Ansøgt Fynslands kr. Indstilling kr kr. Indstilling kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr."

Transkript

1 s indstilling Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Keld Jakobsen Lokalrådet for Horne Land Formål Lokalportalen.dk - én indgang til dit og mit lokalsamfund Borgerinvolvering om Udviklingsplan s beløb indstilling kr kr kr kr. s indstilling kr. Årslev/Sdr. Nærå lokalråd Brugerhuset Varmestuen Anlæg af leg- /motionssteder i Årslev/Sdr. Nærå området Holde gang i Brugerhuset Varmestuen v/forbedringer af huset kr kr. reserveret til procesforløb kr. Afslag kr. Afslag Nr. Broby agility Forening Barn & Hund Agility kr. Afslag Afslag Ryslinge Lokalråd KFUM- Spejdergruppen i Nr. Lyndelse/Nr Søby Projektgruppe i Vantinge Ryslinge Lysavis kr kr. Bålhytte kr kr. Udvikling af aktivitetspladsen i Vantinge kr. (der er givet et tilsagn på kr. fra modernisering s-puljen) kr kr kr kr. Side 1

2 Keld Jakobsen Lokalportalen.dk én indgang til dit og mit lokalsamfund Projektets formål er at udvikle et koncept for en digital portal: Lokalportalen.dk, der kan være en indgang til udveksling af alle relevante lokal informationer og nyheder lokale borgere, foreninger, institutioner, virksomheder og besøgende imellem. Den digitale portals værdi og anvendelighed for lokalsamfundene skal optimeres ved at bygge arbejdet på en indledende, etnografisk baseret brugerundersøgelse, der skal kortlægge nuværende informations- og kommunikationsflow i to udvalgte case områder kr. Etnolog Projektledelse Teknisk udvikling Andre leverandørydelser Materialer/inventar Transport Formidling Andet Revision kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Egen finasiering kr BBL s forsknings/info pulje kr LAG Faaborg-Midtfyn kr finder, at projektets tiltag med at lave en undersøgelse af det reelle kommunikationsbehov for en række udvalgte lokalsamfund, kan være et nyttigt værktøj i det videre arbejde med en udbygning/videreudvikling af FMK s tilflytterportal. indstiller, at der gives tilsagn om støtte på i alt kr., under forudsætning af, at projektet indgår som en integreret del af videre arbejde med udviklingen af FMK s tilflytterportal, samt at den kommunale finansiering hertil ikke alene realiseres via landdistriktspuljen. Side 2

3 Lokalrådet for Horne Land Borgerinvolvering om udviklingsplaner Udviklingsplanen for Horne Land skal revideres, og til dette arbejde ønskes tilrettelagt en proces, hvor så mange borgere som muligt inddrages, kr. Frivilligt arbejde Konsulent Formidling Nej Egen finansiering 1650 kr. kr kr kr kr finder det vigtigt at sikre en høj grad af borgerinvolvering, når lokalområderne arbejder med udviklingsplaner, derfor indstilles, at der gives tilsagn om støtte på i alt kr. til projektet. Det indstilles, at der gives tilsagn på kr. til en borgerinvolveringsproces i forbindelse med revidering af udviklingsplan Side 3

4 Kontaktperson Årslev/sdr. Nærå Lokalråd Susanne Berner Tlf: Anlæg af lege-/motion-steder i Årslev/Sdr. Nærå området. andre puljer At gøre de 2 sammenhængende byområder Årselv og Sdr. Nærå til et levende sted med mulighed for rundt om i byen at kunne udfolde sig lege- og motions-mæssigt. Dette gøre ved at placere spændende lege- eller motionsredskaber rundt om i byrummet, således at hvor man end bevæger sig hen, vil man komme forbi et sted, der inspirerer til, at man får sig rørt sig og dermed holder sig i form kr. Anlægsarbejder Materialer Frivilligt arbejde Formidling og information FFV kr kr kr Kr kr. 0 kr : indstiller, at der gives afslag til projektet, men at et mindre beløb reserveres til et procesforløb som lokalrådet forventer igangsat i april 2013, hvor foreningerne i området indbydes til at koordinere og planlægge fremtidige tiltag. Det indstilles, at der gives et samlet tilskud på kr. til projektet. Lokalrådet har efterfølgende orienteret om, at de pt. planlægges et procesforløb, hvor formålet er, at bringe foreningerne sammen om at koordinere, og udvikle tiltag, der kan understøtte helhedsplanen for Årslev/Sdr. Nærå. For at understøtte dette tiltag kan lokalrådet, hvis de skønner behov herfor, benytte en mindre del af tilskuddet til dette formål. Side 4

5 Brugerhuset Varmestuen Holde gang i Brugerhuset Tilskud til renovering af huset hulmursisolering, nyt fyr og nye rør kr. Ikke oplyst nej : Afslag. indstiller, at der ikke gives tilsagn om støtte til projektet, da det vurderes, at der alene er tale om tilskud til drift. Det indstilles, at der gives afslag til projektet, i og med at der i flere omgange via landdistriktspuljen er givet tilsagn til diverse rennoveringsopgaver af Varmestuen i Nr. Søby. Der foreligger i øvrigt ikke egenfinansiering til renoveringsopgaven. Side 5

6 Nr. Broby Agility forening Barn og Hund Agility Indkøb at feltforhindringsbane til brug for en Barn og Hund Agilitybane.En aktivitet foreningen som den eneste på Fyn udbyder kr. Inventar og udstyr Frivilligt arbejde Ikke oplyst kr Kr kr : Afslag indstiller, at der ikke gives tilsagn om støtte til projektet, da der tidligere er givet tilsagn om støtte til rekvisitter til en agilitybane. : Afslag Det indstilles, at der ikke gives tilsagn om støtte til projektet, da puljen i 2011 gav tilsagn om støtte til rekvisitter til en agilitybane. Side 6

7 . Uddrag af ansøgning Ryslinge Lokalråd Lysavis Ophængning af 5 skærme på centrale samlingssteder i Ryslinge, hvorfra der kan gives information om aktiviteter, arrangementer ect. I lokalområdet kr. Der er ikke medsendte et samlet budget for projektet, projektholder har oplyst at 3 skærme er finansieret via lokale virksomheder, samt tilskud fra Faber fond, derved omhandler projektet tilskud til yderligere 2 skærme Samlet budget kr Faber Fonden kr : indstiller, at der gives tilsagn på i alt kr. til projektet, under forudsætning af, at lokalrådet efter et år laver en evaluering af projektet, som via videreformidles til de øvrige lokalråd. : Det indstilles, at der gives på kr. til projetet, i og med at projektet kan indgå som demostrationsprofjekt for øvrige lokalsamfund i arbejdet med at udbrede formidlingen af lokale aktiviteter og arrangementer.

8 . Uddrag af ansøgning Ansøger KFUM Spejderne i Nr. Lyndelse/Nr. Søby Opførelse af Bålhytte Opførelse af bålhytte på spejdergrunden i Nr. Lyndelse en bålhytte der kan benyttes både af spejdere, institutioner og borger i lokalområdet kr. Materialer kr kr. Overskud fra salg af lodsedler kr. indgår som egen medfinansiering til projekt : indstiller, at der gives tilsagn på i alt kr. til etablering af en bålhytte, da det vurderes, at bålhytten kan være et aktiv for både foreninger, institutioner og borgere i området. Det indstilles, at der gives tilsagn om til opførelse af bålhytte, i og med at bålhytten kan benyttes af en større målgruppe, herunder bl.a. institutioner i lokalområdet. Til orientering er ansøgningen fremsendt til Kultur og fritidsudvalgets moderniseringspuljen, men er efter aftale med ansøger fremsendt til behandling via landdistriktspuljen. Endvidere har projektholder efter s indstillling indsendt revideret budget, hvor det er oplyst, at med et samlet pris for bålhytte er kr. samt at man har indsamlet kr, dermed kan man med et tilskud på kr. realisere bålhytten.

9 . Uddrag af ansøgning Projektgruppe i Vantinge, (HEVA og foreningen Døråbneren) Nyt liv i landsbyen Via projektet Nyt liv i landsbyen ønsker man at modanisere den nuværende legeplads til et frilufts værested., således den dels kan benyttes af områdes beboere, men også kan bruges til naturturisme. Der skal bl.a. etableres en motorikbane og efterfølgende en hytte kr. motorikbane hytte Naturturisme (bl.a. renovering af shelters)) LAG Faaborg-Midtfyn og FMK s moderniseringspulje kr kr kr Kr kr : indstiller, at med et tilsagn på i alt kr., som suppleres med de kr., der er givet i tilsagn fra moderniseringspuljen, vil det være muligt at realisere en del af projekt. : Der er via Faaborg-Midtfyn Kommunes Moderniseringspulje givet et tilsagn på kr. og det vuredes, at ved et tilskud på kr. fra landdistriktspuljen, vil det være muligt at realisere dele af projektet.

Ansøgt Fynslands. 75.000 kr. Indstilling Afslag 15.000 kr. Indstilling. 60.000 kr. Indstilling Afslag

Ansøgt Fynslands. 75.000 kr. Indstilling Afslag 15.000 kr. Indstilling. 60.000 kr. Indstilling Afslag s indstilling Oversigt over ansøgninger til 2. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Nr. Broby lokalråd, Lokalrådet for Brobyværk og X- huset Formål Fælles udviklingsstrategi

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Besparelser og omfordeling af ressourcer

Besparelser og omfordeling af ressourcer Referat fra dialogmøde med Borgmester, Erhvervs- og planlægningsudvalg og Fynslands repræsentantskab, torsdag den 30. maj 2013 på Rådhuset i Ringe kl. 19.00 22.00 Hvordan forholder vi os til ændringen

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY

BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY Som mange andre landsbyer er Barrit i disse år udfordret af manglende tilflytning, stagnerende hussalg, lukning af butikker og faldende børnetal i skole og børnehave.

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Korinth aktivitetscenter

Korinth aktivitetscenter Korinth aktivitetscenter - Mødestedet vi er fælles om i Korinth. Ambitionen er at udvikle de fysiske rammer, så de favner bredde og elite, høj puls og hvilepuls, inde og ude, organiseret og selvorganiseret

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2015-2017

Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2015-2017 10. december 2014 Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2015-2017 Lokale og Anlægsfonden skaber flere og bedre fritidsfaciliteter. Fonden udvikler og støtter de fysiske rammer inden for idræt, friluftsliv

Læs mere

ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold til bekendtgørelserne nr. 309 af 29. marts 2012 om tilskud til

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Pkt. 315 Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Sagsnr. 68849 Byrådet Lukket punkt Resume Arbejdsmarkedets Feriefond og Nordea-fonden har givet tilsagn om støtte på i alt 11,3 mio. kroner til realisering

Læs mere

Kunsten ud i landsbyerne 3

Kunsten ud i landsbyerne 3 Projektbeskrivelse Kunsten ud i landsbyerne 3 et projekt, der flytter fokus Resumé En kunstner og en landsby skal gennem dialog og samarbejde formulere en arbejdsskitse til et kunstværk. Værket skal efterfølgende

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse

Uddybende projektbeskrivelse Uddybende projektbeskrivelse Højfyns Friluftscenter den centrale base Visionen Vi ønsker at etablere Højfyns Friluftscenter, der kan give spejdere, lokale borgere, skoleelever og børnehavebørn nye muligheder

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Læs mere

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse?

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Baggrund Regeringen har en målsætning om digital infrastruktur der sikrer alle adgang til 100 Mbit

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bibliotekerne 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...5 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere