LÆRINGSTEKNOLOGI I BEVÆGELSE. bett.dk 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆRINGSTEKNOLOGI I BEVÆGELSE. bett.dk 2013"

Transkript

1 LÆRINGSTEKNOLOGI I BEVÆGELSE bett.dk 2013

2 Tak for denne gang University College Lillebælt, Center for Undervisningsmidler har nu for tredje gang afholdt bett.dk. bett.dk 2013 har traditionen tro budt på studieture (16 i år!) og netværksarrangementer som supplement til besøg på verdens største messe om læringsteknologi. Der var rekordmange deltagere med i år, og som det ses af oversigten på side 3, er det en bredt sammensat gruppe fra hele den danske uddannelsessektor. bett.dk 2013 er blevet videreudviklet fra forrige år, og vi er rigtig stolte af, at 96 % af deltagerne overvejer at deltage i fremtiden. Studieturene skal (som Trine Juul Røttig siger) give anledning til refleksion. Når man besøger en uddannelsesinstitution i et andet land, oplever man sjældent noget, der kan overføres direkte til ens egen praksis. Men ofte ser man noget, der gør, at man stiller spørgsmål ved aspekter ved praksis hjemme. For mange af vores deltagere er denne refleksion vigtigere end det at se på læringsteknologi i anvendelse, som har været den oprindelige årsag til at tage med på bett.dk. Vi vil fortsætte med at udvikle nye studieture, så vores mange gengangere kan få nye oplevelser og anledninger til refleksion. Når danskere fra uddannelsessektoren er samlet på ét sted i London, er der rigtig god mulighed for at netværke. Man møder ofte bekendte i lobbyen på hotellet eller til et af arrangementerne. Det er altid godt at møde nye personer i sektoren, og vi har gennem en årrække innoveret forskellige arrangementer onsdag aften - i år på Themsen. Vi er allerede i gang med at lede efter et nyt spændende sted til et videreudviklet netværksarrangement i Læs mere om bett.dk 2014 på side 19. bett-team Charlotte Rasmussen Simon Hempel-Jørgensen John Kraaer Rikke Schnedler Teglskov Kristensen Signe Schmidt Rye Fotos i dette hefte er venligt stillet til rådighed af: Alan Sørensen (bl.a. forsidefoto) Jette Risgaard Grethe Grønkjær Poul Tang Tommy Sørensen Finn Roholt Thomas Gulløv Longhi Ture Reimer-Mattesen og Trine Juul Røttig Charlotte Agerby Schultz Signe Schmidt Rye og Kirsten Færing Redigering, layout og grafik: Helge Blom Andersen bett.dk 2

3 Deltagere fordelt på fagområder (Tilmeldte) Deltagernes fordeling på sektorer (Respondenter fra evalueringen) E-bøger og aktiverende digital læring Af Thomas Gulløv Longhi, Syddansk Universitet Studietur nr. 9 gik til Imperial College i South Kensington, hvor vi hørte om digitale læringsmidler og brugen af E-bøger. Repræsentanter fra forlaget Pearson Prentice Hall fortalte om udviklingen i forlagsbranchen og forklarede, hvorfor de ikke længere anser sig som værende et selskab, der sælger fysiske bøger, men mere som en udbyder af forskellige læringsmedier og testsystemer. Studieturen bestod af 3 oplæg af i alt ca. 2 timers varighed. Efterfølgende var der frokost i the Polish Club, Ognisko Polskie - der er tilknyttet Imperial College som restaurant for Universitetet. Første oplæg handlede om, hvordan Imperial College benytter et interaktivt system til at lære og teste de studerende i matematik. Ved at benytte et online system, har de fjernet behovet for at undervise i grundlæggende matematik. De studerende kan her selv teste og tillære sig matematikkundskaber asynkront, og systemet har givet underviserne mulighed for at differentiere undervisningen samt sikre sig, at basale matematikkundskaber er på plads hos de studerende. Andet oplæg handlede om systemet Equella, der er et digitalt lagersystem. Equella er et stykke software, der knytter forskellige systemer og databaser sammen. Equella samler derfor forskellige systemer i én adgang, og vi så bl.a., hvordan Imperial College benytter Equella sammen med deres LMS-system Black Board til at opdatere og samle information ét sted. Tredje oplæg handlede om E-bøger og digitale testsystemer, og her fortalte Pearson om deres erfaringer med E-bøger og notedeling på Syddansk Universitet samt deres erfaring med E-bøger og testsystemer til matematikundervisning på CBS. Efter 3 interessante oplæg, med et indblik i den nære fremtid, gik vi over på the Polish Club, hvor vi afsluttede turen med en 2-retters frokost i bedste engelske College-stil bett.dk 3

4 Implementering af it i undervisningen perspektiver på skole-, kommunalt, nationalt niveau. Af Tommy Sørensen, Espergærde skole Studieturen "Implementering af it i undervisningen perspektiver på skole-, kommunalt, nationalt niveau gik til Rosendale Primary School, der ligger i den sydlige del af London. Vi var en gruppe på 26 personer, som blev modtaget af Neil Hopkin, der er øverste leder for skolen, der har ca. 600 elever i alderen 4 11 år. Neil Hopkin er en leder, som evner at omsætte sine teorier til en organisatorisk og pædagogisk praksis. Han er et virkelig godt eksempel på at have en vision for sin skole og drive denne i retning af sin vision - skabe mening - og dette er den bærende søjle for skolens udvikling. Midlerne til at indfri visionen er mangfoldige; kollegial supervision, integration af it i undervisningen, høje ambitioner på elevernes vegne og en insisteren på, at eleverne skal opleve undervisningen som værende sjov og udfordrende hver dag. Vi oplevede en skole, der arbejder bevidst med, at det ikke er it, der er det afgørende i undervisningen, men derimod læringen og i særdeleshed målet for læring det er ikke, hvad vi gør, men hvorfor. Skolens leder Neil Hopkin gjorde meget ud af at beskrive kontekst for læring og at eleverne er sig bevidste om egen læring og dokumentation for dette i bl.a. Evernote. At det ikke bare var teori men praksis, så vi, da vi besøgte læringsrummene. Vi fik mulighed for at besøge Foundation Stage / Key Stage 1 (children 4-7 years old) og Key Stage 2 (children 7-11 years old). Her så vi, hvorledes der bevidst arbejdes med mål for læring inden for de enkelte læringsforløb, samt hvorledes eleverne anvendte Evernote som deres portfolio. En slående iagttagelse var, hvorledes eleverne anvendte de forskellige devices, som var til rådighed i forhold til opgaveløsningen. Der var ipad, Netbook, PC og et godt gammeldags kladdehæfte. Når opgaven var stillet af læreren, gik de i gang og valgte med største selvfølgelighed det device, de skulle bruge i forhold til de mål, som nu var stillet af læreren mål som var formuleret i forhold til eleven, og mål som eleven selv skulle gøre rede for var nået. Der var sammenhænge mellem mål og indhold. Eleverne arbejdede utroligt selvstændigt, da opgaven var kendt og gjort gennemskuelig af læreren. Det blev en tur, som gav anledning til refleksion. Selv om bygningerne godt kunne trænge til en kærlig hånd, så var hvor der er hjerterum er husrum stadig gældende. Lærerne vil eleverne, og eleverne vil lærerne og deres skolekammerater og et sådant miljø er det ideelle udgangspunkt for udvikling af læring og det giver mening for eleven. bett.dk 4

5 Campus og skolebyggeri Af Bent Alminde, Center for Undervisningsmidler, UCL Central Saint Martins College of Arts and Design ved University of the Arts London har lige indrettet helt nyt campus i Londons gamle hvedelager ved Kings Cross station. På denne studietur besøgte vi den nye campus, som skal løse udfordringen med at samle meget forskelligartede uddannelser og samtidig har som vision at interagere med omgivelserne. Fra Kings Cross station er der nærmest en allé, der fører os frem til den nye campus (2011). Springvandssymfoni ved indgangspartiet møder os ved den 260 millioner pund dyre campus, der rummer universitetsuddannelserne inden for kunst og design. Inden vi træder ind i selve campusdelen, har vi passeret den offentlige del af bygningen, der i forhallen har udstillet en model af hele bydelen. Tanken har været, at universitetet skulle være en integreret del af bydelen Kings Cross og bydelen integreret i universitetet. En offentlig vej går således gennem bygningen og skiller den del af universitetet, hvortil der kræves adgangskort, fra det offentlige rum. En del af campusbygningen rummer butikker og caféer. Hele bydelen har én ejer, hvad der måske har lettet arbejdet med at skabe en sammenhæng mellem erhverv, boliger og campus og ikke mindst arkitektur, der binder det hele sammen. I selve campus, i rammerne af det gamle kornlager, er campus bygget op omkring en gade, der binder institutionens forskellige uddannelser sammen. Gaden indeholder fx en sandwich-/kaffevogn og masser af mødeplads, der omkranses af de 4 etager hele vejen rundt. Bygningen fremstår meget rustikt i form af rå beton og krydsfinerplader. Vi så en del af de dyre rum, som fx lydstudier, TVstudier, billedgrafiske værksteder samt de mere håndværksprægede rum til fx træarbejde og design og syning af beklædning. Efter finanskrisen og efterfølgende tilretning af den engelske økonomi blev universitetet beskåret med 80 % af bevillingen. Det har betydet, at den enkelte studerende selv skal betale 9000 pund ( kr.) årligt for at studere der. Oftest ydes disse midler i form af lån, som de studerende efter endt studietid skal betale tilbage. Derudover afholdes der korte kurser for ca deltagere årligt for at skaffe penge til universitetet. Læs evt. mere om campus her: Dr. Jo Wheeler, Director of International Development, gav os sammen med en kollega en god rundvisning på ca. 1 ½ time. På et efterfølgende møde trak ressourcedirektør Allan Kjær Hansen, UCL, en linje til de campusprojekter, som UCL står midt i. Allans spændende oplæg gav anledning til mange spørgsmål om såvel proces som byggeri. bett.dk 5

6 Studietur til The Hall School Af Ture Reimer-Mattesen, Center for Undervisningsmidler, UCL og Trine Juul Røttig, Pædagogisk Udviklingscenter, Rødovre The Hall School er en traditionsrig privatskole for drenge fra 5-13 år. Skolen fremstår som den bedste prep school i det nordlige London og henvender sig til dem, der ønsker, at deres børn skal læse videre på landets allerbedste akademiske secondary schools. For hver ledig plads på skolen er der 3 ansøgere, og de elever der vil få bedst udbytte af skolen får pladsen hvad det så end betyder. Head of ICT Darren Murphy præsenterede os for skolens brug af IT. Darren var især optaget af Google Apps for Education og viste eksempler på dokumentdeling, og hvordan Google Websteder blev brugt som elevporteføljer. Skolens hjemmeside var opbygget i Moodle, som er et open source LMS og til sidst viste han, hvordan de brugte Edmodo og Schoology til at lære eleverne om, hvordan man kommunikerer på sociale netværkstjenester her i et sikkert miljø. Selv om det var interessant at høre om skolens overvejelser og praksis vedrørende IT, så var det dog ikke dette, der satte de største spor i erindringen om besøget. Vi fik et indtryk af et meget traditionelt læringsmiljø med borde og stole i lige rækker, og de e- porteføljer der blev vist, indeholdt kun materiale fra den ene IT-lektion, eleverne havde om ugen. Elevernes egne smartphones, tablets eller pc ere var forbudt, og indtrykket var, at IT ikke i særlig høj grad var en integreret del af fagene. Det der derimod gjorde indtryk var mødet med børnene. Vi fik en guidet tur rundt på skolen af nogle utroligt hensynsfulde, ansvarlige og klart kommunikerende elever på 8-10 år, der engageret fortalte om deres skole. Der var absolut ingen slinger i valsen, og eleverne udstrålede glæde, engagement og ansvarlighed og var stolte over deres skole. Ud over, at eleverne kommer fra særdeles ressourcestærke hjem, og forventningerne til dem nok er skyhøje, så gør skolen også nogle spændende ting, som efterlader stof til eftertanke: Skolen underviser eleverne specifikt i at udvikle metakognitive kompetencer. Formålet er, at eleverne allerede i en tidlig alder skal udvikle begreber og kunne sætte ord på deres egen læring for at blive bedre til at lære at lære En stor del af skolens faglige aktiviteter er konkurrencebetonede. Eleverne er opdelt i 4 hold, hver med deres farve, og der konkurreres om point og titler, både internt på holdene og mellem holdene indbyrdes Næsten alle elever får undervisning i et eller to musikinstrumenter Det sidste år af elevernes tid på skolen er fokuseret på den aftagende skoles læseplaner, og der trænes målrettet mod den aftagende skoles krav Mange af de 13-årige elever på The Hall School har et akademisk niveau, der svarer til 16-åriges på offentlige skoler 7 % af Englands elever går på private skoler, men disse 7 % er repræsenteret med bekymrende overvægt i alle fremtrædende og indflydelsesrige områder af samfundet alt fra popmusikere, OL-deltagere, kulturelle personligheder, fremtrædende erhvervsfolk til politikere. Efter et besøg i skolens naturfagslokale fortalte en elev, at naturfag var one of my favorite subjects. Vi spurgte drengen: What is your least favorite subject?. Forestil jer et øjeblik, hvad en 9-10-årig elev ville have svaret på et sådant spørgsmål herhjemme: Jeg hader matematik, det er bare så kedeligt, Dansk er bare så sygt, og vores lærer er dum. Efter en kort tænkepause svarede eleven: I don t have any least favorite subjects, but I am not that talented in arts. bett.dk 6

7 Using handheld devices to support creative learning at Thomas Tallis Af Grethe Grønkjær, GeGe Forlag Studietur nr. 4 gik til Thomas Tallis School i Kidbrooke, Greenwich. I november 2011 flyttede skolen fra en totalt nedslidt og nu nedrevet skole bygget i 1971 ind i helt nye bygninger. Skolen råder over idrætsfaciliteter, som blev bygget i forbindelse med Olympiaden i London Udsmykningen på skolens gangarealer består af elevudsagn, der af kunstnere er transformeret til kunst. Thomas Tallis School, med elever i alderen 11-19, bærer præg af eksperimenter og fordybelse. Skolen er en Community School, hvis målsætning er Excellence Through Creativity. Skolen er en af landets 30 schools of creativity, og skolen arbejder målrettet med at bruge: handheld devices to support creative learning og to use 21st century technology. Skolen er eksperimenterende og formår derigennem at trække både samarbejdspartnere og resurser af forskellig art. Skolen tiltrækker med dens markante profil elever langvejs fra. Skolen rummer en afdeling for døve elever, som i større eller mindre grad bliver integreret i normalklasserne. For skolen betyder det, at der bliver stillet ekstra resurser til rådighed, bl.a. i form af specialuddannet personale, der følger med eleven ud i den almindelige undervisning. Vi følte os meget velkomne på skolen, og studiebesøget var igen i år professionelt tilrettelagt af Jon Nicholls, Director of Arts and Creativity, som tog imod os og gav den første introduktion til besøget. Efter to korte oplæg af den konstituerede Headteacher og Assistant Headteacher om skolen, skolens historie og dens målsætning blev vi delt op i to hold, der var på to velarrangerede rundture på skolen afbrudt af en kort pause, hvor vi blev beværtet med mad fra lærerkantinen. De otte elever, som var guider, havde meldt sig frivilligt til tjansen. Samtidig med rundvisningen var vi på besøg i mange klasser. Både guider, elever og lærere svarede beredvilligt på alle spørgsmål, og guiderne bett.dk 7 opfyldte endda vores specifikke ønsker. Vi så klasser med mange elever og hold med få elever. Vi så bl.a. ipods, ipads, MAC-computere, kameraer og lydudstyr i praksis og med fokus på hvilket device, der var bedst til en bestemt aktivitet. Vi oplevede også, at alt ikke gik efter planen, fx ipads der ikke fungerede efter hensigten og dermed gav anledning til uro i klassen og en frustreret lærer. Deb Lemmer (Curriculum Leader Visual & Media Arts) og Peter Hodges (Subject Leader for Media Arts) rundede af med at fortælle engageret og ærligt om skolen anno 2013 og svarede beredvilligt på alle spørgsmål. Det var 6. gang jeg besøgte Thomas Tallis School. Hver eneste gang har studieturen været en oplevelse og en øjenåbner for deltagerne. For mig er der nye ting at se og opleve hvert år. Studieturen har allerede resulteret i samarbejdsaftaler mellem deltagerne og Thomas Tallis School, sådan som Jon Nicholls opfordrede til i sin velkomst.

8 Innovation i undervisningen - på The Ursuline Academy Ilford Af Peter Rasmussen, Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise og Charlotte Agerby Schultz, Center for Undervisningsmidler, UCL Young Enterprise i London havde arrangeret et skolebesøg på The Ursuline Academy i Ilford for os, fordi vi var nysgerrige på, hvordan skoler i andre kulturer griber didaktik an. Har vi samme tilgang til og forståelse af begreberne, hvad lægges der vægt på, og hvordan griber eleverne den stillede opgave an? Efter en varm velkomst af personalet introducerede Laura fra Young Enterprise (YE) os til det undervisningsforløb fra Company Program, vi skulle prøve af i praksis sammen med eleverne (svarende til 8. klasse) nemlig kreation af greeting cards, som skulle kunne sælges. Der blev ikke sat fagfaglige krav eller sociale mål omkring opgaven blot at kortene skulle kunne sælge, og at vi blev bedømt på salg og indtjening. Dvs. de andre gruppers interesse i at investere i kortene. Eleverne i vores gruppe var meget hurtige til at gribe opgaven an og var skarpe til at finde ind til kernen af opgaven: Hvad er greeting cards, og hvad skal de kunne? Én elev tog styringen og spurgte ud i gruppen, mens hun skrev ned: Hvem har idéer kunne vi ikke gøre sådan og sådan? Hun samlede op og inviterede ind til dialog. Hun var meget anerkendende og samlende, og det var tydeligt, at hun ikke bare var fagligt stærk og velargumenterende, men også vant til den måde at arbejde på. Hun fik en stor del af gruppen med, men der var også nogen, som tydeligt blev hægtet af, fordi de ikke kunne følge med den idéstrøm, der blev styrende for processen. De gik ikke, men sad stille, kiggede eller fumlede med mobiltelefonen. Laura som faciliterede processen, afbrød ind imellem arbejdet med delopgaver nye ting, som grupperne skulle tænke på. Igen var det tydeligt, at eleverne var bekendte med innovationsforløbet, for hun forklarede ikke ret meget og tog for givet, at eleverne var med på opgaven. Eleverne i min gruppe kendte hinandens kompetenceområder, og opgaverne omkring den praktiske del blev uden dialog fordelt og styret. Der var god energi - de aktive elever var i flow og meget optaget af hinandens arbejde. Grupperne fremlagde deres idéer og produkter med stor entusiasme, og igen var der tydelige tegn på, at eleverne var fortrolige med forløbet. De var gode retorikere og havde overskud til at krydre deres oplæg med humor. Efter dette forløb og rundvisning på skolen fremlagde eleverne, hvad de ellers var optaget af. Nemlig start af egen virksomhed på skolen, til glæde for personale og elever. Én gruppe lavede cupcakes i samarbejde med den lokale bager, en anden lavede skåle og nøgleringe af genbrugsmaterialer. De fremlagde deres business case og regnskab igen med så stor entusiasme, at vi begge tænkte: Yes, det må være sjovt at gå i skole. Det var interessant at opleve, hvordan YE faciliterede et innovationsforløb. Vi har taget mange gode læringselementer med hjem, men vigtigst af alt måske snarere den refleksion, der er gjort over egen praksis. Hvad fungerer godt i en dansk skole, hvorfor gør vi, som vi gør og hvad kan vi føje noget til, så det bliver endnu bedre. Læs mere om The Ursuline Academy Ilford på: Billeder fra skolen med følgende tekst: The Ursuline Academy er en katolsk pigeskole med høj faglighed, stolte traditioner og stort samarbejde med erhvervslivet. bett.dk 8

9 ipad as a tool for inclusion Af Niels Rebsdorf, John Kraaer og Troels Gannerup Christensen, Center for Undervisningsmidler, UCL Temaet for besøget på Preston Park Primary School, var ipads som et værktøj til inklusion. Mads Remvig, digital læringsvejleder i Odder Kommune, startede med et kort oplæg omkring de tanker og overvejelser, som var gældende inden, under og efter udrulningen af ipads i Odder kommune. I korte træk sammenfattede Mads forløbet med følgende faser: Ordentlig infrastruktur (Kommunen besøgte Falkenberg kommune i Sverige), pædagogiske overvejelser(fra mediatek til læringscenter, fagudvalgsformændene placeres i læringscentrene), sælge idéen til politikerne, udrulning af tablets (i følgende rækkefølge: lederne, lærerne, pædagogerne, kurser á 3 x 3 timer, 2 måneders afprøvningsfase hos lærerne, inden eleverne får deres ipads, eleverne får ipads til sidst,). Kommunen fik mange besøg og positiv PR, samt nye samarbejdsrelationer. Skolen gjorde sig i den forbindelse nogle erfaringer. Fx vurderes en ipad som et skrøbeligt device (fx ved fald på gulv), og det er derfor nødvendigt med et cover. Opdatering af ipads kan stresse elever og lærere, men det ordner 2 elever fra hver klasse nu. Fra mellemtrinnet og op kan ipads ved større opgaver i højere grad være en flaskehals og oftere ikke længere være tilstrækkeligt grundlag ved større skriftlig produktion. Værd at overveje er også økonomien ved køb af apps. Man skal også gøre sig overvejelser på skalaen mellem sjove og nødvendige apps. John Redpath er skoleleder på Preston Park Primary School. Eleverne repræsenterer 47 sprog, og ca. 0,5 % af eleverne er etniske engelske. Skolen har pt. 900 elever og forventer at have omkring 1200 om 2 år. Hvert år er der et gennemtræk på 200 elever, idet mange er børn af familier, som søger ophold/arbejde i landet, hvilket dog ofte bliver afslået. Det giver nogle udfordringer i forhold til sprogforståelse hos de nye elever og de krav, som skolen skal leve op til i forhold til standarder udstukket af regeringen. Det er den virkelighed, som skolen arbejder i. John får en sum bett.dk 9 penge og må i princippet bestemme, hvad han vil med den i forhold til skoleudvikling. Skolen begyndte ITrejsen med notebooks til eleverne, men computerne var for skrøbelige og for sårbare over for elevernes fejlbetjening. Da behovet var væsentligt mere stabil drift, beskyttelse mod uhensigtsmæssig betjening og en høj oppetid, så faldt valget på ipads. Forældrene betaler for elevernes ipads (afdragsordning). Det gør det til elevernes ipads og giver samtidig eleverne en ansvarsfølelse over for deres egen ipad. Mantraet for John og skolen er, at god opførsel giver eleverne mulighed for at få del i de sjovere ting. En del af skolens inklusionssucces er ifølge John, at de ikke kun fokuserer på det faglige, men også på klassiske dyder, som fx høflighed, præcision, gode manerer. I øvrigt skal skolen til enhver tid præstere højt og kan på dette område med 1 dags varsel blive kontrolleret af en gruppe inspektører, som bliver på skolen i 1 uge. Lærerne skal have en nøjagtig udviklingsplan for hver enkelt elevs behov og standpunkt. Micheal Meleady er ICT Coordinator på skolen. Han talte bl.a. om, at inklusion er svær, når der er et gennemtræk på 200 elever hvert år. Det giver udfordringer med henblik på faglighed og det sociale liv. Teknologien (ipads) kan stimulere både det sociale og det faglige, fordi den lægger op til kollaboration i en faglig kontekst - fx arbejdes med faglighed i grupper, og det fremlægges i fællesskab for klassen via Apple TV. Målet er nu, at eleverne skal inddrages i deres egen læring. Som grundlag for refleksion over implementering af IT bruger skolen bl.a. SAMR-modellen. Et link kan findes her: Vi blev derefter vist rundt på skolen og var med i en række undervisningssituationer. Et fællestræk var, at der var en stor grad af fremlæggelser via ipads og Apple TV, og fordi en høj procentdel skal lære engelsk og få trænet ordforråd, så var der en høj grad af gentagelse og repetition. Skolen vil i den kommende tid køre et projekt med ca. 60 elever med de nye mini-ipads i en tilbygning til skolen. Dette kunne måske være interessant at følge næste år.

10 Studietur for ungdomsuddannelserne Af Finn Roholt, Center for Undervisningsmidler, UCL Studieturen for ungdomsuddannelserne gik i 2013 til Jo Richardson Community School i London-forstaden Dagenham. Jo Richardson Community School, i daglig tale Jo Richardson eller JRCS, er en forholdsvis ny skole. Den blev designet helt fra grunden som et vigtigt kulturelt center i en London-forstad, der var nødt til at gentænke sig selv, efter at den vigtigste arbejdsplads Ford Motors lukkede og dermed ændrede hele området. JRCS åbnede i Skoledistriktet er Barking og Dagenham. JRCS er af gennemsnitsstørrelse med ca elever i alderen år - heraf 153 i det der svarer til vores 3.g (Sixth form). Et af de redskaber, skolen har anvendt for at opnå sin målsætning om, at alle skal opnå succes, er en omfattende brug af it. På besøget mødte vi de ansvarlige for udvikling og implementering af skolens it-systemer, ligesom vi fik en orientering om skolens udvikling og nuværende status af skolens leder Ges Smith. Skolen tog særdeles godt imod den store danske delegation på 18 og havde organiseret en rundvisning ved små grupper af elever, der beredvilligt fortalte om skolen og deres dagligdag. Alle steder på skolen kunne vi se skolens motto ACHIEVE præsenteret på vægge og tavler mm. Efter rundvisning fik vi en præsentation af det meget omfattende statistikprogram, som skolen havde udviklet til at holde styr på stort set alle aspekter af undervisningen. Dette var imponerende og måske også en smule skræmmende. Det positive i systemet er, at man er i stand til at følge elevernes status og udvikling meget tæt og gribe ind, hvis enkelte elever ikke ser ud til at kunne følge med. Den økonomiske/sociale situation i området giver skolen særlige udfordringer, der gør, at den læringsteknologisk endnu ikke er helt i stand til at leve op til egne ønsker om en helt gennemgribende it-støttet undervisning. Man har foretaget store investeringer i såvel pc er som Macs placeret stationært i forskellige lokaler, men man er langt fra at kunne forvente, at alle elever vil kunne have egen pc og adgang til internettet hjemmefra. bett.dk 10

11 Studietur til Microsoft Af Allan Nordestgaard, VIA University College/VIA IT Torsdag den 31.januar var vi på studietur til Microsofts hovedkvarter i London. Studieturen var delt op i to dele: Første del var en netværksskole, Masterclass, og anden del var mere teknisk betonet med fokus på tablets, Windows 8 og Office 365. Netværksskolen Masterclass Netværksskolen bestod af tre selvstændige seancer, der til slut blev bundet sammen i en fælles opsamling. David Garde-Tschertok, Microsoft om netværksskolen og eleven som didaktiker. Fokus var her at gøre eleverne til medskabere af undervisningen, dvs. at eleverne selv skal stå for undervisningens indhold og form samt formidle det til de andre elever. Vi blev sat i grupper, hvor vi skulle komme med et forslag til et sådant forløb. få lyden til at virke i deres konferencesystem, så det endte med, at vi måtte mødes fysisk i samme lokale. Det er et klart bevis på, at teknik kan drille for selv den bedste, at vi skal have forståelse for selv de mindste problemer, undervisere og studerende står med, og at det altid er godt at have en plan B! Torben Andersen om Windows 8 til undervisning på tablets Om eftermiddagen blev vi introduceret til en række nye tablets, som bliver lanceret i forbindelse med Microsofts nye operativsystem Windows 8. Deltagerne fik mulighed for at afprøve forskellige tablets. Vi fik en gennemgang af teknologien og fik præsenteret, hvordan en moderne undervisning kan understøttes af Windows 8, tablets og Office 365. Særligt den kommende SkyDrive Pro vakte interesse blandt deltagerne. Martin Lindved, IT i Bevægelse om Den Digitale Tarzanbane Den digitale tarzanbane går ud på at gøre eleverne aktive i undervisningen samt inddrage både IT og bevægelse. Vi skulle gennemløbe en bane, hvor vi skulle stave nogle ord med legoklodser, hoppe på et stort tastatur, trykke på et tastatur samt male ordet på en Windows 8 tablet med app en Fresh Paint. Idéen var sådan set god til de mindste klasser, men der var ikke meget behov for teknologiunderstøttelse. Introduktion til Den digitale tarzanbane Bart Verswijvel om peer-to-peer inspiration og interaktion. Dette oplæg gik ud på, at i stedet for at en lærer står og underviser eleverne, så byttes rollerne om, så eleverne underviser læreren, andre elever, lærere, ledere, osv. Opsamling Efter de tre oplæg var det tid til opsamling og refleksion. Tanken her var, at dette skulle ske virtuelt, så de enkelte grupper skulle evaluere online over videokonference. Problemet var bare, at Microsoft ikke kunne bett.dk 11

12 Sådan glider tablets ind i it-mixet på Oakington Manor Primary School Af Karin Høgh, PodConsult Oakington Manor Primary School har i mange år været en af de fremmeste skoler i England, når det gælder it. De har it-suite med 3D-projektor. Eget radiostudie. Videokameraer. Mange smartboards. Men når det gælder tablets, har skolen bestemt sig for ikke at være first movers. Derfor var der ikke mange ipads eller ipods i hænderne på eleverne, da vi torsdag morgen kom på besøg på skolen. Det er der en grund til. Skolens it-ansvarlige Ophelia Vanderpuye og viceinspektør Mrs. Obinwanne tog imod os i skolens chalet en træhytte til møder og de mange besøg udefra, som skolen har. Efter en introduktion til skolens historie og pædagogiske grundlag blev vi vist rundt i små grupper. Skolens faciliteter er i mange tilfælde langt over den standard, man kan se på andre primary schools i London. Det skyldes en dygtig ledelse, som får penge for at låne skolens specialister ud til andre skoler, og som lejer skolens lokaler ud til mange forskellige aktiviteter i lokalområdet. Skolens sportshal er kæmpestor og lejes ud til indiske bryllupper, som har hundredvis af gæster. Ligesom gode sponsoraftaler har betydet, at skolen har kunnet være med helt fremme på it. Men ikke når det gælder ipads. Eller andre Appleprodukter. Vi så kun meget få ipads i indskolingen og i nursery. Ophelia Vanderpuye og it-assisterende lærer Caddy forklarede, at de venter på at kunne afprøve andre tablets end ipads. De har ikke haft gode erfaringer med Samsungs Android-baserede tablets. Og nu håber de, at Windows 8 og Surface-tablets lettere kan integreres med skolens øvrige udstyr. For eksempel de mange netbooks, som skolen indkøbte for et par år siden. Eleverne på skolen kommer ikke fra hjem, som har midler til selv at købe computerudstyr. Derfor er det vigtigt, at skolen investerer pengene fornuftigt og ikke købet stort ind for så efter få år at måtte skifte udstyret ud. bett.dk 12 Vi havde håbet, at skolen allerede havde anskaffet andre tablets og gjort sig nogle erfaringer med det. Erfaringer, som kan indgå i en sammenligning med den efterhånden meget udbredte ipad-brug både i Danmark og England. Danske erfaringer med ipads fik vi en grundig gennemgang af af Mads Remvig, som er lærer og it-vejleder på Parkvejens skole i Odder. Kommunen har udleveret ipads til alle elever. Diskussionen om ipads kontra andre tablets fortsatte under frokosten i træhytten og i den lange tur med tuben fra skolen, som ligger tæt på Wembley, og til hotellet eller Excell, hvor mange sluttede dagen af med et besøg på BETT.

13 Besøg Kuato Studios, Commercial St. London Af Poul Tang, VIA University College 15 deltagere fra gruppen havde et spændende besøg hos Kuato Studios. Spil-firmaet var meget interessant i undervisningsmæssig sammenhæng, idet firmaets fokus netop var spil i undervisningen. Og meget interessant var fokus rettet mod den uformelle undervisning, idet det færdige produkt skulle sælges som en ipad-applikation for 5$. Faktisk var det vigtigt, at det ikke blev opfattet som traditionel undervisning, idet man var bange for, at det så af appskøberne ville blive opfattet som kedelig undervisning. En holdning der er klart præciseret på firmaets hjemmeside "Whatever a child should know, he should know because he has grasped it himself. Do not teach him science, let him discover it..." Emile by Jean Jacques Rousseau. I første omgang er det kun udviklet til Apples ipad, men bliver det en succes, vil det også blive udviklet til andre platform. Det spil, som vi så præsenteret i firmaet, var et spil med robotter og dinosaurer, hvor man skulle anvende viden fra science-undervisningen for at kunne komme frem i spillet. Men selve spilmaskinen var en generel maskine, som kunne anvendes til mange andre problemstillinger, hvis man ønskede det. Science er det oplagte valg, når man skal lave spil, som kan bruges i flere lande. Kuato Studios præsenterer sig selv på følgende vis: Kuato Studios is a game company focused on creating a new gaming platform that makes learning fun and engaging. Frank Meehan, former board director for Spotify and Siri, founded Kuato Studios in 2011 together with the SRI, the creators of Siri, and Horizons Ventures, premier VC investors in Facebook, Spotify, Waze, Siri and Fixmo. Our London and Palo Alto based team consists of AI specialists and talent from world-renowned games studios We want to create a deeper, more personalized learning experience for each child to play, discover and create its own educational journey. På nuværende tidspunkt er der investeret 6 millioner pund i projektet, og det er rigtig interessant, at investorgruppen bag projektet ser så store muligheder i netop undervisning. Man sætter ikke et projekt op i denne størrelsesorden uden at forvente at få en solid forretning af investeringen, så det er dejligt at se, der bliver sat pris på læring. De deltagende viste stor interesse for spillet og meldte sig til at afprøve det i testfasen. Vi vil spændt følge, om det bliver en succes, som Kuato Studios får sat på markedet. Billedtekst øverst til venstre Besøg i Studiet der arbejdes med animation af robotter, som børn selv kan styre gennem java-script programmering. Billedtekst øverst til højre Gruppen får en gennemgang af filosofien bag Kuato Studios af David Miller Chief Learning Architect og English Visit Kuato Studios, Commercial St. London 15 participants from the group had an exciting visit to Kuato Studios. The Game-company was very interesting in educational context, since the company's focus was on games in education. And very interesting was it that the focus was on nonformal education, where the finished product would be sold as an ipad application for $ 5. Actually, it was important that the game was not perceived as traditional teaching, because the company feared that many appsbuyers would perceive it as "boring classroom education if it was in normal schools. An attitude that is clearly stated on the company website "Whatever a child should know, he should know because he has grasped it himself. Do not teach him science, let him discover it..." Emile by Jean Jacques Rousseau. The game is only designed for Apple's ipad, but hopefully it will be a success, and then developed for other platforms. The game that we saw in the company, was a game with robots and dinosaurs, where you had to apply knowledge from science education to get ahead in the game. But the game machine was a general machine that could bett.dk 13

14 be used for many other learning situations. Science is the obvious choice when you want to make games that can be used in more countries. Kuato Studios presents itself in the following manner: Kuato Studios is a game company focused on creating a new gaming platform that makes learning fun and engaging. Frank Meehan, former board director for Spotify and Siri, founded Kuato Studios in 2011 together with the SRI, the creators of Siri, and Horizons Ventures, premier VC investors in Facebook, Spotify, Waze, Siri and Fixmo. Our London and Palo Alto based team consists of AI specialists and talent from world-renowned games studios We want to create a deeper, more personalized learning experience for each child to play, discover and create its own educational journey. At present more than 6 million pounds had been invested in the project, and it's really interesting that the investor group behind the project saw great opportunities in teaching. You do not invest that much without a belief that the investment will be returned - nice to see that learning is appreciated. The participants from Denmark showed great interest in the game and volunteered to test it. We will anxiously follow the result of its success, as Kuato Studios gets the program on the market. bett.dk 14

15 Studietur til Charlton Park Academy Af Signe Schmidt Rye og Kirsten Færing, Center for Undervisningsmidler, UCL Charlton Park Academy er en skole for elever med vidtgående indlæringsvanskeligheder og elever med multiple funktionsnedsættelser. Eleverne er mellem 11 og 19 år og er meget forskellige med hensyn til kognitiv udvikling, praktiske færdigheder samt følelsesmæssig og social modenhed. Denne mangfoldighed gør, at skolen bruger en bred vifte af både velfærdsteknologi og læringsteknologi. Alle klasser har mindst to computere, en interaktiv tavle, digitalt kamera og en ipad, herudover har en række klasser specialudstyr i form af touchskærme, interaktive borde eller interaktive gulve til at opfylde individuelle behov. Skolen modtager hvert år mange besøgende i forbindelse med BETT-messen. Vi blev, sammen med en svensk og hollandsk gruppe, budt velkommen af læreren Kathryn Stowell, der havde sammensat et program til os, hvor vi ud over en introduktion til forskellige læringsteknologier anvendt på skolen også fik en rundvisning. Vi oplevede bl.a. Hector Minto fra firmaet Tobii introducere et Eyetracking computerprogram, hvor elever kan kommunikere med blikket via en computerskærm. En teknologi der er udviklet til elever med motoriske handicap uden verbalt sprog. På Charlton Park Academy brugte én elev på skolen programmet som kommunikationsmedie. Kathryn Stowell introducerede os for skolens Personcentred Planning program, der er designet til at støtte skolens elever i at kommunikere om egne behov, tage initiativer, forfølge egne drømme, deltage aktivt i planlægning af eget liv og øge egen uafhængighed. Harry, en elev med cerebral parese, præsenterede en del af sit Person-centred Planning program for os. Harry afviklede programmet fra computer med 0-1 kontakt, en handicapvenlig tænd/sluk kontakt, der aktiverer venstre museklik. Af Yasmin, der var tilknyttet skolens kommunikationsteam, fik vi præsenteret kommunikationssystemer baseret på symbolsprog designet til afvikling på ipads, til brug for elever helt eller delvist uden verbalt sprog. Kommunikative kompetencer er vigtige forudsætninger for at indgå i relationer såvel intellektuelt som socialt, og derfor er det også et mål for skolen, at alle elever uanset funktionsniveau skal kunne kommunikere bedst muligt og efter endt skolegang forlade skolen med hver deres individuelle device, der kan kvalificere deres liv. Under rundvisningen på skolen oplevede vi desværre ikke undervisning med teknologi i brug, men vi oplevede en skole med et engageret, passioneret og fagligt kvalificeret personale, der gjorde en forskel for skolens elever. Læs mere på bett.dk 15

16 Besøg på Bowes Primary School Af Jette Risgaard, Atea A/S En regnfuld torsdag morgen i London i slutningen af januar 2013 mødte ca. 25 forventningsfulde BETT.dkdeltagere op ved bussen foran The Strand. Vi havde troede vi - ½ times bustur foran os, men trafikken og vejarbejdet i London er uberegneligt, så turen tog det meste af en time. Heldigvis var buschaufføren god til undervejs at fortælle om de bydele, som vi kørte igennem. Langt om længe nåede vi frem til Bowes Primary School, hvor vi blev budt velkommen med kaffe og kager og ikke mindst med et inspirerende oplæg om skolens hverdag, de teknologiske og pædagogiske valg, de har truffet, og et indblik i hvad vi kunne forvente os på rundturen i klasserne, der foregik i mindre grupper anført af en af skolens lærere. Vi havde masser af tid og mulighed for at tale med eleverne om deres brug af digital teknologi i deres læring. Bowes Primary School har en stor andel af elever, hvor engelsk ikke er modersmål, og eleverne starter deres skolegang med et lavere fagligt niveau end i en gennemsnitlig engelsk skole. For nogle år siden før de indførte digital teknologi i stor målestok var elevernes standpunkt også inden overgang til Secondary School lavere end landsgennemsnittet. Det har ændret sig, efter at skolen har ændret pædagogisk tilgang og har investeret massivt i digital teknologi i de enkelte læringsrum ingen dedikerede it-rum her! Nu performer eleverne over landsgennemsnittet. Hele skolen arbejder med Apple-teknologi: ipads, MacBooks, iphone etc., samt store interaktive tavler, der selvfølgelig er sat i en højde, så eleverne kan stå og arbejde sammen. Eleverne på skolen har ikke alle 1:1, men der er rigeligt med udstyr, og eleverne arbejder både alene og sammen. Det var imponerende at se, hvordan eleverne også arbejdede med produktion af film og selvfølgelig var der en Green Screen (som de selv havde malet), så der var mulighed for at efterbehandle billederne. Pædagogisk arbejder eleverne med The Bowes Learning Journey. Det går ud på, at eleverne selv i stor udstrækning har indflydelse på, hvad og hvordan de skal lære! Heldigvis var der også tid til at arbejde med andre formidlingsformer, hvilket skolen også bar meget præg af. Eleverne vælger, hvordan de vil udforske pensum. De kan vælge at arbejde med musik, kunst, sport, udendørs, alene, parvis eller i grupper. Der bliver meget ofte valgt at arbejde med digital produktion og formidling! Alt i alt havde vi en god tur til Bowes Primary School. Det var spændende at se en skole med fuldt integreret teknologi anvendt i samtlige klasser, fag og projekter. Utroligt så meget innovativ undervisning der kan komme ud af, at teknikken fungerer, at udstyret er rigeligt, og at alle pædagoger og lærere bare VIL det der med digital undervisning! Stort tak til deltagerne for jeres meget engagerede indsats under skolebesøget. På gensyn, Jette Risgaard, Atea. bett.dk 16

17 Evaluering af bett.dk af 367 deltagere har foretaget evaluering af bett.dk Her følger de resultater, der kan have interesse. Hvorledes vurderer du kvaliteten af Strand Palace Hotel? Hvorledes vurderer du kvaliteten af studieturen? Hvorledes vurderer du kvaliteten af Netværksaftenen? Finder du det værdifuldt, at der tilbydes arrangementer fra eksterne leverandører? bett.dk 17

18 Netværksaften på bett.dk 2013 Af Signe Schmidt Rye, Center for Undervisningsmidler, UCL Aldrig før har der været så stor tilslutning til CFU s Netværksaften som i år. Ikke mindre end 300 lærere, konsulenter, forlagsredaktører, ledere m.fl. valgte at tilbringe onsdag aften i London sammen med andre danskere, som havde interesse i at skabe nye netværk, få ny inspiration og ikke mindst at få en god snak om it. Grundet den store tilslutning valgte CFU som noget nyt at afholde netværksaftenen på Themsen på en rutebåd - London Cruise. Med CFU s vejvisere placeret undervejs på den 20 minutters gåtur fra hotellet til båden lykkedes det at samle alle på båden til afgang tæt ved Big Ben. Det var en smuk og unik oplevelse at se London by night fra vandet med de mange flotte, oplyste bygninger, som kun de færreste oplever, når de besøger London. Om bord på båden var der opstillet et stort antal borde og stole. Flertallet valgte at sidde sammen med kolleger. Grundet en kommunikationsfejl var et antal klapstole ikke taget med om bord, hvilket betød, at der ikke var siddepladser til alle (ca. 30 stk.). Vi beklager meget de gener, dette måtte have medført. CFU havde inden netværksaftenen uddelt navneskilte med bestemte farvekoder, som havde til hensigt at samle deltagerne ud fra fælles interesser. Hovedparten af deltagerne benyttede aftenen til at drøfte dagens mange indtryk fra besøget på Bett Show med kollegerne. Til trods for CFU s manglende tydelighed om farvekodernes anvendelse i forhold til networking valgte flere heldigvis at gå på dansegulvet, hvor der var mulighed for at skabe nye kontakter. Der har efterfølgende været mange delte tilbagemeldinger om CFU s netværksaften. Flere deltagere har udtrykt ønske om en større styring af gruppedannelserne. Behovet for styring viser sig dog at afhænge af deltageren. Vi imødeser meget gerne ønsker og vælger at medtage erfaringerne fra bett.dk 2013 i planlægningen af næste års netværksaften. Med udgangspunkt i de mange billeder fra netværksaftenen, og ikke mindst deltagernes samlede evaluering af bett.dk 2013, kan vi konkludere, at dette arrangement for flere har været en succes og et godt supplement til besøget på Bett-messen. De mange positive tilkendegivelser vidner om vigtigheden af en netværksaften, arrangeret af CFU. Vi ser frem til at kunne byde velkommen til netværksaften på bett.dk 2014, om end i nye rammer.

19 bett.dk i 2014 Tilrettelæggelsen af bett.dk 2014 er godt i gang. Også i 2014 udbyder University College Lillebælt, Center for Undervisningsmidler (CFU) et arrangement i London med mulighed for at deltage på det verdenskendte Bett Show, med studiebesøg på engelske institutioner og en udsøgt mulighed for at skabe nye kontakter på bett.dk s netværksaften. I 2014 vil Bett Show finde sted i uge 4, onsdag d. 22. lørdag 25. januar. Vi fastholder indlogeringen på Strand Palace Hotel, da der er meget høj tilfredshed med hotellet. Som noget nyt vil der til dit besøg på Bett Show være mulighed for at tage følge med en CFU-konsulent fra hotellet ud til ExCeL London, hvor Bett Show finder sted. Desuden vil CFU komme med bud på, hvilke ting vi anbefaler, du besøger på messen. Læs mere om disse anbefalinger i efteråret på vores hjemmeside bett.dk. Også i 2014 vil CFU tilbyde en netværksaften, hvor alle interesserede har mulighed for at drøfte den digitale udvikling på tværs af faggrupperne og danne nye netværk. Netværksaftenen vil finde sted i de unikke rammer i The Modern Worlds Gallery på The Science Museum i det centrale London. Deltagerne vil forinden skulle melde sig i fokusgrupper, og der vil indgå en koordinering, som kan understøtte udveksling af erfaringer og viden. Følg udviklingen og læs mere om de mange tiltag og tilbud, der gælder for bett.dk 2014, på hjemmesiden bett.dk. Vi ses i uge 4, 2014! Venlig hilsen bett.dk team University College Lillebælt Center for Undervisningsmidler bett.dk 19

20 UCL, CFU Vejle Damhaven 13 A, 7100 Vejle Tlf.: Mail: UCL, CFU Odense Lucernemarken 1, 5260 Odense S Tlf.: Mail:

Tale til studiestart 25. august 2015

Tale til studiestart 25. august 2015 Tale til studiestart 25. august 2015 1 Velkommen God morgen God morning! Hjertelig velkommen til Ingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. A very warm welcome to Engineering at SDU My name is Henrik

Læs mere

Projektansøgning til Campusstrategi

Projektansøgning til Campusstrategi Projektansøgning til Campusstrategi Initiativ vedrørende mobilplatform og anvendelse af mobileenheder på pædagog og sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg. Indledning Dette projekt understøtter UCL s campusstrategi

Læs mere

Agenda. MS HP Skolearrangement. 09.00-09.30 Velkomst Teachers Dream, et unikt læringskoncept fra Atea, v/direktør Søren Jensen

Agenda. MS HP Skolearrangement. 09.00-09.30 Velkomst Teachers Dream, et unikt læringskoncept fra Atea, v/direktør Søren Jensen Agenda MS HP Skolearrangement 09.00-09.30 Velkomst Teachers Dream, et unikt læringskoncept fra Atea, v/direktør Søren Jensen 09.30-10.15 Læring uden grænser, v/ Kirsten Panton, Microsoft 10.15-10-30 Kort

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING

SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE Et samarbejde mellem: Bakkeskolen, Kolding, Erritsø Fællesskole, Fredericia, Globale Skolepartnerskaber og SOS Børnebyerne Danmark Efteråret 2014

Læs mere

Hvad er Højby Skole. Spydsspidsskole inden for IT. Mange projekter de seneste år

Hvad er Højby Skole. Spydsspidsskole inden for IT. Mange projekter de seneste år Højby Skole Hvad er Højby Skole Spydsspidsskole inden for IT Mange projekter de seneste år Organiseringsformen IT-udvalg med ledelse IT-superbruger Mange dygtige lærere didaktisk og ITmæssigt som har fået

Læs mere

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International Motivation Engagement Læring Linjeklasser Lind Skole 2012-13 nye veje for skolens ældste elever Science Innovativ International Lind Skole Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9626 6610 lind-skole@herning.dk

Læs mere

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL Linjeklasser Lind Skole skoleåret 2013-14 nye veje for skolens ældste elever Motivation Engagement Læring Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9628 7510 lind-skole@herning.dk

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere Indberetning > Institutionsledere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Spørgeskemaet er opdelt i tre dele. Den første del handler om: LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMILJØER Mål: Det enkelte dagtilbud har inspirerende fysiske rammer.

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

KOM IND - KOM UD - KOM I GANG. Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag

KOM IND - KOM UD - KOM I GANG. Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag KOM IND - KOM UD - KOM I GANG Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag SAMARBEJDSMODEL Periode Forløb Beskrivelse 1. uge (muligvis i foregående skoleår)

Læs mere

Cooperative Learning og Læringsstile

Cooperative Learning og Læringsstile Cooperative Learning og Læringsstile Forskningen inden for Cooperative Learning og Læringsstile, beskæftiger sig primært med at optimere elevernes muligheder for indlæring. Inden for læringsstils undervisningen,

Læs mere

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015:

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: Galten Bibliotek Brug din iphone / ipad til Bibliotekets online tjenester Mandag d. 26. oktober kl. 11.00-12.30 Hørning Bibliotek Android tablet / smartphone

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm INITIATIVETS TITEL: Cloudcomputing på Mårslet Skole 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Inge Pedersen

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Studietur til Medical Services

Studietur til Medical Services 2014 Studietur til Medical Services Anders Vikke Falck 1. Indledning Efter at have fået tildelt Erik Falcks studielegat faldt valget på at besøge Medical Services LTD. Medical Services er en engelsk virksomhed,

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Baggrund for projekt: Faglig Ledelse og vidensrejsen til Ontario, Canada I forbindelse med implementering af Folkeskolereformen

Læs mere

Hurtig start. Quick guide. Kom hurtigt i gang med den digitale junglebane

Hurtig start. Quick guide. Kom hurtigt i gang med den digitale junglebane Hurtig start Quick guide Kom hurtigt i gang med den digitale junglebane Indholdsfortegnelse Introduktion Den digitale junglebane i undervisningen Kapitler Forberedelse Fag og emne Undervisningsmaterialer

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Verden tilhører dem, der kan forstå at forandre

Verden tilhører dem, der kan forstå at forandre KL TOPMØDE 2016 AALBORG Verden tilhører dem, der kan forstå at forandre Professor Ole Sejer Iversen Aarhus Universitet & University of Technology, Sydney @sejer Source: http://www.fastcoexist.com/1680659/the-beam-toothbrush-knows-if-youre-not-brushing-enough

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-20 Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle 2 FORORD Denne strategi er blevet til i et samarbejde mellem Center for Specialundervisning

Læs mere

IT-vejledning. 1. Overordnet formål. Teknisk

IT-vejledning. 1. Overordnet formål. Teknisk 1. Overordnet formål Med projektet ønsker vi at fastholde og styrke Vestergårdsskolens position som den førende folkeskole i Aarhus Kommune på det pædagogiske IT-område og undersøge tabletcomputerens potentiale

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Idrætssektorens Udviklingsforum

Idrætssektorens Udviklingsforum Opstartsseminar NRGi Arena, Aarhus 13. april 2015 Martin Hedal martin.hedal@idan.dk Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk Idrætssektorens Udviklingsforum Velkommen PROGRAM 10.00-11.00 Introduktion og

Læs mere

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015:

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015: Vi har deltaget på Karrieredagene flere gange, og vi har altid været rigtig glade for at være med på messen. Vi har noteret mange gode talenter ned, både til konkrete graduate-stillinger, til studenterjob

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? jeg synes, at det var et rigtigt godt semester med engagerede undervisere og relevant materiale og diskussioner, og

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU GLADSAXE KOMMUNE GXU Pædagogisk grundlag GXU NOTAT Dato: 18. marts 2014 Af: Jette Blondin Pædagogisk grundlag GXU GXU vi uddanner til livet, og vi uddanner til uddannelse Indholdsfortegnelse GLADSAXE KOMMUNE...

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

En skole med indsigt

En skole med indsigt En skole med indsigt At vælge skole for sit barn er et vigtigt skridt. Sølystskolen er en inkluderende skole, hvor vi er vant til at se på hvilke behov, den enkelte elev har. Vi vil gerne have forældre,

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Indhold. ipad introduktion 2 SORØ PRIVATSKOLE. Kære forældre

Indhold. ipad introduktion 2 SORØ PRIVATSKOLE. Kære forældre ipad introduktion ipad introduktion 2 Kære forældre Nu er vi ved at være klar til at udlevere ipads til eleverne i indskolingen. Det er vores ambition, at ipads i løbet af ganske kort tid vil være et vigtigt

Læs mere

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 Aarhus i vækst - Internationalisering Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 1 Program for temadrøftelsen Temaet Internationalisering har afsæt i drøftelserne i Internationaliseringsudvalget samt endvidere

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

En af lærerne siger: Det handler meget om at have adgang til forskellige oplysninger, og det har computere og interaktive tavler bragt med sig

En af lærerne siger: Det handler meget om at have adgang til forskellige oplysninger, og det har computere og interaktive tavler bragt med sig Kap 5: Læringsaktivitet: Udvikling af professionsfaglighed Case-spil til læreruddannelsen Case 1: Skal internettet ind og bogen ud? Lærerne på Centralskolen har teammøde. De taler med hinanden om, hvordan

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej

Kirstinebjergskolen Havepladsvej Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Velkommen til fremtidens skole Kirstinebjergskolen går i skoleåret 2016-2017 ind i sit 4. år som den største skole i Fredericia med ca. 1750 elever. Skolen

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175 7000 Fredericia Tlf. 7210 6250 Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Afdelingen på Havepladsvej er Kirstinebjergskolens flagskib, hvor elever fra basisafdelingerne

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Nyhedsbrev 10. februar 2017 Vi ønsker jer alle sammen en rigtig god vinterferie.

Nyhedsbrev 10. februar 2017 Vi ønsker jer alle sammen en rigtig god vinterferie. Nyhedsbrev 10. februar 2017 Vi ønsker jer alle sammen en rigtig god vinterferie. Vi glæder os til at se jer igen mandag 20. februar kl 8.15 1 Jeg har indsat nogle fotografier fra den nyligt overståede

Læs mere

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til deltagere der vil lære nyt i praksis Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

University College Sjælland 24. maj 2011

University College Sjælland 24. maj 2011 At blive og at være sygeplejerske En undersøgelse af oplevelser ved at være næsten færdiguddannet og nyuddannet sygeplejerske og interaktionens betydning for deltagelse i praksisfællesskabet University

Læs mere

Stoledesign et undervisningsforløb i håndværk og design 5. klassetrin

Stoledesign et undervisningsforløb i håndværk og design 5. klassetrin Stoledesign et undervisningsforløb i håndværk og design 5. klassetrin Det følgende er en skematisk fremstilling af et undervisningsforløb afviklet på Absalons Skole i efteråret 2014. Forløbet blev til

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

44 Nummer 15 marts 2014. På skolebesøg

44 Nummer 15 marts 2014. På skolebesøg kolebesøg i Berkeley skrivning i skolen Lene torgaard Brok, projektleder, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Forskergruppen fra projektet krivedidaktik på mellemtinnet i alle fag

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2012 Ungdomsuddannelser DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

Aktionslæring. Sommeruni 2015

Aktionslæring. Sommeruni 2015 Aktionslæring Sommeruni 2015 Indhold De fem faser i et aktionslæringsforløb - (KLEO) Interview (i flere afdelinger) Kontrakt - SMTTE Positioner, domæner Observation og observationsnotater Teamets rolle

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet Område Oddervej - Projektidé Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet PROJEKTIDÉ Oddervej vil være i front og teste

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

Jeg ville udfordre eleverne med en opgave, som ikke umiddelbar var målbar; Hvor høj er skolens flagstang?.

Jeg ville udfordre eleverne med en opgave, som ikke umiddelbar var målbar; Hvor høj er skolens flagstang?. Hvor høj er skolens flagstang? Undersøgelsesbaseret matematik 8.a på Ankermedets Skole i Skagen Marts 2012 Klassen deltog for anden gang i Fibonacci Projektet, og der var afsat ca. 8 lektioner, fordelt

Læs mere

Notat. Børn og Unge-udvalget. Aarhus Kommune. Den 20. januar 2012

Notat. Børn og Unge-udvalget. Aarhus Kommune. Den 20. januar 2012 Notat Emne Til Beskrivelse af programkatalog -udvalget Den 20. januar 2012 Aarhus Kommune Indledning Dette notat beskriver hvorledes frem til nu har arbejdet med at tegne de pædagogiske principper for

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI FOLDER 2013 2012 Sponsorbrochure for Region Bornholm www.ffe-ye.dk Som medlem af Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise kan du være med til at styrke det lokale erhvervsliv!

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Børnehaveklasse BØRNEHAVEKLASSE WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter

Læs mere

Kontaktforældremøde status på skolereformen synlig læring hvad er det? To r s d a g d e n 2 0. N o v e m b e r 2 0 1 4

Kontaktforældremøde status på skolereformen synlig læring hvad er det? To r s d a g d e n 2 0. N o v e m b e r 2 0 1 4 Kontaktforældremøde status på skolereformen synlig læring hvad er det? To r s d a g d e n 2 0. N o v e m b e r 2 0 1 4 Vejen ind i reformen En rejse, vi indledte i efteråret 2013 Vores WHY hvad er vores

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

ipad introduktion 2 SORØ PRIVATSKOLE Kære forældre

ipad introduktion 2 SORØ PRIVATSKOLE Kære forældre ipad introduktion 2 Kære forældre Vi er nu klar til at udlevere ipads til eleverne i indskolingen. Det er vores ambition, at ipads i løbet af ganske kort tid vil være et vigtigt værktøj i elevernes læring

Læs mere