Idékatalog - klima, energi og miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idékatalog - klima, energi og miljø"

Transkript

1 Idékatalog - klima, energi og miljø Resultatet af afdelingsbestyrelsernes arbejde på fælleskonferencen 2008

2 Klima-, energi- og miljøprojekter i Boligforeningen 3B I weekenden den november 2008 holdt Boligforeningen 3B konference for alle afdelingsbestyrelserne. Temaet var Klima, energi og miljø. Baggrunden var, at vi er mere end 1 mio. danskere, der bor i almene boliger. Vi kan for alvor gøre en forskel og spare på beboernes udgifter hvis vi sætter klima, energi og miljø på dagsordenen i vores boligafdelinger. Men hvilke indsatsområder er vigtige? Hvor skal vi lægge fokus? Hvilke mål vil vi gå efter? Og hvordan vil vi nå dem? Det er store spørgsmål, og derfor kom vi på årets konference bredt rundt om emnet. Vi startede fredag med at debattere med miljøminister Troels Lund Poulsen (V) og Anne Grethe Holmsgaard (SF) om Danmarks indsats på miljøområdet. Lørdag fortsatte vi med nyt om, hvordan et forandret klima ændrer byen - og hentede inspiration i Københavns visioner som miljømetropol. På konferencen fik deltagerne også til opgave at komme med forslag til projekter og initiativer som inspiration til boligafdelingen inden for følgende emner: Vi har nu skrevet de mange spændende forslag sammen, som deltagerne kom med. Desuden har vi sat gode idéer og inspiration ind fra de øvrige indlæg på konferencen. Erfaringerne fra konferencen viser, at det ikke nødvendigvis koster mange penge at blive mere energi- og miljøbevidst. Idékataloget indeholder fx en del forslag til initiativer, der kan sættes i gang, uden at det koster de store beløb for afdelingen. Meget handler blot om sund fornuft og ændrede vaner. Det er klart, at vi på konferencen ikke kom hele vejen rundt om alle emner. Betragt derfor ideerne i kataloget her som inspiration og ikke som fyldestgørende lister. 2

3 Kom godt i gang Start med at indkalde til afdelingsbestyrelsesmøde med temaet Klima, energi og miljø. Lav så en liste med forslag til projekter. Tag først de overskuelige og lette projekter og de idéer, I selv tror på. Gør det let og vær realistiske. Tilpas ambitionsniveauet efter afdelingens karakter og beboernes resurser og husk de forslag, der allerede er i jeres vedligeholdelsesplan. Brug jeres lokale ekspertise, nemlig lokalinspektør, varmemester m.fl. Det mest nærliggende er at tage fat på de akutte problemer i afdelingen, fx affaldssortering, unormalt stort vandforbrug, belysning eller indkøb af hårde hvidevarer. Tænk energi og miljø ind i de aktiviteter, I allerede er - eller skal - i gang med! Find sammen med jeres lokale medarbejdere de indsatsområder, hvor I får mest for pengene. Prioriter dem og sæt realistiske mål op for fx to projekter. Det kan fx være at reducere afdelingens elforbrug med mindst 5% inden 2010 eller at forbedre sorteringen af afdelingens affald. Husk at følge op på beslutningerne. Det kan I fx gøre ved at sætte energi og miljø på som fast punkt på afdelingsbestyrelsesmødet, hvor I så evaluerer de hidtidige initiativer og skriver konklusionerne i referatet og sætter nyt initiativ i gang. Ved tilbud på renoverings- og vedligeholdelsesopgaver kan I med fordel bede lokalinspektøren stille miljøkrav til løsningen jf. indkøbsvejledningerne, når han indhenter tilbud. Han kan fx bede leverandøren om at give et overslag over forventet energibesparelse og forventet tilbagebetalingstid for investeringen. Ved større renoveringsopgaver i ejendommen eller på udearealer er det en god ide at gå i dialog med byggeafdelingen om fastsættelse af energi- og miljøkrav til byggeriet. Til sidst: Det betaler sig at tænke strategisk og langsigtet, så ejendommens værdi bevares, driftsudgifterne minimeres, og beboernes trivsel øges. Følg forbruget Agenda 2100 er åbent for alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne. Her kan du følge forbruget i din afdeling og dermed hele tiden have fingeren på pulsen med, hvordan udviklingen i forbruget er. Send en mail til hvis du ikke allerede har fået login og kodeord. Husk at skrive dit navn og telefonnummer på. Få mere at vide Idékataloget er suppleret med forslag fra 3B s energi- og miljøgruppe til, hvor afdelingsbestyrelsen, ejendomsfunktionærer og privatpersoner kan søge supplerende information og inspiration inden for de enkelte emner.

4 El Specielt på el-området gælder det gamle ordsprog Mange bække små gør en stor å. Skal elforbruget i de enkelte husholdninger og boligafdelinger reduceres væsentlig, er der behov for fokus på en lang række initiativer. De enkelte initiativer giver ikke alle lige store besparelser, men set i et større perspektiv er hver enkelt indsats nyttigt. Vi får en mindre elregning og er med til at reducere udslippet af CO2 til luften. Mange initiativer handler om tekniske løsninger, der kan hjælpe beboerne til en mere hensigts mæssig adfærd. Det gælder fx lysstyring og begrænsninger i, hvilke vaskeprogrammer der kan vælges i fællesvaskerier. Efterspørgsel og indkøb af produkter med lavt elforbrug samt adfærd er også væsentlige emner at tage fat på. I forbindelse med temaet el nåede grupperne at komme med mange gode forslag. Men el-området er meget stort, og listen over emner, det kan være relevant at tage fat på, er derfor væsentlig mere omfattende, se fx boksen Strøm af ord til inspiration. Tekniske installationer Opsætning af bevægelses- og/eller lydsensor til styring af lys i opgange, lofter, kældre mv. Bevægelsessensorer ved miljøstation (skraldehus) Bevægelses- og/eller lydsensor, der slukker for lyset, når fællesvaskeri forlades Automatisk sluk af unødig belysning fx udendørs Vask af alle belysningsarmaturer (specielt udendørs), så lyset udnyttes fuldt ud, gerne én gang årligt fx i forbindelse med udskiftning af pærer Vælg energibesparende belysningsarmaturer (Se indkøbsvejledningen på Elsparefondens hjemmeside Skift til sparepærer eller andre energibesparende pærer Servicegennemgang af cirkulationspumper for korrekt indstilling Udskiftning af ældre cirkulationspumper Efterse udluftningssystem i.f.m. bl.a. emhætter og vådrum Frakobling af forvask i vaskeri Koble fællesvaskeriet til varmt vandstilslutningen i stedet for koldtvandstilslutningen. Motivere beboerne til at bruge fællesvaskeri frem for individuel vask Sørg for gode vaske- og tørrekældre og/eller udearealer til tøjtørring Flere tørresnore udendørs evt. overdækket af tag med solfanger Gasdrevne tørretumblere Alle maskiner skal være energibesparende (Se idéer under indkøb) Få beboerne til at reducere standby-forbruget ved at anvende elspareskinner Uddel relevante spareråd fra Elsparefonden på forskellige sprog til beboerne Halvér vand- og elforbruget ved at indføre betalingsvaskeri i stedet for gratis vaskeri Brug et betalingssystem i fællesvaskeriet, hvor det er dyrere at vaske ved høje temperaturer. Fx: 20 C= 6 kr., 30 C = 8 kr., 40 C = 10 kr., 60 C = 15 kr. Begræns brugen af tørretumbling erstat med udendørs tørring Reducér vasketemperaturen. Brug evt. de nye koldtvaskepulvere til vask ved lave temperaturer Kog ris og kartofler færdige under dynen i sengen Sluk for ventilation og køleskab i fælleshuset, når det er tomt Andet 3B skal presse det politiske system til at belønne besparelser via lempelser på skatter og afgifter. Adfærd Brug trappen i stedet for elevatoren Sluk elektrisk udstyr i boligen, så det ikke bruger standbystrøm

5 Nyttig info om el På Elsparefondens hjemmeside findes den største samling gode råd og vejledninger til både boligafdelinger og privat personer om elbesparelser. Energiselskaberne giver også gode råd om elbesparelser, se fx www. dongenergy.dk. Ca. 1. februar 2009 åbner BL s nye energiportal energiportalen.bl.dk. Hjemmesiden er målrettet afdelingsbestyrelser og ejendomsfunktionærer. Den giver gode råd og værktøjer til at komme i gang med elbesparende initiativer, råd om elbesparende indkøb og energirigtig brug af apparater samt spændende elsparehistorier fra forskellige afdelinger. Gode råd om køb af hårde hvidevarer, herunder køleskabe, frysere til boligen mv., se Københavns Kommune har tidligere kørt en kampagne omkring fællesvaskerier Mit skønne vaskeri, se kk.dk/vaskerikampagne. Der findes fortsat mange gode idéer i kampagnematerialet. Gode råd om hensigtsmæssig belysning i boligen, se www. boliglys.dk. Se i øvrigt under afsnittet om generel information for yderligere inspiration. Strøm af ord til inspiration: A-pærer, elevator, pumper, IT, printere, lysstofrør, vaskemaskine, tørretumbler, kaffemaskine, emhætter, indkøb med elsparemærke, adfærd, timerstyring, skumringsrelæ, elspareskinner, bevægeføler, krav til leverandører, minimér forbrug ved planlægning af anlæg af p-pladser mv., LED, sparemotor og spareventilator til ventilationsanlæg, kortlægning, inspiration via internet, viden, energirådgiver, sluk lyset kampagne, A++ køleskabe, brugstid, sparepumper, spændingsregulator, er det nødvendigt at bruge udstyret?... Workshopansvarlig - EL - Ida Elisa Bode 5

6 Vand Udskiftning af eksisterende utidssvarende installationer til mere vandbesparende er et meget væsentlig element i at nedbringe afdelingens og den enkelte beboers vandforbrug. Et andet vigtigt indsatsområde er igangsætning af tiltag, der på forskellig vis kan motivere beboerne til at ændre vandvaner. Dette kom tydeligt frem i drøftelserne om vandbesparelser, hvor der kom mange forslag til aktiviteter, der har med adfærd at gøre. Tekniske installationer Defekte installationer tjekkes løbende via tjekliste af varmemester i boligerne er tjek frivilligt! Installer individuelle vandmålere i de afdelinger, hvor det er teknisk muligt spar op via henlæggelser (erfaringer viser, at man kan påregne en besparelse på 20-25% i vandfor bruget ved at montere individuelle målere) Montér spareperlatorer luftblandere - på alle vandhaner eller skift til totrins vandhaner Udskift gamle toiletter med moderne toiletter Udskift gamle brusere med sparebrusere Saml regnvand til brug for havevanding I visse afdelinger er det af tekniske årsager ikke realistisk at installere individuelle vandmålere. Her kan der være behov for at afprøve nye veje for at sikre, at forbruget ikke bliver unødigt stort. En idé kunne måske være at igangsætte en kampagne med fokus på afdelingens samlede vandforbrug, herunder at give beboerne gode råd om besparelser samt synliggøre den opnåede vandbesparelse for beboerne. Afdelingen kunne evt. afsætte et beløb til attraktiv belønning til afdelingens beboere for et godt opnået resultat fx en vandfest. Nyttig info om vand Se Københavns Energi s hjemmeside, for gode råd om vandbesparelser, installationer, tilskudsordning mv. Bemærk at Københavns Energi s vandsparerådgiver tilbyder gratis besøg i afdelinger i Københavns Kommune. Øvrige afdelinger: Se kommunens og evt. vandforsyningens hjemmeside. Gode råd om køb af hårde hvidevarer, herunder vaske- og opvaskemaskiner, se Adfærd Konkurrer blokvis om, hvilken blok der kan spare mest på vandet (kræver omkostning til montering af vandmålere i hver blok) Konkurrer med naboafdelingen om, hvem der er bedst til at spare (brug nøgletal som udgangspunkt fx liter vand/beboer/døgn) Gør det teknisk muligt for beboerne at følge eget forbrug. Offentliggør fx forbruget på intranet Spar på badet. Brug etagevask og kortere badetider Undgå tandbørstning under rindende vand Særlig indsats over for teenagere Beboerne vander have på fællesregningen. Indkald til beboermøder. Restriktioner mod vanding med vandslange indføres i husordenen Vejledning til beboerne om kun at købe vand- og elbesparende opvaske- og vaskemaskiner Vask mest muligt tøj i fællesvaskeriet i stedet for i ældre individuelle vaskemaskiner Uddeling af informationsmateriale til beboerne helst på flere sprog Københavns Energi, se har udarbejdet vandsparepjece på 10 forskellige sprog, som kan downloades gratis og uddeles i alle afdelinger, uanset om de ligger i Købehavns Kommune. 6 Se i øvrigt under afsnittet Generel info for yderligere inspiration. Workshopansvarlig - Vand - Charlotte Storm

7 Varme Når det gælder reduktion af varmeforbruget, er der flere relevante indsatsområder. Det afgørende for en ejendoms varmeforbrug er, hvor godt bygningen er isoleret. Jo bedre isolering, jo mindre varmeforbrug. Det er derfor væsentligt at drøfte mulighederne for at skaffe finansiering til relevant efterisolering, fx når en ejendom alligevel står for at skulle renoveres. Det er samtidig vigtigt at have fokus på ventilationen i bygningen, så der ikke opstår indeklima problemer. Omhyggelig styring, vedligeholdelse og eftersyn af varmecentral samt øvrige tekniske installationer er tilsvarende vigtige elementer, der skal sikre, at energien udnyttes optimalt. Den enkelte beboer kan samtidig gøre sit til, at varmeregningen ikke bliver for stor. Den indivi duelle betaling for varmen er i sig selv en motivationsfaktor, men derudover blev stillet forslag om vigtige informationstiltag med gode råd om hensigtsmæssig adfærd. Få overblik over afdelingens fælles el, vand og varmeforbrug. Bestil en kiggeadgang til energistyringssystemet Agenda 2100 hos Energi- og miljøgruppen. Tekniske installationer Eftersyn af og evt. udskiftning af kedelanlæg Eftersyn af, at der ikke er stort vandspild på det varme vand Udskiftning af cirkulationspumper Udskiftning af stigestrenge Optimal udnyttelse og brug af CTS-anlægget Udeføler til styring af varme Nyt/renovering af ventilationssystem Urstyring på ventilationssystem Isolering af varmerør og slanger Termostater på alle radiatorer. Løbende kontrol af at disse virker Varmegenvinding Regelmæssige eftersyn af varmecentralerne af ekstern part Installer individuelle varmemålere med elektronisk aflæsning Bygningens klimaskærm Efterisolering af gavl, loft og kælder Facaderenovering Indvendig eller udvendig isolering af facader Nye lukkede altaner Hulmursisolering Lavenergivinduer og døre Tætningslister Støjdæmpning af vinduer Isolering af opgange Termografering af ejendommen med henblik på kortlægning af kuldebroer Sparekampagne fortæl, gentag sæt præmie for laveste forbrug evt. lodtrækning. Information til beboerne om opvarmningsform Beboeroplysning om, hvordan man undgår skimmelsvamp Andet Installation af jordvarme Driftsafdelingen skal have alle informationer om de tekniske installationer, alder mv. (disse data indsamles i forbindelse med bygningseftersyn) Videregive positive erfaringer til andre sammenlignelige afdelinger Nyttig info om varme Energiselskaberne giver mange gode råd om varmebesparelser, se fx - Københavns Energi - Dong Energy - EON Danmark - HNG Under afsnittet Generel info findes yderligere inspiration fx om bygningens klimaskærm, skimmelsvamp og varmebesparende aktiviteter i øvrigt. Adfærd Gode råd udsendes hvert år til alle beboere, når vinteren nærmer sig, fx ingen møbler og lange gardiner foran radiatoren og husk at lufte ud. Rådene udsendes på alle relevante sprog Workshopansvarlig - Varme - Søren Dyck Madsen 7

8 Affald Det bliver hurtigt synligt, hvis en afdelings affald ikke bliver sorteret ordentligt. Affaldscontainerne er overfyldte, eller der bliver smidt affald på steder, hvor det ikke er tilsigtet. Ejendomsfunktionærerne bruger derfor en stor del af deres arbejdstid på at håndtere affald - indimellem under arbejdsmiljømæssige problematiske omstændigheder. Selve indretningen og placeringen af affaldsstationerne (opsamlingsstederne) har stor betydning for beboernes motivation til at sortere og aflevere affaldet. Derfor pegede mange på forbedring af disse forhold. Initiativer, der kan påvirke holdninger og vaner samt give et øget vidensniveau, var desuden vigtige emner, der foreslås taget op i afdelingerne. Formålet er naturligvis at sikre en fornuftig affalds sortering, herunder minimering af omkostningerne ved håndtering af affaldet samt bidrage til at resurserne i affaldet udnyttes bedst muligt. Tekniske installationer Skilte på/ved alle containere med billede og tekst, der beskriver, hvad der må komme i containerne (afdelinger i Københavns Kommune kan gratis bestille skilte på kk.dk/affald/vice) Velorganiserede og ordentlige affaldsstationer resulterer i en bedre affaldssortering Flere affaldsstationer Affaldsstationer tættere på beboerne Etabler en aflåst byttecentral, hvor kun beboerne har adgang Tilstrækkelig containerkapacitet og fornuftig tømningsfrekvens, så containere ikke bliver overfyldte Lukning af alle affaldsskakte og opprioritering af kildesortering (kræver dispensation) Affaldshåndtering væk fra kældrene Hjælpemidler til at undgå tunge løft Adfærd Holdningsændring hos beboerne Informationsmøde for nytilflyttere Særlige møder med udvalgte beboere fx opdelt efter sproggrupper Affalds tv/video Skraldekursus Information om huslejekonsekvens ved dårlig sortering Information direkte fra gårdmændene til beboerne (Afdelinger i Københavns Kommune kan gratis bestille en affaldsguide på I guiden beskrives, hvor i afdelingen forskellige affaldsfraktioner kan leveres) Information til beboerne om, hvad der sker med deres affald, når det er fjernet fra ejendommen Informationsmateriale oversættes til relevante etniske sprog evt. ledsaget af billeder/ piktogrammer Tilbud om afhentning af storskrald ved døren hos ældre og gangbesværede Konkurrence fx blandt lidt større børn om, hvor gode de er til at sortere affald. Deltagerne på fælleskonferencen var også på tur til Västre Hamnen i Malmø, som er et eksempel på et byområde, hvor man fra starten af satsede på at udvikle et byområde med minimal miljøbelastning. Det er ved byggeriet tilstræbt, at alle boliger kun bruger halvdelen af det energiforbrug, som anvendes i normale boliger. Bydelen har et meget afvekslende udtryk pga. en moderne og meget blandet arkitektur. Andet Holdningsændring hos ejendomsfunktionærer Undervisning af ejendomsfunktionærer Frasalg af genbrugsgenstande = indtægt for afdelingen fx ved afhentning af genbrugelige effekter fra samarbejdspartner Kampagne fra kommunes side for at skabe troværdighed i forhold til den beskrevne affaldsstrategi Udlevering af plastikposer helst de lange 8

9 Nyttig info om affald På kan ses 10 små film, der viser, hvordan forskellige typer af affald behandles, efter at renovationsarbejderne har hentet det. Er affaldet ordentligt sorteret, kan det bruges til nye materialer eller andre nyttige formål. Linket Sortering i din by er en hurtig genvej til de gældende regler for indsamling, sortering og bortskaffelse af affald i de enkelte kommuner. Der findes desuden megen nyttig information og inspiration på affaldsselskabernes hjemmeside: Vestforbrænding Amagerforbrænding Nordforbrænding Workshopansvarlig - Affald - Iben Langgaard 9

10 Indkøb, rengøring og kemikalier Det behøver hverken være dyrt eller besværligt at købe grønt ind. Ofte er der en gevinst ved ikke blot at fokusere på et produkts indkøbspris, men også på varens egenskaber i øvrigt. Når det fx gælder el-forbrugende produkter, kan det ofte betale sig at købe et lidt dyrere produkt, hvis man efterfølgende kan sikre sig en lavere el-regning. Produkter med en længere holdbarhed skal ikke tilses så tit og kan være med til at frigøre arbejdsresurser. Det gælder fx sparepærer. Ved valg af produkter, der let kan repareres, spares penge til nyindkøb, og vi undgår samtidig at fråse med råstofferne. Valg af mere miljøvenlige rengøringsmidler og kemikalier har betydning for den generelle belastning af vores miljø fx forurening af grundvand, søer og åer samt atmosfæren. Valget kan samtidig have store konsekvenser for arbejdsmiljøet for de mennesker, der arbejder med produkterne. Mange miljøvenlige produkter fx svane- eller blomstmærkede findes i øvrigt til samme pris som mere miljøbelastende. Fællesindkøb for hele afdelingen Fælles indkøbspolitik for 3B Fælles licitation på vedligehold af fx grønne arealer Fælles indkøb for flere afdelinger, fx brug af rammeaftaler spar penge på storkøb Køb af lavt forbrugende energiprodukter fx el-pærer, el- apparater osv. Grønne miljøindkøb: Fælles prisliste synliggørelse af priser evt. ved skemaregistrering Grøn indkøbspolitik for afdelingen Fælles vidensdatabase hos drift: Indkøb, opbevaring og anskaffelse Orientering fra drift om vigtigheden af grønne indkøb for at beskytte miljøet Mere uddannelse/information om emnet til 3B s medarbejdere og boligafdelinger Synliggør, at miljørigtige indkøb ikke behøver være dyrere. I de situationer, hvor det umiddelbart er dyrere at købe miljørigtigt, så husk helhedsbetragtningen de langsigtede perspektiver, fx besparelse på driftsbudget, færre klimaskader på bygning osv. Kemikalieskab til returprodukter (spørg afdelingens ejendomsfunktionærer, hvordan du håndterer farligt affald) Andet Eksternt tilsyn med at arbejdsgivere køber miljørigtigt ind Statstilskud til miljørigtige indkøb Tydelig mærkning af miljøvenlige produkter Individuelle indkøb Inspiration til beboerne om, hvordan de bedst kan tænke miljøet ind i deres indkøb Gå efter computere mærket med elsparemærket og gå efter bærbare PC ere i stedet for stationære Rengøring og kemikalier Sikker opbevaring af sundhedsskadelige artikler Indfør Grøn rengøring i afdelingen Indsamling af batterier centrale steder i afdelingen Vejledning til beboerne om, hvordan man aflevere kemikalier, brugte pærer og batterier En fornyet kemikaliegennemgang af afdelingerne 10 Workshopansvarlig - Indkøb, rengøring og kemikalier Tomas Sander Poulsen

11 Nyttig info om indkøb, rengøring og kemikalier Der findes efterhånden indkøbsvejledninger inden for en stor del af de produkttyper, som en bolig afdeling typisk investerer i samt til beboerne som privatpersoner. Vejledningerne kan have form af beskrivelser af konkrete produkter, der opfylder en række kriterier, forskellige mærkningsordninger samt lister med forslag til krav, som en boligafdeling eller privatperson kan stille til sine indkøb. Nedenfor er listet en række hjemmesider, hvor der kan hentes nyttig information: Råd til professionelle indkøbere om de krav, man kan stille, når man vil købe miljøvenlige varer og ydelser Vejledning i hvordan offentlige og private indkøbere køber grønt ind. Elsparefondens Indkøbsvejledninger Oversigt over miljømærkede produkter (Svane- og blomst mær kede) Statens- og Kommunernes Indkøbsservice, herunder grønne indkøbsguider Informationscenter for miljø og sundhed (IMS) Forbrugerrådets test, herunder miljøtest af produkter til hjemmet Gode råd fra Forbrugerstyrelsen til den bæredygtige forbruger, herunder Mærkningsguiden, der giver forståelse for, hvilke miljømærker der kan hjælpe dig med at købe bæredygtigt ind Supplerende info om rengøring og kemikalier, se fx. Gode råd fra Københavns Kommune om brug af kemikalier og om at undgå pesticider Informationscenter for miljø og sundhed (IMS) Eksempler på grønne indkøb i boligafdelinger Rengøringsartikler Maling (lav MAL kode, miljømærket) Elpærer Køkken- og toiletruller, kopipapir (svanemærket) Computere (svanemærket) Møbler (FSC eller svanemærket) Vinduer (lavenergiglas) Hårde hvidevarer Fødevarer (økologisk) Grønne serviceydelser fx park- og havearbejde samt transport 11

12 Udearealer Udearealerne er det første, man ser, når man kommer til en bebyggelse både som beboer og gæst. Veldrevne udearealer er dermed med til at øge den samlede tilfredshed med bebyg gelsen. Giver arealerne mulighed for interessante oplevelser eller spændende aktiviteter, kan det være med til at højne beboernes glæde, stolthed og almene sundhedstilstand samt begrænse hærværk. Variation i plantevalg, indlagte detaljer og oplevelser kan have stor betydning for variationen i dyrelivet på stedet og føre til færre skadedyrsproblemer. Træer og buske kan samtidig sikre et godt mikroklima med en konstant temperatur samt være med til at dræne evt. overskudsvand. Der er en stor gevinst ved at tilrettelægge driften, så energiforbruget minimeres og forureningen fra maskiner reduceres. Desuden er fornuftigt valg af evt. kemikalier og gødningsstoffer vigtigt. Sociale og fysiske tiltag Undersøg, om der kan etableres græs, bede eller gennemsivelige belægninger i stedet for fliser og asfalt. Derved øges muligheden for, at regnvand kan sive ned i stedet for at belaste kloakken. Afledning af regnvand direkte til søer eller åer Skab et varieret udeareal Etablér fx grønne øer og høje med borde og bænke Plant flere små blomstrende træer og buske Plant frugttræer og buske Benyt stedsegrønne planter som fx thuja, laurbær og buskbom Palmelund Nyttehaver Etabler mødesteder Etabler sansehaver Etabler nye former for legepladser Opdel legearealer efter alder En voksenlegeplads Legeplads i naturmaterialer Kombinér små og store legepladser Drifts- og energimæssige tiltag Overvej miljøvenligt brændstof Minimer brugen af maskiner Minimer kørslen, hvor det er muligt Erstat græs med mindre plejekrævende flader fx enggræs, bunddække, såning af blomstereng eller lignende Opsaml regnvand til brug på ejendommen Skab vandmiljøer som en del af regnvandsbortledningen. Workshopansvarlig - Udearealer - Poul Erik Pedersen 12

13 Nyttig info om udearealer Der findes p.t. kun begrænset information med idéer til anlæg af energi- og miljørigtige udearealer. Nogle af nedenstående kilder er derfor relativt tekniske. I øvrigt modtager 3B s byggeafdelingen gerne spørgsmål om emnet Tidsskrift om alt indenfor grøn drift Se under publikationer og projekter Netværk der arbejder med grønne arealer Skov & Landskab er et selvstændigt center for forskning, undervisning, og rådgivning vedrørende skov, landskab og planlægning ved Københavns Universitet. Statens Byggeforskningsinstitut. Se idéer under Byudvikling/friarealer Eksempler på etablering af grønne tage Forskningsprojekt om recirkulering af regnvand (engelsk) Friluftsrådet har til formål at støtte og opmuntre til friluftsliv under hensyntagen til natur og miljø Fælleskonferencen bød også på tur til Malmø, og her er Augustenborg et godt eksempel på en ældre bebyggelse fra , der har fået nyt liv. Bebyggelsen har fået verdens største taghave. Vandet fra tagene ledes gennem et åbent kanalsystem på områdets friarealer og via nyanlagte søer til et rodzoneanlæg. Mere end 2/3 af den regn, der falder i området opfanges af systemet, hvorved oversvømmelser er en saga blot.

14 Synliggør jeres klima, energi og miljøindsats. Lad boligafdelingen miljøcertificere! Tilmeld jer BL s Grøn bolig ordning, se Sådan foregår det Meld jer til Grøn Bolig ved at udfylde tilmeldingsskemaet på hjemmesiden (Midler til betaling af medlemsgebyr kan evt. søges i 3B s aktivitetspulje) I modtager en vejledning på mail om, hvad I skal gøre. Herefter indtaster I jeres forbrug af el, varme og vand. Indtast forbrugstallene for et par år tilbage, så I kan se tendensen. Udform en miljøhandlingsplan, som indeholder konkrete mål og aktiviteter for året. I skal have fokus på min. to miljøemner om året. Når I har uploadet jeres miljøhandlingsplan og indtastet jeres forbrugstal vil de blive vurderet af miljø- og energikonsulenter i Energitjenesten. I får telefonisk feed back og forslag til handlingsplanen, som evt. tilrettes. I godkendes til Grøn Bolig og modtager årets diplom og tilladelse til at bruge logoer og linke til jeres præsentationsside. Sænk CO 2 -udledningen i din by Vær med til at sænke CO 2 udledningen i København - Meld dig som KlimaKBHér Se hjemmesiden Få en gratis klimakonsulent til at besøge dig i dit hjem. Klimakonsulenten fortæller om muligheden for at spare energi og CO 2 i dit hjem. Du er meget velkommen til at invitere naboer (fx afdelingsbestyrelsen), venner eller familie med. Som KlimaKBH'er indgår du i et fællesskab med en lang række ligesindede, der også vil være med til at gøre en indsats for at reducere CO 2 -udledningen i København. Du får en personlig klimaplan, der kan hjælpe dig med at nedbringe dit CO 2 -forbrug, og du deltager automatisk i ugentlige konkurrencer om flotte præmier. Det er er forudsat, at du bor i Københavns Kommune.

15 Generel info om energibesparelser og indeklima Foruden ovenstående info findes en række tværgående hjemmesider, der berører flere af ovenstående emner: Grøn Bolig er en miljødiplomordning for boligorganisationer Tilbud til borgere i Københavns Kommune om at blive klimakbh er og få gratis besøg af en klimakonsulent Den nyeste viden om, hvordan vi bedst tilpasser os fremtidens klima Økologisk råd. Energibesparelser i etageboliger Gode råd om, hvordan vi kan spare på energien Her kan private kontrollere om deres energiforbrug er passende Beregn dit eget CO 2 udslip og få gode råd til, hvordan du og/eller din boligafdeling kan reducere CO 2 udslippet Klub Klub for energibevidste danskere Gode råd om energibesparelser Gode råd samt mulighed for test af din boligs indeklima Information om skimmelsvamp til både beboere og ejendomsfunktionærer. Energibesparelser for indvandrere. Inspiration til aktivitet Spørgsmål Har du spørgsmål eller brug for yderligere inspiration, så kontakt: 3B s energi- og miljøgruppe på 15

16 Boligforeningen 3B Boks 2232 Kronprinsessegade København K Tlf Fax Ekspeditionstid Hverdage Onsdage Fredage 10-13

Råd til mere med gode råd om elbesparelser

Råd til mere med gode råd om elbesparelser KOM GODT I GANG GODE RÅD Råd til mere med gode råd om elbesparelser På elspareportalen.bl.dk findes en masse gode råd og værktøjer til hvordan man kommer i gang med elbesparelser. Dette dokument samler

Læs mere

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Energibesparelser i etagebyggeri Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Janus Hendrichsen Energitjenesten København Energimærkekonsulent, Bedre bolig rådgiver Energitjek i en- og flerfamilieboliger,

Læs mere

til alle typer boligorganisationer

til alle typer boligorganisationer H å n d b o g Grøn Bolig til alle typer boligorganisationer for bedre miljø og økonomi Grøn Bolig En kort introduktion Denne håndbog handler om Grøn Bolig for alle typer boligorganisationer. Boligområder

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

Tjekliste til boligen

Tjekliste til boligen Tjekliste til boligen Køkken Belysning Energieffektiv belysning (A-pærer, Halogen) Afskaffelse af sparepærer på genbrugsstation El Standby-forbrug i køkkenet (ex. Mikroovn) SparOmeter Opvask Opvaskemaskine:

Læs mere

Obligatoriske krav - Grøn Salon

Obligatoriske krav - Grøn Salon Dato: Initialer: 0 Grøn Salon Salon: 0 Obligatoriske krav - Grøn Salon Grøn Gul Rød Følgende otte krav skal opfyldes af salonen for at blive certificeret Den daglige leder har viden om kemi og sundhed

Læs mere

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år?

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år? Eksempler på spørgsmål til Miljørevision Svarene på spørgsmålene kan findes i et samarbejde med det tekniske personale, ved at spørge elever og lærere og ved selv at undersøge forholdene. Vand Hvor mange

Læs mere

Indsatskatalog til Grøn Butik

Indsatskatalog til Grøn Butik Indsatskatalog til Grøn Butik På de følgende sider er en oversigt over mulige indsatser i Grøn Butik, som kan bruges til inspiration til arbejdet med miljø og energi i driften af butikken. Udvælgelsen

Læs mere

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ SKÅN SKOVPARKENS MILJØ FOR NATUREN OG DIG SELV Med denne brochure i hånden har du et redskab til hurtigt at gøre en forskel for miljøet. Læs den, brug den og søg også gerne selv ny viden. Det er små,

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

E/F Holsteinsgade 19 21 Kamilla Heden Henningsen Holsteinsgade 21, 1. tv 2100 København Ø

E/F Holsteinsgade 19 21 Kamilla Heden Henningsen Holsteinsgade 21, 1. tv 2100 København Ø E/F Holsteinsgade 19 21 Kamilla Heden Henningsen Holsteinsgade 21, 1. tv 2100 København Ø Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service Telefon Fax Direkte E mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45

Læs mere

A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø

A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Tjekliste for kortlægning af strømforbrug og indsatsområder

Tjekliste for kortlægning af strømforbrug og indsatsområder ELSPAREPORTAL Tjekliste for kortlægning af strømforbrug og indsatsområder Idéen med kortlægning af strømforbruget er at indkredse de store elforbrug i afdelingen og finde de områder hvor der kunne være

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bytoften 25 Postnr./by: 8740 Brædstrup BBR-nr.: 615-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Energibesparelser i boligen

Energibesparelser i boligen Energibesparelser i boligen Boligkontoret Danmark åbent hus Helsingør 17.4.2010. Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Ingeniør (energi) Energivejleder

Læs mere

Ta de gode vaner med i sommerhuset

Ta de gode vaner med i sommerhuset Ta de gode vaner med i sommerhuset - og få en mindre elregning Brug brændeovn i stedet for elvarme Tjek temperaturen på varmtvandsbeholderen Se flere gode råd inde i folderen Gode elvaner er meget værd

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VAND. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VAND. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VAND Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima HVORFOR SKAL VI SPARE PÅ VANDET? Det koster fra 20 til 80 kr. pr. m 3 Ressourcer Vandløb løber tør om

Læs mere

Erritsø-Hallen, Miljømål

Erritsø-Hallen, Miljømål Erritsø-Hallen, Miljømål Miljøpolitikkens punkt 1: Vedligeholde og udbygge indsatsen på miljøområdet ved at gennemføre besparelsesprojekter på energi- og vandforbruget. Det samlede elforbrug aflæses mindst

Læs mere

Råd til det sjove. Til daginstitutioner: Energibesparelser i daginstitutioner

Råd til det sjove. Til daginstitutioner: Energibesparelser i daginstitutioner Til daginstitutioner: Råd til det sjove Energibesparelser i daginstitutioner Børneinstitutionen Stenen i Hvidovre Kommune havde i marts 2004 sparet 43 % på elregningen og ca. 16 % på varmeregningen i forhold

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Stamblad for Thorup-Klim Skole og Storkereden praktisk miljøledelse

Stamblad for Thorup-Klim Skole og Storkereden praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Miljøretningslinjer Kontrol af forbrug og forbrugsadfærd Grønne indkøb Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn Ordning Papir- og kompostsortering

Læs mere

Inspirationskatalog for GB20 Rødkælkevej

Inspirationskatalog for GB20 Rødkælkevej Inspirationskatalog for GB20 Rødkælkevej Nedenstående inspirationskatalog med forslag til indsatser baserer sig på besøg på Rødkælkevej den 2. maj med deltagelse af 2 bestyrelsesmedlemmer, teknisk driftsleder

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Produktbeskrivelse 1. juni 2016

Produktbeskrivelse 1. juni 2016 Produktbeskrivelse 2 Indhold Indledning 3 Formål 4 Målgruppen 4 Forberedelse 5 Pris på energitjek 6 Tilskud 6 Opstart af Energitjek 7 Brochure, flyer og opslag 7 Tjeklisten til Energitjek i boligen 8 Fane

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

Et grønt skridt foran

Et grønt skridt foran DAB s grønne profil Et grønt skridt foran I DAB vægter vi hensyn til miljøet højt. Ikke blot i forhold til driften på hovedkontoret og lokalkontorerne, hvor vi i dag har et CO2 neutralt elforbrug, men

Læs mere

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 Side 1 af 8 Energirapport for E/F Herman Bangs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på

Læs mere

Stamblad for Børnehaven Skipper Clement praktisk miljøledelse

Stamblad for Børnehaven Skipper Clement praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grøn ordning Kontrol med forbrug og personalets adfærd omkring forbrug Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Min energi Miljøretningslinjer og -plan

Læs mere

Spar el Spar 10-35 % af elforbruget i jeres afdeling

Spar el Spar 10-35 % af elforbruget i jeres afdeling www.elspareportalen.bl.dk Spar el Spar 10-35 % af elforbruget i jeres afdeling Foto: Colourbox Kaysergården. Foto: Boligforeningen 3B Kaysergården sparer år efter år Kaysergården i København har de sidste

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr.

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Overgårdsvej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-021415 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

VI GIVER NATUREN ET GRØNT HÅNDTRYK

VI GIVER NATUREN ET GRØNT HÅNDTRYK Affald El Varme Vand Natur VI GIVER NATUREN ET GRØNT HÅNDTRYK - IDÉKATALOG TIL MILJØARBEJDE I DAGINSTITUTIONER Få et grønt Idekatalog håndtryk INDHOLD Side 2 Få et grønt håndtryk Side 3 Miljøbevidsthed

Læs mere

Program. Pause. 15:35-16:00 Evaluering og afrunding

Program. Pause. 15:35-16:00 Evaluering og afrunding Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55-11:20 11:20-12:20 12:20-13:20 13:20-13:35 13:35-14:15 14:15-14:25 14:25-15:05 15:05-15:25 15:25-15:35 Velkomst og deltagerpræsentation v/britta

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM

MÅLSÆTNINGSPROGRAM SAB s vision er at realisere brugbare, bekvemmelige og betalelige boliger til familien og singlen. I SAB tager vi fælles ansvar for, at det er en kvalitet at bo sammen. Repræsentantskabet 2014 Vester Voldgade

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

guide til et lavere elforbrug

guide til et lavere elforbrug Dit eksemplar Elsparefondens guide til Let din elregning og kom ned på 1.000 kwh Se side 2 Skift til bærbar computer og spar op til 90% i el Se side 6 Halvér din vasketemperatur og dit elforbrug Se side

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af cirkulationspumpe. 1117 kwh el 1710 kr. 8000 kr. 4.7 år

Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af cirkulationspumpe. 1117 kwh el 1710 kr. 8000 kr. 4.7 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præsteskoven 20 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-022439 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Der udføres dagslysstyring 0 kr. 0 kr. år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Der udføres dagslysstyring 0 kr. 0 kr. år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Julsøvej, Risskov 40 - Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-86916-9 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Glesborg Bygade 69 8585 Glesborg 707-103083-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

har I styr på vandforbruget?

har I styr på vandforbruget? har I styr på vandforbruget? spar vand spar penge: få tilskud til vandbesparende installationer vi skal spare på vandet ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Rent vand er en

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejby Smedevej 6A Postnr./by: 2600 Glostrup BBR-nr.: 161-102970 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 851-587306 Energimærkning nr.: 200003722 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-587306 Energimærkning nr.: 200003722 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hellevangen 55A Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-587306 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

MARTS 2016 ENERGIPOLITIK. Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1

MARTS 2016 ENERGIPOLITIK. Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1 MARTS 2016 ENERGIPOLITIK Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1 Indhold ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Vestergårdsvej 15 8260 Aarhus Telefon 87 406 700 Fax 87 406 701 post@alboa.dk www.alboa.dk CVR 29462518

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Korsløkkevej 1 5220 Odense SØ 461-212727-015 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Screening af energiforbruget

Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Hvad er forskellen på kortlægning og screening? Kortlægningen giver overblik over - Hvor energien bruges - Hvor meget der bruges Screeningen giver

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 12 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186859 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Ryesgade 30 > Ryesgade 25

Ryesgade 30 > Ryesgade 25 Ryesgade 30 > Ryesgade 25 BEVARE + tilføje nye kvaliteter RENOVERE + innovere SPARE ENERGI + bedre komfort Leif Rønby Pedersen ark.maa. og civ.ing. rönby.dk / e+as www.ronby.dk / www.e plus.dk Ryesgade

Læs mere

Husorden Hørgården 3

Husorden Hørgården 3 Husorden 1-1035 Hørgården 3 Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 16. september 2016 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket

Forudsætninger for beregning af Energimærket Energimærke nr.: E06-01571-0089 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 21 Apr 2006 Ejendommens BBR nr.: 575 034586 001 Byggeår: 1969 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Møllevej 29, 6622 Bække Forudsætninger

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Find de nemme klimaråd, der hvor du handler.

Find de nemme klimaråd, der hvor du handler. værktøjskasse Find de nemme klimaråd, der hvor du handler. Kære virksomheder Forbrugerstyrelsen lancerer nu en række klimaråd i samarbejde med detailhandlen, producenter og organisationer. Klimarådene

Læs mere

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser Knæk energi-kurven med Center for Energibesparelser Dagsorden Kort om Center for Energibesparelser Introduktion til kurveknækkeraftaler Center for Energibesparelsers værktøjer Anden bistand fra Center

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: C. F. Møllers Allé 28-40 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-610900 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Stamblad for Halvrimmen Skole og SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Halvrimmen Skole og SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Miljøretningslinjer Affaldssortering Hårde hvidevarer Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøplan

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hyldeengen 13 2791 Dragør 155-000000-000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Stamblad for Kernehuset og Bjessingbo Børnehave praktisk miljøledelse

Stamblad for Kernehuset og Bjessingbo Børnehave praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grøn ordning Kontrol med forbrug Grønne indkøb Økologisk mad Ikke igangsatte aktiviteter Miljøretningslinier og -handleplan Adfærd omkring forbrug Affaldssortering

Læs mere

Agendaplan for Galgebakken 2011-2014

Agendaplan for Galgebakken 2011-2014 Agendaplan for Galgebakken 2011-2014 Årsrevision 2011-2012 Galgebakkens Agendaplan. Årsrevision 2011-2012 Side 1 af 8 Historie Driften af boligafdelingen Galgebakken har igennem årene investeret mange

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Electrolux testvinder: Bruger mindre strøm og vand end andre vaskemaskiner

Electrolux testvinder: Bruger mindre strøm og vand end andre vaskemaskiner strøm 19 % mindre strøm vand 35% mindre vand Electrolux testvinder: Bruger mindre strøm og vand end andre vaskemaskiner På opdrag af Dansk Energi, er professionelle vaskemaskiner fra fem forskellige leverandører

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blichersvej 012 Postnr./by: 8723 Løsning BBR-nr.: 766-000135 Energikonsulent: Brian Aaboe Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Aaboe Arkitekt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C hører til publikationen Energihandlingsplan erfaringer og inspirationsliste, udarbejdet i InnoBYG projektet Bæredygtig Energirenovering,

Læs mere

Viden. om kurveknækkeraftalen

Viden. om kurveknækkeraftalen Viden om kurveknækkeraftalen Her har du lidt ekstra viden! Som energiansvarlig kan det være rart at blive lidt klogere på el. Derfor giver vi dig i denne bog svar på de mest stillede spørgsmål om kurveknækkeraftalen.

Læs mere