Årsberetning 2014 Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014 Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark

2 Udgiver: Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark Frederiksgade 78B, Aarhus Tlf.: Redaktør: Marianne Gay Grafik: Marie Jørgensen mariejorgensen.com Tryk: DigiSource

3 : Fejring, flytning og finansiel usikkerhed I 2014 kunne FriSe fejre 10 års jubilæum som landsorganisation for frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer i Danmark. Og vi ser tilbage på et år præget af mange medlemsaktiviteter og massiv interesse for omverdenen. Selve jubilæumsfejringen i Vejle som en del af Årsmødet & Generalforsamlingen 2014 forløb ikke helt som planlagt, blandt andet på grund af et ministerskifte og et afbud fra hovedtaleren dagen før. Men det blev alligevel en inspirerende weekend med gode debatter og stort engagement fra FriSes medlemmer. Særligt husker vi tilbage på en festlig aften med højt humør og operasang. Hvad angår medlemsarrangementer har 2014 været et særdeles travlt år. FriSe har afholdt rekordmange aktiviteter om alt fra kommunalt samarbejde, bedre adgang til EU-puljer, bestyrelsens arbejdsgiveransvar og lanceringsevent af TechSoup Danmark hos Microsoft. Derudover har frivilligcenterudvalg og selvhjælpsudvalg ydet en stor indsats i forbindelse med udarbejdelsen af nye visionsfoldere og kvalitetsstandarder for henholdsvis frivilligcentre og selvhjælp. På selvhjælpsområdet er vi endnu ikke helt i mål, men det kommer vi i var et år, hvor FriSes bestyrelse havde sit hovedfokus på frivilligcentrenes grundfinansiering. Som bekendt lykkedes det efter et hektisk efterår med et væld af møder med partiernes socialordførere at sikre en ekstrabevilling, der løber frem til 2017, som en del af satspuljeforhandlingerne for Det er vi naturligvis både glade og stolte over, og det giver os arbejdsro til at fortsatte det politiske arbejde og forberede de nye satspuljeforhandlinger, der indledes i starten af Trods ekstrabevillingen har det været et år, der igen har været præget af finansiel usikkerhed for FriSes medlemmer. Hverken I eller vi har ikke haft rimelige arbejdsbetingelser i Forsinkede bevillinger og administrative forhindringer er desværre blevet hverdagskost og det i samme år, som regeringen præsenterede 10 forslag til afbureaukratisering af det frivillige arbejde i publikationen Lettere at være frivillig. FriSe bruger megen tid og energi på interessevaretagelse, og vi advokerer løbende for bedre arbejdsvilkår for de frivillige organisationer, blandt andet i samarbejde med Frivilligt Forum. Men hånden på hjertet er det svært at råbe højt nok. Det skal ikke forstås som en dårlig undskyldning! FriSe vil fortsat søge indflydelse alle de steder, hvor det er muligt. Men der mangler en stærk stemme i den danske debat; et alternativ til det statslige frivilligråd. Måske som vi kender det fra Norge og Sverige; en bred interesseorganisation bestående af et mangfoldigt udvalg af civilsamfundsorganisationer, der kan tale de frivillige foreningers sag og ikke som i dagens Danmark, hvor de store organisationer oftest går enegang blev også året, hvor FriSe skiftede postnummer og flyttede sekretariatet til Aarhus fra Aalborg. Vi glædes dagligt over de nye lokaler og har allerede haft langt flere besøg af medlemmer og samarbejdspartnere, end vi tidligere har haft i Aalborg. Vi giver altid gerne en kop kaffe og håber, at se mange af FriSes medlemmer fremover på Frederiksgade 78B,1., 8000 Aarhus C Med venlig hilsen Mona Gaarsdal Bestyrelsesformand Frivilligcenter & Selvhjælp Danmark

4 02 10 år med frivillighed og selvhjælp I 2014 kunne FriSe fejre 10 års jubilæum som landsorganisation for frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer i Danmark I 2004 blev to landsforeninger slået sammen til en. Fællesforeningen for selvhjælp og frivillighedsformidling havde siden 1995 været selvhjælpskontorenes landsforening, mens Landsforeningen af frivilligcentraler, forkortet LaF, organiserede frivillighedsformidlingerne fra 1995 og frem. Mange medlemsorganisationer tilbød dog både selvhjælp og formidling af frivilligt arbejde og var derfor medlem af begge landsforeninger. De to landsforeningerne kæmpede om medlemmerne, midlerne og opmærksomheden, og begge bestyrelser oplevede et voldsomt arbejdspres og deraf følgende udskiftninger i ledelsen. Med hjælp fra en advokat blev der udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Fællesforeningen og LaF, der i fællesskab ansøgte Socialministeriet om støtte til ansættelse af en fælles landskonsulent til at varetage en del af arbejdsopgaverne. I begyndelsen af 2003 lykkedes det, og cand. Scient. Soc. Sussi Maack, tidligere leder af De frivillige hus i Aalborg blev ansat som landskonsulent. Den 24. oktober 2003 blev der afholdt stiftende generalforsamling for den nye fælles landsorganisation for selvhjælp og frivilligformidling. Navnet blev Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark, forkortet FriSe, og sekretariatet fik hjemsted i Aalborg. Min vigtigste opgave var at samle et splittet felt, finde et fælles fokus og samle medlemmerne i den nye fælles landsorganisation, fortæller Sussi Maack om det indledende arbejde med at skabe fælles fodslag mellem to forskellige kulturer. Nødvendig modning Fusionen indebar en balancegang for at sikre, at både frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer følte sig som ligeværdige partnere i det nye fællesskab. Det har aldrig været sort eller hvidt. Der er gode grunde til at være to landsforeninger, men der er også fordele ved at være et samlet felt. Det er ikke givet på forhånd, at selvhjælp og frivilligcentre hænger sammen, men med de historiske betingelser i FriSe gav det mening dengang, og så måtte vi skrive os ud af udfordringerne, fortæller Sussi Maach, der ikke er i tvivl om, at der var den rette beslutning at etablere en samlet landsforening i Det har været fuldstændig nødvendigt for at give feltet den nødvendige modning, den faglige pondus og den fylde og vægt, det har i dag. Vi havde en gruppe meget selvstændige og uafhængige græsrodsorganisationer, og jeg er ikke sikker på, at hverken frivilligcentrene eller selvhjælpsorganisationerne havde eksisteret i dag, hvis ikke vi havde samlet feltet og sammen skabt udvikling og kraft, beretter Sussi Maack. Alt til forhandling Med knap 90 medlemmer af den nye landsforening var der nok at tage fat på for den nye landskonsulent. Det var jo en flok individualistiske græsrødder, der selv ville bestemme farven på lokumspapiret, griner Sussi Maach, der fik brug for alle sine forhandlingsevner i arbejdet med at skabe en paraplyorganisation for de selvstændige medlemmer. Jeg bad medlemmerne nedskrive deres arbejdsopgaver og aktiviteter, så vi kunne få overblik over kernen. Hvad er det, vi kan, skal og vil? Alt var til forhandling, og det var i høj grad

5 03 FriSes sekretariatsledere: : Sussi Maack : Casper Bo Danø FriSes formænd: : Jan John Most : Kirsten Koldby : Mona Gaarsdal medlemmerne selv, der besluttede, hvad der skulle i den fælles paraply, vi kaldte FriSe, husker Sussi Maack. Forhandlinger og medbestemmelse har efter hendes mening også været med til at skabe en stor følelse af ejerskab blandt FriSes medlemmer. FriSe er medlemmernes! De har selv bygget det op og har derfor også forventninger og holdninger til, hvad landsorganisationen skal og bør. Men det er vigtigt at huske, at meget ser helt anderledes ud i dag end for 10 år siden eller bare tre år siden. En svær position Da frivilligcentrene kom på finansloven, og kommunerne og offentlige aktører samtidig fik øjnene op for værdien af den lokale frivillighed, blev der skabt et større behov for organisering, definitioner og bevidsthed om feltets styrker og svagheder. Jeg plejede at sige, at frivilligcentrene er til for foreningerne det er de også i dag, men det er jo bare én af mange opgaver, frivilligcentrene skal kunne navigere i for at forblive relevante i en svær position. Konteksten er en hel anden i dag, og det er sket kolossalt meget, siden jeg stoppede for 3,5 år siden. Det er en anden virkelighed, der især kræver medlemsudvikling, men også et fokus på udvikling i FriSe, erklærer Sussi Maack, der i 2011 fik nyt job i Socialt Udviklingscenter. Jeg skulle flytte mig, for at FriSe kunne flytte sig. Det er nødvendigt med et generationsskifte, hvor den der stifter, slipper tøjlerne. Et opgør med dårlige vaner opbygget over tid og et behov for nye øjne og kræfter på udviklingen, siger Sussi Maack, der i kraft af sit nye job stadig samarbejder med FriSe om en række projekter. Et kompetent sekretariat Som Cand. Mag. i historie og fransk og med en master i Social entreprenørskab var Casper Bo Danø parat til at tage udfordringen op som ny sekretariatsleder, da stillingen blev ledig i Siden 2006 havde han været projektleder på Frivilligjob.dk og kendte derfor FriSe indgående. FriSe er en meget kompleks størrelse med mange forskellige medlemstyper og forskellige behov. Al for mange opgaver og al for få ressourcer. Så for mig handlede det i første omgang om at skabe et strategisk grundlag for organisationen og skabe en ny lederstilling, der i højere grad end tidligere var en del af et kompetent og robust sekretariat med henblik på at kunne imødekomme den stigende arbejdsbyrde, forklarer Casper Bo Danø, der ligesom Sussi Maack har observeret de hastigt ændrede vilkår for den lokale frivillighed. FriSes medlemmer er for alvor kommet på det kommunale landkort, hvor de tænkes ind i de kommunale strategier for frivillighed og aktiv medborgerskab. Det giver et væld af muligheder, men med det åbne vindue følger også udfordringer, da kommunerne stiller nye krav og har svært ved slække kontrollen. Også må vi indrømme, at ressourcerne ikke følger med de mange nye opgaver, hvilket slider hårdt, erkender Casper Bo Danø, der peger på arbejdet med kvalitet og dokumentation som de vigtigste opgaver for FriSe og medlemmerne nu. Men de fleste opgaver leder frem til det samme, som til syvende og sidst altid handler om finansiering og eksistensvilkår. Derudover har vi en stor fælles opgave, der handler om at fremstå som attraktiv samarbejdspartner i kommunerne. Det er en opgave, som kommer til at beslaglægge mange ressourcer lokalt og som derfor også kalder på et strategisk overblik og prioritering af opgaver, lyder det fra sekretariatslederen, der ikke mener, at FriSes relevans er blevet mindre efter de første 10 år. Jeg tænker faktisk, at FriSe er mere relevant end nogensinde. Frivilligheden udvikler sig i al hast, og vi bliver nødt til at stå sammen for at kunne modstå presset fra alle de aktører, der melder sig på banen. Vi kan, skal og vil indtage positionen som den attraktive samarbejdspartner lokalt, slutter Casper Bo Danø.

6 04 En kamp vi kæmper på lige fod Da selvhjælpstanken bredte sig over Danmark i slutningen af 1980erne, var Anne Diemer fra Thy klar. I 2014 kunne Selvhjælp Thisted fejre 25 års jubilæum Det her skal vi have i Thy!. Sådan tænkte Anne Diemer, da hun første gang stødte på begrebet selvhjælp i en artikel i magasinet Samvirke i Og der var ikke langt fra tanke til handling. Jeg rendte hen over markerne med udklippet i hånden, og da jeg kom hen til min veninde Kisser, stod hun med det samme udklip i hånden. Vi var meget entusiastiske, fortæller Anne Diemer om baggrunden for Selvhjælp Thisted, der i 2014 kunne fejre 25 års jubilæum. Artiklen i Samvirke handlede om de første erfaringer med selvhjælpsgrupper fra Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup Husholdningsforening, hvor formand Lisbeth Bonde Petersen havde sat selvhjælp på sundhedsdagsordenen. Med et fokus på borgerens eget ansvar og handlekraft til at ændre og forbedre sin sundhedstilstand, var selvhjælpstanken temmelig revolutionerende i en tid, hvor borgerne i vid udstrækning mente, at velfærdssamfundet var ansvarligt for folkesundheden. Særligt egnet til Thy Anne Diemer var på det tidspunkt arbejdsløs cand. phil. i kultursociologi og tændt på idéen. Derfor ringede hun til Lisbeth Bonde Petersen for at høre om mulighederne for at starte selvhjælp op i det nordjyske, og hun fik den klare besked, at det bare var om at komme i gang. Få år forinden var Anne Diemer flyttet fra København til Thy, og hun var ikke i tvivl om, at selvhjælp ville passe særdeles godt til det nordvestjyske sindelag. Jeg har altid været betaget af thyboernes evne til tage livet, som det kommer, selv når det rammer hårdt. Traditionelt har området været befolket af bønder og fiskere med svære livsvilkår langt væk fra alting, så der har altid været en evne til selv at tage fat på det svære, siger Anne Diemer, der etablerede en arbejdsgruppe, som skulle bringe selvhjælpen i mere formaliserede rammer til Thyland. Fire grupper i foråret Bekymringer om thyboernes blufærdighed i forhold til selvhjælpsgrupper betød en forsigtig målsætning på opstart af en enkelt gruppe inden sommerferien. Men som kendskabet til selvhjælpsinitiativet voksede, væltede det ind med henvendelser, og i løbet af de tre første måneder havde Anne Diemer 120 personer i røret. Mænd og kvinder i alle aldre var interesserede i at være med, og i det spæde forår fremspirede grupper for afasiramte, enker og forældre, der havde mistet et barn. Det gør noget godt at sidde i en gruppe, hvor man mødes på lige fod. Alle kender til problemet, og alle er eksperter. Der er ingen fordømmelse. I gruppen er man pludselig normal. Det giver energi, erklærer Anne Diemer. Snart måtte selvhjælpsgrupperne rykke ud af de private hjem, og Selvhjælp Thisted slog dørene op til en lille butik på Rådhusstræde i Thisted. I midten af 90erne var der 30 grupper i gang, og der måtte findes nye lokaler. Samtidig fik projektet for første gang midler fra Socialministeriet, så det blev muligt at aflønne den hårdtarbejdende arbejdsgruppe. Et forsøg værd I 2014 rundede Selvhjælp Thisted 25 år, og gennem årene har der

7 05 Ved jubilæumsreceptionen for Selvhjælp Thisted i efteråret 2014 var en del af den oprindelige arbejdsgruppe samlet. Fra venstre; Anne Diemer, Birthe Buckhave, Kisser Bjerregaard og nuværende frivilligcenterleder Bent Hansen. gennemsnitligt været selvhjælpsgrupper i gang hvert år. Selvhjælp er ikke for alle, men det er et forsøg værd, siger Anne Diemer og fortsætter: Motivationen for at gå ind i en selvhjælpsgruppe SKAL være ønsket om forandring, ellers mislykkes det. Du skal ville udvikling og bevægelse, og du skal ønske at komme til kræfter igen, fortæller Anne Diemer og understreger, at selvhjælpsgruppen hverken skal være en brokkeklub eller en konkurrence i at have det dårligst. Hvis folk er blevet slået ud, skal de ikke tilbydes hjælp, der gør dem svagere, men hjælp, der gør dem i stand til selv at tage ansvar for at komme op igen. Og her er mødet med andre, der kæmper på lige fod vigtigt, siger Anne Diemer, der ved sin 60 års fødselsdag i 2006 besluttede sig for at stoppe sit arbejde med selvhjælpsgrupperne i Thy. Det gør noget godt at sidde i en gruppe, hvor man mødes på lige fod. Alle kender til problemet, og alle er eksperter. Et stort potentiale Selvhjælpen ligger dog stadig Anne Diemers hjerte nær, og hun glæder sig over, at selvhjælp i dag har et nødvendigt fokus på udvikling og kvalitet. Alligevel kunne hun godt ønske sig, at potentialet i selvhjælp i højere grad blev udnyttet. Fra min retrætepost ærgrer det mig, at bevægelsen har tabt pondus i forhold til det politiske. Selvhjælp bliver slet ikke tænkt ind som en naturlig del af det offentliges behandlingstilbud, som det eksempelvis er tilfældet i Norge. Det potentiale kan udnyttes meget mere, siger Anne Diemer og peger på, at de praktiserende læger i højere grad kunne orientere om og foreslå selvhjælpsgrupper og relevante frivillige sociale foreninger for den syge og de pårørende samtidig med, at lægen præsenterer en behandlingsplan. Anne Diemer understreger dog behovet for klare samarbejdsaftaler med det offentlige med tydelige afgrænsninger for den frivillige indsats. Som frivillige skal vi hele tiden øve os i sige ja til det, vi kan og sige nej til det, vi ikke kan og vil tage ansvar for. Det er svært, men grænserne er nødvendige, lyder det fra Anne Diemer, der adspurgt ikke er tvivl om, hvor belønningen for mange års frivillig indsats føles størst. Det er en glæde at have været med til at skabe rammerne for, at en masse folk i dag kan være stolte af den indsats, de selv har ydet for at få det bedre. Det er jo deltagerne selv, der har gjort det. De har kæmpet kampene på lige fod. Jeg har bare sammen med andre skabt nogle rammer, hvor folk kunne finde sammen, siger Anne Diemer og fortsætter: Det, der skete, var det, der tvang dem i knæ, men det at dele det med andre, var det, der gjorde dem i stand til at finde lykken igen. At få lov at bidrage til det det er en gave.

8 Hvor frivilligheden hører hjemme Som landets ældste frivilligcenter kunne Kontakt mellem Mennesker i 2014 fejre 25 års jubilæum i Svendborg. Det samme kan centerleder Susanne Aasholm, som har været med siden 1989 Frivillighedsformidlingen i Svendborg, som den blev kaldt dengang, holdt i mere end 20 år til i et lille hus på Toldbodvej. I årenes løb blev beskrivelsen ændret til frivilligcentral og senere frivilligcenter, men for Susanne Aasholm, som har været med siden opstarten i 1989, har navnet altid været Kontakt mellem Mennesker. Husets vigtigste opgave ligger nemlig i navnet. Den grundlæggende værdi er at skabe kontakt. Kontakt mellem foreninger og folk og foreningerne imellem. For mig er det stadigvæk det vigtigste, vi laver vi skaber fællesskab, fortæller Susanne Aasholm, der sammen med daværende leder Lone Møller blev ansat, da Kontakt mellem Mennesker blev etableret i 1989 med Socialministeriets Udviklingsmidler som en del af SMIL-projektet. SMIL-projektet skulle give flere mennesker mulighed for at yde en frivillig indsats og støtte det frivillige arbejde generelt. Tre frivillighedsformidlinger blev etableret i henholdsvis

9 07 Svendborg, København og Maribo. I dag er kun Svendborg tilbage af de oprindelige tre. Det var noget af en opgave, og det var måske også lidt svært at forklare, hvad det var, vi kunne og ville. Så kunne folk bedre forstå selvhjælpsgrupperne, der også blev startet op på samme tid, fortæller Susanne Aasholm, der i dag er leder af Kontakt mellem mennesker. Dengang i 1989 talte man jo ikke så meget om frivillighed. Det var mere bare noget, man var. Hønemoderen fra Svendborg Efter nogle turbulente år med skiftende bestyrelser blev Kontakt mellem Mennesker etableret som en forening og fik samtidig et nyt værdisæt. Fra at være et formidlingscenter blev Kontakt mellem mennesker en frivillig social organisation. Grundet Svendborgs størrelse var der behov for en bredere tilgang til frivillighed, end det oprindelige SMIL-projekt havde haft for øje. Når vi fik besøg af projektets supervisor Ulla Habermann, var det helt tydeligt, at ministeriet betragtede os som en hønemor, der havde spredt vingerne ud og tog imod alle. Vi tiltrak alle mulige folk, der havde idéer og gerne ville mødes om noget, siger Susanne Aasholm og fortsætter: Vi var og er drevet af et engagement om at gøre noget. Der var brug for et sted, hvor folk kunne finde foreninger og finde hinanden, siger Susanne Aasholm. For to år siden flyttede Kontakt mellem Mennesker til nye store lokaler i Havnegade i Svendborg, og i dag har frivilligcentret 650 kvadratmeter at brede sig på i et bevaringsværdigt hus. De store lokaler giver nye muligheder for at lære medlemmerne bedre at kende. Vi er født på ny. Jeg kan se nu, at vi har manglet det naturlige møde med foreningerne. Det er meget lettere at lære hinanden at kende, og det er rart, at vi kan give medlemmerne mulighed for et bedre netværk med hinanden. Vi vidste ikke, hvor stor en gave det er at leve tæt sammen. Jeg ville ønske, vi var flyttet før, erklærer Susanne Aasholm. Flere unge ønskes En del af de frivillige har været med siden starten i 1989, og frivilligcentret i Svendborg har med stor succes kunne tiltrække foreninger og frivillige med en anden etnisk baggrund end dansk. Til gengæld er aldersgennemsnittet en anelse højt. Det ville være godt at få flere unge. Det er vi ikke så gode til. Mange unge vil helst arbejde med kultur, og så zapper de lidt rundt i stedet for at engagere sig i en forening. Det skal vi arbejde på at imødekomme, så vi kan tiltrække og fastholde dem, også selv om det kun er for en kortere periode, siger Susanne Aasholm. Der er forskellige motiver for at gå ind i frivilligt arbejde, og sådan skal det være. Det er en glimrende måde at prøve sig selv af på, lyder det fra lederen, der stadig oplever stort engagement hos de mange frivillige. Selvfølgelig ser samfundet anderledes ud i dag end for 25 år siden, men drivkræften er den samme. Det, der driver de frivillige, er at give noget i et fællesskab og få kontakt med andre mennesker. Vores allervigtigste opgave er at være en platform, hvor mennesker kan mødes og sammen skabe energi, værdi og fællesskab, fortæller hun. Fokus på målsætning De frivilliges engagement har måske ikke ændret sig i gennem de sidste 25 år, men det har opgaverne i frivilligcentret. Papirarbejdet fylder meget i dag. Der er et fokus på målsætning, som er anderledes end før. Det kan være en tung proces, hvor der er mange krav vi skal leve op til. Frivilligcentrene er blevet mere centeragtige frem for frivillige sociale organisationer, siger Susanne Aasholm, der udover papirarbejdet også peger på et usikkert finansieringsgrundlag som frivilligcentrenes største udfordring. Vi har brug for et stærkt FriSe, der kan sikre nogle ordentlige rammer, processer og argumenter for frivilligcentrene i fællesskab. Samtidig er det enormt vigtigt, at vi får lov til at blive ved med at være forskellige, siger Susanne Aasholm, der på trods af sine 63 år ingen planer har om pension foreløbig. Jeg synes jo, det er frygteligt spændende at være med nu. Flytningen til nye lokaler har givet ny og god energi og har også givet os en ny orientering, der bliver spændende at følge. Et frivilligcenter er ikke noget uden de frivillige, og derfor er jeg glad for, at vi nu har nogle rammer, der gør, at vi bedre kan tiltrække dem, siger Susanne Aasholm, der ikke er i tvivl om værdien af et frivilligcenter, der har en fysisk placering. Et frivilligcenter gør frivilligheden mere håndgribelig og er en portal til den frivillige verden. Det er godt at have et sted, hvor frivilligheden hører hjemme. Et sted, hvor vi kan synliggøre de frivilliges indsats og mulighederne i den frivillige verden.

10

11

12 FriSes Årsmøde 2014 Kunst, kultur og hygge til udsatte unge Social iværksætter og stifter af Hygge Factory Karen Siercke sprang til, da FriSe pludselig stod uden oplægsholder til årsmødet efter et afbud fra professor Lars Skov Henriksen. Hygge Factory, som har hovedkontor i 33-årige Karens lejlighed i Købehavn, tilbyder socialt udsatte unge mulighed for at udfolde deres kreative evner. Professionelle musikere, forfattere, journalister og kunstnere hjælper de unge med at sætte ord, lyd og billeder på deres følelser, og indtil nu har projektet, der er støttet af Kulturministeriet, resulteret i to bogudgivelser og to plader. På sigt vil Hygge Factory gerne være et hus, hvor alle former for kunst kan blive produceret af socialt udsatte unge med hjælp og støtte fra frivillige, professionelle kræfter. I modsætning til andre organisationer, der arbejder med unge, adskiller Hygge Factory sig, fordi det økonomiske aspekt tænkes ind i projektet. Vi er en virksomhed og ikke en velgørenhedsorganisation. Og selv om målgruppen er socialt udsatte unge, er det ikke der, fokus ligger. Det handler om kunst, kultur og skabertrang, ikke deres status som socialt udsatte, fortalte Karen Siercke til en meget interesseret medlemsskare på årsmødet.

13 Der var røde og grønne sedler, ivrig spørgelyst og livlig debat, da frivilligcentrene på årsmødet diskuterede det nye kvalitetspapir, der skal erstatte mindstegrundlaget. Værdier, visioner og ikke mindst målgrupper var til debat FriSes 10 års jubilæum blev markeret med optræden af operasanger Hans Dueholm, der efter middagen fik engageret FriSes medlemmer som operakor. Det handler om kunst, kultur og skabertrang, ikke deres status som socialt udsatte, Selvhjælp skal udbredes mere, have bedre vilkår og spille en aktiv rolle i fremtidens velfærd, og som en del af FriSes strategi satte selvhjælpsorganisationerne udvikling på dagsordenen for årsmødet. Aftagelige anhængertræk, musik-cd er og fede foldere. Kreativiteten er stor hos FriSes medlemmer, når det gælder om at promovere frivilligheden lokalt. Det blev endnu engang bevist til inspirationsbørsen på årsmødet.

14 12 Kend din rolle i bestyrelsen Klarhed over roller, ansvar og forventninger er nødvendige i bestyrelsesarbejdet. Frivilligcentreledere og medlemsbestyrelser fra hele landet har i 2014 fået redskaber til det gode bestyrelsessamarbejde ved flere arrangementer med Connie Yilmaz Jantzen Er din bestyrelse altid velforberedt på jeres møder? Er der enighed om snitfladen mellem bestyrelsens og sekretariatets opgaver? Udnytter I kompetencerne, og har I sat ord på, hvor meget tid, I hver især skal forvente at bruge på bestyrelsesarbejdet? Når klapsalverne er forstummet eller kampvalget overstået, går det egentlige bestyrelsesarbejde i gang. Men især i frivillige organisationer kan uklare roller og usikre forventninger skabe udfordringer for det gode bestyrelsessamarbejde. Problemerne opstår, når der ikke er klarhed over rollerne og ansvarsfordelingen, siger Connie Yilmaz Jantzen, leder af Center for Diakoni og ledelse. Overordnet har bestyrelsen ansvaret for foreningens økonomi, politik og strategi, og lederen har så ansvaret for at føre strategien ud i livet og facilitere bestyrelsen, så den har det bedste udgangspunkt for at træffe beslutningerne. Men bestyrelsens fokus er ikke altid på det rigtige sted. Nogle bestyrelser fokuserer fx især på foreningens økonomiske situation og den daglige drift, mens der ikke ofres meget tid og energi på strategien og visionen. Lederen sidder så alene med udviklingen eller som det oftest sker arbejdet med strategi og udvikling sker ad hoc, og beslutningerne træffes i situationen uden overblik over, om det er den retning, foreningen ønsker at gå, siger Connie Yilmaz Jantzen. Et ekstra øje på beslutningen Den gode bestyrelse sætter den strategiske retning og giver støtte og inspiration til lederen. Bestyrelsen sikrer fornuftig økonomi og stabil drift, men har også en kontrollerende funktion i forhold til at udfordre lederen, så der sikres effektivitet og fremdrift. Det, jeg ofte hører, er, at lederen mangler sin bestyrelse. Ikke kun som støtte og inspiration, men også til at kigge kritisk på foreningen, være et ekstra øje på beslutningerne og udfordre lederen. Det er også en bestyrelsesopgave og en vigtig af slagsen. Lederne efterlyser ofte, at bestyrelsen går lidt tættere på, erklærer Connie Yilmaz Jantzen. Bestyrelsesarbejdet i de frivillige organisationer er udfordret på en række områder. Oftest er der kun en enkelt eller få ansatte, der så i højere grad end i andre typer organisationer, har brug for et kvalificeret med- og modspil af bestyrelsen. Og det er ikke altid, at bestyrelsen er rustet til at varetage denne opgave. Den professionalisering, vi oplever i bestyrelsesarbejdet, er kommet til de frivillige organisationer senere. Måske fordi man er bange for at tabe de værdier, der er unikke i den frivillige verden, siger Connie Yilmaz Jantzen, der oplever en tendens til, at det kan være svært at holde styr på rollerne i den frivillige verden. I de frivillige organisationer betyder relationerne rigtig meget. Ofte er det de samme personer, der møder hinanden på kryds og tværs, og der kan opstå nogle uformelle arbejdsgange, som måske ikke er hensigtsmæssige, fortæller Connie Yilmaz Jantzen. Et servicetjek af bestyrelsen Der kan derfor være et stort behov for at definere rollerne, afklare ansvarsfordelingen og sikre tydelige gensidige forventninger.

15 13 Hvad forventer vi af hinanden, og hvad forventer vi mellem møderne? Man er jo ikke kun en bestyrelse på møderne, siger Connie Yilmaz Jantzen. Ved at give bestyrelsen et serviceeftersyn kan organisationen få et fælles udgangspunkt for videreudvikling. Desuden kan en proces med bestyrelsen sikre, at organisationen får en god bestyrelsesskik og et fælles sprogbrug, der gør det nemmere at fange eventuelle problemer i opløbet. Et andet vigtigt fokuspunkt er bestyrelsens kompetencer. Er der kompetencer, der ikke kommer i spil eller er der brug for at fremtidssikre visse kompetencer i bestyrelsen fremadrettet? Her påpeger Connie Yilmaz Jantzen, at det er vigtigt at huske, at der ikke skal nedsættes et ekspertpanel, men sammensættes en bestyrelse, hvor engagement, interesse og tid til at yde en indsats er essentielt. Vi kan ikke lave om på mennesker, men vi kan kigge på måden, vi arbejder på. På samme måde kan vi ikke ændre kompetencerne i vores bestyrelse, men vi kan løfte niveauet ved at sikre klare roller og forventninger, slutter Connie Yilmaz Jantzen. Fælles vision og værdier for selvhjælp Et mål i FriSes strategi for selvhjælp , er en videreudvikling af kvalitetspapiret, så selvhjælp har et fælles fagligt grundlag og en fælles referenceramme. På flere arrangementer i 2014 har selvhjælpsledere og bestyrelsesmedlemmer fra FriSes selvhjælpsorganisationer arbejdet med disse temaer. På selvhjælpsinternatet i Odense i juni tog medlemmer i fællesskab hul på en udviklingsproces, der havde fokus på et styrket samarbejde i selvhjælp. Med udgangspunkt i det personlige lederskab og det lokale arbejde med mål, strategi og prioritering, fokuserede internatet på det strategiske samarbejde med hensigten at udvikle en fælles platform for selvhjælp i Danmark. Formålet var at definere indsatsområder og identificere behov og ønsker til FriSe, til kolleger og sig selv. Fælles faglighed, fokus på kvalitet, bedre kommunikation og flere stormøder. Disse fire blev udpeget som de vigtigste indsatsområder, der tilsammen skal styrke samarbejdet i selvhjælp. På temadagen i november stillede programmet skarpt på værdier og visioner for selvhjælp. Hvad kan, vil og skal selvhjælp?, blev panelet med repræsentanter fra øst, vest, selvhjælpsudvalget og FriSes bestyrelse spurgt. Med klip, klister, fremtidsværksted og forumteater blev der sat ord og billeder på visionen og vejen derhen. De fælles refleksioner fra arrangementerne danner udgangspunkt for et nyt kvalitetspapir for selvhjælp, så omverdenen kan se, hvad selvhjælp er rundet af, hvad selvhjælp er fælles om og ikke mindst forpligtelsen til at arbejde med kvalitet og udvikling Det nye kvalitetsgrundlag, der skal afløse det eksisterende kvalitetspapir og udmøntningspapiret, vil videreføre de mange gode elementer fra dokumenterne fra 2011, men der er behov for i højere grad at skrive selvhjælp ind i en samfundsmæssig ramme, så dokumentet i højere grad kan bruges i den eksterne kommunikationn. Således foreligger der nu første udkast til en præsentationsfolder for selvhjælp, der kan bruges til ekstern markedsførings lokalt. Folderen forventes færdig i foråret 2015.

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum DE KØBENHAVNSKE FRIVILLIGCENTRES FÆLLESBLAD frivilligkbh Vi præsenterer en række små retter med perleeksempler på, hvordan frivillige foreninger løser gængse udfordringer VIDENSTAPAS Louis Nielsens samarbejde

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR MARTS 2015 ÅRGANG 02 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR Made in Denmark Inspiration og godt selskab på årets landsmøde

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

BUDSTIKKEN. Juni 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 2 ÅRSBERETNING 2013. Nye spændende aktiviteter i Krisecentret. Forebyggelse i Reden København

BUDSTIKKEN. Juni 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 2 ÅRSBERETNING 2013. Nye spændende aktiviteter i Krisecentret. Forebyggelse i Reden København Juni 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 2 BUDSTIKKEN ÅRSBERETNING 2013 Forebyggelse i Reden København Pro Odense et godt samarbejde med kommunen Nye spændende aktiviteter i Krisecentret Formandens beretning 2013-2014

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

stemmer fra praksisfeltet

stemmer fra praksisfeltet stemmer fra praksisfeltet Fortællinger til inspiration i arbejdet med den tidlige indsats Redigeret af Gitte Bossi-Andresen og Holger Jacobsen ISBN 978-87-992302-1-1 Stemmer fra praksisfeltet Stemmer fra

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE

NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 38 / marts / 2009 KRISE NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE 07 / NEDTUR SKADER

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

Et mangfoldigt offentligt arbejdsmarked hvordan?

Et mangfoldigt offentligt arbejdsmarked hvordan? 02 Hvordan ser tallene ud 02 Hvis du vil vide mere 03 En mangfoldig skole 04 Ud af den onde cirkel som højtuddannet 05 En integrationsstilling & en mentor åbnede døren 06 For demokratiets skyld 08 På begge

Læs mere

At rejse er at lære. Madskolen Jorden Rundt. Årsberetninger. TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01

At rejse er at lære. Madskolen Jorden Rundt. Årsberetninger. TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01 At rejse er at lære Madskolen Jorden Rundt Årsberetninger TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01 s 2 LEDER Folkeoplysning uden grænser Fora består af over 150 foreninger, som hver dag afholder

Læs mere

Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen

Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen Tema om årets ADHD-konference Side 4-9 Vild & Stille er en stor succes Side 13 Uddrag af årsberetning Side 22-25 Kurser til voksne Side 17 Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18 NYHEDSBREV /11 April 2014 BESKÆFTIGELSE Bæredygtigt besparelses potentiale i Sorø FRIVILLIGHED Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan

Læs mere