Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015"

Transkript

1 Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling i Svindinge Forsamlingshus Lørdag den 31. januar 2015 kl med følgende dagsorden. Referent Brian Petersen Ref.) Svindinge jagtforenings generalforsamling januar Lørdag den 31. januar startede sædvanen tro med rævejagt i Svindinge sogn. Der blev nedlagt 3 fasankokke og en ræv på terrænet på Glorup og hos Mogens Povlsen. Der var mødt i alt 26 jægere op på dagen. Det var Peder Pedersen Øksendrup som skød ræven på Mogens terræn i Lamdrup. (tillykke) Der var 24 jægere der blev til fællesspisning i Svindinge forsamlingshus, hvor vi fik gule ærter/kaffe & æblekage. Lidt forsinket kl startede formanden generalforsamlingen, hvor i alt 16 jægere var blevet tilbage for deltagelse i generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Ref. pkt. 1) Mogens Povlsen blev vagt til dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og derfor beslutningsdygtig. 2. Formandens beretning om foreningens virke i 2014 Ref. pkt. 2) Formandens beretning. Kristian gennemgik årets arrangementer i 2014, og fremhævede Torbens skydeskole med Rasmus Bjerregård. Det var kun positive tilbagemeldinger som var kommet retur på den side, og flere foreninger i landet har øjnet samme mulighed. Kristian omtalte hjemmesiden og nyhedsbrevet som foreningens mulighed for at komme langt ud med reklame for Svindinge Jagtforening. Kragejagt/gåsejagt og grejbank i den forbindelse blev også nævnt. Der har været igen i 2014 en pæn tilgang af nye medlemmer. Beretningen i punktform Foredragsaften gåsejagt teori Vi startede året med gåsejagtforedrag i marts med ca. 60 deltagere Kurset var forløberen til praktisk kursus senere på året. Vi kan faktisk være stolte over denne bevægelse, som vi startede sidste år og som har startet foredrag i andre jagtforeninger Hjortebanen Endnu engang blev der afholdt skydning Deltager antal 30 stk. Et antal som er meget positivt. Årets tur er langfredag d. 3. april Hundetræning Hundetræningen fik vi for alvor gang i 2014 Qua et stort engagement fra Mogens Hansen Langå, som insisterede på et begynderhold lykkes det os at få stablet hundetræning på benene, både for begynder og øvede. Tankerne bag hundetræning i Svindinge Jagtforening har været og vil det også fremadrettet være på et mindre niveau rent holdmæssigt, men på et højt niveau for deltagerne. Skule der en dag være træner, som ville tilbyde et større koncept, er vi naturligvis villig til at kigge på det.

2 Skydeskole Torben Larsen kom med en brand god ide i starten af 2014 og præsenterede undertegnet og den øvrige bestyrelse. I starten var der lidt skeptisk for projektet, da det var lidt af et sats. Men Torben insisterede og fik startet en skydeskole med Bjarne Aaby og Rasmus Bjerregård for 15 mand over 8 gange henover foråret. Da skolen kom i gang, prøvede vi straks også enkeltstående arrangementer ligeledes med Rasmus Bjerregård. Også disse ja 3 gange blev hurtigt fuldtegnet. En kæmpe kæmpe succes!!! Et koncept som har lydt genklang i det øvrige DJ, hvor jeg bl.a. har højt masser af rosende ord fra Kalø og formand Claus Lind. Konceptet gjorde, at hver kreds nu får uddannet en række elite instruktører af Rasmus Bjerregård. Instruktører som dels skal undervise andre instruktører med også jagttegnselever. Bjarne Aaby er en af disse som vil være eliteinstruktør fremadrettet. Der skal lyde en rigtig stor tak til holdet bag skydeskolerne Bjarne og i særdeleshed Torben for en ukuelig vilje for projektet Flugtskydning Der blev afholdt 8 stk. træningsaftner Deltagerantallet er stigende, da skydeskolerne har rykket folk på banen Præmieskydning Har desværre oplevet en lille tilbagegang. Deltager antallet er desværre en smule mindre end tidligere år. Vi mener at have et godt koncept, men vi skal ud og gøre et arbejde for, at folk ikke tror at det er et lille lukket selskab Vi vil i 2015 prøve at få integreret deltager på skydeskolerne mere, således de også deltager på præmieskydningen. Præmieskydningen vil både være en konkurrence dag for dem som vil det, men også en træningsdag for øvrige. Bukketræf Der blev afholdt bukketræf d. 16. Maj En fast tradition er det efterhånden blevet til 2 bukke på paraden Fremmødet for paraden må siges at være ok, men lidt flere kunne vi godt tænke os. Patrontestdag Der blev afholdt i starten af september i grusgraven på Koledhusvej. Arealet er venligst udlånt af Lars Christoffersen For de fremmødte et rigtig godt arrangement med både høje duer, skudbillede og patronhastighed. Et arrangement hvor deltager antallet var steget i forhold til det foregående år. Og hvor helt nye ansigter viste si. Vi endte på ca. 15 personer. Et deltagerantal, som gerne skulle længere op ved fælles hjælp Praktisk gåsejagtkursus Der blev afholdt et praktisk kursus over to dage i oktober Det var på et super terræn på Tåsinge og teori på Pæregården på Tranekær. Rigtig god feedback på kurset Det jeg bemærker som en af de mest positive ting ved dette kursus er, at vi får folk med fra hele landet. Man er villig til at køre langt, hvis ellers kvaliteten er høj. Kragejagtkursus Vi afholdte et kragejagtkursus i november. Kurset blev afholdt i nyjægere regi, hvormed at vi kunne få tildelt midler fra nyjæger puljen. Ca. 60 deltagere, hvoraf ca. halvdelen var nyjægere fra hele Fyn. Kurset gav ingen indtægt, da der var gratis entre, men det gav en masse lokkegrej, som skal bruges på den praktiske del d. 7. marts, hvor vi afholder kragedag for nyjægerne. Grejbank Vi har 2014 haft overskud på en del af arrangementerne, hvilket også vil fremgå af regnskab senere. Dette overskud skal ikke bare ind på kontoen, men skal genere flere aktiver. Derfor bevilliger vi nogle af disse penge til oprettelsen af en grejbank for kragejagt, gåsejagt og andejagt. Og da vi samtidig har fået tildelt 6.000,00 kr. i jagttegnsmidler, ja så har vi lidt at arbejde med. Hjemmeside Vi agter fortsat at benytte nyhedsbrev via hjemmesiden til påmindelse af arrangementer. Så er I ikke tilmeldt, så bliv det hurtigst muligt.

3 Fremtidige arrangementer Madlavningskursus over 4 gange Kragejagtkursus d. 7. marts for nyjægere, hvor vi sørger mentorer og terræner. Hver mentor har max. 2 hold (2-3) jægere med.) Hygiejnekursus d. 10.marts. Skydeskole Hjortebane Medlemstallet I medlemstallet steg fra 59 til 66. I 2010 var tallet status quo på 68 medlemmer I 2011 er vi 64 ordinære medlemmer I 2012 er vi 65 ordinære medlemmer Ved afslutningen af 2013 var vi 75 en stigning på ca. 16% Ved start 2015 pt. er vi 94 medlemmer en stigning på 25% På 2 år en samlet stigning på 44% Bestyrelsen Stor ros til alle i bestyrelsen, som gør en kæmpe indsats. 3. Det reviderede regnskab fremlægges v/kasserer Jørgen Nielsen Ref. pkt. 3) Foreningens regnskab fremlagt ved kasserer Jørgen Nielsen. De mange arrangementer havde givet mere arbejde til kasseren der kunne fremlægge et godt regnskab for Flere af arrangementerne havde givet et fornuftigt overskud, dog havde nogle arrangementer også givet underskud. Regnskabet godkendt på generalforsamlingen. 4. Indkomne forslag. Forslag Passivt medlemskab i Svindinge Jagtforening Bestyrelsen ønsker præciseret, at der ikke kan forekomme passive medlemskaber i foreningen jf. vedtægter fra Danmarks Jægerforbund. Det er derfor et krav, at alle der deltager i foreningens aktiviteter, som minimum skal have et medlemskab af Danmarks Jægerforbund. Deltages der i flere aktiviteter, og det dermed ikke længere er et enkeltstående arrangement, skal deltager deslige have et ordinært, ekstra ordinært, senior eller lign. medlemskab tilknyttet Svindinge Jagtforening. Deltages der fast på skydebanen af flere omgange, skal deltager være medlem af Danmarks Jægerforbund og have tilknyttet et ordinært, ekstra ordinært, senior eller lign. medlemskab tilknyttet Svindinge Jagtforening. Der kan i enkelte tilfælde såsom deltagelse på hjortebanen dispenseres for medlemskab qua særskilt forsikring på banen. I tilfælde, hvor man ønsker at støtte Svindinge Jagtforening, og evt. deltage i en foredragsaften kan et interessemedlemskab tegnes til takst svarende til lokalforeningskontingent. - Kan forsamlingen på generalforsamlingen 2015 tilslutte sig denne præcisering? Ref. pkt. 4) Indkomne forslag. Bestyrelsen stillede forslag om at passive medlemmer udfases og erstattes af et medlemskab i DJF under Svindinge jagtforeningen. Der var for og imod forslaget med efterhånden som det blev debatteret blev generalforsamlingen enige om at grundet forsikringsforhold mv., er den bedste løsning at udfase de passive medlemskaber på sigt.

4 5. Kontingentfastsættelse. Ref. pkt. 5) Kontingentet bliver uændret. 6. Valg af formand, på valg er: Kristian Spodsberg Pkt. 6) Formand Kristian Spodsberg blev genvalgt. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er følgende: Kristian Spodsberg Andi Andersen Brian Petersen Ref. pkt. 7) Andi Andersen og Brian Petersen blev ligeledes genvalgt. 8. Valg af suppleanter, på valg er følgende: Lars Christoffersen Kim Pedersen Ref. pkt. 8) Suppleanter Lars Christoffersen og Kim Pedersen blev genvalgt. 9. Valg af revisorer, på valg er følgende: Torben Andersen Mogens M. Rasmussen Ref. pkt. 9) Torben Andersen og Mogens M Rasmussen blev genvalgt som revisorer. (Kasseren lovede æblekage igen til næste regnskabsrevision) 10. Valg af suppleanter, på valg er følgende: Mogens Poulsen Andreas Christiansen Ref. pkt. 10) Revisorsuppleanter. Mogens Povlsen blev genvalgt. Andreas Christiansen blev afløst af Henning Madsen der blev valgt ind som ny suppleant. 11. Eventuelt Ref. pkt. 11) Under evt. blev det besluttet af Steen Larsen tog sammen med formanden til Kredsmøde. ref. /Brian P

5 Bilag til pkt. 4 indkommende forslag Danmarks Jægerforbunds forsikring Danmarks Jægerforbund har i samarbejde med Forsikrings-MæglerGruppen Danmark, Alm. Brand og Chartis indgået en forsikringsaftale for forbundets medlemmer. Aftalen sikrer, at Danmarks Jægerforbunds medlemmer, der ikke er dækket af anden forsikring, vil være omfattet af ansvarsforsikring, når de udøver aktiviteter i regi af forbundet eller foreninger tilknyttet Danmarks Jægerforbund. Nedenfor finder du: Klik på link Policen Forsikringsattest for året 2012, er udsendt til samtlige jagtforeningsformænd marts Nævnte attest er fortrykt med jagtforeningens navn for at leve op til kravene om forsikringsdokumentation. På skydebaner: Klik på link Her kan du hente PDF til udskrivning vedr. lovpligtig forevisning af gyldig dokumentation på skydebaner inden køb af ammunition eller benyttelse af skydebaneanlægget. Du kan desuden læse mere om forsikring i pjecen Et spørgsmål om forsikring

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Efterår 2014

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Efterår 2014 APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING Efterår 2014 www.skanderborg-jagtforening.dk Bestyrelsen for Skanderborg Jagtforening Formand Næstfm. Kasserer Sekretær Bestyrelse Peder Poulsen Rønnebærvænget 8, 8660 Skanderborg

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

5 Tårns Motion. Referat af Generalforsamling tirsdag den 7. februar 2012

5 Tårns Motion. Referat af Generalforsamling tirsdag den 7. februar 2012 5 Tårns Motion Referat af Generalforsamling tirsdag den 7. februar 2012 1. Valg af dirigent Lars Illemann blev valgt som dirigent. Lars kunne meddele de fremmødte at generalforsamlingen var varslet korrekt.

Læs mere

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Efterår 2014 Bestyrelsen Udvalg Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Næstformand: Thomas Rafaelsen Birkeholmvej 3, Gl. Skørping 9520 Skørping

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 Tvede-Linde Jagtforening Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 1 Tvede-Linde Jagtforening - organisation Bestyrelsen: Formand og kontaktperson vedr. Fjordjagt: Finn Sørensen Perledalen 4, 8930 Randers Tlf. 2825

Læs mere

Låne og leje ting i foreningen

Låne og leje ting i foreningen Jagtposten 2015 Låne og leje ting i foreningen Foreningen har følgende rekvisitter som vores medlemmer kan låne kvit og frit ved Hans Kristian Nielsen, tlf. 29 23 08 11 Ting til leje 1 Mobil skydevogn

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Mads Haastrup Nicolaj Bergerud Boye Frederiksen. Carsten Olsen. Henrik Petersen Christina Cassone

Mads Haastrup Nicolaj Bergerud Boye Frederiksen. Carsten Olsen. Henrik Petersen Christina Cassone Til SVBK s klubber, bestyrelse, udvalg og revisorer DVBF og øvrige kredse Idrættens Hus, 20. maj 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 29. april 2015 kl. 19.00 Frihedens Idrætscenter Deltagere Deltagere med stemmeret

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 2014

Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 2014 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 2014 Tirsdag d. 29. april 2014 kl. 18.31 Ejbyhallen, Mosetoften 30, 2600 Glostrup Ca. 20 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Torsdag den 25. oktober 2012 Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere