Nordisk Kriminologi, 26(1) 2000 Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi, februar 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordisk Kriminologi, 26(1) 2000 Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi, februar 2000"

Transkript

1 Nordisk Kriminologi 26(1) 2000 Nordisk Kriminologi, 26(1) 2000 Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi, februar 2000 Indhold Side Fra Sekretariatet 3 Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 4 NSfK s forskerseminar 2000 i Bergen foreløbigt program 5 NSfk s forskerseminar 2000 i Bergen tilmeldingsblanket 7 EG s 28 th Annual Conference Call for papers 11 Rejsebreve 13 Kriminologiske og kriminalpolitiske nyheder - Danmark 17 - Finland 27 - Grønland 34 - Island 36 - Norge 41 - Sverige 48 Manusstop for Nordisk Kriminologi 26(2) er den 1. juni Manusstop for Nordisk Kriminologi 26(3) er den 1. oktober Manusstop for Nordisk Kriminologi 27(1) er den 1. februar

2 NSfK ISSN Nordisk Kriminologi udgives 3 gange årligt af Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi. Redaktør: Layout: Tryk, omslag: Tryk: Nina Löwe Krarup. Camilla Kvist De Grafiske Fag, Statsfængslet i Nyborg. Reprocentret Indlæg til Nordisk Kriminologi, bestillinger af nyhedsbrevet, adresseændringer m.v. sendes til sekretariatet i København. De synspunkter, som præsenteres i signerede artikler, er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Rådets opfattelse. 2

3 Nordisk Kriminologi 26(1) 2000 Fra sekretariatet Forskerseminar 2000 NSfK's forskerseminar, der har temaet: "Kriminaliteten er ikke hva den var - Avviket i historisk lys", afholdes i Bergen den maj Foreløbigt program og tilmeldingsblanket er optrykt på omstående sider; her kan også indlæg påmeldes hvilket ansøgerne opfordres til. Ansøgningsfrist er 31. marts Tilmeldingsblanketten sendes til dit lands kontaktsekretær (se omslag). Ansøgere modtager besked om, hvorvidt plads på seminaret er opnået ultimo april Kontaktseminar 2000 Temaet for NSfK's kontaktseminar 2000 er: "Relationen mellan kriminologisk utbildning och forskning samt praktiken inom rättsväsendet." Seminaret finder sted oktober 2000 på Stenungsbaden ved Hakefjorden, Göteborg. Rådsmøde 2000 Rådet holder sit årlige møde marts 2000 i Finland. På mødet tages blandt andet stilling til de indkomne ansøgninger om økonomisk støtte til projekter o.a. Ansøgere kan forvente at få skriftlig meddelelse om afgørelsen primo april Personaleændringer i sekretariatet Stud.scient.anth. Camilla Kvist er medio januar 2000 ansat som studentermedhjælper i sekretariatet. Camilla, der er ansat i Louise Merete Münters sted, afløser Rikke Gut, der har afsluttet sin uddannelse som cand.scient.soc. Jeg benytter lejligheden til at sige Louise og Rikke tak for samarbejdet - for Rikkes vedkommende et samarbejde, der har varet fra sekretariatets start i Danmark i indeværende periode. IT-medarbejder, cand.jur. Sussie Jørgensen, har endvidere afsluttet sin opgave med at ændre designet af NSfK's hjemmeside. Også tak for samarbejdet til Sussie. 3

4 NSfK JOURNAL OF SCANDINAVIAN STUDIES IN CRIMINOLOGY AND CRIME PREVENTION NSfK och de nordiska brottsförebyggande råden har kommit överens om att börja ge ut en ny vetenskaplig journal på engelska. Journalen är avsedd som en efterföljare av två skilda serier, NSfK s årsbok Scandinavian Studies in Criminology samt det svenska Brottsförebyggande rådets biannual review Studies on Crime & Crime Prevention. Redaktionrådet består av representanter för alla deltagare: Inger Marie Fridhov och Heidi Mork Lomell från Norge, Arne Gram och Anette Storgaard från Danmark, Hannu Takala från Finland, Erik Grevholm och Marie Torstensson från Sverige, Ragnheidur Bragadottir från Island. Redaktören är Kauko Aromaa från Finland. Förlaget är Universitetsforlaget som nyligen gick ihop med Taylor & Francis. Den nya Journalen vill presentera vetenskapligt arbete inom området av både kriminologi och brottsförebyggande verksamhet, med ett nordiskt perspektiv. Att ha ett gemensamt forum för kriminologiska och brottsförebyggande arbeten förefaller välkommet bl.a. därför att några av de mer betydelsefulla teoretiska framsteg i området under de senaste två decennierna har utvecklats inom arbtet med brottsförebyggande perspektiv. Att föredra arbeten med nordisk Redaktionens relevans adress vill också är: främja Forlagets spridningen adress är: av goda nordiska Kauko Aromaa Mona Serenius, Scandinavian bidrag som inte är tillräckligt väl tillgängliga utanför den Rättspolitiska University Press skandinaviska miljön. Bidragen genomgår en normal refereebehandling. forskningsinstitutet Holländergatan 20, Box 3255 POB 1200, S Stockholm 4

5 Nordisk Kriminologi 26(1) 2000 NSfK s forskerseminar 2000 Foreløbigt program Torsdag Kriminaliteten er ikke hva den var - Avviket i historisk lys Bjørnefjorden Gjestetun, Os utenfor Bergen, Norge :00-15:00 Ankomst Bergen/Flesland - Buss til Os 15:00-15:30 Innsjekking ved Bjørnefjorden Gjestetun/Kaffe 15:30-15:45 Velkommen åpning av konferansen 15:45-16:45 Erling Sandmo (Norge): Om oppfatninger av vold i norge på1600-tallet.(foreløpig tittel). 16:45-17:00 Pause 17:00-18:00 Maria Kaspersson (Sverige): Dødlig vold i Sverige (Foreløpig tittel). 18:00 Middag Fredag :00-09:00 Frokost 09:00-10:00 Hans von Hofer (Sverige): Om økt intoleranse med Utgangspunkt i barnedødelighet fra 1751 til i dag. 10:00-11:00 Jens Engberg (Danmark): Tema kommer senere 11:00-11:15 Kaffepause 11:15-12:15 Hildegunnur Olafsdottir (Island): Avvikskultur og kontroll i et lite samfunn. 12:15-13:15 Aktuell kriminologisk forskning knyttet til seminarets hovedtema. 13:15-14:00 Lunsj 14:00-15:30 Aktuell kriminologisk forskning 5

6 NSfK 15:30-19:30 Utflukt 20:00 Middag Lørdag :00-09:00 Frokost 09:00-10:00 Peter Scharff Smith (Danmark): Om fengselsvesenet i det 19'ende århundrede, de danske fængselsreformer i perioden deres udformning og årsag. 10:00-11:00 Katja Franko (Norge): Subjects in Penal Systems: From Foucault to Information Processing. 11:00-11:15 Kaffepause 11:15-12:15 Helene Gundhus (Norge): Nye kontrollmetoders virkninger på forståelsen av avvikende handlinger. 12:15:13:15 Aktuell kriminologisk forskning knyttet til seminarets hovedtema. 13:15-14:00 Lunsj 14:00-15:50 Aktuell kriminologisk forskning 15:50-16:10 Kaffepause 16:10-18:30 Aktuell kriminologisk forskning 20:00 Festmiddag Søndag :00-10:00 Frokost/ Utsjekking 10:00-11:00 Kjersti Ericsson (Norge): Om kontrollen av barn på femtitallet. (Foreløpig tittel). 11:00-12:00 Åpent foredrag 12:00-13:00 Lunsj 13:00 Avreise 6

7 Tilmeldingsblanket NSfK s forskerseminar 2000 Nordisk Kriminologi 26(1) 2000 Kriminaliteten er ikke hva den var - Avviket i historisk lys maj 2000 Bjørnefjorden Gjestetun, Os utenfor Bergen, Norge Tilmelding Blanketten udfyldes og sendes til den nationale kontaktsekretær (se nyhedsbrevets omslag). Tilmeldingen skal være kontaktsekretæren i hænde senest 31. marts Vi gør opmærksom på at tilmeldingen, såfremt den imødekommes, er bindende. Navn/titel: Adresse: Telefon: Fax: Underskrift: Bidrag til aktuel kriminologisk forskning Indlæg kan gives på skandinaviske sprog eller engelsk. Tidsrammen for den mundtlige præsentation er sædvanligvis ca. 20 min. Bidraget leveres til sekretariatet i skriftlig form (5-10 sider, samt 20 linjers resumé) senest 5. juni Rapport med samtlige bidrag forventes udsendt i august

8 NSfK Titel/Emne for indlæg: Udfyld også bagsiden Ophold på Bjørnefjorden Priserne for overnatning beløber sig på henholdsvis ca. 880 DKK (950 NOK) per person per overnatning for et enkeltværelse og ca. 740 DKK (795 NOK) per person per overnatning for et dobbeltværelse. Ønsker enkeltværelse mod egenbetaling af meromkostningerne på ca. 145 DKK (155 NOK), per person per overnatning. I alt 435 DKK (465 NOK). Ja Nej Rejse København Bergen per person Helsinki Bergen per person Oslo Bergen per person Stockholm Bergen per person Reykjavik Bergen per person Nuuk København* - Bergen per person *(Overnatning i København er ikke inkluderet i prisen) 2.490,- DKK 3.040,- DKK 1.235,- DKK 2.160,- DKK 5.365,- DKK ,- DKK Der gøres opmærksom på at NSfK ikke tegner individuelle forsikringer. Samt at de opgivne priser knytter sig til omstående rejseplan. Finansiering Det er muligt at søge NSfK om hel eller delvis dækning af omkostninger til transport og ophold på konferencestedet. Interesserede opfordres dog til at søge midler til deltagelse i seminaret andetsteds, f.eks. hos egen arbejdsgiver. Jeg afholder selv rejse- og opholdsudgifter med DKK Jeg ansøger NSfK om fuld dækning af rejse- og opholdsudgifter. 8

9 Nordisk Kriminologi 26(1) 2000 København København Bergen SK Bergen København SK 869 Helsinki Helsinki- København SK 713 København Bergen SK Bergen København SK 869 København Helsinki SK 714 Oslo Oslo Bergen SK Bergen Oslo SK 322 Stockholm Stockholm Oslo SK 1499 Oslo Bergen SK Bergen Oslo SK 318 Oslo Stockholm SK 2490 Reykjavik* Rejseplan Reykjavik Oslo FI 320 Oslo Bergen SK Bergen København SK 869 København Reykjavik FI 213 9

10 NSfK Nuuk* Nuuk Sønderstrømfjord GL 550 Sønderstrømfjord - København SK 292 Overnatning i København, derefter med Københavnerne som samlet gruppe! København Bergen SK Bergen København SK 869 Overnatning i København København Sønderstrømfjord SK 291 Sønderstrømfjord Nuuk GL 551 Alle flytider er oplyst i lokaltider!! * Der vil muligvis ske ændringer i rejseplanen for rejsende fra henholdsvis Island og Grønland. De berørte vil få besked så snart sekretariatet har modtaget navnene på deltagerne og den endelige rejseplan. 10

11 Nordisk Kriminologi 26(1) 2000 EG s 28 th Annual Conference Call for Papers The European Group for the Study of Deviance and Social Control 28th Annual Conference Stockholm, Sweden 31 st August - 3 rd September Punishment enough? The issue of crime, and what becomes defined and policed as crime, cannot be conceptualised without analysing its crucial relationship with institutional responses. Crime and punishment relate to the selectivity of penal systems, social construction of insecurity, the production and perception of social harm, and changing definitions of violence. Crime rates and trends also relate to developments in social control, in governance, institutionalisation, social exclusion, inequality, gender identities and gender politics. While victimology is attempting to reorient attention on vulnerable social groups, and reformers are trying to develop alternatives to custody, imprisonment and other forms of containment continue to expand. This expansion is mainly directed towards the marginalised, ethnic and cultural minorities, the poor and children. Meanwhile, many violations committed by powerful people are either not criminalised or leniently dealt with. We welcome contributions on the following themes: From welfare to crime prevention societies Social construction and political exploitation of insecurity 11

12 NSfK Realistic and imagined risks and related fear of crime and victimisation New preventive measures and the concept of zero tolerance Penal managerialism Gender and the criminal process The use of the judicial system in larger spheres of social life Differentiated control of 'crimes in the street and crimes of the elite' The control of gendered violence Abstracts should be submitted to Maria Kaspersson by the 15 th of May. For further information, contact: Maria Kaspersson Karen Leander Dept of Criminology Tjurbergsgatan 27B, IV Stockholm University Stockholm Stockholm, Sweden Sweden Please also see our web-site: 12

13 Nordisk Kriminologi 26(1) 2000 Rejsebreve Rapport från den 51:a amerikanska kriminologi konferensen i Toronto, Kanada ROBERT SVENSSON DOKTORAND VID SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN, STOCKHOLMS UNIVERSITET. American Society of Criminology höll sin 51:a årliga konferens i Toronto, Ontario, Kanada. Konferensen hölls mellan den november och var belägen vid Royal York Hotel i Toronto. Temat för årets konferens var Explaining and Preventing Crime: The Globalization of Knowledge. Konferensen var indelad i fem olika områden; 1) explanation and approaches, 2) research methods, 3) institutions of social control and criminal processing, 4) law making, policy and the public och 5) criminality and deviance. I respektive av dessa fem områden ingick sedan 50 olika teman, vilka reflekterade över olika områden inom kriminologin. Dessa 50 områden var sedan indelade i ett antal olika sessioner. Omkring deltagare deltog vid årets konferens. Totalt var det omkring paper som presenterades under dessa fyra dagar och varje session var 90 minuter vilket oftast innebar att det fanns tid över för diskussion i varje session. Konferensen hade även tre plenarieföreläsningar. Den första belyste developmental criminology och föreläsare var Rolf Loeber, Marc LeBlanc och John Laub. Den andra belyste experimental criminology och framfördes av David Weisburd, Joan Petersilia, Anthony Petrosino och Lawrence Sherman och slutligen den tredje belyste developmental 13

14 NSfK prevention och framfördes av Richard Trembley, Dawid Hawkins och David Olds. Undertecknad deltog i sessionen Family and School Aspects on Crime Prevention som ingick i temat för brottsprevention. Det paper som undertecknad presenterade hade titeln Different Kinds of Bullying. Implications for Prevention. Syftet med detta paper var att identifiera olika typer av mobbnings grupper dvs mobbare, offer och de som är både mobbare och offer och jämföra dessa tre grupper utifrån olika bakgrundskaraktäristika. Undertecknad presenterade svenska data som visar att det finns vissa skillnader mellan grupperna vad gäller familje, skol och kamratförhållanden. Utifrån identifikation av grupperna och beskrivning av dessa gruppers karaktäristika diskuterades implikationer för att minska mobbnings problematiken bland ungdomar. Undertecknad diskuterade även metodologiska problem med mobbning som t ex svårigheten med att avgöra vad mobbning är för något dvs definition av mobbning. Konferensen avslutades med att vissa framstående forskare fick mottaga pris. Professor Lawrence Sherman fick mottaga Edwin Sutherlands pris och professor David Hawkins fick mottaga August Vollmers pris och professor Hans-Juergen Kerner fick mottaga Thorsten Sellin & Sheldon och Eleanor Gluecks pris. Dessutom höll Professor David Farrington ett avslutningstal. 14

15 Nordisk Kriminologi 26(1) 2000 International Society for Criminology i det nya millenniet PROFESSOR, FIL.DR. ULLA V. BONDESON Vid ett extraordinärt styrelsemöte i december 1999 sammanträdde den för en ny femårsperiod valda styrelsen för International Society for Criminology (ISC). Styrelsen väljes demokratiskt av samtliga medlemmar i förbundet. Styrelsemötet ägde som sedvanligt rum i Paris, där sekretariatet ligger med finansiellt stöd av det franska justitiedepartementet. Styrelsen valde till ny president Professor Lawrence Sherman, som varit president för ISC:s vetenskapliga grupp, till förbundets president att efterträda professor Hans-Jürgen Kerner. Som president för den vetenskapliga gruppen valdes professor Tony Peters från det katolska universitetet i Leuwen, vars rektor lovat ställa extra lokalmässiga och personella resurser till rådighet, och till vicepresident Ungarns ombudsman Katalin Gönczöl. Georges Picca återvaldes som generalsekreterare och som adjungerande omvaldes Georges Kellens och nyvaldes Peter Grabosky. Som vicepresidenter valdes Pierre-Henri Bolle, Joan McCord, Koichi Miyazawa, Edmundo Oliveira och undertecknad, samtliga med huvudansvar för var sin kontinent. Jag blev denna gång ombedd att söka aktivera och rekrytera fler kriminologer från Afrika, där ISC är kraftigt underrepresenterat. Jag tar tacksamt emot alla förslag till idéer att försöka lösa denna svåra uppgift. Den vetenskapliga gruppens medlemmar kommer att väljas under de närmaste månadarna. Förslag till speciellt nordiska deltagare mottages gärna snarast möjligt. Enligt president Sherman bör den vetenskapliga gruppen få ett större ansvar i förbindelse med att förbereda teman och föredragshållare till nästa världskongress. Han önskar mera konkret att varje medlem skall föreslå fem paneler till kongressen. 15

16 NSfK Världskongressen i Seoul måste betraktas som en stor framgång, speciellt med hänsyn till den omfattande mobiliseringen av asiatiska kriminologer. Plenarföredragen är tryckta i förbundets flerspråkiga tidskrift International Annals of Criminology 1998 (vol. 36-1/2). Nästa kongress är planerad till augusti 2003 och kommer med all sannolikhet att förläggas till Rio. Från brasiliansk sida har man länge uttalat ett intresse att finansiera världskongressen i kriminologi. Därefter är ISC:s intention att minska det tidigare femårsintervallet till ett tvåårsintervall för att skapa större kontinuitet i den snabbt växande forskningsrapporteringen. Kongressen år 2005 har presidenten planerat att förlägga till Philadelphia i Pennsylvania. Preliminär titel Reformation of Criminal Justice in a Global Perspective med en klar strävan att med olika metoder förena forskning och praktik. ISC anordnar normalt två internationella kurser om året. Dessa kommer bl.a. att beslutas vid styrelsemötena i maj månad 2000, då den vetenskapliga gruppen skall sammanstråla den 26.5 och styrelsen den adress: 16

17 Nordisk Kriminologi 26(1) 2000 Kriminologiske og kriminalpolitiske nyheder Kriminologiske og kriminalpolitiske nyheder fra Danmark af kontaktsekretær Anne-Stina Sørensen Undersøgelse af politiets skøn Antropolog Lars Holmberg har på baggrund af et omfattende feltarbejde ved Glostrup Politi analyseret politiets skøn. I bogen Inden for lovens rammer (Holmberg 1999), der er en forkortet og revideret version af Holmbergs ph.d.-afhandling, belyses politiets forhold til røvhullerne, andengenerationsindvandrerne, klienterne, kunderne og hr. og fru Danmark. Undersøgelsen viser blandt andet, at politiets afgørelser i visse tilfælde afhænger mere af hvem betjentene står over for end af selve lovovertrædelsen. Holmberg, Lars. 1999: Inden for lovens rammer. København: Gyldendal. Sundhedsministeren vil ikke anbefale forsøg med fri heroin Sundhedsminister Carsten Koch (S) har på baggrund af WHO s rapport om det schweiziske forsøg med fri heroin besluttet ikke at anbefale et lignende forsøg i Danmark, idet rapporten efter sundhedsministerens mening ikke giver svar på, om det er stoffet heroin eller den psykosociale indsats, der har været udslagsgivende i det schweiziske forsøg. SF s sundhedspolitiske ordfører, Villy Søvndal, der har fremsat beslutningsforslag om en forsøgsordning, kalder regeringens beslutning tåbelig. Søvndal har dog endnu ikke opgivet at samle flertal i Folketinget for et forsøg med fri heroin i Danmark, idet de fleste partier har fritstillet deres medlemmer i spørgsmålet (Jyllands-Posten ). 17

18 NSfK Politiets opklaringsprocenter er misvisende En undersøgelse af politiets opklaringsprocenter og forholdet mellem anmeldt og afgjort kriminalitet, foretaget af Britta Kyvsgaard på vegne af Justitsministeriet, viser, at de opklaringsprocenter, politiet offentliggør ikke afspejler virkeligheden. Kyvsgaard har gennemført en forløbsundersøgelse af de straffelovsovertrædelser, der i 1994 blev anmeldt til politiet. Det er undersøgt, hvor mange af disse lovovertrædelser, der inden for en 5-årig periode har ført til en strafferetlig afgørelse samt den eventuelle afgørelses art. Kyvsgaard konkluderer blandt andet: at i forhold til de officielle opklaringstal er der omkring 10% færre af de anmeldte straffelovsovertrædelser, som kan kaldes opklarede, forstået således, at de fører til eller med stor sandsynlighed ville kunne have ført til fældende dom eller anden strafferetlig afgørelse, der forudsætter at den sigtede er fundet skyldig. Den almindeligt kendte opklaringsprocent som i undersøgelsesåret 1994 var på 20,7%, er således beregnet til at være 1,4 til 2,9 procentpoint for høj. Undersøgelsen tyder endvidere på, at mange sigtelser for især sædeligheds- og voldskriminalitet ikke fører til fældende dom. Undersøgelsen har medført skarp kritik af politiet, der hidtil har betragtet en sag som opklaret, når en eller flere personer blev sigtet i sagen. Rigsadvokat Henning Fode udtaler i den forbindelse til Berlingske Tidende ( ), at: Den almindelige dansker forbinder en opklaring med, at sagen er løst: At politiet har fundet personen, som har begået pågældende gerning, og at personens skyld er fastlagt. Danmarks Statistik har på baggrund af undersøgelsen, ifølge Jyllands-Posten ( ), besluttet at ændre deres terminologi, så det ikke længere hedder en opklaringsprocent men i stedet en sigtelsesprocent. Undersøgelsen kan ses på: Kritik af Rigspolitichefens rapport om gadebander 18

19 Nordisk Kriminologi 26(1) 2000 I en artikel i Social Kritik (Koch 1999) kritiserer psykolog Ida Koch Rigspolitichefens rapport Gadebander i Danmark (Rigspolitichefen 1999). En tilsvarende rapport udkom i 1998 for årene Rapporten, som bygger på indberetninger fra landets 54 politikredse, kritiseres for at gøre brug af en definition af ordet gadebander, der som operationelt undersøgelsesredskab er helt ubrugelig (Koch 1999: 84). En gadebande defineres i rapporten som: En gruppe børn og/eller unge, der på gadeplan udøver kriminalitet og/eller anden uroskabende og aggressiv adfærd, og som af omgivelserne og sig selv opfattes som en gruppe (ibid: 82). Koch peger på, at denne definition rummer en række uklarheder, der giver validitetsmæssige problemer. For det første er der spørgsmålet om, hvornår man kan tale om, at børn og unge udgør en gruppe? For det andet peger Koch på alderskriteriet; hvordan sondres der for eksempel mellem børn og unge, og hvornår er man ikke ung længere (nogle indbretninger taler om unge bandemedlemmer på op til 30 år)? For det tredje nævnes kriminalitetskriteriet som et problem, idet det ikke tydeligt fremgår af rapporten, hvorvidt der er tale om registreret og pådømt kriminalitet, eller om det alene kan dreje sig om mistanke. For det fjerde argumenterer Koch for, at ordene aggressiv og uroskabende er problematiske, fordi de er åbne for fortolkning. En definition som denne må, ifølge Koch, selvsagt føre til: upræcise indberetninger, som afhænger af den enkelte politikreds og den enkeltes fortolkninger, interesser og fornemmelser (ibid: 84). Koch har kigget nærmere på indberetningerne fra de forskellige politikredse, og bemærker, at der tilsyneladende: ikke alene er tale om en situationsrapport. Også forhold, der nu er løst, eller som gjaldt tidligere, er medtaget. Hændelser og ungdomsgrupper, der knap falder inden for definitionen af gadebander, indberettes. Man indberetter ungdomsgrupper, om hvem man kan forestille sig, at de måske engang kan komme til at falde ind under en gadebandedefinition osv. (ibid: 86). Det største problem er dog, at man på trods af de validitetsmæssige problemer lader rapporten fremstå som faktuel og videnskabelig, og Koch peger på 19

20 NSfK risikoen for, at rapportens konklusioner vil blive misbrugt; en risiko, der bestemt ikke bliver mindre set i relation til den moralske panik og etnofobi, der har præget debatten om (volds)kriminalitet og etniske minoriteter i Danmark i de forløbne år. På baggrund af dette karakteriseres rapporten som direkte farlig. Koch, Ida. 1999: Vildledende og sjusket rapport om gadebander. I Social Kritik. Nr (1999). Tema.: Flygtninge og indvandrere. Rigspolitichefen. 1999: Gadebander i Danmark Rapporten kan ses på Den sociale arv risikofaktorer i barndommen En ny publikation fra Socialforskningsinstituttet, der indgår i et større udredningsarbejde om den sociale arv, sætter fokus på risikofaktorer i barndommen, herunder betydningen af forældres psykiske lidelser (Christoffersen 1999). Rapporten indeholder en række foreløbige analyser af langtidseffekterne af en række risikofaktorer i barndommen baseret på en database, der omfatter oplysninger om børn født i henholdsvis 1966 og 1973 og disses forældre gennem en 15-årig periode fra Undersøgelsen bygger på en logistisk regressionsanalyse af de forklarende variablers uafhængige effekter i den samlede model (der er endnu ikke foretaget analyser af kombinationseffekter). De forklarende variable, der er medtaget i undersøgelsen, omhandler forekomsten af alkoholisme, arbejdsløshed, erhvervsuddannelse, skilsmisse, frihedsdom (herunder sædeligheds- og voldskriminalitet), mavesår, narkomani, psykiske lidelser, vold, omsorgssvigt og selvmord. Christoffersen, Mogens Nygaard. 1999: Risikofaktorer i barndommen en forløbsundersøgelse særligt med henblik på forældres psykiske sygdomme. Socialforskningsinstituttet 99: 18. Evaluering af misbrugsbehandling i Vridsløselille Statsfængsel 20

21 Nordisk Kriminologi 26(1) 2000 Anette Storgaard har udarbejdet en evaluering af et forsøg med behandling af misbrugere i fængselsregi (Storgaard 1999). Det drejer sig om et forsøg med Import-modellen i Statsfængslet i Vridsløselille på den såkaldte afdeling AIII. Afdeling AIII står for det første forsøg i Danmark med at lade professionelt behandlingspersonale udføre behandling af stofafhængighed i et fængsel. Forsøget blev påbegyndt i september 1997, og rapporten evaluerer det midterste af 3 forsøgsår. Behandlingen på AIII foregår efter Minnesotamodellen, og udføres af medarbejdere fra den private institution Kongens Ø. Af de 47 optagne på behandlingsafdelingen var 18 (38%) bortvist ved evalueringsperiodens udløb. Resten (61%) havde enten gennemført eller var i gang med forløbet. Undersøgelsen viser, at et ophold på afdeling AIII ikke garanterer en stof- eller kriminalitetsfri fremtid. Ud af 12, som havde gennemført et ophold på afdelingen uden opfølgende behandling, var 5 sigtet for ny kriminalitet indenfor 1-12 måneder efter, at de forlod afdelingen. Den ny kriminalitet var dog i intet tilfælde grovere end den, de afsonede på AIII. Undersøgelsen viser også, at det giver bedre chancer for at klare sig fremover, hvis man modtager relevant opfølgende behandling i forlængelse af fængselsopholdet. De eneste eksempler på, at der slet ikke skete tilbagefald i evalueringsperioden hverken til narkotika eller kriminalitet - angik således personer, der modtog opfølgende behandling på Kongens Ø, og Storgaard konkluderer derfor, at der er grundlag for at antage en vis sammenhæng. Storgaard, Anette. 1999: Straf og misbrugsbehandling under samme tag. Center for Rusmiddelforskning. Aarhus Universitet. Det voldsomme samfund Et nyt to-bindsværk af Flemming Balvig (2000) behandler voldens omfang og udvikling de senere år samt reaktionerne på disse. Bind 1 handler om fortid og nutid, og er opdelt i 3 dele. Første del handler om volden i gamle dage, anden del om volden i nutiden og tredje del om de foranstaltninger, der sættes iværk overfor volden såvel før som nu. Bind 2 handler om vold og fængsler i henholdsvis USA og Danmark, og falder i 21

22 NSfK 2 dele. Første del omhandler den stærke voldsfokusering og den stærke fokusering på politi og straf som voldsbekæmpelsesmidler, som man har kunnet iagtage i USA. Anden del rejser spørgsmålet om, i hvor høj grad amerikaniseringen af kriminalpolitikken har fundet fodfæste i Danmark. Endvidere fremlægges såvel forskningsmæssige som kriminalpolitiske alternative strategier. De fleste af de to bøgers kapitler har tidligere været publiceret som artikler eller rapporter, eller som dele heraf. Balvig, Flemming. 2000: Det voldsomme samfund. Om vold som problem og fængsel som løsning. Bind 1: Fortid og nutid (er udkommet). Bind 2: USA og Danmark (udkommer april 2000). København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Afvist tiltale mod plejehjemsassistent i Plejebosagen rejser krav om etiske spilleregler for politiets og anklagemyndighedens omgang med pressen. Statsadvokat Karsten Hjort har afvist at rejse tiltale mod en nu 34-årig plejehjemsassistent, der har været sigtet for: drab på 22 beboere, for uagtsomt manddrab, for at have hensat andre i hjælpeløs tilstand og for underslæb for flere hundrede tusinde kroner. Derimod har statsadvokaten besluttet at rejse tiltale mod den tidligere ansvarshavende læge på plejehjemmet Plejebo for uagtsomt manddrab på 5 beboere. Sagen, der hurtigt i medierne blev udråbt til Danmarkshistoriens største drabssag, er således skrumpet nævneværdigt ind. Plejehjemsassistentens forsvarer har igennem hele sagen kritiseret såvel politiets som pressens behandling af sagen. Allerede dagen efter anholdelsen blev plejehjemsassistenten udråbt som skyldig i medierne, blandt andet havde chefen for drabsafdelingen ved Københavns Politi udtalt, at kvinden i hans øjne var skyldig, og Ekstra Bladet omtalte efterfølgende sagen under overskrifter som: Hun er skyldig og D for død, (plejehjemsassistenten hedder Dorte). Dette har fået justitsminister Frank Jensen (S) til at stille krav om et nyt sæt etiske spilleregler for politiets og anklagemyndighedens omgang med pressen. Plejehjemsassistenten, 22

23 Nordisk Kriminologi 26(1) 2000 der sad varetægtsfængslet i 65 dage, har krævet godt 1,5 millioner kroner i erstatning (Jyllands-Posten og ). 23

24 NSfK Nyt 4-årigt politiforlig Et nyt politiforlig giver næsten 2,4 milliarder kroner ekstra til politiet over de næste 4 år. Pengene skal blandt andet gå til ansættelse af 540 nye medarbejdere, heraf 230 betjente, en styrkelse af nærpolitiet, en forstærket indsats mod volds-, bande- og IT-kriminalitet samt en forøgelse af patruljeringen med cirka 10% (Berlingske Tidende ). Regeringens oplæg til flerårsaftalen for politiet kan ses på: Ændring i kriminalitetsmønstret blandt indvandrere og efterkommere En undersøgelse foretaget af Justitsministeriet med hjælp fra Danmarks Statistik viser, at selvom indvandrere og deres efterkommere kun udgør cirka 7% af befolkningen, så tegnede de sig for godt 10% af samtlige bøder og fængselsstraffe, der blev truffet afgørelse om i Noget tyder dog på, at indvandrere og efterkommeres kriminalitet har ændret karakter indenfor de seneste år. Britta Kyvsgaard, der har stået for undersøgelsen, udtaler til Berlingske Tidende ( ) at: Indvandrere og deres efterkommere er gået mere i retning af det almindelige kriminalitetsmønster i dette land. Undersøgelsen viser nemlig, at der samlet set er færre udlændinge, som bliver dømt for straffelovsovertrædelser i dag i forhold til Den samlede stigning dækker over, at udlændinge i dag begår langt flere lovovertrædelser i trafikken end tidligere. Rapporten kan ses på: White Ribbon i Danmark Foreningen Sex og Samfund har taget initiativ til at oprette en afdeling af White Ribbon -bevægelsen i Danmark. Ideen kommer fra Canada, hvor en gruppe mænd i 1991 startede kampagnen Mænd der arbejder for at stoppe mænds vold mod kvinder. Der anmeldes årligt omkring tilfælde af hustru- eller partnervold i Danmark, men mørketallet menes at ligge på omkring 80%, (Berlingske Tidende ) 24

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

Peter Kramp, Gorm Gabrielsen, E. Linde-Jensen og Tine Vigild. Preben Wolf, Flemming Balvig, Annika Snare og Berl Kutchinsky

Peter Kramp, Gorm Gabrielsen, E. Linde-Jensen og Tine Vigild. Preben Wolf, Flemming Balvig, Annika Snare og Berl Kutchinsky Forskningsrapport nr. 31 Alkoholvaner blandt kriminalforsorgens klientel. En undersøgelse af alkoholforbrug og -misbrug, behandlingsmotivation, behandlingsbehov mv. blandt indsatte i fængsler og klienter

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

Helst skal man have en god barndom

Helst skal man have en god barndom Helst skal man have en god barndom 2. Nordiske Konference Om Sårbare Børn København, Hotel Park inn, den 28. og 29.maj 2015 1. nordiske konference om sårbare børn og unge blev afholdt i Oslo i maj 2009.

Læs mere

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN 1) Velkommen a. En Lille navne leg 2) Dagsorden godkendes 3) Referater godkendes a. Referat fra NSK ordinærmøde sept 2012 i København b.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Flemming Balvig DET VOLDSOMME SAMFUND. Om vold som problem og fængsel som løsning. Fortid og nutid. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Flemming Balvig DET VOLDSOMME SAMFUND. Om vold som problem og fængsel som løsning. Fortid og nutid. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Flemming Balvig Fortid og nutid BIND I DET VOLDSOMME SAMFUND Om vold som problem og fængsel som løsning Jurist- og Økonomforbundets Forlag ISBN 87-574-9085-6 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2000 Det

Læs mere

KONFERENCE. Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart

KONFERENCE. Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart KONFERENCE Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart Konferencen sætter fokus på centrale temaer i indsatsen

Læs mere

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Rasmus Højbjerg Jacobsen CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Program Hvem er jeg? Hvad er rationalet bag analyserne?

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

Danskernes forestillinger om kriminalitet

Danskernes forestillinger om kriminalitet Danskernes forestillinger om kriminalitet Det Kriminalpræventive Råd Epinion Januar 2013 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Studietur til Washington Præsidentvalg - digitale medier - politisk kommunikation

Studietur til Washington Præsidentvalg - digitale medier - politisk kommunikation Studietur til Washington Præsidentvalg - digitale medier - politisk kommunikation Danske Medier inviterer til studietur Washington/New York 23. 29. september 2012 I samarbejde med Lasse Jensen (radioprogrammet

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Unge Vold Kriminalitet

Unge Vold Kriminalitet Indbydelse til Børnesagens Fællesråds 6. nationale konference om unge Unge Vold Kriminalitet Den 20. november 2008 i Middelfart Børnesagens Fællesråd www.boernesagen.dk Velkommen 2 Velkommen til Børnesagens

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile Beslutningsforslag nr. B 238 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. april 2010 af Marlene Harpsøe (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Big data fra objektive kriterier til general og specifik forebyggelse i en SSP kontekst. Oplæg v/rené Bøye

Big data fra objektive kriterier til general og specifik forebyggelse i en SSP kontekst. Oplæg v/rené Bøye Big data fra objektive kriterier til general og specifik forebyggelse i en SSP kontekst Oplæg v/rené Bøye Agenda Velkomst og indledning. Big Data. Historik. om at udfinde kriminalitet og kriminelle. Risiko

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 411 Offentligt. Retsudvalgets studietur til Stockholm den 23. til 25. september 2013

Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 411 Offentligt. Retsudvalgets studietur til Stockholm den 23. til 25. september 2013 Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 411 Offentligt Retsudvalgets studietur til Stockholm den 23. til 25. september 2013 Program: Mandag den 23. september 2013 7.25-8.35: København - Stockholm (SAS)

Læs mere

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk CANNABISBRUG OG MISBRUG Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk HVAD SKAL JEG TALE OM DEN NÆSTE TIME? Et sociologisk studie af voksne mennesker, som ryger cannabis eller

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Bilag 1: vold og krænkelse af personlige fysiske grænser Virksomhed ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Beskrivelse af de faktiske forhold Virksomheden Plejehjemmet Torsbo består af to plejeafdelinger,

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

LÆGESEKRETÆRELEVERNES KONFERENCE 2014

LÆGESEKRETÆRELEVERNES KONFERENCE 2014 LÆGESEKRETÆRELEVERNES KONFERENCE 2014 Forbryderens værste fjende Tid: 26. februar 2014 kl. 09.00 14.30 Sted: Handelsfagskolen i Skåde Arrangører: Hold 39 Antal deltagere: 76 Konferencier: Camilla Østergaard

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

Inom svenskundervisningen arbetar många

Inom svenskundervisningen arbetar många Processarbete i matematik en inledning Inom svenskundervisningen arbetar många lärare med skrivprocessen. För denna har det under lång tid funnits en väl utarbetad metodik och en stor del av eleverna är

Læs mere

Lovovertrædere og retfærdighed:

Lovovertrædere og retfærdighed: Sekretariatet krim@krim.dk og www.krim.dk Fiskergade 33-37, 8000 Århus C. Tlf.: 70 22 22 42, f ax.: 87 32 12 99 Landsforeningen Krim Retfærdig straf Indlæg af advokat Claus Bonnez, Landsforeningen KRIM,

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

Hvor nordiske er de nordiske lande i deres praktiske narkotikapolitik?

Hvor nordiske er de nordiske lande i deres praktiske narkotikapolitik? Lau Laursen KOLUMN Hvor nordiske er de nordiske lande i deres praktiske narkotikapolitik? Det viser sig ret hurtigt, når man analyserer og komparerer de nordiske landes narkotikapolitik, at Danmark skiller

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER Arbejdsgruppen for netværket MUSUND - Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2009 København, Dansk Design Center http://www.ddc.dk/ 21 & 22 OKTOBER 2009 Kreativitet

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi. Protokol ført ved rådsmøde i Helsinki den 9. marts 2015

Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi. Protokol ført ved rådsmøde i Helsinki den 9. marts 2015 Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi Protokol ført ved rådsmøde i Helsinki den 9. marts 2015 Tilstede: Danmark: Finland: Island: Norge: Mødeleder: Mødesekretær: Anette Storgaard Anne-Julie Boesen Pedersen

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland. Årsberetning 2007

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland. Årsberetning 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Peqqissutsimut Pisortaqarfik Direktoratet for Sundhed Box 1160 3900 Nuuk E-mail:Peqqip@gh.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2007

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

Kan man forudsige børns senere kriminalitet?

Kan man forudsige børns senere kriminalitet? Kan man forudsige børns senere kriminalitet? Mogens Nygaard Christoffersen SFI THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR WELFARE RESEARCH Firkantens byggelegeplads 1973-80 Problemstillinger: Kan man forudsige kriminalitet

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Hillerød Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus Dato 1. dag: 17. september

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

FLEMMING BALVIG & LARS HOLMBERG FLAMINGOEFFEKTEN SOCIALE OVERDRIVELSER OG SOCIAL PEJLING JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

FLEMMING BALVIG & LARS HOLMBERG FLAMINGOEFFEKTEN SOCIALE OVERDRIVELSER OG SOCIAL PEJLING JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FLEMMING BALVIG & LARS HOLMBERG FLAMINGOEFFEKTEN SOCIALE OVERDRIVELSER OG SOCIAL PEJLING JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Flamingoeffekten Sociale overdrivelser og social pejling Flemming Balvig & Lars

Læs mere

Hvad gør alkohol for dig?

Hvad gør alkohol for dig? Hvad gør alkohol for dig? Bliver du klarere i hovedet og mere intelligent at høre på? Mere nærværende overfor dine venner? Får du mere energi? Bliver du bedre til at score? Lærer du at hvile i dig selv

Læs mere

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska Lyckönskningar : Giftermål Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Kravspecifikation vedrørende Kortlægning af hadforbrydelser ofre og gerningsmænd KRAVSPECIFIKATION

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Ild som kommunikation

Ild som kommunikation Med støtte fra Ild som kommunikation Dorte Lystrup og Søren Holst Aalborg Universitet København d. 29. januar 2015 Kofoedsminde Danmarks eneste institution for domfældte udviklingshæmmede med sikrede afdelinger

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

SOCIAL KONTROL. Tre definitioner og indfaldsvinkler til social kontrol

SOCIAL KONTROL. Tre definitioner og indfaldsvinkler til social kontrol SOCIAL KONTROL Tre definitioner og indfaldsvinkler til social kontrol Den brede: samfundets sammenhængskraft sammenligning og diskussion af samfundstyper (f.eks. Durkheim) Mellem: magt og magtudøvelse

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN!

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KURSUSCENTER BROGAARDEN SEPTEMBER 2015 - MARTS 2016 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE Kognitiv uddannelse Den kognitive uddannelse

Læs mere

Resiliente læringsmiljøer - bæredygtighed i praksis 1

Resiliente læringsmiljøer - bæredygtighed i praksis 1 Resiliens hos børn et udbredt fænomen? Og Hvorfor både social arv og mønsterbrydere er vildledende og potentielt stigmatiserende betegnelser? Lektor v. Ålborg Universitet, Morten Ejrnæs. 1. Tilgange til

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Børsen 1217 København K Telefon 33 74 65 59 Fax 33 74 60 80 vsod@vsod.dk www.vsod.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K November

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Third Announcement. Registrering & foreløbigt program. Nordisk Audiologisk Selskab NAS afholder kongres i København 30. maj 2.

Third Announcement. Registrering & foreløbigt program. Nordisk Audiologisk Selskab NAS afholder kongres i København 30. maj 2. NAS 2010 København Third Announcement Registrering & foreløbigt program Januar 2010 Til medlemsorganisationer, samarbejdspartnere og andre interesserede Nordisk Audiologisk Selskab NAS afholder kongres

Læs mere

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Fup eller fakta Oversigt Definitioner Misbrug i befolkningen Misbrug i psykiatrien Misbrug i kriminalforsorgen Misbrug i retspsykiatrien Kriminalitet og misbrug

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg?

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? Invitation til konference Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? CBS Frederiksberg, tirsdag den 8.marts 2011 Intro Du skal være hjertelig velkommen til at deltage

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD Fredag 22. november 17.00 Ankomst og indkvartering i husene. Der er mulighed for at hilse på kursusledere og børneteam.

Læs mere

Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse

Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse indbyder til konference om Læringsmiljø og voksenundervisning Undervisningsmiljøets samspil med pædagogik og læring 24. 26. oktober 2013 Haderslev, Danmark Konferencen

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

STOP DIGITALE OVERGREB NU!

STOP DIGITALE OVERGREB NU! STOP DIGITALE OVERGREB NU! KONFERENCE SCANDIC AARHUS CITY 04.05.2015 KURSEROGKONFERENCER.DK Foto:Mette Frandsen PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI STOP DIGITALE OVERGREB NU! Red Barnet har en unik viden om bekæmpelse

Læs mere

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 Indhold: 1. Pressemeddelelse: Vold og overfald får villaejere til at ændre vaner 2. Factsheet

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Skandinavisk konference den 4. 5. november 2009 1 Risikostyringsprisen 2009 KommuneForsikring lancerer i år en pris til den kommune og de medarbejdere, der

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

STOP DIGITALE OVERGREB NU!

STOP DIGITALE OVERGREB NU! STOP DIGITALE OVERGREB NU! KONFERENCE HOTEL PARK MIDDELFART 06.05.2015 KURSEROGKONFERENCER.DK Foto:Mette Frandsen PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI PROGRAM 09.00-09.25 Ankomst og registrering. Morgenmad 09.25-09.50

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik PAARISA Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse PAARISA Box 1001 3900 Nuuk E-mail: Paarisa@nanoq.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2010

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Nordisk Højskolekonference

Nordisk Højskolekonference Nordisk Højskolekonference på Marjatta i Danmark den 8. til 10. august 2014 Den nordiske forberedelseskreds indbyder hjerteligt til en kort sommerkonference med temaet: Den imaginative tænkning 1 I forberedelseskredsen

Læs mere

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter

Læs mere