- Torben Egelund Sørensen -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Torben Egelund Sørensen -"

Transkript

1 En mand på 20 år, med diagnosen Paranoid Skizofreni, har brugt MusiCure 4 gange om aftenen, når jeg har følt mig stresset og har haft irriterende tanker om vold og død. Han oplever at musikken får ham til at slappe af. - Torben Egelund Sørensen - Torben Egelund Sørensen Musikterapeutkandidat fra Fra 1991 til 1994 heltidsansat som kontaktperson og musikterapeut på det socialpsykiatriske dag- og døgncenter Kafferisteriet i Holstebro. Fra 1995 til 1996 deltidsansat musikterapeut på Psykiatrisk Afdeling, Horsens Sygehus og ansat i fuldtidsstilling samme sted fra Henvendelse:

2 Behandling af angste psykiatriske patienter med MusiCure - et pilotprojekt Torben Egelund Sørensen Resumé: I perioden til blev der på to åbne og en lukket sengeafdeling på psykiatrisk afdeling, Horsens sygehus, gennemført et pilotprojekt, med det formål at undersøge om brugen af speciel designet musik (MusiCure) ville have en positiv effekt på angste og urolige patienter. 30 patienter fik MusiCurebehandling en eller flere gange, og af disse fik de 26 en positiv effekt af behandlingen: De blev beroliget; faldt til ro/i søvn. For en patient havde behandlingen ingen effekt, og for 3 patienter havde behandlingen en negativ effekt. Interviews med patienter og plejepersonalet viste at brugen af MusiCure havde en angstdæmpende effekt, enten givet alene eller i kombination med PN medicin og /eller kugledyne. Det konkluderes at undersøgelsens samlede resultat tyder på at MusiCure kan anvendes til såvel psykotiske som ikke-psykotiske patienter, og at MusiCure, anvendt alene eller sammen med kugledyne, kan være et alternativ til brugen af PN medicin. Artiklen er en revideret udgave af artikel med samme titel bragt på Musica Humanas hjemmeside. Baggrund for projektet Angste psykiatriske patienter behandles sædvanligvis med beroligende PN medicin 1 og med personalekontakt. Indenfor det medicinske område er der i de senere år fokuseret på anvendelsen af musik til at påvirke patienters fysiske, mentale og følelsesmæssige tilstand før, under og efter medicinsk behandling (Brucia in Bonde et al. 2001, s. 116). Undersøgelser (Schou 2003, Hansen et al. 2003, Thorgaard 2003, Musica Humana 2003, Thorgaard & Thorgaard 2003) viser at speciel designet musik (MusiCure), bestående af naturlyde og akustiske instrumenter (obo, harpe og cello) kombineret med samplede og elektroniske klange, har en afslappende og angstdæmpende effekt på patienter i opvågningsfasen efter operation og på patienter der gennemgår invasiv hjertekardiografisk undersøgelse % af de adspurgte patienter i Thorgaards (2003) undersøgelse beskriver musikken som behagelig eller meget behagelig. Patienterne giver udtryk for at musikken, som er komponeret af Niels Eje, får dem til at føle sig mindre anspændte, samt mere afslappede og trygge. Ifølge Thorgaard (2003) har MusiCure samme terapeutiske effekt på patienter uanset alder (+18 år) og køn. Overlæge Jørgen Tybjerg, Psykiatrisk afdeling, Horsens Sygehus, har været supervisor på projektet. Formål med pilotprojektet Pilotprojektets hovedformål var at undersøge om anvendelse af MusiCure har en angstreducerende effekt på psykiatriske patienter indlagt på såvel lukket som åben sengeafdeling. I undersøgelsen søges svar på følgende spørgsmål: 1) PN medicin er medicin der gives efter behov (pro necessitate) men efter lægeordinerede retningslinier. M U S I K T E R A P I I P S Y K I A T R I E N - Å R S S K R I F T

3 - Er MusiCure et brugbart angstreducerende middel for psykiatriske patienter? - Hvad er indikationen for brug af MusiCure? Hvornår og hvorfor? - Hvilken effekt har MusiCure på angste psykiatriske patienter? - Hvordan opleves MusiCure? - Hvilke psykiatriske patienter kan have gavn af MusiCure og hvilke har ikke? Målgruppe Undersøgelsens målgruppe var indlagte patienter på to åbne og en lukket sengeafdeling som plejepersonalet skønnede kunne profitere af MusiCure behandling. MusiCure blev tilbudt alle patienter på indikation af angstsymptomer i form af anspændthed, uro, forpinthed, søvnbesvær, mv. Undersøgelsen inkluderer kun patienter som gerne ville prøve MusiCure lytning, hvorimod patienter som personalet skønnede ikke ville få gavn af behandlingen, og patienter der ikke ønskede at prøve MusiCure, blev ekskluderet fra undersøgelsen. Projektets gennemførelse Baggrunden for pilotprojektet blev præsenteret på tværfaglige personalemøder i løbet af september og oktober måned i Spørgeskemaundersøgelsen fandt sted i perioden til På hver af de 3 sengeafdelinger blev der stillet en CD-afspiller og MusiCure CD 1 ( The Journey 2003) og fra også CD 2 ( Equator 2003) til brug for musiklytningen. Ligeledes fik hver afdeling en mappe indeholdende baggrundsoplysninger om MusiCure, en vejledning i brugen af MusiCure samt dokumentationsskemaer. Det er plejepersonalet der har vurderet, om der var indikation for anvendelse af MusiCure, og plejepersonalet har stået for afprøvningen af MusiCure. Undersøgelsens metode og design I projektet indgik kvantitative og kvalitative dataindsamlingsmetoder i et trianguleret undersøgelsesdesign (Haugaard 2001). Brugen af MusiCure blev registreret af plejepersonalet ved at udfylde et dokumentationsskema med registrering af patientens navn, alder og diagnose, behandlingstidspunkt (dato og start/sluttid), behandlingsnummer, indikationen for behandling (f.eks. angst, uro, forpinthed, anspændthed), samt beskrivelse af effekten af behandlingen (f.eks. om patienten slappede af, faldt i søvn eller blev urolig/anspændt). Herudover blev patientens oplevelse af musikken registreret, idet plejepersonalet efter lytningen skulle spørge patienten hvordan denne oplevede musikken med følgende afkrydsningsmuligheder: Meget behagelig, behagelig, neutral, ubehagelig, meget ubehagelig. Den kvalitative del af undersøgelsen bestod af semistrukturerede interviews med plejepersonalet og de 3 afdelingssygeplejersker om deres erfaringer med MusiCure, samt interviews med 7 patienter der anvendte eller havde anvendt MusiCure på interviewtidspunktet. Såvel patienter med positive og patienter med negative erfaringer med behandlingen blev interviewet. Spørgsmålene til patienterne var udformet, så patienterne fortalte om hvornår, hvorfor, hvor længe og hvor mange gange, de havde lyttet til MusiCure; om de havde fået beroligende medicin samtidig, og om de havde brugt kugledyne. Patienterne blev også bedt om at svare på hvordan de oplevede musikken, hvilken virkning musikken havde på dem, hvilken betydning de mente MusiCure havde for deres indlæggelsesforløb, og om de ville kunne bruge MusiCure derhjemme efter udskrivelse. 78 M U S I K T E R A P I I P S Y K I A T R I E N - Å R S S K R I F T

4 Resultater Der er dokumenteret MusiCure behandling for 30 patienter: 8 patienter på lukket afdeling og 22 patienter på de åbne afdelinger, fordelt på 19 kvinder og 11 mænd. 15 patienter er i aldersgruppen år, 12 patienter i aldersgruppen år, og 3 patienter i aldersgruppen +60 år. Der er dokumenteret 60 behandlinger i alt: 20 patienter har fået 1 behandling, 5 patienter har fået 2 behandlinger, 3 patienter har fået 3 behandlinger, 1 patient har fået 6 behandlinger, og 1 patient har fået 15 behandlinger. MusiCure er fortrinsvis blevet anvendt i aften/nattetimerne (30 behandlinger) og over middag (20 behandlinger). Indikation for behandlingen har været: angst, uro, forpinthed (pga. stemmehøring/angstskabende tanker) og søvnbesvær. 26 af de i alt 30 patienter har fået den ønskede angstreducerende effekt og en positiv oplevelse af behandlingen. Det fremgår af både personalets og patienternes svar at patienterne slapper af, falder til ro/i søvn, og at de oplever musikken som værende: behagelig/meget behagelig. Dette gælder alle 10 patienter med diagnosen skizofreni, 5 patienter med diagnosen depression, 4 patienter med diagnosen psykose, 3 patienter med diagnosen borderline, og for hver af patienterne med diagnosen mani, skizoaffektiv/psykose, emotionel ustabil personlighed, delir, demens og PTSD. For 1 patient med diagnosen paranoid skizofreni har behandlingen ingen effekt og er forbundet med en neutral oplevelse. For 3 patienter, hvoraf en var til observation og de to andre havde diagnosen depression og personlighedsforstyrrelse, har behandlingen en uønsket effekt, og musikken opleves som ubehagelig/meget ubehagelig. Resultat af interviews med 7 patienter I interviewene blev patienternes anvendelse og oplevelse af MusiCure-behandlingen undersøgt. Af de 7 patienter oplever 5 en positiv effekt af behandlingen: Én patient oplever både en positiv og negativ effekt, og for én har behandlingen en negativ effekt. Alle 7 patienter er blevet opmærksomme på at musik, enten MusiCure eller den musikform den enkelte foretrækker, kan bruges til at falde til ro på og dæmpe eventuel angst. De 5 patienter, der har haft positiv effekt af MusiCure, mener at musikken har været en hjælp i deres behandlingsforløb, og de overvejer at bruge musik til afslapning også efter udskrivelsen. I det følgende vil jeg give et kort resumé af de 7 interviews: En mand på 24 år, med diagnosen Skizofreni, har fået ca. 10 MusiCure-behandlinger om aftenen. I nogle tilfælde har han fået PN medicin samtidig med MuciCure. Den første uge brugte han kugledyne 2, derefter almindelig dyne, samtidig med musiklytningen. Han oplever musikken som meget afslappende og behagelig, og synes det er rart at høre naturlyde fordi de sætter fantasien i gang så man får billeder af natur f.eks. skov/flod. En mand på 20 år, med diagnosen Paranoid Skizofreni, har brugt MusiCure 4 gange om aftenen, når jeg har følt mig stresset og har haft irriterende tanker om vold og død. Han oplever at musikken får ham til at slappe af. En kvinde på 32 år, med diagnosen Depression og som er i ECT behandling 3, har anvendt 2) En kugledyne er fyldt med plastickugler som giver punktvise tryk på kroppen og anvendes til beroligelse af angste og psykotiske børn, unge og voksne. Se f.eks. 3) ETC: elektrokonvulsiv terapi, også kaldet elektrochok, som hovedsageligt anvendes mod depression. M U S I K T E R A P I I P S Y K I A T R I E N - Å R S S K R I F T

5 MusiCure 7 gange, lige fra 1. indlæggelsesdag og herefter hver aften/nat. I starten fik hun PN medicin, men klarer sig derefter uden. Hun anvender kugledyne sammen med MusiCure, og mener at MusiCure hjælper når hun har svære tanker og har brug for hjælp til at slappe af. Hun kan ikke beskrive hvordan hun oplever musikken, men fortæller at den virker afslappende og behagelig, og virker når jeg vil afledes fra svære tanker. En mand på 26 år, med diagnosen Psykose, har prøvet MusiCure 5 nætter, sammen med PN medicin og kugledyne, når jeg ligger og har mange tanker om natten. Han oplever at musikken tager nogle af tankerne, så jeg i stedet tænker på musikken og lydene. En kvinde på 21 år, med diagnosen Forstyrret Personlighedsstruktur har prøvet MusiCure en gang om natten, fordi hun ikke kunne falde i søvn. Hun fik også PN medicin og brugte kugledyne. Patienten oplever at musikken er beroligende, kan ikke beskrive musikken nærmere, men siger at jeg vil nok gerne lytte til det igen, hvis jeg får brug for det. En kvinde på 20 år, med diagnosen Personlighedsforstyrrelse, har prøvet MusiCure ca. 4 gange, når hun har haft angstanfald. Hun har alle gange fået PN medicin og brugt kugledyne. Patienten beskriver musikken som værende irriterende og underlig. Hun bliver mere urolig og anspændt af at lytte til MusiCure. Det er ikke, hvad jeg forstår som afslappende musik, det har fået mig til at holde fast i min egen musiksmag. En kvinde på 21 år, med diagnosen Emotionel ustabil personlighedsstruktur, har prøvet MusiCure ca. 5 gange for at falde ned og blive beroliget, bl.a. i forbindelse med bæltefiksering. Hun fik også PN medicin og brugte kugledyne. Kan huske at hun et par gange bad om at få slukket for musikken, men at hun også har oplevet at musikken var beroligende. Hun forbinder musikken med at ligge i bælte og har derfor ikke så meget lyst til at bruge MusiCure. Overvejer dog i løbet af interviewet at prøve det igen hvis hun får brug for at blive beroliget. Bruger ellers meget forskelligt musik til at slappe af på. Resultatet af interviews med plejepersonalet Plejepersonalets erfaringer med anvendelsen af MusiCure på den lukkede afdeling og de 2 åbne sengeafdelinger er overordnet den, at musikken ofte er et meget brugbart middel i plejen og behandlingen af angste og forpinte patienter, navnlig for patienter med diagnosen skizofreni, psykose og depression. I projektperioden har det vist sig at brugen af MusiCure sammen med kugledyne har været et meget effektivt beroligende middel. På den lukkede afdeling finder afdelingssygeplejersken at timingen for afprøvning af MusiCure har været noget uheldig, idet der i forbindelse med udvidelse af afdelingen har været en stor udskiftning af personale med 27 nyansættelser, hvilket har gjort det svært at få informeret og involveret personalet i projektet. I projektperioden har man haft fokus på konflikthåndtering og voldsforebyggelse, hvilket har betydet at Musi- Cureprojektet er blevet nedprioriteret på denne afdeling. På den ene af de åbne sengeafdelinger har man oplevet at der har været mange patienter med diagnosen personlighedsforstyrrelse, som ikke har villet prøve MusiCure. Disse patienter har i stedet ønsket personalekontakt. På den anden af sengeafdelingerne fik en kvindelig patient med diagnosen Mani 15 behandlinger. Den positive effekt, denne patient har haft af MusiCure, har i høj grad ansporet personalet til at tilbyde MusiCure til andre urolige og anspændte patienter, og der har ofte været brug for at have flere afspillere og CD er til rådighed. 80 M U S I K T E R A P I I P S Y K I A T R I E N - Å R S S K R I F T

6 I mange tilfælde har brugen af MusiCure ført til en reduktion i brugen af PN medicin, eller til at patienter helt har kunnet undvære PN medicin og i stedet har brugt MusiCure og evt. kugledyne. På en af sengeafdelingerne tilbydes nye patienter med angstsymptomer MusiCure som primær angstreducerende behandling. Diskussion Anvendelsen af MusiCure er receptiv, dvs. at patienten lytter til musik. Musik, der på denne måde anvendes i medicinsk behandling, dækker en gren indenfor musikterapiteorien der kaldes MusikMedicin. I pilotprojektet er det udelukkende plejepersonalet der har stået for varetagelsen af MusiCure behandlingen. De har skullet vurdere om MusiCure ville være anvendelig. Der har ikke været tale om at bruge musikken i stedet for musikterapi som psykoterapi, hvor formålet er at musikterapeuten arbejder med relationen til patienten og anvender musik/stemme/lyde til at bedre patientens kontakt og kommunikationsevne. Som det fremgår af interviewene med plejepersonalet har det været forskelligt, i hvor høj grad plejepersonalet på de 3 sengeafdelinger har været opmærksomme på at anvende MusiCure. Det har været op til den enkelte sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent at foreslå og at gennemføre brugen af MusiCure. Der har således ikke været tale om nogen systematisk brug af MusiCure i pilot projektet. På en af afdelingerne er det imidlertid blevet fast rutine at Musi- Cure tilbydes angste patienter, inden de tilbydes PN medicin. Det kan betegnes som en svaghed ved projektet at der ikke registreres hvilke patienter der ikke ønskede at prøve MusiCure, og hvor mange patienter det drejer sig om. Undersøgelsens design medtager ikke eksplicit dette spørgsmål. Det svækker undersøgelsens validitet, og i en videre undersøgelse af MusiCures anvendelighed er det et vigtigt punkt at få belyst. Fokus i dette pilotprojekt har dog først og fremmest været at få viden om, hvilken effekt Musicure har haft på de patienter der har ønsket at prøve Musicure. Nogle patienter har en negativ oplevelse af musikken på MusiCure-CD erne. Patienterne bruger i stedet musik som de selv finder beroligende, og de har lyttet til musik fra deres egen gettoblaster/discman. Det kunne være spændende at se nærmere på hvilke faktorer der har indflydelse på at de ikke bryder sig om MusiCure: er det hele designet af musikken eller delelementer af den? (en patient bryder sig f.eks. ikke om de mærkelige dyrelyde ) Og hvilken rolle spiller konteksten for oplevelsen af MusiCure? (hvordan oplever patienten i det hele taget det at være indlagt og at have brug for hjælp? Er der tale om en tvangsindlæggelse eller er det en frivillig indlæggelse? Er det en førstegangs indlæggelse? osv.). Det fremgår ikke af undersøgelsen om patienterne har været alene, når de har lyttet til musikken, eller om plejepersonalet har været helt eller delvist tilstede under lytningen. Det er kun registreret hos en patient at personale har siddet hos patienten, til denne faldt i søvn. Spørgsmålet er om MusiCure kan eller skal være en erstatning for personalekontakt? Det er i det hele taget et åbent spørgsmål i hvor høj grad oplevelsen og effekten af MusiCure-lytning er situationsbestemt. Det har f.eks. haft en delvis negativ betydning for en ung kvindelig patient, at hun har prøvede Musicure i forbindelse med en tvangsfiksering, og at hun har et ret ambivalent forhold til MusiCure. Her kunne oplevelsen af MusiCure måske have været mere positiv hvis patienten havde været introduceret for Musicure inden tvangssituationen var opstået. Uanset om en patient lytter til MusiCure eller en anden slags musik, så igangsætter musiklytning billeddannelse, erindringsprocesser og associationer. Disse oplevelser kan M U S I K T E R A P I I P S Y K I A T R I E N - Å R S S K R I F T

7 være med et overvejende positivt indhold, men kan også vække ubehagelige minder og føles truende for patienten. Det er derfor helt afgørende for brugen af MusiCure, at patienten kan dele sine oplevelser med en fagperson og ikke er overladt til sig selv i lyttesituationen. Muligheden for at kunne bearbejde oplevelserne verbalt må derfor være en forudsætning for anvendelsen af MusiCure. Konklusion Pilotprojektet har fået stor betydning for plejepersonalets muligheder for at tilbyde andet end PN medicin. De er blevet opmærksomme på at MusiCure/musiklytning kan bruges som en del af plejen og behandlingen af angste psykiatriske patienter. Undersøgelsens samlede resultat tyder på at MusiCure kan anvendes med forventelig god angstreducerende effekt til såvel psykotiske som ikke-psykotiske psykiatriske patienter der er motiverede for at prøve denne form for behandling. Mange patienter er blevet opmærksomme på at de kan hjælpes med andet end PN medicin. Erfaringerne fra projektperioden synes således at vise at MusiCure, anvendt alene eller sammen med brug af kugledyne, kan være et alternativ til den traditionelle behandling med beroligende medicin. Litteratur Bonde, L.O, Pedersen, I.N. & Wigram, T. (2001) Musikterapi: Når ord ikke slår til. En håndbog i musikterapiens teori og praksis i Danmark. Århus: Forlaget Klim. Hansen, V. et al. (2003) Musikprojekt Kolibri. Haugaard, M.(2001) Kvalitetsudvikling i praksis. Vejle Amt, Grafisk Service. Musica Humana (2003) Specially designed music s (MusiCure) effekt on sound environmemt in Postanaesthesia Care Units (patients and staff). Schou, K. (2003) Resumé af projekt Ataraxia. Thorgaard, B. (2003) Musik i forbindelse med hjerteundersøgelser effekt på patienter og personale. Thorgaard, P. & Thorgaard, B. (2003) Designet lydmiljø til hjertepatienter før og efter hjerteundersøgelser. CD 1. The Journey (2003) Musik af Nils Eje. Medfølgende booklet med artikel af overlæge L. Heslet om musik og medicin; artikel af overlæge P.Thorgaard om projektorganisationen Musica Humana, artikel af N. Eje om musikken. Referencer til undersøgelser og resultater. CD 2. Equator (2003) Musik af Niels Eje. Medfølgende booklet med artiklel af L. Heslet om vores musikalske hjerne, artikel af musikterapeut K. Schou Resumé af projekt Ataraxia, artikel af N. Eje om musikken. Desuden referencer til projekter og undersøgelsesresultater. 82 M U S I K T E R A P I I P S Y K I A T R I E N - Å R S S K R I F T

Behandling af angste, psykiatriske patienter med MusiCure et pilotprojekt

Behandling af angste, psykiatriske patienter med MusiCure et pilotprojekt Behandling af angste, psykiatriske patienter med MusiCure et pilotprojekt Forfatter og projektansvarlig: Torben Egelund Sørensen, Kandidat i musikterapi, Psykiatrisk Afdeling, Horsens Sygehus Supervisor:

Læs mere

BIOGRAFI: BIOGRAFI: BIOGRAFI:

BIOGRAFI: BIOGRAFI: BIOGRAFI: BIOGRAFI: Karin Schou er musikterapeut fra Aalborg Universitet og uddannet lærer. PhD i musikterapi 2008 med afhandlingen Musikterapi for hjertepatienter efter hjerteklapoperation. Ansat som forsker og

Læs mere

Musik. som medicin. Resultaterne viste, at MusiCure især blev anvendt om aftenen, natten og over middag. 26 ud af de 30

Musik. som medicin. Resultaterne viste, at MusiCure især blev anvendt om aftenen, natten og over middag. 26 ud af de 30 Musik TEMA. Brugen af musik vinder frem i behandling og pleje. Komponisten Niels Eje har været banebrydende med udvikling af MusiCure, som har en dokumenteret positiv effekt på både somatiske og psykiatriske

Læs mere

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s.

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s. Adjunkt Institut for Kommunikation Institut for Kommunikation Musikterapi Kroghstræde 6, 1 9220, Aalborg Ø Danmark Kroghstræde 6, 5 9220, Aalborg Ø Danmark E-mail: schou@hum.aau.dk Telefon: 9940 7238,

Læs mere

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen - Integreret behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser Psykiatrisk Center Ballerup og Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter Autisme 2% Mental

Læs mere

Billedskabende, Som at være inde i

Billedskabende, Som at være inde i 4 UDVIKLINGSPROJEKT Vibeke Hansen & Anni Nørregaard Musikterapi til patienter i opvågningsforløb efter større kirurgisk indgreb In two intensive care units at Odense Universitetshospital environmental

Læs mere

Inspiration til en bedre nats søvn Sov bedre

Inspiration til en bedre nats søvn Sov bedre Sov bedre Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen Hvorfor sover vi? Vi sover for at få energi til at være vågne. Hvordan bruger du pjecen? I denne pjece finder du tips til at få vaner, som kan give

Læs mere

Introduktion og implementering af. Englepakken. Til dig, som skal videregive Englepakken. Landsforeningen Støtte før Afskeden. www.stfa.

Introduktion og implementering af. Englepakken. Til dig, som skal videregive Englepakken. Landsforeningen Støtte før Afskeden. www.stfa. Introduktion og implementering af Englepakken Til dig, som skal videregive Englepakken Landsforeningen Støtte før Afskeden www.stfa.dk Indholdsfortegnelse Baggrund for Englepakken Baggrund for Englepakken

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Forord. Træthed er et markant problem hos mange med nyresygdom. Mange oplever nemlig en form for træthed, som ikke går væk efter en god nats søvn.

Forord. Træthed er et markant problem hos mange med nyresygdom. Mange oplever nemlig en form for træthed, som ikke går væk efter en god nats søvn. Træthed Forord Træthed er et markant problem hos mange med nyresygdom. Mange oplever nemlig en form for træthed, som ikke går væk efter en god nats søvn. Denne pjece indeholder information om årsager til

Læs mere

Kvalitetsudvikling i psykiatrien med fokus på tvang. VIS konference Vejle d. 11/ Afd.spl. Dorthe Møllegaard og overlæge Hans Henrik Hoff

Kvalitetsudvikling i psykiatrien med fokus på tvang. VIS konference Vejle d. 11/ Afd.spl. Dorthe Møllegaard og overlæge Hans Henrik Hoff Kvalitetsudvikling i psykiatrien med fokus på tvang VIS konference Vejle d. 11/2-2010 Afd.spl. Dorthe Møllegaard og overlæge Hans Henrik Hoff Gennembrudsmetoden introduktion til metode og information om

Læs mere

Patienters oplevelser af søvnkvaliteten under indlæggelse i Ortopædkirurgisk sengeafsnit O

Patienters oplevelser af søvnkvaliteten under indlæggelse i Ortopædkirurgisk sengeafsnit O Patienters oplevelser af søvnkvaliteten under indlæggelse i Ortopædkirurgisk sengeafsnit O Projektbeskrivelse April 2015 Afdelingssygeplejerske Helle Østergaard Udviklingskonsulent Karen Hvass Ortopædkirurgisk

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser VEJ nr 9276 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-186/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

INTRODUKTION TIL MUSIKMEDICIN I PALLIATIV INDSATS For personalet-november 2008

INTRODUKTION TIL MUSIKMEDICIN I PALLIATIV INDSATS For personalet-november 2008 INTRODUKTION TIL MUSIKMEDICIN I PALLIATIV INDSATS For personalet-november 2008 Musik gør én svag på en måde, så man bliver stærk Benny Andersen Kig-musikgruppen Sankt Lukas Hospice/Hjemmehospice 04-07-2008

Læs mere

Øget livskvalitet gennem musik, terapi og fællesskab

Øget livskvalitet gennem musik, terapi og fællesskab Øget livskvalitet gennem musik, terapi og fællesskab Af kommunikationsmedarbejder Lene Horsholt 1 og tilrettelagt til dette tidsskrift af musikterapeut Charlotte Dammeyer. Kontakt: c.dammeyer@rn.dk Fem

Læs mere

Smertehåndtering og smertelindring under fødslen

Smertehåndtering og smertelindring under fødslen Pjece til gravide i Region Syddanmark Smertehåndtering og smertelindring under fødslen regionsyddanmark.dk Smertehåndtering og smertelindring under fødslen Måske har du allerede gjort dig nogle overvejelser

Læs mere

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konklusion... 4 Præsentation af målgruppen for Den Gule Dør...

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

Tinnitus. Hvad er tinnitus?

Tinnitus. Hvad er tinnitus? Tinnitus Hvad er tinnitus? Tinnitus er en oplevelse af indre lyd lokaliseret til ørerne eller mere diffust inde i hovedet. Lyden høres kun af personen selv og er ikke forårsaget af kilder fra omgivelserne

Læs mere

Resumé. Vold som Kommunikationsmiddel Socialt Udviklingscenter SUS

Resumé. Vold som Kommunikationsmiddel Socialt Udviklingscenter SUS 1 Resumé Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse og omfatter studerende på sidste studieår inden for pædagoguddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen samt sygeplejeuddannelsen.

Læs mere

Samlet status. Månedsopdeling. Distribueret. Nogen svar 100% Gennemført. Frafaldet 0% 25% 50% 75% 100%

Samlet status. Månedsopdeling. Distribueret. Nogen svar 100% Gennemført. Frafaldet 0% 25% 50% 75% 100% Samlet status Ny % Distribueret % Nogen svar % Gennemført % Frafaldet % Månedsopdeling % 5% 5% 5% % Maj % Juni % Juli % August % September % Oktober % November % December % nuar % Februar % Marts % April

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

Patienternes perspektiv

Patienternes perspektiv Patienternes perspektiv Anbefalinger vedrørende patientsynspunkter Af Afdelingsleder Morten Freil, Enheden for Brugerundersøgelser Evalueringskonsulent Isabella Gothen, Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Indstillinger til. Patienternes Pris 2015 Psykiatrien

Indstillinger til. Patienternes Pris 2015 Psykiatrien Indstillinger til Patienternes Pris 2015 Psykiatrien Forord Region Nordjylland og Patientinddragelsesudvalget ønsker at få tilfredsheden frem. Derfor er Patienternes Pris stiftet. Indstillingerne fortæller

Læs mere

Musik og musikalitet - i et neuropædagogisk perspektiv. Neurokonferencen 2013

Musik og musikalitet - i et neuropædagogisk perspektiv. Neurokonferencen 2013 Musik og musikalitet - i et neuropædagogisk perspektiv Neurokonferencen 2013 Sang Æblemand kom indenfor Æblemand kom indenfor Har du nogle æbler Med til mig i dag Tak ska du ha Erfaringsudveksling Anvender

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M14. Medicinsk Afdeling

Patientinformation. Velkommen til M14. Medicinsk Afdeling Patientinformation Velkommen til M14 Medicinsk Afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om medicinsk afdeling og læse om,

Læs mere

Øre-, næse- og halsafdeling A130

Øre-, næse- og halsafdeling A130 Patientinformation Velkommen til Øre-, næse- og halsafdeling A130 Velkommen til Vejle Sygehus Øre-, næse- og halsafdeling A130 Rev. maj 2008 Velkommen til Øre-, næse- og halsafdeling A130 Afdelingens adresse

Læs mere

Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft

Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft - En konkret forsøgsordning med behandling i eget hjem På billedet ses de udekørende sygeplejersker Heidi Bøgelund Brødsgaard, Susanne

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Januar 2013

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

MB-uddannelsen. Medarbejdere med Brugererfaring

MB-uddannelsen. Medarbejdere med Brugererfaring MB-uddannelsen Medarbejdere med Brugererfaring MB-uddannelsen - Medarbejdere med Brugererfaring MB er Forkortelsen MB står for Medarbejder med Brugererfaring. Betegnelsen benyttes om personer med en mellemlang

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit D9 Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa Den Landsdækkende

Læs mere

Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015. Anæstesiologisk afdeling. 1.0 Baggrund. 2.0 Praktisk gennemførsel

Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015. Anæstesiologisk afdeling. 1.0 Baggrund. 2.0 Praktisk gennemførsel Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning 7 Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11 Indholdsfortegnelse Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Kapitel 3 Kognitive grundbegreber og udviklingspsykologi

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 2014-10-01 Valgmodulets titel : Patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien Klinisk undervisningssted: Aarhus Universitetshospital, Risskov og Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Center

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Center Patientinformation Velkommen til M42 Medicinsk Center Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om Medicinsk Center og læse om, hvad du

Læs mere

GOD KLINISK PRAKSIS PLEJE AF BEBOER MED DELIR (NONFARMAKOLOGISK)

GOD KLINISK PRAKSIS PLEJE AF BEBOER MED DELIR (NONFARMAKOLOGISK) Hospice Søholm 1. Version Dato 19-5-06 Sidste revision Dato Næste revision senest, dato Emne: Pleje af beboer med delir (nonfarmakologisk) Udarbejdet af: KIG-delir Lone Hørmann, Vibeke Trillingsgaard,

Læs mere

Vingsted 2010. Finn Zierau Center for Alkoholbehandling København

Vingsted 2010. Finn Zierau Center for Alkoholbehandling København Vingsted 2010 Finn Zierau Center for Alkoholbehandling København Alkohol og Psykiatrisk comorbiditet Bruger man alkohol på grund af psykisk sygdom? Får man psykiske symptomer på grund af alkohol? Eller:

Læs mere

Patientinformation. Fjernelse af svælgpolypper

Patientinformation. Fjernelse af svælgpolypper Patientinformation Fjernelse af svælgpolypper Kvalitet Døgnet Rundt Øre-Næse-Halsafdelingen Kontaktpersonsordning i ØNH - afdeling Du vil blive tildelt en kontaktperson ved det 1. besøg i Øre -Næse -Halsambulatoriet,

Læs mere

Evaluering af recoveryomlægningen i psykiatrien i Århus Kommune

Evaluering af recoveryomlægningen i psykiatrien i Århus Kommune Evaluering af recoveryomlægningen i psykiatrien i Århus Kommune Delrapport- Oktober 2008 Rapport udarbejdet af Runa Bjørn og Malte Pihl Spørgeskema udarbejdet af Peter Rytter og Marianne ahn INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse. Agnes Ringer

Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse. Agnes Ringer Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse Agnes Ringer Disposition Om projektet Teoretisk tilgang og design De tre artikler 2 temaer a) Effektivitetsidealer og

Læs mere

CRPS. Komplekst Regionalt Smertesyndrom. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Ergoterapien, MT

CRPS. Komplekst Regionalt Smertesyndrom. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Ergoterapien, MT CRPS Komplekst Regionalt Smertesyndrom Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Ergoterapien, MT Denne pjece er til personer, hvor der er mistanke om CRPS, eller hvor CRPS er diagnosticeret.

Læs mere

Behandling af. set fra brugerperspektiv. gør ikke?

Behandling af. set fra brugerperspektiv. gør ikke? Behandling af dobbeltdiagnoser set fra brugerperspektiv - hvad motiverer og hvad gør ikke? Kort om dobbeltdiagnoser 41 65.5% af langtids stofmisbrugere har mindst én psykisk forstyrrelse (NCS, 1996) 50.9%

Læs mere

Sygeplejeintroduktion/oplæringsprogram

Sygeplejeintroduktion/oplæringsprogram Sygeplejeintroduktion/oplæringsprogram - introduktionsprogram for nye sygeplejersker ansat på Øjenafdelingen Sygehus Vendsyssel. Hjørring. Vi vil gerne byde dig velkommen som kollega her i Øjenafdelingen

Læs mere

Information og samtykkeerklæring

Information og samtykkeerklæring Information og samtykkeerklæring Vedrørende undersøgelse af psykiatribrugeres vurdering af deres psykiatriske behandling Du er hermed inviteret til at deltage i en spørgeundersøgelse omhandlende psykiatribrugeres

Læs mere

Førtidspension til mennesker med psykiske lidelser

Førtidspension til mennesker med psykiske lidelser Førtidspension til mennesker med psykiske lidelser Hvilken indsats skal vi måle effekten af? Seniorforsker Jan Pejtersen Fra problem til indsats Hvornår skal sætte ind? Hvad er psykiske lidelser? Hvad

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Patientinformation Depression - en vejledning til patienter og pårørende Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Depression er en folkesygdom Ca. 150.000 danskere har til hver en tid en depression.

Læs mere

Patientinformation. Søvnambulatoriet. Informationspjece

Patientinformation. Søvnambulatoriet. Informationspjece Patientinformation Søvnambulatoriet Informationspjece Kvalitet Døgnet Rundt Øre- næse- halsafdeling - Sønderborg Kontaktpersonsordning i ØNH- afdeling Du vil blive tildelt en kontaktperson ved det 1. besøg

Læs mere

Første del af aftenens oplæg

Første del af aftenens oplæg ADHD hos voksne Forløbsundersøgelser af børn, der har fået diagnosen ADHD viser at: 30-40% vil ikke have væsentlige symptomer, når de når voksenalderen. 50-60% vil fortsat have symptomer af vekslende sværhedsgrad.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 93-15 om hjælpemidler - servicehund - psykisk funktionsnedsættelse - væsentlighed

Ankestyrelsens principafgørelse 93-15 om hjælpemidler - servicehund - psykisk funktionsnedsættelse - væsentlighed KEN nr 11294 af 18/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2140-22064 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 80 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 80 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 80 Offentligt NOTAT Dato: 25. januar 2006 Kontor: Visum, Udsendelser og Humanitære Sager J.nr.: 2002/4112-1 Sagsbeh.: CWU Fil-navn:

Læs mere

Til patienter indlagt med Apopleksi

Til patienter indlagt med Apopleksi Til patienter indlagt med Apopleksi Medicinsk Afdeling, Dronninglund Sygehus Hvad er apopleksi? I langt de fleste tilfælde skyldes apopleksi en blodprop i hjernen. Der kan også være tale om en hjerneblødning,

Læs mere

Resultater. Har man fået øje på børnene? Projektets resultater præsenteres i forhold til de overordnede formål:

Resultater. Har man fået øje på børnene? Projektets resultater præsenteres i forhold til de overordnede formål: Resultater Projektets resultater præsenteres i forhold til de overordnede formål: At få øje på børnene At styrke de voksnes evne til at udfylde forældrerollen At styrke, at børnenes øvrige netværk inddrages

Læs mere

VELKOMMEN til Ortopædkirurgisk afsnit A150

VELKOMMEN til Ortopædkirurgisk afsnit A150 Patientinformation VELKOMMEN til Ortopædkirurgisk afsnit A150 Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 Velkommen til Ortopædkirurgisk afsnit A150 Med denne pjece vil vi byde dig velkommen

Læs mere

STANDARD FOR OMSORG TIL DØENDE BØRN OG DERES FORÆLDRE. Målgruppe Alle døende børn indlagt på Neonatalklinikken og deres familier.

STANDARD FOR OMSORG TIL DØENDE BØRN OG DERES FORÆLDRE. Målgruppe Alle døende børn indlagt på Neonatalklinikken og deres familier. STANDARD FOR OMSORG TIL DØENDE BØRN OG DERES FORÆLDRE Kvalitetsmål At der ydes pleje, omsorg og behandling af det døende barn: hvor barnets umiddelbare behov er styrende hvor forældrenes ønsker og behov

Læs mere

Urologisk Afdeling - Fredericia Manglende nedsynkning af testikel - operation af børn Vejledning til forældre og børn

Urologisk Afdeling - Fredericia Manglende nedsynkning af testikel - operation af børn Vejledning til forældre og børn Urologisk Afdeling - Fredericia Manglende nedsynkning af testikel - operation af børn Vejledning til forældre og børn www.fredericiasygehus.dk Forberedelse før operationen Det er vigtigt, at dit barn

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 190 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 190 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 190 Offentligt NOTAT Dato: 18. august 2011 Kontor: Visum, Udsendelser og Humanitære Sager J.nr.: 09/05239 Sagsbeh.: CVK Fil-navn:

Læs mere

8 Vi skal tale med børnene

8 Vi skal tale med børnene 8 Vi skal tale med børnene Af Karen Glistrup, socialrådgiver og familie- og psykoterapeut MPF Børn kan klare svære belastninger Vi bliver ramt, når et familiemedlem tæt på os bliver ramt. På hver vores

Læs mere

Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. September 2009

Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. September 2009 Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup September 2009 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund...3 2.0. Patienttilfredshedsundersøgelse 2009...3

Læs mere

BLIV BRUGERLÆRER. og få indsigt i dit liv!

BLIV BRUGERLÆRER. og få indsigt i dit liv! BLIV BRUGERLÆRER og få indsigt i dit liv! En brugerlærer fortæller, inspirerer og motiverer Nu har du chancen for at blive brugerlærer. Det er et godt tilbud til dig, der gerne vil hjælpe andre og ikke

Læs mere

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Klinik Børn og Unge Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Dag- og Sengeafsnit BU1 Denne pjece er til dig, der skal indlægges i Klinik Børn og Unge, enten i vores dag- eller sengeafsnit og dine forældre.

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

Depression. - en folkesygdom!! Soc.psyk. Center Nord, Ikast. Onsdag d. 10. februar 2016

Depression. - en folkesygdom!! Soc.psyk. Center Nord, Ikast. Onsdag d. 10. februar 2016 Depression - en folkesygdom!! Soc.psyk. Center Nord, Ikast Onsdag d. 10. februar 2016 Bjarne Yde Ledende sygeplejerske Regionspsykiatrien Midt, Silkeborg www.psykinfomidt.dk Henning Jensen skuespiller

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om Stoffer Indhold Hvad er stoffer? Hvad betyder brug af stoffer for helbredet? Cannabis Hvordan er brugen af stoffer i Danmark? Hvilke

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

PSYKISK SYGE DEBATRUM: PSYKISK SYGE

PSYKISK SYGE DEBATRUM: PSYKISK SYGE PSYKISK SYGE Mange frihedsberøvede har omfattende sociale og sundhedsmæssige problemer. I 2013 viste et studie, at kun 9 % af de varetægtsfængslede var psykisk raske, mens 91 % havde en psykiatrisk diagnose.

Læs mere

Borgeren skal opleve reel involvering!

Borgeren skal opleve reel involvering! Borgeren skal opleve reel involvering! Borgeren skal opleve at blive mødt, hørt og lyttet til! KL s Social- og Sundhedspolitiske Forum Camilla Krogh MANGE FORTÆLLINGER OM MIG... 10 år siden Studerende

Læs mere

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under Matrix Ringkjøbing Amt, inkl. servicemål samt indikatorområder /VK 05.08.02 side 1 Kriterier, Standarder og Indikatorområder Patient Hvor intet andet er anført kommer indikatoren fra den landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Endokrinologisk Klinik - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Når hukommelsen svigter Information om Demens

Når hukommelsen svigter Information om Demens Når hukommelsen svigter Information om Demens 2 3 Ingen bør stå alene med Demens I denne pjece får du information om hvad demens er, om undersøgelse, behandling og lindring, og hvad du kan gøre når der

Læs mere

Afsnit G1 Vordingborg

Afsnit G1 Vordingborg Afsnit G1 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse Praktikstedsbeskrivelse for sosu-elever i 1. praktikperiode på Finsensgade 35 6700 Esbjerg 79 18 21 31 1 1. Præsentation af modtager ortopædkirurgiske, parenkymkirurgiske, gynækologiske og urologiske patienter.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Karkirurgisk sengeafsnit V08 Karkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP 2012 - Indlagte. Privathospitalerne. Køn Antal Mand Kvinde

LUP 2012 - Indlagte. Privathospitalerne. Køn Antal Mand Kvinde LUP 2012 - Indlagte Privathospitalerne Køn Mand Kvinde % % Landsresultatet 40137 49,1 50,9 Privathospitalerne 1150 41,7 58,3 Aleris-Hamlet Hospitaler 316 61,4 38,6 Steno Diabetes Center 33 45,5 54,5 Center

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

Synliggørelse og kvalitetsudvikling af sanseintegration ved Ergoterapiafdelingen, Psykiatrisk afdeling Odense

Synliggørelse og kvalitetsudvikling af sanseintegration ved Ergoterapiafdelingen, Psykiatrisk afdeling Odense Synliggørelse og kvalitetsudvikling af sanseintegration ved Ergoterapiafdelingen, Psykiatrisk afdeling Odense Projektperiode: December 2010 April 2013 Projektleder: Funktionsleder for socialrådgivere,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på NK - ITA Neurokir. Afd. NK Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Lysten til. livet. Det er fem

Lysten til. livet. Det er fem Psykiatri Af Eva Nitschke Lysten til På Glim Refugium har en gruppe sindslidende med misbrug mulighed for at skabe sig en anderledes hverdag langt væk fra det gængse hospitalsmiljø. Egen permanent bolig

Læs mere

Internt metodekursus. -For dig der vil øge dine kompetencer indenfor kvalitets-, udviklings- og forskningsarbejde

Internt metodekursus. -For dig der vil øge dine kompetencer indenfor kvalitets-, udviklings- og forskningsarbejde Internt metodekursus -For dig der vil øge dine kompetencer indenfor kvalitets-, udviklings- og forskningsarbejde Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus, 2011 Internt metodekursus Formål med kurset At du: Får

Læs mere

Pakkeforløb ensretning eller ensartethed?

Pakkeforløb ensretning eller ensartethed? Pakkeforløb ensretning eller ensartethed? Psykiatrien er ikke en pølsefabrik! Behandlingen af psykisk syge kan og skal ikke ensrettes. Sådan tænkte mange, da man i 2010 gik i gang med at indføre pakkeforløb

Læs mere

ECT (Electro-Convulsiv-Terapi)

ECT (Electro-Convulsiv-Terapi) Specialistgangen ECT (Electro-Convulsiv-Terapi) Information til patienter og pårørende Århus Universitetshospital Hospital, Risskov 2010 Hvad er ECT-behandling? ECT-behandlingen er en meget sikker og effektiv

Læs mere

Patientinformation. Fjernelse af næsepolypper

Patientinformation. Fjernelse af næsepolypper Patientinformation Fjernelse af næsepolypper Kvalitet Døgnet Rundt Øre-Næse-Halsafdelingen Kontaktpersonsordning i ØNH - afdeling Du vil blive tildelt en kontaktperson ved det 1. besøg i Øre -Næse -Halsambulatoriet,

Læs mere

FELTARBEJDE Børne- og Ungdomspsykiatrien 9. oktober 2012 SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION

FELTARBEJDE Børne- og Ungdomspsykiatrien 9. oktober 2012 SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION FELTARBEJDE Børne- og Ungdomspsykiatrien 9. oktober 2012 Mød Daniel, Caroline, Frederik, Kurt og Malene Personaer baseret på 37 kvalitative interviews, heraf 3 fokusgruppeinterviews og observation over

Læs mere

Spørgeskema om din nyresygdom

Spørgeskema om din nyresygdom NYU-2 Spørgeskema om din nyresygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Nyremedicinsk Ambulatorium OM DIN APPETIT

Læs mere

Psykiatrisk afdeling. Organisation:

Psykiatrisk afdeling. Organisation: + Psykiatrien i Region Syddanmark Ledende ergoterapeut tlf.: 99 44 83 91 Psykiatrisk afdeling Klinisk underviser tlf.: 99 44 83 92 Ergoterapien Ergoterapien tlf.: 99 44 83 90 Østre Hougvej 70 5500 Middelfart

Læs mere

Organkirurgisk Afdeling Velkommen til Organkirurgisk Sengeafsnit

Organkirurgisk Afdeling Velkommen til Organkirurgisk Sengeafsnit Organkirurgisk Afdeling Velkommen til Organkirurgisk Sengeafsnit Patientinformation www.koldingsygehus.dk Kontaktpersoner Organkirurgisk Ambulatorium Visitkort Organkirurgisk Afdeling Visitkort Visitkort

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Gentofte Kommune 2015 # 1 Faktaoplysninger Leders navn: Anita Helles Hansen Kontaktpersons uddannelse: Social- og sundhedshjælper Beboer nummer: 1 Tilsynskonsulenter: Hanne Bartholdy

Læs mere

Beroligende miljø til ECT

Beroligende miljø til ECT Beroligende miljø til ECT 1 / 1 Behovsanalyse 1 / 2 Hvor inddrages brugerne? Vision og plan Identificere en vision og udarbejde projekthandleplan Research Analyse Forstå udfordringen og lære brugerne at

Læs mere

Betydningen af at få en diagnose som voksen ADHD

Betydningen af at få en diagnose som voksen ADHD Betydningen af at få en diagnose som voksen ADHD Forskelle og fællestræk Vi er alle forskellige, det er personer med ADHD også. Derfor kan man ikke generalisere. Alligevel gør vi det når vi taler om ADHD,

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Autisme og Psykose og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle

Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Under overskrift Maj 2014 1

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 57 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg Anledning: Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske bocentre på

Læs mere

Borderline - eller emotionel ustabil Personlighedsstruktur Oplæg ved Else Iversen Silkeborg d. 26.8.2015

Borderline - eller emotionel ustabil Personlighedsstruktur Oplæg ved Else Iversen Silkeborg d. 26.8.2015 Borderline - eller emotionel ustabil Personlighedsstruktur Oplæg ved Else Iversen Silkeborg d. 26.8.2015 Ud frad. 26 den forståelse, der ligger i DAT = Ud fra den forståelse, der ligger i DAT = Dialektisk

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner

Læs mere

Arbejdsmarkedskonference. EN AF OS 3.november 2014 Helena Galina Nielsen Tidl. Praktiserende læge

Arbejdsmarkedskonference. EN AF OS 3.november 2014 Helena Galina Nielsen Tidl. Praktiserende læge Arbejdsmarkedskonference EN AF OS 3.november 2014 Helena Galina Nielsen Tidl. Praktiserende læge Lidt om min baggrund Tidligere erfaringer fra psykiatrien, erfaringer fra almen praksis 1994-2007 Rapport

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på MEDICINSK HEPATO-GASTROENT. AFD. V Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere