Menu navigation Menuen Data Vinduesgrupper Enkelt vindue. Klassiske menu Intelligente valgfelter Vinduet Indstillinger. Værktøjslinjen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Menu navigation Menuen Data Vinduesgrupper Enkelt vindue. Klassiske menu Intelligente valgfelter Vinduet Indstillinger. Værktøjslinjen."

Transkript

1

2 2 Indhold I Untis 5 1 Generelle... ændringer 5 CR Runtim e... 5 Menu navigation... 5 Menuen Data... 5 Vinduesgrupper... 6 Enkelt vindue... 8 Værktøjslinjen... Hurtig start 9 MultiUser Klassiske menu Intelligente valgfelter Vinduet Indstillinger Værktøjslinjen Baggrundsfarve Sum linje i stam... data 15 PDF-udskrift Elem entvindue Gem visning Manuel... skemalægning 18 Lokalegrupper... i lokaletildelingsdialogen 18 Funktion 'Udvidet... opløst kobling' 19 Bytteforslag Rapporter Skemavisning Oversigtsskem... aer 21 Lokalefarve i skem... a 22 Nye felter i skem... aruden 23 Sidelayout Enkeltskemaer Oversigtsskemaer Afdelingsskema Lokaler m ed flere... afdelinger 26 Afdelinger til fag Valgfelt Afdelinger Periodeskema Kendetegn ved... låste perioder 28 6 Infoskema Ticker: Om stilling... til JavaScript 29 E-m ail forsendelse dialog... justerbar størrelse 29 Krypteringer Forsendelse... af ugeværdier 30 Forsendelse... af timelister 30 Forsendelse... af pdf-filer 31 7 Kalender-semesterskema... 31

3 3 Hastighed Diagnose Advarsel ved... skem alægning af fravær 33 Fjerne skem abrikker... m ed CTRL + Drag&Drop 34 8 Kursusplanlægning Totaloptim ering Eksam ener - sam... spil m ed Vikarhåndtering 36 9 Fagfordeling... og tjenestetidsberegning 37 Undervisningsgrupper:... Faktor 37 Undervisningsvindue:... Fanen Værdier 37 Stam data for lærere:... Fanen Værdier 38 Ugeværdier Undervisningsm... atrice 39 Visning Rækker / kolonner Find elementer Fremhæv forslag... med farve 42 Filter Vikarhåndtering Kalendervindue... efter afdeling 44 Skem adialog Sam m enlægge... blok-vikariater 46 Vikaropgave:... sam m enlægge stam datafelter 47 Vikarforslag MultiUser II WebUntis 48 1 WebUntis... Grundmodul 48 Undervisningssynkronisering... m ed Untis 48 Beskeder Vedhæftede... filer i beskeder 50 Notifikation... efter undervisningsimport 52 Dagens beskeder Stam data Lærer Elever Lokaler Lærerkompetencer Træffetider Elevgruppe tildeling Integration m ed... andre system er 66 Lokaleændringer Kom patibilitet... m ed Office Dagsoversigt Vikariatliste Modulet... Lokalebookning 74 Bookninger Lokalebookninger Ressourcebookninger Rapporter Aftaler

4 4 Min undervisning Modulet... Klasseprotokol 80 Tilpasning af undskyldninger Afbrudt fravær Notifikation ved... åbne lektioner 81 Protokolnoteringer Eksam ener Eksamensspærring Eksamensregler Lægeerklæring Rapporter Fravær og... manglende tilstedeværelse 85 Protokolnotat... pr. elev 86 Arbejdsrapport... til undervisning 87 Arbejdsrapport... med lektier 87 Fravær pr... elev 88 4 Modulet... Kursustilmelding Flere tilm eldingsstatuser Dataoverførsel... til Untis 90 5 Modul... SMS 91 6 Untis... Mobile 93 Index 96

5 Untis 1 Untis 1.1 Generelle ændringer CR Runtime 5 Ved udførelsen af Untis 2015 bliver CR Runtime ikke længere benyttet, i modsætning til version Derved bliver installationspakken mindre og belastningen på systemet mindre Menu navigation I Untis 2015 introduceres menufaner, som kendes fra Office-programmerne Menuen Data Menupunktet 'Data' er nu tilpasset standard designet af windows-programmer. I listen under Senest åbnede data har du nu mulighed for at låse bestemte filer med knappenålen og dermed de permanent øverst på listen.

6 Vinduesgrupper Vinduesgrupper er gemt under mange knapper. Eksempelvis ligger der i <Klasser> under fanen 'Start' et prædefineret vinduesarrangement: Med et klik på pilen i bunden af hver knap har du adgang til alle vinduer - opdelt i emner. For klasser er disse emner: stamdata, undervisning, skemalægning, elevgrupper og tidsønsker.

7 Untis 7 Du har også mulighed for at gemme dine egne definerede vinduesgrupper under disse knapper. Du arrangerer vinduerne, som du mener, er bedst, og vælger derefter undermenupunktet 'Vinduesgruppe Gem'.

8 8 Med menupunktet 'Tilbage' kan du slette dine manuelle vinduesgrupperinger igen og vende tilbage til programmets standardindretning af vinduesgrupperne. Bemærk: Du kan også overføre manuelt anlagte vinduesgrupper via 'Data Import/Eksport Gruber&Petters Formater/vinduesgrupper/bånd' Enkelt vindue Hvis du ikke ønsker at arbejde med prædefinerede vinduesgrupper, kan du også indstille Untis til at åbne det første (seneste) vindue ved et klik på en knap, der bliver opført på menuen. Dette vælger du i menuen under 'Vinduesgrupper Enkelt vindue'.

9 Untis Værktøjslinjen Hurtig start Du har nu også mulighed for at tilføje enkelte knapper til værktøjslinjen Hurtig start. Du højreklikker på den pågældende knap og vælger 'Tilføj til værktøjslinjen Hurtig start' i genvejsmenuen. Er der en knap i værktøjslinjen, som du ikke ønsker, kan du ligeledes fjerne den ved at højreklikke på den pågældende knap. Tip: Med et dobbeltklik kan menufaner klappes sammen. For en optimal udnyttelse af den tilgængelige plads kan du lægge de knapper, du har brug for, i værktøjslinjen Hurtig start og

10 10 efterfølgende sammenklappe menufanerne MultiUser Alle manuelt gennemførte ændringer i vinduesgrupper eller værktøjslinjen Hurtig start gemmes under MultiUser ved den pågældende bruger. For at kunne overføre definitionerne fra en bruger til en anden, skal du benytte fanen 'Format (gpf-)eksport' under 'Data Import/Eksport Gruber&Petters Formater/ vinduesgrupper/bånd', forudsat en eksportmulighed Klassiske menu Der er altid stadig muligheden for at få den klassiske menu tilbage. Gå til <Indstillinger> i rubrikken 'Diverse' og under punktet 'Tilpasning' kan du deaktivere valgfeltet 'Aktiver menufaner' Intelligente valgfelter I Untis er der mange steder mulighed for at forbinde elementer fra udvalgslisterne med hinanden. I undervisningsvinduet kan du fx tilknytte undervisning med udvalgslisterne lærer, fag og lokale. Det nye er den intelligente opførsel af disse udvalgslister. I figuren kan man se hvad der sker, når der indtastes et "D" i kolonnen "Lærer". Udvalgslisten indskrænker dermed de udbudte lærere til de lærere, der har et

11 Untis 11 "D" i deres betegnelse eller fulde navn. Her vil de lærere, hvis betegnelse starter med "D", stå øverst. For felter, hvor der kan vælges flere elementer - fx i feltet "Klasser" i undervisningsvinduet - kan du med <CTRL> tasten markere alle de klasser, du ønsker at tildele undervisningen. Ved <ENTER> bliver indtastningen gennemført.

12 Vinduet Indstillinger I Untis er der talrige indstillingsmuligheder for de forskellige programområder. Tidligere skulle man finde de særlige indstillinger forskellige steder i programmet. I version 2015 bliver alle generelle indstillinger sammenlagt i én central dialog. Det drejer sig om følgende områder: - Skoledata - Diverse indstillinger (tidligere under 'Indstillinger Diverse') - Indstillinger af rapporter - Vikarhåndtering - Kursusplanlægning (Valgfag) - MultiUser

13 Untis Værktøjslinjen I tidligere versioner fik vi rigtig mange henvendelser, hvor brugerne har oplevet at værktøjslinjen ved et uheld blev skjult af eksempelvis et skemavindue. I den nye version er dette som standard ikke længere muligt, da værktøjslinjer for de enkelte vinduer ikke længere kan adskilles fra vinduet. Det er dog muligt at tillade dette igen under 'Indstillinger Diverse' og punktet 'Tilpasning', hvor du kan aktivere valgfeltet 'Adskil værktøjslinjen'.

14 Baggrundsfarve Det er nu også muligt at definere baggrundsfarver for følgende arbejdsområder: - Single-user skemamode - Single-user vikarhåndteringsmode - MultiUser skemamode - MultiUser vikarhåndteringsmode

15 Untis Sumlinje i stamdata Hidtil var det kun muligt at vise en sumlinje i undervisningsvinduet. Nu er denne funktion ligeledes tilgængelig i stamdatavinduet. 15

16 PDF-udskrift Det er nu også muligt at udskrive samtlige udskrifter i PDF-format. For at gøre dette, skal du bruge knappen <PDF> i udskrift-dialogen. Det er derfor ikke længere nødvendigt at have installeret din egen pdf-printer Elementvindue Elementvinduet er et praktisk hjælpeværktøj, når du skal indtaste undervisning eller begivenheder. Det er nu muligt at fastsætte ("docke") vinduet til kanten af arbejdsområdet. Hold venstremuseknap nede og træk den til en af pilene. Elementvinduet kan fastlåses i venstre, højre, øverst eller nederste kant.

17 Untis Derudover kan du nu også med et klik på venstre museknap vise eller skjule ekstra kolonner. 17

18 Gem visning Allerede i tidligere versioner var det muligt at integrere enkelte stamdata-, undervisnings- eller skemaformater i menuen. I version 2015 har vi i den forbindelse forenklet brugerfladen, så du nu kan sætte hak ved "i menu" direkte i dialogen "Gem visning som". 1.2 Manuel skemalægning Lokalegrupper i lokaletildelingsdialogen Hvis du har oprettet lokalegrupper, vil der i den nye version nu være en kolonne med lokalegrupper i lokaletildelingsdialogen.

19 Untis Funktion 'Udvidet opløst kobling' Nu kan du kalde dialogen "Udvidet opløst kobling" i skemaets genvejsmenu (ved et højreklik). 19

20 Bytteforslag Bytteforslag er nu tilgængeligt som et punkt under menufanen "Skemalægning". Med den nye knap <Opdater> kan man se forslag til en anden time uden at skulle lukke vinduet ned og åbne det op igen Rapporter I Untis er der talrige rapporter, der fortæller noget om, hvor vanskeligt eller nemt de indtastede skemabrikker kan skemalægges. Samtlige af disse rapporter er nu også til at finde som knappen <Rapporter> under menupunktet 'Skemalægning'.

21 Untis 1.3 Skemavisning Oversigtsskemaer 21 På utallige opfordringer er det nu muligt, at filtrere de viste elementer i oversigtsskemaerne. Hvis du eksempelvis ikke ønsker at få vist alle klasserne i et klasse-oversigtsskema, trykker du blot oppe på udvalgslisten og indtaster de klasser, du ønsker at se - adskilt af komma. Endnu nemmere er det at markere de ønskede klasser i elementvinduet og trække dem ned i skemaet via Drag&Drop. Er visningen i oversigtsskemaet for begrænset, kan du ligeledes trække flere elementer ind fra elementvinduet. Det er også muligt at indføre flere elementtyper - i figuren ser du en skemavisning af klasserne fra de to første årgange samt skemaer for lærer Arist, Callas og Nobel i samme oversigt.

22 Lokalefarve i skema I den nye version vises det enkelte lokales farve nu i skemaet.

23 Untis Nye felter i skemaruden Ved udformningen af skemaruden er der nu yderligere to felter til rådighed: - Linjetekst - Linjetekst 2 23

24 24 Når et af disse to felter vil blive vist i skemaet, vil indholdet fra feltet "særlig tekst" ikke længere være synligt. Dermed er det nemt at vise etiketter i skemakoblingen linje for linje Sidelayout Enkeltskemaer Sidelayoutet, der blev introduceret i version 2014 til produktion af lister, er i version 2015 nu også tilgængelig via skemaerne. Du finder det via menufanen <Sidelayout> i vinduet 'Skemalægning' eller i værktøjslinjen hurtig start. I højre side har du grafiske informationsblokke til rådighed, som du kan medtage i designet via Drag&Drop. Denne figur viser, hvilke yderligere indstillinger du har til rådighed: Følgende muligheder er nye:

25 Untis 25 - Udskrift af klasselærerens skema sammen med klassens skema (det samme gør sig gældende for lærernes skema). - Udskrift af en liste, der indeholder alle lærere, som underviser den pågældende klasse. Den indeholder i dette tilfælde også informationer om, hvilke lærere, der underviser i hvilke fag Oversigtsskemaer Sidelayoutet for oversigtsskemaer findes selvfølgelig med alle de funktioner, som allerede er beskrevet i afsnittet for enkeltskemaer. Behandlingen af underskrifter skal på dette punkt dog nævnes. Ligesom med koblingsnoter kan du vise underoverskrifter i skemaet via Drag&Drop. I figuren slippes underoverskriften på klasse 2a, altså efter det 2. element. Det betyder, at man får en underoverskrift efter hvert 2. element.

26 Afdelingsskema Lokaler med flere afdelinger På universiteterne er der ofte en central forelæsningsbygning, hvis lokaler deler fakulteter. I dette tilfælde kan et auditorium ikke kun tilhører én afdeling (= fakultet), men kræver, at flere fakulteter får ret til at bruge lokalet. Untis 2015 tager nu højde for dette ved at give dig mulighed for at tildele lokaler mere end én afdeling Afdelinger til fag Også for fag er det nu muligt at tildele afdelinger. Derved kan man undgå, at drop-down menuen bliver unødvendigt fyldt op med fag, der ikke er relevante for netop din afdeling.

27 Untis Valgfelt Afdelinger Hvis du klikker på menufanen <Afdelinger> under fanen 'Start', åbnes en gruppe af vinduer med alle de stamdata, der har relation til afdelinger. På pilen under menufanen <Afdelinger> kan du hurtigt skifte til en anden afdeling.

28 28 Det er også nyt, at et generelt valg af afdeling påvirker elementvinduet. 1.5 Periodeskema Kendetegn ved låste perioder Låste perioder i periodevinduet bliver nu i periode-udvalget markeret rødt og med en stjerne.

29 Untis 1.6 Infoskema Ticker: Omstilling til JavaScript 29 Ved udskrift af Monitor-HTML er der mulighed for at vise yderligere oplysninger på HTML-siden via en Ticker. Hidtil blev JAVA teknologien brugt, hvorfor det var nødvendigt at installere JAVA på enheden. Nu anvendes JavaScript i stedet, så kravene til denne enhed falder betydeligt forsendelse dialog justerbar størrelse I tidligere versioner havde mail-tekstfeltet en låst størrelse. Det var besværligt, når du skulle skrive længere beskeder. I Untis 2015 kan man derfor nu justere denne dialog til den ønskede størrelse Krypteringer I Untis 2015 understøtter vi nu SSL/TLS kryptering. Desuden kan du ovenover angive hvilken SMTP-port, der anvendes til mail-forsendelse. De nødvendige indstillinger finder du i dialogen 'Indstillinger' under 'Diverse' og punktet ' '.

30 Forsendelse af ugeværdier Efter ønske er det nu også muligt at sende ugeværdier til sin mail. Du bruger fanen 'Ugeværdier' i dialogen 'Sende mail' under Infoskema-modulet Forsendelse af timelister Også timelister kan du nu sende via .

31 Untis Forsendelse af pdf-filer Alle Untis-mails kan nu valgfrit sendes som information i HTML eller PDF format. For at gøre sidstnævnte, skal du blot sætte hak i boksen 'PDF' i mail-dialogen. 1.7 Kalender-semesterskema Hastighed Ved anvendelsen af årslektioner opstår der tit rigtig meget data. I udviklingen af Untis 2015 blev der lagt vægt på at øge hastigheden, så det går betydeligt hurtigere, når du åbner vinduet KalenderSemesterskema. Men også hastigheden, når man arbejder med årslektioner i undervisningsvinduet bliver øget væsentligt.

32 Diagnose Særligt i forbindelse med arbejdet med årslektioner er diagnosepunktet 'Skemalægning af kalenderfravær' indført. I billedet er det eksempelvis tydeligt, at Lærer Hugo er fraværende hele dagen den 5. oktober, men samtidigt er der blevet planlagt 4 lektioner for ham denne dag. Desuden påvirker kalender-fravær nu også diagnosepunktet 'Lærer: For få tilgængelige timer' i rubrikken 'Indtastede data'.

33 Untis Advarsel ved skemalægning af fravær Når du indtaster fravær for en lærer i Kalender-Semesterskema, der for det pågældende tidspunkt allerede er skemalagt, dukker der straks en advarsel op. Her kan du enten acceptere forholdene eller fjerne de skemalagte timer.

34 Fjerne skemabrikker med CTRL + Drag&Drop Når en årslektion fjernes fra skemaet, vil fordelingen af disse timer som standard bibeholdes for den aktuelle uge i vinduet 'Kalender-Semesterskema'. Når du så skifter uge i skemaet, forsvinder de fjernede skemabrikker fra området med ej-skemalagte timer ved siden af skemaet. Nu er det muligt at fjerne en skemabrik med <CTRL> + Drag&Drop i skemaet. Dermed fjernes også fordelingen i den aktuelle uge. Således er det nu lettere at flytte lektioner direkte fra en uge til den næste.

35 Untis 1.8 Kursusplanlægning Totaloptimering 35 Totaloptimeringen (indført i version 2014) til automatisk oprettelse af bånd er blevet udvidet med en række indstillingsmuligheder. Således har du nu med disse tre prioriteringsparametre mulighed for: - at optimere klassetrin enkeltvis - at tilpasse optimeringsstyrke med optimeringstallet (Advarsel: selvom indstillingen '9' giver de bedste resultater, tager det også betydeligt længere tid end lavere vægtet optimering). - at tillade at lægge kurser til låste bånd - at fastlægge, at der kun må være kurser med samme antal ugelektioner i båndene - ikke at opsplitte låste bånd.

36 Eksamener - samspil med Vikarhåndtering Ved indtastning af eksamener har du hele tiden haft muligheden for at overføre disse til ekstra aktiviteter i vikarhåndteringen. Men hvis eksamenen senere blev ændret, kunne disse ændringer ikke spores tilbage i vikarhåndteringen og skulle manuelt korrigeres. I Untis 2015 behøver du ikke længere overføre eksamener til ekstra aktiviteter, men du kan nu direkte skifte frit til vikarhåndtering. Dermed bliver senere eksamensændringer (såsom det lokale, eksamenen finder sted) udgivet direkte og behøver ikke at blive efterset manuelt. På billedet ser du, at lokalet for eksamenen er ændret fra R05 til R09. I vikarhåndteringen ses denne ændring så straks.

37 Untis 1.9 Fagfordeling og tjenestetidsberegning Undervisningsgrupper: Faktor 37 I vinduet 'Undervisningsgruppe' blev feltet 'Faktor' altid udfyldt med '1.000', når der ikke blev tilføjet en faktor manuelt. Men det var for det første ikke tydeligt, hvordan de automatisk beregnede faktorer så ud, og for det andet kunne man ikke tildele en faktor på '1'. I Untis 2015 bliver de automatiske faktorer nu vist i en grå, kursiv skrift. Så snart en faktor bliver indtastet manuelt, vises det på skærmen i standard skrifttype. I nedenstående billede ses det tydeligt, at der er beregnet faktorer for både undervisningsgruppe H1 og H2 - her er endnu ikke grebet manuelt ind. De dimitterende klasser stopper dog et par uger tidligere og har manuelt fået tildelt faktoren Undervisningsvindue: Fanen Værdier I undervisningsvinduet kan man åbne kartotekskortvisningen via den lille sorte pil i venstre hjørne. På fanen er alle de felter synlige, som er til rådighed for undervisningen. Fanen 'Værdier' er indholdsmæssigt blevet grundigt revideret. For det første er informationen nu bedre grupperet og dermed også mere læselig, og for det andet vil de blå og understregede links nu føre dig videre til andre vinduer. Følgende billede viser dig, hvilke links, der fører hvorhen.

38 Stamdata for lærere: Fanen Værdier Også i stamdata for lærere er fanen 'Værdier' blevet grundigt revideret. Linkene fører til de samme vinduer som i undervisningsvinduet Ugeværdier I 'Ugeværdier' er der i rubrikken 'Afregning' en ny kolonne. Denne viser summen af 'Anvendt-budget' og 'Total'.

39 Untis Undervisningsmatrice Undervisningsmatricen er i Untis 2015 fuldstændig revideret Visning Når der er anført et tal i et felt, betyder det, at der er flere undervisninger overlejret. Så snart det pågældende felt aktiveres, vises en liste med alle underliggende undervisninger i nederste del af matricen. Koblinger er markeret med koblingssymbolet. 39

40 Rækker / kolonner Klikker du på den lille grå pil i række- eller kolonneoverskriften kan du eksempelvis skifte visningen fra 'Fag' til 'Lærer'. Her kan du desuden bestemme om rækkefølgen skal sorteres efter stamdata eller alfabetisk. Du kan også indskrænke de viste elementer.

41 Untis Find elementer I øverste venstre del af matricen har du mulighed for at søge efter enkelte elementer. Klikker du fx på faget 'His', bliver den første undervisning i dette fag aktiveret. I billedet bliver der klikket på 'His, 3a' i søgefeltet, og undervisningen for klasse 3a i faget 'His' bliver dermed aktiveret.

42 Fremhæv forslag med farve Når du sætter hak i 'Fremhæv forslag' i øverste del af matricen, får nogle af felterne i matricen en grøn baggrundsfarve. Så snart du klikker på en af disse felter, dukker ikonet for 'Lærerforslag' op, som du kan klikke på for at åbne Lærerforslag og dermed ændre lærertildelingen.

43 Untis 43 Under undervisningsmatricens <Indstillinger> kan du selv indstille de betingelser, der skal være opfyldt, for at et felt er farvet Filter Sætter du hak i 'Filter', så vises kun de relevante rækker for de kolonner, du vælger at hakke af. I billedet er fagene 'Kem', 'Eng' og 'His' aktiveret. Dermed bliver visningen indskrænket til kun at vise de rækker, der indeholder indtastninger for 'Kem' eller 'Eng' eller 'His'.

44 Vikarhåndtering Kalendervindue efter afdeling Når du bruger modulet 'Afdelingsskema', reagerer kalendervinduet i vikarhåndtering fremover for den valgte afdeling.

45 Untis Skemadialog I skemadialogens <Indstillinger> i vikarhåndterings modus kan du også tilpasse den horisontale visning. Derudover kan du nu skifte mellem klasse- og lærervisning via de øvre faner. Kendetegnet for koblinger har også ændret sig. Således bliver koblinger nu markeret med et '.' ligesom alle andre steder i programmet. For specialtegn, der vises i tabellen, vil et værktøjstip informere dig om, hvad hvert tegn betyder.

46 46 I den nederste del af skemadialogen er det nu også muligt at serieændre (se billede) Sammenlægge blok-vikariater Blok-vikariater er som standard sammenlagt i vikariatlisten. Tidligere var det ikke muligt at ændre dette. I Untis 2015 har du nu mulighed for selv at vælge, om blok-vikariater skal fremstå som blok eller som enkelte rækker. Det vælger du via funktionen "sammenlæg blok-vikariater" under vikariatlistens sidelayout.

47 Untis Vikaropgave: sammenlægge stamdatafelter I vikariatlistens sidelayout har du med et hak i boksen 'Stamdata i enkelt felt' nu mulighed for, at ændringer for klasser, lærere, fag og lokaler ikke længere er adskilt i to felter, men kun er til stede i ét felt. Dermed bliver læseligheden af vikariatlisten betydeligt bedre Vikarforslag Hidtil var der vikarforslag for hhv vikariater og pausetilsyn i særskilte vinduer. I Untis 2015 er det nu sammenlagt i ét og samme vindue.

48 MultiUser Arbejdet med eksterne ressourcer har teknisk set fået 'nye ben at gå på'. Således er arbejdshastigheden øget, så man nu meget nemt kan arbejde med mange eksterne ressourcer. 2 WebUntis 2.1 WebUntis Grundmodul Følgende afsnit beskriver de nye funktioner i version 2015 til tidspunktet for udgivelsen, idet de nye funktioner der tilføjes herefter vil være at finde i en opdateret WebUntis manual i løbet af efteråret Undervisningssynkronisering med Untis Bemærk: Følgende afsnit vedrører ændringer i datasynkroniseringen med Untis. Læs venligst dette kapitel meget nøje. Tidligere blev undervisning synkroniseret mellem WebUntis og Untis efter undervisningsnummeret og nummeret på de mulige koblingslinjer. Dette har i nogle tilfælde ført til vanskeligheder med datasynkroniseringen - især når undervisning i forskellige perioder er koblet forskelligt. Derfor er mekanismen bag datasynkronisering grundlæggende blevet ændret. Identificeringen af en undervisning er nu baseret på en af kombinationen KLASSE og FAG. Hvis denne kombination ikke er entydig, er Untis-skemalæggeren nødt til at tilføje en Elevgruppe. Så vil

49 WebUntis 49 sammenhængende undervisning være baseret på kombinationen af FAG og ELEVGRUPPE. Bemærk: Med version 2015 kan kun entydig undervisning eksporteres fra Untis til WebUntis i ovenstående forstand. Er undervisningen for WebUntis ikke entydigt identificerbar, får du en advarsel i Untis om, at du skal indtaste en elevgruppe, så undervisningen tydeligt kan identificeres. I de følgende tilfælde skal elevgrupper i fremtiden allerede være registreret i Untis: 1. Klassedelinger (forskellige elevgrupper) 2. Undervisning i teams (samme elevgruppe)

50 50 3. Forskellige kurser i forskellige tidsrum (forskellige elevgrupper) Tip: Ved overførsel af vikariatdata kan det nu konstateres, at åbne vikariater ikke overføres til WebUntis Beskeder Vedhæftede filer i beskeder Ved afsendelse af beskeder kan du nu også vedhæfte filer. Når du opretter en ny besked, skal du bare klikke på knappen 'Vælg fil' og vælge den ønskede fil.

51 WebUntis 51

52 52 Tip: Bemærk, at der nu ved oprettelsen af beskeder er forskellige formateringsindstillinger tilgængelige Notifikation efter undervisningsimport Som en generel valgmulighed i indstillinger kan du nu bestemme, om alle lærere automatisk skal underrettes ved en undervisningsimport (gælder sådan set også for skemaændringer) Dagens beskeder Editoren i Dagens beskeder er blevet udvidet med formateringsmuligheder og muligheden for at indsætte hyperlinks.

53 WebUntis Denne formatering af dagens besked kan naturligvis blive vist igen. 53

54 Stamdata Lærer Lærerstatus og ugeværdier er nu som standard hentet fra Untis. I indstillingerne kan du også angive, om lærernes farver fra Untis også skal overtages af WebUntis.

55 WebUntis Elever CSV- og Excel-download under <Stamdata> <Elever> er blevet udvidet til at omfatte elevernes adresser. 55

56 Lokaler For lokalestamdata er der blevet oprettet en analog import til elevstamdata.

57 WebUntis 57

58 Lærerkompetencer Konceptet med lærerkompetencer er blevet gennemrevideret i WebUntis version Lærerkompetencer kan som stamdataelement nu frit defineres.

59 WebUntis En af konsekvenserne er, at fag således kan knyttes til flere lærerkompetencer. Du kan oprette lærerkompetencer ved at trykke på <Ny> i samme vindue. 59

60 60 Bemærk at du også kan definere de administrative felter med det nye koncept Lærerkompetencer.

61 WebUntis Træffetider Også under Træffetider er der en række nye tilføjelser. Under de generelle indstillinger kan man indtaste skolens telefonnummer, som vil blive vist under Træffetider. Under skemaindstillinger kan man også vælge at aktivere, at læreren kan kontaktes på et telefonnummer. 61

62 62 Telefonnummeret kan indtastes centralt under <Stamdata> <Lærer> eller personligt for hver lærer i deres egen Profil.

63 WebUntis 63 Tip: Vi anbefaler, at kontaktinformationer for hver lærer løbende bliver opdateret. Så er disse data som regel mere pålidelige end hos en centralforvaltning i sekretariatet. Desuden vil alle lokaleoplysninger også blive vist i Træffetider Elevgruppe tildeling Tildelingen af elever til elevgrupper, som du finder under <Undervisning klasser>, er blevet gennemrevideret i version 2015.

64 64 Knappen <Tildel elever til elevgrupper> er et komfortabelt værktøj til at give elever forskellige elevgrupper.

65 WebUntis Kombinerede udvalgskriterier gør det muligt at udvælge specifik undervisning. 65

66 66 I selve vinduet kan du nemt tildele elever til den enkelte undervisning ved at sætte kryds i de relevante kolonner Integration med andre systemer Under <Indstillinger> <Integration> er der nu en side med indstillinger af diverse parametre, der er relateret til udveksling af data med andre systemer.

67 WebUntis 67

68 Lokaleændringer I 'Dagens undervisning lærere' bliver lokaleændringer nu også fremhævet med en farve Kompatibilitet med Office 365 I forbindelse med kompatibiliteten med Office 365 er der indført en ny indstilling under ICS Format. For at vise en ical-kalenderbegivenhed, skal du sætte indstillingen BUSYSTATUS for MS Office 365 til aktiv.

69 WebUntis Dagsoversigt Hidtil er tomme spalter i dagsoversigten automatisk blevet skjult. I version 2015 kan du selv vælge, om de skal skjules. Denne indstilling finder du under <Indstillinger> <Skemaformater>.

70 Vikariatliste Vikariatlister er hidtil blevet oprettet gennem en direkte URL indtastning i formen.../webuntis/substmonitor.do?school=<school>&<weitere PARAMETER> I version 2015 har du nu en praktisk indstillingsside tilgængelig. Du åbner siden under <Indstillinger> <Vikarformat>

71 WebUntis 71

72 72 Bemærkning Det nye er her visningen af pausetilsyn samt muligheden for at få vist alle dage. På siden med vikarformater kan du vælge at aktivere eller deaktivere visningen af Vikariatlisten på en computer.

73 WebUntis

74 Modulet Lokalebookning Bookninger Søgevinduet for lokale- og ressourcebookninger er blevet forenet og gjort mere intuitiv. Den separate dialog til Avanceret søgning var blevet forældet Lokalebookninger

75 WebUntis Ressourcebookninger Bemærkning: Når du opretter en ny ressource, kan du nu i feltet 'Ansvarshavende' filtrere efter brugergruppe og afdeling. 75

76 Rapporter For rapporterne er der også flere filtreringsmuligheder tilgængelige.

77 WebUntis Bemærk: Rapporten Belægningsstatistik er også blevet revideret Aftaler I Aftaler vises der nu også helligdage. 77

78 78 Bemærk: I version 2015 vil deltageren i en aftale automatisk modtage en besked gennem Untis' interne meddelelsessystem Min undervisning I listen Min undervisning er der indført et direkte link til bookninger for hver undervisning.

79 WebUntis 79

80 Modulet Klasseprotokol Tilpasning af undskyldninger Under klasseprotokollens indstillinger kan du via to tekstbokse uddybe din undsk yldning.

81 WebUntis Afbrudt fravær Fravær, der bliver midlertidigt afbrudt (fx i forbindelse med en eksamen), kan nu ses i klasseprotokollen med et symbol for afbrydelse og et tilhørende tooltip Notifikation ved åbne lektioner I vinduet Åbne lek tioner/k lasser kan du nu ved et enkelt klik automatisk underrette hver lærer, der stadig har åbne lektioner Protokolnoteringer Klasseprotokollens protokolnoteringer kan nu i version 2015 frit defineres og grupperes.

82 Eksamener Eksamensspærring Eksamensspærring (Indstillinger, "Prüfungssperren") kan nu også indtastes for flere klasser.

83 WebUntis Eksamensregler Reglerne om maksimalt tilladte antal eksamener pr elev i en vis periode er blevet udvidet med en yderligere valgmulighed. Dermed er det nu muligt, at forbyde en eksamen den første dag efter et vist antal undervisningsfri dage - det kunne fx være ved første skoledag efter tre feriedage.

84 Lægeerklæring Efter ønske bliver der nu i elev-stamdata gemt en dato sammen med den obligatoriske lægeerklæring. På den måde kan man fastslå, hvornår lægeerklæringen blev noteret.

85 WebUntis Rapporter Under rapporterne kan du nu også udskrive jeres skolelogo Fravær og manglende tilstedeværelse Under Rapporter kan du finde en ny rapport for 'Fravær' og 'Oversigt over manglende tilstedeværelse' pr elev og undervisning.

86 Protokolnotat pr. elev I rapporter under Protok olnoteringer bliver faget nu også vist.

87 WebUntis Arbejdsrapport til undervisning Arbejdsrapporten til undervisning har efter ønske fået tilføjet en kolonne med ugedage og en linje med rapportens udskriftsdato Arbejdsrapport med lektier Arbejdsrapporterne til undervisning bliver udvidet med lektier.

88 Fravær pr elev Rapporten ' Fravær pr elev pr lektion' bliver udvidet med en kolonne for undervisningsnummer ved et Excel-udtræk.

89 WebUntis 2.4 Modulet Kursustilmelding Flere tilmeldingsstatuser Ved tilmeldingsfrister for kurser kan man nu aktivere flere tilmeldingsstatuser på én gang

90 Dataoverførsel til Untis Ved dataoverførsel fra WebUntis til Untis kan man nu også medtage kursernes elevantal og eventuelle tidsfrister (se billede).

91 WebUntis Modul SMS I WebUntis 2015 har vi fået et nyt modul, WebUntis SMS. Med WebUntis SMS er det muligt for skoleledelsen at sende SMS'er ud til forældre, lærere eller elever nemt og hurtigt.

92 92

93 WebUntis 93 Hvis det har interesse, så kontakt Frey Software for mere information. 2.6 Untis Mobile Untis Mobile giver dig en hurtig og effektiv adgang til up-to-date skemainformation på din Android-telefon, som bliver løbende forbedret. Når du er online, synkroniseres de daglige skemaændringer over internettet. Med den aktuelle version kan du nu også indtaste elevfravær fra din mobil.

94 94 Du kan hente appen Untis Mobile gratis i Google Play.

95 WebUntis 95

Nyhedsbrev nr. 11-31. august 2015

Nyhedsbrev nr. 11-31. august 2015 Nyhedsbrev nr. 11-31. august 2015 I uge 45 vil Frey Software præsentere Untis version 2016. Møderne vil blive afholdt henholdsvis i Aarhus tirsdag den 3. november og København onsdag den 4. november 2015.

Læs mere

Untis 2016: Manuel skemalægning af dobb.lektioner og blokke er ændret

Untis 2016: Manuel skemalægning af dobb.lektioner og blokke er ændret Nyheder Untis 2016 Untis 2016: Manuel skemalægning af dobb.lektioner og blokke er ændret Fra Untis 2016 er det rammens placering, der afgør, hvor dobb.lektionen/blokken placeres i skemaet i forb. med manuel

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I Untis. 3 Skemapræsentation. 5 Flerugeskemaer. Sm arte felter: Størrelsesjustering. Tildel / slet lokale

Indholdsfortegnelse. I Untis. 3 Skemapræsentation. 5 Flerugeskemaer. Sm arte felter: Størrelsesjustering. Tildel / slet lokale 2 Indholdsfortegnelse I Untis 4 1 Generelle... ændringer 4 Kom m andolinjeparam... etre v. installation 4 PDF-eksport m... ed én fil per elem ent 4 Undv. rækkefølge:... om dan til koblinger 4 Visning af

Læs mere

Hvordan eksporterer jeg skemadata fra Untis til WebUntis?

Hvordan eksporterer jeg skemadata fra Untis til WebUntis? Hvordan eksporterer jeg skemadata fra Untis til WebUntis? Skoler med kun én afdeling (skemalægningsenhed/skole) kan springe det første trin over vedr. "Rigtig skole ID". Rigtig skole ID. Det første skridt

Læs mere

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Untis er et skemalægningsprogram, der anvendes i mange lande. I Gruber og Petters manual Kalender-Semesterskema (som du finder på vores hjemmeside under

Læs mere

I Untis er det muligt i menuerne Stamdata og Undervisning at anvende forskellige gruppe-funktioner.

I Untis er det muligt i menuerne Stamdata og Undervisning at anvende forskellige gruppe-funktioner. undervisningsgrupper] I Untis er det muligt i menuerne Stamdata og Undervisning at anvende forskellige gruppe-funktioner. Da det indimellem kan være svært at overskue, hvad der er hvad, vil du i de næste

Læs mere

Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema

Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema KMD udsender i foråret 2016 nye licensoplysninger til nuværende bruger af KMD Educa Skema version 2015. Det er nemt at opgradere. Start med at indtaste de nye licensoplysninger

Læs mere

Hvad kan jeg i WebUntis?

Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? 1 1. Login 1.1 Login og rettigheder på WebUntis 4 2 2. Skemaer 2.1 Skemaer i WebUntis 7 3 3. Undervisning 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Undervisning i WebUntis

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 8 oktober

Nyhedsbrev nr. 8 oktober Nyhedsbrev nr. 8 oktober 2014 Vi anbefaler, at du henter den seneste version af Untis 2015 fra den 10. oktober eller senere, da der kommet en del nye oversættelser. Fra version 2015 er der ændret i synkroniseringen

Læs mere

Untis ordbog. Reserverede ord i Units. Definition/forklaring. Afdeling/skole. Betegnelse. Blok

Untis ordbog. Reserverede ord i Units. Definition/forklaring. Afdeling/skole. Betegnelse. Blok Afdeling/skole Ordene afdeling og skole anvendes forskelligt i modulerne: Afdelinger og MultiUser. Modulet Afdeling Udgangspunktet er én skole, der lægger ét fællesskema. Denne skole kan bestå af en eller

Læs mere

Nyheder Untis 2017 NYHEDER I UNTIS Untis 2017: Skemasammenligning

Nyheder Untis 2017 NYHEDER I UNTIS Untis 2017: Skemasammenligning Nyheder Untis 2017 NYHEDER I UNTIS 2017 Fra Untis 2017 er der ikke længere selvstændige lande-versioner. I stedet er der én version af Untis, hvor sproget kan tilpasses til den enkelte bruger. Når Untis

Læs mere

I Untis er det muligt i menuerne Stamdata og Undervisning at anvende forskellige gruppe-funktioner.

I Untis er det muligt i menuerne Stamdata og Undervisning at anvende forskellige gruppe-funktioner. undervisningsgrupper] I Untis er det muligt i menuerne Stamdata og Undervisning at anvende forskellige gruppe-funktioner. Da det indimellem kan være svært at overskue, hvad der er hvad, vil du i de næste

Læs mere

Eksport fra Untis til WebUntis - elevgrupper

Eksport fra Untis til WebUntis - elevgrupper Eksport fra Untis til WebUntis - elevgrupper Når du eksporterer undervisning fra Untis til WebUntis er identificeringen af undervisningen baseret på en af kombination af kolonnerne KLASSE og FAG i Untis.

Læs mere

Skemadialog. 1. Skemadialogen finder du i fanebladet "Planlægning".

Skemadialog. 1. Skemadialogen finder du i fanebladet Planlægning. Skemadialog Du kan bruge skemadialogen til manuel skemalægning. Men du kan også bruge skemadialogen i dit analyse arbejde i forb. med optimeringprocessen, hvor ikke alle lektioner er blevet placeret. Har

Læs mere

Hvordan opretter jeg et nyt skoleår?

Hvordan opretter jeg et nyt skoleår? Hvordan opretter jeg et nyt skoleår? Et skoleår i Untis kan være på minimum 14 dage og maximum 365 dage. Vedr. eksport fra Untis til WebUntis Hvis du/i eksporterer fra Untis til WebUntis skal start- og

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Tutorial: Annotationsliste

Tutorial: Annotationsliste Tutorial: Annotationsliste Annotationslisten er en særlig fane med vandret layout, hvor du får effektive muligheder for at behandle, få adgang til, gennemgå og sammenfatte annotationer i en PDF-fil. Som

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Hvordan opretter jeg et nyt skoleår?

Hvordan opretter jeg et nyt skoleår? Hvordan opretter jeg et nyt skoleår? Et skoleår i Untis kan være på minimum 14 dage. Vedr. eksport fra Untis til WebUntis Hvis du/i eksporterer fra Untis til WebUntis skal start- og slutdatoen i Untis

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 13 10 2015 Ny loginside Med SkoleIntra 5.10 introduceres et nyt fælles login, som giver single sign on mellem det nye SkoleIntra, det klassiske SkoleIntra og itslearnings

Læs mere

D. 31 31 32 32 &... D.

D. 31 31 32 32 &... D. 2 Indhold I Manuel skemalægning 4 II Skemalægning af timer i lektionsplan 4 1 At skemalægge... lektioner 4 2 Låse lektioner... 8 3 Flytte lektioner... 9 4 Bytte... lektioner 10 5 Bytteforslag... 12 6 Skemalægning...

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 15 august 2016

Nyhedsbrev nr. 15 august 2016 Nyhedsbrev nr. 15 august 2016 I uge 45 præsenterer Andreas Frey Fletting, Frey Software og Andreas Domnanovich, Østrig nyhederne i Untis 2017. Møderne bliver afholdt tirsdag den 8.november 2016 i Århus

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 12 oktober 2015

Nyhedsbrev nr. 12 oktober 2015 Nyhedsbrev nr. 12 oktober 2015 Nyhedsbrev 12 Ny opbygning af FAQ'erne på vores hjemmeside untis.dk. Orientering om funktionen "Tildele/slette lokale". Rettelse vedr. manuel skemalægning og lokalegrupper

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Indhold. 'Undervisning' II Undervisningsvinduet. III Indtastning af undervisning. IV Egenskaber for undervisning. V Funktioner i Menulinien.

Indhold. 'Undervisning' II Undervisningsvinduet. III Indtastning af undervisning. IV Egenskaber for undervisning. V Funktioner i Menulinien. 2 Indhold I Undervisning 3 II Undervisningsvinduet 3 III Indtastning af undervisning 4 1 Indtastning... af en simpel undervisning 5 2 Dobbeltlektioner... - Blok 7 3 Koblinger... 8 4 Kobling... af undervisning

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Outlook integration via Exchange server

Outlook integration via Exchange server Outlook integration via Exchange server Affect IT tilbyder synkronisering af skemaer fra WebUntis til Exchange. Vi understøtter ligeledes Office365. Idet begivenhederne indlæses direkte i Exchange, vil

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

AppWriter ipad manual

AppWriter ipad manual AppWriter ipad manual Installation Søg efter AppWriter Skole i App Store og installér den på din ipad. Når AppWriter er installeret, åbner du den ved at trykke på AW-ikonet på dit skrivebord. Inden du

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Import af skemaskabeloner

Import af skemaskabeloner Import af skemaskabeloner Når du laver et nyt layout til et skema i Untis, gælder indstillingerne KUN på den pågældende computer. Du har mulighed for at eksportere en Untis skemaskabelon fra en computer

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

Brugervejledning til Webuntis for undervisere og administrationen

Brugervejledning til Webuntis for undervisere og administrationen Brugervejledning til Webuntis for undervisere og administrationen Velkommen til Webuntis som er UCC Nordsjællands værktøj til at vise skemaer og lokaleoversigter i Campus Nordsjælland online. Webuntis

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Plan for undervisning. Lærerkompetencer. Visning af lærerkompetencer Skift af skoleår. Manuel lærertildeling

Plan for undervisning. Lærerkompetencer. Visning af lærerkompetencer Skift af skoleår. Manuel lærertildeling 2 Table of Contents I Introduktion 5 II Overblik 5 III Del 1: Fagfordeling 6 1 Lærernes... arbejde 6 Plan for undervisning... 6 Akkorder... 8 Akkorder med... slutdato 10 Akkorder med... negative værdier

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

CRM Partner quick guide

CRM Partner quick guide CRM Partner quick guide I CRM er der en række forskellige aktiviteter til at registrere hvad der sker omkring en kunde: Telefonopkald indgående/udgående Mail Brev Kalender aftale Opgave Fax Aktiviteterne

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering

Læs mere

Brugerhåndtering i WebUntis - 1

Brugerhåndtering i WebUntis - 1 Brugerhåndtering i WebUntis For at kunne logge på WebUntis, skal man være oprettet som bruger i WebUntis. I WebUntis kan du importere undervisere og studerende til menuen Stamdata. Det at en underviser

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning Nyt i SkoleIntra 5.9 Sidst ændret den 25 05 2015 Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning I SkoleIntra kan man tilknytte en elev til en anden klasse end normalklassen.

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal Tillæg til ViTal v.4.5.5 Nyheder i ViTal Oplæseroversigten er udvidet så den indeholder: Flag og sprognavn for hver oplæser. Dialogboksen Oplæseroversigt kan justeres i størrelsen. Favoritliste som hjælper

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger;

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender Huskesedler til Microsoft Outlook ELAR april 2017 Side 1 E-mail, modtagelse og behandling... 3 E-mail, oprettelse... 4 Mapper i Outlook... 6 Kalender, kategorier... 7 Kalender, helligdage... 8 Kalender

Læs mere

Lærervejledning. Lærer-vejledning til Speedadmin

Lærervejledning. Lærer-vejledning til Speedadmin Lærer-vejledning til Speedadmin Sidst tilrettet januar 2015 1 Generelt Denne brugervejledning er en kort gennemgang af de mest brugte lærer-funktioner i Speedadmin. Se evt. flere uddybende vejledninger

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

ON!Track Mobil brugermanual

ON!Track Mobil brugermanual ON!Track Mobil brugermanual Indhold Hvad er ON!Track?... 2 Hvordan downloades ON!Track fra App Store?... 3 Hvordan navigeres i ON!Track Mobile App?... 8 Hvordan tilføjes et generisk aktiv?... 17 (a) Tilføj

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.0 Velkommen til manualen for Editor 1 1.1 Editoren 1 1.1.1 Editorens typiske udseende 1 1.1.2 HTML-kode 1 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.2 Værktøjslinjer 2 1.3 Ikoner 2 1.3.1 Liste over

Læs mere

6. Udskrifter og eksport

6. Udskrifter og eksport 6. Udskrifter og eksport 6.1 Listeopsætning - Grid 6.1.1 Generelt Ved søgninger i DOFPro vil man ofte støde på den såkaldte grid. Gridden indeholder alle kolonnerne i søgeresultatet. Det er også et redskab,

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Et oplæg med PowerPoint bliver til.

Et oplæg med PowerPoint bliver til. Risskov Gymnasium feb. 2007 PowerPoint 2002 Side 1 af 5 Et oplæg med PowerPoint bliver til. Det gode mundtlige oplæg Gode præsentationer sætter fokus på vigtige punkter, kontrollerer informationsstrømmen

Læs mere

Septimana RESERVERING AF LOKALER

Septimana RESERVERING AF LOKALER RESERVERING AF LOKALER INDHOLD 1. RESERVERING AF LOKALER.... 1 1.1. GENEREL RESERVERING FRA EGET SKEMA:... 1 1.2. TILFØJ ET LOKALE TIL EN BRIK PÅ EGET SKEMA:... 6 1.3. OPRET RESERVATION FRA LOKALETS SKEMA...

Læs mere

LegalOffice BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK

LegalOffice BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK LegalOffice 1 Indhold Indledning... 3 LegalOffice Journaliser fra stifinder... 3 LegalOffice Journaliser fra Outlook og de øvrige Office produkter... 3 Visning af gemt mail på sag eller klient... 5 Gem

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Undervisning i Dansk Palliativ Database

Undervisning i Dansk Palliativ Database Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Dagens

Læs mere

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen...

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen... Brugerguide Brugerguidens formål er at give et overblik og en hurtig instruktion i opgaverne for ledere og medarbejdere i forbindelse med MUS, Lektorkvalificering og Rekruttering Indhold Start... 2 Log

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær

KMD Educa WEB-elevfravær KMD Educa WEB-elevfravær Vejledning til skolens sekretær Klassens lærere har mulighed for at indberette elevers fravær og sende SMS til elevernes kontaktpersoner, når eleven er fraværende. De medarbejdere,

Læs mere

LOGON Billede: Ved logon, er det vigtigt at der er vinget af i feltet Default miljø og rolle.

LOGON Billede: Ved logon, er det vigtigt at der er vinget af i feltet Default miljø og rolle. ASPECT4 Client En af de største og mest markante ændringer i den nye klient ASPECT4 version 3 er en kraftigt forbedret grafisk klient med en helt nydesignet arbejdsplads mod ASPECT4 funktionerne. LOGON

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk Administrator manual INDHOLD 1. Registration Overblik Dashboard Medarbejder 2. Opret ny medarbejder Navn og oplysninger Legitimation Rediger / slet medarbejder 3. Opret ny kunder Navn og oplysninger Legitimation

Læs mere

Startvejledning. Navigationsrude Brug navigationsruden til at bevæge dig rundt i din publikation og til at tilføje eller slette sider.

Startvejledning. Navigationsrude Brug navigationsruden til at bevæge dig rundt i din publikation og til at tilføje eller slette sider. Startvejledning Microsoft Publisher 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Føj dine

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Vikardækning

Vejledning. Vejledning til Trio Vikardækning til Trio Vikardækning Indholdsfortegnelse Vikardækning... 3 Visningsmuligheder i oversigtsskemaet... 3 Vikardække én lektion... 4 Metode Drag-and-drop... 4 Metode Vikarforslag... 6 Metode 3 Indsæt initial

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Komme-i-gang vejledning til Septimana. For skemalægger og systemadministratorer

Komme-i-gang vejledning til Septimana. For skemalægger og systemadministratorer Komme-i-gang vejledning til Septimana For skemalægger og systemadministratorer Denne Komme i gang er rettet mod skemalæggere og systemadministration. Hvis du er lærer eller studerende, kan du finde en

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere