SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved"

Transkript

1 SMSRemote manual 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved

2 Indledning SMSRemote er en applikation til smartphones til let kommunikation med LK SMS Modem når det benyttes i Stand-alone mode, dvs. uden IHC Controller. SMSRemote har guidede opsætninger til alle modemets indstillinger og du behøver ikke at indtaste eller huske de forskellige SMS kommandoer, men kan vælge dem gennem menuer. Ind- og udgange kan forsynes med tekster som angiver deres funktion, og kan derfor let huskes. Med SMS Remote kan du opbygge små makroer bestående af en eller flere SMS beskeder. Dette kaldes Genveje. Ofte benyttede makroer kan mærkes så de kan aktiveres fra app ens første skærmbillede Favoriter. SMSRemote mulighed for at overdrage kontrollen af SMS modemet til andre brugere. Således kan en installatør foretage opsætning på sin egen telefon, og derefter overdrage opsætningen til kunden.

3 SMSRemote fås til IPhone og til Android Styring & overvågning SMSRemote forudsætter at SMS modemet er forbundet til et IHC Input 24/3 og et IHC Output 230V modul som vist i vejledningen til modemet eller i bilaget. I denne opstilling er de to første in- og output reserveret til varmestyring mens de øvrige terminaler kan bruges til andre formål. Du kan foretage følgende funktioner med IHCRemote: Overvågning af input Styring af output ON/OF Timerstyring af output Temperaturovervågning Varmestyring Strømudfaldsbeked Fremgangsmåden er beskrevet under SMSbygger. Vigtigt SMS Modem skal være i Stand alone mode. Dette

4 er default instilling fra fabrikken og kan ses ved at OK-dioden på fronten af modemet blinker med følgende tider: 2 sek. ON og 0,1 sek. OFF. Hvis OK dioden lyser konstant er SMS modemet indstillet til IHC Control drift og skal resettes før det kan benyttes sammen med SMSRemote app. Læs mere om hvordan dette gøres og andre indstillinger i vejledningen til modemet 019D LK IHC SMS Modem.

5 Generelt om SMSRemote Når SMSRemote startes op første gang vises første skærmbillede i guidet opsætning af modemet. Ved at gennemgå denne guide bliver din telefon og modem sat op. Denne guide er beskrevet senere, Tryk her for at springe til afsnittet.

6 Hvis du ikke ønsker at gennemgå Guidet opsætning kan du trykke på Indstillinger øverst til venstre for at komme til menuen [Indstillinger]. Nu bliver navigationspanlet synligt nederst på skærmen. Herfra kan komme til de øvrige dele af app en. SMSRemote har 4 menuer: [Farvoritter] [Genveje] [SMS-Bygger] [Indstillinger] Liste over ofte benyttede genveje (makroer) Liste over alle genveje (makroer) Guided opbygning af SMS kom mandoer Forskellige guides til opsætning af SMS modem og telefoner.

7 Favoriter På den menu kan du aktivere programmer som du ofte benytter. Første gang du starter SMSRemote er listen tom. Du laver og tilføjer programmer til listen på menuen [Genveje], som er beskrevet i det efterfølgende...

8 Genveje Her kan du lave små programmer, makroer, bestående af en eller flere SMS kommandoer og gemme dem som genveje, så du senere kan aktivere dem. Første gang du åbner [Genveje] er listen tom. Tryk på Rediger øverst til højre...

9 Nu ændrer skærmbilledet sig så det er muligt at slette eksisterende genveje ved at trykke på - og tilføje nyt program ved at trykke på +. Du kan redigere en eksisterende genvej ved at trykke på navnet for genvejen. Hvis du trykker på stjernen * til højre for teksten kan du angive om genvejen skal

10 vises på [Favorit] menuen, hvorfra du kan aktivere ofte benyttede genveje. Tryk nu på + Opret genvej... Indtast navn på den genvej som du vil oprette...

11 Tryk på Ny kommando...

12 Nu fremkommer en skærm til opbygning af SMS kommandoer. Opbygningen af kommandoer foretages ved vælge funktion og følge anvisningerne på skærmen. Fremgangsmåden er den samme

13 som i menuen [SMS-Bygger] bortset fra at i SMS bygger sender man den opbyggede SMS kommando med det samme, mens den her bliver gemt som en del af makroen. Når kommandoen er opbygget gemmes den som en SMS kommando og vises i en liste... Det er nu muligt at føje nye kommandoer til genvejen eller afslutte ved at trykke på Genveje øverst til venstre.

14 SMS-Bygger Her opbygger og sender du SMS kommandoer til modemet. Du vælger blot funktion på første skærm og derefter et eller flere valg eller parametre afhængig af hvilken funktion du har valgt. Når app en har de nødvendige informationer præ-

15 senteres den opbyggede SMS kommando klar til afsendelse. Du kan redigere kommandoen før du trykker på send. Du kan foretage følgende funktioner med IHCRemote: Overvågning af input 3-18 Få tilsendt SMS besked med status af input 3-18 på input 24 modulet. Styring af output 3-8 Sætter en udgang på 230V modul ON/OFF Timerstyring af output 3-8 Her kan du tænde en udgang i en angivet tidsperiode (op til 9 min. og 59 sek). Herefter slukker udgangen. Temperaturovervågning Få tilsendt SMS besked med temperaturen ved de to temperatursensorer som er forbundet til input terminal 1 og 2 (Menupunkt: Læs rumtemperatur). Du kan også aktivere eller deaktivere temperaturovervågning (Menupunkt: Tilstand>Aktiver/Deaktiver). Når temperaturovervågning er aktiveret bliver der sendt SMS til alle registrerede brugere når temperaturen er over

16 eller under værdier, som også kan sættes. Selve teksten som bliver sendt kan også sættes. Dette gøres under de enkelte termostater. Varmestyring Varmestyringen afhænger af hvilken varmestyringstilstand modemet er sat til: HOME (hjemme): Varmekilder er sat ON, termostat på varmekilder bestemmer temperaturen. AWAY (ude): Frostsikring: Hvis én af termostaterne registrerer en temperatur mindre end 7 ºC tændes den tilhørende varmekilde. 7 grader er default, men kan ændres med kommandoen Setpunkt 1 eller 2. Hysterese er +1 ºC. Du kan aflæse setpunksværdierne med kommandoen Læs setpunktværdier. Med Status temp. sensorer kan du få tilsendt en SMS med hvilke temperatursensorer der er forbundet og virker, f.eks HEATINPUT=1,2 hvis begge sensorer virker eller HEATINPUT=NA,NA hvis ingen virker. Strømudfaldsbeked Her sætter du den besked som bliver sendt ved strømudfald. Fremgangsmåden er den samme for alle funktioner: Du vælger en funktion og følger derefter an-

17 visningerne på skærmen. Tilsidst sendes en SMS kommando som er bygget op udfra dine valg og for nogle funktionener, f.eks overvågning, modtager du en SMS besked med resultatet. Hvis du bygger en makro i [Genveje] er fremgangsmåden den samme, bortset fra at kommandoen ikke bliver sendt, men gemmes som en del af makroen, og bliver først sendt når markroen aktiveres. Labels Hvis du har indtastet labels for ind- og udgange (dette gøres under [Indstillinger]>Rediger Labels) benyttes disse labels når du opbygger kommandoerne, men de optræder ikke i den opbyggede kommando. I det følgende eksempel benyttes springvand som label, men i den opbyggede kommando : Out:8:on benyttes terminal nummeret. Ved kommunikation med modemet benytter app en terminalnumre og ikke labels. Det er dog muligt at overføre labels til modemet ved at vælge [Indstillinger]>Eksporter labels.

18 Eksempel: Tænd springvand Her viser vi hvordan du opbygger en kommando til at tænde et springvand, der er tilsluttet udgang 8 på 230 V Output modulet. Tryk på Styring af output...

19 Tryk på Tænd...

20 Nu vises den opbyggede SMS kommando out:8:on som du kan redigere manuelt hvis du ønsker. Tryk på Send...

21 (*) Indstillinger Indgår i den Guidede opsætning. Bemærk at Manual opsætning ikke aktiveres direkte fra [Indstillinger] men kun gennem Guidet opsætning. (*) (*) (*) (*) (*) (*)

22 Guidet opsætning (Punkt 1 i Guided Opsætning) Første gang SMS Remote startes og når man går ind via Indstillinger > Guided opsætning, på vises velkomstbilledet for Guided opsætning. Den guidede opsætning består af 7 punkter hvor alle pånær Manual opsætning kan aktiveres direkte via Indstillingsmenuen.

23 Opsæt numre (Punkt 2 i Guided Opsætning) Indtast dit telefonnr på din smartphone og på SMS modemet. Husk foranstillet +. (din smartphone bliver automatisk administrator) Du kan vælge at teste numrene eller fortsætte uden test.

24 Manuel opsætning (Punkt 3 i Guided Opsætning) Dette punkt er kun tilgængelig via den guidede opsætning. Vælg hvilken bruger 1-5 din telefon skal være. Modemet kan lagre op til 5 telefonnumre der alle får tilsendt SMS beskeder.

25 Det første nummer er administrator af modemet. For administratoren gælder, at kun administratorkan ændre indholdet af SMS besked ved strømafbrydelse og får tilsendt SMS ved strømafbrydelse. Du kan altid senere ændre den valgte opsætning ved at gennemgå den guidede opsætning igen. Når du har valgt bruger 1-5 fremkommer der en dialog til afsendelse SMS. Vælg Send

26 Hvis du har valgt Bruger 1 (administrator) får du mulighed for at opsætte de øvrige brugere. Se nedenfor. Hvis du har valgt Bruger 2-4 kommer du til Rediger labels Hvis du vælger Ja kommer du Brugeropsætning. Hvis du vælger Nej kommer du til Begræns adgang.

27 Brugeropsætning (Punkt 4 i Guided Opsætning) Her kan du indtaster telefonnumre på andre brugere af modemet. Du kan benytte telefonens telefonbog ved at trykke på ikonet til højre i indtastningsfeltet.

28 Begræns adgang (Punkt 5 i Guided Opsætning) Her vælger du om SMS modemet skal låses, således at kun de brugere der er indtastet under punkt 3-4 har adgang. Dette anbefales af hensyn til sikkerhed, men undertiden kan modemets anvendelse diktere at det er åben for alle brugere.

29 Rediger labels (Punkt 6 i Guided Opsætning) Du for her mulighed for at indtaste labels, (dvs. navne) til Ind- og udgange samt til de terminaler der er reserveret temperaturstyring. Hvis du indtaster sigende navne bliver nemmere at betjene modemet. Klik ja...

30 Forneden vælger du mellem redigering af Input, Output eller Temperatur labels. Tryk på den ind- eller udgang du vil redigere...

31 Herefter fremkommer et indtastningsfelt hvor du kan indtaster label. Du kan senere eksportere input-labels til modemmet, se [Indstillinger > Eksporter labels]

32 Tryk Brug for at gemme en indtasting. Når du er færdig med at indtaste label tryk på OK på forrige skærmbillede...

33 Generelt Send opsætningssms (Punkt 7 i Guided Opsætning) Her får du mulighed for at sende opsætningen til en eller flere brugere. Hvis du klikker Nej fortsættes med næste skærmbillede...

34 Den guidede opsætning er nu færdig.

35 Manual Klik på dette punkt aktiverer manualen.

36 Om SMSRemote Her vises oplysninger om version af SMS Remote. Trik på i-et efter version for at få vist oplysninger om hvike ændringer der er lavet i den aktuelle version.

37 Her vises oplysninger om version af SMS Remote. Trik på i-et efter version for at få vist oplysninger om hvike ændringer der er lavet i den aktuelle version.

38 Eksporter labels Her kan du eksportere input-labels til SMS modulet. Herefter vil tekstbeskeder afsendt fra modemet bruge labels i stedet for portnumre, hvilket gør det væsentligt nemmere for brugere af modemet at forstå de beskeder de modtagere, f.eks OUT:Springvand:ON istedet for OUT:8:ON

39 Bemærk at eksporten ikke har betydning for andre SMSRemote app s som er sat op til modemet. Disse vil beholde deres lokale labels, men modtagne SMS vil være med de labels, som sidst er overført til SMSmodemet.

40 Overdrag admin rolle Her kan du overdrage administrator rollen til et nyt telefonnummer. Dette er nyttigt hvis du har foretaget opsætningen for en anden, som så skal have overdraget projektet. Overdragelsen forgår gennem en række skærmbilleder hvor modemet bliver låst op og du kan sende

41 opsætningssms til den nye administrator. Start med at indtaste telefonnummeret på den nye administrator og tryk Overdrag... Herefter bliver du spurgt om du vil sende en SMS som informerer den nye administrator,

42 Når du vender tilbage til Instillinger vil punkterne under Admin menu være gråtonet, dvs. at de ikke længere er valgbare.

43 Bilag: Kort om SMS modem SMS modemet er indbygget i en 72 mm (2 modul) bred kasse til montering på DIN skinne. SMS modemet er på fronten forsynet med en indgang for SIM-kort og med 3 lysdioder, hvoraf man kan aflæse modulets driftsstatus. I bunden af SMS modemet skal monteres en antenne (medfølger). SMS modemet kan bruges på 2 måder: Stand alone Her skal SMS modemet forbindes med et input modul og et output modul. IHC Control er ikke nødvendigt. SMS modulet har indbygget elektronik der i denne opsætning kan udføre: Overvågning af input 24 V(*) Styring af output 230 V(*) Varmestyring med op til 2 IHC Control temperatursensorer SMS modemet kan afsende beskeder til op til 5

44 modtagere når indgang skifter status Ved strømafbrydelse afsendes SMS til en modtager Dioder på front Status Initialisering IHC Control tilstand (Forbundet med IHC controller) Stand alone tilstand Status SIM-kort Initilialiseres SIM-kort klar SIM-kort fejl LED 2 sek. blink (blinker langsomt) ON (lyser konstant) 2 sek. ON 0,1 sek. OFF SIM-kort LED Status GSM søger efter forbindelse GSM Klar 0,5 Hz blink (blinker langsomt) ON (lyser konstant) 4 Hz blink (blinker hurtigt) GSM LED 0,5 Hz blink (blinker langsomt) ON (lyser konstant)

45 Quick start: For Stand alone 1) Fjern PIN-kode fra SIM-kort ved hjælp af mobiltelefon 2) Isæt SIM-kort i modem, monter antenne og check at LED (SIM-kort og Network) stopper med at blinke (OK LED skal dog blinke i Stand alone drift) 3) Send sms tel1:+45xxxxxx, check med tel:? 4) Tjek antenne coverage med cov:? og juster evt antenne placeringen 5) Tjek eventuelt monterede temperatur sensorer med kommandoen temp:? 6) Modemet er nu klar til brug.

46 L5-8 Out 8 out 7 Out 6 Out = V 0V 0V In = = Stand alone 230 V~ N L N Husk at IHC Controller Wireless antenne ikke kan benyttes til modem. IHC 24V power OK Input :230 V, 50/60 Hz Output :0,6 A / 24 V 120 B 1061 Bilag: Diagram GSM 24V 24V 0V 0V 24V 0V IHC Output 230 IHC SMS Modem IHC Input 24/3 Temp. sensor 1 10mm N N BIT 8 Relay output, µ 10 A 230/400 V~ 16 Input, < 1 30 ma { Gulvføler (*) In 0 = V Data 24 V 24 V 0 V RS DataOut DataIn 0V Data 24V 0V 0V 0V 1 3 0V V 7 L1-4 Out 1 out 2 Out 3 Out 4 Ant. tilslutning Varme 2 24V 0V Temp. sensor 2 Varme 1 10mm N N BIT { (*) Gulvføler (*) Gulvføler kan ikke anvendes. Når systemet er installeret skal modemet opsættes før ibrugtagning.

LK IHC Control Quick guide

LK IHC Control Quick guide LK IHC Control Quick guide by 1 Indhold Velkommen til LK IHC Control...3 Æskens indhold...3 Pc-systemkrav...4 Netværkstilslutning af IHC controller...5 Forbindelse mellem pc og controller...6 Tilslutningsdiagram...10

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.0 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-11-2014 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5 Min

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER.

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER. Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 1 af 20 SØGESPOR HVORDAN? Af Glenn Abramsson Som de fleste ved, så består en stor del af det arkæologiske arbejde i at indsamle data, også data om hvordan data er blevet

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 2 Danske bank velkommen til mobilepay business MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/.

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/. Bilag 2 VEJLEDNING I BRUGERADMINISTRATION PÅ SKI.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Brugeradministrations portal...1 3. Oprette brugere...2 3.1 Forhåndsoprettede brugere...2 Slet forhåndsoprettede

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S

KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT Udviklet af PC SCHEMATIC A/S side 2 FORORD Denne bog, viser dig, hvordan du enkelt opretter et simpelt projekt med PC SCHEMATIC Automation. Der er flere

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Kom godt i gang med det grundlæggende

Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang Tobii Communicator Kom godt i gang med det grundlæggende Gælder for Tobii Communicator Version 4.6 og nyere. Ret til ændring af indholdet uden forudgående

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

Installation, opsætning, konfiguration & brug af SkyFile på Iridium

Installation, opsætning, konfiguration & brug af SkyFile på Iridium Installation, opsætning, konfiguration & brug af SkyFile på Iridium E-mail: info@polaris-as.dk Web: www.polaris-as.dk Polaris Electronics /S Kaerholt 1 DK-9210 alborg SO Tel.: +45 9631 7900 Fax: +45 9631

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Manualen til O-service

Manualen til O-service Manualen til O-service En vejledning for alle brugere og administratorer Af Flemming Aa. Bruun Farum Orienteringsklub Indholdsfortegnelse 1.Introduktion...3 2.De gængse funktioner...4 Logge på og af O-service

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk På www.tolkebooking.dk kan du booke tolk på nettet. Er du allerede kunde hos CFD Vi lukker langsomt op, så I starten er det kun kunder der har modtaget et brugernavn

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Kom godt i gang. Indholdsfortegnelse

Kom godt i gang. Indholdsfortegnelse Kom godt i gang Indholdsfortegnelse Vejledning og instruksfilm... 2 Når du åbner Navigator-softwaren... 2 Introfilm til dette afsnit... 2 Tilføjelse af klasser... 4 Manuel oprettelse og håndtering af elevlog-in...

Læs mere

Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt

Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt Denne vejledning gælder TI-Nspire software version 3.0. Du kan få den nyeste version af dokumentationen ved at gå til education.ti.com/guides. Vigtige oplysninger

Læs mere