Brugerregler for Swipp med betalingskort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerregler for Swipp med betalingskort"

Transkript

1 Brugerregler for Swipp med betalingskort Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave pengeoverførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om at modtage et beløb. I begge tilfælde skal du bare kende Mobilnummeret. Swipp kan også bruges til at overføre til særlige arrangementer (indsamlinger) og som betaling for varer og tjenesteydelser hos udvalgte Erhvervsdrivende, der oplyser, at de kan modtage betaling med Swipp. I alle tilfælde gælder, at både Afsender og Modtager skal være tilmeldt Swipp. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Swipp er personlig, og din Swipp-app må derfor kun bruges af dig. Du må desuden ikke bruge Swipp erhvervsmæssigt. Aftalen om brug af Swipp indgås mellem dig og Swipp ApS, CVR-nr , Vermundsgade 38a, 2100 København Ø. Swipp ApS er godkendt som udbyder af betalingstjenester af Finanstilsynet. Du finder definitioner og gode råd sidst i disse regler for Swipp. 1 DET DU ISÆR SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ 1.1 Forudsætninger for indgåelse af aftale og brug af Swipp For at indgå aftale om Swipp skal du være fyldt 15 år, have et NemID og en smartphone med et kompatibelt styresystem. Du kan læse mere på www. swipp.dk om, hvilke styresystemer du kan bruge og eventuelle begrænsninger i anvendelsen af disse. Du skal desuden have en adresse og et betalingskort samt bankkonto udstedt til dig af et dansk, færøsk eller grønlandsk pengeinstitut. Du kan til enhver tid se hvilke betalingskort, vi accepterer, på Du kan kun indgå én Swipp-aftale og tilknytte ét Mobilnummer til aftalen. Side 1 / 17

2 For at Swipp fungerer korrekt, skal du have accepteret modtagelse af pushbeskeder/meddelelser fra Swipp på din mobiltelefon. 1.2 Videregivelse af personoplysninger Du skal være opmærksom på, at dit Kaldenavn og Mobilnummer kan blive videregivet til andre Brugere af Swipp i forbindelse med afsendelse, modtagelse og anmodning om Swipp-overførsler. Dette gælder uanset, om du har overført til en privatperson, en organisation eller til en Erhvervsdrivende, og også selvom du har tilmeldt et hemmeligt Mobilnummer. Du accepterer denne videregivelse, når du tilmelder dig Swipp. Formålet med videregivelsen er at identificere Afsender og Modtager af en Swipp-overførsel. Du kan læse mere om Swipp ApS behandling af personoplysninger i pkt Kaldenavn Når du indgår en Swipp-aftale, skal du vælge et Kaldenavn, du vil optræde under. Dit Kaldenavn kan enten være dit rigtige navn, eller et andet navn du vil være kendt som, når andre Brugere skal sende beløb til dig eller modtage beløb fra dig. Der er som udgangspunkt ikke begrænsninger på, hvad du må benytte som Kaldenavn. Det er dog vigtigt, at du bruger et Kaldenavn, som du kan identificeres ved også hvis du skal modtage penge fra personer, du ikke kender så godt. Der er ikke mulighed for at få eneret til et Kaldenavn. Du har selv ansvaret for at opdatere dit Kaldenavn. Det gælder også, hvis du bruger dit rigtige navn som Kaldenavn. Der sker altså ingen automatisk opdatering i Swipp af dit Kaldenavn. Du skal være opmærksom på, at alle, der er tilmeldt Swipp, og kender dit Mobilnummer, har mulighed for at få oplyst dit Kaldenavn. Når du tilmelder dig Swipp, accepterer du derfor, at oplysning om Kaldenavn gives videre til Afsendere og Modtagere af Swipp-overførsler med en aktiv Swipp-aftale. Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige Modtager. 1.4 PIN-kode Når du indgår en Swipp-aftale, skal du vælge din egen personlige PIN-kode. Side 2 / 17

3 PIN-koden bruges til at åbne din Swipp-app og må ikke bestå udelukkende af ens eller fortløbende tal som eksempelvis 1111 eller Din PIN-kode er personlig og må ikke videregives. 1.5 Tilbagekaldelse af Swipp-overførsler Du kan ikke tilbagekalde en Swipp-overførsel, som du har godkendt. Dette gælder også, hvis du betaler med Swipp til en Erhvervsdrivende, fx i en butik. 1.6 Swipp-overførsler hæves straks Bemærk at beløbet altid trækkes fra eller reserveres på dit betalingskort, når du godkender Swipp-overførslen. Det gælder også, hvis den købte vare/ydelse ikke modtages med det samme. 1.7 Beskyttelse af mobiltelefon Vær opmærksom på, at Swipp kan bruges til direkte træk fra det betalingskort, som du har valgt at knytte til Swipp-aftalen. For at forhindre misbrug af Swipp skal du opbevare mobiltelefonen, så andre ikke kan få uhindret adgang til at bruge Swipp. Hvis mobiltelefonen har mulighed herfor, bør du benytte en kode til at låse for andres uberettigede brug af mobiltelefonen. Dette kan fx være en tastaturlås med kodecifre. Koden må ikke videregives. 1.8 Mobilnummer Det er dit ansvar, at det telefonnummer, der tilknyttes til Swipp-aftalen, er et mobilnummer. Hvis du senere ønsker at ændre dit Mobilnummer, kan du gøre det i Swipp-appen under indstillinger. Hvis du ikke længere ønsker at benytte Swipp, eller Mobilnummeret ikke længere benyttes af dig, fx ved overdragelse af mobiltelefonen, ændring af nummer eller nedlæggelse af abonnement, skal du sikre, at aftalen om Swipp opsiges. Overgår råderetten over dit Mobilnummer til en anden Bruger, inden du har opsagt din Swipp-aftale, vil din Swipp-aftale dog automatisk ophøre, hvis den anden Bruger opretter en Swipp-aftale på Mobilnummeret. 1.9 Betalingskort og Modtagerkonto Det betalingskort og den Modtagerkonto, som du tilknytter Swipp-appen, skal tilhøre dig. Side 3 / 17

4 Det er dit ansvar at sikre, at kort- og kontooplysningerne er korrekte, og at betalingskortet og kontoen ikke er udløbet eller spærret. Du kan til enhver tid udskifte betalingskortet og Modtagerkontoen i Swipp-appen under indstillinger. Vær opmærksom på, om din kortudsteder og pengeinstitut opkræver gebyr for din brug af betalingskortet/modtagerkontoen. 2 ANVENDELSESMULIGHEDER 2.1 Beløbsgrænse I Swipp-appen kan du se den til enhver tid gældende maksimale daglige beløbsgrænse. Du kan altid selv vælge en lavere daglig beløbsgrænse i Swippappen. Vælger du en daglig beløbsgrænse på 0 kr., kan du kun modtage Swippoverførsler. Har du ikke valgt en lavere beløbsgrænse, er det den til enhver tid maksimale beløbsgrænse, der gælder. Uanset din beløbsgrænse kan du dog aldrig overføre mere end det beløb, der er til rådighed på dit betalingskort eller den til betalingskortet tilhørende konto. I tillæg til din daglige beløbsgrænse, gælder der desuden en maksimal årlig beløbsgrænse for, hvor mange penge du kan overføre via Swipp. Du kan se den til enhver tid maksimale årlige beløbsgrænse på Afsendelse af Swipp-overførsler Når du skal lave en Swipp-overførsel til en anden person sker der følgende: Du indtaster det beløb, du ønsker at overføre, og Modtagers Mobilnummer. Du får oplyst Modtagers Kaldenavn og kan skrive en eventuel besked til Modtagers aktivitetsliste og posteringsoversigt. Herefter godkender du overførslen ved at trække i godkendelsesknappen. Når du modtager en bekræftelse på overførslen, er overførslen autoriseret og vil blive gennemført. Modtager får også en besked om overførslen. Når du skal lave en Swipp-overførsel til en Erhvervsdrivende sker der følgende: Du skal følge den Erhvervsdrivendes anviste fremgangsmåde. Det kan fx være ved at indtaste et Mobilnummer, bruge scan-selv koden eller på anden måde. Du godkender overførslen ved at trække i godkendelsesknappen. Side 4 / 17

5 Når Swipp anvendes til særlige arrangementer (indsamlinger), identificerer du Modtager ved at bruge det Mobilnummer eller fire-cifrede nummer, som Modtager anviser. Du har selv ansvaret for, at det Mobilnummer du anvender til en Swippoverførsel er korrekt og tilhører den rigtige Modtager. Når du godkender en Swipp-overførsel, trækkes beløbet altid fra eller reserveres på dit betalingskort med det samme og overføres til Modtager. Det gælder også, hvis den købte vare/ydelse ikke modtages med det samme. Du kan således ikke tilbagekalde en Swipp-overførsel, når du har godkendt den. Afhængigt af din kortudsteder kan der gå op til et par dage, efter at du har modtaget bekræftelse på overførslen i Swipp-appen, til du kan se opkrævningen på den bankkonto, som betalingskortet tilhører. 2.3 Anmod om overførsel af et beløb Du kan anmode en anden Bruger om en Swipp-overførsel ved at gøre følgende: Du indtaster det beløb, du ønsker at få overført, og Brugerens Mobilnummer. Du får oplyst Brugerens Kaldenavn og kan skrive en eventuel besked til Brugerens aktivitetsliste og posteringsoversigt. Herefter godkender du anmodningen ved at trække i godkendelsesknappen. Når anmodningen er afsendt, får Brugeren besked herom. Hvis Brugeren godkender din anmodning bliver Swipp-overførslen gennemført straks, og du vil modtage en Push-besked. Hvis du misbruger muligheden for at sende anmodninger til andre Brugere, kan Swipp ApS ophæve din Swipp-aftale uden varsel, jf. pkt Modtagelse af beløb Du har selv ansvaret for at oplyse det korrekte Mobilnummer til Afsender. Når du modtager en Swipp-overførsel, vil du modtage en besked om overførslen. Du vil også kunne se Swipp-overførslen i aktivitetslisten. Beskeden er din bekræftelse på, at Swipp-overførslen er autoriseret og vil blive gennemført. Såfremt et beløb mod forventning ikke er modtaget, skal du rette henvendelse til Swipp ApS. Side 5 / 17

6 2.5 Hvis du ikke kan overføre til/anmode en person Hvis du ikke kan overføre til en ønsket Modtager eller anmode en person om overførsel af et beløb pga. forhold hos denne, fx fordi vedkommendes mobilnummer ikke er tilmeldt Swipp, har du mulighed for at sende en SMS. 2.6 Begrænsninger i brug Swipp kan ikke benyttes i de i pkt. 7 angivne situationer. Hvis dit pengeinstitut, Swipp ApS og/eller pengeinstitutternes datacentre inddrages i en arbejdskonflikt, vil orientering om en sådan konflikts begyndelse og ophør ske hurtigst muligt. 3 PLIGT TIL AT SPÆRRE SWIPP Du skal snarest muligt kontakte Swipp ApS for at spærre for brug af Swipp på det tilmeldte Mobilnummer, hvis: 1. mobiltelefonen eller SIM-kortet er tabt eller stjålet eller du har mistanke herom, 2. du opdager eller har mistanke om, at Swipp er blevet misbrugt, 3. du opdager eller har mistanke om, at din PIN-kode til Swipp er blevet kompromitteret eller 4. du på anden måde får mistanke om, at Swipp kan blive misbrugt. Du kan selv foretage spærringen i Swipp-appen, eller du kan kontakte Swipp Kundeservice på telefon (+45) Når Swipp ApS har modtaget underretningen, ophører adgangen til at afsende og modtage Swipp-overførsler for det pågældende Mobilnummer. Når du har spærret adgangen til Swipp, modtager du en bekræftelse med angivelse af dato og tidspunkt for spærringen. Du kan ophæve spærringen i appen ved brug af NemID eller ved at kontakte Swipp ApS. 4 SWIPP APS RET TIL AT SPÆRRE SWIPP Swipp ApS har ret til uden varsel at spærre for adgangen til at benytte Swipp: 1. hvis betalingskortet og/eller Modtagerkontoen tilknyttet Swipp opsiges, ophæves eller spærres, Side 6 / 17

7 2. hvis disse regler for Swipp overtrædes (misligholdelse), 3. hvis Mobilnummeret tilknyttet Swipp-aftalen er blevet misbrugt eller formodes misbrugt af tredjemand eller 4. hvis du kommer under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling eller anden insolvensbehandling eller indleder forhandling om gældssanering. Hvis Swipp ApS spærrer for adgangen til Swipp for det pågældende Mobilnummer, vil du blive informeret med angivelse af årsagen til og tidspunkt for spærringen. Har du spørgsmål til spærringen, herunder hvordan den ophæves, skal du kontakte Swipp ApS. 5 ANSVAR HVIS ANDRE MISBRUGER SWIPP Du hæfter selv for enhver overførsel foretaget med Swipp, bortset fra tilfælde, hvor Swipp har været misbrugt af en anden person. I så fald vil Swipp ApS dække tabet, medmindre du: har handlet svigagtigt eller med fortsæt har undladt at opfylde dine forpligtelser, herunder har undladt at spærre Swipp. I disse tilfælde hæfter du for hele tabet. Du er ikke ansvarlig for tab, der opstår efter, at Swipp ApS har fået besked om, at Swipp-aftalen skal spærres. Du hæfter heller ikke for tab, hvis du ikke har haft mulighed for at spærre Swipp-aftalen på grund af forhold hos Swipp ApS. 6 FEJL OG MANGLER VED VARER ELLER TJENESTEYDELSER BETALT MED SWIPP Swipp ApS har intet ansvar for fejl og mangler mv. ved de varer og tjenesteydelser, som en Erhvervsdrivende leverer. Eventuelle klager over fejl og mangler ved de leverede varer og/eller tjenesteydelser skal du rette til den Erhvervsdrivende. Swipp ApS indestår i øvrigt ikke på nogen måde for den Erhvervsdrivendes forretningsmetoder mv. 7 SWIPP APS ANSVAR Swipp ApS er erstatningsansvarlig, hvis Swipp ApS på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Side 7 / 17

8 Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Swipp ApS ikke ansvarlig for tab, som skyldes: 1. nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Swipp ApS selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne 2. svigt i Swipp ApS strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking) 3. strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Swipp ApS selv eller dets organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Swipp ApS 4. andre omstændigheder, som er uden for Swipp ApS kontrol. Swipp ApS ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: 1. Swipp ApS burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet 2. lovgivningen under alle omstændigheder gør Swipp ApS ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. 8 KONTROL AF POSTERINGER Du har pligt til løbende at kontrollere posteringerne i aktivitetslisten og på din Modtagerkonto. Hvis du ved kontrollen opdager transaktioner, som du ikke mener at have foretaget, jf. pkt. 5, eller som du berettiget har kunnet kræve tilbageført, jf. pkt. 9 og 10, skal henvendelse til Swipp ApS ske snarest muligt. Vær i den forbindelse opmærksom på fristerne i pkt. 9 og 10. Vær opmærksom på, at du ikke kun skal kontrollere, om andre uretmæssigt har misbrugt din Swipp-aftale til at overføre penge fra dit betalingskort og den til betalingskortet tilhørende konto. Du skal også kontrollere, at andre ikke uberettiget har sat penge ind på din Modtagerkonto. Oplever du noget sådant, skal du kontakte Swipp ApS. 9 TILBAGEFØRSEL AF GODKENDTE BETALINGER Hvis Swipp er brugt til køb af varer eller tjenesteydelser ved fjernsalg, jf. lov om betalingstjenester og elektroniske penge, kan du have ret til at få en betaling tilbageført, hvis: Side 8 / 17

9 det debiterede beløb er højere end det beløb, der er aftalt med Modtageren den bestilte vare/tjenesteydelse ikke er leveret du har udnyttet en aftalt eller lovbestemt fortrydelsesret, førend der er foretaget levering af varen eller tjenesteydelsen. Du skal først forsøge at løse problemet med den Erhvervsdrivende, som har modtaget din Swipp-overførsel, inden du retter henvendelse til Swipp ApS. Du skal kunne dokumentere, at du har kontaktet eller forsøgt at kontakte den Erhvervsdrivende. Det er endvidere en betingelse, at du henvender dig og gør indsigelse snarest muligt efter, at du er blevet opmærksom på, at der uretmæssigt er hævet beløb på din konto. Din indsigelse skal så vidt muligt ske til Swipp ApS senest 14 dage efter, at du er blevet opmærksom på dit mulige krav. Ved vurderingen af, om du har fremsat indsigelse rettidigt, lægger vi vægt på din pligt til løbende at gennemgå din aktivitetsliste i Swipp-appen og posteringerne på den til betalingskortet tilhørende konto. Swipp ApS vil herefter foretage en undersøgelse af indsigelsen. Mens indsigelsen bliver undersøgt nærmere, vil det omtvistede beløb normalt blive indsat på din Modtagerkonto. Hvis indsigelsen efterfølgende viser sig at være uberettiget, vil Swipp ApS igen hæve beløbet via det tilknyttede betalingskort. 10 TILBAGEFØRSEL AF IKKE-GODKENDTE OVERFØRSLER Hvis du mener, der er gennemført en eller flere overførsler med Swipp, som du ikke har godkendt, medvirket til eller foretaget, skal henvendelse til Swipp ApS ske snarest muligt efter, at du er blevet opmærksom på den uautoriserede transaktion. Ved vurdering af, om henvendelse til Swipp ApS er sket rettidigt, lægger vi vægt på pligten til løbende at gennemgå din aktivitetsliste i Swippappen og posteringerne på den til betalingskortet tilhørende konto, jf. pkt. 8. Under alle omstændigheder skal henvendelse til Swipp ApS senest ske 13 måneder efter, at beløbet er trukket på kontoen. Swipp ApS vil herefter foretage en undersøgelse af indsigelsen. Mens indsigelsen bliver undersøgt, vil det omtvistede beløb normalt blive indsat på din Modtagerkonto. Viser undersøgelsen, at indsigelsen er uberettiget, vil Swipp ApS igen hæve beløbet på via det tilknyttede betalingskort. Viser undersøgelsen, at der er tale om andres uberettigede brug af Swipp, vil Swipp ApS eventuelt kunne gøre ansvar gældende over for dig, jf. pkt. 5. Side 9 / 17

10 11 ÆNDRING AF REGLERNE Ændring af disse regler kan ske med to måneders varsel, såfremt ændringen er til ugunst for dig. Ændringer til gunst for dig kan ske uden varsel. Besked om ændringer vil blive givet elektronisk fx i Swipp-appen, via eller SMS eller på papir. Du bærer selv ansvaret for at læse meddelelser om ændringer, der er meddelt dig. Ved ændring af reglerne vil disse anses som vedtaget, medmindre du inden datoen for ikrafttræden har meddelt Swipp ApS, at du ikke ønsker at være bundet af de nye regler. Hvis du ikke ønsker at være bundet af de nye regler, vil aftalen ophøre på tidspunktet for ikrafttræden af de nye regler. Hvis der er forudbetalt et gebyr, vil en forholdsmæssig andel af dette returneres. 12 OMKOSTNINGER VED TILSLUTNING OG BRUG Swipp ApS opkræver ikke priser og gebyrer for din brug af Swipp. Swipp ApS kan til enhver tid indføre priser og gebyrer for Swipp på grund af markeds-, forretnings-, indtjenings, eller konkurrencemæssige forhold fx ændring af omkostningsstruktur, mere hensigtsmæssig brug af Swipp ApS ressourcer, øgede omkostninger til drift og/eller administration af Swipp, opfyldelse af lovgivningsmæssige forpligtelser, øget operationel risiko. Ændringerne varsles i overensstemmelse med pkt BEHANDLING AF OPLYSNINGER 13.1 Indsamling og brug af oplysninger Når du tilmelder dig Swipp, indsamler Swipp ApS en række oplysninger om dig. Det gælder bl.a. navn, adresse, CPR-nr., adresse og Mobilnummer. Sender, modtager eller anmoder du om en Swipp-overførsel, behandler Swipp ApS oplysninger om overførslen. Det er oplysninger om beløb, dato for transaktionen, transaktions-id, Kort- og Kontonummer samt afsender- og modtageridentifikation, jf. også pkt Side 10 / 17

11 De oplysninger, der indsamles, bruges til at identificere dig, til at opfylde aftalen, fx gennemføre Swipp-overførsler og eventuel fejlretning, yde kundeservice og -rådgivning, udarbejdelse af kontoudskrifter og til anden administration af aftalen. De indsamlede oplysninger anvendes desuden af Swipp ApS til bogføring, udarbejdelse af analyser og statistik, systemdrift, markedsføring, opfyldelse af lovgivningsmæssige forpligtelser, retshåndhævelse og for at forhindre misbrug Videregivelse af oplysninger Swipp ApS videregiver oplysninger til Modtagere og Afsendere samt disses pengeinstitutter, som er nødvendige for at du kan sende, modtage eller anmode om en Swipp-overførsel, herunder oplysninger der identificerer Afsender og Modtager. Swipp ApS videregiver desuden oplysninger til offentlige myndigheder, hvor Swipp ApS er forpligtet hertil. Swipp ApS deler oplysninger med virksomheder, som udfører opgaver for Swipp ApS. Oplysningerne videregives i øvrigt kun i henhold til gældende lovgivning eller til brug for retssager om krav opstået i forbindelse med brug af Swipp. Oplysningerne opbevares ligeledes i henhold til gældende lovgivning Indsigt Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Swipp ApS behandler om dig i overensstemmelse med persondatalovens regler herom. Hvis du ønsker oplysningerne på skrift, kan Swipp ApS opkræve gebyr for at meddele dig oplysningerne Fejl i Swipp ApS oplysninger Hvis Swipp ApS bliver opmærksom på, at der er fejl i oplysningerne om dig, eller at oplysningerne er vildledende, vil oplysningerne blive rettet eller slettet Elektroniske spor Swipp-appen bruger cookies og lignende teknologier. Det er ikke muligt at bruge Swipp uden at afsætte elektroniske spor. Side 11 / 17

12 Swipp-appen bruger Google Analytics og Crashlytics til at udarbejde statistik om brugen af Swipp, forbedre brugeroplevelsen og foretage fejlretning. Oplysningerne omfatter bl.a. hvilken mobiltelefon og styresystem du anvender, hvilke skærmbilleder du ser, og hvilken version af Swipp-appen du bruger. Swipp-appen anvender desuden Google Doubleclick, Adform og Facebook teknologi til at effektdokumentere og håndtere annoncer fra Swipp ApS fx for at brugere, der allerede har installeret Swipp-appen, ikke modtager annoncer herfor. Du kan begrænse de spor din mobiltelefon sætter, ved at ændre mobiltelefonens indstillinger. Hvor du finder indstillingerne, afhænger af den mobiltelefon du anvender. Du kan læse mere på om, hvordan du begrænser dine elektroniske spor. 14 FORTRYDELSESRET Du kan fortryde din aftale om Swipp inden for 14 dage efter aftalens ikrafttræden ved at slette din Swipp-aftale i appen eller ved at kontakte Swipp ApS. Vælger du at skrive til os, skal du have sendt beskeden om, at du har fortrudt aftalen, inden fortrydelsesfristens udløb. Du kan anvende blanketten sidst i disse regler for Swipp. Vil du sikre dig bevis for, at du har fortrudt aftalen rettidigt, kan du sende blanketten med et anbefalet brev og gemme kvitteringen. Fortrydelsesfristen regnes fra det tidspunkt, hvor du tilmelder dig Swipp. Det gælder dog kun, hvis du har modtaget de oplysninger, som du efter forbrugeraftaleloven har krav på fx om din ret til at fortryde aftalen og om Swipp. Ellers regnes fortrydelsesfristen først fra den dag, hvor du har modtaget disse oplysninger på skrift fx i Swipp-appen, via eller SMS. Du skal have udnyttet din fortrydelsesret inden fortrydelsesfristens udløb. Hvis du indgår Swipp-aftalen mandag den 1. og har fået de nævnte oplysninger, har du frist til og med mandag den 15. til at fortryde aftalen. Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Din fortrydelsesret bortfalder inden fristens udløb, hvis aftalen efter din udtrykkelige anmodning er blevet helt opfyldt af dig og Swipp ApS. Det betyder, at du ikke kan fortryde Swipp-overførsler. Side 12 / 17

13 15 OPSIGELSE/OPHÆVELSE Swipp ApS kan med to måneders varsel opsige aftalen. I tilfælde af opsigelse vil du få refunderet en forholdsmæssig del af eventuelle gebyrer betalt forud for brug af Swipp. I tilfælde af misligholdelse, herunder hvis anmod -funktionen misbruges, kan Swipp ApS ophæve aftalen om Swipp uden varsel. Du kan opsige aftalen om Swipp med Swipp ApS uden varsel. Hvis du ikke længere ønsker at benytte Swipp, eller Mobilnummeret ikke længere benyttes af dig, fx ved overdragelse af mobiltelefonen, ændring af nummer eller nedlæggelse af abonnement, er du ansvarlig for, at aftalen om Swipp opsiges. 16 KOMMUNIKATION Du indgår aftaler og kommunikerer med Swipp ApS på dansk, medmindre andet fremgår af den konkrete aftale. Du kan kontakte Swipp ved at skrive til eller ved at ringe til (+45) Swipp ApS sender som udgangspunkt alle meddelelser efter denne aftale elektronisk til dig fx i Swipp-appen, på eller via SMS. 17 LOVVALG OG VÆRNETING Aftalen er underlagt dansk ret uden hensyntagen til internationale privatretlige regler, der måtte føre til anvendelse af anden ret end dansk ret. Ethvert krav og enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, herunder tvister vedrørende aftalens eksistens, gyldighed eller fortolkning, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal indgives ved de danske domstole. 18 KLAGER Hvis du ønsker at klage over Swipp ApS, skal du i første omgang kontakte Swipp Kundeservice. Side 13 / 17

14 Fører henvendelsen ikke til en tilfredsstillende løsning, kan du vælge at indbringe din klage for Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8B, 2. sal, Postboks 9029, 1022 København K, tlf , Du kan også bruge EU-Kommissionens online klageportal på eu/odr. Det er særlig relevant, hvis du har bopæl i et andet EU-land. Klager du gennem klageportalen, skal du oplyse Swipp ApS adresse, Klager vedrørende Swipp ApS overholdelse af den finansielle lovgivning kan indbringes for Finanstilsynet. Klager over Swipp ApS manglende overholdelse af dine oplysningskrav eller rettigheder og forpligtelser ved brug af Swipp kan desuden indbringes for Forbrugerombudsmanden. Klager over Swipp ApS behandling af personoplysninger kan indbringes for Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, tlf , 19 NYT EKSEMPLAR AF DISSE REGLER Du kan til enhver tid læse de gældende regler i din Swipp-app og på Swipp ApS hjemmeside. Du kan desuden til enhver tid rette henvendelse til Swipp ApS og få udleveret et eksemplar af reglerne på Varigt Medium. 20 TILSYN Swipp ApS er underlagt Finanstilsynets tilsyn, og registreret i Finanstilsynets register med FT-nr Side 14 / 17

15 Definitioner Afsender: Bruger: Erhvervsdrivende: Kaldenavn: PIN-kode: Kontonummer: Mobilnummer: Modtager: Modtagerkonto: Swipp-overførsel: Varigt Medium: Den person, der via Swipp foretager en overførsel til en anden person eller en betaling til en Erhvervsdrivende, der er tilknyttet Swipp. Den, der har tilmeldt sit Mobilnummer, Kontonummer og eventuelt betalingskort til Swipp. Er Bruger en person, kan Bruger både være Modtager og Afsender. Er Bruger en Erhvervsdrivende eller en organisation, kan Bruger alene være Modtager. Virksomheder, der tager imod Swipp ved betaling af varer og tjenesteydelser. Det navn, Bruger har valgt at blive identificeret med ved en Swipp-overførsel. Den PIN-kode, Bruger har valgt som adgangskode til at åbne Swipp-appen. Den konto, Bruger har valgt til at modtage og/eller afsende Swipp-overførsler på/fra. Det Mobilnummer, Bruger har valgt til at afsende eller modtage Swipp-overførsler fra/på. Den person, organisation eller Erhvervsdrivende, der modtager en overførsel via Swipp fra 3. mand. Den konto, Bruger har valgt at modtage Swipp-overførsler på. En betalingstransaktion som gennemføres med en mobiltelefon via Swipp-appen. Ethvert instrument, der gør det muligt for modtageren at lagre information, der er rettet personligt til den pågældende på en måde, der tillader fremtidig søgning i et tidsrum, der er afpasset efter informationsformålet, og som giver mulighed for uændret gengivelse af den lagrede information. Side 15 / 17

16 Gode råd om Swipp Swipp er et nemt, hurtigt og sikkert betalingsmiddel. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. NÅR DU BRUGER SWIPP: Opfat din mobiltelefon som rede penge. Opbevar den derfor sikkert såvel ude som hjemme. Husk at holde den under opsyn - som du passer på din pengepung. Forsyn din mobiltelefon med en kode, hvis telefonen giver mulighed for dette. Oplys aldrig koden til andre. HUSK, at Swipp-overførsler er uigenkaldelige har du sendt pengene, kan du ikke kalde overførslen tilbage. Hold styr på, hvem du har sendt penge til. Tjek posteringerne på din aktivitetsliste eller på dit kontoudtog løbende. Kontroller med jævne mellemrum, at du ikke har mistet telefonen eller telefonens SIM-kort. Du skal være opmærksom på, at du kan modtage penge, som du ikke ønsker at modtage. Skulle dette ske, skal du rette henvendelse til Swipp ApS hurtigst muligt efter, du har konstateret den uønskede indbetaling. HVIS TELEFONEN BORTKOMMER ELLER BLIVER STJÅLET: Kontakt straks Swipp ApS og opgiv dit navn, adresse og cpr.nr. samt Mobilnummer. Så bliver adgangen til Swipp straks stoppet. BRUG AF KALDENAVN: Brugerregler addcard juni 2016 Swipp Et godt råd er, at du kun overfører penge med Swipp til personer, du kender, eller som har meningsfulde Kaldenavne i forhold til de oplysninger, du har om Modtager. Det samme gælder for overførsler med Swipp til Erhvervsdrivende. Side 16 / 17

17 Fortrydelsesret TIL SWIPP KUNDESERVICE Jeg ønsker at bruge min fortrydelsesret i forbindelse med min aftale om Swipp. Fuldt navn: Adresse: Dato: Underskrift: Blanketten skal sendes til: Swipp ApS Att.: Kundeservice Vermundsgade 38a, st København Ø Side 17 / 17

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank)

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank) Bestemmelserne om afsendelse af Swippoverførsler/betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swippoverførsler/betalinger afsendt inden den 15. december 2015 finder brugerreglerne fortsat anvendelse

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave kontotil-konto-overførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om at modtage

Læs mere

Brugerregler for Swipp-app Gældende fra 19. maj 2016

Brugerregler for Swipp-app Gældende fra 19. maj 2016 Brugerregler for Swipp-app Gældende fra 19. maj 2016 Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-kontooverførsler uden at kende modtagers kontonummer. Swipp kan også bruges

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Læs om Gældende pr. 19. maj 2016 Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til -konto-overførsler uden at kende modtagers kontonummer. Swipp kan ogsa

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank)

Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank) Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank) Søby-Skader-Halling Sparekasse, Vestersøvej 1, 8543 Hornslet Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Bestemmelserne om afsendelse af Swipp -overførsler /-betalinger ophører den 25. november 2015. For Swipp-overførsler /-betalinger afsendt inden den 25. november 2015 finder

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Brugerregler for Swipp - Privat

Brugerregler for Swipp - Privat Brugerregler for Swipp - Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde,

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave kontotil-konto-overførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om at modtage

Læs mere

Brugeregler for Swipp Privat

Brugeregler for Swipp Privat Brugeregler for Swipp Privat BankNordik Húsagøta 3 Postboks 3048 110 Tórshavn Email: kundi@banknordik.fo Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Gældende fra den 31. maj 2015 Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-kontooverførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om at modtage

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1, 1620 København V merkur@merkur.dk Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp - app Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om at modtage et beløb. I

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Gældende fra 9. september 2015 Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For Swipp-overførsler/-betalinger afsendt

Læs mere

Brugerregler for Swipp privatkunder

Brugerregler for Swipp privatkunder Læs om Gældende pr. 13. juni 2014 Brugerregler for Swipp privatkunder Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. BANK_00071

Læs mere

REGLER FOR SWIPP - PRIVAT

REGLER FOR SWIPP - PRIVAT Version 1.5-16.02.2014 Når du har godkendt en Swipp-overførsel/-betaling, sender Fynske Bank en bekræftelses-sms til modtager om overførslen/betalingen. Dit Kaldenavn, dit mobilnummer og beløbet fremgår

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om at modtage et beløb. I begge

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Regler for Swipp - privat

Regler for Swipp - privat Side 1 Reglerne for Swipp angivet nedenfor er særlige regler for privatpersoners brug af Swipp, som supplerer Sådan handler Jyske Bank - generelle forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

BRUGERREGLER FOR SWIPP

BRUGERREGLER FOR SWIPP BRUGERREGLER FOR SWIPP Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om at modtage

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave kontotilkontooverførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om at modtage

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Gældende fra den 6. september 2016 Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan

Læs mere

Gældende fra den 9. september 2015

Gældende fra den 9. september 2015 Brugerregler for Swipp privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp - app Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om at modtage et beløb. I

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Gældende fra den 9. september 2016 Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan

Læs mere

Brugerregler for Swipp-app Gældende fra 6. september 2016

Brugerregler for Swipp-app Gældende fra 6. september 2016 Brugerregler for Swipp-app Gældende fra 6. september 2016 Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler uden at kende modtagers kontonummer. Swipp kan

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere

BRUGERREGLER FOR SWIPP

BRUGERREGLER FOR SWIPP BRUGERREGLER FOR SWIPP Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto- til-konto-overførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om at modtage

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat. Gældende fra 6. september 2016

Brugerregler for Swipp Privat. Gældende fra 6. september 2016 Brugerregler for Swipp Privat Gældende fra 6. september 2016 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Regler for Swipp - privat

Regler for Swipp - privat Alm Brand Bank Regler for Swipp - privat Gældende fra 16. februar 2014 Version 1.5 Reglerne for Swipp angivet nedenfor er særlige regler for privatpersoners brug af Swipp, som supplerer Alm. Brand Banks

Læs mere

Regler for Mobilpenge (brugerregler)

Regler for Mobilpenge (brugerregler) Regler for Mobilpenge (brugerregler) BankNordik Amagerbrogade 25 2300 København S Telefon: +45 76 97 80 00 Email: kontakt@banknordik.dk Hjemmeside: banknordik.dk Fortrydelsesret gælder alene for privatkunder

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto...

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Regler for Mobilpenge (brugerregler)

Regler for Mobilpenge (brugerregler) Spar Nord Bank A/S Skelagervej 15 Postboks 162 DK - 9100 Aalborg CVR.nr. 13737584 Telefon: +45 96 34 40 00 Hjemmesideadresse: www.sparnord.dk Mailadresse: sparnord@sparnord.dk Fortrydelsesret gælder alene

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Regler for Swipp privat

Regler for Swipp privat Regler for Swipp privat Version 1.0 08.10.2015 Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For Swipp-overførsler/-betalinger afsendt inden den 15. december

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Tillægsaftale om Mobilpenge

Tillægsaftale om Mobilpenge Side 1 af 6 Dokumentnummer 2012-03-14-15.09.56.836195 Tillægsaftale om Mobilpenge A. Kontohaver og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk har dags dato i henhold til Aftale om

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk.

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk. 1.1 Vilkår for Swipp Erhverv Indsamling Vilkår for oprettelse Disse vilkår gælder for indsamlinger, hvor Swipp ønskes anvendt til at modtage bidrag til forud angivet formål i forbindelse med tilladte indsamlinger.

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af hævekort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med

Læs mere

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk Side 1 af 12 Brugerregler Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4 Brug af kortet 4 5 Kontrol af posteringer på din konto

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

Brugerregler for Nykredit Hævekort

Brugerregler for Nykredit Hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort Indholdsfortegnelse Brugerregler for hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort... 3 Ordliste... 11 Gode hævekort-råd... 12 Uddrag af værgemålsloven... 14 Uddrag af

Læs mere

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder)

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) 1 Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Brugerregler. Dankort

Brugerregler. Dankort Brugerregler Dankort Gældende fra 30. oktober 2013 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - Dankort BRUGERREGLER - DANKORT 1. Regler for Dankort Disse brugerregler

Læs mere

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort Regler for Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort.

Læs mere

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto... 5 6 Tilbageførsel

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Regler for. Dankort og Visa/Dankort. Dankort og Visa/Dankort

Regler for. Dankort og Visa/Dankort. Dankort og Visa/Dankort Regler for Dankort og Visa/Dankort Dankort og Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?. 2 3 Brug af kortet 3 4 Opbevaring af kort og PIN-kode 6 5 Fuldmagt

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

1. Regler for Visa/Dankort

1. Regler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visa-kort. Hvor intet andet er angivet, gælder de for både

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk Regler for hævekort Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Brugerregler for Hævekort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dit hævekort. I

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Brug af kortet... 4. 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6. 5 Fuldmagt...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Brug af kortet... 4. 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6. 5 Fuldmagt... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 4 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6 5 Fuldmagt... 6 6 Sikre internetbetalinger... 6 7 Kontrol

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen,

Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, Side 1 af 6 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige

Læs mere

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort.

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort. REGLER FOR DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for dankort. 1 Regler for dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dankort.

Læs mere

Hvor intet andet er angivet, gælder de for både Dankort og Visa-kort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

Hvor intet andet er angivet, gælder de for både Dankort og Visa-kort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. 1 Regler for Dankort og Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort og Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visakort. Hvor intet andet er angivet,

Læs mere

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3 Alm Brand BANK Regler for Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 2 4. Brug af kortet 3 5. Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Gode råd om dit Visa/Dankort

Gode råd om dit Visa/Dankort Gode råd om dit Visa/Dankort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. 1. Gode Dankort og

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Alm. Brand Netbank er et system i Alm. Brand e-banking. I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Alm. Brand Netbank.

Alm. Brand Netbank er et system i Alm. Brand e-banking. I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Alm. Brand Netbank. Side 1 af 8 er et system i Alm. Brand e-banking. I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Alm. Brand Netbank. 1. Systemets anvendelsesmuligheder Brugeren kan se oplysninger

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere