Lagring af farlige medier, inden- og udendørs. Sikker håndtering af farlige medier. Miljøets partner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lagring af farlige medier, inden- og udendørs. Sikker håndtering af farlige medier. Miljøets partner"

Transkript

1 MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED Sikker håndtering af farlige medier OVERHOLDER DU LOVEN? - Råvarer og affald skal opbevares i egnede, lukkede beholdere og være placeret under tag. - Der må ikke være mulighed for, at indholdet kan komme i forbindelse med jord, grundvand, overfladevand eller kloak. - Opsamlingskarret skal mindst kunne rumme indholdet af den største beholder. AS Å MILJØET! Lagring af farlige medier, inden- og udendørs Miljøets partner

2 Vores filosofi til sikker Den der producerer, bærer ansvaret. For kvaliteten af produkterne. For sikkerheden for forbrugere og medarbejdere. For miljøet. For virksomheder med to ansatte eller store koncerner. Utallige virksomheder arbejder med farlige medier hver dag. Med medier, hvis indtrængen i jord, grundvand og atmosfære vil have katastrofale konsekvenser for mennesker og miljø. Hvis det ikke sker med den største omhu, er der store risici. At leve op til det store og voksende ansvar derved har lagring DENIOS i mere end 25 år støttet virksomheder i hele Europa og USA. af farlige medier DENIOS bidrager som producent og leverandør vedvarende til sikkerheden for mennesker og miljø. Vores produkter muliggør både ansvarsbevidst håndtering og lagring af farlige medier. Som innovativ virksomhed, der er fortrolig med samtlige facetter af farligt-gods lagring, har DENIOS stor kompetence til at udvikle individuelle løsninger. 2

3 MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED 4 Nyttigt at vide om lagring af farlige medier Reollagre til farlige medier (uden brandbeskyttelse) 6 Oversigt Basic-Store / Systemcontainere Basic-Store 8 roduktsortiment i overblik 10 Lagring af tromler og IBCer Systemcontainere roduktsortiment i overblik 14 Lagring med naturlig ventilering Lagring af temperaturfølsomme medier 18 Lagring af IBCer 19 Blandet opbevaring af tromler, IBCer og paller 20 Opbevaring af tromler direkte på gitterrist eller paller 22 Liggende tromleopbevaring 23 Levering til kunden Reollagre med brandbeskyttelse 24 Oversigt BMC-S / FBM BMC-S 26 roduktsortiment i overblik FBM 28 roduktsortiment i overblik 30 Brandsikringslager FBM base Walk-in lagre til farlige medier (uden brandbeskyttelse) 34 Oversigt modulcontainere MC-Vario / WHG Modulcontainer MC-Vario 36 roduktsortiment i overblik 38 MC-Vario op til 17 m² lagerplads Modulcontainer WHG 40 roduktsortiment i overblik 42 WHG op til 15 m² lagerplads Walk-in brandsikringslagre BMC 44 roduktsortiment i overblik 47 BMC-S op til 5 m 2 lagerplads 48 BMC-M op til 13 m 2 lagerplads 49 BMC-X op til 22 m 2 lagerplads 50 Tilbehør til farligt-gods lagre 54 Individuelle løsninger 58 roducent-kompetence og knowhow eroxidlager 32 Lagring af organiske peroxider Vores leverancer og serviceydelser sker udelukkende på grundlag af vores generelle salgs- og leveringsbetingelser. Disse findes på Informationerne i denne brochure er udfærdiget efter vores bedste viden og overbevisning. Delvist er de dog baseret på meninger og vurderinger af forfatterne. DENIOS overtager derfor ikke nogen form af ansvar eller garanti for aktualitet, fuldstændighed eller rigtighed. 3

4 Nyttigt at vide om lagring af farlige medier DENIOS din specialist indenfor lagring af farlige medier Som specialist indenfor lagring af farlige medier har DENIOS gennem 25 år udviklet sig til en markedsførende virksomhed. Denne brochure indeholder detaljerede informationer til reollager-systemer, som skelner imellem lagre med og uden brandbeskyttelse. Du får en oversigt over området lagring af farlige medier, tilføjet mange nyttige tips og informationer om lovmæssige krav. Vurdering af fare og risici Enhver virksomhed har pligt til at forbygge og mindske risikoen for ulykker, både hvad angår medarbejdere og sine omgivelser. Der findes mange bekendtgørelser der beskriver disse forhold bl.a. Lov om arbejdsmiljø, kemiske produkter og stoffer, miljøbeskyttelse og tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. DENIOS kan med sine produkter, være med til at sikre virksomheden, medarbejderne og miljøet mod mange af disse farer og risici. Lagring af aggressive og forurenende medier DENIOS har produkter til korrekt lagring af aggressive og forurenende medier. Dette kan f.eks. være lovpligtige opsamlingskar af enten stål, E eller rustfrit stål alt efter mediet. Eller hele systemer til korrekt opbevaring af toksiske og let antændelige medier. Er du i tvivl kontakt DENIOS assiv eller aktiv lagring af farlige medier assiv lagring; er opbevaring af let antændelige medier i godkendte transportbeholdere, der er tæt lukket, ikke bliver åbnet under opbevaringen, og som ikke aftappes eller omhældes mens de står pa lageret. Aktiv lagring; er opbevaring af medier i godkendte beholdere eller flytbare dunke, som kan benyttes til udtagelse, opsamling eller åbnes til andre formål, såsom aftapning. Ventilering For at undgå at der opstår en eksplosiv atmosfære, skal der ved opbevaring af let antændelige medier være en tilstrækkelig ventilering af opbevaringsområdet, lovkrav som både er beskrevet i vejledning fra Arbejdstilsynet og tekniske forskrifter for brandfarlige væsker fra beredskabsstyrelsen. DENIOS tilbyder lagre og skabe, der opfylder ventileringskravene til både passiv og aktiv lagring. Enten naturligt ventilerede lagre til passiv lagring eller mekanisk ventilerede lagre med en luftudskiftning på 5 gange i timen eller mere efter ønske. Ligesom udstyr leveres efter ATEX-retningslinjerne hvor det må være påkrævet. Sikkerhedsafstand ved let antændelige medier Oplag af brandfarlige medier er omfattet af tekniske forskrifter for brandfarlige væsker, bekendtgørelse nr. 28 af 4. januar 2010, når oplaget overstiger 25 oplagsenheder (se databladet / mærkningen på mediet, hvis du er i tvivl). Sikkerhedsafstand kan være helt op til 10 meter til andre bygninger eller oplag alt efter mængderne, såfremt der ikke etableres nogen form for brandsektionering. Ligesom opbevaring i bygning vil kræve en brandsektion som opfylder (R)EI 60 A2-s1,d0 læs evt. om de specifikke krav i Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker, også hvad angår mængder og afstandskrav. DENIOS tilbyder også her egnede depoter, som de eneste i Europa, der er testet og godkendt efter de Europæiske normer. 4

5 MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED Ventilation Isolering Brandbeskyttelse uden ventilation naturlig ventilation teknisk ventilation uden isolering isolering Reollagre Basic Store Basic Store Basic Store Systemcontainere Systemcontainere Systemcontainere ISO Systemcontainere Systemcontainere Systemcontainere ISO Systemcontainere ISO Reollagre med brandbeskyttelse BMC-S BMC-S BMC-S BMC-S BMC-S FBM FBM base FBM plus FBM base FBM plus FBM base FBM plus FBM base FBM plus Walk-in lagre til farlige medier MC-Vario MC-Vario MC-Vario MC-Vario MC-Vario S MC-Vario S MC-Vario ISO MC-Vario ISO MC-Vario ISO WHG WHG WHG WHG WHG WHG S WHG S WHG ISO WHG ISO WHG ISO Walk-in brandsikringslagre BMC BMC BMC BMC BMC 5

6 Reollagre til farlige medier (uden brandbeskyttelse) 3 Basic-Store 3 Systemcontainere Sikker opbevaring af farlige medier DENIOS-reollagre er universelle lagersystemer. Tilpasset i størrelse og mål til forskellige anvendelsesområder, har de mangfoldige muligheder til opbevaring af farlige medier. Specielt når det drejer sig om sikker lagring af større mængder paller, tromler eller IBCer udendørs, er DENIOS-reollagre den optimale løsning til dit formål. Typerne Basic-Store og systemcontainere W er et godt alternativ eller supplement til indendørs lagerarealer, W tilbyder beskyttelse mod tyveri og uautoriseret adgang, W opfylder lovmæssige krav med hensyn til sikkerhed og miljøbeskyttelse. DENIOS-reollagre dine fordele: Det rigtige reollager til ethvert formål variabel, nytteorienteret og godkendt. W egnet til opstilling indendørs og udendørs, W med generel byggetilladelse fra DIBt (tysk institut for byggeteknik), W svarer til lovgivningen for håndtering af grundvandforurenende medier (Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed), W godkendt til lagring af vandforurenende medier, W tilladt til passiv lagring af antændelige væsker (flammepunkt 60 C, karakteriseret med H224, H225 eller H226), W let at vedligeholde, udtagelige gitterriste letter rengøringen af opsamlingskarret og fjernelsen af spildte væsker, W med frihøjde, kan forsynes med palleløfter, Indhold Reollagre til farlige medier (uden brandbeskyttelse) 6 Oversigt Basic-Store / Systemcontainere Basic-Store 8 roduktsortiment i overblik 10 Lagring af tromler og IBCer Systemcontainere roduktsortiment i overblik 14 Lagring med naturlig ventilering Lagring af temperaturfølsomme medier 18 Lagring af IBCer 19 Blandet opbevaring af tromler, IBCer og paller 20 Opbevaring af tromler direkte på gitterrist eller paller 22 Liggende tromleopbevaring 23 Levering til kunden W gennemskubssikring på alle niveauer til sikker forsyning og opbevaring, W låselige porte yder beskyttelse mod tyveri og uautoriseret adgang, W leveres samlet, W krankroge til nem transport af containeren. OVERHOLDER DU LOVEN? - Råvarer og affald skal opbevares i egnede, lukkede beholdere og være placeret under tag. - Der må ikke være mulighed for, at indholdet kan komme i forbindelse med jord, grundvand, overfladevand eller kloak. - Opsamlingskarret skal mindst kunne rumme indholdet af den største beholder. AS Å MILJØET! 6

7 MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED Basic-Store BS 60-2K med skydeporte Systemcontainer 2K 414.O med dobbelt låger 3 Basic-Store nem og sikker lagring Reollagret Basic-Store tilbyder sikkerhed og funktionalitet til et godt prisydelses-forhold. W 6 størrelser med en lagerkapacitet op til 32 tromler eller 8 IBCer. W Udførelse som en- eller tosektions-container med 1 eller 2 lagerniveauer. W Fagbredder op til mm til optimeret lagring af tromler på euro-/kemipaller eller IBCer. W Afstemte faghøjder til lagring af tromler eller IBCer. W Bæreevne pr. fag op til kg. W Forhøjet opsamlingsvolumen op til liter er muligt. W Naturligt ventileret system, også til passiv lagring af antændelige væsker. W Lakering i RAL 5010 (blå) med galvaniserede låger. W Dørvarianter: dobbelt låger eller skydeporte. W Godt pris-ydelses-forhold. 3 Systemcontainere varieret og anvendelsesorienteret lagring En systemcontainer er et effektivt produkt, som findes i mange varianter. W Over 30 størrelser med en lagerkapacitet op til 96 tromler eller 18 IBCer. W 5 forskellig serier, optimeret til lagring af tromler, IBCer eller paller. W Bæreevne pr. fag op til kg. W Specialformater med op til 3 lagerniveauer, specialfaghøjder på forespørgsel, optimal til dit formål. W Dobbelt dybde for at øge kapaciteten på forespørgsel, forsyning fra en side eller fra begge sider. W Udvidelse til containeranlæg muligt. W Opsamlingsvolumen op til 100 % af den samlede mænge muligt. W Containerudførelser til aktiv og passiv lagring af antændelige væsker og til frostfri opbevaring. W Lakering i RAL 5010 (blå) eller RAL 9002 (gråhvid), lakering i andre farver er muligt på forespørgsel. W Dørvarianter: dobbelt låger, rulleporte eller skydeporte. Detaljeret produktbeskrivelse l side 8. Detaljeret produktbeskrivelse l side. 7

8 Basic-Store roduktsortiment i overblik roduktprofil DENIOS har det passende reollager til ethvert formål. Basic-Store tilbyder sikkerhed og funktionalitet ved lagring af farlige medier. Op til 32 tromler eller 8 IBCer lagres i Basic-Store sikkert og i henhold til loven. Serien udmærker sig ved konsekvent standardisering og et godt pris-ydelses-forhold. Den stabile konstruktion sørger for lang levetid. Basic-Store udmærker sig ved høj stabilitet og kvalitet af hele systemet. En stabil stålrammekonstruktion er den konstruktive basis af dette reollager. Containerens beklædning af galvaniserede stålplader beskytter mod vejrlig. Det integrerede opsamlingskar med gitterrist sikrer den nødvendige miljøbeskyttelse, godkendt fra DIBt (tysk institut for byggeteknik). Der findes mange muligheder! Reollagret Basic-Store fås i 6 versioner, tilpasset til lagring af tromler og IBCer. Tromler på euro-/ kemipaller eller IBCer lagres effektiv og pladsbesparende ved hjælp af fagbredder på op til mm. Tilpasset til forskellige dunkstørrelser fås reollagret Basic-Store med forskellige faghøjder, altid kombineret med det rigtige opsamlingsvolumen. Containertyper Udførelsen af Basic-Store retter sig principiel efter antal og størrelse af dunkene. Basic-Store fås i to serier, som skelnes i stående tromleopbevaring og IBC-lagring: W Basic-Store type -D Lagring af tromler på kemi- eller europaller W Basic-Store type -K Lagring af IBCer Serierne fås som en- eller tosektions-container med 1 eller 2 lagerniveauer. W godkendt til lagring af vandforurenende væsker. W Som naturlig ventileret lager også egnet til passiv lagring af antændelige væsker (flammepunkt 60 C, karakteriseret med H224, H225 eller H226). W Ved hjælp af vejrbeskyttede udluftningsåbninger hele vejen rundt opnås den krævede luft udskiftning på mindst 0,4 gange per time. En ventilation er ikke nødvendigt. W Tilslutningsmulighed for potentialudligning for at undgå farlige elektrostatiske opladninger. Vores tip: Ved lagring af antændelige væsker skal der overholdes en sikkerhedsafstand på mindst 10 meter til andre bygninger. Hvis du ikke kan overholde denne sikkerhedsafstand, anbefaler vi vores brandsikringscontainere (brandsikringsklasse REI 60-0). Reollagre med brandbeskyttelse l side 24. Basic-Store BS 30-2D med dobbelt låger Basic-Store BS 30-2K med dobbelt låger 8

9 MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED fås med låselige dobbelt låger eller skydeporte krankroge stabil stålramme som reolkonstruktion integreret gennemskubssikring galvaniserede plader til døre, tag og bagvæg 100 mm frihøjde, kan forsynes med palleløfter godkendt opsamlingskar af stål med korrosionsbeskyttelse fodplade til sikker forankring, monteringssæt følger med ved leveringen vejrbeskyttede udluftningsåbninger hele vejen rundt potentialudligning og jordforbindelse, bruges ved lagring af brandbare væsker orte: Basis-Store udstyres med galvaniserede porte: W En-sektionscontainer: fløjdøre W To-sektionscontainer: skydeporte Dørene er på langsiden af containeren. Dørudførelsen med galvaniserede plader yder en sikker beskyttelse mod vejrlig og har en høj bestandighed mod regn, storm, hagl og sne. Fløjdørene og skydeporte af Basic-Store er låselige. De beskytter dine farlige medier mod tyveri og uautoriseret adgang. dobbelt låger skydeporte 9

10 Lagring af tromler og IBCer Basic Store type -D og type -K Sikker opbevaring af farlige medier i henhold til loven W Basic-Store er et system med naturlig ventilering til lagring af vandforurenende væsker samt passiv lagring af antændelige væsker (karakteriseret med H224, H225, eller H226). W Det todelte opsamlingskar ved to-sektionsudførelsen gør det muligt at opbevare syrer og baser separat i selv samme container. OVERHOLDER DU LOVEN? - Råvarer og affald skal opbevares i egnede, lukkede beholdere og være placeret under tag. - Der må ikke være mulighed for, at indholdet kan komme i forbindelse med jord, grundvand, overfladevand eller kloak. - Opsamlingskarret skal mindst kunne rumme indholdet af den største beholder. AS Å MILJØET! Lagring af farlige medier kan planlægges De mest almindelige farlige medier er antændelige væsker, ætsende medier samt syrer og baser. W Containeren kan forsynes med et tilbehørssæt til lagring af antændelige væsker. Sættet indeholder en jordforbindelse / potentialudligning til at undgå elektrostatisk opladning og et skilt til containeren. W Til lagring af ætsende medier kan containeren udstyres med en E-inliner (kunststofkar). Dermed sikres at opsamlingskarret er modstandsdygtig over for de lagrede medier. Sikkerhed og kvalitet i detaljer Reollagret Basic-Store yder sikkerhed og kvalitet på det højeste niveau. W Med generel byggetilladelse af DIBt (tysk institut for byggeteknik). W Gitterristene svarer til bestemmelserne. W Tæthedsprøve af opsamlingskarret vha. farvegennemtrængnings-proces ifølge DIN EN W Bestandig korrosionsbeskyttelse vha. galvaniserede elementer. W Bæreevne af reollagret: kg/fag. W Beregnet til en snebelastning på s k = 1,25 kn/m². W Beregnet til en vindbelastning med en vindhastighed på q ref = 0,5 kn/m². Basic-Store BS 30-1K med dobbelt låger 10

11 MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED Godkendelsesmærke DIBt GENEREL GODKENDELSE FRA BYGGETILSYNET Basic-Store BS 60-2D med skydeporte, opsamlingsvolumen 2 x 600 liter Basic-Store type -D: Tromlelagring på kemi- eller europaller Type Opbygning Opsamlingsvolumen* [l] IBC Kapacitet K E Tromle Udvendig mål B x D x H [mm] Indvendig mål pr. fag B x D x H [mm] Dobbelt låger Dørvarianter Skydeporte Egenvægt [kg] BS 30-2D x x x x BS 60-2D x x x x Basic-Store Typ -K: Lagring af IBCer Type Opbygning Opsamlingsvolumen* [l] IBC Kapacitet K E Tromle Udvendig mål B x D x H [mm] Indvendig mål pr. fag B x D x H [mm] Dobbelt låger Dørvarianter Skydeporte Egenvægt [kg] BS 30-1K x x x x BS 30-2K x x x x BS 60-1K x x x x BS 60-2K x x x x * Opsamlingsvolumen = samlet volumen minus 30 mm frihøjde. IBC = kubisk tankcontainer à l K = kemipalle til 4 tromler à 200 l E = europalle til 2 tromler à 200 l tromle = tromle à 200 l direkte på gitterrist 11

12 Systemcontainere roduktsortiment i overblik Lagring af farlige medier med system Serien systemcontainer er et mangfoldigt og anvendelsesorienteret produktsortiment til lagring af farligt medier. I mere end 25 år har systemcontainerne opfyldt mangfoldige krav til vores kunder i hele Europa sikker og pålidelig. Systemcontainernes dimensioner er optimeret til lagring af tromler, paller eller IBCer. Modellerne er tilpasset til lagring af forskellige emballager. Kundernes individuelle krav kan også opfyldes med hensyn til lagertemperatur og ventilation. Containerudførelse DENIOS har alle systemcontainere i 2 udførelser: W som standardversion med naturlig ventilation eller W som isoleret version til frostfri lagring. Systemcontainer standard (med naturlig ventilation) l side 14 Systemcontainer ISO (med isolering) l side Høj variabilitet Systemcontainere fås som forskellige modeller. Der kan vælges ud af et stort sortiment, tilpasset til virksomhedens behov. W egnet til opstilling indendørs og udendørs, W en-, to- og tresektionscontainer, W 1-3 lagerniveauer, W enkelt og dobbelt dybde, W lagerkapaciteter op til 96 tromler à 200 liter eller 18 IBCer, W opsamlingsvolumen op til liter, W opsamlingsvolumen op til 100 % af den samlede mænge muligt på forespørgsel, W individuelle løsninger og specielle mål muligt. Systemcontaineren kan tilpasses optimalt til individuelle krav ved hjælp af tilbehørssortimentet. Enkel håndtering W DENIOS systemcontainere leveres samlet. W Frihøjden af containeren (100 mm) muliggør en forsyning ved hjælp af palleløftere. W Ved dobbelt dybde kan containeren forsynes fra begge langsider. W Containeren kan flyttes uden stor besvær takket være krankrogene. DENIOS tilbyder systemcontainere i dobbelt dybde til forsyning fra begge sider.

13 MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED Containertyper Alt efter art og størrelse af emballagen står forskellige containertyper til rådighed. Der kan vælges mellem standard udførelsen (med naturlig ventilation) eller ISO (med isolering). Systemcontainer type -K: Lagering af IBCer l side 18 Systemcontainer type -H: Blandet lagring af tromler, IBCer og paller l side 19 Systemcontainer type -G: Tromleopbevaring direkte på gitterrist l side 20 Systemcontainer type -: Tromleopbevaring på kemi- eller europaller l side 20 Systemcontainer type -A: Liggende tromleopbevaring l side 22 Dørvarianter DENIOS har systemcontainere med forskellige dørvarianter: Uden døre Skydeporte (med lås og lukkecylinder) Dobbelt låger (med lås, lukkecylinder og stormkroge til blokering) Rulleporte (elektrisk) 13

14 Lagring med naturlig ventilering Systemcontainer standard Et system med lang levetid For at tilbyde et stabilt lagersystem med lang levetid, er systemcontainere udført som svejset stålrammekonstruktion. Væg- og tagflader er beklædt med galvaniserede stålplader. En lakering i flere lag med modstandsdygtig kvalitetslak på alle sider med et tykt lag primer garanterer bestandig korrosionsbeskyttelse. Det godkendte opsamlingskar er svejset til rammen og sikrer den nødvendige miljøbeskyttelse. Containere har en generel byggetilladelse af DIBt (tysk institut for byggeteknik). Lagring af farlige medier kan planlægges Til lagring af ætsende medier udstyres containeren med en syrebestandig E inliner (indlægskar af kunststof) eller et kar af rustfrit stål. Sammen med et tilbehørssæt er systemcontainere også egnede til opbevaring af antændelige væsker. Sættet indeholder en jordforbindelse / potentialudligning til montage på selve stedet, til at undgå elektrostatisk opladning og et skilt til containeren. Sikkerhed og kvalitet W Gitterriste svarer til bestemmelserne. W Bestandig korrosionsbeskyttelse vha. galvaniserede elementer. W Tæthedsprøve af opsamlingskarret vha. farvegennemtrængnings-proces ifølge EN W Beregnet til snebelastning på s k = 0,94 kn/m². W Beregnet til en vindbelastning med en vindhastighed på q ref = 0,5 kn/m². Vind- og snebelastninger varierer regionalt. Det er muligt at tilpasse vind- og snebelastningsværdier til regioner med meget sne eller vind. Containerudførelse standard Containerudførelse standard fås for alle DENIOS systemcontainere. W Tilladt til lagring af vandforurenende medier og til passiv lagring af antændelige væsker (karakteriseret med H224, H225 eller H226). W Den krævede luftudskiftning på mindst 0,4 gange til lagring af antændelige væsker opnås ved hjælp af vejrbeskyttede ventileringsåbninger hele vejen rundt. En ekstra ventilering er ikke nødvendigt. W Tilslutningsmulighed for potentialudligning for at undgå farlige elektrostatiske opladninger. W Containeren kan tilpasses til aktiv lagring. Godkendelsesmærke DIBt GENEREL GODKENDELSE FRA BYGGETILSYNET Systemcontainer af typen 2K 514.O med skydeporte 14

15 MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED krankroge stabile lagerniveauer til lagring af tromler og IBCer svejset stålrammekonstruktion væskeindledningsplader gennemskubssikring dobbelt låger, skydeporte eller rulleporte Vores tip: Ved lagring af antændelige væsker skal der overholdes en sikkerhedsafstand på mindst 10 meter til andre bygninger. Hvis du ikke kan overholde denne sikkerhedsafstand, anbefaler vi vores brandsikringscontainere (brandsikringsklasse REI 90). Reollagre med brandbeskyttelse l side 24. kan forsynes med palleløfter godkendt opsamlingskar opfylder alle krav til beskyttelse af vandmiljøet fodplade til sikker forankring, monteringssæt følger med ved leveringen vejrbeskyttede udluftningsåbninger hele vejen rundt Udluftningsåbninger Fodplade til sikker forankring Krankroge 15

16 Lagring af temperaturfølsomme medier Systemcontainer ISO (med isolering) Sikker lagring af temperaturfølsomme medier En pålidelig temperering af varme- eller temperaturfølsomme medier bruges i mange industrielle områder, f. eks. for at beskytte medierne mod negativ temperaturpåvirkning eller temperere tilsætningsstoffer til videreforarbejdelse. Isolerede systemcontainere fra DENIOS bruges først og fremmest til frostfri lagring af temperaturfølsomme medier. Yderligere kan systemerne udstyres med højere varmeydelser, med køleaggregater eller klimaanlæg. Alt efter hvad der er nødvendigt for sikker opbevaring af dine lagermedier DENIOS har altid den rigtige løsning. rofessionelle løsninger for mere effektivitet Ved udviklingen af DENIOS' containere sættes fokus på effektiv energiudnyttelse og høj kvalitet. Der tages også hensyn til kravene af temperaturfølsomme medier, som f. eks. W overholdelse af indstillingsværdien, også ved varierende omgivelsestemperaturer, W jævn varmefordeling indeni containeren, W optimal lufttransport, W ikke brandbare isoleringsmaterialer til lagring af antændelige væsker, W eksplosionsbeskyttelse (som tilbehør). Isoleret konstruktion Det velfungerende konstruktionsprincip af systemcontainerne anvendes også ved den isolerede version. Den stabile og svejsede stålrammekonstruktion beklædes med specialpaneler på alle sider. Ved lagring af ikke antændelige væsker anvendes U-paneler (byggematerialeklasse B). Når der skal lagres antændelige væsker, bruges ikke brandbare mineralfiberplader (byggematerialeklasse A) i henhold til loven. Vægisoleringen af systemcontaineren beskytter mod energitab ved lagring af tempereret eller frostfri lagring. Containerudførelse ISO Containerudførelse ISO fås for alle DENIOS systemcontainere. W Isoleret udførelse til lagring af temperaturfølsomme medier. W Tilladt til lagring af vandforurenende medier samt til passiv og aktiv lagring af antændelige væsker (flammepunkt 60 C, karakteriseret med H224, H225 eller H226). W Med effektiv isolering af dobbelt-væggede U- eller mineralfiberplader. W Med el-opvarmning. Godkendelsesmærke DIBt GENEREL GODKENDELSE FRA BYGGETILSYNET Systemcontainer 2G 314.ISO med integreret el-ripperørsopvarmning og isolering af mineralfiberplader (byggematerialeklasse A).

17 MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED krankroge gennemskubssikring stabile lagerniveauer til lagring af tromler og IBCer effektiv isolering, isoleringspaneler fyldt med U-hårdskum eller mineraluld forside med isolerede dobbelt låger, skydeporte eller rulleporte svejset stålrammekonstruktion fodplade til sikker forankring, monteringssæt følger med ved leveringen ripperørsopvarmning, ved to-sektions containere med yderligere luftstyring til optimal luft- / varmefordeling godkendt opsamlingskar udluftningsventilator til lagring af antændelige væsker med frihøjde, kan forsynes med palleløfter U-paneler W Sandwichelementer med en kerne af polyurethan-skum (UR) og beklædt med stål. W Meget høj isolering mod varme / kulde. W Materialetykkelse 50 mm, byggematerialeklasse B, K = 0,47 W/(m²K). Mineraluld-paneler W Sandwichelementer med en kerne af mineraluld og beklædt med stål. W DIBt-godkendelse. W Høj isolering og bestandighed, fremragende brandbeskyttelse (EI 30-EI 0). W Materialetykkelse 50 mm, byggematerialeklasse A, ikke brandbar, K = 0,78 W/(m²K). W Materialetykkelse 100 mm, byggematerialeklasse A, ikke brandbar, K = 0,42 W/(m²K). Opvarmningssystemer Alle opvarmningssystemer er egnede til frostfri lagring (-15 C udenfor, +5 C indenfor). Systemcontaineren ISO er udstyret med en el-ripperørsopvarmning. Ved to-sektions containere med yderligere luftstyring til optimal luft- / varmefordeling. Opvarmningssystemer med varmt vand, varmt olie eller damp fås på forespørgsel. Vægisolering af U-skum (byggematerialeklasse B) Vægisolering af mineraluld (byggematerialeklasse A) Ripperørsvarmeapparat 17

18 Lagring af IBCer Systemcontainer type -K Optimal opbevaring af IBCer Systemcontaineren type -K er egnet til lagring af IBCer. Den indvendige faghøjde på mm er specielt tilpasset til opbevaring af IBCer. Faghøjder på mm (containere med et lagerniveau) muliggør desuden opbevaring af højere beholdere samt beholdere med tappearmaturer. Naturligvis kan der også opbevares tromler eller paller direkte på de galvaniserede gitterriste. Tekniske detaljer W maks. lagerkapacitet 18 IBCer W op til 2 lagerniveauer, W containerbredde op til 7 m, W fagbredder fra eller mm, W forside med dobbelt låger, rulleporte eller skydeporte, W bæreevne af gitterristen: kg/m². Systemcontainer 2K 714.O med skydeporte Systemcontainer type -K: Lagring af IBCer Type Opbygning Opsamlingsvolumen* [l] Kapacitet Udvendig mål** Indvendig mål pr. fag Dørvarianter B x D x H B x D x H IBC K E Tromle [mm] [mm] Dobbelt låger Skydeporte Rulleporte Egenvægt [kg] 1K x x x x K x x x x K x x x x K x x x x K 414*** x x x x K x x x x K x x x x K 514*** x x x x K x x x x K x x x x K 714*** x x x x * Opsamlingsvolumen = samlet volumen minus 30 mm frihøjde. ** Isoleret systemcontainer: afvigende udvendig mål ***delt levering, montering på selve stedet IBC = kubisk tankcontainer à l K = kemipalle til 4 tromler à 200 l E = europalle til 2 tromler à 200 l tromle = tromle à 200 l direkte på gitterrist 18

19 MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED Blandet opbevaring af tromler, IBCer og paller Systemcontainer type -H Variabilitet ved opbevaring af forskellige emballager Systemcontaineren -H er egnet til variabel lagring. Containerens konstruktion er specielt tilpasset til lagring af tromler, IBCer og paller. Fagbredder fra mm og faghøjder fra mm muliggør en fleksibel opstilling af emballagerne. Tekniske detaljer W maks. lagerkapacitet 72 tromler eller 18 IBCer, W op til 2 lagerniveauer, W containerbredde op til m, W fagbredde mm, W forside med fløjdøre, rullelåger eller skydeporte, W bæreevne af gitterristen: kg/m². Systemcontainer 2H 14.O med skydeporte, efter kundens ønske med et opsamlingsvolumen på 50 % af den samlede lagervolumen Systemcontainer type -H: Blandet opbevaring af tromler, IBCer og paller Type Opbygning Opsamlingsvolumen* [l] IBC Kapacitet K E Tromle Udvendig mål** B x D x H [mm] Indvendig mål pr. fag B x D x H [mm] Dobbelt låger Dørvarianter Skydeporte Rulleporte Egenvægt [kg] 2H x x x x H x x x x H 14*** x x x x * Opsamlingsvolumen = samlet volumen minus 30 mm frihøjde. ** Isoleret systemcontainer: afvigende udvendig mål ***delt levering, montering på selve stedet IBC = kubisk tankcontainer à l K = kemipalle til 4 tromler à 200 l E = europalle til 2 tromler à 200 l tromle = tromle à 200 l direkte på gitterrist 19

20 Opbevaring af tromler direkte på gitterrist eller paller Systemcontainer type -G og type - Effektiv lagring af tromler eller paller Til lagring af tromler anbefaler vi systemcontainere af typer -G og -. Den indvendige faghøjde er mm ved begge containertyper (container med et lagerniveau: mm) og har tilstrækkelig plads til tromler, de tilsvarende paller og det nødvendige spillerum til forsyningen. Mange valgmuligheder: W maks. lagerkapacitet 96 tromler, W op til 3 lagerniveauer ovenpå hinanden, W containerbredde op til m, W fagbredder fra eller mm, W forskellige dybder til forsyning fra en eller begge sider, W forside med fløjdøre, rullelåger eller skydeporte, W bæreevne: kg/m². Systemcontainer 2G 314.O med dobbelt låger Systemcontaineren type -G er specielt afstemt til lagring af stående tromler. Ved en fagbredde på mm står der 5 tromler pr. fag direkte på gitteristen i to rækker ved siden af hinanden. Hvis der skal lagres tromler på euro- eller kemipaller, er systemcontaineren type - den rigtige. Den har fagbredder fra mm for at lagre 3 kemi- eller 4 europaller ved siden af hinanden. Systemcontainer O med skydeporte 20

MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED. Fremtidens brandsikring allerede i dag NY LOVGIVNING. rei 120 hos DENIOS. miljøets partner

MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED. Fremtidens brandsikring allerede i dag NY LOVGIVNING. rei 120 hos DENIOS. miljøets partner Fremtidens brandsikring allerede i dag NY LOVGIVNING rei 120 hos DENIOS miljøets partner Vi værdsætter først tiden, hvis vi ikke har ret meget tilbage af den. Leo Tolstoi Brandbeskyttelse i dag Brandbeskyttelse

Læs mere

Varmeovne til tromler & IBC-tanke Præsentation. Horsens - Marts 2014

Varmeovne til tromler & IBC-tanke Præsentation. Horsens - Marts 2014 Varmeovne til tromler & IBC-tanke Præsentation Horsens - Marts 2014 1 1. AMARC Varmeovne» NEWTRONIC er leverandør af varmeovne fra Italienske AMARC, der har stor erfaring i at designe og producere varmeovne

Læs mere

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0.

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0. Denios ApS Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Henrik Ohm 2012-02-22 Sag: RE12042 Init.: MSJ/CSH E-mail: msj@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61201361 Vedr.: Anvendelse af brandsikre lagre Efter henvendelse fra Henrik

Læs mere

Brandfarlige væsker og gasser

Brandfarlige væsker og gasser Brandfarlige væsker og gasser Beskrivelse af grænser for oplagsmængder - FORELØBIG ENHED: 1 INDLEDNING Denne folder har til formål at give en tilgængelig og ensartet oversigt over begrænsningen af oplaget

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

A Member of the Constructor Group GRENREOL. Justerbart lagersystem til langgods

A Member of the Constructor Group GRENREOL. Justerbart lagersystem til langgods A Member of the Constructor Group GRENREOL Justerbart lagersystem til langgods Grenreol: Justerbart lagersystem til langgods "Uanset om det er plasticrør, trævarer eller metalstænger - grenreoler er ideelt

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

A Member of the Constructor Group LANGSPÆNDSREOL. Effektiv opbevaring af specielle og tunge genstande

A Member of the Constructor Group LANGSPÆNDSREOL. Effektiv opbevaring af specielle og tunge genstande A Member of the Constructor Group LANGSPÆNDSREOL Effektiv opbevaring af specielle og tunge genstande Langspændsreol Stærk, holdbar og alsidig - Langspændsreoler giver dig helt nye muligheder for opbevaring

Læs mere

»Termoteknik«opvarmning afkøling temperering smeltning tørring MILJØBESKYTTELSE OG SIKKERHED

»Termoteknik«opvarmning afkøling temperering smeltning tørring MILJØBESKYTTELSE OG SIKKERHED »Termoteknik«opvarmning afkøling temperering smeltning tørring MILJØBESKYTTELSE OG SIKKERHED » Tempererer præcist - DENIOS sørger for optimal temperatur af stoffer og materialer«varmekammer type 34-2 med

Læs mere

PALLEREOL TIL MODERNE LAGERHÅNDTERING

PALLEREOL TIL MODERNE LAGERHÅNDTERING PALLEREOL PALLEREOL TIL MODERNE LAGERHÅNDTERING Weland Pallereoler er designet med fokus på fremtidens krav, når det gælder rationel materialehåndtering. Pallereolens konstruktion bidrager til en gennemtænkt

Læs mere

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier BAGGRUND OG FORMÅL Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal foregå miljømæssigt forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand,

Læs mere

Silver, det stærkeste og mest alsidige reolsystem til opbevaring af paller

Silver, det stærkeste og mest alsidige reolsystem til opbevaring af paller Silver, det stærkeste og mest alsidige reolsystem til opbevaring af paller Med Silver pallereol opnås optimal bæreevne og holdbarhed Selvfølgelig har formålet med udviklingen af Silver pallereol været

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

ARKAS. Stål- og branddøre Brandskydeporte og Glaspartier i stål. Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier D Ø R E O G P O R T E

ARKAS. Stål- og branddøre Brandskydeporte og Glaspartier i stål. Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier D Ø R E O G P O R T E Stål- og brand Brandskydeporte og Glaspartier i stål ARKAS D Ø R E O G P O R T E Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier Uklassificerede Brand Lyd Indbrudshindrende Røntgen Glaspartier

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Få plads til mere med. Linkstor reoler

Få plads til mere med. Linkstor reoler Få plads til mere med Linkstor reoler Muligheder ud over det sædvanlige: fleksibilitet Linkstor er det bærende reolsystem i en lang række løsninger, der er specielt tilpasset individuelle krav til opbevaring.

Læs mere

S90 - småvarereoler til effektiv opbevaring

S90 - småvarereoler til effektiv opbevaring S90 - småvarereoler til effektiv opbevaring Enkel konstruktion med et utal af muligheder S90 er et stærkt, stabilt og utroligt alsidigt system til opbevaring af småvarer. Det klassiske design kan tilpasses

Læs mere

NoteCart Tablet TABLET

NoteCart Tablet TABLET NoteCart Tablet TABLET TABLET NoteCart Supreme Tablet 16 NoteCart med plads til 16 Tablets Bemærk Maks str. på tablet 18,5 cm x 35 cm inkl. strømudtag Dansk designet mobilt kabinet til opbevaring af tablets

Læs mere

Modulrum til køl og frys Celltherm

Modulrum til køl og frys Celltherm Modulrum til køl og frys Moderne og fleksibel produktionsteknologi I mere end 30 år har navnet stået for høj tysk kvalitet inden for køle- og fryserum. Som en af de førende europæiske producenter er kendt

Læs mere

SUPER 1/2/3. FULD JUSTERBAR Hyldebelastning 180-480 kg. Højde op til 10 meter. Levering dag til dag. DEN FLEKSIBLE LAGERREOL

SUPER 1/2/3. FULD JUSTERBAR Hyldebelastning 180-480 kg. Højde op til 10 meter. Levering dag til dag. DEN FLEKSIBLE LAGERREOL SUPER 1/2/3 DEN FLEKSIBLE LAGERREOL FULD JUSTERBAR Hyldebelastning 180-480 kg. Højde op til 10 meter. Levering dag til dag. Reoler A/S - Bakkegårdsvej 501-3050 Humlebæk - Telefon 4919 2122 - info@reoler-as.dk

Læs mere

BITO Lagervarer 2015. Alle varer er på lager og klar til hurtig levering

BITO Lagervarer 2015. Alle varer er på lager og klar til hurtig levering BITO Lagervarer 2015 Alle varer er på lager og klar til hurtig levering indhold SMÅVAREREOLER 1-2 SK KASSER // KOMPLETTE REOLER 3-4 KANBANREOLER TIL C-DELE 5-6 RK KASSER // KOMPLETTE REOLER 7-8 PALLEREOLER

Læs mere

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11 8721 Daugaard Tlf.: +45. 75 89 50 66 Fax: +45. 75 89 60 30 www.xella.dk 2 3 Stenen som har ændret byggeverdenen

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge Ydervægge. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler. Gyproc Håndbog 9

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge Ydervægge. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler. Gyproc Håndbog 9 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge 2.2 Ydervægge 2.2 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler 51 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge 2.2 Ydervægge Indhold...53 Systembeskrivelse...53

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

HI280 Småvarereol. Fleksibilitet der passer til jeres behov. Bruynzeel Storage Systems A/S Københavnsvej 81 DK-4000 Roskilde

HI280 Småvarereol. Fleksibilitet der passer til jeres behov. Bruynzeel Storage Systems A/S Københavnsvej 81 DK-4000 Roskilde HI280 Småvarereol Fleksibilitet der passer til jeres behov 1 2 Altid en løsning til jeres specifikke behov Alle virksomheder har særlige behov og krav, når der skal indrettes lager til opbevaring og håndtering

Læs mere

Maj 2013 vejl. udsalgspris ekskl. moms. Prisliste Brandsikring

Maj 2013 vejl. udsalgspris ekskl. moms. Prisliste Brandsikring Maj 2013 vejl. udsalgspris ekskl. moms Prisliste Brandsikring Altikon totalleverandør af kontormiljøer Om vores produkter Altikon tilbyder et unikt sortiment af møbler, opbevaringsløsninger samt tilbehør

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Kardex Remstar by Intertex Løsninger til ekstreme krav ved tungt og langt gods

Kardex Remstar by Intertex Løsninger til ekstreme krav ved tungt og langt gods Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar by Intertex Løsninger til ekstreme krav ved tungt og langt gods Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Towermat: Opbevar stort og tungt gods effektivt

Læs mere

Om Danbox Klimapavilloner & containere

Om Danbox Klimapavilloner & containere Om Danbox Klimapavilloner & containere Det bedste alternativ Vi oplever ofte, at vore kunder kommer til os, fordi de ønsker et billigt og nemt alternativ til nybyggeri, når de ønsker at udvide produktionen.

Læs mere

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. Struer Kommune Teknisk Forvaltning Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. 10.10.2000 Formål 1. Formålet med denne forskrift er at sikre en forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Retningslinjer. Erhvervsmæssig opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Retningslinjer. Erhvervsmæssig opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Retningslinjer Erhvervsmæssig opbevaring og håndtering af olie og kemikalier 2 1. Formål med retningslinjen Formålet med retningslinjen er, at olie og kemikalier til erhvervsmæssig brug opbevares og håndteres

Læs mere

Automatisk mere komfort: EcoStar-portåbnere

Automatisk mere komfort: EcoStar-portåbnere Automatisk mere komfort: EcoStar-portåbnere Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger Made in Germany Alle EcoStar-portåbnere fremstilles i

Læs mere

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Teknisk isolering Udgave 7 / 2014 & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Moderne isolering har et navn Historien bag det succesfulde foretagende, Sager AG, er tæt forbundet med nutiden. Det hele

Læs mere

Mobilreol til opbevaring af dæk og hjul Maksimal lagerkapacitet og sikker håndtering

Mobilreol til opbevaring af dæk og hjul Maksimal lagerkapacitet og sikker håndtering Mobilreol til opbevaring af dæk og hjul Maksimal lagerkapacitet og sikker håndtering Maksimal udnyttelse af lagerkapaciteten og øget effektivitet Optimal og korrekt opbevaring af dæk og hjul giver maksimal

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier -herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Teknik og Miljø Hjørring Kommune Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og

Læs mere

Brandbeskyttelses systemer til kabler, rør og service åbninger. Produkt 16 Produkt 18 Produkt 13

Brandbeskyttelses systemer til kabler, rør og service åbninger. Produkt 16 Produkt 18 Produkt 13 Envirograf IS_CDS_06-14 Produkt 13, 16, 18, Teknisk data Passiv brandbeskyttelses produkter PATENTED Brandbeskyttelses systemer til kabler, rør og service åbninger Produkt 16 Produkt 18 Produkt 13 Lifeguard

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier. Obs! Ved akut forurening ring 112

Regler for opbevaring af olie og kemikalier. Obs! Ved akut forurening ring 112 Regler for opbevaring af olie og kemikalier Obs! Ved akut forurening ring 112 Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Værdier for fremtiden

Værdier for fremtiden Værdier for fremtiden Duelco har siden grundlæggelsen i 1974 haft fokus på at levere service, produkter og tekniske specialløsninger af højeste kvalitet. Med udgangspunkt i værdier som kompetence, dynamik,

Læs mere

ARCA vægskabe NYHED. Moderne og robust design i Polycarbonat. Slag og vejrbestandig med fantastiske egenskaber

ARCA vægskabe NYHED. Moderne og robust design i Polycarbonat. Slag og vejrbestandig med fantastiske egenskaber ARCA vægskabe NYHED Moderne og robust design i Polycarbonat Slag og vejrbestandig med fantastiske egenskaber Fibox ARCA Fibox ARCA 100 % korrosionsfri vægskabe til hårde og krævende miljøer Enestående

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Materiale produkter. Professionelle opbevaringsløsninger. Har De et opbevaringsproblem?

Materiale produkter. Professionelle opbevaringsløsninger. Har De et opbevaringsproblem? Materiale produkter Professionelle opbevaringsløsninger Har De et opbevaringsproblem? Så har H.E.W. A/S helt sikkert en praktisk og effektiv løsning. Materialedepoter Materialecontainere Hvad enten De

Læs mere

Maj 2013 vejl. udsalgspris ekskl. moms. Prisliste Indbrudssikring

Maj 2013 vejl. udsalgspris ekskl. moms. Prisliste Indbrudssikring Maj 2013 vejl. udsalgspris ekskl. moms Prisliste Indbrudssikring Indhold indbrudssikring side Sikringsskabe Uklassificerede Dokumentskabe PC og Laptopskabe Sikkerhedsskabe klasse S2 Sikkerhedsskabe klasse

Læs mere

ELEGANTE GLASPARTIER I STÅL PROJEKT

ELEGANTE GLASPARTIER I STÅL PROJEKT ELEGANTE GLASPARTIER I STÅL PROJEKT FUNKTIONELLE OG CERTIFICEREDE LØSNINGER JELD-WEN er Europas største leverandør af dørløsninger. Vores projektafdeling markedsfører et bredt udvalg af såvel standard

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering L E D H E J S E P O R T T I L G A R A G E R _ Made by Hörmann 5^P 5^P 5^P { P Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen Flot design til nybyggeri og renovering Sikkerhed

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier -herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Teknik og Miljø Hjørring Kommune Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier

Læs mere

Solfanger. FIN Made in Germany

Solfanger. FIN Made in Germany Solfanger FIN Made in Germany Solfangere Made in Germany Førende teknologi Made in Germany fordi kun det bedste er godt nok! Solar Technologie Internationals (STI) højtydende plan solfangere er baseret

Læs mere

RUMINDDELING SKILLEVÆGGE KONTORER STØJDÆMPNING MASKININDKAPSLING PAUSERUM STØJAFSKÆRMNING RENRUM PERSONALERUM KONTROLRUM TAVLERUM MÅLERUM SERVERRUM

RUMINDDELING SKILLEVÆGGE KONTORER STØJDÆMPNING MASKININDKAPSLING PAUSERUM STØJAFSKÆRMNING RENRUM PERSONALERUM KONTROLRUM TAVLERUM MÅLERUM SERVERRUM MATADORVÆGGE RUMINDDELING SKILLEVÆGGE KONTORER STØJDÆMPNING MASKININDKAPSLING PAUSERUM STØJAFSKÆRMNING RENRUM PERSONALERUM KONTROLRUM TAVLERUM MÅLERUM SERVERRUM Kontor opført af Matadorvægge på mezzanin.

Læs mere

LOK FALCO FALCOLOK FOR ET KREATIVT OG SPÆNDENDE BYRUM. FalcoLok er en særdeles fleksibel overdækning. fra Falco. De mange valgmuligheder inden for

LOK FALCO FALCOLOK FOR ET KREATIVT OG SPÆNDENDE BYRUM. FalcoLok er en særdeles fleksibel overdækning. fra Falco. De mange valgmuligheder inden for FALCO LOK FALCOLOK FalcoLok er en særdeles fleksibel overdækning fra Falco. De mange valgmuligheder inden for materialer, design og beklædning gør det muligt at anvende overdækningerne til flere forskellige

Læs mere

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sæt stop for snigende nedbrydning Med to-trins tætning Det ventilerede facadesystem StoVentec Tiden

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm.

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm. K A B E L H Y G I E J N E K A B E L F Ø R I N G S S Y S T E M E R KABELFØRINGSSYSTEMET SILTEC kabelføringssystem er udviklet med henblik på optimal funktion og med vægt på enkelthed og tilgængelighed af

Læs mere

Retningslinjer for opbevaring af FARLIGE STOFFER

Retningslinjer for opbevaring af FARLIGE STOFFER Retningslinjer for opbevaring af FARLIGE STOFFER Baggrund for retningslinjer For at undgå forureninger med farlige stoffer, bør man opbevare dunke, tromler, palletanke og lignende emballager, så der ikke

Læs mere

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer Lemvig K o mm u n e Natur & Miljø Januar 2012 Baggrund Flydende farligt affald, færdigvarer og råvarer skal opbevares miljømæssig forsvarligt

Læs mere

Effektive fremtidsorienterede løsninger

Effektive fremtidsorienterede løsninger [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] Lavtemperaturkedler i støbejern Logano G115 Logano G215 [ Buderus ] Effektive fremtidsorienterede løsninger Varme er vort element Langtidsholdbare løsninger: Logano G115 og Logano

Læs mere

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion Gitterbakker med høj yde- og korrosionsevne Zinc+gitterbakker 1 P127354 En ny og let anvendelig løsning til krævende installationer Gitterbakker er

Læs mere

SOLON SOLfixx. Fotovoltaisk system til flade tage.

SOLON SOLfixx. Fotovoltaisk system til flade tage. SOLON SOLfixx Black/Blue DK SOLON SOLfixx. Fotovoltaisk system til flade tage. Nyudviklet fladtagssystem bestående af kraftige SOLON-moduler og en let underkonstruktion af kunststof Velegnet til tage med

Læs mere

TITAN tilbyder et bredt sortiment af containertyper fra landsdækkende depoter vi kan tit være hos jer indenfor nogle få timer, når det brænder.

TITAN tilbyder et bredt sortiment af containertyper fra landsdækkende depoter vi kan tit være hos jer indenfor nogle få timer, når det brænder. Brænder i efter mere plads? TITAN tilbyder et bredt sortiment af containertyper fra landsdækkende depoter vi kan tit være hos jer indenfor nogle få timer, når det brænder. TITAN Container Udlejning A/S

Læs mere

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF TSE 3562 C - can (1l-900g)

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF TSE 3562 C - can (1l-900g) 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Indånding : Bring den forgiftede ud i frisk luft Søg læge ved længerevarende problemer. Hudkontakt : Vaskes af med sæbe og rigeligt vand. Øjenkontakt : Kommer stoffet i

Læs mere

Link arkivreoler til kontor, arkiv og let lager

Link arkivreoler til kontor, arkiv og let lager Link arkivreoler til kontor, arkiv og let lager International Sales Division for Link 51 Link arkivreoler Systemet med hundredvis af muligheder Lukkede og åbne gavle til alle formål. Let monterbart tilbehør

Læs mere

FIRET ENERGY BANDBESKYTTELSE TIL PRIVAT OG ERHVERVSMÆSSIG BRUG

FIRET ENERGY BANDBESKYTTELSE TIL PRIVAT OG ERHVERVSMÆSSIG BRUG FIRET ENERGY BANDBESKYTTELSE TIL PRIVAT OG ERHVERVSMÆSSIG BRUG NU KAN BRANDSKADER UNDGÅS TAKKET VÆRE FIRET ENERGY Med Firet Energy er pludseligt opståede ildebrande hurtigt under kontrol. Firet Energy

Læs mere

El-komponenter og kapslinger. Glasfiberskabe. Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen!

El-komponenter og kapslinger. Glasfiberskabe. Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen! Glasfiberskabe Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen! Glasfiberskabe uden plexiglas Glasfiberskabe med plexiglas Tekniske data Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar

Læs mere

EN NY GENERATION AF GENBRUGSPLADSER. Modulære affaldssorterings- & genbrugspladser

EN NY GENERATION AF GENBRUGSPLADSER. Modulære affaldssorterings- & genbrugspladser Modulære affaldssorterings- & genbrugspladser Genbrugsplads [ ]: En plads hvor indsamling og genanvendelse af affald bliver håndteret Nem bortskaffelse af affald er vigtigt for et rent og pænt miljø Løsningen

Læs mere

Kassetteforskalling Frami Xlife. Den praktiske stålkassetteforskalling til fundamenter, vægge og søjler, uden brug af kran

Kassetteforskalling Frami Xlife. Den praktiske stålkassetteforskalling til fundamenter, vægge og søjler, uden brug af kran Kassetteforskalling Frami Xlife Den praktiske stålkassetteforskalling til fundamenter, vægge og søjler, uden brug af kran Den lette forskalling Frami Xlife med en robust, varmgalvaniseret stålramme er

Læs mere

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Svævelågen er den perfekte løsning for industriejendomme, lagerpladser, varehuse og parkeringspladser. På grund af den solide og massive konstruktion

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Hvis uheldet er ude! Opdager du spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig til luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak, skal du straks ringe 112 og så vidt muligt stoppe uheldet. Forskrift

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

Infrarød-terrassevarmer princippet

Infrarød-terrassevarmer princippet Infrarød-terrassevarmer princippet Infrarød varmestråling fungerer efter et helt naturligt princip nemlig varmen fra solen. De infrarøde stråler har den egenskab, at de ikke opvarmer luften, men alle objekter

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION CONTAINERE

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION CONTAINERE BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION CONTAINERE VEJLEDNING Dette bilag indeholder kundens kravspecifikation. Der sondres mellem: 1., der er ufravigelige, og som skal opfyldes. 2. Tilbudsgiver skal for hvert mindstekrav

Læs mere

KLIMAPAVILLONER FRA DANBOX FORØGER KAPACITETEN LYNHURTIGT TIL LAVESTE PRIS

KLIMAPAVILLONER FRA DANBOX FORØGER KAPACITETEN LYNHURTIGT TIL LAVESTE PRIS KLIMAPAVILLONER FRA DANBOX FORØGER KAPACITETEN LYNHURTIGT TIL LAVESTE PRIS Nem, billig og komplet løsning Aldrig før har det været så hurtigt, nemt og billigt at udvide din fravænningsstald med 72 m 2

Læs mere

verso + Nyhed til lager og værksted Kampagne Skuffeskabe Systemskabe Reoler Arbejdsborde Tilbehør

verso + Nyhed til lager og værksted Kampagne Skuffeskabe Systemskabe Reoler Arbejdsborde Tilbehør verso + Nyhed til lager og værksted Kampagne Skuffeskabe Systemskabe Reoler Arbejdsborde bott verso: det væsentligste Med det omfangsrige program og tilbehørssortiment giver verso serien talrige muligheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1.

Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. 1. Indholdsfortegnelse 2. Salling Plast AS 3. Ordliste 4. Muffer 4.1. Lige muffer 4.1.1. Krympemuffe 4.1.2. Svejsemuffe 4.1.3. Oval krympemuffe 4.1.4. Skydemuffe 4.2. Reduktionsmuffer

Læs mere

AKRALUX GRECA. Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat

AKRALUX GRECA. Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat AKRALUX GRECA OVENLYS Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat Havnepladsen 12 DK-9 Frederikshavn Tlf. (+45) 98 43 02 44 Fax (+45) 98 43 82 44 info@lumex.dk www.lumex.dk AKRALUX GRECA Profilerede

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

1ÅRS GARANTI. et nyt subbrand fra Gram Commercial, der tilbyder KØL OG FRYS AF HØJ KVALITET TIL ATTRAKTIVE PRISER

1ÅRS GARANTI. et nyt subbrand fra Gram Commercial, der tilbyder KØL OG FRYS AF HØJ KVALITET TIL ATTRAKTIVE PRISER 1ÅRS GARANTI et nyt subbrand fra Gram Commercial, der tilbyder KØL OG FRYS AF HØJ KVALITET TIL ATTRAKTIVE PRISER Lige i hjertet til det I en travl hverdag i det professionelle køkken er det vigtigt at

Læs mere

Rengøringsteknik. Sweepmaster 900 / 980 R Fejemaskine Ride-on. Til rationel rengøring af mellemstore arealer

Rengøringsteknik. Sweepmaster 900 / 980 R Fejemaskine Ride-on. Til rationel rengøring af mellemstore arealer Rengøringsteknik Sweepmaster 900 / 980 R Fejemaskine Ride-on Til rationel rengøring af mellemstore arealer Feje-sugemaskiner med sæde og en kapacitet på op til m² pr. time Rationel fejning hurtigt og effektivt

Læs mere

gennemfarvet facadeplade

gennemfarvet facadeplade power board gennemfarvet facadeplade POWER BOARD POWER BOARD C facadeplader gennemfarvet fibercementplade i 3 farver Bredde mm 1200 Længde mm 2400 Tykkelse mm 8 Vægt kg pr. plade 33,41 Vægt kg pr. m 2

Læs mere

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer Rengøringsteknik Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner Til ratione l rengøring af store arealer Fejemaskiner med sæde og en kapacitet på op til 16.200 m²/t Sweepmaster 1200 / 1500 RH Bedre fejning,

Læs mere

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg.

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg. Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder Et sikkert valg. Weishaupt højeffektiv væske/vand varmepumpe En kapacitet i kompaktformat Den højeffektive

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

GRØN lagring. Vi tænker miljø ENERGIBESPARENDE BITUMENTANKE

GRØN lagring. Vi tænker miljø ENERGIBESPARENDE BITUMENTANKE GRØN lagring Vi tænker miljø ENERGIBESPARENDE BITUMENTANKE VERTIKALE / HORISONTALE TANKE KVM bitumen systemer Den miljørigtige måde at opbevare bitumen er i en KVM bitumen tank. I KVM`s produktprogram

Læs mere

PRÉGYFEU-A1 BRANDBESKYTTELSE AF STÅL KONSTRUKTIONER

PRÉGYFEU-A1 BRANDBESKYTTELSE AF STÅL KONSTRUKTIONER PRÉGYFEU-A1 BRANDBESKYTTELSE AF STÅL KONSTRUKTIONER Den brandfaste gipsplade 2 PRÉGYFEU-A1 PRÉGYFEU-A1: BRANDFAST GIPSPLADE BEKLÆDNING Prégyfeu-A1-pladen er en fuldstændig brandfast gipsplade i brandklasse

Læs mere

FRONTPANELER POSTKASSEANLÆG

FRONTPANELER POSTKASSEANLÆG FRONTPANELER POSTKASSEANLÆG 90 ÅR MED RENZ www.renz-nordic.dk POSTKASSEANLÆG TIL INDGANGSPARTIET SIDE 4 5 6 7 CLASSIC Solid kvalitet og gennemprøvede funktioner til den bedste pris EXCLUSIVE Kvalitet,

Læs mere

Stålbygninger. www.llentab.dk

Stålbygninger. www.llentab.dk Stålbygninger www.llentab.dk Velkommen til LLENTAB! LLENTAB har leveret stålbygninger i næsten 35 år. I den tid har vi leveret over 7.000 stålbygninger i Sverige og Europa. Det faktum, at vi selv styrer

Læs mere

Jeg vil have et system, der forstår at løse komplekse opgaver! vrame by voestalpine. voestalpine Krems GmbH www.voestalpine.

Jeg vil have et system, der forstår at løse komplekse opgaver! vrame by voestalpine. voestalpine Krems GmbH www.voestalpine. Jeg vil have et system, der forstår at løse komplekse opgaver! vrame by voestalpine voestalpine Krems GmbH www.voestalpine.com/vrame Fleksibilitet i topform. Skabt til enhver indsats. vrame by voestalpine

Læs mere

DynamicRoll / selvreparerende hurtig rulleporte. www.nordic-systems.dk

DynamicRoll / selvreparerende hurtig rulleporte. www.nordic-systems.dk DynamicRoll / selvreparerende hurtig rulleporte www.nordic-systems.dk DynamicRoll Selvreparerende hurtig rulleporte DynamicRoll er en hurtig rulleport med fleksibel portdug er designet for anvendelse i

Læs mere

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI DEN INTELLIGENTE LØSNING TIL MODERNE LANDBRUGSBYGGERI ENKLE OG ANERKENDTE PRODUKTER EXPAN Byggesystem består af skræddersyede væg- og facadeelementer, der er støbt

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning.

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning. SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark Gratis varme, ventilation, affugtning. SV VacPipe. SV VacPipe er udviklet til boliger, større bygninger,

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

RS06FX1F 726318. *NOT TRANSLATED* AISI 304 AISI 304 AISI 430 AISI 430 Stainless Steel

RS06FX1F 726318. *NOT TRANSLATED* AISI 304 AISI 304 AISI 430 AISI 430 Stainless Steel SORTIMENTETS SAMMENSÆTNING Serien består af Sf 5 modeller af 600 liters køle/fryseskabe med høj kapacitet og effektivitet. Fryserne leveres i forskellige materialer (304 AISI, 430 AISI eller hvidt malet

Læs mere

B L A N K. Den lette tagløsning. scandinavien a/s

B L A N K. Den lette tagløsning. scandinavien a/s B L A N K Den lette tagløsning MetroBond BLANK er et stilrent og elegant kvalitets produkt, der med sin blanke overflade giver et eksklusivt udseende - og det tør vi godt give års garanti på! scandinavien

Læs mere

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Produkter, affald m.v. teknik og miljø Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier i Horsens Kommune Produkter, affald m.v. Regulativet for opbevaring

Læs mere

Modulrum til køl og frys Celltherm

Modulrum til køl og frys Celltherm Modulrum til køl og frys modulrum til køl og frys er et tysk kvalitetsprodukt. Rummene opbygges af sandwich paneler, der er isoleret med CFC- og HFC-frit PUR-skum, der garanterer lave driftsomkostninger.

Læs mere

Industriporte ledhejseporte P rulleporte

Industriporte ledhejseporte P rulleporte Industriporte ledhejseporte rulleporte MakroPro and MakroPro Alu ledhejseporte er en moderne løsning for industri, lagerhuse og værksteder. Solid, driftsikker og varm port Ledhejseporten er produceret

Læs mere