Moderselskabsregnskab. Ledelsesberetning. Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab. Ledelsens påtegning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moderselskabsregnskab. Ledelsesberetning. Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab. Ledelsens påtegning"

Transkript

1 Årsrapport 2014

2 Hoved- og nøgletal 2 Falck gør en forskel 4 Årets højdepunkter 6 Forretningsområder 8 Redning 10 Assistance 16 Healthcare 20 Safety Services 24 Redegørelse for samfundsansvar 28 God selskabsledelse 34 Regnskabsberetning 36 Risikofaktorer 41 et Resultatopgørelse 45 Totalindkomstopgørelse 46 Pengestrømsopgørelse 47 Balance 48 Egenkapitalopgørelse 50 Noter 51 et Resultatopgørelse 92 Totalindkomstopgørelse 92 Pengestrømsopgørelse 93 Balance 94 Egenkapitalopgørelse 96 Noter Den uafhængige revisors erklæringer 107 Bestyrelse, direktion og revisorer 108 Juridiske enheder i Falck koncernen 111 Nøgletalsdefinitioner 116

3 Storbritannien Redning Safety Services 257 ansatte Tyskland Redning Safety Services ansatte Belgien Redning Safety Services 49 ansatte Holland Redning Safety Services 296 ansatte Danmark Redning Assistance Healthcare Safety Services ansatte Norge Redning Assistance Healthcare Safety Services 457 ansatte Sverige Redning Assistance Healthcare ansatte Estland Assistance 24 ansatte Finland Redning Assistance 121 ansatte Tyrkiet Redning 5 ansatte Aserbajdsjan Safety Services 13 ansatte Qatar Safety Services 8 ansatte De Forenede Arabiske Emirater Safety Services 30 ansatte Kasakhstan Redning 312 ansatte Indien Redning Assistance 145 ansatte Thailand Safety Services 16 ansatte Kina Assistance 3 ansatte Global tilstedeværelse Canada Safety Services 40 ansatte 45 Vi har aktiviteter i 45 lande verden over USA Redning Assistance Safety Services ansatte Vietnam Safety Services 8 ansatte Mexico Safety Services 17 ansatte Malaysia Safety Services 81 ansatte El Salvador Redning 90 ansatte Vi er nu mere end medarbejdere Portugal og Tjekkiet Singapore Safety Services 14 ansatte Papua Ny Guinea Redning 16 ansatte Panama Redning 138 ansatte Falck etablerede sig i to nye lande i 2014 Australien Redning 146 ansatte Rumænien Redning 203 ansatte Ecuador Redning 126 ansatte Colombia Redning ansatte Venezuela Redning 364 ansatte Trinidad Safety Services 37 ansatte Chile Redning 102 ansatte Uruguay Redning ansatte Brasilien Redning Safety Services 339 ansatte Portugal Redning 65 ansatte Spanien Redning 639 ansatte Nigeria Redning Safety Services 127 ansatte Angola Redning Safety Services 1 ansat Frankrig Redning 260 ansatte Schweiz Redning 1 ansat Italien Redning 30 ansatte Tjekkiet Redning 91 ansatte Slovakiet Redning ansatte Polen Redning ansatte

4 Moderselskabs- Falck Årsrapport regnskab Falck er mennesker, der hjælper mennesker Falck er en international organisation, som blev etableret i Danmark i 1906 med det formål at forebygge ulykker, sygdom og nød; at redde og hjælpe forulykkede og nødstedte hurtigt og kompetent; samt at rehabilitere syge og tilskadekomne Falcks aktiviteter tager sit udgangspunkt i at hjælpe mennesker i nødsituationer og at afhjælpe skader på ejendele. Disse aktiviteter omfatter bl.a.: Ambulancetjeneste Brandbekæmpelse Læge- og sundhedsklinikker Autohjælp Boligredning Assistance ved sygdom og uheld under rejser Med dette udgangspunkt har Falck udviklet ydelser med henblik på at forebygge og reducere følger af nødsituationer, hvilket blandt andet omfatter sikkerhedstræning, beredskabsplanlægning, lægefaglige undersøgelser og forebyggelse af arbejdsrelaterede skader. Falck har endvidere aktiviteter, der afbøder virkningerne af uheld eller sygdom, herunder patienttransport, psykologisk behandling samt behandling af bevægeapparatet. Falck har stærke kompetencer til at forebygge og håndtere krisesituationer via lokale platforme i et globalt netværk, der er baseret på stærke værdier om at hjælpe mennesker i nød. Falck har de seneste ti år gennemgået en væsentlig internationalisering især inden for ambulancetjeneste, brandbekæmpelse, klinikker og sikkerhedstræning. Disse aktiviteter drives primært i Norden, USA og Latinamerika, men der er også et stærkt fokus på at øge disse ydelser i Europa og etablere nye markeder i Asien og Afrika, da Falck har kompetencer, økonomi og netværk til at løse opgaver i alle lande, hvor der er behov og muligheder. Falcks udvikling bliver i disse år styrket af et globalt fokus på og behov for sundhed, sikkerhed og tryghed samt en generel øget vilje fra offentlige myndigheder til at samarbejde med private virksomheder om at løse opgaver med henblik på at opnå både omkostningsbesparelser og en bedre kvalitet i de ydelser, der leveres til borgerne. Aktiviteterne i Falck er organiseret i fire forretningsområder omfattende Redning, Assistance, Healthcare og Safety Services. Vi er der altid Omsætning fordelt på geografiske områder og forretningsområder Danmark, 43,8% Norden, 17,2% Europa, 15,7% Nordamerika, 14,0% Latinamerika, 6,7% Resten af verden, 2,6% Redning, 56,4% Assistance, 21,5% Healthcare, 12,8% Safety Services, 9,3% 14 DKK 14 mia. i omsætning Falck Årsrapport

5 Ledelses- 2 Falck Årsrapport 2014 Koncern beretning Hoved- og nøgletal for Falck-koncernen Omsætning, EBITA, overskudsgrad og organisk vækst fordelt på forretningsområder Omsætning EBITA Overskudsgrad (%) Organisk vækst 1) DKK mio. % af total Redning 62, ,4 6,0 8,6 7,7 Assistance 21, ,2 10,4 1,4 4,4 Healthcare 13, ,2 9,3 11,8 13,6 Safety Services 9, ,7 16,3 5,5 11,3 Eliminering -6, Koncernen i alt 100, ,2 8,9 6,8 7,7 1) Nøgletallet udtrykker væksten i ekstern omsætning i lokal valuta korrigeret for tilkøbte og frasolgte virksomheder. HOVED- OG NØGLETAL * Nettoomsætning DKK mio Organisk vækst % 6,8 7,7 7,6 3,6 EBITA DKK mio Overskudsgrad % 8,2 8,9 9,4 9,6 Cash conversion rate % 80,9 88,4 89,2 118,2 Resultat af primær drift DKK mio Resultat før skat DKK mio Balancesum DKK mio Soliditetsgrad % 35,3 30,9 32,5 33,9 Egenkapitalens forrentning % 3,4 3,6 1,9 0,3 Egenkapitalens forrentning ekskl. særlige poster % 3,4 3,6 2,2 0,3 Nettorentebærende gæld i forhold til EBITDA Faktor 3,54 4,06 3,94 4,14 Antal medarbejdere, ultimo Antal * Sammenligningstal for 2011 omfatter perioden 1. april til 31. december. De opgjorte nøgletal er proformatal, baseret på tal fra Falck A/S koncernen Nettoomsætning og organisk vækst DKK mio. % EBITA og overskudsgrad DKK mio. % , , , , , ,0 Nettoomsætning, proforma Nettoomsætning, Falck Holding A/S Organisk vækst EBITA, proforma EBITA, Falck Holding A/S Overskudsgrad Koncern Falck Årsrapport

6 Moderselskabs- Koncern Falck Årsrapport regnskab Koncernen fokuserer på en række hovedtal, der ikke alle direkte fremgår af årsregnskabets resultatopgørelse, pengestrømsopgørelse og balance. Disse hovedtal er vist i nedenstående tabel. DKK mio * Resultatposter Årets resultat Afskrivninger af immaterielle aktiver og transaktionsomkostninger ved virksomhedskøb Særlige poster Omkostninger ved låneomlægning Skat af normaliseringer og ændret skatteprocent Normaliseret resultat efter skat Pengestrøm EBITDA Ændringer i arbejdskapital inkl. driftsrelaterede hensatte forpligtelser Køb af immaterielle og materielle aktiver Salg af langfristede aktiver Frit cash flow Frit cash flow efter særlige poster, renter og skat Investeringer i virksomhedskøb mv Kapitalindskud, betalte udbytter og ændring i rentebærende gæld Ændring i likvide beholdninger Balanceposter Kortfristede aktiver ekskl. likvider, værdipapirer m.v Gæld ekskl. kreditinstitutter, selskabsskat m.v Arbejdskapital Driftsrelaterede hensatte forpligtelser Langfristede aktiver ekskl. goodwill Nettodriftsaktiver ekskl. goodwill Goodwill Immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb Selskabsskat Nettodriftsaktiver inkl. goodwill Falck Holding A/S andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Egenkapital Nettorentebærende gæld Udskudt skat Ikke driftsrelaterede aktiver og forpligtelser Finansiering * Sammenligningstal for 2011 omfatter perioden 1. april til 31. december. De opgjorte nøgletal er proformatal, baseret på tal fra Falck A/S koncernen I koncernen opdeles pengestrømme i henholdsvis frit cash flow, investeringer i virksomhedskøb mv. samt kapitalindskud, betalte udbytter og ændring i rentebærende gæld. I frit cash flow er fratrukket investeringer i anlægsaktiver, idet koncernen som led i den ordinære drift løbende foretager investeringer i køretøjer, infrastruktur og lignende. Frit cash flow afspejler dermed det beløb der er til rådighed til virksomhedskøb samt betaling af afdrag på gæld. Normaliseret resultat DKK mio. Frit cash flow og cash conversion rate DKK mio. % Normaliseret resultat, proforma Normaliseret resultat, Falck Holding A/S Frit cash flow, proforma Frit cash flow, Falck Holding A/S Cash conversion rate Koncern Falck Årsrapport

7 Ledelses- 4 Falck Årsrapport 2014 beretning Falck gør en forskel I 2014 var det ti år siden, at Falck blev genfødt som selvstændig virksomhed efter at være blevet adskilt fra Group 4 Falck i Dengang var Falck en dansk redningsvirksomhed med begrænset tilstedeværelse i enkelte nordeuropæiske lande. Siden er Falck vokset til at blive en international koncern med aktiviteter i 45 lande verden over. Styrken til at gennemføre denne hastige udvikling har Falck hentet fra dagligt at beskæftige sig med livets grundlæggende forhold. Vi hjælper mennesker i nød, hvad enten de har hjertestop, ondt i ryggen eller ikke kan få bilen startet. Denne indsats har defineret vores værdier - handlekraftig, troværdig, kompetent, hjælpsom, tilgængelig og hurtig blev igen et år, hvor vi arbejdede på at opfylde vores strategi om at blive en global udbyder af serviceydelser, der hjælper i nødsituationer samt forebygger og afbøder effekten af sygdom og uheld. Vores fokus har været på at styrke vores position i de væsentligste markeder i Europa og i Latinamerika og USA. Falck vandt og genvandt således flere væsentlige kontrakter i I Danmark har kontrakterne inden for ambulancetjeneste været i udbud i alle fem regioner. Falck har i en årrække op til udbuddene arbejdet sammen med medarbejderne om at implementere driftsforbedringer, der gjorde det muligt at afgive attraktive bud i alle regioner. Falck genvandt således kontrakterne i Region Midtjylland og Region Nordjylland. I Region Sjælland blev Falcks dækningsområde udvidet til at omfatte hele regionen. Og i Region Hovedstaden genvandt Falck de aktiviteter, der var mulige i henhold til udbudsbetingelserne. Udbuddene blev vundet på en konkurrencedygtig pris, men også i høj grad på, at leveringssikkerheden og kvaliteten af de tilbudte ydelser blev vurderet meget højt. Desværre måtte vi konstatere, at det var andre bydere, der fik tildelt kontrakterne i Region Syddanmark. I 2014 er der ligeledes blevet arbejdet målrettet med at udvide Falcks markedsposition inden for assistance til rejsende og udstationerede medarbejdere, etablering af læge- og sundhedsklinikker samt brandbekæmpelse for industrivirksomheder og lufthavne. Inden for brandbekæmpelse vandt Falck således nye kontrakter i Belgien, Brasilien, Holland, Portugal, Storbritannien, Tyrkiet og Tyskland, herunder eksempelvis ansvaret for brandvæsenet i den internationale lufthavn i Rio de Janeiro. Inden for Healthcare etablerede Falck Skandinaviens største private leverandør af serviceydelser inden for forebyggelse og behandling af arbejdsrelaterede skader ved at fusionere med TryghedsGruppens sundhedsselskaber. I 2014 købte KIRKBI yderligere 1,2% af aktierne i Falck, og TryghedsGruppen købte sig ligeledes ind i Falcks ejerkreds, der nu består af Lundbeckfonden, KIRKBI, TryghedsGruppen samt Falcks ledelse. I 2014 fortsatte fremgangen i Falcks aktiviteter og omsætningen steg med 11,3% til DKK mio. Omsætningsfremgangen skyldes ud over en stærk organisk vækst på 6,8% især fusionen med TryghedsGruppens sundhedsselskaber og opkøb af selskaber inden for Redning i Tyskland og Australien i andet halvår af 2013 samt i Frankrig og England i Sammenholdt med 2013 var omsætningen i 2014 negativt påvirket af valutakursudviklingen med DKK 195 mio. Resultatet af den primære drift (EBITA) blev DKK mio., svarende til en stigning på DKK 27 mio. til trods for en væsentlig tilbagegang i indtjeningen inden for Safety Services som følge af en lavere aktivitet i olieindustrien. Det er vores forventning, at fremgangen i såvel omsætning som indtjening vil fortsætte i de kommende år. Den positive udvikling for Falck i 2014 skyldes i høj grad Falcks dedikerede medarbejdere, der døgnet rundt bidrager til at skabe tryghed for mennesker, og det er der brug for i hele verden. Vi er stolte af, at vores medarbejdere og Falck gør en forskel. Thorleif Krarup Bestyrelsesformand Allan Søgaard Larsen Koncernchef Falck Årsrapport

8 Falcks aktiviteter tager sit udgangspunkt i at hjælpe mennesker i nød. Dermed er ambulancetjeneste en af Falcks kerneydelser.

9 Ledelses- 6 Falck Årsrapport 2014 beretning Årets højdepunkter April Etablerer sig i Tjekkiet Falck køber det tjekkiske selskab Baukomplex, der har specialiseret sig i patienttransport. Med 45 ambulancer og årlige kørsler er Baukomplex Tjekkiets tredjestørste selskab på området. Køber dele af fransk patienttransportselskab Falck køber Fineta, der er blandt Frankrigs største patienttransportselskaber. Fineta råder over 119 køretøjer og udfører mere end kørsler om året fra seks stationer forskellige steder i Frankrig. Juni Indleder samarbejde med australsk universitet Edith Cowan University i Perth, Australien, indgår en aftale med Falck om at etablere fjernundervisningsprogrammer om eksempelvis paramedicin til brug for Falck-medarbejdere internationalt. Det er også målet at udvikle en videnskabeligt baseret model for avanceret telemedicin og undervisning i brugen af denne teknologi. Styrker industriel brandbekæmpelse med britisk opkøb For yderligere at styrke sin platform inden for industriel brandslukning køber Falck dele af det britiske selskab Sembcorp Utilities, nemlig aktiviteterne inden for brændbekæmpelse, der beskæftiger godt 100 medarbejdere. Maj Vinder ambulanceudbud i Danmark Falck genvinder udbuddet af ambulancedriften i den danske Region Nordjylland i en fem-årig periode med start fra april Skaber Skandinaviens største udbyder af ydelser, der nedbringer sygefravær TryghedsGruppens sundhedsselskaber fusionerer med Falck Healthcare. Fusionen omfatter Previa, der er Sveriges førende leverandør af sundhed til arbejdspladser, og Quick Care, som støtter danske og norske jobcentre i at hjælpe sygemeldte borgere tilbage i arbejde. Falck Årsrapport

10 Moderselskabs- Falck Årsrapport regnskab Oktober Åbner alarmcentral i Indien I Delhi i Indien åbner Falck en alarmcentral for bedre at kunne assistere rejsende og udstationerede. Derudover har Falck alarmcentraler i Danmark, Kina, Norge, Sverige og USA, hvorfra Falcks medarbejdere koordinerer eksempelvis døgnovervågning af hospitalsophold, evakuering og hjemtransport. Juli Vinder udbud om brandtjeneste til Rio International Airport Falck bliver valgt til at stå for brandtjenesten i den internationale lufthavn i Rio de Janeiro i Brasilien de næste ti år. Lufthavnen modtager 17 millioner passagerer hvert år, og har Brasiliens største lufthavnsbrandvæsen bestående af 180 brandmænd. November Køber Danmarks førende leverandør af psykiatriske behandlinger Falck Healthcare køber majoriteten af Sirculus, som er Danmarks førende leverandør af psykiatriske ydelser til kommuner, regioner og virksomheder med fokus på at behandle stress, angst og depression. December Vinder ambulancekontrakter i Danmark Falck vinder, efter udbud, al ambulancedriften i den danske Region Sjælland, mens Falck vinder de maksimalt fire mulige ambulanceområder i Region Hovedstaden. August Åbner træningscenter i Belgien I Ostende i Belgien åbner Falck et træningscenter, som er målrettet træning af medarbejdere på det maritime område. På centeret trænes kursisterne i at tage vare på sig selv og deres kollegers sikkerhed. Falck Årsrapport

11 Ledelses- 8 Falck Årsrapport 2014 beretning Forretningsområderne og deres udvikling Antallet af reddere, sygeplejersker og læger i Falck voksede i 2014 til Redning Falck er verdens største, internationale ambulanceoperatør. I fem verdensdele betjener Falck befolkningen med ambulanceydelser i tæt samarbejde med myndighederne. Falck råder over ambulancer, der servicerer mere end fire millioner syge eller tilskadekomne mennesker hvert år. Private borgere benytter sig desuden i stigende omfang af hjemmebesøg fra Falcks læger samt af Falcks læge- og sundhedsklinkkker. Tillige er Falck verdens største, internationale brandvæsen med aktiviteter i Europa, Latinamerika og Asien I de nordiske lande abonnerer 1,85 millioner mennesker og virksomheder på Falcks assistanceydelser inden for især auto- og bolighjælp. Assistance Falck er Nordens største leverandør af assistanceydelser til bil- og boligejere. Ydelserne har til formål at sikre borgerne størst mulig tryghed; enten ved at forebygge uheld og ulykker eller ved at sørge for hurtig og kompetent hjælp, hvis uheldet alligevel er ude. Assistanceydelserne er oftest baseret på abonnementsordninger. Eksempelvis assisterer Falck bilister, hvis deres køretøj går i stå og kan i de fleste tilfælde reparere bilen på stedet. Og Falck hjælper boligejere med alt fra vand i kælderen til sne på taget. Andel af omsætning Andel af omsætning 56% 22% Andel af EBITA Andel af EBITA 48% 27%

12 Moderselskabs- Falck Årsrapport regnskab Tre millioner borgere i Danmark og Sverige har adgang til Falcks healthcare-ydelser. Healthcare Falck er den største private leverandør af sundhedsydelser i Skandinavien og hjælper virksomheder og organisationer med at holde medarbejdere og borgere sunde og velfungerende. En væsentlig del af Falck Healthcares indsats består i at forebygge sygdom, stress og nedslidning. Målet er, at det enkelte menneske får et bedre, længere og sundere arbejdsliv. Det medfører også, at arbejdspladserne opnår større trivsel og lavere udgifter relateret til sygdom, at det offentlige nyder godt af færre sociale udgifter, og at forsikringsselskaberne sparer penge til erstatninger for eksemplevis tabt arbejdsevne trænede Falck kursister, især offshoremedarbejdere, i at tage vare på deres egen og deres kollegers sikkerhed. Safety Services Falck er verdens største leverandør af rednings- og sikkerhedstræning og leverer kurser og serviceydelser på 38 træningscentre i 20 lande på fem kontinenter. Træningen er målrettet offshore-industrien og den maritime sektor; men også vindenergiindustrien, den kemiske industri og luftfartsindustrien benytter sig af Falcks faciliteter og services. På centrene trænes kursisterne i sikker adfærd for at undgå ulykker på deres arbejdsplads. Og de lærer at reagere korrekt også under ekstreme forhold hvis ulykker alligevel skulle opstå. Falck råder desuden over en række træningscentre, som er særligt indrettet til at træne brandmænd i avanceret brandforebyggelse og bekæmpelse. Andel af omsætning Andel af omsætning 13% 9% Andel af EBITA Andel af EBITA 12% 13%

13 Redning HJERTET I FALCK I tæt samarbejde med myndighederne leverer Falck ambulancetjeneste i 19 lande verden over. Hvert år rykker Falck ud til over fire millioner opgaver, hvad enten det drejer sig om mennesker med hjertestop, ofre for trafikulykker, kvinder i pludselig fødsel, børn der har slået sig eller ældre borgere, som har behov for tryg transport til en læge. Hjertet i Falcks virksomhed er ambulancetjenesten, og det er her Falcks værdier er født: Handlekraftig, troværdig, kompetent, Hjælpsom, tilgængelig og Hurtig.

14 Hurtig hjælp er dobbelt hjælp Sekunder kan være forskellen på liv eller død. Derfor er Falck hurtigt fremme ved ulykker og akutte sygdomstilfælde. Desuden udstyrer Falck altid sine medarbejdere med den bedste teknologi og den højeste uddannelse for at sætte dem i stand til at yde hurtig, kompetent og effektiv hjælp til mennesker i nød.

15 Ledelses- 12 Falck Årsrapport 2014 beretning Redning Falck er verdens største, internationale ambulance operatør og verdens største brandvæsen. Syge og forulykkede borgere i 33 lande bliver hjulpet af Falcks reddere, sygeplejersker og læger Med ambulancer, lægebiler og patienttransportkøretøjer kommer Falck syge og tilskadekomne borgere i fem verdensdele til undsætning. I en række lande tilser Falcks sundhedsmedarbejdere desuden private borgere i deres eget hjem eller behandler dem på læge- og sundhedsklinikker. Det lykkedes i 2014 for Falck at vinde en række nye kontrakter og udvide aktiviteterne betragteligt på dette område. Falck har de seneste år satset på at tilbyde brandbekæmpelse, -træning og -rådgivning til højrisikoindustrier og lufthavne baseret på erfaringer fra mere end 100 års brandtjeneste, som er blevet opbygget gennem et tæt samarbejde med myndighederne i Danmark. Satsningen medførte i årets løb, at Falck indgik adskillige nye aftaler om industriel brandtjeneste verden over blev økonomisk et godt år for Falcks redningsområde. Omsætningen steg med 9,2% til DKK mio. Den organiske vækst var 8,6%, hvilket var forårsaget af fremgang inden for alle regioner dog primært fra en stigning i antallet af kunder i Latinamerika, de nye ambulancekontrakter vundet i 2013 i Slovakiet og et væsentligt antal nye kontrakter inden for brandbekæmpelse. Også i Danmark blev der opnået en tilfredsstillende fremgang i omsætningen. I USA leverer Falck nu ambulancetjeneste i 12 stater og beskæftiger over medarbejdere. Falck opnåede i 2014 en pæn organisk vækst som følge af øgede aktiviteter i blandt andet Californien, Massachusetts og Washington. Der blev vundet nye patientbefordringskontrakter i staterne Florida, Pennsylvania og Washington. I Maine og Washington påbegyndte Falck kørsler med akutambulancer borgere i Latinamerika har adgang til at modtage hjælp fra Falck, hvis de bliver syge eller kommer til skade - hvilket er 7% flere end sidste år. Falck leverer ambulance-, læge- og sundhedstjenester i Colombia, Ecuador, El Salvador, Panama, Uruguay og Venezuela. I 2014 styrkede Falck sin position i Colombia ved at købe den største patienttransport virksomhed i Bogota, som ligeledes har aktiviteter inden for Vandt en række udbud af ambulancedrift Indgik adskillige aftaler om industriel brandbekæmpelse Åbnede nye læge- og sundhedsklinikker i en række lande DKK mio Redning Omsætning Omsætningsvækst 9,2% 7,5% Organisk vækst 8,6% 7,7% EBITA Overskudsgrad (%) 6,4% 6,0% Falck Årsrapport

16 Moderselskabs- Falck Årsrapport regnskab Falck indgik i 2014 en række nye aftaler om industriel brandtjeneste til virksomheder i Europa, Latinamerika og Asien. driver nu 25 af denne type klinikker for blandt andet mineselskaber, entreprenørvirksomheder og energiselskaber. hjemmepleje. Falck er dermed repræsenteret i 14 byer i Colombia. I Chile leverer Falck redningsydelser, lægeklinikker og sikkerhedstræning til mineindustrien. I 2014 indgik Falck en kontrakt i Brasilien om at levere brandtjeneste til den internationale lufthavn i Rio de Janeiro. Kontrakten løber i ti år og omfatter 180 brandmænd. Falck fortsatte sin ekspansion i Asien. I Indien vandt Falck to kontrakter om levering af brandtjeneste og åbnede yderligere seks lægeklinikker på afsides beliggende arbejdspladser og I Australien og Papua Ny Guinea leverer Falck ambulancetjeneste, brandbekæmpelse, lægeklinikker og sikkerhedstræning til mine-, olie- og gasindustrien, som ofte befinder sig i svært tilgængelige områder og derfor har behov for et akutberedskab på stedet. I 2014 indledte Falck desuden et samarbejde med Edith Cowan University i Perth om at etablere fjernundervisningsprogrammer om eksempelvis paramedicin til brug for Falck-medarbejdere internationalt. Det er også målet at udvikle en videnskabeligt baseret model for avanceret telemedicin og undervisning i brugen af denne teknologi. Omsætningen steg fra 2013 til 2014 med Den organiske vækst blev Antallet af ambulancer steg til 9,2% 8,6% Omsætning DKK mio. Organisk vækst % Falck ambulancer Antal ,5 10,0 7,5 5,0 2, , Falck Årsrapport

17 Ledelses- 14 Falck Årsrapport 2014 beretning Australien Falck leverer blandt andet ambulancetjeneste til den australske mineindustri, som har behov for sit eget akut beredskab. Falcks satsning på industriel brandbekæmpelse medførte en betydelig tilgang af nye kontrakter 86% af befolkningen i Danmark dækkes af Falcks ambulancetjeneste. I 2014 vandt Falck udbud i tre af de fem danske regioner Hovedstaden, Nordjylland og Sjælland i tillæg til Region Midtjylland, hvor Falck vandt udbuddet i slutningen i Falck løser opgaver inden for brandtjeneste i to tredjedele af de danske kommuner. I 2014 var en række kommunale brandopgaver i udbud, og det lykkedes ikke bare Falck at genvinde alle hidtidige kontrakter, men også at vinde brandopgaver i nye kommuner, herunder på Bornholm. Kommunerne stiller generelt krav om besparelser på brandområdet, og Falck arbejder derfor konstant for at finde lokalt tilpassede løsninger, som sikrer mere smidige og billigere brandvæsener. I resten af Europa var Falcks aktiviteter kendetegnet ved såvel en række vundne kontrakter som flere opkøb. Efter udbud vandt Falck nye ambulancekontrakter i Polen, Slovakiet, Sverige og Tyskland. Desuden etablerede Falck sig med fire nye lægeklinikker i Polen. Falck udvidede i 2014 sine aktiviteter i Tjekkiet med købet af patienttransportselskabet Baukomplex med 55 medarbejdere og etablerede ambulancetjeneste i Frankrig ved at købe selskabet Fineta, der også har specialiseret sig i transport af patienter og beskæftiger 270 medarbejdere. Falcks satsning på industriel brandbekæmpelse medførte en betydelig tilgang af nye kontrakter i Belgien, Holland, Portugal, Storbritannien, Tyrkiet og Tyskland blandt andet leverer Falck nu brandtjeneste med 65 brandfolk i Lissabons internationale lufthavn. For at styrke sin platform inden for industriel brandslukning købte Falck dele af det britiske selskab Sembcorp Utilities, nemlig aktiviteterne inden for brandbekæmpelse, der beskæftiger godt 100 medarbejdere. Resultatet af den primære drift (EBITA) udgjorde DKK 552 mio. hvilket er en fremgang i forhold til 2013 med DKK 78 mio. som følge af fremgangen i omsætningen. Falck Årsrapport

18 Moderselskabs- Falck Årsrapport regnskab 86% af befolkningen i Danmark dækkes af Falcks ambulancetjeneste Mere end fire millioner mennesker verden over modtog i 2014 hjælp fra Falcks ambulancereddere. Falck Årsrapport

19 Assistance HURTIG HJÆLP Falcks reddere rykker hurtigt ud, når auto-abonnenterne har brug for det. Oftest kan redderene afhjælpe problemerne med bilen på stedet, så folk straks kan komme videre. Også boligejere nyder godt at Falcks ydelser. Blandt andet kan de få hjælp til at forebygge storm-, vand- og gasskader samt indbrud og modtage assistance, hvis uheldet alligevel skulle være ude.

20 Problemløser Blandt de hyppigste problemer, som Falcks autoreddere løser, er hjælp til at komme ind i abonnentens bil, hvis nøglen er smækket inde, eller hvis bilens elektroniske system svigter og alle døre er låst. Det sker uden at bilen bliver beskadiget.

21 Ledelses- 18 Falck Årsrapport 2014 beretning Assistance Falck er Nordens førende assistanceselskab og har som formål at sikre sine kunder størst mulig tryghed. Hvad enten bilen strejker, kælderen står under vand, eller tyve kommer på ubudent besøg, kan såvel borgere som virksomheder regne med Falcks hjælp Inden for forretningsområdet Assistance hjælper Falck private borgere, virksomheder og myndigheder med at forebygge uheld og kommer dem til undsætning, hvis uheldet alligevel skulle være ude. Fokus er primært på at hjælpe kunderne med deres køretøjer og boliger, men de kan også trække på Falcks assistancer i forbindelse med sundhed og rejser. Ydelserne tilbydes i Danmark, Estland, Finland, Norge og Sverige, hvor knap to millioner borgere, virksomheder og offentlige institutioner har abonnement hos Falck. I 2014 blev omsætningen i Assistance DKK mio., hvilket er på niveau med 2013 som følge af en lavere omsætning fra antallet af autohjælp assistancer i Norge og Sverige efter milde vintre i I Sverige lykkedes det at opnå en væsentlig stigning i autoabonnementer, og i både Danmark og Norge solgte Falck et betydeligt antal alarmløsninger. I Danmark blev Falcks nye koncept for skadeservice for alvor testet i forbindelse med en række voldsomme regnvejr. Ved sommerens skybrud i København afhjalp 40 skadeservice team i alt 800 akutte vandskader hos borgere, forretningsdrivende og offentlige institutioner på to et halvt døgn. Indsatsen er formentlig medvirkende til, at stadigt flere danskere tegner et boligabonnement hos Falck, hvilket giver dem mulighed for hurtig hjælp især under stormvejr, kraftigt snefald eller skybrud. I 2014 blev yderligere danskere dækket af det såkaldte BoligRedning-abonnement bl.a. som følge af, at det nu med fordel kan købes sammen med en Falck Alarm, der ikke bare kan alarmere ved tyveri, men også Opnåede en væsentlig stigning i autoabonnementer i Sverige Fortsatte succesen med Falck Alarm i Danmark og Norge Sikrede flere danskere hjælp under voldsomt uvejr Falck Global Assistance etablerede alarmcentraler i Norge og Indien DKK mio Assistance Omsætning Omsætningsvækst 0,3% 2,5% Organisk vækst 1,4% 4,4% EBITA Overskudsgrad (%) 10,2% 10,4% Falck Årsrapport

Falck Holding A/S. Årsrapport 2014

Falck Holding A/S. Årsrapport 2014 Falck Holding A/S CVR-nr. 33 59 70 45 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den / 2015 Dirigent: Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Årets højdepunkter...

Læs mere

Ledelsesberetning 1 Koncernregnskabet 48 Moderselskabsregnskabet 94 2013

Ledelsesberetning 1 Koncernregnskabet 48 Moderselskabsregnskabet 94 2013 Årsrapport 2013 01 48 94 Ledelsesberetning 1 Hoved- og nøgletal 2 Arven efter Sophus Falck 4 Årets højdepunkter 6 Forretningsområder 8 Redning 10 Assistance 16 Healthcare 20 Safety Services 24 Redegørelse

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 1. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Skat, konkurrenceevne og produktivitet

Skat, konkurrenceevne og produktivitet Skat, konkurrenceevne og DI Østjyllands erhvervstræf Aarhus 18. juni 2013 Sydkorea Polen Slovakiet Irland Tjekkiet Ungarn Island Grækenland Sverige USA Portugal Finland Japan Storbritannien Østrig Australien

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN Samfundsfag NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Ledelse, organisatorisk og personlig udvikling Forstanderkredsen 13. maj Great Place to Work Institute, Inc.

Ledelse, organisatorisk og personlig udvikling Forstanderkredsen 13. maj Great Place to Work Institute, Inc. Ledelse, organisatorisk og personlig udvikling Forstanderkredsen 13. maj 2009 Great Place to Work Institute Hvad er en god arbejdsplads? Hvordan måler man styrker og svagheder? Hvordan kan man arbejde

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Danske Lægers Vaccinations Service A/S (DLVS) perioderapport for 1. halvår 2009.

Danske Lægers Vaccinations Service A/S (DLVS) perioderapport for 1. halvår 2009. Fondsmeddelelse nr. 8/2009 Søborg d. 15. august 2009 Danske Lægers Vaccinations Service A/S (DLVS) perioderapport for 1. halvår 2009. Danske Lægers Vaccinations Service A/S s (European LifeCare Group A/S)

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar.

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Carlsberg et af verdens største

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. januar -. juni Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

A/S Cimbria. Communication On Progress

A/S Cimbria. Communication On Progress A/S Cimbria Communication On Progress At Cimbria we believe...... in a prosperous future for all. We believe in caring for the Earth and the limited resources, we have at our disposal. We believe in making

Læs mere

Danmarks Bedste Arbejdspladser

Danmarks Bedste Arbejdspladser Danmarks Bedste Arbejdspladser Kim Møller Great Place to Work Institute 1. februar 2007 Baggrund og historie Argentina Belgien Brasilien Canada Chile Colombia Danmark Ecuador England Finland Frankrig Grækenland

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere