DTCO 1381 ver. 1.3 brugervenlig og pålidelig Den digitale fartskriver fra VDO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.dtco.com DTCO 1381 ver. 1.3 brugervenlig og pålidelig Den digitale fartskriver fra VDO"

Transkript

1 DTCO 181 ver. 1. brugervenlig og pålidelig Den digitale fartskriver fra VDO

2 Hvilke forandringer er der indtruffet på grund af indførelsen af digitale fartskrivere? Siden maj 006 har alle nyregistrerede godskøretøjer over,5 t totalvægt og køretøjer til transport af over 9 passagerer inklusive føreren ifølge EU-forordning nr. 561/006 skullet være udstyret med en digital fartskriver. Data som tidligere blev registreret på diagramark, gemmes nu elektronisk i den digitale fartskrivers massehukommelse og på førerkortet. For at opfylde dine lovmæssige forpligtelser som flådeejer skal du regelmæssigt downloade og arkivere dataene fra dine digitale fartskrivere og førerkort. I tabellen herunder kan du se de opgaver og ansvar der er blevet obligatoriske efter indførelsen af digitale fartskrivere. Analog fartskriver Virksomhedens forberedelse Et tilstrækkeligt antal af de relevante diagramark skal være til stede i hvert køretøj. Et sikkert arkiveringssted for diagramarkene på virksomhedens område skal være til rådighed. Arkivering af data Diagramark skal opbevares i mindst to år.* Digital fartskriver Den digitale fartskriver aktiveres før køretøjet tages i brug. Et autoriseret værksted skal derefter kalibrere den digitale fartskriver til køretøjet inden for 1 dage og indtaste køretøjets registreringsnummer. Hver virksomhed skal have mindst ét virksomhedskort. En person som fører et godskøretøj med over.500 kg totalvægt der er udstyret med digital fartskriver, skal være i besiddelse af et gyldigt førerkort. Papir til udskrivning skal være isat i den digitale fartskriver. Vi anbefaler at man opbevarer et tilstrækkeligt antal ekstra papirruller i køretøjet. Data fra førerkort skal downloades og arkiveres elektronisk med intervaller på højst 8 dage.* Data fra digitale fartskrivere skal downloades og arkiveres elektronisk med intervaller på højst måneder.* Arkiverede data skal opbevares i mindst et år.* Der skal også laves backup af dataene. I overensstemmelse med de relevante regler for kørende personale skal dataene slettes efter udløbet af den maksimale tilladte opbevaringstid for data. * Lovgivningen kan være landespecifik og skal overholdes i det pågældende land.

3 Hvilke fordele har jeg af en digital fartskriver? Indførelsen af den digitale fartskriver medfører omfattende organisatoriske ændringer og investeringer for dig. Få det bedst mulige ud af de muligheder som denne ændring giver dig! Ved at anvende en passende datastyringsløsning kan du ikke blot arkivere dine data i overens stemmelse med de lovmæssige krav du kan også uddrage værdifulde forretningsmæssige oplysninger fra dataene i dit digitale arkiv. Du kan anvende disse data til at optimere din organisation og forbedre dine driftsmæssige procedurer. Kun på denne måde kan du tjene dine investeringer ind igen hurtigt og opnå vedvarende overskud. Spar tid når du kontrollerer køre/ hviletider, og når du overvåger overtrædelser. Optimer din udnyttelse af køretøjerne og spar omkostninger. Gør din personaleplanlægning bedre og reducer flaskehalse og chaufførernes spildtid. Automatiser dine vedligeholdelses- og værkstedsplaner og undgå unødvendigt slid og uheld. Afhængigt af dine virksomhedsspecifikke krav tilbyder VDO forskellige datastyringsløsninger under navnet TIS (Tachograph Information System) som alle er i fuld overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser og giver mange muligheder for dataevaluering. Du kan finde flere oplysninger om dette i vejledningerne og i de detaljerede afsnit om produktinformation på Du kan selvfølgelig også udstyre ældre køretøjer med digitale fartskrivere. Dette er uhyre nyttigt hvis du ønsker at udføre virkelig intensive, sammenlignende vurderinger af køretøjs- og chaufførdata for at optimere driften i din virksomhed. Din VDO-servicepartner vil med glæde hjælpe dig hvis du skulle behøve det.

4 Hvordan fungerer DTCO 181? DTCO 181 er i fuld overensstemmelse med EU-forordning nr. 561/006, og da den er en virkelig innovativ systemkomponent, kan den integreres optimalt med trendsættende køretøjsteknologi. i i Hvilke slags data kan DTCO 181 registrere? Køretid, arbejdstid, rådighedstid og hviletid for en eller to chauffører på hver bil Den hastighed der er kørt med, for hvert sekund af de sidste 168 timers køretid Hvor gemmes de registrerede data? Køretøjsrelaterede data gemmes i den integrerede massehukommelse. Denne har tilstrækkelig kapacitet til registrering af ca. 65 dages aktiviteter. Den afstand der er kørt siden sidst førerkortet blev isat Driftsspecifikke parametre som f.eks. omdrejningstal og andre køretøjsrelaterede procedurer og hændelser Køre/hviletider registreres også på individuelle førerkort. Der kan gemmes data for op til 8 dage på et førerkort. Hvilke fordele kan jeg opnå med DTCO 181? VDO har været markedsleder inden for fartskriverbranchen i mange år, og selskabet var et af de første der begyndte at udvikle digitale fartskrivere. Denne forskning og udvikling resulterede i præsentationen af den første digitale fartskriver på markedet i maj 006. Flere års uvurderlig erfaring og knowhow er indgået i VDO s design og fremstilling af DTCO 181. Den er et veletableret, teknologisk overlegent apparat, et der sætter standarden for fremragende ydelse, brugervenlighed og datasikkerhed. i Komponenter i DTCO 181 i 1-DIN-radioformat Registreringsenhed, inkl. masse hukommelse To fuldautomatiske chipkortlæsere til de fire forskellige fartskriverkort Integreret printer til udskrivning af de lovmæssigt krævede rapporter, grafiske hastighedsprofiler og aktivitetsprotokoller Intuitiv menunavigering og brugervejledning Frontdesign i overensstemmelse med ECE R1 (minimerer risiko for personskader) Realtidsur baseret på UTC (universal time coordinated) Display til visning af de vigtigste oplysninger, f.eks. aktuel køretidsog hviletidskonto

5 Køretøj Elektronisk speedometer KITAS 171 Diagramark til fartskriver DTCO 181 Printerpapir Værksted Datastyring Myndigheder Downloadkey II Kortlæser Downloadterminal Udendørs terminal Downloadkey II CTC DLD Short Range Langtrækkende DLD med trådløst link Mobil kortlæser Software til virksomhedens kontrol KIPAS Downloadkey II TIS-Compact II TIS-Office TIS-Web Systemløsninger fra VDO i Fleksibilitet takket være forskellige interface Frontinterface til test, diagnosticering, kalibrering og download af massehukommelsesdata kan optionelt opgraderes til et trådløst interface CAN-interface til forbindelse med køretøjets elektronik Interface til forbindelse med instrumentbræt/elektronisk speedometer Informationsinterface til forbindelse med køretøjets computer og telematiske systemer i Højt niveau af databeskyttelse takket være forskellige adgangsrettigheder Fire forskellige chipkort specificerer hvem der har adgang til specifikke digitale data i DTCO 181. Førerkort gemmer førerens aktiviteter, hændelser, fejl og køretøjsændringer men giver ikke mulighed for at downloade data. VirksomhedskortetVirksomhedskortet autoriserer flådechefer til at downloade køretøjsdata fra massehukommelsen og førerdata fra isatte førerkort. Kontrolkortet giver myndigheder adgang til data til juridiske formål. Værkstedskortet tænder kalibreringsfunktionen i DTCO 181. Autoriserede værksteder kan også bruge det som førerkort i forbindelse med test og eftersyn. 5

6 Hvilke nye funktioner får man med DTCO 181 version 1.? Som en del af vores politik for fuldt ud at tilfredsstille vores brugeres krav og at reagere hurtigt på lovmæssige og tekniske ændringer udforsker vi konstant markedet for at sikre et fuldt kendskab til eksisterende og mulige kunders erfaringer og behov og vi handler ud fra det vi har lært, ved at implementere nye funktioner. i En oversigt over de vigtigste nye funktioner i DTCO 181 version 1. Grafiske udskrifter af hastighedsprofiler samt status- og aktivitetsprotokoller giver et nemt og hurtigt overblik og gør overvågningsprocedurer nemmere. Tidlige varsler om forestående eftersyn og om diagramark hvis gyldighedsperiode snart udløber, sikrer at din virksomheds aktiviteter forløber glat. Yderligere registrerede data såsom kilometertællerens visning når køretøjet stopper, statusskift og yderligere hastighedsdata giver virksomhedsledelsen nyttige o p l y s n i n g e r. Hurtigt Download-funktionen reducerer downloadtiderne til en brøkdel af hvad der normalt kræves. DTCO 181 6

7 Grafiske udskrifter Koncise udskrifter i form af søjlediagrammer og grafikker viser letlæselige profiler for de foregående timer samt køre- og hviletider for de foregående 7 dage. Dermed kan du hurtigt se om der er overtrædelser og reagere på en passende måde Hastighedsprofil for timer Køre/hviletidsprofil for 7 dage D1/D-status for 7 dage 1 Dato og tid for udskrift Køretøjets id-nummer eller registreringsnummer Dato for udskriften Hastighedskurve 1 Dato og tid for udskrift Oplysninger fra førerkort Nøgle Grafisk præsentation af køre/ hviletidsperioder 1 Dato og tid for udskrift Køretøjets id-nummer eller registreringsnummer Nøgle Grafisk præsentation af statusinput D1/D 7

8 Tidlige varsler DTCO 181 version 1. advarer chauffører, vognmænd, værksteder og inspicerende organer i tide om at deres individuelle fartskriverkort snart udløber. Hvor lang tid i forvejen man skal advares, kan indstilles individuelt fra 0 (OFF) til 90 dage. Når den definerede advarselstid overskrides, vises en advarselstekst i displayet på DTCO hver gang et kort isættes. Forudgående varsler kan også indstilles for periodiske eftersyn af DTCO. Gemning af yderligere data Ud over den lovmæssigt foreskrevne gemning af fører- og køretøjsrelaterede data, registrerer DTCO version 1. også yderligere data som du kan anvende til yderligere bearbejdning og evaluering i en datastyringsløsning som f.eks. TIS-Web or TIS-Office : 168 timers detaljeret hastighed DTCO registrerer den kørte hastighed i de foregående 168 timers køretid, sekund for sekund. I modsætning til den lovmæssigt fastsatte registrering af de sidste timer bliver disse hastighedsdata ikke underskrevet og det medfører markant kortere downloadtider. Kilometertællerens visning når køretøjet stopper I overensstemmelse med de relevante lovmæssige regler registrerer DTCO kilometertællerens aktuelle visning og gemmer den i massehukommelsen hver gang køretøjet stopper i mere end to minutter. Kilometertællerens visning ved skift af førerstatus Kilometertællerens aktuelle visning gemmes hver gang der er en førerhændelse (f.eks. statusskift). Hurtigt download Hurtigt download-funktionen reducerer markant den tid det tager at downloade de lovmæssigt krævede data (de foregående tre måneders aktiviteter). Afhængigt af dine virksomhedsspecifikke krav tilbyder VDO forskellige integrerede og skræddersyede datastyringsløsninger under navnet TIS. Bed din VDO-servicepartner om flere produktoplysninger om individuelle løsninger eller besøg vores hjemmeside: 8

9 Download på afstand bekvem trådløs dataoverførsel En særlig bekvem funktion som DTCO 181 giver dig, er den nemme trådløse overførsel af massehukommelses- og førerkortdata ved hjælp af downloadapparatet (DLD ). Alt hvad du behøver, er et opdateringskort til at aktivere DTCO 181 s frontinterface til trådløs overførsel. Du behøver kun at sætte chipkortet i DTCO 181 én gang så gennemføres opdateringen automatisk. Én stor fordel ved trådløs overførsel er at downloadprocessen styres fra computeren på kontoret, hvilket betyder at virksomhedskortet kan blive på kontoret. Så kan du downloade fører- og køretøjsdata i overensstemmelse med de lovmæssige frister for download og overføre dem direkte til arkivet. Det betyder at du kan få adgang til flåderelevante data når som helst du vil. Du finder mere detaljerede oplysninger om DLD på: 9

10 Kort oversigt over DTCO version 1. Betjening og funktioner Mulighed for EU-sprog (afhængigt af det isatte førerkort forekommer automatisk sprogvalg, men dette kan tilsidesættes). Display fås i 7 farver Lysdæmpningsfunktion i display og belyste knapper Knapper og afdækninger/paneler kan udskiftes To fuldautomatiske chipkortlæsere til forskellige fartskriverkort Enkel papirudskiftning ingen træls indføring Klar og koncis brugervejledning med menutekst Automatisk advarsel af chaufføren efter timers og 15 minutters køretid (EU-forordning nr. 561/006) Registrering og udskrivning af hastigheds/omdrejningstalsprofiler Chauffør 1's og chauffør 's aktiviteter kan udskrives (grafik) Statusinput for chauffør 1/chauffør kan udskrives som søjlediagram Udskrivning af alle køretøjs- og chaufførdata Registrering af yderligere data (f.eks. registrering af 168 timers hastighedsdata, kilometertællerens visning når køretøjet stopper) Tidlige varsler (forudgående varsler om periodiske eftersyn og udløb af fartskriverkort) Hurtigt download Visning af downloadstatus i display Interface CAN-interface til køretøjets elektronik CAN-interface til downloadapparat (DLD ) Interface til intelligent sensor (KITAS) Signaludgang (v-impuls, impulser/m) Diagnostikinterface, CAN eller K-Line Informationsinterface til køretøjets computer og telematiske systemer 6-polet interface til programmering, kalibrering og download af data via Downloadkey 6-polet interface til trådløs dataoverførsel Passende løsninger til direkte download af data Downloadkey Downloadapparat (DLD med kort rækkevidde og DLD med lang rækkevidde) Tekniske data Indbygningsdimensioner: 178 x 50 x 150 mm (L x B x H), passer i DIN-radioskakt Driftsspænding: V (optionelt 1 V) Måleinterval: 0 til 0 km/t. Driftstemperatur: -5 C til +70 C Opbevaringstemperatur: -0 C til +85 C Impulsinterval:.000 til impulser/km Realtidsur baseret på UTC-tid Indgange: KITAS 171, n-sensor, yderligere indgange Udgange: x v-impuls, 1 x impulser/m Nøjagtighed: hastighed: ± 1 km/t., afstand: ± 1%, tid: ± s/dag Vægt: ca g Optionel funktion (rådighed afhænger af DTCO -version) Standardfunktion 10

11 Yderligere tilbud fra VDO og Ketner For at hjælpe dig med at forberede dig effektivt til at arbejde med digitale fartskrivere har VDO og Ketner udviklet målgruppespecifikke uddannelses- koncepter. Takket være disse kurser vil du få al den støtte du har brug for i din læreproces med digitale fartskrivere, de forskellige komponenter og datastyringssoftwaren. På kurserne får du også forklaret alt hvad du behøver vide om de relevante EU-regler og deres betydning for hver enkelt målgruppe. Yderligere oplysninger om VDO-uddannelse kan du finde på: Besøg eller for retningslinjer for digitale fartskrivere og produktoplysninger om andre VDO-løsninger. 11

12 De oplysninger der gives i denne brochure, indeholder kun generelle beskrivelser eller ydelseskarakteristika der ikke altid gælder som beskrevet ved faktisk anvendelse, og som kan ændres som resultat af yderligere udvikling af produkterne. Disse oplysninger er kun en teknisk beskrivelse af produktet. Det er ikke hensigten at disse oplysninger skal være en speciel garanti for en bestemt kvalitet eller en bestemt holdbarhed. En forpligtelse til at levere de respektive karakteristika eksisterer kun såfremt dette udtrykkeligt er kontraktligt aftalt. Vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer af rådigheden såvel som tekniske ændringer. by Continental Trading GmbH All rights reserved. AC Edition 09 / 008 Axel Ketner A/S Fabriksparken 600 Glostrup Tlf.: Fax:

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger THE DIFFERENCE IS ABAX Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre værdiskabende søjler, der gør det muligt for virksomheden at skabe konkurrencemæssige fordele

Læs mere

Mamut Enterprise Status/Analyse

Mamut Enterprise Status/Analyse Mamut Business Software Tillægsprodukter og Enterprise-udvidelser Mamut Enterprise Status/Analyse Version 14 MBS.EXT.BIT.DK.2011.01 3 Indhold Indhold... 1 Tillægsprodukter og Enterpriseudvidelser... 3

Læs mere

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Let overblik Kortvisninger, hvor du hurtigt kan se køretøjer og destinationer, samt detaljerede rapporter, som effektivt hjælper dig

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING Hvordan finder jeg mere information om DM Software? Brochurer som denne tjener deres formål. Men dialog er nu en gang bedst, når den foregår mellem levende mennesker. Derfor er du meget velkommen til at

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision 071002 UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock

Læs mere

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Business Software Tillægsprodukter og Enterprise-udvidelser Mamut Enterprise Travel CRM Version 14.MBS.EXT.TRA.DK.2011.01 Indhold Indhold... 1 Tillægsprodukter og Enterpriseudvidelser... 3 Om Mamut

Læs mere

DÄCKDATA DET FØRENDE SYSTEM INDENFOR DÆKBRANCHEN

DÄCKDATA DET FØRENDE SYSTEM INDENFOR DÆKBRANCHEN DÄCKDATA FULDKOMMENT OVERBLIK MED DÆKHOTELLET PRISLISTER & LEVERANDØRER ALTID ONLINE ONLINE BESTILLINGER SMS-SERVICE DET FØRENDE SYSTEM INDENFOR DÆKBRANCHEN VELKOMMEN! Der er sket meget siden, jeg grundlagde

Læs mere

Spam Manager. Brugervejledning

Spam Manager. Brugervejledning Spam Manager Brugervejledning Brugervejledning til Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk meddelelse Juridisk meddelelse Copyright 2013 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Symantec,

Læs mere

Vedligeholdelsesprogrammer til automatiserede indgangsløsninger. ASSA ABLOY Entrance Systems

Vedligeholdelsesprogrammer til automatiserede indgangsløsninger. ASSA ABLOY Entrance Systems Vedligeholdelsesprogrammer til automatiserede indgangsløsninger ASSA ABLOY Entrance Systems En del af et komplet tilbud ASSA ABLOY Entrance Systems er en full-service partner, når det drejer sig om dine

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

Vejledning til kravspecifikation SL-07

Vejledning til kravspecifikation SL-07 Vejledning til kravspecifikation SL-07 Skabelon med eksempler v3 Søren Lauesen 2013 Køb vejledningen som et smart hæfte på www.amazon.de eller www.amazon.co.uk Søren Lauesen Vejledning til kravspecifikation

Læs mere

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Din virksomhed Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Lars Forsendelse og modtagelse Lars holder styr på forsendelser og modtagelser af varer. Han er også team leder for for

Læs mere

IT Scanning Copy Print. Invester i rentabilitet

IT Scanning Copy Print. Invester i rentabilitet IT Scanning Copy Print Invester i rentabilitet 1 Kontorets skjulte ressource Udviklingen går rasende hurtigt. Sandsynligvis er stort set alle dine processer digitaliserede og integrerede i din virksomheds

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Sikkerhedsforanstaltninger Læs disse enkle retningslinjer. Overtrædelse af reglerne kan være farligt eller ulovligt. Yderligere oplysninger finder

Læs mere

Styretavleopbygning. Intelligent UPS. Kundemagasin fra Phoenix Contact april 2012. Overspændingsbeskyttelse. Et fast greb om sikkerhed

Styretavleopbygning. Intelligent UPS. Kundemagasin fra Phoenix Contact april 2012. Overspændingsbeskyttelse. Et fast greb om sikkerhed 1 12 Kundemagasin fra Phoenix Contact april 2012 04 Styretavle med "Value Added" Styretavleopbygning 06 Beskyttelsesspecialist i styretavlen Overspændingsbeskyttelse 09 Smart konstant strøm Intelligent

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Sikring af Microsofts cloud Infrastruktur

Sikring af Microsofts cloud Infrastruktur Sikring af Microsofts cloud Infrastruktur I dette dokument introduceres læseren til Online Services Security and Compliance-teamet, som er den del af Global Foundation Services-divisionen, der står for

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk:

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk: Lundberg Nyt, december 2013 C5 Standard og Håndværk 2012 ny version klar Status på C5 2012 s levetid Integration til Håndværk LMe WPA Timesedler Fakturaboks KlarPris. Nyt produkt: Gem emails Nyt om navne

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

fra 95 % af brugerne er meget tilfredse/tilfredse med brugervenligheden i DentalSuite

fra 95 % af brugerne er meget tilfredse/tilfredse med brugervenligheden i DentalSuite Forår 2013 NYT fra DentalSuite DIN professionelle værktøjskasse Brugerne om DentalSuite DentalSuite er mere end et journalsystem det er klinikkens livsnerve. Du indkalder, laver aftaler og finder dine

Læs mere

Smart Pix SOFTWARE. Brugsanvisning

Smart Pix SOFTWARE. Brugsanvisning Smart Pix SOFTWARE Brugsanvisning Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning Udgivelsesdato: Juni 2012 Roche Diagnostics GmbH 2012 Alle rettigheder forbeholdes ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA

Læs mere

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring Side 1 TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring TeamLink A/S Tel.: +45 70 26 66 11 www.teamlink.dk fakturastyring@teamlink.dk Uanset om du har 2.000 eller 200.000 indgående fakturaer pr. år, er processen

Læs mere