsresultater for de uddannelser I har på jeres skole. Der kan derfor være forskel på landsgennemsnit i figurerne. Eksempelvis har nogle skoler flere uddannelser, mens andre kun har én. 2 1 Solrød Gymnasium STX (Solrød Gymnasium) STX (Landsgennemsnit Alm. GYM) 1. årgang 2. årgang 3. årgang [] Solrød Gymnasium HF (Solrød Gymnasium) HF (Landsgennemsnit Alm. GYM) 1. årgang 2. årgang [7]

8 Vurdering Vurdering Vurdering Hvordan spiller trivsel sammen med demografi, selvopfattelse og adfærd? Figurerne på denne side giver jer et indblik i hvordan trivsel spiller sammen med nedenstående spørgsmål: NB: I parantesen kan I se hvor stor en andel af svarene, der falder i den pågældende kategori. "Er du kvinde eller mand?" Køn 7 2 Solrød Gymnasium Kvinde (59%) Mand (41%) 1 Eget faglige niveau Oplevet sværhedsgrad "Hvordan oplever du dit faglige niveau i klassen/på holdet?" "Hvordan oplever du sværhedsgraden i din uddannelse?" Solrød Gymnasium En af de bedste (15%) Få, der er bedre (52%) Mange, der er bedre (33%) For svært (4%) Svært, men jeg klarer mig (53%) Passende (42%) For Let (1%) 1 Har du pjækket? Overvejet at droppe ud? "Har du pjækket fra undervisningen indenfor den seneste måned?" "Har du i dette skoleår seriøst overvejet at droppe ud af skolen?" Solrød Gymnasium Nej Slet ikke (55%) Ja, nogle få timer (39%) Ja, 1-3 dage (4%) Ja, 4 dage eller mere (2%) Ja (14%) Nej (86%) [8]

9 Vurdering Vurdering Vurdering af Elevtrivsel og indsatsområder for studieretninger Elevtrivsel og indsatsområder opgjort på studieretninger Figurerne på denne side 1 viser resultaterne for elevtrivsel samt de underliggende indsatsområder fordelt på studieretninger STX - Kunstnerisk STX - Naturvidenskabelig STX - Samfundsvidenskabelig STX - Sproglig 2 Elevtrivsel Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer [9]

10 Elevtrivsel Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af Solrød Gymnasium Elevtrivsel Hvordan vurderer du Solrød Gymnasium som helhed? I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger? I hvilken grad vil du anbefale Solrød Gymnasium til andre? Landsgennemsnit Alm. GYM Solrød Gymnasium årig HF årgang q årgang p q STX (Alment Gymnasium) årgang G G G G4 85* 84* 81* 91* G G G G årgang a b c d e f y z årgang a b c d e x y z >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [1]

11 ELEVTRIVSEL Elevtrivsel på tværs af de deltagende skoler Ekstern benchmarking - Skoleniveau I figuren til højre kan I se hvordan Solrød Gymnasium som helhed er placeret mht. trivsel og skolens størrelse (målt på antal ETU svar) i forhold til andre lignende skoler Solrød Gymnasium Øvrige skoler Antal svar på skolen [11]

12 Lav ELEVTRIVSEL Høj Trivsel og Risiko for frafald Segmentering Figuren viser, hvordan eleverne kan inddeles i typer ud fra samspillet mellem deres trivsel og overvejelser om at droppe ud. Du kan læse mere om de fire typers karakteristika under figuren. 3% 68% 11% 17% Ja HAR DU SERIØST OVERVEJET AT DROPPE UD? Nej AMBASSADØR Ambassadører kendetegnes ved høj tilfredshed og høj loyalitet. Deres yderst positive holdning bevirker, at de bidrager positivt til skolens virke, og at de formentlig anbefaler skole og uddannelse til venner og bekendte. PÅ-VEJ-VÆK På-vej-væk elever er generelt kendetegnet ved at være utilfredse, og de er i tvivl om deres valg af uddannelse og/eller uddannelsessted. TROFAST De Trofaste udtrykker lav trivsel, men høj loyalitet. Når de - trods den lavere trivsel - ikke ønsker eller overvejer at forlade uddannelsen/skolen, kan det være begrundet i de betragtelige personlige omkostninger, der kan være ved at skifte uddannelse og/eller skole. TROLØS De Troløse er meget kritiske og ikke afskrækkede ved tanken om at skifte uddannelse/skole, såfremt et markant bedre alternativ tilbyder sig. Ambassadør Trofast Troløs På-vej-væk Solrød Gymnasium 68% 17% 3% 11% Landsgennemsnit Alm. GYM 76% [+2] 11% [-1] 4% [] 9% [] [12]

13 Vurdering Vurdering af overordnede indsatsområder Figuren viser resultaterne for de overordnede indsatsområder. Indsatsområderne er de "håndtag", der kan drejes på for at skabe højere trivsel [+1] [+1] [+1] [+3] [+3] 84 Solrød Gymnasium Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 84 [+4] [+4] 84 2 Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer Effekt på Elevtrivsel I cirkeldiagrammet kan I se, hvilke områder der har størst betydning for elevernes trivsel på Solrød Gymnasium. 22% Organisering 23% Undervisere 18% Undervisning 19% Socialt miljø 12% Fysisk miljø 3% Egen motivation 4% Udstyr & materialer Fra vurderinger og effekter til prioriteringskortet - på næste side ser I det strategiske prioriteringskort. Som det fremgår af billedet til højre så er prioriteringskortet sammensat dels af vurderinger ovenfor på de forskellige indsatsområder og dels af ovenstående effekter. Dermed vil relativt gode resultater med høj betydning fremgå i kategorien VEDLIGEHOLD. Relativt dårlige resultater med høj betydning kategoriseres som PRIORITER. Ligeledes deles indsatsområderne med lav betydning mellem TILPAS og OBSERVER alt efter om vurderingen af området er relativt højt eller lavt. [13]

14 VURDERING Hvor skal der sættes ind for at forbedre trivslen? Prioriteringskortene viser vejen Det overordnede prioriteringskort viser vurdering af indsatsområderne i kombination med den effekt, en forbedring vil have på trivslen. Når I skal udvælge indsatsområder, kan prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Prioriteringskortet er med andre ord et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. 9 TILPAS VEDLIGEHOLD 85 Egen motivation 75 Udstyr & materialer Socialt miljø 7 Undervisere Fysisk miljø 65 Undervisning OBSERVER Organisering PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER Organisering Undervisere Undervisning VEDLIGEHOLD Socialt miljø TILPAS Egen motivation Udstyr & materialer OBSERVER Fysisk miljø Sådan tolker I Prioriteringskortet Rapporten har indtil nu vist niveauet i trivslen. Prioriteringskortene på denne samt de følgende sider kan hjælpe med at udpege de områder, hvor en forbedring vil have den største EFFEKT på trivslen. Det er nemlig ikke nok kun at kigge på vurderingen af indsatsområderne. Det er også nødvendigt, at sammenholde vurderingen med, hvor stor en betydning indsatsområderne har for trivslen: PRIORITER Prioriteringsområder Høj betydning + Lav vurdering: De områder, hvor vurderingen er relativ lav, samtidig med at området er af stor betydning for trivlsen bør prioriteres i det omfang det er muligt. Ethvert forbedringsarbejde bør tage afsæt i prioriteringsområderne, da en indsats her vil give det største afkast og dermed større trivsel. VEDLIGEHOLD Styrker Høj betydning + Høj vurdering: Dette område kan betragtes som en styrke. Det har stor betydning for trivslen, samtidig med at vurderingen på området er relativ høj. Hvis den høje vurdering fastholdes eller forbedres vil man vedligeholde eller endda forbedre den nuværende trivsel. Området bør - trods den gode vurdering - derfor ikke nedprioriteres, da dette vil få stor negativ effekt på trivslen. Find de ting I gør rigtigt og gør mere af det. TILPAS Muligheder Lav betydning + Høj vurdering: I dette område er vurderingen relativt høj, og en yderligere forbedring vil ikke have den store effekt på den overordnede trivsel. Her kan det være relevant enten at nedjustere ressourceforbruget eller i højere grad kommunikere den høje vurdering, så området får større betydning og dermed i højere grad vil påvirke deres opfattelsen af den overordnede trivsel. OBSERVER Svagheder Lav betydning + Lav vurdering: Områder med begrænset betydning for trivslen og lav vurdering skal kun prioriteres, hvis der er en forventning om, at området i fremtiden vil få større betydning for trivslen eller at det er et strategisk vigtigt område. Følg udviklingen på området. Bemærk farveskalaen i højre side af prioriteringskortene I højre side af prioriteringskortene ses et udsnit af en farveskala. I sin fulde udstrækning spænder farveskalaen fra rød (index, dvs. lavest mulige vurdering) til grøn (index 1, dvs. højest mulige vurdering). Udsnittet af farveskalaen for det enkelte prioriteringskort indikerer hvor på -1 skalaen vi befinder os i det givne tilfælde. I fortolkningen af hvert enkelt prioriteringskort bør man således tage højde for, om skalaen er overvejende rød (dvs. lave resultater), orange (dvs. middel resultater), eller grøn (dvs. høje resultater). [14]

15 Vurdering af overordnede indsatsområder Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af Solrød Gymnasium Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer Landsgennemsnit Alm. GYM Solrød Gymnasium årig HF årgang q årgang p q STX (Alment Gymnasium) årgang G * * G G G4 75* 81* 73* * 77 G G G G årgang a b * c d e f y z årgang a b c d e x y z >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [15]

16 Vurdering Vurdering Organisering Gennemgang af de syv indsatsområder De syv indsatsområder er dem I aktivt kan arbejde med for at forbedre den samlede trivsel. Derfor gennemgår vi på de følgende sider indsatsområder hver for sig. Vi viser en vurdering af hvert spørgsmål, der er stillet for at vurdere forholdet. Prioriteringskortene på de følgende sider er kun gældende for det enkelte indsatsområde. For at I kan vide, hvilken placering forholdet har i det overordnede prioriteringskort kan I kigge øverst til højre på siden. Der har vi angivet, hvor I er i kortet og hvad I derfor bør gøre. Organisering Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Organisering på Solrød Gymnasium. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Organisering [+1] [+1] [+1] 83 Solrød Gymnasium Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 62 7 [+1] 84 2 Organisering Uddannelsens studieadministration Uddannelsens ledelse Uddannelsens studievejledning De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Organisering på Solrød Gymnasium [+4] [+5] [+4] [+3] Solrød Gymnasium Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole [+4] 74 2 Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister [16]

17 VURDERING Organisering Prioriteringskort for Organisering 75 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Organisering, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Organisering på Solrød Gymnasium OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 118. Uddannelsens studieadministration 119. Uddannelsens ledelse 123. Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid 124. Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS 121. Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for 122. Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen OBSERVER 12. Uddannelsens studievejledning 125. Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister [17]

18 Organisering Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 V48 V49 resultater på tværs af Solrød Gymnasium Uddannelsens Organisering studieadministrati on Uddannelsens ledelse Langkær Gymnasium og HF 62, , , Uddannelsens studievejledning Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursis terne seriøst Landsgennemsnit Alm. GYM Solrød Gymnasium årgang årig HF årgang q årgang p * q STX (Alment Gymnasium) årgang Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursiste r G * 75* G G G4 75* 77* 79* * G G G G årgang a b c d e f y z årgang a * b c * d e x y z >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [18]

19 Vurdering Vurdering Vurdering Undervisere Undervisere Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Undervisere på Solrød Gymnasium. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Undervisere [+1] [] [+1] 84 Solrød Gymnasium Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole [+1] 77 2 Undervisere Lærernes/undervisernes faglige dygtighed Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisere på Solrød Gymnasium [+5] [+6] [+5] 82 [+6] Solrød Gymnasium Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole [+4] 74 2 Lærerne/underviserne virker godt forberedte? Lærerne/underviserne virker opdaterede på deres fag Lærerne/underviserne anvender opdaterede materialer Lærerne/underviserne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats? 1 Solrød Gymnasium Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 78 [+7] [+6] [+3] [+4] 2 Lærerne/underviserne overholder aftaler? Lærerne/underviserne kommer til tiden? Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen? Lærerne/underviserne er gode til at samarbejde om undervisningen? [19]

20 VURDERING Undervisere Prioriteringskort for Undervisere Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Undervisere, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Undervisere på Solrød Gymnasium. 85 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 73. Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen 74. Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet 83. Lærerne/underviserne er gode til at samarbejde om undervisningen? VEDLIGEHOLD 72. Lærernes/undervisernes faglige dygtighed 75. Lærerne/underviserne virker godt forberedte? 76. Lærerne/underviserne virker opdaterede på deres fag 77. Lærerne/underviserne anvender opdaterede materialer. Lærerne/underviserne overholder aftaler? TILPAS 78. Lærerne/underviserne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen OBSERVER 79. Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats? 81. Lærerne/underviserne kommer til tiden? 82. Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen? [2]

21 Undervisere Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 V48 V49 resultater på tværs af Solrød Gymnasium Lærernes/ Lærerne/u underviser Lærernes/ Lærerne/u Lærerne/u ndervisern nes underviser ndervisern ndervisern e Lærernes/ engageme nes evne e virker e virker anvender underviser nt i til at godt opdatered opdatered Underviser nes faglige undervisni formidle forberedte e på deres e e dygtighed ngen stoffet? fag materialer Langkær Gymnasium og HF 62, , , Lærerne/u ndervisern e inddrager IT og elektronisk e medier i undervisni ngen Lærerne/u ndervisern e giver ofte tilbagemel dinger på mine præsentati oner og min arbejdsind sats? Lærerne/u ndervisern Lærerne/u e ndervisern overholder e kommer aftaler? til tiden? Lærerne/un derviserne giver plads til humor i undervisnin gen? Landsgennemsnit Alm. GYM Solrød Gymnasium årig HF årgang q årgang p q STX (Alment Gymnasium) årgang G * * 9* G G G4 81* 85* G G G * G årgang a * * b c d e f y z årgang a b c * * 9 92* 85* 87* 3d e x y z Lærerne/un derviserne er gode til at samarbejde om undervisnin gen? >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [21]

22 Vurdering Vurdering Undervisning Undervisning Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Undervisning på Solrød Gymnasium. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Undervisning [+1] [+1] [+1] [+3] [-1] Solrød Gymnasium Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole [+5] 79 2 Undervisning Undervisningen? Variationen i undervisningsformerne? Jeg oplever sammenhæng mellem fagene Jeg har indflydelse på undervisningen Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisning på Solrød Gymnasium [+5] [+5] [+1] [+1] Solrød Gymnasium Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole [+6] 89 2 Der er tilstrækkelig arbejdsro i undervisningen Undervisningen forbereder mig til at læse videre Lærerne/underviserne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet Vi bruger skolens læringsplatform (Lectio + edulife) i forbindelse med undervisningen [22]

23 VURDERING Undervisning Prioriteringskort for Undervisning 85 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Undervisning, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Undervisning på Solrød Gymnasium OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 85. Variationen i undervisningsformerne? 87. Jeg har indflydelse på undervisningen VEDLIGEHOLD 84. Undervisningen? 86. Jeg oplever sammenhæng mellem fagene 88. Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse 9. Undervisningen forbereder mig til at læse videre TILPAS 93. Vi bruger skolens læringsplatform (Lectio + edulife) i forbindelse med undervisningen OBSERVER 89. Der er tilstrækkelig arbejdsro i undervisningen 91. Lærerne/underviserne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer 92. Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet [23]

24 Undervisning Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 V48 V49 resultater på tværs af Solrød Gymnasium Undervisnin g Undervisnin gen? Variationen i undervisnin gsformerne? Langkær Gymnasium og HF 62, , , Jeg oplever sammenhæ ng mellem fagene Jeg har indflydelse på undervisnin gen Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse Der er tilstrækkelig arbejdsro i undervisnin gen Undervisnin gen forbereder mig til at læse videre Lærerne/un derviserne koordinerer tidspunkter for opgaveaflev eringer Vi drøfter resultaterne af undervisnin gsevaluerin ger i klassen/på holdet Landsgennemsnit Alm. GYM Solrød Gymnasium årig HF årgang q årgang p q STX (Alment Gymnasium) årgang G * 72* * Vi bruger skolens læringsplatf G * G G4 73* * 79* G G G G * 76* årgang a b c d e f y * z årgang a b c * d e x y z orm (Lectio + edulife) i forbindelse med undervisnin gen >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [24]

25 Vurdering Vurdering Socialt miljø Socialt miljø Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Socialt miljø på Solrød Gymnasium. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Socialt miljø [+3] [] [+5] [+4] Solrød Gymnasium Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole [+4] 85 2 Socialt miljø Klassens/holdets sammenhold? Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Socialt miljø på Solrød Gymnasium [+6] [+5] [+4] 7 [+1] [+4] 91 Solrød Gymnasium Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole Skolens sociale miljø? Skolen er et rart sted at være Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Jeg har god kontakt med elever/kursister fra andre klasser/hold [25]

26 VURDERING Socialt miljø Prioriteringskort for Socialt miljø Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Socialt miljø, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Socialt miljø på Solrød Gymnasium. 85 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 16. Skolens sociale miljø? 17. Klassens/holdets sammenhold? 114. Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden VEDLIGEHOLD 11. Skolen er et rart sted at være 113. Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold 115. Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister TILPAS 111. Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen 116. Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden OBSERVER 117. Jeg har god kontakt med elever/kursister fra andre klasser/hold [26]

27 Socialt miljø Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 V48 V49 resultater på tværs af Solrød Gymnasium Klassens/hol dets Jeg føler mig tryg i min sammenhold klasse/på mit Socialt miljø? hold Langkær Gymnasium og HF 62, , , Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekamme rater/medkur Skolens sister sociale miljø? Skolen er et rart sted at være Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Skolen laver gode arrangement er fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Landsgennemsnit Alm. GYM Solrød Gymnasium årig HF årgang * q * årgang p q STX (Alment Gymnasium) årgang Jeg har god kontakt med elever/kursist er fra andre klasser/hold G1 93* 95* * G G G * G G G G * årgang a b * 83* 2c d * 7 2e f * y z årgang a b c * d e x y z >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [27]

28 VURDERING Vurdering Fysisk miljø Fysisk miljø Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Fysisk miljø på Solrød Gymnasium. 1 Solrød Gymnasium Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole [+4] [+3] [+3] [+4] Fysisk miljø Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) Skolens rengøring? Skolens indretning og udseende? Prioriteringskort for Fysisk miljø Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Fysisk miljø, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Fysisk miljø på Solrød Gymnasium. TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER 128. Skolens indretning og udseende? VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS 127. Skolens rengøring? OBSERVER 126. Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) [28]

29 Fysisk miljø Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af Solrød Gymnasium UnitName V47 V48 V49 Skolens fysiske undervisnings forhold (borde, stole, Fysisk miljø klasselokaler, laboratorier, værksteder) Skolens rengøring? Skolens indretning og udseende? Langkær Gymnasium og HF 62, , , Landsgennemsnit Alm. GYM Solrød Gymnasium årig HF årgang 76 78* q 76 78* årgang p q STX (Alment Gymnasium) årgang G G G G * G G G G årgang a b 77* 75 87* 68 2c d e f y z årgang a 67 3b c d e x y z >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [29]

30 Vurdering Vurdering Vurdering Egen motivation Egen motivation Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Egen motivation på Solrød Gymnasium. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Egen motivation [+4] [] [+3] [+5] [+5] Solrød Gymnasium Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole [+5] 95 2 Egen motivation Din egen indsats i undervisningen? Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne Jeg kommer til tiden Jeg afleverer mine opgaver til tiden Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Egen motivation på Solrød Gymnasium [-1] [+4] Solrød Gymnasium Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 79 2 Din motivation til at lære nyt? Jeg er med til at skabe arbejdsro Forberedelsestiden (ugentligt) for Solrød Gymnasium 1% Andel af elever % % % 2% 6% 29% 29% 15% 21% % -4 timer 5-9 timer 1-14 timer timer 2 timer eller mere [3]

31 VURDERING Egen motivation Prioriteringskort for Egen motivation 95 TILPAS VEDLIGEHOLD 7 Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Egen motivation, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Egen motivation på Solrød Gymnasium OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD 67. Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne 68. Jeg kommer til tiden 69. Jeg afleverer mine opgaver til tiden 7. Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne TILPAS [Ingen punkter] OBSERVER 65. Din egen indsats i undervisningen? 66. Din motivation til at lære nyt? 71. Jeg er med til at skabe arbejdsro [31]

32 Egen motivation Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af Solrød Gymnasium UnitName V47 V48 V49 Egen motivation Din egen indsats i undervisning en? Jeg har relevant undervisning smateriale fx Langkær Gymnasium og HF 62, , , bøger og notater med Jeg kommer til timerne til tiden Jeg afleverer mine opgaver til tiden Jeg overholder aftaler med lærerne/und erviserne Din motivation til at lære nyt? Landsgennemsnit Alm. GYM Solrød Gymnasium årig HF årgang q årgang p q STX (Alment Gymnasium) årgang G G G G4 92* * G G * G G årgang a b c d e f * y * 2z årgang a b c 91 73* 98* * * 83 3d e x y z * Jeg er med til at skabe arbejdsro >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [32]

33 Vurdering Udstyr & materialer Udstyr & materialer Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Udstyr & materialer på Solrød Gymnasium [+4] [+4] Solrød Gymnasium Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 64 [+2] 77 2 Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige itudstyr, når jeg har brug for det Skolens it-udstyr fungerer godt NB: Der er ikke noget prioriteringskort for Udstyr & materialer, da der kun er 2 spørgsmål under indsatsområdet. [33]

34 Udstyr & materialer Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af Solrød Gymnasium UnitName V47 V48 V49 Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det Skolens itudstyr fungerer godt Langkær Gymnasium og HF 62, , , Landsgennemsnit Alm. GYM Solrød Gymnasium årig HF årgang q årgang p q STX (Alment Gymnasium) årgang G1 82* 87 76* G G G G G G G årgang a 69 89* 48 2b c d e f y z årgang a b c d e x y z >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [34]

35 Vurdering Vejledning Har du oplevet situationer, hvor du har haft et særligt behov for at tale med en uddannelses-/erhvervs- /studievejleder (f.eks. ved personlige problemer)? 3% Ja 61% Nej 9% Ved ikke Resultater I figuren til højre vises resultaterne for tre spørgsmål vedrørende uddannelses-/erhvervs- /studievejledning [+1] [+1] Solrød Gymnasium Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 7 [+2] 83 2 Hvor tilfreds er du samlet set med den uddannelses-/erhvervs-/studievejledning du har modtaget på Solrød Gymnasium? I hvilken grad synes du, at vejledningen har bidraget til og støttet dig i, at du kan gennemføre din uddannelse? Det er nemt at komme i kontakt med en uddannelses-/erhvervs-/studievejleder, når jeg har brug for det? [35]

36 Del III: Resultater og anbefalinger til det videre arbejde - Tilvalgsmoduler i spørgeskemaet - [36]

37 Vurdering Vurdering Erhvervsarbejde Slet ikke I nogen grad I høj grad Studierelevant? 63% 27% 1% Fleksibelt i forhold til skolen? 14% 34% 52% Med til at strukturere din tid bedre? 27% 47% 26% Positivt for din samarbejdsevne? 17% 31% 52% Med til at øge dit fravær på skolen? % 15% 6% Med til at påvirke dine karakterer negativt? 69% 26% 5% Hvordan indvirker dit erhvervsarbejde på din uddannelse? 1% % % 66% % 2% 25% % Stimulerende/udviklende Ingen indvirkning Belastende/hæmmende 9% Erhvervsarbejde den seneste uge for Solrød Gymnasium 1% % % 59% % 2% 2% 14% 5% 3% % Erhvervsarbejde - -4 timer Erhvervsarbejde timer Erhvervsarbejde timer Erhvervsarbejde timer Erhvervsarbejde - 2 timer eller mere [37]

38 Baggrund for valg af skole Skolen har ry for at have et godt socialt miljø 63% Uddannelsen på skolen passer til, hvad jeg vil i fremtiden 56% Skolen havde den bedste beliggenhed i forhold til mit hjem 54% Skolens udbud af linjer/studieretninger 5% Skolen har ry for at have et højt fagligt niveau 5% Der er gode muligheder for videreuddannelse 45% Mine kammerater skulle også begynde/gik på skolen 27% Andet 26% Brobygningskurser 25% Godt åbent hus-arrangement og informationsmateriale 2% Der er tradition i min familie for at gå på gymnasiet (stx, hhx, htx, hf) 19% Mine forældre anbefalede mig skolen 19% Der er gode muligheder for senere beskæftigelse 12% Ungdomsuddannelses-vejlederen anbefalede mig skolen 9% Skolens hjemmeside 7% Introduktionskurser 4% % 1% 2% 3% % 5% % 7% Procent [38]

39 Procent Procent Fremtidsplaner Hvad er dine planer efter afslutningen af din nuværende uddannelse på Solrød Gymnasium 5% % 42% 3% 33% 2% 16% 1% % Læse videre 1% Få en uddannelsesaftale 3% 1% 4% Få en læreplads Tage et arbejde Tage sabbatår Andet Ved endnu ikke 1% Hvilken af disse uddannelser har du overvejet at vælge? (kortere-, mellem-, længerevarende uddannelse eller andet) % % % 61% 2% % 3% 3% 6% KVU MVU LVU Andet [39]

40 Vurdering Vurdering Udvidet IT Hvor tit bruger du computeren til 1 Solrød Gymnasium Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole [+5] [+5] [+6] [+4] [+2] 2 At tage noter i undervisningen? Underholdning i timerne, fx chat, Facebook, film, mv.? Informationssøgning? Individuelt arbejde? Gruppearbejde? 1 Solrød Gymnasium Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole [+5] [+8] Brug af computere og Internettet i undervisningen forbedrer mig fagligt Skolens IT-medarbejdere er gode til at hjælpe mig med mine IT-problemer []

41 Del IV: Resultater i tabelform [41]

42 Resultater i tabelform Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Elevtrivsel Hvordan vurderer du Solrød Gymnasium som helhed? 1 % 1% 2% 4% 8% 9% 22% 36% 13% 5% I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger? 599 1% % 3% 5% 1% 11% 23% 28% 12% 9% I hvilken grad vil du anbefale Solrød Gymnasium til andre? 1 2% 1% 2% 4% 6% 7% 14% 22% 2% 22% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Organisering Uddannelsens studieadministration 591 2% 1% 2% 6% 19% 14% 24% 21% 8% 4% Uddannelsens ledelse 594 4% 3% 4% 7% 13% 13% 18% 23% 11% 5% Uddannelsens studievejledning 597 3% 3% 5% 8% 13% 13% 15% 21% 12% 8% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Organisering Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for 599 2% 14% 65% 18% Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen 599 2% 16% 46% 35% Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid 597 7% 25% 43% 25% Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst 597 8% 24% 51% 17% Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister 594 8% 24% 5% 18% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Undervisere Lærernes/undervisernes faglige dygtighed 1 % % 1% 2% 7% 7% 21% 3% 19% 12% Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen 599 % 1% 1% 3% 8% 11% 21% 26% 21% 1% Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet 599 % 1% 3% 7% 14% 16% 23% 22% 1% 4% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Undervisere Lærerne/underviserne virker godt forberedte? % 3% 47% 5% Lærerne/underviserne virker opdaterede på deres fag % 4% % 56% Lærerne/underviserne anvender opdaterede materialer 599 1% 1% 55% 35% Lærerne/underviserne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen 598 1% 8% 41% 5% Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats? 599 4% 22% 52% 22% Lærerne/underviserne overholder aftaler? 1% 8% 48% 43% Lærerne/underviserne kommer til tiden? 1% 11% 56% 32% Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen? 599 3% 15% 52% 3% Lærerne/underviserne er gode til at samarbejde om undervisningen? 3% 15% 56% 26% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Undervisning Undervisningen? 598 % % 1% 3% 7% 13% 27% 33% 13% 2% Variationen i undervisningsformerne? 592 2% 4% 5% 1% 16% 2% 2% 16% 7% 2% [42]

43 Resultater i tabelform Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Undervisning Jeg oplever sammenhæng mellem fagene 2% 18% 64% 16% Jeg har indflydelse på undervisningen 5% 35% 5% 1% Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse 2% 21% 51% 25% Der er tilstrækkelig arbejdsro i undervisningen 599 7% 24% 55% 15% Undervisningen forbereder mig til at læse videre 597 4% 14% 55% 26% Total Aldrig Sjældent Ofte Altid Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Undervisning Lærerne/underviserne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer 5% 28% 52% 15% Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet 596 3% 36% 52% 9% Vi bruger skolens læringsplatform (Lectio + edulife) i forbindelse med undervisningen 599 1% 6% 45% 49% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Socialt miljø Skolens sociale miljø? 598 1% 1% 3% 5% 8% 1% 18% 24% 19% 12% Klassens/holdets sammenhold? 597 3% 4% 5% 5% 1% 9% 13% 19% 18% 14% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Socialt miljø Skolen er et rart sted at være 2% 6% 45% 46% Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen 596 3% 1% 41% 46% Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold 3% 6% 33% 59% Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden 599 6% 17% 47% 31% Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister 598 1% 13% 41% 45% Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden 599 3% 8% 37% 52% Jeg har god kontakt med elever/kursister fra andre klasser/hold 7% 16% 41% 36% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Fysisk miljø Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) 1 1% 2% 5% 6% 9% 11% 21% 25% 13% 5% Skolens rengøring? 1 1% % 1% 2% 6% 7% 17% 24% 24% 17% Skolens indretning og udseende? 4% 4% 5% 7% 13% 16% 16% 19% 1% 7% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Egen motivation Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne 1 1% 5% 39% 56% Jeg kommer til tiden 1 1% 3% 24% 72% Jeg afleverer mine opgaver til tiden 1 1% 3% 21% 75% Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne 599 1% 1% 16% 82% Jeg er med til at skabe arbejdsro 1 1% 8% 57% 33% [43]

44 Resultater i tabelform Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Egen motivation Din egen indsats i undervisningen? 1 % 1% 2% 5% 11% 16% 25% 27% 11% 2% Din motivation til at lære nyt? 599 1% 1% 1% 4% 12% 13% 22% 21% 16% 1% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Vejledning Hvor tilfreds er du samlet set med den uddannelses-/erhvervs-/studievejledning du har modtaget på Solrød Gymnasium? I hvilken grad synes du, at vejledningen har bidraget til og støttet dig i, at du kan gennemføre din uddannelse? Det er nemt at komme i kontakt med en uddannelses-/erhvervs-/studievejleder, når jeg har brug for det? 586 3% 3% 6% 4% 15% 12% 17% 22% 11% 9% 586 6% 3% 7% 7% 18% 11% 18% 16% 7% 8% 584 2% 2% 5% 7% 14% 11% 15% 16% 13% 15% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det 599 1% 6% 43% 5% Skolens it-udstyr fungerer godt 598 4% 18% 63% 15% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Æstetisk Miljø Undervisningslokalerne er indrettet, så de virker inspirerende % 42% 3% 3% Fællesarealerne er spændende at opholde sig i % 37% 44% 8% Der er mange hyggekroge på skolen % 32% 34% 15% Skolen er flot udsmykket % 39% 34% 6% Elever/kursister har indflydelse på skolens indretning og udseende % % 34% 9% Total Aldrig Sjældent Ofte Altid Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Udvidet IT At tage noter i undervisningen? 595 1% 1% 42% 48% Underholdning i timerne, fx chat, Facebook, film, mv.? 594 7% 41% 42% 11% Informationssøgning? 594 1% 5% 55% 39% Individuelt arbejde? 595 1% 6% 49% 44% Gruppearbejde? 594 % 4% 53% 43% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Udvidet IT Brug af computere og Internettet i undervisningen forbedrer mig fagligt 593 2% 8% 48% 42% Skolens IT-medarbejdere er gode til at hjælpe mig med mine IT-problemer 566 1% 24% 49% 16% [44]

45 Resultater i tabelform Antal svar Procentvis fordeling Hvilken uddannelse går du på? STX % 2-årig Hf 65 11% Hvilken klasse går du i? 1.årgang % 2.årgang % 3.årgang % Hvilken stx studieretning går du på? Kunstnerisk 21 4% Naturvidenskabelig 25 38% Samfundsvidenskabelig 22 41% Sproglig 83 16% Andet 4 1% Ved ikke/endnu ikke valgt 1 % Hvad er dine forældres højeste gennemførte uddannelse? Grundskole/folkeskole 44 7% Faglig uddannelse fx tømrer, social- og sundhedsudd., landbrugsudd % Gymnasial uddannelse fx STX, HF, HTX, HHX % Videregående uddannelse fx markedsøkonom, sygeplejerske, læge, jurist, ingeniør % Ved ikke 1% Er du kvinde eller mand? Kvinde % Mand % Eget faglige niveau Jeg er en af de bedste 87 15% Der er nogle få, der er bedre end mig % Der er mange, der er bedre end mig 2 33% Har du pjækket fra undervisningen inden for den seneste måned? Nej, slet ikke % Ja, nogle få timer % Ja, 1-3 dage 25 4% Ja, 4 dage eller mere 1 2% Har du i dette skoleår seriøst overvejet at droppe ud af skolen? Ja 86 14% Nej % Hvordan oplever du sværhedsgraden i din uddannelse? For svært 22 4% Svært, men jeg klarer mig % Passende % For let 8 1% Fremtidsplaner Læse videre % Få en uddannelsesaftale 8 1% Få en læreplads 3 1% Tage et arbejde 2 3% Tage sabbatår % Andet 23 4% Ved endnu ikke 96 16% [45]

46 Del V: Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering og handlingsplan [46]

47 Vurdering Vurdering Vurdering Vurdering Undervisningsmiljøvurdering Vurdering af det psykiske/sociale miljø, det fysiske miljø og det æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen) Socialt miljø 1 Solrød Gymnasium Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 1 Solrød Gymnasium Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole [+3] [] [+5] [+4] [+4] [+6] [+5] [+4] 7 [+1] [+4] Socialt miljø Klassens/holdets sammenhold? Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister Skolens sociale miljø? Skolen er et rart sted at være Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Jeg har god kontakt med elever/kursister fra andre klasser/hold Fysisk miljø 1 Solrød Gymnasium Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole [+4] 69 [+3] 65 [+3] 67 [+4] Fysisk miljø Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) Skolens rengøring? Skolens indretning og udseende? Æstetisk Miljø 1 Solrød Gymnasium Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole [+3] [+2] 48 [+2] [+4] [-1] 2 Undervisningslokalerne er indrettet, så de virker inspirerende Fællesarealerne er spændende at opholde sig i Der er mange hyggekroge på skolen Skolen er flot udsmykket Elever/kursister har indflydelse på skolens indretning og udseende [47]

48 Undervisningsmiljøvurdering Vurdering af det psykiske/sociale miljø, det fysiske miljø og det æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen) Burde ændres Mindre problemer I orden Pladsforhold (er der god nok plads i klasselokalerne, passer det til antallet af elever/kursister) Stole og borde (er der nok i klasselokalerne, kan de indstilles, sidder man godt) Udstyr (tavle, projektor, m.m. er de til rådighed, virker de) Lysforhold (dagslys, kunstig belysning, bliver du blændet af solen) Indeklima generelt (udluftning, luftgener, trækgener) 4% 8% 5% 17% 26% 32% 26% % 31% 38% 7% 52% 61% 69% 22% Støj (i lokalerne, på skolen generelt, udefra) 6% 37% 56% Laboratorier, fx fysik- og kemilokaler (indretning, sikkerhed m.m.) Områder til gruppearbejde (er der gode steder, er der tilstrækkeligt) Bibliotek/studiecenter, (lokaler, arbejdspladsindretning m.m.) 2% 2% 9% 14% 19% 28% 84% % 63% Oprydning (tasker, ledninger, madaffald m.m.) 1% 41% 48% Rengøring (i klasselokalerne, gangene, toiletterne m.m.) 3% 23% 73% Skolens netværk 1% 43% 47% Skolens printere 7% 39% 54% Nej, aldrig Ja, 1 eller 2 gange Ja, 2 eller 3 gange om måneden Ja, 1 gang om ugen Ja, flere gange om ugen Er du blevet mobbet af en eller flere af dine skolekammerater/medkursister? 88% 9% Har du været med til at mobbe andre elever/kursister? 91% 8% Er du blevet mobbet af en eller flere af dine lærere/undervisere? 87% 1% 2% Har du været med til at mobbe en eller flere af dine lærere/undervisere? 96% 4% [48]

49 Handlingsplan - skabelon Nedenfor kan I anføre, hvad I vil gøre på baggrund af målingens resultater. Hvad vil vi prioritere i min afdeling/på vores institution? Hvad vil vi opnå med den prioritering? Hvordan vil vi opnå forbedringen? - På kort sigt - På lang sigt Hvem skal gøre hvad? [49]

50 - Appendiks - Generel information om undersøgelsen og læsevejledning [5]

51 Datagrundlag (grundspørgeramme) - vurderinger, spredningsmål, model og spørgeramme Spredningsmål Spredningsmålet en re-skalering af den bagvedliggende statistiske standardafvigelse - er et udtryk for i hvor høj grad, der er svaret ens på spørgsmålene. Hvis spredningsmålet er 1, betyder det, at der er svaret så forskelligt på et spørgsmål som overhovedet muligt. Hvis spredningsmålet er, betyder det, at der er svaret det samme på spørgsmålet. Eksempel på spredningsmål på hhv., middel og 1: I den midterste figur fordeler svarene sig jævnt hen over skalaen, hvilket er det mest almindelige billede. I denne situation vil spredningsmålet typisk ligge mellem og 45. MINDST MULIG SPREDNING 1% MIDDEL STØRST MULIG SPREDNING 5% 5% [51]

52 Rapportens indhold Rapportens fokus Denne rapport belyser trivslen på Solrød Gymnasium og viser, hvor man mest effektivt kan sætte ind med udviklingsarbejdet for at fastholde eller øge trivslen. Rapporten giver Solrød Gymnasium input til: At få et overordnet billede af trivslen At identificere styrkerne dvs. hvad skal vi gøre mere af At identificere udfordringerne dvs. har vi et problem? At identificere de faktorer, der BETYDER noget for trivslen dvs. gør vi det rigtige? At evaluere forbedringsinitiativer dvs. Har vi rykket os? Spørgsmål og emner, som afdækkes i rapporten Der er blevet stillet en række grundspørgsmål. Herudover har skolen haft mulighed for at vælge uddybende spørgsmålspakker. Grundspørgsmålene, som er blevet vurderet, dækker: Trivsel, tilfredshed, motivation, egen indsats, lærerne, undervisningen, socialt miljø, fysisk miljø, organiseringen og ledelsen. I undersøgelsen har skolen haft mulighed for at inkludere en række spørgsmålspakker: Mobning, Screening af skolens fysiske miljø, Screening af skolens æstetiske miljø, Anvendelse af pc og it i undervisningen, Fremtidsplaner, Skolevalg kun 1. årgang, Erhvervsarbejde, Kostafdelingen, Vejledning og OBU special spørgeramme (kun VUC). Bagerst i rapporten kan I se de spørgsmål, der er blevet stillet inden for de enkelte emner. Rapportens opbygning Rapporten behandler først de overordnede resultater, derefter uddybes de enkelte emner. Rapporten viser vurderinger af de enkelte emner og spørgsmål vha. indeks, som går fra -1. I rapporten finder I følgende resultater: Årets samlede resultat. Hvad er status? Årets resultat for lokationer/årgange (hvis relevant for uddannelsen) og evt. hold/klasser. Er der lokale udfordringer/gode historier? Sammenligning med højeste resultat for en skole. Hvad er Best Practice? Sammenligning med relevante gennemsnit af andre skolers vurdering. Hvad er middelniveauet blandt de deltagende skoler? Tabeller med frekvenser på alle spørgsmål, der viser hvor mange der har sat kryds i de forskellige kategorier. Spredningstal: et mål for hvor enige eller uenige man har været i vurderingen af spørgsmålene Den samlede spørgeramme Skabelon til udarbejdelse af handlingsplaner Uddybende metodeforklaring Formidling af resultaterne For at lette arbejdet med resultaterne, bliver der ved siden af denne rapport leveret en præsentationsudgave af rapporten. I præsentationsudgaven er alle figurer opstillet enkeltvis til kommunikationsøjemed. [52]

53 Et fælles sprog Målingens ramme En måling skal ikke kun vise hvor tilfreds man er, men også hvor det bedst kan betale sig at gøre en indsats i forhold til at vedligeholde eller højne trivslen. Ennova har på baggrund af spørgeskemaet udviklet en undersøgelsesmodel (se figur), hvilket garanterer for den bedst mulige beskrivelse af, hvordan trivslen skabes på de skoler, der er med i målingen. Modellen er skabt på baggrund af anerkendt teori indenfor kvalitetsmålinger, og en lignende model er testet på et grundigt empirisk datagrundlag over de sidste 5 år (+ 1. besvarelser)*. * Er I interesseret i yderligere information om modelarbejdet eller det empiriske grundlag kan I kontakte Afdelingschef Anders Filtenborg, Ennova. At arbejde med modellen har flere fordele: Spørgsmålene fra spørgerammen samles i 8 faktorer og sætter dermed en konceptuel ramme for den dialog der vil være om resultaterne og når handlingsplaner skal udarbejdes. Der tales således samme sprog på tværs af skoler, lokationer, årgange, hold og klasser. Den viser, at de 7 indsatsområder påvirker trivsel på skolen. Elevtrivslen er resultatet, mens indsatsområderne er de værktøjer, som skolen kan bruge til at fastholde eller højne trivslen. [53]

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Paderup gymnasium Svarprocent: ikke oplyst (482 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 94% (511 besvarelser ud af 544 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 3 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 (3 besvarelser ud af 3 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 98% (294 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (2 besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Svarprocent: 84% (942 besvarelser ud af 1116 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9% (1 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser HF og VUC FYN Svarprocent: % (11 besvarelser ud af 2124 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (3 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 215 December 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 92% (216 besvarelser ud af 234 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 15 December 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (7 besvarelser ud af 449 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 215 December 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9 (2 besvarelser ud af 257 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (414 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (934 besvarelser ud af 132 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 74 76 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (518 besvarelser ud af 523 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 211 Elevtrivselsundersøgelsen December 211 For de gymnasiale uddannelser Campus Bornholm (Bornholms Gymnasium) Svarprocent: 9% (9 besvarelser ud af 743 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Thisted Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: % (523 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat):

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 For de gymnasiale uddannelser Herningsholm Erhvervsskole Svarprocent: 90% (1015 besvarelser ud af 1128 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III:

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 14 Januar 15 Rapporten er baseret på 13228 besvarelser Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 86% (9 besvarelser ud af 1119 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: % (8 besvarelser ud af 9 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Svarprocent: 85% (669 besvarelser ud af 784 mulige) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole 79 74 76 [+2] 88 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 Svarprocent: 95% (97 besvarelser ud af 123 mulige) Elevtrivsel 1 Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 87 75 75 [-1] 2 Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: 90% (934 besvarelser ud af 1035 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 82% (59/622) Elevtrivsel 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Regionsgns. (Region Nordjylland) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 21 Svarprocent: 88% (9/176) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (922 besvarelser ud af 949 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 4 [-3] 76 Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (922 besvarelser ud af 1044 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Roskilde Tekniske Skole Svarprocent: 84% (392 besvarelser ud af 466 mulige) Elevtrivsel Roskilde Tekniske Skole Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 662 besvarelser Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 For de gymnasiale uddannelser Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 89% (903 besvarelser ud af 1017 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II:

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Kursisttrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser VUC Djursland Svarprocent: 56% (183 besvarelser ud af 327 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (1 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 ( besvarelser ud af 3 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (446 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Selandia - CEU Svarprocent: 86% (701 besvarelser ud af 812 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (1 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (9 besvarelser ud af 9 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 212 VUF Svarprocent: 12% (429 besvarelser ud af 3678 mulige) Elevtrivsel VUF Regionsgns. VUC (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 72 [+1] 69 69

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 97% (2/2) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 ( besvarelser ud af 354 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Rybners (STX) Svarprocent: 84% (424 besvarelser ud af 506 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9% ( besvarelser ud af 22 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 87% (154 besvarelser ud af 178 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 76 73 84 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 88% (564 besvarelser ud af 639 mulige) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 88 76 73 75 Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 216 December 216 For de gymnasiale uddannelser Vordingborg Gymnasium og HF Svarprocent: 98% (539 besvarelser ud af 552 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 216 December 216 For de gymnasiale uddannelser Solrød Gymnasium Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 662 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (115 besvarelser ud af 1153 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (432 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Svarprocent: 89% (328 besvarelser ud af 3 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (528 besvarelser ud af 532 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst ( besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Horsens Statsskole - Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 88% (683 besvarelser ud af 773 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Holstebro Gymnasium og HF Svarprocent: 99% (733 besvarelser ud af 737 mulige) Elevtrivsel Holstebro Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 98% (7 besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (3 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Kursisttrivselsundersøgelsen 16 December 16 For de gymnasiale uddannelser Skive-Viborg HF & VUC Svarprocent: 38% (357 besvarelser ud af 935 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV:

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 62% (2/1141) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: ikke oplyst (553 besvarelser) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 88 73 76 75 [] Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Aalborg Katedralskole

Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole STX og HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Læsevejledning Denne benchmarkingrapport

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (296 besvarelser ud af 338 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 84 63 73 2 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Skive Tekniske Gymnasium Svarprocent: 89% (162 besvarelser ud af 182 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 89% (111 besvarelser ud af 1134 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Campus Bornholm (Erhvervsskole) Svarprocent: 72% ( besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: (111 besvarelser ud af 116 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (992 besvarelser ud af 126 mulige) Elevtrivsel 1 Bedste resultat for skole [+7] 78 88 Elevtrivsel Elevtrivsel 1 [+7] [+7] 78

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser Herning HF og VUC Svarprocent: 50% (68 besvarelser ud af 135 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat):

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (327 besvarelser ud af 359 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1]

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1] 21-2-14 Kursisttrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 63% (1 besvarelser ud af 947 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit VUC 12 2 årig HF 13 på almene gymnasier Elevtrivsel 1 21-2-14 Elevtrivsel 1 [+3]

Læs mere

Stamdata... 2. Skolen/Uddannelsen som helhed... 7. Elevernes egen-evaluering... 10. Lærerne... 14. Undervisningen... 22. Gennemførelse...

Stamdata... 2. Skolen/Uddannelsen som helhed... 7. Elevernes egen-evaluering... 10. Lærerne... 14. Undervisningen... 22. Gennemførelse... Elevtrivsel Indhold Stamdata... Skolen/Uddannelsen som helhed... Elevernes egen-evaluering... Lærerne... Undervisningen... Gennemførelse... Sociale miljø... Mobning... Skolens administration... Brug af

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 For de gymnasiale uddannelser VUC Vest Svarprocent: 90% (644 besvarelser ud af 713 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks

Læs mere

Aarhus Katedralskole Elevtrivselsundersøgelsen Handlingsplan

Aarhus Katedralskole Elevtrivselsundersøgelsen Handlingsplan Aarhus Katedralskole Elevtrivselsundersøgelsen 2016-17 Handlingsplan Baggrund: Hvert 3. år skal alle uddannelsesinstitutioner lave en systematisk måling af deres undervisningsmiljø. Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Kursisttrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 76% (13 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 8 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Selandia - CEU Svarprocent: 7% (545 besvarelser ud af 777 mulige) Elevtrivsel 1 Selandia - CEU Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Kolding HF og VUC Svarprocent: 67% (317 besvarelser ud af 470 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Selandia - CEU Svarprocent: 53% (387 besvarelser ud af 727 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Regionsgns. (Region Sjælland) Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser Herning HF og VUC Svarprocent: % (59 besvarelser ud af 76 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Aalborg Katedralskole STX

Aalborg Katedralskole STX Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole, STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i

Læs mere

Elevtrivsel 2013. Handelsgymnasiet Frederikshavn

Elevtrivsel 2013. Handelsgymnasiet Frederikshavn Elevtrivsel Handelsgymnasiet Frederikshavn Indhold Stamdata... Skolen... Elevernes egen-evaluering... Lærerne... Undervisningen... Gennemførelse... Sociale spørgsmål... Skolens administration... Skolemiljø...

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Skive Tekniske Skole Svarprocent: 82% (1 besvarelser ud af 197 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 04 Aalborg Katedralskole STX Datarapportering Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 04 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i alt 77 STX elever

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 56% (6/1213) Fortroligt Indhold Del I Del II Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 95% (5 besvarelser ud af 4 mulige) Elevtrivsel Bedste resultat for skole 88 78 2 Elevtrivsel Elevtrivsel 78 78 73 72 2 Frederiksberg

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 211 Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 82% (662 besvarelser ud af 7 mulige) Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 211 Elevtrivselsundersøgelsen December 211 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 87% (1145 besvarelser ud af 1319 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Datarapportering Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, HF Der har deltaget i alt HF elever ud af mulige.

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9 (4 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Aalborg Katedralskole HF

Aalborg Katedralskole HF Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S ASPEKT R/D A/S Side af Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 15 December 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: (523 besvarelser ud af 525 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 84% (719 besvarelser ud af 861 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (281 besvarelser ud af 321 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Herning HF og VUC Svarprocent: 78% (62 besvarelser ud af 795 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Kursisttrivselsundersøgelsen 16 December 16 For de gymnasiale uddannelser Herning HF og VUC Svarprocent: 74% (5 besvarelser ud af 6 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Kursisttrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser HF og VUC FYN Svarprocent: 84% (13 besvarelser ud af 2149 mulige) Elevtrivsel 1 HF og VUC FYN Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 44% (1253/2) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere