Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december Kl. Kl Mødested: Mødelokale, provstikontoret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret"

Transkript

1 Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december Kl. Kl Mødested: Mødelokale, provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, samt evt. tilføjelse af nye punkter inkl. tilkomne punkter (pkt ) 2 Nyt fra provsten Ole Hyldegaard Hansen orienterde om at han netop har sendt en adventshilsen ud til alle menighedsråd og præster. 3 Syensrapport Aarup Sag: Synsrapporter 2013 (441) Godkendelse af synsrapport. Bemærk herunder synets konklusion vedr. sognegård i Årup. Syensrapport Aarup 4 Godkendelse af rådgivningsaftaler Vissenbjerg menighedsråd Sag: Vissenbjerg kirke (359) - Vissenbjerg Godkendelse af rådgivningsaftaler vedr. byggesager (våbenhus og kapel) i Vissenbjerg. under forudsætning af budgetmæssig dækning. Med hensyn til køb af eksisterende sognegård eller bygning af ny, ønsker provstiudvalget at tilse de nuværende lokaler. Provstiudvalget ønsker derfor at afholde næste provstiudvalgsmøde d. 7. januar 2014 i Årups lokaler. Jan Julin og Lene W. Beck koordinerer dette. Våbenhuse tag - Rådgivnings aftale Rådgivningsaftale vedrørende udbygning af kapel. 5 Regnskab Gl. Skolevej og 2013 Sag: Skydebjerg sognehus Gl. Skolevej og 2013 (483) - Skydebjerg Lene orienterer om de indkomne regnskaber for 2012 og 2013 for Skydebjergs midlertidige sognelokaler. Regnskab Gl. Skolevej og 2013 Provstiudvalget ønsker at se tidligere dokumentation for lejeforholdet før regnskaberne for godkendes. Lene finder mødereferater vedr. dette frem, samt kopi af lejekontrakt. Regnskaberne behandles igen på næste provstiudvalgsmøde i januar. Delregnskab Skydebjerg sognehus 2012 Referat, Side: 1

2 6 Barløse, frigivelse af prohiberede midler Sag: Barløse menighedsråd (484) - Barløse Barløse menighedsråd ansøger om frigivelse af prohiberede midler jf. bilag Barløse, frigivelse af prohiberede midler 7 Opsparing til præsters kurser Ole Hyldegaard orienterer om økonomien til præsternes fælles kursus i Den vedtagne opsparing er sandsynligvis ikke stor nok til at dække udgifterne til kurset. 8 Arbejdsgange i det nye provstiudvalg Debat og vedtagelse af arbejdsgange i det nye provstiudvalg - herunder: - Dagsorden/referat - Daglige indkomne sager/arbejde - Dankort til provstiudvalgskassen? 9 Planlægning af møder i januar Planlægning af datoer samt indhold på følgende møder: - Formandsmøde - Gravermøde - Kontaktpersonmøde Provstiudvalget besluttede at der opspares kr om året, gældende fra Kortere tidsfrister for arbejdet med godkendelse af referat blev vedtaget, for på den måde at få en kortere sagsbehandling overfor menighedsrådene. Mindre sager, som f.eks. tilladelse til frigivelse af prohiberede midler klares på provstikontoret. Alternativt kan også sagsbehandling via mail foregå i de mindre omfattende sager. Lene bestiller dankort til provstiudvalgskontoen. Referater af provstiudvalgsmøder lægges fortsat på Den digitale arbejdsplads. Ole Hyldegaard Hansen afholder møde for gravere d. 15. januar 2014 kl og formandsmøde d. 20. januar 2014 kl Indbydelser og dagsordener er under udarbejdelse, og sendes ud snarest. Referat, Side: 2

3 10 Godkendelse af kvartalsrapporter pr. 30/ Sag: Kvartalsrapporter 3. kvartal 2013 (460) Gennemgang af kvartalsrapporter, samt godkendelse heraf. Gamtofte kvartalsrapport 30/ Sønderby kvartalsrapport 30/ Assens kvartalsrapport 30/ Kvartalsrapporterne blev gennemgået og godkendt. Provstiudvalget opfordrer til forsigtighed i de enkelte menighedsråd omkring de poster hvor man har brugt mere end budgetteret. Endvidere opfordres til rettidig omhu i de menighedsråd, som kan se at der er risiko for at gå ud af 2013 med underskud i regnskabet. Vedr. kvartalsrapport for Skydebjerg menighedsråd henstilles til at man hurtigst muligt får bragt de sidste ting i orden i forhold til byggesagen, således at lånet kan udbetales. Desuden bør man i menighedsrådet fremover have projektet helt på plads inden evt. byggeri påbegyndes. Skydebjerg kvartalsrapport 30/ Baagø kvartalsrapport 30/ Broholm kvartalsrapport 30/ Dreslette kvartalsrapport 30/ Godkendelse af revisionsprotokollater årsregnskab 2012 Sag: Årsregnskab 2012 (395) Gennemgang af revisionsprotokollater, samt godkendelse heraf.. Det er positivt at se den grundige gennemgang af protokollatet med tilhørende bemærkninger fra menighedsråd/regnskabsførere fra Rørup og Skydebjerg. Assens menighedsråd - revisionsprotokollat 2012 Rørup - revisionsprotokollat 2012 Skydebjerg - Revisionsprotokollat Jordløse-Haastrup 3. kvartal 2013 Sag: Kvartalsrapporter 3. kvartal 2013 (460) Gennemgang og godkendelse af kvartalsrapport Jordløse-Haastrup 3. kvartal 2013 Kvartalsrapporten blev gennemgået og godkendt. Provstiudvalget opfordrer til rettidig omhu, idet man kan se at der er risiko for at gå ud af 2013 med underskud i regnskabet. 13 Dreslette, revisionsprotokollat 2012 Sag: Årsregnskab 2012 (395) Gennemgang og godkendelse af revisionsprotokollat Dreslette, revisionsprotokollat 2012 Referat, Side: 3

4 14 Syn, Skydebjerg Sag: Synsrapporter 2013 (441) Gennemgang og godkendelse af synsrapport Syn, Skydebjerg 15 Bygningssagkyndig, Assens Provsti Forslag om at provstiet ser sig om efter ny bygningssagkyndig for Assens Provsti 16 Endeligt budget bidrag Orte 2014 Sag: Orte menighedsråd (377) - Orte Orte menighedsråd har indsendt endeligt budgetbidrag, som viser et budgetteret underskud på kr Budgettet gennemgåes og godkendes. Endeligt budget bidrag Orte 2014 Provstiudvalget godkender forslaget, og Ole Hyldegaard Hansen arbejder på at finde en ny bygningssagkyndig. Provstiudvalget kan ikke godkende budgetbidraget, uden at vide hvordan menighedsrådet vil finansiere det budgetterede underskud. Menighedsrådet bedes derfor fremsende nyt budgetbidrag, hvor der redegøres for dokumenteret mulighed for dækning af underskuddet, f.eks. ved hjælp af frie midler. 17 Hårby aftale ang. tag våbenhus Sag: Haarby Kirke - tag på våbenhuset (425) Gennemgang og godkendelse af aftale vedr. nyt tag på våbenhus Hårby aftale ang. tag våbenhus 18 Ansøgning om anvendelse af salgsprovenu Hårby Sag: Haarby Kirke - tag på våbenhuset (425) Hårby menighedsråd ansøger om at anvende en del af provenuet fra salg af jord. Ansøgning om anvendelse af salgsprovenu Hårby 19 Tillæg til Vedtægt for Dreslette Kirkegård Sag: Dreslette Kirkegård (486) - Dreslette Ansøgning om godkendelse af tillæg til kirkegårdsvedtægter for Dreslette kirkegård Tillæg til Vedtægt for Dreslette Kirkegård Referat, Side: 4

5 20 Frigivelse af henlagte midler Sag: Assens Menighedsråd (489) - Assens Ansøgning om frigivelse af prohiberede midler Frigivelse af henlagte midler 21 Frigivelse af opsparede midler Sag: Køng menighedsråd (488) - Køng Ansøgning om frigivelse af prohiberede midler Frigivelse af opsparede midler 22 Ansøgning om 5 % midler Sag: Flemløse-Søby menighedsråd (487) - Flemløse Ansøgning om 5% midler grundet organists død samt gravers langtidssygemelding Ansøgning om 5 % midler Provstiudvalget ønsker fremsendt dokumentation for den præcise udgift, samt dokumentation for hvorfor der ikke kan indhentes refusion fra kommunen i forbindelse med graverens langtidssygemelding. Dokumentation fremsendes til provstikontoret, som efterfølgende udbetaler 5% midler svarende hertil. 23 Evt. Herunder, evaluering af de første udvalgsmøder i det nye provstiudvalg. Enighed om stor tilfredshed med arbejdet i det nye provstiudvalg, samt på provstikontoret. Referat, Side: 5

6 Orientering 24 Frigivelse af midler vedr Kirkemuren i Vedtofte Sag: Ørsted-Søllested-Vedtofte menighesråd (485) - Vedtofte Ørsted-Søllested-Vedtofte har ansøgt om tilladelse til frigivelse af prohiberede midler. Ansøgningen er allerede godkendt af Ole Hyldegaard og Søren Christian Bonde. Orientering givet Ffrigivelse af midler vedr Kirkemuren i Vedtofte sprotokollen godkendes af provstiudvalget med nedenstående underskrifter pr. 3/ : Ole Hyldegaard Hansen Søren Christian Bonde Vibeke Busse Andersen Jørgen Erik Hansen Leni Ulla Hansen Anette Bøgebjerg Vig Sven Gorm Nielsen Jan Julin Nielsen Hans Peder Søgaard Christiansen Vivi Boysen Arnoldus Referat, Side: 6

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat,25-10-2012 Side: 1 2 Revisionsprotokoller 2011

Læs mere

2 Postlisten PUK drift Kr. 1.155.079 Udviklingspuljen Kr. 650.823 5% Kr. 3.090.254

2 Postlisten PUK drift Kr. 1.155.079 Udviklingspuljen Kr. 650.823 5% Kr. 3.090.254 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 21. maj 2014. Kl. 18.00 Mødested: Chr. X's Alle 118 Deltagere: John Bagger-Petersen, Julie Rebel, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen, Ulla Jeppesen,

Læs mere

PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet

PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015.

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Hillerød den 17.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Janne Melcher forlod mødet efter punkt 5. Punkt 4: Per Schleiter deltager

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde 2 Tilføjelser til dagsorden Nyt fra provstiet indsat

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet den 4. december 2014.

Referat for Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet den 4. december 2014. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Referat for Hillerød

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater m.m

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Else Korsholm Mødepunkt 1 Budget 2015 - MRs endelige budgetter

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Christian Hvergel Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Afbud med anmeldt forfald: Ege Lau Frandsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2

Læs mere

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1.

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde torsdag den 5. februar 2015 kl. 13.00 Mødested: Materialgården, Tårs Kirkegård, herefter Nørregade 52, Sindal Fraværende: Lisbeth

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden:

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden: Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere