Handlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan 2014-15"

Transkript

1 Handlingsplan Endelig version vedtaget af bestyrelsen (efter høring i PR og SU) 1

2 Indholdsfortegnelse Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 4 Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed - fornyelse og tradition... 4 Mission... 4 Vision... 4 Strategi... 4 TG - Amagers gymnasium & HF... 4 TG s profil... 4 Branding... 5 Lokalt, regionalt og internationalt samarbejde... 5 Eleverne... 5 Ledelse og lærere... 5 Samarbejde... 5 Aktuelle udfordringer Eleverne... 6 Pædagogik, projekter og udvikling... 7 Strategisk bygningsudvikling... 9 Økonomi... 9 Arbejdstid og overenskomst Kommunikation Internationalisering Politiske strømninger Skolens tre ben: Undervisning Støtteforanstaltninger Konsekvens og opfølgning

3 Handlingsplan Undervisning Ny nordisk skole ITU videreudvikling af undervisnings-it Idræt som studieretningsfag Pædagogisk udvikling Kompetenceudvikling Støtteforanstaltninger Ekstracurriculære aktiviteter Konsekvens og opfølgning Fravær, frafald, karakterovervågning Bygninger, økonomi og OK Strategisk Bygningsudvikling Overordnet økonomi OK

4 Strategi for Tårnby Gymnasium & HF Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed - fornyelse og tradition Mission Tårnby Gymnasium & HF tilbyder to ungdomsuddannelser, det almene gymnasium og HF. Begge uddannelser giver almen dannelse og en lang række faglige, sociale og personlige kompetencer, der er et stærkt grundlag for videre studier. Uddannelserne bygger på fire områder - det naturvidenskabelige, det samfundsvidenskabelige, det sproglige og det kunstneriske område. Vision 1. Tårnby Gymnasium & HF er i kraft af sin placering midt på Amager og sit brede pædagogiske sigte det naturlige valg for elever, der ønsker en almen gymnasial uddannelse enten i gymnasiet eller på HF. 2. TG er en attraktiv arbejdsplads. 3. Vi stiller krav til eleverne og forventer, at de stiller krav til skolen. 4. På TG lægger vi vægt på en høj faglighed, et åbent og aktivt miljø i rare omgivelser med plads til alle. Strategi TG - Amagers gymnasium & HF TG er en stor skole midt på Amager i Tårnby kommune. TG udbyder ungdomsuddannelser til det nære opland og til øvrige interesserede ansøgere fra København og Malmø-området. TG s profil TG s undervisning skal bygge på et bredt, fagligt og alment fundament samtidig med, at der på visse områder oparbejdes og udvikles særlige kompetencer. TG skal udbyde en bred vifte af studieretninger og fag, hvori de særlige kompetencer indgår. TG ønsker løbende at udvikle forskellige faglige, pædagogiske og administrative indsats- og styrkeområder med en udviklings- og projektorienteret tilgang såvel internt som eksternt. Bestyrelsen træffer løbende beslutning om valg af indsatsområder via TG s handlingsplan. 4

5 TG ønsker med den projektorienterede tilgang at kunne tilgodese et igangværende generationsskifte og den igangværende omstilling af ungdomsuddannelserne, hvor alle lærere bidrager og er en del af udviklingen. Branding 1. Vores skole skal stå skarpt i omverdenen. Den faglige bredde og de særlige profiler på TG skal understøtte det. 2. TG skal være kendt som et aktivt uddannelsessted. Lokalt, regionalt og internationalt samarbejde 1. TG lever op til sin centrale placering i et område præget af udvikling og tæt kontakt til omverdenen. 2. TG samarbejder med folkeskoler, ungdomsinstitutioner, videregående uddannelser, Ungdommens Uddannelsescenter, studievalg København og kommunerne for at støtte elevernes overgang fra folkeskole til TG og fra TG til videre uddannelser. 3. TG inddrager andre uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet i og uden for Øresundsregionen i undervisningen på en række områder, der er relevante for de enkelte studieretninger og hf-forløb. 4. TG samarbejder med gymnasieskoler og kulturelle institutioner på begge sider af Sundet for at udvikle kvaliteten i undervisningen. 5. Eleverne arbejder løbende med globale problemstillinger i og uden for undervisningen. Eleverne 1. Elevinddragelse i kompetente udvalg. 2. Vejledning og støtte i forløbet (f.eks. værksted og lektiecafé). 3. Særlig opmærksomhed på rekruttering af elever fra Dragør, Tårnby og Sundby. 4. Fokus på TG som et attraktivt uddannelsessted. 5. Søge et stabilt elevgrundlag. Ledelse og lærere 1. Lærerne og ledelse sikre rekruttering og fastholdelse, samt vedligeholdelse og udvikling af kompetencer. 2. Ledelsen og lærerne skal understøtte holdindsatsen. 3. En nærværende ledelse af en videnbaseret organisation, som skal skabe rammer for udvikling, bl.a. gennem projekter. Samarbejde Der er tradition for demokrati og samarbejde på TG. Gensidig respekt, fællesskab, tolerance og ansvarlighed er vigtige udgangspunkter for samarbejdet på TG. 5

6 Aktuelle udfordringer TG s følger den overordnede strategi vedtaget i bestyrelsen TG s overordnede strategi, som er besluttet i bestyrelsen, vil blive udmøntet i nedenstående punkter: At sætte kerneopgaven, undervisning og læring, i centrum At fokusere på den enkelte elevs læring med henblik på at løfte barren for den enkelte elev Til stadighed at udvikle og sikre undervisningens kvalitet At styrke samarbejdet og dialogen med omverdenen At sikre internationalisering til gavn for undervisningen og skolens udvikling At skabe et godt økonomisk fundament for kerneopgaverne At udvikle en attraktiv arbejdsplads At arbejde for et godt samarbejdsklima med plads til alle ansatte og elever At sikre en tidssvarende it-understøttelse af undervisningen Arbejde med udvikling af profilen for HF på TG Arbejde med udvikling af studieretningstoning i STX Arbejde med overgange fra Folkeskolen (NNS) og til videregående uddannelser Hertil kommer Undervisningsministeriets ønske om at måle institutioner på foreløbigt følgende fire parametre (KPI), Key Performance Indikators. Fokus på: Eksamensresultater Overgang til videregående uddannelser Løfteevne Frafald Eleverne Elevsøgningen er godt og vel status quo i forhold til sidste år. Kapaciteten i Hovedstaden er udvidet meget på HF, bl.a. på VUC-Amager, og der er konkurrence om tiltrækning af unge til det toårige -HF i nærområdet. Som noget nyt vil man i regionen/fordelingsudvalg fordele elever i 2014 efter de facto skoledistrikter. Konkret hvilken betydning det har, kan være svært at spå om, men reelt er der to Amagergymnasier, TG og Ørestaden, som kommer til at dele elever med samme geografi. Dragør-elever vil der måske blive flere af på TG? 6

7 Klasseloftet på 28 er indfaset, og fordrer således flere klasser for at kunne optage det samme antal elever. Søgningen uden for København og i provinsen er faldende. Politisk er der et ønske om at flytte flere elever over i erhvervsuddannelserne. Prognoserne for elevdemografien ser ifølge Region H s opgørelse lokalt ud til at give et lille fald i ansøgertal i for at nå op på niveau med tidligere år i TG udbyder 10 STX klasser og 4 HF i 2014 (med en mulighed for at optage en 11. STX-klasse og dermed som udgangspunkt opnå et samlet klassetal på 37. Det samlede klassetal vil med et optag på 10+4 klasser være status quo. Skolens kapacitet er udvidet med musikhuset og multihallen m/tilhørende undervisningslokaler og inddragelsen af lysgårdene til elevrum, og der er således kapacitet til den store elevgruppe. Skolen arbejder i både STX og HF fortsat med udviklingen af undervisningen og kompetenceudvikling af lærerne, men har desuden i lighed med andre skoler etableret en del støtteforanstaltninger for svagere elever og særlige tilbud til de dygtigste kombineret med en øget kontrol og opfølgning på fravær og manglende opgaveafleveringer. Det er det, vi kalder arbejdet med skolens tre ben. Denne indsats arbejder vi i forhold til alle tre ben fokuseret på at videreudvikle og målrette. I 2013 blev UndervisningsMiljøVurderingen (UMV) færdiggjort - med et meget positivt resultat. Den peger på, at mange elever ikke får hjælp til lektierne derhjemme, og det vil indgå i tilrettelæggelsen af allerede etablerede lektiecaféer og -værksteder. Anbefalingerne fra undervisningsmiljøvurderingen vil blive inddraget i handlingsplanen, se 1.1: Elever undervisningsmiljø og elevtrivsel. Pædagogik, projekter og udvikling Skolens flerårige arbejde med fastholdelse, frafald og fravær i regi af VOFF og afløseren: Interreg projektet Preventing Dropout, går ind i sin afsluttende fase og slutter ved udgangen af Der er noteret lavere fravær i timerne, lige som deltagelsen i de efterhånden 5 forskellige lektieværksteder har været stigende. Studievejledningen har haft stor succes med at udarbejde et gruppevejledningskoncept, som i øget grad betyder, at eleverne føler sig set og anerkendt. Endelig ser det ud til at fastholdelsen af elever samlet set er større, end først antaget i budgettet sidste år, mens der kan konstateres et stort frafald især i første-klasserne i starten af skoleåret Der er ikke på skolen adgang til en systematisk statistik over hvorfor, men med de svar eleverne selv har givet, ser 7

8 det ud til at en stor del går til andre gymnasier, mange efter at være blevet rekrutteret fra omliggende skoler i slutningen af efterårssemesteret, hvor skolerne søger at fylde deres studieretninger op. En anden stor del går til andre uddannelser efter at have fundet ud af at STX eller HF ikke var noget for dem: Elevopgørelse Elevtype Elevforløb Trin Klasser Elever Elever Nettoændring HF 2 årig 2012 HF 2 årig 2hf HF 2 årig 2013 HF 2 årig 1hf STX 2011 STX 3g STX 2012 STX 2g STX 2013 STX 1g I alt I forlængelse af skolens tre ben, vil en fremtidig indsats være et intensiveret fokus på at løfte elevernes faglige motivation og niveau og styrke overgangen fra folkeskole til gymnasium. Målet er at få eleverne til at gøre det lidt bedre på de forskellige niveauer de er. Som noget nyt vil TG forsøge sig med MasterClass som et tilbud til de lidt mere ressourcestærke elever. TG har således fokus på en samlet indsats for at støtte og løfte både de stærke og de mindre stærke, der hvor de er. Endelig vil fokus på elevernes karakterer og motivation være øget på baggrund af det sidste års dialog med ministeriet, KTST. Indsatsen inddrager eleverne selv, lærerne og deres undervisning, og afspejles i de ekstracurriculære aktiviteter. Formålet er at forfølge, det der virker, og sikre en spredning heraf. Udviklingen med at øge elevernes læring, skal tilsvarende afspejle sig i en løbende kompetenceudvikling for lærerne og i et øget samarbejde med folkeskolerne og de videregående uddannelser for at sikre elevernes lange progression. Med udgangspunkt i kompetencestrategien fra 2013, og med jobprofilerne, der er bilag til lønaftalen 2014, vil der være øget fokus på den enkelte lærers muligheder for at bidrage til udvikling og sikring af fagligheden på skolen. Det skal ske i respekt for de tidligere års arbejde med TG som attraktiv arbejdsplads og på kompetencestrategiens tre hovedområder: læreren som faglig og pædagogisk formidler, læreren som organisationsmedarbejder (tænke med, tage ansvar, se helheden) og læreren som relationsmedarbejder (elever, kolleger, andre). 8

9 Rammerne omkring den pædagogiske udvikling er foregået i regi af Pædagogisk Råd (PR), og er forankret i PPU, Projektgruppen for Pædagogisk Udvikling, hvori PR-formand eller næstformand har været fødte medlemmer. På baggrund af en revision af strukturen søges det pædagogiske arbejde styrket. Arbejdet med pædagogisk udvikling og koordinering, herunder det udvidede undervisningsbegreb, vil til stadighed afføde spørgsmål om, hvordan vi bedst muligt koordinerer den pædagogiske udvikling. I har der været forsøg med nye funktionsprofiler (pædagogiske koordinatorer). Samtidig har ledelsen været repræsenteret i PPU med to forskellige profiler. Fremadrettet vil der være øget fokus på den pædagogiske udvikling i forhold til TG s mål om at sætte eleven i centrum. Det gælder både for ledelse og lærere, og vil afspejle sig i udvalgsstrukturen jf. strukturfolder Pba. de seneste skoleårs udvikling af forskellige undervisningsformer, vil der endvidere være et behov for at se på de pædagogiske strukturer omkring tilrettelæggelse af skema, elevernes og lærernes dagligdag. Dels med henblik på at imødekomme det øgede fokus på elevernes læring, dels med henblik på at sikre den mest hensigtsmæssige anvendelse af lærer- og andre ressourcer i lyset af en noget strammere økonomisk ramme fremover jf. nedenstående afsnit om økonomi. Som noget nyt ønsker ministeriet at fremme en bedre brobygning til de videregående uddannelser, og der åbnes for, at elever kan følge meritgivende forløb på videregående uddannelser, mens de stadig går i gymnasiet. Strategisk bygningsudvikling TG er kommet godt igennem den første og største del af den strategiske bygningsudvikling. Der er i således indviet et musikhus i skolegården, foretaget overdækning af lysgårde og renovering af sciencelokaler i kemi, biologi og naturgeografi samt opført og indviet en multihal. Bygningsudviklingen fortsætter med en ombygning af styrketræning og indretning af nye dramalokaler, samt etablering af et arbejdslokale til lærere, der gerne vil forberede sig i grupper. Årene 2014 og 2015 vil fortsat have fokus på ombygningsprocessen og deraf følgende resultater. Der kan yderligere blive tale om en udvidelse af sekretariatet og ombygning af lokaler til ledelse og administration. Økonomi På grund af øgede lønudgifter bl.a. som følge af implementeringen af OK 13 og faldende indtægter som følge af forventede besparelser i statstilskuddene (taxametrene) vil der også i de kommende år være behov for omhyggelig styring 9

10 og tilpasning af økonomien. Hertil kommer variable faktorer som elevbevægelser og klassekvotienter. Da der uden ændringer vil være udsigt til en ganske betydelig forringelse af skolens samlede resultat frem mod 2016, vil der som udgangspunkt allerede fra 2014 skulle ske en opbremsning og omstrukturering af arbejde og udgiftsstrukturer. Der er regnet med et ny-optag på 9+4 klasser i 2014 og 2015, og 9+3 i de efterfølgende år. Et evt. optag af en eller flere ekstra klasser vil ikke løse budgetsituationen, da det kun vil forbedre resultatet marginalt. Brobygningsaktiviteten og antallet af introkursister forventes at have samme omfang som i 2013/14. Elevopgørelse pr. 18/ Elevtype Elevforløb Antal Brobygning 2013 Brobygning 77 HF 2 årig 2012 HF 2 årig 87 HF 2 årig 2013 HF 2 årig 76 STX 2011 STX 237 STX 2012 STX 231 STX 2013 STX 276 Arbejdstid og overenskomst Med det første år med OK13 er der gjort nogle erfaringer, som skal evalueres og tilrettelæggelsen af arbejdet skal revideres. Den første vigtige hurdle har været at holde arbejdstiden som planlagt, dvs. minimere overarbejdet så meget som muligt. For at kunne udnytte andre måder at arbejde med den pædagogiske tilrettelæggelse, vil der være forslag om en ny struktur. Se under PPU. Informationsmøderne, der reelt har fungeret som dialogmøder med lærerne i mindre enheder, end hele kollegiet samlet, har fungeret efter hensigten. Kommunikation Der er de sidste år sket meget på området. Der er kommet ny hjemmeside, årsskriftet er revideret og der har ikke mindst været en meget stor dækning i lokalpressen af de forskellige begivenheder på TG. TG er blevet meget synlig i lokalområdet, og pressedækningen har afspejlet nybyggeri, ministerbesøg og musicalfornyelse mv. Det er imidlertid med en stigende konkurrence om eleverne og et pres fra ministeriet om at forbedre karakterniveauet, også nødvendigt at fortælle andre og mere fagligt og strategisk funderede historier om TG. 10

11 Dette må gerne afspejles i den eksterne kommunikation. Ekstern kommunikation hænger sammen med samarbejdsaftaler i fagene og på skoleniveau og eksterne forpligtelser. TG samarbejder om Genvej NU, HF2 hjemmeside og fællesannoncering for HF, annoncerer og kommunikerer selv i lokalpressen samt via egen hjemmeside, årsskrift, fokuspjecer og via mund til mund -omtale. En mere strategisk baseret fortælling om TG skal bl.a. starte i ledelsen og i fagene, forstået således at der løbende tænkes i formidling: hvad, hvordan, hvor meget, hvornår. Kommunikationsområdet skal løbende vurderes mht. ressourcer og opgaver. Der er tale om et kompliceret felt med intern kommunikation og hertil hørende kommunikationsplatforme: TG-nyt, Office 365, Lectio og Outlook samt Info-board og mødestruktur/-form. Der vil fortsat være fokus på revision af mødestruktur, kommissorier for og kommunikation til/fra projektgrupper, udvalg og arbejdsgrupper samt besættelse af hverv. Internationalisering Der er igangsat en ny udvikling af internationalisering. Dette arbejde skal fortsætte under hensyntagen til de praktiske og økonomiske rammer i Politiske strømninger I det omfang UVM vil melde yderligere strategiske mål ud for skolerne, vil disse blive indarbejdet i den gældende handlingsplan for det kommende skoleår. Der arbejdes på ministerielt niveau med udvikling af KPI (Key Performance Indicators), som man vil styre institutionerne ud fra. UVM har til stadighed fokus på fravær og frafald, karakterer og løfteevne, samt overgang til videregående uddannelser. Der er igangsat en øget karakterovervågning i udvalgte fag på alle hold og niveauer for hurtigere at kunne sætte ind og løfte de enkelte elever. Der vil i den forbindelse være tale om en særlig indsats i forhold til elever med karakterer under eller på beståelsesgrænsen ( jagten på 2-tallet ) og elever, der hænger i et enkelt eller et par fag ( jagten på 4-tallet ). I den anden ende af skalaen arbejdes der med flere tilbud til de dygtigste elever i form af deltagelse i MasterClass, ATU (Akademiet for Talentfulde Unge), faglige konkurrencer og elevformidling kombineret med niveaudeling i den daglige undervisning ( jagten på 7-, 10 og 12- tallet ). Desuden er de forskellige typer lektieværksteder suppleret med organiseret fælles lektielæsning på skolen, da elevtrivselsundersøgelsen viser, at 80% af vores elever læser lektier alene. Endelig er alle faggrupper indkaldt til et informationsmøde med ledelsen for at drøfte tidlig og kontinuerlig indsats og løfteevne. 11

12 Skolens tre ben: 1. Undervisning Undervisning, kvalitet, effekt, løfte alle elevers faglige niveau, undervisningsmetoder, undervisningsevaluering, kompetenceudvikling 2. Støtteforanstaltninger Styrkelse af overgang, forældrekontakt, screeninger, lektieværksteder mv., tilbud til de dygtigste elever, give rum til faglige udfordringer/fordybelse, overgang til videregående uddannelser 3. Konsekvens og opfølgning Fravær, frafald, karakterovervågning, motivation & trivsel 12

13 Handlingsplan Undervisning Ansvarlig: Ledelsen og skolens lærere og studievejledere Undervisning, kvalitet, effekt, løfte alle elevers faglige niveau, undervisningsmetoder, undervisningsevaluering, kompetenceudvikling Baggrund TG foretog sin sidste undervisningsmiljøvurdering (UMV) i november På baggrund af rapporten fra 2013 opstilles følgende mål Mål Målet er at forbedre undervisningsmiljø og elevtrivsel, stille realistiske krav og tilrettelægge undervisningen, så elevernes motivation og læring øges Beskrivelse af indsatsen Jf. anbefalinger fra UMV-rapporten: Variation i undervisningen Bortset fra enkelte klasser er der generelt tilfredshed med variationen i undervisningen. For at sikre en endnu mere udbredt tilfredshed, vil vi anbefale, at hver klasses team spørger ind til i hvilket omfang, undervisningsformen varieres og evt. tilskynder til større variation. Undervisningsevaluering Lærerne skal i de fleste klasser i højere grad gøre brug af undervisningsevalueringer og måske samtidig klargøre for eleverne, når der er tale om egentlig undervisningsevaluering. I evalueringen bør indgå spørgsmål om variation i undervisningen. Ledelsen bør fortsat være opmærksom på at undervisningsevalueringerne vurderes i forbindelse med GRUS/MUS-samtalerne. IT Den nuværende IT-anvendelse vurderes som meget tilfredsstillende. Dog er ca. halvdelen af eleverne interesserede i yderligere inddragelse af IT 1. Det anbefales, at anvendelsen af IT forstærkes. 1 Kun 5 % synes IT bruges for meget. Jf. Fig

14 Lektiehjælp Det anbefales, at lærerne - hvor det er muligt - i højere grad tilrettelægger elevernes forberedende arbejde (lektielæsning, opgaver) således, at eleverne motiveres til at arbejde sammen og støtte hinanden. Desuden anbefales en fortsættelse og udbygning af den institutionaliserede gensidige elevhjælp og lektiecafeerne. Forventningsafstemning De mange elevers manglende forberedelse og opgaveaflevering står i tilsyneladende modsætning til elevernes opfattelse af deres udbytte af undervisningen, hvor kun 7 % siger, at de ikke får noget særligt udbytte af undervisningen. En fjerdedel af eleverne synes ikke, at det er specielt krævende at gå i gymnasiet. Sammenholdes dette med elevernes eksamenskarakterer, tyder det på en manglende forståelse hos en stor del af eleverne af de krav om arbejdsindsats, som gymnasiet stiller. Derfor anbefales det, at det fortsat klargøres for eleverne, hvilke krav der stilles til deres forberedelse og at fokus på skriftligt fravær fastholdes. Forholdet mellem elever og lærere Besvarelsen af spørgsmål 4.4 tyder på, at der i nogle tilfælde kan være problemer i forholdet mellem elever og lærer, idet 20 % af eleverne mener, at det er hos lidt mindre end halvdelen eller hos de færreste af lærerne, at klassen retter sig efter, hvad læreren siger og er positive over for lærerens initiativer. Det anbefales, at der sættes yderligere fokus på klasserumskulturen. Frafald Ca. 10 % har overvejet at gå ud for at gå på et andet gymnasium. Blandt disse elever er der en signifikant overvægt af henviste elever. Gruppen er antalsmæssig lille, men viser dog, at TG skal være tilbageholdende med at optage for mange henviste elever. 14

15 1.2 Ny nordisk skole Ansvarlig: BR/Ledelsen og skolens lærere Baggrund Med baggrund i UVMs satsning på Ny nordisk skole, indgår TG fra 2013 sammen med udvalgte folkeskoler på Amager som ny nordisk skoledeltager, hvilket udgør en overordnet forståelsesramme om skolens daglige arbejde og aktuelle og fremtidige udfordringer. Inden for rammerne af ministeriets udviklingsprogram for Ny nordisk Skole vil TG i fortsat fokusere på: At udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige de kan, At forsøge at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater At styrke tilliden til uddannelser med respekt for professionel viden og praksis. Fokus vil være på udfordringer som: Hvordan løfter vi barren for den enkelte elev? Hvad skal Danmark leve af i fremtiden? Hvilke kompetencer får vores elever brug for i en ny international verdensorden? Hvorfor lykkes det ikke at bryde den sociale arv? Hvorfor bliver især drengene hægtet af? Forsøget løber over en flerårig periode. I blev afholdt læringscirkler i de etablerede netværk samt foretaget gensidige undervisningsbesøg og elevformidling. I vil dette arbejde blive fortsat og udbygget, idet der tænkes i kontakt og spredning til øvrige Tårnby skoler i regi af UU Tårnby samt en evt. erfaringsudveksling med andre nordiske skoler Mål Styrke overgangen fra udskolingen i folkeskolen til gymnasiet/hf, herunder forbedre og målrette de eksisterende brobygningsforløb, introduktionsdage og grundforløb samt information og forventningsafstemning. Udvikling af den konkrete undervisningspraksis og den organisatoriske tilrettelæggelse. Hvordan løfter vi barren for den enkelte elev mht. ansvarlighed og motivation? Nedsættelse af læringscirkler som et konkret nyt forum til øget videndeling og kompetenceudvikling på tværs af parterne i projektet. Læringscirklerne skal suppleres med gensidige skole- og undervisningsbesøg med mulighed 15

16 for efterfølgende sparring og supervision. Gensidig udveksling af best praksis og brug af eksterne parter. Styrke og udbrede en anvendelsesorienteret og motiverende formidling af fagligt stof fra gymnasieelever til folkeskoleelever i udskolingen, som f.eks. i de naturvidenskabelige fag i form af en Naturvidenskabsskabsfestival. Udvikling af model og plan for erfaringsudveksling med andre nordiske skoler Beskrivelse af indsatsen Nedsættelse af nye læringscirkler som et konkret nyt forum til øget videndeling og kompetenceudvikling på tværs af parterne i projektet. Læringscirklerne skal suppleres med gensidige skole- og undervisningsbesøg med mulighed for efterfølgende sparring og supervision. Gensidig udveksling af best praksis og brug af eksterne parter. Deltage som oplægsholder på pædagogisk dag for alle folkeskoler i Tårnby Kommune i september 2014, hvor konklusionerne på arbejdet med Styrkelse af overgang fra folkeskole til gymnasium præsenteres, så der tænkes i en yderligere spredning af indsatsen med at understøtte elevernes lange progression. Styrke og udbrede en anvendelsesorienteret og motiverende formidling af fagligt stof fra gymnasieelever til folkeskoleelever i udskolingen, som f.eks. i de naturvidenskabelige fag i form af en Naturvidenskabsskabsfestival. Udvikling af model og plan for erfaringsudveksling med andre nordiske skoler. 16

17 1.3 ITU videreudvikling af undervisnings-it Ansvarlig: ITU, ledelsen og ressourceperson JM i sekretariatet Baggrund TG har i udarbejdet plan for installation af Office 365, og efterfølgende afholdt kurser i funktionaliteten af dette nye videndelingssystem. Der har været udarbejdet en plan for implementering af systemet. Dette arbejde skal udbygges i , ligesom der skal udvikles nye hjørner af systemet og dets brug på skolen. Fra har alle lærere kunnet vælge mellem fast opkobling til internettet og en bærbar pc. Der skal fortsat være fokus på bedre forhold omkring hardware og kapacitet i klasserne, samt i studiecenter og datalokaler. Hertil kommer supportfunktioner i forhold til lærere og elever, så det i højere grad kan blive muligt at anvende IT som en naturlig del af den daglige undervisning. Som noget nyt deltager en repræsentant fra ITU i PPU-møderne, så der sikres sammenhæng og forankring i skolens samlede pædagogiske udvikling Mål Fortsat implementering af IT-strategien. Der arbejdes for bedst mulig udnyttelse af de eksisterende IT-faciliteter og viden blandt lærere og elever, herunder efteruddannelse af lærerne, samt udbygning af IT-faciliteterne, således at TG er fremtidssikret mht. både hardware, software og IT-kompetencer. Den eksisterende handlingsplan for undervisnings-it skal revideres med opstilling af prioriterede ønsker for anskaffelser på 1-3 års sigt Beskrivelse af indsatsen Revision af handlingsplan for IT på baggrund af en overordnet IT-strategi for anskaffelse og udskiftning af generel hardware og software til undervisning. Fagspecifikke programmer og ønsker behandles i faggrupperne. Fortsat spredning og videndeling af eksisterende erfaringer med IT i undervisningen (fra bl.a. den virtuelle klasse og opfølgning på pædagogisk dag om virtuel undervisning), så der skubbes til udviklingen, bl.a. gennem afholdelse af workshops. Videreudvikling og implementering af Office 365 vha. udbygning af relevante faciliteter og introkurser Netværksdannelse i regi af ITC-Fyn både i forhold til pædagogiske og tekniske emner. 17

18 1.4 Idræt som studieretningsfag Ansvarlig: BF/ledelsen, følgegruppe for eliteidræt og skemalæggere Baggrund I 2009 blev der indgået en samarbejdsaftale med Tårnby kommune, der udløb i skoleåret 2012/13. Det aftalte brede samarbejde med idrætsklubber på Amager, der oprindeligt blev aftalt gennem Sport og Event Amager, kom aldrig til at fungere, da Sport og Event Amager tilsyneladende ophørte med at fungere. I stedet har der siden været et vist tosidigt samarbejde omkring fodboldtræning og styrketræning mellem enkelte klubber, Tårnby Kommune og TG Mål Målet er at evaluere hidtidig praksis mhp. at udvikle en ny og styrket model for idræt, hvor målet er at adressere elever, der dyrker eliteidræt i de lokale klubber, samt organisere et skema for eleverne der tilgodeser deres træningsbehov. Desuden er det et mål at styrke det lokale samarbejde Beskrivelse af indsatsen En fortsættelse og styrkelse af samarbejdet med idrætsklubberne og Tårnby kommune. Der nedsættes en følgegruppe for eliteidræt med henblik på fortsat at udvikle og implementere samarbejdet med klubberne og Tårnby kommune samt organiseringen af lærerne omkring idrætsklasserne og en præcisering af træningsarbejdets sammenhæng med undervisningen. En mere præcis beskrivelse afventer møde ml. ledelse og repræsentanter fra idrætsgruppen. 18

19 1.5 Pædagogisk udvikling Ansvarlig: BF, BR og PPU, ITU og skolens lærere Baggrund Skolens pædagogiske udvikling har PPU, ITU og lærerkollegiet som udgangspunkt. Her forankres projektudviklingen og her omsættes nyudvikling og erfaring til konkrete tiltag Mål Mål for det kommende års arbejde vil være: a. Styrkelse af overgang implementering af arbejde fra b. Skriftlighed i fagene og på tværs herunder omlægning af en del af det skriftlige arbejde, obl. skemalagt vejledning i forbindelse med større skriftlige opgaver, stilladsering, processkrivning og skriftlighedsportal implementering af arbejde fra c. Begyndende implementering af det udvidede undervisningsbegreb herunder videreudvikling og spredning af elevaktiverende arbejdsformer (Innovation, CL, IBSE mv.) samt anvendelsesorientering, MasterClass og IT i undervisningen implementering af idékatalog fra d. Fokus på HF-pædagogik herunder forsøg med placering af ks e. Fokus på studieretningstoning og internationalisering f. Programsætning for afholdelse af pædagogiske dage og workshops g. Opsamling af nye initiativer fra projekter, daglige erfaringer, konferencer og UVM h. Forbedringsforslag pba. konkrete henvendelser om det daglige pædagogiske arbejde Beskrivelse af indsatsen Aktiviteten forberedes i foråret Der etableres en ny struktur for arbejde i projekter og udvalg. De enkelte punkter vil blive udfoldet mht. konkretisering som en del af aktiviteten. 19

20 1.6 Kompetenceudvikling Ansvarlig: MR, BR og Samarbejdsudvalg (SU) Baggrund Med udgangspunkt i skolens kompetencestrategi, og de udarbejdede jobkompetenceprofiler i lønaftalen, afholdes MUS kombineret med skolevandring/undervisningsbesøg og dialogmøder i større og mindre fora (jf. strukturfolder) mhp. på fastlæggelse af udvikling for den enkelte medarbejder og faggrupperne. Der afvikles en APV for alle medarbejdere i Mål Inddrage følgende temaer i MUS: Undervisningsevaluering, mål fra NNS, karakterudvikling og løfteevne (jagten på 2- og 4-tallet- og 7-, 10- og 12-tallet), styrkelse af grundforløb, anvendelse af didaktiske værktøjer fra faggruppernes værktøjskasse, med henblik på at understøtte den enkelte lærers praksis og lægge plan for den videre kompetenceudvikling Beskrivelse af indsatsen MUS-samtaler vil blive udbredt i ledelsen, så der er flere der afholder MUS. Der udarbejdes et generelt notat med baggrund i problemstillinger, der rejser sig i MUS-samtalerne. 20

Tårnby Gymnasium & HF Bestyrelsesmøde 17. september 2013.

Tårnby Gymnasium & HF Bestyrelsesmøde 17. september 2013. Resultatmål 2013-14 Tårnby Gymnasium & HF Målene afspejler en helhedsorienteret indsats i forhold til elever, personale og udviklingsaktiviteter. Der vil derfor kunne være overlappende temaer. Ekstraramme

Læs mere

Bilag til handlingsplan 2014-15

Bilag til handlingsplan 2014-15 Bilag til handlingsplan 2014-15 Oversigt over evalueringen af handlingsplanens indsatsområder samt visse nøgletal. For en detaljeret beskrivelse af mål og indsatser henvises til Handlingsplan 2014-15.

Læs mere

Handlingsplan 2013-14

Handlingsplan 2013-14 Handlingsplan 2013-14 Endelig version vedtaget af bestyrelsen 13.05.15 (efter høring i PR og SU) 1 Handlingsplan 2013-14... 1 Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 3 Mission... 3 Vision... 3 Strategi...

Læs mere

Resultatmål 2014-15. Fokus Elever: fravær, frafald, karakterer og studieparathed

Resultatmål 2014-15. Fokus Elever: fravær, frafald, karakterer og studieparathed Resultatmål 2014-15 Fokus Elever: fravær, frafald, karakterer og studieparathed Mindre fravær indsats i forhold elever/studerende et er opretholdelse af den bedring i fraværet, som er sket de seneste tre

Læs mere

Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF. I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder:

Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF. I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende overenskomster med henblik på kompetenceudvikling

Læs mere

Handlingsplan 2015-16

Handlingsplan 2015-16 Handlingsplan 2015-16 1. Elever 2. Personale 3. Økonomi Bygninger IT 4. KPI++ 5. Udvikling Pædagogik og organisering 6. Skole Omverden Institution Ledelse Indhold Handlingsplan 2015-16... 3 Udfordringer

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Handlingsplan

Handlingsplan Elever Pædagogisk udvikling Økonomi Bygninger IT Personale KPI Samarbejde Handlingsplan 2016-17 Der arbejdes med en overordnet handlingsplan, som skal vedtages af bestyrelsen. I denne vil være angivet

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Tårnby Gymnasium & HF. Tårnby Gymnasium & HF Elevtrivselsundersøgelse 2010

Tårnby Gymnasium & HF. Tårnby Gymnasium & HF Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tårnby Gymnasium & HF Tårnby Gymnasium & HF Elevtrivselsundersøgelse 2010 Om rapporten Rapportens fokus: Elevtrivsel Faktorer der indgår i elevtrivslen: a) Hvilken karakter vil du give skolen som helhed?

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

It. Strategi og handlingsplan 2008-10

It. Strategi og handlingsplan 2008-10 Fredericia Gymnasium 2008-10 Side 1/5 It. Strategi og handlingsplan 2008-10 1. Indledning 2. Elevernes it-kompetencer og it-færdigheder 3. Kommunikationssystemer mv. 4. Netværk, hardware, software - investeringsplan

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2011 2012

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2011 2012 30. september 2011 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2011 2012 1. Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Vision og strategi SVENDBORG GYMNASIUM & HF 2014-17

Vision og strategi SVENDBORG GYMNASIUM & HF 2014-17 Vision og strategi 2014-17 A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborg-gym.dk svendborg-gym.dk På Svendborg Gymnasium & HF tager vi udgangspunkt i, at de enkelte elever opnår

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Dette skoleår vil være præget af implementeringen af reform på erhvervsuddannelserne. Reformens mål er overordnet at skabe bedre

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2015

Rektors Resultatlønskontrakt 2015 Rektors Resultatlønskontrakt 2015 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Om NGH: 1400 elever fra 30 forskellige postnumre 180 ansatte Fra NGH s vision: Den enkelte elevs faglige og personlige potentiale bliver udviklet til

Læs mere

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på stx 2015 Baggrund: Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF har efter drøftelser med to af Undervisningsministeriets læringskonsulenter gennemført

Læs mere

Fokuspunkter skoleåret 2014/15

Fokuspunkter skoleåret 2014/15 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2014/15 Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Supervision og undervisning et er at fokusere på udvikling og kvalitetssikring af skolens

Læs mere

Handlingsplan 2012 - HHX

Handlingsplan 2012 - HHX Handlingsplan 2012 - HHX Nedenstående plan er en oversigt over de indsatsområder der er foreslået for 2012 handlingsplanen bygger på strategiplanen 2010 2013, elevtrivselsundersøgelsen 2011, medarbejdertrivselsundersøgelsen

Læs mere

Kvalitets- og evalueringsplan for Herlev Gymnasium og HF 2007-2010

Kvalitets- og evalueringsplan for Herlev Gymnasium og HF 2007-2010 Kvalitets- og evalueringsplan for Herlev Gymnasium og HF 2007-2010 Organisation (obligatoriske områder) Værdier, skole- og ledelsesorganisering Skolens værdigrundlag (og sammenhængen med selvevalueringen)

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60%

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60% Rektors resultatkontrakt 2017-18 Basisramme Udviklingsstrategi 2016-2020: Udvikling af nye undervisnings former med henblik på elevernes læring 1. Logistik og styring Den særlige udviklingsindsats for

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering Akademiet 2010-13 side 1 Mission Akademiet skal medvirke til at dække behovet for, udvikle og gennemføre undervisning og dertil hørende serviceydelser inden for professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det Tal om de 16-19 årige 99% har mobiltelefoner 92% bruger nettet hver eller næsten hver dag 87% bruger sociale netværkssites 83%

Læs mere

Strategi Horsens Statsskole

Strategi Horsens Statsskole Strategi Horsens Statsskole 2016-17 Indledning På Horsens Statsskole tilstræber vi i vores daglige arbejde, udvalgsarbejde og projekter har fokus på formål, værdier, strategi og mål. Vores formål tager

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi Indledning Kompetenceudviklingsstrategien er forbundet med skolens udviklingsstrategi og øvrige planer: Indsatser 2017 Udviklingsstrategi 2016-20: Udvikling af nye, effektive

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2011 2012 Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Nøgleområde 2/11 12: Klasseteam og faggrupper Nøgleområde 3/11 12: Bygninger

Læs mere

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Helhedsskolen Målet er fortsat at manifestere IJG som en helhedsskole og en økonomisk

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Strategiplan for Viborg Gymnasium & HF 2020

Strategiplan for Viborg Gymnasium & HF 2020 Strategiplan for Viborg Gymnasium & HF 2020 Indledning Strategiplan 2020 for VGHF er et udtryk for en række valg og prioriteringer, der er fremkommet gennem samtaler og møder i en gennemsigtig og demokratisk

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Målsætning for 2013-2014

Målsætning for 2013-2014 Målsætning for 2013-2014 Målsætningen for 2013-2014 bygger på Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition og dannelse med

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Bilag 3 Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2015-2016 Indikatorer og målopfyldelse De enkelte resultatmål i kontrakten måles ved hjælp af indikatorer,

Læs mere

Resultatmål 2015/ 16

Resultatmål 2015/ 16 Resultatmål 2015/ 16 Basisrammen Indikator 1: Studenternes resultater. Der foretages en sammenligning af eksamensgennemsnittet generelt, gennemsnittet for de skriftlige eksaminer, for studieretningsprojektet

Læs mere

Profilhuse på Næstved Gymnasium og HF - hvorfor og hvordan?

Profilhuse på Næstved Gymnasium og HF - hvorfor og hvordan? Profilhuse på Næstved Gymnasium og HF - hvorfor og hvordan? Næstved Gymnasium og HF Uddannelser 2015: STX (44 klasser) HF (5 klasser) Særlige forløb: Sportscollege Talentudvikling Individuelle forløb (TD,

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling

Evaluering og kvalitetsudvikling Evaluering og kvalitetsudvikling I henhold til gymnasie og HF bekendtgørelsen skal alle gymnasier have et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Vi benytter følgende evalueringssystem. Indhold

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2011-2012 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2014-2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2015-16 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2014-2015 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønkontrakt

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11 Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Svendborg Gymnasium & HFs (SG) opgavevaretagelse samt understøtte

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2016

Rektors Resultatlønskontrakt 2016 Rektors Resultatlønskontrakt 2016 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2012-13 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien skal understøtte skolens arbejde med at opnå de retningsgivende mål jf. gældende love og bekendtgørelser samt

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 1. oktober 2015 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2015-2016 Basisrammen Indsatsområde A: Studieparathed med 10 % Mål: der er gjort en indsats for, at den generelle studieparathed

Læs mere

Hvad siger eleverne?

Hvad siger eleverne? Hvad siger eleverne? Opsamling af elevtrivselsundersøgelserne for de gymnasiale uddannelser 2014 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2015 Indhold Opsummering... 3 Analyse af elevtrivselsundersøgelse 2014...

Læs mere

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Udviklingsplan Har I på skolen en udviklingsplan fx som led i arbejdet med kommunens kvalitetsrapport - med konkrete mål for skolens

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015.

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1.

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret Rektor Tønder den 11. august 2016 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2016 2017 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Undervisningsministeriet) De primære formål med resultatlønskontrakten for

Læs mere

Indsatsområder 2014/15. Vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. juni 2014

Indsatsområder 2014/15. Vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 Indsatsområder 2014/15 Vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 Formålet med indsatsområderne er at - styrke elevernes udbytte af undervisningen - og derigennem blandt andet at sikre høj gennemførelse

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé Opsamling fra spørgeskema til udskolingselever Skoleafdelingen har bedt Fælles Elevråd om at tage stilling til, hvilke af de syv fokusområder, der har været mest relevant for dem at blive hørt i forhold

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

Evaluering af Fokuspunkter skoleåret 2015/16 Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Evaluering af Fokuspunkter skoleåret 2015/16 Ingrid Jespersens Gymnasieskole af Fokuspunkter skoleåret 2015/16 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Internationalt samarbejde et er at styrke skolens internationale profil samt at videreføre

Læs mere

Resultatkontrakt

Resultatkontrakt Resultatkontrakt 2015-16 Resultatmålene for TG følger den årlige handlingsplan, jf. følgende udsnit af Forretningsorden for TG's bestyrelse: 11 stk. 3 1. Bestyrelsen godkender hvert år handlingsplanen

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (922 besvarelser ud af 949 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 4 [-3] 76 Elevtrivsel

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (992 besvarelser ud af 126 mulige) Elevtrivsel 1 Bedste resultat for skole [+7] 78 88 Elevtrivsel Elevtrivsel 1 [+7] [+7] 78

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

Strategiplan Tybjerg 20:20

Strategiplan Tybjerg 20:20 Strategiplan Tybjerg 20:20 Tybjerg Privatskole OPFØLGNING MARTS 2017 Tybjerg 20:20 Formål Det særlige Vision Værdier Mission Metoder og Dogmer 5 Indsatsmål Handlinger 2016 Handlinger 2017 Vision Vi står

Læs mere

Selvevaluering - VID Gymnasier

Selvevaluering - VID Gymnasier Selvevaluering - VID Gymnasier Handelsgymnasium Grenaa, Handelsgymnasium Rønde og Teknisk Gymnasium Grenaa Medarbejdere og ledere på VID Gymnasier har for skoleåret 2015/16 valgt at arbejde med en række

Læs mere

Målsætning for 2014-2015

Målsætning for 2014-2015 Målsætning for 2014-2015 Målsætningen for 2014-2015 bygger på Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition og dannelse med

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret 2016-2017 30.09.2016 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rector Mette Kynemund for perioden 1. januar til 31. december 2016

Resultatlønskontrakt for rector Mette Kynemund for perioden 1. januar til 31. december 2016 Resultatlønskontrakt for rector Mette Kynemund for perioden 1. januar til 31. december 2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse

Læs mere

Fredericia Gymnasium. Udkast til. Talentstrategi

Fredericia Gymnasium. Udkast til. Talentstrategi Udkast til Indledning Det fremgår af stx-bekendtgørelsen af 26. juni 2013, 73 og hf-bekendtgørelsen af 26. juni 2013, 38, at undervisningen skal tilrettelægges under hensyntagen til elevernes/kursisternes

Læs mere