Lagring af farlige medier, inden- og udendørs. Sikker håndtering af farlige medier. Miljøets partner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lagring af farlige medier, inden- og udendørs. Sikker håndtering af farlige medier. Miljøets partner"

Transkript

1 MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED Sikker håndtering af farlige medier OVERHOLDER DU LOVEN? - Råvarer og affald skal opbevares i egnede, lukkede beholdere og være placeret under tag. - Der må ikke være mulighed for, at indholdet kan komme i forbindelse med jord, grundvand, overfladevand eller kloak. - Opsamlingskarret skal mindst kunne rumme indholdet af den største beholder. AS Å MILJØET! Lagring af farlige medier, inden- og udendørs Miljøets partner

2 Vores filosofi til sikker Den der producerer, bærer ansvaret. For kvaliteten af produkterne. For sikkerheden for forbrugere og medarbejdere. For miljøet. For virksomheder med to ansatte eller store koncerner. Utallige virksomheder arbejder med farlige medier hver dag. Med medier, hvis indtrængen i jord, grundvand og atmosfære vil have katastrofale konsekvenser for mennesker og miljø. Hvis det ikke sker med den største omhu, er der store risici. At leve op til det store og voksende ansvar derved har lagring DENIOS i mere end 25 år støttet virksomheder i hele Europa og USA. af farlige medier DENIOS bidrager som producent og leverandør vedvarende til sikkerheden for mennesker og miljø. Vores produkter muliggør både ansvarsbevidst håndtering og lagring af farlige medier. Som innovativ virksomhed, der er fortrolig med samtlige facetter af farligt-gods lagring, har DENIOS stor kompetence til at udvikle individuelle løsninger. 2

3 MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED 4 Nyttigt at vide om lagring af farlige medier Reollagre til farlige medier (uden brandbeskyttelse) 6 Oversigt Basic-Store / Systemcontainere Basic-Store 8 roduktsortiment i overblik 10 Lagring af tromler og IBCer Systemcontainere roduktsortiment i overblik 14 Lagring med naturlig ventilering Lagring af temperaturfølsomme medier 18 Lagring af IBCer 19 Blandet opbevaring af tromler, IBCer og paller 20 Opbevaring af tromler direkte på gitterrist eller paller 22 Liggende tromleopbevaring 23 Levering til kunden Reollagre med brandbeskyttelse 24 Oversigt BMC-S / FBM BMC-S 26 roduktsortiment i overblik FBM 28 roduktsortiment i overblik 30 Brandsikringslager FBM base Walk-in lagre til farlige medier (uden brandbeskyttelse) 34 Oversigt modulcontainere MC-Vario / WHG Modulcontainer MC-Vario 36 roduktsortiment i overblik 38 MC-Vario op til 17 m² lagerplads Modulcontainer WHG 40 roduktsortiment i overblik 42 WHG op til 15 m² lagerplads Walk-in brandsikringslagre BMC 44 roduktsortiment i overblik 47 BMC-S op til 5 m 2 lagerplads 48 BMC-M op til 13 m 2 lagerplads 49 BMC-X op til 22 m 2 lagerplads 50 Tilbehør til farligt-gods lagre 54 Individuelle løsninger 58 roducent-kompetence og knowhow eroxidlager 32 Lagring af organiske peroxider Vores leverancer og serviceydelser sker udelukkende på grundlag af vores generelle salgs- og leveringsbetingelser. Disse findes på Informationerne i denne brochure er udfærdiget efter vores bedste viden og overbevisning. Delvist er de dog baseret på meninger og vurderinger af forfatterne. DENIOS overtager derfor ikke nogen form af ansvar eller garanti for aktualitet, fuldstændighed eller rigtighed. 3

4 Nyttigt at vide om lagring af farlige medier DENIOS din specialist indenfor lagring af farlige medier Som specialist indenfor lagring af farlige medier har DENIOS gennem 25 år udviklet sig til en markedsførende virksomhed. Denne brochure indeholder detaljerede informationer til reollager-systemer, som skelner imellem lagre med og uden brandbeskyttelse. Du får en oversigt over området lagring af farlige medier, tilføjet mange nyttige tips og informationer om lovmæssige krav. Vurdering af fare og risici Enhver virksomhed har pligt til at forbygge og mindske risikoen for ulykker, både hvad angår medarbejdere og sine omgivelser. Der findes mange bekendtgørelser der beskriver disse forhold bl.a. Lov om arbejdsmiljø, kemiske produkter og stoffer, miljøbeskyttelse og tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. DENIOS kan med sine produkter, være med til at sikre virksomheden, medarbejderne og miljøet mod mange af disse farer og risici. Lagring af aggressive og forurenende medier DENIOS har produkter til korrekt lagring af aggressive og forurenende medier. Dette kan f.eks. være lovpligtige opsamlingskar af enten stål, E eller rustfrit stål alt efter mediet. Eller hele systemer til korrekt opbevaring af toksiske og let antændelige medier. Er du i tvivl kontakt DENIOS assiv eller aktiv lagring af farlige medier assiv lagring; er opbevaring af let antændelige medier i godkendte transportbeholdere, der er tæt lukket, ikke bliver åbnet under opbevaringen, og som ikke aftappes eller omhældes mens de står pa lageret. Aktiv lagring; er opbevaring af medier i godkendte beholdere eller flytbare dunke, som kan benyttes til udtagelse, opsamling eller åbnes til andre formål, såsom aftapning. Ventilering For at undgå at der opstår en eksplosiv atmosfære, skal der ved opbevaring af let antændelige medier være en tilstrækkelig ventilering af opbevaringsområdet, lovkrav som både er beskrevet i vejledning fra Arbejdstilsynet og tekniske forskrifter for brandfarlige væsker fra beredskabsstyrelsen. DENIOS tilbyder lagre og skabe, der opfylder ventileringskravene til både passiv og aktiv lagring. Enten naturligt ventilerede lagre til passiv lagring eller mekanisk ventilerede lagre med en luftudskiftning på 5 gange i timen eller mere efter ønske. Ligesom udstyr leveres efter ATEX-retningslinjerne hvor det må være påkrævet. Sikkerhedsafstand ved let antændelige medier Oplag af brandfarlige medier er omfattet af tekniske forskrifter for brandfarlige væsker, bekendtgørelse nr. 28 af 4. januar 2010, når oplaget overstiger 25 oplagsenheder (se databladet / mærkningen på mediet, hvis du er i tvivl). Sikkerhedsafstand kan være helt op til 10 meter til andre bygninger eller oplag alt efter mængderne, såfremt der ikke etableres nogen form for brandsektionering. Ligesom opbevaring i bygning vil kræve en brandsektion som opfylder (R)EI 60 A2-s1,d0 læs evt. om de specifikke krav i Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker, også hvad angår mængder og afstandskrav. DENIOS tilbyder også her egnede depoter, som de eneste i Europa, der er testet og godkendt efter de Europæiske normer. 4

5 MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED Ventilation Isolering Brandbeskyttelse uden ventilation naturlig ventilation teknisk ventilation uden isolering isolering Reollagre Basic Store Basic Store Basic Store Systemcontainere Systemcontainere Systemcontainere ISO Systemcontainere Systemcontainere Systemcontainere ISO Systemcontainere ISO Reollagre med brandbeskyttelse BMC-S BMC-S BMC-S BMC-S BMC-S FBM FBM base FBM plus FBM base FBM plus FBM base FBM plus FBM base FBM plus Walk-in lagre til farlige medier MC-Vario MC-Vario MC-Vario MC-Vario MC-Vario S MC-Vario S MC-Vario ISO MC-Vario ISO MC-Vario ISO WHG WHG WHG WHG WHG WHG S WHG S WHG ISO WHG ISO WHG ISO Walk-in brandsikringslagre BMC BMC BMC BMC BMC 5

6 Reollagre til farlige medier (uden brandbeskyttelse) 3 Basic-Store 3 Systemcontainere Sikker opbevaring af farlige medier DENIOS-reollagre er universelle lagersystemer. Tilpasset i størrelse og mål til forskellige anvendelsesområder, har de mangfoldige muligheder til opbevaring af farlige medier. Specielt når det drejer sig om sikker lagring af større mængder paller, tromler eller IBCer udendørs, er DENIOS-reollagre den optimale løsning til dit formål. Typerne Basic-Store og systemcontainere W er et godt alternativ eller supplement til indendørs lagerarealer, W tilbyder beskyttelse mod tyveri og uautoriseret adgang, W opfylder lovmæssige krav med hensyn til sikkerhed og miljøbeskyttelse. DENIOS-reollagre dine fordele: Det rigtige reollager til ethvert formål variabel, nytteorienteret og godkendt. W egnet til opstilling indendørs og udendørs, W med generel byggetilladelse fra DIBt (tysk institut for byggeteknik), W svarer til lovgivningen for håndtering af grundvandforurenende medier (Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed), W godkendt til lagring af vandforurenende medier, W tilladt til passiv lagring af antændelige væsker (flammepunkt 60 C, karakteriseret med H224, H225 eller H226), W let at vedligeholde, udtagelige gitterriste letter rengøringen af opsamlingskarret og fjernelsen af spildte væsker, W med frihøjde, kan forsynes med palleløfter, Indhold Reollagre til farlige medier (uden brandbeskyttelse) 6 Oversigt Basic-Store / Systemcontainere Basic-Store 8 roduktsortiment i overblik 10 Lagring af tromler og IBCer Systemcontainere roduktsortiment i overblik 14 Lagring med naturlig ventilering Lagring af temperaturfølsomme medier 18 Lagring af IBCer 19 Blandet opbevaring af tromler, IBCer og paller 20 Opbevaring af tromler direkte på gitterrist eller paller 22 Liggende tromleopbevaring 23 Levering til kunden W gennemskubssikring på alle niveauer til sikker forsyning og opbevaring, W låselige porte yder beskyttelse mod tyveri og uautoriseret adgang, W leveres samlet, W krankroge til nem transport af containeren. OVERHOLDER DU LOVEN? - Råvarer og affald skal opbevares i egnede, lukkede beholdere og være placeret under tag. - Der må ikke være mulighed for, at indholdet kan komme i forbindelse med jord, grundvand, overfladevand eller kloak. - Opsamlingskarret skal mindst kunne rumme indholdet af den største beholder. AS Å MILJØET! 6

7 MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED Basic-Store BS 60-2K med skydeporte Systemcontainer 2K 414.O med dobbelt låger 3 Basic-Store nem og sikker lagring Reollagret Basic-Store tilbyder sikkerhed og funktionalitet til et godt prisydelses-forhold. W 6 størrelser med en lagerkapacitet op til 32 tromler eller 8 IBCer. W Udførelse som en- eller tosektions-container med 1 eller 2 lagerniveauer. W Fagbredder op til mm til optimeret lagring af tromler på euro-/kemipaller eller IBCer. W Afstemte faghøjder til lagring af tromler eller IBCer. W Bæreevne pr. fag op til kg. W Forhøjet opsamlingsvolumen op til liter er muligt. W Naturligt ventileret system, også til passiv lagring af antændelige væsker. W Lakering i RAL 5010 (blå) med galvaniserede låger. W Dørvarianter: dobbelt låger eller skydeporte. W Godt pris-ydelses-forhold. 3 Systemcontainere varieret og anvendelsesorienteret lagring En systemcontainer er et effektivt produkt, som findes i mange varianter. W Over 30 størrelser med en lagerkapacitet op til 96 tromler eller 18 IBCer. W 5 forskellig serier, optimeret til lagring af tromler, IBCer eller paller. W Bæreevne pr. fag op til kg. W Specialformater med op til 3 lagerniveauer, specialfaghøjder på forespørgsel, optimal til dit formål. W Dobbelt dybde for at øge kapaciteten på forespørgsel, forsyning fra en side eller fra begge sider. W Udvidelse til containeranlæg muligt. W Opsamlingsvolumen op til 100 % af den samlede mænge muligt. W Containerudførelser til aktiv og passiv lagring af antændelige væsker og til frostfri opbevaring. W Lakering i RAL 5010 (blå) eller RAL 9002 (gråhvid), lakering i andre farver er muligt på forespørgsel. W Dørvarianter: dobbelt låger, rulleporte eller skydeporte. Detaljeret produktbeskrivelse l side 8. Detaljeret produktbeskrivelse l side. 7

8 Basic-Store roduktsortiment i overblik roduktprofil DENIOS har det passende reollager til ethvert formål. Basic-Store tilbyder sikkerhed og funktionalitet ved lagring af farlige medier. Op til 32 tromler eller 8 IBCer lagres i Basic-Store sikkert og i henhold til loven. Serien udmærker sig ved konsekvent standardisering og et godt pris-ydelses-forhold. Den stabile konstruktion sørger for lang levetid. Basic-Store udmærker sig ved høj stabilitet og kvalitet af hele systemet. En stabil stålrammekonstruktion er den konstruktive basis af dette reollager. Containerens beklædning af galvaniserede stålplader beskytter mod vejrlig. Det integrerede opsamlingskar med gitterrist sikrer den nødvendige miljøbeskyttelse, godkendt fra DIBt (tysk institut for byggeteknik). Der findes mange muligheder! Reollagret Basic-Store fås i 6 versioner, tilpasset til lagring af tromler og IBCer. Tromler på euro-/ kemipaller eller IBCer lagres effektiv og pladsbesparende ved hjælp af fagbredder på op til mm. Tilpasset til forskellige dunkstørrelser fås reollagret Basic-Store med forskellige faghøjder, altid kombineret med det rigtige opsamlingsvolumen. Containertyper Udførelsen af Basic-Store retter sig principiel efter antal og størrelse af dunkene. Basic-Store fås i to serier, som skelnes i stående tromleopbevaring og IBC-lagring: W Basic-Store type -D Lagring af tromler på kemi- eller europaller W Basic-Store type -K Lagring af IBCer Serierne fås som en- eller tosektions-container med 1 eller 2 lagerniveauer. W godkendt til lagring af vandforurenende væsker. W Som naturlig ventileret lager også egnet til passiv lagring af antændelige væsker (flammepunkt 60 C, karakteriseret med H224, H225 eller H226). W Ved hjælp af vejrbeskyttede udluftningsåbninger hele vejen rundt opnås den krævede luft udskiftning på mindst 0,4 gange per time. En ventilation er ikke nødvendigt. W Tilslutningsmulighed for potentialudligning for at undgå farlige elektrostatiske opladninger. Vores tip: Ved lagring af antændelige væsker skal der overholdes en sikkerhedsafstand på mindst 10 meter til andre bygninger. Hvis du ikke kan overholde denne sikkerhedsafstand, anbefaler vi vores brandsikringscontainere (brandsikringsklasse REI 60-0). Reollagre med brandbeskyttelse l side 24. Basic-Store BS 30-2D med dobbelt låger Basic-Store BS 30-2K med dobbelt låger 8

9 MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED fås med låselige dobbelt låger eller skydeporte krankroge stabil stålramme som reolkonstruktion integreret gennemskubssikring galvaniserede plader til døre, tag og bagvæg 100 mm frihøjde, kan forsynes med palleløfter godkendt opsamlingskar af stål med korrosionsbeskyttelse fodplade til sikker forankring, monteringssæt følger med ved leveringen vejrbeskyttede udluftningsåbninger hele vejen rundt potentialudligning og jordforbindelse, bruges ved lagring af brandbare væsker orte: Basis-Store udstyres med galvaniserede porte: W En-sektionscontainer: fløjdøre W To-sektionscontainer: skydeporte Dørene er på langsiden af containeren. Dørudførelsen med galvaniserede plader yder en sikker beskyttelse mod vejrlig og har en høj bestandighed mod regn, storm, hagl og sne. Fløjdørene og skydeporte af Basic-Store er låselige. De beskytter dine farlige medier mod tyveri og uautoriseret adgang. dobbelt låger skydeporte 9

10 Lagring af tromler og IBCer Basic Store type -D og type -K Sikker opbevaring af farlige medier i henhold til loven W Basic-Store er et system med naturlig ventilering til lagring af vandforurenende væsker samt passiv lagring af antændelige væsker (karakteriseret med H224, H225, eller H226). W Det todelte opsamlingskar ved to-sektionsudførelsen gør det muligt at opbevare syrer og baser separat i selv samme container. OVERHOLDER DU LOVEN? - Råvarer og affald skal opbevares i egnede, lukkede beholdere og være placeret under tag. - Der må ikke være mulighed for, at indholdet kan komme i forbindelse med jord, grundvand, overfladevand eller kloak. - Opsamlingskarret skal mindst kunne rumme indholdet af den største beholder. AS Å MILJØET! Lagring af farlige medier kan planlægges De mest almindelige farlige medier er antændelige væsker, ætsende medier samt syrer og baser. W Containeren kan forsynes med et tilbehørssæt til lagring af antændelige væsker. Sættet indeholder en jordforbindelse / potentialudligning til at undgå elektrostatisk opladning og et skilt til containeren. W Til lagring af ætsende medier kan containeren udstyres med en E-inliner (kunststofkar). Dermed sikres at opsamlingskarret er modstandsdygtig over for de lagrede medier. Sikkerhed og kvalitet i detaljer Reollagret Basic-Store yder sikkerhed og kvalitet på det højeste niveau. W Med generel byggetilladelse af DIBt (tysk institut for byggeteknik). W Gitterristene svarer til bestemmelserne. W Tæthedsprøve af opsamlingskarret vha. farvegennemtrængnings-proces ifølge DIN EN W Bestandig korrosionsbeskyttelse vha. galvaniserede elementer. W Bæreevne af reollagret: kg/fag. W Beregnet til en snebelastning på s k = 1,25 kn/m². W Beregnet til en vindbelastning med en vindhastighed på q ref = 0,5 kn/m². Basic-Store BS 30-1K med dobbelt låger 10

11 MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED Godkendelsesmærke DIBt GENEREL GODKENDELSE FRA BYGGETILSYNET Basic-Store BS 60-2D med skydeporte, opsamlingsvolumen 2 x 600 liter Basic-Store type -D: Tromlelagring på kemi- eller europaller Type Opbygning Opsamlingsvolumen* [l] IBC Kapacitet K E Tromle Udvendig mål B x D x H [mm] Indvendig mål pr. fag B x D x H [mm] Dobbelt låger Dørvarianter Skydeporte Egenvægt [kg] BS 30-2D x x x x BS 60-2D x x x x Basic-Store Typ -K: Lagring af IBCer Type Opbygning Opsamlingsvolumen* [l] IBC Kapacitet K E Tromle Udvendig mål B x D x H [mm] Indvendig mål pr. fag B x D x H [mm] Dobbelt låger Dørvarianter Skydeporte Egenvægt [kg] BS 30-1K x x x x BS 30-2K x x x x BS 60-1K x x x x BS 60-2K x x x x * Opsamlingsvolumen = samlet volumen minus 30 mm frihøjde. IBC = kubisk tankcontainer à l K = kemipalle til 4 tromler à 200 l E = europalle til 2 tromler à 200 l tromle = tromle à 200 l direkte på gitterrist 11

12 Systemcontainere roduktsortiment i overblik Lagring af farlige medier med system Serien systemcontainer er et mangfoldigt og anvendelsesorienteret produktsortiment til lagring af farligt medier. I mere end 25 år har systemcontainerne opfyldt mangfoldige krav til vores kunder i hele Europa sikker og pålidelig. Systemcontainernes dimensioner er optimeret til lagring af tromler, paller eller IBCer. Modellerne er tilpasset til lagring af forskellige emballager. Kundernes individuelle krav kan også opfyldes med hensyn til lagertemperatur og ventilation. Containerudførelse DENIOS har alle systemcontainere i 2 udførelser: W som standardversion med naturlig ventilation eller W som isoleret version til frostfri lagring. Systemcontainer standard (med naturlig ventilation) l side 14 Systemcontainer ISO (med isolering) l side Høj variabilitet Systemcontainere fås som forskellige modeller. Der kan vælges ud af et stort sortiment, tilpasset til virksomhedens behov. W egnet til opstilling indendørs og udendørs, W en-, to- og tresektionscontainer, W 1-3 lagerniveauer, W enkelt og dobbelt dybde, W lagerkapaciteter op til 96 tromler à 200 liter eller 18 IBCer, W opsamlingsvolumen op til liter, W opsamlingsvolumen op til 100 % af den samlede mænge muligt på forespørgsel, W individuelle løsninger og specielle mål muligt. Systemcontaineren kan tilpasses optimalt til individuelle krav ved hjælp af tilbehørssortimentet. Enkel håndtering W DENIOS systemcontainere leveres samlet. W Frihøjden af containeren (100 mm) muliggør en forsyning ved hjælp af palleløftere. W Ved dobbelt dybde kan containeren forsynes fra begge langsider. W Containeren kan flyttes uden stor besvær takket være krankrogene. DENIOS tilbyder systemcontainere i dobbelt dybde til forsyning fra begge sider.

13 MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED Containertyper Alt efter art og størrelse af emballagen står forskellige containertyper til rådighed. Der kan vælges mellem standard udførelsen (med naturlig ventilation) eller ISO (med isolering). Systemcontainer type -K: Lagering af IBCer l side 18 Systemcontainer type -H: Blandet lagring af tromler, IBCer og paller l side 19 Systemcontainer type -G: Tromleopbevaring direkte på gitterrist l side 20 Systemcontainer type -: Tromleopbevaring på kemi- eller europaller l side 20 Systemcontainer type -A: Liggende tromleopbevaring l side 22 Dørvarianter DENIOS har systemcontainere med forskellige dørvarianter: Uden døre Skydeporte (med lås og lukkecylinder) Dobbelt låger (med lås, lukkecylinder og stormkroge til blokering) Rulleporte (elektrisk) 13

14 Lagring med naturlig ventilering Systemcontainer standard Et system med lang levetid For at tilbyde et stabilt lagersystem med lang levetid, er systemcontainere udført som svejset stålrammekonstruktion. Væg- og tagflader er beklædt med galvaniserede stålplader. En lakering i flere lag med modstandsdygtig kvalitetslak på alle sider med et tykt lag primer garanterer bestandig korrosionsbeskyttelse. Det godkendte opsamlingskar er svejset til rammen og sikrer den nødvendige miljøbeskyttelse. Containere har en generel byggetilladelse af DIBt (tysk institut for byggeteknik). Lagring af farlige medier kan planlægges Til lagring af ætsende medier udstyres containeren med en syrebestandig E inliner (indlægskar af kunststof) eller et kar af rustfrit stål. Sammen med et tilbehørssæt er systemcontainere også egnede til opbevaring af antændelige væsker. Sættet indeholder en jordforbindelse / potentialudligning til montage på selve stedet, til at undgå elektrostatisk opladning og et skilt til containeren. Sikkerhed og kvalitet W Gitterriste svarer til bestemmelserne. W Bestandig korrosionsbeskyttelse vha. galvaniserede elementer. W Tæthedsprøve af opsamlingskarret vha. farvegennemtrængnings-proces ifølge EN W Beregnet til snebelastning på s k = 0,94 kn/m². W Beregnet til en vindbelastning med en vindhastighed på q ref = 0,5 kn/m². Vind- og snebelastninger varierer regionalt. Det er muligt at tilpasse vind- og snebelastningsværdier til regioner med meget sne eller vind. Containerudførelse standard Containerudførelse standard fås for alle DENIOS systemcontainere. W Tilladt til lagring af vandforurenende medier og til passiv lagring af antændelige væsker (karakteriseret med H224, H225 eller H226). W Den krævede luftudskiftning på mindst 0,4 gange til lagring af antændelige væsker opnås ved hjælp af vejrbeskyttede ventileringsåbninger hele vejen rundt. En ekstra ventilering er ikke nødvendigt. W Tilslutningsmulighed for potentialudligning for at undgå farlige elektrostatiske opladninger. W Containeren kan tilpasses til aktiv lagring. Godkendelsesmærke DIBt GENEREL GODKENDELSE FRA BYGGETILSYNET Systemcontainer af typen 2K 514.O med skydeporte 14

15 MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED krankroge stabile lagerniveauer til lagring af tromler og IBCer svejset stålrammekonstruktion væskeindledningsplader gennemskubssikring dobbelt låger, skydeporte eller rulleporte Vores tip: Ved lagring af antændelige væsker skal der overholdes en sikkerhedsafstand på mindst 10 meter til andre bygninger. Hvis du ikke kan overholde denne sikkerhedsafstand, anbefaler vi vores brandsikringscontainere (brandsikringsklasse REI 90). Reollagre med brandbeskyttelse l side 24. kan forsynes med palleløfter godkendt opsamlingskar opfylder alle krav til beskyttelse af vandmiljøet fodplade til sikker forankring, monteringssæt følger med ved leveringen vejrbeskyttede udluftningsåbninger hele vejen rundt Udluftningsåbninger Fodplade til sikker forankring Krankroge 15

16 Lagring af temperaturfølsomme medier Systemcontainer ISO (med isolering) Sikker lagring af temperaturfølsomme medier En pålidelig temperering af varme- eller temperaturfølsomme medier bruges i mange industrielle områder, f. eks. for at beskytte medierne mod negativ temperaturpåvirkning eller temperere tilsætningsstoffer til videreforarbejdelse. Isolerede systemcontainere fra DENIOS bruges først og fremmest til frostfri lagring af temperaturfølsomme medier. Yderligere kan systemerne udstyres med højere varmeydelser, med køleaggregater eller klimaanlæg. Alt efter hvad der er nødvendigt for sikker opbevaring af dine lagermedier DENIOS har altid den rigtige løsning. rofessionelle løsninger for mere effektivitet Ved udviklingen af DENIOS' containere sættes fokus på effektiv energiudnyttelse og høj kvalitet. Der tages også hensyn til kravene af temperaturfølsomme medier, som f. eks. W overholdelse af indstillingsværdien, også ved varierende omgivelsestemperaturer, W jævn varmefordeling indeni containeren, W optimal lufttransport, W ikke brandbare isoleringsmaterialer til lagring af antændelige væsker, W eksplosionsbeskyttelse (som tilbehør). Isoleret konstruktion Det velfungerende konstruktionsprincip af systemcontainerne anvendes også ved den isolerede version. Den stabile og svejsede stålrammekonstruktion beklædes med specialpaneler på alle sider. Ved lagring af ikke antændelige væsker anvendes U-paneler (byggematerialeklasse B). Når der skal lagres antændelige væsker, bruges ikke brandbare mineralfiberplader (byggematerialeklasse A) i henhold til loven. Vægisoleringen af systemcontaineren beskytter mod energitab ved lagring af tempereret eller frostfri lagring. Containerudførelse ISO Containerudførelse ISO fås for alle DENIOS systemcontainere. W Isoleret udførelse til lagring af temperaturfølsomme medier. W Tilladt til lagring af vandforurenende medier samt til passiv og aktiv lagring af antændelige væsker (flammepunkt 60 C, karakteriseret med H224, H225 eller H226). W Med effektiv isolering af dobbelt-væggede U- eller mineralfiberplader. W Med el-opvarmning. Godkendelsesmærke DIBt GENEREL GODKENDELSE FRA BYGGETILSYNET Systemcontainer 2G 314.ISO med integreret el-ripperørsopvarmning og isolering af mineralfiberplader (byggematerialeklasse A).

17 MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED krankroge gennemskubssikring stabile lagerniveauer til lagring af tromler og IBCer effektiv isolering, isoleringspaneler fyldt med U-hårdskum eller mineraluld forside med isolerede dobbelt låger, skydeporte eller rulleporte svejset stålrammekonstruktion fodplade til sikker forankring, monteringssæt følger med ved leveringen ripperørsopvarmning, ved to-sektions containere med yderligere luftstyring til optimal luft- / varmefordeling godkendt opsamlingskar udluftningsventilator til lagring af antændelige væsker med frihøjde, kan forsynes med palleløfter U-paneler W Sandwichelementer med en kerne af polyurethan-skum (UR) og beklædt med stål. W Meget høj isolering mod varme / kulde. W Materialetykkelse 50 mm, byggematerialeklasse B, K = 0,47 W/(m²K). Mineraluld-paneler W Sandwichelementer med en kerne af mineraluld og beklædt med stål. W DIBt-godkendelse. W Høj isolering og bestandighed, fremragende brandbeskyttelse (EI 30-EI 0). W Materialetykkelse 50 mm, byggematerialeklasse A, ikke brandbar, K = 0,78 W/(m²K). W Materialetykkelse 100 mm, byggematerialeklasse A, ikke brandbar, K = 0,42 W/(m²K). Opvarmningssystemer Alle opvarmningssystemer er egnede til frostfri lagring (-15 C udenfor, +5 C indenfor). Systemcontaineren ISO er udstyret med en el-ripperørsopvarmning. Ved to-sektions containere med yderligere luftstyring til optimal luft- / varmefordeling. Opvarmningssystemer med varmt vand, varmt olie eller damp fås på forespørgsel. Vægisolering af U-skum (byggematerialeklasse B) Vægisolering af mineraluld (byggematerialeklasse A) Ripperørsvarmeapparat 17

18 Lagring af IBCer Systemcontainer type -K Optimal opbevaring af IBCer Systemcontaineren type -K er egnet til lagring af IBCer. Den indvendige faghøjde på mm er specielt tilpasset til opbevaring af IBCer. Faghøjder på mm (containere med et lagerniveau) muliggør desuden opbevaring af højere beholdere samt beholdere med tappearmaturer. Naturligvis kan der også opbevares tromler eller paller direkte på de galvaniserede gitterriste. Tekniske detaljer W maks. lagerkapacitet 18 IBCer W op til 2 lagerniveauer, W containerbredde op til 7 m, W fagbredder fra eller mm, W forside med dobbelt låger, rulleporte eller skydeporte, W bæreevne af gitterristen: kg/m². Systemcontainer 2K 714.O med skydeporte Systemcontainer type -K: Lagring af IBCer Type Opbygning Opsamlingsvolumen* [l] Kapacitet Udvendig mål** Indvendig mål pr. fag Dørvarianter B x D x H B x D x H IBC K E Tromle [mm] [mm] Dobbelt låger Skydeporte Rulleporte Egenvægt [kg] 1K x x x x K x x x x K x x x x K x x x x K 414*** x x x x K x x x x K x x x x K 514*** x x x x K x x x x K x x x x K 714*** x x x x * Opsamlingsvolumen = samlet volumen minus 30 mm frihøjde. ** Isoleret systemcontainer: afvigende udvendig mål ***delt levering, montering på selve stedet IBC = kubisk tankcontainer à l K = kemipalle til 4 tromler à 200 l E = europalle til 2 tromler à 200 l tromle = tromle à 200 l direkte på gitterrist 18

19 MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED Blandet opbevaring af tromler, IBCer og paller Systemcontainer type -H Variabilitet ved opbevaring af forskellige emballager Systemcontaineren -H er egnet til variabel lagring. Containerens konstruktion er specielt tilpasset til lagring af tromler, IBCer og paller. Fagbredder fra mm og faghøjder fra mm muliggør en fleksibel opstilling af emballagerne. Tekniske detaljer W maks. lagerkapacitet 72 tromler eller 18 IBCer, W op til 2 lagerniveauer, W containerbredde op til m, W fagbredde mm, W forside med fløjdøre, rullelåger eller skydeporte, W bæreevne af gitterristen: kg/m². Systemcontainer 2H 14.O med skydeporte, efter kundens ønske med et opsamlingsvolumen på 50 % af den samlede lagervolumen Systemcontainer type -H: Blandet opbevaring af tromler, IBCer og paller Type Opbygning Opsamlingsvolumen* [l] IBC Kapacitet K E Tromle Udvendig mål** B x D x H [mm] Indvendig mål pr. fag B x D x H [mm] Dobbelt låger Dørvarianter Skydeporte Rulleporte Egenvægt [kg] 2H x x x x H x x x x H 14*** x x x x * Opsamlingsvolumen = samlet volumen minus 30 mm frihøjde. ** Isoleret systemcontainer: afvigende udvendig mål ***delt levering, montering på selve stedet IBC = kubisk tankcontainer à l K = kemipalle til 4 tromler à 200 l E = europalle til 2 tromler à 200 l tromle = tromle à 200 l direkte på gitterrist 19

20 Opbevaring af tromler direkte på gitterrist eller paller Systemcontainer type -G og type - Effektiv lagring af tromler eller paller Til lagring af tromler anbefaler vi systemcontainere af typer -G og -. Den indvendige faghøjde er mm ved begge containertyper (container med et lagerniveau: mm) og har tilstrækkelig plads til tromler, de tilsvarende paller og det nødvendige spillerum til forsyningen. Mange valgmuligheder: W maks. lagerkapacitet 96 tromler, W op til 3 lagerniveauer ovenpå hinanden, W containerbredde op til m, W fagbredder fra eller mm, W forskellige dybder til forsyning fra en eller begge sider, W forside med fløjdøre, rullelåger eller skydeporte, W bæreevne: kg/m². Systemcontainer 2G 314.O med dobbelt låger Systemcontaineren type -G er specielt afstemt til lagring af stående tromler. Ved en fagbredde på mm står der 5 tromler pr. fag direkte på gitteristen i to rækker ved siden af hinanden. Hvis der skal lagres tromler på euro- eller kemipaller, er systemcontaineren type - den rigtige. Den har fagbredder fra mm for at lagre 3 kemi- eller 4 europaller ved siden af hinanden. Systemcontainer O med skydeporte 20

Sikker opbevaring af farlige stoffer

Sikker opbevaring af farlige stoffer Sikker opbevaring af farlige stoffer Lager til farlige stoffer Miljøbeskyttelse Opbevarings- og transportbeholdere Rengøring Nødstilfælde 2012/13 Løsninger til sikker opbevaring af farlige stoffer Kontakt

Læs mere

lagerindretning INSPIRATION og referencer

lagerindretning INSPIRATION og referencer lagerindretning INSPIRATION og referencer Konsulentydelser Ring til en af vore konsulenter som lytter til hvilke udfordringer du har. De tilbyder dig herefter gode råd via en kompetent dyb faglig indsigt

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik. Varme er vores element

Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik. Varme er vores element [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] Kompakte kondenserende kedler for oliefyring Effektområde: 18 27 kw [ Buderus ] Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik Varme er vores element Dit trumfkort,

Læs mere

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri.

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri. energieffektivitet sat i system RockShell vægsystem Byggemanual ROCKSHELL Rockwool A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Tlf. 46 56 16 16 www.rockshell.dk Manual nr.: xx. Version 1. November+ 2011 proservice.dk

Læs mere

UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Vandtæt isoleringsystem

UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Vandtæt isoleringsystem UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015 ProRox Industriisolering ProRox GRP 1000 Vandtæt isoleringsystem Vores viden - din fordel ROCKWOOL Technical Insulation er et datterselskab i ROCKWOOL koncernen. Vi udvikler

Læs mere

ULTIMATE Tech isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer

ULTIMATE Tech isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer The logotype Le lo Det er lettere at isolere med ISOVER 2 Tænk fremadrettet på isolering Termisk isolering bliver stadig vigtigere, når der

Læs mere

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe Stinkskabe Vejledning om arbejde i stinkskabe Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

mit telt! Det er os en fornøjelse at opfylde dine teltønsker. collection 2015/16

mit telt! Det er os en fornøjelse at opfylde dine teltønsker. collection 2015/16 mit telt! Det er os en fornøjelse at opfylde dine teltønsker. collection 2015/16 DK Vi har det passende telt til alle slags campingformer også til dig. Kvalitet, innovation, individualitet og mangfoldighed.

Læs mere

CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ

CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ Kvalitet, sikkerhed og miljø - for din egen og andres skyld Hos Cramo skal kvalitet, sikkerhed og miljø ikke bare være i orden det skal være på det højest mulige niveau -

Læs mere

Forvandling fra vision til design. Rockpanel facadebeklædning

Forvandling fra vision til design. Rockpanel facadebeklædning Forvandling fra vision til design Rockpanel facadebeklædning Hvis du vil forstå Rockpanels historie, behøver du bare se på facaden Enhver virksomhed og bygning har sin egen historie. Historier, der kan

Læs mere

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED Varmepumper til varmekilderne luft, jord og grundvand Varmepumper til nybyggeri og modernisering Varmepumper opvarmning eller varme/køle-kombination

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Toyota Material Handling Produktprogram

Toyota Material Handling Produktprogram Toyota Material Handling Produktprogram Gaffeltruck, service og løsninger www.toyota-forklifts.eu Stronger together Toyota Material Handling Europe (TMHE) er den europæiske del af Toyota Material Handling

Læs mere

Kardex Remstar Shuttle XP Vertikal lagerautomat Komprimeret lagring på minimalt gulvareal.

Kardex Remstar Shuttle XP Vertikal lagerautomat Komprimeret lagring på minimalt gulvareal. Materialhåndterings løsninger Kardex Remstar Shuttle XP Vertikal lagerautomat Komprimeret lagring på minimalt gulvareal. Kardex Remstar Shuttle XP Kardex Remstar Shuttle XP: næsten ubegrænset indlagring

Læs mere

www.stenca.com COLD Heat Fire

www.stenca.com COLD Heat Fire www.stenca.com COLD Heat Fire INsulation Accommodation Advising INDHOLD Stenca Trading - En god partner... 3 Se hvad vi kan... 4 Se hvor vi kan... 5 Stenca Pipe... 6 Stenca Tankplader... 7 Stenca HT Pipe...

Læs mere

ALT TIL KLIMAVÆRKSTEDET 2014 / 2015

ALT TIL KLIMAVÆRKSTEDET 2014 / 2015 WAECO AirCon Service ALT TIL KLIMAVÆRKSTEDET 2014 / 2015 LOW EMISSION HURTIG, ØKONOMISK, MILJØVENLIG YEARS Kølemidler og olie Klimaservicestationer Klimaanlægsskylning Lækagesøgningsteknik Klimaanlægsrengøring

Læs mere

Certificeret indbrudssikring og moderne design. En smukkere ankomst Automatiske portsystemer. Vi leverer porten!

Certificeret indbrudssikring og moderne design. En smukkere ankomst Automatiske portsystemer. Vi leverer porten! Certificeret indbrudssikring og moderne design. En smukkere ankomst Automatiske portsystemer Vi leverer porten! Velkommen hjem velkommen hos Novoferm Hvad er dejligere end at blive modtaget med åbne arme,

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Kvalitet i flot design

Kvalitet i flot design Q 26 Q 36 Q 46 Q 49 Q 56 Q 58 Q 66 Q 78 Q 88 Q 98 Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner 1 DK 2 Frontlæsseren der gør dig stolt Det føles fantastisk den

Læs mere

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse!

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse! Isola Mestertekk Et-lags tagbelægning Til alle tagløsninger Tørre og sunde huse! Tage til alle forhold! Det nordiske klima er blandt verdens hårdeste. Dermed byder det på udfordringer, som har præget vores

Læs mere

INDUSTRI. Tavler & kapslinger

INDUSTRI. Tavler & kapslinger INDUSTRI Magasinet April. 2007 Tavler & kapslinger Effektiv fjernelse af statisk elektricitet SIRIUS halvlederkontaktorer og relæer Kabler og beskyttelsesledere til installationer Multifunktions indkapsling

Læs mere

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI INDHOLD DEN LILLE BYGGETEKNIKER... SIDE 02 DEN SUNDE BYGGETEKNIK... SIDE 04 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 06 PÅVIRKNINGER FRA KLIMAET...

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

produkt Naturens varmeenergi Weishaupt varmepumper til opvarmning, køling og brugsvand Information om varmepumper

produkt Naturens varmeenergi Weishaupt varmepumper til opvarmning, køling og brugsvand Information om varmepumper produkt Information om varmepumper Naturens varmeenergi Weishaupt varmepumper til opvarmning, køling og brugsvand Energi kommer naturligt fra naturen Weishaupt varmpumpe udnytter de vedvarende energikilder

Læs mere

BRANCHENYT APPLIKATIONER DANMARK FRITID SÆRARTIKEL PRODUKTER. Genbrug også af elektrisk og elektronisk udstyr. TCI-Engineering Hänel

BRANCHENYT APPLIKATIONER DANMARK FRITID SÆRARTIKEL PRODUKTER. Genbrug også af elektrisk og elektronisk udstyr. TCI-Engineering Hänel 17 September 2006 BRANCHENYT Genbrug også af elektrisk og elektronisk udstyr APPLIKATIONER TCI-Engineering Hänel DANMARK FRITID Væddeløb langs bymuren omkring Angoulême SÆRARTIKEL Elementært, kære Watson

Læs mere

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding.

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding. Et anlæg Utallige funktioner by nilan Passiv varme genvinding Aktiv varme genvinding Opvarmning Komfort Køl Komfort varme Kompakt ventilations- og opvarmningsløsning på kun 0,5 m 2 Certificeret til brug

Læs mere

Volvokataloget 2006 PRODUKTER OG TJENESTER FRA VOLVO ENTREPRENØRMASKINER A/S

Volvokataloget 2006 PRODUKTER OG TJENESTER FRA VOLVO ENTREPRENØRMASKINER A/S Volvokataloget 2006 PRODUKTER OG TJENESTER FRA VOLVO ENTREPRENØRMASKINER A/S DUMPERE GRAVEMASKINER LÆSSEMASKINER RENDEGRAVERE GRADERE SERVICE RESERVEDELE TILBEHØR indhold Service er vor lidenskab... VOLVO

Læs mere

Gmdk 08 2012 FREMTIDENS BILINDRETNING. Systemet til professionelle fra professionelle... www.sortimo.dk

Gmdk 08 2012 FREMTIDENS BILINDRETNING. Systemet til professionelle fra professionelle... www.sortimo.dk Gmdk 08 2012 GloBelYst M FREMTIDENS BILINDRETNING Systemet til professionelle fra professionelle... FRA PIONER TIL FØRENDE FIRMA PÅ MARKEDET MOBILE SORTIMENTER FRA PIONER TIL FØRENDE PÅ MARKEDET Sortimos

Læs mere

LED-projEktørEr os-, of-, AF-SEriErnE LED-projEktørEr os-, of-, AF-SEriErnE

LED-projEktørEr os-, of-, AF-SEriErnE LED-projEktørEr os-, of-, AF-SEriErnE LED-PROJEKTØRER DK OS-, OF-, AF-SerieRNE LED-projektører OS-, OF-, AF-serierne 4 den nye led-dimension 11 OS-spots 19 Of-projektører 2 INDHOLD 29 af-projektører 34 sortiment INDHOLD 3 04 Den nye led-dimension

Læs mere