Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine Computer Strømforsyning Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)..."

Transkript

1

2 Indhold 1. Systembeskrivelse Systembeskrivelse Computeren type 1502 og dens funktion Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling) Anvendelse. Enkornssåmaskine med reedkontakt-sensor (stilstandsovervågning af såaggregater) Anvendelse: Hektartæller Montagevejledning enkornssåmaskine Computer Strømforsyning Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine) Sikkerhed Tilsigtet anvendelse Sikkerhedsanvisninger Betjening Ibrugtagning Beskrivelse af funktionstaster Indstillingstaster +/ Tast Arbejdsbredde Tast "Impulser/100 m Tast Antal aggregater Tast Antal frø/ha Programmering af omdrejningskontrol Stilstandsovervågning for gødningsudstyr Beskrivelse af funktionstaster Maskine Til/Fra "Startfunktion Tast "Tid Tast "Areal Tast "Hastighed Beskrivelse af styretaster Tast "Frakobling af aggregater Tast "Markører Tast "Ind-/udklapning Betjening Service funktion Vedligeholdelse Computer Sensorer Fejlafhjælpning...10

3 1. Systembeskrivelse 1.1 Systembeskrivelse Computeren type 1502 har 3 systemer. - Overvågningsenhed for enkornssåmaskine (maks. 12 aggregater) med frøtælling (optoføler), styring af markører samt frakobling af enkelte aggregater ved tastetryk. - Overvågningsenhed for enkornssåmaskine (maks. 12 aggregater) med stilstandsovervågning af såaggregater (induktiv sensor), styring af markører samt frakobling af enkelte aggregater ved tastetryk. - Hektartæller til alle andre maskiner. Computeren type 1502 til enkornssåmaskine består i hovedtræk af følgende: - Computer-enhed (installeret i traktorens førerhus) til indlæsning af de ønskede data og med overvågningsfunktion. Akustisk og optisk alarm udløses ved fejlfunktion. - Fordelerenhed (monteret på såmaskinens ramme) med forbindelseskabel til computerenheden. - Optofølere (monteret på hvert såaggregat) med forbindelseskabel til fordelerenhed. - Sensor A til registrering af den tilbagelagte strækning. Monteret på en holder ved hjulet. - Forbindelseskabler til hydraulik (markører) og koblinger (aggregatfrakobling). 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion: Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling) Anvendes til overvågning af såaggregaterne. Frøene registreres når de passerer en optoføler (infrarødt fotocellesystem). end 15% under denne værdi aktiveres en akustisk og optisk alarm. På displayet vises nummeret på det defekte aggregat og antallet af frø/ha (x 1000). Desuden varetages følgende funktioner: - Registrering af areal pr. opgave. - Visning af hastighed. - Registrering af arbejdstid. - Overvågning af blæserfunktion. - Overvågning af transmission for gødning (til og med 10 aggregater). - Via tasterne "Frakobling af aggregater fra venstre" hhv. højre kan overvågning af et eller flere aggregater kortvarigt kobles fra. Hvis maskinen er udstyret med elektromagnetisk frakobling på såaggregaterne, kobles samtidig det pågældende aggregat fra Anvendelse: Enkornssåmaskine med reedkontakt-sensor (stilstandsovervågning af såaggregater). Samme funktioner som ved anvendelse med optoføler. En alarm udløses, hvis såaggregatsensoren ikke afgiver signal til computeren i løbet af 5 hjulomdrejninger Anvendelse: Hektartæller Anvendes til: - Registrering af bearbejdet areal afhængigt af arbejdsstilling. - Visning af hastighed. - Registrering af arbejdstid. - Kan tilpasses maskinens arbejdsbredde. Valg af den enkelte type anvendelse sker via tasten antal frø/ha (se 3.2.5). Hvert enkelt korn udløser en impuls i computeren. Denne overvåger hver række på baggrund af en indstillet værdi. Hvis antallet af frø kommer mere 1

4 2. Montagevejledning enkornssåmaskine 2.1 Computer Computeren skal monteres ved hjælp af det medfølgende konsol, så den er inden for førerens synsfelt. Afstand til radio eller antenne bør mindst være 1 m. 2.2 Strømforsyning Strømforsyningen til computeren etableres ved at tilslutte den medfølgende 12 volt stikdåse direkte til traktorbatteriet. Der må ikke tilsluttes yderligere apparater til denne 12 volt stikdåse. 12 volt stikdåsen skal sikres med en 16 ampere smeltesikring, som placeres i den brune 12 volt lednings samleled. Ledningernes farver: - brun: + 12 volt - blå: stel Batteriets minuspol skal altid forbindes til stel (ramme, chassis). 2.3 Signalfordeler/sensorer for enkornssåmaskiner Signalfordeler og sensorer er monteret på såmaskinen fra fabrikken. De efterfølgende punkter angår derfor kun reparationsarbejde eller efterfølgende udrustning af Aeromat såmaskiner med computeren type Fordelerboksen skal monteres på såmaskinens ramme ved hjælp af M4 x 20 skruer. Tilslutningskablets stik skal forbindes med computeren, og kablet skal omhyggeligt fastgøres ved hjælp af spændebånd og kabelklemme. - Opto-følere (infrarødt fotocellesystem): Der skal monteres en føler nederst på hvert såaggregat. Forbindelseskabel tilsluttes fordelerboksen. Optoføleren kan anvendes, når frøets størrelse mindst svarer til pillerede roefrø. - Sensor til registrering af den tilbagelagte strækning (kabel A): Magneten fastgøres til hjulnavet med den medfølgende M5-messingskrue. Sensoren (kabel A) skal monteres i den dertil beregnede holder så afstanden til magneten bliver mm. Sensoren forbindes med klemmerne i fordelerboksen. - Overvågning af blæser (kabel C): Magneten monteres i en alu-skive for enden af blæserens aksel. Sensoren monteres i holderen, så den er ud for magneten, og placeret i en afstand på 3-5 mm. Efter stramning af blæserens remme skal sensoren justeres i holderen, således at den igen bliver placeret direkte ud for magneten. Kablet skal tilsluttes til klemmerne i fordelerboksen. Hvis magneten på ventilatoren udskiftes, skal man være opmærksom på, at den lakerede side af magneten skal vise hen mod sensoren (sydpol). Alle andre magneter kan vendes vilkårligt. - Overvågning af gødningsudstyrets drivaksel: Op til og med 10 aggregater er indgangene 11 og 12 automatisk belagt med overvågning af gødningsudstyret. Indgangene kræver i arbejdsstilling mindst 1 impuls inden for 5 hjulomdrejninger. Er der ingen overvågning af gødningsudstyret, skal der skabes en forbindelse fra indgangen sensor A (hjul, grønt kabel) til indgangene (grøn) 11 og 12. Monteres der kun en sensor, skal indgang 11 og 12 forbindes. Montage af sensor jævnfør sensor A. - Reed-kontakt til overvågning af cellehjulet, kabel I hvert cellehjul er der i forvejen indbygget en magnet. Sensoren monteres ved hjælp af holderen og en M6 skrue (på højre side i kørselsretningen). Sensoren forbindes med klemmerne i fordelerboksen. 2

5 3. Sikkerhed 4. Betjening 3.1 Tilsigtet anvendelse Computeren type 1502 er udelukkende beregnet til foreskriftsmæssig anvendelse inden for landbruget. Anden form for anvendelse betragtes ikke som foreskriftsmæssig. Producenten hæfter ikke for skader på personer eller materiel som følge af ikke foreskriftsmæssig anvendelse. Brugeren bærer alene ansvaret. Til foreskriftsmæsssig anvendelse hører også iagttagelse af drifts- og vedligeholdelsesanvisninger, som de er beskrevet af producenten i betjeningsvejledningen. Gældende foreskrifter til ulykkesforebyggelse samt øvrige almindeligt anerkendte sikkerhedstekniske, arbejdsmedicinske og færdselsretlige regler skal overholdes. Ændringer i computeren type 1502 foretaget på egen hånd udelukker et producentansvar. 4.1 Ibrugtagning Når der tændes for computeren, starter denne en selvtest. Herefter vælges automatisk den funktion, som blev vist, før enheden blev afbrudt. Er der defekt i elektronikken, viser enheden: HALP 00 eller HALP 88. I så tilfælde skal enheden tilbageleveres for at blive repareret. 4.2 Beskrivelse af funktionstaster Tastaturet er opdelt i 3 farver: - hvide taster = funktionstaster (visning af registrerede data) - blå taster = funktionstaster (indlæsning af maskindata) - gule taster = styretaster (hhv. til- og frakobling af aggregater, styring af markører) 3.2 Sikkerhedsanvisninger Før arbejde på det elektriske anlæg påbegyndes, skal tilslutningen til batteriet afbrydes, det gælder ligeledes ved svejsearbejder på traktor og redskab. 4. Betjeningsvejledning 3

6 4.2.1 Indstillingstaster +/- (fig.1) Ved det første tryk på + hhv. - tasten flytter visningen sig en position i den ønskede retning. Trykkes på tasten igen, løber visningen videre kontinuerligt, indtil tasten slippes. For at computeren overhovedet kan arbejde, behøver den følgende maskindata: lmpulser/100 m, arbejdsbredde, antal aggregater, nominelt omdrejningstal (f.eks. blæser) samt den ønskede værdi for "frø/ha". Fig Tast "Arbejdsbredde" (fig.2) Her indtastes faktisk arbejdsbredde: - Tryk på tast "Arbejdsbredde". - Vælg værdi via tasterne +/-. - Tryk på tast "Indlæs". f.eks Herefter kontrolleres den indtastede værdi ved tryk på tasten "Arbejdsbredde". Tast "Impulser/100 m'' (fig.3) Her indtastes antal impulser, som sensor A afgiver til computeren på en 100 m strækning. Der findes to muligheder for indlæsning: Fig.2 1. Værdien impulser/100 m er kendt - Tryk på tast "Impulser/100 m". - Vælg værdi via tasterne +/-. - Tryk på tast "Indlæsning". f.eks. 2. Værdien impulser/100 m er ikke kendt: - Opmål og marker en strækning på 100 m i marken. - Bring køretøjet i startposition. - Tryk på tasterne "Impulser/100 m" og "C" samtidigt. - Kør strækning på 100 m - Tryk på tast "Indlæsning" Fig.3 4

7 4.2.4 Tast "Antal aggregater" (fig.4) Der kan indlæses fra 1-12 aggregater: - Tryk på tast "Antal aggregater". - Vælg værdi via tasterne +/-. - Tryk på tast "Indlæsning" Tast "Antal frø/ha" (fig.5) Her indlæses driftstype. - Driftstype optoføler (frøtælling); i dette tilfælde indlæses frø/ha (ved frø/ha = indtast 95). - Driftstype reed-kontakt sensor (stilstandsovervågning); her indtastes altid 1 uafhængigt af antal frø/ha. - Driftstype hektartæller; her indtastes altid 0, aggregatovervågning er frakoblet. Enheden kan bruges som hektartæller. Indlæsning - Tryk på tast "Antal frø/ha". - Indlæs værdi via tasterne +/-. - Tryk på tast "Indlæsning". Værdi indlæses med faktor 1.000, dvs. ved frø/ha indtastes tallet 95. f.eks. Fig.4 Fig Programmering af omdrejningskontrol (fig.6) Før sæsonen starter, skal enheden én gang have besked om, hvor højt blæserens nominelle omdrejningstal er. Indlæsning sker på følgende måde: - Sæt maskinen i gang (normal belastning). - Tryk på tast "Omdrejningsovervågning" (øjeblikkeligt omdrejningstal i omdrejninger/min. vises). - Tryk på tast "Indlæsning". Fig.6 5 f.eks.

8 Den på dette tidspunkt viste værdi er lagret som nominelt omdrejningstal. Kommer omdrejningstallet i arbejdsstilling mere end 10 % under, lyder hornet. På displayet blinker en pil oven over symbolet "Blæser". Via tasten "Omdrejningsovervågning" kan det øjeblikkelige omdrejningstal bringes til visning. Skal omdrejningsovervågningen f.eks. slås fra i forbindelse med flytning af computeren til en anden maskine, er følgende indtastning påkrævet: - Tryk på tast omdrejningsovervågning (visning 0), - Tryk på tast "Indlæsning". - Omdrejningsovervågning er dermed frakoblet. Efter at værdierne, beskrevet i , er indlæst, er computeren driftsklar Stilstandsovervågning for gødningsudstyr (fig.7) Til og med overvågning af 10 aggregater er indgangen aggregat 11 og 12 automatisk belagt med en stilstandsovervågning for gødningsudstyret. Fig.7 Inden for 5 hjulomdrejninger kræver indgangene min. 1 impuls af sensorerne. Overvågning til: Pil kan ses på display. Er et drev defekt, lyder hornet, og en pil blinker på displayet oven over symbolet for gødningsudstyr. 4.3 Beskrivelse af funktionstaster Enhed Til/Fra (fig.8) Udstyret tilsluttes via tasten Til (1) og afbrydes via tasten Fra (0). Falder forsyningsspændingen til under 9 volt, f.eks. ved start af traktor, afbrydes computeren automatisk. Den tændes igen via Til-tasten. Fig.8 6

9 4.3.2 "Startfunktion" (fig.9) Ved at trykke på tasterne "=" og "C" samtidigt, udløses startfunktionen. Det betyder, at hukommelse for areal, tid og strækning sættes til 0. Tid startes igen automatisk. Denne funktion skal udføres før en arbejdsproces påbegyndes. Fig Tast "Tid" (fig.10) Ved tryk på denne tast vises arbejdstiden, som er gået siden udførelse af "Startfunktion" (se ). Standses traktoren, og computeren er spændingsfri, er tidsregistreringen ophørt. Den starter igen efter tilslutning af enheden. Uret kan også stoppes under arbejdsprocessen. Efter der er blevet trykket på tasten "Tid", kan uret stoppes ved endnu et tryk. Start foregår ved endnu et tryk på tasten "Tid". Fig.10 Tast 1 x tryk = areal per dag Tast 2 x tryk = areal per år Tast "Areal" (fig.11) Her vises arealet, som er blevet bearbejdet siden aktivering af "Startfunktion" Målingen afbrydes, når computeren ikke modtager flere hjulimpulser. I driftsart 0 = hektartæller er sensor Y (arbejdsstilling) påkrævet. Fig Tast "Hastighed"(fig.12) Efter tryk på denne tast vises den aktuelle hastighed. Fig.12 7

10 4.4 Beskrivelse af styretaster (fig.13) Tast "Frakobling af aggregater" (fig.14) Under arbejdsprocessen kan aggregaterne fraog tilkobles med disse taster. Ved tryk på højre eller venstre tast forudvælges, i hvilken maskinside aggregater skal frakobles; selve frakoblingen sker med - tasten. Fig.13 Ved tryk på tasten "Antal aggregater" (fig.14) kobles samtlige aggregater til igen. Ligeledes tilkobes samtlige aggregater igen automatisk ved markafslutning. Er der ikke monteret frakobling på aggregaterne, frakobles ved tryk på tasterne kun overvågningen. Fig Tast "markører"(fig.15) Efter enheden er tilkoblet, er begge markører aktive, begge pile er synlige på displayet. Ved tryk på markør-tasten skiftes til hhv. højre eller venstre markør, og et tilsvarende signal vises på displayet. 4.6 Tast "ind-/udklapning"(fig.16) Fig.15 Uafhængigt af funktions-valg af markør, vælges funktionen Teleskop L efter tryk på tasten Teleskop. Ved maskiner med 4 magnetblok kobles udklapningscylindrene i funktion ved gentagne tryk på Teleskop -tasten i overensstemmelse med display visningen. Ved tryk på Markør -tasten spærres teleskop - eller udklapningscylindre automatisk. Fig.16 8

11 4.7 Betjening Efter at alle maskindata er blevet indlæst (se 4.2.), skal startfunktionen udføres (se ) før arbejdet kan begynde. Under arbejdsprocessen vises det aktuelle antal frø/ha og aggregat-nr. automatisk. Efter 5 sek. skifter visningen automatisk til næste aggregat. Registrerer computeren en defekt på en af aggregaterne, fremgår det af displayet. Desuden lyder hornet. Ved tryk på en funktionstast vises den ønskede værdi i ca. 5 sek. på displayet. Derefter skifter computeren automatisk tilbage til funktionen "Antal frø/ha" med aggregat-nr. 4.8 Service funktion: (fig.17) Denne funktion anvendes til at afprøve udstyret. Er funktionen valgt, og afbrydes fotocellesystemet, fremgår nummeret på aggregatet på displayet, og hornet lyder, ved defekt gives intet signal. Fig Vedligeholdelse 5.1 Computer Computeren er vedligeholdelsesfri. Om vinteren bør den opbevares i et tempereret rum. 5.2 Sensorer Optofølerne skal rengøres med en blød børste, hvis de er snavset. Hvis optofølerne ikke kan rengøres i tør tilstand, skal de rengøres med en vandstråle. Herefter skal de aftørres med en fedtfri klud. Rengøringen er relateret til det indvendige af optofølerne (infrarød lysgiver og modtager). Sensoren "Hjul" er vedligeholdelsesfri. 9

12 6. Fejlafhjælpning Fejl Årsag Afhjælpning 6.1 Udstyret kan ikke tilkobles Omvendt polaritet af spændingsforsyning Kontroller polaritet Afbrydelse af spændingsforsyning Kontroller kablet til batteriet; Kontroller klemmerne på batteriet og sikringen. 6.2 Ingen areal-måling "Arbejdsbredde" eller "lmpulser /100 m" ikke indlæst Indlæs værdierne (se og 4.2.3) Ingen impulser fra føler for tilbagelagt strækning. Ring på display blinker ikke. Kontroller sensor A, kontroller om kabel til sensor er beskadiget; udskift evt. sensor. 6.3 Indstillet udbringningsmængde vises ikke. Hornet tuder. Impulser er ikke nået frem til computeren. Rengør optofølere grundigt. Rengør af og til med opvaskemiddel og blød børste; efterfølgende aftørring. 6.4 Computeren viser HALP 88 eller HALP 00 Der er fejl i hukommelsen. Computer skal til reparation. 10

13 6. Fejlafhjælpning Fejl Årsag Afhjælpning 6.4 Indstillet udbringningsmængde vises ikke. (Antal= 0 frø/ha) Optofølere afgiver ingen impulser til computeren. Aggregat defekt, beholder til såsæd tom Optofølere er snavset, rengør grundigt. Foretag afvaskning med opvaskemiddel og blød børste. Efterfølgende aftørring. Tilslut kabel i fordeleren rigtigt grøn = gn = signal brun = br =+12 volt hvid = ws = 0 volt Sensor er defekt, foretag udskiftning Computer er defekt, foretag udskiftning Fordeler er defekt, foretag udskiftning Visningen af frø/ha svinger meget Optofølere afgiver uregelmæssigt impulser til computeren. Indstil aggregater rigtigt, uregelmæssigt underlag Optofølere er snavset til, rengør grundigt 6.5 Der bliver kun overvåget f.eks. 4 aggregater i stedet for Ingen alarm ved defekt såaggregat Indlæsning af antal aggregater fejlagtig Indlæsning af antal aggregater ikke korrekt Indlæs antal aggregater Indlæs antal aggregater Indlæsning af antal frø mangler Indlæs ønsket antal frø 11

14

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 7687 Marklin 7687 Drejeskive Decoderen kan anvendes på følgende måder til etablering af Styring til Drejeskiven fra Centralstation 2. (Dette dokument tager udgangspunkt

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Montering af Automatik K19 Klargøring af stangtrækket: Anbring stangen på et par bukke og monter Det

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR TeeJet No. 020-012-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.teejet.com 2 TEEJET

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

betjeningsvejledning

betjeningsvejledning betjeningsvejledning 12 v blybatterier 1 150 ah dk 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og forlænger

Læs mere

Betjeningsvejledning AMAZONE

Betjeningsvejledning AMAZONE Betjeningsvejledning AMAZONE AMASCAN PROFI Maskincomputer MG 2475 Printed in Germany da Betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne bør læses og respekteres, inden redskabet tages i brug! Opbevar

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Monteringsvejledning for den særlige AP-550 GoldCruise, der er specielt udviklet til: Volkswagen Fox 2005> Del B

Monteringsvejledning for den særlige AP-550 GoldCruise, der er specielt udviklet til: Volkswagen Fox 2005> Del B AP-550-monteringsvejledning Monteringsvejledning for den særlige AP-550 GoldCruise, der er specielt udviklet til: 11550VOL010 Volkswagen Fox 2005> Del B B1 Indledning GoldCruise er et optimalt fleksibelt

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KRM-1 og KRM-2

BRUGERVEJLEDNING KRM-1 og KRM-2 -1 og -2 V2.0 (05.11.2015) 1 (8) SENSORKONSTRUKTION. Elektronik. B. Øvre kabinet med tætning.. Nedre hus med tætning.. dapterplade med pakning. E. Optisk røgsensor. F. Gummibøsning (kun til isolerede eller

Læs mere

Brugsanvisning AMAZONE

Brugsanvisning AMAZONE Brugsanvisning AMAZONE AMASCAN + Maskincomputer MG 2461 Printed in Germany da Betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne bør læses og respekteres, inden redskabet tages i brug! Opbevar den til senere

Læs mere

Programmering af CS1700-Proxlæser

Programmering af CS1700-Proxlæser Comfort CSx75 Programmering af CS1700-Proxlæser Introduktion CS1700 er en proxlæser og der kan tilsluttes op til 15 læser til CSx75-centralen. Du kan programmere CS1700 til passagekontrol i et eller flere

Læs mere

DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning

DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Montagevejledning Indhold: Side. Sikkerhedsinformation... 2 2. Funktionsbeskrivelse.... Tekniske specifikationer... 4 4. Planlægning før installation... 4 5. Opbygning...

Læs mere

Monteringsanvisning for betjeningstryk. Monteringsanvisning for betjeningstryk. Pin 1: GND Fælles stel Pin 2: DN - Ned Pin 3: UP - Op.

Monteringsanvisning for betjeningstryk. Monteringsanvisning for betjeningstryk. Pin 1: GND Fælles stel Pin 2: DN - Ned Pin 3: UP - Op. Vigtigt Monteringsanvisning for betjeningstryk Læs og forstå denne monteringsanvisning før betjeningstryk monteres. 1 2 3 Pin 1: GND Fælles stel Pin 2: DN - Ned Pin 3: UP - Op 1.0 Tastetryk med motherboards

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC.

Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC. Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC. Pool Valet Junior. Pool Valet Senior. Pool Valet RC med fjernbetjening. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Brugsanvisning Job Computer AMALOG

Brugsanvisning Job Computer AMALOG Brugsanvisning Job Computer AMALOG MG 694 DB 550-1 DK 05.03 Printed in Germany a ør ibrugtagelsen skal brugs-anvisningen og sikkerhedhenvisningerne læses og overholdes! Copyright 2003 AMAZONEN-WERKE H.

Læs mere

Monteringsanvisning for databus. Monteringsanvisning for databus. 1.0 Kabel føring

Monteringsanvisning for databus. Monteringsanvisning for databus. 1.0 Kabel føring Vigtigt Monteringsanvisning for databus Læs og forstå denne monteringsanvisning før databus kablet monteres. 1.0 Kabel type Der må som databus kabel kun anvendes følgende godkendte type kabel: 1.0 Kabel

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat Original brugermanual for Jasopels Farm Cat 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Farm

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

ECO - Proportionalventil

ECO - Proportionalventil ECO - Proportionalventil Montagevejledning (med betjeningsvejledning) + A1872_DK12RE01.PDF Stoll I-No: 3446890 f Stand: 06.06.2012 Montagevejledning ECO - Proportionalventil Før De påbegynder installationen

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Beskrivelse. Steuersign al Sirene. Wahlschalter zur

Beskrivelse. Steuersign al Sirene. Wahlschalter zur Henvisning For at undgå en manipulation af kompaktalarmeringen, skal produktet opsættes mindst 3 meter oppe. Vær også opmærksom på gældende lokale bestemmelser for udendørs sirener. I nogle europæiske

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

Elektrisk converter til støtteben. designet til brug på campingvogne og campere

Elektrisk converter til støtteben. designet til brug på campingvogne og campere Elektrisk converter til støtteben designet til brug på campingvogne og campere Betjening Med dette sæt konverteres de manuelt betjente støtteben til elektrisk drift. Motoren driver den eksisterende spindel

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR2000v.2 Inst.Man. DANjun12 Side 2 CT 2000 Prox Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 3 2. Programmering... 4 2.1 Programmering med ConLan

Læs mere

CTEK XC 800 Batterilader

CTEK XC 800 Batterilader CTEK XC 800 Batterilader Til blysyre-batterier 1.2 100Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1 PRO-MOVEC 200W og 250W System 2008/2010 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. Nødvendigt specialværktøj... 4 2.1 Specialværktøj 250W system... 4 2.2 Specialværktøj

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. SKINNEBESAT-MELDER for 8 Spor-afsnit. Side 1. Vigtige henvisninger 2 2. Indledning 2 3. Funktions-måde 3 4.

BRUGERVEJLEDNING. SKINNEBESAT-MELDER for 8 Spor-afsnit. Side 1. Vigtige henvisninger 2 2. Indledning 2 3. Funktions-måde 3 4. BRUGERVEJLEDNING 5206 SKINNEBESAT-MELDER for 8 Spor-afsnit Side 1. Vigtige henvisninger 2 2. Indledning 2 3. Funktions-måde 3 4. Montage 3 5. Tilslutning 4 6. Hyppige Spørgsmål & Tips 6 7. Fejlsøgning

Læs mere

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 kørselsregulator 2 Nettilslutning 3 Tilslutningsklemme gul ( L = Belysningsstrøm) 4 Tilslutningsklemme

Læs mere

Betjeningsvejledning Optima BAC Ur

Betjeningsvejledning Optima BAC Ur Betjeningsvejledning Optima BAC Ur 1. Betjening: For Taster, der betjenes med et hjælpemiddel, må der ikke anvendes metalliske, spidse genstande (f.eks. nål) 2. Display / betjeningselementer Sommertid

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning az AMADOS + Kørecomputer til gødningsspreder ZA-M MG 2203 BAG0058.1 03.08 Printed in Germany Læs betjeningsvejledningen grundigt, før maskinen tages i brug første gang! Betjeningsvejledningen

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse:

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse: Brugermanual til NaboLink enhederne: Indholdsfortegnelse: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016 1 Side 1. Standard sæt indeholder.... 2 2. AlarmLink indeholder.... 2 3. Udvidet sæt

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15 Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller Operatør Manual 1 Indhold Pakkens indhold:... 3 Beskrivelse af maskinen:... 3 Betjeningsvejledning:...:... 4 Placering

Læs mere

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic Max. Belastning 1,1A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning WINTECH A/S

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

CS 2800 CS 2700 CS 2600

CS 2800 CS 2700 CS 2600 CS 2800 CS 2700 CS 2600 %HP UN: Hvor intet andet er angivet, vil fremgangsmåden beskrevet for CS 2800 også være gældende for CS 2600 og CS 2700 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH Side 1 Generelt...3 1.1 Betjeningspanel

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 8. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2/3/4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

NIMAND A/S SINCE 1987

NIMAND A/S SINCE 1987 Control Master MII 700 spiritus & øl kontrol- & doserings system Bruger- & programmerings manual Thistedvej 62 9400 Nørresundby Denmark A/S 233.079 E-mail: Nimand@Nimand.com Aflæsning af spiritus salg

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Brugervejledning til videokamera uden sensor

Brugervejledning til videokamera uden sensor Brugervejledning til videokamera uden sensor Tilslutning af videokamera Videokameraet er et IP-videokamera. Det tilsluttes som udgangspunkt trådløst til routeren, men kan også tilsluttes med et netværkskabel.

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring.

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring. Tidsur til Ridebanespring Model: Sønderborg Med visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Visning af starttid for næste klasse.

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Drejeskive-Decoder TT-DEC

Drejeskive-Decoder TT-DEC Betjeningsvejledning Drejeskive-Decoder TT-DEC Fra Digital Profi Serien! TT-DEC-G Art-Nr : 010503 Egnet til Fleischmann Drejeskiverne 6052, 6152, 6154, 6651, 9152, 6680 (Både med og uden C) og 6652 (med

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion )

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion ) Model: Sønderborg Valgfri portrækkefølge. Visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Mulighed for visning af starttid for næste

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul Denne snapguide er ikke en komplet monterings- eller brugeranvisning, men en oversigt over ledninger og funktioner. AK4625

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó J 15 FORM NO. 769-00765G jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 10 17 24 31 38 45 51 58 64 70 77 85 92 Betjeningsvejledning Vertikalskærer med elmotor Dansk Indhold For Deres egen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Elektrisk bådmotor

Betjeningsvejledning. Elektrisk bådmotor DK Betjeningsvejledning Elektrisk bådmotor Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Identifikation Styrehåndtag med frem/bak funktion

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt.

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt. 12V/0.8A XS MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser Undervisningsmateriale til AMU mål 48407 Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser 1 Indholdsfortegnelse. Regler for vognbremser Side 3. Brug af bremsetester Side 6. Bremsetester display Side

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse... 1 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING...

Læs mere

DE DANSKE BREVDUEFORENINGER. De danske Brevdueforeninger. DdB Compakt Manual BRUGER

DE DANSKE BREVDUEFORENINGER. De danske Brevdueforeninger. DdB Compakt Manual BRUGER DE DANSKE BREVDUEFORENINGER 201 2 De danske Brevdueforeninger DdB Compakt Manual BRUGER 2 TauRIS XL-Compact i DdB version 2.2 Titel: Betjeningsvejledning til Bruger. 2008 Rüter EPV-Systeme GmbH De danske

Læs mere