KamillianerGaardens Hospice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KamillianerGaardens Hospice"

Transkript

1 s Hospice Årsberetning 2014

2 2 Indhold Redaktion: Anette Agerbæk, Lisbeth Halager og Jette Bjørn Bjørnes Foto: Hanne og Poul Klingberg Korrektur: Charlotte Bjørnes Grafisk opsætning: Kim Winge Dagen Tryk: Bornerups Bogtryk- og Offset A/S Copyright: s Hospice Kastetvej Aalborg Tlf Forord... 3 I stadig udvikling...4 En bestyrelsesformand takker af...5 Ny virksomhedsansvarlig læge...7 Eventyret om trappen...8 Ny udviklingsleder Ah - vind i håret Alt spist op - rub og stub Præstevikaren skriver Når alt er muligt Sorgens landskaber Snegle fra Guldbageren Hvad vil dagen bringe Det frivillige arbejde på Hospice Besøgsven hos Tove Pedersen En lille hverdagshistorie Sygeplejestuderende på hospice Ny på hospice - og ny tillidsrepræsentant Georg Jensen julepynt Uddannelse og udvikling på hospice Klassens Time Kage Nordisk Hospicekonference Palliation og akupunktur Hvis det var en hund Palliationskursus Arbejdsmiljøet Mål for Tak! Hjemmeside: BILAG: Kvantitative data... 39

3 Forord Af Anette Agerbæk, hospicechef D e børn, der holdt jul på s Hospice, fik til deres overraskelse en ekstra julegave fra en tidligere pårørende. Hun har en legetøjsforretning, og har gjort det til en tradition at komme med julegaver til hvert enkelt barn om eftermiddagen den 24. december. På hospice har vi mange venner, der som denne pårørende giver os donationer, gaver eller deres tid. Mange af dem har haft gode oplevelser på s Hospice og vil gerne give noget igen, mens andre bare har lyst til at støtte op om hospice. I det daglige oplever vi en mangfoldighed af kompetencer på hospice. Det skriver frivilligkoordinator Inger Grønhøj om i sin artikel i denne årsberetning. En mangfoldighed af specialiserede faglige kompetencer og af menneskelige kompetencer fra professionelle, frivillige og venner. Hver enkelt der varetager en opgave på Kamillianer- Gaardens Hospice bidrager med en væsentlig brik til den større sammenhæng, og har derved stor betydning for den høje kvalitet i den fælles indsats som patienter og pårørende oplever har været et strabadserende år på hospice. Vi har haft usædvanligt mange udfordringer som Bodil Kristensen, vores arbejdsmiljørepræsentant, skriver i sit indlæg. Alle har bidraget med en ihærdighed, som har sikret at patienterne og deres pårørende har oplevet en høj kvalitet i indsatsen. Lægemanglen har været en af de største udfordringer i 2014, men det er heldigvis vendt nu, idet Det Palliative Team har ansat to dygtige læger og en vikarlæge. Derved er der nu kun en lægestilling ledig. Erik Schou valgte i 2014 at stoppe efter 15 år som bestyrelsesformand, og han blev hyldet for sin store indsats ved en reception i juni. I hans indlæg i årsberetningen giver han udtryk for, at hospiceorganisationen er under stadig udvikling for at nå sine mål. Et af udviklingspunkterne for Kamillianer- Gaardens Hospice i 2015 bliver at leve op til vores mål omkring forskning og udvikling. Vi er så heldige at vi fra årsskiftet 2015 har ansat en afdelingsleder med ansvar for forskning og udvikling. Mogens Nørgård er som ny bestyrelsesformand allerede i gang med at sætte sine spor. Bestyrelsen har netop godkendt et evalueringsprojekt, der skal afdække betydningen af den samarbejdsmodel som rummer, hvor både Det Palliative Team og hospice bor under samme tag. Vi er ikke i tvivl om at netop denne samarbejdsmodel kommer patienterne og deres pårørende til gode. Nu får vi modellen evalueret gennem forskningsprojektet: Et tag to enheder, der skal gennemføres af sygeplejerske, cand. scient. soc., ph.d. Karen Marie Dalgaard fra Viden center for Rehabilitering og Palliation. skal ombygges igen i 2015, idet vi skal udvide hospice med yderligere tre patientstuer. Fire fonde har til vores store glæde sikret, at Det Palliative Team kan bliver boende på : Knud Højgaards Fond, Augustinus Fonden, Det Obelske Familiefond og Vanggaard Fonden. Mange tak til jer alle - både bestyrelse, medarbejdere, frivillige og venner - for jeres engagement og store indsats i vores dejlige hus,. 3

4 4 I stadig udvikling Af Mogens Nørgård, bestyrelsesformand D er har i s Hospice historie ikke været mange formænd - som nyvalgt er jeg blot den anden. Derfor skal der også her lyde en tak til tidligere bestyrelsesformand Erik Schou for hans utrættelige indsats for s Hospice. Jeg er glad for at være med til at løfte arven videre, i respekt for historien, og med blik for fremtidens udfordringer. Der er ingen tvivl om, at vi på Kamillianer- Gaardens Hospice har en kultur, og nogle holdninger, som det er vigtigt at værne om, samtidig med at vi hele tiden udvikler os, hvad enten det gælder medarbejdere, fysiske rammer eller faglige udfordringer. Derfor glæder det mig også, at vi er lykkes med nu at kunne udvide med tre ekstra pladser, samtidig med at vi finder plads, så Det Palliative Team fortsat kan have til huse i vores bygninger. Den kommende tid bringer os ind i et spændende arbejde, hvor vi bl.a. skal evaluere samarbejdsmodellen mellem Det Palliative Team og hospice. Det er en evaluering jeg forventer mig meget af, da det er vigtigt at få indsigt i stærke såvel som svage sider ved det samarbejde, der hver dag varetages på. For s Hospice er mit håb for fremtiden, at vi fortsat må udfylde den plads vi har udfyldt igennem alle årene, at vi samtidig udvikler os, og at den gode vind fra hospice i højere grad må brede sig ud i hele vores sundhedsvæsen.

5 En bestyrelsesformand takker af Af Erik Schou, tidligere bestyrelsesformand E fter 15 år slutter mit formandskab. Jeg har i denne anledning set på, hvad mine forventninger var, da vi åbnede s Hospice. Derfor dette sammendrag af min tale ved indvielsen i 1999: Velkommen til denne glædens dag, hvor står foran sin officielle åbning. Forberedelserne har stået på siden 1995 og synligt i det store ombygningsarbejde, der har stået på siden august Mange overvejelser, megen planlægning og bred opbakning i mange forskellige fora er gået forud. I dag hviler på bred politisk forståelse og opbakning. Det er vi både stolte af og føler os meget forpligtede over. Hospice betyder gæstehjem, særligt beregnet for mennesker, der i en sidste og yderst væsentlig periode af deres liv har behov for al tænkelig medicinsk, medmenneskelig og åndelig omsorg og pleje. Det enkelte menneske er af en uerstattelig værdi og har en ukrænkelig værdighed. Derfor sætter vi tanken om hospice som udtryk for denne høje vurdering af mennesket. Vi finder de samme værdier udtrykt i erklæringen om menneskerettighederne, i WHO s definition af palliativt arbejde og i hele vort demokratis humanistiske tradition. har som formål at tjene medmennesket i den kritiske fase af livet, der indtræder, når mennesket står ansigt til ansigt med sin egen død i diagnosen af en uhelbredelig sygdom og når videre behandling er udsigtsløs. Netop da har den syge brug for al mulig omsorg, pleje og lindring. En omsorg, der er rettet mod hele mennesket - og herunder bistand til at klare sine egne tanker om liv og død, når patienten og de pårørende ønsker det. Det er derfor vigtigt at have indrettet miljøer, 5

6 6 der fungerer på de døendes forudsætninger: Tryghed, tid, omsorg for både legeme, sjæl og ånd forudsætter en høj grad af professionalisme. I den døendes eget tempo og på egne præmisser, hvor der er ro for dem selv og deres pårørende, og hvor de har mennesker omkring sig, som på faglig grund kan yde hjælp og støtte. Når der på vort brevpapir står hospice, Center for Lindrende Behandling og Kafe Kamillus, er det ingen tilfældighed. Huset må aldrig lukke sig om sit eget formål, men tværtimod leve sit liv i åbenhed. For huset skal fungere efter de åbne døres princip: Åbne døre mellem s forskellige afsnit - med hver deres særlige opgave i forhold til det samlede mål - nemlig hospice, Det Palliative Team og Kamillus mange frivillige. Åbne døre for patienter, der en tid er på hospice og en tid hjemme. Åbne døre for de pårørende. Åbne døre, fordi der heller ikke her er penge mellem institution og patient. Åbne døre for at tjene på medmenneskets egne vilkår og egne værdier. Center for Lindrende Behandling danner bro udadtil - til læger, plejepersonale, planlæggere, sundhedspersonale overalt i Region Nordjylland. Det er også åbenhed, at alle har lige og gratis adgang til relevant behandling, og at det lige så ubetinget gælder patienter, der har behov for en palliativ indsats. Det er meget glædeligt, at dette synspunkt er en bærende del af driften her på samme måde som sundhedsvæsenet i øvrigt set patientens synsvinkel. Den brede accept og den store interesse for arbejdet i kan vi glæde os over. Jeg vil gerne herfra og ved denne lejlighed rette en særlig tak til den daglige ledelse ved hospice (Knud Ole Pedersen fra 1999 til 2005 og Anette Agerbæk fra 2005), til hele personalet, til de mange frivillige, og til Det Palliative Team. Tak for den ildhu og professionalisme, der er lagt for dagen i den forløbne tid fra alle parter. Det tegner godt for udviklingen af den ånd, der gerne fortsat skal præge stedet og afspejle de høje mål, der er sat for arbejdet her. Der er tillige grund til at glæde sig over, at den gode fortælling om hospice vandrer, at ændringen fra erfaringer og vaner gennem et nationalt samarbejde udvikler sig til evidens. Der er respekt om arbejdet med hospicetanken og hospice på. Det ses af de mange hilsener, gaver, arv og de store donationer, der er flydt til hospice og til det frivillige arbejde. Jeg oplever en organisation under stadig udvikling for at nå de mål, der er hospice mål. Det er godt, og jeg ser med taknemmelighed tilbage på de 15 år som formand for bestyrelsen.

7 Ny virksomhedsansvarlig læge på hospice Af Helle Bjørn Larsen, virksomhedsansvarlig læge og specialeansvarlig overlæge i Det Palliative Team D en 15. maj 2014 var en glædelig dag for mig, for da vendte jeg tilbage til s Hospice og til Det Palliative Team ved Aalborg Universitetshospital som virksomhedsansvarlig læge og specialeansvarlig overlæge. Forinden havde jeg været på Sygehus Vendsyssel i syv måneder, hvor jeg havde oplevet, hvordan et andet palliativt team og et andet hospice arbejder, hvilket var meget inspirerende. Huset på Kastetvej har imidlertid været mit andet hjem i ni år, så det var trygt og godt at vende tilbage. Min lægefaglige baggrund er bred med ansættelser på flere forskellige medicinske afdelinger fortrinsvis på Aalborg Universitetshospital. Desuden kortere perioder, hvor jeg har arbejdet med kirurgi og anæstesi og intensiv-terapi. Det førte til at jeg blev speciallæge i intern medicin og lungemedicin. For ni år siden blev jeg fristet med et tilbud om at arbejde i Center for Lindrende Behandling på Kastetvej, hvilket viste sig at være starten på mange spændende udfordringer og masser af arbejde. Arbejdsmetoden indenfor palliation er, mere end noget andet sted, tværfaglig. Lige pludselig lærte jeg en masse, som ikke er vanligt lægefagligt, men som i høj grad er relevant: At tænke på hele situationen omkring patient og pårørende er det eneste, der giver mening - og jeg tror, at det er vanedannende. Den specialiserede palliative organisation i Aalborg og omegn har i 2014 været betydeligt udfordret på grund af lægemangel, men den faste stab har gjort en ekstrem stor indsats for at kompensere, og har klaret skærene med en uvurderlig hjælp fra lægerne på Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital i de måneder, hvor lægemanglen var total. Nu lysner det og i løbet af 2015 håber jeg, at vi bliver fuldt bemandede. 7

8 8 Eventyret om trappen Af Anette Agerbæk, hospicechef D et er med fortrappen på Kamillianer- Gaardens Hospice som det er i eventyrerne. Først var vi så gruelig meget igennem, og derefter fik vi en god trappe! Ved ombygningen af i 2012 blev fortrappen leveret med flere fejl og mangler. Trappen var svær at gå på, og da det blev vinter var vi nødt til at spærre den af, fordi der var stor risiko for at falde på den. I maj 2014 fik vi en ny trappe, og det blev fejret. Trappen blev pyntet med flag og blomster, der blev holdt tale, klippet snor og sunget ikke mindre end to lejlighedssange. Derefter fik alle røde pølser og sodavand. Sang af Karen Kjær, frivillig: Mel: I en kælder sort som kul Da vi hjem til Hospice kom, var der lavet trappe, alt for stejl må laves om, alle vi det rappe, glatte trin ja ak og ve, alle vi det kunne se, der blev ingen vinder, men kun faldne kvinder. Men hurra en ny vi fik, og det skal jo fejres, glade vi på trappen gik, for den blev besejret, trapper op og trapper ned, godt at vi jo ikke gled, et hurra vi råbe, godt for Hospice håbe.

9 Sang af Inger Grønhøj, frivilligkoordinator: Mel: Jyden han er stærk og sej 9 Vi hår få t en trap så fin Det skal fejres med lidt win //:Trappe op og trappe ne Det er vi slet in t betinkle ve:// Trappen dej var helt te grin Våd og glat, forkerte trin //:Vi faldt om skønt Karl gav salt Vi bløw betinkle og alt gik galt:// Anette har skældt uk og skrøw n I tror næsten det er løwn //:Region, entreprenør De bløw betinkle med stadig døw:// Nu er ål vor kwaler slut Trappen får en stor salut //:Hip hurra fra alle her Nu er vi slet in t betinkle mer://

10 10 Ny udviklingsleder Af Lisbeth Halager, afdelingsleder med ansvar for forskning og udvikling A fdelingsleder med ansvar for forskning og udvikling er titlen på den nye stilling som jeg til tiltrådte på s Hospice den 1. januar Der er tale om en nyoprettet stilling som der i flere år har været et ønske om på hospice. For mig er det en ønskestilling, og jeg glæder mig meget til at være primus motor i udviklingen på hospice. Jeg er på ingen måde ny på, idet jeg har været ansat som sygeplejerske her i 13½ år. I løbet af den årrække har jeg uddannet mig indenfor palliation gennem deltagelse i en række temadage og korte kurser. Derudover har jeg gennemført diplommodulet Palliativ Indsats og den toårige masteruddannelse i Humanistisk Palliation. Allerede før min ansættelse på hospice var jeg blevet uddannet sygeplejefaglig vejleder. Alt i alt kvalificerer det mig til stillingen, og nu skal min viden og kreativitet spille sammen til gavn for udviklingen på hospice. Jeg skal lede udviklingsarbejdet, men det er mit mål, at så mange af de ansatte som muligt er aktive i udviklingsarbejdet. Det mål forventer jeg bliver let at indfri, idet alle altid har været aktive og nysgerrige med hensyn til ny viden og med lyst til at lære nye færdigheder. Nogle af mine nye arbejdsområder er klare. Det gælder blandt andet arbejdet med kliniske retningslinjer, som både skal udformes og dernæst integreres i det daglige arbejde. Det gælder også: at have overblik over, hvad der sker indenfor vores arbejdsområde, uddannelse af nyt personale, planlægning af interne og eksterne kurser, og være sparringspartner i vanskelige patientsituationer. Dertil kommer ønsker og forventninger som personalet har til mit funktionsområde. De vil bl.a. blive afdækket på personalemøde i januar, ved individuelle samtaler og ved medarbejdersamtaler. Jeg vil yderligere kvalificere mig til udviklingsopgaverne gennem studiebesøg på sygehuse og andre hospice, for derved at få indsigt i, hvordan de griber udviklingsarbejdet an. Afsnittet her er skrevet på min anden arbejdsdag som afdelingsleder med ansvar for forskning og udvikling. Jeg glæder mig meget til at se hvad 2015 bringer.

11 Ah vind i håret Af Helle Vinther, sygeplejerske I begyndelsen af december måned kom en lille familie på besøg på s Hospice. Med sig havde de den flotteste julebuket, man kan forestille sig. Et halvt år tidligere var deres elskede far død hos os. Han havde kort inden sin død udtrykkeligt bedt familien sørge for en buket til personalet. Nu kom de som lovet og ønskede os alle en glædelig jul og et godt nytår. Meget rørende og smukt. Faderen, som vi kan kalde Keld, gjorde på mange måder et stort indtryk på os sygeplejersker, som passede ham i den tid, han var på hospice. Keld havde en fremadskridende sygdom, som medførte at han langsomt mistede førligheden. Alle muskler blev påvirket, så han gradvist mistede evnen til at spise, til at tale og til at bruge arme og ben. Som Keld selv udtrykte det, så havde han fuldstændig normal fornemmelse af kroppen og huden, men han mistede langsomt kontrol og styring af musklerne i den: Hver morgen når jeg skal ud af sengen, er der noget mere af min førlighed som jeg har mistet. Han havde dog taget den beslutning, at han ikke ville lade sig overvælde af angsten for, hvad fremtiden ville bringe, men leve hver eneste dag fuldt ud med fokus på de positive ting i livet. Én ting er at udtale disse ord - noget andet at udleve dem. Keld udlevede sin overbevisning til fulde, til stor inspiration for alle som fik lov at møde ham. Selvom han ikke længere var i stand til at spise og drikke, men fik mad igennem en sonde indlagt i maven, så nød han at komme med ned i spisestuen til måltiderne og deltage i den fælles hygge sammen med andre patienter og pårørende. Når han fik sin sondemad spurgte han ofte: Og hvad får jeg så nu? Sondemaden var jo altid den samme, så i fællesskab fandt vi på alle mulige forskellige livretter og lækkerier som Keld (og vi) kunne fantasere om. Alle de mindste detaljer skulle med. På en varm sommerdag kunne vi tale om at spise et stort kræmmerhus med tre kugler is og guf. Hvilken is var de tre kugler af? Og var der også en flødebolle på toppen? Hvis ja, var den så med eller uden kokos? I tankerne kunne Keld sikkert næsten smage isen, og på den måde formåede han at få en oplevelse ud af sin ellers kedelige sondemad. I tilgift fik vi hyggelige samtaler om hinandens yndlingsretter og fik delt sjove historier om madoplevelser og opskrifter. Keld havde også en eminent evne til at følge med i alt omkring sig. Han spurgte altid interesseret til vores planer for fridage og weekender, og huskede efterfølgende altid at høre til, om nu festen, ferierejsen, havearbejdet, eller hvad det nu kunne være, var gået godt. Så gik snakken og Keld underholdt med egne sjove og gode oplevelser. Man var ikke i tvivl om, at han havde levet livet fuldt ud. Blot ni dage inden sin død var Keld sammen med mig nede ved fjorden i sin elektriske kørestol. Han var på det tidspunkt meget dårlig af sin sygdom og oplevede tiltagende problemer med vejrtrækningen. Alligevel ville han gerne ned til havnen, også for at få et glimt af et stort krydstogtsskib, som havde lagt til kaj i Aalborg netop den weekend. Det var flot solskinsvejr. Nede ved vandet stod vi stille og så ud over de små bølgeskvulp på overfladen. Nød den varme sol i ryggen og lyden af glade mennesker, som spadserede forbi. En lille brise blæste mod os fra vandet, og Keld smilede, lukkede øjnene og sagde: "Ahhh - vind i håret. Kelds livssyn er en reminder til os alle om, at vi skal huske at nyde nuet til fulde. Tak for de smukke blomster Keld - og tak fordi vi fik lov til at møde dig. 11

12 12 Alt spist op - rub og stub! Af Grete Schärfe, pensioneret sygeplejerske fra hospice Hvordan er det at være køkkenchef i et køkken, hvor behovene skifter fra dag til dag og fra øjeblik til øjeblik? Økonoma Mary K. Larsen afslører her noget af hemmeligheden bag hospicekøkkenets succes. J eg møder kl. 6, låser døren op og læser i køkkenets interne kontaktbog: Al varm mad spist op i går. Mange gæster. Jeg går videre og læser i kontaktbogen fra sengeafdelingen. Alt spist op i aften. Rub og stub! Nu må vi have mere i gryderne til kl. 12, tænker jeg. Den dag skulle vi have kylling, og jeg tager mere kylling ud af fryserren. Vi må have noget mere på fadene til i aften. Laver frugtsalat som noget ekstra og tager noget til det lune ud af fryseren. Hvor er det dejligt, at vi har fået det store fryserum, så vi kan trylle noget mere frem, når der er behov for det. Det er jeg så glad for! Der skal selvfølgelig også puttes noget ind i fryserummet, for at vi kan trylle noget frem af det. Vi fylder op, når vi har tid. Vi udnytter tiden. I løbet af formiddagen kommer en sygeplejerske ned med en seddel fra en patient. Hun fortæller, at han så gerne vil have risengrød. Det laver jeg til middag siger jeg til sygeplejersken, som bagefter kommer og fortæller, at hun fik et stort smil, da hun fortalte det til patienten. Det kan jeg spise både morgen, middag og aften, havde han sagt. Det er det, der er så dejligt ved vores arbejde her i køkkenet, at vi får at vide, hvad maden betyder for patienterne. Det betyder så meget for os, at plejepersonalet siger det videre til os. Det samarbejde er dejligt. 2. juledag havde bageren lukket. Jeg skulle til at varme 12 af vore egne rundstykker til afdelingen. Men der var dødsfald, og patienten havde pårørende. Den dag kom der 24 rundstykker op! Går du aldrig i panik, når der pludselig opstår uventede behov? Nej, så kridter jeg skoene. Og så tager jeg en middagslur, når jeg kommer hjem. Jeg bevarer roen, mens det står på. At det lykkes, skyldes brug af kontaktbogen og samarbejdet med personalet. Og så det store fryserum! Jeg synes, det er fedt, når det fungerer. Det kan vi blive helt høje af! Det er ikke tilfældigt, at Mary siger vi og ikke jeg : Pia og Lotte (de andre ansatte i køkkenet red.) har samme indstilling. Det er noget, vi har arbejdet op sammen. Patient og pårørende er i centrum. Og er der børn blandt de pårørende, så kommer der pølsehorn med op! Min svaghed er sultne mennesker. Så skal der noget på bordet. Og så er det bare med at gå i krig!

13 Præstevikaren skriver Af Ellen Margrete Balle Christensen, præstevikar I begyndelsen af 2014 blev jeg kontaktet af Ole Raakjær og spurgt om jeg ville vikariere for ham som præst på hospice og i Det Palliative Team under hans studieorlov i oktober, november og december. Jeg slog til, vel vidende at denne opgave ville blive en stor udfordring. Ugen før jeg skulle begynde tog Ole Raakjær mig med på arbejde, så jeg kunne hilse på personalet begge steder og blive sat ind i nogle af opgaverne. Derefter blev jeg overladt til mig selv. Nej, det blev jeg netop ikke. For på Kamillianer- Gaarden er ingen overladt til sig selv. På arbejder personalet i begge huse tæt sammen. Dette er en grundtanke og en nødvendighed i huset, fordi arbejdet går ud på at yde omsorg for et døende menneske og for dette menneskes pårørende. Alle kræfter bliver sat ind på at løse denne opgave. Personalet ved at enhvers opgave er en vigtig brik for helheden. Sådan blev der også taget imod mig: Som en vigtig brik i en større sammenhæng. Det giver tryghed og glæde at arbejde under de vilkår. I mit arbejde som præst holder jeg især meget af gudstjenester og det sjælesørgeriske arbejde, og netop de områder vægtes på hospice. Hver 14. dag holdes der gudstjeneste i fællesstuen på 1. sal. Her står klaveret, og ved gudstjenesterne bliver salmesangen akkompagneret af både klaver og violin. Frivillige møder op og hjælper til med det praktiske. Det har været en glæde for mig at holde disse gudstjenester. Det er måske kun et fåtal af patienterne, der kan deltage, men pårørende og personale dukker også op, og dørene ind til stuerne på gangen står åbne, hvis patienterne ønsker det. En halv times tid samles vi i et rum, hvor evangeliet forkynder os, at vi i magtesløsheden, må have tillid og tro på, at vi er i Guds hånd. Under mit vikariat er jeg flere gange blevet spurgt af venner og bekendte, om det ikke er meget hårdt og tungt at være i et hus, hvor mennesker kommer for at dø. Dertil må jeg svare, at det er det ikke. På hospice er der rigtig meget liv. Ja, her leves der hvert øjeblik. Der er rigtig megen kærlighed og nærvær, og her bliver fortalt mange livshistorier. Stor tak til alle på hospice og i Det Palliative Team, som jeg har fået lov til at dele gerning med. 13

14 14

15 Når alt er muligt Af Trine, Marie, Stine og vores far Ib, pårørende Et lille skrift om Aase Bodil Hansens ophold på. D et var som om, at vi alle åndede lettet op, da vores mor blev overflyttet fra sygehuset til, for her var der plads til, at vi som familie kunne være samlet om vores mor på en afslappet måde. Fra vinduet beundrede vi hospicehaven sammen med hende, snakkede om skulpturen med Maria og det lille Jesusbarn, lyttede til det rislende vand og skolebørnene i baggrunden, og glædede os over de mange smukke violette blomster, som endnu ikke var afblomstret, trods det sene tidspunkt på året. Freden sænkede sig. Lørdag morgen vågnede hun op efter flere dages søvn og var nærværende og på forunderlig vis helt sit gamle jeg. Hun ville op at sidde og have morgenmad, mens hun leverede vittige kommentarer med glimt i øjet til børnebørnene. Hun ville også have musik, og vi rullede klaveret ind på stuen, så vores far kunne spille nogle af de sange som de har skrevet sammen. Bagefter spillede han jazz fra tiden i Jazzklubben, hvor de havde mødt hinanden i deres unge dage. Der blev sunget og børnebørnene dansede, mens mors lille dansefod stak ud over sengekanten og vippede i takt til musikken. Denne dag blev en lykkestund for hele familien, og en dag vi aldrig vil glemme. Tidligt næste dags morgen døde vores mor. Vi fik lov til at låne konferencelokalet i overetagen til at afholde et afskedsarrangement for vores mor, da et kirkeritual ikke var oplagt, idet hun ikke var medlem af folkekirken. Kisten - i ubehandlet træ - som vi havde hentet i Silkeborg, malede vi i et rum i kælderen, som personalet ved gavmildt stillede til rådighed for os. Herefter blev kisten i samarbejde med personalet kørt ind på den stue, hvor vores mor lå. Sengen blev kørt ud og gav i stedet plads til den strålende turkisblå kiste, som blev pyntet med orange morgenfruer og to statelige guldlysestager. Inden vores mor blev hentet, samledes venner og familie om kisten på stuen til et lille afskedsritual. Bagefter var der kaffe og smørrebrød, sang, dans og taler i det lånte konferencelokale i overetagen. Det blev en uforglemmelig dag helt i vores mors ånd. At alting blev netop som vi kunne ønske os skyldtes alene personalet på, og deres store fleksibilitet og lyst til at imødekomme vores ønsker som pårørende. Det er vi som familie inderligt taknemmelige over. Tusind tak! 15

16 16 Sorgens landskaber: Om at tegne et nyt kort over tilværelsen - tilbud til efterlevende Af Signe Marie Lindstrøm, musikterapeut og Mette Albæk Christensen, sygeplejerske N år vi mister et menneske, som har haft stor betydning i vores liv, kan mange ting pludselig opleves helt forandret indeni os selv og i mødet med omverdenen. Denne oplevelse hos de efterlevende pårørende har vi forsøgt at rumme i metaforen sorgens landskaber. Et billede på at tilværelsen efter tabet af en nær kan indeholde både skyggefulde mørke dale, ørkesløse golde marker i bidende vind, steder med læ, solstråler og varme. Mange nye uudforskede områder kommer til syne. Hospicefilosofiens grundlæggende værdier er at have fokus på patientens behov såvel som de pårørendes behov for pleje og omsorg, både med hensyn til fysiske, psykiske, sociale og åndelige/eksistentielle aspekter. Pårørende har brug for omsorg både før, under og efter patientens død. Derfor har vi på KamillianderGaarden en række tilbud målrettet efterlevende. To gange hver måned åbner vi den såkaldte Café for efterlevende. Caféen drives af frivillige, som er til stede med kaffe og med deres nærvær. Under disse uformelle rammer giver caféen mulighed for at mødes med andre i lignende situationer. Derudover har vi de seneste år haft fire årlige aftenmøder for efterlevende, altså for pårørende til en af vores tidligere patienter på hospice og/ eller tilknyttet Det Palliative Team. Disse møder arrangeres i et samarbejde mellem hospice, Det Palliative Team og Kamillus Aalborg. Den nærmeste pårørende til afdøde modtager en invitation til mødet. Vi inviterer efterlevende fra det seneste kvartal før mødet. Der skal minimum være gået en måned fra dødsfaldet, så de fleste oplever at være igennem den mest akutte sorgproces. Vi opfordrer til, at man tager sine nærmeste med til disse arrangementer, så flere i samme familie kan deltage for at kunne støtte hinanden efterfølgende. Deltagerantallet har hver gang været mellem efterlevende, hvoraf størstedelen har været pårørende til patienter, der er døde på hospice. Formålet med aftenmøder for efterlevende er at skabe et fællesskab, hvor man kan mødes

17 med ligesindede, dele erfaringer og få indblik i forskellige psykologiske, filosofiske og poetiske perspektiver på, hvad sorg kan være. Tanken er at ingen kan sørge forkert, at alle sørger på hver deres måde, samt at få indblik i, at der indimellem kan forekomme komplicerede sorgforløb, hvor den efterlevende har behov for ekstra støtte og omsorg. Forskning viser, at den bedste støtte oftest er at finde i eget netværk, og næstbedst er det at få professionel hjælp. Møderne starter og slutter med en fællessang med reference til temaet eller årstiden. Der er oplæg fra professionelle (for eksempel en psykolog, præst, sygeplejerske og/eller en musikterapeut) med forskellige perspektiver på sorg og sorgteori. Et oplæg kan for eksempel handle om at pendulere mellem tabsoplevelsen og en orientering imod nye roller eller potentialer i livet. Oplæggene suppleres af anekdoter omkring forskellige sørgendes oplevelser og udsagn, som deltagerne ofte finder genkendelse i. Derefter er der snak omkring de hyggelige borde, som er pyntet af frivillige. De frivillige, som er til stede ved aftenmødet og sidder rundt omkring ved bordene, hjælper snakken i gang og skaber en tryg stemning. Temaerne omkring bordene varierer fra gang til gang og præges af de tilstedeværendes aktuelle tanker og følelser. Eksempelvis har fælles drøftelser omhandlet hvordan man i sorgforløbet tager imod venners velmenende tilbud om hjælp: Du ringer bare eller du kan bare sige til. Én deltager videregav sin erfaring med at lave en liste med praktiske opgaver, som hun havde brug for andres hjælp til, og som hendes venner og familie så kunne vælge ud fra. Andre gange har det primært handlet om børn og unge i familien, om hvor meget og hvordan de bliver inddraget og dermed bliver mere fortrolige med sygdom, død og de voksnes tanker og følelser omkring dette. Et emne, der også af og til dukker op, handler om at skulle finde sig selv efter at have været på sidelinjen i et langt sygdomsforløb, og tankerne: Hvem er jeg, hvad skal jeg med mit liv fremover? dukker op. Ofte går snakken livligt og mange giver udtryk for at få noget med hjem. At det er en lettelse at opleve, at man ikke er den eneste i verden, der føler, tænker og handler, som man gør i sorgprocessen. Der kommer også fokus på, at der er meget man ikke mister, når man mister. Minderne, den afdødes syn på tilværelsen, holdninger og meninger, som på trods af fraværet fortsat vil indgå i tanker og beslutninger fremover. Mange bliver inspireret til at dele oplevelser eller anekdoter om den afdøde, sygdomsforløbet og tiden efter tabet, og der er plads til både latter og tårer. Ofte giver mødedeltagerne udtryk for: Det var en stor overvindelse at komme ind i huset (hospice) igen, mange følelser kom tilbage... men jeg er glad for at jeg kom. Så kan vi som arrangører ikke ønske os mere. 17

Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende

Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende Formålet med kurset er at: udbrede kendskab til den palliative indsats i Region

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Tilbage til et liv med indhold

Tilbage til et liv med indhold Tilbage til et liv med indhold Af: Rikke Djernes Glintborg, Sygeplejerske I Nykøbing, på Limfjordsøen Mors, ligger Plejecenteret Støberigården. Her var medarbejderne for 3 år siden på efteruddannelse i

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring blev det først og fremmest for de mennesker, der har været tilknyttet hospice eller

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet

Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet Karin Naldahl, University College Nordjylland i samarbejde med personalet på... Udkast Marts 2009 Fortælling om Klara (Navnet er

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2013

Tale til sommerafslutning 2013 Tale til sommerafslutning 2013 Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende og til alle medarbejdere. 10. klasserne

Læs mere

dele alting med På selve rummet, var det et rum til tøj, en vask med hylder og spejl, en skrivebord, spisebord hyggeligt.

dele alting med På selve rummet, var det et rum til tøj, en vask med hylder og spejl, en skrivebord, spisebord hyggeligt. Rapport af Sygeplejestuderende ved Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse, Ida Katrine Heinfelt og Nickie Beth Kristoffersen vedr. praktikophold i Eskilstuna, Sverige i den lange praktikperiode på 4. sem. Forventninger

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen Så spiser vi Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen Af Hanne Svendsen Kunsten er ikke at tabe sig Kunsten er at tabe det rigtige! Der er ALTID et alternativ, så du spiser

Læs mere

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening Nye muligheder med netværk for mennesker med lungesygdomme 1 Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening 11.00 11.30: Vedligeholdende

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning Evaluering af projekt ensomhed Indledning Der blev taget beslutning om, at der skulle ansættes fire ergoterapeuter på de fire udvalgte ældrecentre. Grunden til at der blev ansat ergoterapeuter, er at man

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

Jeg blev meget, meget stille

Jeg blev meget, meget stille Artikel, Sophia og Phillip, Familier med kræftramte børn, familieportræt, søskendevinkel Rettet Jeg blev meget, meget stille Søskende til børn der har fået kræft kan ende med at gøre sig selv usynlige.

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Mistet: Sidder og kigger ud i den mørke nat, kigger op mod stjernerne. Tænker om du måske er deroppe et sted, måske kan du se mig? Tænker på dig hver dag, sorgen

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt

Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt Når børn bliver overvægtige, bliver de ofte mobbet og holdt udenfor. Derfor er det vigtigt at angribe overvægt fra flere fronter Af Chris MacDonald,

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe Arbejdsgrupperne I alt ca. 74 personer,

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Bodil Nygaard. Nadia og Magnus flytter hjemmefra

Bodil Nygaard. Nadia og Magnus flytter hjemmefra Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra 1 2 Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra Nadia skal ikke bo hjemme mere. Hun skal flytte. Først til et børnehjem og så til en plejefamilie, som

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere