Årsrapport. sanistaal.com

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport. sanistaal.com"

Transkript

1 Årsrapport 14 sanistaal.com

2 SELSKAB Sanistål A/S Håndværkervej 14, 9000 Aalborg Danmark Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 18. juni 1926 Hjemsted: Aalborg Sanistål Sanistål er den førende grossist til byggeriet og industrien. Vi leverer et komplet produktsortiment og værdiforøgende services der styrker vores kunders konkurrencekraft. Sanistål bygger på en stærk og kundeorienteret kultur, og uanset hvor vi møder kunderne, ønsker vi hver dag at bevise, at det er den menneskelige faktor, der gør forskellen. Vi er medarbejdere i Sanistålkoncernen og er én stor international familie. Ud over et landsdækkende butiksnet i Danmark er Sanistål også repræsenteret i Baltikum, Tyskland og Polen. DIREKTION Christian B. Lund, administrerende direktør Flemming Glamann, økonomidirektør BESTYRELSE Ole Steen Andersen, formand Jens Jørgen Madsen, næstformand Peter Vagn-Jensen William E. Hoover, Jr Jesper Søe, medarbejdervalgt Tina Lund Vildhøj, medarbejdervalgt REVISIONSKOMITE Revisionskomitéen består af den samlede bestyrelse REVISION Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg KONCERN Sanistål A/S Aalborg, Danmark Serman & Tipsmark A/S Brønderslev, Danmark Max Schön GmbH Lübeck, Tyskland Sanistal Spolka z.o.o. Szczecin, Polen Merværdi for vores kunder Sanistål er det værdiskabende led i kæden imellem leverandører og kunder. Vi er samlingspunktet for et bredt udvalg af anerkendte leverandører og mere end kunder. Derfor behøver leverandører og kunder kun at gå et sted hen til Sanistål. Vi har konstant fokus på yderligere at effektivisere kundernes og Saniståls forretning. Vi samarbejder derfor tæt om at optimere de daglige arbejdsgange. Derfor har vi igen i 2014 udviklet og introduceret nye elektroniske services og koncepter, som bl.a.: Sanistål app med bl.a. direkte adgang til webbutikken og shopping fra det store produktkatalog Flex-Box håndværkerservice med mulighed for varelevering inden for 1 time direkte fra en Sanistål-butik StockMaster industriautomater med optimering af administrative processer og nedbringelse af vareforbruget I Sanistål ved vi, at vores mange services er med til at udvikle vores kunders forretning i et udfordrende marked. Derfor arbejder vi konstant for at tilbyde de mest effektive løsninger, den rigtige vejledning og høj leveringssikkerhed. UAB Sanistal Kaunas, Litauen Sanistal SIA Riga, Letland Sanistal OÜ Tallinn, Estland 2 I Årsrapport 2014 I

3 Indholdsfortegnelse AFSNIT SIDE Ledelsesberetning Året i hovedtræk finansielle hovedpunkter 5 Et acceptabelt resultat i et år med svære markedsvilkår 6 Hoved- og nøgletal 9 Årets resultat 10 Året der gik 12 Beretning for segmenter 14 Forventninger til kvartal Særlige risici 20 Corporate governance 20 Samfundsansvar 20 Saniståls ledelse 22 Aktionærinformation 24 Koncernregnskab Resultatopgørelse, Totalindkomstopgørelse og Pengestrømsopgørelse 26 Balance pr. 31. december 27 Egenkapitalopgørelse 28 Oversigt over noter til koncernregnskab 31 Påtegninger Ledelsespåtegning 50 Den uafhængige revisors erklæringer 51 Årsregnskab (moderselskab) Resultatopgørelse, Totalindkomstopgørelse og Pengestrømsopgørelse 54 Balance pr. 31. december 55 Egenkapitalopgørelse 56 Oversigt over noter for moderselskab 57 Supplement til ledelsesberetningen Koncernens resultat Definitioner af nøgletal 66 I Årsrapport 2014 I 3

4 20 % HanseYachts AG, der er Tysklands andenstørste producent af luksus skibe, har reduceret forbruget af hjælpematerialer med 20 % ved at implementere StockMaster. 4 I Årsrapport 2014 I

5 Året i hovedtræk finansielle hovedpunkter 2014 ÅRETS RESULTAT Årets resultat af primær drift (EBIT) eksklusive særlige nedskriv ninger for 2014 udgjorde 84 mio. kr. mod 100 mio. kr. i Omsætningen udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Bruttoavanceprocenten udgjorde 22,5% mod 23,0% i Årets resultat af primær drift (EBIT) inklusive særlige nedskrivninger udgjorde 75 mio. kr. mod 28 mio. kr. i Nedskrivningerne udgjorde 9 mio. kr. i 2014 mod 72 mio. kr. i Årets resultat efter skat udgjorde 51 mio. kr. mod 9 mio. kr. i Egenkapitalen udgjorde 762 mio. kr. mod 711 mio. kr. i Soliditeten udgør 30%. De frie pengestrømme udgjorde 93 mio. kr. mod 83 mio. kr. i KVARTAL Resultatet af den primære drift (EBIT) ud gjorde 38 mio. kr. eksklusive særlige ned skrivninger på 9 mio. kr. mod 39 mio. kr. eksklusive særlige nedskrivninger på 72 mio. kr. i samme periode sidste år. Saniståls omsætning udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i samme periode sidste år. Periodens resultat efter skat udgjorde 33 mio. kr. mod -28 mio. kr. i samme periode sidste år FORVENTNINGER Årets resultat af primær drift (EBIT) forventes i 2015 at udgøre mellem 80 og 110 mio. kr Årets omsætning ud gj o r de mio. kr. Resultatet af primær drift (EBIT) ekskl. særlige nedskrivninger udgjorde 84 mio. kr. De frie pengestrømme udgjorde 93 mio. kr. I Årsrapport 2014 I 5

6 Et acceptabelt resultat i et år med svære markedsvilkår Stærke koncepter og en fokuseret indsats fra vores dygtige medarbejdere påvirker vores forretning positivt. Christian B. Lund, administrerende direktør Svære markedsvilkår har kendetegnet Saniståls Bygge- og anlægsbranchen har som helhed oplevet moderat vækst, mens det danske VVS-markedet havde et fald i aktiviteten på 0,8%. Industrien i Danmark har udviklet sig stabilt til trods for et fald på de europæiske nærmarkeder. Den teknologiske udvikling giver kunderne større prisgennem sigtighed, hvilket ændrer kundernes handelsmønstre. Dette skærper konkurrencen og presser indtjeningen i markedet. Stålmarkedet har gennem hele 2014 været udfordrende og indtjeningen på stål er derfor realiseret under det lave niveau fra De svære markedsvilkår til trods har vi øget om sætningen i Danmark, og derved opnået større markedsandele. Væksten er opnået gennem en større salgsindsats i det østlige Danmark, voksende succes med vores koncepter samt en målrettet indsats i projektforretningen og overfor eksisterende kunder. Det tyske marked har været under pres i 2014, hvilket har ført til et fald i vores om sæt ning. I Østeuropa har vi fastholdt vores aktivitetsniveau på markeder, der mærker effekten af krisen i Ukraine. Aktiviteten i Serman & Tipsmark har været præget af en afmatning på det norske offshore-marked. Saniståls primære drift (EBIT) eksklusive særlige nedskrivninger realiseres med 84 mio. kr. og der er opnået positive frie pengestrømme på 93 mio. kr. De udfordrende markedsvilkår taget i betragtning anser vi 2014 som værende acceptabelt. VI SKABER MERVÆRDI Vores kunder lægger stor vægt på Sanistål som en værdiskabende forretningspartner. Vi har igennem flere år skabt koncepter og services, der bi bringer vores kunder værdi, bl.a. gennem minimering af vareforbruget og forbedrede interne processer. Udviklingen af vores løsninger er baseret på stor markedsindsigt, der sikrer, at vi imødekommer kundernes behov. I 2014 har vi udviklet nye koncepter og services. Vi har bl.a. introduceret Sanistål app, Flex-Box og StockMaster. Sanistål app giver kunderne adgang til Saniståls webbutik, når de er på farten. Flex- Box muliggør leverance af varer inden for 1 time. Begge services giver kunderne højere effektivitet. StockMaster er et nyt lageroptimeringskoncept, hvor lagerautomater anvendes til at optimere industri virksomhedernes in terne processer. Automaterne kan bl.a. indeholde forbrugsvarer som personlige værnemidler, håndværktøj og kemiprodukter. StockMaster giver kunderne mulighed for at følge lagertræk pr. medarbejder og arbejds opgave. Konceptet er introduceret i hele Sanistål-koncernen, og er allerede en stor succes i Danmark og Tyskland. Lønsomhed har igen i år været kendetegnende for udviklingen af vores forretning, hvor vores stærke koncepter bidrager positivt. Vores målsætning om kontinuerlig optimering af forretningen har i år medført yderligere effektiviseringer af vores interne arbejdsgange og logistiksetup. 6 I Årsrapport 2014 I

7 68 55 % 16 % Årets omsætning er steget med 68 mio. kr. til mio. kr. Antallet af arbejds ulykker med fravær er faldet med 55 % E-handelsomsætningen i Danmark er vokset med 16 % Det tætte samarbejde med kunderne af - spejler sig i vores årlige kundetilfredshedsundersøgelse. For 2014 viser undersøgelsen en kundetilfredshed på niveau med sidste års flotte resultat. Kunderne er særligt godt tilfredse med vores kundeservice og leveringssikkerhed. De gode resultater er meget tilfredsstillende og motiverer vores medarbejdere til yderligere forbedring af kundernes oplevelse af vores samarbejde. Vi vil have øget fokus på at forbedre vores kunders oplevelse af vores elektroniske salgskanaler. MEDARBEJDERNE ER SANISTÅL Tilfredse og motiverede medarbejdere er Saniståls vigtigste ressource. Medarbejderne sikrer gennem en dedikeret indsats, at kunderne får en god oplevelse af samarbejdet med Sanistål. Sanistål har over en årrække arbejdet mål - rettet med tiltag, der fremmer arbejdsmiljøet, sikkerheden og trivslen for vores medarbejdere. Det fortsatte arbejde med arbejdsmiljø og sikkerhed har medvirket til en halvering af antal arbejds ulykker til 10 i 2014 samt grønne smileys ved alle årets udførte tilsyn. Vores to centrallagre i Billund og Taulov har desuden fastholdt deres krone smileys fra sidste år. Derudover afholdt vi i 2014 bl.a. Sanistål Træf, hvor 495 medarbejdere fra hele landet mødtes i en weekend til socialt samvær og sportsaktiviteter. Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen for 2014 gav et resultat i samme høje niveau som sidste år. Fremadrettet gør vi Sanistål til en endnu mere attraktiv, ansvarlig og udviklende arbejdsplads. FOKUS PÅ LØNSOMHED Strategisk fokusering på vores kerneforretning har medført, at vi i starten af 2015 har frasolgt de 2 mindre forretnings områder: bil indretning i Danmark og armeringsjern til bygningskonstruktioner i Tyskland. Herudover har vi primo 2015 frasolgt vores lagerejendom i Greve, der blev frigjort efter centraliseringen af vores lagre. Vi har besluttet at igangsætte udskiftning af vores ERP-system med henblik på at udvikle forretningen og øge digitaliser ingen. Projektet gennemføres faseopdelt over en 4-årig periode. I det kommende år vil vores fokus fortsat være på lønsom vækst og forbedret effektivitet. Dette vil vi opnå bl.a. gennem vores stærke koncepter, optimering i forhold til kundernes handelsmønster og øget udnyttelse af synergi potentialet på tværs af koncernen. Jeg vil gerne takke mine Sanistål-kollegaer for deres indsats i Den er grundlaget for et tilfredsstillende år under vanskelige forudsætninger. Ligeledes vil jeg takke vores kunder og leverandører for samarbejdet samt vores aktionærer for deres opbakning. Christian B. Lund Administrerende direktør I Årsrapport 2014 I 7

8 97 % I Saniståls Servicecenter i Billund løser vi spørgsmål og opgaver vedr. varereturneringer, reklamationer og leveringsfejl så hurtigt og tilfredsstillende, at 97 % af vores kunder er meget tilfredse med servicen. 8 I Årsrapport 2014 I

9 Hoved- og nøgletal mio. kr Hovedtal Resultat: Nettoomsætning Bruttoavance 1) Andre driftsindtægter Omkostninger Driftsresultat (EBITDA) Primær drift (EBIT) Primær drift (EBIT) ekskl. ejendomsavance og nedskrivninger Resultat af finansielle poster Resultat af fortsættende aktiviteter før skat (EBT) Årets resultat Pengestrømme: Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet Frie pengestrømme Investeringer i materielle anlægsaktiver Balance: Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Egenkapital Ansvarlig lånekapital Øvrig rentebærende gæld Ikke-rentebærende gæld Passiver i alt Aktiekapital Nøgletal Bruttoavance % 24,3 22,8 22,6 23,0 22,5 Omkostninger % 21,9 19,1 18,8 19,4 19,4 EBITDA-margin % 2,9 3,8 5,4 3,7 3,3 EBIT-margin % 0,9 2,1 4,1 0,7 1,7 EBIT-margin ekskl. ejendomsavance og nedskrivninger % 0,6 2,1 2,7 2,3 1,9 Resultat efter skat pr. aktie (EPS), kr., basis 2) -70,7 6,7 12,9 0,8 4,3 Cash flow pr. aktie (CFPS), kr. 2) 46,9 8,4 8,6 8,7 10,0 Afkastningsgrad (ROIC) % 2,2 5,3 10,0 2,1 4,9 Egenkapitalens forrentning % neg. 12,9 24,8 1,3 6,9 Soliditetsgrad % -2,8 19,7 26,1 27,0 29,5 Price/Earning (PE), kr. neg. 6,6 4,4 78,9 9,6 Børskurs pr. aktie, kr. 55,0 44,4 56,2 61,5 41,1 Indre værdi pr. aktie, kr. 2) neg. 45,3 59,0 60,1 64,2 Kurs / Indre værdi (K/I), kr. neg. 1,0 1,0 1,0 0,6 Antal heltidsansatte medarbejdere ultimo året ) Distributionsomkostninger er reklassificeret fra andre eksterne omkostninger til vareforbrug, jf. omtale i anvendt regnskabspraksis side 45. 2) Nøgletallene er ikke direkte sammenlignelige, da der i 2011 er foretaget en aktieemission. Hoved- og nøgletal er korrigeret for ophørende aktiviteter. Definitioner ifølge Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2010", jf. side 66. Resultat pr. aktie (EPS) opgøres i overensstemmelse med IAS 33. Antal heltidsansatte måles som ansatte på statusdagen. I Årsrapport 2014 I 9

10 Årets resultat Årets resultat af primær drift (EBIT) eksklusive særlige nedskrivninger udgjorde 84 mio. kr. mod 100 mio. kr. i Omsætningen i 2014 udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i 2013, hvilket udgør en stigning på 6 8 mio. kr. Omsætningsfremgangen er opnået på trods af svære markedsvilkår og et udfordrende stålmarked med stålpriser under sidste års lave niveau. Omsætning en på det danske marked udviklede sig positivt som følge af salgsindsatser målrettet bl.a. eksisterende kunder. For Østeuropa realiseredes en omsætning på niveau med 2013, mens omsætningen i Tyskland faldt som følge af pressede markedsvilkår. Ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2014 er omkostninger til distribution revurderet som omkostningsart. Omkostningerne er direkte variable med omsætningen, hvorfor distributionsomkostningerne for 2014 og sammenligningstallene er reklassificeret fra andre eksterne omkostninger til vare forbrug. Det reklassificerede beløb udgør 153 mio. kr. for 2014 og 149 mio. kr. for Bruttoavancen i 2014 udgjorde 986 mio. kr. mod 989 mio. kr., svarende til en reduktion på 3 mio. kr. Bruttoavanceprocenten for 2014 udgjorde 22,5% mod 23,0% i Den faldende bruttoavance ved en højere omsætning er resultatet af udfordrende markeds vilkår, skærpet konkurrence og ændret handelsmønster hos kunderne. Omkostningerne for året udgjorde 851 mio. kr. mod 837 mio. kr. i Den øgede salgsindsats, herunder udvidelse af butiksnettet i Østdanmark, samt den årlige løn regulering øger omkostningerne i Særlige nedskrivninger på 9 mio. kr. i 2014 vedrører afhændelse af armeringsforretningen i Tyskland og Saniståls lagerejendom i Greve, der begge er gennemført primo Særlige nedskrivninger påvirkede samlet set resultatet i 2013 negativt med 72 mio. kr. Heraf udgjorde goodwill vedrørende Carl F A/S 62 mio. kr. som følge af en negativ markedsudvikling og skærpet priskonkurrence i bygge- og anlægs branchen. Endvidere blev ejendomme nedskrevet med 10 mio. kr. på grund af et svagt marked for salg af erhvervsejendomme. Afskrivninger udgør 61 mio. kr. i 2014 og er på niveau med sidste år. Årets resultat af primær drift (EBIT) udgjorde herefter 75 mio. kr. mod 28 mio. kr. i Saniståls ejerandel i det associerede selskab Brødrene A & O Johansen A/S bidrog med en resultatandel på 29 mio. kr. i 2014 mod 39 mio. kr. i Brødrene A & O Johansen A/S opererer primært på det danske VVS-marked og er underlagt de samme markedsvilkår som Sanistål, hvilket er årsag til den lavere resultatandel. Koncernens skat for 2014 udgjorde 5 mio. kr. og har reduceret det udskudte skatte aktiv med 4 mio. kr. Årets resultat efter skat blev et overskud på 51 mio. kr. mod et overskud på 9 mio. kr. i BALANCE Balancesummen udgjorde mio. kr. ultimo 2014 mod mio. kr. ultimo Langfristede aktiver blev reduceret med 21 mio. kr. til mio. kr. Afskrivninger oversteg investeringerne, hvilket gør sig gældende for både de immaterielle og materielle aktiver. Kapitalandele i associerede virksomheder blev forøget med 29 mio. kr., hvilket modsvarer ejerandelen af årets resultat efter skat i Brødrene A & O Johansen A/S. Kortfristede aktiver blev reduceret med 29 mio. kr. til mio. kr., hvilket primært kan henføres til varebeholdninger, der blev reduceret med 51 mio. kr. Udviklingen skyldes en målrettet indsats med nedbringelse af varebeholdninger, som er ekstraordinært lave ultimo Tilgodehavender blev forøget med 19 mio. kr. hvilket skyldes den høje aktivitet i årets sidste måneder. NETTOOMSÆTNING OMKOSTNINGER EBIT ekskl. ejendomsavance og nedskrivninger OMKOSTNINGER NETTOOMSÆTNING mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. % af omsætningen % % 30,0 25% 25,0 20% 20, ,0 15% ,0 10% ,05% % mio. kr. mio. kr EBIT (ekskl. ejendomsavance og nedskrivninger I Årsrapport 2014 I

11 90 Den rentebærende gæld er nedbragt med 90 mio. kr. til mio. kr. Egenkapitalen udgjorde ultimo året 762 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 51 mio. kr. i forhold til Soliditeten blev forøget og udgjorde 29,5% mod 27,0% i Gæld til kreditinstitutter udgjorde mio. kr. ultimo 2014 svarende til en reduktion på 90 mio. kr. i forhold til Ultimo 2014 er leverandørgælden 22 mio. kr. lavere end i Udviklingen skyldes en målrettet indsats med nedbringelse af varebeholdninger gennem reduceret indkøb de sidste måneder af PENGESTRØMME De frie pengestrømme var i 2014 positive med 93 mio. kr. mod 83 mio. kr. sidste år. Koncernens pengestrømme fra drifts aktivitet udgjorde 119 mio. kr. mod 103 mio. kr. i Pengestrømmen blev primært skabt af resultatet og en positiv udvikling i arbejdskapitalen. Pengestrømmen fra koncernens investeringsaktivitet udgjorde -26 mio. kr. i 2014 mod -20 mio. kr. i ÅRETS RESULTAT I FORHOLD TIL TID- LIGERE UDMELDTE FORVENTNINGER I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapport 2013 blev forventningerne for 2014 udmeldt. Årets resultat af primær drift (EBIT) var på daværende tidspunkt forventet at ville udgøre mellem 90 mio. kr. og 120 mio. kr. Ved offentliggørelse af delårsrapporten for 1. halvår 2014 den 20. august 2014 blev forventningerne justeret til et EBIT i niveauet mio. kr. I forbindelse med offentlig gørelsen af delårsrapporten for 3. kvartal 2014 blev forventningerne til EBIT præciseret til at ende i den lavere del af det tidligere udmeldte interval. Det endelige EBIT for regnskabsåret 2014 udgjorde 75 mio. kr. inklusive særlige nedskrivninger, hvilket svarer til de senest udmeldte forventninger. De særlige nedskrivninger på 9 mio. kr. var ikke indeholdt i de tidligere udmeldte forventninger, men kan indeholdes heri. MODERSELSKABET Moderselskabets årsregnskab for 2014 er præsenteret på side Årets resultat før særlige nedskrivninger blev et overskud på 71 mio. kr. mod 85 mio. kr. i Udover de i koncernen foretagne nedskrivninger er der i forbindelse med værdi an sættelsen af moderselskabets kapitalandele i datterselskaber foretaget nedskrivninger på Max Schön GmbH, Tyskland, på 56 mio. kr. i Resultatet for 2013 var negativt påvirket af samlede nedskrivninger på 104 mio. kr. Årets resul tat blev et overskud på 8 mio. kr. mod et underskud på 19 mio. kr. i Egenkapitalen er forøget med 51 mio. kr. til 762 mio. kr. FRIE PENGESTRØMME SOLIDITET RENTEBÆRENDE GÆLD FRIE PENGESTRØMME mio. kr. Salg af ejendomme mio. kr SOLIDITET % % RENTEBÆRENDE GÆLD mio. kr. % I Årsrapport 2014 I 11

12 Året der gik Sanistål donerer til Danmarksindsamlingen 2014 Sanistål Træf sportsstævne for alle medarbejdere JANUAR FEBRUAR Mere end et år uden arbejdsulykker på Taulov Centrallager Sanistål Træf Mere end du tror gi r GULD JUNI JULI Byggeri-messe for Saniståls leverandører, kunder og medarbejdere på centrallageret i Billund Åbning af ny håndværkerbutik i Rødovre CE Al konstruktionsstål er nu CE-mærket og stål-certifikat kan hentes i webbutikken Åbning af ny håndværkerbutik på Nørrebro i København MARTS Den seneste kundeanalyse viser, at kunderne er meget tilfredse med den vejledning, de får af de eksterne sælgere samt i butikkerne Flex-Box ny håndværkerservice muliggør varelevering inden for 1 time Ny Sanistål app med adgang til webbutikken og det store produktkatalog APRIL MAJ 12 I Årsrapport 2014 I

13 Tilfredshedsanalyse blandt alle medarbejdere viser en meget høj medarbejdertilfredshed NOVEMBER En udvalgt del af Saniståls produktsortiment får mærkatet Selected. En fremhævelse af det sortiment, der oftest efterspørges af kunderne Centrallagrene i Taulov og Billund fastholder Kronesmiley Serman & Tipsmark vinder ordren til levering af hydraulikog styringssystemet til ny stor testbænk til National Oilwell Varco Denmark Alle Saniståls medarbejdere arbejder nu i skyen med implementering af Office 365 AUGUST nye elever begynder i Sanistål Sanistål donerer godt kr. til FN s Internationale Toiletdag Max Schön i Tyskland indgår aftale om frasalg af forretningsområdet for armeringsjern til bygningskonstruktioner StockMaster - nyt koncept med industriel vending introduceres i Danmark, Tyskland og Østeuropa SEPTEMBER OKTOBER Alle medarbejdere i Sanistål får tilbud om udarbejdelse af en sundhedsprofil Solutions for Industry Saniståls selskaber i Østeuropa introducerer et nyt salgskoncept. Et tæt samarbejde i hele værdikæden skal sikre vækst via industri-kunderne DECEMBER Den nye kundeanalyse viser, at kunderne er rigtig godt tilfredse med Saniståls leveringsevne samt de interne salgsafdelinger I Årsrapport 2014 I 13

14 Beretning for segmenter FORRETNINGSSEGMENTER Sanistål har to kundeopdelte forretnings - segmenter: Byggeri Industri De to forretningssegmenter danner grundlag for salgs- og markedsorganisationens overordnede organisering i to divisioner. Sanistål beskæftiger sig udelukkende med "business to business" markedet, og opsøger derfor ikke salg til det private marked. række fælles bærende elementer for de to divisioner. Dels er dele af produktsortimentet fælles for de to divisioner, og dels er logistikydelserne ens. BYGGERI DIVISIONEN Byggeri Divisionen omfatter byggeriaktiviteterne i Sanistål Danmark samt i koncernens østeuropæiske datterselskaber. Byggeri Divisionen fokuserer sin indsats på otte hovedproduktgrupper: VVS, VA, energi og klima, byggestål, tag og facade, værktøj, sikring samt beslag og øvrige produkter til træ. 1,6 % Målrettede salgsindsatser har medført en omsætningsvækst på 1,6 % til mio. kr. i Byggeri Divisionen til trods for et fald i markedet På trods af at Byggeri Divisionen og Industri Divisionen er adskilte som to forskellige forretningssegmenter, eksisterer der en Byggeri Divisionen er målrettet følgende brancher: VVS-installatører, entreprenører, retail og internetvirksomheder, kommuner og vandværker, sikringsvirksomheder og tømrer-/snedkervirksomheder. RESULTATUDVIKLING BYGGERI DIVISIONEN Saniståls Byggeri Division har i 2014 haft svære markedsvilkår, idet Rørforeningens analyser viser et fald på 0,8% for det danske VVS-marked og Ukraine-krisen dæmpede aktiviteten på de østeuropæiske markeder. Den teknologiske udvikling giver kunderne større prisgennemsigtighed, som ændrer deres handels mønstre. Dette skærper konkurrencen og medfører yderligere pres på bruttoavancen. Til trods for de svære markedsvilkår realiserer Byggeri Divisionen en omsætning på mio. kr. mod mio. kr. i Den øgede omsætning på 31 mio. kr. svarer til en vækst på 1,6%, hvorved vi har opnået en større markedsandel i et faldende marked. Omsætningsfremgangen kan bl.a. henføres til målrettede salgsindsatser i projektforretningen samt vækst i Østdanmark, hvor Sanistål nu har et veludbygget butiksnet. Byggeri Divisionens omkostninger er i 2014 forøget som følge af den udvidede aktivitet og den årlige lønregulering. Driftsresultatet for segmentet (segment- EBITDA) udgjorde 45 mio. kr. i 2014 mod 51 mio. kr. i 2013, svarende til et fald på 6 mio. kr. RESULTATUDVIKLING BYGGERI DIVISIONEN NETTOOMSÆTNING BYGGERI RESULTATUDVIKLING INDUSTRI DIVISIONEN NETTOOMSÆTNING BYGGERI Segmentomsætning mio. mio. kr. kr Segmentomsætning Segment-EBITDA Segment-EBITDA Segmentaktiver Segmentaktiver I Årsrapport 2014 I

15 INDUSTRI DIVISIONEN Industri Divisionen omfatter industriaktiviteterne i Sanistål Danmark, koncernens fire østeuropæiske datterselskaber, Max Schön GmbH i Tyskland samt Serman og Tipsmark A/S i Danmark. Industri Divisionen er totalleverandør til industrien og kan inddeles i to hoved produktgrupper: Stål samt industriens følgeprodukter såsom værktøj og tekniske komponenter, som blandt andet består af hydraulik, industrislanger, transmissioner og el-teknik. Industri Divisionen er målrettet følgende brancher: Virksomheder inden for stål- og metalindustrien, fremstillingsindustrien, maskinforarbejdning, vind- og energi, offshore og betonindustrien. Industri Divisionen fo - ku serer sit markedspotentiale i forhold til de særlige behov, som findes indenfor procesog maskinindustri. RESULTATUDVIKLING INDUSTRI DIVISIONEN Det danske industrimarked har vist en stabil udvikling i året, men markedet er sam tidigt præget af hård konkurrence. Konjunk turforventningerne på de europæiske nær markeder er vigende, og har presset markedet i Danmark og Tyskland. Krisen i Ukraine har i den sidste del af året haft en afdæmpende effekt på vores østeuropæiske markeder. Serman & Tipsmark har været ramt af afmatningen i den norske off-shore industri. De svære vilkår på vores markeder og en skærpet konkurrence har medført et forøget pres på bruttoavancerne. Stålmarkedet har igennem året været udfordrende. Stålpriserne faldt i starten af året, men har stabiliseret sig på et lavt niveau sammen lignet med sidste år. De lave stålpriser er med til at presse indtjeningen i Industri Divisionen har i 2014 forøget omsætningen til mio. kr. fra mio. kr. i Til trods for lavere stålpriser og et presset marked blev der for 2014 realiseret en omsætningsvækst på 1,6%. Den positive udvikling er bl.a. skabt af vores stærke logistikkoncepter og en målrettet indsats overfor eksisterende kunder. Industri Divisionens omkostninger blev forøget i 2014 sammenholdt til sidste år, og kan primært henføres til den øgede aktivitet samt den årlige lønregulering. Segmentets driftsresultat for 2014 (segment- EBITDA) blev reduceret med 9 mio. kr. til 100 mio. kr. mod 109 mio. kr. i På trods af lave stålpriser og hård konkurrence er Industri Divisionens omsætning øget med 37 mio. kr. til mio. kr. NETTOOMSÆTNING INDUSTRI OMSÆTNING FORDELT PR. SEGMENT EBITDA FORDELT PR. SEGMENT NETTOOMSÆTNING INDUSTRI mio. mio. kr. kr INDUSTRI 55% BYGGERI 45% INDUSTRI 69% BYGGERI 31% I Årsrapport 2014 I 15

16 16 I Årsrapport 2014 I

17 Forventninger til 2015 Sanistål forventer, at årets resultat af primær drift (EBIT) vil udgøre mellem 80 og 110 mio. kr. Saniståls resultatforventninger er baseret på følgende forudsætninger: I 2015 forudses en flad aktivitetsudvikling i bygge- og anlægsbranchen, her under VVS-markedet. Der forventes i 2015 usikre markedsvilkår i Danmark, hvor den skærpede konkurrence forventes at fortsætte. I Østeuropa ventes bygge- og anlægsbranchen på niveau med 2014, idet krisen i Ukraine ikke forudsættes yderligere skærpet. Sanistål forventer gennem en række målrettede initiativer at skabe omsætningsvækst inden for bygge- og anlægsbranchen i både Danmark og Østeuropa. For 2015 forudses en flad aktivitetsudvikling på industrimarkedet. På det danske marked ses tendenser til beskeden vækst, men markedet er fortsat præget af stor usikker hed. Saniståls markeder i Nordtyskland og Østeuropa forventes i samme niveau som Sanistål forventer i 2015 en beskeden omsætningsvækst, der opnås gennem styrkelse af salgsorganisationerne, målrettede indsatser over for eksisterende kunder samt StockMaster konceptet. Stålmarkedet er fortsat udfordrende, men stålpriserne har stabiliseret sig på et lavt niveau i den sidste del af Prognoserne for markedet er usikre. Markedsvilkårene og de lave stålpriser forventes derfor at fortsætte i I Årsrapport 2014 I 17

18 30 % Sanistål E-handel har siden 2003 fokuseret på at udvikle de digitale afsætningskanaler. Der lanceres mange nye kunderettede services, som bl.a. mobile app, der er medvirkende til, at e-handel i dag udgør mere end 30 % af Saniståls danske forretning. 18 I Årsrapport 2014 I

19 4. kvartal 2014 Resultatet af Saniståls primære drift (EBIT) eksklusive særlige nedskrivninger for 4. kvartal 2014 udgjorde 38 mio. kr. mod 39 mio. kr. i samme periode sidste år. Omsætningen i kvartalet udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i samme periode sidste år. Omsætningen udviklede sig positivt i Danmark, hvor det er lykkedes at øge markedsandelen. I Østeuropa var der et mindre fald i omsætningen, hvor krisen i Ukraine har haft en afdæmpende effekt. Omsætningen i Tyskland faldt som følge af pressede markedsvilkår. Bruttoavancen blev forøget med 12 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, hvilket bl.a. kan henføres til øget aktivitet og en heraf afledt effekt på leverandørbonus. Omkostningerne i 4. kvartal 2014 ud gjorde 222 mio. kr. mod 211 mio. kr. i samme periode sidste år. Udviklingen skyldes den øgede salgsindsats og effekten af den årlige løn regulering samt en ekstraordinær tilbageførsel af bonusaflønning i 4. kvartal Der blev i 4. kvartal 2014 foretaget nedskrivning af materielle aktiver med 9 mio. kr. i forbindelse med afhændelse af armeringsforretningen i Tyskland og Saniståls ejendom i Greve. I 4. kvartal 2013 blev der foretaget nedskrivninger af goodwill vedrørende Carl F A/S med 62 mio. kr. samt nedskrivninger af ejendomme til salg med 10 mio. kr. Resultatandelen af det associerede selskab Brødrene A & O Johansen A/S for 3. og 4. kvartal blev indregnet med 19 mio. kr. mod 21 mio. kr. for 3. og 4. kvartal sidste år. Resultatet efter skat for 4. kvartal blev et overskud på 33 mio. kr. mod et underskud på 28 mio. kr. i 4. kvartal De frie pengestrømme var i 4. kvartal 2014 positive med 90 mio. kr. mod 35 mio. kr. i samme periode sidste år. De frie pengestrømme blev primært skabt af resultatet og en positiv udvikling i arbejdskapitalen Omsætningen i 4. kvartal blev forøget med 17 mio. kr. til mio. kr. Resultatet efter skat for 4. kvartal blev et overskud på 33 mio. kr. Resultatet og positiv udvikling i arbejdskapitalen har skabt en stigning i frie pengestrømme til 90 mio. kr. HOVEDTAL FOR 4. KVARTAL mio. kr. 4. kvartal kvartal 2013 Resultat: Nettoomsætning Bruttoavance Andre driftsindtægter 3 3 Omkostninger Driftsresultat (EBITDA) Primær drift (EBIT) Primær drift (EBIT) ekskl. nedskrivninger Resultat af finansielle poster 7 10 Resultat før skat (EBT) Periodens resultat Frie pengestrømme I Årsrapport 2014 I 19

20 Særlige risici FINANSIELLE RISICI Finansielle risici omfatter likviditetsrisici, kreditrisici, valutarisici og renterisici. Likviditetsrisikoen er risikoen for, at Sanistål ikke er i stand til løbende at opfylde sine økonomiske forpligtelser som følge af manglende evne til at generere tilstrækkelig indtjening, realisere aktiver eller opnå tilstrækkelig finansiering. På baggrund af forventningerne til 2015 samt koncernens drifts- og likviditetsbudget for 2015 er det ledelsens vurdering, at der vil være et tilfredsstillende likviditetsberedskab gennem hele året. Koncernens finansielle risici er nærmere beskrevet i note 23. ØVRIGE OPERATIONELLE RISICI Varelagerrisiko På lagervarer overvåger selskabet løbende den enkelte vares omsætningshastighed og foretager nedskrivninger af varer, hvor be holdningen er for stor i forhold til efterspørgslen, eller hvor afsætningen er stag - nerende. Herudover er koncernen eksponeret for råvarerisici særligt i relation til stål, hvor priserne kan fluktuere kraftigt. Skadesrisiko Koncernens risici på skadesforsikringsområdet er dels dækket gennem forsikringer (bygninger, løsøre og driftstab) og dels gennem selvrisiko. Det samlede forsikringsbehov i koncernen evalueres årligt. Produktansvar Koncernens leverancer er næsten udelukkende til lokale markeder, og produktrisici er dels afdækket via de normale samhandelsmæssige rettigheder, som selskabet har til at rette modkrav overfor leverandører, og dels via selskabets leveringsbetingelser og forsikringer. IT-risiko Sanistål er afhængig af velfungerende IT-systemer. Virksomhedens IT-infrastruktur styres og drives på koncernniveau, mens forretningssystemer styres af de enkelte selskaber. Et af fokusområderne er driftssikkerheden, og specielt i moderselskabet er der i kraft af udstyr, processer og organisation opnået en høj driftssikkerhed. Corporate governance Sanistål har udarbejdet den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b, for regnskabsåret 2014 og offentliggjort denne på koncernens hjemmeside sanistaal.com/da/cg Den lovpligtige redegørelse er opdelt i tre afsnit: En beskrivelse af sammensætningen af Sanistål A/S ledelsesorganer, deres udvalg og disses funktioner. En beskrivelse af hovedelementerne i Sanistål A/S-koncernens interne kontrolog risiko styrings system i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. En redegørelse for Sanistål A/S arbejde med Anbefalingerne om god selskabsledelse. Komitéen for god selskabsledelse offentliggjorde 6. maj 2013 ajourførte Anbefalinger for god selskabsledelse (ajourført november 2014), baseret på følg eller forklar -princippet. Det er bestyrelsens opfattelse, at Sanistål er compliant i forhold til selskabets niveau og størrelse. Samfundsansvar I Sanistål A/S er samfundsansvar en integreret del af vores forretningsstrategi. Sanistål A/S har et ønske om at agere ansvarligt i forhold til kunder, medarbejdere, forretnings partnere og omverdenen. Sanistål A/S støtter principperne i FN s Global Compact. Sanistål A/S har valgt at offentliggøre den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar på koncernens hjemmeside. Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar jf. årsregnskabslovens 99a, for regnskabsåret 2014 kan læses eller downloades på sanistaal.com/da/csr Den lovpligtige redegørelse for mangfoldighed i ledelsen jf. årsregnskabslovens 99b kan læses eller downloades på koncernens hjemmeside sanistaal.com/da/mangfoldighed 20 I Årsrapport 2014 I

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 15 sanistaal.com Fokus på lønsomhed Bygge- og anlægsbranchen viser beskeden fremgang. Rørforeningens markedsanalyser viser en vækst for det danske VVS-marked i på 1,9% sammenholdt med. Aktiviteten

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal

Delårsrapport 3. kvartal Delårsrapport 3. kvartal 15 sanistaal.com Sanistål fastholder fokus på indtjening Den primære drift (EBIT) udgjorde for årets første 3 kvartaler 70 mio. kr. mod 46 mio. kr. sidste år. er positivt påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

13 Delårsrapport. 3. kvartal

13 Delårsrapport. 3. kvartal 13 Delårsrapport 3. kvartal FREMSKRIDT PÅ TRODS AF HÅRD KONKUR RENCE og TILBAGEGANG PÅ MARKEDERNE Saniståls markeder er fortsat kendetegnet ved tilbagegang og hård konkurrence. Vi har taget markedsandele

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2005 nr. 5. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2005 nr. 5. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 25 nr. 5 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Velkommen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. juni 2007 for Sanistål A/S.

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. juni 2007 for Sanistål A/S. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 25 Nicolaj Plads 6 13 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tel.: +45 96 30 60 00 Fax: +45 98 13 28

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2011 Tivoli, den 15. august 2011 Delårsrapport for

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport. 3. kvartal

Delårsrapport. 3. kvartal 12 Delårsrapport 3. kvartal Resumé 2012 3. kvartal Resultatet af den primære drift (EBIT) udgør 27,3 mio. kr., hvilket er på samme niveau som sidste år. Saniståls omsætning er i forhold til samme periode

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 6/2013 1/14 Brødrene

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011. Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding as har i

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

Delårsrapport. 1. kvartal

Delårsrapport. 1. kvartal 12 Delårsrapport 1. kvartal RESUMÉ 2012 1. KVARTAL Primær drift (EBIT) eksklusiv ejendomsavance udgør 36,4 mio. kr. mod 29,2 mio. kr. sidste år, hvilket er en forbedring på 7,2 mio. kr. svarende til 24,7%.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 2014/15 (1. oktober 2014 31. december 2014) første kvartal af regnskabsåret 2014/15 Resume: Gabriel realiserer en vækst i omsætningen på 10% og et resultat

Læs mere