GF1 Dansk Fag: Dansk E-C Fagnummer: Niveauer: E-C Varighed: 70 lektioner samt 70 lektioner i temaerne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GF1 Dansk Fag: Dansk E-C Fagnummer: 10804 Niveauer: E-C Varighed: 70 lektioner samt 70 lektioner i temaerne."

Transkript

1 GF1 Dansk Fag: Dansk E-C Fagnummer: Niveauer: E-C Varighed: 70 lektioner samt 70 lektioner i temaerne. Indhold Fagbeskrivelse... 2 Bedømmelsesplaner... 5 Prøvens eksaminationsgrundlag... 5 Prøvens bedømmelsesgrundlag... 5 Bedømmelseskriterier... 5 Det faglige fokus... 6 Hvilke mål sigter prøven på?... 6 Hvilke mål indgår i den enkelte opgave/eksamination?... 7 Karaktergivning... 9 Lektionsplaner

2 Fagbeskrivelse Mål (kompetencemål eller fagmål) Fra bekendtgørelsen 1. Kompetenceområde KOMMUNIKATION Kommunikative strategier: Elevens viden om strategier og færdighed i an anvende denne viden hensigtsmæssigt og kompetent i forhold til formål og situation. 2. Kompetenceområde KOMMUNIKATION Hensigtsmæssig kommunikation: Elevens viden om kommunikation og færdigheder i at kommunikere, samt elevens kompetence til at anvende viden og færdigheder hensigtsmæssigt og kompetent i en konkret kommunikationssituation. 3. Kompetenceområde KOMMUNIKATION It og multimodale medier: Elevens viden om it og multimodale medier, dvs. medier, der anvender forskellige måder at repræsentere indhold på, f.eks. gennem lyd, billede, grafer, film, gestik, mimik, tingssprog, og elevens færdighed i at anvende denne viden. 4. Kompetenceområde KOMMUNIKATION Virksomhedens interne og eksterne kommunikation: Elevens viden om det, der kendetegner intern og ekstern kommunikation og færdighed i at kunne skelne herimellem, samt kompetence til at anvende viden og færdigheder til at tilpasse kommunikationen til formålet. 5. Kompetenceområde KOMMUNIKATION Sproglige normer i forskellige sammenhænge: Elevens kendskab til viden om sproglige normer og den måde, der er bundet til forskellige kontekster. På niveau D og C skal eleven kunne anvende viden til at forklare disse sproglige normer. 6. Kompetenceområde LÆSNING Læsning med forståelse: Eleven skal have færdighed i at læse og forstå forskellige teksttyper. 7. Kompetenceområde LÆSNING Forskellige teksttyper: Eleven skal have viden om, hvad der kendetegner forskellige teksttyper. 8. Kompetenceområde LÆSNING Læseformål: Eleven skal kunne identificere formålet med at læse en tekst. 9. Kompetenceområde LÆSNING Læsestrategier: Eleven skal have viden om forskellige læsestrategier. 10. Kompetenceområde LÆSNING Kompetent læsning: Eleven skal anvende sin viden om strategier til at vælge en relevant læsestrategi. Eleven skal anvende sin færdighed i at læse, sin viden om teksttyper og eleven skal kunne se formålet med at læse en tekst i en konkret sammenhæng. Undervisningsmål det vi kan evaluere på (din oversættelse af kompetencemål) a. Eleven kan kommunikere reflekteret i almene og erhvervsfaglige situationer i tale og samtale i forhold til formål og situation b. Eleven kan diskutere og kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejdet og reflektere over forskellige former for kommunikation c. Eleven kan vælge og anvende it hensigtsmæssigt i forhold til formål d. Eleven kan skelne mellem, reflektere over og vurdere virksomhedens interne og eksterne kommunikation e. Eleven kan forklare sproglige normer i diverse kontekster inden for erhverv, uddannelse og samfund f. Eleven kan læse, forstå og diskutere teksters betydning g. Eleven skal have viden om, hvad der kendetegner forskellige teksttyper. h. Eleven skal kunne identificere formålet med at læse en tekst. i. Eleven kan bedømme om teksten skal skimtes, nærlæses, punktlæses mv for at løse givne opgaver til teksten. j. Eleven kan ud fra læseformål, kontekst og kendskab til teksttyper forberede, gennemføre og redegøre for læsning af relevans for erhverv, uddannelse og samfund og efterfølgende diskutere disse læsninger 2

3 11. Kompetenceområde LÆSNING Informationssøgning: Eleven skal kunne søge informationer målrettet og behandle informationer kritisk. 12. Kompetenceområde LÆSNING Faglig læsning: Eleven skal kunne anvende sin viden om fagsprog, læseformål og teksttyper til at forberede sig til at læse (førlæsning) og til at læse fagtekster om uddannelse og erhverv. 13. Kompetenceområde FORTOLKNING Kultur, sprog, erhverv og uddannelse: Eleven skal have viden om og forholde sig til disse områder gennem læsning af forskellige tekster. 14. Kompetenceområde FORTOLKNING Læsning, analyse og diskussion: Eleven skal have færdighed i at læse, undersøge og diskutere tekster om kultur, sprog, erhverv og uddannelse (samt niveau C:historie) fra erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. 15. Kompetenceområde FORTOLKNING Vurdering og stillingtagen: Eleven skal kunne vurdere og tage stilling til at læse tekster på baggrund af analyse. 16. Kompetenceområde FORTOLKNING Tolkning og refleksion: Eleven skal kunne uddrage det relevante og reflektere over de læste tekster (niveau D og C) 17. Kompetenceområde FORTOLKNING Perspektivering: Eleven skal kunne perspektivere en tekst på baggrund af analysen (niveau C) 18. Kompetenceområde FREMSTILLING Skrivestrategier: Eleven skal have viden om og færdighed i at anvende forskellige skrivestrategier. 19. Kompetenceområde FREMSTILLING Sprog og stil: Eleven skal have viden om hensigtsmæssig og korrekt sprogbrug og om færdighed i at foretage sproglige valg i forhold til teksttype og situation. 20. Kompetenceområde FREMSTILLING Valg af medier, virkemidler og repræsentationsformer: Eleven skal kunne vælge medier og virkemidler (repræsentationsformer) hensigtsmæssigt i forhold til teksttyper og situation. 21. Kompetenceområde FREMSTILLING tekster og teksttyper: Eleven skal have viden om tekster og teksttyper, der er relevante i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. 22. Kompetenceområde FREMSTILLING Fremstillingsprocessen: Eleven skal have færdighed i at planlægge og fremstille skriftlige og mundtlige tekster, og i at anvende relevante teksttyper i forhold til kommunikationssituationer i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. k. Eleven kan bruge computer/smartphone til informationssøgning på nettet og være kritisk i sin vurdering af oplysninger l. Eleven kan anvende sin viden om fagsprog til at læse fagtekster m. Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, erhverv og uddannelse gennem analyse og diskussion af tekster n. Eleven kan vælge og analysere diverse tekster som er relevante og anvende analysemodeller o. Eleven kan danne sig en mening om det læste p. Eleven kan reflektere og argumentere over læste tekster q. Eleven kan perspektivere en tekst til andre læste tekster eller samfundet/dagligdagen/erhvervet r. Eleven kan udtrykke sig forståeligt og varieret i skrift, tale, lyd og billede s. Eleven kan udtrykke sig forståeligt og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer til genre og situation t. Eleven kan vælge medier og virkemidler hensigtsmæssigt i forhold til formål og situation u. Eleven har viden om relevante teksttyper i erhverv, uddannelse og dagligdag v. Eleven kan planlægge, fremstille og fremlægge relevante teksttyper i forhold til formål 3

4 23. Kompetenceområde FREMSTILLING Skriveformål: Eleven skal kunne identificere skriveformålet i en skriftlig kommunikationssituation. 24. Kompetenceområde FREMSTILLING Modtagerrettet kommunikation: Eleven skal have viden om kommunikation og kunne tilrettelægge kommunikation i forhold til hensigt og modtager. 25. Kompetenceområde FREMSTILLING Dialog om tekster: Eleven skal kunne gå i konstruktiv dialog om egne og andre tekster. 26. Kompetenceområde FREMSTILLING Repræsentationsformer: Eleven skal have viden om forskellige repræsentationsformer, færdighed i at anvende dem og kompetence til at anvende dem hensigtsmæssigt i forhold til en specifik situation og et specifikt formål. w. Eleven kan forstå skriveformålet i skriftlige kommunikationssituationer i forhold til erhverv, samfund og dagligdag x. Eleven kan skrive målrettet i forhold til målgruppe og genre y. Eleven kan diskutere egne og andre tekster z. Eleven kan vælge og anvende hensigtsmæssige repræsentationsformer 4

5 Bedømmelsesplaner Prøvens eksaminationsgrundlag Det materiale som eksaminationen tager udgangspunkt i eller indgår i eksaminationen. Fx en rapport eller produkt, som er udarbejdet før den mundtlige prøve. Eksaminationsgrundlaget kan indgå i bedømmelsesgrundlaget, men gør det ikke nødvendigvis. Det kan fx være en rapport, som ikke i sig selv tæller med i karakteren til eksamen. Hvilket materiale indgår i eksaminationen? Elevens præsentations portofolio Eleven trækker en ukendt tekst Indgår eksaminationsgrundlaget i bedømmelsesgrundlaget? Det er elevens mundtlige præsentation og refleksioner over præsentations portofolio og ukendt tekst, der danner grundlaget for bedømmelsen. Prøvens bedømmelsesgrundlag Den mundtlige præstation i selve eksaminationen. Det kan være den mundtlige præstation kombineret med det, der indgår i eksaminationsgrundlaget, hvis det tæller med i bedømmelsen. Hvilke præstationer er genstand for bedømmelsen? Den mundtlige præstation Hvordan vægtes de enkelte dele i bedømmelsesgrundlaget (fx den skriftlige og mundtlige præstation)? Den mundtlige præstation = 100 % Bedømmelseskriterier De væsentlige ting, der lægges vægt på i bedømmelsen hvad er det eleven skal kunne præstere? Bedømmelseskriterierne udformes på baggrund af målene, som de væsentlige punkter, som vi bedømmer ud fra. Bedømmelseskriterierne skal være begrænset til et overskueligt antal punkter. 5

6 Bedømmelseskriterierne kan specificeres ud på niveauer, så det beskrives, hvad der lægges vægt på for at opnå fx 2, 7 og 12. Der kan laves en elev-venlig udgave af kriterierne, som præsenteres for eleverne forud for en eksamen eller i starten af et forløb. Bedømmelseskriterier Prøvens faglige fokus Eleven kan kommunikere og formulere sig tydeligt og præcist i sine svar og holdninger. Eleven kan læse tekster og bruge sin danskfaglige viden i opgaverne der stilles. Eleven kan skrive/fremstille en sammenhængende tekst. Eleven kan fortolke budskabet af tekster med forskellige genrer. Eleven kan deltage aktivt og kommunikere om danskfaglige emner i gruppearbejdet og klassen. Elever der kommer fra 9. klasse bedømmes på E-niveau, ekskl. Mål i kursiv Elever der kommer fra 10. klasse bedømmes på C-niveau, inkl. Mål i kursiv Faget afsluttes med: Standpunktskarakter og eksamen Eventuelle kommetarer: Jeg har skrevet de kompetenceområder på, som jeg især vil evaluere på. Forløbene er i vilkårlig rækkefølge og kun med et cirka timeantal. Det faglige fokus Hvilke mål sigter prøven på? Hensigtsmæssig kommunikation: Elevens viden om kommunikation og færdigheder i at kommunikere, samt elevens kompetence til at anvende viden og færdigheder hensigtsmæssigt og kompetent i en konkret kommunikationssituation. It og multimodale medier: Elevens viden om it og om multimodale, dvs. medier, der anvender forskellige måder at repræsentere indhold på, f.eks. gennem lyd, billede, grafer, film, gestik, mimik, tingssprog, og elevens færdighed i at anvende denne viden. Sproglige normer i forskellige sammenhænge: Elevens kendskab til viden om sproglige normer og den måde, der er bundet til forskellige kontekster. På niveau D og C skal eleven kunne anvende viden til at forklare disse sproglige normer. Kultur, sprog, erhverv og uddannelse: Eleven skal have viden om og forholde sig til disse områder gennem læsning af forskellige tekster. Læsning, analyse og diskussion: Eleven skal have færdighed i at læse, undersøge og diskutere tekster om kultur, sprog, erhverv og uddannelse (samt niveau C:historie) fra erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. Vurdering og stillingtagen: Eleven skal kunne vurdere og tage stilling til at læse tekster på baggrund af analyse. 6

7 Tolkning og refleksion: Eleven skal kunne uddrage det relevante og reflektere over de læste tekster (niveau D og C) Sprog og stil: Eleven skal have viden om hensigtsmæssig og korrekt sprogbrug og om færdighed i at foretage sproglige valg i forhold til teksttype og situation. Tekster og teksttyper: Eleven skal have viden om tekster og teksttyper, der er relevante i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. Modtagerrettet kommunikation: Eleven skal have viden om kommunikation og kunne tilrettelægge kommunikation i forhold til hensigt og modtager. Hvilke mål indgår i den enkelte opgave/eksamination? Læsning, analyse og diskussion: Eleven skal have færdighed i at læse, undersøge og diskutere tekster om kultur, sprog, erhverv og uddannelse (samt niveau C: historie) fra erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. Vurdering og stillingtagen: Eleven skal kunne vurdere og tage stilling til at læse tekster på baggrund af analyse. Tolkning og refleksion: Eleven skal kunne uddrage det relevante og reflektere over de læste tekster (niveau D og C) Sprog og stil: Eleven skal have viden om hensigtsmæssig og korrekt sprogbrug og om færdighed i at foretage sproglige valg i forhold til teksttype og situation. Modtagerrettet kommunikation: Eleven skal have viden om kommunikation og kunne tilrettelægge kommunikation i forhold til hensigt og modtager. Sproglige normer i forskellige sammenhænge: Elevens kendskab til viden om sproglige normer og den måde, der er bundet til forskellige kontekster. På niveau D og C skal eleven kunne anvende viden til at forklare disse sproglige normer. 12: Få eller ingen mangler Eleven kan præsentere sin portofolio og bruge sin danskfaglige viden til at vurdere egen udvikling og faglighed. Eleven kan fortolke budskabet af ukendt tekst og redegøre udtømmende for teksten. Eleven kan kommunikere og formulere sig tydeligt og præcist i sine svar og holdninger. Eleven giver kun svar, som er rigtige 7: Flere men mindre mangler Eleven kan præsentere sin portofolio og bruge sin danskfaglige viden til at vurdere egen udvikling. 7

8 Eleven kan fortolke budskabet af ukendt tekst og redegøre for de væsentligste aspekter fra teksten. Eleven kan kommunikere og formulere sig rimelig tydelig i sine svar og holdninger. Eleven giver hovedsagligt kun svar, som er rigtige 02: Afgørende mangler, men dog en vis forståelse Eleven kan præsentere sin portofolio i meget korte træk. Eleven kan redegøre for dele af budskabet fra ukendt tekst og redegøre for få aspekter fra teksten. Eleven kan kommunikere minimalt om teksten og portofolio. Eleven giver rigtige og forkerte svar 8

9 Karaktergivning Karakteren 12: Hvilke krav stiller vi til den præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler? Eleven kan præsentere sin portofolio og bruge sin danskfaglige viden til at vurdere egen udvikling og faglighed. Eleven kan fortolke budskabet af ukendt tekst og redegøre udtømmende for teksten. Eleven kan kommunikere og formulere sig tydeligt og præcist i sine svar og holdninger. Eleven giver kun svar, som er rigtige Hvad kunne gælde som eksempler på uvæsentlige mangler? Det er en mindre væsentlig mangel, hvis eleven har overset en mindre detalje fra teksten eller portofolio Karakteren 10: Hvilke krav stiller vi til den præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler? Eleven kan præsentere sin portofolio og bruge sin danskfaglige viden til at vurdere egen udvikling og faglighed. Eleven kan fortolke budskabet af ukendt tekst og redegøre rimmelig udtømmende for teksten. Eleven kan kommunikere og formulere sig tydeligt i sine svar og holdninger. Eleven giver hovedsagligt kun svar, som er rigtige Hvad kunne gælde som eksempler på mindre væsentlige mangler? Det er en mindre væsentlig mangel, hvis eleven har overset få mindre detaljer fra teksten eller portofolio. 9

10 Karakteren 7: Hvordan definerer vi den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler? Eleven kan præsentere sin portofolio og bruge sin danskfaglige viden til at vurdere egen udvikling. Eleven kan fortolke budskabet af ukendt tekst og redegøre for de væsentligste aspekter fra teksten. Eleven kan kommunikere og formulere sig rimelig tydelig i sine svar og holdninger. Eleven giver hovedsagligt kun svar, som er rigtige Hvad kunne gælde eksempler på en del mangler? Hvis eleven har overset flere mindre detalje fra teksten eller portofolio Karakteren 4: Hvordan definerer vi den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler? Eleven kan præsentere sin portofolio og vurdere egen udvikling. Eleven kan fortolke budskabet af ukendt tekst og redegøre for nogle aspekter fra teksten. Eleven kan kommunikere og formulere sig nogenlunde tydelig i sine svar. Eleven giver rigtige og forkerte svar Hvad kunne gælde som eksempler på adskillige væsentlige mangler? Eleven mangler viden om danskfaglige forhold fra præsentations portofolio og kan kun redegøre delvis for ukendt tekst og er usikker på tekstens budskab Karakteren 02: Hvilke krav stiller vi til den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål? Eleven kan præsentere sin portofolio i meget korte træk. Eleven kan redegøre for dele af budskabet fra ukendt tekst og redegøre for få aspekter fra teksten. Eleven kan kommunikere minimalt om teksten og portofolio. Eleven giver rigtige og forkerte svar 10

11 Karakteren 00: Hvordan kan vi karakterisere den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål? Eleven kan ikke præsentere sin portofolio. Eleven kan ikke redegøre for ukendt tekst. Eleven kan ikke kommunikere om teksten og portofolio. Eleven svarer hovedsagligt forkert eller svarer ikke på spørgsmålene Karakteren -3: Hvordan karakteriserer vi den helt uacceptable præstation? Den uacceptable præstation kan have disse mangler: Eleven møder ikke op Eleven har ikke lavet nogen præsentations portofolio Eleven ved ikke noget om de stillede opgaver eller spørgsmål 11

12 Lektionsplaner Tid (lektio ner) Undervisnings mål Indhold Metode Herunder metoder til differentiering Materialer Evaluering 4 Alle præsentation af faget Præsentation af mål for faget Udfyldelse af kompetenceskemaer Dialogisk samtale Individuelt 4 a, c, y Portfolio Oplæg om Portfolio Søgning på nettet Oplæg om krav til Portfolio til eksamen 12 g, m, n, u, x Agroavisen Eleverne skal lave en avis. Der skal være redaktør, fotograf, journalist mv eleverne sørger selv for at planlægge og effektuere deres opsætning og udgave af Agroavisen 6 f, l, v, y Artikel Der er penge i levende pattegrise af Dan Jørgensen Svarbrev til Dan Jørgensen gruppen vælger hvilken som skal sendes Oplæsning af svarbreve og dialogisk samtale om forskellige meninger Differentiering: Nutidens krav / kontra fremtiden krav til svineproducenten 12 b, s Tema: Hønsehold Skriftligt refleksion over forløbet fra planlægning til færdig produkt Eleverne deles i grupper med ca. 4 elever i hver. Hver gruppe står for en sektion af avisen. Oplæsning Spørgeark Gruppearbejde Gruppearbejde Individuelt Skema med mål Kompetenceskemaer Udkast til Portfolio Internettet Computer Artikel fra Hyo Spørgeark Internet Rammepapir Informationssøgning Evalueringspunkter til skriftligt individuelt arbejde Løbende individuel samtale med opfølgning på elevernes egne mål Individuel samtale med hver elev om deres Portfolio Hvordan blev output? Hvad kunne gøres anderledes? Dialogisk samtale om fordele/ulemper i Dan Jørgensens artikel, set med landbrugets øjne, samfundets øjne Evaluere de forskellige gruppers output i praksis samt individuelle skriftlige produkter 12

13 Tid (lektio ner) Undervisnings mål Indhold Metode Herunder metoder til differentiering Materialer Evaluering 8 k, l Fagtekst om et delelement fra temaet: Økologi, miljø og grønsagshaven på 1 2 sider. Læsning af fagtekster Individuelt arbejde Rammepapir Materiale på elevplan Fagtekster Dialogisk samtale om fagord/fagtekster 6 c, e, n, o TV Mælkeproducenter i krise på TV Midtvest den 24. august 2015 (8.55) Opbygning af indslag Fakta Rød tråd, budskab Sammenligning med egne film lavet i erhvervsintro-ugen Kort artikel Landmandens liv i krisen Vinkel på artiklen Se indslag Makkerpar TV Midtvest Dialogisk samtale om spørgsmål 12 r, s Grammatik Gennemgang af huskeregler Udeøvelse find navneord, tillægsord og udsagnsord Lav en beskrivelse/beskrivende tekst i uderummet Individuelt brug af grammatip.com Grammatip.com Individuel opfølgning i forhold til statistik Tilbagemelding ved skriftlige produkter 12 p,q,s,t Eventyr Hvad kendetegner et eventyr Finde, læse og analysere et eventyr Skriv et moderne eventyr Eventyrs forfattere Se filmen Harry Potter (moderne eventyr) Oplæg om eventyr Makkerpar/gruppearbejde Eventyr skrives individuelt - afleveres Forskellige eventyr H.C. Andersen J K Rowling Feedback fra læreren på elevernes skriftlige produkter Dialogisk samtale 12 h, i, m,p Artikler Læse og analysere artikler Skriv en artikel om et af nutidens problemstillinger i landbruget Følgende artikler kan vi læse: Individuelt, makkerpar eller grupper Fagblade og landbrugsaviser Dialogisk samtale Feedback på skriftligt produkt 13

14 Tid (lektio ner) Undervisnings mål Indhold Metode Herunder metoder til differentiering Materialer Evaluering Fødevareminister besøgte økologer der lægger om (EffektivtLandbrug) Flere landmænd overvejer forpagtningsaftaler med pensionsselskab (EffektivtLandbrug) MRSA, de 10 vigtigste ting Andelsselskaber og andelshistorien incl. Besøg på DC og Danish Agro Arla speeder op i Afrika GLS-a: For dyrt at have en landbrugselev 4 n,o,s,x Reklamer Analyse af reklamer til landbruget og reklamer til den generelle forbruger Lav en selvvalgt reklame Oplæg om reklamer Gruppearbejde Fremlæggelse fra grupper Div. fagblade/aviser, nettet, tv, ugeblade mv. Dialogisk samtale om elevernes output 8 f, j,t,v Irlandspraktik + praktik i DK Skriv dagbog om praktikken tegn Individuelt Feedback på dagbog 8 c, d,s,x Farmers marked Vi viser Landbruget/skolen frem Den gode historie Elevernes fortælling Gruppearbejde Artikel om Farmers marked 2014 Evaluering af Farmers marked + elevernes materiale dertil 8 d,e,w,x Erhvervsforberedelse i samarbejde med Agrarøkonomer Ansøgning + CV Interview Individuel/gruppe Oplæg fra Agrar eleverne Udkast til ansøgning og CV Evaluering fra Agra og lærer 12 w,z Min fremtid / drøm & maskinkendskab OSO opgave 8 n,p,r,s Film, Drømmen Analyse af filmen Individuelt Nettet Feedback på OSO opgave Se filmen og tag notater Individuelt og gruppearbejde Spørgeark Feedback på skriftligt opgave 14

15 Tid (lektio ner) Undervisnings mål Indhold Metode Herunder metoder til differentiering Materialer Evaluering Dialogisk samtale om filmens temaer Skriv videre på Drømmen og Frits videre liv afleveres individuelt Dialogisk samtale 4 a, e Eksamens forberedelse Gennemgang af Portfolio og lav en præsentations Portfolio Oplæg til eksamen Bekendtgørelsen Dialogisk samtale 15

BILAG 3 Bedømmelsesplaner. Lokal undervisningsplan 2016 Grundforløb 1 Jordbrug, fødevarer og oplevelser. Agroskolen

BILAG 3 Bedømmelsesplaner. Lokal undervisningsplan 2016 Grundforløb 1 Jordbrug, fødevarer og oplevelser. Agroskolen BILAG 3 Bedømmelsesplaner Lokal undervisningsplan 2016 Grundforløb 1 Jordbrug, fødevarer og oplevelser. Agroskolen Indhold Bilag 3 Bedømmelsesplaner for GF 1... 3 Bilag 3.1 - EUD... 3 Bilag 3.1.1 Løbende

Læs mere

Bedømmelseskriterier Dansk

Bedømmelseskriterier Dansk Bedømmelseskriterier Dansk Grundforløb 1 Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DANSK NIVEAU E... 2 DANSK NIVEAU D... 5 DANSK NIVEAU C... 9 Gældende for

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Dansk (EUD) Elevrettet beskrivelse: EUD grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Dansk vil du arbejde med at styrke dine forudsætninger for at benytte det danske sprog

Læs mere

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterierne tager afsæt i fagets mål i relation til de fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

Læs mere

BILAG 1 - Lektionsplaner. Lokal undervisningsplan 2016 Grundforløb 1 Jordbrug, fødevarer og oplevelser. Agroskolen

BILAG 1 - Lektionsplaner. Lokal undervisningsplan 2016 Grundforløb 1 Jordbrug, fødevarer og oplevelser. Agroskolen BILAG 1 - Lektionsplaner Lokal undervisningsplan 2016 Grundforløb 1 Jordbrug, fødevarer og oplevelser. Agroskolen Indhold Bilag 1 Lektionsplaner til GF 1... 3 Bilag 1.1 Lektionsplaner for EUD... 3 Bilag

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger Målene for det uddannelsesspecifikke fag er delt op på følgende måde: Vidensmål: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder Færdighedsmål: Eleven skal have færdigheder i at anvende

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Læringsaktiviteter. Læringsaktivitet: Fortid og fremtid

Læringsaktiviteter. Læringsaktivitet: Fortid og fremtid Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Fortid og fremtid Elevrettet beskrivelse: EUD & EUX grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Fortid og Fremtid vil du tilegne dig grundlæggende viden om samfundets teknologiske

Læs mere

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Naturfagsprøve Der afholdes prøve på niveau C. Adgang til prøve For at kunne indstille eleven til prøve

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven kan dokumentere

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK Formål Formålet med faget er at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så de bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Gamemani ac AfMe t t eal mi ndpe de r s e n Mål gr uppe: 5. 7. k l as s e Undervisningsforløb til 5.-7. klasse Game-maniac et undervisningsforløb om gaming til 5.-7. klasse Af Mette Almind Pedersen, lærer

Læs mere

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål Bilag 7 avu-bekendtgørelsen, august 2009 Dansk, niveau D 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. Dansk er på én gang et sprogfag og et fag, der beskæftiger

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Grundforløb 1 revideret oktober 2016

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Grundforløb 1 revideret oktober 2016 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 (EUD og EUX) Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1 EUD... 2 Prøver for elever

Læs mere

Dansk A - toårigt hf, juni 2010

Dansk A - toårigt hf, juni 2010 Dansk A - toårigt hf, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i en mangfoldighed af

Læs mere

Dagens plan. Gennemgang af danskfaget og -eksamen Genre- og analysebegreber Opgave til artikelanalyse

Dagens plan. Gennemgang af danskfaget og -eksamen Genre- og analysebegreber Opgave til artikelanalyse Dansk Dagens plan Gennemgang af danskfaget og -eksamen Genre- og analysebegreber Opgave til artikelanalyse Gennemgang af danskfaget og eksamen Hvorfor dansk? For din fremtid Evt. videre uddannelse Daglig

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Reklamer Af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Reklamer Af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/5 Reklamer Af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål Målet med forløbet er at øge elevernes kritiske læsekompetencer omkring fiktive tekster, her i form af

Læs mere

Fra skoleåret 2016/17 indføres en praktisk-mundtlig fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

Fra skoleåret 2016/17 indføres en praktisk-mundtlig fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi. Indhold Vejledning til den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi Guide til hvordan Alineas fællesfaglige forløb forbereder dine elever til prøven Gode dokumenter til brug før og under prøven Vejledning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Vejledning til master for kompetencemål i læreruddannelsens fag

Vejledning til master for kompetencemål i læreruddannelsens fag Vejledning til master for kompetencemål i læreruddannelsens fag 1.0 Rationale Styring af undervisning ved hjælp af i kompetencemål udtrykker et paradigmeskifte fra indholdsorientering til resultatorientering.

Læs mere

Dansk årsplan 16/17 KK

Dansk årsplan 16/17 KK Dansk årsplan 16/17 KK Årsplanen er udarbejdet ud fra Fælles Mål for faget dansk 10, som overordnet indeholder følgende kompetenceområder og kompetencemål: Kompetenceområde Kompetencemål Læsning Eleven

Læs mere

Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH

Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Forløb/stofområder Evt. produkt Evaluering Periode: 33 36 Eleven kan styre og regulere sin

Læs mere

Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Tirs: Introplan Ons: Introplan Tors: Skema Fre: Surprice 34 Man: 2 lektioner Tirs: Ons:

Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Tirs: Introplan Ons: Introplan Tors: Skema Fre: Surprice 34 Man: 2 lektioner Tirs: Ons: Årsplan for faget: Dansk 10. X og 10. Y Skoleåret 2013/14 Lærer: Jane Agerbo + Katrine Lyhne Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur

Læs mere

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse (dvs., at vi blot skal være undervejs ), arbejder vi med følgende: Indhold: Bogstavbogen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D

Læs mere

Læringsaktiviteter. Fagretning: Human2Human - EUX. Grundforløbets 1.del. målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse

Læringsaktiviteter. Fagretning: Human2Human - EUX. Grundforløbets 1.del. målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse Læringsaktiviteter Grundforløbets 1.del Fagretning: Human2Human - EUX målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2016

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Formål Du udvikler og styrker din sproglige egenskaber på engelsk Du udvikler din evne til at formulere dig mundtlig og skriftelig på engelsk Du udvikler

Læs mere

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser 2015-2016 Eksamensbestemmelser Indholdsfortegnelse Afsætning A, skriftlig... 3 Afsætning A, mundtlig... 3 Afsætning B, mundtlig... 3 Dansk A, skriftlig... 4 Dansk A, mundtlig... 4 Engelsk A, skriftlig...

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

B-prøven - En lærerhåndbog

B-prøven - En lærerhåndbog B-prøven - En lærerhåndbog I mundtlig fremstilling i dansk i 9. klasse kan prøven afvikles som A- eller B- prøve. I 10. klasse er B-prøven den eneste. Valg af prøveform I begyndelsen af 9. klasse skal

Læs mere

Årsplan 9. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17

Årsplan 9. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17 Tema: Identitet Uge 32-39 32 styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer til

Læs mere

Årsplan 10. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17

Årsplan 10. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17 Tema: Identitet og ungdomsliv/ tekster Uge 32-37 38 Eleven kan styre og betydning I kontekst. Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag.

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. 1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. UGE Emne Aktiviteter Fælles mål 33 Klassens værdier/regler - Introduktion

Læs mere

Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk

Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk Til forældre til elever der skal op i Prøveform B - også kaldet synopseprøven. Her er lidt information om prøven, opgivelser og forberedelser. Der findes

Læs mere

Årsplan for fag: Dansk 9. årgang 2015/2016

Årsplan for fag: Dansk 9. årgang 2015/2016 Årsplan for fag: Dansk 9. årgang 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Forløb/stofområder Evt. produkt Evaluering Uge 33 Aktivering af baggrundsviden Anvendelse af læseteknikker

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 20 Kvalitets og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor April 2016 Side 2 af 20 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet - trin

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Årsplan for dansk 2012/2013

Årsplan for dansk 2012/2013 Årsplan for dansk 2012/2013 Uge Indhold Mål Materialer Evaluering 34-35 'Eventyr' læse tekster flydende op med tydelig artikulation og fortolkende betoning gøre rede for både genrer og enkelte forfatterskabers

Læs mere

Bilag til AT-håndbog 2010/2011

Bilag til AT-håndbog 2010/2011 Bilag 1 - Uddybning af indholdet i AT-synopsen: a. Emne, fagkombination og niveau for de fag, der indgår i AT-synopsen b. Problemformulering En problemformulering skal være kort og præcis og fokusere på

Læs mere

Spansk A hhx, juni 2013

Spansk A hhx, juni 2013 Bilag 25 Spansk A hhx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale

Læs mere

Grundfag - Fremmedsprog

Grundfag - Fremmedsprog Grundfag - Fremmedsprog Formål Formålet med faget er at styrke elevens internationale og kommunikative kompetence, så eleven kan læse, skrive, tale, lytte til og forstå fremmedsproget i jobmæssige, samfundsmæssige

Læs mere

Årsplan 10. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16

Årsplan 10. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16 Hovedformål Årsplanen for 10. Klasse i Engelsk tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål (Undervisningsministeriet). Eleverne skal arbejde med emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. Sproget

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN GF1 (LUP)

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN GF1 (LUP) DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN GF1 (LUP) Grundforløb del 1 Kjærgård Landbrugsskole Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser, Landbrugsuddannelsen 20 uger Side 1 af 62 Den lokale undervisningsplan GF1 (LUP) Kjærgård

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Gaml eor ds pr ogognye c i t at er AfMe t t eal mi ndpe de r s e n Mål gr uppe: 5. 7. k l as s e Undervisningsforløb 5.-7. klasse Gamle ordsprog og nye citater et undervisningsforløb til arbejdet med ordsprog

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Værnær AfAnniThus hol t Mål gr uppe: 7. 9. k l as s e Vær nær! Tekster i arbejdet: Ispigen fra Ispigen og andre fortællinger af Bent Haller. Det er ikke nemt fra De andre af Anna Grue Målgruppe 7.-9. klasse

Læs mere

Årsplan 10. Klasse Engelsk Skoleåret 2016/17

Årsplan 10. Klasse Engelsk Skoleåret 2016/17 Hovedformål Årsplanen for 10. Klasse i Engelsk tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål (Undervisningsministeriet). Eleverne skal arbejde med emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. Sproget

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Vejledning til prøve med selvvalgt problemstilling i de humanistiske fag: Historie, kristendomskundskab og samfundsfag

Vejledning til prøve med selvvalgt problemstilling i de humanistiske fag: Historie, kristendomskundskab og samfundsfag Vejledning til prøve med selvvalgt problemstilling i de humanistiske fag: Historie, kristendomskundskab og samfundsfag Prøven er enkeltfaglig, men denne vejledning gælder for alle tre fag. Kvalitets- og

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

Vejledning for mundtlig prøve i faget kristendomskundskab

Vejledning for mundtlig prøve i faget kristendomskundskab Vejledning for mundtlig prøve i faget kristendomskundskab Indledning Hensigten med denne vejledning er at orientere om de prøvekrav, der stilles i prøvebekendtgørelsen, og at tydeliggøre den sammenhæng,

Læs mere

Det handler bl.a. om:

Det handler bl.a. om: Når du arbejder med Læseraketten og Hele Verden i skole-projektet får du og dine elever en oplagt mulighed for at opfylde flere af formålene i folkeskoleloven landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002.

Læs mere

2015/16. Formålet med undervisningen er, at forberede eleverne på den senere anvendelse af engelsk i uddannelsessystemet.

2015/16. Formålet med undervisningen er, at forberede eleverne på den senere anvendelse af engelsk i uddannelsessystemet. Undervisningsplan for engelsk i 9.a 2015/16 Formålet med undervisningen er, at forberede eleverne på den senere anvendelse af engelsk i uddannelsessystemet. Målet med undervisningen er, at eleverne skal

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 18 Kvalitets og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor November 2015 Side 2 af 18 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C Kommunikation Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om varierede og alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige og varierede emner Eleven

Læs mere

Evalueringsfaglighed på spil

Evalueringsfaglighed på spil Evalueringsfaglighed på spil 8. årgang Hvad ville vi?: Udforme et redskab til selvevaluering i alle fag Skabe basis for større bevidsthed hos eleverne om egen læring og arbejdsindsats med henblik på at

Læs mere

Beskrivelse af prøven efter modul 9

Beskrivelse af prøven efter modul 9 Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve i modul 9, skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i praksisfagene; psykomotorisk gruppeundervisning i bevægelse, modul om ældre,

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

BILAG 4 Valgfag. Lokal undervisningsplan 2016 Grundforløb 1 Jordbrug, fødevarer og oplevelser. Agroskolen

BILAG 4 Valgfag. Lokal undervisningsplan 2016 Grundforløb 1 Jordbrug, fødevarer og oplevelser. Agroskolen BILAG 4 Valgfag Lokal undervisningsplan 2016 Grundforløb 1 Jordbrug, fødevarer og oplevelser. Agroskolen Indhold Bilag 4 Valgfag GF 1 og GF 2... 3 Bilag 4.1 Innovation på højere niveau... 3 Bilag 4.2 Talentfag...

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige emner Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

UGE EMNE/ TEMA Færdighedsmål Vidensmål

UGE EMNE/ TEMA Færdighedsmål Vidensmål Årsplan dansk 3. klasse Denne årsplan er lavet med sigte på Forenklede fælles mål for 3.-4. klasse ( se www.uvm.dk ). Arbejdsformen vil variere mellem værkstedsundervisning, fælles oplevelser, oplæg samt

Læs mere

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk folkeskolen.dk marts 2011 7 skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej mod de afsluttende prøver i dansk i 9.

Læs mere

Vejledning til engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet (FP9)

Vejledning til engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet (FP9) Vejledning til engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet (FP9) Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Januar 2016 1 Indhold 1. Rammer for prøven... 3 2. Beskrivelse af prøven... 3 Prøvegrundlaget...

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Religion og filosofi. Evaluering, orientering og vejledning

Religion og filosofi. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Religion og filosofi 2014 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Indhold Faget Konklusion Prøverne i religion og filosofi Årets prøver 2014 Den skriftlige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Rybners Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D + E Oversigt over

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Beskrivelse af forløb:

Beskrivelse af forløb: Lærer Hold Birgit Skovgaard Petersen OY - OX Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering i 2011-2012 1 Grundlæggende samfundsfag 33-35 2 Metoder i samfundsfag.

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

ÅRSPLAN ENGELSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN ENGELSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

SKRIV I DANSK. 3 fokuspunkter: Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering

SKRIV I DANSK. 3 fokuspunkter: Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering SKRIV I DANSK 3 fokuspunkter: Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering Stx-bekendtgørelsen fra 2010 Multimodalt blik på skriftligt arbejde 90 Stk. 2: Skriftligt arbejde kan have form af

Læs mere

30-08-2012. Faglig læsning i skolens humanistiske fag. Indhold. Den humanistiske fagrække i grundskolen. Temadag om faglig læsning, Aalborg 2012

30-08-2012. Faglig læsning i skolens humanistiske fag. Indhold. Den humanistiske fagrække i grundskolen. Temadag om faglig læsning, Aalborg 2012 Faglig læsning i skolens humanistiske fag Temadag om faglig læsning, Aalborg 2012 Elisabeth Arnbak Center for grundskoleforskning DPU Århus Universitet Indhold 1. Den humanistiske fagrække 2. Hvad karakteriserer

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte Forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010

Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010 Bilag 29 Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om virksomhedens bæredygtighed i en markedsorienteret

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Vejledning til prøven i faget samfundsfag

Vejledning til prøven i faget samfundsfag Vejledning til prøven i faget samfundsfag Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Marts 2014 Indhold 3 Indledning 4 Den mundtlige prøve 5 Faglige områder 6 Angivelse af emner med problemstilling og tilhørende opgivelser

Læs mere

Formativt evalueringsskema

Formativt evalueringsskema Formativt evalueringsskema I skemaet nedenfor markerer du i forbindelse med hver samtale de faglige mål, som du mener at have styr på. Inden evalueringssamtalen med din lærer, vil han/hun tilsvarende sætte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-juni 2011/12 Institution KTS, Sukkertoppen htx Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk niveau A

Læs mere

Bedømmelse af tværfaglige projektopgaver

Bedømmelse af tværfaglige projektopgaver Bedømmelse af tværfaglige projektopgaver på Byggetekniker- og Bygningskonstruktøruddannelsen Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt www.eal.dk 31.01.2013 / TF Bedømmelse af tværfaglige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Rybners Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B Oversigt over gennemførte

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 3. Er der noget der er særligt svært?

1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 3. Er der noget der er særligt svært? Vurdering af eleven 2 Korte møder 1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 2. Hvilke erfaringer har I med praktikerklæringer? 3. Er der noget der er særligt svært? 3 Grundlaget for vurdering af kompetenceniveau

Læs mere

Dansk i rummeligt HF Afrapportering Januar 2011 Th Langs HF & VUC

Dansk i rummeligt HF Afrapportering Januar 2011 Th Langs HF & VUC Bilag 1 I Avisuge 45 får du/i hver dag Politiken og Ekstra Bladet gratis. Avisdreng m/k er: Rambod og Maja T, som hver dag er ansvarlige for at bringe avisen ud til klassen. Undervisningsformen er virtuel

Læs mere

Undervisningsplan for historie 9. klasse 2015/16

Undervisningsplan for historie 9. klasse 2015/16 Undervisningsplan for historie 9. klasse 2015/16 Formålet: Formålet med faget er at fremme elevernes historiske forståelse, at få eleverne til at forstå deres fortid såvel som deres nutid og fremtid. Formålet

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere