BRUGERVEJLEDNING L4B+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING L4B+"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING L4B+ EasyGo el-scootere - Brugervejledning (Side 1 af 21)

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD OG INTRODUKTION SIKKERHED Før du kører 2.2 Under kørsel 3. OVERSIGT OVER ALLE DELE... Beskrivelse af dele 8 4. BETJENING Kontrolpanel 4.2 Betjening af scooteren 5. BATTERIOPLADNING OG VEDLIGEHOLD Opladning af batterier 5.2 Batterier 6. EFTERSYN OG VEDLIGEHOLD Eftersyn 6.2 Serviceskema 6.3 Dæk 6.4 Opbevaring FEJLSØGNING SPECIFIKATIONER TEKNISKE DATA GARANTI EasyGo el-scootere - Brugervejledning (Side 2 af 21)

3 1. FORORD OG INTRODUKTION Læs venligst denne brugermanual omhyggeligt igennem, før du tager køretøjet i brug. Forkert brug af køretøjet kan medføre risiko for uheld, skader eller trafikulykker. For at kunne benytte køretøjet på den mest hensigtsmæssige måde og få glæde af det, er det nødvendigt at læse denne brugermanual. Brugermanualen indeholder udførlige instrukser vedrørende enhver brug af køretøjet, montering samt nødvendige forholdsregler ved eventuelle problemer. Symbolerne i manualen forklares herunder. Alle anvisninger, der er mærket med disse symboler, skal læses ekstra omhyggeligt: Advarsel Forkert brug kan resultere i alvorlig skade eller død. Bemærk Tip Forkert brug kan føre til personskade og/eller skade på scooteren. Følg disse instrukser for at holde køretøjet i god stand. Denne brugervejledning indeholder en kopi af reparations- og vedligeholdelsesskema og garantioplysninger. Opbevar venligst disse dokumenter på et sikkert sted eller i scooteren. Hvis en anden person benytter scooteren, skal du huske at give vedkommende brugermanualen. Da vi kontinuerligt videreudvikler designet af vores modeller, kan det ske, at nogle illustrationer og billeder i manualen ikke stemmer helt overens med det køretøj, du har købt. Vi forbeholder os retten til at lave ændringer af designet. Vores scootere er blevet udformet og fremstillet, så de tilbyder en komfortabel og sikker løsning, der opfylder behov for bevægelighed til en overkommelig pris. 2. SIKKERHED EasyGo el-scootere - Brugervejledning (Side 3 af 21)

4 2. S IKKERHED 2.1 FØR DU KØRER Tip Det anbefales, at du lader batterierne helt op, før de tages i brug første gang. Dette vil optimere batteriernes levetid og ydeevne. Brugeren skal sætte sig ind i brugen og betjeningen af scooteren, før den tages i brug. Husk derfor altid følgende sikkerhedsforskrifter. Der gælder samme færdselsregler for brug af dette køretøj som for fodgængere For din egen sikkerheds skyld bør du følge de regler, der gælder for fodgængere. Kør kun på fortove, gågader, cykelstier eller små veje. Kør aldrig på motorveje eller motortrafikveje. Kør ikke scooteren i alkoholpåvirket tilstand, eller når du er træt. Vær forsigtig, når du kører scooter i dårlige lysforhold. Den er ikke udviklet med henblik på at blive kørt i mørke. Scooteren må bruges på almindelige veje med hastigheden sat til 15 km/t. Sådan betjener du scooteren Før du bruger scooteren i trafikerede eller potentielt farlige områder, bør du have sat dig ind i, hvordan man betjener scooteren. Start med at øve dig i at køre på et stort åbent område som f.eks. i en park. For at undgå ulykker med scooteren under kørsel bør du være opmærksom på kørselsformer som acceleration, standsning, drejning, bak og kørsel opad og nedad skråninger. Når du øver, bør knappen for hastighedsregulering sættes til 3. Sørg for at have nogen med dig, når du kører på en vej for første gang. Sæt først hastigheden op, når du føler dig helt fortrolig med betjening og styring af scooteren. Scooteren er kun beregnet til én person ad gangen Der må ikke medtages passagerer på scooteren (heller ikke børn). Scooteren må ikke bruges til at fragte eller trække gods Med hensyn til maksimal vægt, der kan transporteres, se venligst MAKS. PERSONVÆGT under specifikationer. Den maksimale bæreevne for kurven er 3 kg. Dæk Det er vigtigt at have korrekt lufttryk i dækkene, for at sikre stabilitet og optimal styring af scooteren. Tjek lufttrykket hver anden uge. Pump til dækkene har det rette lufttryk. Det maksimale dæktryk er 50 psi. EasyGo el-scootere - Brugervejledning (Side 4 af 21)

5 2.2 UNDER KØRSEL Bevæg ikke kroppen ud af scooteren under kørsel Hvis du bevæger kroppen ud af scooteren, kan du risikere at miste balancen og komme til skade ved et evt. fald. Pas på, dit tøj ikke bliver viklet ind i hjulene. Brug ikke køretøjet under nedenstående omstændigheder På stærkt trafikerede veje eller veje, der er mudrede, stenede, hullede, smalle, snedækkede, isede eller på stier langs vandløb eller søer uden beskyttelse i form af rækværk eller hegn. Undgå steder, hvor hjulene kan køre fast. Man må under ingen omstændigheder bruge scooteren som siddeplads under transport i andre køretøjer (f.eks. biler busser, tog osv.). Om mobiltelefoner og andet elektrisk udstyr Brug ikke mobiltelefon eller andet trådløst kommunikationsudstyr under kørsel. Stands altid scooteren og tag tændingsnøglen ud, før du bruger mobiltelefonen. Oplad ikke mobiltelefonen eller andet elektrisk udstyr ved hjælp af scooterens batterier. Automatisk slukning For at undgå, at strømmen slipper op, er scooteren udstyret med en automatisk slukningsfunktion. Hvis scooteren tændes og ikke bruges i 5 minutter, slukkes den automatisk. Hvis dette sker, så start blot scooteren igen, og den er atter klar til brug. Ramper, stigninger og nedkørsler Kør ikke op på ramper, der er stejlere end den angivne hældningsgrad. Se afsnittet MAKS. STIGEEVNE under Specifikationer. Kør altid i lav fart opad eller nedad en skråning. Kør ikke på veje med stejle hældninger eller huller. Sænk hastigheden ved kørsel på veje med stejle bakker. Foretag ikke pludselige sving ved kørsel på grusveje eller skråninger. Læn dig altid fremad, når du kører op ad en stejl bakke. EasyGo el-scootere - Brugervejledning (Side 5 af 21)

6 Start og kørsel 1. Kontrollér, at sædet er installeret korrekt. 2. Kontrollér, at styrestammen er korrekt sat fast. 3. Fold armlænene ned, så du kan hvile armene på dem. 4. Drej nøgleafbryderen til ON. Tænd forlygten, hvis det er nødvendigt. 5. Tjek batteriindikatoren for at se, om der er tilstrækkelig strøm til turen. Hvis du er i tvivl om, hvor meget strøm, der er tilbage, bør du oplade batterierne før du kører. 6. Indstil hastighedsreguleringsknappen til en hastighed, hvor du føler dig sikker og tryg. 7. Tjek at fingerspeederne for kørsel fremad/bak fungerer korrekt. 8. Kontrollér, at magnetbremsen fungerer korrekt. 9. Kontrollér, at der er fri bane, før du kører ud på gaden. Kør med en hastighed på maks. 6 km/t, når du kører på fortovet, og maks. 15 km/t på cykelstier og veje. ADVARSEL! Sæt ALDRIG scooteren i frihjul ved kørsel stejlt op- eller nedad. Her fungerer magnetbremsen ikke. Reaktivér altid frihjulsblokeringen før brug. Gøres dette ikke, kan man risikere skader. Af hensyn til din sikkerhed, vil strømmen automatisk blive afbrudt, og bremsesystemet aktiveres, når du kører ned ad en stejl bakke. Dette vil begrænse hastigheden til et sikkert niveau. Tænd for strømmen igen for at genstarte scooteren. Maksimal personvægt Se afsnittet MAKS. PERSONVÆGT under specifikationer. Overskrides vægtgrænsen, kan det føre til skade på scooteren, forårsage funktionsfejl og være til fare for førerens sikkerhed. Garantien dækker ikke denne type skader. Bemærk 1. Tryk ikke samtidigt på højre og venstre fingerspeeder. Dette kan gøre det umuligt for dig at styre scooteren. 2. Drej ikke nøgleafbryderen til OFF under kørsel, da det fører til nødstop og mulig risiko for ulykke og personskade. 3. Brug ikke den højeste hastighed ved kørsel indendørs. 4. Drej ikke på hastighedsreguleringen under kørsel, da en pludselig ændring af hastigheden kan medføre fare, både for dig selv og andre, eller skade din scooter. 5. Anbring ikke magnetiske genstande i nærheden af betjeningshåndtaget, da dette kan påvirke scooterens funktioner. 6. Vær ekstra forsigtig ved kørsel i områder med tæt trafik eller mange mennesker. 7. Vær opmærksom på evt. personer og objekter bag dig, når du bakker. EasyGo el-scootere - Brugervejledning (Side 6 af 21)

7 Sådan stopper du 1. Slip fingerspeederen helt. Køretøjet bremses automatisk op og standser. 2. Drej nøgleafbryderen til (OFF). Træk nøglen ud. ADVARSEL Brug ikke scooteren medmindre styret er låst. Læn dig ikke opad eller træk styret fremad, mens du stiger af eller på scooteren. LØFT ALDRIG SCOOTEREN I DET FORRESTE ELLER BAGERSTE SKJOLD EasyGo el-scootere - Brugervejledning (Side 7 af 21)

8 3. OVERSIGT OVER ALLE DELE 3.1 BESKRIVELSER AF DELE 1. Kontrolpanel 2. Bakspejl 3. Blinklys 4. Opladerstikdæksel 5. Styrestamme 6. Styrestamme-justeringsgreb 7. Forlygte 8. Sæde 9. Sædesjusteringsgreb 10. Håndbremse 11. Siderefleks 12. Baglygte 13. Frihjulshåndtag 14. Anti-tip hjul. EasyGo el-scootere - Brugervejledning (Side 8 af 21)

9 4. BETJENING 4.1 KONTROLPANEL 1. Batteriniveau-indikator 2. Hastighedsregulering (langsom) 3. Hastighedsregulering (hurtig) 4. Hastighedsknap 5. Horn 6. Advarselsblink 7. Lys (for og bag) 8. Blinklys (venstre) 9. Blinklys (højre) 4.2 BETJENING AF SCOOTEREN Nøgleafbryder Drej nøglen til ON eller OFF (I): Tændt (O): Slukket Scooteren skal slukkes, før af- og påstigning. BRUG IKKE scooteren, hvis den opfører sig unormalt. Fremad, bak og opbremsning Træk højre fingerspeeder tilbage for at køre fremad. Træk venstre fingerspeeder tilbage for at bakke. Hornet vil bippe, mens der bakkes. Ved at slippe fingerspeederen, mens du kører enten fremad eller tilbage, aktiveres magnetbremsen og køretøjet vil stoppe. tilbage Automatbremsen vil blive aktiveret, hvis hastigheden er mere end 10 % over the maksimumhastigheden, mens scooteren kører ned ad bakke i frihjul. fremad Blinklys Lampen blinker, og der vil høres en bip-lyd, når knappen føres til venstre eller højre. Når knappen stilles tilbage til midterindstillingen, slukkes blinklyset. Horn Tryk på horn-knappen, når hornet skal benyttes. Slip knappen for at afbryde hornet. Lys Tryk på lysknappen for at tænde for- og baglygter. Tryk på knappen igen for at slukke for lyset. EasyGo el-scootere - Brugervejledning (Side 9 af 21)

10 Batteriindikator Når der er tændt for strømmen, viser batteriindikatoren batteriniveauet med lysende røde firkanter, der angiver hvor meget batteri, der er tilbage. 1 betyder fuld effekt, og 0 betyder tør for strøm. Det strømniveau, der vises af batteriindikatoren, vil variere afhængig af den aktuelle kørselstid, og hvordan du kører. Gentagne start, stop og kørsel opad vil forbruge strømmen hurtigere. Batteriindikator LED D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Resterende kapacitet % 7 >85 6 <85 5 <70 4 <55 3 <40 2 <30 1 <20 EasyGo el-scootere - Brugervejledning (Side 10 af 21)

11 Tip 1. Du bør oplade batterierne hver gang, scooteren har været i brug for at sikre fuld køredistance. Batterierne bør oplades mindst en gang om ugen, også selv om scooteren ikke har været i brug. 2. Efter opladning eller udskiftning af batteri, bør du køre scooteren i 2-3 minutter for at være sikker på, at batteriernes kapacitet er tilstrækkelig. 3. Om vinteren kan batterierne reagere langsommere og brugstiden kan være kortere. 4. Når du kører op ad bakke, kan batteriindikatorens lys køre op og ned. Dette er helt normalt og betyder ikke, at noget er galt. 5. Selv om batterierne bruges korrekt, er det normalt, at deres kapacitet vil blive reduceret med tiden, hvilket giver nedsat rækkevidde sammenlignet med et helt nyt batteri. Når batteriernes kapacitet falder til 50 % af den oprindelige kapacitet, bør du derfor udskifte batterierne. Kontakt din forhandler, når batterierne skal udskiftes. Hvis du fortsætter med at bruge det gamle batterie efter at det skulle have været udskiftet, kan det føre til et hurtigt fald i ydeevne. 6. Batterieffekten reduceres ved hyppig kørsel på skråninger eller i ujævnt terræn, fordi det medfører højere strømforbrug. 7. Batterierne er omfattet af en 12 måneders reklamationsret, som dækker fremstillingsfejl. Denne reklamationsret dækker ikke fejl på grund af forkert udført opladning. Hastighedsknap Tryk på hastighedsknappen for at vælge scooterens hastighedsindstilling. Tryk på den lave hastighedsknap for at køre langsommere og den høje hastighedsknap for at kører hurtigere, lav/høj-hastighedsindikator vil lyse op. Lav hastighedsindikator Hastighedsindikator Høj hastighedsindikator Hastighedsindikator LED S1 S2 S3 S4 S5 H / hastighed % (maks) L / hastighed % (maks) EasyGo el-scootere - Brugervejledning (Side 11 af 21)

12 Sæde Sædet kan drejes til 45 grader eller 90 grader. Træk sædesjusteringsgrebet fremad og drej sædet. Slip grebet og fortsæt med at dreje sædet til det låses på plads. Sådan indstilles sædet Sædet kan skubbes fremad eller tilbage for at få en mere komfortabel kørestilling. For at skubbe sædet trækker man i grebet foran på sædet og indstiller sædet, som ønsket. Drejehåndtag Skubbehåndtag Sådan tages sædet af 1. Tryk på drejehåndtaget. 2. Drej sædet. 3. Træk sædet (24 kg) opad (der skal to personer til at fjerne sædet). 4. Sædet skal KUN tages af I forbindelse med batteriskift. Sådan justeres højden på armlænene Løsn skruen bag på armlænet. Indstil armlænet til den ønskede højde og skru skruen fast igen. Justering af styr Styret kan indstilles. 1. Skub (eller træk) grebet for at justere styret til den ønskede position. 2. Når den ønskede position er fundet, slippes grebet for at fastgøre styret 3. Forsøg aldrig at justere styret under kørsel. Skub Træk EasyGo el-scootere - Brugervejledning (Side 12 af 21)

13 Hovedafbryder (Thermosikring) Når spændingen i scooterens batterier bliver lav, eller hvis scooteren er stærkt belastet på grund af tung vægt eller stejle skråninger, kan hovedafbryderen slå til for at beskytte motoren og elektronikken mod skader. Håndbremse Ligesom med en magnetbremse trykker man på bremsehåndtaget for at aktivere bremsen og slipper for at frigøre bremsen. Håndbremsens stramhed kan justeres med bremsekablet ved hjulet i venstre side. Bremse4. OPERATION4. OPERA Magnetbremse: Slip fingerspeederen helt, så vil magnetbremsen automatisk blive aktiveret, og scooteren vil stoppe. BEMÆRK: Bremsefunktionen aktiveres, mens scooteren oplades, hvilket gør, at scooteren ikke kan køre. Sådan sættes scooteren i frihjul Bemærk venligst, at scooteren vil blive sat i frihjul, når motoren frakobles. For at bruge parkingsbremsen, skal du flytte og låse håndtaget til tilkoblet position. Tilkoblet: skub håndtaget helt frem. Scooteren vil drives med motorkraft. Frihjul: træk håndtaget helt tilbage. Scooteren kan flyttes manuelt. Advarsel Når du kører på en hældning, må du ALDRIG skifte til frihjul. Magnetbremsen vil ikke blive slået til. EasyGo el-scootere - Brugervejledning (Side 13 af 21)

14 5. BATTERIOPLADNING OG VEDLIGEHOLD 5.1 OPLADNING AF BATTERIER 1. Drej tændingsnøglen til (OFF) 2. Tilslut opladerens stik til en kontakt. 3. Åbn dækslet over opladerstikket på scooterens styr. Sæt dernæst opladerens runde stik i opladerstikket. 4. Tænd for kontakten på opladeren. 5. Både opladerens røde og orange LED-lys vil blive tændt, når opladningen begynder. Opladningen varer ca. 6 timer. For at sikre optimal effekt anbefales 10 timers opladning. Men vi anbefaler ikke opladning i mere end 24 timer i træk. 6. Begge LED-lys på opladeren vil lyse under opladningen. Det orange LED-lys vil blive grønt, når opladningen er færdig. 7. Sluk for opladeren; tag strømstikket ud og tag det runde stik ud af opladerstikket på scooteren. 5.2 BATTERIER Udsæt ikke batterierne for temperaturer under 10 C eller over 50 C, når du oplader eller opbevarer scooteren. Ved temperaturer under og over det ovennævnte interval kan batterierne fryse eller overophedes. Dette vil skade batterierne og forkorte deres levetid. Batterierne er vedligeholdelsesfrie, og der skal ikke påfyldes vand. Du skal oplade batterierne regelmæssigt. Selv om scooteren står stille, bør du oplade batterierne mindst en gang om ugen. Batterierne er omfattet af producentens 12 måneders reklamationsret. Denne reklamationsret dækker kun fremstillingsfejl, og ikke fejl, der kan relateres til misligholdelse af ovennævnte instrukser. Batterierne holder som regel i et år på scooteren. Kontakt din lokale EasyGo-forhandler, når du skal have udskiftet batterierne. Udskift alle begge batterier samtidigt. Tip Batterieffekten vil variere afhængigt af udeforholdene; køredistancen er kortere om vinteren. Hvis scooteren ikke skal bruges i længere tid, skal du sørge for at oplade batterierne mindst en gang om ugen. EasyGo el-scootere - Brugervejledning (Side 14 af 21)

15 6. EFTERSYN OG VEDLIGEHOLD 6.1 EFTERSYN Rengør scooteren med en fugtig klud og støv af ca. en gang om ugen, så scooteren bliver ved med at se pæn ud. Justér styrets højde og sæt det tilbage til den oprindelige indstilling og drej sædet en gang om ugen for at sikre, at delene kan justeres og flyttes smidigt og nemt, når det er nødvendigt. Kig regelmæssigt efter tegn på slitage på dækkene og betrækket. For at få optimal ydeevne og for at forlænge scooterens levetid, anbefales det, at scooteren kommer til service en gang om året. Bemærk Sprøjt ikke vand direkte på scooteren, da det kan give fejl i det elektriske system. Brug ikke benzin eller opløsningsmidler, da dette kan deformere eller skade skærmene. Brug ikke voks. Bemærk Når der skal udføres vedligeholdelse på scooteren, skal tændingsnøglen drejes til OFF, og opladerens ledninger skal fjernes. 6.2 SERVICESKEMA For at sikre, at scooteren får den korrekte service, bør den indleveres til regelmæssigt serviceeftersyn hos forhandleren. Dette bør være hvert halve år efter det første eftersyn, der finder sted efter en måned. Forhandleren kræver muligvis et vederlag for denne service. ÅR ÅR Servicedato Servicedato Kontroller Betræk On/off afbryder Sæde Fingerspeeder Ryglæn Bremser Armlæn Opladepunkt Elektriske dele Batterier Tilslutninger tilstand Niveauer Lamper Tilslutninger Testkørsel Ladetest Fremad Hjul og dæk Tilbage Slitage Nødstop Tryk Venstresving Lejer Højresving Hjulmøtrikker Stigningstest Motorer Over genstande Ledninger Dele, der er blevet repareret Støj Tilslutninger Bremser Børster Chassis Tilstand Styrtøj EasyGo el-scootere - Brugervejledning (Side 15 af 21)

16 6.3 DÆK Dækkenes tilstand afhænger af, hvordan du kører og bruger scooteren. Kontrol af dækkenes slidbaner Undersøg mønsterdybden regelmæssigt. Udskift dækkene hvis mønsterdybden er under 0,5 mm. Når mønsterdybden er under 0,5 mm, er der risiko for, at scooteren mister vejgrebet, hvilket giver længere bremselængde. Udskift derfor dækkene så hurtigt som muligt, når de ikke har tilstrækkelig mønsterdybde. Dæktrykket skal holdes på 50 psi for at få den bedste kørsel og ydeevne. Tip Sprøjt ikke vand direkte på scooteren, da det kan give fejl i det elektriske system. Brug ikke benzin eller opløsningsmidler, da dette kan deformere eller skade skærmene. Brug ikke voks. 6.4 OPBEVARING Opbevar scooteren på et sted, hvor den ikke udsættes for direkte sollys, regn eller dug. Ved opbevaring i længere tid, skal batterierne oplades helt og derefter frakobles. Kontakt din forhandler for nærmere oplysninger. Sørg for, at scooteren opbevares under følgende forhold: - Sædet skal være i stillingen Fremad - Tændingsnøglen skal være drejet til OFF EasyGo el-scootere - Brugervejledning (Side 16 af 21)

17 7. FEJLSØGNING Fejlsøgning Prøv først at tænde og slukke for scooteren, hvis du oplever problemer med den. Symptom Afhjælpning Scooteren vil ikke tænde Prøv at oplade batterierne igen Undersøg sikringer og strømslutteren i scooteren. Scooteren tændes, men vil ikke køre. Sørg for, at der er nok strøm i batterierne. Hvis ikke, så oplad batterierne. Kontrollér, at frihjulshåndtaget er sat på KØR -position. Scooteren virker langsom Tjek batteriniveauet og oplad igen Tjek, at hastighedsreguleringen ikke er sat til langsom. Sædet drejer under kørsel Drej langsom sædet til det falder på plads og sidder fast Styret føles løst Stram højdejusteringshåndtaget for at få styret til at side fast Utilsigtede lyde fra hornet Tjek, at du ikke er kommet til at aktivere hornet. Tænd og sluk for scooteren. Genoplad batterierne. Kontakt din EasyGO-forhandler, hvis problemet fortsætter. EasyGo el-scootere - Brugervejledning (Side 17 af 21)

18 8. SPECIFIKATIONER MODEL Længde x bredde x højde EasyGo L4B ,5 cm Baghjul 36,5 10 cm (14.3" 4") Forhjul 36,5 10 cm (14.3" 4") Anti-tip hjul 7 2,5 cm (2.75 X1 ) Batteri-specifikationer 12V 50AH x2 Opladertype Strømfordeler-type Motortype Vægt: uden batteri Vægt: med batteri Drejeradius Maks. stigeevne Maks. Fremadhastighed Maks. Bakhastighed Rækkevidde: Maks. brugervægt 8Amp, Off Board Dynamic Rhino2 160Amp 1900w max output 111 kg 161 kg 208 cm 10 grader 15 km/t 6 km/t Op til 40 km 200 kg Bemærk: Producenten forbeholder sig retten til at ændre specifikationerne, hvis det er nødvendigt. De endelige specifikationer er underlagt den individuelle scooter, der købes af forhandleren. Bemærk: Maksimum køredistance er baseret på en udetemperatur på 20 C, en fører, der vejer 75 kg og helt nyt, fuldt opladet batteri med en konstant hastighed på 6 km/t. EasyGo el-scootere - Brugervejledning (Side 18 af 21)

19 9. TEKNISKE DATA Oplader Udseende 1. Led-indikator (Oplad - tomt) 2. Led-indikator (Oplad - flydende opladning) 3. Led-indikator (Oplad fuldt opladet) 4. Led-indikator (Tændt) 5. Stikkontakt 6. Plus-udgang til batteri EasyGo el-scootere - Brugervejledning (Side 19 af 21)

20 10. GARANTI Der følger en 24 måneders garanti med fra den dato, hvor Din EasyGo el-scooter er blevet leveret. Garantien dækker reparationer og udskiftninger på scooteren i denne periode. Se venligst garantiens betingelser nedenfor for yderligere detaljer. Garantibetingelser 1. Enhver reparation eller udskiftning af dele, skal udføres af en autoriseret EasyGO-forhandler. 2. For at gøre brug af garantien, skal nedenstående EasyGO-forhandler kontaktes. 3. Hvis reservedele til el-scooteren indenfor 24 måneder efter levering kræver reparation eller hel-/eller delvis udskiftning, som følge af konstruktionsfejl eller materialefejl, vil dette blive foretaget uden beregning. Transport til værksted er ikke omfattet. 4. Batterier er ikke omfattet af garanti. Her gælder købelovens bestemmelser. 5. Reservedele udskiftet efter at garantiperioden er udløbet: Her gælder købelovens bestemmelser. 6. Forbrugsdele/sliddele er ikke dækket af garanti. Sådanne dele inkluderer (blandt andet): Polstringer, dæk, pærer, bremsedele, kabler og batterier. 7. Ovenstående garantibetingelser dækker fabriksnye el-scootere. Hvis der er tvivl om, hvorvidt el-scooteren er dækket af garantien, kontakt da venligst din EasyGO-forhandler. 8. Under normale omstændigheder påtager vi os ikke ansvaret, hvis el-scooteren har fejl, der er opstået som følge af at: a) El-scooterens dele ikke er blevet vedligeholdt, som anbefalet af fabrikanten. b) Der er ikke benyttet originale reservedele.. c) El-scooteren eller dele af den er blevet ødelagt pga. manglende vedligeholdelse, ulykker eller ved forkert brug. d) El-scooteren eller dele af den er blevet ændret fra fabrikantens specifikation, eller reparationer har været foretaget før EasyGO-forhandleren har været kontaktet. I rubrikken nederst på siden finder du oplysninger om din lokale EasyGO-forhandler. Ved eftersyn, kontakt denne. Fabrikanten forbeholder sig retten til, uden varsel, at ændre vægt, mål eller andre tekniske data, som er vist i denne manual. Alle illustrationer, mål og kapaciteter, som er vist i denne manual, er gennemsnitlige og udgør ikke specifikationen. Din lokale el scooter forhandler: EasyGo el-scootere - Brugervejledning (Side 20 af 21)

21 Stelnummer/identifikationsnummer For at sikre korrekt opfølgning og garanti/servicesupport, bedes De skrive køretøjets identifikationsnummer ned. Det er placeret i højre side på den bagerste del af stellet. Model Stel nr. Motor nr. EasyGO L4B+ Nøglenr. Garantiansøgningsskema Navn Køn 口 Mand 口 Kvinde Telefon Adresse Model Oplysninger om køretøjet Købsdato EasyGO L4B+ Scooter stel nr.: Motor serienr: Dag Måned År Nøglenr. Købers underskrift EasyGo el-scootere - Brugervejledning (Side 21 af 21)

BRUGERVEJLEDNING L3B & L4B

BRUGERVEJLEDNING L3B & L4B BRUGERVEJLEDNING L3B & L4B EasyGo el-scootere - Brugervejledning (Side 1 af 18) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD OG INTRODUKTION.. 3 2. SIKKERHED..... 2.1 Før du kører 2.2 Under kørsel 4 3. OVERSIGT OVER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING M3C + M4C

BRUGERVEJLEDNING M3C + M4C BRUGERVEJLEDNING M3C + M4C 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD OG INTRODUKTION... 3 2. SIKKERHED... 2.1 Før start 2.2 Under kørsel 2.3 Mærkater 4 3. OVERSIGT OVER ALLE DELE.. 8 4. BETJENING... 4.1 Instrumentbord

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING M3B / M4B

BRUGERVEJLEDNING M3B / M4B BRUGERVEJLEDNING M3B / M4B 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD OG INTRODUKTION.. 3 2. SIKKERHED..... 2.1 Før start 2.2 Under kørsel 2.3 Mærkater 3. OVERSIGT OVER ALLE DELE... Beskrivelse af dele 4. BETJENING...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster.

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster. BRUGERVEJLEDNING Apollo 570 Apollo 735 Apollo 665 Apollo 740 Apollo 666 Apollo 745 Apollo 686 Apollo 850 Apollo 730 Apollo 890 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax.

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86

BRUGER- VEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 BRUGER- VEJLEDNING Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 1 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Indholdsfortegnelse Side Husk 3 Færdselsregler 3 Gode råd

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Jupiter L3A / L4A

BRUGERVEJLEDNING. Jupiter L3A / L4A BRUGERVEJLEDNING Jupiter L3A / L4A INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD OG INTRODUKTION. 3 2. SIKKERHED..... 2.1 Før start 2.2 Under kørsel 2.3 Mærkater 4 3. OVERSIGT OVER ALLE DELE... 3.1 Beskrivelse af dele

Læs mere

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8 ALFA 56 Indholdsfortegnelse Tips til sikker kørsel Side 1-2 Oversigt over kørestolen Side 3-4 Justeringer Side 5-6 Brugervejledning Side 7-8 Opladning af batterier.. Side 9 Bemærk følgende Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster.

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster. BRUGERVEJLEDNING Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Tillykke med din nye Breeze El-scooter. Scooteren hedder: Breeze

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING. Apollo 250

BRUGER- VEJLEDNING. Apollo 250 BRUGER- VEJLEDNING Apollo 250 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Indholdsfortegnelse: Side Husk 3 Færdsels regler

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer:

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer: Karma 848 el-scooter Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Fuldt affejdret Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys, katastrofeblink Lastevægt max. 180 kg

Læs mere

Solo 4 el-scooter (hed tidligere Solo QS4)

Solo 4 el-scooter (hed tidligere Solo QS4) Solo 4 el-scooter (hed tidligere Solo QS4) Ultimativ kørekomfort og sikkerhed over store afstande. Totalaffjedring på alle hjul Automatisk nedsættelse af hastighed ved svingning Automatisk afbrydelse af

Læs mere

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7 Betjeningsmanual Gælder for følgende modeller: e3 Venlo e3 Manhattan E3 SYLT EPO Classic L3 Revisionsnr 12 1/7 1 Indledning Det er vigtigt, at du læser manualen før du bruger din nye elcykel. På den måde

Læs mere

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter Brugervejledning til 2-hjuls Scooter 1 Denne brugervejledning medfølger til din 2-hjuls scooter. Brugervejledningen er gældende for alle 2-hjuls scootere, der er produceret på vores fabrik. Nogle funktioner,

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2008/2 DK Betjeningsvejledning Model Whisper Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 - www.texas.dk Indholdsfortegnelse Registrering af produkt / reservedele... 3 Reklamationsbetingelser...

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner B 51100987 INDHOLD 1 INTRODUKTION 1.1 Tilsigtet anvendelse af vejledning 04 1.2 Tilsigtet anvendelse af vogn 04 1.3 Specifikationer 04 2 SIKKERHED 2.1 Symboler og

Læs mere

Dansk Brugervejledning

Dansk Brugervejledning 1 Dansk Brugervejledning E-Fly Premium M25C Series 1 2 TranzX PST (Power Support Technology) El - cykler Indledning Tillykke med købet af en E-Fly med TranzX PST, der vil give dig mange kilometer cykelglæde

Læs mere

Servicemappe. C.Reinhardt as

Servicemappe. C.Reinhardt as Servicemappe C.Reinhardt as 1 Indhold Komponenter 3 Batteri hvilespænding 10 Kontrol før aflevering 11 Serviceskema 12 Fejlsøgningsskema 14 Dynamic Controller 16 PG Solo Controller 22 PG S-Drive Controller

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Mambo 2

BRUGERVEJLEDNING Mambo 2 BRUGERVEJLEDNING Mambo 2 INDHOLD 1. FORORD OG INTRODUKTION... 3 2. SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER... 4 2.1 FØR KØRETUREN... 4 2.2 UNDER KØRETUREN... 4 2.3 MÆRKNING... 6 3. EMI... 7 3.1 ELEKTROMAGNESTISKE FORSTYRRELSER

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

Karma 737 el-scooter. Den perfekte allround-model til både land og by. Tekniske specifikationer:

Karma 737 el-scooter. Den perfekte allround-model til både land og by. Tekniske specifikationer: Karma 737 el-scooter Den perfekte allround-model til både land og by. Stabil, velkørende og lydsvag Affjedret undervogn Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys Personvægt max. 135 kg Drejesæde

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION:

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION: DK B R U G E R M A N U A L Elektrisk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. SIKKERHED... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TANGO... 4 1.4.1.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

D k. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U

D k. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U D k b r u G e r m a n u a l w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning......................................................... 3 1.1. SikkerheD..........................................................

Læs mere

D K B R U G E R M A N U A L W W W. V E L A. E U

D K B R U G E R M A N U A L W W W. V E L A. E U DK B R U G E R M A N U A L WWW.VELA.EU INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. SIKKERHED... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TANGO 100EF... 4

Læs mere

Læs denne vejledning først!

Læs denne vejledning først! Læs denne vejledning først! Det kan spare Dem både tid og penge. Ved bestilling af reservedele: HUSK altid at opgive maskintype og maskinnummer samt reservedelsnummer. Reklamationskupon Brugsmanual multitruck

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200 BRUGERMANUAL DK Tango VARIANT: 100, 100EL, 200 & 200EL Manual. nr. 105015 Tango 100 Artrodese Tango 100 Tango 200 Tango 100El Tango El Ståstøtte Tango 200El INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

e-move Betjeningsvejledning No. Z1 06 05 33621

e-move Betjeningsvejledning No. Z1 06 05 33621 e-move Betjeningsvejledning No. Z1 06 05 33621 Indholdsfortegnelse Forord e-move Sikkerhedsråd Modeller af e-move Montering af e-move Betjening af e-move Guide for sikker kørsel med e-move Transport og

Læs mere

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato:

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato: Version 1. september 2017 Manual Q12 Pegasus-Mobility A/S Nørregade 7 5450 Otterup Telefon 70 27 27 18 Serienummer: Salgsdato/garantidato: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INTRO TIL

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING EVT 325 EVT 325L. SPORTSTER A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 www.sportster.dk E-mail: info@sportster.

BRUGERVEJLEDNING EVT 325 EVT 325L. SPORTSTER A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 www.sportster.dk E-mail: info@sportster. BRUGERVEJLEDNING EVT 325 EVT 325L SPORTSTER A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 www.sportster.dk E-mail: info@sportster.dk Tillykke med din nye EVT 325 El-knallert Din model er: EVT

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Brugsmanual Stama el-multitruck

Brugsmanual Stama el-multitruck Brugsmanual Stama el-multitruck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Betjeningsvejledning. Voyager 8. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

Betjeningsvejledning. Voyager 8. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning Voyager 8 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Introduktion Tillykke med købet af din nye elektriske

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 0 1 Indholdsfortegnelse. Brugsanvisning side 2 Brugervejledning side 3 Tilpasning af cyklen side 4 Din første tur side 4 Justering af sæde side 5 Justering af sædehøjde side 6 Indstilling af ryglæn side

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - april 2011 Brugervejledning G90T og G90A

medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - april 2011 Brugervejledning G90T og G90A medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - april 2011 DK Brugervejledning G90T og G90A Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon: 70 10 17 55 Telefax: 97 18 88 5 Quick guide P9-0291-Q 2

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

El-ladcykel, Cargo9000 JL-48

El-ladcykel, Cargo9000 JL-48 Samlevejledning El-ladcykel, Cargo9000 JL-48 Arbejdstid: Cirka 2,5 time 1 Før du begynder at samle Tillykke med købet af din nye ladcykel! Din nye ladcykel er et fremragende stykke personlig transportudstyr,

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

GNB Guide. El-scooter batteri og lader. »Så får du mest ud af dit nye GNB el-scooterbatteri« Rehab

GNB Guide. El-scooter batteri og lader. »Så får du mest ud af dit nye GNB el-scooterbatteri« Rehab GNB Guide El-scooter batteri og lader»så får du mest ud af dit nye GNB el-scooterbatteri« El-scootere har brug for GNB Industrial Power GNB Industrial Power's vedligeholdelsesfrie (dryfit) gelbatterier

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Frihed til oplevelser. Find din nye frihed med et el-køretøj fra Sportster A/S. Totalløsninger fra Sportster A/S

Frihed til oplevelser. Find din nye frihed med et el-køretøj fra Sportster A/S. Totalløsninger fra Sportster A/S Find din nye frihed med et el-køretøj fra Sportster A/S Totalløsninger fra Sportster A/S Velkommen Indhold Sportster A/S er din professionelle danske leverandør af el-køretøjer gennem mere end 25 år. Vi

Læs mere

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til din trappelift...2 2 Hovedkomponenter...2 3 Betjening...3 3.1 Oplade din trappelift... 3 3.2 Sikker drift... 4 4 Anvende din trappelift...5 5 Ekstraudstyr...6 5.1

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil

AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil ZENO Buffalo 12v samle Manual Start med at sætte baghjulsakslen på plads. Sæt derefter de 2 motorer fast. Sæt derefter de små sorte rør

Læs mere

Lambda/175. Badeleje. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Lambda/175. Badeleje. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Lambda/175 Badeleje Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet personel,

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING. Apollo 265

BRUGER- VEJLEDNING. Apollo 265 BRUGER- VEJLEDNING Apollo 265 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Indholdsfortegnelse: Side Husk 3 Færdsels regler

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

1.1.1 Reklamationsret... 5 1.1.2 Udpakning af stolen... 5

1.1.1 Reklamationsret... 5 1.1.2 Udpakning af stolen... 5 D K b r u g e r m a n u a l w w w. v e l a. E U Indholdsfortegnelse 1.0. Indledning......................................................... 4 1.1. Sikkerhed...........................................................

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Sports Rider

BRUGERVEJLEDNING Sports Rider BRUGERVEJLEDNING Sports Rider INDHOLD 1. FORORD OG INTRODUKTION.. 3 2. SIKKERHED.... 2.1 Før start 2.2 Under kørsel 2.3 Mærkning 2.4 EMI 3. INTRODUKTION TIL SCOOTERENS DELE... Beskrivelse af delene 4.

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1 PRO-MOVEC 200W og 250W System 2008/2010 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. Nødvendigt specialværktøj... 4 2.1 Specialværktøj 250W system... 4 2.2 Specialværktøj

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X1L L = med lithium batteri) ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

Brugsanvisning for følgende modeller

Brugsanvisning for følgende modeller Brugsanvisning for følgende modeller System 10 / 153 System 10 / 107 Type 12 Type 14 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING. 3 1. PRODUKTIDENTIFIKATION 4 2. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender barnevognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug ZappBug Room Brugermanual VIGTIGT: Læs manualen før brug Tanaco Danmark A/S Glentevej 11 6705 Esbjerg Ø tlf.: +45 75144800 tanaco@tanaco.dk www.tanaco.dk1 Vigtig sikkerhedsinformation Alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Betjeningsvejledning. Elektrisk bådmotor

Betjeningsvejledning. Elektrisk bådmotor DK Betjeningsvejledning Elektrisk bådmotor Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Identifikation Styrehåndtag med frem/bak funktion

Læs mere

6150 9135940 TROMLE 91 CM.

6150 9135940 TROMLE 91 CM. 6150 9135940 TROMLE 91 CM. Manual og samlevejledning DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 0 e-mail: mail@davidsenshop.dk REV100615 GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere

TeleKit Brugervejledning

TeleKit Brugervejledning TeleKit Brugervejledning v.3 juni 2015 Du har nu modtaget et TeleKit Ud over det udstyr du kan se på billedet, indeholder Telekittet en brugervejledning. For at logge på Open Tele skal du bruge et brugernavn

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Cars eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere