Årsrapport. sanistaal.com

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport. sanistaal.com"

Transkript

1 Årsrapport 14 sanistaal.com

2 SELSKAB Sanistål A/S Håndværkervej 14, 9000 Aalborg Danmark Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 18. juni 1926 Hjemsted: Aalborg Sanistål Sanistål er den førende grossist til byggeriet og industrien. Vi leverer et komplet produktsortiment og værdiforøgende services der styrker vores kunders konkurrencekraft. Sanistål bygger på en stærk og kundeorienteret kultur, og uanset hvor vi møder kunderne, ønsker vi hver dag at bevise, at det er den menneskelige faktor, der gør forskellen. Vi er medarbejdere i Sanistålkoncernen og er én stor international familie. Ud over et landsdækkende butiksnet i Danmark er Sanistål også repræsenteret i Baltikum, Tyskland og Polen. DIREKTION Christian B. Lund, administrerende direktør Flemming Glamann, økonomidirektør BESTYRELSE Ole Steen Andersen, formand Jens Jørgen Madsen, næstformand Peter Vagn-Jensen William E. Hoover, Jr Jesper Søe, medarbejdervalgt Tina Lund Vildhøj, medarbejdervalgt REVISIONSKOMITE Revisionskomitéen består af den samlede bestyrelse REVISION Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg KONCERN Sanistål A/S Aalborg, Danmark Serman & Tipsmark A/S Brønderslev, Danmark Max Schön GmbH Lübeck, Tyskland Sanistal Spolka z.o.o. Szczecin, Polen Merværdi for vores kunder Sanistål er det værdiskabende led i kæden imellem leverandører og kunder. Vi er samlingspunktet for et bredt udvalg af anerkendte leverandører og mere end kunder. Derfor behøver leverandører og kunder kun at gå et sted hen til Sanistål. Vi har konstant fokus på yderligere at effektivisere kundernes og Saniståls forretning. Vi samarbejder derfor tæt om at optimere de daglige arbejdsgange. Derfor har vi igen i 2014 udviklet og introduceret nye elektroniske services og koncepter, som bl.a.: Sanistål app med bl.a. direkte adgang til webbutikken og shopping fra det store produktkatalog Flex-Box håndværkerservice med mulighed for varelevering inden for 1 time direkte fra en Sanistål-butik StockMaster industriautomater med optimering af administrative processer og nedbringelse af vareforbruget I Sanistål ved vi, at vores mange services er med til at udvikle vores kunders forretning i et udfordrende marked. Derfor arbejder vi konstant for at tilbyde de mest effektive løsninger, den rigtige vejledning og høj leveringssikkerhed. UAB Sanistal Kaunas, Litauen Sanistal SIA Riga, Letland Sanistal OÜ Tallinn, Estland 2 I Årsrapport 2014 I

3 Indholdsfortegnelse AFSNIT SIDE Ledelsesberetning Året i hovedtræk finansielle hovedpunkter 5 Et acceptabelt resultat i et år med svære markedsvilkår 6 Hoved- og nøgletal 9 Årets resultat 10 Året der gik 12 Beretning for segmenter 14 Forventninger til kvartal Særlige risici 20 Corporate governance 20 Samfundsansvar 20 Saniståls ledelse 22 Aktionærinformation 24 Koncernregnskab Resultatopgørelse, Totalindkomstopgørelse og Pengestrømsopgørelse 26 Balance pr. 31. december 27 Egenkapitalopgørelse 28 Oversigt over noter til koncernregnskab 31 Påtegninger Ledelsespåtegning 50 Den uafhængige revisors erklæringer 51 Årsregnskab (moderselskab) Resultatopgørelse, Totalindkomstopgørelse og Pengestrømsopgørelse 54 Balance pr. 31. december 55 Egenkapitalopgørelse 56 Oversigt over noter for moderselskab 57 Supplement til ledelsesberetningen Koncernens resultat Definitioner af nøgletal 66 I Årsrapport 2014 I 3

4 20 % HanseYachts AG, der er Tysklands andenstørste producent af luksus skibe, har reduceret forbruget af hjælpematerialer med 20 % ved at implementere StockMaster. 4 I Årsrapport 2014 I

5 Året i hovedtræk finansielle hovedpunkter 2014 ÅRETS RESULTAT Årets resultat af primær drift (EBIT) eksklusive særlige nedskriv ninger for 2014 udgjorde 84 mio. kr. mod 100 mio. kr. i Omsætningen udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Bruttoavanceprocenten udgjorde 22,5% mod 23,0% i Årets resultat af primær drift (EBIT) inklusive særlige nedskrivninger udgjorde 75 mio. kr. mod 28 mio. kr. i Nedskrivningerne udgjorde 9 mio. kr. i 2014 mod 72 mio. kr. i Årets resultat efter skat udgjorde 51 mio. kr. mod 9 mio. kr. i Egenkapitalen udgjorde 762 mio. kr. mod 711 mio. kr. i Soliditeten udgør 30%. De frie pengestrømme udgjorde 93 mio. kr. mod 83 mio. kr. i KVARTAL Resultatet af den primære drift (EBIT) ud gjorde 38 mio. kr. eksklusive særlige ned skrivninger på 9 mio. kr. mod 39 mio. kr. eksklusive særlige nedskrivninger på 72 mio. kr. i samme periode sidste år. Saniståls omsætning udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i samme periode sidste år. Periodens resultat efter skat udgjorde 33 mio. kr. mod -28 mio. kr. i samme periode sidste år FORVENTNINGER Årets resultat af primær drift (EBIT) forventes i 2015 at udgøre mellem 80 og 110 mio. kr Årets omsætning ud gj o r de mio. kr. Resultatet af primær drift (EBIT) ekskl. særlige nedskrivninger udgjorde 84 mio. kr. De frie pengestrømme udgjorde 93 mio. kr. I Årsrapport 2014 I 5

6 Et acceptabelt resultat i et år med svære markedsvilkår Stærke koncepter og en fokuseret indsats fra vores dygtige medarbejdere påvirker vores forretning positivt. Christian B. Lund, administrerende direktør Svære markedsvilkår har kendetegnet Saniståls Bygge- og anlægsbranchen har som helhed oplevet moderat vækst, mens det danske VVS-markedet havde et fald i aktiviteten på 0,8%. Industrien i Danmark har udviklet sig stabilt til trods for et fald på de europæiske nærmarkeder. Den teknologiske udvikling giver kunderne større prisgennem sigtighed, hvilket ændrer kundernes handelsmønstre. Dette skærper konkurrencen og presser indtjeningen i markedet. Stålmarkedet har gennem hele 2014 været udfordrende og indtjeningen på stål er derfor realiseret under det lave niveau fra De svære markedsvilkår til trods har vi øget om sætningen i Danmark, og derved opnået større markedsandele. Væksten er opnået gennem en større salgsindsats i det østlige Danmark, voksende succes med vores koncepter samt en målrettet indsats i projektforretningen og overfor eksisterende kunder. Det tyske marked har været under pres i 2014, hvilket har ført til et fald i vores om sæt ning. I Østeuropa har vi fastholdt vores aktivitetsniveau på markeder, der mærker effekten af krisen i Ukraine. Aktiviteten i Serman & Tipsmark har været præget af en afmatning på det norske offshore-marked. Saniståls primære drift (EBIT) eksklusive særlige nedskrivninger realiseres med 84 mio. kr. og der er opnået positive frie pengestrømme på 93 mio. kr. De udfordrende markedsvilkår taget i betragtning anser vi 2014 som værende acceptabelt. VI SKABER MERVÆRDI Vores kunder lægger stor vægt på Sanistål som en værdiskabende forretningspartner. Vi har igennem flere år skabt koncepter og services, der bi bringer vores kunder værdi, bl.a. gennem minimering af vareforbruget og forbedrede interne processer. Udviklingen af vores løsninger er baseret på stor markedsindsigt, der sikrer, at vi imødekommer kundernes behov. I 2014 har vi udviklet nye koncepter og services. Vi har bl.a. introduceret Sanistål app, Flex-Box og StockMaster. Sanistål app giver kunderne adgang til Saniståls webbutik, når de er på farten. Flex- Box muliggør leverance af varer inden for 1 time. Begge services giver kunderne højere effektivitet. StockMaster er et nyt lageroptimeringskoncept, hvor lagerautomater anvendes til at optimere industri virksomhedernes in terne processer. Automaterne kan bl.a. indeholde forbrugsvarer som personlige værnemidler, håndværktøj og kemiprodukter. StockMaster giver kunderne mulighed for at følge lagertræk pr. medarbejder og arbejds opgave. Konceptet er introduceret i hele Sanistål-koncernen, og er allerede en stor succes i Danmark og Tyskland. Lønsomhed har igen i år været kendetegnende for udviklingen af vores forretning, hvor vores stærke koncepter bidrager positivt. Vores målsætning om kontinuerlig optimering af forretningen har i år medført yderligere effektiviseringer af vores interne arbejdsgange og logistiksetup. 6 I Årsrapport 2014 I

7 68 55 % 16 % Årets omsætning er steget med 68 mio. kr. til mio. kr. Antallet af arbejds ulykker med fravær er faldet med 55 % E-handelsomsætningen i Danmark er vokset med 16 % Det tætte samarbejde med kunderne af - spejler sig i vores årlige kundetilfredshedsundersøgelse. For 2014 viser undersøgelsen en kundetilfredshed på niveau med sidste års flotte resultat. Kunderne er særligt godt tilfredse med vores kundeservice og leveringssikkerhed. De gode resultater er meget tilfredsstillende og motiverer vores medarbejdere til yderligere forbedring af kundernes oplevelse af vores samarbejde. Vi vil have øget fokus på at forbedre vores kunders oplevelse af vores elektroniske salgskanaler. MEDARBEJDERNE ER SANISTÅL Tilfredse og motiverede medarbejdere er Saniståls vigtigste ressource. Medarbejderne sikrer gennem en dedikeret indsats, at kunderne får en god oplevelse af samarbejdet med Sanistål. Sanistål har over en årrække arbejdet mål - rettet med tiltag, der fremmer arbejdsmiljøet, sikkerheden og trivslen for vores medarbejdere. Det fortsatte arbejde med arbejdsmiljø og sikkerhed har medvirket til en halvering af antal arbejds ulykker til 10 i 2014 samt grønne smileys ved alle årets udførte tilsyn. Vores to centrallagre i Billund og Taulov har desuden fastholdt deres krone smileys fra sidste år. Derudover afholdt vi i 2014 bl.a. Sanistål Træf, hvor 495 medarbejdere fra hele landet mødtes i en weekend til socialt samvær og sportsaktiviteter. Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen for 2014 gav et resultat i samme høje niveau som sidste år. Fremadrettet gør vi Sanistål til en endnu mere attraktiv, ansvarlig og udviklende arbejdsplads. FOKUS PÅ LØNSOMHED Strategisk fokusering på vores kerneforretning har medført, at vi i starten af 2015 har frasolgt de 2 mindre forretnings områder: bil indretning i Danmark og armeringsjern til bygningskonstruktioner i Tyskland. Herudover har vi primo 2015 frasolgt vores lagerejendom i Greve, der blev frigjort efter centraliseringen af vores lagre. Vi har besluttet at igangsætte udskiftning af vores ERP-system med henblik på at udvikle forretningen og øge digitaliser ingen. Projektet gennemføres faseopdelt over en 4-årig periode. I det kommende år vil vores fokus fortsat være på lønsom vækst og forbedret effektivitet. Dette vil vi opnå bl.a. gennem vores stærke koncepter, optimering i forhold til kundernes handelsmønster og øget udnyttelse af synergi potentialet på tværs af koncernen. Jeg vil gerne takke mine Sanistål-kollegaer for deres indsats i Den er grundlaget for et tilfredsstillende år under vanskelige forudsætninger. Ligeledes vil jeg takke vores kunder og leverandører for samarbejdet samt vores aktionærer for deres opbakning. Christian B. Lund Administrerende direktør I Årsrapport 2014 I 7

8 97 % I Saniståls Servicecenter i Billund løser vi spørgsmål og opgaver vedr. varereturneringer, reklamationer og leveringsfejl så hurtigt og tilfredsstillende, at 97 % af vores kunder er meget tilfredse med servicen. 8 I Årsrapport 2014 I

9 Hoved- og nøgletal mio. kr Hovedtal Resultat: Nettoomsætning Bruttoavance 1) Andre driftsindtægter Omkostninger Driftsresultat (EBITDA) Primær drift (EBIT) Primær drift (EBIT) ekskl. ejendomsavance og nedskrivninger Resultat af finansielle poster Resultat af fortsættende aktiviteter før skat (EBT) Årets resultat Pengestrømme: Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet Frie pengestrømme Investeringer i materielle anlægsaktiver Balance: Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Egenkapital Ansvarlig lånekapital Øvrig rentebærende gæld Ikke-rentebærende gæld Passiver i alt Aktiekapital Nøgletal Bruttoavance % 24,3 22,8 22,6 23,0 22,5 Omkostninger % 21,9 19,1 18,8 19,4 19,4 EBITDA-margin % 2,9 3,8 5,4 3,7 3,3 EBIT-margin % 0,9 2,1 4,1 0,7 1,7 EBIT-margin ekskl. ejendomsavance og nedskrivninger % 0,6 2,1 2,7 2,3 1,9 Resultat efter skat pr. aktie (EPS), kr., basis 2) -70,7 6,7 12,9 0,8 4,3 Cash flow pr. aktie (CFPS), kr. 2) 46,9 8,4 8,6 8,7 10,0 Afkastningsgrad (ROIC) % 2,2 5,3 10,0 2,1 4,9 Egenkapitalens forrentning % neg. 12,9 24,8 1,3 6,9 Soliditetsgrad % -2,8 19,7 26,1 27,0 29,5 Price/Earning (PE), kr. neg. 6,6 4,4 78,9 9,6 Børskurs pr. aktie, kr. 55,0 44,4 56,2 61,5 41,1 Indre værdi pr. aktie, kr. 2) neg. 45,3 59,0 60,1 64,2 Kurs / Indre værdi (K/I), kr. neg. 1,0 1,0 1,0 0,6 Antal heltidsansatte medarbejdere ultimo året ) Distributionsomkostninger er reklassificeret fra andre eksterne omkostninger til vareforbrug, jf. omtale i anvendt regnskabspraksis side 45. 2) Nøgletallene er ikke direkte sammenlignelige, da der i 2011 er foretaget en aktieemission. Hoved- og nøgletal er korrigeret for ophørende aktiviteter. Definitioner ifølge Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2010", jf. side 66. Resultat pr. aktie (EPS) opgøres i overensstemmelse med IAS 33. Antal heltidsansatte måles som ansatte på statusdagen. I Årsrapport 2014 I 9

10 Årets resultat Årets resultat af primær drift (EBIT) eksklusive særlige nedskrivninger udgjorde 84 mio. kr. mod 100 mio. kr. i Omsætningen i 2014 udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i 2013, hvilket udgør en stigning på 6 8 mio. kr. Omsætningsfremgangen er opnået på trods af svære markedsvilkår og et udfordrende stålmarked med stålpriser under sidste års lave niveau. Omsætning en på det danske marked udviklede sig positivt som følge af salgsindsatser målrettet bl.a. eksisterende kunder. For Østeuropa realiseredes en omsætning på niveau med 2013, mens omsætningen i Tyskland faldt som følge af pressede markedsvilkår. Ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2014 er omkostninger til distribution revurderet som omkostningsart. Omkostningerne er direkte variable med omsætningen, hvorfor distributionsomkostningerne for 2014 og sammenligningstallene er reklassificeret fra andre eksterne omkostninger til vare forbrug. Det reklassificerede beløb udgør 153 mio. kr. for 2014 og 149 mio. kr. for Bruttoavancen i 2014 udgjorde 986 mio. kr. mod 989 mio. kr., svarende til en reduktion på 3 mio. kr. Bruttoavanceprocenten for 2014 udgjorde 22,5% mod 23,0% i Den faldende bruttoavance ved en højere omsætning er resultatet af udfordrende markeds vilkår, skærpet konkurrence og ændret handelsmønster hos kunderne. Omkostningerne for året udgjorde 851 mio. kr. mod 837 mio. kr. i Den øgede salgsindsats, herunder udvidelse af butiksnettet i Østdanmark, samt den årlige løn regulering øger omkostningerne i Særlige nedskrivninger på 9 mio. kr. i 2014 vedrører afhændelse af armeringsforretningen i Tyskland og Saniståls lagerejendom i Greve, der begge er gennemført primo Særlige nedskrivninger påvirkede samlet set resultatet i 2013 negativt med 72 mio. kr. Heraf udgjorde goodwill vedrørende Carl F A/S 62 mio. kr. som følge af en negativ markedsudvikling og skærpet priskonkurrence i bygge- og anlægs branchen. Endvidere blev ejendomme nedskrevet med 10 mio. kr. på grund af et svagt marked for salg af erhvervsejendomme. Afskrivninger udgør 61 mio. kr. i 2014 og er på niveau med sidste år. Årets resultat af primær drift (EBIT) udgjorde herefter 75 mio. kr. mod 28 mio. kr. i Saniståls ejerandel i det associerede selskab Brødrene A & O Johansen A/S bidrog med en resultatandel på 29 mio. kr. i 2014 mod 39 mio. kr. i Brødrene A & O Johansen A/S opererer primært på det danske VVS-marked og er underlagt de samme markedsvilkår som Sanistål, hvilket er årsag til den lavere resultatandel. Koncernens skat for 2014 udgjorde 5 mio. kr. og har reduceret det udskudte skatte aktiv med 4 mio. kr. Årets resultat efter skat blev et overskud på 51 mio. kr. mod et overskud på 9 mio. kr. i BALANCE Balancesummen udgjorde mio. kr. ultimo 2014 mod mio. kr. ultimo Langfristede aktiver blev reduceret med 21 mio. kr. til mio. kr. Afskrivninger oversteg investeringerne, hvilket gør sig gældende for både de immaterielle og materielle aktiver. Kapitalandele i associerede virksomheder blev forøget med 29 mio. kr., hvilket modsvarer ejerandelen af årets resultat efter skat i Brødrene A & O Johansen A/S. Kortfristede aktiver blev reduceret med 29 mio. kr. til mio. kr., hvilket primært kan henføres til varebeholdninger, der blev reduceret med 51 mio. kr. Udviklingen skyldes en målrettet indsats med nedbringelse af varebeholdninger, som er ekstraordinært lave ultimo Tilgodehavender blev forøget med 19 mio. kr. hvilket skyldes den høje aktivitet i årets sidste måneder. NETTOOMSÆTNING OMKOSTNINGER EBIT ekskl. ejendomsavance og nedskrivninger OMKOSTNINGER NETTOOMSÆTNING mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. % af omsætningen % % 30,0 25% 25,0 20% 20, ,0 15% ,0 10% ,05% % mio. kr. mio. kr EBIT (ekskl. ejendomsavance og nedskrivninger I Årsrapport 2014 I

11 90 Den rentebærende gæld er nedbragt med 90 mio. kr. til mio. kr. Egenkapitalen udgjorde ultimo året 762 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 51 mio. kr. i forhold til Soliditeten blev forøget og udgjorde 29,5% mod 27,0% i Gæld til kreditinstitutter udgjorde mio. kr. ultimo 2014 svarende til en reduktion på 90 mio. kr. i forhold til Ultimo 2014 er leverandørgælden 22 mio. kr. lavere end i Udviklingen skyldes en målrettet indsats med nedbringelse af varebeholdninger gennem reduceret indkøb de sidste måneder af PENGESTRØMME De frie pengestrømme var i 2014 positive med 93 mio. kr. mod 83 mio. kr. sidste år. Koncernens pengestrømme fra drifts aktivitet udgjorde 119 mio. kr. mod 103 mio. kr. i Pengestrømmen blev primært skabt af resultatet og en positiv udvikling i arbejdskapitalen. Pengestrømmen fra koncernens investeringsaktivitet udgjorde -26 mio. kr. i 2014 mod -20 mio. kr. i ÅRETS RESULTAT I FORHOLD TIL TID- LIGERE UDMELDTE FORVENTNINGER I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapport 2013 blev forventningerne for 2014 udmeldt. Årets resultat af primær drift (EBIT) var på daværende tidspunkt forventet at ville udgøre mellem 90 mio. kr. og 120 mio. kr. Ved offentliggørelse af delårsrapporten for 1. halvår 2014 den 20. august 2014 blev forventningerne justeret til et EBIT i niveauet mio. kr. I forbindelse med offentlig gørelsen af delårsrapporten for 3. kvartal 2014 blev forventningerne til EBIT præciseret til at ende i den lavere del af det tidligere udmeldte interval. Det endelige EBIT for regnskabsåret 2014 udgjorde 75 mio. kr. inklusive særlige nedskrivninger, hvilket svarer til de senest udmeldte forventninger. De særlige nedskrivninger på 9 mio. kr. var ikke indeholdt i de tidligere udmeldte forventninger, men kan indeholdes heri. MODERSELSKABET Moderselskabets årsregnskab for 2014 er præsenteret på side Årets resultat før særlige nedskrivninger blev et overskud på 71 mio. kr. mod 85 mio. kr. i Udover de i koncernen foretagne nedskrivninger er der i forbindelse med værdi an sættelsen af moderselskabets kapitalandele i datterselskaber foretaget nedskrivninger på Max Schön GmbH, Tyskland, på 56 mio. kr. i Resultatet for 2013 var negativt påvirket af samlede nedskrivninger på 104 mio. kr. Årets resul tat blev et overskud på 8 mio. kr. mod et underskud på 19 mio. kr. i Egenkapitalen er forøget med 51 mio. kr. til 762 mio. kr. FRIE PENGESTRØMME SOLIDITET RENTEBÆRENDE GÆLD FRIE PENGESTRØMME mio. kr. Salg af ejendomme mio. kr SOLIDITET % % RENTEBÆRENDE GÆLD mio. kr. % I Årsrapport 2014 I 11

12 Året der gik Sanistål donerer til Danmarksindsamlingen 2014 Sanistål Træf sportsstævne for alle medarbejdere JANUAR FEBRUAR Mere end et år uden arbejdsulykker på Taulov Centrallager Sanistål Træf Mere end du tror gi r GULD JUNI JULI Byggeri-messe for Saniståls leverandører, kunder og medarbejdere på centrallageret i Billund Åbning af ny håndværkerbutik i Rødovre CE Al konstruktionsstål er nu CE-mærket og stål-certifikat kan hentes i webbutikken Åbning af ny håndværkerbutik på Nørrebro i København MARTS Den seneste kundeanalyse viser, at kunderne er meget tilfredse med den vejledning, de får af de eksterne sælgere samt i butikkerne Flex-Box ny håndværkerservice muliggør varelevering inden for 1 time Ny Sanistål app med adgang til webbutikken og det store produktkatalog APRIL MAJ 12 I Årsrapport 2014 I

13 Tilfredshedsanalyse blandt alle medarbejdere viser en meget høj medarbejdertilfredshed NOVEMBER En udvalgt del af Saniståls produktsortiment får mærkatet Selected. En fremhævelse af det sortiment, der oftest efterspørges af kunderne Centrallagrene i Taulov og Billund fastholder Kronesmiley Serman & Tipsmark vinder ordren til levering af hydraulikog styringssystemet til ny stor testbænk til National Oilwell Varco Denmark Alle Saniståls medarbejdere arbejder nu i skyen med implementering af Office 365 AUGUST nye elever begynder i Sanistål Sanistål donerer godt kr. til FN s Internationale Toiletdag Max Schön i Tyskland indgår aftale om frasalg af forretningsområdet for armeringsjern til bygningskonstruktioner StockMaster - nyt koncept med industriel vending introduceres i Danmark, Tyskland og Østeuropa SEPTEMBER OKTOBER Alle medarbejdere i Sanistål får tilbud om udarbejdelse af en sundhedsprofil Solutions for Industry Saniståls selskaber i Østeuropa introducerer et nyt salgskoncept. Et tæt samarbejde i hele værdikæden skal sikre vækst via industri-kunderne DECEMBER Den nye kundeanalyse viser, at kunderne er rigtig godt tilfredse med Saniståls leveringsevne samt de interne salgsafdelinger I Årsrapport 2014 I 13

14 Beretning for segmenter FORRETNINGSSEGMENTER Sanistål har to kundeopdelte forretnings - segmenter: Byggeri Industri De to forretningssegmenter danner grundlag for salgs- og markedsorganisationens overordnede organisering i to divisioner. Sanistål beskæftiger sig udelukkende med "business to business" markedet, og opsøger derfor ikke salg til det private marked. række fælles bærende elementer for de to divisioner. Dels er dele af produktsortimentet fælles for de to divisioner, og dels er logistikydelserne ens. BYGGERI DIVISIONEN Byggeri Divisionen omfatter byggeriaktiviteterne i Sanistål Danmark samt i koncernens østeuropæiske datterselskaber. Byggeri Divisionen fokuserer sin indsats på otte hovedproduktgrupper: VVS, VA, energi og klima, byggestål, tag og facade, værktøj, sikring samt beslag og øvrige produkter til træ. 1,6 % Målrettede salgsindsatser har medført en omsætningsvækst på 1,6 % til mio. kr. i Byggeri Divisionen til trods for et fald i markedet På trods af at Byggeri Divisionen og Industri Divisionen er adskilte som to forskellige forretningssegmenter, eksisterer der en Byggeri Divisionen er målrettet følgende brancher: VVS-installatører, entreprenører, retail og internetvirksomheder, kommuner og vandværker, sikringsvirksomheder og tømrer-/snedkervirksomheder. RESULTATUDVIKLING BYGGERI DIVISIONEN Saniståls Byggeri Division har i 2014 haft svære markedsvilkår, idet Rørforeningens analyser viser et fald på 0,8% for det danske VVS-marked og Ukraine-krisen dæmpede aktiviteten på de østeuropæiske markeder. Den teknologiske udvikling giver kunderne større prisgennemsigtighed, som ændrer deres handels mønstre. Dette skærper konkurrencen og medfører yderligere pres på bruttoavancen. Til trods for de svære markedsvilkår realiserer Byggeri Divisionen en omsætning på mio. kr. mod mio. kr. i Den øgede omsætning på 31 mio. kr. svarer til en vækst på 1,6%, hvorved vi har opnået en større markedsandel i et faldende marked. Omsætningsfremgangen kan bl.a. henføres til målrettede salgsindsatser i projektforretningen samt vækst i Østdanmark, hvor Sanistål nu har et veludbygget butiksnet. Byggeri Divisionens omkostninger er i 2014 forøget som følge af den udvidede aktivitet og den årlige lønregulering. Driftsresultatet for segmentet (segment- EBITDA) udgjorde 45 mio. kr. i 2014 mod 51 mio. kr. i 2013, svarende til et fald på 6 mio. kr. RESULTATUDVIKLING BYGGERI DIVISIONEN NETTOOMSÆTNING BYGGERI RESULTATUDVIKLING INDUSTRI DIVISIONEN NETTOOMSÆTNING BYGGERI Segmentomsætning mio. mio. kr. kr Segmentomsætning Segment-EBITDA Segment-EBITDA Segmentaktiver Segmentaktiver I Årsrapport 2014 I

15 INDUSTRI DIVISIONEN Industri Divisionen omfatter industriaktiviteterne i Sanistål Danmark, koncernens fire østeuropæiske datterselskaber, Max Schön GmbH i Tyskland samt Serman og Tipsmark A/S i Danmark. Industri Divisionen er totalleverandør til industrien og kan inddeles i to hoved produktgrupper: Stål samt industriens følgeprodukter såsom værktøj og tekniske komponenter, som blandt andet består af hydraulik, industrislanger, transmissioner og el-teknik. Industri Divisionen er målrettet følgende brancher: Virksomheder inden for stål- og metalindustrien, fremstillingsindustrien, maskinforarbejdning, vind- og energi, offshore og betonindustrien. Industri Divisionen fo - ku serer sit markedspotentiale i forhold til de særlige behov, som findes indenfor procesog maskinindustri. RESULTATUDVIKLING INDUSTRI DIVISIONEN Det danske industrimarked har vist en stabil udvikling i året, men markedet er sam tidigt præget af hård konkurrence. Konjunk turforventningerne på de europæiske nær markeder er vigende, og har presset markedet i Danmark og Tyskland. Krisen i Ukraine har i den sidste del af året haft en afdæmpende effekt på vores østeuropæiske markeder. Serman & Tipsmark har været ramt af afmatningen i den norske off-shore industri. De svære vilkår på vores markeder og en skærpet konkurrence har medført et forøget pres på bruttoavancerne. Stålmarkedet har igennem året været udfordrende. Stålpriserne faldt i starten af året, men har stabiliseret sig på et lavt niveau sammen lignet med sidste år. De lave stålpriser er med til at presse indtjeningen i Industri Divisionen har i 2014 forøget omsætningen til mio. kr. fra mio. kr. i Til trods for lavere stålpriser og et presset marked blev der for 2014 realiseret en omsætningsvækst på 1,6%. Den positive udvikling er bl.a. skabt af vores stærke logistikkoncepter og en målrettet indsats overfor eksisterende kunder. Industri Divisionens omkostninger blev forøget i 2014 sammenholdt til sidste år, og kan primært henføres til den øgede aktivitet samt den årlige lønregulering. Segmentets driftsresultat for 2014 (segment- EBITDA) blev reduceret med 9 mio. kr. til 100 mio. kr. mod 109 mio. kr. i På trods af lave stålpriser og hård konkurrence er Industri Divisionens omsætning øget med 37 mio. kr. til mio. kr. NETTOOMSÆTNING INDUSTRI OMSÆTNING FORDELT PR. SEGMENT EBITDA FORDELT PR. SEGMENT NETTOOMSÆTNING INDUSTRI mio. mio. kr. kr INDUSTRI 55% BYGGERI 45% INDUSTRI 69% BYGGERI 31% I Årsrapport 2014 I 15

16 16 I Årsrapport 2014 I

17 Forventninger til 2015 Sanistål forventer, at årets resultat af primær drift (EBIT) vil udgøre mellem 80 og 110 mio. kr. Saniståls resultatforventninger er baseret på følgende forudsætninger: I 2015 forudses en flad aktivitetsudvikling i bygge- og anlægsbranchen, her under VVS-markedet. Der forventes i 2015 usikre markedsvilkår i Danmark, hvor den skærpede konkurrence forventes at fortsætte. I Østeuropa ventes bygge- og anlægsbranchen på niveau med 2014, idet krisen i Ukraine ikke forudsættes yderligere skærpet. Sanistål forventer gennem en række målrettede initiativer at skabe omsætningsvækst inden for bygge- og anlægsbranchen i både Danmark og Østeuropa. For 2015 forudses en flad aktivitetsudvikling på industrimarkedet. På det danske marked ses tendenser til beskeden vækst, men markedet er fortsat præget af stor usikker hed. Saniståls markeder i Nordtyskland og Østeuropa forventes i samme niveau som Sanistål forventer i 2015 en beskeden omsætningsvækst, der opnås gennem styrkelse af salgsorganisationerne, målrettede indsatser over for eksisterende kunder samt StockMaster konceptet. Stålmarkedet er fortsat udfordrende, men stålpriserne har stabiliseret sig på et lavt niveau i den sidste del af Prognoserne for markedet er usikre. Markedsvilkårene og de lave stålpriser forventes derfor at fortsætte i I Årsrapport 2014 I 17

18 30 % Sanistål E-handel har siden 2003 fokuseret på at udvikle de digitale afsætningskanaler. Der lanceres mange nye kunderettede services, som bl.a. mobile app, der er medvirkende til, at e-handel i dag udgør mere end 30 % af Saniståls danske forretning. 18 I Årsrapport 2014 I

19 4. kvartal 2014 Resultatet af Saniståls primære drift (EBIT) eksklusive særlige nedskrivninger for 4. kvartal 2014 udgjorde 38 mio. kr. mod 39 mio. kr. i samme periode sidste år. Omsætningen i kvartalet udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i samme periode sidste år. Omsætningen udviklede sig positivt i Danmark, hvor det er lykkedes at øge markedsandelen. I Østeuropa var der et mindre fald i omsætningen, hvor krisen i Ukraine har haft en afdæmpende effekt. Omsætningen i Tyskland faldt som følge af pressede markedsvilkår. Bruttoavancen blev forøget med 12 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, hvilket bl.a. kan henføres til øget aktivitet og en heraf afledt effekt på leverandørbonus. Omkostningerne i 4. kvartal 2014 ud gjorde 222 mio. kr. mod 211 mio. kr. i samme periode sidste år. Udviklingen skyldes den øgede salgsindsats og effekten af den årlige løn regulering samt en ekstraordinær tilbageførsel af bonusaflønning i 4. kvartal Der blev i 4. kvartal 2014 foretaget nedskrivning af materielle aktiver med 9 mio. kr. i forbindelse med afhændelse af armeringsforretningen i Tyskland og Saniståls ejendom i Greve. I 4. kvartal 2013 blev der foretaget nedskrivninger af goodwill vedrørende Carl F A/S med 62 mio. kr. samt nedskrivninger af ejendomme til salg med 10 mio. kr. Resultatandelen af det associerede selskab Brødrene A & O Johansen A/S for 3. og 4. kvartal blev indregnet med 19 mio. kr. mod 21 mio. kr. for 3. og 4. kvartal sidste år. Resultatet efter skat for 4. kvartal blev et overskud på 33 mio. kr. mod et underskud på 28 mio. kr. i 4. kvartal De frie pengestrømme var i 4. kvartal 2014 positive med 90 mio. kr. mod 35 mio. kr. i samme periode sidste år. De frie pengestrømme blev primært skabt af resultatet og en positiv udvikling i arbejdskapitalen Omsætningen i 4. kvartal blev forøget med 17 mio. kr. til mio. kr. Resultatet efter skat for 4. kvartal blev et overskud på 33 mio. kr. Resultatet og positiv udvikling i arbejdskapitalen har skabt en stigning i frie pengestrømme til 90 mio. kr. HOVEDTAL FOR 4. KVARTAL mio. kr. 4. kvartal kvartal 2013 Resultat: Nettoomsætning Bruttoavance Andre driftsindtægter 3 3 Omkostninger Driftsresultat (EBITDA) Primær drift (EBIT) Primær drift (EBIT) ekskl. nedskrivninger Resultat af finansielle poster 7 10 Resultat før skat (EBT) Periodens resultat Frie pengestrømme I Årsrapport 2014 I 19

20 Særlige risici FINANSIELLE RISICI Finansielle risici omfatter likviditetsrisici, kreditrisici, valutarisici og renterisici. Likviditetsrisikoen er risikoen for, at Sanistål ikke er i stand til løbende at opfylde sine økonomiske forpligtelser som følge af manglende evne til at generere tilstrækkelig indtjening, realisere aktiver eller opnå tilstrækkelig finansiering. På baggrund af forventningerne til 2015 samt koncernens drifts- og likviditetsbudget for 2015 er det ledelsens vurdering, at der vil være et tilfredsstillende likviditetsberedskab gennem hele året. Koncernens finansielle risici er nærmere beskrevet i note 23. ØVRIGE OPERATIONELLE RISICI Varelagerrisiko På lagervarer overvåger selskabet løbende den enkelte vares omsætningshastighed og foretager nedskrivninger af varer, hvor be holdningen er for stor i forhold til efterspørgslen, eller hvor afsætningen er stag - nerende. Herudover er koncernen eksponeret for råvarerisici særligt i relation til stål, hvor priserne kan fluktuere kraftigt. Skadesrisiko Koncernens risici på skadesforsikringsområdet er dels dækket gennem forsikringer (bygninger, løsøre og driftstab) og dels gennem selvrisiko. Det samlede forsikringsbehov i koncernen evalueres årligt. Produktansvar Koncernens leverancer er næsten udelukkende til lokale markeder, og produktrisici er dels afdækket via de normale samhandelsmæssige rettigheder, som selskabet har til at rette modkrav overfor leverandører, og dels via selskabets leveringsbetingelser og forsikringer. IT-risiko Sanistål er afhængig af velfungerende IT-systemer. Virksomhedens IT-infrastruktur styres og drives på koncernniveau, mens forretningssystemer styres af de enkelte selskaber. Et af fokusområderne er driftssikkerheden, og specielt i moderselskabet er der i kraft af udstyr, processer og organisation opnået en høj driftssikkerhed. Corporate governance Sanistål har udarbejdet den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b, for regnskabsåret 2014 og offentliggjort denne på koncernens hjemmeside sanistaal.com/da/cg Den lovpligtige redegørelse er opdelt i tre afsnit: En beskrivelse af sammensætningen af Sanistål A/S ledelsesorganer, deres udvalg og disses funktioner. En beskrivelse af hovedelementerne i Sanistål A/S-koncernens interne kontrolog risiko styrings system i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. En redegørelse for Sanistål A/S arbejde med Anbefalingerne om god selskabsledelse. Komitéen for god selskabsledelse offentliggjorde 6. maj 2013 ajourførte Anbefalinger for god selskabsledelse (ajourført november 2014), baseret på følg eller forklar -princippet. Det er bestyrelsens opfattelse, at Sanistål er compliant i forhold til selskabets niveau og størrelse. Samfundsansvar I Sanistål A/S er samfundsansvar en integreret del af vores forretningsstrategi. Sanistål A/S har et ønske om at agere ansvarligt i forhold til kunder, medarbejdere, forretnings partnere og omverdenen. Sanistål A/S støtter principperne i FN s Global Compact. Sanistål A/S har valgt at offentliggøre den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar på koncernens hjemmeside. Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar jf. årsregnskabslovens 99a, for regnskabsåret 2014 kan læses eller downloades på sanistaal.com/da/csr Den lovpligtige redegørelse for mangfoldighed i ledelsen jf. årsregnskabslovens 99b kan læses eller downloades på koncernens hjemmeside sanistaal.com/da/mangfoldighed 20 I Årsrapport 2014 I

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tel.: +45 96 30 60 00 Fax: +45 98 13 28

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Delårsrapport. 1. kvartal

Delårsrapport. 1. kvartal 12 Delårsrapport 1. kvartal RESUMÉ 2012 1. KVARTAL Primær drift (EBIT) eksklusiv ejendomsavance udgør 36,4 mio. kr. mod 29,2 mio. kr. sidste år, hvilket er en forbedring på 7,2 mio. kr. svarende til 24,7%.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45 98

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere