Forbedret diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis Svarrapport 39 praksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbedret diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis Svarrapport 39 praksis"

Transkript

1 Forbedret diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis Svarrapport 39 praksis 1

2 Kolofon: Forbedret diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis Udgivet af: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense J.B. Winsløws Vej 9A 5 Odense C Forfattere: Gloria Cordoba, læge, Ph.d. studerende Anne Holm, læge, Ph.d. studerende Lars Bjerrum, Praktiserende læge - Professor Anders Munck, Praktiserende læge - leder af APO Lay-out: Susanne Døssing Berntsen Print: Print & Sign SDU Oplag: 12 2

3 Forbedret diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis Indholdsfortegnelse: Indledning Samlede resultater i tabelform - første konsultation Samlede resultater i tabelform - dyrkning og resistensbestemmelse Samlede resultater - første konsultation Samlede resultater - dyrkning og resistenbestemmelse Variationsdiagrammer Registreringsskemaer Registreringsvejledning Referenceliste

4 Baggrund Uhensigtsmæssigt overforbrug af antibiotika er den væsentligste årsag til udviklingen af antibiotikaresistens(1,2), derfor er der brug for en effektiv indsats for at reducere antibiotikaforbruget. Patienter med symptomer på urinvejsinfektion (UVI) udgør 3-5 % af alle kontakter i almen praksis (3). Hvis man beslutter sig for at give antibiotika på baggrund af symptomerne alene (empirisk behandling), vil en del patienter blive overbehandlet, idet kun omkring halvdelen har signifikant bakteriuri (4-7). Ved at anvende en mere præcis og sikker urinvejsdiagnostik kan man bedre identificere hvilke patienter der har behov for antibiotisk behandling. I Danmark er der en bred vifte af diagnostiske metoder til rådighed til at diagnosticere patienter med urinvejssymptomer (f.eks. urinstiks, mikroskopi, dyrkning og resistensbestemmelse), men der savnes viden om kvalitet og brug af de forskellige metoder, der udføres i praksis, og der mangler dokumentation for de behandlingsmæssige konsekvenser ved brug af de forskellige tests. For eksempel er en af de hyppigt anvendte metoder i almen praksis ved mistanke om UVI urinmikroskopi, men undersøgelsen har vist stor variation både i sensitivitet (6- %) og specificitet (49- %) (8-11). Som led i indsatsen for at kontrollere udviklingen af antibiotikaresistens er der brug at igangsætte initiativer med henblik på at øge kvalitet af brug og tolkning af de diagnostiske urinundersøgeler, der udføres i almen praksis. Formål Projektet har til hovedformål at øge kvaliteten af diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis. Som led i projektet vil vi i aktuelle audit 1. Undersøge hvilke diagnostisk metoder der anvendes hos patienter med symptomer på UVI 2. Kortlægge aktuelle undersøgelsesstrategier 3. Kortlægge aktuelle behandlingspraksis 4. Kvalitetsforbedre området via ovennævnte Materiale og metode Praksis fra Region Hovedstaden deltog i projektet. I løbet af en periode på ét år, registrerede de involverede praksis information om diagnostik og behandling af patienter med UVI, der opfyldte følgende kriterier: Inklusionskriterier: patienter > 18 år som henvendte sig i almen praksis i dagarbejdstiden pga. akut opståede vandladningsgener i form af dysuri (svie ved vandladningen) og eller pollakisuri (hyppig vandladning). Eksklusionskriterier: Patienter der allerede var sat i behandling med antibiotika, patienter med svære mentale eller intellektuelle handikaps, patienter der ikke forstod dansk samt patienter med blærekateter. 4

5 Kvaliteten af den udførte diagnostik blev vurderet ved at indsende parallelle urinprøver til dyrkning og resistensbestemmelse på Statens Serum Institut (SSI) som guld-standard. Efter konsultationen blev patienterne bedt om at udfylde en symptomdagbog, hvor de anførte symptomer hver dag samt hvilken dag, de følte sig helt raske igen. For at kontrollere den mikrobiologiske effekt af behandlingen blev patienterne bedt om at indsende en kontrol urinprøve til dyrkning 14 dage efter den første konsultation. Målgruppe For at forbedre kvaliteten af behandling af UVI i almen praksis er der brug for at involvere alt praksispersonale, som står for diagnostik og behandling af patienter med UVI. Beskrivelse af nødvendige tilladelser Projektet anvendte personfølsomme data (CPR nummer) og urinprøver med resistente bakterier blev opbevaret. Vi fik tilladelse fra Den Nationale Videnskab etiske komité (DNVK- H ) og datatilsynet ( ). Evaluering Evaluering af projektet sker via herværende auditrapport samt i form af referat fra workshoppen. Perspektivering Resultaterne fra studiet planlægges at danne baggrund for vurdering af kvalitetsproblemer med hensyn til rationel brug af diagnostiske redskaber og brug af antibiotika hos patienter ved mistanke om UVI. Plan for formidling af resultater Resultaterne af projektet vil blive formidlet til praksis personale og på faglige konferencer Deltagerkreds og samarbejdspartnere Gloria Cordoba, læge - Ph.d. studerende, Afdeling for Almen Medicin, Københavns Universitet. Anne Holm, kommende praktiserende læge - Ph.d. studerende, Afdeling for Almen Medicin, Københavns Universitet. Lars Bjerrum, Praktiserende læge - Professor, Afdeling for Almen Medicin, Københavns Universitet. Susanne Døssing Berntsen, data manager, APO. Anders Munck, Praktiserende læge - leder af APO. Robert Skov, Overlæge - Områdechef for Bakteriologisk Overvågning og Infektionshygiejne, Statens Serum Institut. Jesper Lundh, Praktiserende læger - Faglig koordinator i KAP-H, Kvalitet i almen praksis - Region Hovedstaden. 5

6 Samlede resultater i tabelform - Første konsultation SAMLET RESULTAT- FØRSTE KONSULTATION Alle 59 registreringer 6 De 453 dyrkede De 56 ikke dyrkede Antal Procent Antal Procent Antal Procent ANAMNESE Dysuri 359 7,5% ,8% 43 76,8% Pollakisuri ,4% 36 67,5% 37 66,1% Øget vandladning ,3% ,5% 23 41,1% Suprapubisk smerte ,7% ,6% 17 3,4% Flankesmerte 77 15,1% 72 15,9% 5 8,9% Genitale symptomer 54,6% 5 11,% 4 7,1% Feber 38 7,5% 37 8,2% 1 1,8% Ildelugtende urin 93 18,3% 87 19,2% 6,7% Synligt blod i urin 52,2% 48,6% 4 7,1% UVI if de sidste 4 uger 34 6,7% 34 7,5%,% Andet 51,% 45 9,9% 6,7% I alt ,2% ,8% 56 26,7% STIX Nitrit positiv 2 2,% 84 18,5% 18 32,1% Nitrit negativ ,2% 364 8,4% 34 6,7% Leukocytter positiv ,1% 38 83,9% 43 76,8% Leukocytter negativ 77 15,1% 68 15,% 9 16,1% Blod positiv ,2% ,8% 36 64,3% Blod negativ ,1% ,1% 16 28,6% Stix ikke foretaget 9 1,8% 5 1,1% 4 7,1% I alt ,5% ,8% ,7% MIKROSKOPI Ingen bakterier 23 4,5% 19 4,2% 4 7,1% Mere end 1 bakterie pr synsfelt 6 2,8% 77 17,% 29 51,8% Mere end 1 leukocyt pr synsfelt 71 13,9% 49,8% 22 39,3% Stave 5 9,8% 35 7,7% 15 26,8% Kokker i hobe 13 2,6% 12 2,6% 1 1,8% Kokker i kæder 9 1,8% 8 1,8% 1 1,8% Blandingsflora 6 1,2% 5 1,1% 1 1,8% Ikke foretaget ,7% 3 68,4% 14 25,% Uoplyst 24 4,7% 24 5,3%,% I alt ,% ,% ,4% DYRKNING Dyrkning foretaget i praksis ,4% ,6%,% Dyrkning sendt til mikr.bio.afd ,5% 15 33,1%,% Dyrkning ikke foretaget 56 11,%,% 56,% I alt 59 6,9% 453 7,7% 56,% MEST SANDSYNLIGE Akut ukompliceret cystitis 45 79,6% ,8% 48 85,7% DIAGNOSE Akut kompliceret cystitis 44 8,6% 42 9,3% 2 3,6% DAG 1 Akut pyelonefritis 2,4% 1,2% 1 1,8% Ingen urinvejsinfektion 55,8% 5 11,% 5 8,9% Uoplyst 3,6% 3,7%,% I alt 59,% 453,% 56,% BEHANDLING DAG 1 Sulfametizol 92 18,1% 78 17,2% 14 25,% Pivmecillinam ,3% ,2% 35 62,5% Nitrofurantoin 3,6% 3,7%,% Trimethoprim 5 1,% 4,9% 1 1,8% Ampicillin 4,8% 4,9%,% Amoxicillin,%,%,% Ciprofloxacin 3,6% 3,7%,% Andet antibiotikum 1,2% 1,2%,% Intet antibiotikum ,9% ,9% 5 8,9% Uoplyst 3,6% 2,4% 1 1,8% I alt 59,% 453,% 56,% ANDRE Penicillinallergi 16 3,1% 2,2% 6,7% Pt. forlanger antibiotika 12 2,4% 9 2,% 3 5,4% Henvist akut til sygehus,%,%,% Ingen af ovenstående ,7% ,8% 42 75,% Uoplyst 55,8% 5 11,% 5 8,9% I alt 59,% 453,% 56,%

7 Samlede resultater i tabelform - efter dyrkning og resistentbestemmelse SAMLET RESULTAT - RESULTAT EFTER DYRKNING OG RESISTENSBESTEMMELSE Antal Procent RESULTAT FRA Resultat fra praksis ,6% Resultat fra Mikrob.afd ,8% Dyrkning ikke foretaget 56 11,% Uoplyst 3,6% I alt 59,% RESULTAT AF DYRKNING Negativ 137 3,2% Positiv ,5% Uoplyst 1,2% I alt 453,% VÆKST Signifikant vækst af 1 uropatogen bak ,7% Vækst af flere uropatogene bakterier 43 13,6% Ved ikke 69 21,8% Andre 25 7,9% Uoplyst 6 1,9% I alt 316,% RESISTENT FOR Sulfonamid - hvis ej foretaget ,4% Trimethoprim 88 27,8% Ampicillin 92 29,1% Mecillinam 82 25,9% Nitrofurantoin 52 16,5% Kinolon 15 4,7% Amoxicillin 3,2% Andet 6 1,9% Ingen resistens 5 33,2% Ikke foretaget 17 5,4% Uoplyst 3,9% I alt ,2% BESLUTNING EFTER DYRKNING Uændret ,2% Start antibiotikum 136 3,% Stop antibiotikum 18 4,% Skift antibiotikum 38 8,4% Uoplyst 2,4% I alt 453,% VIDERE BEHANDLING Sulfametizol 96 21,2% Pivmecillinam ,7% Nitrofurantoin 25 5,5% Trimethoprim 18 4,% Ampicillin 14 3,1% Amoxicillin 1,2% Ciprofloxacin 2,2% Andet antibiotikum,% Intet antibiotikum ,9% Uoplyst 1,2% I alt 453,% ENDELIG DIAGNOSE Akut ukompliceret cystitis ,3% Akut kompliceret cystitis 29 6,4% Akut pyelonefritis 2,4% Ingen urinvejsinfektion 138 3,5% Uoplyst 2,4% I alt 453,% 7

8 Samlede resultater Både hos yngre og ældre var patienterne langt overvejende kvinder. Der var stor variation i, hvor mange registreringer de 39 deltagende praksis havde foretaget (fra 1 til 2). 8 % af alle registreringer (n=59) Alder og køn 7 67, ,9 2 3,3 3, år >= 65 år Aldersgrupper mænd kvinder Antal registreringer per ydernummer 25 Antal registreringer Ydernummer 8

9 Samlede resultater - første konsultation 68% henvendte sig indenfor 3 dage deraf 35% det første døgn. I 44% af tilfældene var der ikke oplysning om symptomvarighed. De hyppigste symptomer, der var til stede hos mere end 2/3, var dysuri og pollaksuri. Antal dage siden første symptom startede 8, % af oplyste (n=291) 7, 68, 6, 5, 4, 3, 2, 2,6, 11,3, 3 dage 4 7 dage >= 8 dage Anamnese 8 % af alle registreringer (n=59) 7 7,2 67, ,4 18,3,6 7,5,2 6,7 dysuri pollakisuri øget suprapubisk vandladning smerte flankesmerte genitale symptomer feber ildelugtende urin synlig blod i urin UVI if de sidste 4 uger andet 9

10 Samlede resultater - første konsultation Ved stix var godt 8% positive for leukocytter, knapt 7% positive for blod, mens 2% var positive for nitrit. 9 8 % af alle registreringer (n=59) 83,1 Stix 7 69, Nitrit positiv Leukocytter positiv Blod positiv Stix ikke foretaget 1,8

11 Samlede resultater - første konsultation Ca. 1/3 fik lavet mikroskopi. Den procentvise fordelingen af fund ved mikroskopi ses i nederste figur. 7 6 % af alle registreringer (n=59) Mikroskopi foretaget 63, ,6 2 4,7 Ja Nej Uoplyst 7 % af registreringer mikroskoperede (n=185) Mikroskopifund 6 57, , , ,2 ingen bakterier mere end 1 bakterie pr synsfelt mere end 1 leukocyt pr synsfelt stave kokker i hobe kokker i kæder blandingsflora Uoplyst 11

12 Samlede resultater - første konsultation I 2/3 af tilfældene blev der dyrket i praksis, ca. 3% blev sendt til mikrobiologisk afdeling medens godt 11% ikke blev dyrket. Den mest sandsynlige diagnose inden evt. dyrkning var akut, ukompliceret cystit (knapt 8%). I 11 % af tilfældene blev det vurderet, at der ikke forelå UVI. 7 % af alle registreringer (n=59) 66,4 Dyrkning , dyrkning foretaget i praksis dyrkning sendt til mikr.bio.afd. dyrkning ikke foretaget 9 8 % af alle registreringer (n=59) 79,6 Mest sandsynlige diagnose ,6,8 Akut ukompliceret cystitis Akut kompliceret cystitis Akut pyelonefritis Ingen urinvejsinfektion Uoplyst,4,6 12

13 Samlede resultater - første konsultation Før der forelå dyrkningssvar blev ca. 5% sat i behandling - hyppigst med pivampicillin. Hos 3% blev det registreret, at der forelå penicillinallergi, godt 2% forlangte at få antibiotika. 6 % af alle registreringer (n=59) Behandling dag , ,3 2 18,1 Sulfametizol,6 1,8,6,2 Pivmecillinam Nitrofurantoin Trimethoprim Ampicillin Amoxicillin Ciprofloxacin Andet antibiotikum Intet antibiotikum,6 Uoplyst Andet 9 % af alle registreringer (n=59) 83, ,8 3,1 2,4 Penicillinallergi Pt. forlanger antibiotika Henvist akut til sygehus Ingen af ovenstående Uoplyst 13

14 Samlede resultater - dyrkning og resistensbestemmelse Der forelå dyrkningssvar stort set svarende til oplysningerne om, hvorvidt der blev fortaget dyrkning. 69% af de foretagne dyrkninger var positive. 7 % af alle registreringer (n=59) 64,6 Dyrkningsresultat fra ,8 11 praksis mikrobiologisk afdeling dyrkning ikke foretaget Uoplyst,6 8 % af dyrkninger (n=453) Resultat af dyrkning 7 69, ,2 2 Negativ Positiv Uoplyst,2 14

15 Samlede resultater - dyrkning og resistensbestemmelse Ved positiv vækst var der signifikant vækst af mindst en uropatogen bakterie i 69% af tilfældene, usikkert fund i 29% af tilfældene. I kun godt halvdelen af tilfældene forelå et specifikt bakteriefund. 6 % af positive dyrkninger (n=316) 54,7 Hvis positiv vækst ,8 13,6 7,9 1,9 Signifikant vækst af 1 uropatogen bak. Vækst af flere uropatogene bakterier Ved ikke Andre Uoplyst 6 5 % af positive dyrkninger (n=316) 52,8 Specifikt bakteriefund 46, Ja Nej Uoplyst,9 15

16 Samlede resultater - dyrkning og resistensbestemmelse Den øverste figur afbilder det fundne resistens mønster. I 33% af tilfældene forelå ingen resistens. Resistensbestemmelsen medførte uændret behandling hos knapt 6%, påbegyndelse af antibiotikum hos 3%, seponering af antibiotikum hos 4% og skift af antibiotikum hos 8%. Resistent for 4 35 % af positive dyrkninger (n=316) 35,4 33, ,8 29,1 25, ,2 5 sulfonamid trimethoprim ampicillin mecillinam nitrofurantoin 4,7 3,2 1,9 kinolon amoxicillin andet ingen resistens 5,4 Ikke foretaget,9 Uoplyst 7 % af dyrkede (n=453) Beslutning 6 57, ,4 4,4 Uændret Start antibiotikum Stop antibiotikum Skift antibiotikum Uoplyst 16

17 Samlede resultater - dyrkning og resistensbestemmelse De to figurer nedenfor illustrerer, hvorledes behandling og diagnose ændrer sig fra før til efter dykning hos de 453 patienter, der fik foretaget dyrkning samt mønstret hos 56 patienter, der ikke fik foretaget dyrkning. % af registreringer Behandling 9 89, ,9 6 53,9 5 45, ,9 2 8,9,4,2 Antibiotisk behandling Intet antibiotikum Uoplyst 1,8 før dyrkning (n=453) efter dyrkning (n=453) Ikke dyrket (n=56) 9 8 % af registreringer 85,7 78,8 Diagnose , , ,3 8,9 6,4 3,6,2,4 1,8,7,4 Akut ukompliceret cystitis Akut kompliceret cystitis Akut pyelonefritis Ingen urinvejsinfektion Uoplyst før dyrkning (n=453) efter dyrkning (n=453) Ikke dyrket (n=56) 17

18 Variationsdiagrammer Figurerne på denne side og den følgende 3 sider viser den procentvise variation på udvalgte variable mellem de deltagende praksis. Deltagerne kan finde deres praksis ved det angivne ydernummer. Har man få registreringer vil det oftest være tilfældigt hvor man ligger. Procent af registreringer Stix Ydernummer Procent af registreringer Mikroskopi Ydernummer 18

19 Variationsdiagrammer Procent af registreringer Dyrkning foretaget i praksis Ydernummer Procent af registreringer Dyrkning sendt til mikrobiologisk afdeling Ydernummer 19

20 Procent af registreringer Ydernummer Dyrkning resistensbestemt Variationsdiagrammer Procent af registreringer Ydernummer Behandling efter dyrkning Sulfametizol

21 Variationsdiagrammer Behandling efter dyrkning Pivmecillinam (Selexid) Procent af registreringer Ydernummer Behandling efter dyrkning Intet antibiotikum Procent af registreringer Ydernummer 21

22 Registreringsskema Registreringsskema Første konsultation Ydernummer: XXXX Inkluderet: ja nej Hvis nej, årsag: pt. ønsker ikke at deltage Anden årsag Køn: M K dato: (dd mm åååå) CPR nr. Antal dage siden første symptom startede? 1. Anamnese: min. 1 kryds Dysuri (svie eller smerter ved vandladning) Pollakisuri (hyppig vandladning) Øget vandladningstrang Suprapubisk smerte Flankesmerter Genitale symptomer Feber Ildelugtende urin Synligt blod i urin UVI indenfor de sidste 4 uger Andre:,,, 4. Dyrkning: min. 1 kryds Foretaget i praksis Sendt til mikrobiologisk afdeling Ikke foretaget 5. Mest sandsynlige diagnose: kun 1 kryds Akut ukompliceret cystitis Akut kompliceret cystitis Akut pyelonefritis Ingen urinvejsinfektion 2. Stix: min. 1 kryds max.3 kryds Nitrit Positiv Negativ Leukocytter Positiv Negativ Blod Positiv Negativ Ikke foretaget 3. Mikroskopi: min. 1 kryds max.3 kryds Ingen bakterier > 1 bakterie pr. synsfelt > 1 leukocyt pr. synsfelt Stave Kokker i hobe Kokker i kæder Blandingsflora Ikke foretaget 6. Behandling: kun 1 kryds Sulfametizol Pivmecillinam (Selexid) Nitrofurantoin Trimethoprim Ampicillin Amoxicillin Ciprofloxacin Andet antibiotikum Intet antibiotikum 7. Andre: Penicillinallergi Patienten forlanger antibiotika Henvist akut til sygehus Ingen af overstående VEND (hvis der er lavet dyrkning og resistensbestemmelse) 22

23 Registreringsskema Registreringsskema Resultat af dyrkning og resistensbestemmelse 1. Resultat fra: kun 1 kryds Praksis 2. Vækst: kun 1 kryds Negativ, gå til spørgsmål 6 Positiv 3. Vækst: kun 1 kryds Mikrobiologisk afdeling dato: (dd mm åååå) 6. Beslutning: kun 1 kryds Uændret Start antibiotikum Stop antibiotikum Skift antibiotikum Signifikant vækst af 1 uropatogen bakterie Vækst af flere uropatogene bakterier Ved ikke Andre: 4. Bakteriefund: mindst 1 kryds Navn Coli Stafylokok Enterokok Klebsiella Proteus Pseudomonas Anden Ved ikke 5. Resistent for: min. 1 kryds * Sulfonamid Trimethoprim Ampicillin Mecillinam Nitrofurantoin Kinolon (ciprofloxacin/ofloxacin) Amoxicillin Andet Ingen resistens Ikke foretaget Mægde cfu/ml i 7. Videre behandling: kun 1 kryds Sulfametizol Pivmecillinam (Selexid) Nitrofurantoin Trimethoprim Ampicillin Amoxicillin Ciprofloxacin Andet antibiotikum Intet antibiotikum 8.Endelig diagnose kun 1 kryds Akut ukompliceret cystitis Akut kompliceret cystitis Akut pyelonefritis Ingen urinvejsinfektion i CFU: koloni formende enheder( f. eks. < 3, 3, 4, 5, > 5 ) *Hvis der er flere bakterier, så kryds af, alt, der er resistente for. 23

24 Ideelt skal samtykkeerklæringen sendes så hurtigt som muligt, men hvis I har travlt, det være ok hvis I sender samtykkeerklæringerne 2 gange om ugen. Registreringsvejledning De kan sendes via fax: , eller scan og send til: Spørgsmål om registreringsskemaet Hvilke patienter registrer vi på registreringsskemaet? Alle patienter, der opfylder inklusionskriterierne uanset om patienten deltager i projektet eller ej. Hvad laver vi, hvis patienten opfylder inklusionskriterierne, men ikke er med i studiet? Patienten registreres. Se nedstående eksempel: Hvor registrerer vi vigtig information om samtale med patienten, der påvirker vores beslutning for at stille diagnose? Se nedstående eksempel: 24

25 Vejledning om den praktiske håndtering af projektet Registreringsvejledning Bedre diagnostisk af urinvejsinfektioner i almen praksis Hvad gør vi, hvis patienten henvender sig med urinvejssymptomer, men efter undersøgelse ender med at få diagnosen på en gynækologisk tilstand (f.eks. vaginitis) Patienten kan inkluderes. Se nedestående eksempel: Hvornår er vi færdige med at udfylde registreringsskemaet? Hvis I ikke laver eller bestiller dyrkning/resistensbestemmelse, er I færdige med registreringen. Hvis I laver eller bestiller dyrkning/resistensbestemmelse, er I færdige, når I har udfyldt information om resultatet og nye beslutninger 2 3 dage efter konsultationen. Hvad skal vi gøre med de udfyldte registrering skemaer? I kan arkivere registreringsskemaerne i den UC CARE mappe, vi har givet til jer. Når I er færdige med de første 2 patienter, kan I sende registreringsskemaerne via posten til universitet. Frankeret svarkuvert medfølger. Vi anbefaler jer, at I kopier registreringsskemaerne før I sender dem via posten. Hvis registreringsskemaerne bliver væk, kan vi ikke betale jer. Spørgsmål om urinprøverne Skal vi sende en urinprøve til Statens Serum Instituttet (SSI), hvis vi laver dyrkning/resistensbestemmelse i vores praksis? Ja. I skal sende en borsyreglass til SSI fra alle patienterne, der bliver inkluderet i studiet uanset hvad I selv foretager af diagnostiske procedurer. Har alle patienterne brug for en kontrol urinprøve 14 dage efter konsultationen? Ja. Ideelt skal alle patienterne have foretaget en kontrol urinprøve. Det er op til jer om I sender urinprøverne til Herlev eller Hvidovre, eller foretager dyrkning i praksis. 25

26 Referencer 1. Costelloe C, Metcalfe C, Lovering A, Mant D, Hay AD. Effect of antibiotic prescribing in pri mary care on antimicrobial resistance in individual patients: systematic review and meta-analysis. BMJ 2;34:c Goossens H. Antibiotic consumption and link to resistance. Clin Microbiol Infect 29 Apr;15 Suppl 3: Christensen B, Østergaard I AJ, Witt K, Damsbo N, Lauritzen T. Almen Medicin. Third ed. København: Munskgaard; Bent S, Nallamothu BK, Simel DL, Fihn SD, Saint S. Does this woman have an acute uncomplicated urinary tract infection? JAMA 22 May 22;287(2): Heytens S, De SA, De BD, Verschraegen G, Christiaens T. Cystitis: symptomatology in women with suspected uncomplicated urinary tract infection. J Womens Health (Larchmt ) 211 Jul;2(7): McIsaac WJ, Moineddin R, Ross S. Validation of a decision aid to assist physicians in reducing unnecessary antibiotic drug use for acute cystitis. Arch Intern Med 27 Nov 12;167(2): Richards D, Toop L, Chambers S, Fletcher L. Response to antibiotics of women with symptoms of urinary tract infection but negative dipstick urine test results: double blind randomised controlled trial. 25 Jul 16;331(759): Bjerrum L, Grinsted P, Sogaard P. [Can we rely on the results of urine microscopy and culture when tests are performed in general practice?]. Ugeskr Laeger 22 Apr 1;164(14): Blum RN, Wright RA. Detection of pyuria and bacteriuria in symptomatic ambulatory women. J Gen Intern Med 1992 Mar;7(2): Jenkins RD, Fenn JP, Matsen JM. Review of urine microscopy for bacteriuria. JAMA 1986 Jun 27;255(24): Sogaard P, Knudsen AF, Hojbjerg T, Paulsen K, Prag J, Nielsen HM, et al. [The quality of susceptibility examinations of urine in general practice is generally good]. Ugeskr Laeger 212 Feb 27;174(9):

27 27

28 28

Dyrkning og Resistens

Dyrkning og Resistens Mikrobiologi i LKO Dyrkning og Resistens Per Søgaard og Pia Steinicke LeoPharma Dennis Nielsen tlf 40562569, lægemiddelkonsulent i Region Syddanmark. http://www.mikapnord.dk/vejled ninger/mikrobiologiskdiagnostik-i-almen-praksis-enpraktisk-vejledning.aspx

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT

FLEXICULT SSI-URINKIT FLEXICULT SSI-URINKIT Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Anja Bjarnum 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner

Læs mere

02-02-2015. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation

02-02-2015. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation at opdatere deltagernes viden om diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis med fokus på praksispersonalets rolle: Kathrine Bagger, yngre læge Lars Bjerrum, professor, praktiserende

Læs mere

Urinmikroskopi i almen praksis

Urinmikroskopi i almen praksis Urinmikroskopi i almen praksis Charlotte N. Agergaard og Flemming Schønning Rosenvinge Læger KMA, OUH Dorthe Eva T. Hansen Bioanalytikerunderviser KBF, OUH Akut ukompliceret bakteriel cystitis Bakteriuri

Læs mere

VELKOMMEN TIL : URINVEJSINFEKTIONER OG URINMIKROSKOPI 17.03.2015

VELKOMMEN TIL : URINVEJSINFEKTIONER OG URINMIKROSKOPI 17.03.2015 VELKOMMEN TIL : URINVEJSINFEKTIONER OG URINMIKROSKOPI 17.03.2015 Klamydia Nielsen, 7 år Klamydia 7 år Feber, mavesmerter og smerter ved vandladning Dårlig trivsel Urinvejsinfektion - definition: Den nuværende

Læs mere

Jeg har i øvrigt lige en urin med

Jeg har i øvrigt lige en urin med Jeg har i øvrigt lige en urin med 12. september 2014 Jan Berg Gertsen, Overlæge Kirsten Paulsen, Afsnitsledende bioanalytiker Hvorfor er prøven taget? Symptomer? Hvornår, hvor og hvordan er prøven taget?

Læs mere

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser FLEXICULT SSI-urinkit S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S Tlf.: 3268 3268 Fax:

Læs mere

Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens

Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens Mikrobiologi i LKO Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens Bente Gahrn-Hansen og Pia Steinicke Urinvejsinfektioner Urinrørsirritation (urethritis) Akut blærebetændelse (cystitis)

Læs mere

Infektionsmonitorering på Sygehus Lillebælt

Infektionsmonitorering på Sygehus Lillebælt Infektionsmonitorering på Sygehus Lillebælt Jens Kjølseth Møller, Specialechef, Professor & Jacob Dvinge Redder, Ph.d.-studerende, cand.scient.med Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt,Vejle

Læs mere

Diagnostik af urinvejsinfektion i almen praksis

Diagnostik af urinvejsinfektion i almen praksis Velegnet til praksispersonale Diagnostik af urinvejsinfektion i almen praksis Af Lars Bjerrum, Per Grinsted og Tove Højbjerg Biografi Lars Bjerrum er praktiserende læge og professor ved Københavns Universitet,

Læs mere

Urinundersøgelser i almen praksis

Urinundersøgelser i almen praksis Mikrobiologi i LKO Urinundersøgelser i almen praksis Sanne Kjær Hansen og Pia Steinicke Gurli 44 år Gurli fik for 10 dage siden en 3 dages kur med sulfametizol mod blærebetændelse Hun ringer til konsultationen,

Læs mere

Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt

Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt Jens Kjølseth Møller, Specialechef, Professor Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Infektionsregistrering

Læs mere

Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP).

Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP). Forår 2012 Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP). I alt er 61 lægepraksis med tilknytning Sydvestjysk Sygehus tilmeldt

Læs mere

i Det naturlige resistensmønster for bakterier ved UVI (Bente Gahrn-Hansen, OUH -2007)

i Det naturlige resistensmønster for bakterier ved UVI (Bente Gahrn-Hansen, OUH -2007) Urinvejsinfektion Ætiologi til Urinvejsinfektion Incidens Kvinder 2-6% per år Hyppigst ukomplicerede UVI Gravide: 30% kompliceres med ascenderende infektioner Mænd 0,5-1% per år Når mænd får UVI er der

Læs mere

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET:

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: ØREPROBLEMER HOS FØRSKOLEBØRN Et kvalitetsudviklingsprojekt vedrørende praktiserende lægers diagnostik af øresygdomme specielt med henblik på tympanometri. Audit om ØREPROBLEMER

Læs mere

Urinvejsinfektioner i almen praksis

Urinvejsinfektioner i almen praksis Undersøgelser for urinvejslidelser ligger oftest hos praksispersonalet. Af en eller anden grund har det i mange praksis været rutine, at patienterne ved symptomer bare kan komme og aflevere en urinprøve

Læs mere

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Pilotundersøgelse 215 1 2 Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering

Læs mere

Diagnostik af ukompliceret nedre UVI i almen praksis! Forskningsopgave i Almen Medicin. Aarhus Universitet Januar 2013

Diagnostik af ukompliceret nedre UVI i almen praksis! Forskningsopgave i Almen Medicin. Aarhus Universitet Januar 2013 Forskningsopgave i Almen Medicin Aarhus Universitet Januar 2013 Af Læge Maja Løvgreen Læge Kasper Hyldgaard Poulsen Læge Thomas Hjertholm Vejleder Læge, phd. Tomas Holm 1 Indholdsfortegnelse: Formål...Side

Læs mere

Øvre og nedre luftvejsinfektioner % som skyldes virus 02-02-2014. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation

Øvre og nedre luftvejsinfektioner % som skyldes virus 02-02-2014. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation Lars Bjerrum, professor, praktiserende læge Københavns Universitet At opdatere viden om diagnostik og behandling af de mest almindelige infektionssygdomme i almen praksis. Vi tager udgangspunkt i konkrete

Læs mere

Urinvejsinfektion hos ældre 16. og 23. marts 2011. Tove Højbjerg overlæge KMA Aalborg sygehus

Urinvejsinfektion hos ældre 16. og 23. marts 2011. Tove Højbjerg overlæge KMA Aalborg sygehus Urinvejsinfektion hos ældre 16. og 23. marts 2011 Tove Højbjerg overlæge KMA Aalborg sygehus Urinvejsinfektion (UVI) baggrund definition anatomi inddeling ætiologi signifikansgrænser diagnostik og behandling

Læs mere

Svarrapport. audit om Laver vi det rigtige?

Svarrapport. audit om Laver vi det rigtige? Svarrapport audit om Laver vi det rigtige? 1 Laver vi det rigtige? Udgivet af: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense J.B. Winsløws Vej 9A 5 Odense C Forfattere: Tomas

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland Svarrapport 79 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Sjælland 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 79 praktiserende

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Svarrapport 47 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Syddanmark 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 47 praktiserende

Læs mere

Kan mikroskopi reducere omkostningerne i cystitudredning i almen praksis?

Kan mikroskopi reducere omkostningerne i cystitudredning i almen praksis? Kan mikroskopi reducere omkostningerne i cystitudredning i almen praksis? Forskningsopgave i almen medicin Aarhus universitet Januar 2014 Af Ali Maghsoudi Toke Østerby Vejleder Jette Kolding Kristensen

Læs mere

Audit om den ældre patient

Audit om den ældre patient Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Svarrapport efter første registrering Region Hovedstaden 1 1 Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Region

Læs mere

MIKAP Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen Praksis

MIKAP Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen Praksis Forår 2014 Hermed de samlede er for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med (MIKAP) den 6. maj 2014. Kvalitetskrav Kvalitetskravene for MIKAP er beskrevet i Kvalitetssikring og kvalitetskrav til

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT. SSI Diagnostica

FLEXICULT SSI-URINKIT. SSI Diagnostica FLEXICULT SSI-URINKIT SSI Diagnostica Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Professor, overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Kristian Teilmann Frederiksen 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit

Læs mere

Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis registrering

Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis registrering Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis 21 2. registrering Elektronisk audit om luftvejsinfektioner i almen praksis 2. registrering 21 Denne audit beskriver resultaterne fra 2.

Læs mere

Lændesmerter i Fyns Amt

Lændesmerter i Fyns Amt Lændesmerter i Fyns Amt Et tværfagligt rygprojekt 25 Resultater 39 alment praktiserende læger, 12 kiropraktorer og Rygcenter Fyn Side 2 Lændesmerter i Fyns Amt Lændesmerter i Fyns Amt Denne rapport beskriver

Læs mere

Landslægeembedet. Vejledning vedrørende CTD (Carnitin Transporter Defekt) blandt færinger bosat i Grønland.

Landslægeembedet. Vejledning vedrørende CTD (Carnitin Transporter Defekt) blandt færinger bosat i Grønland. Landslægeembedet Vejledning vedrørende CTD (Carnitin Transporter Defekt) blandt færinger bosat i Grønland. Den 1. juli 2010 Baggrund CTD (Carnitin Transporter Defekt) er en recessivt arvelig sygdom, der

Læs mere

Oplæg til tre nationale mål Følgende oplæg til mål er udarbejdet på baggrund af input fra Det Nationale Antibiotikaråd.

Oplæg til tre nationale mål Følgende oplæg til mål er udarbejdet på baggrund af input fra Det Nationale Antibiotikaråd. Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: MEDINT Sagsbeh.: DEPCHO Koordineret med: Sagsnr.: 1700915 Dok. nr.: 342506 Dato: 25-04-2017 Nationale mål for antibiotika til mennesker Resumé Danmark skal, jf.

Læs mere

FLEXICULT VET URINTEST. SSI Diagnostica

FLEXICULT VET URINTEST. SSI Diagnostica FLEXICULT VET URINTEST SSI Diagnostica Udarbejdet af Tanja Rasmussen, Dyrlæge Mette Kerrn, Cand.Pharm., PhD Aase Meyer, produktspecialist Layout Anja Bjarnum/Kristian Teilmann Frederiksen 2 Flexicult Vet

Læs mere

Hvad er en urinvejsinfektion?

Hvad er en urinvejsinfektion? Patientinformation Hvad er en urinvejsinfektion? Børneambulatoriet 643 HVORDAN STILLES DIAGNOSEN URINVEJSINFEKTION? Ud fra: symptomerne stix af urin og evt. mikroskopi af samme dyrkning af urinen. Det

Læs mere

Forebyggelse af urinvejsinfektioner

Forebyggelse af urinvejsinfektioner Forebyggelse af urinvejsinfektioner Hvorfor fokus på UVI? Udsagn fra hjemmeplejen og plejecentre jeg synes vi har så mange urinvejsinfektioner Undervisning gav indikation på flere indsatsområder: Opbevaring

Læs mere

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie Deltagerinformation til forældre I er netop blevet spurgt om jeres barn må deltage i studiet: Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret,

Læs mere

Luftvejsinfektioner i Almen Praksis. Resultater fra 102 læger i Danmark

Luftvejsinfektioner i Almen Praksis. Resultater fra 102 læger i Danmark Luftvejsinfektioner i Almen Praksis Resultater fra 12 læger i Danmark HAPPY AUDIT. September 28. Results from 12 doctors in Denmark A European project supported by EU (work package 5): Intervention material

Læs mere

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Svarrapport 27 kiropraktorer 2014 Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland 2014 Indledning: Denne rapport beskriver

Læs mere

Fra monitorering og analyse til prædiktion af infektioner

Fra monitorering og analyse til prædiktion af infektioner Fra monitorering og analyse til prædiktion af infektioner Jens Kjølseth Møller, Specialechef, Professor dr.med. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Mere sundhed for pengene 8. & 9.

Læs mere

Audit af KOL-rehabilitering

Audit af KOL-rehabilitering Audit af KOL-rehabilitering Delrapport, februar 2014 Center for Kvalitet og Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Delrapport Audit af KOL-rehabilitering OUH, Lungemedicinsk Afdeling OUH Svendborg,

Læs mere

Resistente bakterier

Resistente bakterier Resistente bakterier Udgør fødevarer en væsentlig risiko? Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut BAGGRUND OM MIG SELV Læge, speciallæge i klinisk mikrobiologi Områdechef for bakteriologisk overvågning

Læs mere

Antibiotikaguide. Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente

Antibiotikaguide. Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente Antibiotikaguide Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente voksne Infektionstype Sepsis af ukendt fokus Sepsis 1,2 Anbefalet initial behandling gentamicin

Læs mere

Patient- information

Patient- information Patientinformation Denne patient information er en vejledning, som kan bruges under behandlingsperioden. Den er tænkt som et supplement til den information, der gives af lægen eller sygeplejersken. Behandlingen

Læs mere

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Af læge Thomas Lund Sørensen, Statens Seruminstitut I juni 1995 bevilgede Sundhedsministeriet og det daværende Landbrugs- og Fiskeriministerium midler til at øge

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 6. oktober 2014 1. Krav til udstyr 1.1 Det blev undersøgt om behandlingsstedet var i besiddelse af det nødvendige apparatur,

Læs mere

2. registrering 2009 Resultater fra 78 læger i Danmark

2. registrering 2009 Resultater fra 78 læger i Danmark Luftvejsinfektioner i Almen Praksis 2. registrering 29 Resultater fra 78 læger i Danmark HAPPY AUDIT. September 29. Results from 78 doctors in Denmark A European project supported by EU (FP6): Intervention

Læs mere

Resistens. Er Danmark på vej ud af det gode selskab?

Resistens. Er Danmark på vej ud af det gode selskab? Resistens Er Danmark på vej ud af det gode selskab? Robert Skov, overlæge Anette Hammerum, Seniorforsker Mikrobiologisk Overvågning og Forskning Statens Serum Institut Disposition Baggrund Antibiotikaforbrug

Læs mere

Status for EU-projektet HAPPY AUDIT. Malene Plejdrup Hansen Ph.d.-studerende Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense

Status for EU-projektet HAPPY AUDIT. Malene Plejdrup Hansen Ph.d.-studerende Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Status for EU-projektet HAPPY AUDIT Malene Plejdrup Hansen Ph.d.-studerende Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense HAPPY AUDIT Health Alliance for Prudent Prescribing Yield And Use of anti-microbial

Læs mere

Audit om Gynækologi i almen praksis 2009. Svarskrivelse 309 læger

Audit om Gynækologi i almen praksis 2009. Svarskrivelse 309 læger Audit om Gynækologi i almen praksis 29 Svarskrivelse 39 læger Gynækologi i almen praksis - 29 Denne rapport beskriver resultaterne fra APOs audit om gynækologi i almen praksis, hvor 39 praktiserede læger

Læs mere

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck APO Faglig kongres 214 Dansk Kiropraktorforening Anders Munck Generelt om APO APO er et selvstændigt projekt ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense APO er et ressourcecenter for kvalitetsudvikling

Læs mere

AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn

AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn Svarrapport 13 praksis Pilot 26 Hovedbudskaber Bedre anamnese i almen praksis synes at medføre at: 1. 21% af de, der angiver mistanke om CAVE PENICILLIN

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Hvordan håndterer vi bedst nedre urinvejsinfektion hos piger i aldersgruppen 2-12 år i almen praksis.

Hvordan håndterer vi bedst nedre urinvejsinfektion hos piger i aldersgruppen 2-12 år i almen praksis. Hvordan håndterer vi bedst nedre urinvejsinfektion hos piger i aldersgruppen 2-12 år i almen praksis. Projektgruppen: Birgitte V. Bjerre Mette Rimmen Vejleder: Hanne Heje INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1: Indledning

Læs mere

Patientvejledning. Uracyst. Kondroitinsulfat 2,0 %

Patientvejledning. Uracyst. Kondroitinsulfat 2,0 % Patientvejledning Uracyst Kondroitinsulfat 2,0 % 2 Forord Denne vejledning er til dig som skal i behandling med Uracyst. Vejledningen er tænkt som et supplement til den information, som du får af din læge

Læs mere

Audit om den ældre patient

Audit om den ældre patient Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Svarrapport efter første registrering Region Syddanmark 1 1 Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Region

Læs mere

Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland

Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland Svarrapport Et tværfagligt auditprojekt for praktiserende læger, praktiserende kiropraktorer og fysioterapeuter 2012 Patienter med lænderygproblemer i

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik. Efterår 2016 Claus Østergaard Overlæge Klinisk Mikrobiologi Sygehus Lillebælt, Vejle

Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik. Efterår 2016 Claus Østergaard Overlæge Klinisk Mikrobiologi Sygehus Lillebælt, Vejle Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik Efterår 2016 Claus Østergaard Overlæge Klinisk Mikrobiologi Sygehus Lillebælt, Vejle Pointer ~50% af behandlinger for urinvejsinfektion er overflødige Positiv urinstix

Læs mere

Patienter som ikke direkte passer ind i et pakkeforløb Hvem er det, hvor mange og hvorfor ikke?

Patienter som ikke direkte passer ind i et pakkeforløb Hvem er det, hvor mange og hvorfor ikke? Patienter som ikke direkte passer ind i et pakkeforløb Hvem er det, hvor mange og hvorfor ikke? Peter Vedsted Professor, Ph.D. Research Unit for General Practice Center for Research in Cancer Diagnosis

Læs mere

Alternativ ved penicillinallergi eller anden kontraindikation. Infektionstype. Anbefalet initial behandling

Alternativ ved penicillinallergi eller anden kontraindikation. Infektionstype. Anbefalet initial behandling Infektionstype Anbefalet initial behandling Alternativ ved penicillinallergi anden kontraindikation Sepsis af ukendt fokus Sepsis 1,2 benzylpenicillin 1,2 g x 4 iv cefotaxim 1 g x 3 iv evt. gentamicin

Læs mere

PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE)

PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE) PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE) Navn: CPR nummer: Dato: Vejledning i at udfylde spørgeskemaet Spørgeskemaet om knogleskørhed indeholder spørgsmål angående generel viden, symptomer, risikofaktorer,

Læs mere

PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE)

PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE) PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE) Navn: CPR nummer: Dato: Vejledning i at udfylde spørgeskemaet Spørgeskemaet om knogleskørhed indeholder spørgsmål angående generel viden, symptomer, risikofaktorer,

Læs mere

Udfordringer og ønsker for de patienter, som ikke passer ind i et pakkeforløb set fra almen praksis

Udfordringer og ønsker for de patienter, som ikke passer ind i et pakkeforløb set fra almen praksis Udfordringer og ønsker for de patienter, som ikke passer ind i et pakkeforløb set fra almen praksis v. Roar Maagaard, formand for DSAM, praktiserende læge & lektor, Skødstrup Lægepraksis Mit indlæg baserer

Læs mere

Elektronisk luftvejsaudit. om luftvejsinfektioner i almen praksis 2009

Elektronisk luftvejsaudit. om luftvejsinfektioner i almen praksis 2009 Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis 29 Elektronisk audit om luftvejsinfektioner i almen praksis 1. registrering 29 Denne rapport beskriver resultaterne fra APO og DAK-Es audit

Læs mere

Case 1 (ikke helt dagens emne) Graviditet. Case 1. Case 1. Case 1. Case 1 12/5/2011

Case 1 (ikke helt dagens emne) Graviditet. Case 1. Case 1. Case 1. Case 1 12/5/2011 (ikke helt dagens emne) Graviditet Infektion Kl 22.00: turvise smerter strækkende sig om i lænden Tentative diagnoser: 05-12-2011 Infektion og graviditet 2 Kl 22.00: turvise smerter strækkende sig om i

Læs mere

Steen Walter Urologisk afdeling L Odense Universitetshospital

Steen Walter Urologisk afdeling L Odense Universitetshospital Steen Walter Urologisk afdeling L Odense Universitetshospital Slår op på Hæmaturipakke! Udfylder sedlerne. Så nu kan vi gå hjem!! Omtale Kræftpakke Hæmaturipakke Omtale tilstande og sygdomme, der giver

Læs mere

Bærerskab, patienten som smittekilde!

Bærerskab, patienten som smittekilde! Bærerskab, patienten som smittekilde! Konference med fokus på Infektionshygiejne Region Syddanmark 17. marts 2016, 9:40 10:15 Jens Kjølseth Møller Overlæge, professor dr.med. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Læs mere

En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Procedure 1. Lægepraksis tilmelder sig PROTECCT-M projektet via datafangst Når lægeklinikken giver tilsagn om deltagelse i projektet, sender

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Evaluering af tilbud i Sundhedscenter for Kræftramte Resultater: Karakteristik af brugere i perioden januar december 2008, p. 1

Evaluering af tilbud i Sundhedscenter for Kræftramte Resultater: Karakteristik af brugere i perioden januar december 2008, p. 1 Resultater: Karakteristik af brugere i perioden januar december 2008, p. 1 BRUGERPROFIL 2008 Skrevet af psykolog Pernille Envold Bidstrup og professor Christoffer Johansen, Institut for Epidemiologisk

Læs mere

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Medicinsk Forskningsårsstuderende Anne Gisselmann Egekvist Lektor, Overlæge,

Læs mere

Akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis

Akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis Akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis Svarrapport 23 læger i Region Syddanmark 21 Audit om akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis Region Syddanmark 21 Denne rapport beskriver resultaterne fra

Læs mere

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Bilag 704 Offentligt Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

Læs mere

Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode

Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode Rapport over baggrund, formål, metode, registrering og perspektiv Kilde: www.fhi.no Rapport udarbejdet af Infektionshygiejnisk Enhed

Læs mere

Pilotaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis

Pilotaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis Pilotaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis 216 1 Kolofon: Pilotaudit om luftvejsinfektioner foråret 216 Udgivet af: Forfattere: Lay-out: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen Praksis

Læs mere

Audit vedrørende Den ældre patient 2014

Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Svarrapport En måneds registrering i Region Syddanmark 20 praksis (ydernr.) Indledning Denne rapport beskriver resultaterne af den første måneds registrering i

Læs mere

Mikrobiologisk diagnostik i almen praksis en praktisk vejledning

Mikrobiologisk diagnostik i almen praksis en praktisk vejledning Mikrobiologisk diagnostik i almen praksis en praktisk vejledning - Urinvejsinfektioner - Fluor vaginalis Tove Højbjerg Kirsten Inger Paulsen Peter Bystrup Udarbejdet af: Overlæge, Tove Højbjerg Klinisk

Læs mere

Cytologisk årsmøde, 2016

Cytologisk årsmøde, 2016 Anvendelse af hjemmeopsamlede prøver i Region Midtjyllands screeningsprogram for livmoderhalskræft (projekt CHOiCE) Cytologisk årsmøde, 2016 Mette Tranberg Nielsen bioanalytiker, cand. scient. san., ph.d.-studerende

Læs mere

DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak. sr@cepome.au.dk

DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak. sr@cepome.au.dk DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak sr@cepome.au.dk Den motiverende samtale Hvad er Den motiverende samtale Ad modum Miller & Rollnick? Den motiverende samtale 1. Behandleren er facilitator 2. Motivation

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

URINENS VEJ I PRAKSIS

URINENS VEJ I PRAKSIS URINENS VEJ I PRAKSIS Afsnitsledende bioanalytiker Kirsten Inger Paulsen Overlæge, ph.d. Jette Brommann Kornum Klinisk Mikrobiologi Aalborg Universitetshospital CASE 1 Ung kvinde med symptomer på urinvejsinfektion

Læs mere

Registreringsskema i Hjerteinsufficiens

Registreringsskema i Hjerteinsufficiens Registreringsskema i Hjerteinsufficiens På hvilke patienter skal dette skema udfyldes (inklusionskriterier)? 1. Patienter 18 år, med førstegangsdiagnosticeret hjerteinsufficiens som aktionsdiagnose (A-diagnose)

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Diagnostik af urinvejsinfektioner

Diagnostik af urinvejsinfektioner Diagnostik af urinvejsinfektioner Kirsten Paulsen Afsnitsledende bioanalytiker og laboratoriefaglig konsulent Klinisk Mikrobiologi Aalborg Universitetshospital Kirsten Paulsen, november 2015 Facts om UVI

Læs mere

Tabel 1 Anbefaling af opdatering af antibiotikabehandling i eksisterende Sandbjerg guidelines.

Tabel 1 Anbefaling af opdatering af antibiotikabehandling i eksisterende Sandbjerg guidelines. Tabel 1 Anbefaling af opdatering af antibiotikabehandling i eksisterende Sandbjerg guidelines. Eksisterende Guidelines hvor infektion omtales Amnioinfusion (2008) http://www.dsog.dk/sandbjerg/amnioinfu

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Antibiotika: I studier med intensiv jagt på en etiologi til CAP lykkes det kun i ca. 60%

Antibiotika: I studier med intensiv jagt på en etiologi til CAP lykkes det kun i ca. 60% Antibiotika: Antibiotika ved almindelige sygdomme: Luftvejsinfektioner: Langt det meste af det antibiotika, som udskrives i almen praksis udskrives til behandling af luftvejsinfektioner. Det drejer sig

Læs mere

Alarm symptomer på kræft i befolkningen

Alarm symptomer på kræft i befolkningen Alarm symptomer på kræft i befolkningen Forekomst og socioøkonomi Rikke Pilsgaard Svendsen, læge, ph.d. studerende Forskningsenheden for Almen praksis Syddansk universitet, Odense. rsvendsen@health.sdu.dk

Læs mere

Oversigt over spørgeskemaer som anbefales anvendt ved udredning for urin og afføringsinkontines

Oversigt over spørgeskemaer som anbefales anvendt ved udredning for urin og afføringsinkontines Oversigt over spørgeskemaer som anbefales anvendt ved udredning for urin og afføringsinkontines Nedenstående skemaer er gennemgået og udvalgt på baggrund af en faglig gennemgang af eksisterende spørgeskemaer.

Læs mere

Antibiotikas betydning i forebyggelsen af hospitalserhvervede infektioner. Kursus i Infektionshygiejne 28. oktober 2013 Mona Kjærsgaard

Antibiotikas betydning i forebyggelsen af hospitalserhvervede infektioner. Kursus i Infektionshygiejne 28. oktober 2013 Mona Kjærsgaard Antibiotikas betydning i forebyggelsen af hospitalserhvervede infektioner Kursus i Infektionshygiejne 28. oktober 2013 Mona Kjærsgaard Antibiotika Eneste lægemiddelgruppe, som IKKE har til formål at virke

Læs mere

FORELÆSNING OM KLINISK ANVENDELSE AF ANTIBIOTIKA-2. EFTERÅRET 2002

FORELÆSNING OM KLINISK ANVENDELSE AF ANTIBIOTIKA-2. EFTERÅRET 2002 FORELÆSNING OM KLINISK ANVENDELSE AF ANTIBIOTIKA-2. EFTERÅRET 2002 Professor, overlæge dr. med. Niels Høiby, IMMI & Klin. Mikrobiol. afd. på Rigshospitalet Akut urinretention hos patient med prostatahypertrofi

Læs mere

Datafangst Praksis opsætning

Datafangst Praksis opsætning NY Sentinel Datafangst Indstillinger i Praksis opsætning Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed Hvad er nyt i Sentinel? Der er lavet omfattende ændringer i Sentinel Datafangst. Der er lavet helt nye funktioner,

Læs mere

Motion som forebyggelse og medicin, hvordan?

Motion som forebyggelse og medicin, hvordan? Motion som forebyggelse og medicin, hvordan? Idræt, sundhed og sociale faktorer København, 26. februar 2008 Der kræves QuickTime og et TIFF (LZW)-komprimeringsværktøj, for at man kan se dette billede.

Læs mere

Audit om luftvejsinfektioner Island 2009

Audit om luftvejsinfektioner Island 2009 Audit om luftvejsinfektioner Island 29 Resultater fra 21 læger i Island Registrering som i HAPPY AUDIT 2 Audit om luftvejsinfektioner i almen praksis - Island 1. registrering januar/februar 29 Denne rapport

Læs mere

Vestegnsprojektet. Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL

Vestegnsprojektet. Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL Vestegnsprojektet Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL Svarrapport 12 Vestegnsprojektet Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL Indledning

Læs mere

Barrierer og muligheder ved vent og se -recepter til børn med øvre luftvejsinfektioner

Barrierer og muligheder ved vent og se -recepter til børn med øvre luftvejsinfektioner Projektbeskrivelse 28. oktober 2015 Antal tegn: 11.994 Barrierer og muligheder ved vent og se -recepter til børn med øvre luftvejsinfektioner Et tværsektorielt projekt i Region Hovedstaden Baggrund 90

Læs mere

Forebyggelige diagnoser og kendte borgere. Analyse af lokalområder i Aarhus Kommune vha. KØS. AFDELING Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune

Forebyggelige diagnoser og kendte borgere. Analyse af lokalområder i Aarhus Kommune vha. KØS. AFDELING Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Forebyggelige diagnoser og kendte borgere Analyse af lokalområder i Aarhus Kommune vha. KØS Forebyggelige diagnoser Forebyggelige diagnoser er et område der kommer mere og mere i fokus: Økonomiaftalen

Læs mere

Ydelser på træningsområdet efter serviceloven 86 Hjørring Kommune

Ydelser på træningsområdet efter serviceloven 86 Hjørring Kommune Ydelser på træningsområdet efter serviceloven 86 Hjørring Kommune Bassin træning Diagnose/ Målgruppe Diagnose: Borgere med forskellige diagnoser, der ud fra en faglig vurdering, vil have særligt god effekt

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere