BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende"

Transkript

1 BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande HøjrenteLande Akkumulerende Virksomhedsobligationer Virksomhedsobligationer Akkumulerende HøjrenteLande Mix VÆKST - AKTIER Fjernøsten Fjernøsten Akkumulerende Latinamerika Afrika & Mellemøsten BRIK BRIK Akkumulerende Kilma & Miljø IT Produktoversigt Spar op med Sydinvest det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv

2 5 muligheder for investering i basisobligationsafdelinger Anbefalet målgruppe/ Historiske afkast pr. år for 2) Investerings horisont 1) Afkastudsving i procent pr. år 3) til 350 Udbetalt udbytte pr. bevis i ) Etablering ISIN kan handles på omx Sydinvest Danrente Investerer fortrinsvis i kursstabile obligationer udstedt i danske kroner med korte løbetider. Afdelingen leverer et stabilt afkast både på kort og på lang sigt. Minimum 2 år 5,0 % 5,0 % 4,4 % 0,1 7,8 1 år 1,7 6,2 3 år 2,1 4,7 5 år 4,5 kr. 4,0 kr. 2,5 kr DK Sydinvest Fonde Investerer fortrinsvis i danske realkredit- og statsobligationer. Sydinvest Fonde er skræddersyet til fonde, foreninger og legater. Sydinvest Fonde investerer primært i danske obligationer med høj direkte rente og opnår derved så højt et årligt udbytte som muligt. Fonde, foreninger og legater/ Minimum 3 år 1,3 9,4 1 år 6,9 % 4,9 % 4,4 % 0,6 7,6 3 år 5,0 kr. 4,75 kr. 4,7 kr. 2,0 6,1 5 år April 2004 DK Sydinvest Dannebrog Privat Investerer fortrinsvis i danske realkredit- og statsobligationer. Afdelingen udbetaler hvert år et udbytte på niveau med den gennemsnitlige obligationsrente. frie midler/ Minimum 3 år 5,4 % 6,4 % 4,4 % 2,0 9,3 1 år 0,5 7,5 3 år 2,1 6,3 5 år 6,5 kr. 3,5 kr. 2,75 kr DK Sydinvest Dannebrog Pension og Erhverv Investerer fortrinsvis i danske realkredit- og statsobligationer. Afdelingen udbetaler hvert år et udbytte på niveau med den gennemsnitlige obligationsrente. / selskaber Minimum 3 år 6,5 % 5,6 % 4,5 % 1,7 9,4 1 år 0,5 7,6 3 år 2,1 6,3 5 år 4,75 kr. 4,0 kr. 3,75 kr DK Sydinvest International Investerer i udenlandske obligationer, primært statsobligationer. Afdelingens største investeringer ligger typisk i USA og Europa. Obligationerne i afdelingen er udstedt i andre valutaer end danske kroner. Afdelingen søger at udnytte bevægelserne i de forskellige landes obligations- og valutakurser til at øge afkastet i afdelingen. Minimum 3 år 15,7 % 4,7 % 3,4 % 5,9 14,7 1 år 2,5 7,2 3 år 1,2 5,9 5 år 1,5 kr. 1,0 kr. 3,25 kr. Oktober 1989 DK ) Alle afdelinger kan anvendes i porteføljesammenhæng med en investeringshorisont på minimum 3 år. 2) Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. 3) Søjlediagrammerne viser de historisk laveste og højeste afkast i procent p.a. målt på 1, 3 og 5-års perioder. Ultimo hver måned beregner vi de seneste 1, 3 og 5 års afkast og finder blandt disse de højeste og laveste afkast. Ved afdelinger, der ikke har eksisteret i hele vores 10-års observationsperiode, har vi suppleret med sammen lignelige indekstal. Her kan du se, at afkastet i eksempelvis Sydinvest International i den bedste 1-års periode var 14,7 % p.a. I den dårligste 3-års periode var afkastet 2,5 % p.a., mens den bedste 5-års periode gav et afkast på 5,9 % p.a. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. 4) De forventede udbytteprocenter skal godkendes på foreningens generalforsamling den 24. marts 2010, hvorefter udbetalingen til foreningens medlemmer finder sted.

3 7 muligheder for investering i højrenteobligationsafdelinger Anbefalet målgruppe/ Historiske afkast pr. år for 2) Investerings horisont 1) Afkastudsving i procent pr. år 3) til 350 Udbetalt udbytte pr. bevis i ) Etablering ISIN Kan handles På omx Sydinvest HøjrenteLande Valuta Investerer fortrinsvis i børsnoterede statsobligationer med kort løbetid i lokal valuta fra højrentelande. Her er det muligt at opnå et merafkast i forhold til traditionelle obligationsmarkeder. Afdelingen fører en aktiv valutapolitik og vil i høj grad blive påvirket af udviklingen i valutakurser. 14,6 24,0 1 år 22,2 % 12,9 % 5,0 % 2,6 9,0 3 år 0,0 kr. 0,0 kr. 5,75 kr. 1,9 6,7 5 år 2005 DK Sydinvest HøjrenteLande Lokal Valuta Investerer fortrinsvis i børsnoterede obligationer med en mellemlang eller lang løbetid i lokal valuta fra højrentelande. Her er det muligt at opnå et merafkast i forhold til traditionelle obligationsmarkeder. Afdelingen fører en aktiv valutapolitik og vil i høj grad blive påvirket af udviklingen i valutakurser. 17,8 24,9 1 år 22,7 % 15,1 % 3,9 % 4,9 11,9 3 år 0,0 kr. 0,0 kr. 7,5 kr. 2,8 8,2 5 år Februar 2006 DK Sydinvest HøjrenteLande Mix Investerer fortrinsvis i statsobligationer udstedt i dollar, euro eller lokal valuta fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika og Afrika. Afdelingen vil variere andelene af obliga tionstyper baseret på forventninger til udviklingen i renter og valutakurser. Renten på højrente obligationer er højere end på danske obligationer. Afdelingen fører en aktiv valuta politik og vil i høj grad blive påvirket af udviklingen i valuta kurser. 27,8 32,8 1 år 41,1 % 24,5 % 3,0 % 7,5 19,9 3 år 7,5 kr. 6,75 kr. 8,5 kr. 1,2 16,0 5 år Februar 2003 DK Sydinvest HøjrenteLande Investerer fortrinsvis i højtforrentede statsobligationer udstedt i dollar eller euro fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika og Afrika. Afdelingen kan også investere i obligationer udstedt i lokal valuta. Afdelingen kan have positioner i USD op til 10 %. Afdelingens valutapositioner i lokal valuta og USD må maksimalt udgøre 40 %. 29,2 32,6 1 år 41,1 % 26,7 % 2,0 % 8,3 21,6 3 år 7,75 kr. 7,5 kr. 8,25 kr. 1,1 17,3 5 år Marts 2000 DK Sydinvest HøjrenteLande Akkumulerende Investerer fortrinsvis i højtforrentede statsobligationer udstedt i dollar eller euro fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika og Afrika. Afdelingen kan også investere i obligationer udstedt i lokal valuta. Afdelingen kan have positioner i USD op til 10 %. Afdelingens valutapositioner i lokal valuta og USD må maksimalt udgøre 40 %. Afdelingen er akkumulerende. midler i virksomhedsskatteordningen og personer med / 41,6 % 25,8 % 2,6 % 28,2 29,9 1 år 8,3 18,3 3 år 1,1 15,7 5 år Afdelingen er akku mulerende 2005 DK Sydinvest Virksomhedsobligationer Investerer fortrinsvis i obligationer udstedt af virksomheder med lav kreditværdighed fra hele verden. Afdelingens største investeringer ligger typisk i Europa og USA. Statsobligationer kan i perioder udgøre en del af porteføljen. Formålet er at opnå en merrente i forhold til den danske obligationsrente. Afdelingen kurssikrer som hovedregel valutabeholdningen i forhold til danske kroner for at undgå, at afkastet påvirkes af udviklingen i valutakurser. 47,2 76,8 1 år 76,6 % 46,4 % 2,4 % 17,0 14,2 3 år 0,0 kr. 0,0 kr. 8,75 kr. 7,2 11,0 5 år 2001 DK Sydinvest Virksomhedsobligationer Akkumulerende Investerer fortrinsvis i obligationer udstedt af virksomheder med lav kreditværdighed fra hele verden. Afdelingens største investeringer ligger typisk i Europa og USA. Statsobligationer kan i perioder udgøre en del af porteføljen. Formålet er at opnå en merrente i forhold til den danske obligationsrente. Afdelingen kurssikrer som hovedregel valutabeholdningen i forhold til danske kroner for at undgå, at afkastet påvirkes af udviklingen i valutakurser. Afdelingen er akkumulerende. midler i virksomhedsskatteordningen og personer med / 75,6 % 44,6 % 45,1 75,8 1 år 15,7 14,2 3 år 6,4 11,0 5 år Afdelingen er akku mulerende September 2007 DK ) Alle afdelinger kan anvendes i porteføljesammenhæng med en investeringshorisont på minimum 3 år. 2) Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. 3) Søjlediagrammerne viser de historisk laveste og højeste afkast i procent p.a. målt på 1, 3 og 5-års perioder. Ultimo hver måned beregner vi de seneste 1, 3 og 5 års afkast og finder blandt disse de højeste og laveste afkast. Ved afdelinger, der ikke har eksisteret i hele vores 10-års observationsperiode, har vi suppleret med sammen lignelige indekstal. Her kan du se, at afkastet i eksempelvis Sydinvest HøjrenteLande i den bedste 1-års periode var 32,6 % p.a. I den dårligste 3-års periode var afkastet 8,3 % p.a., mens den bedste 5-års periode gav et afkast på 17,3 % p.a. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Observationsperioden for HøjrenteLande Valuta og HøjrenteLande Lokal Valuta startede dog ) De forventede udbytteprocenter skal godkendes på foreningens generalforsamling den 24. marts 2010, hvorefter udbetalingen til foreningens medlemmer finder sted.

4 7 muligheder for investering i basisaktieafdelinger Anbefalet målgruppe/ Historiske afkast pr. år for 2) Investerings horisont 1) Afkastudsving i procent pr. år 3) til 350 Udbetalt udbytte pr. bevis i ) Etablering ISIN KAN HANDLES PÅ OMX Sydinvest Europa Investerer i aktier i Europa. Investeringerne er spredt på forskellige lande og brancher. 47,8 33,4 1 år 34,1 % 46,3 % 10,0 % 24,8 22,4 3 år 1,25 kr. 1,5 kr. 1,25 kr. 9,7 13,9 5 år 1986 DK Sydinvest Euroland Investerer i aktier i Euroland. Investeringerne er spredt på forskellige lande og brancher. 49,8 39,2 1 år 26,9 % 46,5 % 10,4 % 25,5 25,2 3 år 2,0 kr. 2,75 kr. 2,0 kr. 9,4 16,3 5 år nuar 1999 DK Sydinvest Verden Investerer globalt i aktier. Afdelingen investerer i selskaber spredt på forskellige lande og brancher. Afdelingens største investeringer ligger i USA og Europa. Afdelingen følger en ligevægtet valuestrategi. 41,2 29,7 1 år 29,0 % 41,0 % 10,0 % 25,1 17,2 3 år 0,0 kr. 1,75 kr. 1,5 kr. 11,6 9,8 5 år 1987 DK Sydinvest Danmark Investerer i danske aktier. Investeringerne spredes på et stort antal virksomheder i forskellige brancher, dog primært i de store selskaber 45,8 % 45,8 % 6,4 % 46,0 59,6 1 år 14,7 38,8 3 år 2,4 28,2 5 år 1,0 kr. 4,5 kr. 17,25 kr. Oktober 1985 DK Sydinvest SCANDI Investerer i aktier fra Danmark, Norge, Sverige, Finland, og Island. Afdelingen udnytter, at industrierne i Skandinavien supplerer hinanden godt og spreder afdelingens investeringer på forskellige lande og brancher. 51,4 54,3 1 år 55,4 % 51,2 % 31,5 34,0 3 år 0,0 kr. 1,75 kr. 0,0 kr. 12,8 24,7 5 år September 2007 DK Sydinvest Tyskland Afdelingen investerer i tyske aktier. Investeringerne spredes på et stort antal virksomheder i forskellige brancher. 54,2 59,4 1 år 23,5 % 46,3 % 9,2 % 31,6 35,2 3 år 1,5 kr. 2,0 kr. 2,75 kr. 10,7 21,6 5 år April 2006 DK Sydinvest USA 4) Afdelingen investerer i amerikanske aktier. Investeringerne spredes på mange selskaber i forskellige brancher. Afdelingen følger en ligevægtet valuestrategi. 87,4 95,2 1 år Oktober 17,9 % 59,3 33,6 3 år 0,0 kr. 0,0 kr. 0,0 kr. DK ,3 19,8 5 år 1) Alle afdelinger kan anvendes i porteføljesammenhæng med en investeringshorisont på minimum 3 år. 2) Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. 3) Søjlediagrammerne viser de historisk laveste og højeste afkast i procent p.a. målt på 1, 3 og 5-års perioder. Ultimo hver måned beregner vi de seneste 1, 3 og 5 års afkast og finder blandt disse de højeste og laveste afkast. Ved afdelinger, der ikke har eksisteret i hele vores 10-års observationsperiode, har vi suppleret med sammen lignelige indekstal. Her kan du se, at afkastet i eksempelvis Sydinvest Verden i den bedste 1-års periode var 29,7 % p.a. I den dårligste 3-års periode var afkastet 25,1 % p.a., mens den bedste 5-års periode gav et afkast på 9,8 % p.a. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. 4) Afdelingen har den 4. december 2008 ændret investeringspolitik og dermed også ændret navn fra Sydinvest e-business til Sydinvest USA. De historiske afkast og udbytter for Sydinvest e-business findes på 5) De forventede udbytteprocenter skal godkendes på foreningens generalforsamling den 24. marts 2010, hvorefter udbetalingen til foreningens medlemmer finder sted.

5 8 muligheder for investering i vækstaktieafdelinger Anbefalet målgruppe/ Historiske afkast pr. år for 2) Investerings horisont 1) Afkastudsving i procent pr. år 3) til 350 Udbetalt udbytte pr. bevis i ) Etablering ISIN kan handles på omx Sydinvest Klima & Miljø Afdelingen investerer globalt i aktier. Det sker i selskaber, som direkte eller indirekte har aktiviteter inden for klima og miljø. Der findes kun historiske afkasttal få år tilbage på dette investeringsmarked. 5,1 % 4) Derfor findes der ikke et 1,0 kr. retvisende billede af afdelingens/ markedets historiske udvikling DK Sydinvest IT Investerer globalt i it-aktier. Investeringerne spredes på forskellige virksomhedstyper, primært i markedsledende virksomheder. Det drejer sig bl.a. om virksomheder, der producerer software, netværkssystemer og telekommunikation. 69,8 45,8 1 år 45,2 % 38,5 % 4,2 % 45,3 14,3 3 år 0,0 kr. 0,0 kr. 0,0 kr. 27,6 10,2 5 år Juni 1998 DK Sydinvest Fjernøsten Investerer i fjernøstlige aktier (dog ikke japanske aktier). Investeringerne spredes på forskellige lande og brancher. 57,1 75,3 1 år 61,4 % 53,0 % 0,6 % 11,1 48,1 3 år 1,25 kr. 2,0 kr. 67,75 kr. 4,2 37,0 5 år 1991 DK Sydinvest Fjernøsten Akkumulerende Investerer i fjernøstlige aktier (dog ikke japanske aktier). Investeringerne spredes på forskellige lande og brancher. Afdelingen er akkumulerende midler i virksomhedsskatteordningen og personer med / 60,4 % 52,5 % 0,6 % 57,7 62,0 1 år 22,4 37,2 3 år 5,9 24,5 5 år Afdelingen er akkumulerende 2006 DK Sydinvest Afrika & Mellemøsten Afdelingen investerer fortrinsvis i afrikanske og mellemøstlige aktier. Minimum 7 år Der findes kun historiske afkasttal 19,1 % 50,3 % 8,5 % få år tilbage på dette investeringsmarked. Derfor findes der ikke et ,5 kr. 6,75 kr. 1,75 kr. Oktober DK retvisende billede af afdelingens/ markedets historiske udvikling. Sydinvest BRIK Investerer bredt i selskaber, som er hjemmehørende i Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Selskaber i Hongkong, som har deres hovedaktiviteter i Kina, anses for at være kinesiske. 59,4 111,9 1 år 116,1 % 60,1 % 7,8 % 12,1 51,2 3 år 1,75 kr. 2,25 kr. 72,25 kr. 2,6 39,0 5 år April 2004 DK Sydinvest BRIK Akkumulerende Investerer bredt i selskaber, som er hjemmehørende i Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Selskaber i Hongkong, som har deres hovedaktiviteter i Kina, anses for at være kinesiske. Afdelingen er akkumulerende. midler i virksomhedsskatteordningen og personer med / 112,9 % 59,8 % 7,1 % 60,7 113,0 1 år 12,8 50,0 3 år 4,5 40,4 5 år Afdelingen er akkumulerende 2005 DK Sydinvest Latinamerika Investerer i latinamerikanske aktier. Afdelingen investerer i selskaber spredt på forskellige lande og brancher. Afdelingens største investeringer ligger typisk i Brasilien og Mexico. 45,9 97,8 1 år 105,7 % 45,8 % 14,0 % 17,5 62,8 3 år 6,25 kr. 8,25 kr. 88,5 kr. 4,0 45,5 5 år 1991 DK ) Alle afdelinger kan anvendes i porteføljesammenhæng med en investeringshorisont på minimum 3 år. 2) Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. 3) Søjlediagrammerne viser de historisk laveste og højeste afkast i procent p.a. målt på 1, 3 og 5-års perioder. Ultimo hver måned beregner vi de seneste 1, 3 og 5 års afkast og finder blandt disse de højeste og laveste afkast. Ved afdelinger, der ikke har eksisteret i hele vores 10-års observationsperiode, har vi suppleret med sammen lignelige indekstal. Her kan du se, at afkastet i eksempelvis Sydinvest BRIK i den bedste 1-års periode var 111,9 % p.a. I den dårligste 3-års periode var afkastet 12,1 % p.a., mens den bedste 5-års periode gav et afkast på 39,0 % p.a. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. 4) Afdelingen har den 11. september 2009 ændret investeringspolitik og dermed også ændret navn fra Sydinvest MegaTrends til Sydinvest Klima & Miljø. De historiske afkast og udbytter for Sydinvest MegaTrends kan du finde på 5) De forventede udbytteprocenter skal godkendes på foreningens generalforsamling den 24. marts 2010, hvorefter udbetalingen til foreningens medlemmer finder sted.

6 Med Sydinvests risikobarometer får du et hurtigt overblik over risikoen og potentialet i vores forskellige afdelinger Hvordan læser du det? I risikobarometret kan du se, hvordan afdelingerne er placeret i forhold til hinanden. Er barometret højt, er der tale om en afdeling med høj risiko, men samtidig mulighed for et højt afkast. Her er udsvingene på aktiekurserne større, hvilket vil sige, at du har en større risiko for at kunne tabe penge på kort sigt, men også bedre mulighed for at få en gevinst på lang sigt. Er barometret derimod lavt, er der tale om afdelinger med sikrere papirer med et lavere forven tet afkast. Her går bølgerne ikke så højt, men dermed får du også et mere stabilt afkast. Hvad kan du bruge det til? Sydinvests risikobarometer kan hjælpe dig med at vælge de rigtige afdelinger til lige præcis din risikoprofil. Mange taler imidlertid om lav, middel eller høj risiko. Men det, der er en middel risiko for én investor, kan være høj risiko for en anden. Det kan være en hjælp at kombinere barometret med nogle mere konkrete forventninger til afkast og kursudsving i afdelingerne. Vi beregner derfor afkastforventninger og kursudsving for alle vores afdelinger på 1 års sigt og 10 års sigt, og du kan se dem på hvor du også kan læse meget mere om, hvordan du bedst sammensætter din portefølje af investeringsbeviser, og se eksempler på forskellige investor typer. Sydinvests afkastforventninger er baseret på Sydinvests bedste skøn. Investor skal være opmærksom på, at afdelingernes faktiske realiserede afkast kan afvige fra forventningerne. Husk prospektet Investorer opfordres til at læse foreningens fuldstændige prospekt og søge individuel rådgivning om egne investe ringsmæssige forhold og andre dertil knyttede forhold inden køb af produkt eller produkter. Indholdet af brochuren kan ikke erstatte individuel investerings rådgivning, og investor opfordres til at søge professionel rådgivning forud for enhver værdipapir investering. Sydinvest påtager sig intet ansvar i forhold til disposi tioner hos investor, som er foretaget i tillid til brochurens indhold. Såfremt brochu rens indhold afviger fra ind holdet i de af Sydinvest offentliggjorte prospekter, er det indholdet af prospekterne, som er gældende. Prospekter samt vedtægter og seneste hel- og halvårs - rapporter kan vederlagsfrit downloades fra Investeringsforeningen Sydinvests hjemmeside ( eller rekvireres hos Sydinvest Administration A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa. vækstaktier Afdelinger med vækstaktier investerer på markeder, hvor der er store positive og negative udsving. De har derfor en høj risiko. Basisaktier Har en højere risiko end obligationsafde lingerne, men der er også udsigt til højere afkast på længere sigt. Højrenteobligationer Har en rente, der ligger højere end den danske obligationsrente. Den højere rente skyldes typisk, at risikoen ved obligationen er højere. Basisobligationer Har generelt den laveste risiko. Her har man udsigt til et stabilt afkast kombineret med en lav risiko.

7 Vejen til et rigere liv Hvem er Sydinvest? Sydinvest er en investeringsforening, der er etableret i Sydinvest er en af de største investeringsforeninger i Danmark og har 27 afdelinger. Sydinvest-gruppen har ca medlemmer. Sydinvest nemt og sikkert Sydinvest ønsker at gøre det nemt og sikkert for dig at investere i værdipapirer og derved være med til at skabe rammerne for et rigere liv for medlemmerne. Det er sikkert, fordi du sparer op sammen med mange andre, og fordi afdelingerne i Sydinvest arbejder med stor risikospredning. For dig betyder det lavere risiko og et mere stabilt afkast, end hvis du selv skulle foretage tilsvarende investeringer i enkelte obligationer og aktier. Du bliver løbende orienteret om udviklingen i din opsparing gennem Sydinvests medlemsblad Horisont og på Det er nemt, fordi eksperter plejer din opsparing i værdipapirer. Den omhyggelige formuepleje forbedrer dine muligheder for gode afkast. Personlig beskatning af afkast fra Sydinvests afdelinger *) Investering af almindelig opsparing Investering af pensionsopsparing Udbytte beskattes som **) Beskatning af kursgevinst/-tab ved salg Årets udbytte og kursgevinst er pensionsskattepligtig Danske obligationsafdelinger Sydinvest Danrente Sydinvest Fonde Sydinvest Dannebrog Privat Sydinvest Dannebrog Pension og Erhverv Kapitalindkomst og skattefri indkomst Kapitalindkomst Der er ingen fradrag eller modregning ved kurstab Udenlandske obligationsafdelinger Sydinvest International Sydinvest HøjrenteLande Valuta Sydinvest HøjrenteLande Lokal Valuta Sydinvest HøjrenteLande Mix Sydinvest HøjrenteLande Sydinvest Virksomhedsobligationer Aktieafdelinger Sydinvest Europa Sydinvest Euroland Sydinvest Verden Sydinvest Danmark Sydinvest SCANDI Sydinvest Tyskland Sydinvest USA Sydinvest IT Sydinvest Fjernøsten Sydinvest Afrika & Mellemøsten Sydinvest BRIK Sydinvest Latinamerika Kapitalindkomst Aktieindkomst og kapitalindkomst Kapitalindkomst Kurstab modregnes i kapitalindkomst Aktieindkomst***) Overgangsregel****) Kurstab kan modregnes i gevinster og udbytter fra aktier og investeringsbeviser i aktie afdelinger uanset ejertid Et overskydende tab kan modregnes i de efterfølgende år uden tidsbegrænsning Skatten på nettokursgevinster og udbytte er 15% (lagerbeskatning) Der skelnes ikke mellem realiserede/urealiserede kursgevinster Ved kurstab sker der modregning i de efterfølgende års positive pensionsafkast Akkumulerende afdelinger Sydinvest HøjrenteLande Akkumulerende Sydinvest Virksomhedsobligationer Akkumulerende Sydinvest Fjernøsten Akkumulerende Sydinvest BRIK Akkumulerende Afdelingerne er akkumulerende Årlig beskatning af kursavancer/-tab i kapitalindkomst (lagerbeskatning) Kapitalindkomst Fradrag i kapitalindkomst *) Der er fremsat lovforslag om ændring af skatteregler for blandt andet investeringsbeviser. Når der sker ændringer i reglerne for beskatning af investerings - beviser, vil vi informere herom og tilrette vores informationsmateriale. **) Ved udbetaling af udbytte i aktieafdelingerne bliver der tilbageholdt en udbytteskat på p.t. 28 %. I obligationsafdelingerne sker udbetaling af udbytte uden fradrag af udbytteskat. ***) Aktieindkomst indtil kr. beskattes med 28 %. Aktieindkomst over kr. beskattes med 42 %. ****) Overgangsregel, der betyder, at investeringsbeviser i aktier, der er anskaffet inden den 31. december 2005, kan sælges skattefrit, hvis din værdi af beholdningen af børsnoterede aktier og investeringsbeviser var under kr. ( kr. for ægtefæller) pr. 31. december 2005.

8 SYDINVEST Peberlyk Aabenraa Telefon Fax B-4105/0410

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv 6 muligheder for investering i basisobligationsafdelinger investeringshorisont Historiske afkast pr. år for Sydinvest

Læs mere

Sydinvest HøjrenteLande Valuta

Sydinvest HøjrenteLande Valuta Sydinvest HøjrenteLande Valuta Investering i obligationer i lokal valuta Investering i obligationer fra højrentelande I de senere år har investorer verden over i stigende grad investeret i obligationer

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

fem veje til et højere obligationsafkast

fem veje til et højere obligationsafkast fem veje til et højere obligationsafkast Sydinvest HøjrenteLande - Sydinvest HøjrenteLande Akkumulerende Sydinvest HøjrenteLande Mix - Sydinvest HøjrenteLande Valuta Sydinvest HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2018

Guide til årsopgørelsen 2018 Guide til årsopgørelsen 2018 Sådan kontrollerer du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til årsopgørelsen for 2018... side 3 Har du solgt beviser i udbytte be talende obligationsafdelinger

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Skatteåret 2005 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 1. Beskatning ved investering af pensionsmidler side 4 2. Beskatning ved privat investering af frie

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2017

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2017 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2017 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten FOR DANSK SKATTEPLIGTIGE Danske Invest og skatten Januar 2018 Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

DE 7 STØRSTE POSITIONER FORMUENS SAMMENSÆTNING OBLIGATIONER FORDELT PÅ UDSTEDER

DE 7 STØRSTE POSITIONER FORMUENS SAMMENSÆTNING OBLIGATIONER FORDELT PÅ UDSTEDER Halvårsrapport 2008 SYDINVEST Danrente RISIKOPROFIL AFDELINGENS DATA PR. 30.06.2008 ISIN DK0015916225 Etableringsdato 22.05.1996 Børsnoteret Udbyttebetalende ÅOP 0,55 % Afdelingens formue 395,5 mio. kr

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2015 Indhold Indkomståret 2015... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Professionel pleje af din pensionsopsparing

Professionel pleje af din pensionsopsparing Professionel pleje af din pensionsopsparing mixinvest En rigtig god måde at placere din pensionsopsparing på er ved at investere pengene i et mix af aktier og obligationer. Det kræver dog både tid og indsigt

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2013 Indhold Indkomståret 2013...3 Private...4 Frie midler - fysiske personer...5 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før 1.

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2014 Indhold Indkomståret 2014... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest Investeringsforening i henhold til dansk lov Januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 2 2. FORMÅL... 2 3. MEDLEMMER...2 4. HÆFTELSE...

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Sydinvest SCANDI BASISAKTIER. HøjrenteLande Akkumulerende. Dannebrog Pension og Erhverv. HøjrenteLande Lokal Valuta. Virksomhedsobligationer

Sydinvest SCANDI BASISAKTIER. HøjrenteLande Akkumulerende. Dannebrog Pension og Erhverv. HøjrenteLande Lokal Valuta. Virksomhedsobligationer Højrenteobligationer HøjrenteLande Lokal Valuta HøjrenteLande Valuta HøjrenteLande HøjrenteLande Akkumulerende Virksomhedsobligationer HøjrenteLande Mix Basisobligationer International Dannebrog Privat

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Investeringsforening i henhold til dansk lov (UCITS) Oktober 2015

Investeringsforening i henhold til dansk lov (UCITS) Oktober 2015 Investeringsforening i henhold til dansk lov (UCITS) Oktober 2015 Prospektet indeholder en ny enhed som optages til handel på Nasdaq Copenhagen: Verden Ligevægt & Value A DKK Akk i afsnit 6.2.1. Enhedens

Læs mere

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Af Jan Storgaard Hove og Erik Banner-Voigt Juni 2006 Agenda Midler/finansiering Egenkapital og fremmedkapital Frie midler Holdingselskab Personligt Pensionsmidler

Læs mere

Dokumentet har esignatur Aftale-ID: 40959e5cnSUkx1551233

Dokumentet har esignatur Aftale-ID: 40959e5cnSUkx1551233 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 1. Navn og adresse... 4 2. Formål... 4 3. Vigtige forhold... 4 4. Generelt for alle foreningens afdelinger og andelsklasser... 5 4.1. Forkortelser...

Læs mere

Investeringsforeningen. Jyske Invest Internationale Obligationer. Spred din risiko og få investeringer med grokraft.

Investeringsforeningen. Jyske Invest Internationale Obligationer. Spred din risiko og få investeringer med grokraft. Investeringsforeningen Spred din risiko og få investeringer med grokraft Investeringsforeningen I perioden 6.-19. juni 2001 åbner vi en ny afdeling, som udnytter mulighederne på de internationale obligationsmarkeder.

Læs mere

BankInvest Optima. kunsten at spare op.

BankInvest Optima. kunsten at spare op. BankInvest Optima kunsten at spare op www.bankinvest.dk BankInvest Optima - kunsten at spare op Optima er betegnelsen for en familie af blandede fonde, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer

Læs mere

Markedet for investeringsforeninger i 2012

Markedet for investeringsforeninger i 2012 Analyse januar 2013 2011 28. januar 2013 Markedet for investeringsforeninger i 2012 Gode afkast og fortsat medlemstilgang sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.214 mia.

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Guide til selvangivelsen for Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2017 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen for Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2017 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen for 2017 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2017 behandles skattemæssigt Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear.

Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear. Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer En vigtig komponent hvis dine investeringer skal op i gear Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer Det internationale marked

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Knowledge at work. Danske Invest. Velkommen til generalforsamling g 2011

Knowledge at work. Danske Invest. Velkommen til generalforsamling g 2011 Danske Invest Velkommen til generalforsamling g 2011 12. april 2011 Fælles generalforsamling for tre foreninger Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Investeringsforeningen

Læs mere

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby DANICA LINK Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.dk DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Hvordan skal man investere i 2010? Formuerådgiver Anders Bjørnager

Hvordan skal man investere i 2010? Formuerådgiver Anders Bjørnager Hvordan skal man investere i 2010? Formuerådgiver Anders Bjørnager Historiske begivenheder Store ændringer på kort tid. Historisk store stimuli på finans-, skatte- og pengepolitikken på en og samme tid.

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse februar 2012 Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Investering i forening er et alternativ til at spare direkte op i aktier og obligationer. Når investor

Læs mere

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 9 Offentligt Folketingets Skatteudvalg København, den 27. april 2016 L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne L123 førstebehandles d. 28. april i Folketinget.

Læs mere

Investeringsmuligheder i Danske Forvaltning

Investeringsmuligheder i Danske Forvaltning danske forvaltning Investeringsmuligheder i Danske Forvaltning Denne brochure er til personer, der er værge for mindreårige (personer under 18 år) med formue er værge for voksne under værgemål med formue

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2017 Knowledge at work DANSKE INVEST 3 Indhold Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET 2 DANICABALANCE DANICA BALANCE 3 DANICA BALANCE Mange finder det svært at tage stilling til deres tilværelse som pensionist,

Læs mere

Pengeinstitutternes anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP

Pengeinstitutternes anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP Pengeinstitutternes anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af Data er indsamlet i perioden 14. august til 14. september 2009 Danske Bank Jyske Bank Lån og Spar Bank Middelfart Sparekasse Nordea

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017 Januar 2018 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen Sydinvest

Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen Sydinvest Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen Sydinvest Investeringsforening i henhold til dansk lov Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 2 1. Navn og adresse... 3 2. Registreringsnummer...

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016 20. april 2016 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.1: Bond Income Akkumulerende

Læs mere

Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen Sydinvest

Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen Sydinvest Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen Sydinvest Investeringsforening i henhold til dansk lov Oktober 2008 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 2 1. Navn og adresse... 3 2. Registreringsnummer...

Læs mere

Carnegie WorldWide. Beskatningen af investeringsbeviser

Carnegie WorldWide. Beskatningen af investeringsbeviser Carnegie WorldWide Beskatningen af investeringsbeviser 2016 Forord I denne oversigt gennemgås reglerne om beskatning af investeringsandele, der udbydes af Carnegie WorldWide. Oversigten omfatter såvel

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Højrente Valuta 2006/2008 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Nye økonomier nye muligheder Internationale investorer har de seneste år vist stor interesse for investering

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019 C WorldWide Investeringsforeningen C WorldWide Dampfærgevej 26, 2100 København Skatteguide for investering i Investeringsforeningen

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015 Januar 2016 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Investering i værdipapirer

Investering i værdipapirer Investering i værdipapirer D00PDFXVPINVEST/1.0 1. Indledning I Djurslands Bank har vi særlig fokus på værdipapirområdet - og det betyder bl.a., at vi har - en Finansafdeling, hvor specialister servicerer

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2018

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2018 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018 Indhold Indkomståret 2018... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Pengeinstitutters anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP

Pengeinstitutters anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP Pengeinstitutters anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP Maj 2010 Pengeinstitutters anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP Maj 2010 Publikationen kan hentes på www.pengeogpensionspanelet.dk

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2008 - for private Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor

Læs mere