TEKNISKE FORUDSÆTNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNISKE FORUDSÆTNINGER"

Transkript

1 TEKNISKE FORUDSÆTNINGER FORUDSÆTNINGERNE I ORDEN? I det følgende kan du opdatere dig på tekniske foudsætninger for hvert UMS modul. God fornøjelse! INDHOLDSFORTEGNELSE AD Attributter... side 2 Brugerinfo... side 3 Brugerlås... side 4 ELEARNINGFORCE SharePoint LMS... side 5 Exchange Reviewer... side 6 Exchange Skemabrikker... side 7 Filserver-Flyt... side 8 Flettebreve... side 9 Fraværsregistrering... side 10 Fronter Integration... side 11 Gruppedrev... side 12 Gæstebruger... side 13 Internetblokering... side 14 IT-Regler... side 15 Karakter... side 16 Lectio Sync... side 17 Massebruger... side 18 Office 365 Sync... side 19 Password-Selvbetjening... side 20 Password-Skift... side 21 Password-Synkronisering... side 22 Password-Udløbsalarm... side 23 Power Save... side 24 SMS Abonnement... side 25 SMS Elevplan... side 26 SMS Password... side 27 SMS Send... side 28 UMS Skole APP... side 29 UMS Web... side 30 UNI-C Data Provider... side 31 UNI-Login... side 32 1

2 AD ATTRIBUTTER Automatisk vedligeholdelse af AD-informationer, f.eks. Department, Company og Title. Statiske data eller importeret fra de administrative systemer. Ingen 2

3 BRUGERINFO Giver brugeren mulighed for at ændre sit mobilnummer og hvilken mailadresse, eleven modtager info fra skolen på. Skriver automatisk tilbage til flere administrative systemer. Viser desuden eleven, hvilke hold/fag denne deltager i. Synkronisering hvert 5. minut. Modulet understøtter Easy-A og SIS. Disse anvender standard webservices fra UNI-C. Derudover også Lectio, dog kan man kun opdatere mobilnummeret og få det synkroniseret til Lectio. UMS Web TEKNISK INFO Skolen skal abonnére på UNI-C s Webservice: Easy-A (W029) & SIS (W08). - Ved Lectio skal man have installeret Excel x64 samt vores Lectio Agent. Ved mailforwarding skal der som minimum anvendes Exchange Envidere skal forefindes en intern mailbox. TEST EFTER INSTALLATION Kan der skrives tilbage til det administrative system? Ved mailforwarding: Bliver den interne contact oprettet. Send mail og tjek om denne kommer frem. 3

4 BRUGERLÅS Giv de ansatte mulighed for at deaktivere/aktivere brugere via UMS Web, uden it-afdelingen skal indblandes. Der kan angives årsag til deaktivering - f.eks. ved forsøg på snyd, ulovlig aktivitet eller manglende betaling. UMS Web TEST EFTER INSTALLATION Tjek indstillinger i forbindelse med adgang til funktionen er sat op. - Group skal indeholde en security-group, som skal kunne benytte funktionen. 4

5 ELEARNINGFORCE SHAREPOINT LMS Integration til ELEARNINGFORCE S Sharepoint LMS-system. Automatisk oprettelse og vedligehold af brugere, hold mv. UMS Web eller skemabrikker eller app (for at kunne knytte læreren til kurser). Bruger med tilstrækkelige rettigheder i ELEARNINGFORCE. * Farm-admin 5

6 EXCHANGE REVIEWER Giver bruger-/gruppelæserettigheder på kalenderen i Outlook. Så skal ansatte for eksempel ikke spørge andre om rettigheder. Dette sættes automatisk. UMS Web Exchange skal være version 2010 eller nyere. Den konto, som er ansvarlig for oprettelsen, skal minimum være Exchange organisation administrators. Brugerne skal håndteres af UMS. 6

7 EXCHANGE SKEMABRIKKER Opretter skemabrikker i Exchange til ansatte, studerende og lokaler, så de kan ses i Outlook. Efter 1. kørsel overføres kun ændringer. Lokalerne oprettes som en rum-ressource i Exchange. Easy-A, SIS, Lectio og LUDUS Ingen Autodiscover skal være tilgængelig fra UMS serveren mod Exchange (DNS internt). Impersonisation skal opsættes til UMS i Exchange. 7

8 FILSERVER-FLYT Home Directory og Profile Directory flyttes automatisk mellem flere servere. Hvis en bruger for eksempel flytter uddannelse, så flyttes data automatisk. Ingen Kræver administrator-adgang til de berørte shares. 8

9 FLETTEBREVE Udskriv flettebreve. Der er mulighed for selv at oprette alle de skabeloner, der ønskes. F.eks. telefonlister, it-politikker, velkomstbreve, csv-filer. UMS Web Search settings i Web setup skal være sat op, da det ellers ikke er muligt at anvende flettebrevsfunktionen. - Indtast i Group with reader rights under Merge letter editor? Ellers er den åben for alle... TEST EFTER INSTALLATION Tjek indstillinger i forhold til, om adgang til funktionen er sat op. 9

10 FRAVÆRSREGISTRERING UMS Fraværsregistrering Basis er et redskab til uddannelsessektoren, der gør det nemt og hurtigt at fraværsregistrere. Modulet kan udvides med ekstra moduler, hhv. Fraværsregistrering Udvidet og Fraværsregistrering Kort, som giver ekstra funktionalitet. Skemadata hentes fra Easy-A, SIS, LUDUS, Tabulex og Lectio. Dog tilbageskrives registreret fravær kun til Easy-A., FRAVÆRSREGISTRERING BASIS UMS Web SLI MULIGE UDVIDELSER Ønsker I yderligere fuktioner, kan I udbygge fraværsregisteringen med de følgende tilkøb: Fraværsregistrering Udvidet: Giver mulighed for SMS-udsendelse, statistik og forældreportal. Fraværsregistrering Udvidet er afhængigt af modulet Flettebreve. Fraværsregisterering Kort: Integrerer fraværsregistreringen med et kortsystem til komme/gå-registrering. TEKNISK INFO Vær opmærksom på, at modulet stiller krav til din SQL servers performance. 10

11 FRONTER INTEGRATION Integration til Fronter. Password-synkronisering on the fly. Automatisk oprettelse og vedlighold af brugere, hold mm. Kører via webservice. UMS web eller skemabrikker eller app (for at kunne knytte læreren til kurser). Bruger med tilstrækkelige rettigheder i fronter. 11

12 GRUPPEDREV Aktiviteter fra det administrative system kan oprettes i Windows AD og som folder på en filserver. Medlemskabet af grupperne bliver automatisk vedligeholdt. F.eks er der et drev til hvert fag eller aktivitet. Ingen Kræver administrator-rettigheder til berørte servere. 12

13 GÆSTEBRUGER Opret gæstebrugere. Anvendeligt, hvis man har gæsteundervisere, konsulenter eller lign. i huset. Kan uddelegeres til det administrative personale, så it-personalet aflastes. Gæstebrugeren kan få en sms med login-info. UMS Web SMS Send - hvis der skal kunne sendes SMS. TEST EFTER INSTALLATION Tjek at der er tildelt rettigheder til brugerene, som skal benytte modulet, og at de kan oprette en gæstebruger. 13

14 INTERNETBLOKERING Giver underviseren mulighed for med to klik at blokere udvalgte holds/elevers brug af nettet i et givent tidsrum. Praktisk i undervisningen og under eksamen. Funktionen kræver ikke langtidsplanlægning, da spærringen kan forudindstilles eller aktiveres med det samme. UMS Web Firewall som understøtter AD-integration. Firewall opsætning/installation er kunden selv ansvarlig for. TEST EFTER INSTALLATION Tjek at der er tildelt rettigheder til brugerene, som skal benytte modulet. Opret blokering og tjek effekt fjern blokering og tjek effekt. 14

15 IT-REGLER Via dette modul skal de studerende acceptere skolens it-regler/-politikker, når de logger på første gang ellers kan de blive mødt af sanktioner. Med mulighed for opdatering og genudsendelse. UMS Web Login.hta skal trustes i domænet 15

16 KARAKTER Viser elevens karakterer på web. Desuden giver det også adgang til automatisk at få karakterer via SMS, så snart de er frigivet. Easy-A, Lectio og SIS UMS Web SMS SEND + SMS Abonnement (for at kunne anvende sms-delen) - Forspørge via enten - abonnement (SMS Abonnement - sker automatisk) - direkte SMS (SMS Send - foretages manuelt) 16

17 LECTIO SYNC Opdaterer elevers brugernavne og password med deres Uni-login eller AD login, således at de kun har ét. Lectio SLI KRAV TIL MODULER, DER KAN TILKØBES TIL APP EN: Dine oplysninger (hvis du vil redigere oplysninger): Modulet Brugerinfo Studiekort: Modulet UMS Skole APP Studiekort Dit fravær: Modulet Fraværsregistrering Udvidet Fraværsregistrering: Modulet UMS Skole APP Fraværsregistrering Parkzone: Modulet Parkzone Integration TEKNISK INFO Installer Excel x64 på serveren Rettugheder: Kræver adgangsrettigheder i Lectio for at håndtere ansatte Kræver adgangsrettigheder i Lectio for at håndtere studerende TEST EFTER INSTALLATION Test at brugerne er hentet ind i SQL 17

18 MASSEBRUGER Anvendeligt ved oprettelse af midlertidige hold/kursister. Valgfri sletning eller disabling af brugerne ved periodens udløb. Kan uddelegeres til undervisere/administrativt personale. UMS Web TEST EFTER INSTALLATION Tjek at der er tildelt rettigheder til brugerene, som skal benytte modulet, og at de kan oprette massebrugere. 18

19 OFFICE 365 SYNC Synkroniser brugere med Microsoft Office 365. Opret og vedligehold brugere, distributionsgrupper og skemabrikker i kalenderen i Office 365. Det tager under en time! Ingen afhængighed. Ingen. Office 365 domæne bestilt hos Microsoft. Administrator konto i Office 365 påkrævet. TEST EFTER INSTALLATION Bliver brugerne oprettet i Office 365? Er licensen angivet korrekt? Er usage location angivet korrekt? 19

20 PASSWORD-SELVBETJENING Skift password fra en hvilken som helst lokation. Kan også håndtere problematikken ved change password at first logon. UMS Web Der skal installeres password agenter på DC ere. For at gøre dette skal I: 1) Opgradere alle DC til fuld framework 4.5 2) Installere eller afhængig af server arkitektur. 3) Opdatere med Microsoft update så alle framework og Visual C opdateringer bliver lagt på. 4) Kopiere usermanagement.ini ind i c:\windows folder 5) Installere Setup PasswordFilter x64.msi eller Setup PasswordFilter x86.msi, afhængig af server arkitektur 6) Genstarte serveren 20

21 PASSWORD-SKIFT Giver udvalgte brugere mulighed for at nulstille password for andre brugere. F.eks. kan en underviser nulstille en elevs password. Virker også på tværs af domæner. UMS Web Der skal installeres password agenter på DC ere. For at gøre dette skal I: 1) Opgradere alle DC til fuld framework 4.5 2) Installere eller afhængig af server arkitektur. 3) Opdatere med Microsoft update så alle framework og Visual C opdateringer bliver lagt på. 4) Kopiere usermanagement.ini ind i c:\windows folder 5) Installere Setup PasswordFilter x64.msi eller Setup PasswordFilter x86.msi, afhængig af server arkitektur 6) Genstarte serveren 21

22 PASSWORD-SYNKRONISERING Synkroniser password mellem flere systemer. Undgår problemer med at brugerne skal huske flere passwords. Office365 (kun set) Fronter (kun set) Lectio (kun set) BEMÆRKNINGER TIL ADM.SYSTEMER Mulighed for tilbageskriv til Lectio. Ingen. Uni-login (hent og set* ) *Ved skolestart kan UMS kun hente initielt password fra uni-c, hvorfor det er nødvendigt at sætte NYE elevers password eller gøre dem opmærksomme på at sync først virker efter password-skift i domænet. Rettigheder: (specielt for Lectio) - Kræver adgangsrettigheder i Lectio for at håndtere ansatte. - Kræver stamdatarettigheder i Lectio for at håndtere studerende. Der skal installeres password agenter på DC ere. For at gøre dette skal I: 1) Opgradere alle DC til fuld framework 4.5 2) Installere eller afhængig af server arkitektur. 3) Opdatere med Microsoft update så alle framework og Visual C opdateringer bliver lagt på. 4) Kopiere usermanagement.ini ind i c:\windows folder 5) Installere Setup PasswordFilter x64.msi eller Setup PasswordFilter x86.msi, afhængig af server arkitektur 6) Genstarte serveren 22

23 PASSWORD-UDLØBSALARM Automatisk alarm via mail, når password er ved at udløbe. Så slipper it-afdelingen for at spilde tid på at låse brugere op. Valgfrie intervaller pr. OU er. Ingen. Skal kunne sende mail via SMTP Der skal installeres password agenter på DC ere. For at gøre dette skal I: 1) Opgradere alle DC til fuld framework 4.5 2) Installere eller afhængig af server arkitektur. 3) Opdatere med Microsoft update så alle framework og Visual C opdateringer bliver lagt på. 4) Kopiere usermanagement.ini ind i c:\windows folder 5) Installere Setup PasswordFilter x64.msi eller Setup PasswordFilter x86.msi, afhængig af server arkitektur 6) Genstarte serveren 23

24 POWER SAVE Slukker ubenyttede Pc ere og sparer hurtigt rigtig mange penge i strømregning og CO2- udslip. Bestem selv, hvornår og hvilke maskiner, der skal slukkes. Der er grafisk interface, som viser, hvor mange penge du har sparet. UMS Web Domain admin rettigheder. Der skal være adgang til følgende fra server til klient: Ping, WMI. - Se UMS Configurator manual for firewall setup. TEST EFTER INSTALLATION Konfigurer og tjek at klient slukker. 24

25 SMS ABONNEMENT Studerende kan tilmelde sig SMS service med; 1) dagens skema sendt hver morgen f.eks. 1 timer før første lektion, 2) skemaændringer, 3) generelle nyheder fra skolen, 4) nye karakterer. UMS Web, SMS send 25

26 SMS ELEVPLAN Med SMS Elevplan modul får skolen mulighed for at sende SMS er ud til en fast pris pr. måned. Eleven vil altid kunne kommunikere med det samme SMS nummer, uanset om det er SMS til Elevplan eller UMS. SMS send Ssl på Ums portalen. Åbning af ssl fra UMS til uni-c. Åbning af ssl fra Uni-C til UMS. TEST EFTER INSTALLATION Kan der sendes og modtages. 26

27 SMS PASSWORD Brugeren kan nulstille password ved at sende en SMS til institutionens SMS gateway. F.eks. nulstil dit password, hvis du har glemt det også i weekenden! SMS send Der skal installeres password agenter på DC ere. For at gøre dette skal I: 1) Opgradere alle DC til fuld framework 4.5 2) Installere eller afhængig af server arkitektur. 3) Opdatere med Microsoft update så alle framework og Visual C opdateringer bliver lagt på. 4) Kopiere usermanagement.ini ind i c:\windows folder 5) Installere Setup PasswordFilter x64.msi eller Setup PasswordFilter x86.msi, afhængig af server arkitektur 6) Genstarte serveren 27

28 SMS SEND Send SMS ved ændringer, aflysning, lokaleskift m.m. Brugere står selv for opdatering af mobilnumre. Ren IP-baseret løsning, kræver ingen server. Der kan også svares tilbage på SMS. BEMÆRKNINGER TIL ADMIN.SYSTEMER Lectio har ikke et dedikeret mobilnummer-felt. UMS bliver derfor ikke automatisk opdateret med mobilnummeret. Brugerne skal selv gøre dette via portalen. Kræver UMS Web for at kunne sende via portalen. Der skal bestilles et 2G SIM kort, da SIM kortet ikke følger med gateway en. Bemærk: 3 s netværk understøttes ikke. PIN-koden på SIM skal slås fra. IP-baseret løsning (RJ45) kræver fast IP addresse -> I skal en ledig IP adresse. Modem GW (1-ports GW) er inkluderet i prisen. Gateway skal placeres et sted med god dækning. Hvis ikke webserveren, som kører UMS Web (portalen), understøtter port 80, så kræves modulet SMS Gateway Server. TEST EFTER INSTALLATION IP-opsætning på GW. Nyeste Firmware. Sluk/tænd (tjek at konfiguration er gemt efter reboot). Internationale numre? Tilllad/nægt. Send fra alle porte. Modtag på en port og se om application loggen på ums web serveren viser, at den er modtaget. Send testbesked fra UMS Web. Opsætning af ved manglende numre på UMS Web. Opsætning/info til kunden omkring standardbeskeder/tekster. Afprøv gateway, så dækning kan bekræftes (på hvert enkelt antenne). 28

29 UMS SKOLE APP UMS Skole APP er tilgængelig til iphone og Android. APP en giver som udgangspunkt mulighed for at se skema og karakterer, samt for at læse nyheder fra skolen. APP en designes i skolens egne farver. Brugerinfo: Easy-A, SIS og Lectio (dog kun mobilnummer). Fraværsregistrering: Skemadata hentes fra Easy-A, SIS, LUDUS, Tabulex og Lectio. Dog tilbageskrives registreret fravær kun til Easy-A. Karakterer: Easy-A, Lectio og SIS Lektier: Easy-A. Lectio og SIS. Skema: Easy-A, Lectio og SIS STANDARD FUNKTIONER I UMS SKOLE APP Nyheder Karakterer Skema Lektier Dine oplysninger KRAV TIL MODULER, DER KAN TILKØBES TIL APP EN: Dine oplysninger (hvis du vil redigere oplysninger): Modulet Brugerinfo Studiekort: Modulet UMS Skole APP Studiekort Dit fravær: Modulet Fraværsregistrering Udvidet Fraværsregistrering: Modulet UMS Skole APP Fraværsregistrering Parkzone: Modulet Parkzone Integration TEKNISK INFO Opdateringer bliver automatisk tilgængelige via Google Play og App Store. Nyheder kan sættes, så der trækkes data via et RSS feed eller ved brug af modulet App Nyheder på UMS Web. Der kan også hentes nyheder fra skolens facebookside. inlogic står for opsætning af APP ens design, som bliver udviklet i løbende dialog med skolen. Designet er først færdigt, når skolen er tilfreds. Materiale, der ønskes anvendt til at opnå et tilfredsstillende design, f.eks. en design guide, farvekoder, billeder eller andet brugbart materiale, sendes til inlogic. Når APP en er færdig, skal den igennem en godkendelse process ved Apple, som tager 1-3 uger. For Android tager det 48 timer. Der er mulighed for at få statistik over brugen af APP en. Dette kræver, at APP en tilknyttes skolens egen APP konto i hhv. App Store og Google Play. En konto i App Store koster $99 per år, mens en konto til Google Play koster et engangsbeløb på $25. Klik her for at læse vores APP manual, der vejleder omkring til opsætning af configuratoren. TEST APP en vil blive testet internt ved inlogic før lancering. Testen kræver adgang til en bruger med relevant data. Der kan enten oprettes en fiktiv studerende, som tilknyttes et reelt hold, eller der kan bruges en rigtig studerendes konto, såfremt vedkommende har givet tilladelse til, at kontoen bliver brugt til en system test af skolens APP. Skolen får selv mulighed for at prøve APP en i test vha. Apple s Testflight system og Google Beta Test. 29

30 UMS WEB Viser automatisk de aktiviteter brugeren er tilknyttet i UMS Web frontend. Ingen. 30

31 UNI-C DATA PROVIDER Leverer data retur til UNI C, således rigtige UNI-Logins til f.eks. kursister oprettes. UNI C genererer UNI-Logins på baggrund af de sendte oplysninger, og UMS henter dem retur. Ingen. Der skal åbnes for port 22 op mod transfer.uni-c.dk Serverens offentlige ip skal åbnes mod uni-c (send mail til 31

32 UNI-LOGIN Henter brugeroplysninger fra UNI C, så brugerne kan beholde deres eksisterende UNI-login. Ingen. Abonnement på UNI-c s UNI-sync kræves. Klik her for at åbne STILs bestillingsseddel til UNI-Sync>> 32

Effektiv Brugerhåndtering. User Management System til uddannelsessektoren September 2012

Effektiv Brugerhåndtering. User Management System til uddannelsessektoren September 2012 Effektiv Brugerhåndtering User Management System til uddannelsessektoren September 2012 Indholdsfortegnelse inlogic 3 Effektiv Brugerhåndtering 4 Backend - Modulløsninger 6 Frontend - Modulløsninger 10

Læs mere

EFFEKTIV BRUGERHÅNDTERING User Management System til uddannelsessektoren maj 2012

EFFEKTIV BRUGERHÅNDTERING User Management System til uddannelsessektoren maj 2012 EFFEKTIV BRUGERHÅNDTERING User Management System til uddannelsessektoren maj 2012 Indholdsfortegnelse UMS - Effektiv Brugerhåndtering 3 UMS Modulløsninger: BACKEND 4 UMS Modulløsninger: FRONTEND 8 Modulafhængigheder

Læs mere

Effektiv Brugerhåndtering User Management System, selvbetjeningsportal og apps til uddannelsessektoren

Effektiv Brugerhåndtering User Management System, selvbetjeningsportal og apps til uddannelsessektoren Effektiv Brugerhåndtering User Management System, selvbetjeningsportal og apps til uddannelsessektoren Maj 2015 UMS ELEVSERVICE I TOP FÅ MERE UD AF SKOLENS DIGITALE SERVICES Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE.......................................................

Læs mere

User Management System

User Management System User Management System www.inlogic.dk Indholdsfortegnelse UMS Web brugervejledning... 3 Skift dit password... 5 Mobil nummer... 6 IT Regel... 7 Dine oplysninger... 8 Skema... 9 SMS Abonnement... 10 Karakter...

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Svendeprøveprojekt: GREEN CLASS

Svendeprøveprojekt: GREEN CLASS Svendeprøveprojekt: GREEN CLASS Mads B., Palle, Christian Nyhuus og Simon Svendeprøvehold - IT supporter Lærer: Bo Larsen Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Netværk... 6 Netværkstegning... 8 Switch ne...

Læs mere

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder.

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder. Karl Lausten Tlf.:+45 98 62 28 37 Email: klausten@bright-ideas.dk www.bright-ideas.dk Bright Ideas Mejsevej 8 DK-9600 Aars CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Antivirus Policy Manager

Antivirus Policy Manager Antivirus Policy Manager UNI C Antivirus Policy Manager I denne vejledning, får du demonstreret, hvordan F-Secure installeres på server og klient, så det beskytter skolens netværk mod virus. Formål At

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV... 4 Browser... 4 Computer og internet... 4 3. LOG IND... 4 Glemt adgangskode...

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS 1 Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2 Kom Godt Igang... 5 2.1 Pakken Indeholder... 5 2.2 Oversigt over Kameraet... 6 2.3 Installation af Hardware... 6 3 Få Adgang til Kameraet... 7 3.1 Søgeværktøj...

Læs mere

Office 365 med Office 2013 versioner

Office 365 med Office 2013 versioner Office 365 med Office 2013 versioner Tlf. +45 70 15 20 20 info@microworld.dk www.microworld.dk Velkommen på kursus hos Microworld Du ønskes velkommen på kurset Office 365 med Office 2013 versioner. Dette

Læs mere

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Side 1 af 70 Indholdsfortegnelse Opret ny bruger (telefonprofil)...3 Køb ekstra licenser...9 Import og eksport af profiler (flere rettelser på en gang)...

Læs mere

Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO

Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO INDHOLDSFORTEGNELSE XMO er det mest anvendte lægesystem i Danmark XMO lægesystem er din sikkerhed for en effektiv hverdag i praksis. XMO er det mest anvendte lægesystem

Læs mere

Outlook integration via Exchange server

Outlook integration via Exchange server Outlook integration via Exchange server Affect IT tilbyder synkronisering af skemaer fra WebUntis til Exchange. Vi understøtter ligeledes Office365. Idet begivenhederne indlæses direkte i Exchange, vil

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

Muligheder. XMO som klinikkens platform

Muligheder. XMO som klinikkens platform Muligheder XMO som klinikkens platform INDHOLDSFORTEGNELSE Besøglægen 4 XMO Go Fjernopkobling 5 Fælles Medicinkort 8 Hardware 9 Hardware totalaftale 10 Ankomstterminal 11 SMS-påmindelser 14 XMO App 15

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

FSB Skolevangen I og II: Guide. Til. Netværket

FSB Skolevangen I og II: Guide. Til. Netværket FSB Skolevangen I og II: Guide Til Netværket Indholdsfortegnelse Forord...3 Velkommen...3 Tilgang til administrations siden (mail konti og sikkerhed)...4 Mail generelt...5 Brug af administrations siden

Læs mere

Brugervejledning til forskernetværket ved Klinisk Institut. 02-09-2011. 1. Opsætning af computer på netværket... 2

Brugervejledning til forskernetværket ved Klinisk Institut. 02-09-2011. 1. Opsætning af computer på netværket... 2 Brugervejledning til forskernetværket ved Klinisk Institut. 02-09-2011 Gælder for Windows 7 og Office 2007/2010 Indhold 1. Opsætning af computer på netværket.... 2 2. Installation af VPN program... 4 3.

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1. Version 9

Dan Rolsted PIT. Side 1. Version 9 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad), Android (HTC One) og Windows mobile (Xxxxx). Derudover vil der også

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails Opsætningsvejledning til ipad Mail App Det Kongelige Bibliotek 22-11-2013 Denne vejledning beskriver brugeropsætning af ipad Mail App, således at en arkivskaber

Læs mere