AGILITY REGLEMENT [17. Januar 2015]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AGILITY REGLEMENT 2015. [17. Januar 2015]"

Transkript

1 AGILITY REGLEMENT 2015 [17. Januar 2015]

2 Indhold Introduktion:... 2 A. Generelt... 2 B. Deltagerbetingelser... 3 C. Tilmelding... 6 D. Klasser... 7 E. Kvalitetsbedømmelse F. Titler G. Præmiering H. Forhindringer I. Banen J. Tidtagning K. Bestemmelser for fører og hund L. Bedømmelse M. Årets agilityhund N. Årets Agility Hold/Holdkonkurrencer O. Årets Allround hund P. Danmarksmesterskab AG regler 2015 side 1 af 26

3 Introduktion: Agility er en sport for alle hunde. I sin ideelle udførelse kræver sporten harmoni og fuldstændig forståelse mellem hund og fører. Det er derfor nødvendigt med en ballast af lydighed og træning, før man begynder at deltage i denne sportsgren. Ligeledes skal hunden være i fysisk god form for at dyrke agility. A. Generelt Ringen, der benyttes, bør være mindst 24 x 40 m. Ved indendørsstævner kan dette ændres. Benyttes der to eller flere ringe, bør der være et lukket hegn eller god afstand mellem ringene (min. 5 m men gerne 10 m. Dog skal der være hegn, hvis afstanden er under 10 m). Dommeren skal informeres om banens størrelse. Banelængde: 100 m 200 m. Ringunderlaget skal være jævnt, skridsikkert og må ikke være til fare for hunde eller fører. Antal forhindringer: Min. 15 og max. 22, hvoraf mindst 7 skal være højdespring. Ved afvikling af springklasser bør dommeren have mindst 14 højdespring til sin rådighed. Underlag og forhindringer skal i god tid før konkurrencen godkendes af stævneledelsen og lige inden stævnet godkendes det af dommeren. Såfremt arrangøren af konkurrencen ønsker, at konkurrencen skal have officiel status, skal konkurrencen afvikles efter DKK s Regler for Agility og anmeldes til DKK på en DKKanmeldelsesformular. Anmeldelsen skal indeholde navn, adresse og telefonnummer på en kontaktperson, samt oplysning om den arrangerende forenings navn, sted og dato for afholdelse af konkurrencen og sidste frist for tilmelding. Såfremt der ikke tilbydes alle klasser eller at der er fastsat et maks. antal starter til stævnet, skal det fremgå af anmeldelsen til DKK. Dog ikke mindre end 200 starter. Ved et max. antal starter på mindre end 500 stk. må der ikke være max. antal starter på klasse 2 og 3 af hensyn til oprykninger. Anmeldelsen skal være DKK i hænde senest 2 mdr. før konkurrencen ønskes afholdt. Anmeldelsen skal være godkendt og returneret til anmelder, før konkurrencen kan afholdes. Med godkendelsen sikres arrangøren, at der på dagen ikke afholdes officielle agilitykonkurrencer inden for en radius på 50 km. På samme weekender som DKK s Internationale stævner kan der ikke afholdes andre stævner. Arrangøren modtager en mail med de til konkurrencen nødvendige papirer (dommersedler, protokoller, resultatlister, præmielister, Regler for Agility samt Retningslinier for Agility), såfremt de ønsker det. FCI agility certifikat fremsendes med post. Resultater for de hunde, der på konkurrencedagen opnår kvalificerende placeringer i klasse 3 såvel agilityklasser som springklasser, samt point eller kvalificerende resultater i agilityklasserne, hvor disse klasser er kvalificerende til deltagelse i finalen om Årets agilityhund eller anden officiel konkurrence, indføres på præmielisten, der sammen med resultatlisterne og et katalog snarest og senest 14 dage efter konkurrencens afholdelse sendes til DKK for registrering. AG regler 2015 side 2 af 26

4 På præmielisten noteres ligeledes hvilke hunde der opnår agility og spring certifikat, samt ved internationale konkurrencer (DKK) CACIAG. SKAL underskrives af dommeren. Præmielisterne skal være underskrevet af dommeren eller stævneleder. Diverse papirer skal udfyldes som beskrevet i Retningslinier for Agility. Anmeldelse og registrering af resultater betales med det af DKK vedtagne gebyr. Ved officielle konkurrencer skal der anvendes konkurrenceleder og DKK aut. dommere. Dommer og konkurrenceleder er ansvarlige for korrekt afvikling af konkurrencen. Dommeren er hovedansvarlig. På DKK s internationale agilitystævner skal der være en uddannet feltdommer i AG3 klassen. Ved andre klasser kan der være en feltdommer. Det er dommeren der dømmer klassen og feltdommeren skal markere til dommeren om der er fejl. Hoveddommeren markerer til dommersekretæren, som således kun skal holde øje med hoveddommeren. Det er hoveddommeren der bestemmer hvilke forhindringer/opgang/nedgang, som feltdommeren skal markere/dømme. Feltdommeren kan efter dommerens valg dømme flere forhindringer på banen. Feltdommer (hvis han/hun ikke har andre funktioner på dagen) aflønnes som hjælper. På DKK s internationale agilitystævner afholdes 2 x AG klasser og 2 x SP klasser. Kun 1(ET) CACIAG pr. kategori. B. Deltagerbetingelser Hunde kan først officielt måles og deltage til agility, når den er 18 måneder. Aldersgrænsen gælder også hunde der starter udenfor konkurrence. Føreren skal min. fylde 10 år i det pågældende kalenderår, undtagen herfor er deltagere i juniorklassen, her er alderen 8 år. Danskejede i udlandet stambogsførte hunde skal være stambogsført i Danmark. Importerede hunde, der er under registrering i DKK, kan deltage, såfremt ejeren sammen med anmeldelsen indsender en bekræftelse fra DKK på, at hundens stamtavle er under import registrering i stambogsafdelingen hos DKK. Hunden skal have en Agility resultatbog udstedt af DKK eller anden FCI anerkendt kennel klub/licens, enten med hundens stambogsnummer eller, for ikke DKK/FCI stambogsførte hunde, med et agilitynummer. Resultatbogen kan købes på DKK s kontor, hvorfra reglerne, som enhver deltager selv må holde sig orienteret om, kan rekvireres. Resultatbogen skal på konkurrencedagen kunne fremvises. Hunde uden FCI anerkendt resultatbog til agility, kan ikke deltage. I resultatbogen, der har sider til såvel officielle som uofficielle klasser, skal de af hundens resultater, der er kvalificerende i såvel agility- som springklasser, indføres og underskrives af dommeren. Startrækkefølgen afgøres ved lodtrækning foretaget af arrangøren. Løbske tæver Det skal meldes i god tid at man har en løbsk tæve, dog senest ved ankomst på stævnedagen. Løbske tæver løber i oprindelig startrækkefølge, de skal markeres med et rødt AG regler 2015 side 3 af 26

5 bånd bundet på deres line. Det er stævnelederens ansvar, at fremskaffe de røde bånd, og handlerens ansvar at markere sin hund. Det er handlers ansvar at udvise fornøden hensyntagen til andre deltagere. Officials skal hjælpe løberne med at lægge løbetidstæppet til rette. Der skal bruges en skridsikker måtte til de løbske tæver med størrelsen ca. 1,20 m bred og minimum 1 m lang. Ved indendørs stævner, på gulvtæppe, er det tilladt for arrangøren at kræve løbske tæver skal bruge løbetidsbukser. Forsikring/ansvar Hunde, der befinder sig på stævneområdet skal være omfattet af en dækkende lovpligtig ansvarsforsikring. Hundeejeren er ansvarlig for ethvert uheld eller enhver skade. hans/hendes hund eventuelt måtte forvolde. Hundeejeren er forpligtet til at anmelde de eventuelle skader, som hans/hendes hund har forårsaget, til eget forsikringsselskab. Kupering m.v. i henhold til Dyreværnslovens 14, stk. 3 og 4. Alle ørekuperede hunde født fra og med 1. juli 2009 kan ikke deltage, uanset hvor hunden er født. For ørekuperede hunde født inden den 1. juli 2009 gælder, at hunde født i et land, hvor ørekupering er forbudt, ikke kan deltage. Halekuperede hunde født efter den 1. juni 1996 kan ifølge dansk lovgivning ikke deltage, uanset i hvilket land hunden er født. Forbuddet omfatter også hunde, som har fået halen kuperet af veterinære årsager, uanset om man har en dyrlægeerklæring. Følgende racer er dog undtaget for halekuperingsforbuddet: Ruhåret hønsehund, korthåret hønsehund, breton, vizsla og weimaraner. Såfremt en hund er født stumphalet, skal det for dansk opdrættede hundes vedkommende fremgå af hundens stambog. For hunde uden FCI anerkendt stambog, skal der fremvises attest fra dyrlæge. For udenlandsk opdrættede hundes vedkommende skal der fremlægges en engelsksproget dyrlægeattest, der er udstedt i det land, hvor hunden er opdrættet, på at hunden er født stumphalet. For hunde født efter 1. oktober 2004 er det dog kun følgende racer, der på stambogen kan få påført, at de er født naturligt stumphalet: Australian shepherd, boston terrier, bouvier des flandres, dansk/svensk gårdhund, engelsk bulldog, entlebucher sennenhund, fransk bulldog, gos d atura catala, jack russell terrier, karelsk bjørnehund, king charles spaniel, mudi, old english sheepdog, perro de agua espanol, polski owczarek nizinny, pyrenæisk hyrdehund, pyrenæisk hyrdehund m/korthårshoved, västgötaspids og welsh corgi pembroke. For alle andre racer (med undtagelse af breton, korthåret hønsehund, ruhåret hønsehund, vizsla og weimaraner, som er undtaget fra halekuperingsforbuddet) gælder, at hunde uden hale eller med kun dele af halen født efter den 1. oktober 2004 anses for at mangle legemsdele og kan der med ikke deltage. Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager. Det er tilladt at deltage med kryptorchid og/eller kastreret/steriliseret hund i agility. Vaccination og sundhedskrav Hvalpe under tre måneder må ikke medbringes på området. Hunde som skal til konkurrence, skal være i god mental og fysisk sundhedstilstand og ikke vise tegn på sygdom. En hund må således kun deltage, såfremt den på dagen ikke udgør nogen smittefare. Ved tvivl skal fremlægges dyrlægeattest, der bekræfter dette. For at deltage på stævnet skal en hund være vaccineret mod hundesyge og parvovirus. Vaccinationen skal være foretaget senest 14 dage før stævnedagen. For hunde op til 24 måneder gælder, at vaccinationen højest må AG regler 2015 side 4 af 26

6 være 1 år gammel. For øvrige hunde gælder, at vaccinationen højest må være 4 år gammel. Dokumentation for vaccination skal medbringes på dagen. Rabiesvaccination kræves kun for hunde bosiddende i udlandet. Drægtige tæver kan ikke deltage de sidste 30 dage før fødsel beregnet fra 63 dage efter første parring. Tæver med hvalpe under 75 dage kan ikke deltage. Doping Det er forbudt at behandle hunde med stoffer (herunder kemisk kastration), der neddæmper eller opildner temperament eller den fysiske ydeevne (f.eks. smertestillende midler)(doping). Dopingkontrol kan ske ved udstillinger, skuer, prøver, konkurrencer og andre aktiviteter. Anmodning om dopingkontrol (fra andre end officials, arrangementsledelse eller dommere) af en hund skal sammen med en begrundelse for kontrollen indgives skriftligt til arrangementsledelsen på dagen. Anmodningen skal vedlægges et gebyr på kr , der fortabes, såfremt testen er negativ. Samtlige omkostninger ved kontrol og efterfølgende test betales af hundens ejer, hvis testen er positiv. Hvis testen er negativ betales omkostningerne ved kontrol og efterfølgende test af arrangøren af det pågældende stævne. Indgives der anmodning om dopingkontrol af en hund, skal arrangementsledelsen indkalde den pågældende hunds ejer/fører for høring og meddelelse om, at hunden skal stille til dopingkontrol på dagen. Det påhviler arrangementsledelsen at opsøge eller tilkalde den vagthavende dyrlæge for udtagelse af blodprøve, urinprøve, hårprøve og næsesvabeprøve på dagen. De udtagne prøver opbevares af dyrlægen. Arrangementsledelsen orienterer DKK om den udførte dopingkontrol, hvorefter det på baggrund af anmodningens karakter aftales med dyrlægen, hvilke analyser der skal foretages. Når analyseresultatet foreligger, træffer DKK s sundhedsudvalg afgørelse om, hvorvidt der har foreligget doping. Sundhedsudvalgets afgørelse tilstilles DKK s bestyrelse, som træffer afgørelse om, hvorvidt en sag kan betragtes som afsluttet eller skal videregives til DKK s disciplinærnævn til behandling i henhold til DKK s love. Personer, der afviser at stille til dopingkontrol eller udebliver fra kontrol, indberettes til DKK s bestyrelse, som derefter træffer afgørelse om, hvorvidt sagen skal overgives til DKK s disciplinærnævn til behandling i henhold til DKK s love. Opførsel Al utilbørlig kritik af en dom, nedsættende ytringer om en fungerende dommer såvel som usømmelig omgangstone og anden overtrædelse af dette reglement kan medføre fortabelse af retten til tildelt præmie samt eventuelt udvisning fra stævnet. Afgørelse herom træffes af prøveledelsen/dkk s agilityudvalg. Prøveledelsen kan indberette hændelsen til DKK s agilityudvalg/dkk s bestyrelse, som derefter træffer afgørelse om, hvorvidt sagen kan betragtes som afsluttet eller skal videregives til disciplinærnævnet til behandling i henhold til DKK s love. På prøver arrangeret af kredse eller specialklubber, skal en eventuel AG regler 2015 side 5 af 26

7 indberetning ske til kredsen/specialklubbens bestyrelse, som derefter træffer afgørelse om, hvorvidt sagen betragtes som afsluttet, eller om den skal videresendes til DKK s bestyrelse med en indstilling om behandling i DKK s disciplinærnævn. Såfremt en hund eller dens fører udelukkes/diskvalificeres, fratages de dagens præmieringer, og deltagergebyret tilbagebetales ikke. Dommeren kan fratage en hund tildelte præmieringer/resultater, hvis hunden viser sig aggressiv eller udviser anden uønsket adfærd. En hund, som to gange bortvises pga. temperamentet, kan af DKK s bestyrelse fratages retten til avl samt retten til at deltage i udstillinger, prøver, konkurrencer m.v. Hvis en hund bliver diskvalificeret på grund af aggressivitet kan DKK s agilityudvalg indstille til DKK s bestyrelse, at hunden idømmes en karantæne på op til 6 mdr. Dette gælder ved første gangs indberetninger. DOMMERENS AFGØRELSER ER INAPPELLABEL! Danskejede, stambogsførte hunde skal være stambogsført af DKK. Importerede hunde, hvis stambogspapirer er til registrering hos DKK, kan - såfremt den udenlandske stambog er godkendt af DKK, derfra få en midlertidig kvittering, der skal tages med til enhver autoriseret prøve indtil DKK stambogen foreligger. Alle deltagende hunde skal have en resultatbog udstedt af DKK eller anden FCI anerkendt kennelklub. Resultatbogen skal medbringes! I modsat fald kan deltagelse nægtes! Resultatbøger kan købes hos DKK. Personer, der af DKK er udelukket fra deltagelse i udstillinger eller prøver, må ikke fungere som officials eller hundeførere! C. Tilmelding Kun tilmeldte hunde kan deltage. Tilmelding skal ske på særlige blanketter, der rekvireres fra arrangøren af den pågældende konkurrence, eller online. Tilmeldingsgebyret til officielle klasser skal være ens for hele landet og følge det af DKK vedtagne gebyr. Der vil ikke kunne afleveres anmeldelsesblanketter til det pågældende arrangement efter anmeldelsesfristen heller ikke ved f.eks. personligt fremmøde i DKK. On-line tilmelding via DKK s hjemmeside Ved tilmelding via DKK s on-line system lukker systemet automatisk kl på dagen for tilmeldingsfristens udløb. Anmelderen bør altid udskrive og gemme den bekræftelse, som returneres fra DKK, da den såfremt man ikke modtager et PM fra DKK, vil blive betragtet som gyldig dokumentation for rettidig modtagelse af tilmeldingen, hvis der senere i forløbet skulle være opstået en teknisk eller administrativ fejl. Overholdes tilmeldingsfristen ikke, kan man ikke deltage. AG regler 2015 side 6 af 26

8 Tilbagebetaling af gebyr Tilbagebetaling af det fulde gebyr kan kun finde sted, hvis hunden på grund af sygdom ikke kan deltage, hvilket må dokumenteres ved tilsendelse af autoriseret dyrlægeattest senest 3 dage efter, stævnet er blevet afholdt. Stævnearrangøren er ikke forpligtet til at returnere indbetalt anmeldelsesgebyr i tilfælde af aflysning på grund af force majeure. D. Klasser To typer af konkurrencer kan arrangeres: Officielle agility konkurrencer godkendt af DKK. Uofficielle agility konkurrencer, som ikke kræver godkendelse. I alle officielle klasser inddeles hundene i 3 størrelsesgrupper, der ikke kan konkurrere mod hinanden. Lille: Hunde med en skulderhøjde op til og med 34,99 cm. Mellem: Hunde med en skulderhøjde mellem 35,00 cm og 42,99 cm. Stor: Hunde med en skulderhøjde på 43,00 cm og derover. I FCI benævnt som hhv. Small (springhøjde cm) Medium (springhøjde cm) Large (springhøjde cm) Agilityklasser (AG) indeholder forhindringer med kontaktfelter og kan indeholde forhindringen Bord. Springklasser (SP) indeholder ikke forhindringer med kontaktfelter eller forhindringen Bord. Resultater opnået i AG-klasser har ingen indflydelse på resultater opnået i SP-klasser og omvendt. Officielle agility og springklasser omfatter følgende: Klasse 1 - Klasse 2 - Klasse 3 AG og SP følges i oprykning. Se oprykningsregler under klasserne. Efter 1. januar 2014 indplaceres hunden i den højeste klasse den er kvalificeret til. Eks. AG1 og SP2 = Klasse 2 Man kan ansøge udvalget om at blive nedklassificeret (klasse 3 ned til klasse 2). En godkendt ansøgning gælder i det pågældende stævneår. Der kan søges løbende. Der kan ikke modtages oprykningsplaceringer. Efter godkendt ansøgning modtages en label med årstal, der skal indsættes i resultatbogen. Udenlanske hunde indplaceres i klasser efter deres placering i hjemlandet. På en stævnedag kan en hund (uanset fører) kun deltage en gang i den klasse, den er kvalificeret til og i maks. 6 klasser pr. dag. Børn må ikke lege på forhindringerne, hverken på eller udenfor banen. Specielt for klasse 1, 2 og 3: Disse klasser må løbe 2 gange, dog med det forbehold, at banerne er forskellige og at der er 2 forskellige dommere. AG regler 2015 side 7 af 26

9 Bortset fra juniorklasse og seniorklasse kan arrangøren vælge IKKE at afvikle klasser med færre end 3 deltagere. I så fald skal de tilmeldte have besked inden stævnedagen. Klasse 1: Let bane, springhøjde for de 3 størrelser: 25-30/35-40/55-60 cm. Max. 3 kontaktforhindringer. Dobbeltspring må ikke benyttes i klasse 1. Er kun åben for hunde, der ikke er berettiget til deltagelse i en højere klasse. For oprykning kræves 8 fejlfri placeringer, hvoraf mindst 4 i AG, under mindst to forskellige dommere. Klasse 2: Springhøjde for de 3 størrelser: 30-35/40-45/60-65 cm. Er kun åben for hunde, der har opnået de placeringer, der fratager dem retten til deltagelse i klasse 1 og som ikke er berettiget til deltagelse i en højere klasse. For oprykning til klasse 3 kræves 6 fejlfrie placeringer blandt de 20% bedste i klassen, heraf min 3 i AG og under mindst 2 forskellige dommere. Klasse 3: Springhøjde for de 3 størrelser: 30-35/40-45/60-65 cm. (Normalt springes der på max højde) Er kun åben for hunde, der har opnået de placeringer, der fratager dem retten til deltagelse i klasse 2. Under forudsætning af et fejlfrit gennemløb tildeles bedst placerede ikke champion/mester et agilitycertifikat/springcertifikat. Hunde, der tre gange har opnået et agilitycertifikat/springcertifikat i klasse 3 under mindst to forskellige dommere, opnår titlen Champion/Mester (CH/ME). Alle gennemløb skal være fejlfrie. (Se F. Titler). CACIAG: CACIAG tildeles på DKK s internationale konkurrencer (DKK) til den højst placerede stambogsførte hund i Agility klasse 3, der ikke allerede har opnået og fået registreret titlen International Agility Champion. DER KAN KUN TILDELES 1(ET) CACIAG PR. DAG. På tilmeldingen noteres hvilken AG3 der er tællende til CACIAG. CACIAG uddeles til bedste FCI-stambogsførte klasse 3 hund, med prædikat EXCELENT (Fejlfrit løb). Reserve CACIAG uddeles til 2. bedste FCI-stambogsførte klasse 3 hund med prædikat EXCELENT (Fejlfrit løb). Udtagelseskriterium: Hunde/ekvipager der opfylder FCI s og DKK s agility-udvalgs vedtagne regler for udtagelse, kan komme i betragtning ved udtagelse til NKUs Nordiske Mesterskaber (NM) og FCIs Verdensmesterskaber (VM) i agility. Det er en forudsætning, at hunden er DKK stambogsført og at ejer/fører er medlem af DKK og enten er a) dansk statsborger eller b) udenlandsk statsborger men med fast bopæl i Danmark (folkeregisteradresse). Uofficielle agility og springklasser omfatter følgende: AG regler 2015 side 8 af 26

10 Åben klasse, junior klasse, og senior klasse. Åben klasse: Springhøjde for de 3 størrelser: 30-35/40-45/60-65 cm. Bortset fra de begrænsninger, der gælder for hunde tilmeldt i junior og senior klasserne, er åben klasse åben for alle hunde, der er tilmeldt agilitystævnet. Banen vil være på klasse 2 niveau og indeholder max. 3 kontaktforhindringer. Junior klasse: Er kun for unge hundeførere, der i det pågældende kalenderår er fyldt 8 år og ikke er fyldt 16 år (Kan deltage resten af året i det kalenderår man fylder 16). I Juniorklassen må der kun være juniorføreren og hunden på banen sammen med dommeren. Da klassen afvikles umiddelbart efter og på samme bane som henholdsvis AG1, SP1, AG åben og SP åben, kan de deltagende hunde i Junior klassen ikke deltage i de tilsvarende andre klasser. Senior klasse: Klassen skal tilbydes og afholdes på alle officielle stævner uanset antallet af deltagere. Er kun for hunde, der er fyldt 7 år. Hunde tilmeldt et stævne i Senior kan kun deltage i senior klasser ved det pågældende stævne. En senior hund er senior hele stævnet. Klassen afvikles på samme bane som henholdsvis AG2, SP2, AG åben og SP åben. For små hunde bliver højdespring max. 25 cm og længdespring max. 40 cm. Mellem hunde benytter de almindelige baner for små hunde, dvs. højdespring max. 35 cm, længdespring max. 50 cm. Store hunde benytter banen for mellem hunde, dvs. højdespring max. 45 cm og længdespring max. 90 cm. Dækket og dobbelt spring tages helt ud og erstattes af et højdespring! Man kan ansøge udvalget om at blive omklassificeret til seniorklasse, før hunden er fyldt 7 år. En godkendt ansøgning gælder i det pågældende stævneår. Der kan søges løbende. Efter godkendt ansøgning modtages en label med årstal, der skal indsættes i resultatbogen. Resultater. Ved udregning af placeringer tages følgende i betragtning: Totale fejlpoint = banefejl + tidsfejl. I tilfælde af lige mange fejlpoint, vinder den hund der har færrest banefejl. Eksempel: SBT: 60 sekunder: Kat. nr. Banefejl H. tid Tidsfejl Fejl i alt Placering 7. 5,00 58,71. 0,00 5,00 3. AG regler 2015 side 9 af 26

11 12. 0,00 65,00. 5,00 5, ,00 57,25. 0,00 5, ,00 68,32. 8,32 8, ,00 59,17. 0,00 10, ,00 65,00. 5,00 10,00 5. AG regler 2015 side 10 af 26

12 E. Kvalitetsbedømmelse Hundens gennemløb kvalitetsbedømmes efter følgende skala: 1. præmie 00,00-05,99 fejlpoint Fortrinlig (EXCELENT) 2. præmie 06,00-15,99 fejlpoint Meget godt (VERY GOOD) 3. præmie 16,00-25,99 fejlpoint Godt (GOOD) Over 26 fejlpoint Ingen præmiering (NO QUALIFICATION) F. Titler Følgende titler kan opnås: AG1 og SP1 opnås ved at have bestået klassen med 8 fejlfri placeringer hvoraf min 4 i AG, under mindst to forskellige dommere. AG2 og SP2 opnås ved at have bestået klassen med 6 fejlfri placeringer hvoraf min 3 i AG blandt de 20% bedste, under 2 forskellige dommere. Årets agilityhund (AGÅH+årstal f.eks. AGÅH11). Der udstedes ikke diplom. Ejer skal selv indsende bevis til DKK for opnåelse af titlerne og indbetale det til enhver tid gældende gebyr for registreringen. Dansk agility-champion (DKAGCH) for stambogsførte hunde. Dansk agility-mester (DKAGME) for ikke stambogsførte hunde. Disse titler tildeles, når hunden tre gange har opnået et agilitycertifikat i AG-klasse 3 under mindst to forskellige dommere. Dansk spring-champion (DKSPCH) for stambogsførte hunde. Dansk spring-mester (DKSPME) for ikke stambogsførte hunde. Disse titler tildeles, når hunden tre gange har opnået et springcertifikat i SP-klasse 3 under mindst to forskellige dommere. Når samtlige tre certifikater samt øvrige krav for opnåelse af DKAGCH, DKAGME, DKSPCH og DKSPME er opnået, skal dette omgående meddeles DKK ved indsendelse af resultatbogen. Danske championater tildeles af Dansk Kennel Klub, og med titlen kan købes et diplom. Nordisk Agility championat (NOAGCH) Nordisk Agility championat tildeles den danske agility-champion, der har opnået agilitychampionat i yderligere to af de nordiske lande. Internationalt Agility Championat (INTAGCH) a: Har en minimums alder på 18 måneder, Internationalt Agility Championat (INTAGCH) tildeles den stambogsførte hund, der har opnået 2 (to) CACIAG i 2 (to) forskellige lande under 2 (to) forskellige dommere. b: Det er dog en betingelse, at der er gået mindst 1 år og 1 dag mellem opnåelse af de 2 tællende CACIAG. F.eks fra 1. januar 2013 til 1. januar c: Endvidere kræves det, at hunden har opnået mindst GOOD på en FCI - anerkendt international udstilling. AG regler 2015 side 11 af 26

13 Når dette er opnået, skal det omgående meddeles DKK, som derefter retter henvendelse til FCI. G. Præmiering Enhver forening kan have sin egen præmiepolitik. Hvis en forening ønsker at uddele færre præmier end foreskrevet i DKK s præmiepolitik, skal dette fremgå af anmeldelsesblanketten. Værdien af præmierne må ikke være mindre end DKK s præmiebonner. DKK uddeler præmier til de bedst placerede hunde i samtlige klasser. Den bedst placerede fejlfrie ikke ag/sp champion/mester modtager altid en ærespræmie. Præmien gives af den arrangerende klub/forening. Der uddeles CACIAG til den bedst placerede FCI-stambogsførte hund i international AG klasse 3, Reserve CACIAG uddeles til 2. bedste FCI-stambogsførte placerede hund i international AG klasse 3 (uddeles med prædikat EXCELENT). DKK uddeler præmier efter følgende skala: 1. præmie uddeles altid uanset antal tilmeldte. Ærespræmie skal have en værdi af minimum 250-Dkr. 1-4 hunde: 1 præmie 5-8 hunde: 2 præmier 9-12 hunde: 3 præmier hunde: 4 præmier hunde: 5 præmier hunde: 6 præmier Herefter én præmie for hver tiende hund i klassen. I klasser med deltagere får 1. vinderen en præmie af værdi 80,- DKK, medens de øvrige placeringer honoreres med et stk. præmie af værdi 25,- DKK I klasser med deltagere får 1. vinderen en præmie af værdi 80,- DKK, 2. vinderen en præmie af værdi 60,- DKK, medens de øvrige placeringer honoreres med et stk. præmie af værdi 25,- DKK I klasser med deltagere får 1. vinderen en præmie af værdi 110,- DKK, 2. vinderen en præmie af værdi 80,- DKK, 3. vinderen en præmie af værdi 60,- DKK, medens de øvrige placeringer honoreres med et stk. præmie af værdi 25,- DKK. I klasser med deltagere får 1. vinderen en præmie af værdi 130,- DKK, 2. vinderen en præmie af værdi 80,- DKK, 3. vinderen en præmie af værdi 60,- DKK, medens de øvrige placeringer honoreres med et stk. præmie af værdi 25,- DKK. I klasser med deltagere får 1. vinderen en præmie af værdi 160,- DKK, 2. vinderen en præmie af værdi 110,- DKK, 3. vinderen en præmie af værdi 80,- DKK, medens de øvrige placeringer honoreres med et stk. præmie af værdi 25,- DKK. I klasser med over 100 deltagere får 1. vinderen en præmie af værdi 160,- DKK, AG regler 2015 side 12 af 26

14 2. vinderen en præmie af værdi 130,- DKK, 3. vinderen en præmie af værdi 80,- DKK, 4. vinderen en præmie af værdi 60,- DKK, medens de øvrige placeringer honoreres med et stk. præmie af værdi 25,- DKK. Når en hund opnår en champion eller mester titel, modtager den en ærespræmie. Præmien gives af den arrangerende klub/forening. H. Forhindringer Forhindringer og numre skal være stabile, uden skarpe kanter og må ikke kunne skade hund eller fører. Evt. skarpe kanter på forhindringerne skal skærmes af. Alle former for spring skal have let nedrivelige overliggere, der skal være nedrivelige til begge sider. (Målene er angivet efter størrelse: Lille/Mellem/Stor, og er min. max. højder). 1. Højdespring: Højde: 25 cm - 35 cm/35 cm - 45 cm/55 cm 65 cm. Højdespringet kan være med plader - hegn - koste, men skal have en let nedrivelig overligger, der skal være nedrivelig til begge sider. Skråstivere på højdespring må ikke forefindes. Overliggere bør være af træ eller plastik. (Jern/stål er ikke tilladt). Overskydende holdere må ikke forefindes. Evt. vinger skal kunne væltes ned hver for sig. Såfremt et evt. tidtagningsanlæg sidder fast på første/sidste forhindring kan der dispenseres herfor. Anvendes plasticrør, skal disse være af en god splintfri kvalitet. Længde på overliggerne min/max 120/150 cm, diameter mm. Og de skal have kontrastfarver i mindst 3 segmenter. Springstøtterne skal være højere end øverste overligger, min. 100 cm. Er springstøtterne forsynet med "vinger", skal disse være af faldende højde, højst mod overliggeren. Vingen skal være mindst 75 cm høj ved den inderste kant af vingen. Se tegning. Vingerne skal være sådan, at en hund ikke kan kunne passere. Starten af den inderste kant, skal være mindst 75 cm høj og bredden af vingen skal være cm. Dobbeltspring består af 2 enkeltspring/højdespring med overliggere. Dobbeltspring bedømmes som én forhindring. Den bagerste overlægger skal være min. 10 cm længere end den første. Dobbelt spring, der skal forceres i et spring, må max. have en: Springlængde på: Lille: 30 cm. Mellem: 40 cm Stor: 55 cm. Af sikkerhedsgrunde skal der være højdeforskel på de to spring. Overliggerne skal være placeret i opadstigende rækkefølge med en højdeforskel på cm. Den højeste overligger skal placeres bagest. AG regler 2015 side 13 af 26

15 Mur / Viadukt: Højde: Lille: 25 cm - 35 cm. Mellem: 35 cm 45 cm Stor: 55 cm - 65 cm. Minimum bredde: 1,20 m Max. 1,50 m. Tykkelse ca. 20 cm, skal mindst være 10 cm øverst. Tårnene er en del af forhindringen. Skal være mindst 1 m høj. De skal kunne vælte hver for sig. Muren kan have tunnel-formede åbninger, og skal have nedrivelige dele på toppen. Disse dele skal være halvmåne-formede og være delt op i sektioner på ca. 30 cm længde. Tårnene bredde og dybde skal være min/max 20/40cm. Et højdespring kan have mange forskellige udformninger, men må ikke indebære hjemmebanefordele eller have en udformning, der vanskeliggør bedømmelse. 2. Længdespring: Består af 2 dele for små hunde, 3-4 dele for mellem hunde, og 4-5 dele for store hunde. Længdespringet må kun passeres fra en side med stigende højde cm. I klasser hvor ikke alle dele benyttes, er det ALTID de laveste dele der benyttes. Bredde af delene: Min. 120 cm. Dybde af hver del ca. 15 cm svagt. Springlængde: cm/70-90 cm/ cm. Markører, mindst 120 cm høje, placeres i hvert hjørne af forhindringen. Markørerne må ikke være fastgjort til forhindringen. 3. Dækket: Hullets diameter skal være min. 45 cm og max. 60 cm. Nedrivelige dæk af en type, der er godkendt af DKK s agilityudvalg, skal benyttes. Den arrangerende klub skal vise dommeren en godkendelse (typegodkendelse) fra DKK. Af sikkerhedsgrunde skal den inderste del af dækket være udfyldt eller sammenspændt. Dækkets centrum over underlaget: 55 cm for både små og mellem, 80 cm for store hunde. Faste forbindelser mellem dæk og ramme er ikke tilladt. Hunden skal have mulighed for at løbe mellem dæk og ramme. Forbindelserne mellem dæk og ramme samt evt. skarpe kanter på selve rammen SKAL være skærmet af f.eks. med rørisoleringsskåle, for at beskytte hunden. Er rammen til hjulet forsynet med skråstivere, må det max. være 50x50 cm. Bredden af dækket er minimum 8 cm og max 18 cm. Forhindringen skal være robust og stabil. Længden af fødderne skal være 1,5 gange af højden, målt fra øverste kant af hjulet til jorden, målt på højden til store hunde, 83-96cm. Se tegning (hjulet er vejledende tegning). 4. Bordet: Højde små og mellem 35 cm/store 60 cm. AG regler 2015 side 14 af 26

16 Bordpladen: Min. 90 cm x 90 cm, max. 120 cm x 120 cm, med skridsikker overflade. Et elektronisk tidsanlæg (lydsignal efter 5 sekunder) kan indbygges i bordets overflade, undtaget i en 10 cm bred kant/zone hele vejen rundt på bordfladen. Ved elektronisk tæppe, skal man være opmærksom på, at de ikke passer til alle borde. Ok at acceptere, at kant/zone er 15 cm. Siderne af bordet skal være malet med en afvigende farve i forhold til bordpladen. 5. Den åbne tunnel: (røret) Indre diameter 60 cm. Længde 300 cm cm. Det anvendte materiale skal være fleksibelt, og må ikke kunne skabe statisk elektricitet. Tunnelen skal kunne fastholdes til underlaget. Højden (60 cm) af tunnellen må ikke reduceres ved fastførelsen. Fastgørelsespunkterne for tunnellen må ikke placeres således at tunnelen mister fleksibiliteten ved gennemløb. Tunnelen kan fastholdes på flere måder, blot åbningen er 60 cm, og der må ikke være fast metal i den øverste del af holderen, samt være til fare for hund og fører. Tunneller på under 4 meters længde må kun benyttes som lige tunneller dvs. ingen bue mellem indgang og udgang. 6. Stoftunnelen: (posen) Skridsikker indgang: Dybde: 90 cm lavet i stift materiale. Højde: 60 cm. Bredde: 60 cm - 65 cm. Længde på "posen": 250 cm (stofdelen) cm. Diameter: 60 cm - 65 cm. Det anvendte materiale skal være let og må ikke kunne skabe statisk elektricitet. Posens indgang og udgang skal kunne fastholdes til underlaget. Inden forhindringen passeres skal posen være udrettet. Afstand mellem fastgøringspunkterne ved udgang: max. 50 cm Posens indgangen SKAL være skærmet af med f.eks. rørisoleringsskåle, for at beskytte hunden. 7. Slalom: Antal pinde 12. Tykkelse mm. (Anvendes plasticrør, skal disse være af en god splintfri kvalitet) Højde: cm. Afstand mellem pindene: 60 cm (indvendige mål). Centerskinnen må maks. være 8 mm tyk. Og ikke bredere end 8 cm. Benene skal være placeret fornuftigt. Se tegning. Forhindringen skal kunne fastgøres på centerskinnen med f.eks. en U-formet pløk af tentorstål, eller lignende armeringsstål med rillet overflade. Pløkken skal tilpasses centerskinnen. Den 1. pind skal være på hundens venstre side. Udfører hunden slalom imod løbsretningen (mere end 2 porte) vil det resultere i diskvalifikation. Hver forkert indgang vil blive bedømt som en vægring. AG regler 2015 side 15 af 26

17 8. A: Det er tilladt at bruge elektroniske felter. Gælder alle feltforhindringer. Det skal være muligt at placere en tunnel forsvarligt under A og Balance. Gælder for alle tre feltforhindringer: Kontaktfelterne må ikke være hvide, brune eller sorte. Består af to ramper, hver mellem 265 og 275 cm lange, sat sammen i en vinkel. Højeste punkt målt fra underlaget er 170 cm. Bredde 90 cm der kan øges til 115 cm på den nederste del. Ramperne skal være skridsikre og forsynet med tværlister 5 10 mm x 20 mm. monteret på fladen, dog ikke inden for en afstand af 10 cm fra hver side af kontaktfeltets afgrænsning (ca. 25 cm mellem listerne). Listerne må ikke have skarpe kanter. De nederste 106 cm på hver rampe males med en afvigende farve (også på siderne). A ets samlinger skal sikres, så de ikke kan skade hundene. 9. Balancebom: Højde min/max 120/130 cm Bredde på ramperne 30 cm. Længde på ramperne min/max 360/380 cm. Såvel de op-/nedgående ramper som den vandrette rampe skal være skridsikre. De op-/nedgående ramper skal være forsynet med tværlister som A'et. De nederste 90 cm på de op-/nedgående ramper males med en afvigende farve (også på siderne). Balancebommens samlinger skal sikres, så de ikke kan skade hundene. 10. Vippen: Længden af planken skal være min/max 360cm/380cm. Højden skal være 60 cm målt fra jorden til vippepunktet af planken. Bredde på rampen 30 cm. Rampen skal være skridsikker. 90 cm i hver ende af rampen males med en afvigende farve (også på siderne). Der må ikke være tværlister på vippen. Vippen skal være aktiveret, således at den er i jorden, indenfor 2-3 sekunder, når et kg. lægges på midten af nedgangsfeltet. Akslen af vippen bør ikke være mere end 10 cm fra øverste del af forhindringen. Vippen skal vippe tilbage. På den yderste del af vippens underside (nedslagsstedet) SKAL der være monteret et stødabsorberende underlag, som f.eks. et stykke af en rørisoleringsskål, for at beskytte hunden. 11. Start og Mål: Der skal være tilstrækkelig plads til hunden før første og efter sidste spring. (Minimum 6 meter) Ved indendørs stævner kan dette fraviges, såfremt forholdene i øvrigt er forsvarlige. Dog minimum 4 meter. AG regler 2015 side 16 af 26

18 Første og sidste forhindring skal være et spring, første forhindring skal være et enkelt spring mens sidste forhindring gerne må være et dobbeltspring. I. Banen Forhindringernes placering bestemmer sværhedsgrad og fart. Hunden skal gennemløbe banen inden for en på forhånd fastsat tid, og forhindringerne skal passeres i korrekt rækkefølge. Banens indretning beror alene på dommerens opfindsomhed, men den naturlige handlinger skal skifte retning to gange. Forhindringerne dobbeltspring, hjul og længdespring skal altid sættes op med lige tilgang fra den forrige forhindring i forhold til hundens naturlige bane. I klasserne agility klasse 1 og agility klasse åben må banen maksimalt have 3 kontaktforhindringer. Agility klasse 2 og agility klasse 3 må banen maksimalt have 4 kontaktforhindringer. Slalom og hjulet må kun bruges 1 gang i hver klasse. Forskellen mellem de forskellige klasser er banens længde og sværhedsgrad, samt den gennemløbshastighed, der bestemmer SBT. Forud for konkurrencens start inspicerer dommeren de forhindringer, der er til rådighed. Forhindringerne skal leve op til den krævede standard. En velbygget bane tillader hunden at gennemløbe let og ubesværet. Formålet er at opnå den korrekte balance mellem kontrollen over hunden, undgåelse af fejl på forhindringerne og tiden, hvormed banen gennemløbes. Det er dommerens ansvar, med størst mulig hensyn til hundens sikkerhed, at udforme banen, inden for givne regler, herunder højden på springene, antal forhindringer og disses placering. Dommeren udmåler banens længde fra start til mål ved at vælge hundens formodede rute gennem banen. Forhindringerne skal være tydeligt nummererede fra den side, de skal forceres. Afstanden mellem to på hinanden følgende forhindringer i forhold til hundens naturlige bane: Små: fra 4 m til 7m Mellem: 5 m til 7 m Stor: 5 m til 7 m Afstanden mellem start/mål markørerne og første/sidste spring må max. være 100 cm. Indbyrdes afstand mellem start/mål markørerne skal være 50 cm længere end længden på overliggeren på første/sidste spring. Dommeren skal bestræbe sig på, at bruge hele ringarealet. AG regler 2015 side 17 af 26

19 J. Tidtagning Under hensyntagen til klassens og banens sværhedsgrad udregner dommeren en standardbanetid (SBT) på følgende måde. Banens længde i meter = SBT. Standardtiden i m. / sek. Dommeren kan ændre SBT, selvom klassen er startet. Deltagerne skal i så fald orienteres. Hunden skal gennemløbe banen inden for SBT. Det antal sekunder med to decimaler, hvormed hunden overskrider SBT, regnes som fejl. Ekvipagen går ind i ringen. Handleren placerer hunden bag ved startlinien. Fra det øjeblik ekvipagen kommer ind til start og til starten er gået, er de under dommerens kommando. Hunden må ikke fastholdes ved start øjeblikket, bæres, skubbes, kastes, trækkes i nakken eller halen osv. (disk - men banen må gerne løbes færdig). OBS: Når hunden først er forladt i startområdet, må hunden ikke længere berøres (disk). Først efter tegn fra tidtager eller dommer må ekvipagen starte. Tidtagningen begynder, når hunden passerer startlinien - også selv om fører ikke er klar. Tidtagningen stoppes, når hunden passerer mållinien, mellem de to tidtagningspinde, eller når max. tiden er gået (max. tiden opgives af dommeren MBT, bør ikke være mindre end 1,5 gange den SBT eller mere end 2 gange SBT) K. Bestemmelser for fører og hund Før konkurrencen starter, bør dommeren orientere førerne om konkurrencen, standardbanetid, banens maksimum tid, den måde hvorpå gennemløbet vil blive bedømt, samt minde dem om reglerne. Føreren må anvende stemme og krop i ubegrænset omfang; men berøring af hund eller forhindringer er ikke tilladt. Træning på banen er ikke tilladt, men føreren må uden hund foretage banegennemgang, inden klassen starter (opvarmning af hunden på forhindringer uden for banen er tilladt). Det er tilladt, at man efter diskvalifikation må færdiggøre sit gennemløbunder konkurrencelignende forhold (uden at rette felter) indenfor SBT. (1,5 STB i klasse 1) L. Bedømmelse Formålet er at lede hunden gennem alle banens forhindringer i den fastsatte rækkefølge, uden fejl og inden for den fastsatte SBT. SBT er kun et sammenligningsgrundlag, og i intet tilfælde må hastigheden betragtes som hovedkriteriet. I tilfælde af samme antal total fejl vil afgørelsen falde ud til fordel for den hund, der har færrest banefejl. Kun i tilfælde af samme antal banefejl vil den bedste tid være afgørende for placeringen. Er der to hunde med samme antal banefejl og tid, kan dommeren lade hundene løbe et ekstra gennemløb for at afgøre placeringen, eller give dem samme placering. Får hundene samme placering, udgår efterfølgende placering. AG regler 2015 side 18 af 26

20 Fejlpoint findes ved sammenlægning af banefejl og tidsfejl. Tidsfejl: Der gives fejlpoint for hvert sekund (2 decimaler) SBT overskrides. Øvrige Fejl Passerer føreren mellem start-markørerne, vil han blive idømt 5,00 fejlpoint, og stopuret vil blive startet. Passerer føreren mellem mål-markørerne, vil han blive idømt 5,00 fejlpoint. Berøringsfejl: Fører berører bevidst en forhindring (5 fejlpoint hver gang). Fører berører eller berøres af hund, og opnår derved en fordel. (5 fejlpoint hver gang). Nedrivningsfejl: Nedrivning af forhindringer, eller dele deraf, foretaget af hund eller fører. Der dømmes fejl hver gang en hvilken som helst del af en hvilken som helst forhindring rives ned. (Gælder ikke hvis hunden vælter slalom pinde eller markører ved længdespring). Rives hjulet over i to dele, påføres også 5 fejl. Vælter tårnene på muren, påføres også 5 fejl. Kontaktfejl: Hvis hunden ikke berører hvert kontaktfelt med en pote eller en del af en pote. Længdespring: Hunden springer, men vælter en sektion eller sætter én eller to poter mellem sektionerne eller sætter af fra en af sektionerne. Bordet skal være elektronisk: Hunden skal opholde sig på bordet i 5 sammenhængende sekunder: Hvilken position hunden indtager, er uden betydning, også selv om den skifter position under tællingen. Hunden skal blot være på bordet i 5 sekunder. Hvis hunden glider, springer eller falder ned fra bordet før tællingen er færdig, straffes det med 5 fejlpoint, og hunden skal tilbage på bordet, (fra en hvilken som helst side) hvorefter tællingen starter forfra. Hunden kan springe op på bordet fra tre sider, enten fra forkant eller fra venstre/højre side set fra løbsretningen. Hvis hunden passerer bordets bagside eller løber under bordet, er det en vægring. Hunden kan derefter springe op på bordet fra en hvilken som helst side uden at blive diskvalificeret for at tage forhindringen fra den forkerte side. Slalom: Hunden kan kun dømmes én fejl i forløbet, men alle fejl skal rettes, enten hvor fejlen blev begået eller ved at starte forfra på forhindringen. AG regler 2015 side 19 af 26

21 Vippe: Hvis hunden forlader vippen, før denne har berørt jorden, dømmes fejl. Vægringer: Hver vægring giver 5,00 fejlpoint. Efter en vægring skal forhindringen tages om. Tages forhindringen ikke om, diskvalificeres hunden. Følgende dømmes som vægring: Hunden standser foran en forhindring. Hunden standser på banen. Hunden stoppes af fører. Hunden løber forbi eller under forhindringen. Hunden løber ind i en tunnel og kommer ud den vej, den løb ind. Hunden springer over en forkert del af forhindringen. Hunden løber forbi, går over eller springer skråt igennem længdespringet. Hunden springer mellem dæk og ramme (dækket rives ikke ned). Hunden går forkert ind i slalom. Hunden forlader A, balancebom eller vippe, før den har berørt nedgangen med alle fire poter. Diskvalifikation: Mave/guf tasker er ikke tilladt i ringen. Heller ikke under banegennemgang. Godbidder i ringen er ikke tilladt. Hvis fører starter en evt. elektronisk nedtælling på bordet. Hvis hunden bærer nogen form for halsbånd under gennemløbet. Hvis føreren bærer noget i hånden, over skulderen eller synligt op af lommer, med mindre det er påbudt (stafet). Hvis der tabes godbidder eller legetøj i ringen. Hvis en vægring ikke rettes. Hvis hunden vægrer tre gange. Hvis hunden stoppes på banen fordi handleren opgiver gennemløbet/forlader banen. Hvis hunden tager en forhindring i forkert retning. Hvis hunden tager forhindringerne i forkert rækkefølge. Hvis hunden er ude af kontrol. Hvis hunden gør sig ren i ringen. Hvis max. tiden overskrides. Hvis føreren springer over, eller kryber under en forhindring. Hvis fører udviser usportslig optræden. Hvis føreren er unødig hård over for hunden (kan gælde for resten af dagen). Hvis hunden starter før der er givet tilladelse. Hvis fører eller hund vælter en forhindring, før hunden har forceret denne. Hvis føreren løber i mål før hunden ved elektronisk tidtagning og derved stopper tidtagningen. Hvis slalom udføres imod løbsretningen (mere end 2 porte) Hvis en hund/fører vælter/ødelægger hjulet inden gennemspringet bliver ekvipagen disket. Hvis hunden gentagne gange napper (fysisk kontakt) handleren Hunden må ikke fastholdes ved start. Bæres, kastes, trækkes i nakken eller halen osv. AG regler 2015 side 20 af 26

22 Endvidere gælder følgende: En hund kan udelukkes/diskvalificeres hvis: Den efter dommerens skøn er uegnet til deltagelse på grund af dårlig kondition. Den har fysiske eller psykiske handicaps. Den udviser aggressivitet overfor dommeren, hjælpere, ringpersonale, andre hunde eller disses førere m.fl. på eller udenfor banen. Den udviser udpræget nervøsitet. Udførelse af gennemløbet efter dommerens skøn vil skade hunden. En hundefører kan udelukkes/diskvalificeres hvis: Føreren ikke retter sig efter dommerens og ringpersonalets anvisninger samt efter reglerne. Føreren udøver en efter dommerens skøn unødvendig hårdhed overfor hunden. Føreren forstyrrer en konkurrent eller dennes hund, der er under udførelse af et gennemløb. Føreren udviser en efter dommerens skøn utilstedelig opførsel i eller ved ringen. Føreren afstraffer hunden i eller ved ringen (ryk i halsbånd betragtes ikke som straf, mens slag, spark og enhver anden form for fysisk/psykisk afstraffelse ikke er tilladt). Ukvemsord forbydes på banen både overfor hund og dommer (kommer ind under usportslig optræden). Såfremt en hund eller dens fører udelukkes, fratages de dagens præmieringer. Deltagergebyr tilbagebetales ikke. Dommeren kan fratage en hund tildelte præmieringer/resultater, hvis hunden viser sig aggressiv eller udviser anden uønsket adfærd. En hund der to gange har fået frataget sine præmieringer/resultater pga. temperament, kan af DKK s bestyrelse fratages retten til avl samt retten til at deltage i udstillinger, prøver, konkurrencer mv. Force Majeure. I tilfælde af uforudsete hændelser der ikke skyldes føreren, f.eks. væltede forhindringer eller snoet klæde i stoftunnellen, kan dommeren stoppe føreren og når banen er genopbygget vil dommeren bede hundeføreren starte fra begyndelsen. Alle fejl begået før hunden blev stoppet skal bibeholdes og der vil ikke blive givet nye fejl på denne del af banen, såfremt handleren udfører den pågældende del af banen så godt som muligt. Hvis handleren sjusker eller presser hunden for at opnå en fordel vil der blive dømt for fejl. Yderligere fejl vil først blive givet efter det punkt hvor hunden var blevet stoppet. Alle tilfælde, der ikke er taget forbehold for, afgøres af dommeren, der skal udvise den samme praksis under hele klassen. DOMMERENS AFGØRELSER ER INAPPELLABEL. M. Årets agilityhund Denne konkurrence er kun for danskejede hunde AG regler 2015 side 21 af 26

23 På DKK s internationale AG-konkurrencer konkurreres der hvert år om titlen "Årets agilityhund" - en for hunde op til og med 34,99 cm, en for hunde på mellem 35,00 og 42,99 cm, og en for hunde på 43,00 cm og derover. Konkurrencen afvikles i agility klasse 3. Konkurrencen afgøres ved et point system. Der gives point til de 10 bedst placerede danskejede hunde, uanset fejl (ingen point ved diskvalifikation). Pointberegning: 1. vinder = 15 point 2. vinder = 12 point 3. vinder = 10 point 4. vinder = 8 point 5. vinder = 6 point 6. vinder = 5 point 7. vinder = 4 point 8. vinder = 3 point 9. vinder = 2 point 10. vinder = 1 point De seks bedste resultater (min. 10 point) fra disse konkurrencer, lægges sammen med de point, der opnås i finalen. Kvalifikation til Årets agilityhund/hold/allround hund foregår på DKK s internationale agilitystævner fra januar måned og til sidste udendørs internationale agilitystævne. Finalen om årets agilityhund/hold/allround hund afvikles på DKK s sidste udendørs internationale agility konkurrence. Årets agility hund er de i hver af de 3 størrelser, der sammenlagt opnår det højeste antal point. I tilfælde af pointlighed bliver vinderen den hund, der har opnået flest point i finalen. DKK ajourfører ranglisten efter hver kvalificerende konkurrence. Resultatet indskrives i resultatbogen Der beregnes ikke gebyr for deltagelse i finalen, tilmelding er dog en forudsætning. De fire bedst placerede i hver størrelse i konkurrencen om titlen "Årets Agility Hund" tildeles en ærespræmie. DKK præmierer også de bedst placerede ekvipager i selve finaleløbet (se G. Præmiering). Hvis finalen om Årets Agility-hund finder sted på en international hundeudstilling, præsenteres både Årets lille, Årets mellem og Årets store Agility-hund i Store ring. N. Årets Agility Hold/Holdkonkurrencer Denne konkurrence er kun for danskejede hunde. AG regler 2015 side 22 af 26

24 På DKK s internationale AG-konkurrencer konkurreres der hvert år om titlen "Årets Agility Hold - en for hunde op til og med 34,99 cm, en for hunde på 35,00-42,99 cm, og en for hunde på 43,00 cm og derover. Konkurrencen er en kombination af både spring og agility på klasse 2 niveau. Holdkonkurrencen afvikles som selvstændige klasser, hvor hvert hold løber færdigt, før næste hold starter. Der tages tid på hver enkelt hund for sig. Et hold består af 3-5 hunde, som alle skal være tilmeldt det pågældende stævne. Resultaterne fra de 3 bedste ekvipager fra hvert hold er tællende. For at kunne deltage skal der på et hold starte mindst 3 ekvipager. En fører kan deltage med flere hunde på ét hold, og/eller med forskellige hunde på forskellige hold, blot må den samme hund kun deltage på ét hold. Holdet kan skifte løbende ud hele året igennem. Ændres der på holdet undervejs, kan den udskiftede ekvipage IKKE genindtræde på holdet. Bliver en hund diskvalificeret, regnes dette som 50 fejl og samtidig bliver hunden noteret for SBT. Evt. fejl opnået før en diskvalifikation regnes ikke med. Der gives point til holdene som ved årets agility hund: Det hold, der sammenlagt har færrest fejl/hurtigste tid, opnår 15 point. Point opnås samlet i spring og agility. Dvs. der gives kun point for det SAMLEDE resultat for lørdag og søndag = max 15 point. For at få point efter denne skala er det dog en forudsætning, at holdets samlede resultat for weekenden ikke indeholder en eller flere diskvalifikationer. Resultatet indskrives ikke i resultatbogen. Hold der ikke stiller op til årets sidste stævne udgår af konkurrencen om titlen: Årets Agility Hold. Desuden kvalificeres til Hold-DM, under årets hold konkurrencer. Se punktet P DM O. Årets Allround hund Denne konkurrence er kun for danskejede hunde. På DKK s internationale konkurrencer konkurreres der hvert år om titlen "Årets Allround hund " - en for hunde op til og med 34,99 cm, en for hunde på mellem 35,00 og 42,99 cm, og en for hunde på 43,00 cm og derover. Konkurrencen afvikles i agility klasse 3 og spring klasse 3 hvor resultaterne lægges sammen. På et to-dages stævne er der således 2 pointgivende resultater, et fra hver dag. Konkurrencen afgøres ved et point system. Der gives point til de 10 bedst placerede danskejede hunde, uanset fejl. (Ingen point ved diskvalifikation). Pointberegning: 1. vinder = 15 point 2. vinder = 12 point 3. vinder = 10 point 4. vinder = 8 point AG regler 2015 side 23 af 26

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser DKK s Schweisshundeudvalg Administrative bestemmelser Godkendt af DKK december 2007 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Prøveleder 3 2 Adgang til prøverne 3 3 Adgangskrav 3 4 Definition af alderskrav 4 5 Særlige

Læs mere

Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager.

Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager. Konkurrence regler Heelwork to Music / Freestyle Generelle regler A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

REGLER FOR AGILITY (AG) 2013

REGLER FOR AGILITY (AG) 2013 REGLER FOR AGILITY (AG) 2013 Introduktion: Agility er en sport for alle hunde. I sin ideelle udførelse kræver sporten harmoni og fuldstændig forståelse mellem hund og fører. Det er derfor nødvendigt med

Læs mere

LYDIGHEDSREGLEMENT 2016

LYDIGHEDSREGLEMENT 2016 6 LYDIGHEDSREGLEMENT 2016 1 REGLER for lydighedsprøver 2016 A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

Underlag og forhindringer skal i god tid før konkurrencen godkendes af stævneledelsen og lige inden stævnet godkendes det af dommeren.

Underlag og forhindringer skal i god tid før konkurrencen godkendes af stævneledelsen og lige inden stævnet godkendes det af dommeren. REGLER FOR AGILITY (AG) 2014 DcH. Introduktion: Agility er en sport for alle hunde. I sin ideelle udførelse kræver sporten harmoni og fuldstændig forståelse mellem hund og fører. Det er derfor nødvendigt

Læs mere

REGLER FOR AGILITY (AG) 2015

REGLER FOR AGILITY (AG) 2015 REGLER FOR AGILITY (AG) 2015 1 Indhold Introduktion:... 3 A. Generelt:... 3 B. Deltagerbetingelser.... 3 C. Måling af hund.... 5 D. Lokalforeningens ansvar.... 5 E. Klasser.... 6 F. Forhindringer.... 8

Læs mere

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED

REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED DGI Gældende fra 1. juli 2010 Revideret ultimo august 2010 og gældende herfra 1 DGI agilitys reglement for Rally Lydighed Dette reglement er udarbejdet af DGI agility i juni

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark

Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark 1 Nærværende overenskomst er indgået mellem Dansk Kennel Klub (DKK) og Schæferhundeklubben for Danmark i henhold til DKKs love og

Læs mere

DGI s Agility regler juli 2012

DGI s Agility regler juli 2012 Indholdsfortegnelse: DGI's Agility regler... 3 Hundene... 3 Sikkerhed... 3 Øvrige konkurrencekriterier... 4 Rækker... 4 Alder... 4 Lille hund... 4 Mellem hund... 4 Stor hund... 4 Hovedinddeling... 4 Erfaring...

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde Konkurrenceprogram FH HB Hvalpe (3-10 mdr.) Begynder 2003 Bedømmelseskriterier: Side 1 af 13 sider Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund og

Læs mere

Udstillingsreglement 2011

Udstillingsreglement 2011 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Udstillingsreglement 2011 Indledning 2 Hvordan bruges

Læs mere

REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013)

REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013) REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013) for afholdelse af sporprøve - kaninslæb Reglementet gælder for følgende samarbejdende specialklubber: Beagle Klubben, Dansk Terrier Klub, Spidshundeklubben

Læs mere

AGILITY REGLER for Soft Agility.

AGILITY REGLER for Soft Agility. AGILITY REGLER for Soft Agility. 1 Konceptet for SOFT AGILITY er størst mulig sikkerhed for hundene, der vil derfor til stadighed kunne blive fulgt op på gældende regler. Jeg vil opfordre alle brugere

Læs mere

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Gældende fra 1. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Prøvernes organisering 3 2.1 Klubbernes prøveprogram 3 2.2 Prøveleder 3 2.3 Dommere

Læs mere

DGI s Agility regler Maj 2008

DGI s Agility regler Maj 2008 Indholdsfortegnelse: DGI's Agility regler... 3 Hundene... 3 Sikkerhed... 3 Øvrige konkurrencekriterier... 3 Rækker... 4 Alder... 4 Lille hund... 4 Mellem hund... 4 Stor hund... 4 Hovedinddeling... 4 Erfaring...

Læs mere

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010.

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. (Titlen DKCH(U) er tilføjet for border terriers pr. 15. marts 2010) I en årrække har det været muligt at opnå titlen Dansk Eksteriørchampion

Læs mere

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Gældende fra 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering 3 3.1 Prøveleder

Læs mere

REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2012 DANSK KENNEL KLUB

REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2012 DANSK KENNEL KLUB REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2012 DANSK KENNEL KLUB A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og korrekte

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2014 DANSK KENNEL KLUB

REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2014 DANSK KENNEL KLUB REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2014 DANSK KENNEL KLUB A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og korrekte

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. 2 Forudsætninger Testen forudsætter

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Reglementet er gældende fra 1. januar 2016. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 15.10.2015 og af DKK den 22.12.2015 Dansk Nova

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. KÅRINGER: Hunde, der fremstilles til kåring, skal være stambogsført i Dansk Kennel Klub og være en brugshunderace. Hvilke racer, der kan kåres, fremgår af Dansk Politihundeforenings

Læs mere

VIGTIGE INFORMATIONER TIL HTM STÆVNE ARRANGØRER

VIGTIGE INFORMATIONER TIL HTM STÆVNE ARRANGØRER VIGTIGE INFORMATIONER TIL HTM STÆVNE ARRANGØRER Læs DKKs konkurrence regler godt igennem inden konkurrencen arrangeres, så du er sikker på, at du kender reglerne og overholder dem! Konkurrencen kan efterfølgende

Læs mere

Øvelser i Begynderklassen.

Øvelser i Begynderklassen. Øvelser i Begynderklassen. 1 Her starter banen! Tidtagningen begynder, når dommeren kommanderer "Fremad". 2 Banen er slut - Tidtagningen stoppes 3* Højre sving. 90 skarp drejning til højre. Som ved normal

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2019

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2019 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2019 tallene henviser til udstillingsreglementet 2018 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er anført med rød skrift. 6 Udstillingsberettigede Danskejede

Læs mere

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning Pistol 15 m Pistol 15 m Opdateret september 2014 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Deltagerberettigede er alle,

Læs mere

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012. Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2012 Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Læs mere

Rally Lydighed Oversigt 2014

Rally Lydighed Oversigt 2014 Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Nr. Skilt 1 2 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9 10 11 Øvelse Begynderklassen Start. Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget )

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget ) VEDTÆGTER for DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932 ( Derbyudvalget ) Kapitel 1. Organisation 1. Følgende specialklubber, Engelsk Setter Klub i Danmark, Dansk Irsksetter-Klub, Dansk Gordon Setter

Læs mere

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 OWS 1 Åbent vand svømning 02 OWS 2 Officials 03 OWS 3 Officials pligter 04-11 OWS 4 Starten 12-13 OWS 5 Konkurrenceområdet 14-15 OWS 6 Løbet 16-18

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY INDHOLD 1 Generelt 1. Motor Sporten 2. Officials 3. Deltagere 4. Løbs Datoer 5. Klasser og Point 6. Præmier 2 Sportsreglement 1. Afvikling 3 Løbsanmeldelse førermøde - løbsprocedure 1. Anmeldelse 2. Teknisk

Læs mere

NYT OM FORHINDRINGER PR. 1. JANUAR 2018 I FORHOLD TIL FCI S AGILITY OBSTACLE GUIDELINES

NYT OM FORHINDRINGER PR. 1. JANUAR 2018 I FORHOLD TIL FCI S AGILITY OBSTACLE GUIDELINES NYT OM FORHINDRINGER PR. 1. JANUAR 2018 I FORHOLD TIL FCI S AGILITY OBSTACLE GUIDELINES INDLEDNING For præcis og komplet beskrivelse af de enkelte forhindringer, henvises til FCI s Agility Obstacle Guidelines.

Læs mere

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006.

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006. 1 Indhold: Indledning.... side 3 Tilrettelæggelse af en WT... side 3 Etiske regler... side 3 Adgangsbetingelser... side 4 Bedømmelse... side 4 Praktiske forhold ved bedømmelse... side 5 Klasser og præmiering...

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesvejledning

Rally Lydighed Øvelsesvejledning Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Begynderklassen 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens

Læs mere

UDSTILLINGER OG SKUER

UDSTILLINGER OG SKUER UDSTILLINGER OG SKUER Vejledning til brug ved ansøgning om certifikatudstillinger og dommere Indledning... 1 Hvor tidligt skal der søges?... 3 Hvilke oplysninger skal DKK have for at kunne godkende, at

Læs mere

AGILITY REGLEMENT 2017 [ ]

AGILITY REGLEMENT 2017 [ ] AGILITY REGLEMENT 2017 [15-05-17] Indhold Introduktion:... 2 A. Generelt... 2 B. Deltagerbetingelser... 3 C. Tilmelding... 6 D. Klasser... 6 E. Kvalitetsbedømmelse... 9 F. Titler... 9 G. Præmiering...

Læs mere

1. Speedway- Is-Racing - Lang- og græsbaneløb 2005 d. En kører, der er styrtet p.g.a. ureglementeret kørsel, eller bevidst er styrtet for at undgå en anden kører, af sikkerhedshensyn, kan dommeren lade

Læs mere

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner.

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. 1.2 OFFICIALS Arrangørklubberne udpeger løbsledelse og alle

Læs mere

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Gældende fra 01.01.14 1. Formål og gyldighed Formålet med reglementet er at sikre at hestens tarv respekteres, og at skabe lige og fair vilkår ved deltagelse i konkurrencer.

Læs mere

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Dansk Ruhår Klub's Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's jagtegnethedstest træder i kraft den 01.01.2016 REGLER FORDANSK RUHÅR KLUB's Jagtegnethedstest JET1 DANSK RUHÅR

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog.

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog. Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR CROSSKART Crosskart Sportsligt Reglement 2015 Indhold 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.6 Præmier 2. Løbsanmeldelse

Læs mere

AFAs konkurrencebetingelser

AFAs konkurrencebetingelser AFAs konkurrencebetingelser Generelt: 1) Billeder, som deltager i konkurrencer, skal være optaget af den der indleverer billederne. Billeder kan afleveres som enkeltstående billeder eller indgå i en serie.

Læs mere

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne. Samtlige ringe er udendørs.

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne. Samtlige ringe er udendørs. Dansk Kennel Klubs kreds 11 s nordiske udstilling den 3. og 4. august 2019 i Horne Idrætspark Horne Hallen, Stadionvej 21, Horne, 6800 Varde Lørdag grupperne 2,3,5,6,8 - Søndag: grupperne 1,4,7,9,10 Dansk

Læs mere

Indhold. DcH Rally Øvelsesbeskrivelser Begynder klassen 11 Øvet klassen 41 Ekspert klassen 70 Champion klassen 96

Indhold. DcH Rally Øvelsesbeskrivelser Begynder klassen 11 Øvet klassen 41 Ekspert klassen 70 Champion klassen 96 Indhold DcH Rally Generelt 7 Gentagelse 7 Øvelsesområde 7 Vendinger 90, 180, 225, 270 og 360 8 Ind foran 8 Øvelser med positionsændringer 8 Gå rundt om samt hente/bringe øvelserne 8 Øvelser i langsom gang

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009, 2011 og 2012. REGLER FOR REGISTRERING I DEN DANSKE NEW FOREST STAMBOGSDATABASE

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

Udstillingsreglement 2008

Udstillingsreglement 2008 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Servicetelefon (hele døgnet) 56 18 81 56 Udstillingsreglement

Læs mere

Indefodbold Reglement 2011/2012

Indefodbold Reglement 2011/2012 Indefodbold Reglement 2011/2012 Kontakt til turneringsledelse Dommerbordsvagt VIGTIGT!! Turneringsregler LM, SM, B og C Træf 2012 Se turneringsplaner, resultater og stillinger på http://minidraet.dgi.dk/

Læs mere

Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx.

Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx. Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx. Fremad. Stå. Teamet stopper og hunden dirigeres til

Læs mere

Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT

Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT 1.1 TITEL 1.1.1 Rallycrossmesterskabet er en løbsserie som er udskrevet af DASU og tilrettelægges og arrangeres af FSAS-Ørnedalsbanen, MNJ-Nysumbanen, NMKA- Nisseringen

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Regler for afvikling på egen skole i idrætstimer

Regler for afvikling på egen skole i idrætstimer Regler for afvikling på egen skole i idrætstimer I det følgende beskrives, hvordan man som lærer kan afvikle kvalifikation til finalestævnet i klassernes idrætstimer. 1. Første trin er naturligvis at tilmelde

Læs mere

LØBSREGLEMENT BANEN: LØBSREGLER: LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi.

LØBSREGLEMENT BANEN: LØBSREGLER: LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi. LØBSREGLEMENT LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi. BANEN: Banen skal være godkendt af mindst 2 heraf mindst 1 fra LUKS-arbejdsgruppen. Ved DM finalen skal banen godkendes af LUKS-arbejdsgruppen.

Læs mere

DHK s regler for kvalifikationskonkurrencer sæson 2018/2019

DHK s regler for kvalifikationskonkurrencer sæson 2018/2019 DHK s regler for kvalifikationskonkurrencer sæson 2018/2019 1. Kvalifikationskonkurrencer 1.1 Konkurrencerne afholdes efter gældende ISDS-regler. 1.2 Reglerne gælder for kvalifikationskonkurrencer, der

Læs mere

Drejebog - sådan holder du et Skole OL-stævne på skolen

Drejebog - sådan holder du et Skole OL-stævne på skolen Drejebog - sådan holder du et Skole OL-stævne på skolen Det er en rigtig god ide at samle flere klasser fra 4. til 7. klassetrin til et fælles Skole OL stævne på skolen. Det skaber stemning og sammenhold

Læs mere

Ranch Team Challenge Regler

Ranch Team Challenge Regler Ranch Team Challenge Regler Indholdsfortegnelse: Om Ranch Team Challenge Side 2 Teamet Side 2 Hat Side 3 Hest Side 3 Rytter Side 3 Bid Side 3 Animal Handling Side 4 Point Side 4 Discipliner Side 6 Redigeret

Læs mere

Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening

Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening 1. Indledning Disse bestemmelser gælder for udstillinger arrangeret af Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening (DCKF). Pelsavlernes internationale udstilling

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere

Lille nordisk program Og Nordisk program

Lille nordisk program Og Nordisk program Lille nordisk program Og Nordisk program Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering. Side

Læs mere

Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab

Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i vildtsporarbejde for gravhunde. At udbygge

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarks-Cup (det uofficielle DM for K-løbere) 29.-31. januar 2016 i Herlev Skøjtehal

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarks-Cup (det uofficielle DM for K-løbere) 29.-31. januar 2016 i Herlev Skøjtehal Dansk Skøjte Union Indbydelse til Danmarks-Cup (det uofficielle DM for K-løbere) 2016 29.-31. januar 2016 i Herlev Skøjtehal 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Herleve Idrætsforenings Kunstskøjteafdeling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Øvelsesbeskrivelser 7. Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84

Indholdsfortegnelse. Øvelsesbeskrivelser 7. Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84 Indholdsfortegnelse Øvelsesbeskrivelser 7 Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84 Pointvejledning 97 Reglement for DKK Rally Lydighed 103 A). Arrangør 104 B) Deltagerberettigede

Læs mere

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Hermed inviterer Connemaraforeningen til: KÅRING & SHOW D. 1. AUGUST PÅ BORNHOLM D. 2. AUGUST

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Tillægsregler til DM i Rallycross 2016 TILLÆGSREGLER. Foto John Jensen/Tag Selv Foto. Dansk Automobil Sports Union marts 2016 Side 1

Tillægsregler til DM i Rallycross 2016 TILLÆGSREGLER. Foto John Jensen/Tag Selv Foto. Dansk Automobil Sports Union marts 2016 Side 1 TILLÆGSREGLER Foto John Jensen/Tag Selv Foto DM RALLYCROSS 2016 Side 1 r der afvikler DIF+DASU mesterskaber I Rallycross 2016 Nysumbanen GPS Adresse ns kontaktperson Kørselsanvisning 220/380V stik ns længde

Læs mere

Indbydelse til Begynder/Øvet Cup - Brande

Indbydelse til Begynder/Øvet Cup - Brande Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Brande Taekwondo Klub Dato: 14. september 2013 Sted: Blåhøj Hallen Indbydelse til Tidsplan: Sidste frist for authorization på TPSS.NL 25. august 2013 Sidste tilmelding:

Læs mere

DANSK KENNEL KLUBS udstillingsregler 2011

DANSK KENNEL KLUBS udstillingsregler 2011 DANSK KENNEL KLUBS udstillingsregler 2011 Generelle bestemmelser Dette reglement er udarbejdet med udgangspunkt i FCI s udstillingsregler (Regulations for FCI Dog Shows). FCI s udstillingsregler fastsætter

Læs mere

Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab 2016

Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab 2016 1 Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab - 2016 Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab 2016 Side 1 af 12 2 Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab - 2016 Indholdsfortegnelse 1. Deltagelse...

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

LP-regler 2008 1. Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager.

LP-regler 2008 1. Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager. LP-regler 2008 1 REGLER for lydighedsprøver 2008 A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og korrekte afvikling

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SYNKRO

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SYNKRO 01.00 - INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1-2 02.00 DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS DANMARKS MESTERSKABER (DM) 1 - Arrangement af DM 3 2 - Deltagelse 3 3 - Anmeldelse og startgebyr

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 21. december 2015 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2016 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 tallene henviser til udstillingsreglementet 2015 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Kåring 2012. Yderligere oplysninger vil løbende blive offentliggjort på foreningens hjemmeside www.haflinger.dk.

Kåring 2012. Yderligere oplysninger vil løbende blive offentliggjort på foreningens hjemmeside www.haflinger.dk. Kåring 2012 Årets kåring afholdes d. 25. 26. august på Billund Sportsrideklub, Løvlundvej 4, 7190 Billund. Årets kåring bliver det største haflingerarrangement i Danmark til dato. I samarbejde med Haflinger

Læs mere

AGILITY REGLER 2019 Udarbejdet af

AGILITY REGLER 2019 Udarbejdet af AGILITY REGLER 2019 Udarbejdet af Dansk Kennel Klub (DKK) og Danmarks civile Hundeførerforening (DcH) Indholdsfortegnelse A. FCI REGULATIV 4 A.1 Introduktion 4 A.2 Størrelseskategorier 4 A.3 Banen 4 A.4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE 1.1. Plove 2 1.2. Typer af pløjejord 2 1.3. Afsætning af pløjestykker 2 1.4. Pløjetid 4 1.5. Furestørrelse 5 1.6. Forseelser fradrag

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

Udstillingsreglement 2010

Udstillingsreglement 2010 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Servicetelefon (hele døgnet) 56 18 81 56 Udstillingsreglement

Læs mere

Udstillingsreglement 2009

Udstillingsreglement 2009 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Servicetelefon (hele døgnet) 56 18 81 56 Udstillingsreglement

Læs mere

Udstillingsreglement 2009

Udstillingsreglement 2009 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Servicetelefon (hele døgnet) 56 18 81 56 Udstillingsreglement

Læs mere

Indbydelse til SUMMERCUP 2013 (Beg/Talent Cup) Kamp

Indbydelse til SUMMERCUP 2013 (Beg/Talent Cup) Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: TAASTRUP TAEKWONDO TTKD.DK Tidsplan: Sidste frist for authorization på TPSS.NL 17. maj 2013 Sidste tilmelding: Dato: 20. maj 2013 8. juni 2013 Info mail sendes

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg

Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg Når du skal tilmelde din(e) hund(e) til Gold Cup 2009, kan dette gøres på to måder: On-line tilmelding via www.hundeweb.dk, eller manuelt ved at sende tilmeldingsblanket

Læs mere

Gældende bestemmelser

Gældende bestemmelser Afsnit E. Bestemmelser for godkendte prøvefiguranter Indledning Beskæftigelsen som godkendt prøvefigurant er et væsentligt element i klubbens arbejde, hvorfor godkendte prøvefiguranter i alle relationer

Læs mere

LP-regler 2010 gældende fra 01.08.2010 1

LP-regler 2010 gældende fra 01.08.2010 1 LP-regler 2010 gældende fra 01.08.2010 1 REGLER for lydighedsprøver 2010 A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse

Læs mere

Goalball Gældende fra 1. september 2000

Goalball Gældende fra 1. september 2000 1. Alment om goalball. 1.1. En kamp spilles af 2 hold, som hver består af tre(3) spillere, og med et maksimum af tre(3) udskiftningsspillere på hvert hold. Der spilles i en sportshal/gymnastiksal på en

Læs mere