R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 (30) Marts 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 (30) Marts 2008"

Transkript

1 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 (30) Marts 2008 Redaktør: S. Jacobsen, Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via til medlemmerne af MX-5 Club Denmark. Indhold: I dette nr. kan du læse om følgende: Ordinær generalforsamling Jobannonce Webmaster / redaktører Lederen Kontingent 2008 Stafetten Jens M. Holm æresmedlem Regnskab 2007 Referat Ekstraordinær generalforsamling Afholdte arrangementer Bremen Classic 2008 Aktivitetskalender 2008 Kommende arrangementer MX-5 Racing Club / MX-5 CUP Sverige Velkommen til nye medlemmer Har du ? Opdatering af bilfortegnelsen Køb/Salg/Bytte Forsikring af MX-5 Vil du passe en Vest-filial af shoppen? Shoppen (Klub-merchandise) Kontaktpersoner i klubben Ordinær Generalforsamling Der indkaldes hermed til Ordinær Generalforsamling i MX-5 Club Denmark. Tidspunkt: Lørdag d. 26. april 2008 kl Sted: Menstrup Kro Menstrup Bygade 29 Menstrup 4700 Næstved Se beskrivelse af dagens øvrige aktiviteter under Kommende arrangementer. Dagsorden i flg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for det foregående år. 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter, gebyrer m.v. for det efterfølgende år. 6. Valg til bestyrelsen samt 2 suppleanter. 7. Valg af revisor samt revisorsuppleant. 8. Indkomne forslag. 9. Eventuelt. Regnskabet for 2007 findes andet steds i dette blad. Bestyrelsen forslår uændret kontingent for 2009: P-medlem 350,- E-medlem 250,- H-medlem 100,- Indmeldelse 50,- Forklaring: P-medlem betyder Post eller Papir medlem. Dette er medlemmer der ønsker at modtage kommunikation fra klubben via papirpost. E-medlem betyder Elektronisk medlem. Dette er medlemmer der accepterer at al kommunikation fra klubben foregår via e- mail. ROADSTAR Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 Marts Side 1 af 20

2 H-medlem betyder Husstandsmedlem. Dette medlemskab er tilknyttet et P- eller E- medlemskab og modtager ikke selvstændig information fra klubben. Indmeldelsesgebyr skal bruges til delvis dækning af omkostningerne ved den velkomstpakke der sendes til nye medlemmer. Under pkt. 6. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter, skal der i år være følgende valg: Formand (1 år, da Kim Mortensen har valgt at trække sig fra posten uden for tur) Kasserer (2 år, S. Jacobsen genopstiller) Bestyrelsesmedlem (2 år, Rene Larsen ønsker ikke at genopstille) Bestyrelsesmedlem (1 år, ny post) 2 suppleanter (Søren Hull Madsen og Poul Rasmussen opstiller til poster i bestyrelsen) Forslag der skal behandles under pkt. 8 skal i flg. vedtægterne sendes til formanden (eller evt. et andet bestyrelsesmedlem) senest 14 dage før generalforsamlingen, så vi dels kan nå at behandle dem i bestyrelsen og dels kan få dem offentliggjort på hjemmesiden og kopieret til alle. Alle medlemmer opfordres til at møde frem, der er vigtige punkter for foreningens fremtid på dagsordenen. Tilmelding til selve generalforsamlingen er ikke nødvendig, men af hensyn til bestilling af kaffe og kage vil vi meget gerne have den til eller evt ! Jobannonce: Webmaster / redaktører Nill Mortensen som i flere år har været en meget væsentlig ressource i klubben har udtrykt ønske om at blive afløst som webmaster. Bestyrelsen har med beklagelse taget Nill s ønske til efterretning. Derfor søger vi nu en eller flere der har lyst til at overtage jobbet. Jobbet består dels i en teknisk del og dels i en redaktionel del. De hænger ikke nødvendigvis sammen. Man kan sagtens forstille sig at en eller flere tager sig af det tekniske og nogle andre tager sig af det redaktionelle. Det afhænger helt af hvem der er interesseret i jobbet. Den tekniske del kræver en del viden om teknikken bag en hjemmeside. Vi har i dag en såkaldt CMS løsning kørende på vores hjemmeside, men den er baseret på.net 1.1. Vi ville rigtigt gerne have vores løsning opdateret til en nyere platform, som kunne give nogle flere muligheder for bedre interaktion med brugerne. Det kræver en der ved noget om det! Hvis vi ikke kan finde et medlem, der vil påtage sig jobbet, bliver vi nok nødt til at købe os til det og det er ikke helt billigt! Derudover skal vi have en eller flere, der vil bruge tid på at sikre, at indholdet på vores hjemmeside er up-to-date, så det til stadighed er en interessant side at kigge forbi. Med en CMS løsning kræver det ikke de store tekniske evner eller viden, men noget tid og kreativitet. Er det noget for dig, så tag meget gerne kontakt med bestyrelsen, så vi kan tage en snak om det. Lederen: Lederen er udtryk for skribentens holdninger og ikke nødvendigvis bestyrelsens eller klubbens synspunkter. Udskiftning i bestyrelsen! Af: Kim Mortensen, Formand Så starter en ny sæson snart for os der har haft MX5 eren i vinterhi. Selv om der i skrivende stund ikke har været meget vinter. Måske kan vi fremover køre året rundt uden at skulle bekymre os om froststive kalecher og vejsalt? Men det bliver godt at komme ud ROADSTAR Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 Marts Side 2 af 20

3 igen og mærke den friske luft i håret eller på den bare isse. Een af de første arrangementer bliver vores generalforsamling som i år afholdes på Sjælland. Indkaldelse og agenda er beskrevet andetsteds i bladet. Vi håber rigtigt mange møder op, ikke mindst fordi der skal vælges tre nye personer som bestyrelsesmedlemmer / suppleanter. Dels skal vi have besat den ekstra post i bestyrelsen som vi besluttede at oprette på den ekstraordinære generalforsamling sidste år. Således at der i alt er 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Og så stopper René som næstformand efter 4 år i bestyrelsen. Stor tak til René for hans indsats, især omkring motorsportsarrangementerne som jeg selv har haft stor glæde af. Og til sidst skal der findes en ny formand, da jeg har besluttet at stoppe midtvejs i min valgperiode. Primært fordi andre interesser tager den del af min fritid der ellers skulle have været brugt som formand. Og klubben kan ikke være tjent med at have en formand der ikke er dedikeret. Så læg hjernen i blød om du skal være den nye formand eller om du har en egnet kandidat i kikkerten. Kasserer posten er også på valg, men mon ikke kan lokkes til at tage en tørn mere. Så derfor, kom til generalforsamlingen og mød alle de andre. Og benyt lejligheden til at gøre din indflydelse på klubben gældende. Hvis du ikke har betalt kontingent endnu og heller ikke har fået en rykker skyldes det formentlig, at vi har en forkert postadresse på dig. Du bedes så venligst henvende dig til kassereren HUSK: Du skal have betalt dit kontingent for at kunne møde op til generalforsamlingen! Hvis du betaler efter forfaldsdatoen, skal du medbringe kvitteringen, da jeg så ikke kan se hvem betalingen er fra. Stafetten Efter vi nu har fået præsenteret de formelt mest centrale personer i klubben fortsætter vi med at få præsenteret flere af de aktive medlemmer. Det sker som en stafet, hvor det er det op til dem der har stafetten at sende den videre til de næste. De næste er Grete og Helge fra Odden Nu hvor stafetten er landet hos os, så her et par ord fra Odden. Grete er lige gået på Vi ses lørdag den 26. april. efterløn, og går og nyder at passe haven. Jeg Med venlig hilsen er matros og sejler med en af Mols-liniens Kim Mortensen formand (endnu). færger. Egentlig er jeg slet ikke til biler, men mere Kontingent 2008 til store motorcykler. I forbindelse med at Medio marts blev der sendt ca. 30 rykkere jeg tog stort kørekort i 87, besluttede jeg ud til dem der endnu ikke havde betalt at tage alt hvad der hed kørekort. Det blev kontingent for til stort kort med hænger, erhvervskort til De skulle være nået frem nu! ROADSTAR Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 Marts Side 3 af 20

4 taxi og bus samt MC + MC med sidevogn. Så gik der et års tid hvor jeg gik og kikkede på MC er, og i 88 blev så den første MC købt. Det var jo i en sen alder at starte på det halløj, men det greb om sig. Vi meldte os ind i en aktiv MC klub. Og efter nogle år begyndte Grete også at køre selv. Vi deltog stort set i alt hvad der skete i 12 år, det var noget med 2o-25 arrangementer om året, mange af dem så jeg benyttede chancen til at kikke nærmere på den nye Roadster Coupe, da Grete var taget på besøg hos en søster i Canada. Det er en model som jeg har læst i hundredvis af anmeldelser om fra hele kloden, og så var der jo bare det med prisen. Men det endte da godt, vi kører nu i en Sunlight Silver RC Og den er bare; ja prøv at spørge Grete. til udlandet, Sverige, Norge, England, Den kører dog på en noget anden måde end Skotland, Wales, Holland, Belgien og NB en, er ikke så hård i affjedringen, og når Tyskland man presser den i gode sving, så begynder de Men i 99 begyndte jeg at døje med en diskusprolaps i nakken, som gjorde at jeg kun kunne hænge på cyklen nogle få timer ad gangen på grund af smerte, og det betød så at vi måtte vinke farvel til de lange ture med et gæng, hvor vi tit var på vejen 8-10 timer ad gangen. gule lamper ellers at blinke, og af og til kan den da også finde på at slå et lille hop med bagenden, når elektronikken griber ind og føler at den skal redde én fra en udskridning. Men indtil nu er det da gået uden problemer. Vi har tidligere stallet op for vinteren, men den nye kommer på vejen når vejret er til Så allerede dengang begyndte jeg at gå og det, og vi trænger til at få rørt overveje om jeg skulle købe en MX-5, livet var jo ikke helt forbi, fordi vi ikke længere køremusklerne lidt, samt lidt frisk vind i ansigtet. kunne køre MC. Men vi fik da kørt Det var teksten for denne gang, kør km. på 2 hjul. I Februar 05 købte vi en brugt NB-1.8 fra 98 med km. på klokken og meldte os forsigtigt der er stadig mange gale derude Hilsen Grete & Helge ind i klubben samme dag i den forventning at der også var en masse ture her, som i MC klubben. Det kører så i lidt lavere gear her Stafetten til næste nummer gives videre til Lotte og Flemming Rasmussen! end vi var vant til, men vi skal ikke klage. Vi har været med til rigtige mange flotte og spændende ture med denne klub, og kun mødt rare og flinke folk overalt. Men når man kommer fra en BMW R1100RS, Jens M. Holm Æresmedlem På den ekstraordinære generalforsamling i oktober blev Jens M. Holm udnævnte til æresmedlem af MX-5 Club Denmark. hvor et lille vrik med håndledet bringer maskinen op fra 0 til 100 km/t i løbet af 4.1 sek. og 200 km/t på 10 sek. Så er det at Nedenfor bringes hhv. begrundelsen og den tale der blev holdt for Jens, da vi ugen efter accelerere i en MX-5 er jo nærmest ren overrakte ham diplomet, ved en lille morfar ekvipage, men når man så når ud på de overraskelses seance hos Jens. helt små svingveje, så er der dømt ren køreglæde. Det er jo bare en helt fantastisk lækker køremaskine, kun lavet til sjov og ballade. Han skulle ikke have været formand. Og hjertet brændte slet ikke for Mazda men for Lotus. På den baggrund er det måske lidt Den Lille Grønne havde her i efteråret fået underligt, at udnævne Jens Holm til km. mere på klokken efter tre somre, æresmedlem af MX-5 Club Denmark. Men ROADSTAR Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 Marts Side 4 af 20

5 der er nu ganske god mening med galskaben, så lad os starte med historien fra begyndelsen. Første gang Jens så en MX-5 var i 1989 på Nürburgring en rød skabning med bløde former oppe på et podie. I februar 1990 blev skønheden så præsenteret i Danmark i Bella- Centret. Og måneden efter bestilte Jens en Mariner Blue (nærmest Bugatti-blå, eller lidt mindre flatterede: køkkenblå) en af slagsen. En af de få blå der blev solgt, næsten alle andre foretrak Classic Red. Først to år senere blev klubben stiftet. Jens var med i arbejdet fra begyndelsen. Idéen om en MX5-klub skulle markedsføres, MX5- ejere skulle kontaktes, der skulle laves love og vedtægter og man skulle finde ud af, hvad man egentlig ville med klubben. Endelig blev der indkaldt til stiftende generalforsamling søndag den 5. april Men aftenen før ringede telefonen hjemme hos Jens. Frederic Aae, den forhenværende jagerpilot, som alle havde regnet med skulle være formand for klubben, var i røret - og han meldte fra. Uha uha! To piger fra arbejdsgruppen, Gitte Seeberg - ja, politikeren - og Helle Juhl, tog så et møde med Jens. Og ved hjælp af lidt moderat fysisk pres og meget kvindelig charme fik de overtalt Jens til at stille op som MX-5 klubbens første formand. Og generalforsamlingens 25 deltagere valgte heldigvis Jens. Og det var ikke noget dårligt valg. I perioden (ja, klubbens længstvarende formand) var Jens en meget aktiv skikkelse, altid venlig og imødekommende, ja det er vel ikke helt ved siden af at kalde ham for Danmarks Mr. MX-5. Udover det almindelige bestyrelses- og formandsarbejde i klubben udfærdigede Jens også utallige, altid meget velskrevne artikler i Roadstar. At mindst halvdelen så handlede om Lotus (OK, en lille men kun ganske lille overdrivelse), er en helt anden sag. Og mange af dem var ret så tekniske man er jo ingeniør men altid på en interessant og letforståelig måde. Jens arrangerede også mange ture, firmabesøg og andre events. Jeg husker fx et besøg på Værløse Flyve-station, hvor vi så nærmere på de imponerede Sikorsky S-61 redningshelikoptere. Eller en spændende aften i Roskilde med den daværende BMWforhandler og tidligere racerkører Jens Winther, som fremviste sin imponerende bilsamling og berettede om sin ligeså imponerende motorsportskarriere. I slutningen af 1997 følte Jens, at det var på tide med en ny bil, så han bestilte ubeset ligesom med hans Mariner Blue - en ny NB 1.8 i Twilight Blue. Det krævede en god portion overtalelsesevne, da Mazda ikke importerede den farve. Ja, Jens har altid været glad for blå, men dog i en mere afdæmpet version denne gang. En skøn vogn, men lidt for tavs, som Jens sagde. Og så var der vist også lidt problemer med benzinpåfyldningen, som ikke var for utålmodige mennesker. I de år havde Jens umanerligt travlt med at forsvare NB en overfor alle os frelste NApurister, som ikke kunne se det smarte i almindelige dørhåndtag, forkerte lygter og et hæsligt digitalur. Som en glad NB-ejer i dag kan jeg godt se, at Jens havde ret et meget, meget, meget langt stykke hen ad vejen. NB en er faktisk en særdeles fin videreudvikling af NA en. I dag savner jeg bestemt ikke klaplygter og plastikbagrude. I 1999 fungerede Jens som konsulent for bestyrelsen. Det var også året, hvor Jens (som sædvanlig, var jeg lige ved at sige) vandt vores fotokonkurrence. Ud af 21 billeder fik MX-5 ved Bjergsø flest point. Et rigtig flot foto, som dog afveg fra Jens s sædvanlige formel. Gennem flere år samlede han gule blade og strøede dem rundhåndet omkring sin MX5 er lige indtil alle fandt ud af, at recepten hed efterårsfarver. ROADSTAR Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 Marts Side 5 af 20

6 Min indmeldelse i MX-5 klubben er et godt eksempel på, hvordan Jens var som formand. I 1997 hentede jeg min første MX-5 i Esbjerg - en rød NA er, sænket og med ganske få kilometer på tælleren. På vej hjem mod Farum stoppede jeg hos Mazdaforhandleren i Slagelse. Han kom ud, spurgte til bilen og opfordrede mig til at melde mig ind i MX-5 klubben. Men ring med det samme du kommer hjem, for Jens er i gang med at pakke bil. Han skal på ferie i morgen tidlig. Jamen, så må jeg vist hellere ringe om 14 dage, indvendte jeg. Nej, ring med det samme. Det har Jens ikke noget imod, lød svaret. Hjemme i Farum, beruset af højt solskin og mange dejlige kilometer med kalechen nede, tog jeg mod til mig og fulgte Mazdaforhandlerens opfordring. Resultatet blev en hyggelig snak med Jens på 30 min. om alle MX-5 erens fortræffeligheder og næste dag lå der en stor kuvert med aktivitetskalender, flere numre af Roadstar og et girokort i postkassen. Efter sådan en behandling følte man sig virkelig velkommen. Så det er mere end velfortjent, at Jens nu udnævnes til æresmedlem. For uden Jens s store indsats havde klubben ikke været det, den er i dag i dag hvor Jens har trappet lidt ned, men heldigvis stadig deltager i mange af vores arrangementer i sin nu grønne NB 1.8 fra Mange gode ønsker til dig Jens fra Søren Hull Madsen Og så til talen, der blev holdt for Jens ved overrækkelsen af diplomet d. 28. oktober Søren havde aftalt et møde med Jens, for at skrive på en artikel. Så Jens så noget betuttet ud, da både formanden med kone, næstformanden, kassereren og Søren dukkede op. Kære Jens Tak for din store indsats i klubben. Uden dig ville MX-5 klubben næppe være det den er i dag. En bedre ambassadør for klubben gennem årene kan man ikke forestille sig. Du var en af stifterne, da klubben blev startet i 1992, og i klubbens unge dage berigede du også klubben med en nærværende og yderst aktiv formandsperiode. I klubbladets gamle format, var du desuden storleverandør af tekniske artikler om Mazda MX5, og ja, af og til sneg der sig da også lidt stof ind om et underligt engelsk bilmærke, som nogen endda påstod var et forbillede for vores biler! Men læseværdigt var det altid. En glad og noget betuttet Jens med diplomet, der bevidner at han nu er æresmedlem af MX-5 Club Denmark Ingen tale uden en anekdote! Denne lille anekdote fra din formandsperiode, beskriver meget vel, hvordan kommende medlemmer kunne opleve dig. Klubben var i Roskilde, på besøg hos Jens Winter Automobiler, og en kommende MX5 ejer var mødt op, sådan bare for at se klubben og køretøjerne an. Adspurgt om du ROADSTAR Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 Marts Side 6 af 20

7 ville vise din MX5 frem, lod du en nærmest totalt fremmed mand inspicere din gamle Mariner Blue, ulåst og uden dit opsyn. Og dette kun fordi Jens Winter var gået i gang med sit foredrag. Ellers ville du helt sikkert havde stillet din viden til rådighed. Hatten af for den tillid og imødekommenhed! Den imødekommenhed og tillid, det store arbejde du har lagt i klubben, samt din lyst til at dele ud af din viden om Mazda MX5, har været med til at sikre MX-5 Club Denmark s levedygtighed, og jeg tror nej, jeg ved - at der stadigvæk er mange der savner dig i din gamle rolle som formand. Men vi kan jo altid glæde os over, at du her 15 år efter klubbens stiftelse stadig brænder for verdens bedste roadster og fællesskabet omkring den. Denne årelange indsats for klubben vil vi gerne have lov til at anerkende med æresmedlemskab i MX-5 Club Denmark. I den forbindelse har vi en lille gave og et diplom, vi vil overrække dig nu, samt en mere varig gave, nemlig den at du for fremtiden vil være fritaget for den årlige MX-5 rudekuvert. René Larsen Regnskab 2007 Herunder regnskabet for 2007 i den korte version. Et mere detaljeret regnskab med tidligere år, budget og noter vil blive fremlagt på generalforsamlingen. Internet gl. formand 1.245,- Arrangementer ,40 Regalia 5.249,26 Roadstar 6.603,- Velkomstpakke 3.047,75 P-skiver til alle medlemmer 1.126,25 Gaver / Blomster / Repræsentation 3.696,75 Udgifter i alt ,13 Årets overskud ,45 Aktiver: Bankbeholdning ,56 Varelager regalia 9.296,87 Anlægsaktiver 2,- Aktiver i alt ,43 Passiver: Egenkapital primo ,03 Årets overskud ,45 Egenkapital ultimo ,48 Mellemregning bestyrelsen 977,95 Passiver i alt ,43 Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling i MX-5 Club Denmark Tidspunkt: Lørdag d. 20. oktober 2007 kl Sted: Hotel Christiansminde Christiansmindevej Svendborg Indtægter: 2007 Kontingenter ,- Deltagerbetaling ,89 Salg regalia 6.069,- Renteindtægter 2.035,69 Indtægter i alt ,58 Iflg. dagsordenen: 1. Hans Risum blev valg som dirigent. 2. Mimi Lund blev valgt som referent. 3. Formandens beretning fra Kim Mortensen omtalte følgende punkter: 5 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling, 28 april 2007 og der er stadig mange emner som bestyrelsen gerne vil have Udgifter: Kontorhold 4.433,02 Web og mail hotel 1.997,50 Bestyrelsesmøder 2.252,20 ROADSTAR Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 Marts Side 7 af 20

8 gang i som det fremgår af bestyrelsesreferaterne. Handlingsplan. Søren har brugt mange timer på at lave en handlingsplan for bestyrelsens arbejde. Denne blev udleveret på generalforsamlingen og vil også blive lagt på hjemmesiden. Input og kommentarer kan sendes til Søren RoadStar. Med en stor indsats fra s side er der lykkedes at skabe et alternativ til det gamle trykte klubblad. Fra et ambitionsniveau på 8 sider for første nummer, endte vi med 20 sider for den sidste. efterlyser frivillige til at indgå i et redaktionsudvalg. Interesseret? Så kontakt. Klubblade vil langsomt men sikkert blive indscannet og lagt på hjemmesiden. Medlemslister med bil information er oprettet af, og giver mulighed for at følge de kære MX5 bilers skift fra ejer til ejer. Kontingentopkrævning foregår nu via BetalingsService. Navneskilte er udsendt til alle og plasticholdere kan fås hos bestyrelsen. Planlægningsdage afholdes nu også i øst. Lørdag 3. november på Maglesø. GoWest fik en stor tak fra bestyrelsen for stort arbejde i løbet af året, men også håndteringen af den ekstraordinære generalforsamling og 15 jubilæums arrangement. Shoppen er udvidet med nummerplade holdere, parkeringsskiver og caps. Velkomstpakken indeholder nogle af ovennævnte effekter. Kontakt til andre klubber håndteres af, der senest har været på besøg hos MX5 klubben i Norge for at vende ideer med dem. Det Europæiske 20 års jubilæum i 2009 vil vi gerne involvere os i. Er du interesseret? Så kontakt eller Karina. Banekørsel, René og Christian har været aktive på dette område, men der er nogle betænkeligheder der gør at vi som klub ikke kan/vil anbefale TrackDay arrangementerne. Men vi arbejder på at disse kan afvikles forsvarligt med hensyn til forsikring med mere. Hjemmesiden er vigtig og vi har mange gode ideer til forbedringer. Hjemmesiden har brug for en web redaktør til det daglige arbejde. Interesseret? Så kontakt eller Kim. Men hjemmesiden er ikke klubben. Klubben er stadigvæk turene og det behagelige selskab med andre MX5 interesserede. Stadig mange udestående opgaver: Klubbens historie, hvervefolder, klubaftener og meget andet. Formandens beretning blev kommenteret og derefter godkendt. 5. Vedtægtsændringer. Disse blev udleveret på tryk og gennemgået på mødet via projektor på storskærm. Der blev undervejs redigeret i ordlyden i forhold til det fremsendte. De ændrede vedtægter blev enstemmigt vedtaget og disse kan ses på hjemmesiden. 6. Fastsættelse af kontingent for Forslag om kontingentnedsættelse da der er et stort overskud på grund af blandt andet elektronisk udsendelse af Roadstar. Bestyrelsen forslår følgende kontingent for 2008: P-medlem 350,- (uændret) E-medlem 250,- (nyt, nedsat 100,-) H-medlem 100,- (nedsat 100,-) Indmeldelse 50,- (nyt) Forklaring: P-medlem betyder Post eller Papir medlem. Dette er medlemmer der fortsat ønsker at modtage kommunikation fra klubben via papirpost. ROADSTAR Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 Marts Side 8 af 20

9 E-medlem betyder Elektronisk medlem. Dette er medlemmer der accepterer at al kommunikation fra klubben foregår via e- mail. H-medlem betyder Husstandsmedlem. Dette medlemskab er tilknyttet et P- eller E- medlemskab og modtager ikke selvstændig information fra klubben. Indmeldelsesgebyr skal bruges til delvis dækning af omkostningerne ved den velkomstpakke der sendes til nye medlemmer. Kontingent ændringer enstemmigt vedtaget. Afholdte arrangementer: Lidt stemning fra de senest afholdte arrangementer i MX-5 Club Denmark. Dansk/tysk fællestur 15. september 2007 Så var det igen tid at komme ud og trille i vores MX-5. Vi mødtes på Åbenrå havn i stiv kuling. Der var stor gensynsglæde, der blev uddelt knus og sagt tak for sidst. 7. Indkomne forslag. Forslag fra bestyrelsen for Jens Holm som æresmedlem. Dette blev enstemmigt vedtaget. 8. Valg af suppleant. Bestyrelsen foreslog Poul Rasmussen som suppleant. Dette blev enstemmigt vedtaget. Kim orienterede om kørselsgodtgørelsen for bestyrelsesmedlemmernes og suppleanternes deltagelse i bestyrelsesmøder; såfremt disse kommer langt væk fra, ydes der refusion / benzintilskud på 1 kr. pr. kilometer samt refusion af eventuel brobillet. 9. Eventuelt. Charlotte foreslår en hvervekampagnebestyrelsen ser på det. Forslag om udenlandsk kontakt bestyrelsen ser på det. Forslag om gamle indslag på hjemmesiden lægges i arkiv. Hvad har man gjort ved ikke medlemmers kritiske indlæg på hjemmesiden? Bestyrelsen har opfordret til ikke at svare på dem. De tilstedeværende udtrykte tilfredshed med den nye bestyrelse. Der var mødt 16 biler frem. Vi fik slået kalecherne ned og var klar til afgang. Det var skønt at komme i læ i bilerne og få skruet op for varmen. Vi kørte gennem det smukke efterårslandskab og havde god mulighed for at nyde suset i trætoppene. Ved Dyrhave var der en flot udsigt over vandet, der lå også nogle rigtig dejlige huse, det er vist der man bor. Ved Kalvø havde vi vores første stop. Der var forberedt en lille konkurrence for os. Der skulle parallel parkeres!!! For ikke overlegent at rende med præmierne, holdt vi kvinder os beskedent tilbage. Vi ved hvor meget parkering betyder for mænds selvværd. Efter at være blevet blæst godt igennem var det rart igen at komme ind i bilerne og fortsætte turen. Lige efter Sønderballe mødte vi en anden bilklub. Det var en lang kortege med fine gamle amerikanerbiler, der blev vinket ivrigt. Vi fortsatte vores tur til Slivsø, et spændende sted hvor søen var blevet gendannet i Ved Slivsø havde vi vores ROADSTAR Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 Marts Side 9 af 20

10 andet stop, her blev det afsløret at vi havde et par overlegne vindere af parkeringskonkurrencen. Der gik en præmie til en dansk og en tysk bil. Jes og Thorsten var de glade vindere, der hver modtog en kasse øl. Igen skyndte vi os ind i bilerne for at få varmen. Derefter fortsatte vi ad små veje og gennem skov mod Genner. Der lå en af Danmarks få vinmarker og på den anden side en mark med meget flot langhornskvæg. De er alsidige i Genner, gad vide om de har en gourmetklub i byen. Løvfaldsturen - 6. oktober 2007 Æ løwfall o æ ø Helge æ wild mæ å kjør tue i si nøj 5æ. Han komme ret tit å kjøer mæ woss o wor tuer her over i west. Så we tøvs da li we will gjør ham gjængjæl å kjør mæ o jen a hans tuer hær i æ ætteåe. Powl å Ulla bøj så ål dem de kjæn her ower, te o føls mæ ower å besøg ham. Te å begøn mæ var et regte manne som will mæ. Men ættehån som æ ti nærmet sæi fåld de fræ jæn ætte jæn. Så te sist war et kun tow kjørtøjer tebag. Mæn det sku no et forhinne wos i å taj æ tuæ over te æ ø. We sku møes mæ Powl å Ulla o Fyjn tirle om æ morn. Å så gig et elles deruea. We war da ow de føst der kom te æ tank hwo wi sku møes mæ de anne. Wi blew 12 kjørtøjer inen we startet o æ tue mæ Helge i æ spis. Pit-stop ved et gammelt stemmeværk ved en vandmølle. Vi fortsatte mod vores mål Krusmølle hvor kaffen og en meget lægger lagkage ventede. På kroen blev vi modtaget af kromutter, der meget dramatisk fortalte om kroens spændende historie. Vi hyggede os på kroen, men kunne godt have brugt lidt mere tid på at opleve lysestøberiet og den spændende butik ovenpå. Derefter var det tid at sige farvel. Vi siger tak til Else og Knud Erik for en dejlig tur og hyggeligt samvær. Britt, Fredericia Sikke noen fien wæj han haj funnen te wos. De blew te en regte kjøn tue mæ regte finn wejr. A trower et ret manne wist wohen we kjoer. Det war som we kjoer i reng hell æ ti. Men skjøn war et da, de ska han ha. Å da we enlæ nåed te æ Maglsø ku we snår et finn plas te æ 5æ. For hær hold et minst li så manne i æ forwæi, mæn we fan da en plas i mell de anne. We fek da kaffæ å lawkag, (we war ow blewn kaffætøste da) innen we sluttet aw mæ æ tue te Roskild. Mæn no waret Søren der tow æ føring o æ tue. We såj pæn fawell te dem der wor tebag, innen we tow te Kjøvenhavn. Jow det war finn waret. Det ku dem anne no sawt ha wæt mæ te. ROADSTAR Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 Marts Side 10 af 20

11 Sku et byj sej en åen gång ku we da gjern komm igjen. Så mange MX-5 ere er det sjældent vi ser på Maglesø. Vejret det havde Charlotte og Hans bestilt til at være lidt køligt med god sigtbarhed. Vi havde lidt svært ved, at finde Den grå Dames parkeringsplads ved Valdemar slot, det var hende Damen vi ikke kunne finde og i restauranten kendte de hende heller ikke, men da vi for 3. gang nærmede os hovedbygningen så vi at MX5 venner var begyndt at line op foran restauranten. Alle var samlet, der var smil, knus, gensynsglæde og super lækre sandwicher håndspurte fra Charlotte og Hans plus øl og vand, dog manglede vi at udvise pli ved at nyde vores fortæring lige uden for restauranten, det var en smutter og vi lover ikke at gøre lignende en anden gang! Hans bød os med sit lyse smil velkommen og fortalte om den forestående køreturs seværdigheder i bl.a. Troense, som er en charmerende by. Hans`s forældre har boet der engang. En stue tak frå woss hær ower i dee jysk PS:Stavekontrol ude af funktion. Else & Knud Erik Ekstraordinær generalforsamling og 15 års jubilæumsfest den 20. oktober 2007 Det er søndag den 21. Preben og jeg har lige nydt en god kop the, - vi er lige hjemkommet fra ovenstående arrangement på Christiansminde i Svendborg, det var en rigtig rigtig god oplevelse. Samling ved Valdemar slot Bestyrelsen havde sørget for 15 års jubi caps til de deltagende medlemmer Charlotte var straks ude på skrammer der skulle byttes partnere og de der sædvanligvis sad som co. pilot blev forfremmet til fører af det elskede køretøj, ja mod det mangler hun ikke, men det var hyggeligt for mig at få en snak med Henning fra Assens og Knud Erik fra Almind og smukt er der jo på Tåsinge. Der byttes co-driver ved Skovballe havn ROADSTAR Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 Marts Side 11 af 20

12 Der var kaffebord kl. 15:15 du almægtige sikke et kaffebord, det kan faktisk ikke beskrives og slet ikke rabarberkagen med creme, flødeskum og nødder det var bare møf, sagde også at det var dyrt men han var fin nok til ikke at nævne prisen. Selvfølgelig var der sørget for en rigtig 15 års fødselsdagslagkage til klubben. Så vidt jeg husker, var opstarten på generalforsamlingen lidt forsinket p.g.a. ja, bl. a. fordi der jo også var lagkagen. Generalforsamlingen styrede Hans eminent, så der var ingen der råbte og skreg, ingen pinlige scener, Kim og med den øvrige bestyrelse havde lavet et oplæg til vedtægtsændringer der bare sagde spar 2 og som gav en livlig debat, alt var så professionelt ja, jeg må nok hellere stoppe inden jeg koger over af begejstring der kommer jo også et referat, vi sluttede generalforsamlingen til tiden. Middagen Kl. 19:00: vi ankom nypudsede og forventningsfulde på hvad menuen bestod af: Forretten som blev serveret, (det er så meget sagt for vi tog selv) var en dejlig løgsuppe. Hovedretten bestod af et stykke ostefyldt oksekød der var meget mørt og lækkert dertil svitsede gulerødder i skiver, en tyk skive bagt tomat, bagte hvidløg, persille/smør kartofler og en sky rødvinssauce eller en rødvins/skysauce, det bekom os vel. Desserten var kage, is, blondechokolade og lidt frugt. Menuen var jo fastlagt men drikkelsen var op til den enkelte person at bestemme Ulla og jeg delte et par flasker rødvin, nå ja, næste gang vil vi nok også have en before dinner drink, - i øvrigt var det en udmærket Chilevin af druen CARMÈNÈRE. Hvornår hvem og fordi man gik i seng er ukendt og bliver ikke offentliggjort, men vi mødtes veloplagte ved morgenbordet søndag den 21. Til trods for en begyndende forkølelse underviste Mimi os i førstehjælp sammen med dukken KEN det blev gjort så grundigt, at alle fik forståelse for nødvendigheden i at kunne førstehjælp. Preben og jeg siger hermed tak til Charlotte og Hans ja, og alle i andre for en dejlig oplevelse! Jytte Dahl-Thorup, Fredericia PS. Det er faktisk underligt, at man helst frasiger sig opgaven at skrive om en dejlig oplevelse som den vi lige har haft, - man må selv bestemme sit ordvalg, ingen afbryder en, man kan bare fyre hele sin begejstring af, jeg spørger bare: HVOR OFTE FÅR DU LOV TIL DET? De uplanlagte ture er ofte også rigtigt gode! Da vi var færdige med førstehjælpskurset, var vi ca. 10 biler, der ikke rigtigt kunne finde ud af at få sagt farvel til hinanden, solen skinnede, det var, for årstiden, helt fantastisk vejr og det var årets sidste tur. Så i stedet for bare at futte hver til sit, blev det til en helt fantastisk tur vestover ud langs Svendborgsund over Rantzausminde og Ballen til Fjællebroen. Desværre lykkedes det ikke at finde et sted til årets sidste MX-5 is L. Derefter lykkedes det efterhånden, at få sagt farvel til hinanden og komme hjemad. ROADSTAR Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 Marts Side 12 af 20

13 Tak til dem der fik det arrangeret, det var en rigtigt hyggelig og værdig afslutning på en rigtigt god weekend og sæson. J Planlægningsmøde, øst 3. november 2007 Denne dag skulle man ikke tro det var november måned! Solen skinnede, det var forholdsvis varmt, hvilket da også førte til at flere af deltagerne i dagens møde ankom til Maglesø med kalechen nede. Ca. 10 biler havde fundet frem til dette ekstra arrangement. Efter vi havde set lidt på nogle billeder gik vi i gang med det alvorlige, at få planlagt 2008 kalenderen for Øst. Det gik egentlig ret let, så hurtigt kunne vi få en hel række arrangementer på plads. Klubben var selvfølgelig vært ved kaffen og kagen. Det ligner en god måde at få inddraget så mange som muligt i planlægningen af klubbens aktiviteter, så det er også sat på kalenderen i år. Og så blev den lille røde kørt hjem og sat i garagen for den vinter. Faktisk kan jeg ikke engang oplyse, hvem der vandt eller blev nr. 2 i fotokonkurrencen! Kun 3. pladsen kan jeg offentliggøre L Næsten som sædvanligt var turen arrangeret af Lene og Bjørn. Men det forlyder, at det var en rigtigt hyggelig tur med 13 deltagende biler som endte med en rigtigt god julefrokost på Gerlev Kro. Kavalkade over året 2007 i Go-West På klubbens hjemmeside under Nyheder findes d. 17. december 2007 et meget fin kavalkade begået af Else og Knud-Erik over året der gik i Go-West. Check det ud! Bremen Classic 2008 Som bilentusiast med hang til både nyere og ældre biler får man hurtigt fyldt kalenderen op med træf, udstillinger mv. For mig var årets første arrangement en rejse til Bremen Classic Motorshow. Udstillingen bestod i hovedtræk af temaerne Historisk motorsport, Klubudstillinger, Motorcykler, Salgsbiler og div. udbud af stumper. Julefrokost og fotokonkurrence 1. december 2007 Søren fik en 3. plads i fotokonkurrencen Redaktionen har desværre ikke modtaget noget referat fra denne traditionsrige tur. Panhard Dynavia ,5 ltr. / 100 km. CW værdi 0,7 Årets tema bil var Panhard, og den var rigt repræsenteret. Ikke mindst designet af disse biler imponerer når man tænker på i hvilket årti de blev produceret. ROADSTAR Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 Marts Side 13 af 20

14 Vi startede på udstillingen i den klassiske afdeling for historisk motorsport, og i denne afdeling var der bl.a. Gordini biler som er ret sjældne samt mange andre klassiske køretøjer såsom Lotus, Lancia, Fiat. mv. Næste runde blev et besøg på Triumph TR klubbernes stand. Her kunne man bl.a. beundrer en sjældenhed, Triumph TR2 FRANCORCHAMPS, produceret i 22 eksemplarer i perioden Af andre interessante biler var bla. Mercedes C 111 eksperimentelbil med Wankelmotor fra kamre og 250 Hk. Sammenfattende var der meget at se på. Vi var på udstillingen en hel dag inden turen atter gik imod Danmark. Vi nærlæste ikke alle krogene, men fik alligevel set rigtig meget, så jeg og rejsefællerne var enige om at vi også til næste år kommer til Bremen. Da jeg jo er MX5 beundre (og kører klassisk NA fra 1992) vil jeg formode at vores MX5ér er at finde på Bremen udstillingen i år 2027 (veteran status er 35 år) Det er ikke sikkert at jeg er dernede til den tid, så i mellemtiden vil jeg nyde at eje og køre i en skøn bil som engang bliver en klassiker og det er jo ikke så ringe endda. Hilsen John Laursen Medlem nr.: På besøg hos Norsk MX-5/Miata Club D. 13. september 2007 havde jeg fået arrangeret at jeg kunne deltage i den norske klubs møde i Oslo. Jeg blev hentet i det centrale Oslo af deres formand Vidar Fjæran, hvorefter vi kørte ud til deres mødested ved vandflyvepladsen på Fornebu. Desværre var restauranten der ligger derude for nyligt lukket, men det blev en hyggelig aften. Der dukkede biler op og der blev snakket og sparket dæk i et par timer til det var så mørkt og koldt, at selv nordmænd vil hjem. Aktivitetskalender 2008: April: 5. Maglesø Bare kom. Stafet tur fra Farum kl Favrskov Go-West Ordinær generalforsamling med tur, middag og overnatning. Maj: 3. Maglesø Bare kom. 13. Kalø Slotsruin Djursland rundt Go-West Vårturen. Grete og Helges traditionelle forårstur. Juni: 7. Maglesø Bare kom. 8. Gavnø Classic Autojumble 10. Kalø Slotsruin Sverigesturen 18. Onsdagstur til Stevns Øst 21. Flyvestation Skrydstrup Go-West Juli: 5. Maglesø Bare kom. 8. Kalø Slotsruin Onsdagstur med Grill Øst 19. Salling rundt Fur Go-West August: 2. Maglesø Bare kom Oldtimer Grand Prix Nürburgring 12. Kalø Slotsruin Vestjylland Go-West. 24. Sydsjællandstur ROADSTAR Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 Marts Side 14 af 20

15 September: 6. Maglesø Bare kom. 9. Kalø Slotsruin Søndagstur Øst 20. Mors rundt Go-West mellem 13 og 14, vi får en kop kaffe, nogle også lidt mad og en øl, sparker lidt dæk og kører en lille tur bagefter. Hyggeligt og afslappende. Adresse: Maglesøvej 6, Igelsø, Holbæk Oktober: 4. Maglesø Bare kom. 14. Kalø Slotsruin Fyn er fin Go-West November: 1. Planlægningsmøde Øst December:??. Julefrokost og fotokonkurrence?? Hold godt øje med kalenderen på Der kommer hele tiden nye informationer om klubbens arrangementer. Du kan også abonnere på Forumet: Aktiviteter, så får du en mail, når der kommer noget nyt. Kommende arrangementer: Yderligere information om de nærmest forestående arrangementer i MX-5 Club Denmark. Regler for tilskud til arrangementer: Der er i budget 2008 afsat kr ,- til tilskud til årets arrangementer. Der kan gives op til kr. 50 pr. medlem som tilskud til arrangementer som i forvejen er anmeldt via aktivitetskalenderen på hjemmesiden. Afregning skal ske med bilag og deltagerliste til kassereren. Der er selvfølgelig mulighed for at få større tilskud til arrangementer, men det vil blive håndteret og godkendt individuelt fra gang til gang af bestyrelsen efter ansøgning. Kalø Slotsruin/Østjylland Uformelt arrangement på græsarealet overfor parkeringspladsen ved Kalø Slotsruin v. Rønde mellem Århus og Ebeltoft. Her mødes bilentusiaster hele sommeren hver tirsdag ved tiden, og indtil det bliver mørkt, for at beundre de mange roadsters, sportsvogne m.v. der møder op. De fleste fra ØstJylland kender sikkert arrangementet, som er vokset år for år. Der er altid en god stemning, det er gratis at besigtige bilerne, og der er altid mange besøgende, som forlyster sig med at kikke på, få en softice, hotdog samt øl og vand købt i kiosken. Det er min tanke, at samle nogle (eller gerne mange) MX5 ere den 2. tirsdag i måneden i sommermånederne - startende den 13. maj. Vi kunne så den 1. gang mødes kl for at sikre os plads, have et lille tæppe og bord med, og i det hele taget få nogle hyggelige timer sammen med hinanden og vore kære MX5 ere. Kontaktperson: Bertel Bang (Sunracer). Tel eller Bertel Maglesø, 5. april med stafettur Årets første ordinære træf på Maglesø. På Sjælland starter vi sæsonen op med en stafet-tur til Maglesø den første lørdag i april. Søren (blå NB) kører fra Farum til Frederikssund, Jens (sølv NB) overtager stafetten fra Frederikssund til Gershøj og (rød NA) er ansvarlig for den sidste del af turen til Maglesø med forventet ankomst kl. 13 eller lidt senere. Turen foregår primært ad små kurverige veje i en afvekslende natur. Deltagerne kan Faste: 1. lørdag i måneden fra april til oktober er der øst-møde på Traktørstedet Maglesø. Kom ROADSTAR Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 Marts Side 15 af 20

16 også slutte sig til undervejs i Frederikssund eller Gershøj. Tilmelding ikke nødvendig men tilkendegiv venligst hvis du er interesseret (ikke bindende). Mødested i Farum: Farum Station, Jernbanevej 1, 3520 Farum med afgang kl Mødested i Frederikssund: Plantagevej 37, 3600 Frederikssund med afgang kl Mødested i Gershøj: Strandagervænge 9, Gershøj, 4070 Kirke Hyllinge med afgang kl BEMÆRK: Ved dårligt vejr som f.eks. heldagsregn aflyses stafetturen og afvikles en anden første lørdag. Så hold øje med nettet (Forum under Aktiviteter). Søren Favrskov d. 19. april Mødested: Hos Anne & Sven - Rønvangen Hinnerup Mulighed for fælleshygge med egen madkurv mellem kl. 11:00-13:00 Afgang kl: 13:00 Tulipanløb med kørsel på enkelte grusveje. Tilmelding senest d. 5/4 til Anne & Sven tlf eller Generalforsamling med tur, middag og overnatning lørdag d. 26. april Mødes vi på Køge havn (Bådehavnen 1), derefter kører vi en smuk MX5-tur med endemål på Menstrup Kro. Turen er organiseret af Henning Hjort Seneste ankomst og indcheckning Generalforsamling, som selvfølgelig er gratis at deltage i for medlemmerne Generalforsamling forventes afsluttet Middag: En 2-retters menu. Rejecocktail serveret med ristet brød, Kalvefillet serveret med friske grønsager, pommes rissolees og skysauce. - hertil 1 glas vin eller 1 øl eller 1 vand. Pris: 310,- Medlemmer får 85,- rabat. Vi har p.t. reserveret 20 dobbeltværelser á 1148,- incl. morgenmad (enkeltværelse samme pris L) med check ind fra kl og check ud senest dagen efter kl Her gælder først til mølle princippet. Tilmelding og betaling senest d. 11. april. Tilmelding skal ske på Forumet under "Aktiviteter - Tilmelding", til kassereren på eller evt Betaling til klubbens konto: Vel mødt, vi glæder os til at se dig! Carina Djursland Rundt 17. maj Mødested: Færgehavnen Ebeltoft Færgevejen Ebeltoft Mødetid: kl: Tilmelding senest d. 3/5 til Helge & Grete tlf eller Vårturen 25. maj Havde tænkt mig at køre turen fra Holbæk til Skipperkroen ved Mullerup Havn, hvor deltagerne ville få en buffet/anretning. Og derefter videre op mod Maglesø hvor turen slutter. Har skrevet til kroen, for at høre om det kan lade sig arrangere, ellers må jeg finde på noget andet. Hold øje med aktivitetskalenderen på for mødested og tid. Tilmelding til Helge & Grete tlf eller Helge Gavnø Classic Autojumble 2008 Søndag den 8. juni kl Som sædvanlig mødes vi ved Shell tanken ved Karlslunde (sydgående motorvej mellem exit 29 og 30) med afgang kl Hvis vejret er til det, foregår noget af turen ad små, spændende veje. Kort ophold ved McDonald s i Næstved (overfor Næstved Storcenter) med afgang ROADSTAR Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 Marts Side 16 af 20

17 ca. kl mod Gavnø Slot og den smukke slotspark. Er der stemning for det, arrangeres der en fællestur kl hjem mod København. Såvel medlemmer som ikke-medlemmer kan deltage i arrangementet. Eneste adgangskrav: Et stort smil og en MX-5. Men det plejer jo at følges ad ganske automatisk... BEMÆRK: Man skal selv tilmelde sig via Gavnøs hjemmeside Tilmeldingsfristen er 15. maj herefter koster det et gebyr på 100 kroner. Det er gratis for bil/fører at deltage, og til en evt. passager kan købes billet til favørpris. Kontaktperson: Søren Hull Madsen ( eller Søren Oldtimer Grand Prix, Nürburgring august 2008 Hvis du vil med til Oldtimer Grand Prix 2008 er det høje tid at få booket hotel og melde sig til. Hotel i Ulmen (ca. 20 km. fra Nürburgring), hvor vi plejer at holde til bookes direkte til Se også: For at få parkeringsplads ved Nürburgring skal du kontakte René Arrangør søges til Sydsjællandstur 24. august 2008 Kim er desværre blevet forhindret i at gennemføre turen d. 24. august. Har du lyst til at lave en søndagstur, gerne på de smukke Sydsjællanske veje den dag, så giv et praj til Kim eller et andet bestyrelsesmedlem. Kim Skal vi lave et internationalt event i 2009? Jeg synes det kunne være rigtigt sjovt at trække nogle af alle de MX-5 entusiaster jeg har mødt ude i Europa til et internationalt event i Danmark måske udvidet med det sydlige Skandinavien, f.eks. arrangeret som et 20 års MX-5 jubilæumsarrangement i Et sådan arrangement kræver en masse planlægning, så hvis det skal blive til noget skal der samles en gruppe, der har lyst til at være med til at lave arrangementet. Synes du også det kunne være sjovt, at lave sådan noget så giv mig et praj på MX-5 Racing Club MX-5 CUP Sverige Vill bara meddela att det nu finns en "ny" Miatklubb i Sverige,som heter MX5 Racing Club. Vår verksamhet kommer enbart att inriktas på bankörning och Racing. Ni är varmt välkomna att besöka något av våra event, alt länka till vår hemsida. På hemida finns all nödvändig information. Vi är i dag ca 60 medlemmar, Vi har lämnat in ansökan om att ansluta oss till svenska Bilsportförbundet, väntar svar i dagarna. Välkomna! Hälsning CG Leijonhufvud, Ordförande Vi måste ju passa på att inbjuda era medlemmar till vår MX-5 CUP 2008! Vi kommer att köra enligt svenska Roadsport C reglementet. De tävlingar som är fastställda hittils är Kinnekulle (Maj), Mantorp (Juni) och Knutstorp (Juli) Vore ju inte fel att kalla det MX-5 CUP Nordic istället för Sverige! :) Har ni mer frågor eller om någon medlem undrar något kan dom höra av sig till mig! / Mvh, Per Hammarsjö ROADSTAR Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 Marts Side 17 af 20

18 Velkommen til nye medlemmer: Vi vil gerne have lov til at byde rigtigt hjerteligt velkommen til følgende nye medlemmer af MX-5 Club Denmark: Allan Hansen & Hanne Jensen, Esbjerg, NA, 1,8, 1995, Sort Jens & Bente Staugaard, Tølløse, NB, 1,8, 1998, Guldmetal Helge Jørgensen, Odense, NB, 1,6, 1998, BRG Carina Minna Andersen, København, NA, 1,6, 1990, Sølv Birgit Skøtt, Assens Ellen Fjelstrup, Taastrup Dannie Pilgaard Sørensen & Ilse Ilsø Hougaard, Nimtofte, NA, 1,8, 1994, Rød Annie Nielsen, Helsinge Anne Sandemand, Hinnerup Carsten Folman, Kastrup Kurt Vester, Brøndby Morten Back Nielsen, Birkerød, NB Miracle, 1,8, 1998, Mørkegrøn Metal Jens Arne & Susanne Bjørn Jensen, NA, 1,6, 1998, Montego Blue Vivi Kjæmpe, Vemmelev Jonas Bording Laursen & Kerstin Knutsson, København Knud V. Hansen, Ålborg, NA, 1,8, 1994, Rød Max Haahr, Vejen, NB, 1,6, 1998, Twilight blu Mica Anders Bendtsen Nedergaard, Silkeborg, NB, 1,8, 2000, Grønmetal Karsten Andersen, Fredericia NA, 1,6, 1990, Bugattiblå Karsten Asp & Helle Høegh, Vejen, NA, 1,6, 1992, Hvid Kenn Aakjær Holm, Limhamn, NC RC, 2.0, 2007, Copper red Lisbeth Brok-Jørgensen, Haarby, NB, 1,8, 2004, Titanium metalgrå Charlotte Risum, Vejle Jens Petersen, Holbæk, NA, 1,6, 1990 Keld F. Jensen, Højbjerg, NA, 1,6, 1996, Bordeaux Christian Gravad, Roskilde, NB, 1,8, 2001, Mørke grøn Thomas Albers, Randers, NB, 1,8, 1998, Guldmetal Mogens Hansen & Lilli Sundelin, Greve Andreas Pedersen, Vojens Arne Sørensen, Solbjerg, NB Jubi, 1,8, 1999, Blåmetal Har du ? Hvis du har fået dette nummer af Roadstar med postbuddet, men har en adresse, ville vi blive meget glade for at få den. Du kan stadig godt få tilsendt bladet i trykt version, men vil så også modtage det pr. e- mail, ligesom hastesager der sendes ud ind imellem Roadstar kun udsendes pr. . Send den til Opdatering af bilfortegnelsen I forbindelse med indførelsen af nyt administrativt system, har vi fået nogle flere muligheder for at registrere hvilke medlemmer der har hvilke biler. Det giver os også mulighed for at følge en bil fra ejer til ejer, da vi nu kan registrere bilen med stelnr. (Chassisnr.) og der ikke bliver slettet data i basen, kun ændret status, når nogle f.eks. melder sig ud eller sælger en bil. Vi kan nu registrere følgende data om bilen: Model, Motorstørrelse (ccm), Årgang, Farve, Reg.nr., Stelnr., købs og salgsdato. Sammen med kontingentopkrævningen blev der sendt de oplysninger vi har. Hvis der manglede oplysninger om din bil, så send dem til mig på: Køb / Salg / Bytte Sælges: Mazda Mx5 1,8 årgang Km ejer, ikke ryger. Ingen vinterkørsel. Fremstår som ny. Medfølger hardtop med varmetråde + diverse ekstra udstyr. ROADSTAR Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 Marts Side 18 af 20

19 kr. Flemming Hjorth Forsikring af MX-5 Et at de hyppigste spørgsmål vi får er hvor og hvordan man bedst forsikre sin MX-5. Bestyrelsen har forsøgt om vi kunne lave en fælles klubaftale. Indtil nu har det været uden succes. Der er noget der tyder på at prisen i meget høj grad afhænger af om man har fået fat i en assurandør der ved hvad en MX-5 er og hvordan den bruges! Vi har derfor besluttet at samle oplysninger ind og gøre dem tilgængelige på klubbens hjemmeside. Så har du en god aftale, så send en mail til med oplysning om selskab, kontaktperson, specielle aftaler og pris. Zippo lighter m. logo incl. evt. forsendelse Normalpris 225,- Medlemspris 175,- Vil du passe en Vest-filial af shoppen? Vi vil gerne finde en person, der kommer til de fleste arrangementer i Vest og som kunne tænke sig at have udvalget fra Klub-shoppen med og sælge lidt af det til disse. Var det noget for dig så kontakt kassereren på eller RX-7, The Mazda RX-7 Mazda s Legendary Sports Car, excl. evt. forsendelse Kun 75,- Miata Mazda MX-5, Mazda s Affordable Sportscar for the new Millennium, excl. evt. forsendelse Kun 200,- Shoppen Vi er i gang med at udvide sortimentet, så hold øje med hjemmesiden! Jeg har alle effekter med mig til de arrangementer jeg deltager i og ellers kan det bestilles på Caps, blå med klubbens logo i gult. excl. evt. forsendelse. Kun 80,- P-skive med klubbens logo. excl. evt. forsendelse. Kun 10,- Nummerpladerammer med teksten MX-5 Club Denmark excl. evt. forsendelse. Pr. stk. 50,- Et sæt (2 stk.) 90,- Desuden har vi stickers med klubbens logo liggende, de uddeles ved arrangementer. Det samme gælder holdere til de udsendte navneskilte. Så husk dit skilt og spørg efter en holder. ROADSTAR Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 Marts Side 19 af 20

20 Kontaktpersoner i klubben: Klubbens web: Formand, presse, importør- og forhandlerkontakt, generelt: Kim Mortensen Næstformand, banearrangementer: René Larsen Kasserer, medlemsadministration (bl.a. indmeldelser), internationale relationer, nyhedsbrevs redaktør, officiel adresse: S. Jacobsen Strandagervænge 9 Gershøj 4070 Kirke Hyllinge / Bestyrelsesmedlem, event-kontakt, koordinering af datoer for arrangementer: Karina Holck Folman Suppleanter: Søren Hull Madsen Poul Rasmussen Revisor: Ulla Madsen Revisorsuppleant: Else Madsen Go-West kontakt: Sven Schrøder & Anne Sandemand / Else og Knud E. Madsen / / Webmaster: Nill Mortensen Kontingent: Det årlige kontingent til klubben er: Post-medlem 350,- -medlem 250,- Husstandsmedlem 100,- Indmeldelse 50,- Indmeldelse, ændring af medlemskab, adresse, , biloplysninger, ønske om anonymitet m.v. sker ved henvendelse til medlemsadministrationen Indlæg til ROADSTAR modtages meget gerne, helst på elektronisk form, også gerne med et enkelt billede eller to. Det gælder tekniske artikler, små turbeskrivelser, både af hvad der er sket og hvad der skal ske, samt mindre debatindlæg. Redigering, ud over rettelse af stavefejl og opsætning m.v., vil kun ske efter aftale med skribenten. ROADSTAR udgives i: marts, maj, juli og september. Næste nummer af ROADSTAR forventes at udkomme ultimo maj Annoncering: Skal kunne relateres til klubbens formål. Helside 1500,- Halvside 750,- ROADSTAR Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 Marts Side 20 af 20

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (31) Maj 2008

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (31) Maj 2008 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (31) Maj 2008 Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via e-mail til medlemmerne af MX-5 Club Denmark. Indhold: I dette

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Sidste klubaften onsdag d.1. juli 2015

Sidste klubaften onsdag d.1. juli 2015 Nyhedsbrev nr. 04. 2015. Sidste klubaften onsdag d.1. juli 2015 Vi var 23 klubmedlemmer som denne onsdag havde valgt at møde op til klubaftenen, og det blev næsten lige så hyggeligt som det plejer at være.

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af Dagsorden 3. Formanden aflægger beretning for det forgangne år 4. Kasseren forelægger det

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 3 (36) Juli 2009

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 3 (36) Juli 2009 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 3 (36) Juli 2009 Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via e-mail til medlemmerne af MX-5 Club Denmark. Indhold: I dette

Læs mere

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3 Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 4-2012. Sted: Gl. Estrup Dyrskue. Randersvej 4, 8963 Auning vi mødes ved den gamle stald Dato: 03.06.2012 Tid. 11.00 Slut : Ca.15.30 Indkaldte Deltagere: Pernille

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere