Nukissiorfiit Kundeundersøgelse Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)"

Transkript

1 Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977)

2 Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind for at forbedre kundernes Tilfredshed og Loyalitet? 9 Specifikke indsatsparametre, Kundeservice, Kommunikation, Hjemmeside, Pris, Regning Baggrundsanalyse Resultater i tabelform Åbne kommentarer 42 Appendiks 73 Rapporten er udarbejdet af: Ennova A/S Ennova A/S. Alle rettigheder til metoder, tal og grafisk formidling forbeholdes. [2]

3 Introduktion Formål Formålet med Kundeundersøgelsen er at få en samlet vurdering af, hvor tilfredse og loyale s kunder er. Undersøgelsens resultater skal være med til at vise, hvor s kunder synes gør det godt, og hvor der er plads til forbedringer. Om undersøgelsen Denne rapport indeholder resultaterne fra s kundeundersøgelse, som er gennemført i perioden 12. november til 3. november 215. I alt 5977 kunder har modtaget invitation, og af disse har 1454 kunder svaret. har således opnået en svarprocent på 24%. Resultater i rapporten I rapporten finder du følgende resultater, som hver især giver dig forskellige svar: Indeks på indsatsområder og spørgsmålsniveau Betydning og prioritering af indsatsområder for kundernes loyalitet Resultater opdelt på en række baggrundsoplysninger Anvendelsen af indeks Besvarelserne præsenteres som indeks både for det enkelte spørgsmål, indsats- og resultatparametre Den væsentligste begrundelse for anvendelse af indeks gående fra - er, at det intuitivt er lettest at forstå for læseren. Dette er påvist gennem internationale undersøgelser. I spørgeskemaet har kunderne besvaret spørgsmålene på en skala fra 1 til 1, hvor 1 er den laveste vurdering, og 1 er den højeste. Bagefter er svarene blevet overført til en skala fra til. Hvis en kunde har svaret 1 på et spørgsmål, er svaret omregnet til indeksscore. Hvis svaret er 2, omregnes det til 11,11: 3 til 22,22 og så fremdeles. På baggrund af kundernes besvarelser beregnes scoren for parametrene i modellen ved at anvende ovennævnte skala fra til. Modellen bag kundeloyalitet Anvendelsen af nedenstående model sikrer, at dels opnår et overordnet resultat for, hvordan virksomheden klarer sig i forhold til kundetilfredshed og loyalitet, og dels får en beskrivelse af, hvordan kundetilfredshed og -loyalitet skabes ud fra faktorerne: Produkt og rådgivning, Kundeservice, Kommunikation, Pris, Regning og Hjemmeside Produkt og rådgivning Kundeservice Image Tilfredshed Loyalitet Kommunikation Hjemmeside Pris Regning [3]

4 Konklusion Overordnede resultater I s Kundeundersøgelse 215 opnår en stigning for både Tilfredshed med +2 og Loyalitet med +4 idet de begge nu ligger på. Ved sammenligning af privat og erhverv er kunderne i det private og kunderne i erhverv lige tilfredse. Samtidigt er kunderne i det private lidt mere loyale end kunderne i erhverv. opnår i årets måling en score på 63 indekspoint, hvilket er uændret ift. sidste måling. Herunder er det særligt relevant at bemærke, at kunderne oplever som en troværdig og pålidelig energileverandør (indeks 74), imens kunderne ikke i samme grad vurderer som en energileverandør hvor man får værdi for pengene (indeks ). Loyalitetssegmentering Kombineres kundernes tilfredshed og loyalitet i en loyalitetssegmentering, kan de mest tilfredse- og loyale kunder betragtes som 's ambassadører, mens kunder med lavest tilfredshed og loyalitet vil være de kritiske kunder. 31% af kunder er ambassadører, 39% er kernekunder, 7% er trofaste kunder, 13% troløse kunder, mens 11% er kritiske kunder. En andel på 11% kritiske kunder skal observeres, men dette er dog trods alt en forbedring ift. sidste måling hvor andelen af kritiske kunder lå på 17 %. Hvordan kan arbejde med tilfredshed og loyalitet? Niveauet for tilfredshed og loyalitet ligger på et middelniveau, og der er fortsat plads til forbedringer. Det er især Kundeservice der er parameteren med størst indflydelse på kundernes loyalitet. En kombination af de resterende 5 parametre har ligeledes indflydelse på kundernes loyalitet, dog i mindre grad. (12%), Kommunikation (1%), Hjemmeside (13%), Pris (15%) og Regning (16%). De 6 indsatsområder varierer i scores: Produkt og rådgivning indeks 48 Kundeservice indeks 73 Kommunikation indeks 57 Hjemmeside indeks Pris indeks 48 Regning indeks Men kombineres kundernes vurdering af de 6 indsatsområder med hvilken betydning, de 6 indsatsområder har for kundernes tilfredshed og loyalitet, er det i særlig grad Produkt og rådgivning samt Pris som skal fokusere på. På baggrund af meget lav vurdering og en relativ høj effekt på loyalitet, er Pris relevant at fokusere på. For at forbedre kundernes tilfredshed, ville det være relevant at fokusere på: Relevant rådgivning omkring vand- og elforbrug Kundernes opfattelse af rimeligheden af priserne på fjern- og elvarme 's Kundeservice får den højeste score af kunderne, og da det samtidig har den største betydning for kundernes tilfredshed og loyalitet, er det vigtigt at vedligeholde og eventuelt videreudvikle dette område for at sikre, at Kundeservice fortsat vurderes positivt. Det kunne derfor være relevant at fokusere på følgende: God vejledning og rådgivning fra medarbejdere i kundeservice Tilfredsstillende svar på kundernes henvendelse Hvordan kan arbejde med tilfredshed og loyalitet? Betragtes kunderne mere differentieret er det relevant at bemærke, at: Kunder som benytter sig af hjemmesiden mindst én gang om måneden er tilbøjelige til at være mere Loyale (indeks 73) end kunder med et sjældnere forbrug (indeks, & ). Ældre kunder er mere tilfredse (indeks 75) end yngre (indeks, 66 & 7). Loyaliteten scorer også højere hos de ældre (indeks 77) end ved de yngre (, & ). Det er derfor relevant at overveje mulighederne for hvordan yngre kunder kunne blive mere tilfredse og dermed loyale. [4]

5 Sammenfatning af undersøgelsens resultater Kundernes Tilfredshed og Loyalitet I figuren ser du hovedresultatet af Kundeundersøgelse 215. Tolkning af resultatet - Point Meget høj vurdering 7-79 Point Høj vurdering Tallet i [ ] viser udviklingen siden sidste måling. Er den mindre end +/- 1 angives det som []. [+2] [+4] - Point 5-59 Point Middel vurdering Lav vurdering 2 Under 5 Point Meget lav vurdering Tilfredshed Loyalitet Sådan kan der skabes større Tilfredshed og Loyalitet hos kunderne i. Analysen af kundernes svar i viser, at nogle områder er vigtigere at forbedre end andre, for at Tilfredsheden og Loyaliteten bliver så høj som mulig. PRIORITER jeres indsatsområder Disse områder bør I prioritere, fordi de vurderes lavt, samtidigt med at de har stor betydning for kundernes Tilfredshed og Loyalitet. Den største forbedring af kundernes Tilfredshed og Loyalitet i fås ved at øge vurderingen af: [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD jeres styrker Disse områder bør vedligeholdes, fordi de vurderes højt af kunderne samtidigt med at de har stor betydning for Tilfredshed og Loyalitet. Følgende områder er vigtige at vedligeholde for at skabe større Tilfredshed og Loyalitet blandt kunderne i : Kundeservice Få uddybende viden i rapporten Samtlige indsats- og resultatområder fra Kundeundersøgelse 215 behandles i detaljer i resten af rapporten. Her kan du få mere detaljeret viden om kundernes vurdering af de enkelte spørgsmål. [5]

6 Resultatparametre Tilfredshed Tilfredshed sammensættes af Image samt de 6 indsatsområder. Tilfredshed er et udtryk for, hvor tilfredse kunderne er samlet set. [+2] [+2] [] 7 [+3] 2 Tilfredshed På baggrund af dine samlede erfaringer med, hvor tilfreds er du så alt i alt? Forestil dig den ideelle energileverandør. Hvor langt fra eller hvor tæt på dette ideal er? I hvilken grad synes du, at lever op til dine samlede forventninger? Loyalitet Loyalitet sammensættes af Tilfredshed, Image samt de 6 indsatsområder. Loyalitet er en vurdering af, hvorvidt kunderne vil anbefale, samt vælge hvis de skulle købe naturgasløsning i dag. [+4] [+3] 7 [+4] 2 Loyalitet Hvis du kunne vælge en anden energileverandør, ville du da stadig anvende? Hvis man kunne vælge en anden energileverandør, ville du så anbefale til familie og venner? [6]

7 Resultatparametre Image Image er sammensat af de 6 indsatsparametre. Image er kundernes vurdering af hvor godt et Image har. 63 [] 74 [+2] [+5] [+3] [+3] [] 2 Image er en troværdig og pålidelig energileverandør er en kundeorienteret energileverandør er en energileverandør, hvor man får værdi for pengene er en energileverandør, der er præget af nytænkning er en klima- og miljøorienteret energileverandør [7]

8 Lav LOYALITET Høj Loyalitetssegmentering Loyalitetssegmentering Loyalitetssegmenteringen udgøres af to dimensioner: Tilfredshed og Loyalitet. Med udgangspunkt i netop de to dimensioner, kan kunderne segmenteres i fem typer af kunder. DEN TROFASTE KUNDE AMBASSADØREN KERNEKUNDEN DEN KRITISKE KUNDE DEN TROLØSE KUNDE Lav TILFREDSHED Høj AMBASSADØREN Er meget tilfreds og loyal. Kundens meget positive indstilling medfører, at kunden næsten altid vil anbefale til omgangskredsen. KERNEKUNDEN Har en middel til høj score på såvel tilfredshed som loyalitet. Denne kundetype er positiv stemt over for. DEN TROFASTE KUNDE Scorer lavt på tilfredshed, men middel eller højt på loyalitet. Når kunden på trods af den lave tilfredshed vælger at forblive i skyldes det typisk et særligt forhold mellem kunden og. DEN TROLØSE KUNDE Er meget tilfreds, men ikke særlig loyal. Denne kundetype er kritisk og tager altid andre muligheder med i sine overvejelser om muligt. DEN KRITISKE KUNDE Scorer lavt på såvel tilfredshed som loyalitet. På baggrund heraf må man formode, at kunden ønsker at finde en anden leverandør. Tallet i [ ] viser udviklingen siden sidste måling. Er den mindre end +/- 1 %- point angives det som [%]. Ambassadøren Kernekunden Den trofaste kunde Den troløse kunde Den kritiske kunde 31% [+3] 39% [+2] 7% [+2] 13% [] 11% [-6] Erhverv 29% [-7] 39% [+1] 5% [-4] 16% [+7] 1% [-8] Privat 31% [+4] 39% [+1] 7% [+2] 13% [] 11% [-6] [8]

9 Lav VURDERING Høj Strategiske indsatsparametre Prioriteringskortene viser vejen Rapporten har indtil nu vist Tilfredshed og Loyalitet blandt kunderne i. TILPAS VEDLIGEHOLD De følgende sider skal hjælpe med at udpege de områder der, når de forbedres, vil have den største effekt for kundernes Loyalitet. Prioriteringskortene, som vises i resten af rapporten, fortæller hvilke områder man med størst fordel kan prioritere for at forbedre kundeloyaliteten. Det er nemlig ikke nok kun at kigge på vurderingen af områderne. Det er også nødvendigt at sammenholde vurderingen med, hvilken effekt de enkelte områder har på kundernes Loyalitet. OBSERVER PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj Sådan tolker du Prioriteringskortene PRIORITER Indsatsområder Høj betydning + Lav vurdering: Ethvert forbedringsarbejde bør tage afsæt i indsatsparametre med stor forbedringseffekt vedrørende kundernes Tilfredshed og Loyalitet og lav vurdering, da en indsats her vil resultere i den største stigning i kundernes Tilfredshed og Loyalitet. VEDLIGEHOLD Styrker Høj betydning + Høj vurdering: Indsatsparametre med høj betydning for Tilfredshed og Loyalitet og høj vurdering skal fastholdes eller forbedres yderligere. Hvis den høje vurdering fastholdes eller forbedres vil man undgå, at indsatsparametrene skal prioriteres og samtidigt vil man vedligeholde eller endda forbedre den nuværende kundetilfredshed. TILPAS Muligheder Lav betydning + Høj vurdering: Indsatsparametre som kundernes vurderer højt, men som har en begrænset betydning for Tilfredshed og Loyalitet kan betragtes som muligheder. Udnyt den højere vurdering, og gør forholdet til en styrke for virksomheden. OBSERVER Svagheder Lav betydning + Lav vurdering: Indsatsparametre med begrænset betydning for Tilfredshed og Loyalitet og lav vurdering skal observeres. Disse indsatsparametre bør dog prioriteres, hvis der er en forventning om, at de i fremtiden vil få øget effekt på Tilfredshed og Loyalitet. [9]

10 VURDERING Hvor skal der sættes ind for at forbedre kundernes Tilfredshed og Loyalitet? af Indsatsområder Figuren viser kundernes vurdering af de 5 indsatsområder, som påvirker Tilfredshed og Loyalitet. 73 [+4] [+3] 48 [-1] 57 [+6] 48 2 Kundeservice Kommunikation Hjemmeside Pris Regning Effekt på Tilfredshed I cirkeldiagrammet kan du se, hvilke områder der ved ændringer har størst effekt på kundernes samlede Tilfredshed. 12% 34% Kundeservice 1% Kommunikation 13% Hjemmeside 15% Pris 16% Regning Overordnet prioriteringskort Det overordnede prioriteringskort viser kundernes vurdering af indsatsområderne i kombination med den effekt, en forbedring vil have for kundernes Tilfredshed. Når I skal udvælge indsatsområder, hjælper prioriteringskortene med at vise jer, hvor der skal ske forbedringer. 75 TILPAS VEDLIGEHOLD Kundeservice 7 Hjemmeside Regning Kommunikation 55 5 Pris 45 OBSERVER PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD Kundeservice TILPAS Hjemmeside Regning OBSERVER Kommunikation Pris [1]

11 VURDERING Gennemgang af de 6 indsatsområder De 6 indsatsområder er dem I aktivt kan arbejde med for at forbedre den samlede Loyalitet. Derfor gennemgår vi på de følgende sider indsatsområderne hver for sig. Vi viser en vurdering af hvert spørgsmål, der er stillet for at vurdere indsatsområdet. Prioriteringskortet på de følgende sider er kun gældende for det enkelte indsatsområde. For at du kan vide, hvilken placering indsatsområdet har i det overordnede prioriteringskort kan du kigge øverst til højre på siden. Der har vi angivet, hvor du er i kortet og hvad I derfor bør gøre. Her ser du kundernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Produkt og Rådgivning i. 48 [-1] 46 [+3] 45 [+3] 46 [+7] tilbyder relevant rådgivning omkring mit elforbrug 21. tilbyder relevant rådgivning omkring mit vandforbrug 28. tilbyder relevant rådgivning omkring min varmeforsyning Prioriteringskort for 47 TILPAS VEDLIGEHOLD PRIORITER 21. tilbyder relevant rådgivning omkring mit vandforbrug 28 VEDLIGEHOLD 13. tilbyder relevant rådgivning omkring mit elforbrug TILPAS 28. tilbyder relevant rådgivning omkring min varmeforsyning OBSERVER [Ingen punkter] OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj [11]

12 Hvor ofte har du oplevet uregelmæssigheder i din elforsyning indenfor det seneste år? 31% Aldrig 16% 1 gang 26% 2-3 gange [+4] 15% Mere end 3 gange 13% Ved ikke Hvor tilfreds var du med s seneste håndtering af dit problem med din elforsyning? Hvor ofte har du oplevet uregelmæssigheder i din vandforsyning indenfor det seneste år? 49% Aldrig 19% 1 gang 13% 2-3 gange 58 [+5] 6% Mere end 3 gange 12% Ved ikke Hvor tilfreds var du med s seneste håndtering af dit problem med din vandforsyning? Hvor ofte har du oplevet uregelmæssigheder i din varmeforsyning indenfor det seneste år? 56% Aldrig 13% 1 gang 11% 2-3 gange 4% Mere end 3 gange 48 [] 16% Ved ikke Hvor tilfreds var du med s seneste håndtering af dit problem med din varmeforsyning? Hvordan opvarmer du din bolig? 27% Jeg opvarmer min bolig via fjernvarme 26% Jeg opvarmer min bolig via elvarme 6% Jeg opvarmer min bolig via afbrydelig elvarme 39% Jeg opvarmer min bolig via eget oliefyr 3% Andet [12]

13 Kundeservice Hvor ofte er du i kontakt med kundeservice? Hvordan kommer du typisk i kontakt med kundeservice? 7% Mindst én gang om måneden 7% 1-2 gange hvert kvartal 51% 1-3 gange pr. år 58% via telefon 23% via 19% via personlig fremmøde 35% Aldrig Når du skal i kontakt med kundeservice, hvor henvender du dig så oftest? Vidste du, at du i dag kan foretage til- og afmeldinger gebyrfrit via Sullissivik? 36% Call Center 49% Dit lokale -kontor 59% Ja 41% Nej 15% Begge Kundeservice Her ser du kundernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Kundeservice i. 73 [+4] [+3] 77 [+4] 73 [+4] 75 [+5] 7 2 Kundeservice 48. s telefonservices åbningstider passer til mine behov 52. Medarbejderen i kundeservice er venlig og imødekommende 55. Jeg får altid et tilfredsstillende svar på min henvendelse når jeg ringer 57. Medarbejderen i kundeservice overholder indgåede aftaler 58. Medarbejderen i kundeservice er god til at vejlede og rådgive mig, når jeg har behov for det [13]

14 VURDERING Kundeservice Kundeservice Her ser du kundernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Kundeservice i Mine henvendelser pr. mail bliver altid besvaret inden for kort tid. Mine henvendelser pr. mail besvares venligt og positivt 61. Mine henvendelser pr. mail besvares med et let forståeligt sprog. Jeg får altid et tilfredsstillende svar på min henvendelse pr. mail 63. Jeg får tilstrækkelig vejledning og rådgivning med i mine besvarelser når jeg har behov for det Prioriteringskort for Kundeservice TILPAS VEDLIGEHOLD PRIORITER 55. Jeg får altid et tilfredsstillende svar på min henvendelse når jeg ringer 58. Medarbejderen i kundeservice er god til at vejlede og rådgive mig, når jeg har behov for det VEDLIGEHOLD 52. Medarbejderen i kundeservice er venlig og imødekommende 57. Medarbejderen i kundeservice overholder indgåede aftaler. Jeg får altid et tilfredsstillende svar på min henvendelse pr. mail TILPAS. Mine henvendelser pr. mail besvares venligt og positivt 61. Mine henvendelser pr. mail besvares med et let forståeligt sprog OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj OBSERVER 48. s telefonservices åbningstider passer til mine behov 59. Mine henvendelser pr. mail bliver altid besvaret inden for kort tid 63. Jeg får tilstrækkelig vejledning og rådgivning med i mine besvarelser når jeg har behov for det [14]

15 VURDERING Kommunikation Kommunikation Her ser du kundernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Kommunikation i. 57 [+6] [+1] [+7] 52 [+8] 56 2 Kommunikation. er synlig i medierne. får positiv omtale i medierne. er god til at holde mig informeret om energimarkedet 7. er gode til at orientere om nye service tiltag [+5] [] 2. er gode til at informere mig om planlagte afbrydelser af forsyningen 72. er gode til at informere mig om akutte afbrydelser af forsyningen 73. Kommunikationen omkring ændringer i fx priser og vilkår er tilstrækkelig 74. Det er vigtigt for mig, at støtter det lokale sports- og kulturliv. Prioriteringskort for Kommunikation 7 TILPAS VEDLIGEHOLD 74 PRIORITER. er god til at holde mig informeret om energimarkedet 7. er gode til at orientere om nye service tiltag VEDLIGEHOLD. er synlig i medierne. får positiv omtale i medierne TILPAS. er gode til at informere mig om planlagte afbrydelser af forsyningen 74. Det er vigtigt for mig, at støtter det lokale sports- og kulturliv. 5 OBSERVER Lav 72 EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj OBSERVER 72. er gode til at informere mig om akutte afbrydelser af forsyningen 73. Kommunikationen omkring ændringer i fx priser og vilkår er tilstrækkelig [15]

16 VURDERING Pris Pris Her ser du kundernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Pris i Pris 83. s priser for el er rimelige 84. s priser for vand er rimelige 87. s priser for fjernvarme er rimelige 88. s priser for elvarme er rimelige Prioriteringskort for Pris 56 TILPAS VEDLIGEHOLD PRIORITER 87. s priser for fjernvarme er rimelige 88. s priser for elvarme er rimelige VEDLIGEHOLD 83. s priser for el er rimelige 5 83 TILPAS 84. s priser for vand er rimelige OBSERVER [Ingen punkter] OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj [16]

17 VURDERING Regning Regning Her ser du kundernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Regning i. [+6] [+3] 58 [+4] 74 [+1] 2 Regning 89. Regningen fra er overskuelig og letforståelig 9. Regningen fra indeholder korrekte informationer 91. s prisstruktur er gennemskuelig og nem at forstå 92. Jeg modtager altid min regning inden for passende tid Prioriteringskort for Regning TILPAS VEDLIGEHOLD PRIORITER 89. Regningen fra er overskuelig og letforståelig 91. s prisstruktur er gennemskuelig og nem at forstå VEDLIGEHOLD 9. Regningen fra indeholder korrekte informationer TILPAS 92. Jeg modtager altid min regning inden for passende tid OBSERVER [Ingen punkter] OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj [17]

18 VURDERING Hjemmeside Hjemmeside Her ser du kundernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Hjemmeside i. [+3] [+1] [+2] [+6] 2 Hjemmeside 95. Hjemmesiden er overskuelig 97. Hjemmesiden indeholder de informationer, jeg har brug for 14. Er du tilfreds med de muligheder, du har for at følge dit forbrug via internettet? Prioriteringskort for Hjemmeside 74 TILPAS VEDLIGEHOLD PRIORITER 95. Hjemmesiden er overskuelig 97. Hjemmesiden indeholder de informationer, jeg har brug for VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] 7 97 TILPAS 14. Er du tilfreds med de muligheder, du har for at følge dit forbrug via internettet? OBSERVER [Ingen punkter] OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj [18]

19 FACEBOOK Følger du på Facebook? Hvor ofte ser du opslag fra? 21% Ja 79% Nej 14% Dagligt 9% 3-5 om ugen 16% 1-2 om ugen 35% 1-2 om måneden 26% Sjældnere Her ser du kundernes overordnede vurdering af s Facebook side Hvor tilfreds er du med s opslag på Facebook? [19]

20 Kundegrupper hos - Hvordan opvarmer du din bolig? Hvordan opvarmer du din bolig? 27% Jeg opvarmer min bolig via fjernvarme 26% Jeg opvarmer min bolig via elvarme 6% Jeg opvarmer min bolig via. afbrydelig elvarme 39% Jeg opvarmer min bolig via eget oliefyr 3% Andet fordelt på - Hvordan opvarmer du din bolig? Jeg opvarmer min bolig via fjernvarme Jeg opvarmer min bolig via elvarme Jeg opvarmer min bolig via. afbrydelig elvarme Jeg opvarmer min bolig via eget oliefyr Andet Loyalitet Tilfredshed Image Jeg opvarmer min bolig via fjernvarme Jeg opvarmer min bolig via elvarme Jeg opvarmer min bolig via. afbrydelig elvarme Jeg opvarmer min bolig via eget oliefyr Andet Kundeservice Kommunikation Hjemmeside Pris Regning [2]

21 Kundegrupper hos - Hvor ofte har du oplevet uregelmæssigheder i din elforsyning indenfor det seneste år? Hvor ofte har du oplevet uregelmæssigheder i din elforsyning indenfor det seneste år? 31% Aldrig 16% 1 til 2 gange 26% 2 til 3 gange 15% Mere end 3 gange 13% Ved ikke fordelt på - Hvor ofte har du oplevet uregelmæssigheder i din elforsyning indenfor det seneste år? Aldrig 1 til 2 gange 2 til 3 gange Mere end 3 gange Ved ikke Loyalitet Tilfredshed Image Aldrig 1 til 2 gange 2 til 3 gange Mere end 3 gange Ved ikke Kundeservice Kommunikation Hjemmeside Pris Regning [21]

22 Kundegrupper hos - Hvor ofte har du oplevet uregelmæssigheder i din vandforsyning indenfor det seneste år? Hvor ofte har du oplevet uregelmæssigheder i din vandforsyning indenfor det seneste år? 49% Aldrig 19% 1 til 2 gange 13% 2 til 3 gange 6% Mere end 3 gange 12% Ved ikke fordelt på - Hvor ofte har du oplevet uregelmæssigheder i din vandforsyning indenfor det seneste år? Aldrig 1 til 2 gange 2 til 3 gange Mere end 3 gange Ved ikke Loyalitet Tilfredshed Image Aldrig 1 til 2 gange 2 til 3 gange Mere end 3 gange Ved ikke Kundeservice Kommunikation Hjemmeside Pris Regning [22]

23 Kundegrupper hos - Hvor ofte har du oplevet uregelmæssigheder i din fjernvarmeforsyning indenfor det seneste år? Hvor ofte har du oplevet uregelmæssigheder i din fjernvarmeforsyning indenfor det seneste år? 56% Aldrig 13% 1 til 2 gange 11% 2 til 3 gange 4% Mere end 3 gange 16% Ved ikke fordelt på - Hvor ofte har du oplevet uregelmæssigheder i din fjernvarmeforsyning indenfor det seneste år? Aldrig 1 til 2 gange 2 til 3 gange Mere end 3 gange Ved ikke Loyalitet Tilfredshed Image Aldrig 1 til 2 gange 2 til 3 gange Mere end 3 gange Ved ikke Kundeservice Kommunikation Hjemmeside Pris Regning [23]

24 Kundegrupper hos - Hvor ofte er du i kontakt med kundeservice? Hvor ofte er du i kontakt med kundeservice? 7% Mindst én gang om måneden 7% 1-2 gange hvert kvartal 51% 1-3 gange pr. år 35% Aldrig fordelt på - Hvor ofte er du i kontakt med kundeservice? Mindst én gang om måneden 1-2 gange hvert kvartal 1-3 gange pr. år Aldrig Loyalitet Tilfredshed Image Mindst én gang om måneden 1-2 gange hvert kvartal 1-3 gange pr. år Aldrig Kundeservice Kommunikation Hjemmeside Pris Regning [24]

25 Kundegrupper hos - Hvordan kommer du typisk i kontakt med kundeservice? Hvordan kommer du typisk i kontakt med kundeservice? 58% via telefon 23% via 19% via personlig fremmøde fordelt på - Hvordan kommer du typisk i kontakt med kundeservice? via telefon via via personlig fremmøde 63 2 Loyalitet Tilfredshed Image via telefon via via personlig fremmøde Kundeservice Kommunikation Hjemmeside Pris Regning [25]

26 Kundegrupper hos - Når du skal i kontakt med kundeservice, hvor henvender du dig så oftest? Når du skal i kontakt med kundeservice, hvor henvender du dig så oftest? 36% Call Center 49% Dit lokale -kontor 15% Begge fordelt på - Når du skal i kontakt med kundeservice, hvor henvender du dig så oftest? Call Center Dit lokale -kontor Begge Loyalitet Tilfredshed Image Call Center Dit lokale -kontor Begge Kundeservice Kommunikation Hjemmeside Pris Regning [26]

27 Kundegrupper hos - Hvor ofte benytter du s hjemmeside? Hvor ofte benytter du s hjemmeside? 12% Mindst én gang om måneden 13% 1-2 gange hvert kvartal 36% 1-3 gange pr. år 39% Aldrig fordelt på - Hvor ofte benytter du s hjemmeside? Mindst én gang om måneden 1-2 gange hvert kvartal 1-3 gange pr. år Aldrig Loyalitet Tilfredshed Image Mindst én gang om måneden 1-2 gange hvert kvartal 1-3 gange pr. år Aldrig Kundeservice Kommunikation Hjemmeside Pris Regning [27]

28 Kundegrupper hos - Hvilke af følgende muligheder er du interesseret i? Hvilke af følgende muligheder er du interesseret i? 7% Følge med i dit forbrug via Internettet 3% Følge med i s anlægsarbejder på Internettet fordelt på - Hvilke af følgende muligheder er du interesseret i? Følge med i dit forbrug via Internettet Følge med i s anlægsarbejder på Internettet Loyalitet Tilfredshed Image Følge med i dit forbrug via Internettet Følge med i s anlægsarbejder på Internettet Kundeservice Kommunikation Hjemmeside Pris Regning [28]

29 Kundegrupper hos - Køn Køn 51% Mand 49% Kvinde fordelt på - Køn Mand Kvinde 7 2 Loyalitet Tilfredshed Image Mand Kvinde Kundeservice Kommunikation Hjemmeside Pris Regning [29]

30 Kundegrupper hos - Alder Alder 1% Yngre end 25 37% Mellem 25 og 39 51% Mellem og 59 11% eller ældre fordelt på - Alder Yngre end 25 Mellem 25 og 39 Mellem og 59 eller ældre Loyalitet Tilfredshed Image Yngre end 25 Mellem 25 og 39 Mellem og 59 eller ældre Kundeservice Kommunikation Hjemmeside Pris Regning [3]

31 Kundegrupper hos - Erhverv Erhverv 7% Erhverv 1% Fiskeri 16% Kommuner % Selvstyret med central bogholderi % Selvstyret med eget bogholderi % KNI Koncer 13% Selvstyret fordelt på - Erhverv Erhverv Fiskeri Kommuner Selvstyret med central bogholderi Selvstyret med eget bogholderi KNI Koncer Selvstyret Loyalitet Tilfredshed Image Erhverv Fiskeri Kommuner Selvstyret med central bogholderi Selvstyret med eget bogholderi KNI Koncer Selvstyret Kundeservice Kommunikation Hjemmeside Pris Regning [31]

32 Kundegrupper hos - Vidste du, at du i dag kan foretage til- og afmeldinger gebyrfrit via Sullissivik? Vidste du, at du i dag kan foretage til- og afmeldinger gebyrfrit via Sullissivik? 59% Ja 41% Nej fordelt på - Vidste du, at du i dag kan foretage til- og afmeldinger gebyrfrit via Sullissivik? Ja Nej Loyalitet Tilfredshed Image Ja Nej Kundeservice Kommunikation Hjemmeside Pris Regning [32]

33 Kundegrupper hos - Følger du på Facebook? Følger du på Facebook? 21% Ja 79% Nej fordelt på - Følger du på Facebook? Ja Nej Loyalitet Tilfredshed Image Ja Nej Kundeservice Kommunikation Hjemmeside Pris Regning [33]

34 Kundegrupper hos - Hvor ofte ser du opslag fra? Hvor ofte ser du opslag fra? 14% Dagligt 9% 3-5 om ugen 16% 1-2 om ugen 35% 1-2 om måneden 26% Sjældnere fordelt på - Hvor ofte ser du opslag fra? Dagligt 3-5 om ugen 1-2 om ugen 1-2 om måneden Sjældnere Loyalitet Tilfredshed Image Dagligt 3-5 om ugen 1-2 om ugen 1-2 om måneden Sjældnere Kundeservice Kommunikation Hjemmeside Pris Regning [34]

35 Kundegrupper hos - Hvilke af følgende muligheder bruger du? Hvilke af følgende muligheder bruger du? % Følg dit forbrug 23% Til-/afmelding via Sulissivik 1% Følge planlagte afbrydelser af forsyningen 3% Benchmarkfunktionalitet via. internettet fordelt på - Hvilke af følgende muligheder bruger du? Følg dit forbrug Til-/afmelding via Sulissivik Følge planlagte afbrydelser af forsyningen Benchmarkfunktionalitet via. internettet Loyalitet Tilfredshed Image Følg dit forbrug Til-/afmelding via Sulissivik Følge planlagte afbrydelser af forsyningen Benchmarkfunktionalitet via. internettet Kundeservice Kommunikation Hjemmeside Pris Regning [35]

36 Kundegrupper hos - Hvor længe har du været kunde i? Hvor længe har du været kunde i? 7% -1 år 13% 2-4 år 16% 5-1 år 63% Mere fordelt på - Hvor længe har du været kunde i? -1 år 2-4 år 5-1 år Mere Loyalitet Tilfredshed Image -1 år 2-4 år 5-1 år Mere Kundeservice Kommunikation Hjemmeside Pris Regning [36]

37 Kundegrupper hos - Hvad kendetegner din bolig? Hvad kendetegner din bolig? 36% Hus 14% Ejerlejlighed 5% Andelsbolig 44% Lejebolig 1% Ved ikke fordelt på - Hvad kendetegner din bolig? Hus Ejerlejlighed Andelsbolig Lejebolig Ved ikke Loyalitet Tilfredshed Image Hus Ejerlejlighed Andelsbolig Lejebolig Ved ikke Kundeservice Kommunikation Hjemmeside Pris Regning [37]

38 Kundegrupper hos - Distrikt Distrikt 8% Distrikt Kujalleq 53% Distrikt Sermersooq 13% Distrikt Qeqqa 9% Distrikt Disko 17% Distrikt Avannaa fordelt på - Distrikt Distrikt Kujalleq Distrikt Sermersooq Distrikt Qeqqa Distrikt Disko Distrikt Avannaa Loyalitet Tilfredshed Image Distrikt Kujalleq Distrikt Sermersooq Distrikt Qeqqa Distrikt Disko Distrikt Avannaa Kundeservice Kommunikation Hjemmeside Pris Regning [38]

39 Kundegrupper hos - Må Ennova lade besvarelsen gå videre til med dit navn på? Må Ennova lade besvarelsen gå videre til med dit navn på? 74% Ja 26% Nej fordelt på - Må Ennova lade besvarelsen gå videre til med dit navn på? Ja Nej Loyalitet Tilfredshed Image Ja Nej Kundeservice Kommunikation Hjemmeside Pris Regning [39]

40 Tabeller [1] Svarprocent 24% [+1] RESULTATOMRÅDER Tilfredshed [+2] 1. På baggrund af dine samlede erfaringer med, hvor tilfreds er du så alt i alt? [+2] 2. Forestil dig den ideelle energileverandør. Hvor langt fra eller hvor tæt på dette ideal er? [] 3. I hvilken grad synes du, at lever op til dine samlede forventninger? 7 [+3] Loyalitet [+4] 4. Hvis du kunne vælge en anden energileverandør, ville du da stadig anvende? [+3] 5. Hvis man kunne vælge en anden energileverandør, ville du så anbefale til familie og venner? 7 [+4] Image 63 [] 6. er en troværdig og pålidelig energileverandør 74 [+2] 7. er en kundeorienteret energileverandør [+5] 8. er en energileverandør, hvor man får værdi for pengene [+3] 9. er en energileverandør, der er præget af nytænkning [+3] 1. er en klima- og miljøorienteret energileverandør [] Loyalitetssegmentering Ambassadøren 31% [+3] Kernekunden 39% [+2] Den trofaste kunde 7% [+2] Den troløse kunde 13% [] Den kritiske kunde 11% [-6] INDSATSOMRÅDER 48 [-1] 13. tilbyder relevant rådgivning omkring mit elforbrug 46 [+3] 18. Hvor tilfreds var du med s seneste håndtering af dit problem med din elforsyning? [+4] 21. tilbyder relevant rådgivning omkring mit vandforbrug 45 [+3] 27. Hvor tilfreds var du med s seneste håndtering af dit problem med din vandforsyning? 58 [+5] 28. tilbyder relevant rådgivning omkring min varmeforsyning 46 [+7] 35. Hvor tilfreds var du med s seneste håndtering af dit problem med din varmeforsyning? 48 [] Kundeservice 73 [+4] 48. s telefonservices åbningstider passer til mine behov [+3] 52. Medarbejderen i kundeservice er venlig og imødekommende 77 [+4] 55. Jeg får altid et tilfredsstillende svar på min henvendelse når jeg ringer 73 [+4] 57. Medarbejderen i kundeservice overholder indgåede aftaler 75 [+5] 58. Medarbejderen i kundeservice er god til at vejlede og rådgive mig, når jeg har behov for det Mine henvendelser pr. mail bliver altid besvaret inden for kort tid 7. Mine henvendelser pr. mail besvares venligt og positivt Mine henvendelser pr. mail besvares med et let forståeligt sprog 76. Jeg får altid et tilfredsstillende svar på min henvendelse pr. mail Jeg får tilstrækkelig vejledning og rådgivning med i mine besvarelser når jeg har behov for det Kommunikation 57 [+6]. er synlig i medierne [+1]. får positiv omtale i medierne [+7]. er god til at holde mig informeret om energimarkedet 52 [+8] 7. er gode til at orientere om nye service tiltag 56. er gode til at informere mig om planlagte afbrydelser af forsyningen er gode til at informere mig om akutte afbrydelser af forsyningen Kommunikationen omkring ændringer i fx priser og vilkår er tilstrækkelig 56 [+5] 74. Det er vigtigt for mig, at støtter det lokale sports- og kulturliv. [] Pris s priser for el er rimelige s priser for vand er rimelige s priser for fjernvarme er rimelige s priser for elvarme er rimelige 46 []

41 Tabeller [2] Regning 89. Regningen fra er overskuelig og letforståelig [+6] 9. Regningen fra indeholder korrekte informationer [+3] 91. s prisstruktur er gennemskuelig og nem at forstå 58 [+4] 92. Jeg modtager altid min regning inden for passende tid 74 [+1] Hjemmeside [+3] 95. Hjemmesiden er overskuelig [+1] 97. Hjemmesiden indeholder de informationer, jeg har brug for [+2] 14. Er du tilfreds med de muligheder, du har for at følge dit forbrug via internettet? [+6] Facebook. Hvor tilfreds er du med s opslag på Facebook? 76 [41]

42 Appendiks om vurderinger og beregnet betydning er I spørgeskemaet har kunderne besvaret spørgsmålene på en skala fra 1 til 1, hvor 1 er den laveste og 1 er den højeste vurdering. Bagefter er svarene blevet overført til en skala fra til. Hvis en kunde har svaret 1 på et spørgsmål, er svaret omregnet til scoren. Hvis svaret er 2, omregnes det til 11, 3 til 22 og så fremdeles. Lav 1 2 Høj Indeks Betydning: Hvor skal vi starte? Undersøgelsen måler ikke blot Loyaliteten, men også hvor vigtige de enkelte områder er for kunderne. Ennova har vha. statistiske beregninger undersøgt sammenhængen mellem områderne og den overordnede Loyalitet. Hvis der er tydelig sammenhæng mellem et område og Loyaliteten, kan man udlede, at området er af stor betydning for kunden. Graden af sammenhæng afgør, hvilke områder man mest effektivt kan arbejde med for at forbedre kundernes Loyalitet: Hvis der er stor sammenhæng mellem et område og Loyaliteten, vil højere vurdering af området også medføre øget Loyalitet. Og omvendt: Er der lav grad af sammenhæng, vil en højere vurdering af området ikke have særlig stor betydning for kundernes Loyalitet. Undersøgelsen viser hvilke områder, som er vigtigst for kunderne, og som har størst betydning for deres Loyalitet. PRODUKT OG RÅDGIVNING "Hvor skal vi starte?" KUNDESERVICE KOMMUNIKATION HJEMMESIDE PRIS REGNING [73]

43 Appendiks overordnede og specifikke prioriteringskort To typer af prioriteringskort I rapporten bruges to typer af prioriteringskort: ét overordnet prioriteringskort og en række specifikke prioriteringskort. Overordnet prioriteringskort Det overordnede prioriteringskort angiver prioriteringen af de 6 områder: Produkt og Rådgivning, Kundeservice, Kommunikation, Hjemmeside, Pris, Regning. Kortet viser, hvordan disse områder kan bestemmes som hhv. indsatsområder, styrker, muligheder eller svagheder i forhold til at forbedre den overordnede Tilfredshed og Loyalitet. NB: Det skal som hovedregel være det overordnede prioriteringskort, som afgør, hvilket område man prioriterer højest i det videre udviklingsarbejde. Herefter bruger man de specifikke prioriteringskort til at finde ud af hvilke spørgsmål, som bidrager mest til skabelsen af området. Specifikke prioriteringskort De specifikke prioriteringskort er mere detaljerede og viser prioriteringen på spørgsmålsniveau. De specifikke prioriteringskort viser således, hvordan de enkelte spørgsmål under et givent område kan kategoriseres som hhv. indsatsområder, styrker, muligheder eller svagheder i forhold til at forbedre tilfredsheden med området. Et eksempel I eksemplet nedenfor bør man primært sætte ressourcerne ind på at forbedre område 2, da det ligger i feltet for indsatsområder, mens område 1 ligger i feltet for muligheder. Hvordan kan man så konkret forbedre område 2? Her skal man se på det specifikke prioriteringskort, som knytter sig til område 2. Man vil opnå den mest effektive forbedringsindsats ved at fokusere på de spørgsmål, som på dette kort ligger i feltet for indsatsområder (markeret med en rød firkant). Overordnet prioriteringskort Specifikke prioriteringskort TILPAS VEDLIGEHOLD OMRÅDE 1 OMRÅDE 1 OMRÅDE 2 OMRÅDE 2 OBSERVER PRIORITER [74]

44

45 Aarhus Daugbjergvej 26 DK- Århus C T København St. Kongensgade 81 DK-12 København K T Oslo Östermalmsgatan 87 b, 1 SE Stockholm T Stockholm Kristian IVs gate 12 NO-1 Oslo T

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 : ADHD Svarprocent: 68% (13 besvarelser ud af 19 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er,

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 89% (7 besvarelser ud af 79 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 Svarprocent: % (44 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 78% (7 besvarelser ud af 9 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 668 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 1 Svarprocent: % (256 besvarelser ud af 321 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 : Gennemgribende udv. Forstyrrelser, Aspergers, ADHD Svarprocent: 54% (13 besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 1 Svarprocent: 83% ( besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger Hvordan

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Social- og sundhedsskolen Silkeborg Svarprocent: 84% (26 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 12 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse HANSENBERG Svarprocent: 38% (338 besvarelser ud af af 89 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg Svarprocent: 38% (31 besvarelser ud af 786 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Nordjylland Svarprocent: 38% (1.939 besvarelser ud af 5.147 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde,

Læs mere

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Bygningsmaler Svarprocent: 18% (9 besvarelser ud af 51 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 indlæringsvanskeligheder Svarprocent: 92% (24 besvarelser ud af 26 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat:

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 212 Maj 212 Svarprocent: % (38 besvarelser ud af 51 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse UddannelsesCenter Århus Svarprocent: % (93 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater:

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 212 - December 212 Svarprocent: % (2417/3557) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 indlæringsvanskeligheder Svarprocent: % (25 besvarelser ud af 27 mulige) Områderapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat:

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse ESB-Netværket Samlet Svarprocent: 42% (2935 besvarelser ud af 6966 mulige) Benchmarkrapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 Professionshøjskoler December 11 Svarprocent: 31% (317 besvarelser ud af 1.24 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2.

Læs mere

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 213 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk Erhvervsskole Center Svarprocent: 44% (97 besvarelser ud af af 222 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 22% (72 besvarelser ud af 328 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - n Aarhus Svarprocent: 81% (46/57) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: % (47/73) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 64% (245/381) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 216 December 216 Svarprocent: 34% (32/93) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 36% (83/229) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: 27% (245/892) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser den samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. Tilfredshed handler

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (4 besvarelser ud af 526 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 6 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 212 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 59% (36 besvarelser ud af af 61 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Pædagogisk assistent. Områderapport. Svarprocent: 77% (10/13)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Pædagogisk assistent. Områderapport. Svarprocent: 77% (10/13) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Områderapport Svarprocent: 77% (10/13) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 86% (125/146) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 49% (145/298) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 69% (43 besvarelser ud af 62 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 167 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 81% ( besvarelser ud af 99 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 44% (27/62) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen

Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen Svarprocent: 59% (19/32) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af 66 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 47% (18/3948) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Områderapport. Svarprocent: 56% (10/18)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Områderapport. Svarprocent: 56% (10/18) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Områderapport Social- og sundhedsassistentuddannelsen Svarprocent: 56% (10/18) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 28% (19 besvarelser ud af 69 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Skolerapport. Svarprocent: 52% (34/66)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Skolerapport. Svarprocent: 52% (34/66) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Svarprocent: 52% (34/66) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation,

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU Grundforløb Svarprocent: 44% (1 besvarelser ud af 362 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på 4.226 besvarelser ud af 5.510 mulige. Svarprocenten er %. MarkedsConsult A/S Side 1 Indledning Medarbejdertilfredshed spiller

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 83% (1626/1963) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 88% (1006/1140) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 85% (288/337) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. EUC Nord. Skolerapport. Svarprocent: 35% (120/345)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. EUC Nord. Skolerapport. Svarprocent: 35% (120/345) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 35% (120/345) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information &

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Campus Bornholm. Skolerapport. Svarprocent: 58% (40/69)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Campus Bornholm. Skolerapport. Svarprocent: 58% (40/69) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 58% (40/) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

Kunde- tilfredsheds- undersøgelse

Kunde- tilfredsheds- undersøgelse Kunde- tilfredsheds- undersøgelse Hovedrapport 3 Samlet resultat og Graferne nedenfor viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider kan du se resultaterne

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2015 Antal besvarelser: Svarprocent: 558 28% INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 9% (/67) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg, Tjener Svarprocent: 55% (6 besvarelser ud af 11 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (71 besvarelser ud af 81 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (82 besvarelser ud af 114 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - Maj 13 Svarprocent: 67% (64/96) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 45% (42/93) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 12 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 42% (66 besvarelser ud af af 156 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Brugertilfredshed 2010

Brugertilfredshed 2010 Brugertilfredshed 1 December 1 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser Svarprocent: 37% (2 ud af 641 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - n København Svarprocent: 72% (79/11) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 Pædagogisk assistentuddannelsen UCC - Svarprocent: 56% (23/41) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion,

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (88 besvarelser ud af 123 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 212 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Roskilde Tekniske Skole Svarprocent: 23% ( besvarelser ud af af 252 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Skive Teknisk Skole. Skolerapport. Svarprocent: 55% (183/330)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Skive Teknisk Skole. Skolerapport. Svarprocent: 55% (183/330) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Skive Teknisk Skole Svarprocent: 55% (1/330) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (19 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 6 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg, Personvognsmekaniker Svarprocent: 31% (16 besvarelser ud af 52 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 71% (293/4143) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - April 213 Svarprocent: 51% (27/53) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 9 Svarprocent: 1% (7/7) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (517 besvarelser ud af 594 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Learnmark Horsens Svarprocent: 33% (121 besvarelser ud af 362 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og

Læs mere

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505)

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505) Trivselsmåling 215 Hjørring Kommune Tommy Christiansen Svarprocent: 85% (3811/455) Indhold 1 ARBEJDSGÆDE OG OYAITET 2 UNDERIGGENDE ENHEDER 3 DETAJERNE 4 KRÆNKENDE ADFÆRD 5 SYGEFRAVÆR 6 BAGGRUND Forord

Læs mere