Lagring af farlige medier, inden- og udendørs. Sikker håndtering af farlige medier. Miljøets partner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lagring af farlige medier, inden- og udendørs. Sikker håndtering af farlige medier. Miljøets partner"

Transkript

1 MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED Sikker håndtering af farlige medier OVERHOLDER DU LOVEN? - Råvarer og affald skal opbevares i egnede, lukkede beholdere og være placeret under tag. - Der må ikke være mulighed for, at indholdet kan komme i forbindelse med jord, grundvand, overfladevand eller kloak. - Opsamlingskarret skal mindst kunne rumme indholdet af den største beholder. AS Å MILJØET! Lagring af farlige medier, inden- og udendørs Miljøets partner

2 Vores filosofi til sikker Den der producerer, bærer ansvaret. For kvaliteten af produkterne. For sikkerheden for forbrugere og medarbejdere. For miljøet. For virksomheder med to ansatte eller store koncerner. Utallige virksomheder arbejder med farlige medier hver dag. Med medier, hvis indtrængen i jord, grundvand og atmosfære vil have katastrofale konsekvenser for mennesker og miljø. Hvis det ikke sker med den største omhu, er der store risici. At leve op til det store og voksende ansvar derved har lagring DENIOS i mere end 25 år støttet virksomheder i hele Europa og USA. af farlige medier DENIOS bidrager som producent og leverandør vedvarende til sikkerheden for mennesker og miljø. Vores produkter muliggør både ansvarsbevidst håndtering og lagring af farlige medier. Som innovativ virksomhed, der er fortrolig med samtlige facetter af farligt-gods lagring, har DENIOS stor kompetence til at udvikle individuelle løsninger. 2

3 MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED 4 Nyttigt at vide om lagring af farlige medier Reollagre til farlige medier (uden brandbeskyttelse) 6 Oversigt Basic-Store / Systemcontainere Basic-Store 8 roduktsortiment i overblik 10 Lagring af tromler og IBCer Systemcontainere roduktsortiment i overblik 14 Lagring med naturlig ventilering Lagring af temperaturfølsomme medier 18 Lagring af IBCer 19 Blandet opbevaring af tromler, IBCer og paller 20 Opbevaring af tromler direkte på gitterrist eller paller 22 Liggende tromleopbevaring 23 Levering til kunden Reollagre med brandbeskyttelse 24 Oversigt BMC-S / FBM BMC-S 26 roduktsortiment i overblik FBM 28 roduktsortiment i overblik 30 Brandsikringslager FBM base Walk-in lagre til farlige medier (uden brandbeskyttelse) 34 Oversigt modulcontainere MC-Vario / WHG Modulcontainer MC-Vario 36 roduktsortiment i overblik 38 MC-Vario op til 17 m² lagerplads Modulcontainer WHG 40 roduktsortiment i overblik 42 WHG op til 15 m² lagerplads Walk-in brandsikringslagre BMC 44 roduktsortiment i overblik 47 BMC-S op til 5 m 2 lagerplads 48 BMC-M op til 13 m 2 lagerplads 49 BMC-X op til 22 m 2 lagerplads 50 Tilbehør til farligt-gods lagre 54 Individuelle løsninger 58 roducent-kompetence og knowhow eroxidlager 32 Lagring af organiske peroxider Vores leverancer og serviceydelser sker udelukkende på grundlag af vores generelle salgs- og leveringsbetingelser. Disse findes på Informationerne i denne brochure er udfærdiget efter vores bedste viden og overbevisning. Delvist er de dog baseret på meninger og vurderinger af forfatterne. DENIOS overtager derfor ikke nogen form af ansvar eller garanti for aktualitet, fuldstændighed eller rigtighed. 3

4 Nyttigt at vide om lagring af farlige medier DENIOS din specialist indenfor lagring af farlige medier Som specialist indenfor lagring af farlige medier har DENIOS gennem 25 år udviklet sig til en markedsførende virksomhed. Denne brochure indeholder detaljerede informationer til reollager-systemer, som skelner imellem lagre med og uden brandbeskyttelse. Du får en oversigt over området lagring af farlige medier, tilføjet mange nyttige tips og informationer om lovmæssige krav. Vurdering af fare og risici Enhver virksomhed har pligt til at forbygge og mindske risikoen for ulykker, både hvad angår medarbejdere og sine omgivelser. Der findes mange bekendtgørelser der beskriver disse forhold bl.a. Lov om arbejdsmiljø, kemiske produkter og stoffer, miljøbeskyttelse og tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. DENIOS kan med sine produkter, være med til at sikre virksomheden, medarbejderne og miljøet mod mange af disse farer og risici. Lagring af aggressive og forurenende medier DENIOS har produkter til korrekt lagring af aggressive og forurenende medier. Dette kan f.eks. være lovpligtige opsamlingskar af enten stål, E eller rustfrit stål alt efter mediet. Eller hele systemer til korrekt opbevaring af toksiske og let antændelige medier. Er du i tvivl kontakt DENIOS assiv eller aktiv lagring af farlige medier assiv lagring; er opbevaring af let antændelige medier i godkendte transportbeholdere, der er tæt lukket, ikke bliver åbnet under opbevaringen, og som ikke aftappes eller omhældes mens de står pa lageret. Aktiv lagring; er opbevaring af medier i godkendte beholdere eller flytbare dunke, som kan benyttes til udtagelse, opsamling eller åbnes til andre formål, såsom aftapning. Ventilering For at undgå at der opstår en eksplosiv atmosfære, skal der ved opbevaring af let antændelige medier være en tilstrækkelig ventilering af opbevaringsområdet, lovkrav som både er beskrevet i vejledning fra Arbejdstilsynet og tekniske forskrifter for brandfarlige væsker fra beredskabsstyrelsen. DENIOS tilbyder lagre og skabe, der opfylder ventileringskravene til både passiv og aktiv lagring. Enten naturligt ventilerede lagre til passiv lagring eller mekanisk ventilerede lagre med en luftudskiftning på 5 gange i timen eller mere efter ønske. Ligesom udstyr leveres efter ATEX-retningslinjerne hvor det må være påkrævet. Sikkerhedsafstand ved let antændelige medier Oplag af brandfarlige medier er omfattet af tekniske forskrifter for brandfarlige væsker, bekendtgørelse nr. 28 af 4. januar 2010, når oplaget overstiger 25 oplagsenheder (se databladet / mærkningen på mediet, hvis du er i tvivl). Sikkerhedsafstand kan være helt op til 10 meter til andre bygninger eller oplag alt efter mængderne, såfremt der ikke etableres nogen form for brandsektionering. Ligesom opbevaring i bygning vil kræve en brandsektion som opfylder (R)EI 60 A2-s1,d0 læs evt. om de specifikke krav i Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker, også hvad angår mængder og afstandskrav. DENIOS tilbyder også her egnede depoter, som de eneste i Europa, der er testet og godkendt efter de Europæiske normer. 4

5 MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED Ventilation Isolering Brandbeskyttelse uden ventilation naturlig ventilation teknisk ventilation uden isolering isolering Reollagre Basic Store Basic Store Basic Store Systemcontainere Systemcontainere Systemcontainere ISO Systemcontainere Systemcontainere Systemcontainere ISO Systemcontainere ISO Reollagre med brandbeskyttelse BMC-S BMC-S BMC-S BMC-S BMC-S FBM FBM base FBM plus FBM base FBM plus FBM base FBM plus FBM base FBM plus Walk-in lagre til farlige medier MC-Vario MC-Vario MC-Vario MC-Vario MC-Vario S MC-Vario S MC-Vario ISO MC-Vario ISO MC-Vario ISO WHG WHG WHG WHG WHG WHG S WHG S WHG ISO WHG ISO WHG ISO Walk-in brandsikringslagre BMC BMC BMC BMC BMC 5

6 Reollagre til farlige medier (uden brandbeskyttelse) 3 Basic-Store 3 Systemcontainere Sikker opbevaring af farlige medier DENIOS-reollagre er universelle lagersystemer. Tilpasset i størrelse og mål til forskellige anvendelsesområder, har de mangfoldige muligheder til opbevaring af farlige medier. Specielt når det drejer sig om sikker lagring af større mængder paller, tromler eller IBCer udendørs, er DENIOS-reollagre den optimale løsning til dit formål. Typerne Basic-Store og systemcontainere W er et godt alternativ eller supplement til indendørs lagerarealer, W tilbyder beskyttelse mod tyveri og uautoriseret adgang, W opfylder lovmæssige krav med hensyn til sikkerhed og miljøbeskyttelse. DENIOS-reollagre dine fordele: Det rigtige reollager til ethvert formål variabel, nytteorienteret og godkendt. W egnet til opstilling indendørs og udendørs, W med generel byggetilladelse fra DIBt (tysk institut for byggeteknik), W svarer til lovgivningen for håndtering af grundvandforurenende medier (Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed), W godkendt til lagring af vandforurenende medier, W tilladt til passiv lagring af antændelige væsker (flammepunkt 60 C, karakteriseret med H224, H225 eller H226), W let at vedligeholde, udtagelige gitterriste letter rengøringen af opsamlingskarret og fjernelsen af spildte væsker, W med frihøjde, kan forsynes med palleløfter, Indhold Reollagre til farlige medier (uden brandbeskyttelse) 6 Oversigt Basic-Store / Systemcontainere Basic-Store 8 roduktsortiment i overblik 10 Lagring af tromler og IBCer Systemcontainere roduktsortiment i overblik 14 Lagring med naturlig ventilering Lagring af temperaturfølsomme medier 18 Lagring af IBCer 19 Blandet opbevaring af tromler, IBCer og paller 20 Opbevaring af tromler direkte på gitterrist eller paller 22 Liggende tromleopbevaring 23 Levering til kunden W gennemskubssikring på alle niveauer til sikker forsyning og opbevaring, W låselige porte yder beskyttelse mod tyveri og uautoriseret adgang, W leveres samlet, W krankroge til nem transport af containeren. OVERHOLDER DU LOVEN? - Råvarer og affald skal opbevares i egnede, lukkede beholdere og være placeret under tag. - Der må ikke være mulighed for, at indholdet kan komme i forbindelse med jord, grundvand, overfladevand eller kloak. - Opsamlingskarret skal mindst kunne rumme indholdet af den største beholder. AS Å MILJØET! 6

7 MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED Basic-Store BS 60-2K med skydeporte Systemcontainer 2K 414.O med dobbelt låger 3 Basic-Store nem og sikker lagring Reollagret Basic-Store tilbyder sikkerhed og funktionalitet til et godt prisydelses-forhold. W 6 størrelser med en lagerkapacitet op til 32 tromler eller 8 IBCer. W Udførelse som en- eller tosektions-container med 1 eller 2 lagerniveauer. W Fagbredder op til mm til optimeret lagring af tromler på euro-/kemipaller eller IBCer. W Afstemte faghøjder til lagring af tromler eller IBCer. W Bæreevne pr. fag op til kg. W Forhøjet opsamlingsvolumen op til liter er muligt. W Naturligt ventileret system, også til passiv lagring af antændelige væsker. W Lakering i RAL 5010 (blå) med galvaniserede låger. W Dørvarianter: dobbelt låger eller skydeporte. W Godt pris-ydelses-forhold. 3 Systemcontainere varieret og anvendelsesorienteret lagring En systemcontainer er et effektivt produkt, som findes i mange varianter. W Over 30 størrelser med en lagerkapacitet op til 96 tromler eller 18 IBCer. W 5 forskellig serier, optimeret til lagring af tromler, IBCer eller paller. W Bæreevne pr. fag op til kg. W Specialformater med op til 3 lagerniveauer, specialfaghøjder på forespørgsel, optimal til dit formål. W Dobbelt dybde for at øge kapaciteten på forespørgsel, forsyning fra en side eller fra begge sider. W Udvidelse til containeranlæg muligt. W Opsamlingsvolumen op til 100 % af den samlede mænge muligt. W Containerudførelser til aktiv og passiv lagring af antændelige væsker og til frostfri opbevaring. W Lakering i RAL 5010 (blå) eller RAL 9002 (gråhvid), lakering i andre farver er muligt på forespørgsel. W Dørvarianter: dobbelt låger, rulleporte eller skydeporte. Detaljeret produktbeskrivelse l side 8. Detaljeret produktbeskrivelse l side. 7

8 Basic-Store roduktsortiment i overblik roduktprofil DENIOS har det passende reollager til ethvert formål. Basic-Store tilbyder sikkerhed og funktionalitet ved lagring af farlige medier. Op til 32 tromler eller 8 IBCer lagres i Basic-Store sikkert og i henhold til loven. Serien udmærker sig ved konsekvent standardisering og et godt pris-ydelses-forhold. Den stabile konstruktion sørger for lang levetid. Basic-Store udmærker sig ved høj stabilitet og kvalitet af hele systemet. En stabil stålrammekonstruktion er den konstruktive basis af dette reollager. Containerens beklædning af galvaniserede stålplader beskytter mod vejrlig. Det integrerede opsamlingskar med gitterrist sikrer den nødvendige miljøbeskyttelse, godkendt fra DIBt (tysk institut for byggeteknik). Der findes mange muligheder! Reollagret Basic-Store fås i 6 versioner, tilpasset til lagring af tromler og IBCer. Tromler på euro-/ kemipaller eller IBCer lagres effektiv og pladsbesparende ved hjælp af fagbredder på op til mm. Tilpasset til forskellige dunkstørrelser fås reollagret Basic-Store med forskellige faghøjder, altid kombineret med det rigtige opsamlingsvolumen. Containertyper Udførelsen af Basic-Store retter sig principiel efter antal og størrelse af dunkene. Basic-Store fås i to serier, som skelnes i stående tromleopbevaring og IBC-lagring: W Basic-Store type -D Lagring af tromler på kemi- eller europaller W Basic-Store type -K Lagring af IBCer Serierne fås som en- eller tosektions-container med 1 eller 2 lagerniveauer. W godkendt til lagring af vandforurenende væsker. W Som naturlig ventileret lager også egnet til passiv lagring af antændelige væsker (flammepunkt 60 C, karakteriseret med H224, H225 eller H226). W Ved hjælp af vejrbeskyttede udluftningsåbninger hele vejen rundt opnås den krævede luft udskiftning på mindst 0,4 gange per time. En ventilation er ikke nødvendigt. W Tilslutningsmulighed for potentialudligning for at undgå farlige elektrostatiske opladninger. Vores tip: Ved lagring af antændelige væsker skal der overholdes en sikkerhedsafstand på mindst 10 meter til andre bygninger. Hvis du ikke kan overholde denne sikkerhedsafstand, anbefaler vi vores brandsikringscontainere (brandsikringsklasse REI 60-0). Reollagre med brandbeskyttelse l side 24. Basic-Store BS 30-2D med dobbelt låger Basic-Store BS 30-2K med dobbelt låger 8

9 MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED fås med låselige dobbelt låger eller skydeporte krankroge stabil stålramme som reolkonstruktion integreret gennemskubssikring galvaniserede plader til døre, tag og bagvæg 100 mm frihøjde, kan forsynes med palleløfter godkendt opsamlingskar af stål med korrosionsbeskyttelse fodplade til sikker forankring, monteringssæt følger med ved leveringen vejrbeskyttede udluftningsåbninger hele vejen rundt potentialudligning og jordforbindelse, bruges ved lagring af brandbare væsker orte: Basis-Store udstyres med galvaniserede porte: W En-sektionscontainer: fløjdøre W To-sektionscontainer: skydeporte Dørene er på langsiden af containeren. Dørudførelsen med galvaniserede plader yder en sikker beskyttelse mod vejrlig og har en høj bestandighed mod regn, storm, hagl og sne. Fløjdørene og skydeporte af Basic-Store er låselige. De beskytter dine farlige medier mod tyveri og uautoriseret adgang. dobbelt låger skydeporte 9

10 Lagring af tromler og IBCer Basic Store type -D og type -K Sikker opbevaring af farlige medier i henhold til loven W Basic-Store er et system med naturlig ventilering til lagring af vandforurenende væsker samt passiv lagring af antændelige væsker (karakteriseret med H224, H225, eller H226). W Det todelte opsamlingskar ved to-sektionsudførelsen gør det muligt at opbevare syrer og baser separat i selv samme container. OVERHOLDER DU LOVEN? - Råvarer og affald skal opbevares i egnede, lukkede beholdere og være placeret under tag. - Der må ikke være mulighed for, at indholdet kan komme i forbindelse med jord, grundvand, overfladevand eller kloak. - Opsamlingskarret skal mindst kunne rumme indholdet af den største beholder. AS Å MILJØET! Lagring af farlige medier kan planlægges De mest almindelige farlige medier er antændelige væsker, ætsende medier samt syrer og baser. W Containeren kan forsynes med et tilbehørssæt til lagring af antændelige væsker. Sættet indeholder en jordforbindelse / potentialudligning til at undgå elektrostatisk opladning og et skilt til containeren. W Til lagring af ætsende medier kan containeren udstyres med en E-inliner (kunststofkar). Dermed sikres at opsamlingskarret er modstandsdygtig over for de lagrede medier. Sikkerhed og kvalitet i detaljer Reollagret Basic-Store yder sikkerhed og kvalitet på det højeste niveau. W Med generel byggetilladelse af DIBt (tysk institut for byggeteknik). W Gitterristene svarer til bestemmelserne. W Tæthedsprøve af opsamlingskarret vha. farvegennemtrængnings-proces ifølge DIN EN W Bestandig korrosionsbeskyttelse vha. galvaniserede elementer. W Bæreevne af reollagret: kg/fag. W Beregnet til en snebelastning på s k = 1,25 kn/m². W Beregnet til en vindbelastning med en vindhastighed på q ref = 0,5 kn/m². Basic-Store BS 30-1K med dobbelt låger 10

11 MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED Godkendelsesmærke DIBt GENEREL GODKENDELSE FRA BYGGETILSYNET Basic-Store BS 60-2D med skydeporte, opsamlingsvolumen 2 x 600 liter Basic-Store type -D: Tromlelagring på kemi- eller europaller Type Opbygning Opsamlingsvolumen* [l] IBC Kapacitet K E Tromle Udvendig mål B x D x H [mm] Indvendig mål pr. fag B x D x H [mm] Dobbelt låger Dørvarianter Skydeporte Egenvægt [kg] BS 30-2D x x x x BS 60-2D x x x x Basic-Store Typ -K: Lagring af IBCer Type Opbygning Opsamlingsvolumen* [l] IBC Kapacitet K E Tromle Udvendig mål B x D x H [mm] Indvendig mål pr. fag B x D x H [mm] Dobbelt låger Dørvarianter Skydeporte Egenvægt [kg] BS 30-1K x x x x BS 30-2K x x x x BS 60-1K x x x x BS 60-2K x x x x * Opsamlingsvolumen = samlet volumen minus 30 mm frihøjde. IBC = kubisk tankcontainer à l K = kemipalle til 4 tromler à 200 l E = europalle til 2 tromler à 200 l tromle = tromle à 200 l direkte på gitterrist 11

12 Systemcontainere roduktsortiment i overblik Lagring af farlige medier med system Serien systemcontainer er et mangfoldigt og anvendelsesorienteret produktsortiment til lagring af farligt medier. I mere end 25 år har systemcontainerne opfyldt mangfoldige krav til vores kunder i hele Europa sikker og pålidelig. Systemcontainernes dimensioner er optimeret til lagring af tromler, paller eller IBCer. Modellerne er tilpasset til lagring af forskellige emballager. Kundernes individuelle krav kan også opfyldes med hensyn til lagertemperatur og ventilation. Containerudførelse DENIOS har alle systemcontainere i 2 udførelser: W som standardversion med naturlig ventilation eller W som isoleret version til frostfri lagring. Systemcontainer standard (med naturlig ventilation) l side 14 Systemcontainer ISO (med isolering) l side Høj variabilitet Systemcontainere fås som forskellige modeller. Der kan vælges ud af et stort sortiment, tilpasset til virksomhedens behov. W egnet til opstilling indendørs og udendørs, W en-, to- og tresektionscontainer, W 1-3 lagerniveauer, W enkelt og dobbelt dybde, W lagerkapaciteter op til 96 tromler à 200 liter eller 18 IBCer, W opsamlingsvolumen op til liter, W opsamlingsvolumen op til 100 % af den samlede mænge muligt på forespørgsel, W individuelle løsninger og specielle mål muligt. Systemcontaineren kan tilpasses optimalt til individuelle krav ved hjælp af tilbehørssortimentet. Enkel håndtering W DENIOS systemcontainere leveres samlet. W Frihøjden af containeren (100 mm) muliggør en forsyning ved hjælp af palleløftere. W Ved dobbelt dybde kan containeren forsynes fra begge langsider. W Containeren kan flyttes uden stor besvær takket være krankrogene. DENIOS tilbyder systemcontainere i dobbelt dybde til forsyning fra begge sider.

13 MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED Containertyper Alt efter art og størrelse af emballagen står forskellige containertyper til rådighed. Der kan vælges mellem standard udførelsen (med naturlig ventilation) eller ISO (med isolering). Systemcontainer type -K: Lagering af IBCer l side 18 Systemcontainer type -H: Blandet lagring af tromler, IBCer og paller l side 19 Systemcontainer type -G: Tromleopbevaring direkte på gitterrist l side 20 Systemcontainer type -: Tromleopbevaring på kemi- eller europaller l side 20 Systemcontainer type -A: Liggende tromleopbevaring l side 22 Dørvarianter DENIOS har systemcontainere med forskellige dørvarianter: Uden døre Skydeporte (med lås og lukkecylinder) Dobbelt låger (med lås, lukkecylinder og stormkroge til blokering) Rulleporte (elektrisk) 13

14 Lagring med naturlig ventilering Systemcontainer standard Et system med lang levetid For at tilbyde et stabilt lagersystem med lang levetid, er systemcontainere udført som svejset stålrammekonstruktion. Væg- og tagflader er beklædt med galvaniserede stålplader. En lakering i flere lag med modstandsdygtig kvalitetslak på alle sider med et tykt lag primer garanterer bestandig korrosionsbeskyttelse. Det godkendte opsamlingskar er svejset til rammen og sikrer den nødvendige miljøbeskyttelse. Containere har en generel byggetilladelse af DIBt (tysk institut for byggeteknik). Lagring af farlige medier kan planlægges Til lagring af ætsende medier udstyres containeren med en syrebestandig E inliner (indlægskar af kunststof) eller et kar af rustfrit stål. Sammen med et tilbehørssæt er systemcontainere også egnede til opbevaring af antændelige væsker. Sættet indeholder en jordforbindelse / potentialudligning til montage på selve stedet, til at undgå elektrostatisk opladning og et skilt til containeren. Sikkerhed og kvalitet W Gitterriste svarer til bestemmelserne. W Bestandig korrosionsbeskyttelse vha. galvaniserede elementer. W Tæthedsprøve af opsamlingskarret vha. farvegennemtrængnings-proces ifølge EN W Beregnet til snebelastning på s k = 0,94 kn/m². W Beregnet til en vindbelastning med en vindhastighed på q ref = 0,5 kn/m². Vind- og snebelastninger varierer regionalt. Det er muligt at tilpasse vind- og snebelastningsværdier til regioner med meget sne eller vind. Containerudførelse standard Containerudførelse standard fås for alle DENIOS systemcontainere. W Tilladt til lagring af vandforurenende medier og til passiv lagring af antændelige væsker (karakteriseret med H224, H225 eller H226). W Den krævede luftudskiftning på mindst 0,4 gange til lagring af antændelige væsker opnås ved hjælp af vejrbeskyttede ventileringsåbninger hele vejen rundt. En ekstra ventilering er ikke nødvendigt. W Tilslutningsmulighed for potentialudligning for at undgå farlige elektrostatiske opladninger. W Containeren kan tilpasses til aktiv lagring. Godkendelsesmærke DIBt GENEREL GODKENDELSE FRA BYGGETILSYNET Systemcontainer af typen 2K 514.O med skydeporte 14

15 MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED krankroge stabile lagerniveauer til lagring af tromler og IBCer svejset stålrammekonstruktion væskeindledningsplader gennemskubssikring dobbelt låger, skydeporte eller rulleporte Vores tip: Ved lagring af antændelige væsker skal der overholdes en sikkerhedsafstand på mindst 10 meter til andre bygninger. Hvis du ikke kan overholde denne sikkerhedsafstand, anbefaler vi vores brandsikringscontainere (brandsikringsklasse REI 90). Reollagre med brandbeskyttelse l side 24. kan forsynes med palleløfter godkendt opsamlingskar opfylder alle krav til beskyttelse af vandmiljøet fodplade til sikker forankring, monteringssæt følger med ved leveringen vejrbeskyttede udluftningsåbninger hele vejen rundt Udluftningsåbninger Fodplade til sikker forankring Krankroge 15

16 Lagring af temperaturfølsomme medier Systemcontainer ISO (med isolering) Sikker lagring af temperaturfølsomme medier En pålidelig temperering af varme- eller temperaturfølsomme medier bruges i mange industrielle områder, f. eks. for at beskytte medierne mod negativ temperaturpåvirkning eller temperere tilsætningsstoffer til videreforarbejdelse. Isolerede systemcontainere fra DENIOS bruges først og fremmest til frostfri lagring af temperaturfølsomme medier. Yderligere kan systemerne udstyres med højere varmeydelser, med køleaggregater eller klimaanlæg. Alt efter hvad der er nødvendigt for sikker opbevaring af dine lagermedier DENIOS har altid den rigtige løsning. rofessionelle løsninger for mere effektivitet Ved udviklingen af DENIOS' containere sættes fokus på effektiv energiudnyttelse og høj kvalitet. Der tages også hensyn til kravene af temperaturfølsomme medier, som f. eks. W overholdelse af indstillingsværdien, også ved varierende omgivelsestemperaturer, W jævn varmefordeling indeni containeren, W optimal lufttransport, W ikke brandbare isoleringsmaterialer til lagring af antændelige væsker, W eksplosionsbeskyttelse (som tilbehør). Isoleret konstruktion Det velfungerende konstruktionsprincip af systemcontainerne anvendes også ved den isolerede version. Den stabile og svejsede stålrammekonstruktion beklædes med specialpaneler på alle sider. Ved lagring af ikke antændelige væsker anvendes U-paneler (byggematerialeklasse B). Når der skal lagres antændelige væsker, bruges ikke brandbare mineralfiberplader (byggematerialeklasse A) i henhold til loven. Vægisoleringen af systemcontaineren beskytter mod energitab ved lagring af tempereret eller frostfri lagring. Containerudførelse ISO Containerudførelse ISO fås for alle DENIOS systemcontainere. W Isoleret udførelse til lagring af temperaturfølsomme medier. W Tilladt til lagring af vandforurenende medier samt til passiv og aktiv lagring af antændelige væsker (flammepunkt 60 C, karakteriseret med H224, H225 eller H226). W Med effektiv isolering af dobbelt-væggede U- eller mineralfiberplader. W Med el-opvarmning. Godkendelsesmærke DIBt GENEREL GODKENDELSE FRA BYGGETILSYNET Systemcontainer 2G 314.ISO med integreret el-ripperørsopvarmning og isolering af mineralfiberplader (byggematerialeklasse A).

17 MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED krankroge gennemskubssikring stabile lagerniveauer til lagring af tromler og IBCer effektiv isolering, isoleringspaneler fyldt med U-hårdskum eller mineraluld forside med isolerede dobbelt låger, skydeporte eller rulleporte svejset stålrammekonstruktion fodplade til sikker forankring, monteringssæt følger med ved leveringen ripperørsopvarmning, ved to-sektions containere med yderligere luftstyring til optimal luft- / varmefordeling godkendt opsamlingskar udluftningsventilator til lagring af antændelige væsker med frihøjde, kan forsynes med palleløfter U-paneler W Sandwichelementer med en kerne af polyurethan-skum (UR) og beklædt med stål. W Meget høj isolering mod varme / kulde. W Materialetykkelse 50 mm, byggematerialeklasse B, K = 0,47 W/(m²K). Mineraluld-paneler W Sandwichelementer med en kerne af mineraluld og beklædt med stål. W DIBt-godkendelse. W Høj isolering og bestandighed, fremragende brandbeskyttelse (EI 30-EI 0). W Materialetykkelse 50 mm, byggematerialeklasse A, ikke brandbar, K = 0,78 W/(m²K). W Materialetykkelse 100 mm, byggematerialeklasse A, ikke brandbar, K = 0,42 W/(m²K). Opvarmningssystemer Alle opvarmningssystemer er egnede til frostfri lagring (-15 C udenfor, +5 C indenfor). Systemcontaineren ISO er udstyret med en el-ripperørsopvarmning. Ved to-sektions containere med yderligere luftstyring til optimal luft- / varmefordeling. Opvarmningssystemer med varmt vand, varmt olie eller damp fås på forespørgsel. Vægisolering af U-skum (byggematerialeklasse B) Vægisolering af mineraluld (byggematerialeklasse A) Ripperørsvarmeapparat 17

18 Lagring af IBCer Systemcontainer type -K Optimal opbevaring af IBCer Systemcontaineren type -K er egnet til lagring af IBCer. Den indvendige faghøjde på mm er specielt tilpasset til opbevaring af IBCer. Faghøjder på mm (containere med et lagerniveau) muliggør desuden opbevaring af højere beholdere samt beholdere med tappearmaturer. Naturligvis kan der også opbevares tromler eller paller direkte på de galvaniserede gitterriste. Tekniske detaljer W maks. lagerkapacitet 18 IBCer W op til 2 lagerniveauer, W containerbredde op til 7 m, W fagbredder fra eller mm, W forside med dobbelt låger, rulleporte eller skydeporte, W bæreevne af gitterristen: kg/m². Systemcontainer 2K 714.O med skydeporte Systemcontainer type -K: Lagring af IBCer Type Opbygning Opsamlingsvolumen* [l] Kapacitet Udvendig mål** Indvendig mål pr. fag Dørvarianter B x D x H B x D x H IBC K E Tromle [mm] [mm] Dobbelt låger Skydeporte Rulleporte Egenvægt [kg] 1K x x x x K x x x x K x x x x K x x x x K 414*** x x x x K x x x x K x x x x K 514*** x x x x K x x x x K x x x x K 714*** x x x x * Opsamlingsvolumen = samlet volumen minus 30 mm frihøjde. ** Isoleret systemcontainer: afvigende udvendig mål ***delt levering, montering på selve stedet IBC = kubisk tankcontainer à l K = kemipalle til 4 tromler à 200 l E = europalle til 2 tromler à 200 l tromle = tromle à 200 l direkte på gitterrist 18

19 MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED Blandet opbevaring af tromler, IBCer og paller Systemcontainer type -H Variabilitet ved opbevaring af forskellige emballager Systemcontaineren -H er egnet til variabel lagring. Containerens konstruktion er specielt tilpasset til lagring af tromler, IBCer og paller. Fagbredder fra mm og faghøjder fra mm muliggør en fleksibel opstilling af emballagerne. Tekniske detaljer W maks. lagerkapacitet 72 tromler eller 18 IBCer, W op til 2 lagerniveauer, W containerbredde op til m, W fagbredde mm, W forside med fløjdøre, rullelåger eller skydeporte, W bæreevne af gitterristen: kg/m². Systemcontainer 2H 14.O med skydeporte, efter kundens ønske med et opsamlingsvolumen på 50 % af den samlede lagervolumen Systemcontainer type -H: Blandet opbevaring af tromler, IBCer og paller Type Opbygning Opsamlingsvolumen* [l] IBC Kapacitet K E Tromle Udvendig mål** B x D x H [mm] Indvendig mål pr. fag B x D x H [mm] Dobbelt låger Dørvarianter Skydeporte Rulleporte Egenvægt [kg] 2H x x x x H x x x x H 14*** x x x x * Opsamlingsvolumen = samlet volumen minus 30 mm frihøjde. ** Isoleret systemcontainer: afvigende udvendig mål ***delt levering, montering på selve stedet IBC = kubisk tankcontainer à l K = kemipalle til 4 tromler à 200 l E = europalle til 2 tromler à 200 l tromle = tromle à 200 l direkte på gitterrist 19

20 Opbevaring af tromler direkte på gitterrist eller paller Systemcontainer type -G og type - Effektiv lagring af tromler eller paller Til lagring af tromler anbefaler vi systemcontainere af typer -G og -. Den indvendige faghøjde er mm ved begge containertyper (container med et lagerniveau: mm) og har tilstrækkelig plads til tromler, de tilsvarende paller og det nødvendige spillerum til forsyningen. Mange valgmuligheder: W maks. lagerkapacitet 96 tromler, W op til 3 lagerniveauer ovenpå hinanden, W containerbredde op til m, W fagbredder fra eller mm, W forskellige dybder til forsyning fra en eller begge sider, W forside med fløjdøre, rullelåger eller skydeporte, W bæreevne: kg/m². Systemcontainer 2G 314.O med dobbelt låger Systemcontaineren type -G er specielt afstemt til lagring af stående tromler. Ved en fagbredde på mm står der 5 tromler pr. fag direkte på gitteristen i to rækker ved siden af hinanden. Hvis der skal lagres tromler på euro- eller kemipaller, er systemcontaineren type - den rigtige. Den har fagbredder fra mm for at lagre 3 kemi- eller 4 europaller ved siden af hinanden. Systemcontainer O med skydeporte 20

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0.

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0. Denios ApS Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Henrik Ohm 2012-02-22 Sag: RE12042 Init.: MSJ/CSH E-mail: msj@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61201361 Vedr.: Anvendelse af brandsikre lagre Efter henvendelse fra Henrik

Læs mere

»Termoteknik«opvarmning afkøling temperering smeltning tørring MILJØBESKYTTELSE OG SIKKERHED

»Termoteknik«opvarmning afkøling temperering smeltning tørring MILJØBESKYTTELSE OG SIKKERHED »Termoteknik«opvarmning afkøling temperering smeltning tørring MILJØBESKYTTELSE OG SIKKERHED » Tempererer præcist - DENIOS sørger for optimal temperatur af stoffer og materialer«varmekammer type 34-2 med

Læs mere

Modulrum til køl og frys Celltherm

Modulrum til køl og frys Celltherm Modulrum til køl og frys Moderne og fleksibel produktionsteknologi I mere end 30 år har navnet stået for høj tysk kvalitet inden for køle- og fryserum. Som en af de førende europæiske producenter er kendt

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Få plads til mere med. Linkstor reoler

Få plads til mere med. Linkstor reoler Få plads til mere med Linkstor reoler Muligheder ud over det sædvanlige: fleksibilitet Linkstor er det bærende reolsystem i en lang række løsninger, der er specielt tilpasset individuelle krav til opbevaring.

Læs mere

ARKAS. Stål- og branddøre Brandskydeporte og Glaspartier i stål. Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier D Ø R E O G P O R T E

ARKAS. Stål- og branddøre Brandskydeporte og Glaspartier i stål. Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier D Ø R E O G P O R T E Stål- og brand Brandskydeporte og Glaspartier i stål ARKAS D Ø R E O G P O R T E Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier Uklassificerede Brand Lyd Indbrudshindrende Røntgen Glaspartier

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering L E D H E J S E P O R T T I L G A R A G E R _ Made by Hörmann 5^P 5^P 5^P { P Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen Flot design til nybyggeri og renovering Sikkerhed

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Teknisk isolering Udgave 7 / 2014 & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Moderne isolering har et navn Historien bag det succesfulde foretagende, Sager AG, er tæt forbundet med nutiden. Det hele

Læs mere

A Member of the Constructor Group GRENREOL. Justerbart lagersystem til langgods

A Member of the Constructor Group GRENREOL. Justerbart lagersystem til langgods A Member of the Constructor Group GRENREOL Justerbart lagersystem til langgods Grenreol: Justerbart lagersystem til langgods "Uanset om det er plasticrør, trævarer eller metalstænger - grenreoler er ideelt

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Solfanger. FIN Made in Germany

Solfanger. FIN Made in Germany Solfanger FIN Made in Germany Solfangere Made in Germany Førende teknologi Made in Germany fordi kun det bedste er godt nok! Solar Technologie Internationals (STI) højtydende plan solfangere er baseret

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Stålbygninger. www.llentab.dk

Stålbygninger. www.llentab.dk Stålbygninger www.llentab.dk Velkommen til LLENTAB! LLENTAB har leveret stålbygninger i næsten 35 år. I den tid har vi leveret over 7.000 stålbygninger i Sverige og Europa. Det faktum, at vi selv styrer

Læs mere

En helstøbt løsning til industrien - tanke og siloer i vedligeholdelsesfri glasfiberarmeret polyester

En helstøbt løsning til industrien - tanke og siloer i vedligeholdelsesfri glasfiberarmeret polyester En helstøbt løsning til ustrien - tanke og siloer i vedligeholdelsesfri glasfiberarmeret polyester Foto: Gropa /S, Horsens Når logistik, volumen og økonomi skal gå op i en højere enhed TUNETNKENS siloer

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

fleksible forbindelser ekspansionsbælge spjæld Bording Bellows AS Kvalitetshåndværk

fleksible forbindelser ekspansionsbælge spjæld Bording Bellows AS Kvalitetshåndværk fleksible forbindelser ekspansionsbælge spjæld Bording Bellows AS Kvalitetshåndværk 2 Bording Bellows AS Bording Bellows arbejder med ekspansionsbælge til mange forskellige formål. Her ses samling af komplet

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Automatiske svingdøre

Automatiske svingdøre Automatiske svingdøre Kvaliteten er vores drivkraft I samarbejde med vor pålidelige partnere producerer TORMAX verden over automatiske døråbnere til mange forskellige anvendelsesområder. Døranlæggets

Læs mere

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer Rengøringsteknik Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner Til ratione l rengøring af store arealer Fejemaskiner med sæde og en kapacitet på op til 16.200 m²/t Sweepmaster 1200 / 1500 RH Bedre fejning,

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

Baumuster geprüft. ISO-Ledhejseporte RT 110

Baumuster geprüft. ISO-Ledhejseporte RT 110 Baumuster geprüft ISO-Ledhejseporte RT 110 I N T E R I O R P R O C E S S E X T E R I O R S E R V I C E Alt-i-et design: Moderne portkoncept høj kvalitet optimal funktion omfattende farvemuligheder perfekt

Læs mere

Elektrokirurgiske penne

Elektrokirurgiske penne Elektrokirurgiske penne Drevet af sikkerhed. Fokuseret på kvalitet. elektrokirurgiske penne Vælg sterile penne med trykknap og vippekontakt. Pennene er tilgængelige alene eller sammen med et hylster for

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

DynamicRoll / selvreparerende hurtig rulleporte. www.nordic-systems.dk

DynamicRoll / selvreparerende hurtig rulleporte. www.nordic-systems.dk DynamicRoll / selvreparerende hurtig rulleporte www.nordic-systems.dk DynamicRoll Selvreparerende hurtig rulleporte DynamicRoll er en hurtig rulleport med fleksibel portdug er designet for anvendelse i

Læs mere

KVALITET. Hejseporte til industri og landbrug. Garageporte - model Classic og Rustic. Garageporte - mahogni. Specialporte - efter ønske og behov

KVALITET. Hejseporte til industri og landbrug. Garageporte - model Classic og Rustic. Garageporte - mahogni. Specialporte - efter ønske og behov KVALITET fra din håndværker Hejseporte til industri og landbrug Garageporte - model Classic og Rustic Garageporte - mahogni Specialporte - efter ønske og behov v/bjarne Rasmussen Stubberupvej 18 DK-8723

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg.

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg. Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder Et sikkert valg. Weishaupt højeffektiv væske/vand varmepumpe En kapacitet i kompaktformat Den højeffektive

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

KLIMAPAVILLONER FRA DANBOX FORØGER KAPACITETEN LYNHURTIGT TIL LAVESTE PRIS

KLIMAPAVILLONER FRA DANBOX FORØGER KAPACITETEN LYNHURTIGT TIL LAVESTE PRIS KLIMAPAVILLONER FRA DANBOX FORØGER KAPACITETEN LYNHURTIGT TIL LAVESTE PRIS Nem, billig og komplet løsning Aldrig før har det været så hurtigt, nemt og billigt at udvide din fravænningsstald med 72 m 2

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2 Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld www.air2trust.com Primære egenskaber Nye testede brandsikringsprodukter WH25 seriens runde brandspjæld giver maksimal beskyttelse ved at forhindre brand i at sprede

Læs mere

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse Materiale og konstruktionsbeskrivelse 2014 Generelt om konstruktion og materialer Alle MONSTRUMs legeredskaber er konstrueret af tømmer i miljøvenlig, PEFC certificeret, gennemimprægneret, nordisk SUPERWOOD,

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

På forkant med indeklimaet

På forkant med indeklimaet På forkant med indeklimaet Strålevarme -Kølelofter - Kølebafler - Lay-Inn System - Akustiklofter Økonomisk, Hurtigtvirkende, Miljørigtigt og Installationsvenligt.. Vi leverer varme - behagelig varme -

Læs mere

1ÅRS GARANTI. et nyt subbrand fra Gram Commercial, der tilbyder KØL OG FRYS AF HØJ KVALITET TIL ATTRAKTIVE PRISER

1ÅRS GARANTI. et nyt subbrand fra Gram Commercial, der tilbyder KØL OG FRYS AF HØJ KVALITET TIL ATTRAKTIVE PRISER 1ÅRS GARANTI et nyt subbrand fra Gram Commercial, der tilbyder KØL OG FRYS AF HØJ KVALITET TIL ATTRAKTIVE PRISER Lige i hjertet til det I en travl hverdag i det professionelle køkken er det vigtigt at

Læs mere

Gode råd - Om arbejde med mineraluld

Gode råd - Om arbejde med mineraluld Gode råd - Om arbejde med mineraluld Vejledningen er udarbejdet af Saint Gobain Isover, Paroc og Rockwool MBR - Gode råd Denne vejledning giver nogle få - men vigtige råd om arbejde med mineraluld. Følges

Læs mere

AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser

AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser Væg racks Micro racks Gulv racks PC Væg racks PC Gulv racks Server racks AM-Rack Din foretrukne leverandør af 10 og 19 tommer racks

Læs mere

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling AquaCoat En nyhed i overfladebehandling Her er beviset: Fantastisk holdbarhed AquaCoats helt enestående holdbarhed og evne til at beskytte mod korrosion er blevet testet igen og igen af uafhængige testinstitutter.

Læs mere

ULTIMATE Tech isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer

ULTIMATE Tech isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer The logotype Le lo Det er lettere at isolere med ISOVER 2 Tænk fremadrettet på isolering Termisk isolering bliver stadig vigtigere, når der

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

PRÆISOLEREDE RØR. Uponor præisolerede rør - nu endnu bedre isoleret. Mere end 10% forbedret isoleringsevne. Nyt isoleringsmateriale

PRÆISOLEREDE RØR. Uponor præisolerede rør - nu endnu bedre isoleret. Mere end 10% forbedret isoleringsevne. Nyt isoleringsmateriale PRÆISOLEREDE RØR Uponor præisolerede rør - nu endnu bedre isoleret Mere end 10% forbedret isoleringsevne Nyt isoleringsmateriale 03 2011 Endnu bedre end før - Uponor præisolerede rør nu med forbedret termisk

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Q-4 KATALOG. Skabe Bænke Garderobeskabe Arbejdsborde Filebænke Værkstedsvogne Værktøjsskabe Bilindretning

Q-4 KATALOG. Skabe Bænke Garderobeskabe Arbejdsborde Filebænke Værkstedsvogne Værktøjsskabe Bilindretning Q-4 KATALOG Skabe Bænke Garderobeskabe Arbejdsborde Filebænke Værkstedsvogne Værktøjsskabe Bilindretning Q-4 GARDEROBESKABE, BÆNKE Garderobeskab GS2 Helstålskonstruktion af 0.7 0.8 stålplade Udluftningshuller

Læs mere

PRODUKT KATALOG - KISTE HÅNDTERING UDVIKLING AF INNOVATIVE LØSNINGER

PRODUKT KATALOG - KISTE HÅNDTERING UDVIKLING AF INNOVATIVE LØSNINGER PRODUKT KATALOG - KISTE HÅNDTERING UDVIKLING AF INNOVATIVE LØSNINGER KREMATORIE OG KAPEL Indholdsfortegnelse KREMATORIE PRODUKTER...3 KAPEL PRODUKTER...8 SELVKØRENDE KISTEVOGN...4 AUTOMATISK KATAFALK...9

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Finnforest Spruce den stærke allround plade

Finnforest Spruce den stærke allround plade Finnforest Spruce den stærke allround plade Finnforest Spruce allround pladen til dansk byggeri Finnforest Spruce er en krydsfinerplade af høj kvalitet til indvendig og udvendig anvendelse i byggeriet.

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

BRAND BESKYTTELSES SYSTEM

BRAND BESKYTTELSES SYSTEM BRAND BESKYTTELSES SYSTEM BRANDBESKYTTENDE TÆTNINGER GIVER ØGET SIKKERHED Løsninger til dine behov Leder du efter en brandbarriere, som er både effektiv og nem at anvende? Obex brandbeskyttelses-systemer

Læs mere

A Member of the Constructor Group P90 PALLEREOL. Alsidig reolløsning til statisk og dynamisk opbevaring af paller

A Member of the Constructor Group P90 PALLEREOL. Alsidig reolløsning til statisk og dynamisk opbevaring af paller A Member of the Constructor Group P90 PALLEREOL Alsidig reolløsning til statisk og dynamisk opbevaring af paller P90 Pallereol P90 pallereol Vi tager kvalitet og effektivitet til nye højder 02 Indeks ISO-certificeret

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

mobil, praktisk, billig

mobil, praktisk, billig mobil, praktisk, billig Sådan fungerer det: til individuelle hytter, som følger det testede Igloo Veranda koncept. Igloerne og overdækningen flyttes. for ca. 2 x 5 enkelthytter og deres respektive løbegårde

Læs mere

Salg og udlejning af containere

Salg og udlejning af containere Salg og udlejning af containere SKIBSCONTAINERE NYE/SECOND HAND/ONE WAY KØLE- & FRYSECONTAINERE KONTOR- & MANDSKAB MILJØCONTAINERE LAGERCONTAINERE ISOLEREDE CONTAINERE Danmarks største udvalg i mini 10

Læs mere

mere end blot varme og sikkerhed...

mere end blot varme og sikkerhed... SKORSTENSSYSTEMER SKORSTENSSYSTEMER NIKO mere end blot varme og sikkerhed... NIKO skorstenssystemer er designet og fremstillet i overensstemmelse med de nyeste standarder inden for bortledning af røg og

Læs mere

Hörmann motorer og styringer

Hörmann motorer og styringer Hörmann motorer og styringer til industri-ledhejseporte i serie 40 Udvikling, produktion, salg, service. Én leverandør til det hele. De stærke motorer Samme pris for alle motorer 400V/230V! Smidigere gang

Læs mere

10% større dækflade 10% lettere montage

10% større dækflade 10% lettere montage 10% større dækflade 10% lettere montage DIAMANT TAgprofIl www.gerardroofs.eu EN VIRKsOMhED For over 50 år siden producerede Lou Fisher fra New Zealand verdens første pressede metaltag med stengranulat

Læs mere

Plads til kreativitet

Plads til kreativitet Håndarbejde Plads til kreativitet Håndarbejde er et fag, hvor behovet for velindrettede skabe til opbevaring er stort. ST Skoleinventar A/S har flere modeller af sakse-, sy- og garnskabe samt standard

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

Praktiske og solide produkter

Praktiske og solide produkter Plast Praktiske og solide produkter Vore plastprodukter omfatter alt fra kasser i genbrugsmateriale til bokse, plastpaller og bigboxe. Sortimentet leveres i flere farver. Konstrueret for maksimal styrke

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

Flexi Element. den funktionelle kassedisk

Flexi Element. den funktionelle kassedisk den funktionelle kassedisk 2010 lever til fulde op til sit navn med en fleksibel indretning og opbygning samt anvendelsesmuligheder i vidt forskellige brancher. Kort sagt får du med en kassedisk, der præcis

Læs mere

SVEJSEKABINER. Kontakt Geovent for oplysninger og priser.

SVEJSEKABINER. Kontakt Geovent for oplysninger og priser. Svejsekabiner SVEJSEKABINER GEOVENT leverer kundetilpassede svejsekabiner, svejsevægge/afskærmning og støjdæmpning som f.eks svejseøer eller kabiner. Det kan være enkle vægge af forskellige typer plade

Læs mere

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 PAROC Hvac Fire Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Teknisk Isolering November 2013 Indhold Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat Cirkulær kanal...

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Folderen giver en kort introduktion til reglerne ved transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie,

Læs mere

Garageporte. ledhejseporte rulleporte vippeporte

Garageporte. ledhejseporte rulleporte vippeporte Garageporte ledhejseporte rulleporte vippeporte Praktisk løsning Ledhejseporten er installeret direkte bag indkørslens åbning og på grund af den lodrette åbning og vinkelrette glidning af elementerne optager

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

Det er KÖNIG, der står bag!

Det er KÖNIG, der står bag! Løsninger, der opfylder de højeste krav Det er KÖNIG, der står bag! Korrosionsbeskyttelsesløsninger, der dækker Deres individuelle behov Korrosionsbeskyttelsessystem C3 Korrosionsbeskyttelsessystem C5

Læs mere

Sidefoldeport af stål

Sidefoldeport af stål Sidefoldeport af stål EABs manuelle og eldrevne sidefoldeporte af varmgalvaniseret stål, er af meget høj klasse, takket være den kvalitetsbevidsthed og viden som kendetegner hele kæden, fra tegning til

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Nytænkte løsninger til byggeindustrien

Nytænkte løsninger til byggeindustrien Nytænkte løsninger til byggeindustrien by Levering til aftalt tid og pris UPFRONT SOLUTIONS er unikke og nytænkte boligog konstruktionsløsninger til nybyggeri og renovering af eksisterende byggeri. Produktserien

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader rbejdsvenligt Lys fskærmning af solindfald spiller en vigtig rolle i

Læs mere

Innovation til energi-rigtige facadelementer Schöck ComBAR Thermoanker

Innovation til energi-rigtige facadelementer Schöck ComBAR Thermoanker Innovation til energi-rigtige facadelementer Schöck ComBAR Thermoanker Den prisbelønnede Schöck ComBAR Thermoanker Økonomisk fordelagtig og nem at installere En økonomisk god løsning til elementfabrikker

Læs mere

Stenca Trading. Penetration Seals Den optimale form for brandbeskyttelse

Stenca Trading. Penetration Seals Den optimale form for brandbeskyttelse Penetration Seals Den optimale form for brandbeskyttelse Penetration Seal / et fleksibelt passiv brandsikringssystem. Stenca Penetration Seals er udviklet og testet for at imødegå de nyeste standarder

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Til nyanlæg og reparationer Universelle rørsamlinger Godkendte løsninger edre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax:

Læs mere

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1.

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Kun til erhvervsmæssigt brug. I-systemdatablad nr. DK / SYS_PT950.8 / 00 An Axalta Coating Systems Brand

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene GRUNDFOS MQ GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene BRUGERVENLIG BETJENING Kompakt og sammenbygget enhed, der er udviklet specielt til

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere