Roskilde Domkirke. Bilag 5: Samlet evaluering af Lysfest 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde Domkirke. Bilag 5: Samlet evaluering af Lysfest 2014"

Transkript

1 Bilag 5: Samlet evaluering af Lysfest 2014 Ekstrakt Der er stor tilfredshed med Lysfesten, og det anslås, at over gæstede bymidten. Ca. 250 mennesker deltog i optoget fra starten, men det tyndede ud i deltagerantallet, da optoget vendte hjem til Palægården. Mange børnefamilier gik til og fra optoget, idet børnene skulle ind i butikkerne for at få slik. Det var særligt fint, at optoget kom forbi de mange RUC installationer i haver og på pladser. Det gav ekstra fin oplevelse for de deltagende i optoget, og det var god reklame for RUC. Rigtig mange folk, som deltog i eventen i Klosterhaven har meldt tilbage, at det var en ganske magisk oplevelse. Institutionernes egne arrangementer var meget velbesøgte, og der er en generel stor tilfredshed med samarbejdet med RUC. Anbefalinger til 2015 Optoget skal næste år starte kl og slutte kl. 19. Herefter kan der evt. være optræden i Palægården. Der er potentiale i et tættere samarbejde med handelen. Næste år bør institutionerne stille bundne opgaver til RUC erne ved at udvælge lokationerne, som de ønsker aktiveret, samt inspirere med historier, sagn m.v. Udover en reduktion i antallet af studerende, bør de fra start få oplyst, hvilke locations der er til rådighed, under hvilket tema og hvor stort budgettet er. Der skal være en mere struktureret plan for oprydning. På PR delen ville det være en god idé at have en assistent på sociale medier, der udelukkende beskæftigede sig med det. Nedenfor har Stine lavet et sammendrag fra evalueringsmødet den 7. november kombineret med tilsendte evalueringer. Roskilde Domkirke Der var godt fyldt op til Faures Requiem, ca. 600 tilskuere. Der sad folk i selve kirken og i sideskibene, og gennem aftenen var der godt besøgt (omkring 2650). RUC erne overraskede positivt i Domkirken med meget vellykkede events. Fremad: En fordel ville være at stille en mere bundet opgave, eksempelvis under tema. Det vil gøre processen langt hurtigere og undgå dette års problemer med locations. 1

2 Palæhaven Grupperne var effektive og havde et godt samarbejde med Jes. Til gengæld havde de ikke koordineret med hinanden før til allersidst, hvor de blev sat ned sammen. Fremad: Grupper skal vide, at der er mulighed for at flere grupper er i palæhaven, men at det kræver et tæt samarbejde. Roskilde Museum RUCerne leverede imponerende events, og Museet er meget glade. Der er dog et problem med at få de studerende til at forstå, hvad de må i de bevaringsværdige lokaler. Det var sent i processen, at det gik op for dem, hvad der kunne eller ikke kunne lade sig gøre. Roskilde Klosterhave Der var en god stemning i haven og en rar event. Optoget kom ikke til at spille op imod, men bakkede op om den mystiske stemning. I Klosterhaven blev ingen afvist, alle, der kom, fik plads. Der var i virkeligheden plads til langt flere, da folk automatisk var stille, når de gik rundt. Klosterforvalteren og portneren var meget begejstrede for eventen, og Søren har sagt ja til at blive brugt som reference i forbindelse med Adèles kommende event for det svenske kongehus. Dennis bemærker, at det var en imponerende indsats fra folk denne aften både i haven og fra RUC ernes side. Der bør komme nemmere retningslinjer for de studerende, så de har nemmere ved at komme igennem processen. Adèle nævner, at man skal huske respekten overfor de frivillige, der giver af deres fritid. Et hurtigt (men lavt sat) regnestykke viser, at der i klosterhaven og optil eventet er ydet frivilligt arbejde for mere end en kvart million kroner. Det kunne være et interessant indblik i aftenens omfang, hvor meget det egentlig giver, når man beregner prisen på alt det frivilligt leverede arbejde. Roskilde Bibliotek Næsten 500 besøgende fik varm kakao med marshmallows og samarbejdet med de studerende gik rigtig godt. Lysfesten var en god oplevelse. Der var ikke afspærret på parkeringspladsen, og folk havde parkeret, selvom de havde fået at vide, at de ikke måtte (deres kommentar: hvor skal vi ellers holde?). Derfor måtte performance flyttes og mange kunne ikke se. 2

3 Derudover var lyset på parkeringspladsen ikke slukket. Det skal gøres på biblioteket, men det var man ikke klar over, og på aftenen var der ingen, der vidste, hvor man skulle gøre det. Der manglede også lys i lysposerne, hvilket kom senere på aftenen. Mht. oprydning er Bibliotekets container ikke stor nok til at rumme det hele. Der er brug for ekstra affaldshåndtering. Allehelgensoptog (MFSK) Optoget gik godt, men var for langt, delvist pga. Lorry indslaget. 1½ time som sidste år er langt bedre, så ikke energien når at blive tabt. Derudover skal det overvejes, om optoget skal starte som først planlagt for at holde på de mindste og nå at have de unge med, inden de skal til fest. Dette sætter dog udfordringer med andre deltagere, der vil have svært ved at nå det i tide (hvorfor det blev flyttet i år). Der var god opbakning fra børnefamilierne i starten, hvilket kom til at betyde, at der var for lidt sminke. Der var også for lidt plads, da flere forældre og bedsteforældre stod og så på. Karoline foreslår, at en kadet/vagt står ved indgangen til Palægården med en tællemaskine og tæller antal personer fra kl Optoget havde en tendens til at blive lidt skilt ad på midten og rollefordelingen mellem os, der fulgte optoget på vej, var ikke helt afstemt. Måske vil et fælles briefingmøde/gåtur for museets medvirkende personale og brandkadetterne kunne løse evt. uklarheder. En del børnefamilier faldt fra undervejs, men dette behøver ikke være negativt, da der ved et optog netop er mulighed for at springe af og på, så børnene, der er trætte af at gå i procession kan løbe rundt i byen og komme tilbage, når de har lyst til det. En åben mulighed frem for en fastlagt event på 1½ time. Faklerne: Der var undervejs i optoget mangel på fakler og en forvirring omkring, hvem der havde flere. Det rejser to problemer 1. Det tager længere tid at tænde nye fakler fra gamle fakler 2. Folk vidste ikke, hvad de skulle gøre med faklerne efter brug og begyndte at smide dem på jorden, selvom de ikke var ordentligt slukket. Der var ingen brandkadetter i nærheden, så en medarbejder fra MFSK endte med at måtte tage sig af dem (vedkommende bar samtidig på nye fakler, der derved forlod optoget). Det foreslås, at der stilles et par stationer undervejs med en brandkadet, en tønde til udsmidning og nye fakler. Det var svært for folk at se performance ved biblioteket og klosteret. De nye medvirkende: Koret DiVers, RUC koret, Trekroner Unicykelklub, WoWiWo og Mercy Kambulu melder alle positivt tilbage og deltager gerne en anden gang. Det samme melder de gamle deltagere: Roskilde Garden, Pigekoret, Billedskolen og Billedkunstnerisk Grundkursus. Vj/Dj vognen fungerede godt med een af kadetterne til at trække vognen. Søren's projektor var ikke kraftig nok til Klosterhaven. Palægården havde lys i mange vinduer tilslut, så Søren kunne ikke få optimal effekt ud af sin projicering. At leje en stærkere projektor er en mulighed. Derudover kunne man lægge op til en offentligt udmeldt efterfest i Palægården, så folk ikke bare forsvinder. Det kunne også trække folk til, der ikke har gået med, men som gerne vil være med til at feste. 3

4 Deltagergrupperne oplever det dog ikke som en mulighed at skulle performe i Palægården efter 2 timers optog er slut. Man kan derfor overveje at få andre grupper til at stå for efterfesten, eksempelvis via en RUC- installation eller Kunsthøjskolen i Holbæk og deres Installationslinie v. Niels Bonde. I år kunne de først mødes fredagen før optoget, og eleverne meldte fra, fordi de ikke kunne nå at engagere sig på så kort tid. Niels Bonde fra højskolen og Karoline har vurderet, at det må være et af skolens tidligere kursushold, som engageres (dvs i august/september) for at give eleverne tid nok til at udvikle og levere. Da optoget forsvandt hurtigt efter slut, var der alt for meget suppe, men det kan undgås, hvis optoget kun tager 1½ time, og der meldes ud omkring en efterfest. Så kommer 40 liter til at passe. Super Best var dog ikke for smarte til at overlevere 40 liter suppe, som vi fik udleveret i 5 næsten fyldte plasticspande uden låg og uden løsning. Susan mener, det var en fejl, at servere suppen indendørs. Sidste år var det ude i gården, hvilket gjorde det nemt at tilgå for deltagerne. Kontakt til nye deltagergrupper: Der skal tages kontakt ALLEREDE i august eller optimalt kort før sommerferien. September er for sent i forhold til at planlægge workshops. Fremad: På PR delen ville det være en god idé at have en assistent på sociale medier, der udelukkende beskæftigede sig med det. RUC- projekterne Præmissen: De studerende yder indsatsen for de 5 ECTS point, der følger med kurset, som kun er en sjettedel af semestrets samlede pointkrav. (Derudover kan de skrive det på CV et). Herudover har de alle en semesterrapport og 1-2 andre kurser med tilhørende rapportaflevering og evt. eksamen. Der er enighed om, at de studerende skal have en stor tak tilsendt. Som repræsentant for FabLab ser Schack, at der mangler en viden omkring, HVORDAN tingene skal udføres. En idé ville være at få en produktionsleder på kurset, så de studerende har en praktiker at gå til. Store drømme blev i år slået ned, da de studerende kom alt for sent i gang. Vejledning i disse elementer kunne tage det i opløbet og gøre flere ting muligt. Karoline foreslår, at der udarbejdes en tjekliste/huskeliste, der hjælper dem til at strukturere en event. De studerende skal opfordres kraftigt til at besøge stederne tidligt i fasen, så de VED, hvad de har at arbejde med. Der mangler lidt drive til at få eleverne ud i den virkelige verden. Astrid (Roskilde Museum) tog fra start fat i de grupper, der var tilknyttet museet og bad dem komme forbi og se stedet og hilse på hende. Den opfordring går videre til de andre værter, så de RUC- studerende mærker, at der er kontakt. Anne foreslår, at de fleste undervisningstimer på Fagmodul i Performance- design foregår i Roskilde, så de studerende vender sig til at komme i byen og måske får lyst til lige at slå et smut forbi deres location, nu de er her alligevel. Vi diskuterer, hvordan processen kan gøres mere enkel ved eksempelvis at fastsætte tema ved de enkelte locations. Det står også klart, at antallet af elever på kurset bør skæres ned, så der fremover bliver bedre tid til at sparre med de enkelte grupper. Fremad: udover en reduktion i antallet af studerende, bør de fra start få oplyst, hvilke locations er til rådighed, under hvilket tema og hvor stort budgettet er. 4

5 Oprydning Anne: RUC erne har knoklet, men der var en del rod omkring oprydning, der her en uge senere stadig ikke er ryddet væk. Der er problemer med at holde styr på alle kabler og røgmaskiner. Fremad: Anne foreslår, at man har en mere struktureret plan for oprydning. Eksempelvis en lejet bil til at køre rundt på selve aftenen og samle tingene op og køre dem til RUC (og kabler til Byens Hus). Lysposestien Lysposerne blev tændt, men tidplanen skred, så det blev noget forsinket. Sandet i poserne var blevet fyldt i på forhånd, men det var desværre let vådt, så poserne blev porøse og måtte stå i fryseposer. Pani- projicering på Sankt Laurentii Tårn Projiceringen var en stor succes. Billedet var langt mere levende end projektionen sidste år. Det var dog Schack, der producerede alle pladerne og stod for at køre det på dagen (da Gregers blev syg). Der er mange muligheder med panien fremover, så det kan udvikle sig. Generelt David gør opmærksom på, at det tager tid at ændre mindsettet hos de gamle institutioner, hvor ting plejer at blive gjort på en bestemt måde. Mange ting kan lade sig gøre, men det tager tid. Karoline nævner, at man skal være klar til at lade sig overraske af folk, der med lidt guidance gerne går med i legen. Hvis man lidt efter lidt fortæller om drømmen og intensionen, kan det vise sig, at langt mere bliver taget ind, end man først tror. Tårnet: Astrid måtte gå hjem syg på aftenen og desværre vidste ingen, hvor nøglen til klokkeskabet var, og det endte med at blive brudt op. Schack foreslår et webtilgængeligt dokument, hvor alle den slags informationer står, og som løbende kan blive opdateret. David bemærker, at Stændertorvet var temmelig dødt, der kunne godt ske mere på selve torvet. Karoline foreslår, at ekstra bål kunne hjælpe til at skabe liv. Det var også første gang parkeringspladsen var spærret af, nu har vi set, hvor stor den egentlig er, og at der er plads til langt flere og større ting og events. Susan beretter, at optoget stødte på en privat sælger, der lige havde set chancen for at tjene lidt ekstra penge. Karoline vurderede, at optoget kunne gå forbi, men der kan være lidt tvivl om, hvilken autoritet, vi holder. Har vi ret til at smide ham væk, hvis han er i vejen. 5

6 Ang. Tid og sted Marie melder, at Roskilde Handel næste år vil gå mere aktivt ind i Lysfesten. Næste år skal vi slå et slag for, at butikkerne går ind i arbejdet omkring Allehelgen i stedet for Halloween. Det samme gælder de studerende på Roskilde Gymnasium, som gerne holder fest samme aften, hvis man får fat i festarrangørerne kan man måske få eleverne til at gå med i optoget først og derefter gå til gymnasiet til fest. Der er en udfordring i at få folk til at holde til klokken 21. Der er forslag til at have specifikke events mellem klokken 20-21, så folk bliver nødt til at blive i byen for at opleve det. Mange går hjem for at se tv til klokken 20, de skal have et incitament for at blive. Der er forslag om at få interaktionsinstallationer sat op eller performances i bybilledet (opera fra tårnet, dans i en gade). Nye idéer En facebook- gruppe for aktører vil gøre det nemmere at kommunikere og følge med i udviklingen løbende. I Hal 1 på Musicon sidder en gruppe (Orange Makers) og syr kostumer og laver masker. De kan med fordel kontaktes og være med. Mikkel Bille holder Kyndelmisse foredrag omkring lys. Blandt andet omkring, hvorfor vi i Danmark ikke kan lide sparepærens kolde lys, hvilket man eksempelvis elsker i Jordan. Cykeltaxier, der kører ældre rundt burde køre på aftenen med lys på cyklerne. Schack mener, der mangler ild. Han har selv gasflasker og diverse ildspyere, der kunne være en mulighed næste år. Derudover skal der være styr på faklerne i optoget og i byen. Ildelementet skal næste år inkorporeres hos de enkelte aktører. Evaluering i Fagmodul i Performance- design Palæhaven Helhesten RUC den 13. november 2014 Belyste heste og computerstyret lyssætning, blev skrottet pga faren i forbindelse med regnvejr o.l. Uddeling af UV- lygter ved indgangen, gjorde at folk også skulle aflevere dem igen, hvilket medførte at de gav feed back på deres oplevelser. De mange besøgende kom bag på dem det har virket at oplyse folk. Derfor manglede der UV- lygter. Også grundet det stramme budget. Der var forskellige reaktioner, idet nogle fandt UV fodsporene, og andre blev sure over ikke at gøre det. Sankt Laurentii Ruin 6

7 De mange begrænsninger fordrer ønsket om at kunne være på lokationen i en længere periode inden event, da det vil komme nogle frustrationer til livs. Performeren til stede gav publikum en mulighed for at stille spørgsmål omkring historie og event. Museumsgården - Skærsilden Folk kom fra flere retninger og opdagede ikke eventens flow. Mange så stien, men fulgte den ikke. Helvede havde god tiltrækningskraft af nysgerrige børn og voksne, men out put var skuffende eftersom man kun fandt tre lysende lamper. Der burde have været en skræmmende effekt for enden af trappen. Sct. Olai Plads De levende lys, der skulle bæres hen til vandet satte tempoet ned, da de ikke måtte gå ud. Det satte et langsomt tempo for hele installationen positivt. Lysene var en flot effekt, men de blev blæst ud af vinden. Folks begejstring for hele Lysfesten smittede af på den måde, de tog imod eventen på. Der var stor interesse fra de voksne for historien, hvor børnene gerne ville lege med lys og skygger. De studerende blev sat på en svær prøve, da de arbejdede med en plads, der først blev bygget færdig i sidste øjeblik. Museet kunne heller ikke fortælle, om der ville være vand i bassinet. Domkirken - Frederik V s Kapel Brandfarer og mangel på strømforsyning gjorde LED lamper ideelle. Folk skulle ligge på gulvet, men nogle fravalgte dette og ville bare gerne se sig om, hvilket gjorde, at der var plads til mange flere, end beregnet. Publikum tog positivt imod oplevelsen. Mange gav udtryk for, at det var spændende at ligge i et kapel, hvor der også ligger døde. Domkirken - Galleriet Havde god effekt af projektioner og historiefortælling på belyste tavler. Dog virkede det bedst med det projicerede mønster i forhold til teksten. Folk blev ledt gennem galleriet via historietavlerne skåret udi træ, hvilket var i fin overensstemmelse med overleveringen fra gammel tid. Sukkerloftet Problemer var mest med budget og restriktionsmæssigt. Der måtte ikke bruges røg eller tøris på museet. Børnene var glade for at lege med det ophængte og lave skyggeteater. Stændertorvet Gjorde brug af rummet som interaktivt space og performance arena. At tegne tiltrak børn, men også voksne bød ind. Ved at opfordre til at tegne på installationer, lagde man op til at publikum kunne ændre installationen og derved de kommende publikummers oplevelse. Man lagde en del af oplevelsen i publikums hænder. Rosenhaven Gav en ekstra dimensionsoplevelse, da de tilførte duft med de pandekager, de serverede. Den tætte sammenhæng mellem biblioteket/bøger og eventen omkring Hans og Grete. 7

8 Nogle børn måtte fortælle forældrene, hvad det var for et eventyr. Palæhaven Lyssøjler Havde taget højde for vind og vejr i deres materialevalg: hundehegn, bagepapir og LED- lys. De ældre gik udenom, mens de yngre gik igennem. Det fortæller noget om, hvordan vi går til en event som tilskuer eller udforsker. Biblioteksgangen Installationen var afhængig af, at publikum agerede med. Uden deres medvirken, var der ingen performance. Kvickly og Bestseller lukkede klokken 20, hvilket betød, at de måtte pakke sammen før tid. En del af installationen var, at rummet var lukket af. I så fald, må man gøre noget ud af at reklamere for passerende, så de ved, at de skal gå ind. Museet for Samtidskunst - Et minde i mørket Der var pyntet op i museets foyer med blade, LED- lys og balloner. Man fik samtidig skabt et ekstra oplevelsesrum idet, det skabte stemning udefra at kunne kigge ind ad vinduerne. Palæhaven Limbo Et komplekst projekt. Pub havde svært ved at orientere sig. Deres performance hørte sammen med de andres. Citat: det er som om verden er vendt op og ned. - psykedelisk. Sankt Laurentii Tårn En refleksion over tid delt i tre rum. Klokken m. projektor fungerede godt og blev helt skulpturelt. Børn fik lyst til at lave skyggespil på den. Algade 31 Godt sted for performance fordi mange gik igennem. Efterårsvejret spillede godt sammen med installationen, men tørisen blev ikke på jorden, fordi folk gik igennem, og det blæste lidt. Publikum brugte røgen og lyset.. Latinerhaven - Genbrugslys. Gruppen blev udfordret med location, som ligger afsides. Meget er defineret fra starten med de ting der er i forvejen. Der kom ikke mange forbi, gruppen ville gerne lave en gang og lokke folk til. 8

9 Gruppen så det ikke som en æstetisk ting, men ville give døde liv (i dette tilfælde døde ting). Inspiration: Plastic bag light garden/ A Cloud of Bags Visit the Prado ved Pradomuseet i Madrid, forår Det var en udforskning i, hvordan lys og materialer spillede sammen. Røg blev brugt for at skabe nærhed og afgrænse området. Børn rørte ved pærerne og flaskerne og gyngede igennem de spøgelseslignende ophæng. Location kaldte på at man sad ned. Bunker Man fik meget foræret fra lokationen, der var klam og uhyggelig konceptet var Tør du? samt en nyfortolkning af Fyrtøjet. På denne måde lå meget af oplevelsen før man kom ind, nemlig i om man overhovedet turde (forventningens æstetik). Der var god lyd i bunkeren, og de opsatte øjne lyste i mørket og virkede til at blive større/komme tættere på. Fandt man nøglen, fik man en chokolademønt, når man kom op. Der kom desværre ikke mange mennesker forbi det lå for afsides, derudover skræmte røgmaskinen folk, når den startede. Folk kunne ikke se trappen. Generelle råd til næste års medvirkende studerende på baggrund af erfaringer skabt ved Lysfest 2014 Få hurtigt afklaret, hvilke udfordringer I har ved jeres lokation. Er I udendørs i slutningen af oktober, skal jeres installation kunne tage regn og blæst, er I indendørs på et historisk sted, vil der være adskillige barrierer for, hvad der er tilladt. Lær lokationen at kende. Brug af UV- lygter kan skabe forvirring, hvis vi opfordrer folk til at medbringe egen lygte til Domkirken. Røgmaskiner harmonerer ikke med brandalarmer og trappetrin, og tøris bliver ikke liggende på jorden, hvis publikum kan gå igennem. Husk formidlingen af BÅDE stemning OG narrativ. Suspenceoplæg skal have et out put for ikke at skuffe publikum, hvis publikum kan komme helt hen og se teknikken bag mystikken, mister det effekten. Vær opmærksomme på, at publikum både er voksne, der vil have historier fortalt, og børn, der gerne vil lege/interagere. Jeres tilstedeværelse fordrer spørgsmål fra publikum. I skal vide noget om selve Lysfesten. I skrøbelige rum eller rum uden mange strømstik, er det en fordel at bruge LED, der hverken bliver varme eller bruger ret meget strøm. Beder I folk om at ligge ned eller gå på bare tæer e.l. skal I være opmærksomme på, at det måske ikke er alle, der går med på idéen. Der skal være plads til, at folk vælger jeres idéer fra giver det mere eller mindre plads? Skal de så lave noget andet? Hvis man bruger strøm eller plads hos de tilstødende butikker, skal man være sikker på, at de har åbent til Lysfesten slutter, så man kan nå at rydde op bagefter og ikke skal lukke før tid. Hvis din installation er i et indendørs rum med vinduer, så overvej, hvilken effekt I tilfører rummet udenfor, og hvorvidt i skal udnytte det yderligere. Hvis jeres lokation ligger afsides, bør I indtænke en måde at lokke folk til (gøre reklame) Til styregruppen 9

10 Find evt. studerende, der arbejder med analyser og statistik, som kan gå ind i arbejdet omkring at evaluere på Lysfesten hvad synes borgerne, hvem kommer? Lighting Design Aalborg Universitet (Kbh) har opstartet en ny kandidat i Lighting Design. Ville et samarbejde være en fordel eller for mange kokke om maden? (Bjørns tidligere arbejdsplads) 10

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Rimmer på Eksperimentarium...6 Bilag 5 Spørgeguide til

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Jeg fik min første depression.

Jeg fik min første depression. Jeg fik min første depression. Det hele var for meget Gymnasiet, lektierne, fritidsjobbet, det sociale med familien og vennerne.. Allerede i starten af gymnasiet, havde jeg haft så mange nederlag, bogligt

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

rapport NULskrald mindre affald mere liv

rapport NULskrald mindre affald mere liv rapport NULskrald mindre affald mere liv intro NULskrald Boligforening I 2014 har vi i Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning udført projekt Nulskrald Boligforening hos boligforeningen B42s lokale

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Bilag. Minoritetspiger i Ungdomsskolen. betydningen af køn og etnicitet for læring og relationer

Bilag. Minoritetspiger i Ungdomsskolen. betydningen af køn og etnicitet for læring og relationer Bilag Minoritetspiger i Ungdomsskolen betydningen af køn og etnicitet for læring og relationer Maria Clemensen Speciale Forår 2006 Roskilde Universitetscenter Pædagogik og Uddannelsesstudier Vejleder:

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Frøbjerg Festspil 2014

Tilskuerundersøgelse Frøbjerg Festspil 2014 Tilskuerundersøgelse Frøbjerg Festspil 2014 Frøbjerg Festspil har gennemført en tilskuerundersøgelse, hvor 636 tilskuere deltog. Der blev stillet godt 20 spørgsmål og med mange kommentarmuligheder. Disse

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave,

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark

POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013 Forord KOLOFON: Landdistritktsprojektet er udarbejdet af Rebild og Mariagerfjord kommuner

Læs mere

02:30 Er der nogen som sådan, der har indflydelse på jeres virksomhed? F.eks. investorer?

02:30 Er der nogen som sådan, der har indflydelse på jeres virksomhed? F.eks. investorer? Research Interview med Mom s Jeppe Rasmussen, Marketingleder 00:11 Profil af Mom s Vi er jo en lille produktionsvirksomhed, vi har 16 ansatte her. Virksomheden startede i sin oprindelige form for 19 år

Læs mere

Fordømt Ungdom. Af Mette Finderup og Lars Kaos Andresen

Fordømt Ungdom. Af Mette Finderup og Lars Kaos Andresen Fordømt Ungdom Af Mette Finderup og Lars Kaos Andresen Fordømt Ungdom Kolofon INDHOLD Velkommen til Fordømt Ungdom. Et scenarie om at blive voksen og vende tilbage til sine rødder. Overblik Timing, tema

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Hasmark Strand Camping

Hasmark Strand Camping Hasmark Strand Camping Indledning... 4 Problemformulering og afgrænsning... 4 Metode... Idé og overordnet koncept... 5 5 Markedsanalyse Historien bag Hasmark strand Camping... De 7 p er... Positioneringskort...

Læs mere