DSC-W210/W215/W220/W230

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSC-W210/W215/W220/W230"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Brug af visningsfunktioner Tilpasning af indstillingerne Visning af billeder på et tv Brug af computeren Udskrivning af stillbilleder Fejlfinding Andet Cyber-shot Håndbog Indeks DSC-W210/W215/W220/W Sony Corporation (1) DK

2 Bemærkninger om brug af kameraet Bemærkninger om de typer "Memory Stick", som du kan bruge (sælges separat) "Memory Stick Duo": Du kan bruge en "Memory Stick Duo" med dette kamera. "Memory Stick": Du kan ikke bruge en "Memory Stick" med dette kamera. Andre hukommelseskort kan ikke bruges. Se side 122 angående yderligere oplysninger om "Memory Stick Duo". Ved brug af en "Memory Stick Duo" med "Memory Stick"-kompatibelt udstyr Du kan bruge "Memory Stick Duo" ved at indsætte den i "Memory Stick Duo"- adapteren (sælges separat). Carl Zeiss-objektiv Kameraet er udstyret med et Carl Zeissobjektiv, der er i stand til at gengive skarpe billeder med fortræffelig kontrast. Objektivet til dette kamera er produceret under et kvalitetssikringssystem, som er certificeret af Carl Zeiss i overensstemmelse med kvalitetsstandarderne for Carl Zeiss i Tyskland. Bemærkninger om LCD-skærmen og objektivet LCD-skærmen er fremstillet med ekstremt præcis højteknologi, så mere end 99,99% af alle pixel fungerer. Der kan dog forekomme ganske små sorte og/eller lyse prikker (hvide, røde, blå eller grønne) på LCD-skærmen. Disse prikker er et resultat af den normale produktionsproces, og påvirker ikke optagelsen. Sorte, hvide, røde, blå eller grønne prikker "Memory Stick Duo"-adapter Bemærkninger om batteriet Oplad batteriet (medfølger), før kameraet bruges første gang. Du kan oplade batteriet, selvom det ikke er helt afladet. Endvidere kan du anvende det delvist opladede batteri, som det er, selvom batteriet ikke er helt opladet. Hvis du ikke skal bruge batteriet i længere tid, skal du opbruge den eksisterende ladning, tage batteriet ud fra kameraet og opbevare det på et køligt, tørt sted. På den måde bevares batteriets funktionsevne bedst. Se side 124 angående yderligere oplysninger om det batteri, der kan anvendes. Hvis LCD-skærmen eller objektivet udsættes for direkte sollys i længere perioder, kan det medføre funktionsfejl. Vær forsigtig, hvis kameraet placeres tæt på et vindue eller udendørs. Tryk ikke på LCD-skærmen. Skærmen kan blive misfarvet, hvilket kan medføre funktionsfejl. Billeder kan trække et spor hen over LCDskærmen i kolde omgivelser. Dette er ikke en funktionsfejl. Pas på ikke at støde det bevægelige objektiv samt undlad at bruge vold mod det. Billeder, der bruges i denne håndbog De billeder, der bruges som eksempler i denne håndbog, er billedgengivelser og ikke billeder, som rent faktisk er optaget med kameraet. 2 Om illustrationer Illustrationerne i denne vejledning er af DSC-W220, medmindre andet er angivet.

3 Indholdsfortegnelse Bemærkninger om brug af kameraet...2 Grundlæggende teknikker til bedre billeder...7 Fokus Fokusering på et motiv... 7 Eksponering Justering af lysets intensitet... 9 Farve Om lysforholdenes effekt Kvalitet Om "billedkvalitet" og "billedformat" Blitz Om anvendelse af blitz Identifikation af kameraets dele...14 Indikatorer på skærmen...16 Ændring af skærmdisplayet...20 Brug af den interne hukommelse...21 Grundlæggende betjening Brug af funktionsvælgeren...22 Optagelse af billeder (Autojusteringstilstand)...23 Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv)...27 Visning af billeder...32 Sletning af billeder...34 Lær om de forskellige funktioner HOME/Menu...36 Menupunkter

4 Indholdsfortegnelse Brug af optagefunktioner Optagemenu Valg af motiv: Valg af motivvalget Billedformat: Valg af billedformat Blitz: Blitzindstilling Registrering af ansigter: Registrering af ansigtet på motiv Registrering af smil: Indstilling af funktionen Registrering af smil Følsomhed for smilregist.: Indstilling af Følsomhed for smileregistrering Opt.funkt.: Valg af kontinuerlig optagelse Scenegenkendelse: Bestemmer under hvilke motivforhold der skal optages og tager billedet EV: Justering af lysets intensitet ISO: Valg af en lysfølsomhed Lysmålermetode: Valg af målemetode Fokus: Ændring af fokuseringsmetode Hvidbalance: Justering af farvetonerne Hvidbalance under vandet: Justering af farvetoner i Under vandet-tilstand Blitzniveau: Justering af mængden af blitzlys Rødøjereduktion: Indstilling af funktionen Rødøjereduktion DRO: Optimering af lysstyrke og kontrast Farvetilstand: Ændring af graden af billedets skarphed eller tilføjelse af specialeffekter SteadyShot: Valg af anti-slørfunktionen (kun DSC-W220/W230) (Optagelsesindstil.): Valg af optageindstillinger Brug af visningsfunktioner Visningsmenu (Slet): Sletning af billeder (Diasshow): Afspilning af en serie billeder (Retouchering): Retouchering af stillbilleder (Tilpasning af flere): Ændring af billedformat i henhold til brug (Beskyt): Forhindring af utilsigtet sletning : Tilføjelse af et udskriftsbestillingsmærke (Udskriv): Udskrivning af billeder vha. en printer (Roter): Rotation af et stillbillede (Vælg mappe): Valg af mappen til visning af billeder 4

5 Indholdsfortegnelse Tilpasning af indstillingerne Tilpasning af hukommelsesadmin. og indstillinger...67 Hukommelsesadmin Hukomm.værktøj Memory Stick-værktøj...69 Format Opret lagr.mappe Hukomm.værktøj Internt huk.værktøj...71 Format Indstillinger...72 Primære indstill. Primære indstillinger Bip Funkt.guide Primære indstill. Primære indstillinger USB-tilslut COMPONENT Optagelsesindstil. Indstillinger for optagelse AF-lampe Gitterlinje AF-fkt. Skift lagringsmappe Kopier Initialiser Smil-demotilstand Video ud Vis zoom i bredf. Digital zoom Konvert.obj. Optagelsesindstil. Indstillinger for optagelse Autoretning (kun DSC-W220/W230) Autom. visn. Indstillinger af ur...80 Language Setting...81 Visning af billeder på et tv Visning af billeder på et tv

6 Indholdsfortegnelse Brug af computeren Brug af en Windows-computer Installation af softwaren (medfølger) Om "PMB (Picture Motion Browser)" (medfølger) Kopiering af billeder til din computer vha. "PMB" Kopiering af billeder til en computer uden "PMB" Kopiering af billedfiler fra computeren til en "Memory Stick Duo" og visning af dem på kameraet Brug af "Music Transfer" (medfølger) Brug af en Macintosh-computer Visning af "Cyber-shot Vejledning til næste trin" Udskrivning af stillbilleder Sådan udskrives stillbilleder Direkte udskrivning af billeder vha. en PictBridge-kompatibel printer Udskrivning i en fotoforretning Fejlfinding Fejlfinding Advarselsindikatorer og meddelelser Andet Brug af kameraet i udlandet Strømkilder Om "Memory Stick Duo" Om batteriet Om batteriopladeren Indeks Indeks

7 Grundlæggende teknikker til bedre billeder Fokus Eksponering Farve Kvalitet Blitz Dette afsnit beskriver de grundlæggende funktioner ved dit kamera. Du lærer, hvordan du anvender de forskellige kamerafunktioner, som fx funktionsvælgeren (side 22), skærmen HOME (side 36) og menuerne (side 38). Fokus Fokusering på et motiv Når du trykker udløserknappen halvvejs ned, justerer kameraet automatisk fokuseringen (Automatisk fokusering). Husk, at udløserknappen kun skal trykkes halvvejs ned. Tryk ikke udløserknappen helt ned med det samme. Tryk udløserknappen halvvejs ned. Indikator for AE/AF-lås blinker, lyser/bipper Tryk derefter udløserknappen helt ned. Når fokusering er vanskelig t [Fokus] (side 49) Hvis billedet ser sløret ud selv efter fokusering, kan det skyldes kamerarystelser. t Se "Tip til forebyggelse af sløring" nedenfor. 7

8 Grundlæggende teknikker til bedre billeder Tip til forebyggelse af sløring Kameraet bevægede sig ved et uheld, da du tog billedet. Dette kaldes "kamerarystelse". Hvis motivet bevægede sig, da du tog billedet, kaldes det "motivslør". Kamerarystelse Årsag Dine hænder eller din krop ryster, mens du holder kameraet og trykker på udløserknappen, og hele skærmbilledet er sløret. Motivslør Sådan kan du reducere sløringen Anvend et stativ eller placer kameraet på en plan overflade for at holde kameraet stille. Optag ved brug af selvudløseren med en 2-sekunders forsinkelse og stabiliser kameraet ved at holde dine arme helt ind til kroppen, efter du har trykket på udløserknappen. Årsag Selv om kameraet holdes stille, bevæger motivet sig under eksponeringen, sådan at motivet ser sløret ud, når udløserknappen trykkes ned. Sådan kan du reducere sløringen Vælg tilstanden (Høj følsomhed) under Valg af motiv. Vælg en højere ISO-følsomhed for at gøre lukkerhastigheden hurtigere og tryk på udløserknappen inden motivet bevæger sig. Bemærk Kamerarystelser og motivslør optræder ofte under forhold med lav belysning eller langsomme lukkerhastigheder, som fx dem i tilstandene (Tusmørke) eller (Tusmørke portræt). I disse tilfælde skal du optage i henhold til de ovenstående tips. 8

9 Grundlæggende teknikker til bedre billeder Eksponering Justering af lysets intensitet Du kan tage forskellige billeder ved at justere eksponeringen og ISO-følsomheden. Eksponering er den mængde lys, som kameraet modtager, når du udløser lukkeren. Lukkerhastighed = Det tidsrum, i hvilket kameraet Eksponering: modtager lys Blænde = Størrelsen på den åbning, som lyset passerer igennem ISO-følsomhed (anbefalet eksponeringsindeks) = Optagefølsomhed Overeksponering = for meget lys Hvidligt billede Korrekt eksponering Undereksponering = for lidt lys Mørkere billede Eksponeringen indstilles automatisk til den korrekte værdi i indstilling for autojustering. Du kan imidlertid justere den manuelt ved at bruge funktionerne nedenfor. Justering af EV: Giver dig mulighed for at justere den eksponering, der blev bestemt af kameraet (side 46). Lysmålermetode: Giver dig mulighed for at ændre den del af motivet, som skal måles for at bestemme eksponeringen (side 48). 9

10 Grundlæggende teknikker til bedre billeder Justering af ISO-følsomhed (anbefalet eksponeringsindeks) ISO-følsomhed er en hastighedsangivelse for optagelse på medier, der indeholder en billedsensor, som modtager lys. Selv når eksponeringen er den samme, er der forskel på billeder afhængigt af ISO-følsomheden. Angående justering af ISO-følsomheden, se side 47. Høj ISO-følsomhed Optager et lyst billede selv i mørke omgivelser, samtidig med at lukkerhastigheden forøges for at reducere slør. Imidlertid opstår der ofte støj i billedet. Lav ISO-følsomhed Optager et blødere billede. Hvis eksponeringen imidlertid er utilstrækkelig, kan billedet blive mørkere. Farve Om lysforholdenes effekt Motivets tilsyneladende farve påvirkes af lysforholdene. Eksempel: Farven på et billede, der påvirkes af lyskilder Vejr/belysning Dagslys Overskyet Fluorescerende lys Skarpt lys Lysets karakteristika Hvidt (standard) Blåligt Grønt farveskær Rødligt Farvenuancerne justeres automatisk i indstilling for autojustering. Du kan imidlertid justere farvenuancerne manuelt med [Hvidbalance] (side 51). 10

11 Grundlæggende teknikker til bedre billeder Kvalitet Om "billedkvalitet" og "billedformat" Et digitalt billede består af en samling små punkter, som kaldes pixel. Hvis det indeholder et stort antal pixel, bliver billedet stort, fylder mere i hukommelsen og vises med mange detaljer. "Billedstørrelse" vises ud fra antallet af pixel. Selvom du ikke kan se forskellen på kameraets skærm, er der forskel på detaljeringsgraden og databehandlingstiden, når billedet udskrives eller vises på en computerskærm. Beskrivelse af pixel og billedformat 1 Billedstørrelse: 12M 4000 pixel 3000 pixel = pixel 2 Billedstørrelse: VGA 640 pixel 480 pixel = pixel Pixel Valg af den billedstørrelse, der skal anvendes (side 12) Pixel Mange pixel (Fin billedkvalitet og stor filstørrelse) Få pixel (Grovkornet billedkvalitet, men lille filstørrelse) Eksempel: Udskrivning i op til A3+ format Eksempel: Et billede, der vedhæftes en e- mail 11

12 Grundlæggende teknikker til bedre billeder Standardindstillingerne er markeret med. Billedformat Retningslinjer for brug Antal billeder Udskrivning 12M Til udskrifter op til A3+ Færre Fin ( ) 3:2(11M) *1 ( ) Fotografer i højde-breddeforholdet 3:2 8M ( ) Til udskrifter op til A3\ format 5M ( ) Til udskrifter op til A4 3M ( ) Til udskrifter op til cm eller cm VGA ( ) Brug en lille billedstørrelse til vedhæftning i s Flere Grov 16:9(9M) *2 ( ) Til visning på HDTV'er og udskrifter op til A4 Færre Fin 16:9(2M) *2 ( ) Til visning på HDTV'er Flere Grov *1) Billeder optages i det samme bredde-højde-forhold på 3:2 som fotografier på trykt papir eller postkort osv. *2) Begge billedets kanter kan blive skåret af ved udskrivning (side 114). 12 Billedstørrelse for film Billeder pr. sekund Retningslinjer for brug 640(Fin) ( ) Ca. 30 Optag film i høj kvalitet til visning på tvskærm 640(Standard) ( ) Ca. 17 Optag film i standardkvalitet til visning på tv-skærm 320 ( ) Ca. 8 Brug en lille billedstørrelse til vedhæftning i s Jo større billedformat, desto højere er billedkvaliteten. Jo højere antal billeder i sekundet, desto mere jævnt bliver det afspillede billede.

13 Grundlæggende teknikker til bedre billeder Blitz Om anvendelse af blitz Øjnene på motivet kan blive røde, eller der kan fremkomme slørede hvide runde pletter, når du anvender blitzen. Disse fænomener kan reduceres ved at udføre følgende trin. "Rødøjefænomenet" Pupillerne udvider sig i mørke omgivelser. Blitzlys kastes tilbage fra blodårerne bag i øjet (nethinden) og forårsager "rødøjefænomenet". Kamera Øje Hvordan kan "rødøjefænomenet" reduceres? Indstil [Rødøjereduktion] til [Til] (side 53). Vælg tilstanden (Høj følsomhed)* i Valg af motiv (side 28). (Blitzen slås automatisk fra.) Når øjnene på motivet bliver røde, skal du korrigere billedet med [Retouchering] på visningsmenuen (side 59) eller med den medfølgende software "PMB". "Hvide runde pletter" Dette skyldes partikler (støv, pollen osv.), som svæver rundt tæt på objektivet. Når de fremhæves af kameraets blitz, ser de ud som hvide runde pletter. Kamera Nethinde Partikler (støv, pollen osv.) i luften Motiv Hvordan kan "Hvide runde pletter" reduceres? Oplys rummet og optag motivet uden brug af blitz. Vælg tilstanden (Høj følsomhed)* i Valg af motiv. (Blitzen slås automatisk fra.) * Selvom du valgte tilstanden (Høj følsomhed) i Valg af motiv, er lukkerhastigheden muligvis langsommere under forhold med lav belysning eller i mørke omgivelser. I det tilfælde skal du anvende et stativ, eller holde dine arme tæt ind til kroppen efter du har trykket på udløserknappen. 13

14 Identifikation af kameraets dele Se flere oplysninger om betjening på siderne, der nævnes i parentes. A ON/OFF (Strøm)-knap B Udløserknap (23) C ON/OFF (Strøm)-indikator D Blitz (25) E Objektiv F Højttaler G Mikrofon H Selvudløserlampe (26)/Lampe til smiludløser (30)/AF-lampe (76) A LCD-skærm (20) B (Afspil)-knap (32) C MENU ( )-knap (38) D Ved optagelse: W/T (zoom)-knap (25) Ved visning: (Zoom ved afspilning)- knap/ (Indeks)-knap (32, 33) E Funktionsvælger (22) F Krog til håndledsrem G Kontrolknap Menu til: v/v/b/b/z (38) Menu fra: DISP/ / / (20, 25, 26) H HOME-knap (36) 14

15 Identifikation af kameraets dele I Flerfunktionsstik (bund) Anvendes i følgende situationer: Oprettelse af en USB-tilslutning mellem kameraet og computeren. Oprettelse af en forbindelse til lyd/videoindgangsstik på et tv. Oprettelse af en forbindelse til en PictBridge-kompatibel printer. J Stik til kamerastativ (bund) Anvend et stativ med en skrue, der er mindre end 5,5 mm lang. Ellers kan du ikke fastgøre kameraet ordentligt, og der kan opstå skade på kameraet. K Dæksel til batteri/"memory Stick Duo" (bund) L Åbning til batteriindsættelse M Åbning til "Memory Stick Duo" N Aktivitetslampe O Batteriudløser-mekanisme 15

16 Indikatorer på skærmen Hver gang du trykker på v (DISP) på kontrolknappen, skifter skærmen (side 20). Se flere oplysninger om betjening på siderne, der nævnes i parentes. Ved optagelse af stillbilleder Skærm Beskrivelse Funktionsvælger (Auto programmeret) (22) Hvidbalance (51, 52) Indikatorerne er begrænset i tilstanden Nem optagelse. Ved optagelse af film Serieoptagelse-tilstand/ Niveau-tilstand (44) Lysmålermetode (48) Registrering af ansigter (42)/Registrering af smil (43) SteadyShot (kun DSC-W220/W230) (55) I standardindstillingen vises en af disse indikatorer, når udløserknappen trykkes halvt ned, afhængigt af SteadyShot-indstillingen. DRO (54) A Skærm Beskrivelse Resterende batteritid Advarsel om lavt batteriniveau (117) Billedformat (41) Advarsel om vibration Indikerer, at vibration måske vil betyde, at du ikke kan optage klare billeder pga. utilstrækkelig belysning. Selv om vibrationsadvarslen vises, kan du stadig optage billeder. Det anbefales dog, at du vælger antislørfunktionen, anvender blitzen for at opnå bedre belysning, eller at du anvender et stativ eller andre midler til at stabilisere kameraet (side 8). Indikator for følsomhed af smilregistrering/antal billeder (30) 16 Funktionsvælger/Menu (Valg af motiv) (27) (SteadyShot)-tilstand er kun til rådighed på DSC- W210/W215.

17 Indikatorer på skærmen Skærm B Skærm Zoomskalering (25, 77) Farvetilstand (54) Beskrivelse z AE/AF-lås (24) OPT Standby Beskrivelse Optagelse af en film/film på standby ISO400 ISO-tal (47) NR langsom lukker Når lukkerhastigheden bliver langsommere end en bestemt hastighed ved lav belysning, aktiveres NR (Noise Reduction) langsom lukkerfunktionen automatisk for at reducere billedstøjen. 125 Lukkerhastighed F3.5 Blændeværdi +2.0EV Eksponeringsværdi (46) 0:12 Optageklokkeslæt (minutter : sekunder) Indikator for AFområdesøgerramme (49) 1.0m Semimanuel værdi (50) Makro (25) C Skærm D Beskrivelse Optagemappe (69) Denne vises ikke, når der bruges intern hukommelse. 96 Antal billeder, der kan optages Optagemedie ("Memory Stick Duo", intern hukommelse) 00:25:05 Optagetid (timer : minutter : sekunder) Scenegenkendelse (45) Skærm C:32:00 AF-lampe (76) Rødøjereduktion (53) Blitzindstilling (25) Blitzen oplades Konvert.obj. (78) Beskrivelse Selvudløser (26) Selvdiagnosticeringsdisplay (117) Kryds til punktmåling (48) Ramme for AFområdesøger (49) Histogram (20) 17

18 Indikatorer på skærmen Ved afspilning af stillbilleder A Skærm Beskrivelse Resterende batteritid Advarsel om lavt batteriniveau (117) Billedformat (41) Ved afspilning af film Beskyt (64) VOL. Lydstyrke (32) Udskriftsbestillingsmærke (DPOF) (104) PictBridge-tilslutning (101) Zoomskalering (32) PictBridge-tilslutning (103) Undlad at fjerne kablet til flerfunktionsterminal, mens ikonet vises. B Skærm Beskrivelse N Afspilning (32) Afspilningslinje 0:00:12 Tæller Mappe- og filnummer (66) :30 AM z STOP z PLAY BACK/ NEXT V VOLUME Optaget dato/klokkeslæt for billedet, der gengives Funktionsguide for afspilning af billede Valg af billeder Justering af lydstyrken Histogram (20) vises, når histogramvisning er deaktiveret. 18

19 Indikatorer på skærmen C Skærm Beskrivelse Afspilningsmappe (66) Denne vises ikke, når der bruges intern hukommelse. 8/8 12/12 Billednummer/antal billeder, der er optaget i den valgte mappe Afspilningsmedie ("Memory Stick Duo", intern hukommelse) Ændring af mappe (66) Denne vises ikke, når der bruges intern hukommelse. Lysmålermetode (48) Blitz Hvidbalance (51) C:32:00 Selvdiagnosticeringsdisplay (117) ISO400 ISO-tal (47) +2.0EV Eksponeringsværdi (46) 500 Lukkerhastighed F3.5 Blændeværdi 19

20 Ændring af skærmdisplayet Hver gang du trykker på v (DISP) på kontrolknappen, skifter skærmen som følger: Indikatorer til Indikatorer til* v (DISP) (Skærmdisplay)- knap Hvis du viser billeder i kraftig udendørsbelysning, kan du justere lysstyrken for LCD-baggrundslyset op. I denne situation kan batteristrømmen imidlertid blive opbrugt hurtigere. Histogrammet vises ikke i følgende situationer: Under optagelse Når menuen vises. Ved optagelse af film. Under afspilning Når menuen vises. I indekstilstand. Når du bruger zoom under afspilning. Når du roterer stillbilleder. Når du afspiller film. Der kan være stor forskel på det histogram, der blev vist under optagelsen, og det der vises under afspilning, når: Blitzen affyres. Lukkerhastigheden er langsom eller hurtig. Histogrammet vises muligvis ikke for billeder, som er optaget med andre kameraer. z Justering af EV (eksponeringsværdi) ved hjælp af et histogram Histogram til* Indikatorer fra* Billedinformationen vises under afspilning. Histogramdisplay A B Mørk Lys Et histogram er et diagram, som viser et billedes lysstyrke. Tryk flere gange på v (DISP) på kontrolknappen for at vise histogrammet på skærmen. Diagrammet indikerer et lyst billede, når overvægten er mod højre, og et mørkt billede, når overvægten er mod venstre. A Antal pixel B Lysstyrke * LCD-baggrundslyset lyser kraftigere. Histogrammet vises også, når du afspiller et enkelt billede, men her kan du ikke justere eksponeringen. 20

21 Brug af den interne hukommelse Kameraet har ca. 15 MB intern hukommelse. Denne hukommelse er ikke flytbar. Selv når der ikke er indsat en "Memory Stick Duo" i kameraet, kan du optage billeder med denne interne hukommelse. Film med billedstørrelsen indstillet til [640(Fin)] kan ikke optages med den interne hukommelse. Når en "Memory Stick Duo" indsættes [Optagelse]: Billeder optages på "Memory Stick Duo". [Afspilning]: Billeder på "Memory Stick Duo" afspilles. [Menu, Indstillinger osv.]: Der kan udføres forskellige funktioner på billeder på "Memory Stick Duo". B B Intern hukommese Når der ikke er indsat en "Memory Stick Duo" [Optagelse]: Billeder optages med den interne hukommelse. [Afspilning]: Billeder, der er gemt i den interne hukommelse, afspilles. [Menu, Indstillinger osv.]: Der kan udføres forskellige funktioner på billeder i den interne hukommelse. Om billeddata, der er gemt i den interne hukommelse Det anbefales, at du sikkerhedskopierer fejlfri data vha. en af følgende metoder. Sådan sikkerhedskopieres data på en "Memory Stick Duo" Klargør en "Memory Stick Duo" med tilstrækkelig fri kapacitet, og udfør derefter den procedure, der er beskrevet i [Kopier] (side 70). Sådan sikkerhedskopieres data til harddisken på en computer Udfør proceduren på side 89 eller 93 uden der er indsat en "Memory Stick Duo" i kameraet. Du kan ikke kopiere billeddata fra en "Memory Stick Duo" til den interne hukommelse. Ved at tilslutte kameraet til en computer med et kabel til flerfunktionsterminal kan du kopiere data, der er gemt på den interne hukommelse, til en computer. Du kan dog ikke kopiere data fra en computer til den interne hukommelse. 21

22 Grundlæggende betjening Brug af funktionsvælgeren Indstil funktionsvælgeren til den ønskede funktion. Funktionsvælger : Indstilling for autojustering Giver mulighed for optagelse med automatisk justerede indstillinger. t side 23 : Nem optagelse-tilstand Giver dig mulighed for at optage stillbilleder med brug af de minimalt nødvendige funktioner med indikatorer, der er nemme at se. t side 24 : Auto programmeret* Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk (både lukkerhastigheden og blændeværdien). : Filmtilstand Giver dig mulighed for at optage film med lyd. t side 23 / / / / / /SCN: Indstillinger for valg af motiv (SteadyShot)-tilstand er kun til rådighed på DSC-W210/W215. Giver dig mulighed for at optage med forudangivne indstillinger svarende til forholdene. Du kan vælge følgende indstillinger, når funktionsvælgeren er sat til SCN.,,,,, (DSC-W220/W230) t side 27,,,,,, (DSC-W210/W215) t side 27 * Du kan vælge forskellige indstillinger vha. menuen. (Flere oplysninger om de tilgængelige funktioner t side 39) 22

23 Optagelse af billeder (Autojusteringstilstand) Udløserknap Højttaler W/T (zoom)-knap Makroknap DISP-knap Blitzknap Funktionsvælger MENU-knap Kontrolknap 1 Vælg den ønskede funktion fra funktionsvælgeren. Ved optagelse af stillbilleder (autojusteringstilstand): Vælg. Ved optagelse af film: Vælg. Selvudløserknap z-knap v/v/b/b-knap Grundlæggende betjening 2 Tryk albuerne ind til kroppen så kameraet holdes roligt. Placer motivet i centrum af fokuseringsområdet. Undlad at placere din finger over højttaleren. 23

24 Optagelse af billeder (Autojusteringstilstand) 3 Optag med udløserknappen. Ved optagelse af stillbilleder: 1Tryk og hold udløserknappen halvvejs nede for at fokusere. Indikatoren z (AE/AF-lås) (grøn) blinker, der lyder et bip, indikatoren holder op med at blinke og lyser konstant. Indikator for AE/AF-lås 2Tryk udløserknappen helt ned. Ved optagelse af film: Tryk udløserknappen helt ned. Tryk udløserknappen helt ned igen for at stoppe optagelsen. Hvis du optager et stillbillede af et motiv, som er svært at fokusere på Den korteste optageafstand er cirka 4 cm (W)/50 cm (T) (fra objektivet). Når kameraet ikke kan fokusere på motivet automatisk, blinker AE/AF-låseindikatoren langsomt, og der høres ikke noget bip. AF-områdesøgerrammen forsvinder også. Stil ind på motivet igen, og fokuser en gang til. I følgende situationer kan fokusering være vanskelig: Det er mørkt, og motivet er langt væk. Kontrasten mellem motivet og baggrunden er dårlig. Motivet ses gennem glas. Motivet bevæger sig hurtigt. Der er reflekterende lys eller skinnende overflader. Motivet belyses bagfra, eller der er blinkende belysning. Brug af tilstanden Nem optagelse Indstil funktionsvælgeren til. Tekststørrelsen forøges, og indikatorerne bliver nemmere at se. Kameraet optager billeder med optimale indstillinger, sådan at de eneste indstillinger, du kan ændre, er Billedformat (Stort/Lille) (side 41), Blitz (Auto/Fra) (side 42) og Selvudløser (10 sek/fra). Batteriets styrke aftager hurtigere på grund af, at lysstyrken på LCD-baggrundslyset automatisk forøges. 24

25 Optagelse af billeder (Autojusteringstilstand) W/T Anvendelse af zoom Tryk på T for at zoome ind, tryk på W for at zoome ud igen. Når zoom-skalaen overstiger 4, bruger kameraet funktionen Digital zoom. Hvis du vil have yderligere oplysninger om [Digital zoom]-indstillingerne og billedkvaliteten, skal du se side 77. Du kan ikke ændre zoom-skalaen, mens du optager en film. Blitz (valg af en blitztilstand til stillbilleder) Tryk flere gange på B ( ) på kontrolknappen indtil den ønskede tilstand er valgt. (Ingen indikator): Automatisk blitz Blinker, når der ikke er tilstrækkeligt med lys eller modlys (standardindstilling). : Tvungen blitz til : Langsom synkronisering (Tvungen blitz til) Lukkerhastigheden er langsom i mørke omgivelser, så der optages et klart billede af baggrunden, som ligger uden for blitzlyset. : Tvungen blitz fra Blitzen affyres to gange. Den første blitz justerer lysmængden. Når blitzen oplades, vises. Grundlæggende betjening Makro (optagelse af nærbillede) Tryk flere gange på b ( ) på kontrolknappen indtil den ønskede tilstand er valgt. (Ingen indikator): Auto Kameraet justerer automatisk fokus fra fjerne motiver til nærbilleder. Kameraet bør normalt sættes til denne tilstand. : Makro til Kameraet justerer fokus sådan, at motiver på nært hold prioriteres. Slå Makro til ved optagelse af motiver på nært hold. Hastigheden af Automatisk fokusering falder, når du optager billeder med Makro. Det anbefales at indstille zoom helt frem til W-siden. 25

26 Optagelse af billeder (Autojusteringstilstand) Brug af selvudløser Tryk flere gange på V ( ) på kontrolknappen indtil den ønskede tilstand er valgt. (Ingen indikator): Uden brug af selvudløser : Indstilling af selvudløseren med 10 sekunders forsinkelse : Indstilling af selvudløseren med 2 sekunders forsinkelse Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen, og der lyder et bip, indtil lukkeren aktiveres. Selvudløserlampe Tryk igen på V ( ) for at annullere. Anvend selvudløseren med 2-sekunders forsinkelse for at forhindre slør på et billede. Lukkeren udløses 2 sekunder efter, du har trykket på udløserknappen, hvilket reducerer kamerarystelser, når udløserknappen trykkes ned. I tilstanden Nem optagelse kan du kun vælge (10 sek) eller (fra). 26

27 Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv) Udløserknap z-knap v/v/b/b-knap Kontrolknap MENU-knap Funktionsvælger Vælg tilstanden på funktionsvælgeren 1 Vælg den ønskede tilstand for Valg af motiv med funktionsvælgeren. Grundlæggende betjening 2 Optag med udløserknappen. Vælg tilstanden i SCN 1 Vælg SCN med funktionsvælgeren. 2 Tryk på MENU-knappen og vælg tilstanden med v/v/b/b på kontrolknappen (side 41). 3 Optag med udløserknappen. Se næste side angående yderligere oplysninger om tilstanden. Annullering af valg af motiv Indstil funktionsvælgeren til alt andet end Valg af motiv-tilstanden. 27

28 Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv) Indstillinger til valg af motiv De følgende tilstande er forindstillet til at passe til motivforholdene. Smiludløser Når kameraet registrerer et smil, udløses lukkeren automatisk. Du finder flere oplysninger på side 30. Høj følsomhed Giver dig mulighed for at tage billeder uden blitz ved svag belysning, hvilket reducerer sløring. SteadyShot (kun DSC-W210/W215) Reducerer slør og giver dig mulighed for at optage klare billeder. Tusmørke portræt* Giver dig mulighed for at optage skarpe billeder af personer i aftenomgivelser uden at atmosfæren går tabt. Tusmørke* Giver dig mulighed for natoptagelser på afstand, uden at den mørke atmosfære ved omgivelserne går tabt. Gourmet Skifter til Makrotilstand hvilket giver dig mulighed for at optage madopstillinger i indbydende farver. Strand Giver dig mulighed for at optage det blå vand helt klart ved optagelser af strand- og søbredder Blødt snap Giver dig mulighed for at optage billeder med en blødere atmosfære til portrætter og blomster osv. Landskab Fokuserer kun på et fjerntliggende motiv ved fotografering af landskaber osv. Sne Giver dig mulighed for at optage klare billeder ved at forhindre indsunkne farver i snelandskaber og på andre steder, hvor hele motivet forekommer hvidt. Fyrværkeri* Giver dig mulighed for at optage fyrværkeri i al dets pragt. Under vandet Giver dig mulighed for at optage under vand i naturlige farver ved brug af et vandtæt undervandshus. * Når du optager billeder med tilstandene (Tusmørke portræt), (Tusmørke) eller (Fyrværkeri), bliver lukkerhastigheden langsommere, og der opstår ofte sløring, så det anbefales, at du bruger et stativ. 28

29 Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv) Funktioner du kan anvende i Valg af motiv En kombination af funktioner bestemmes af kameraet for at opnå en passende optagelse af et billede ud fra forholdene omkring motivet. angiver en funktion der er til rådighed og at den ikke er til rådighed. Visse funktioner er ikke tilgængelige, afhængigt af tilstanden for valg af motiv. Makro Blitz / / / / / Registrering af ansigter Registrering af smil Følsomhed for smilregist. Serieoptagelse/ Niveau * 2 Hvidbalance * 1 * 3 Rødøjereduktion Selvudløser Grundlæggende betjening * 1) Der kan ikke vælges [Blitz] for [Hvidbalance]. * 2) Der kan ikke vælges [Fra] for [Registrering af ansigter]. * 3) Du kan bruge [Hvidbalance under vandet] i stedet for [Hvidbalance]. (SteadyShot)-tilstand er kun til rådighed på DSC-W210/W

30 Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv) Optagelse i Smiludløser-tilstand Når kameraet registrerer et smil, udløses lukkeren automatisk. 1 Vælg (Smiludløser) tilstanden fra funktionsvælgeren. 2 Ret kameraet mod motivet og tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere. 3 Tryk udløserknappen helt ned for at indstille Smilregistreringstilstanden. Smiludløseren går på standby. Symbol for registrering af smil/antal billeder Smilregistreringsramme (orange) Indikator for følsomhed for smilregistrering 4 Vent mens der registreres et smil. Når smileniveauet overstiger b-punktet på indikatoren, optager kameraet automatisk op til seks billeder. Tryk udløserknappen helt ned igen for at forlade Smiludløser-tilstanden. Optagelse med Smiludløser afsluttes automatisk, når enten "Memory Stick Duo" eller den interne hukommelse er fuld, eller når der er optaget seks billeder. Du kan vælge det motiv, der skal prioriteres af smileregistrering med [Registrering af smil] (side 43). Hvis der ikke registreres noget smil, skal du indstille [Følsomhed for smilregist.] (side 43). Du kan få kameraet til at tage billedet automatisk, når en person der vises i smilregistreringsrammen (orange) smiler, efter du har trykket udløserknappen helt ned. Billedet er muligvis ikke i fokus, hvis afstanden mellem kameraet og motivet ændres, efter du har trykket helt ned på udløserknappen. Den passende eksponering opnås muligvis ikke, hvis omgivelsernes lysstyrke ændres. Ansigter registreres muligvis ikke korrekt når: Det er for mørkt eller lyst. Ansigter er delvist skjulte pga. solbriller, masker, hatte etc. Motiverne ikke vender mod kameraet. Smil registreres muligvis ikke korrekt afhængigt af forholdene. Du kan ikke anvende Digital zoom-funktionen. Du kan ikke ændre zoomforholdet, mens Smiludløseren er på standby. 30

31 Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv) z Tips til bedre optagelser af smil 1 Undlad at dække øjnene med pandehåret. 2 Prøv at få ansigtet vendt lige mod kameraet og hold det så vandret som muligt. Registreringsprocenten er højere, når øjnene knibes sammen. 3 Giv et klart smil med en åben mund. Smilet registreres nemmere, hvis man kan se tænderne. Grundlæggende betjening 31

32 Visning af billeder (Indeks)-knap (Afspilningszoom)-knap (Afspil)-knap MENU-knap z-knap v/v/b/b-knap Kontrolknap HOME-knap 1 Tryk på (Afspil)-knap. Hvis du trykker på (Afspil)-knappen, når kameraet er slukket, tændes kameraet automatisk og indstilles til afspilningstilstand. Tryk på (Afspil)-knappen igen for at skifte til optagetilstanden. 2 Vælg et billede med b/b på kontrolknappen. Film: Tryk på z for at afspille en film. (Tryk på z igen for at stoppe afspilning.) Tryk på B for at spole hurtigt fremad, b for at spole tilbage. (Tryk på z for at vende tilbage til almindelig afspilning.) Tryk på V for at vise skærmen for lydstyrkekontrol, og tryk derefter på b/b for at justere lydstyrken. Film i billedformatet [320] vises i et mindre format. Visning af et forstørret billede (afspilningszoom) Tryk på (T) under visning af et stillbillede. Tryk på W for at zoome ud. Juster positionen med v/v/b/b. Tryk på z for at annullere afspilningszoom. Viser det viste område af hele billedet I dette tilfælde er midtpunktet forstørret. Hvis du vil gemme forstørrede billeder, se [Beskær] (side 59). 32

33 Visning af billeder Sådan får du vist en indeksskærm Tryk på (Indeks) for at vise indeksskærmen, mens der vises et enkelt billede. Vælg et billede med v/v/b/b. Tryk på z for at vende tilbage til skærmen med et enkelt billede. Du kan også få vist indeksskærmen ved at vælge [ Billedindeks] i (Vis billeder) på skærmen HOME. Hver gang du trykker på (Indeks), forøges antallet af billeder på indeksskærmen. Når du anvender "Memory Stick Duo", og der er adskillige mapper, skal du vælge mappevalgsbjælken med b, og derefter vælge den ønskede mappe med v/v. Grundlæggende betjening Mappevalgsbjælke 33

34 Sletning af billeder (Indeks)-knap (Afspil)-knap MENU ( )-knap z-knap v/v/b/b-knap Kontrolknap 1 Tryk på (Afspil)-knap. 2 Tryk på MENU ( )-knappen mens kameraet er i enkeltbilledtilstand eller i indekstilstand. 3 Vælg (Slet) med v/v på kontrolknappen. 4 Vælg den ønskede metode til sletning med b/b blandt [Dette bil.], [Flere billeder] og [Alle i denne mappe], tryk derefter på z. Det viste punkt varierer i henhold den valgte afspilningstilstand (enkeltbilledtilstand eller indekstilstand). 34

35 Sletning af billeder Når du vælger [Dette bil.] Du kan slette det valgte billede. Vælg [OK] med v, og tryk på z. Når du vælger [Flere billeder] Du kan vælge og slette flere billeder samtidigt. 1 Vælg de billeder du vil slette, og tryk derefter på z. -tegnet er afkrydset i afkrydsningsfeltet for billedet. Enkelt billede 2 Tryk på MENU ( )-knappen. 3 Vælg [OK] med v, og tryk på z. Indeksvisning Grundlæggende betjening Du kan også slette alle billederne i en mappe efter at have valgt [Flere billeder] på indeksskærmen. Vælg mappevalgsbjælken med b og tilføj et mærke til mappen. Når du vælger [Alle i denne mappe] Du kan slette alle billederne i en udvalgt mappe. Vælg [OK] med v, og tryk på z. 35

36 Lær om de forskellige funktioner HOME/Menu Anvendelse af skærmbilledet HOME Skærmbilledet HOME er indgangsskærmen til alle funktioner på kameraet, og kan kaldes frem uanset tilstandsindstillingen (optagelse/visning). Kontrolknap z-knap v/v/b/b-knap HOME-knap 1 Tryk på HOME-knappen for at vise skærmen HOME. Kategori Menupunkt Vejledning 2 Vælg en kategori med b/b på kontrolknappen. 3 Vælg et punkt ved hjælp af v/v og tryk på z. Du kan ikke vise skærmbilledet HOME, når der er oprettet en PictBridge-forbindelse eller en USB-forbindelse. Kameraet indstilles til optage- eller visningstilstand, hvis der trykkes på HOME-knappen igen. 36

37 Lær om de forskellige funktioner HOME/Menu HOME menupunkter Trykker du på HOME, vises følgende punkter. Kun de tilgængelige punkter vises på skærmen. Oplysninger om menupunkter vises på skærmen vha. guiden. Kategorier Punkter Optagelse* 1 Optagelse (side 22) Vis billeder Enkelt billede Billedindeks Diasshow Diasshow (side 56) Musikværktøj (side 96) Hent musik Format musik Udskriv Udskriv (side 101) Hukomm.værktøj Hukommelsesadmin. Memory Stick-værktøj (side 69) Format Opret lagr.mappe Skift lagringsmappe Kopier Internt huk.værktøj (side 71) Format Indstillinger Primære indstill. Primære indstillinger 1 (side 72) Bip Funkt.guide Initialiser Smil-demotilstand Primære indstillinger 2 (side 74) USB-tilslut COMPONENT Video ud Vis zoom i bredf. Optagelsesindstil. Indstillinger for optagelse 1 (side 76) AF-lampe Gitterlinje AF-fkt. Digital zoom Konvert.obj. Indstillinger for optagelse 2 (side 79) Autoretning* 2 Autom. visn. Indstillinger af ur (side 80) Language Setting (side 81) * 1 Der anvendes den optagetilstand, der er valgt med funktionsvælgeren. * 2 Kun DSC-W220/W230. Grundlæggende betjening 37

38 Lær om de forskellige funktioner HOME/Menu Anvendelse af menupunkter MENU-knap z-knap v/v/b/b-knap Kontrolknap 1 Tryk på MENU-knappen for at vise menuen. Funktionsguide Indstilles [Funkt.guide] til [Fra], slås funktionsguiden fra (side 72). Menuen vises kun i optage- og afspilningstilstand. Der vil komme forskellige menupunkter frem, afhængigt af den valgte tilstand. 2 Vælg det ønskede menupunkt med v/v på kontrolknappen. Hvis det ønskede punkt er skjult, skal du blive ved med at trykke på v/v, indtil punktet vises på skærmen. 3 Vælg en indstilling med b/b. Hvis den ønskede indstilling er skjult, skal du blive ved med at trykke på b/b, indtil indstillingen vises på skærmen. Vælg en indstilling i afspilningstilstand og tryk på z. 4 Tryk på MENU-knappen for at slå menuen fra. 38

39 Menupunkter De menupunkter, der er til rådighed, afhænger af tilstandsindstillingen (optagelse/visning) og positionen af funktionsvælgeren i optagetilstanden. Kun de tilgængelige punkter vises på skærmen. Funktionsvælgerens stilling: Motiv ( : tilgængelig) Optagemenu (side 41) Valg af motiv * 2 Billedformat * 1 Blitz * 1 Registrering af ansigter * 2 Registrering af smil * 2 Følsomhed for smilregist. * 2 Opt.funkt. * 2 Scenegenkendelse EV ISO Lysmålermetode Fokus Hvidbalance * 2 Hvidbalance under vandet * 2 Blitzniveau Rødøjereduktion * 2 DRO Farvetilstand SteadyShot (kun DSC-W220/W230) (Optagelsesindstil.) Grundlæggende betjening * 1 De punkter, der kan vælges, er begrænsede i forhold til andre menuer (side 24). * 2 Denne betjening er begrænset i henhold til den valgte tilstand for Valg af motiv (side 29). 39

40 Menupunkter Visningsmenu (side 56) (Slet) (Diasshow) (Retouchering) (Tilpasning af flere) (Beskyt) (Udskriv) (Roter) (Vælg mappe) 40

41 Brug af optagefunktioner Optagemenu Funktionerne i optagetilstand vha. MENU er beskrevet nedenfor. Hvis du vil have flere oplysninger om betjening af menuen, skal du se side 38. Kun de tilgængelige punkter vises på skærmen. Standardindstillingerne er markeret med. Valg af motiv: Valg af motivvalget Vælger motivvalget i menuen. Du kan tage billeder, hvor indstillingerne er forudindstillede til at matche forskellige motivforhold (side 27). Billedformat: Valg af billedformat Se side 11, 12 for yderligere oplysninger. Til stillbilleder Vælger billedformatet for optagelse af stillbilleder. Brug af optagefunktioner Til Nem optagelse-tilstand Vælger stillbilledformatet for Nem optagelse-tilstand. Stort Lille Optager billeder i format [12M]. Optager billeder i format [3M]. Til film 640(Fin) 640(Standard) Vælger billedformatet for optagelse af film. 41

42 Optagemenu Flere oplysninger om betjening 1 side 38 Blitz: Blitzindstilling Vælger blitzindstillingen i Nem optagelse-tilstand. Auto Fra Blitzen udløses, når der ikke er tilstrækkeligt med lys eller modlys. Blitzen anvendes ikke. Registrering af ansigter: Registrering af ansigtet på motiv Vælger om Registrering af ansigter-funktionen skal bruges eller ej, samt vælger også det motiv, som fokus skal prioriteres på, når funktionen bruges. Registrerer ansigter på dine motiver og justerer indstillingerne for fokus, blitz, eksponering, hvidbalance og rødøjereduktion automatisk. (Fra) (Auto) (Prioriter børn) (Prioriter voksne) Anvender ikke Registrering af ansigter-funktionen. Vælger det ansigt, som kameraet automatisk skal fokusere på. Symbol for registrering af ansigter Ramme til ansigtsregistrering (orange) Ramme til ansigtsregistrering (hvid) Registrerer og optager med prioritet på børneansigter. Registrerer og optager med prioritet på voksenansigter. Funktionen Registrering af ansigter fungerer ikke, når du anvender digital zoom. I (Blødt snap)-tilstand er funktionen Registrering af ansigter aktiveret. Når tilstanden Valg af motiv er indstillet til (Blødt snap)-tilstand, er standardindstillingen for [Registrering af ansigter] [Auto]. Selvom [Registrering af ansigter] er sat til [Auto], når tilstanden (Nem optagelse) er valgt, vises der ikke nogen ansigtsregistreringsrammer. Der kan registreres op til 8 ansigter. Men der kan kun registreres op til 4 af dine motivers ansigter, når (Blødt snap)-tilstanden er valgt i tilstanden Valg af motiv. 42

43 Optagemenu Flere oplysninger om betjening 1 side 38 Når kameraet registrerer mere end et motiv, vil kameraet vurdere hvilket motiv, der er hovedmotivet, og indstille fokus efter prioritet. Rammen til ansigtsregistrering omkring hovedmotivet bliver orange. Rammen, hvor fokus er indstillet, vil blive grøn, når du trykker halvt ned på udløserknappen. Ansigter registreres muligvis ikke korrekt når: Det er for mørkt eller lyst. Ansigter er delvist skjulte pga. solbriller, masker, hatte etc. Motiverne ikke vender mod kameraet. Voksne og børn genkendes muligvis ikke korrekt afhængigt af forholdene. Registrering af smil: Indstilling af funktionen Registrering af smil Vælger det prioriterede motiv for Smiludløser-funktionen. Se side 30 angående yderligere oplysninger om Udløserknap for smil. (Auto) Registrerer og optager automatisk smilende ansigter. (Prioriter børn) Registrerer og optager med prioritet på børneansigter. (Prioriter voksne) Registrerer og optager med prioritet på voksenansigter. Smil registreres muligvis ikke korrekt afhængigt af forholdene. Følsomhed for smilregist.: Indstilling af Følsomhed for smileregistrering Brug af optagefunktioner Dette indstiller smileregistreringsniveauet, når (Smiludløser)-tilstand (side 30) er valgt i Valg af motiv. (Lav) Registrerer et stort smil. (Mellem) Registrerer et normalt smil. (Høj) Registrerer selv et lille smil. Smil registreres muligvis ikke korrekt afhængigt af forholdene. 43

44 Optagemenu Flere oplysninger om betjening 1 side 38 Opt.funkt.: Valg af kontinuerlig optagelse Vælger, om kameraet foretager kontinuerlig optagelse eller ej, når du trykker på udløserknappen. (Normal) (Serieoptagelse) Optager ikke kontinuerligt. Optager 100 billeder efter hinanden, når du trykker på udløserknappen og holder den nede. BRK±0,3EV BRK±0,7EV BRK±1,0EV Blitzen er indstillet til (Tvungen blitz fra). Optager en serie på tre billeder, hvor eksponeringsværdierne automatisk ændres (Eksponeringsniveau). Jo højere niveautrinværdi, desto større ændring i eksponeringsværdien. Når du ikke kan bestemme den korrekte eksponering, kan du optage med tilstanden Eksponeringsniveau, der skifter eksponeringsværdien. Du kan vælge billedet med den bedste eksponering bagefter. Når funktionsvælgeren er indstillet til, er tilstanden Eksponeringsniveau ikke til rådighed. Blitzen er indstillet til (Tvungen blitz fra). Om Serieoptagelse Ved optagelse med selvudløseren optages en serie på højst fem billeder. Optageintervallet er ca. 0,6 sekunder. Optageintervallet bliver længere afhængigt af billedformatets indstilling. Når batteriniveauet er lavt, eller når den interne hukommelse eller "Memory Stick Duo" er fuld, stopper Serieoptagelse. Fokus, hvidbalancen og eksponeringen justeres for det første billede, og disse indstillinger bruges også til de øvrige billeder. Om Eksponeringsniveau Fokus og hvidbalancen justeres for det første billede, og disse indstillinger bruges også til de øvrige billeder. Når du justerer eksponeringen manuelt (side 46), ændres eksponeringen i henhold til den justerede lysstyrke. Optageintervallet er det samme som det for Serie optagelse-tilstand, men bliver langsommere afhængigt af optageforholdene. Hvis motivet er for lyst eller for mørkt, kan du muligvis ikke optage korrekt med den valgte værdi for eksponeringsniveau. 44

45 Optagemenu Flere oplysninger om betjening 1 side 38 Scenegenkendelse: Bestemmer under hvilke motivforhold der skal optages og tager billedet Kameraet registrerer automatisk optageforhold som fx modlys eller en aftenscene og optager derefter billedet. (Fra) (Auto) Der anvendes ikke Scenegenkendelse. Kameraet registrerer forhold som fx modlys eller en nattescene og tager billedet med optimale indstillinger. Hvis kameraet ikke genkender scenen, optager det billedet som om Scenegenkendelse var indstillet til [Fra]. (Avanceret) Symbol for aktuel indstilling Symbol for Scenegenkendelse Kameraet optager ét billede uden at bruge Scenegenkendelsesfunktionen og et andet ved brug af Scenegenkendelse. vises ved siden af et scenegenkendelsessymbol. (I alt to billeder) Hvis kameraet ikke kan genkende scenen, optager det kun et billede. I dette tilfælde optages billedet som om Scenegenkendelse var indstillet til [Fra]. Brug af optagefunktioner Angående scener der genkendes De følgende scener kan genkendes. Kameraet identificerer den optimale scene og viser hvert symbol. Når udløseren trykkes halvvejs ned, mens der vises et symbol, skifter symbolet farve til grøn og Scenegenkendelsen bekræftes. Tusmørke Tusmørkeportræt Tusmørke med et stativ (kun DSC-W220/W230) Modlys Modlys portræt Scenegenkendelse fungerer ikke i følgende situationer: Under serie optagelse Når du bruger digital zoom Selvom [Scenegenkendelse] er sat til [Auto], når tilstanden (Nem optagelse) er valgt, vises symbolet for den aktuelle indstilling samt scenegenkendelsessymbolet ikke. Blitzen er indstillet til (Automatisk blitz) eller (Tvungen blitz fra). Når funktionen Registrering af ansigter er indstillet til [Fra], og [Scenegenkendelse] er indstillet til [Auto] eller [Avanceret], ændres [Registrering af ansigter] til [Auto]. 45

46 Optagemenu Flere oplysninger om betjening 1 side 38 Når funktionen Registrering af ansigter er [Fra], kan scenerne (Tusmørke portræt) og (Modlys portræt) ikke registreres. (Tusmørke med et stativ)-scener kan sommetider ikke genkendes i omgivelser, hvor der overføres rystelser til kameraet på trods af, at det er monteret på et stativ (kun DSC-W220/W230). Sommetider kan det give en langsom lukker, når scenen genkendes som (Tusmørke med et stativ). Sørg for, at du holder kameraet stille under optagelse (kun DSC-W220/W230). Symbolet for den aktuelle indstilling og symbolet for Scenegenkendelse vises uanset skærmvisningsindstillingerne (side 20). Sommetider genkendes disse scener muligvis ikke afhængigt af situationen. EV: Justering af lysets intensitet Manuel justering af eksponeringen. Mod -2.0EV 0EV +2.0EV Mod + Mod : Gør et billede mørkere. Eksponeringen bestemmes automatisk af kameraet. Mod +: Gør et billede lysere. Hvis du vil have flere oplysninger om eksponering, skal du se side 9. Kompensationsværdien kan indstilles i intervaller på 1/3EV. Hvis du optager et motiv i ekstremt lyse eller mørke omgivelser, eller når du anvender blitzen, vil eksponeringsjusteringen muligvis ikke være effektiv. 46

47 Optagemenu Flere oplysninger om betjening 1 side 38 ISO: Valg af en lysfølsomhed Vælger ISO-følsomheden. Lav ISO-følsomhed Høj ISO-følsomhed (Auto) Du kan reducere billedslør i mørke omgivelser eller for motiver i bevægelse ved at hæve ISO-følsomheden (vælg et højere tal). Men der er tendens til, at jo højere ISOfølsomhedstal, desto mere støj kommer der på billederne. Vælg et ISO-følsomhedstal i overensstemmelse med optageforholdene. Hvis du vil have flere oplysninger om ISO-følsomhed, skal du se side 9. Du kan kun vælge fra [ISO AUTO], [ISO 100] til [ISO 400], når kameraet er indstillet til Serieoptagelse eller Eksponeringsniveau. Når du optager under lyse forhold, forstærker kameraet automatisk tonegengivelsen for at forhindre, at billederne bliver hvidlige (undtagen når [ISO] er indstillet til [ISO 100]). Brug af optagefunktioner 47

48 Optagemenu Flere oplysninger om betjening 1 side 38 Lysmålermetode: Valg af målemetode Vælger den målemetode, som indstiller, hvilken del af motivet der skal måles på for at bestemme eksponeringen. (Multi) (Center) (Spot) (Kun for et stillbillede) Deler motivet op i flere områder, og måler hvert område. Kameraet bestemmer en velafbalanceret eksponering (Måling på flere mønstre). Måler billedets midte og bestemmer eksponeringen baseret på lysstyrken af motivet der (Centreret måling). Måler kun en del af motivet (Punktmåling). Denne funktion er praktisk, når motivet belyses bagfra, eller når der er kraftig kontrast mellem motivet og baggrunden. Kryds til punktmåling Placeres på motivet Hvis du vil have flere oplysninger om eksponering, skal du se side 9. Ved brug af punktmåling eller centreret måling anbefales det at indstille [Fokus] til [Center-AF] for at fokusere på målepositionen (side 49). Du kan kun vælge lysmålermetoden, når [Registrering af ansigter] er indstillet til [Fra]. 48

Cyber-shot Håndbog DSC-T300. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-T300. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-T300 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne håndbog grundigt igennem

Læs mere

Din brugermanual SONY CYBER-SHOT DSC-W300 http://da.yourpdfguides.com/dref/1097879

Din brugermanual SONY CYBER-SHOT DSC-W300 http://da.yourpdfguides.com/dref/1097879 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-H20. 2009 Sony Corporation 4-133-903-31(1)

Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-H20. 2009 Sony Corporation 4-133-903-31(1) Cyber-shot Håndbog DSC-H20 2009 Sony Corporation 4-133-903-31(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den pågældende side. Dette er praktisk, når du leder efter

Læs mere

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-S2000/S2100. 2010 Sony Corporation 4-166-209-31(1)

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-S2000/S2100. 2010 Sony Corporation 4-166-209-31(1) Cyber-shot Håndbog DSC-S2000/S2100 2010 Sony Corporation 4-166-209-31(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Dette er praktisk ved søgning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Betjeningssøgning. HOME/MENUsøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-T77/T700. 2008 Sony Corporation 4-000-948-31(1)

Indholdsfortegnelse. Betjeningssøgning. HOME/MENUsøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-T77/T700. 2008 Sony Corporation 4-000-948-31(1) Cyber-shot Håndbog DSC-T77/T700 2008 Sony Corporation 4-000-948-31(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Søg efter oplysninger vha. funktion.

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-W320/W330. Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks

Cyber-shot Håndbog DSC-W320/W330. Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks Cyber-shot Håndbog DSC-W320/W330 2010 Sony Corporation 4-166-051-32(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den pågældende side. Dette er praktisk, når du leder

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-S730. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-S730. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af menuen Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-S730 Vær venlig før betjening af enheden at læse denne håndbog grundigt sammen med "Betjeningsvejledning"

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-T99/T99D/T99C/T99DC. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks

Cyber-shot Håndbog DSC-T99/T99D/T99C/T99DC. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks Cyber-shot Håndbog DSC-T99/T99D/T99C/T99DC 2010 Sony Corporation 4-199-717-31(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Dette er praktisk ved

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-N2. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-N2. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Avancerede handlinger Brug af menuen Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-N2 Før du betjener apparatet, skal du læse denne håndbog "Betjeningsvejledning"

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-H3. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-H3. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-H3 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne håndbog grundigt sammen

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-S650/S700. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-S650/S700. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af menuen Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-S650/S700 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne håndbog og "Betjeningsvejledning"

Læs mere

Dansk ADVARSEL. Til kunder i Europa

Dansk ADVARSEL. Til kunder i Europa Dansk ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-W180/W190. 2009 Sony Corporation 4-143-376-31(1)

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-W180/W190. 2009 Sony Corporation 4-143-376-31(1) Cyber-shot Håndbog DSC-W180/W190 2009 Sony Corporation 4-143-376-31(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Dette er praktisk ved søgning efter

Læs mere

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-W310. 2010 Sony Corporation 4-169-315-32(1)

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-W310. 2010 Sony Corporation 4-169-315-32(1) Cyber-shot Håndbog DSC-W310 2010 Sony Corporation 4-169-315-32(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Dette er praktisk ved søgning efter

Læs mere

Din brugermanual SONY DSC-WX5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2806628

Din brugermanual SONY DSC-WX5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2806628 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-T2. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-T2. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-T2 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne håndbog grundigt igennem

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-W350/W360/W380/W390. Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks

Cyber-shot Håndbog DSC-W350/W360/W380/W390. Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks Cyber-shot Håndbog DSC-W350/W360/W380/W390 2010 Sony Corporation 4-162-399-31(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den pågældende side. Dette er praktisk, når

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-W35/W55. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-W35/W55. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af menuen Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-W35/W55 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne håndbog og "Betjeningsvejledning"

Læs mere

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-TX5. 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1)

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-TX5. 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1) Cyber-shot Håndbog DSC-TX5 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Dette er praktisk ved søgning efter en

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART R827 http://da.yourpdfguides.com/dref/4134181

Din brugermanual HP PHOTOSMART R827 http://da.yourpdfguides.com/dref/4134181 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART R827 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-HX5/HX5V/HX5C. Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks

Cyber-shot Håndbog DSC-HX5/HX5V/HX5C. Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks Cyber-shot Håndbog DSC-HX5/HX5V/HX5C 2010 Sony Corporation 4-172-670-32(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den pågældende side. Dette er praktisk, når du leder

Læs mere

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1)

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1) NEX-3/NEX-5/NEX-5C De 3D-funktioner, som denne firmwareopdatering giver mulighed for, beskrives i denne brochure. Se under "Betjeningsvejledning" og "α Håndbog", hvor sidstnævnte findes på den medfølgende

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-S950. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-S950. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af menuen Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-S950 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne håndbog grundigt sammen med "Betjeningsvejledning"

Læs mere

HP Photosmart M730 -serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart M730 -serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart M730 -serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART M537 http://da.yourpdfguides.com/dref/919249

Din brugermanual HP PHOTOSMART M537 http://da.yourpdfguides.com/dref/919249 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART M537 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

A-DTS-100-32(1) 2010 Sony Corporation

A-DTS-100-32(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C De nye funktioner fra denne firmwareopdatering og deres respektive handlinger beskrives her. Se under "Betjeningsvejledning" og "α Håndbog", der findes på den medfølgende cd-rom. 2010

Læs mere

Håndbog til Mobilt HD Snap-kamera

Håndbog til Mobilt HD Snap-kamera VKLIK! Indholdsfortegnelse Kom godt i gang Grundlæggende betjening Håndbog til Mobilt HD Snap-kamera MHS-CM1/CM3 Brug af funktioner til optagelse Brug af funktioner til visning Tilpasning af indstillingerne

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

DSC-RX100. Brugervejledning 4-432-945-32(1) DK 1. Cyber-shot-brugervejledning. Hovedside. Inden brug. Optagelse. Visning

DSC-RX100. Brugervejledning 4-432-945-32(1) DK 1. Cyber-shot-brugervejledning. Hovedside. Inden brug. Optagelse. Visning 4-432-945-32(1) Cyber-shot-brugervejledning Hovedside () DSC-RX100 Brugervejledning Brug denne vejledning hvis der skulle opstå problemer, eller du har spørgsmål vedrørende kameraet. af billeder på et

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG WB100 http://da.yourpdfguides.com/dref/4565967

Din brugermanual SAMSUNG WB100 http://da.yourpdfguides.com/dref/4565967 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP Photosmart R740-serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart R740-serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart R740-serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

RM-LVR1. Live-View Remote

RM-LVR1. Live-View Remote Live-View Remote RM-LVR1 Denne håndbog er et supplement til denne enheds betjeningsvejledning. Den beskriver nogle tilføjede eller ændrede funktioner samt deres betjening. Se også betjeningsvejledningen

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-W80/W85/W90. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-W80/W85/W90. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af funktioner til optagelse Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-W80/W85/W90 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne håndbog

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-W300. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-W300. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-W300 Før du tager enheden i brug, skal du læse denne Håndbog omhyggeligt sammen

Læs mere

HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

1. Få dit kamera at kende. 2. Funktionelle dele

1. Få dit kamera at kende. 2. Funktionelle dele VIGTIGT - Undlad at åbne dækslet under vand. - Luk batteridækslet ordentligt for bedste vand forsegling. - Skyl med rent vand efter brugte og holde det tørt til opbevaring. 1. Få dit kamera at kende 3M

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

ADVARSEL FORSIGTIG VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUKTIONER

ADVARSEL FORSIGTIG VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUKTIONER A-fatning ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUKTIONER GEM DISSE INSTRUKTIONER FARE LÆS OMHYGGELIGT DISSE

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

Din brugermanual PANASONIC LUMIX DMC-FS14EB http://da.yourpdfguides.com/dref/5622788

Din brugermanual PANASONIC LUMIX DMC-FS14EB http://da.yourpdfguides.com/dref/5622788 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer.

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Der er ikke mange billeder, der er perfekte fra starten. Du kan gøre billeder bedre ved hjælp af de værktøjer som vises, når du åbner

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-T100. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-T100. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af funktioner til optagelse Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-T100 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugervejledning

Læs mere

Din brugermanual SONY CYBER-SHOT DSC-H3

Din brugermanual SONY CYBER-SHOT DSC-H3 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF-S18-135mm f/3,5-5,6 IS objektivet er et high-performance zoomobjektiv med en stor forstørrelsesevne, der er

Læs mere

Din brugermanual PANASONIC LUMIX DMC-S5 http://da.yourpdfguides.com/dref/5616128

Din brugermanual PANASONIC LUMIX DMC-S5 http://da.yourpdfguides.com/dref/5616128 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS EF-S55-250mm f/4-5.6 IS DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF-S55-250mm f/4-5,6 IS objektivet er et high-performance telezoomobjektiv, der er udstyret med en billedstabilisator

Læs mere

HP Photosmart M425/M525 Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart M425/M525 Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart M425/M525 Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-189-193-34(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog Menusøgning Indeks 2010 Sony Corporation DK NEX-3/NEX-5/NEX-5C Bemærkninger om brug af kameraet Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

Spejlreflekskamera. for begyndere. v/ Frode Vinter ( www.frodevinter.dk )

Spejlreflekskamera. for begyndere. v/ Frode Vinter ( www.frodevinter.dk ) Spejlreflekskamera for begyndere v/ Frode Vinter ( www.frodevinter.dk ) Hvordan skal jeg indstille kameraet Bevæger motivet sig Nej Brug A / Av Hvordan skal baggrunden være Skarp Uskarp Mindre bevægelse

Læs mere

Brugervejledning/ Fejlsøgning

Brugervejledning/ Fejlsøgning Digitalkamera Brugervejledning/ Fejlsøgning Betjeningsvejledning Læs denne vejledning og "Læs dette først" (særskilt vejledning) grundigt, inden du tager enheden i brug, og gem den til senere brug. Ejer-registrering

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Brugervejledning/ fejlfinding

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Brugervejledning/ fejlfinding 2-689-106-81 (1) Før betjeningen Brug af optagefunktionerne Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Brugervejledning/ fejlfinding 100 DSLR-A100 Brug af visningsfunktionerne Brug af menuen Brug af

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-S800. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-S800. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af menuen Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-S800 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne håndbog grundigt igennem sammen

Læs mere

Automatisk - Kameraet finder selv den bedste hvidbalance. Fungerer fint i langt de fleste tilfælde.

Automatisk - Kameraet finder selv den bedste hvidbalance. Fungerer fint i langt de fleste tilfælde. Kameraindstillinger Det digitale kamera har mange indstillinger, som beskrives i den medfølgende manual på mere eller mindre forståelig vis. Da mulighederne for individuel indstilling varierer fra kamera

Læs mere

Macro. Makro betyder i fotosammenhæng alt, hvad der er under mindste-afstanden i "normal" fokuseringsområdet.

Macro. Makro betyder i fotosammenhæng alt, hvad der er under mindste-afstanden i normal fokuseringsområdet. Makro betyder i fotosammenhæng alt, hvad der er under mindste-afstanden i "normal" fokuseringsområdet. -men det bliver du nok ikke klogere af. Det er historisk begrundet fra filmkameraernes tid, hvor man

Læs mere

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Dansk DANISH 404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 404 Version 1.1 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning.

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART M627 http://da.yourpdfguides.com/dref/919328

Din brugermanual HP PHOTOSMART M627 http://da.yourpdfguides.com/dref/919328 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART M627 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual SONY CYBER-SHOT DSC-H7

Din brugermanual SONY CYBER-SHOT DSC-H7 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

Kend din Easi-Speak optager

Kend din Easi-Speak optager Kend din Easi-Speak optager Easi-Speak Kontrol-symboler Optag og afspil for første gang Tænd for Easi-Speak ved at skubbe On-Off-knappen mod On indtil statuslampen blinker eller lyser vedvarende ORANGE.

Læs mere

Din brugermanual SONY CYBER-SHOT DSC-N1

Din brugermanual SONY CYBER-SHOT DSC-N1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

10 tips til panorering og motiver i bevægelse

10 tips til panorering og motiver i bevægelse 10 tips til panorering og motiver i bevægelse Panorering er en effektiv måde at vise bevægelse i et foto. Det tilfører fotoet en masse dynamik, og gør dine fotos mere levende. Teknikken er ikke svær hvis

Læs mere

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E De nye funktioner, som leveres af denne firmware-opdatering, og deres respektive betjening beskrives her. Se Betjeningsvejledning på dit kamera/videokamera og LA-EA2 Fatningsadapter,

Læs mere

Windows XP. Tilpasning af computeren

Windows XP. Tilpasning af computeren Side 1 af 12 Windows XP Tilpasning af computeren Indhold Indhold...1 Indledning...2 Mus...2 Venstrehåndet...2 Dobbeltklikke...2 Musemarkøren...3 Musens følsomhed...3 Scrollehjul...4 Indstilling af Skærm...4

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Digitalt Kodak EasyShare CX6330-zoomkamera

Digitalt Kodak EasyShare CX6330-zoomkamera Digitalt Kodak EasyShare CX6330-zoomkamera Brugerhåndbog www.kodak.com Se interaktive øvelser på www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 Eastman Kodak Company,

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-H50. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-H50. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-H50 Før du tager enheden i brug, skal du læse denne Håndbog omhyggeligt sammen

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

SP-310 SP-350. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Læs de detaljerede forklaringer til alle funktionerne for at få størst mulig glæde af kameraet.

SP-310 SP-350. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Læs de detaljerede forklaringer til alle funktionerne for at få størst mulig glæde af kameraet. DIGITALKAMERA SP-30 SP-350 Betjeningsvejledning DK Læs de detaljerede forklaringer til alle funktionerne for at få størst mulig glæde af kameraet. Grundlæggende betjening Grundlæggende optagelse Forfinet

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dobbelt objektiv Brugerhåndbog

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dobbelt objektiv Brugerhåndbog Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dobbelt objektiv Brugerhåndbog www.kodak.com Se interaktive øvelser på www.kodak.com/go/howto Du kan få hjælp til kameraet på www.kodak.com/go/v570support Eastman

Læs mere

Brugervejledning. Digitalkamera

Brugervejledning. Digitalkamera Digitalkamera De Brugervejledning Tak fordi du købte dette CASIO-produkt. Inden du anvender det, skal du læse de forholdsregler, der er indeholdt i denne brugervejledning. Opbevar brugervejledningen på

Læs mere

Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-W Sony Corporation (1)

Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-W Sony Corporation (1) Cyber-shot Håndbog DSC-W370 2010 Sony Corporation 4-181-206-22(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den pågældende side. Dette er praktisk, når du leder efter

Læs mere

MINOX CD 25. Brugsanvisning

MINOX CD 25. Brugsanvisning Brugsanvisning MINOX GmbH Walter-Zapp-Str. 4 D-35578 Wetzlar Tel. +49(0)64 41-917-0 Fax +49(0)64 41-917- 601 Internet: http://www.minox.com email: info@minox.com 960 322 FLW/II/98/L MINOX CD 25 1 Betjeningselementer

Læs mere

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Vejledning til hurtig start Denne vejledning hjælper dig til at kunne anvende dit kamera med det samme.

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Vejledning til hurtig start Denne vejledning hjælper dig til at kunne anvende dit kamera med det samme. DIGITALKAMERA DK Betjeningsvejledning Vejledning til hurtig start Denne vejledning hjælper dig til at kunne anvende dit kamera med det samme. Brug af knapper Brug af menuer Printning af billeder Sådan

Læs mere

Din brugermanual EPSON L-500V http://da.yourpdfguides.com/dref/557134

Din brugermanual EPSON L-500V http://da.yourpdfguides.com/dref/557134 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Brugervejledning/ Fejlsøgning

Brugervejledning/ Fejlsøgning Digitalkamera Brugervejledning/ Fejlsøgning Betjeningsvejledning Læs denne vejledning og "Læs dette først" (særskilt vejledning) grundigt, inden du tager enheden i brug, og gem den til senere brug. Ejer-registrering

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

etrex 10 lynstartvejledning

etrex 10 lynstartvejledning etrex 10 lynstartvejledning Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Når du bruger

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-S500. Brug af kameraet. Digital Still Camera. Digital Still Camera. Brug af menuen. Brug af skærmen Opsætning

Cyber-shot Håndbog DSC-S500. Brug af kameraet. Digital Still Camera. Digital Still Camera. Brug af menuen. Brug af skærmen Opsætning Brug af kameraet Brug af menuen Digital Still Camera Cyber-shot Håndbog Brug af skærmen Opsætning Brug af computeren DSC-S500 Udskrivning af stillbilleder Tilslutning af kameraet til et tv Digital Still

Læs mere

Arbejde med foto og video

Arbejde med foto og video Arbejde med foto og video Leif Smidt november 2015 Side 1 Kamera Fordi den er så lille og let og har en vældig god skærm, er ipaden ganske udmærket til at tage og vise billeder. Billederne kan du tage

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Håndbog. Mobilt HD Snap-kamera MHS-PM5/PM5K. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! Kom godt i gang. Grundlæggende betjening

Håndbog. Mobilt HD Snap-kamera MHS-PM5/PM5K. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! Kom godt i gang. Grundlæggende betjening VKLIK! Indholdsfortegnelse Kom godt i gang Grundlæggende betjening Brug af kameraet på din computer Brug af funktioner til optagelse Brug af funktioner til visning Tilpasning af indstillingerne Anvendelse

Læs mere