Tosprogede børn i dagtilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tosprogede børn i dagtilbud"

Transkript

1 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist uenige i, at de føler sig klædt på til at arbejde med tosprogede børn. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt medlemmerne i forbundets medlemspanel. Undersøgelsen er gennemført i november 2015, og i alt har besvaret spørgsmålene om tosprogede børn. Spørgsmålene er stillet til medlemmer, der arbejder i vuggestue, børnehave, SFO eller dagpleje, og som dagligt arbejder med tosprogede børn, herunder flygtninge. Hovedkonklusioner 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Halvdelen har haft tosprogede børn med vestlig baggrund, mens 6 ud af 10 har haft børn med ikke-vestlig baggrund. Der er en større andel i dagsinstitution/sfo end i dagplejen, som har arbejdet med tosprogede børn. Hver tredje oplever ofte eller altid sprogbarrierer i forhold til tosprogede børn, mens halvdelen ofte eller altid oplever sprogbarrierer i forhold til forældrene. Medlemmerne oplever i højere grad sprogbarrierer ved børn med ikke-vestlig baggrund end ved børn med vestlig baggrund. 28 procent af medlemmerne oplever ofte, meget ofte eller altid udfordringer med kulturelle forskelle, mens 27 procent ofte, meget ofte eller altid oplever udfordringer i forbindelse med ønsker om særlig kost. Medlemmerne oplever oftere disse udfordringer, når børnene har ikkevestlig baggrund, end når de har vestlig baggrund. Hvert tredje medlem er helt eller delvist uenige i, at de føler sig klædt på til at arbejde med tosprogede børn. Der er flere i dagplejen end i daginstitution/sfo, som er enige i, at de føler sig klædt på til dette. Halvdelen af FOA-medlemmerne er helt eller delvist enige i, at deres arbejde er tilrettelagt, så de har gode muligheder for at tage hånd om de tosprogede børn i børnegruppen. Andelen er større i dagplejen end i daginstitution/sfo. KONTAKT Rapport udarbejdet af: FOA Kampagne og Analyse Presse/Fagbladet: Politisk ansvarlig: Amalie Dam-Hansen Tlf Inge Frölich Tlf:

2 Tosprogede børn i dagtilbud 2 2 ud af 3 medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsplads har fokus på at støtte tosprogede børn. Andelen er større i daginstitution/sfo end i dagplejen. Medlemmerne har haft mulighed for at skrive uddybende kommentarer om deres arbejde med tosprogede børn. Kommentarerne handler blandt andet om udfordringer med sprogbarrierer og kulturelle forskelle, behovet for bedre normering samt behovet for tolkehjælp. Derudover handler en del kommentarer om de særlige udfordringer i forbindelse med modtagelsen af flygtningebørn. Endelig er medlemmerne kommet med forslag til pædagogiske tiltag, som er særligt gode i forhold til tosprogede børn. Her nævnes blandt andet koncentreret sprogstimulering, sanglege, fysiske aktiviteter samt forskellige organisatoriske tiltag. 4 ud af 5 har haft tosprogede børn i deres børnegruppe Medlemmerne i daginstitution/sfo og dagpleje er blevet spurgt til, om de inden for de seneste 2 år har haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Deres svar kan ses i figur 1 nedenfor. Figur 1. Har der inden for de seneste 2 år været tosprogede børn i din børnegruppe? Fordelt på arbejdssted. Daginstitution eller SFO (642) 9% 58% 73% Dagpleje (463) 37% 37% 44% Ja, tosprogede børn med vestlig baggrund (fx svensk, tysk, polsk, amerikansk, australsk) Ja, tosprogede med ikke-vestlig baggrund (fx tyrkisk, syrisk, afrikansk) Nej I alt (1.105) 49% 61% 20% 0% 20% 40% 60% 80% Antal svar: I parentes er angivet antal svar inden for hvert arbejdssted. Det har været muligt både at krydse af i Ja, tosprogede børn med vestlig baggrund og Ja, tosprogede med ikke-vestlige baggrund, hvorfor andelene ikke summerer til 100 %. 0-1 % har svaret Ved ikke og er ikke medtaget i figuren. Forskellen mellem daginstitution/sfo og dagpleje er statistisk sikker.

3 Tosprogede børn i dagtilbud 3 Figur 1 viser, at hver femte (20 %) svarer, at de ikke har haft tosprogede børn i deres børnegruppe i de seneste to år. Halvdelen (49 %) svarer, at de har haft tosprogede børn med vestlig baggrund, mens 6 ud af 10 (61 %) svarer, at de har haft tosprogede børn med ikke-vestlig baggrund. I alt har 4 ud af 5 haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Der er en større andel i dagsinstitution/sfo end i dagplejen, som har arbejdet med tosprogede børn. Her har 58 procent haft tosprogede børn med vestlig baggrund, og 73 procent haft tosprogede børn med ikke-vestlig baggrund. I dagplejen er de tilsvarende andele henholdsvis 37 procent og 44 procent. Dette notat handler om, hvilke udfordringer det kan give at have tosprogede børn i børnegruppen, samt hvordan man kan håndtere disse udfordringer. De resterende spørgsmål er derfor kun stillet til dem, som har svaret Ja til, at de har haft tosprogede børn i deres børnegruppe inden for de seneste 2 år. Halvdelen oplever ofte eller altid sprogbarrierer i forhold til forældrene De medlemmer, der har arbejdet med tosprogede børn, er blevet spurgt, hvor ofte de oplever sprogbarrierer. Hver tredje (33 %) svarer, at de ofte eller altid oplever sprogbarrierer i forhold til børnene. Knap en tredjedel (30 %) svarer, at de sjældent eller aldrig oplever sprogbarrierer i forhold til børnene. Der er flere, der oplever sprogbarrierer i forhold til forældrene. Halvdelen (49 %) af medlemmerne svarer, at de ofte eller altid oplever sprogbarrierer i forhold til forældrene, mens 15 procent svarer, at de sjældent eller aldrig oplever sprogbarrierer i forhold til forældrene. Andelene fremgår af figur 2 nedenfor. Figur 2. Hvor ofte oplever du følgende i forbindelse med tosprogede børn i din børnegruppe? Sprogbarrierer i forhold til børnene Sprogbarrierer i forhold til forældrene 40% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 9% 24% 20% 10% 40% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 16% 33% 10% 5% Antal svar: Henholdsvis 874 og % har svaret Ved ikke og er ikke medtaget i figuren. Der er statistisk sikker forskel mellem medlemmernes svar om sprogbarrierer i forhold til børn og sprogbarrierer i forhold til forældre.

4 Tosprogede børn i dagtilbud 4 Oftere sprogbarrierer ved børn med ikke-vestlig baggrund Medlemmerne oplever i højere grad sprogbarrierer ved børn med ikke-vestlig baggrund end ved børn med vestlig baggrund. 20 procent oplever ofte, meget ofte eller altid sprogbarrierer i forhold til børn med vestlig baggrund, mens den tilsvarende andel i forhold til børn med ikke-vestlig baggrund er 37 procent. Ligeledes er der en forskel i forhold til forældrene. 3 ud af 10 (29 %) oplever ofte, meget ofte eller altid sprogbarrierer i forhold til forældre med vestlig baggrund, mens lidt over halvdelen (55 %) oplever sprogbarrierer i forhold til forældre med ikke-vestlig baggrund. Dette fremgår af figur 3 nedenfor. Figur 3. Sprogbarrierer i forhold til børn og forældre. Fordelt på om barnet har vestlig eller ikke-vestlig baggrund. Sprogbarrierer i forhold til børnene Sprogbarrierer i forhold til forældrene Kun vestlig 20% 44% Kun vestlig 29% 39% 32% Kun ikke-vestlig 37% 34% 28% Kun ikke-vestlig 55% 30% 12% 0% 50% 100% Ofte, meget ofte eller altid Nogle gange Sjældent eller meget sjældent 0% 50% 100% Ofte, meget ofte eller altid Nogle gange Sjældent eller meget sjældent Antal svar: 538. Kun ikke-vestlig : 335. Kun vestlig : % har svaret Ved ikke og er ikke medtaget i figuren. Kun vestlig inkluderer de medlemmer, der kun har sat kryds i Ja, tosprogede børn med vestlig baggrund (fx svensk, tysk, polsk, amerikansk, australsk). Kun ikke-vestlig inkluderer de medlemmer, der kun har sat kryds i Ja, tosprogede med ikke-vestlig baggrund (fx tyrkisk, syrisk, afrikansk). Medlemmer, der har sat kryds i begge kategorier eller ikke har haft tosprogede børn i deres børnegruppe, er ikke inkluderet. Spørgsmålet lød således: Hvor ofte oplever du følgende i forbindelse med tosprogede børn i din børnegruppe? Forskellene mellem Kun vestlig og Kun ikke-vestlig er statistisk sikre.

5 Tosprogede børn i dagtilbud 5 Medlemmer oplever oftere sprogbarrierer i daginstitution/sfo end i dagpleje Medlemmer, der arbejder på daginstitution eller i SFO, oplever oftere sprogbarrierer i forhold til tosprogede børn end medlemmer i dagplejen. 35 procent af medlemmerne i daginstitutioner eller SFO oplever ofte, meget ofte eller altid sprogbarrierer i forhold til tosprogede børn, mens det samme gælder for 28 procent i dagplejen. Dette kan ses i figur 4 nedefor. Figur 4. Sprogbarrierer i forhold til børn. Fordelt på arbejdssted. Daginstitution eller SFO (582) 28% Dagpleje (292) 28% 36% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ofte, meget ofte eller altid Nogle gange Sjældent eller meget sjældent Antal svar: 874. Svarene for hhv. dagpleje og daginstitution er angivet i parenteser. 0-2 % har svaret Ved ikke og er ikke medtaget i figuren. Spørgsmålet lød: Hvor ofte oplever du følgende i forbindelse med tosprogede børn i din børnegruppe? Sprogbarrierer i forhold til børn. Forskellene mellem dagpleje og daginstitution/sfo er statistisk sikker. Der er ikke statistisk sikker forskel mellem daginstitution/sfo og dagpleje i forhold til, hvor ofte medlemmerne oplever sprogbarrierer i forhold til forældrene.

6 Tosprogede børn i dagtilbud 6 Udfordringer med kulturelle forskelle og i forbindelse med ønsker om særlig kost Medlemmerne er blevet spurgt, hvor ofte de oplever udfordringer med kulturelle forskelle/skikke i forbindelse med tosprogede børn i deres børnegruppe. De er også blevet spurgt, hvor ofte de oplever udfordringer i forbindelse med ønsker om særlig kost. Deres svar fremgår af figur 5 nedenfor. Figur 5. Hvor ofte oplever du følgende i forbindelse med tosprogede børn i din børnegruppe? Udfordringer med kulturelle forskelle/skikke Udfordringer i forbindelse med ønsker om særlig kost 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 6% 22% 32% 26% 12% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 9% 18% 25% 27% 19% Antal svar: % har svaret Ved ikke og er ikke medtaget i figuren. 28 procent svarer, at de ofte, meget ofte eller altid oplever udfordringer med kulturelle forskelle/skikke. 38 procent svarer, at det sker sjældent, meget sjældent eller aldrig. På spørgsmålet om kost svarer 27 procent, at de ofte, meget ofte eller altid oplever udfordringer i forbindelse med ønsker om særlig kost. 46 procent svarer, at det sker sjældent, meget sjældent eller aldrig. Medlemmerne oplever oftere udfordringer med kulturelle forskelle og ønsker om særlig kost, når børnene har ikke-vestlig baggrund, end når de har vestlig baggrund. 32 procent oplever ofte, meget ofte eller altid udfordringer med kulturelle forskelle, når børnene har en ikke-vestlig baggrund, mens det gælder for 14 procent i forhold til børnene med vestlig baggrund. På spørgsmålet om udfordringer i forbindelse med ønsker om særlig kost, er andelene henholdsvis 31 procent og 9 procent. Dette fremgår af figur 6 næste side.

7 Tosprogede børn i dagtilbud 7 Figur 6. Udfordringer med kulturelle forskelle/skikke og ønsker om særlig kost. Fordelt på om barnet har vestlig eller ikke-vestlig baggrund. Udfordringer med kulturelle forskelle/skikke Udfordringer i forbindelse med ønsker om særlig kost Kun vestlig 14% 23% 61% Kun vestlig 9% 16% 73% Kun ikke-vestlig 32% 33% 32% Kun ikke-vestlig 31% 26% 40% 0% 50% 100% Ofte, meget ofte eller altid Nogle gange Sjældent eller meget sjældent 0% 50% 100% Ofte, meget ofte eller altid Nogle gange Sjældent eller meget sjældent Antal svar: 538. Kun ikke-vestlig : 335. Kun vestlig : % har svaret Ved ikke og er ikke medtaget i figuren. Kun vestlig inkluderer de medlemmer, der kun har sat kryds i Ja, tosprogede børn med vestlig baggrund (fx svensk, tysk, polsk, amerikansk, australsk). Kun ikke-vestlig inkluderer de medlemmer, der kun har sat kryds i Ja, tosprogede med ikke-vestlig baggrund (fx tyrkisk, syrisk, afrikansk). Medlemmer, der har sat kryds i begge kategorier eller ikke har haft tosprogede børn, er ikke inkluderet. Spørgsmålet lød således: Hvor ofte oplever du følgende i forbindelse med tosprogede børn i din børnegruppe? Forskellene mellem Kun vestlig og Kun ikke-vestlig er statistisk sikre. Hver tredje er uenige i, at de er godt klædt på til at arbejde med tosprogede Medlemmerne er blevet spurgt, om de føler sig klædt på til at arbejde med tosprogede børn. Som det fremgår af figur 7 næste side, svarer 15 procent af medlemmerne, at de er helt enige i, at de føler sig klædt på til at arbejde med tosprogede børn. 48 procent er delvist enige, men 32 procent er helt eller delvist uenige. Figur 7 viser også medlemmernes svar fordelt efter, om de arbejder i daginstitution/sfo eller dagpleje.

8 Tosprogede børn i dagtilbud 8 Figur 7. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? -Jeg er godt klædt på til at arbejde med tosprogede børn. Fordelt på arbejdssted. Daginstitution eller SFO (582) 14% 47% 24% 11% 5% Dagpleje (292) 19% 50% 19% 10% 2% I alt (874) 15% 48% 22% 10% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Antal svar: 874. Svarerne i henholdsvis daginstitution/sfo og dagpleje er angivet i parenteser. Der er statistisk sikker forskel mellem daginstitution/sfo og dagpleje på den sammenlagte kategori "Helt eller delvist enig". Resterende forskelle er ikke statistisk sikre. Som det fremgår af figur 7, er der flere i dagplejen end i daginstitution/sfo, som er helt eller delvist enige i, at de føler sig klædt på til at arbejde med tosprogede børn. I dagplejen er det 7 ud af 10 (69 %), som er helt eller delvist enige i, at de er godt klædt på, mens det i daginstitution/sfo er 6 ud af 10 (61 %).

9 Tosprogede børn i dagtilbud 9 Halvdelen er enige i, at deres arbejde er tilrettelagt, så de kan tage hånd om tosprogede børn Halvdelen (49 %) af FOA-medlemmerne er helt eller delvist enige i, at deres arbejde er tilrettelagt, så de har gode muligheder for at tage hånd om de tosprogede børn i børnegruppen. 44 procent er uenige, mens 7 procent har svaret Ved ikke. I dagplejen er der en større andel, som er enige i, at deres arbejde er tilrettelagt, så de har gode muligheder for at tage hånd om tosprogede børn. I dagplejen er 60 procent, som er helt eller delvist enige i det, mens det i daginstitutioner/sfo er 44 procent. Andelen fremgår af figur 8 nedenfor. Figur 8. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? -Mit arbejde er tilrettelagt, så jeg har gode muligheder for at tage hånd om de tosprogede børn i børnegruppen. Fordelt på arbejdssted. Daginstitution eller SFO (582) 9% 29% 18% 8% Dagpleje (292) 21% 39% 25% 11% 4% I alt (874) 13% 36% 28% 16% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Antal svar: 874. Svarerne i henholdsvis daginstitution/sfo og dagpleje er angivet i parenteser. Forskel er statistisk sikker for mellem daginstitution/sfo og dagpleje for "Helt enig" og "Helt uenig samt for de sammenlagte kategorier "Helt eller delvist enig" og "Helt eller delvist uenig".

10 Tosprogede børn i dagtilbud 10 2 ud af 3 af enige i, at deres arbejdsplads har fokus på at støtte tosprogede Medlemmerne er blevet spurgt til, om deres arbejdsplads har fokus på at støtte tosprogede børn. Deres svar fremgår af figur 9 nedenfor. Figur 9. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? -Min arbejdsplads har fokus på at støtte tosprogede børn. Fordelt på arbejdssted. Daginstitution eller SFO (582) 27% 43% 17% 7% 7% Dagpleje (292) 18% 41% 20% 12% 8% I alt (874) 24% 42% 18% 9% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Antal svar: 874. Svarerne i henholdsvis daginstitution/sfo og dagpleje er angivet i parenteser. Forskellen mellem daginstitution/sfo og dagpleje er statistisk sikker for "Helt enig" og "Helt uenig samt for de sammenlagte kategorier "Helt eller delvist enig" og "Helt eller delvist uenig". Hver fjerde (24 %) svarer, at de er helt enige i, at deres arbejdsplads har fokus på at støtte tosprogede børn, mens 42 procent er delvist enige. I alt er 2 ud af 3 (66 %) således enige i, at deres arbejdsplads har fokus på at støtte tosprogede børn, mens hver fjerde (27 %) er helt eller delvist uenige. Blandt medlemmer i daginstitution eller SFO er der flere, som er helt enige i, at deres arbejdsplads har fokus på at støtte tosprogede børn. Her svarer 7 ud af 10 (70 %), at de er helt eller delvist enige, mens det blandt medlemmerne i dagplejen er 6 ud af 10 (59 %). Dette adskiller sig således fra de tidligere spørgsmål. Hvor ansatte i dagplejen i højere grad føler sig klædt på til at arbejde med tosprogede, og i højere grad oplever, at deres arbejde er tilrettelagt, så de kan tage hånd om tosprogede børn, har deres arbejdsplads til gengæld i mindre grad fokus på at støtte tosprogede børn.

11 Tosprogede børn i dagtilbud 11 Åbne kommentarer fra medlemmerne: Udfordringer og løsninger Medlemmerne har haft mulighed for at skrive uddybende kommentarer om deres arbejde med tosprogede børn i dagtilbud. Der var to åbne svarkategorier i undersøgelsen. Det første spørgsmål lød: Hvis du oplever andet i forbindelse med tosprogede børn i børnegruppen, må du meget gerne skrive det her. 105 personer svarede på dette. Det andet spørgsmål, lød: Hvis du har eksempler på pædagogiske tiltag, der er særligt gode i forhold til de tosprogede børn, så må du meget gerne skrive dem her. 129 personer svarede på dette. I dette afsnit gennemgås medlemmernes svar på disse spørgsmål. Svarerne er opdelt i 5 temaer. 1. Sprogbarrierer 2. Kulturelle udfordringer og manglende viden 3. Manglende tid og ressourcer 4. Særlige udfordringer i forhold til flygtningebørn 5. Pædagogiske tiltag Sprogbarrierer 38 kommentarer handler om sprogbarrierer i arbejdet med tosprogede børn. Flere beskriver, hvordan sprogbarrierer kan have uheldige konsekvenser såsom misforståelser i forhold til forældrene og voldelig adfærd hos børnene: Det skaber ofte mange frustrationer i forhold til sprog og kommunikation, og der sker sommetider en meget udadreagerende adfærd med spark og bid. Pædagogmedhjælper/pædagogisk assistent i en børnehave På grund af sproget kan der være mange misforståelser i forhold til forældrene. Jeg føler ikke, at jeg kan give samme sjove historier til forældrene om deres børn, og det giver mig en følelse af afmagt. Dagplejer Mange efterspørger mere tolkehjælp og skriver, at det enten er for svært eller for dyrt at få tolkebistand.

12 Tosprogede børn i dagtilbud 12 De har brug for en mentor/tolk, som kunne følge dem den første tid i institutionen. De er på herrens mark, og vi kan ofte ikke kommunikere med dem. Pædagogmedhjælper/pædagogisk assistent i en børnehave Blandt kommentarerne er der også positive historier om alternative måder at kommunikere med forældrene: Jeg har lige haft et barn fra Syrien i gæstepleje, og det gik godt. Faren kunne lidt dansk, ingen engelsk, men jeg viste billeder fra min ipad, så han kunne se, hvad vi havde lavet den dag, og jeg tegnede et ur for at vise, hvornår jeg lukkede. Dagplejer Flere beskriver, hvordan en fokuseret indsat kan sikre en god sprogudvikling hos børnene. Nogle steder har man for eksempel ansat en sprogpædagog eller en tale-høre-konsulent. Flere beskriver også, at det er lettere at lære børnene sproget, hvis de får dem tidligt, helst allerede i vuggestuealderen. Kulturelle udfordringer og manglende viden 18 kommentarer handler om kulturelle udfordringer i mødet med tosprogede børn og deres forældre. Flere oplever eksempelvis, at de tosprogede børn har andre søvnrytmer, eller at de har svært ved at vænne sig til maden. Flere påpeger, at forældrene ikke er vant til dagtilbud, som de fungerer i Danmark. Eksempelvis kan der opstå misforståelser omkring hente- og bringe-tider. Et af medlemmerne beskriver, hvordan de har løst denne udfordring ved at lave en videofilm: Vi har lavet en videofilm, som benyttes, så forældrene kan se, hvad en dagpleje er. De er jo ikke vant til at aflevere deres barn til andre. Dagplejer.

13 Tosprogede børn i dagtilbud 13 I kommentarerne om kulturelle udfordringer efterspørger mange mere viden om den kultur, som de tosprogede børn kommer fra: Man kender alt for lidt til de tosprogede børns baggrund, altså hvad de har med "i bagagen". Pædagogmedhjælper i en daginstitution/sfo Mange medlemmer efterspørger derfor kurser i, hvordan man bedst håndterer tosprogede børn. Et medlem skriver, at det ofte er pædagogerne, der bliver sendt afsted på kurser, men at pædagogmedhjælperne mangler at blive uddannet til arbejdet med tosprogede børn. Flere medlemmer skriver, at de selv gør en stor indsats for at sætte sig ind i de tosprogede børns kulturer: Jeg sætter mig ind i deres kultur og deres skikke for at se, om de fejrer de samme ting. Jeg ser også på deres kost. Pædagogmedhjælper/pædagogisk assistent i en børnehave Manglende tid og ressourcer 44 kommentarer handler om manglende tid og ressourcer. Medlemmerne efterspørger, at der bliver tilført flere ressourcer, når de skal tage sig af de tosprogede børn, herunder også flygtningebørnene. De vil gerne have en bedre normering og mere tid til eksempelvis sprogtræning. Den manglende tid har flere negative konsekvenser. I de nedenstående kommentarer forklarer to medlemmer, hvilke konsekvenser den manglende tid har: Jeg synes, at der mangler tid til at inkludere dem i børnegruppen. Pædagogmedhjælper/pædagogisk assistent i en vuggestue

14 Tosprogede børn i dagtilbud 14 Der er jo ikke sat ekstra tid af til de tosprogede børn, så tiden bliver taget fra andre vigtige ting. Vi når aldrig i bund, og der er altid noget, der bliver forsømt. Pædagog i en børnehave Endelig er flere medlemmer kritiske i forhold til fordelingen af tosprogede børn mellem dagtilbuddene i kommunen. Eksempelvis skriver et medlem: Der er en skæv fordeling af tosprogede børn i kommunens dagtilbud. Min arbejdsplads har pt. 56 % tosprogede børn, hvor andre institutioner i kommunen næsten ingen har. Desværre følger der ikke ekstra midler med til os. Pædagogmedhjælper/pædagogiske assistent i en vuggestue Særlige udfordringer med flygtningebørn Mange dagtilbud oplever i disse år, at de skal tage imod flygtninge. 1 Det er tydeligt at se på medlemmernes kommentarer, at der er nogle særlige udfordringer forbundet med at skulle tage sig af flygtningebørnene. Især bliver det nævnt, at der kan være særlige udfordringer i forhold til, at børnene har traumatiske oplevelser i bagagen. Medlemmerne efterspørger derfor, at de bliver klædt bedre på til opgaven. De vil gerne på kursus om flygtninge og krigstraumer, og de efterspørger flere ressourcer og mere tolkebistand. De to nedenstående citater illustrerer nogle af de udfordringer, som medlemmerne møder: Vi har gennem de sidste par år modtaget meget traumatiserede familier, men har på intet tidspunkt modtaget vejledning i, hvordan vi bedst agerer i forhold til disse familier. Børnene bliver gerne indskrevet med få ugers varsel, og vi må hver eneste gang agere intuitivt. Pædagogmedhjælper/pædagogisk assistent i en børnehave 1 Læs mere om dette i Fagbladet FOA fra februar 2016

15 Tosprogede børn i dagtilbud 15 Pædagogiske tiltag Medlemmerne har mange forslag til pædagogiske tiltag, som er særligt gode i forhold til tosprogede børn. De pædagogiske tiltag har både til formål at sikre sprogstimulering af de tosprogede børn samt børnenes inklusion og trivsel. Eksempelvis skriver et medlem: Jeg har benyttet mig af at lave en bog til barnet med billeder af det, vi laver i løbet af dagen. Under billedet skriver jeg kort, hvad der sker. Så har både barn og forældre noget at snakke om derhjemme, samtidig med at de kan øve sig på det danske. Pædagogmedhjælper/pædagogisk assistent i en børnehave Netop kommunikationen med forældrene bliver af mange påpeget som helt centralt for at sikre en vellykket integration. Blandt de tiltag, der specifikt handler om sprog, er forskellige sproglege og sprogspil, sanglege samt dialogisk læsning. Flere medlemmer foreslår også at bruge piktogrammer og forskellige lærings-apps til ipads. Mange påpeger også, at det er vigtigt at have fokus på aktiviteter, hvor alle kan være med, selvom de ikke kan snakke sproget så godt. Et medlem skriver: Vi har fokus på både verbale og nonverbale udtryksformer for at kunne danne fællesskaber på vej mod det fælles sprog. Tegne sammen, male sammen, bevæge sig sammen, grine sammen. Pædagog i SFO/fritidshjem Endelig handler mange kommentarer om organisatoriske tiltag. Flere skriver, at det er godt at arbejde med små børnegrupper, fordi man på den måde bedre kan sikre inklusion. Derudover foreslår mange at ansætte en pædagog/sprogkoordinator, som har særligt fokus op de tosprogede børn. Endelig beskriver nogle dagplejere, hvordan de indgår i forskellige sparringsnetværk i samarbejde med kommunen.

16 Tosprogede børn i dagtilbud 16 Der var mange forslag til pædagogiske tiltag blandt kommentarerne. De nedenstående kommentarer kan eventuelt bruges til inspiration: o o o o o o o o Skole til tosprogede børn én formiddag om ugen. Jeg var med i et forsøg først på året, gav rigtig gode resultater. Det er altid godt at have en eller anden form for arbejde i køkkenet, da man her lærer meget om både børn og sprog. Rollelege, hvor man inddrager dansktalende børn sammen med det nye barn. Gør ting enkelt, f.eks. lav noget kreativt eller tag ud i naturen. Få fokus væk fra det talte sprog og over til hændernes og kroppens sprog. Så følger de talte ord og nysgerrigheden for at lære ofte naturligt med. Mappe, hvor børn/forældre/personale kan sætte billeder ind af ting fra hverdagen og skrive navnet på tingene på dansk og på barnets eget sprog. Så kan alle kigge i den og snakke om den. Klip billeder ud fra reklamer med mad, tøj, legetøj, dyner, dyr osv. Klæb billederne på et stykke papir og inddel det i ting til at sove med, lege med, udendørsting, frokost osv. Så kan man på den måde forberede børn/forældre på, hvad der skal ske. Brug af babytegn/tegn til tale er et super arbejdsredskab. Det giver hurtigere barnet mulighed for at udtrykke behov vha. tegn. Man skal ud at opleve dansk kultur, fx tage på bondegård.

17 Tosprogede børn i dagtilbud 17 Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen er gennemført i perioden november Indsamlingsmetode Data er indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel. Der blev udsendt én påmindelse i indsamlingsperioden. Målgruppen Spørgsmålene er stillet til medlemmer, der i undersøgelsen har angivet, at de arbejder i vuggestue, børnehave, SFO eller i dagpleje. Kun de medlemmer, der på første spørgsmål svarede, at de inden for de seneste 2 år har haft tosprogede børn i deres børnegruppe, fik resten af spørgsmålene. Da undersøgelsen er baseret på en stikprøve af FOAs erhvervsaktive medlemmer, er tallene forbundet med en statistisk usikkerhed. Alle forskelle fremhævet i notatet er statistisk signifikante ved et signifikansniveau på minimum 95 %, med mindre andet er nævnt. Hermed kan vi med 95 % sikkerhed sige, at der er tale om reelle forskelle og ikke blot tilfældigheder. Antal besvarelser og svarprocent I alt medlemmer af forbundets medlemspanel blev inviteret til undersøgelsen. 255 e- mailadresser viste sig at være uvirksomme, så det reelle antal inviterede var I alt medlemmer medvirkede i undersøgelsen gennemførte undersøgelsen fuldt ud, og 330 afgav nogen svar. Den samlede svarprocent var 51. Repræsentativitet Medlemmer med tillidshverv er overrepræsenteret, men deres besvarelser ændrer ikke på det generelle resultat. Repræsentativitet er ikke undersøgt nærmere. Vægtning af data Der er ikke anvendt vægtning af data.

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Brugen af bleer i ældreplejen

Brugen af bleer i ældreplejen 11. december 2015 Brugen af bleer i ældreplejen 31 procent af FOAs medlemmer på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje 16. april 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 11. juni 2014 Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter FOA har i perioden 28. april til 9. maj 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA Kampagne og Analyse Januar 2013 Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA har i perioden i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Ledsagerordningen på landets bosteder

Ledsagerordningen på landets bosteder 3. juni 2014 Ledsagerordningen på landets bosteder FOA har i perioden 24. maj til 2. juni 2014 gennemført en undersøgelse af ledsagerordningen blandt omsorgsmedhjælpere på landets bosteder. 530 medlemmer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA Kampagne og Analyse September 2011 Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA har i perioden 22.august 2011 til 30. august 2011 gennemført et rundspørge om bl.a. børns madvaner

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA Kampagne og Analyse 19. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA har i perioden 12. marts til 23. marts gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om spise-/frokostpauser.

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Forældresamarbejde. 4. november 2014

Forældresamarbejde. 4. november 2014 4. november 2014 Forældresamarbejde FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september gennemført en undersøgelse om forældresamarbejde blandt 376 medlemmer ansat i daginstitutioner, SFO er og i dagplejen.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

Kemikalier på arbejdspladsen

Kemikalier på arbejdspladsen 6. maj 2014 Kemikalier på arbejdspladsen FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om kemikalier på arbejdspladsen blandt samtlige medlemmer med e-mailadresse i forbundets Kost-

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen Kampagne og analyse 21. juni 2011 Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser medlemmerne oplever i ældreplejen. Undersøgelsen

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 13. november 2014 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere FOA har i perioden 1.-14. oktober 2014 gennemført en undersøgelse blandt omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter om vold og

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem.

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem. 8. juni 2015 Ludomani 7 procent af FOAs medlemmer har oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem inden for de seneste 5 år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt medlemmerne

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Dørsøgende demente. 8. marts 2016

Dørsøgende demente. 8. marts 2016 8. marts 2016 Dørsøgende demente 7 ud af 10 medlemmer, der arbejder på plejehjem/plejecenter, har det seneste år oplevet, at en dement beboer har forladt hjemmet og ikke kunne finde hjem ved egen hjælp.

Læs mere

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse 1 Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse Over 8 ud af 10 af FOAs medlemmer mener, at FOA har nogen eller stor indflydelse på løn- og ansættelsesvilkår. Til gengæld

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Demente i ældreplejen

Demente i ældreplejen 24. september 2014 Demente i ældreplejen FOA har i perioden fra den 11. til den 22. september gennemført en undersøgelse blandt 786 medlemmer i ældreplejen om deres arbejde med demente. Kun medlemmer af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Mange oplever færre magtanvendelser

Mange oplever færre magtanvendelser 30. april 2015 Mange oplever færre magtanvendelser En fjerdedel af sosu erne i FOA oplever færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Formål

1 Indledning. 1.1 Formål 1 Indledning 1.1 Formål Rapporten hvilken oplevelse FOAs medlemmer har mht. arbejdspres. Data kommer fra undersøgelsen Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø fra 2010, der belyste arbejdsmiljøet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning

Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 28. februar 2011 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA undersøgte i januar 2011 medlemmernes oplevelser med mobning på arbejdspladsen. Undersøgelsen belyser,

Læs mere

Inklusion i dagtilbud

Inklusion i dagtilbud 7. februar 2014 Inklusion i dagtilbud FOA gennemførte i efteråret 2013 en undersøgelse af inklusion af børn med særlige behov blandt 1284 medlemmer i daginstitutioner, SFO er/fritidshjem, dagplejen og

Læs mere

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi 16. juni 2016 Drømme og opsparing medlemmernes økonomi Mindst 60 procent af FOAs medlemmer sparer op hver måned, og de sparer oftest op til ferier/rejser, uforudsete udgifter eller pension. Det viser en

Læs mere

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente.

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. Det siger FOAs medlemmer om medicinering af demente FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. FOA Kampagne

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere