Nyhedsbrev for udsendte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev for udsendte"

Transkript

1 Af regimentschef og garnisonskommandant oberst Susanne Bach Bager. Synlige forandringer Forligsstatus Transformationen af hæren er blevet iværksat, men desværre er de værnsfælles projekter endnu ikke omfattet. I skrivende stund har jeg en forventning om, at vores forligsprojekt er i tavs høring i forsvarsudvalget, og at vi i midten af måneden langt om længe kan få en iværksættelsesordre, så vi kan iværksætte bemandingen af den nye struktur, herunder afslutte sagsbehandlingen vedr. de få medarbejdere (primært faglige), der desværre ikke kunne findes en stilling til i regimentets nye struktur, ligesom vi kan opslå ledige stillinger til besættelse snarest muligt. Det bliver forløsningen af en alt for lang ventetid, men vi bør se fremad, så vi kan komme på plads så hurtigt som muligt. Udflytningen fra Bülows Kaserne påbegyndes i maj måned, men forventes desværre først afsluttet ved årets udgang. Vi forventer på trods af den sene iværksættelse at være i ny struktur 1. juli 2014, hvilket er planlagt markeret med en regimentsparade. Det er mit håb, at vi kan gennemføre paraden i den nye M11 uniform med blå baret, så vores nye værnsfælles identitet bliver synlig fra dag et. Korpsånd og traditionspleje Jeg er for nyligt blevet gjort opmærksom på, at man ikke kan befale korpsånd og sammenhold, ej heller gennem uniformering. Det er netop derfor, jeg har set behov for at skabe rammer eller aktiviteter, hvor vi på tværs af regimentets enheder har mulighed for at erkende og pleje det minimum af fælles identitet og korpsånd, vi har. Den spredte garnisonering har været regimentets lod, siden vi blev etableret i 1951, og vi har traditionelt først og fremmest opbygget korpsånd i relation til vores bataljoner, som meget selvstændigt har løst opgaver i relation til korps, division og brigader. Vi vil i fremtiden ikke alene være udfordret af en spredt garnisonering, men tillige af soldater fra forskellige værn og med forskellige traditioner. En udfordring vi i fællesskab skal vende til en fordel. 1 Vi er nu mere specialiserede end nogensinde, idet vi er opstillet efter kapaciteter, der indgår i en generisk værktøjskasse, og som først opstilles i en organisatorisk ramme, når en operativ opgave er besluttet, herunder evt. beredskabsopgaver. Kravene til at kunne indgå i nye samarbejdsrelationer er større end nogensinde før. Men for at kunne opretholde evnen til at levere relevante føringsstøttebidrag, skal vi have et godt kendskab til og respekt for hinandens dele af den samlede opgave. Dette opnås ikke alene gennem det formelle samarbejde på øvelser og i forbindelse med mødeaktivitet. Det opnås tillige gennem socialt samvær, hvad enten det sker ved idrætslige aktiviteter eller sociale arrangementer og traditionspleje i relation til faglige organisationer og de mange foreninger. Men det kræver en indsats fra os alle. Det frivillige arbejde Det er blevet stadigt vanskeligere at få medarbejdere til at deltage i de mange frivillige aktiviteter såvel som at deltage i diverse foreningers bestyrelsesarbejder til gavn for kollegaerne. Det er desværre ikke en tendens, der er isoleret til Forsvaret. Det er en tendens som mærkes i hele det danske samfund. Der er ingen tvivl om, at de fortsatte bestræbelser på at effektivisere opgaveløsningen og reducere strukturen er med til at skabe vanskelige vilkår for det frivillige arbejde. Derfor må vi i fællesskab udvikle eller tilpasse vores traditioner, så de bliver ved med at være relevante. Det er min overbevisning, at vores nutidige opgaveløsning bliver styrket gennem kendskab til regimentets historie. Den kan vi læse os til, men vi kan også lægge øre til vore pensionerede kollegaer og soldaterjubilarer og gennem deres fortællinger få et perspektiv på vores nuværende opgaveløsning. Hvis vi bare lader traditionerne uddø, bliver vi et fattigere og mindre professionelt regiment. De traditioner jeg ønsker at bevare med deltagelse af alle regimentets enheder, er markeringen af regimentets fødselsdag 1. november, Gabrielfejringen 24. marts og regimentets årlige idrætsdag. Hertil kommer naturligvis den årlige Officersparole. Form og indhold vil jeg drøfte i TGR SU. Det er tillige min forventning, at I støtter op om traditionerne i egen garnison fx i forbindelse med julegudstjeneste og -frokost, soldaterjubilæer og andre lokale mærkedage. Når vi endeligt får iværksat transformationen, ser jeg frem til at kunne prioritere min besøgsvirksomhed både i forbindelse med enhedernes hverdagsaktiviteter i egen garnison og under øvelser og andre aktiviteter uden for garnisonerne. Jeg vil afslutningsvis opfordre alle telegrafsoldater ude som hjemme til at bidrage positivt i forbindelse med den forestående transformation samt at tage godt imod vores kollegaer fra Flyvevåbnet. Jeg ser frem til at besøge ISAF, holdt 17 i uge 20 og Steadfast Cobalt i Litauen i uge 21. Pas på jer selv og hinanden. Jeres RC Telegrafregimentets nyhedsbrev 1

2 En update fra CISBTN Af Stabschef og næstkommanderende 2. CIS-bataljon, major Gert Agner Rasmussen. Som resten af Telegrafregimentet har den seneste tid været præget af en venten på den endelige godkendelse af den nye organisation. Indledningsvis gav den manglende godkendelse lidt ekstra tid til at få samlet tankerne og vende sig til den nye organisation og de nye opgaver. Efterhånden er alle i CIS-bataljonen (CISBTN) klar og ventetiden behøver ikke vare længere. Det, at gå i den forkerte eller en skyggeorganisation, er ellers noget vi er blevet vant til, med de sidste forsvarsforlig, men alligevel synes ventetiden og usikkerheden at tære mere på personellet denne gang. Specielt er det faglige personel på værkstederne, har mærket forlige denne gang, da de er blevet beskåret kraftigt. Klargøring, øvelser og skydelejr Dagligdagen i CISBTN går som de plejer. Klargøring og deltagelse i øvelser fylder meget i 2 CISKMP, men der er også tid til lidt uddannelse og en tur i skydelejr. KMP prøver at få personellet og materiellet til at dække behovet ved både NATO Responce Forces (NRF) 2014 Opklaringseskadronen (OPKESK) fra Bornholm, reaktionskampgrupperne (RKG) 2014-I, 2014-II og 2015-I, samt Brigade- og Divisonsøvelser. Det er i sig selv en præstation, idet KMP reelt kun har materiel til at understøtte tre af brugerne på en gang. 1 CISKMP har fokus på at uddanne det sidste hold HBU på Ryes Kaserne. Samtidig overrages erfaringerne med HRU til Hovedkvartersbataljonen (HQBTN), der overtager denne uddannelse fra maj. Det bliver noget af en omvæltning, at CISBTN i fremtiden skal rekruttere konstabler og sergenter fra HQBTN, i stedet for at opdrage dem selv. En anden omvæltning for 1 KMP bliver også at få tre SRS-delinger i stedet for HRU, samt at skulle støtte RKG helt frem til de forreste kompagnier. For at kunne leve op til de forventninger kamptropperne har, vil de grundlæggende feltkundskaber derfor stå højt på listen for 1 KMP. Der blæser nye vinde Selv om den nye organisation ikke er på plads endnu, er der allerede nu synlige tegn på, at der blæser nye vinde. Bülows Kaserne skal rømmes og der skal gøres klar til at kunne underbringe regimentsstaben på Ryes Kaserne. For CISBTN betyder det, at vi skal til at indskrænke os. 2 KMP er rykket sammen i den østlige ende af bygning 15 og den vestlige ende er efter en renovering, ved at blive besat af 1 KMP. Hele CISBTN vil derfor i fremtiden kunne findes i bygning 15, idet staben dog forbliver i den nordlige ende af bygning 17. Det var helt bevidst, at bygning 16 ikke er nævnt i det ovenstående. CISOC vil, som I sikkert ved, blive udskilt fra CISBTN og danne kernen i den nye CIS Operationsstøtte Afdeling (OPS ST AFD) under stab/tgr. CISOC s opgaver vil stort set blive de samme som nu, hvor fokus vil være på drift og støtte til enheder i IN- TOPS eller på øvelser. Ud over den kendte CISOC, vil AFD også skulle oprette og drive en Help Desk på Ryes Kaserne, samt bemande hærens frekvenskontor. Selv om bygning 16 ikke vil være en del af CISBTN i fremtiden, skal I ikke glemme hvor den ligger. BYG 16 vil i fremtiden være omdrejningspunktet for mange af de aktiviteter CISBTN skal understøtte, og mange af de tekniske planer vil blive født i bygning 16. De lyseblå kollegaer er på vej Ud over at skulle indskrænke os på et mindre areal, skal vi også skabe mere plads. Plads til at modtage nye kollegaer fra flyvevåbnet, der i fremtiden skal indgå i delingerne og staben. De første lyseblå er allerede tilgået, og der er begyndt at åbne sig en ny verden for den gamle CISBTN. Vi skal til at tænke værnsfælles og ikke kun tænke på det som personel fra flyvevåbnet, der nu skal være med til at løse opgaver for hæren. Vi skal også vende os til at skulle støtte flyvevåbnet og ikke mindst se om vi kan levere den vare de efterspørger. Heldigvis vil 1 DEL fra 2 KMP, have de rette kompetencer og det vil også primært være dem der støtter flyvevåbnet, fra deres bygning i Karup. Hvad er det for en CISBTN I kommer hjem til? Forhåbentlig den samme som I forlod, bare i en mere afbalanceret og i en væsentlig mere strømlinet form. Opgaverne vil for en del være de samme, men med et noget mere grønt og værnsfælles snit. Vi håber vi kan få CISBTN ordentligt på plads så hurtigt som muligt, så vi kan levere det som vi er rigtig gode til: Stabile og sikkert virkende signalforbindelser og netværk til den operative del af forsvaret. Hold hovedet lavt og humøret højt! 2 Telegrafregimentets nyhedsbrev

3 Nyhedsbrev for udsendte Nr 1 Telegrafregimentet-GSE April 2014 Kaj Barasinski leverer den 760 kilo tunge landsoldat til soklen, hvor Boas og Louis længst til venstre står klar, for til at tage imod deres arbejde, så de kan afslutte projektet. Klapsalver fra byens borgere, da statuen var på plads. Landsoldaten - et Fredericia symbol Af Leon Lindholm, Presse- & Informationssektionen, Garnisonsstøtteelementet/Telegrafregimentet. repareret Landsoldaten solidt og nænsomt. Det skulle tage 1½ år, men så er alt dokumenteret, repareret og godkendt. Den store statue er perfekt restaureret. Det er den 24. marts og ved kranen står Kaj Barasinski, som han har gjort så mange gange før. Landsoldaten er i trykke og sikre hænder. Den enorme kran og Kajs ekspertise gør, at vi alle ved, at han kan stille den enorme statue med en millimeters nøjagtighed, og det er der brug for her, og tolerancen er faktisk mindre end det, for den 760 kg tunge nyrenoverede store bronzestatue, der nu efter lang tid, skal tilbage på sin plads. Geværet blev skåret over i 1945 Brand og redning slog alarm Ved en tilfældighed blev det opdaget, at den store statue slet ikke stod fast. Fredericia Brandvæsen skulle med en stigebil ordne noget ved statuens bøgegren, og der opdagede man, at de metalbolte der skulle holde hele statuen, var helt rustet væk. Herefter gik det stærkt. Man fik landsoldaten taget ned og kørt til reparation ved Bronzestøber firmaet Thubalka, hvor en af landets dygtigste på feltet - repara-tion og vedligeholdelse af bronze - Boas Nielsen var klar til, i samarbejde med konservator fra Vejle Louis Lange og Fredericia Kommunes Bodil Schelde Jensen, at få Undervejs opdagede man mange defekter der skulle udbedres. Eksempelvis var geværet blevet savet over under krigen, da statuen blev muret inde. Senere blev geværet sat sammen igen, men den sammensætning var nu rustet op og man skulle have det metal og zink ud, der var brugt den gang. Med bor, varme og ætsning og masser af små tricks lykkedes det og denne reparation skulle laves i rustfrit stål, så det kunne holde, men reparationen skulle ikke skjules og patineres som de andre reparationer, for som Louis sagde: Denne reparation er historisk, og den skal fortsaat være som den var da vi begyndte på reparationen. Andre reparationer er lavet så de holder meget længe - rigtig længe endda, men disse er forsøgt skjult med kunstig patinering og der er det nødvendigt med en støber og en konservator, der begge kan deres håndværk. Og prisen? Sådan noget koster det som det koster? Det er Fredericia - det er vores vartegn. Nu stod den gamle landsoldat præcist, som Kaj havde sat den, klar til afsløring den 1. april. Flot arbejde! Telegrafregimentets nyhedsbrev 3

4 Knud blev fanget på vej ud af døren efter at have opsat alle majorens telefoner. Når det hele bimler og bamler Af Leon Lindholm, Presse- & Informationssektionen, Garnisonsstøtteelementet/Telegrafregimentet. Måske kan I ikke kende det, når I kommer hjem - for vi er flyttet. De næste par måneder bliver springbenet trukket op under os - og så er vi klar til i de første dage i maj måned at flytte på Ryes Kaserne. Staben tæller de 90 mand på Bülows Kaserne, og planen er indtil videre, at der pakkes i flyttekasser i starten af maj. Herefter kommer så et flyttefirma og flytter så først alle møbler ud på det nye kontor, derefter tager de alle flyttekasserne og sætter dem af, som de nu er blevet afmærket til - og så kan der igen pakkes ud. Ikke det store logistiske arbejde, men planerne op til, at de dage skal forløbe glat er ufattelig store. Sektioner og kontorer skal tilpasses. Depotrum, toiletter, omklædning og bad. Fraflytning, renovering, rengøring og småjusteringer hele tiden. Den gode major Henrik Schiøler er sat i sving. Der er styr på det hele, men når et led brænder ham af, så hænger hele kæden i det træk. IP- telefoni Ind imellem alt flytterodet kommer så lige opgaven med at udskifte alle telefoner på Bülows til IP-telefoner, så man ringer via FIIN-computeren. Hvem har den opgave - nå ja, Henrik. Han er et teknisk geni, og han er altid på farten, så da han for nylig sørgede for, at de nye telefoner kom rundt til alle, med en tilpasset og 4 Telegrafregimentets nyhedsbrev 4 retvisende brugermanual, skrev han samtidig rundt og bad alle stille deres gamle telefon på hans kontor. Det tænkte Knud Kjærgaard kun over i meget kort tid, så samlede han alle de gamle ind og sneg sig på majorens kontor. Alt i mens man var ved at lave en opstilling af telefoner, der kun er en meget travl major værdig, så kom majoren tilbage fra et møde - 10 minutter for tidligt - aldeles uhørt, men afsløret. Planen var at få alle telefonerne sat op med Henrik Schiølers telefon midt i, og så ringe til ham, når han trådte ind på kontoret. IP-telefoni er nu en del af hverdagen og der er flere fordele ved det. Økonomien skulle være bedre. Driften i orden. Samarbejde mellem mobil og IP-telefoni super godt og der er flere muligheder med privat telefonbog, firmatelefonbog, head set, medhør og alle de almindelig kendte funktioner. God lyd og gode i drift, så vi er alle glade, men de nye telefoner temmelig store. Cisco IPPhone 7942

5 Lav selv dine visitkort Forsvarets nyeste designmanual skal i brug. Forliget gør, at mange enheder skifter, navn, adresse eller telefonnumre. Vi bliver mere og mere samlet - alt peger i retning af sammenlægninger og flere værnsfælles løsninger. Det kan godt være, at det ikke er så populært, men med tiden kommer alle over de mange ændringer. Af Leon Lindholm, Presse- & Informationssektionen, Garnisonsstøtteelementet/Telegrafregimentet. ISS, Carepoint, GF-Forsikringer og Photocare ja, alle større firmaer har et image, det er en del af et samlet brand, og det skal alle deres ansatte og filialer følge. Alle filialer skal følge firmaets udstukne retningslinjer. De skal ikke selv vælge farver til deres firmalogoer - de er defineret, og de skal ikke selv vælge udseende på deres bæreposer - det er lavet, og det skal følges. På samme vis er det i Forsvaret, der er bare et men, og det er, at alle "filialer" har så mange underafdelinger og underfilialer, så det er svært, at lave al design fra et sted. Det er lettere at lave en meget detaljeret designmanual, som så får budskabet sendt ned i gennem systemet. Færre eller flere kaserner Telegrafregimentet er en mærkelig størrelse og vores færdigheder, kompetencer og arbejde er en efterspurgt vare. Derfor har vi altid været fordelt ud over hele landet. Ved seneste forlig var vi på tre store kaserner plus det løse. Nu bliver Bülows Kaserne i Fredericia lukket, og vi er så kun på to - plus endnu mere løst. For det at blive værnsfælles betyder, at afdelinger fra flere værn kommer under en og samme ledelse. Det er fremtiden. Det har vi set, selvom det tog noget tid at vænne sig til tanken. Som en følge af det skal ærmemærker, stempler, visitkort, brevpapir, dørskilte og Power Point præsentationer laves om. Det gælder logoer, farver, tekst størrelser og fonte. Det hele skal igennem vridemaskinen - så vi går ud på den anden side - og sender de samme signaler. Visitkort - bestil selv Forsvarets har store og meget kompetente firmaer, som de arbejder sammen med, og her har man nu set, 5 Telegrafregimentet Lars Møller Sørensen major Kompagnichef Ryes Kaserne Treldevej Fredericia Tlf.: / at et trykkeri som Rosendahls kan trykke visitkort via en skabelon, som den ansatte selv udfylder og sender direkte til trykkeriet. De kan gøre det billigere og meget hurtigere, derfor vil der inden længe komme nye måder at tilegne sig visitkort på, men der vil givetvis være retningslinjer ved hvert regiment/enhed, som skal følges, så det kan styres. Det er tanken, at man nu og i fremtiden beder den ansatte om selv af udfylde en skabelon og så bestille sine visitkort direkte ved trykkeriet. På den måde kan de igen sendes retur fra trykkeriet et par dage senere. Priserne er helt i bund, og der afregnes med ordrenummer, men lad os nu lige se først, at disse ting også er tænkt med i budgetlægningen. Skriften på væggen Forsvaret anvender nu fire typografier/fonte. Alle ligger som standard i MS-Officepakken. Franklin Gothic Book (denne her) er Forsvarets identitetsskrift og bruges i logoer og navnetræk, overskrifter, publikationer, annoncer, billedtekster, visitkort, skilte m.v. Book og Demi. Til navnetrækket i myndighedsmærkerne er anvendt Franklin Gothic EF Book Condensed. Arial- (denne her) Arial er Forsvarets standardskrift og bruges i breve, notater, Power Point præsentationer, med videre. Verdana (denne her) Verdana er forsvarets skærmskrift og bruges på Intra- og Internetsider. Minion PRO (denne her) Minion Pro er velegnet til større tekstmængder og kan anvendes som supplement til Franklin Gothic i brødtekster, hvor høj læsbarhed er essentiel (fx bøger, rapporter m.v.). Forsvarets identitetsskrift, Franklin Gothic, benyttes dog stadig i overskrifter, underrubrikker, faktabokse m.v. for at sikre visuelsammenhæng med den overordnede profil. Telegrafregimentets nyhedsbrev 5

6 Nye P-Regler Harmonisering og fælles regler på tværs af grænserne. Børnepenge og skattebetaling, jo, der er meget, vi gerne vil have ensrettet - eller vil vi have det ensrettet? Og efter hvilken fællesnævner? Det var jo længe ventet. Hver by har sine parkeringsregler (p-regler), og du har bare at kende dem ellers koster det ved kasse 1. Bødetaksterne er steget, og reglerne er stadigvæk vidt forskellige fra by til by, men nu sker der noget. Det er vedtaget, at det i alle byer i Danmark nu er ulovligt at parkere med et eller flere hjul på fortovet - også selvom det er for at hjælpe den øvrige trafik til at glide lettere. Lær det udenad - den er ikke længere. Parkering på andre måder Som bilist skal du altid være meget opmærksom på, at det kan være ulovligt at parkere imod færdselsretningen i nogle byer, men tilladt i andre. Det vil sige, at du altid skal parkere, så en forsædepassager kan stå ud på fortovet, så er du ikke helt forkert på den. Førhen måtte motorcykler parkeres på fortovet inde ved huset, hvor man boede, når bare en barnevogn kunne køre uhindret forbi. Det må man ikke mere. Motorcykler og scootere skal parkere som biler, dog skal de ikke lægge en p-billet frit fremme, men tage den med sig, som evt. senere dokumentation. Hvis en p-vagt kommer forbi, kan han så notere sig tid, sted og evt. hjul-ventilernes position, så hvis motorcyklisten ikke overholder stedets parkeringsrestriktioner, så kan der udskrives en bøde. Så det koster også at parkere en motorcykel - og billetten skal gemmes. Motorcyklister skal som alle andre overholde alle parkeringsbestemmelser. Er der særligt markerede motorcykel p-pladser indenfor 50 m, skal disse anvendes. Anvendes en almindelig p-plads for biler af en motorcykel, skal motorcyklen parkeres, som en bil. Ind til kantstenen. Af pladshensyn kan den godt stilles lidt skråt, men den må ikke stå vinkelret på. Det har man ellers gjort med stor succes i Tyskland, hvor også korte biler, som Smart en må parkere på tværs og dermed kun der bruge en halv p-plads. Du skal altid holde mindst 10 meter fra et kryds, regnet fra det sted, hvor de to forlængede fortovslinjer krydser hinanden - og frem i kørselsretningen. Du skal altid holde 5 meter fra en cykelsti, eller en udkørsel/nedkørsel, der kommer vinkelret ud til kørerbanen. Hvis du parkerer langs vejsiden, skal der være 3 meter fra bilen og ud til en fuldt optrukken såkaldt spærrelinje. Er linjen ikke fuldt optrukken, men stiplet, gælder de tre meter ikke. Er der midt på vejen en fuldt optrukken linje i den ene side, og ikke i den anden side, gælder de 3 meter kun i den side, hvor linjen er fuldt optrukken. Føtex og Netto sælger dem, men de monterer dem ikke. Her tænker du - og hvad så, tosse? Det kan alle da selv gøre. Det er bare tre klisterpads, så er den hjemme! Nej, det er ikke bare sådan lige at klaske en elektronisk batteridreven p-skive i forrudens højre hjørne, for det er sådan, at der på de fleste, der er godkendt af Færdslesstyrelsen (FS -godkendt), er en indstilling til danske forhold, men derforuden kan/skal de kunne stilles om til anderledes regler i eks. Tyskland og Sverige - og hvorfor det, når det er samme tidszone? Du skal selv undersøge byernes p-regler Ja, samme tidszone, men ikke samme p-regler i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland m. fl. I Danmark skal p-skiven stille sig frem til først kommende hele kvarter - det skal du også selv, hvis du har en manuelskive. I Norge er det sådan, at de skal stå nøjagtig på minuttet, hvor bilen stoppes og parkeringen begynder. I Tyskland og i Sverige skal skiven stilles til at hoppe frem til nærmeste halve time. Derfor er der nogle indstillinger, som man skal kende til på de elektroniske p-skiver og som sådan indstille før monteringen, men de elektroniske p-skiver skal også kunne stilles om manuelt, så hvis du kører til et land, hvor reglerne er anderledes, ellers skal du i hvert fald tage højde for det, når du parkerer. Generelt skal du altid spørge om p-forhold i den by/det land, du skal til, for det er en givtig forretning for både byerne og p-vagterne, hvis du ikke kender reglerne. Elektronisk p-skive Alle har vel en, ellers så er det meget normalt at købe en, lige efter den første p-bøde. De virker fortrinligt og der er rigtig mange på markedet. I dag kan de købes for få hundrede kroner ved Carepoint eller andre bilforhandlere. Ja, sågar 6 Telegrafregimentets nyhedsbrev 6 Ja, hvad er det lige, undertavlerne betyder?

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Vi planlægger for fremtiden Af regiments- og skolechef, oberst Ib Bager. Kære Soldater. Så nåede vi nu allerede 2/3 hen i det nuværende forlig. Det har været noget af en bøvlet omgang og selv om der er

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Samlet på Axeltorvet i Fredericia til den 21. fødselsdag - eller var det til den første? Mens vi venter.. på det bedste. Om få dage besøger jeg ISAF hold 14, et besøg, som jeg ser meget frem til. Vi ses.

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Til UG med kryds og slange Af regiments- og skolechef oberst Ib Bager. Kære Soldater Så er det tid til lidt nyt hjemmefra, hvor verden ikke just står stille, mens I er i mission. Lige på det sidste har

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Plan for inplementering af forliget Af regimentschef og garnisonskommandant oberst Susanne Bach Bager. Jeg kan, når jeg kommer rundt til enhederne, tydeligt fornemme, at usikkerheden om Forsvarets fremtidige

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 21. september 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2013 indbydes

Læs mere

1. Opsøg faktuel viden om missionsområdets kulturhistorie

1. Opsøg faktuel viden om missionsområdets kulturhistorie Kulturforståelse er en af forudsætningerne for, at danske soldater kan løse deres opgaver i internationale missioner. I de fleste missioner indgår der samarbejde med andre landes militær og en vis kontakt

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL FLYTNING AF P-WATCH Hvis du overvejer at flytte parkerings-uret til en ny bil, kontakt da venligst Teknisk Hotline eller et autoriseret værksted, idet udviklingen af nye biler kan stille nye krav til montering.

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

3-9. Udsigt fra pladsen

3-9. Udsigt fra pladsen 3-9 Dagen i dag er en transport dag hvor vi bare skal til næste Campingplads så der sker ikke noget under turen. Da vi ankommer til Camping Covelo bliver vi noget overrasket da vi henvendte os til damen

Læs mere

FØLG MED MIG! SERVICE GUIDE SERVICESIMONHJÆLPER :)

FØLG MED MIG! SERVICE GUIDE SERVICESIMONHJÆLPER :) FØLG MED MIG! SIMONHJÆLPER :) TORBENHØYERSIGER :) ER PÅ MISSION SÆT I GANG VI VIL VÆRE BEDST Det er vildt imponerende at se og høre de eksempler på god service, der kommer frem i dette hæfte. Idérigdommen

Læs mere

Hist hvor vejen slår en bugt, ligger TUNG TRANSPORT så smukt.

Hist hvor vejen slår en bugt, ligger TUNG TRANSPORT så smukt. Hist hvor vejen slår en bugt, ligger TUNG TRANSPORT så smukt. Udfordringer i dagligdagen kan der jo være nok af. Men selvom uniformerne er ens, så er opgaverne og dagligdagen det meget sjældent, rundt

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

Visuel profil Forsvaret 2002

Visuel profil Forsvaret 2002 Visuel profil Forsvaret 2002 En samlet forsvarsprofil Forsvaret gennemgår i disse år en rivende udvikling, der stiller store krav til os på flere områder. Kursen for fremtiden er sat i Vision 2010, og

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

BRAND STRATEGI & DESIGN MANUAL

BRAND STRATEGI & DESIGN MANUAL BRAND STRATEGI & DESIGN MANUAL Introduktion Brand strategi Design manual Spørgsmål og svar 2 Introduktion Vi er igang med at udvikle en klar strategi som skal give yderligere fordele til medlemmer, sponsorer

Læs mere

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser Dækker din Veteran-forsikring, skulle uheldet være ude?? Min gjorde ikke, i stedet blev den opsagt!!! En fortælling, blandet med synspunkter o.a., om en forsikrings-erklæret bastard-bil At ens bil, af

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

Fag: Kommunikation & IT Skrevet af: Natacha Fri s Emne: Designmanual Afleveret d. 09-12- 2011 Designmanual

Fag: Kommunikation & IT Skrevet af: Natacha Fri s Emne: Designmanual Afleveret d. 09-12- 2011 Designmanual Designmanual Celf s logo: Jeg har valgt at designe mit logo for celf således: Jeg har valgt bogstaverne N E G, som så står for Nakskov Erhvervs Gymnasium. Men Det store N kan også bruges til Nykøbing Erhvervs

Læs mere

Alkoholdialog og motivation

Alkoholdialog og motivation Alkoholdialog og motivation Morten Sophus Clausen Psykolog Casper! Vi skal have en snak om alkohol. Jeg synes, du drikker for meget. Det typiske svar på den indgangsreplik vil nok være noget i retning

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Netværk - din genvej til nye kunder!

Netværk - din genvej til nye kunder! Netværk - din genvej til nye kunder! Byens Netværk 23.01.09. Tekst og foto: Christina Bennetzen En tidlig januarmorgen går en lille gruppe af Byens Netværks medlemmer i netværkstræningslejr. Vi møder op

Læs mere

Et langt liv med tæpper. Tekst og fotos: JAN ANDERSEN. Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år.

Et langt liv med tæpper. Tekst og fotos: JAN ANDERSEN. Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år. Et langt liv med tæpper Tekst og fotos: JAN ANDERSEN Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år. Erling Wiinstedt, 94, er æresmedlem af Selskabet for Orientalsk Tæppekunst og han driver trods sine høje

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke

Konflikthåndtering mødepakke Indledning af historie Trin 1 Her er Louise. For et halvt år n købte hun en mobiltelefon til 2500 kr. hos jer, men nu er bagcoveret i stykker, og hun er kommet for at bytte den. Her er Kasper. Han er lidt

Læs mere

Telegrafregimentets Nyhedsbrev. Af major Torben Nygaard, Uddannelsesafdelingen, Uddannelsessektionen, Telegrafregimentet.

Telegrafregimentets Nyhedsbrev. Af major Torben Nygaard, Uddannelsesafdelingen, Uddannelsessektionen, Telegrafregimentet. Telegrafregimentet Forsvarets Føringsstøttecenter 01 Telegrafregimentets Nyhedsbrev Nr. 1 februar 2016 13. årgang Telegrafregimentet er på FACEBOOK. Mød os på: https://www.facebook.com/ telegrafregimentet

Læs mere

Designmanual light Juli 2014

Designmanual light Juli 2014 Designmanual light Juli 2014 2 Indhold Intro... 4 Om logoet... 4 Her finder du logoerne... 4 Logo i farver og sort/hvid... 5 Logobold og logotype sammen... 6 Brevpapir... 7 Brevet - sådan skal det se ud...

Læs mere

Farlig kopiering! Lavet af Brian Hansen

Farlig kopiering! Lavet af Brian Hansen Scene: Nr. 0 Baggrund: Forskellig (Kørende steder med scooter?) Tekst: Indledning, Tekst, Præsenterer, osv.??? Kommentar: Måske stil billede, eller Scene 1 5?? (Scene 1-5!) Scene: Nr. 1 Ankomst på arbejdet.

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Så går vi videre til næste sag på dagsordenen, det er sag nummer 9, som er opfølgning på investeringsmodeller.

Læs mere

Rigtig mand til jobbet

Rigtig mand til jobbet Rigtig mand til jobbet Indledning: Grundlaget for denne skrivelse er en opfølgning på artiklen Er du mand nok til at være chef, hvor tyngden her er at skabe målrettet indsats mod kernen af de frustrationer

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

Forsvarsministeriet Den 28. januar Konsekvenser for tjenestestederne

Forsvarsministeriet Den 28. januar Konsekvenser for tjenestestederne Region Nordjylland samlet ca. 0 når forsvarsforliget er gennemført - For Frederikshavn gælder, at der på den ene side kommer nye arbejdspladser, idet staben til 3. Eskadre og Søværnets Søopmåling, som

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider« P f t r o o i l o 1 H GRAFISK DESIGN»Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«proces For at udvikle annoncen måtte jeg først klarlægge, hvad der

Læs mere

Sankt Hans 2015. Sæt det på en formel og politikeren vil diskutere det med dig.

Sankt Hans 2015. Sæt det på en formel og politikeren vil diskutere det med dig. Sankt Hans 2015 I dag tænder vi en masse bål. I gennem hele landet er der bål. Store og mindre bål, men bål. Vi mødes med alle mulige. Nogen vi kender. Nogen vi slet ikke kender og normalt ellers ikke

Læs mere

Forsvarets Arkiver - Hvordan griber man det an? -

Forsvarets Arkiver - Hvordan griber man det an? - Forsvarets Arkiver - Hvordan griber man det an? - Hæren bestod af: Infanteriet Rytteriet Artilleriet Ingeniørkorpset Vejkorpset Indtil ca. 1800 Da havde mange kompagnier navn efter kompagnichefen. Indtil

Læs mere

Sektion H/i. Version B

Sektion H/i. Version B Sektion H/i Version B 1 Filter: Hvis IP er en mand... 1 Gå til spm. HF1 Hvis IP er en kvinde... 2 Gå til spm. HF2 HF1 KORT A. Nu vil jeg kort beskrive nogle forskellige personer. Lyt til hver beskrivelse

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch FS03

Monteringsvejledning P-Watch FS03 Monteringsvejledning P-Watch FS03 Denne brugervejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. P-WATCH FS03 bør monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Nyhedsbrev Maj 2012.

Nyhedsbrev Maj 2012. Nyhedsbrev Maj 2012. Nyt fra Bestyrelsen. Arbejdsdag i klubben lørdag d 16 Juni. Der vil denne dag blive lavet en arbejdsdag i klubben, hvor der skal males det sidste på klubhuset og der skal repareres

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

DESIGNMANUAL Roskilde Dyrskue - 2016

DESIGNMANUAL Roskilde Dyrskue - 2016 mødested for land & by DESIGNMANUAL Roskilde Dyrskue - 2016 Vores designmanual indeholder regler og retningslinjer samt skal bruges til inspiration i arbejdet med vores visuelle kommunikation. Grunden

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Telegrafregimentet. Forsvarets Føringsstøttecenter. Nyhedsbrev for udsendte. Nr 4 Telegrafregimentet December 2013

Telegrafregimentet. Forsvarets Føringsstøttecenter. Nyhedsbrev for udsendte. Nr 4 Telegrafregimentet December 2013 Telegrafregimentet Forsvarets Føringsstøttecenter Af regimentschef og garnisonskommandant oberst Susanne Bach Bager. Vi afventer i skrivende stund fortsat et implementeringsdirektiv fra Hærens Operative

Læs mere

SØG UOPFORDRET. Her får du tips til at søge job uopfordret. BOOK EN WORKSHOP

SØG UOPFORDRET. Her får du tips til at søge job uopfordret. BOOK EN WORKSHOP SØG UOPFORDRET Her får du tips til at søge job uopfordret. BOOK EN WORKSHOP Tag på workshop og få tips til at søge job uopfordret. danskmetal.dk/booking INDHOLD 4 SØG UOPFORDRET 5 DET SKAL DU UNDERSØGE

Læs mere

Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion.

Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion. Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl. 11.00 på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion. Da interviewet er delt op i to dele grundet en kort afbrydelse af Bakken

Læs mere

Klædt på til Network Marketing

Klædt på til Network Marketing Klædt på til Network Marketing Overvejer du at starte i Network Marketing eller er du netop blevet en del af denne spændende branche? Her finder du et par værktøjer til rygsækken - baseret på mine erfaringer

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Bilag 3: Interview med Michael Piloz, sportsdirektør i Bakken Bears

Bilag 3: Interview med Michael Piloz, sportsdirektør i Bakken Bears Bilag 3: Interview med Michael Piloz, sportsdirektør i Bakken Bears Hvilke værdier står Bakken Bears for? Jeg tror vi står for at være de professionelle amatører. I det store billede. Vi er økonomiske

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 15. august 2016 Tid Kl. 16.00 18.00 Sted Havnekontoret Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen (A)

Læs mere

Det er meget vigtigt, at vi er med så langt. Det er også vigtigt for mig, at vi kan følge hinanden i dette. For fortællingen om

Det er meget vigtigt, at vi er med så langt. Det er også vigtigt for mig, at vi kan følge hinanden i dette. For fortællingen om Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 8. december 2013 Kirkedag: 2.s.i advent/b Tekst: Matt 25,1-13 Salmer: SK: 268 * 447 * 49 * 258 * 272 * 275,2 * 275,3-6 LL: 268 * 258 * 272 * 275,2 * 275,3-6

Læs mere

FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1)

FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1) FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1) Dagens program Interkulturel kommunikation Hvad er kultur? Fordomme Dansk kultur lad os se på os selv

Læs mere

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd Kidsvolley Kidsklubsamling Peter Morell Opvarmning Øvelser med balloner 1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Jeg ved dog godt at der kan opstå problemer med teksten når man vælger fast for og bagkant, som vil skabe huller i teksten.

Jeg ved dog godt at der kan opstå problemer med teksten når man vælger fast for og bagkant, som vil skabe huller i teksten. Typografi Sab Consult Folder Jeg fik til opgave at lave en folder for Sab Consult og valgte at fortsætte stilen i det rene og rolige layout. Der er brugt stemningsfyldte billeder og jeg valgte at bruge

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Hvs I kan læe dnne sæntig uedn prbelemr, så er I måke sponane hmenetuikre

Hvs I kan læe dnne sæntig uedn prbelemr, så er I måke sponane hmenetuikre Spontane hermeneutikere Hvs I kan læe dnne sæntig uedn prbelemr, så er I måke sponane hmenetuikre Eksempler på spørgsmålstyper - 1 - Åbne lukkede spørgsmål Åbne spørgsmål bringer personen på banen, giver

Læs mere

Referat for Havnebestyrelsen

Referat for Havnebestyrelsen Referat for Havnebestyrelsen Mødedato 15. august 2016 Tid Kl. 16.00 18.00 Sted Havnekontoret Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede

Læs mere

VELKOMMEN TIL 2 HBU ESKADRON UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT

VELKOMMEN TIL 2 HBU ESKADRON UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT 2 ESK(HBU)/V UDDBTN/JDR Dragonkasernen 7500 Holstebro Tlf. 7282 3631 VELKOMMEN TIL 2 HBU ESKADRON UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT 1. SITUATION: Du er tilsagt at skulle aftjene din værnepligt

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

UKLASSIFICERET. Vejledningsplan MFT

UKLASSIFICERET. Vejledningsplan MFT Vejledningsplan MFT Indholdsfortegnelse Indledning...1 Planlægning af Militær Fysisk Træning...1 Skemaets opbygning og anvendelse...1 Eksempel på fastlæggelse af træningsniveau...2 Progression...2 Pauser

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Dialog- og uddannelsesmøde Workshop 2 Rekruttér bredere. Tirsdag d. 20. november 2012 Sofiendalskolen, Festsalen

Dialog- og uddannelsesmøde Workshop 2 Rekruttér bredere. Tirsdag d. 20. november 2012 Sofiendalskolen, Festsalen Dialog- og uddannelsesmøde Workshop 2 Rekruttér bredere Tirsdag d. 20. november 2012 Sofiendalskolen, Festsalen Rekruttering for foreninger Jeres forening har set lyset. Men I mangler hænder Det positive:

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

1. LOGISTIKBATALJON. En professionel bataljon, i en moderne hær

1. LOGISTIKBATALJON. En professionel bataljon, i en moderne hær 1. LOGISTIKBATALJON En professionel bataljon, i en moderne hær 1. Logistikbataljon er inde i en særdeles spændende periode med mange forandringer og nye opgaver, indledningsvis med fokus på rekruttering

Læs mere

Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende.

Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende. INTRO.EXT. SLOTTET UDEFRA. Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende. SCENE 1. INT. SLOTSGANG - EFTERMIDDAG En guide fortæller i en gang med mange billeder. En gruppe følger efter

Læs mere

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet.

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Tro kan flytte bjerge, Kampvogne kræver blokvogne. Ovennævnte er med til at berettige Svær Transportdeling og som det ses på billedet fra 1960, taget

Læs mere

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11.

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11. Spilguide Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. -. Lav en eller to grupper spillere - højest 5 spillere i hver. Fortæl spillerne at de skal arbejde sammen om at vælge, hvad en landsby i

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Bilag 4: Elevinterview 3

Bilag 4: Elevinterview 3 Bilag 4: Elevinterview 3 Informant: Elev 3 (E3) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 09:01 LO: Hvordan er en typisk hverdag for dig her på gymnasiet? E3: Bare her på gymnasiet? LO: Mmm.

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Medlemsforslag om parkeringsafmærkning (2011-77965). Indstilling og beslutning. Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen,

Medlemsforslag om parkeringsafmærkning (2011-77965). Indstilling og beslutning. Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen, KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering NOTAT 26-08-2011 Notat om gul kantstensmarkering 1. Opdrag Medlemsforslag om parkeringsafmærkning (2011-77965). Indstilling og beslutning.

Læs mere

FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL:

FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL: FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL: Velkommen til det nye I Komputer for alles Spørg os Forum har læserne fået løst næsten 0.000 pc-problemer i de seneste år. Nu har vi gjort den populære tjeneste endnu bedre,

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Myldretid. Skyggen BALANCE OG KONTROL BALANCE OG KONTROL

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Myldretid. Skyggen BALANCE OG KONTROL BALANCE OG KONTROL Nr.10005 Alder: 7-70 år - Tid: 10 min. Nr.10004 Alder: 5-90 år - Tid: 5 min. Skyggen Bogstav kegler, hvor man så kan øve stavning. Myldretid Gruppeaktivitet, selv om man skal passe Tabeltræning - så man

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Forord Logo Farver Skrifttyper Billeder Opsætning. Forord:

Indholdsfortegnelse: Forord Logo Farver Skrifttyper Billeder Opsætning. Forord: Designmanual Indholdsfortegnelse: 3 Forord Logo Farver Skrifttyper Billeder Opsætning 3 4 6 8 10 11 Forord: Denne designmanual indholder retninglinjer i forbindelse med partiet Midterpartiet. Heri beskrives

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere