Brancheforeningen. holder flyttedag. Indhold. Side Udlicitering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brancheforeningen. holder flyttedag. Indhold. Side 17 20 Udlicitering"

Transkript

1 Brancheafdelingens fagblad nr. 2 Marts år gang Opdeling af ÅS Brancheforeningen holder flyttedag Side Udlicitering Indhold LEDER s. 3 CHAUFFØRHJØRNET s. 5 FOKUS PÅ VOLD s. 6 FUMLEBY s. 24 HJERNEVRIDEREN s. 26

2 Sporvejsfunktionærernes Bran che af de ling Østergade 42, 2. sal, 8000 Århus C, tlf Træffetid: Stationerne, mandag kl , torsdag Østergade, mandag/torsdag kl Bestyrelse / tillidsmænd Formand Jan Nonboe Tlf Næstformand Johnny C. Fischer Tlf Billetkontrollørerne Harry Dalgaard Laursen Tlf Tillidsmands suppl. Syd Nord Stationsansvarlig Bendt Bendtsen Tlf Nord Jean Philip Ricard Tlf Nord Pay Randlev (fridagshold 8) Tlf Bente Mikkelsen Tlf Nord Syd Stationsansvarlig Ib Rudbjerg Tlf Syd Bent-Aage Andersen Tlf Syd Gunnar Egense Tlf Anni Lundgaard Tlf Sikkerhedsrepræsentanter P. kontrollører/billetkontrollører NORD: Pay Randlev (fridagshold 8) Tlf SYD: Josef Stemborg (fridagshold 6) Tlf Bestyrelses medlem Teknisk sektor Ole Bonde Petersen Tlf Tlf NORD: Jean Philip Ricard (fridagshold 8) Tlf SYD: Ib Rudbjerg (fridagshold 7) Tlf Her er plads til dit billede! Redaktion: Niels K. Kirk Tlf NORD: Bendt Bendtsen (fridagshold 6) Tlf SYD: Bent-Age Andersen (fridagshold 3) Tlf Michael Madsen Tlf Niels Larsen Tlf AUTOMATSKIFTER: Hans Henrik Pedersen Layout og tryk: OBS: Werks Offset A/S Næste nummer udkommer Tlf medio april 2004 Oplag: DEADLINE: marts 2004 kl Nr. 2 Marts 2004

3 Sporene skræmmer På baggrund af indstillingen til byrådet om at opdele Århus Sporveje i en Bestiller og Udfører organisation udtaler med arbejdersiden i Århus Sporvejes MED-Udvalg følgende: Lederen Overordnet set, er vi som medarbejdere og skatteydere interesseret i en effektiv offentlig sektor, som levere en god service over for borgerne, men som samtidig også tilbyder sine ansatte ordent lige løn og arbejdsforhold. Den stadig større markedstænkning inden for det offentlige system med kvalitets- økonomi- og målstyringsredskaber, nye styre og ledelsesformer er ikke entydige forbedringer og dækker mange gange over en manglende ledelses (politisk) vilje til at tage ansvar. En opdeling af vores arbejdsplads i en udfører og en udbyder model er ikke en fordel for den kollektive trafik og Århus By. Vi finder, at det fremlagte forslag vil skabe en stiv og ufleksibel organisation en organisation med unødvendigt bureaukrati, som efter vores opfattelse vil give en dårligere og dyrere kollektiv trafik på længere sigt men som også allerede på kort sigt, kan få betydning for os medarbejders arbejdsforhold. Vi ser os selv som grundstenen for kvaliteten ved Århus Sporveje. Vi oplever, at vores tilgang til jobbet har afgørende betydning for passagerernes tilfredshed. At det herefter skulle være nødvendigt at kontrollere det arbejde vi udfører, sådan som der er lagt op til i indstillingen, er demotiverende for vores engagement. Vi tror ikke på forslaget og kan ikke støtte det. Vi respektere selvfølgelig politikernes ret til at kræve og ville forandringer og vi del tager gerne i forandringsprocesser, men sporene fra 15 år udlicitering af den kollektive trafik skræmmer. Vi har gentagne gange set, at de flotte ord om god service og ordentlige løn og arbejdsforhold, er blevet afløst af kravet om kortsigtede økonomiske gevinster. Sporvejsnyt udgives af: Sporvejsfunktionærenes brancheafdeling Østergade Århus C Tlf.: Ansvarshavende: Jan Nonboe Redaktionen forbeholder sig ret til at for kor te ind læg, men det vil altid ske i samarbejde med den, der har skrevet indlægget. Der er in gen censur. Læserbreve og indlæg er derfor ikke nødvendigvis udtryk for Redaktionens eller Brancheafdelingens holdninger. Vi ønsker en effektiv kollektiv trafik i vores by, med god service over for passagerne og med ordentlige løn og arbejdsforhold for de ansatte. Vi har svært ved at se at forslaget skulle sikre os dette. Nr. 2 Marts

4 Fra en økonom til Delrapport fra et faggruppelandsmøde Udliciteringen af den kollektive trafik i vores land beskrives tit som en historie om de mange sparede penge. Dette udsagn sætter økonom (tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten) Frank Aaen kraftig spørgsmål ved med følgende regnestykke: Udgangspunktet er Hovedstadsområdet men pointen er, at man ikke skal kasse opdele regnestykket. Det er ikke god samfundsøkonomi kun at se på trafikselskaberne, man skal kikke på alle aktørerne. Efter HUR s (HT) egne tal så regner man med, at der er sparet imellem 8 til 12% i forhold til de udgifter man havde før udliciteringen begyndte. Nu kan det måske virke mærkeligt at man regner med (de må da vide hvad der er sparet) men forklaringen er den simple, at ingen helt konkret ved hvad der er sparet, da man ikke kan sammenligne direkte, og en sammenligning derfor vil være som at sammenligne æbler og pærer. Franks regnestykke ser sådan ud: Officielle tal 8 til 12% i hovedstadsområdet men da skattevæsnet i forbindelse med leasing af både busser og andet finansierer (skatteyderne betaler) imellem 5 til 7% på grund af den tyske moms, samtidig med at kvaliteten af busserne er blevet dårligere. Så er udgifterne til udbud ikke medregnet, udgifterne til kontrol er ikke med. Tabene ved salg af garageanlæg og selskaber (Combus siges at have kosten os skatteydere langt over en halv milliard). Et andet tal som glimrer ved sit fravær, er udgifterne til ekstrakørsel eller det vi lokalt kalder institutions- og skolekørsel. Ri-bus gik som bekendt (glædeligt) konkurs med en gæld på 6 millioner kr. og i forbindelse med selve Ri-bus sagen har politiet brugt over 30 millioner kr. til opretholdelse af den offentlige orden. Ålborg solgt for 5 kr. værdi to år før ca. 25 til 34 millioner kr. og så har vi slet ikke nævnt samfundets udgifter til understøttelse, sygehusudgifter og alt det andet som vil gøre regnestykket til en dårlig forretning for samfundet. JN 4 Nr. 2 Marts 2004

5 Sikkerhedsvideo i busserne Af : red. Niels Larsen Monteringen af sikkerheds-videoer i Århus Sporvejes busser er sat i bero Efter at Datatilsynet i pressen læste, at Århus Sporveje var i gang med en større montering af sikkerheds-videoer i busserne, gjorde man Århus Kommune opmærksom på, at de nødvendige tilladelser ikke var indhentet. Århus Kommune som helhed mangler de fornødne tilladelser, og først når disse foreligger, kan man internt i kommunen give Århus Sporveje lov til at fortsætte med projektet. I øjeblikket er der en dialog i gang mellem kommunen, Århus Sporveje og Datatilsynet, hvor man fra Århus Sporvejes side hurtigt svarer på de spørgsmål som Datatilsynet måtte have, og samtidigt argumenterer for det fornuftige i at montere sikkerheds-videoer i busserne. Man har valgt at sætte monteringen af sikkerheds-videoer i bero, indtil de nødvendige tilladelser er på plads. Ved Århus Sporveje håber man, og forventer, at Datatilsynet handler hurtigt og giver de fornødne tilladelser, når alle spørgsmål er besvaret og afklaret. Det forventer buschaufførerne også, da det vil være utåleligt, at formalia i alt for lang tid skal spænde ben for en nødvendig og fornuftig forbedring af chaufførernes sikkerhed under udførslen af arbejdet. De sikkerheds-videoer, der er monteret, fungerer stadig, oplyser personalechef, og leder af sikkerhedsarbejdet ved Århus Sporveje, Bjarne F. Larsen. Rettelse og uddybning omkring signallamper ved sikkerheds-videoerne i busserne I SporvejsNyt nr skrev jeg i en artikel omkring monteringen af sikkerhedsvideoer i busserne følgende : Fra video-busserne kender vi den røde lampe, der lyser, hvis der er fejl på et kamera. Dette bliver ændret i de igangværende og kommende monteringer, til en grøn lampe, der lyser når systemet fungerer fejlfrit. Ovenstående var baseret på oplysninger, som jeg havde fået af teknisk chef Preben Bach. Siden har der været nogen uklarhed omkring signal-lamperne i busserne. Bl.a. har jeg selv kørt en bus, 394, der havde det nye kamerasystem monteret. I denne bus lyste ingen grøn lampe, men en rød blinkede. Jeg kaldte op, og TCT undersøgte sagen og meldte tilbage, at systemet ifølge garagemand var i orden. Som følge af denne uklarhed omkring hvor vidt sikkerheds-videoerne er i orden eller defekte har jeg igen henvendt mig til teknisk chef Preben Bach, der oplyser følgende : Ved fejl på sikkerheds-video blinker rød lampe. Dette gælder alle vogne med video. Skriv altid fejlrapport ved fejl på sikkerheds-videoerne! Eller få byttet vognen til en med fungerende video. Den fredag aften, hvor jeg kørte linie 18 i vogn 394, var der ikke indsat videovogne på linien. Jeg fik uden besvær, efter kontakt til TCT, byttet til videovogn 394, som jo så desværre, viser det sig nu, ikke var i orden. Nr. 2 Marts

6 Hvad sker der i busserne med hensyn til chikane og vold? Tema: Vold Af redaktionen Når vi som chauffører, kontrollører og p- vagter bliver udsat for eller indblandet i episoder med chikane og vold, kontakter vi Trafikcentralen. Foruden at bistå med hjælp og vejledning her og nu er det trafikledernes opgave efterfølgende at beskrive situationen i et notat i døgnrapporten. Døgnrapporten er bl.a. et registreret billede af, hvad chaufførerne har meldt og oplyst til Trafikcentralen i løbet af et døgn. Har en chauffør været ude for en episode af en eller anden karakter uden at kontakte Trafikcentralen, vil episoden ikke fremgå af døgnrapporten. For at vi kan få et dækkende billede af, hvad der foregår på vores arbejdsplads, er det derfor vigtigt at vi informerer Trafikcentralen om alle episoder. Store som små. Det er ligeså vigtigt at episoden bliver registreret på en oplysende måde af trafiklederne. Det tilstræbes, at der er grundig, ensartet og forpligtende procedure omkring registreringen af episoder i busserne. Kun 0-tolerance episoder indgår i den officielle statistik fra Århus Spor- veje ang. chikane og vold. Hvis en episode ikke er meldt til Trafikcentralen, men der efterfølgende alligevel udfyldes papirer/rapport, vil episoden indgå i den officielle statistik. Hvis der undlades at udfylde papirer/rapport efter en 0-tolerance episode, der er registreret i døgnrapporten, vil den ansvarlige på Personalekontoret kontakte den ansatte og sørge for, at papirer udfyldes. Fremover vil der i SporvejsNyt hver måned blive bragt en oversigt over episoder i og omkring busserne. Alle 0-tolerance tilfælde vil blive nævnt. Samt udvalgte diverse-tilfælde og uhelds-tilfælde hvis disse har relevans mht. chikane. Vi bringer ikke, når politi f.eks. er rekvireret til en billetkontrol eller fjernelse af berusere, hvis der ikke har været chikane eller vold i situationen. Skulle der være læsere der i den følgende oversigt savner beskrivelse af en episode, som er meldt, så kontakt sikkerheds- eller tillidsrepræsentanterne. Disse vil så få opklaret, hvordan det hænger sammen.??? 6 Nr. 2 Marts 2004

7 Tema: Vold Februar 2004 Fra døgnrapporten: Sø. 1. : 0-tolerance: Chikane. Under kørsel fra Toveshøj spytter to unge af udenlandsk herkomst på chf., som afløses, så han kan blive vasket. Chf. kører senere selv turen færdig. Tur 18xx. Ma. 2.: 0-tolerance: Chikane. Toveshøj. En gruppe årige af udenlandsk herkomst chikanerer chf. Springer ud og ind af døre og prøver at spytte på chf. Tur 05xx. Diverse: Urolige drenge sættes af bus. Tur 04xx. Ti. 3.: 0-tolerance: Vold. Kunde bliver sur over defekt billetautomat. Chf. anviser gratis kørsel og får en lussing. Tur 04xx. 0-tolerance: Chikane. En flok drenge generer og truer chf. på Gudrunsvej. Politi har ingen ledige vogne. Drengene stikker af og udløser nødafbrydere til døre. Tur xxxx. On. 4.: 0-tolerance: Chikane. Passagerer spytter på chf. Bussen var på vej ud i trafikken, da passagerer ville af. Chf. anviser afsætning ved næste stoppested. Tur 15xx. Diverse: Chf. har det skidt og afløses. Eventuel bivirkning fra tidligere overfald. Tur 09xx. To. 5. : Diverse: Politi rekvireres til kontrollører i Lystrup. Tur xxxx. Lø. 7.: 0-tolerance: Chikane. Brandslukker tømmes af ukendte. Natbus-disp. på rutebilstation. Diverse: Politi rekvireres til kontrollører. Tur 14xx. Sø. 8. : 0-tolerance: Stenkast. 3 unge mennesker kaster sten efter bus på Engdalsvej. Hul i rude. Chf. lider ikke overlast. Tur 17xx. Ma. 9. : 0-tolerance: Chikane. En passager spytter efter chf. ved udstigning City Vest. Tur 16xx. To. 12. : 0-tolerance: Chikane. En flok somaliere spytter på chf. Politi underrettet. Tur 04xx. Fr. 13. : 0-tolerance: Chikane. Brabrand. 2 danske drenge spytter på chf. Kaster reklameskilte i hovedet på chf. Bruger ukvemsord om chf. Politi underrettes og chf. afløses. Tur 18xx. Lø. 14. : 0-tolerance: Chikane. Holmstrup. Passager spytter umotiveret efter chf. Videovogn. Natbus. Sø. 15. : 0-tolerance: Vold og røveri. Emiliehøj. Mand af anden etnisk herkomst end dansk slår chf. og stjæler dennes taske. Chf. på skadestue. Politianmeldelse. Tur 12xx. Fr. 20. : 0-tolerance: Stenkast. Trigeparken. Bus ramt af hård genstand. Bageste siderude smadres. Chf. ok. Politianmeldt. Tur 03xx. 0-tolerance: Chikane. Ung mand stjæler pighammer og smadrer glas i den ene bagdør. Tur 01xx. Lø. 21. : 0-tolerance: Stenkast mod bus ved AMU centret på Bjødstrupvej. Yderste lag i stykker. Passager sad lige inden for. Tur 11xx. On. 25. : 0-tolerance: Chikane. Unge mennesker spytter på chf., da han afviser disse med samt to trækvogne. Chf. rystet. Videovogn. Gode billeder. Tur 15xx. Fr. 27. : 0-tolerance: Chikane. 5 store somaliske drenge generer de øvrige passagerer. Tur 04xx. Diverse: Politi afhenter aggressiv beruser, der generer de øvrige passagerer. Tur 10xx. Lø. 28. : 0-tolerance: Nogle unge af anden etnisk herkomst end dansk spytter på chf., da de forlader bussen på Banegårdspladsen. Tur 56xx. Nr. 2 Marts

8 Sne og buskørsel ros og ris Af personalekonsulent Klaus Jensen. Tirsdag den 13. januar 2004 blev Århus-området ramt af et kraftigt snefald, samtidig med at myldretiden begyndte. Alle jer, der den pågældende dag ydede en udstrakt service til vore kunder og som på grund af vejret kom senere hjem end forventet, vil jeg gerne takke for den store indsats. På trods af den store indsats, der blev ydet den dag, har Århus Sporveje fået flere klager fra passagerer, der ikke blevet taget med fra stoppestederne, som f.eks. nedenstående: Kl. xx.xx ankom en bus til stoppestedet ved y-vej i retning mod nord. Bussen der, ifølge klageren, absolut ikke var fuld, kørte ind til stoppestedet, satte et par passagerer af og forlod igen stoppestedet uden at medtage de kunder, der stod og ventede. På grund af den ekstreme vejr- og vejsituation er det umuligt at finde de rigtige chauffører til at besvare klagerne, derfor har jeg valgt denne måde til at gøre dem opmærksomme på den dårlige service, de ydede denne dag. Jeg håber, at I er bare lidt flove over den måde, I lod vore passagerer i stikken, da I af gode grunde ikke kan vide, hvornår den næste bus kommer til stoppestedet, når trafikken er så kaotisk, som tilfældet var. Artiklen er fra Inform nr. 237, februar 2004, udgivet af Århus Sporveje. Personalekonsulentens indlæg i Inform er blevet bemærket af chaufførerne, og et par af dem har sendt nedenstående kommentarer til SporvejsNyt. Til personalekonsulent Klaus Jensen Af 2865 Bente Mikkelsen Det er altid dejligt med lidt moralsk støtte fra lederne, det er bare en skam, at man ved Å.S. aldrig lærer at lade være med at skyde med sprede hagl. Hvis man ikke lige ved, hvem chaufføren er, kan man lige så godt skælde alle 400 ud. Nu var det, som du selv skrev, en ekstrem vejr- og vejsituation, så hvorfor ikke bare undskylde over for kunden og lade være med at komme med et surt opstød, der ikke motiverer chaufførerne til at gøre en ekstra indsats næste gang. Jeg var en af de chauffører, som kørte den pågældende dag, men jeg var heldig at køre på en linie, der ikke var så ramt af trafikken som andre. Mange af linierne var forsinkede pga. vejret, hvilket var grund til, at chaufføren enten fik en mindre pause eller slet ingen. Men det er der ikke nogle, der taler om, for det bliver taget som en selvfølge. Nu er det heller ikke nemt som chauffør at vælge hvem af de 10 passagerer, der står ved stoppestedet, der skal med, når man kommer med en fuld bus, og der kun er 2, der står af. Som chauffører er der også en hel del andre ting end lige passagerer, som vi skal klare. Vi har nogle store fine nye busser, der køre godt, men de er bare ikke lavet til at køre i regn og snevejr, for så kan chaufføren ikke se ud pga. dug. Jeg ved godt, at vognudvalget kæmper en kamp for at få styr på det, men det er vel nye busser lavet i år Der er døre, der først vil virke korrekt, hvis bussen har kørt en omgang, for før er der ikke luft nok til, at de kan lukke, og inden da må chaufføren selv lukke dem med et skub eller få en passager til det. Der er advarsel lamper, der lyser i bussen, hvorefter man kalder op og får af vide, at det ikke betyder noget, bare skriv en fejlrapport. Men det er der gjort flere gange før, og hvis en lampe advarer mod noget, er det vel fordi, at det skal laves. Ellers er der vel ingen grund til, at den lyser. Så er der også de andre medtrafikanter, som vi skal holde øje med, for vi må jo heller ikke få for mange skader. Der er lastbiler og biler, der kan holde alle steder, blot de sætter havariblinket i gang, og cyklister der kører i busgaden, hvor det af navnet kun er busser der må køre. Det er så bare en skam, at der nu går en del chauffører rundt og synes, at de ydede et godt stykke arbejde den 13. januar, men siden blev skuffede for det der tales mest om, er de nok få klager, de fik, fordi det nu lige skulle blive en ekstrem vejr- og vejsituation, den dag chaufføren skulle på arbejde. Men vi kan jo kun sige, at vi også denne dag vurderede situationen fra vores plads, det er jo det vi ofte hører, at vi skal. Men fat mod kollegaer, vi har stadig en del passager, der var glade for, at vi kørte og som syntes, at det var godt klaret. 8 Nr. 2 Marts 2004

9 Respons på ros og ris af Personalekonsulent Klaus Jensen Inform, 11 februar 2004 Af Bente Jagd Jeg har netop læst et indslag fra Klaus Jensen som han kalder ros og ris, det er ikke det, jeg kalder den slags. Hvad i alverden bilder Klavs Jensen sig ind? Har han siddet så længe ved sit skrivebord at han helt har glemt, hvad der foregår ude i gaderne? Er en personalekonsulent en person, der bestemt ikke er på personalets side? Først skriver han at nogle chauffører er dygtige og flinke til at hjælpe. JAMEN det er vi da alle sammen. Dernæst skriver han at der er nogle, ikke hvor mange, heller ikke hvornår eller hvor, der virkelig skal skamme sig, de leverer ikke den service Århus Sporveje lover. Hvad er det da der loves? Når der opstår kaos i trafikken, hvad enten det er sne, optog eller demonstrationer, er vi rigtig mange der tilbyder at medtage strandede pass. til andre stoppesteder i byen uden at vi behøver meddele TCT om ændringen. Alle kender det udbredte fænomen, at alle begynder at løbe mod bussen, uden at se efter destination. Hvis vi hver gang er nødsaget til at optage nye pass, uanset hvor i byen de skal hen, er vi vist ved at komme langt ud over grænsen for, hvad Sporvejene kan love, endsige overholde. Sidste juleaften og nytårsaften var jeg en af dem, der fartede rundt med strandede pass, mens de fleste andre hastede til garagen for at aflevere bussen og videre hjem til familien for en ganske kort visit. Jeg har aldrig modtaget den mindste tak. Det er ok, efter godt 10 år, har jeg lært at tak er det samme som at vinde i lotto. MEN. Personalekonsulent Klaus Jensen, du har virkelig grund til at være flov, for jeg skal køre igen næste juleaften og så må vi håbe at alle kommer tidsnok til julefesterne rundt omkring, for opråb som det du er udkommet med, får måske lysten til at være sammen med familie til julemiddagen eller i snekaos, til at komme først. Der er ikke noget værre end kollektive skideballer, den der giver dem, ved måske hvem der menes, men alle andre skal lige slå op i kalenderen for at se om de er dygtige eller uduelige. Hvis Klaus Jensen ikke ved, hvem han er ude efter, burde han undlade at udtale sig og lade os på gaden være det vi er gode til Nemlig at være buschauffører. Nr. 2 Marts

10 Den offentlige sektor kvæles i kontrol Af Michael Bræmer, sakset fra ugebrevet A-4 Mistillid og kontrol er alt for udbredt i den offentlige sektors forhold til sine ansatte, mener arbejdsmiljøprofessor Tage Søndergaard Kristensen. Arbejdsglæden i det offentlige er i dag så lille, at han forudser store problemer med overhovedet at få nogen til at løse fremtidige velfærdsopgaver. Farvelfærd Danske politikere vil få det med efterlønnen, nøjagtig som USA i øjeblikket har det med Irak: Det var let nok at erobre landet, men hvad så? Når politikerne har gjort, som økonomerne i den nedsatte Velfærdskommission er bestilt til at anbefale dem nemlig at afskaffe efterlønnen vil de opdage, at det var en teknisk detalje, der nok var nødvendig, men ikke i sig selv løste problemet. For ud over en udvikling i befolkningssammensætningen, der går i retning af flere ældre, består velfærdssamfundets krise af en række problemer, der ikke lader sig løse af en enkelt lovændring. Og får vi ikke rettet op på den måde, vi har misrøgtet den offentlige sektor på, er vi på vej mod et samfund, der ikke er bæredygtigt. Sådan ser forskningsprofessor på Arbejdsmiljøinstituttet Tage Søndergaard Kristensen i hvert fald på problemet med at sikre fremtidens velfærdssamfund. Efter at have gennemført over halvdelen af det femårige forskningsprojekt PUMA (Projekt Udbrændthed Motivation og Arbejdsglæde), der udelukkende omfatter offentligt ansatte, har han oplevet så stor frustration og utilfredshed blandt velfærdssamfundets praktiske udøvere, at han forudser alvorlige problemer med at rekruttere arbejdskraft til at løse fremtidens velfærdsopgaver. Vi risikerer rent ud sagt at komme i en situation, hvor ingen gider at passe eller undervise vores børn, behandle de syge eller passe de gamle. Simpelthen fordi det vil være for lidt attraktivt, sådan som vi har indrettet og behandler den offentlige sektor, advarer han. Besværlige kunder Det er offentligt ansatte over en bred kam, der klager over dårlig ledelse, uklare arbejdsopgaver og stigende arbejdspres. Samtidig udsættes de for trusler, vold og chikane fra stadigt mere krævende og besværlige borgere. At der er mere end almindelig småbrok bag klagerne, viser voksende sygefravær, udstødning, medarbejderflugt og de problemer, der allerede er med at skaffe arbejdskraft til den offentlige sektor. Ingen, der har fulgt den seneste tids begivenheder i fængslerne, vil være i tvivl om, at fængselsbetjente kan være truet på arbejdet. Men truslerne sætter ind længe, før det udvikler sig til fangeoptøjer. Vi ved godt, hvor dine børn går i børnehave, er blot et eksempel på de mange trusler, betjentene løbende modtager. Det største chok var nok, at jordemødrene er den gruppe, som i PUMA-undersøgelsen mere end nogen anden taler om stigende antal besværlige kunder. Det er blevet et tabernakel for moderne kvinder at føde det helt store og iscenesatte show, og reaktionen er hård, hvis kunderne ikke oplever, at personalet spiller med. Det vil næppe heller overraske nogen, at P-vagterne ikke føler sig båret frem på en bølge af popularitet. Men det kan måske forarge, at hver tredje P-vagt i København i løbet af et år bliver slået, spyttet på, væltet omkuld, sparket, truet med kniv eller udsat for, at bilister vil køre dem ned. Ikke engang politibetjente har været i stand til at bevare respekten for deres arbejde. Volden mod dem steg med over 50 procent på fem år fra 1998 til Vi bliver mere og mere besværlige år for år, og det går ud over alle grupper af offentligt ansatte. Ganske almindelige borgere slår synsinspektører ned, hvis de ikke får godkendt deres bil. Men det største chok var nok, at jordemødrene er den gruppe, som i PUMA-undersøgelsen mere end nogen anden taler om stigende antal besværlige kunder. Det er blevet et tabernakel for moderne kvinder at føde det helt store og iscenesatte show, og reaktionen er hård, hvis kunderne ikke oplever, at personalet spiller med, fortæller Tage Søndergaard Kristensen. Han mener, at det er et meget alvorligt krisetegn, når danskerne begynder at stille større krav til velfærdsydelserne samtidig med, at de slækker på respekten for dem, der skal levere ydelserne. Ligeså problematisk finder Tage Søndergaard Kristensen det, at politikerne snakker om kvaliteten i velfærdsydelserne uden at tage stilling til arbejdsbetingelserne for dem, leverer dem. 10 Nr. 2 Marts 2004

11 Og det er jo et paradoks af rang, at man vil øge arbejdsstyrken ved at reducere antallet personer på offentlige ydelser samtidig med, at offentligt ansatte har den største risiko for at ende på førtidspension, siger han. Nedskæringer er en myte Problemet for det offentlige er ikke mangel på ressourcer, mener Tage Søndergaard Kristensen. Hans pointe er tværtimod, at Danmark har verdens største offentlige sektor, og at problemerne og mistrivslen er steget i takt med den offentlige vækst. Nedskæringer er et løbende tema i den offentlige debat, men det er en myte, skabt af journalister. Faktum er, at den offentlige sektor vokser og har gjort det siden Anden Verdenskrig. Selv i den periode, hvor der blev færre børn, blev der ansat flere lærere. Man indførte så bare færre børn i klasserne, sendte flere til specialundervisning og lod lærerne undervise færre timer, påpeger han. Et andet illustrativt eksempel er sygehusvæsnet, der i 1935 havde 15 ansatte per sygeseng. I 1995 var der 80 ansatte for hver seng, og alle løb rundt og var stressede. Det tvivler Tage Søndergaard Kristensen ikke et øjeblik på, at de var. Det skyldtes bare ikke mangel på ressourcer, men derimod mangel på målsætning samt dårlig ledelse og organisering. Vi har utroligt mange mennesker ansat i det offentlige til at løse en dårligt defineret opgave, og så længe det er tilfældet, kan man altid bruge nogle flere. De fleste offentligt ansatte bruger langt under halvdelen af deres tid på det, de er ansat til. Derfor kan vi godt droppe troen på, at hvis vi bare bliver nogle flere, så bliver vi også mindre stressede, siger han. Tage Søndergaard Kristensen henviser til undersøgelser i sundhedsvæsenet, der viser, at hvis man bare ansætter mere personale uden organisatorisk omtanke, så opnår man kun flere kommunikationsfejl, flere problemer med koordinering, samarbejde og ledelse, mere ventetid og spild samt mindre tid til kerneydelsen: Patienterne. Famler i blinde Sundhedsvæsnet er dog enestående for den offentlige sektor ved løbende at foretage en evaluering af, om man når de mål, man har sat sig. Ellers oplever forskningsprofessoren, at de offentligt ansatte famler rundt i blinde med en nagende og nedbrydende bevidsthed om, at uanset hvad de gør, så er det ikke godt nok. Lærernes arbejdsbetingelser er efter hans opfattelse et af de grelle eksempler. Vi har en af verdens dyreste skoler, men alle spørger sig selv, hvad pengene går til. Skolelærerne oplever at blive hængt systematisk ud i medierne for ikke at være gode til deres arbejde. Børnene kan jo ikke læse eller skrive, siger rapporterne. Oven i købet skaber skolen løbende flere tabere og større social skævhed. Man lægger karakterer for forskellige skoler ud på nettet til sammenligning, selv om de først og fremmest viser, at børn fra socialt bedre stillede områder får bedre karakterer end børn fra socialt dårligere stillede områder. Lærerne straffes altså for at undervise der, hvor der er mest brug for det, påpeger Tage Søndergaard Kristensen. I stedet for den mistillid og kontrol, som vinder stigende indpas i den offentlige sektor, efterlyser Tage Søndergaard Kristensen klare målsætninger for arbejdet og tiltro til, at de ansatte selv kan vurdere deres arbejdsindsats i forhold til disse målsætninger. Det ville betyde et gevaldigt løft for arbejdsglæden og motivationen i den offentlige sektor, mener han. For eksempel for hjemmehjælperne, der i disse år underkastes det helt store kontrolapparat med tidsstudier og opdelte arbejdsfunktioner. Hvis fru Hansen får tildelt fire timers hjemmehjælp om ugen, burde hun jo sammen med hjemmehjælperen kunne aftale, hvad der skal ske. Det er to voksne mennesker, det handler om. Men fra syerskerne og slagteriarbejderne ved man jo, hvordan man ødelægger et arbejdsmiljø, og nu skal succesen åbenbart gentages, siger Tage Søndergaard Kristensen. Erfaringer udnyttes ikke Det undrer ham, at udviklingen kan få lov til at gå den forkerte vej, alt imens forskningsrapporter om plusser og minuser i arbejdsmiljøet hober sig op. Der mangler nemlig ikke værktøjer til at indrette sig, så man både opnår et bedre arbejdsmiljø og en bedre offentlig service. Det er skraldemændene mønstereksemplet på. Vi har utroligt mange mennesker ansat i det offentlige til at løse en dårligt defineret opgave, og så længe det er tilfældet, kan man altid bruge nogle flere. De fleste offentligt ansatte bruger langt under halvdelen af deres tid på det, de er ansat til. Derfor kan vi godt droppe troen på, at hvis vi bare bliver nogle flere, så bliver vi også mindre stressede. Deres arbejdet er baseret på gode principper som tillid og selvforvaltning, der er gode arbejdsforhold, fritidsfaciliteter og mange personalegoder. Derfor er det også blevet et højstatus-job i Danmark med ventelister, hvor det internationalt er et møgarbejde, der udføres af folk i pjalter. Meget symptomatisk ser man, at skraldemændene i modsætning til andre har overskud til at engagere sig i for eksempel opgaven med at integrere indvandrere, siger han. Stik modsat lider postbudene under et arbejdsmiljø, som takket være alle de forkerte beslutninger er dumpet fra toppen til bunden på kvalitetsskalaen i løbet af godt 30 år. I en stor dansk undersøgelse i 1972 blev postbudenes arbejdsmiljø kåret som landets bedste. Forklaringen var ikke mindst, at postbudene som nogle af de eneste fik motion på jobbet. Det personalegode har senere regler om postkassers placering udhulet. Samtidig har man udsat postbudene for hele registret af mistillid: Opmåling, intensivering af arbejdet og kontrol. Faren ligger i, at hele det offentlige system degenerer til et enormt kontrolapparat. Foreløbig er der intet, der forhindrer det i at ske, advarer Tage Søndergaard Kristensen. Nr. 2 Marts

Side 10 11. Indhold. Side 18 19 Udlicitering. LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 24 HJERNEVRIDEREN s. 26

Side 10 11. Indhold. Side 18 19 Udlicitering. LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 24 HJERNEVRIDEREN s. 26 Brancheafdelingens fagblad nr. 6 September 2004 52. år gang Busserne ud af Busgaden? side 10 11 Side 10 11 Side 18 19 Udlicitering Indhold LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 24 HJERNEVRIDEREN s.

Læs mere

Side 4. Indhold. Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand. Brancheafdelingens generalforsamling. side 4

Side 4. Indhold. Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand. Brancheafdelingens generalforsamling. side 4 Brancheafdelingens fagblad nr. 8 November 2004 52. år gang Brancheafdelingens generalforsamling Side 4 side 4 Indhold Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 26 HJERNEVRIDEREN

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Indhold Leder s. 3 Medlemsmøde i FOA s. 4-6 Arbejdsmiljø s. 7-10 Fumleby s. 10 Vold s. 12-14 Pensionisten s. 18 Køreteknisk Klub på pension s.

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud?

Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud? Juli 2012 BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud? Læs side 4-5 Seminar for seniorstyrken Læs side 6-7 Nye kontrakter Læs side 10-11 Den halve maraton blev en hel succes Læs side

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Onsdag den 27. november 2013 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste Ny næstformand opstillet i 11. time Girlz night - kvinder i it-branchen Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste PROSAbladet 37. årgang 2007 Adresse: Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Tlf. 33 36 41

Læs mere

Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 10 - Oktober 2013-10. årgang Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget side 12 Flex fuld af fejl Alle de store sjællandske taxiselskaber oplever, at afregninger

Læs mere

Fængselsfunktionæren 6. Fængselsforbundet Juni 2012

Fængselsfunktionæren 6. Fængselsforbundet Juni 2012 Fængselsfunktionæren 6 Fængselsforbundet Juni 2012 Nr. 6-2012 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Grønland ønsker samme standard som Danmark 17 Voldsomt overfald under alenevagt 18 Færre kollegaer får slag

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Ny ledelse ny ledelsesstil på Københavns postcenter - side 30

Ny ledelse ny ledelsesstil på Københavns postcenter - side 30 Ny ledelse ny ledelsesstil på Københavns postcenter - side 30 5 Nr. 5 - december 2013 OST bladet Nu begynder det at gøre ondt Det er voldsomme tal, forhandlings-sekretær i 3F og formand for 3F Post, Lars

Læs mere

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Læsevejledning 1.0 Indledning Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Nye arbejdsrutiner indføres At ændre produktionsformer Større omlægningsprojekter 3.0 Værktøjer i forandringsarbejdet

Læs mere

Fængselsfunktionæren 6

Fængselsfunktionæren 6 Fængselsfunktionæren 6 Dansk Fængselsforbund Juni 2007 Nr. 6-2007 Fængselsfunktionæren Forsidebillede: Kriminalforsorgens nye etatsmærke og Afdelingformand Connie Thonsgaard (ØstJylland) 13 Leder 14 Ny

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

TAT en takker af... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

TAT en takker af... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en takker af... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 1 19. årgang juli 2009 Indhold Anerkendelse og tillid - vejen til arbejdskraft i den offentlige sektor En af de største

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

grafisk bar nummer oktober 2010 1

grafisk bar nummer oktober 2010 1 grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 19. nummer oktober 2010 Den nye arbejdsmiljølov fire skarpe til Beskæftigelsesminister Inger Støjberg Den positive vej Det betaler sig, siger

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Dansk Fængselsforbund December 2006 - Januar 2007 Nr. 12/1-2006/2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Penge til påbud udskudt til foråret 15 Socialdemokraterne: Regeringen svigter

Læs mere

Fængselsfunktionæren. vagtbemanding. Dobbelt så mange østeuropæere i fængslerne. Spareforslag: Fyr de syge. fængselsforbundet. nr 7-8 juli - aug 2012

Fængselsfunktionæren. vagtbemanding. Dobbelt så mange østeuropæere i fængslerne. Spareforslag: Fyr de syge. fængselsforbundet. nr 7-8 juli - aug 2012 Fængselsfunktionæren fængselsforbundet nr 7-8 juli - aug 2012 Ringere vagtbemanding Dobbelt så mange østeuropæere i fængslerne Spareforslag: Fyr de syge Leder indhold Sats ikke på de nemme løsninger 05

Læs mere