Årsblad 2010 FOKUS PÅ AUTISME

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsblad 2010 FOKUS PÅ AUTISME"

Transkript

1 FOKUS PÅ AUTISME For fuld damp... 2 Landsforeningen Autisme... 4 Sekretariatet... 5 Socialrådgivning... 6 Bogholderi... 7 Projektleder... 8 Hovedbestyrelsens opgaver... 9 Ejendomsfonden... 9 Vejle, en kredsforening i Landsforeningen Autisme Autismeforlaget Stutt um felagið Kredsforeningen Færøerne En del af redaktionen Aspergerforeningen Pædagogisk Rågivning 15 SIKON BUM Socialrådgiveren: Anden bolig eller indretning af bolig Støttet beskæftigelse Jeg er ikke min diagnose Kredsforeningerne Pigeprojektet»Værkstedet« Ordliste Portaler på nettet Sponsorer Hovedbestyrelsen og Kredsforeninger Bagsidetanker Årsblad 2010 Læs om de faste aktiviteter og tilbud, Landsforeningen Autisme tilbyder! Nr. 7 August 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad

2 Medlemsbladet udgives af Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson, Layout: Annette Lund Dreyer Korrekturlæser: Vibeke Jensen Tryk: Als Offset ApS Oplag: stk. ISSN: Indlæg, kommentarer, bidrag mv. bedes sendt til Bladet sendes gratis til Landsforeningen Autismes medlemmer Sekretariat Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev Tlf Fax Åbningstider Mandag, torsdag og fredag kl samt tirsdag kl Onsdag lukket. Landsforeningen Autismes sekretariat Formand Morten Carlsson: Tlf (kun tirsdag kl ) Arbejdsområder: ledelse, policy, redaktør medlemsblad, næstformand i DH Bogholder/kursussekretær Gurli Koluda: Tlf Arbejdsområder: budget/regnskab, økonomistyring, personaleadministration, kursussekretær Projektleder Lise Schmidt-Nielsen: Tlf Arbejdsområder: Projektleder. Koordinering i forhold til kredsforeningerne, forretningsudvikling og fundraising. Sekretariatsmedarbejder Elisabeth Sandell: Tlf Arbejdsområder: medlemshåndtering og bladredaktion Socialrådgiver Ulla Kjer: Tlf Arbejdsområder: rådgivning, vejledning, artikler og foredrag Pædagogisk rådgivning Tlf Tirsdage kl Kursuskonsulent Rebecca Rant: Tlf Arbejdsområder: fagligt indhold på SIKON s kurser og konference Informations-/forlagsmedarbejder Peter K. Nielsen: Tlf Arbejdsområder: informationsmateriale, bøger, spil, hjælpemidler Ejendomsfonden Lars Grønlund: Formand for Ejendomsfonden, næstformand i Landsforeningen Autisme Tlf , Arbejdsområder: webmaster, IT, administration Udgivelsesdatoer for de kommende blade i 2010 Nr udkommer i uge 39. Sidste frist for indsendelse af artikler m.m. er tirsdag den 24. august Nr udkommer i uge 45. Sidste frist for indsendelse af artikler m.m. er tirsdag den 5. oktober For fuld damp... Morten Carlsson, formand LA Så er sommeren slut. Det blev på alle måder en hed sommer, hvor varmen, men også den ophidsede debat om handicap-området, fortsatte i medierne. Orkestreret af Kommunernes Landsforening dukker alle mulige og umulige skribenter og debattører op, tilsyneladende for at udstille mennesker med ASF og deres pårørende som gøgeunger. Det virker ikke særlig konstruktivt, og mørkemændene opnår kun at hænge en marginaliseret gruppe ud, som de er sikker på ikke kan forsvare sig. Dermed får ledende embedsmænd og politikere skjult deres utilstrækkelighed. Jeg skal derfor appellere til alle medlemmer og venner af Landsforeningen Autisme, der har et minimum af kræfter til overs, om at gå ind i debatten, hvor den end udspiller sig. Vi må modvirke med artikler, læserbreve og debatter. Den offentlige debat er i skrivende stund præget af angreb på førtidspensioner, specialundervisning og omkostningstunge enkeltsager. I løbet af det tidlige efterår er der megen god grund til at holde øje med budgetforhandlingerne i kommunerne. Et blad til hele året Dette nummer af bladet er et såkaldt»årsblad«, hvor vi forsøger at samle en række af vores faste aktiviteter og tilbud sammen. Meningen er, at bladet skal kunne bruges hele året som opslagsværk og derudover som information for nye medlemmer. På længere sigt vil vi gerne udvikle en egentlig håndbog i elektronisk form, men indtil videre håber redaktionen, at alle vil få gavn af informationerne. Vi betragter Landsforeningen som en åben forening. Det betyder at sekretariat, hovedbestyrelse og ledelse meget gerne vil svare på spørgsmål, deltage i debatter og møder og hjælpe i konkrete situationer. Vi har en åben mødekultur, og vi håber på endnu flere inputs fra medlemmerne i fremtiden. Det er mit håb, at vi i løbet af efteråret kan gennemføre ændringer af vores hjemmeside, således at funktionalitet og brugervenlighed bliver endnu bedre. Husk derfor også muligheden for at tilmelde sig vore nyhedsbreve. Vi har udvidet medarbejderstaben, og flere frivillige deltager i et øget antal aktiviteter, såvel centralt som ude i kredsforeningerne. Lad os glæde os over en fortsat medlemsfremgang. Vi har nu grundlaget for en fortsat udvikling af vores Landsforening. Det økonomiske og organisatoriske potentiale skal udbygges. Allerede nu er vi i gang med nye initiativer, men herudover vil efteråret blive brugt til at drøfte mere langsigtede visioner og handleplaner. Vi håber på at udvide antallet af samarbejdsaftaler og kontakter, ligesom vores position i paraply-organisationen Danske Handicaporganisationer fortsat styrkes. Det giver os indflydelse og muligheder, som vi skal udnytte og udbygge. Så velkommen tilbage og fuld damp frem... Annoncering i Landsforeningens blad Organisationer, selvejende institutioner, fonde og andre, som arbejder på autisme området, har mulighed for at annoncere i Landsforeningens blad i det omfang, der er plads. Annoncerne skal være vedkommende og rette sig mod Landsforeningens medlemmer og deres børn, unge og voksne med ASF. Stærkt kommercielle annoncer for salg af uvedkommende ydelser vil blive afvist af redaktionen. Pris for ½ sides annoncer leveret i færdigt layout kr. pr. nummer Pris for 1 sides annoncer leveret i færdigt layout kr. pr. nummer Bearbejdning, opsætning og layout kan leveres efter regning. 2 Nr. 7 August 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 August 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 3

3 Landsforeningen Autisme har mere end medlemmer, og vores formål er at forbedre forholdene for børn, unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF). Landsforeningen Autisme Landsforeningen Autisme blev stiftet i 1962 af en gruppe forældre i tæt samarbejde med fagfolk, og det gode samarbejde mellem disse to grupper kendetegner stadig foreningen. Men Landsforeningen Autisme (LA) har også andre grupper som f.eks. pårørende, brugere og skoler/institutioner som medlemmer. Det er dog fortsat forældrene, som dominerer, og som også sidder i de ledende organer. Nedenfor følger en kort præsentation af de forskellige led i organisationen: formand hovedbestyrelse kredsforeningsbestyrelser samt repræsentantskabsmødet. Mødet er åbent for alle medlemmer, og her redegøres for det forgangne års arbejde og godkendes regnskaber samt udstikkes retningslinier for det kommende års arbejde. Aspergerforeningen har en aftale med Landsforeningen Autisme om formaliseret samarbejde, og medlemmerne kan benytte samme medlemsfordele som øvrige medlemmer af Landsforeningen. Herudover har hovedbestyrelsen mulighed for at nedsætte udvalg, som beskæftiger sig med specifikke opgaver. Nogle nedsættes ad hoc og opløses, når arbejdet er udført, andre fortsætter deres virke gennem en årrække. P.t. har foreningen et udvalg Retssikkerhedsudvalget. Til at varetage de daglige funktioner, administration, rådgivning samt kurser og konferencer har hovedbestyrelsen nedsat et sekretariat. LA ledes af en formand, valgt på repræsentantskabet for to år ad gangen. Morten Carlsson er foreningens formand, og de to næstformænd hedder Lars Grønlund samt Winnie Skjødt. Hovedbestyrelsen består af 11 medlemmer inkl. formanden og vælges for to år ad gangen på repræsentantskabsmødet. Hovedbestyrelsen mødes ca. hver anden måned til et heldagsmøde, og her tages beslutningerne om foreningens virke på landsplan. Hovedbestyrelsens medlemmer arbejder på frivillig basis, og møderne finder derfor altid sted i weekenden. Det lokale arbejde varetages af de 17 kredsforeninger, som dækker hele landet samt Færøerne og Grønland. Kredsforeningsbestyrelsen, som vælges på den årlige generalforsamling i februar/marts, arrangerer temamøder, foredragsaftener, netværksgrupper, skovture osv., ligesom de har kendskabet til de lokale skoler, institutioner, politikere og embedsmænd. Kredsforeningsbestyrelsen arbejder ligeledes på frivillig basis, og der er altid flere arbejdsopgaver, end der er ildsjæle til at udføre dem. Hver kredsforening vælger på generalforsamlingen tre repræsentanter til repræsentantskabet, som er LA s højeste myndighed og mødes hvert år i oktober. Det består af 3 medlemmer fra hver af de syddanske kredsforeninger, 1 fra Færøerne, 1 fra Grønland samt 1 fra Aspergerforeningen, formanden samt hovedbestyrelsesmedlemmer, som er valgt uden for ovennævnte fora. Sekretariatet Elisabeth Sandell, sekretariatsmedarbejder Mine arbejdsopgaver er i hovedtræk at servicere medlemmerne. Det er mit ansvar at sørge for, at foreningens medlemsregister hele tiden er ajourført, både med hensyn til adresser mv. og kontingentindbetalinger. Herudover har jeg kontakten til kredsforeningsbestyrelserne og sender dem aktuelle medlemslister ved behov samt følger op på dokumenter og formalia i forbindelse med de årlige generalforsamlinger. Ligeledes har jeg ansvaret for forberedelse og afvikling/referat af repræsentantskabet, som finder sted i oktober hvert år. Som sekretær for hovedbestyrelsen skal jeg sørge for indkaldelse og udsendelse af referat, inkl. bilag, ligesom evt. opfølgning også skal klares. Som medlem af redaktionsudvalget for medlemsblad og informationsfoldere er det min opgave at samle materialet, korrekturlæse, sørge for adresselister, distribution mv. Og så er jeg tovholder på vores strukturerede ferieuge på Malta en dejlig opgave, hvor der er mulighed for også at mødes med medlemmer under lidt mere afslappende forhold. 4 Nr. 7 August 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 August 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 5

4 Socialrådgivning Ulla Kjer, socialrådgiver Jeg er ansat 30 timer ugenligt, hvor de 12 timer følger den generelle telefontid i Landsforeningen Autisme. Rådgivning Jeg yder telefonrådgivning i form af samtaler om et konkret problem, hvor jeg prøver at give medlemmerne en løsningsmodel eller henvisning. Det kan være i form af relevant lovstof, bekendtgørelser eller lignende, som måske skal sendes efterfølgende, ligesom jeg modtager henvendelser om, hvorledes man kan blive udredt. Indimellem handler rådgivningen desuden om, at et medlem ikke alene har behov for at høre om en løsning, men lige så meget har brug for at»læsse af«, og her finder jeg, at jeg kan bruge min erfaring fra mine tidligere job inden for handicapområdet og min viden om sorgarbejde mm. Der kan også være behov for at henvise til vores kredsforeninger eller diverse rådgivende instanser, orientere om sagsgange/klageadgange osv. Rådgivningen ydes også pr. brevveksling og mail, hvor jeg kan komme med ideer til breve og ofte vedhæfter uddrag fra den relevante lovgivning, principafgørelser, henvisning til efterskoler osv. Både telefonsamtalerne og de skriftlige henvendelser er naturligt dels af forskellig længde, dels forskellige mht., hvor meget de kræver af mig. Handler henvendelsen om noget, jeg har en del erfaring med, kan jeg give et hurtigere svar, end hvis jeg først skal undersøge indholdet nærmere. For at følge udviklingen tælles antal henvendelser. De telefoniske var næsten ens i 2006 og 2007, hvor antallet var omkring 750, men i 2008 og 2009 steg de til hhv. 825 og ser ud til at blive højere end 2009, og generelt opleves besparelser i kommunerne som et stort problem. Jeg hjælper nogle gange vores medlemmer med at formulere en ansøgning eller en klage. Enkelte gange går jeg ind og handler for medlemmet i klagesager, skriver brev til borgmester eller socialforvaltning, og enkelte sager sendes til Folketingets Ombudsmand eller Ankestyrelsen. Artikler Jeg prøver at samle mine erfaringer fra rådgivningen og min viden om ny lovgivning og nye relevante afgørelser i form af artikler, der dels kommer i vores medlemsblad, dels offentliggøres på vores hjemmeside. Artiklerne opdateres jævnligt. Kurser Jeg skal servicere Landsforeningen Autismes kredsforeninger ved at deltage i arrangementer, hvor jeg kan undervise i et givet emne, kredsforeningen har valgt. Jeg underviser på enkelte kurser f. eks. Landsforeningen Autismes Sommerhøjskole desuden har jeg i de sidste 4 år haft åben rådgivning på SIKON konferencen og skal også have det på den kommende konference. Møder Jeg deltager jævnligt i det ugentlige sekretariatsmøde, hvor vi kan holde hinanden orienteret om, hvad der sker mere bredt på området, og hvad vi indbyrdes har gang i. Desuden deltager jeg i repræsentantskabsmødet og fagligt relevante møder ved behov. Gurli Koluda, bogholder Socialrådgiveren Landsforeningen Autismes bogholderi Jeg er ansat 37 timer om ugen i en kombineret stilling som bogholder og kursussekretær. Jeg varetager alle bogholderiets funktioner, som i dagligdagen blandt andet består i bogføring, fakturering af vores kurser, rykning, afstemninger og alt vedrørende lønninger. Diverse Jeg har ikke mulighed for at være bisidder for vores medlemmer, idet den opgave skal varetages af kredsforeningerne i den udstrækning, den enkelte kredsforenings medlemmer har overskud til det. Jeg kan dog give anvisninger om, hvorledes man forbereder sig til et møde med kommunen, og forklare, at man ikke behøver en særlig viden for at være bisidder. Desuden bliver jeg enkelte gange involveret i eventuelle høringssvar, når der er nye lovforslag eller ændringer på vej. Derudover udarbejder jeg regnskaber for vores enkelte kurser og konferencer, herunder opgørelser til diverse fonde og offentlige instanser, som vi har modtaget tilskud fra, og som derfor skal have dokumentation for, at vi har forvaltet pengene på forsvarlig vis. Jeg er også ansvarlig for budgettering samt forberedelse til udarbejdelse af årsregnskabet. 6 Nr. 7 August 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 August 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 7

5 Projektleder Lise Schmidt-Nielsen, projektleder Den 1. august 2010 bliver min første arbejdsdag som projektleder for Landsfore ningen Autisme. Projektleder er jo et vidt begreb og siger som sådan ikke noget om, hvad jeg laver. Mine arbejdsopgaver spænder over 2 hovedfokusområder, som skal støtte op om Landsforeningens hovedformål. Det ene fokusområde er at støtte op omkring kredsforeningernes arbejde. Kredsforeningerne laver et stort stykke arbejde og skaber nogle rigtigt gode tilbud til medlemmerne. Derfor ser jeg det som min opgave at udvikle nogle redskaber, så alle kan få adgang til information om de ting, der fungerer rigtigt godt, og hvorfor de gør det. Formålet med det er at lette arbejdet i kredsene og inspirere de lokale kredse. Det andet arbejdsområde består i forretningsudvikling herunder fundraising. Fundraisingen handler ikke bare om at finde og søge offentlige og private fonde og puljer, men også om at finde alternativer til fondsansøgninger andre måder at samle penge ind til foreningens aktiviteter. Jeg har mange idéer til, hvordan det kan gøres, og glæder mig til at føre dem ud i livet. Forretningsudviklingen handler derudover om at skabe og igangsætte nye initiativer, således at Landsforeningen Autisme kan fortsætte med at imødekomme det stigende antal medlemmer og de behov, de har. Det handler i høj grad om at finde samarbejdspartnere til foreningen, som gerne vil støtte vores formål, og også om at øge kendskabet til Landsforeningen ude i den brede befolkning. Så når der i løbet af det næste års tid kommer nye tilbud, nye arrangementer eller nye tiltag på anden vis så skulle jeg meget gerne have haft en finger med i spillet. Det var vist det omkring mit arbejde så snart jeg for alvor er kommet i gang, vil jeg helt sikkert være i stand til at give en mindre diffus beskrivelse af det. I mellemtiden er alle velkomne til at skrive til mig og komme med forslag og ideer. Hovedbestyrelsens opgaver Winnie Skjødt, næstformand Hovedbestyrelsen beskæftiger sig med de overordnede politiske linjer til forskel fra kredsforeningerne, der varetager det lokalpolitiske i det omfang, de har ressourcer til det. Arbejdet i hovedbestyrelsen retter sig i høj grad mod at komme på forkant med den politiske udvikling og være med til at sætte dagsordenen i stedet for, som alt for ofte, at være nødt til at være reaktive. Bestyrelsens opgaver spænder bredt og dækker både udredning, uddannelse, bolig, beskæftigelse og rigtig meget andet. Det Ejendomsfonden Lars Grønlund, formand for fonden Landsforeningens ejendomme er placeret i Ejendoms - fonden, som er en erhvervsdrivende fond, der er 100% ejet af Landsforeningen. Fondens formål er at investere i bygninger, der enten skal bruges til bo eller beskæftigelse eller til uddannelsesformål for personer med autisme spektrum forstyrrelser. De af Fonden oprettede boliger eller erhvervsvirksomheder skal have selvstændige bestyrelser med repræsentanter fra Landsfore ningen Autisme, pårørende til beboerne og medarbejderne. I det forløbne år har Ejendomsfonden ikke erhvervet nye ejendomme, så fonden er betyder deltagelse i politiske udvalg, kommentering på høringer, deltagelse i samarbejdsmøder og konferencer og ikke mindst at sikre foreningens økonomiske fundament. Det bliver stadig mere umuligt at varetage disse opgaver for hovedbestyrelsesmedlemmerne alene, da mange af os har fuldtidsjobs ved siden af, og derfor er vi de seneste år i større grad begyndt at inddrage suppleanterne i det konkrete arbejde. Årsberetningen giver et godt overblik over alle de mange aktiviteter, vi har gang i over en 12 måneders periode. Den kan læses på divventura/formandens_beret.pdf. stadig ejer af en villa i Bagsværd med plads til 10 beboere og en landejendom ved Holme Olstrup med 6 beboere, hvor muligheden for at etablere nye tidssvarende boliger undersøges. Herudover ejes en ejerlejlighed i Bagsværd med en enkelt beboer, ligesom Ejendomsfonden ejer Langvadbjerg. Langvadbjerg er en nedlagt landbrugsejendom i udkanten af Herning, som har en beliggenhed, der vil være særdeles egnet til f.eks. beskæftigelsestræning for mennesker med autisme. Vi er dog i øjeblikket langt inde i forhandlinger med en fond under Kredsforening MidtVest om et salg af ejendommen. Fonden er ledet af en bestyrelse nedsat af Landsforeningens Hovedbestyrelse. Henvendelser med begrundede forslag til aktiviteter kan sendes til Landsforeningens sekretariat, att. Lars Grønlund. 8 Nr. 7 August 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 August 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 9

6 Vejle, en kredsforening i Landsforeningen Autisme Kari Overhalden, kasserer i Kredsforeningen Vejle og hovedbestyrelsesmedlem I Kredsforeningen Vejle vil vi virke for at udbrede kendskab til og forståelse for de vanskeligheder, ASF medfører. Vi vil formidle oplysninger, støtte og vejlede forældre og andre pårørende til mennesker med ASF. Vi ser det som vores fornemste opgave at have dialog med vores medlemmer og sørge for en regelmæssig mødeaktivitet med fagligt indhold. Dette gør vi bl.a ved at have 4 velfungerende netværksgrupper, der er opdelt efter den Nationale Autisme Plan. 0-8 år: Opsporing/udredning og den tidlige indsats 8-13 år: Skolealder år: Ungdom 18 år ->: Voksne Her mødes forældre og pårørende og deler deres erfaringer om de oplevelser, problemer og sorger, man har som pårørende til et menneske med ASF. Netværket kan give støtte i arbejdet med de offentlige myndigheder for at få afdækket barnets behov og for at få de relevante støttetilbud. Ud over netværksgrupperne har vi også en bisidder, og rådgivning pr. telefon er også noget, der bliver brugt en del tid på. En af vores mest succesfyldte aktiviteter er vores bedsteforældreaften. Til september afholder vi det 3. arrangement og håber på lige så stor tilslutning som de foregående gange. Aftenen er forbeholdt bedsteforældre alene, hvorfor vi siger: forældre ingen adgang. Psykolog Søren Glistrup står for oplægget, og der er stor spørgelyst blandt tilhørerne. Vi har forsøgt at afholde temadage omkring kendte problemstillinger som søskende, hverdagspædagogik, konflikthåndtering, søvnproblemer og piger med autisme, hvor tilslutningen har været begrænset. Vores erfaring er, at tilslutningen er bedre, hvis vi laver et aften- eller eftermiddagarrangement, hvilket vores fyraftensmøde omkring piger og autisme var et synlig bevis for. Der var godt 40 tilmeldte. Til vores unge medlemmer har vi et tilbud om at blive medlem i Lyng Rollespilsklub i Fredericia, og vi vil gerne hjælpe med at finde en støtteperson, hvis det er nødvendigt. Her henover vinteren har der været omkring stykker, der har benyttet tilbudet. Kredsforeningen Vejle dækker kommunerne Vejle, Kolding og Fredericia og har ca. 280 medlemmer. Kredsforeningen har 7 bestyrelsesmedlemmer, som er fordelt jævnt i hver af de 3 kommuner, og tilfældighederne har gjort, at vores 3 mandlige medlemmer alle hedder Lars! Vi dækker ASF-spektret bredt fra de helt små børn til de voksne og fra moderat til godt fungerende. Tendenserne til at få fornyet eller fyldt pladser op til bestyrelsen er faldende, men vi er heldige at have nogle meget engagerede bestyrelsesmedlemmer, som alle gerne vil gøre en indsats. Vi har medlemmer i Vejle og Fredericias Handicapråd og et medlem i DH i Fredericia, er repræsenteret i foreningen Skole og Samfund, i skolebestyrelsen på Taps skole i Kolding og Skovagerskolen i Jelling. Foruden det er der et medlem i hovedbestyrelsen og i retssikkerhedsudvalget. Bestyrelsen mødes ca. en gang hver anden måned, hvor vi arrangerer møder, fordeler opgaver, orienterer hinanden om, hvad der sker i vores forskellige repræsentationer, og diskuterer aktuelle emner om, hvad der rører sig inden for den kommunale verden. Vi bruger en del tid på at indgive høringssvar til kommunerne og forsøger at holde mindst 1 årligt dialogmøde med de kommunale myndigheder Det er ingen tvivl om, at kredsforeningenerne står med store udfordringer mht. at fastholde medlemmer og samtidig hverve nye, men også i at lave arrangementer, der er sigende og meningsfyldte for vores medlemmer. En anden udfordring er de handicapfjendske vinde, der blæser over vores land, og deri er vores udfordring at blive hørt og set med forståelse for de vanskeligheder, ASF kan medføre. Autismeforlaget og informationsafdelingen Peter K. Nielsen Autismeforlaget blev stiftet af Landsforeningen Autisme i Formålet er at udgive og sikre, at relevant litteratur bliver oversat til dansk, samt sikre hjælpemidler, som kan være til gavn for autisme-området. Udvalget af bøger, hjælpemidler som f.eks. visualisering af tid, softwareprogrammer som Board Maker og spil er alle rettet mod mennesker med ASF og kan ses på forlagets hjemmeside der løbende bliver opdateret med nye produkter. Ud over forlagsaktiviteterne varetager forlaget de opgaver, som ligger i informationsafdelingen. Det består bl.a. i at sende velkomstpakker til alle de nye medlemmer og udsende pjecer og foldere, der enten er bestilt via Landsforeningens hjemmeside eller via telefon til pårørende, institutioner og lignende. 10 Nr. 7 August 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 August 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 11

7 Stutt um felagið Dávur Eyðunsson Sørensen, referent i Kredsforeningen Færøerne Felagið er í vøkstri 24/6 vóru 132 persónar umframt einstakir stovnar og virki skrásett sum limir í felagnum. Hetta er ein munandi vøkstur uppá fá ár og skyldast hetta mest sannlíkt, at felagið hevur verið meiri úti og gjørt vart við seg. Nevndin er í løtuni mannað av: Jørmund foldbo, formaður Jóannes Jacobsen, næstformaður og kassameistari Dávur Eyðunsson Sørensen, skrivari Osvør Hentze, nevndarlimur Krista Brimheim, nevndarlimur Nýtt navn: Autismufelagið Samtykt varð á seinasta aðalfundi at broyta navnið á felagnum. Nevndin legði uppskotið fram, tí hon metti at í samband við virksemið hjá felagnum, har vit stundum eru frammi í fjølmiðlunum og luttaka á fundum av ymsum slag, var gamla navnið (LFA, Landsfelagið fyri fólk við autismu) bæði ov bronglut og í ein ávísan mun torskilt. Ov bronglut, tí navnið var ov langt og ringt at fanga hjá áhoyrarum og torskilt tí hvat tosa vit um: Eru tað bert fólk við brekinum autisma, sum kunnu gerast limir ella liggur meir í tí? Styttra navnið fevnir betur um bæði limir við og uttan brekinum og um virksemi felagsins. Fundarvirksemi Vit vera javnan boðin við á ymsar fundir í útlandinum og royna vit at senda luttakarar, tá ið hetta liggur fyri. Hetta virksemi kostar vanliga ikki felagnum nakað, tí tað verður fíggjað av fyriskiparanum og vit fáa sostatt okkara útreiðslir endurgoldnar. So ofta sum til ber luttaka vit á felagsfundunum (sonevnd»midtvejsmøder«) hjá okkara móðirfelag Landsforeningen Autisme (LA) í Danmark. Á hesum fundum møtast umboð fyri tey ymsu økisfeløgini í kongaríkinum við stýrið fyri LA. Hesir fundir eru av týdningi, tí her ber til at samskifta beinleiðis við stýrið og landsformannin, umframt við onnur feløg og læra av hvør øðrum, umframt at til ber at leggja felags framtíðarætlanir fyri feløgini; eitt nú umrøddu vit á seinasta fundi hvat gerast skuldi til Altjóða Autismudagin 2010 (meir um hetta longur frammi). Á einum størri palli hava vit eisini umboðan. Norðurlendsku feløgini møtast árliga at umrøða tað, sum fyriferst í londunum innan hetta økið. Seinasta heyst var fundurin hildin í Reykjavík í Íslandi, har luttøka var frá Svøriki, Noregi, Danmark, Føroyum og sjálvandi Íslandi. Á hesum fundi vóru fleiri evni til umrøðu; vit, sum luttóku úr Føroyum, heftu okkum m.a. við tey útbúgvingar-tilboð, sum eru í Íslandi til fólk við brekum so sum autismu, Downs Syndrom og ADHD, heilt upp til universitets-stig. WAAD Altjóða Autismu Dagurin Nevndin gjørdi av longu seinasta heyst at vit skuldu í 2010 hava eina markering av Altjóða Autismudegnum hjá ST, sum er 2. apríl á hvørjum ári. Greitt var tó at tiltakið kundi helst ikki vera sjálvan 2. apríl, tí Langifríggjadagur lá hendan dagin í ár og tí var hildið at tað var kanska ikki so hóskandi. Vit vendu okkum í staðin til Jógvan Fríðriksson, Føroya Biskupp, um at senda út áheitan til prestarnar úti um landið at nevna í prædikuni hendan dag kor teirra, ið bera brekið autismu. Bispur játtaði og tað vísti seg at einstakir prestar tóku evnið upp. Takk fyri tað! Arbeitt varð síðan miðvíst við eini ætlan um at hava eitt tiltak stutt aftaná 2. apríl um eit- thvørt viðkomandi evni innan økið og komið var fram til at evnið skuldi vera»autisma, útbúgving og arbeiðsmarknaður«við íblástri frá norðurlendska fundinum í Íslandi og við eitt nú donsku Specialisterne sum fyrimynd. Holger Arnbjerg frá Altjóða Skrivstovuni, sum er altjóða lestrarvegleiðing og virkar undir Fróðskaparsetrinum, luttók við eini kanning um útbúgvingarmøguleikar fyri fólk við brekinum autisma, sum hann uppá fyrispurning gjørdi fyri felagið. Óli Wolles, fráfarni formaðurin í Javna, útlegði ST-sáttmálan um rættindi teirra ið bera brek og relateraði hann til okkara øki. Rannvá Biskopstø frá Psykiatriska Deplinum á Landssjúkrahúsinum legði fram um brekið sjálvt og avbjóðingar, sum liggja fyri framman fyri tann við brekinum (og fyri umhvørvið uttan um persónin), sum vil fara undir útbúgving og út á arbeiðsmarknaðin. Tiltakið var væleydnað; nógv fólk møtti, harímillum landstýrisfólk, tingfólk og býráðslimir, og hóast evnið var breitt eydnaðist tað at fáa eitt áhugavert kvøld burturúr og eitt gott kjak. Fólk spurdu aftaná»ber tað til?«herropið hetta kvøldið var nevniliga»tað ber til!«at enda Í krepputíðum sum hesum er sera umráðandi at ansa eftir ikki at lora ein tumma; vit síggja jú, hvussu spari-pleniklipparin arbeiðir og hvussu politiska skipanin arbeiðir fram í móti at fremja ógvusligar sparingar innan skúlaverkið og sjálvt innan umsorgan fyri teimum gomlu. Tískil roynir felagið sjálvsagt eisini at fáa ávirkan á førda politikkin og tær avgerðir, sum verða tiknar og sum hava ávirkan á dagligdagin hjá folki við brekinum autisma. Nevndin hevur í fleiri førum tala at slíkum avgerðum, eitt nú tá ið skerjingar verða framdar innan skúlaverkið og stuðulstímar vera spardir burtur og tá ið fólk verða flutt úr góðum mennandi tilboðum til annað minni hóskandi tilboð. Tað ber til men her skal arbeiðast fyri sakini. Autismufelagið Kredsforening Færøerne resumé på dansk Den færøske kredsforening er i vækst. Den var medlemstallet nået op på 132, hvoraf kun et par stykker af disse registreringer er institutioner og fagfolk såsom skoler, børnehaver og pædagoger; størstedelen af medlemmerne er folk med autisme og/eller deres pårørende. Denne ret betydelige vækst over kun et par år har sandsynligvis sin årsag i, at foreningen de sidste par år har været mere synlig, fået»taletid«i medierne og har deltaget i samfundsdebatten. Bestyrelsen består p.t. af: Jørmund Foldbo, formand Jóannes Jacobsen, næstformand og kasserer Dávur Eyðunsson Sørensen, referent Osvør Hentze, best.medlem Krista Brimheim, best.medlem Nyt navn Ved sidste generalforsamling blev det vedtaget at foreningen skulle skifte navn fra Landsfelagið fyri fólk við autismu (LFA) til nu blot Autismufelagið. Det gamle navn ansås for at være for langt og tungt. Møde-aktivitet Så tit det lader sig gøre, deltager foreningen på møder og konferencer i udlandet. Vi deltager bl.a. hyppigt på LA s midtvejsmøder og i fællesmøder for de nordiske autismeforeninger, hvor man har mulighed for at netværke og udveksle idéer og erfaringer. WAAD Autism Awareness Day Bl.a. ad den vej fik Autismufelagið inspiration til 2. april-tiltagene 2010; vi mente, at det ikke ville være passende at markere WAAD-dagen på selve Langfredagen med særlige arrangementer. fortsættes på næste side 12 Nr. 7 August 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 August 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 13

8 Det første tiltag: Vi henvendte os til Jógvan Fríðriksson, Færøernes biskop, med ønsket om at han ville henstille til de færøske præster at nævne i Langfredagsprædikenen, hvilken særlig dag den 2. april var. Biskoppen indvilligede, og et par af præsterne, foruden biskoppen selv, fulgte henstillingen; det var vi meget glade for! Det andet: I efteråret 2009 besluttede vores bestyrelse at indbyde til et arrangement så hurtigt som muligt efter 2. april 2010 med et vedkommende emne inden for autismeområdet. Vi blev hurtigt enige om, at det skulle være Autisme, uddannelse og arbejdsmarked. Vi havde et panel bestående af lederen af studievejledningskontoret»international Office«under Færøernes Universitet, en psykolog fra Psykiatri-centret ved Landssjúkrahúsið (Landssygehuset), som arbejder inden for feltet, foruden den da afgåede formand for Javni, en færøsk organisation for mentale handicap, der udlagde FN-konventionen om handicappedes rettigheder og relaterede denne til arrangementets emne. En del af redaktionen Annette Lund Dreyer, layouter m.v. Siden august 2003 har jeg været en del af redaktionen og sørget for fremstillingen og tryk af Landsforeningen Autismes medlemsblade. Opgaverne har hen ad vejen vokset sig til flere. En del af opgaverne har været at»brande«landsforeningen Autismes materialer og derved sikre LA s ansigt udadtil. Arrangementet var vellykket. Blandt publikum var både en minister (medlem af Landsstyret), lagtingsmedlemmer og byrådspolitikere, og blandt folk kunne man spore en vis, men forsigtig optimisme:»mon det virkelig kan lade sig gøre?«kampråbet den aften var nemlig»tað ber til/det er muligt!«til slut Det er vigtigt i disse tider, hvor samfundet skærer i budgetterne alle steder, at man passer på ikke at sænke paraderne. Selvfølgelig forsøger foreningen også at få indflydelse på den førte politik, hvor dette har indflydelse på autisme-området, og vi påtaler indgreb, hvor folk med dette handicap bl.a. risikerer at få nedsættelse i deres tildelte støtte, hvor skolerne ikke håndterer deres elever med handicappet på en hensigtsmæssig måde, og hvor folk flyttes fra gode, udviklende tilbud til tilbud af en markant dårligere kvalitet, eller hvor det ny tilbud ikke kan dokumentere en handlingsplan for yderligere positiv udvikling efter flytning. Så ja: Det er muligt men der skal sandelig arbejdes for sagen. Sideløbende bliver der arbejdet med SIKONs materialer, Autismeforlaget osv. Det spænder fra konfe rence programmer, diagnosefoldere, info til sommerhøjskolen og charterferien til Malta. I seks år har jeg været en del af den gruppe, der planlægger turen til Malta. Til daglig arbejder jeg som projektleder og grafiker hos Danfoss Power Electronics i Global Market Communication. Aspergerforeningen Aage Sinkbæk, formand i Aspergerforeningen Aspergerforeningen er en forening for mennesker med Asperger og pårørende, hvor enhver, der tilslutter sig vores formål, kan blive medlem. Vi er nu tæt på 500, og antallet vokser hastigt. Mange mennesker med Asperger, partnere eller andre pårørende har brug for at møde andre i samme situation, udveksle erfaringer og støtte hinanden. Det kan føles som en lettelse at opdage, at andre har haft oplevelser, som ligner ens egne. Et af foreningens formål er derfor at oprette lokale mødesteder. Vi har i det forløbne år oprettet fire nye mødesteder i henholdsvis København, Århus, Svendborg og Næstved, hvor især Århus og København har været velbesøgte, og vi har eksperimenteret meget med mødeformen med foredrag, diskussionsaftener, kanoture mm. I den kommende sæson vil vi starte nye mødesteder op i Skive og Herning; bestyrelsen lytter gerne til forslag til yderligere mødesteder. Ud over mødestederne har vi i år moderniseret vores hjemmeside kraftigt, og vi har fået trykt en ny folder, som kan bestilles hos Landsforeningens sekretariat eller downloades elektronisk fra vores hjemmeside. Pædagogisk Rådgivning Den pædagogiske rådgivning er en del af Landsforeningen Autismes medlemstilbud. Hver tirsdag kl tilbyder Landsfore ningen Autisme pædagogisk rådgivning pr. telefon. Ved telefonen sidder professionelle rådgivere fra Sopra, som Landsforeningen samarbejder med. Her har familier mulighed for at henvende sig med spørgsmål vedr. mange forskellige problemstillinger som f.eks. søskendeproblematikker, forældre-skolesamarbejde, udadrettet adfærd, hjælp til strukturering af hverdagen. Tlf Nr. 7 August 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 August 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 15

9 SIKON Landsforeningen Autismes Kurser og Konferencer Rebecca Rant, kursusansvarlig SIKON Den Nationale Autismekonference SIKON konferencen afholdes hvert år i slutningen af april (dog maj i 2011) Formål At få formidlet viden fra teoretisk forskning til praktiske cases At give mulighed for erfaringsudveksling mellem fagfolk, pårørende og personer med ASF At give et både dansk og internationalt perspektiv ved at benytte forskere, fagpersoner og andre ASF-kyndige som oplægsholdere. At få formidlet viden og give mulighed for erfaringsudveksling blandt fagfolk og blandt forældre er ikke blevet mindre påkrævet i de sidste år, hvor tilvæksten på området er stigende, og hvor behovet for nuancerede tilbud er større end nogensinde før. Også de pædagogiske metoder har udviklet sig betydeligt i takt med et ændret syn på personer med ASF det er derfor vigtigt at fastholde interessen, og dermed tilgangen af nye kræfter, til det faglige arbejde, bl.a. ved at kunne komme på SIKON konferencen og møde erfarne folk og få ny viden med hjem. Gurli Koluda, kursussekretær og bogholder Og som forældre kan man få både et fagligt udbytte af konferencen, men også byde ind med egne erfaringer, som kan hjælpe andre forældre i deres hverdag med et barn med ASF. Endelig prioriteres det højt, at der hvert år er oplæg fra personer, der selv har en diagnose, fordi alle kan lære rigtig meget af at høre personer med ASF fortælle om verdenen set gennem deres øjne. Målgrupper Fagfolk (psykologer, pædagoger, lærere, socialrådgivere, ledere i institutioner/ forvaltninger) Pårørende (primært forældre, men også aflastnings/plejefamilier, søskende og bedsteforældre) Unge/voksne, der selv har en ASFdiagnose. Konferencen varer 2 dage og byder på mange forskellige slags oplæg. I plenum er alle 1100 deltagere samlet for at høre oplæg i den store sal. Oplæggene har karakter af at formidle ny viden og forskningsresultater, f.eks. inden for diagnostice- ring, nye pædagogiske metoder til screening eller behandling af autisme. Oplæggene varer typisk 1 time. Deltagerne vælger 2 temagrupper ud af ca. 5-8 udbudte. Temagrupperne har typisk tilmeldte i hver gruppe. Ved tilmelding til konferencen vælger deltagerne 2 temagrupper (1 hver dag). En temagruppe varer 1 time og er oftest organiseret med et oplæg på ca. 45 min. og derefter mulighed for spørgsmål og debat. Deltagerne vælger 2 workshops ud af ca udbudte. En workshop varer 2 timer og er oftest organiseret med et oplæg på ca. 45 min. og derefter spørgsmål og debat. Det forventes, at deltagerne inddrages aktivt i workshoppen. Søskende-forældrekurser Landsforeningen Autisme arrangerer 3-4 gange årligt søskende-forældrekurser, som foregår som weekend internatkurser for søskende i alderen ca år og deres forældre. Forældre med små søskende kan deltage uden børn. Kurserne foregår i Middelfart. Søskende-delen Formål At give søskende en viden om autisme At give søskende en forståelse for ikke at skulle tage ansvar for deres søster/bror At give søskende nogle konkrete værktøjer for at minimere konflikter med deres søster/bror med autisme At give søskende idéer til positive samværssituationer med deres bror/søster med autisme At give søskende mulighed for at møde andre søskende til en bror/søster med autisme. 16 Nr. 7 August 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 August 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 17

10 Indhold Gennem samtaler og leg gives søskende mulighed for at fortælle om de følelser og tanker, de har i forhold til deres bror/søster. De vil opleve en befrielse ved at være sammen med andre ligestillede, noget, der vil øge deres selvtillid, styrke forståelse for deres bror/søster og hjælpe dem i hverdagen til at håndtere problemer i familien i deres forhold til omverdenen. Forældre-delen Formål At klæde forældre på til bedre at klare hverdagen i familien med et barn med en autisme spektrum forstyrrelse. Indhold Fredagen indledes med casesarbejde i grupper. Fredag aften er der foredrag med en voksen søster, der fortæller om sin opvækst med en søster/bror med autisme. Emner, der drøftes på kurset At være en familie med et barn med autisme Pædagogik i hverdagen Søskendeproblematikken Konflikthåndtering i hverdagen. Emnerne inddeles med et oplæg fra psykologen, og dette følges op med f.eks. debat, casearbejde i grupper, filmklip. Arrangører Forældredelen varetages af en psykolog med mange års erfaring med især søskendeproblematikker. Søskendedelen varetages af 2 pædagoger med en psykologisk overbygning/efteruddannelse. Landsforeningen Autismes kursuskonsulent fungerer som kursusleder. Sommerhøjskole i Vigsø Afholdes den første uge af skolernes sommerferie. Ca. 50 familier deltager i alt ca. 200 forældre og børn/unge (både med diagnose og søskende). Hertil kommer 28 pædagogiske personaler samt ca. 5 arrangører og ca. 5 oplægsholdere. Sommerhøjskolen er tilrettelagt, så den henvender sig både til familier, der er med for første gang, og til familier, der har deltaget tidligere. Sommerhøjskolens formål er dels at give hele familien nye redskaber, såvel teoretiske, pædagogiske som praktiske, så de bedre kan håndtere hverdagen med et barn med en Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF), men også at give familien en god fælles oplevelse, noget, der ofte er meget konfliktfyldt; men i disse rammer med ligestillede er der rum og plads, og alle får erfaringer, der kan bygges videre på hjemme. Ugen er bygget op med kursusprogram om formiddagen samtidig med, at pædagogisk personale tager sig af børn og unge. Børn/ unge med ASF opdeles i grupper efter alder og funktionsniveau, og søskende er opdelt efter alder. Aktiviteterne vil være en kombination af værksteder og brug af omgivelserne med strand, boldbaner, forhindringsbane og det tropiske badeland, som er på området. Eftermiddagens program er forbeholdt mere familierelaterede aktiviteter som Lego-værksted, netcafé og fodbold. Socialt samvær og netværksdannelse såvel for børn som voksne skabes gennem snak og samvær i ugens løb. Den enkelte familie har også mulighed for at»trække sig tilbage«i fornødent omfang af hensyn til deres barn/unge med ASF. Derfor er de fleste måltider også for egen regning og med egen tilberedning, da det for de fleste fungerer bedst. Vi opfordrer dog til fællesspisning ved grillpladsen, hvor forældre og børn oplever, hvordan man som familie godt kan være sammen med andre, selv om ens barn»opfører«sig lidt mærkeligt, og her får opståede venskaber ro til at udvikles. 2 aftener spiser alle familier sammen i feriecentrets restaurant. Forældrene vil gennem fælles oplæg af kompetente fagfolk og i workshops i mindre grupper arbejde med deres egen dagligdag. Det stiller store krav til forældre at rumme og hjælpe et barn/ungt menneske med ASF i familien, hvorfor det er vigtigt at udstyre den enkelte familie med effektive værktøjer til at løfte opgaven. Sommerhøjskolen er afholdt 6 år i træk og der er hvert år mange flere, der søger, end der er plads til. Sommerhøjskolen er kun for medlemmer af Landsforeningen Autisme. Nye kurser Sekretariatet får mange henvendelser om kurser for forældre både til forældre hvis barn for nyligt har fået en ASF-diagnose, men også fortsætter-kurser til forældre, hvis barn er trådt ind i en ny fase i livet. Derfor påbegyndes udvikling af forældrekurser snarest, og vi regner med at kunne udbyde et forældrekursus i efteråret 2011 og efterfølgende have forældrekurser som en fast del af kursusprogrammet. Information og tilmelding Alle kurser og konferencer annonceres på hjemmesiden Her kan man læse mere om kurset/konferencen, og man kan også tilmelde sig kurset via en elektronisk formular. Hvis man er forældre, og ens kommune skal dække kursusudgiften, skal man have en bevilling indeholdende EAN-nummer. Den Nationale Autismekonference SIKON, 2. og 3. maj 2011 Til potentielle oplægsholdere af workshops på SIKON 2011 Planlægningen af Den Nationale Autismekonference, SIKON, er allerede i fuld gang. I 2011 vil konferencen igen byde på mange forskellige slags workshops, som kan afholdes af både fagfolk, forældre og personer med ASF. Emnerne kan være fokuseret på en del af livet (f.eks. ungdom), en del af spektret (f.eks. tidligt udviklingstrin) eller tværgående (f.eks. sanseforstyrrelser, piger). SIKON søger egnede emner og oplægsholdere til de mange workshops, som skal udbydes. Der åbnes for tilmeldinger den 11. august. Læs mere på 18 Nr. 7 August 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 August 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 19

11 BUM et godt tilbud til dig, der er under 18 år Heidi Pernille Thamestrup Else Worm Felix Pischinger BUM er Landsforeningen Autismes børne- og unge- medlemskab for medlemmer under 18 år. Man kan blive medlem af BUM, hvis man er pårørende til et menneske med autisme, eller hvis man selv har autisme. Man melder sig ind i BUM ved at skrive til: Når du bliver medlem af BUM, får du tilsendt et medlemskort med et nummer på, som giver dig ret til et personligt password, hvormed du kan logge dig ind til vores BUM fora på internettet. BUM medlemsskabet koster 50 kr. for et helt år. BUM fora på internettet Alle medlemmer af BUM kan få adgang til et lukket og overvåget fora på internettet, hvor de kan chatte med hinanden og udveksle særinteresser. På BUM sitet kan man dele meninger og danne netværk med andre børn og unge, som er fælles om det, at autisme fylder en meget stor del af deres liv. Som medlem af BUM får du dit eget personlige password til BUM sitet ved at skrive en mail til: Husk at skrive dit medlemsnummer i mailen. Medlemsnummeret står på dit medlemskort. BOING siderne BOING er børn-og-unge-siderne i Autismebladet. BOING siderne kan omhandle alt det om autisme, der er interessant for børn og unge. BOING siderne kan også indeholde ting, som børn og unge gerne vil fortælle de voksne, eller noget, de har opdaget, som de finder spændende, og som de har lyst til at dele med andre. BUM bladet BUM bladet er børn-og unge-medlemmernes eget blad, der sendes med post til alle BUM medlemmer ca. 4 gange om året. BUM bladet kan have reportager, der handler om autisme, men det kan også handle om andre ting: Anmeldelser af film, konkurrencer, musik, pennevenner,»kreativ Kassen«, computerspil eller kæledyr. Alt hvad der er HOT or NOT Konkurrence Send din BUM reporter på en mission, og vind en hemmelig præmie. Du kan få lov til at bestemme, hvad der skal stå i dit næste BUM blad. Måske har du lyst til at vide, hvor meget guld der er i guldkarameller? Hvilken ost månen er lavet af, og hvorfor den ikke smelter, når det er varmt? Eller måske vil du gerne vide, hvordan det er at være datamatiker eller togfører? Eller hvad en borgmester laver, når han har fri? Send din mission til BUM redaktionen på: Vi vælger en ny mission til hvert nummer af BUM bladet, og hvis det er din idé, vi bruger, så får du en præmie BUM brevkassen NYT! Når børn og unge stiller spørgsmål om deres egen, deres forældres eller deres søskendes autisme, får de ikke altid særligt gode svar Derfor har BUM redaktionen allieret sig med en expert. Eksperten hedder Felix Pischinger. Felix har Aspergers syndrom og arbejder til dagligt med rådgivning af pædagoger og forældre. Felix holder også foredrag om, hvordan vores verden ser ud indefra, når man har autisme. Send dit spørgsmål til Felix på: BUM 20 Nr. 7 August 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 August 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 21

12 Anden bolig eller indretning af bolig Ulla Kjer, socialrådgiver Principafgørelse omhandler en familie med 3 børn med infantil autisme, hvoraf de 2 desuden er lettere retarderede. Ingen har fysiske vanskeligheder. Ankestyrelsen (den højeste klageinstans) udsendte flere principafgørelser om anden bolig eller ændring af bestående bolig. Heraf er især to interessante for Landsforeningen Autismes medlemmer, idet begge omhandler familier med børn med autisme, om end resultatet var forskelligt for de to familier. Principafgørelse omhandler en familie med 5 børn, hvoraf de 4 har forskellige vanskeligheder i form af Tourette, aspergerlignende vanskeligheder og AD/HD. Det ældste barn går på specialskole, og de øvrige er enkeltintegreret. To af børnene deler værelse, de andre har eget værelse. Ankestyrelsen vurderede, at selv om det kunne være hensigtsmæssigt for børnene at have eget værelse, fandt man det ikke nødvendigt for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for personerne med nedsat funktionsevne. Dermed var betingelserne i Lov om social service 116 ikke opfyldte. Familien bor i en andelslejlighed på 95 m 2, som er uhensigtsmæssigt indrettet. Kommunen var enig i, at alle 3 børn har en varigt nedsat funktionsevne, men ikke i et omfang, der gør det nødvendigt at flytte til en anden bolig. Kommunen gav afslag på anden bolig, idet den vurderede, at boligen også ville give familien problemer, hvis de 3 børn ikke havde funktionsnedsættelser, at børnene ikke havde fysiske handicaps, og at familien havde andre problemer, som ikke kunne løses ved anden bolig. Ankestyrelsen vurderede, at det er nødvendigt med en anden bolig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for børnene grundet deres nedsatte funktionsevne. I de ganske særlige tilfælde, hvor ændring af eksisterende bolig ikke er tilstrækkelig, kan kommunen yde hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af en anden bolig. Det er her en betingelse, at der ikke kan anvises anden bolig, som dækker pågældendes behov. Det er således ikke en betingelse, at der er en fysisk funktionsnedsættelse for at yde hjælp efter 116, men en psykisk nedsat funktionsevne kan også medføre, at det er nødvendigt med en boligændring. Der blev ved afgørelsen lagt vægt på, at boligens indretning har negativ betydning for børnenes funktionsniveau, da hjemmet mangler plads til hensigtsmæssig og struktureret opbevaring af ting, så der let bliver rodet. Det bliver vanskeligt at imødekomme børnenes specielle behov for strukturerede omgivelser og ro, og boligen er vanskelig at ændre, så den bliver mere hensigtsmæssig. Socialrådgiveren Kommunen skal efter Lov om social service 116 anvise en anden bolig eller hjælpe med anskaffelsen af en anden. Begge afgørelser kan læses i deres fulde længde på Ankestyrelsens hjemmeside: Er du til hav eller heste...? Helvegsminde* tilbyder en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) for dig, som er mellem år med f.eks. ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelser). Annonce På uddannelsen kan du have fokus på det maritime og komme ud at sejle eller afprøve dine talenter på de forskellige værksteder. Fritiden indeholder aktiviteter som f.eks. idræt, kajak, ridning, dans eller drama. Botræning er en del af uddannelsen, som du forlader med uddannelsespapir - og et stærkt netværk af lærere og venner, godt rustet til fremtidens udfordringer! Helvegsminde optager elever LIGE NU- så ring med det samme på mobil for at aftale tid til et uforpligtende besøg. Helvegsminde Smedevejen 15, Ærøskøbing * Helvegsminde er et godkendt uddannelses- og botilbud for unge med særlige behov. Uddannelsestilbuddet udgør en helhedsorienteret indsats med minimum 5,5 timers undervisning hver dag, 210 skoledage om året. Botilbuddet er åbent 365 dage om året. Der tilbydes endvidere et særligt sommerferieprogram med sociale aktiviteter. Uddannelsen tilbydes jf. lov 564 af 6. juni 2007 om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). 22 Nr. 7 August 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 August 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 23

13 Støttet beskæftigelse to forrygende gode dage! Men hvor var alle interessenterne fra autismeområdet, handikaporganisationerne og ikke mindst Danske Handikaporganisationer? Winnie Skjødt, næstformand Jeg har netop deltaget i en 2-dages nordisk konference om støttet beskæftigelse med stort udbytte, og netop derfor ærgrede det mig, at jeg var den eneste brugerrepræsentant blandt 230 deltagere fra hele Norden. Konferencen er arrangeret af EUSE, som er European Union of Supported Employment. Den afholdes hvert 2. år og denne gang i Danmark og med deltagerrekord. Programmet var omfattende og spændende, så det var svært at vælge, hvilke indlæg jeg skulle gå til. Det var en stor bredde i programmet. Supported Employment (SE) har desværre ikke nogen særlig god og dækkende dansk oversættelse. På dansk betyder det direkte oversat»støttet Beskæftigelse«, ikke at forveksle med»beskyttet Beskæftigelse«, som har en anden betydning. Fokus i SE er at få handikappede borgere i en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, hvad enten det er efter devisen»place and Train«eller»Train and Place«. Alle de nordiske lande, med undtagelse af Danmark, har officielle SE programmer, således at man kan henvende sig i et jobcenter, hvis eneste formål er at skaffe arbejde til handikappede, en opgave, som i dag varetages af jobcentrene i DK, men uden synligt held. Undersøgelser baseret på OECD s tal viser nemlig, at antallet af arbejdsløse handikappede er konstant, uanset om der er finanskrise eller opsving, så årsagen skal højst sandsynligt findes andre steder, f.eks. i implementeringen af SE eller netop manglen på samme.»skal man være velfungerende for at kunne arbejde, eller skal man i arbejde for at blive velfungerende?«se er den eneste evident baserede metode til at skaffe mennesker med handikap i arbejde. Se, det skulle jo netop befordre, at det blev implementeret. Professor Berth Danermark og Projektleder Bjørn Halvorsen stiller relevante spørgsmål, som vi umiddelbart kan overføre til vores arbejde i Danmark: Hvordan møder de nordiske lande inklusionsudfordringerne? Med hvilke strategier og foranstaltninger? Hvordan er de implementeret og i hvilken grad? Hvad synes at være god eller lovende praksis? Hvad er resultaterne? Hvordan skal man måle resultaterne? Hvad kan de nordiske lande lære af hinanden? Hvad kan andre lande lære af de nordiske lande? Nordisk Konference Et andet nyt begreb, i hvert tilfælde for mig, er»vocational Rehabilitation«, som bedst kan oversættes med»faglig rehabilitering«. Det dækker over ydelser til personer med psykiske eller fysiske handikap. Disse ydelser skal gøre det muligt for handikappede at tilegne sig de færdigheder, ressourcer, holdninger og forventninger, der er nødvendige for at kunne konkurrere i jobsøgningsprocessen, opnå ansættelse og fastholde et job. Begrebet er et væsentligt fundament i de nordiske SE programmer. En anden interessant betragtning var, at under 1% af de mennesker, som ER kommet i beskyttet beskæftigelse, overgår til SE; der sker med andre ord en fastlåsning af de handikappede i systemet. Netop denne manglende fleksibilitet formodes at være en af de væsentlige årsager til, at arbejdsløshedsprocenten er konstant. Selvopfyldende profetier og fastlåste holdninger blev anført som en anden årsag, undersøgelser viste nemlig, at nogle handikappede slet ikke turde ønske sig et job, fordi de altid var blevet fortalt, at det ville de ikke kunne magte. Der er væsentlige økonomiske fordele ved SE. Dette er rent faktisk dokumenteret i svenske undersøgelser, som viser, at ændringen i disponibel indkomst for mennesker i SE er steget med en faktor 300, mens ændringen i overførselsydelser er faldet med en faktor 700. Det kunne forlede mig til at spørge:»skal man være velfungerende for at kunne arbejde, eller skal man i arbejde for at blive velfungerende?«det er vigtigt, at jobkonsulenterne forstår, at der er tale om en salgsopgave over for virksomhederne. De skal sælge budskabet om at ansætte en handikappet, så virksomheden kan se»what s in it for me«og ønske at skabe en arbejdsplads. Hos Activa i Sverige har man 24 Nr. 7 August 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 August 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 25

14 Nordisk Konference Læserbidrag: Jeg er ikke min diagnose f.eks. afsat penge til markedsføring og salgstræning af jobkonsulenter og har stor succes med at skaffe arbejdspladser. Det var tydeligt, at der er mange ligheder, men også væsentlige forskelle mellem de nordiske lande. Oplægsholderne var dog enige om, at vi har en række fælles udfordring, som bl.a. handler om: Hvordan man kan forbedre præstationer og resultater? Forbedret overførsel til lønnet arbejde gennem uddannelse Forbedrede arbejdsmarkedspolitikker for udsatte grupper mere rummelige incitamenter Hvordan kan man udvikle og udvide samarbejdet og konsensuspolitik til mere sårbare grupper for»outsidere«? Hvordan kan man inddrage brugerne, brugerorganisationer, tjenesteudbydere og virksomheder bedre? Behov for en holistisk tilgang, ansvar og løsninger Landsforeningen Autismes Nyhedsbrev Hold ikke dig selv tilbage få nyhederne»kørt«direkte til din mailbox! Vigtige afgørelser inden for autismeområdet Radio- & TV-indslag Kurser og meget mere. Hvis du gerne vil have disse nyheder skal du blot tilmelde dig på Landsforeningens hjemmeside. Såfremt du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, går du ind på hjemmesiden og framelder dig. Ifølge Line Barfoed (E), medlem af det Nordiske Råds Præsidium, har man det seneste år arbejdet med bæredygtighed på arbejdsmarkedet på samme måde, som man ser på produkters bæredygtighed. De har lavet en række anbefalinger til de nordiske regeringer. Anbefalingerne kan læses her DD/Index8.html. Dette er blot et udpluk af de mange interessante pointer, der kom frem i oplæggene, og vi har bestemt noget at arbejde på her i Danmark. Alle præsentationer findes på EUSE s hjemmeside og kommentarer på Facebook»EUSE-Danmark«. Bjarne Christensen Asperger/ADHD diagnosen kom som en lettelse. Langt om længe var der sat ord på det, som jeg i hele mit liv har følt ikke stemte. Min reaktion var at fortælle familie, venner og kolleger om det. Fra begyndelsen søgte jeg oplysninger på nettet og på biblioteket, og jeg gør det endnu. Jeg prøver at blive så klog på diagnosen som muligt. På den måde kan jeg hjælpe mig selv og vide, hvilken hjælp jeg skal bede om. Foreløbig har det ført til, at kommunen har bevilget en mentor. Hun hjælper mig med at strukturere min hverdag og holde orden i min økonomi. Og hun hjælper mig med at fungere i samarbejdet med mine kolleger på arbejdet. Ud over det har kommunen givet mig hjemmehjælp en gang om ugen. Det aflaster mig og giver mig overskud. Min holdning til diagnosen er, at den var god nok som et udgangspunkt, men det er mig selv, der definerer, hvem jeg er. Ikke min diagnose. Jeg fokuserer på mine stærke sider mit potentiale og er opmærksom på, hvor jeg kan forbedre mig. Og det er vigtigt for mig ikke at skyde ansvaret for mine handlinger over på min diagnose. Jeg er selvfølgelig meget optaget af at afkode min diagnose, og hvordan jeg skal forholde mig. Men det er mine interesser indenfor IT, musik, litteratur, kunst, friluftsliv og meget andet, der fylder mit liv. Mine børn, min familie og mine venner er mine vigtigste holdepunkter i verden omkring mig. Mit arbejde som gartner giver mig struktur og forudsigelighed i hverdagen. Mine kolleger er en del af mit sociale liv, og det udvikler mine sociale færdigheder. Jeg kan realisere mig selv i mit arbejde. At være gartner er en del af min identitiet. En del af min fritid bruger jeg på frivilligt arbejde. Min holdning er, at de timer, jeg bruger i foreningen, er givet rigtig godt ud. Min indsats giver livskvalitet til mange unge og voksne. Og det, at jeg arbejder til glæde for andre, giver mig livskvalitet. For nylig begyndte jeg at læse Aspergerselvbiografier. Det gør mig stærkere at læse om andre med samme udfordringer i livet, og hvordan de forholder sig til dem. I modsætning til den faglitteratur, jeg havde læst om Asperger/ADHD, kunne jeg finde mig selv i selvbiografierne. På dansk har jeg læst et par selvbiografier skrevet af kvinder. Men som mand har jeg svært ved at identificere mig med dem. På engelsk/amerikansk er udvalget af mandlige selvbiografier større. Jeg har accepteret min diagnose, men prøver så ellers at komme videre med livet. Jeg erkender, at der er smerte og lidelse i mit liv. Men jeg ser det som noget, jeg kan lære af for at komme videre. Smerte og lidelse er ikke noget, jeg skal begrave mig selv i, men komme igennem og blive stærkere undervejs. 26 Nr. 7 August 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 August 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 27

15 Annonce PIGER MED AUTISME Temadag den 16. september 2010, kl Det sker i Kredsforeningerne Aktiviteter kurser og meget mere Autisme har i mange år været opfattet som en diagnose, der mest rammer drenge. De nyeste erfaringer tyder imidlertid på, at der er væsentlig flere piger, der også lider af autisme, end hidtil antaget. De bliver bare ikke opdaget. Pigerne får i stedet en vanskelig opvækst, hvor de alene forsøger at håndtere de vanskeligheder og lidelser, som ingen tilsyneladende lægger mærke til. Drenge, der ikke føler sig forstået, reagerer typisk udadvendt, hvor piger bliver indadvendte. De stille piger, der holder sig for sig selv og ikke laver noget væsen af sig, bliver nemt overset. Når de ikke møder forståelse, vokser deres lidelser, indtil de i puberteten får spiseforstyrrelser, skærer i sig selv eller får en anden psykisk lidelse. Det er en stor udfordring at opdage piger med autisme. Derfor inviterer Krabbeshus Heldagsskole Skive til en temadag omkring emnet. Dagen vil forme sig i en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg om den aktuelle viden på området ved psykolog Mette Kyung (Center for Autisme) samt dialog og drøftelse med Dea Hansen med Aspergers syndrom. Der vil også blive lejlighed til at stille spørgsmål. Brochure kan rekvireres ved henvendelse til Krabbeshus. Deltagerpris: 950 kr. Sted: VIA University College, Dalgasallé 20, Skive Tilmelding med oplysninger om mail adr., arbejdssted, betalingsadresse, EAN og CVR nr., (CPR for private) til: Lone Udengaard Mail: Mobil KRABBESHUS HELDAGSSKOLE Kredsforeningen Storkøbenhavn Netværksgrupper Ønsker du enten som pårørende eller som person med ASF at komme i en netværksgruppe med ligesindede, kan det ske via kredsforeningen på tre måder: Du kan: kontakte kredsforeningen via hjemmesiden og få oplyst, hvilke netværksgrupper der er åbne, og som fortsat optager medlemmer. deltage i en»grøn aften«som afholdes 1-2 gange om året. Se vores hjemmeside for annoncering af næste Grøn aften. søge kontakt eller selv annoncere via vores»datingsite«på vores hjemmeside. Vores hjemmeside er: Vælg Kredsforening Storkøbenhavn, Netværksgrupper. Grøn Gillelejeweekend 2010 På grund af for få tilmeldinger er weekendkurset i Gilleleje den blevet aflyst. I stedet vil vi afvikle kurset som 2 temadage, hvoraf foreløbigt den ene er planlagt til Lørdag den fra kl i Herlev Medborgerhus med indlæg af Torben Isager, Marianne Verdel og Ulla Kjer som oprindeligt annonceret. Nærmere oplysninger om pris, sted og program følger på hjemmesiden, når vores webmaster kommer fra ferie. Gå-hjem-møde om Early Bird Tirsdag d. 26/ i Lyngby Kulturhus Nærmere oplysninger følger. Kredsforeningen Østjylland Seksualitet og pubertet Thue Sommer, pædagogisk konsulent og seksualvejleder på Langagerskolen i Århus, vil fortælle om udfordringerne for de unge med ASF og pubertet. Hvad er særlig vigtigt at være opmærksom på? Hvordan sikrer vi en god hygiejne, og hvad stiller vi op med onani? Hvordan støtter vi bedst selvstændigheden og frigørelsesprocessen? Der bliver god tid til spørgsmål og til erfaringsudveksling med andre forældre i pausen. Sted: Bankagerskolen, Bankagervej 99, 8700 Horsens Tirsdag den 14. september kl Tilmelding nødvendig senest den 6. septemper på 28 Nr. 7 August 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 August 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 29

16 Pigeprojektet»Værkstedet«Mål Pigerne skal via»værkstedet«opleve at være i en social sammenhæng, hvor der er interesse for dem, som de er, og forståelse for deres autisme. Møderne skal bruges til at evaluere projektet, sparre med hinanden og til at danne netværk. Vi vil holde enkelte af forældremøderne med deltagelse af oplægsholdere om et aktuelt emne. Heidi Pernille Thamestrup»Værkstedet«er et nyt klubkoncept for pubertets-piger med ASF i Århus. Idéen bag»værkstedet«er at skabe et»trygt rum«, hvor piger med autisme kan træne sociale mekanismer og blive klogere på sig selv og på verden omkring sig. Aktiviteterne i det kreative værksted udgør både rammen og vores fælles tredje. En gang om måneden arrangerer vi en udfordrende»tøsetur«. Det kan være noget helt ekstraordinært eller en mere almindelig»pigeting«. Baggrund Vi oplever, at piger med autisme møder forståelse og får hjælp for sent. Autisme-diagnosen er ikke altid den første diagnose, pigerne får, og ofte bliver pigerne bedømt til at have en grad af retardering. Den label passer ikke nødvendigvis, alligevel kan den hindre pigerne i at komme i betragtning til mange gode specialiserede tilbud. Pigerne har ofte dårligt selvværd, ekstreme sanseforstyrrelser, depressions-lignende adfærd og forskellige angstrelaterede problematikker. Pigeprojektets målgruppe Piger med autisme spektrums forstyrrelser (ASF) i alderen min.12 til ca.16 år. For at komme i betragtning må hver pige have et udtalt ønske om at få og have venner. Pigen må udtrykke ønske om at indgå i et fællesskab med andre piger, men mangle sociale forudsætninger for at kunne skabe og vedligeholde kontakter uden støtte. Langsigtede mål Bedre selvværd, Øget forståelse for sociale mekanismer, Gruppetilhørsfornemmelse, Bevidsthed om reaktioner i egen krop, Kropsfornemmelse, Mere mod til at leve og glæde Metode Vores udgangspunkt vil være: at se muligheder frem for begrænsninger, Low Arousal Approach, visuelle forklarings/forståelses-redskaber, rollespil og analyse samt anerkendelse af selv den allermindste personlige investering i fællesskabet. Personalet Pigeprojektets økonomi er baseret på frivilligt arbejde. Vi ansætter studerende, fordi vi oplever dem som meget engagerede. Vi tænker fremadrettet, at jo flere studerende vi lader få kendskab til autisme, jo flere fagfolk med kendskab til autisme vil der være at trække på senere. Der vil altid være uddannet personale med stor autisme erfaring til stede i værkstedet, og der er afsat midler til kurser og til supervision af alle ansatte gennem hele forløbet. Forældreinddragelse Det er vores overbevisning, at forældre er eksperter på deres børn, og at man som forældre til et barn med autisme med tiden lærer at lytte mere til sin»mavefølelse«end på diverse eksperter. Pigeprojektet inkluderer en forældre-inddragelsesdel. Forældredelen består af en række fredag aften-møder parallelt med projektet. Tidsplan Pigeprojektet starter medio oktober Vi mødes altid om onsdagen ca. 4 gange hver måned. Mødetidspunktet vil ligge i tidsrummet mellem kl afhængig af, om vi opholder os i værkstedet, eller om vi er ude for at prøve kræfter med det virkelige liv. Pigeprojektet evalueres endeligt i oktober Hvorefter det bliver besluttet, om projektet skal genforhandles og videreføres. Samarbejdspartner Værkstedet er et projekt i Landsforeningen Autisme, Kredsforening Østjyllands regi. Projektet er støttet økonomisk af Trygfonden, til hvem vi har forpligtet os med resultatdokumentation og rapportering om projektets forløb. Kontaktoplysninger Du er velkommen til at søge deltagelse i projektet som ansat eller som forældre til en pige med ASF. Vi besvarer gerne spørgsmål til projektet, så hurtigt vi kan. Projektleder: Heidi Pernille Thamestrup. Tlf Mail: Projektet holder ferie september (kontakt i ferien kun via mail eller SMS) 30 Nr. 7 August 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 August 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 31

17 Hvad betyder? Forkortelser og betegnelser på autismeområdet Termer knyttet til Autisme Spektrum Forstyrrelse Af Birgitte Bjørn Jensen 2010 ASF, Autisme Spektrum Forstyrrelse Her bruges også termen Autisme Spektrum Tilstand, AST, en udviklingsforstyrrelse, som især karakteriseres ved kommunikative og sociale vanskeligheder og et begrænset, stereotypt, gentaget repertoire af interesser og aktiviteter. AST, Autisme Spektrum Tilstand Her bruges også termen Autisme Spektrum Forstyrrelse, ASF. AA, Atypisk Autist AS, Aspergers Syndrom om personer med AS bruges også ord som Asperger og Aspie. BAP, Broader Autistic Phenotype bruges om forekomsten af autistlignende træk hos slægtninge i første led til personer med autisme. IA, Infantil Autist NLD, Nonverbal Learning Disorder Udviklingsforstyrrelse, der viser sig ved visuelle vanskeligheder og lettere empatiforstyrrelse. NT, Neuro Typisk Betegnelse for såkaldte»normale«mennesker. GUA, Gennemgribende Udviklingsforstyrrelse, Andet GUU, Gennemgribende Udviklingsforstyrrelse, Uspecificeret Tillægshandicap ADHD, Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder Forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. Der bruges også forkortelserne AD og ADD, hvis hyperaktiviteten ikke er til stede. ADHD erstatter den tidligere brugte term DAMP. CD, Conduct Disorder Usocialiseret/socialiseret (vedvarende dyssocial og aggressiv adfærd med klare brud på normer: fx stjæle, lyve, tyrannisere, stridslysten, raserianfald, ødelæggelsestrang) adfærdsforstyrrelse. OCD, Obsessive Compulsive Disorder En angstforstyrrelse, som udmøntes i gentagne tvangshandlinger og -tanker. ODD, Oppositional Defiant Disturbance Oppositionel (lydighedsnægtende, trodsagtig/fjendtlig) adfærdsforstyrrelse. TS, Tourette Syndrom Neurologisk betinget forstyrrelse, som karakteriseres ved multiple bevægelser, tics, og ufrivillige lyde og ord. Klassificering af ASF DSM-IV, Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders 4 th. ed., amerikansk diagnoseog klassifikationssystem for psykiske lidelser. ICD-10, International Classification of Diseases Internationalt klassifikationssystem af sygdomme og helbredsmæssige lidelser udformet af WHO, World Health Organization, Verdenssundhedsorganisationen. Opsporings- og udredningsinstrumenter ADOS, Autism Diagnostic Observation Schedule, Autisme Diagnostisk Observations Skema ADI R, Autism Diagnostic Interview Revised, Autisme Diagnostisk Interview Revideret CHAT, The Checklist for Autism in Toddlers Screeningsredskab til at identificere småbørn på 18 måneder, som er i risikozonen for at modtage en diagnose på autismespektret. DISCO, Diagnostic Interview for Social and Communication Disorders Diagnostisk interview for undersøgelse af sociale og kommunikative forstyrrelser. Kommunikative redskaber og platforme ABA, Applied Behavioural Analysis En interventions- eller træningsform baseret på adfærdsregulerende principper. Finder begrænset anvendelse. AKT-indfaldsvinkel, Adfærd, Kontakt og Trivsel BM, Boardmaker Et pc-program til design af piktogrammer/kommunikationstavler til undervisningsbrug og til personer med handikap. ComFor Klassificeret test og metode, der afdækker og forbedrer den enkeltes kommunikationsevner. KAT-kassen, K (Kognitiv), A (Affektiv), T (Træning) kasse KAT-kassen er et samtaleredskab udviklet til at støtte samtaler med børn og unge fra 6-års alderen og har til formål at lære personerne at kommunikere om følelser, tanker og adfærd værktøjet anvendes med henblik på at øge selvforståelsen, herunder forstå egne behov og motiver og fremme dialogen. KRAP-metode, Kognitiv, Ressoucefokuseret og Anerkendende Pædagogik PECS, Picture Exchange Communication System Et kommunikationssystem, hvor der udveksles små kort for at få udtrykt/opfyldt et ønske. P.L.A.Y. project, Play and Language for Autistic Youngsters Legetræningsprogram til børn med ASF. SPELL, Structure, Positive (Approaches and Expectations), Empathy, Low Arousal, Links Undervisningspædagogisk platform med fokus på Struktur, Positive holdninger og passende forventninger, Empati, Lav arousal og Links. TEACCH, Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children Autismespecifikt program. Struktureret pædagogik i TEACCH-programmet tager udgangspunkt i brug af meningsfulde rutiner og visualisering. ORDLISTE Rådgivning, undersøgelse, udredning, formidling CFA, Center for Autisme, CLH, Center for Ligebehandling af Handicappede, DUKH, Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet Kan gratis rådgive og oplyse om lovgivningen for personer med varige funktionsnedsættelser, oplyse om støttemuligheder for personer med varige funktionsnedsættelser, hjælpe med til at (gen)skabe dialog mellem en borger og en sagsbehandler, oplyse om sagsgange, opgavefordeling og ansvarsfordeling inden for det offentlige, LA, Landsforeningen Autisme, LEV, Landsforeningen LEV: udvikling for udviklingshæmmede, PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (afdeling i kommunen) PRC, Psykologisk Ressource Center Tidligere Aspergers Ressource Center, VFA, Videnscenter for Autisme, fortsættes på næste side 32 Nr. 7 August 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 August 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 33

18 ORDLISTE ORDLISTE VISO, Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, der tilbyder gratis, landsdækkende specialrådgivning til borgere, kommuner, institutioner og tilbud på social- og specialundervisningsområdet, når den rette ekspertise ikke findes i kommunen. VISO hører under Servicestyrelsen, som er en del af Socialministeriet Uddannelse, undervisning, træning, konferencer, andet CSV, Center for Specialundervisning for Voksne CSU, Center for Specialundervisning ETIBA, En forskningsbaseret evaluering af rehabiliteringsog træningsindsatsen for børn med autisme herunder evaluering af behandlingsmetoden ABA (Applied Behavior Analysis), afsluttede-projekter/autismeprojektet/#c1321 EARLY BIRD, intensivt uddannelsesprogram, som giver forældre redskaber til bedre at mestre deres situation som forældre til et småbarn/ førskolebarn med ASF. Formålet er dels at reducere forældrenes stress, dels at maksimere barnets udviklingsmuligheder. EARLY BIRD udbydes også til fagfolk. Meeting of Minds, international forskerkonference om ASF og lignende udviklingsforstyrrelser. SIKON, Landsforeningen Autismes Kurser og Konferencer, her indgår den 2 dages konference i Odense, som ofte kaldes SIKONkonferencen, SIP, De Sociale Indikatorprogrammer for botilbud til personer med ASF, Skive-konferencen, international autismekonference, som finder sted i Skive, arrangeret af Samrådet af Specialskoler for Børn med Autisme, STU, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 3-årig uddannelse for unge med særlige behov fra alderen år. Studio III, 3 dages intensivt kursus med målrettet metode til at håndtere problemskabende adfærd hos børn, unge og voksne med ASF. Udbydes både til forældre og fagfolk. USB, Unge med Særlige Behov UU, Ungdommens Uddannelsesvejledning UU- vejleder, Vejleder i Ungdommens Uddannelsesvejledning VSU, Voksenspecialundervisning Ministerier SM, Socialministeriet, UVM, Undervisningsministeriet, Universiteter, forskningsinstutter AKF, Anvendt Kommunal Forskning, tidligere: Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut, EVA, Danmarks Evalueringsinstitut DPU, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet, tidligere: Danmarks Pædagogiske Universitet, Organisationer og foreninger, andet AspIT, IT Uddannelse for unge med Aspergers syndrom, BUM, Børne- og Unge Medlemskabet af Landsforeningen Autisme. DCUM, Dansk Center for Undervisningsmiljø Uafhængigt statsligt center, der arbejder for at sikre et godt undervisningsmiljø på alle uddannelsessteder og et godt børnemiljø i alle dagtilbud. Centret understøtter en brugerinddragende og helhedsorienteret indsats, DH, Danske Handicaporganisationer, tidligere: De Samvirkende Invalideorganisationer, DSI. KL, Kommunernes Landsforening, Klagenævnet, Klagenævnet for den vidtgående specialundervisning er en uafhængig klagemyndighed, der træffer afgørelse i klager over kommunens tilbud om specialundervisning, LUMA, Landsforeningen, der arbejder for udviklingshæmmede med autisme, Samrådet, Samrådet af Specialskoler for Børn med Autisme. Samrådet udbyder træningskurser for fagfolk, arrangerer Skive-konferencen og er med til at planlægge, gennemføre og finansiere samarbejdsprojekter på området, Servicestyrelsen, styrelsen leverer social viden til gavn for områderne børn, ældre, handicap og socialt udsatte. VISO er en del af Servicestyrelsen. Servicestyrelsen hører under Socialministeriet, Skolestyrelsen, Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen, tidligere: SEKU, herunder er Klagenævnet for den vidtgående specialundervisning placeret. Skolestyrelsen hører under Undervisningsministeriet, Programmer under ministerier BPA, Borgerstyret Personlig Assistance ordning, med baggrund i BPA kan personer med handicap selv ansætte personer, som kan give praktisk og personlig hjælp i hverdagen, erstatter tidligere hjælpeordning. SPV, Strategisk Program for Velfærdsforskning. Herunder indgår blandt andet forskning vedrørende den vidtgående specialundervisning med deltagelse af DPU og AKF. velfaerdsforskning.html Litteratur NAP, National Autisme Plan En vugge-til-grav plan over Best Practices (bedste udøvelse) på området. Rapporter kan købes eller downloades via: Ordlisten vil være tilgængelig på vores hjemmeside Her er det også muligt at bidrage med yderligere svære ord og forkortelser fra vores univers. 34 Nr. 7 August 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 August 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 35

19 Kontakt på nettet Tak til sponsorer og samarbejdspartnere Portaler som kan have interesse Landsforeningen Autismes egen hjemmeside. Her finder du yderligere links til relevante webadresser. SIKON Landsforeningen Autismes Kurser og Konference. Her vil kurser, konferencer og andre aktiviteter, som Landsforeningen udbyder, blive annonceret. Foreningens formål er: At formulere aspergernes synspunkter, forventninger og behov. At udbrede kendskabet til og forståelsen for Aspergers syndrom. At virke som mødested for mennesker med Aspergers syndrom. Aspergerforeningen har samarbejdsaftale med Landsforeningen Autisme. Her kan du finde oplysninger om Nonverbal Learning Disorder (NLD). En fælles web-portal for Landsforeningen Autisme, Videnscenter for autisme, Center for Autisme og Samrådet af specialskoler. Her er direkte links til de 4 samarbejdspartnere, og man kan bl.a. orientere sig om, hvilke kurser de hver især udbyder. Her kan man finde sit lokale handicapråd i kommunen og læse om Det Centrale Handicapråd, som bl.a. rådgiver Folketinget. Center for ligebehandling af handicappede er sekretariat for Det Centrale Handicapråd. DH Danske Handicaporganisationer er paraplyorganisation for handicaporganisationerne i Danmark. Under»psykiske sygdomme«har overlæge Torben Isager skrevet om Autisme og Aspergers syndrom. På hjemmesiden her kan du læse meget mere om ADHD, DAMP og beslægtede forstyrrelser. Landsforeningen LEV er en forening for udviklingshæmmede, pårørende og andre interesserede Vidensnetværkets opgave er at formidle viden om, hvordan mennesker med handicap/sygdom kommer tættere på arbejdsmarkedet og i beskæftigelse. SOLAR-FONDEN Hjemmeside for søskende til en bror eller søster med Autisme Spektrum Forstyrrelse. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet informerer og rådgiver i sager mellem en borger og en myndighed. Socialministeriets hjemmeside. Undervisningsministeriets hjemmeside. Kommunernes Landsforening. Her er der mulighed for at følge med i de politiske debatter på kommunalområdet. Velfærdsministeriets portal, hvor der kan søges på tilbud over hele landet. Videnscenter for Autisme arbejder med at indsamle, bearbejde og formidle viden om autisme. Center for Autisme tilbyder rådgivning, undersøgelse, udredning og formidling. På alle de nævnte hjemmesider vil der være yderligere links til hjemmesider, der omhandler diagnoser, pædagogiske metoder, materialer og meget mere. Det vil være en blanding af officielle og private udbydere. Synspunkter og oplysninger, der fremgår af hjemmesiderne, er ikke nødvendigvis udtryk for Landsforeningen Autismes holdning. 36 Nr. 7 August 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 August 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 37

20 Hovedbestyrelsen og Kredsforeninger Indmeldelse i foreningen! Hovedbestyrelsen Morten Carlsson... Tlf Næstformænd: Winnie Skjødt... Tlf Lars Grønlund... Tlf Medlemmer: Aage Sinkbæk... Tlf Allan Jensen... Tlf Bernd Weibeck... Tlf Else Worm Jørgensen... Tlf Kari Overhalden... Tlf Kim Hansen... Tlf Søren Dalgaard... Tlf Tine Heerup... Tlf Kredsforeningen Bornholm Karin Jaque... Tlf AS-repr.: Zita Andersen... Tlf Kredsforeningen Frederiksborg Allan Jensen... Tlf AS-repr.: Charlotte Sloth Jensen. Tlf Kredsforeningen Fyn Else Worm Jørgensen... Tlf Autismufelagið Kredsforeningen Færøerne Jørmund Foldbo...Tlf AS-repr.: Maiken Skardenni...Tlf Kredsforeningen København/ Frederiksberg Tine Heerup... Tlf Kredsforeningen MidtVest Søren Dalgaard... Tlf Kredsforeningen Nordjylland Jørn Poulsen... Tlf Kredsforeningen Ribe Kontaktperson: Hanne Schroll Kristensen... Tlf Kredsforeningen Roskilde Uffe Mohrsen... Tlf AS-repr.: Kirsten Christensen Riel... Tlf Kredsforeningen Storkøbenhavn Karen Hornshøj-Møller. Tlf Kredsforeningen Storstrøm AS-repr.: Birthe Friis... Tlf Kredsforeningen Sønderjylland Formand og AS-repr.: Hanne Schøn Christensen... Tlf AS-repr.: Bettina Østergaard... Tlf Kredsforeningen Vejle Inge Frisgård... Tlf Kredsforeningen Vestsjælland Morten de Voss... Tlf Kredsforeningen Viborg Peter K. Nielsen... Tlf AS-repr.: Birgit Flæng Jørgensen Tlf Kredsforeningen Østjylland Marianne Banner... Tlf AS-repr.: Elsebeth Pii Svane... Tlf Aspergerforeningen Aage Sinkbæk... Tlf (AS-repr. = Aspergerrepræsentant i kredsforeningen) Som medlemmer kan optages forældre og pårørende til børn, unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og andre interesserede, herunder firmaer, skoler, bo- og aktivitetssteder og foreninger, der ønsker at støtte foreningens formål. Medlemskontingentet fastsættes på Landsforeningen Autismes repræsentantskabsmøde. Medlemsskabet er personligt, og man er velkommen til at melde flere familiemedlemmer ind. Kontingentet til Landsforeningen Autisme andrager kr. 240,- pr. år, heraf går de kr. 120,- til den lokale kredsforening. Indmeldelse kan også foretages via foreningens hjemmeside: Børn og Unge medlemskab Der er nu mulighed for, at børn og unge (til og med 17 år) kan få deres eget medlemskab af Lands fore ningen Autisme. Derved er de også selv med til at støtte foreningens arbejde til gavn for dem selv eller deres søskende. Det koster 50,- kr. om året. Ja, jeg vil gerne være medlem af Landsforeningen Autisme: Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: Kommune: Mobil: EAN-nummer: Jeg ønsker at modtage Landsforeningens Autismes nyhedsbrev Jeg ønsker et Børne og Unge medlemskab til kr. 50,- pr. år Jeg er år Jeg er forælder til: Jeg er søskende til: Jeg er pårørende til: Navn: Fødselsår: Jeg har selv diagnosen Diagnose: Jeg er fagperson Andet Kommentarer: Blanketten sendes til: Landsforeningen Autisme, Att. Sekretariatet, Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev Hvis du ikke ønsker at klippe i bladet, kan du tage en fotokopi! 38 Nr. 7 August 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 August 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 39

hus forbi FOKUS PÅ AUTISME

hus forbi FOKUS PÅ AUTISME FOKUS PÅ AUTISME Modelprogram for botilbud til ældre med autisme... 2 Hus Forbi: Unge med psykiske handicap fylder herbergerne... 4 Hus Forbi: Ikke dum. Bare anderledes... 6 Socialrådgiverens indstik:

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Læs artiklen om idrætspædagogik på side 12-17. Hvem skal sidde på taburetterne de næste 4 år valget er dit!

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Læs artiklen om idrætspædagogik på side 12-17. Hvem skal sidde på taburetterne de næste 4 år valget er dit! MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 7 September 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Det var så den (meget våde) sommer... 2 n Højt til loftet i Helsingør... 4 n Den Nationale Autismekonference

Læs mere

AUTISMEBLADET FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 1 Januar 2012

AUTISMEBLADET FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 1 Januar 2012 ISSN 2245-0777 AUTISMEBLADET Nr. 1 Januar 2012 FOKUS PÅ AUTISME LANDSFORENINGEN AUTISME LAN Demetrious Haracopos, psykolog, forfatter, forhenværende leder af Sofieskolen og Center for Autisme, modtager

Læs mere

AUTISMEBLADET FOKUS PÅ AUTISME. TEMA: Ny klassifikation af autisme: På vej til DSM-V side 6. Nr. 2 Februar 2012 ISSN 2245-0777

AUTISMEBLADET FOKUS PÅ AUTISME. TEMA: Ny klassifikation af autisme: På vej til DSM-V side 6. Nr. 2 Februar 2012 ISSN 2245-0777 ISSN 2245-0777 AUTISMEBLADET Nr. 2 Februar 2012 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Leder»Man binder os på mund og hånd«... 2 n Vil du være med i BUM for børn og unge?... 4 n Første skræddersyede

Læs mere

Reportage fra SIKON FOKUS PÅ AUTISME

Reportage fra SIKON FOKUS PÅ AUTISME FOKUS PÅ AUTISME Åbent brev til Socialminister Benedikte Kier... 2 SIKON: To unikke dage med forældre og fagfolk... 4 Som når tandlægens bor rammer en nerve... 8 Tak for endnu en rigtig god SIKON konference...

Læs mere

Early Bird Programmet. ...tema om FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Et spark bagi med Early Bird Af Eva Isager... 4

Early Bird Programmet. ...tema om FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Et spark bagi med Early Bird Af Eva Isager... 4 FOKUS PÅ AUTISME Åbent brev til Karen Ellemann... 2 Socialrådgiveren: Individuel boligstøtte... 7 Om at flytte hjemmefra... 8 Penneveninde søges... 9 Sommerhusferie på Langeland... 10 Legater... 11 Deltagere

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Hele handicapområdet samme hat side 4

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Hele handicapområdet samme hat side 4 ISSN 2245-0777 MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 8 Oktober 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Landsforeningens DNA 2 n Landsforeningen Autisme siger tak... 8 n Er din organisation

Læs mere

AUTISME NR. 2 MAJ 2005

AUTISME NR. 2 MAJ 2005 Magasinpost ID-nummer - 05353 Landsforeningen Autisme Kiplings Allé 42, 1. sal 2860 Søborg Medlemsbladet udgives af: Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson (e-mail: formand@autismeforening.dk)

Læs mere

AUTISME LANDSFORENINGEN

AUTISME LANDSFORENINGEN LANDSFORENINGEN AUTISME NR. 1 FEBRUAR 2006 LÆS INDE I BLADET OM: SIKON med bl.a. sommerhøjskole Malta: Drømmer du om sol og varme? Scan-Brit forskningsprojektet Fra socialrådgiveren: Denne gang om merudgiftsydelse

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. ABA eller ej... 2 Strandvænget og Sjælør hvad er meningen?... 3 Papfar til en autist... 8 Voxpop... 10 Repræsentantskabsmødet

FOKUS PÅ AUTISME. ABA eller ej... 2 Strandvænget og Sjælør hvad er meningen?... 3 Papfar til en autist... 8 Voxpop... 10 Repræsentantskabsmødet FOKUS PÅ AUTISME ABA eller ej... 2 Strandvænget og Sjælør hvad er meningen?... 3 Papfar til en autist... 8 Voxpop... 10 Repræsentantskabsmødet i Middelfart.... 11 Meeting of Minds 2... 12 Gavekort... 13

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

AUTISME HUSK SIKON 2005 LANDSFORENINGEN

AUTISME HUSK SIKON 2005 LANDSFORENINGEN LANDSFORENINGEN AUTISME NR. 1 Ð FEBRUAR 2005 Medlemsbladet udgives af: Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson (e-mail: formand@autismeforening.dk) Redaktion: Elisabeth Sandell

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

DE9 INFO. TEMA: Samarbejde NR. 7 2013 DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND

DE9 INFO. TEMA: Samarbejde NR. 7 2013 DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND DE9 INFO DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND NR. 7 2013 TEMA: Samarbejde DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland LEDER Velkommen hos DE9

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 17 nummer 2 juni 2005 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank 195-0096 Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

nr. 1 2013 ..se bagsiden..

nr. 1 2013 ..se bagsiden.. nr. 1 2013..se bagsiden.. Om Isaac-Danmark Formand: Sissel Madsen Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, Odense Tlf.: 63 14 05 67 e-mail: sissel.madsen@soc.regionsyddanmark.dk CVR nr. 29948445

Læs mere

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan National Autisme Plan Indsats i skolealderen Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Lovgivning fra A til Z. National Autisme Plan

Lovgivning fra A til Z. National Autisme Plan Lovgivning fra A til Z National Autisme Plan Lovgivning fra A til Z National Autisme Plan Indhold National Autisme Plan Lovgivning fra A til Z Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen

Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen Tema om årets ADHD-konference Side 4-9 Vild & Stille er en stor succes Side 13 Uddrag af årsberetning Side 22-25 Kurser til voksne Side 17 Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

DOWN&UP. Læs i dette nummer om: 7. Årgang Nr. 1 Februar 2007 LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM. Generalforsamling. Landskursus 2007. Støttet beskæftigelse

DOWN&UP. Læs i dette nummer om: 7. Årgang Nr. 1 Februar 2007 LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM. Generalforsamling. Landskursus 2007. Støttet beskæftigelse DOWN&UP LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM 7. Årgang Nr. 1 Februar 2007 Læs i dette nummer om: Generalforsamling Landskursus 2007 Støttet beskæftigelse Integrationstema til debat Aktivitetsweekend DOWN &UP

Læs mere

Mennesker med udviklingshæmning

Mennesker med udviklingshæmning ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. april. 2013 62. årgang Mennesker med udviklingshæmning halter efter på it-området bladet Fire iværksættere laver søskendekurser Lønnen er glæden

Læs mere