Roskilde Domkirke. Bilag 5: Samlet evaluering af Lysfest 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde Domkirke. Bilag 5: Samlet evaluering af Lysfest 2014"

Transkript

1 Bilag 5: Samlet evaluering af Lysfest 2014 Ekstrakt Der er stor tilfredshed med Lysfesten, og det anslås, at over gæstede bymidten. Ca. 250 mennesker deltog i optoget fra starten, men det tyndede ud i deltagerantallet, da optoget vendte hjem til Palægården. Mange børnefamilier gik til og fra optoget, idet børnene skulle ind i butikkerne for at få slik. Det var særligt fint, at optoget kom forbi de mange RUC installationer i haver og på pladser. Det gav ekstra fin oplevelse for de deltagende i optoget, og det var god reklame for RUC. Rigtig mange folk, som deltog i eventen i Klosterhaven har meldt tilbage, at det var en ganske magisk oplevelse. Institutionernes egne arrangementer var meget velbesøgte, og der er en generel stor tilfredshed med samarbejdet med RUC. Anbefalinger til 2015 Optoget skal næste år starte kl og slutte kl. 19. Herefter kan der evt. være optræden i Palægården. Der er potentiale i et tættere samarbejde med handelen. Næste år bør institutionerne stille bundne opgaver til RUC erne ved at udvælge lokationerne, som de ønsker aktiveret, samt inspirere med historier, sagn m.v. Udover en reduktion i antallet af studerende, bør de fra start få oplyst, hvilke locations der er til rådighed, under hvilket tema og hvor stort budgettet er. Der skal være en mere struktureret plan for oprydning. På PR delen ville det være en god idé at have en assistent på sociale medier, der udelukkende beskæftigede sig med det. Nedenfor har Stine lavet et sammendrag fra evalueringsmødet den 7. november kombineret med tilsendte evalueringer. Roskilde Domkirke Der var godt fyldt op til Faures Requiem, ca. 600 tilskuere. Der sad folk i selve kirken og i sideskibene, og gennem aftenen var der godt besøgt (omkring 2650). RUC erne overraskede positivt i Domkirken med meget vellykkede events. Fremad: En fordel ville være at stille en mere bundet opgave, eksempelvis under tema. Det vil gøre processen langt hurtigere og undgå dette års problemer med locations. 1

2 Palæhaven Grupperne var effektive og havde et godt samarbejde med Jes. Til gengæld havde de ikke koordineret med hinanden før til allersidst, hvor de blev sat ned sammen. Fremad: Grupper skal vide, at der er mulighed for at flere grupper er i palæhaven, men at det kræver et tæt samarbejde. Roskilde Museum RUCerne leverede imponerende events, og Museet er meget glade. Der er dog et problem med at få de studerende til at forstå, hvad de må i de bevaringsværdige lokaler. Det var sent i processen, at det gik op for dem, hvad der kunne eller ikke kunne lade sig gøre. Roskilde Klosterhave Der var en god stemning i haven og en rar event. Optoget kom ikke til at spille op imod, men bakkede op om den mystiske stemning. I Klosterhaven blev ingen afvist, alle, der kom, fik plads. Der var i virkeligheden plads til langt flere, da folk automatisk var stille, når de gik rundt. Klosterforvalteren og portneren var meget begejstrede for eventen, og Søren har sagt ja til at blive brugt som reference i forbindelse med Adèles kommende event for det svenske kongehus. Dennis bemærker, at det var en imponerende indsats fra folk denne aften både i haven og fra RUC ernes side. Der bør komme nemmere retningslinjer for de studerende, så de har nemmere ved at komme igennem processen. Adèle nævner, at man skal huske respekten overfor de frivillige, der giver af deres fritid. Et hurtigt (men lavt sat) regnestykke viser, at der i klosterhaven og optil eventet er ydet frivilligt arbejde for mere end en kvart million kroner. Det kunne være et interessant indblik i aftenens omfang, hvor meget det egentlig giver, når man beregner prisen på alt det frivilligt leverede arbejde. Roskilde Bibliotek Næsten 500 besøgende fik varm kakao med marshmallows og samarbejdet med de studerende gik rigtig godt. Lysfesten var en god oplevelse. Der var ikke afspærret på parkeringspladsen, og folk havde parkeret, selvom de havde fået at vide, at de ikke måtte (deres kommentar: hvor skal vi ellers holde?). Derfor måtte performance flyttes og mange kunne ikke se. 2

3 Derudover var lyset på parkeringspladsen ikke slukket. Det skal gøres på biblioteket, men det var man ikke klar over, og på aftenen var der ingen, der vidste, hvor man skulle gøre det. Der manglede også lys i lysposerne, hvilket kom senere på aftenen. Mht. oprydning er Bibliotekets container ikke stor nok til at rumme det hele. Der er brug for ekstra affaldshåndtering. Allehelgensoptog (MFSK) Optoget gik godt, men var for langt, delvist pga. Lorry indslaget. 1½ time som sidste år er langt bedre, så ikke energien når at blive tabt. Derudover skal det overvejes, om optoget skal starte som først planlagt for at holde på de mindste og nå at have de unge med, inden de skal til fest. Dette sætter dog udfordringer med andre deltagere, der vil have svært ved at nå det i tide (hvorfor det blev flyttet i år). Der var god opbakning fra børnefamilierne i starten, hvilket kom til at betyde, at der var for lidt sminke. Der var også for lidt plads, da flere forældre og bedsteforældre stod og så på. Karoline foreslår, at en kadet/vagt står ved indgangen til Palægården med en tællemaskine og tæller antal personer fra kl Optoget havde en tendens til at blive lidt skilt ad på midten og rollefordelingen mellem os, der fulgte optoget på vej, var ikke helt afstemt. Måske vil et fælles briefingmøde/gåtur for museets medvirkende personale og brandkadetterne kunne løse evt. uklarheder. En del børnefamilier faldt fra undervejs, men dette behøver ikke være negativt, da der ved et optog netop er mulighed for at springe af og på, så børnene, der er trætte af at gå i procession kan løbe rundt i byen og komme tilbage, når de har lyst til det. En åben mulighed frem for en fastlagt event på 1½ time. Faklerne: Der var undervejs i optoget mangel på fakler og en forvirring omkring, hvem der havde flere. Det rejser to problemer 1. Det tager længere tid at tænde nye fakler fra gamle fakler 2. Folk vidste ikke, hvad de skulle gøre med faklerne efter brug og begyndte at smide dem på jorden, selvom de ikke var ordentligt slukket. Der var ingen brandkadetter i nærheden, så en medarbejder fra MFSK endte med at måtte tage sig af dem (vedkommende bar samtidig på nye fakler, der derved forlod optoget). Det foreslås, at der stilles et par stationer undervejs med en brandkadet, en tønde til udsmidning og nye fakler. Det var svært for folk at se performance ved biblioteket og klosteret. De nye medvirkende: Koret DiVers, RUC koret, Trekroner Unicykelklub, WoWiWo og Mercy Kambulu melder alle positivt tilbage og deltager gerne en anden gang. Det samme melder de gamle deltagere: Roskilde Garden, Pigekoret, Billedskolen og Billedkunstnerisk Grundkursus. Vj/Dj vognen fungerede godt med een af kadetterne til at trække vognen. Søren's projektor var ikke kraftig nok til Klosterhaven. Palægården havde lys i mange vinduer tilslut, så Søren kunne ikke få optimal effekt ud af sin projicering. At leje en stærkere projektor er en mulighed. Derudover kunne man lægge op til en offentligt udmeldt efterfest i Palægården, så folk ikke bare forsvinder. Det kunne også trække folk til, der ikke har gået med, men som gerne vil være med til at feste. 3

4 Deltagergrupperne oplever det dog ikke som en mulighed at skulle performe i Palægården efter 2 timers optog er slut. Man kan derfor overveje at få andre grupper til at stå for efterfesten, eksempelvis via en RUC- installation eller Kunsthøjskolen i Holbæk og deres Installationslinie v. Niels Bonde. I år kunne de først mødes fredagen før optoget, og eleverne meldte fra, fordi de ikke kunne nå at engagere sig på så kort tid. Niels Bonde fra højskolen og Karoline har vurderet, at det må være et af skolens tidligere kursushold, som engageres (dvs i august/september) for at give eleverne tid nok til at udvikle og levere. Da optoget forsvandt hurtigt efter slut, var der alt for meget suppe, men det kan undgås, hvis optoget kun tager 1½ time, og der meldes ud omkring en efterfest. Så kommer 40 liter til at passe. Super Best var dog ikke for smarte til at overlevere 40 liter suppe, som vi fik udleveret i 5 næsten fyldte plasticspande uden låg og uden løsning. Susan mener, det var en fejl, at servere suppen indendørs. Sidste år var det ude i gården, hvilket gjorde det nemt at tilgå for deltagerne. Kontakt til nye deltagergrupper: Der skal tages kontakt ALLEREDE i august eller optimalt kort før sommerferien. September er for sent i forhold til at planlægge workshops. Fremad: På PR delen ville det være en god idé at have en assistent på sociale medier, der udelukkende beskæftigede sig med det. RUC- projekterne Præmissen: De studerende yder indsatsen for de 5 ECTS point, der følger med kurset, som kun er en sjettedel af semestrets samlede pointkrav. (Derudover kan de skrive det på CV et). Herudover har de alle en semesterrapport og 1-2 andre kurser med tilhørende rapportaflevering og evt. eksamen. Der er enighed om, at de studerende skal have en stor tak tilsendt. Som repræsentant for FabLab ser Schack, at der mangler en viden omkring, HVORDAN tingene skal udføres. En idé ville være at få en produktionsleder på kurset, så de studerende har en praktiker at gå til. Store drømme blev i år slået ned, da de studerende kom alt for sent i gang. Vejledning i disse elementer kunne tage det i opløbet og gøre flere ting muligt. Karoline foreslår, at der udarbejdes en tjekliste/huskeliste, der hjælper dem til at strukturere en event. De studerende skal opfordres kraftigt til at besøge stederne tidligt i fasen, så de VED, hvad de har at arbejde med. Der mangler lidt drive til at få eleverne ud i den virkelige verden. Astrid (Roskilde Museum) tog fra start fat i de grupper, der var tilknyttet museet og bad dem komme forbi og se stedet og hilse på hende. Den opfordring går videre til de andre værter, så de RUC- studerende mærker, at der er kontakt. Anne foreslår, at de fleste undervisningstimer på Fagmodul i Performance- design foregår i Roskilde, så de studerende vender sig til at komme i byen og måske får lyst til lige at slå et smut forbi deres location, nu de er her alligevel. Vi diskuterer, hvordan processen kan gøres mere enkel ved eksempelvis at fastsætte tema ved de enkelte locations. Det står også klart, at antallet af elever på kurset bør skæres ned, så der fremover bliver bedre tid til at sparre med de enkelte grupper. Fremad: udover en reduktion i antallet af studerende, bør de fra start få oplyst, hvilke locations er til rådighed, under hvilket tema og hvor stort budgettet er. 4

5 Oprydning Anne: RUC erne har knoklet, men der var en del rod omkring oprydning, der her en uge senere stadig ikke er ryddet væk. Der er problemer med at holde styr på alle kabler og røgmaskiner. Fremad: Anne foreslår, at man har en mere struktureret plan for oprydning. Eksempelvis en lejet bil til at køre rundt på selve aftenen og samle tingene op og køre dem til RUC (og kabler til Byens Hus). Lysposestien Lysposerne blev tændt, men tidplanen skred, så det blev noget forsinket. Sandet i poserne var blevet fyldt i på forhånd, men det var desværre let vådt, så poserne blev porøse og måtte stå i fryseposer. Pani- projicering på Sankt Laurentii Tårn Projiceringen var en stor succes. Billedet var langt mere levende end projektionen sidste år. Det var dog Schack, der producerede alle pladerne og stod for at køre det på dagen (da Gregers blev syg). Der er mange muligheder med panien fremover, så det kan udvikle sig. Generelt David gør opmærksom på, at det tager tid at ændre mindsettet hos de gamle institutioner, hvor ting plejer at blive gjort på en bestemt måde. Mange ting kan lade sig gøre, men det tager tid. Karoline nævner, at man skal være klar til at lade sig overraske af folk, der med lidt guidance gerne går med i legen. Hvis man lidt efter lidt fortæller om drømmen og intensionen, kan det vise sig, at langt mere bliver taget ind, end man først tror. Tårnet: Astrid måtte gå hjem syg på aftenen og desværre vidste ingen, hvor nøglen til klokkeskabet var, og det endte med at blive brudt op. Schack foreslår et webtilgængeligt dokument, hvor alle den slags informationer står, og som løbende kan blive opdateret. David bemærker, at Stændertorvet var temmelig dødt, der kunne godt ske mere på selve torvet. Karoline foreslår, at ekstra bål kunne hjælpe til at skabe liv. Det var også første gang parkeringspladsen var spærret af, nu har vi set, hvor stor den egentlig er, og at der er plads til langt flere og større ting og events. Susan beretter, at optoget stødte på en privat sælger, der lige havde set chancen for at tjene lidt ekstra penge. Karoline vurderede, at optoget kunne gå forbi, men der kan være lidt tvivl om, hvilken autoritet, vi holder. Har vi ret til at smide ham væk, hvis han er i vejen. 5

6 Ang. Tid og sted Marie melder, at Roskilde Handel næste år vil gå mere aktivt ind i Lysfesten. Næste år skal vi slå et slag for, at butikkerne går ind i arbejdet omkring Allehelgen i stedet for Halloween. Det samme gælder de studerende på Roskilde Gymnasium, som gerne holder fest samme aften, hvis man får fat i festarrangørerne kan man måske få eleverne til at gå med i optoget først og derefter gå til gymnasiet til fest. Der er en udfordring i at få folk til at holde til klokken 21. Der er forslag til at have specifikke events mellem klokken 20-21, så folk bliver nødt til at blive i byen for at opleve det. Mange går hjem for at se tv til klokken 20, de skal have et incitament for at blive. Der er forslag om at få interaktionsinstallationer sat op eller performances i bybilledet (opera fra tårnet, dans i en gade). Nye idéer En facebook- gruppe for aktører vil gøre det nemmere at kommunikere og følge med i udviklingen løbende. I Hal 1 på Musicon sidder en gruppe (Orange Makers) og syr kostumer og laver masker. De kan med fordel kontaktes og være med. Mikkel Bille holder Kyndelmisse foredrag omkring lys. Blandt andet omkring, hvorfor vi i Danmark ikke kan lide sparepærens kolde lys, hvilket man eksempelvis elsker i Jordan. Cykeltaxier, der kører ældre rundt burde køre på aftenen med lys på cyklerne. Schack mener, der mangler ild. Han har selv gasflasker og diverse ildspyere, der kunne være en mulighed næste år. Derudover skal der være styr på faklerne i optoget og i byen. Ildelementet skal næste år inkorporeres hos de enkelte aktører. Evaluering i Fagmodul i Performance- design Palæhaven Helhesten RUC den 13. november 2014 Belyste heste og computerstyret lyssætning, blev skrottet pga faren i forbindelse med regnvejr o.l. Uddeling af UV- lygter ved indgangen, gjorde at folk også skulle aflevere dem igen, hvilket medførte at de gav feed back på deres oplevelser. De mange besøgende kom bag på dem det har virket at oplyse folk. Derfor manglede der UV- lygter. Også grundet det stramme budget. Der var forskellige reaktioner, idet nogle fandt UV fodsporene, og andre blev sure over ikke at gøre det. Sankt Laurentii Ruin 6

7 De mange begrænsninger fordrer ønsket om at kunne være på lokationen i en længere periode inden event, da det vil komme nogle frustrationer til livs. Performeren til stede gav publikum en mulighed for at stille spørgsmål omkring historie og event. Museumsgården - Skærsilden Folk kom fra flere retninger og opdagede ikke eventens flow. Mange så stien, men fulgte den ikke. Helvede havde god tiltrækningskraft af nysgerrige børn og voksne, men out put var skuffende eftersom man kun fandt tre lysende lamper. Der burde have været en skræmmende effekt for enden af trappen. Sct. Olai Plads De levende lys, der skulle bæres hen til vandet satte tempoet ned, da de ikke måtte gå ud. Det satte et langsomt tempo for hele installationen positivt. Lysene var en flot effekt, men de blev blæst ud af vinden. Folks begejstring for hele Lysfesten smittede af på den måde, de tog imod eventen på. Der var stor interesse fra de voksne for historien, hvor børnene gerne ville lege med lys og skygger. De studerende blev sat på en svær prøve, da de arbejdede med en plads, der først blev bygget færdig i sidste øjeblik. Museet kunne heller ikke fortælle, om der ville være vand i bassinet. Domkirken - Frederik V s Kapel Brandfarer og mangel på strømforsyning gjorde LED lamper ideelle. Folk skulle ligge på gulvet, men nogle fravalgte dette og ville bare gerne se sig om, hvilket gjorde, at der var plads til mange flere, end beregnet. Publikum tog positivt imod oplevelsen. Mange gav udtryk for, at det var spændende at ligge i et kapel, hvor der også ligger døde. Domkirken - Galleriet Havde god effekt af projektioner og historiefortælling på belyste tavler. Dog virkede det bedst med det projicerede mønster i forhold til teksten. Folk blev ledt gennem galleriet via historietavlerne skåret udi træ, hvilket var i fin overensstemmelse med overleveringen fra gammel tid. Sukkerloftet Problemer var mest med budget og restriktionsmæssigt. Der måtte ikke bruges røg eller tøris på museet. Børnene var glade for at lege med det ophængte og lave skyggeteater. Stændertorvet Gjorde brug af rummet som interaktivt space og performance arena. At tegne tiltrak børn, men også voksne bød ind. Ved at opfordre til at tegne på installationer, lagde man op til at publikum kunne ændre installationen og derved de kommende publikummers oplevelse. Man lagde en del af oplevelsen i publikums hænder. Rosenhaven Gav en ekstra dimensionsoplevelse, da de tilførte duft med de pandekager, de serverede. Den tætte sammenhæng mellem biblioteket/bøger og eventen omkring Hans og Grete. 7

8 Nogle børn måtte fortælle forældrene, hvad det var for et eventyr. Palæhaven Lyssøjler Havde taget højde for vind og vejr i deres materialevalg: hundehegn, bagepapir og LED- lys. De ældre gik udenom, mens de yngre gik igennem. Det fortæller noget om, hvordan vi går til en event som tilskuer eller udforsker. Biblioteksgangen Installationen var afhængig af, at publikum agerede med. Uden deres medvirken, var der ingen performance. Kvickly og Bestseller lukkede klokken 20, hvilket betød, at de måtte pakke sammen før tid. En del af installationen var, at rummet var lukket af. I så fald, må man gøre noget ud af at reklamere for passerende, så de ved, at de skal gå ind. Museet for Samtidskunst - Et minde i mørket Der var pyntet op i museets foyer med blade, LED- lys og balloner. Man fik samtidig skabt et ekstra oplevelsesrum idet, det skabte stemning udefra at kunne kigge ind ad vinduerne. Palæhaven Limbo Et komplekst projekt. Pub havde svært ved at orientere sig. Deres performance hørte sammen med de andres. Citat: det er som om verden er vendt op og ned. - psykedelisk. Sankt Laurentii Tårn En refleksion over tid delt i tre rum. Klokken m. projektor fungerede godt og blev helt skulpturelt. Børn fik lyst til at lave skyggespil på den. Algade 31 Godt sted for performance fordi mange gik igennem. Efterårsvejret spillede godt sammen med installationen, men tørisen blev ikke på jorden, fordi folk gik igennem, og det blæste lidt. Publikum brugte røgen og lyset.. Latinerhaven - Genbrugslys. Gruppen blev udfordret med location, som ligger afsides. Meget er defineret fra starten med de ting der er i forvejen. Der kom ikke mange forbi, gruppen ville gerne lave en gang og lokke folk til. 8

9 Gruppen så det ikke som en æstetisk ting, men ville give døde liv (i dette tilfælde døde ting). Inspiration: Plastic bag light garden/ A Cloud of Bags Visit the Prado ved Pradomuseet i Madrid, forår Det var en udforskning i, hvordan lys og materialer spillede sammen. Røg blev brugt for at skabe nærhed og afgrænse området. Børn rørte ved pærerne og flaskerne og gyngede igennem de spøgelseslignende ophæng. Location kaldte på at man sad ned. Bunker Man fik meget foræret fra lokationen, der var klam og uhyggelig konceptet var Tør du? samt en nyfortolkning af Fyrtøjet. På denne måde lå meget af oplevelsen før man kom ind, nemlig i om man overhovedet turde (forventningens æstetik). Der var god lyd i bunkeren, og de opsatte øjne lyste i mørket og virkede til at blive større/komme tættere på. Fandt man nøglen, fik man en chokolademønt, når man kom op. Der kom desværre ikke mange mennesker forbi det lå for afsides, derudover skræmte røgmaskinen folk, når den startede. Folk kunne ikke se trappen. Generelle råd til næste års medvirkende studerende på baggrund af erfaringer skabt ved Lysfest 2014 Få hurtigt afklaret, hvilke udfordringer I har ved jeres lokation. Er I udendørs i slutningen af oktober, skal jeres installation kunne tage regn og blæst, er I indendørs på et historisk sted, vil der være adskillige barrierer for, hvad der er tilladt. Lær lokationen at kende. Brug af UV- lygter kan skabe forvirring, hvis vi opfordrer folk til at medbringe egen lygte til Domkirken. Røgmaskiner harmonerer ikke med brandalarmer og trappetrin, og tøris bliver ikke liggende på jorden, hvis publikum kan gå igennem. Husk formidlingen af BÅDE stemning OG narrativ. Suspenceoplæg skal have et out put for ikke at skuffe publikum, hvis publikum kan komme helt hen og se teknikken bag mystikken, mister det effekten. Vær opmærksomme på, at publikum både er voksne, der vil have historier fortalt, og børn, der gerne vil lege/interagere. Jeres tilstedeværelse fordrer spørgsmål fra publikum. I skal vide noget om selve Lysfesten. I skrøbelige rum eller rum uden mange strømstik, er det en fordel at bruge LED, der hverken bliver varme eller bruger ret meget strøm. Beder I folk om at ligge ned eller gå på bare tæer e.l. skal I være opmærksomme på, at det måske ikke er alle, der går med på idéen. Der skal være plads til, at folk vælger jeres idéer fra giver det mere eller mindre plads? Skal de så lave noget andet? Hvis man bruger strøm eller plads hos de tilstødende butikker, skal man være sikker på, at de har åbent til Lysfesten slutter, så man kan nå at rydde op bagefter og ikke skal lukke før tid. Hvis din installation er i et indendørs rum med vinduer, så overvej, hvilken effekt I tilfører rummet udenfor, og hvorvidt i skal udnytte det yderligere. Hvis jeres lokation ligger afsides, bør I indtænke en måde at lokke folk til (gøre reklame) Til styregruppen 9

10 Find evt. studerende, der arbejder med analyser og statistik, som kan gå ind i arbejdet omkring at evaluere på Lysfesten hvad synes borgerne, hvem kommer? Lighting Design Aalborg Universitet (Kbh) har opstartet en ny kandidat i Lighting Design. Ville et samarbejde være en fordel eller for mange kokke om maden? (Bjørns tidligere arbejdsplads) 10

31. kl. 17-21 OK TOB ER. Gratis arrangementer for hele familien på Kulturstrøget i Roskilde

31. kl. 17-21 OK TOB ER. Gratis arrangementer for hele familien på Kulturstrøget i Roskilde 31. OK TOB ER kl. 17-21 L ysfest Gratis arrangementer for hele familien på Kulturstrøg i Roskilde Lysfest med gys og glæde Allehelgensaften Allehelgensoptog RUC lyser byen op Allehelgensaften blev til

Læs mere

Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC.

Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC. Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC. I Bilag 3a finder du det fulde interview med Tårngruppen, Sarah. Lydfil, interview med Sarah fra Tårngruppen:

Læs mere

KULTURSTRØGET PRÆSENTERER: I ROSKILDE BYMIDTE FREDAG 28. OKTOBER KL

KULTURSTRØGET PRÆSENTERER: I ROSKILDE BYMIDTE FREDAG 28. OKTOBER KL KULTURSTRØGET PRÆSENTERER: I ROSKILDE BYMIDTE FREDAG 28. OKTOBER KL. 17-21 VELKOMMEN TIL LYSFEST 2016 DEN MØRKE TID ER BEGYNDT OG TRADITIONEN TRO SAMLES VI DENNE AFTEN I KULTURSTRØGETS GADER FOR AT LYSE

Læs mere

Brugerrådets beretning for

Brugerrådets beretning for Brugerrådets beretning for 2015 2016 Så er der igen gået et år og det har været spændende og udfordrende. Det der har fyldt mest i det år, der er gået er nok byggeriet. Vi startede allerede for et år siden,

Læs mere

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse I LÆRE PÅ VÆRFTET Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse Helsingør Kommunes Museer 2013 Introduktion Velkommen til Helsingør Værftsmuseum. Museet handler

Læs mere

Evaluering af projekt støttet af puljen Dig og din fritid : kontaktimprovisation til Svendborg. Maja Nusbaum. Fruerstuevej 3, 1.

Evaluering af projekt støttet af puljen Dig og din fritid : kontaktimprovisation til Svendborg. Maja Nusbaum. Fruerstuevej 3, 1. Maja Nusbaum Fruerstuevej 3, 1. 5700 Svendborg Tlf. 21 42 73 96 Mail: m_nusbaum@hotmail.com Evaluering af projekt støttet af puljen Dig og din fritid : kontaktimprovisation til Svendborg Overordnet vurdering

Læs mere

Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København.

Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København. Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København. Beskrivelse af interview med Nadia Interviewet med Nadia blev gennemført på biblioteket Støberiet på Blågårds Plads

Læs mere

Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014

Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014 Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014 Baggrund for idéoplæg. Vi har, i vores forslag, arbejdet ud fra at, holde fast i den historiske tråd om den smukke gamle by med Danernes kongesæde og Vikingernes

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Evaluering af aftenarrangementet

Evaluering af aftenarrangementet Evaluering af aftenarrangementet Indledning Dette er en evaluering af aftenarrangementet til Frivillig Fredag 2014, arrangeret af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Festival. 153 deltagere har

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Mennesker på flugt. Ask Holmsgaard, Mennesker på flugt, 2002. Ask Holmsgaard og Clio Online.

Mennesker på flugt. Ask Holmsgaard, Mennesker på flugt, 2002. Ask Holmsgaard og Clio Online. Mennesker på flugt Skrevet af Ask Holmsgaard Så er vi fremme. Det er en iskold fredag efterårsaften. Vi stiger ud på den lille station og går ned på pladsen, hvor vi skal mødes. Det er ikke helt mørkt.

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

SMTTE over eventyrforløb med fokus på sprog

SMTTE over eventyrforløb med fokus på sprog SMTTE over eventyrforløb med fokus på sprog Mål: Udvalgte målpinde fra børnehavens overordnede mål for sprog: - Udvikling af sprog og ordforråd gennem de daglige aktiviteter - At de oplever leg og glæde

Læs mere

FORMANDENS BERETNING 2015

FORMANDENS BERETNING 2015 FORMANDENS BERETNING 2015 Tiden ikke bare går stærkt - den løber afsted. Og det skyldes jo heldigvis oftest, at der sker så meget interessant dag efter dag, at man helt glemmer tiden. Ihvertfald føler

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Fælles PALS-dag på 8 Pals-skoler.

Fælles PALS-dag på 8 Pals-skoler. Fredag d. 6. marts, var det national trivselsdag. 8 PALS-skoler i kommunen valgte at markere denne dag samlet. PALS-tovholderne havde overordnet planlagt dagen sammen, og der var valgt nogle aktiviteter,

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Referat OF møde 24-4-2012

Referat OF møde 24-4-2012 1. Valg af dirigent o Formand 2. Valg af referent o Shené 3. Godkendelse af referat o Vi godkender næste gang, da folk ikke har haft tid til at læse den 4. Nyt fra udvalgene o Helle vil gerne bestille

Læs mere

Nej sagde Kaj. Forløb

Nej sagde Kaj. Forløb Nej sagde Kaj Kaj siger nej til alle mors gode tilbud om rejser ud i verden. Han vil hellere have en rutsjebanetur - og det får han, både forlæns og baglæns gennem mærkelige og uhyggelige steder som Gruel

Læs mere

Troels Træben - Skattejagt

Troels Træben - Skattejagt Dette løb er afholdt på en familieweekend med børn i alderen 1-13 år, hvor forældre og bedsteforældre også deltog. Løbet kunne fange specielt børnene fra 3-10 år, de yngre hyggede sig med at være med,

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri?

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri? Nytårsaften uden fyrværkeri? Efter år 1900 blev det almindeligt at fyre fyrværkeri af. Før hen var det kun soldater og jægere der skød op i luften for at markere årsskiftet. Dengang var det også skik at

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Huset I Tveje Merløse

Huset I Tveje Merløse Huset I Tveje Merløse Rapport over Uanmeldt tilsyn 2011 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Fysiske rammer,

Læs mere

"Noma" Scene. Fra. "Hvidt i Hvidt" Udviklet og skrevet i Feb 2015 på Isbjørnens Forfatter Camp

Noma Scene. Fra. Hvidt i Hvidt Udviklet og skrevet i Feb 2015 på Isbjørnens Forfatter Camp "Noma" Scene Fra "Hvidt i Hvidt" Udviklet og skrevet i Feb 2015 på Isbjørnens Forfatter Camp INT. NOMA. AFTEN Karoline og Anne træder ind i den fine restaurant. Du ved jeg elsker nye eventyr, men er du

Læs mere

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering...side 3 Problemfase...side 3 Analysefase.side 4 Løsningsfase side 4 Produktionsfase.side 5 Konklusionsfase...side 7 Logbog..side 8 Onsdag 24. oktober.side 8 Onsdag

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

Jeg bygger kirken -5

Jeg bygger kirken -5 Jeg kirken - Udholdenhed og forfølgelse Mål: At være kristen er ikke bare nemt og dejligt. Det vil koste os alt. Mange gange vil vi føle en trang til at opgive, og tit oplever vi, at andre er imod os,

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Forår er lig med bål, snobrød, leg, løb og andre udendørsaktiviteter. varme op til sommerlejren! Maj - Juni - Juli 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Forår er lig med bål, snobrød, leg, løb og andre udendørsaktiviteter. varme op til sommerlejren! Maj - Juni - Juli 2012 yhedsbrev Maj - Juni - Juli 2012 Forår er lig med bål, snobrød, leg, løb og andre udendørsaktiviteter - og så er vi ved at varme op til sommerlejren! FDF SÆSLV Foto + forsidefoto: Heidi ielsen Indhold

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. 4 D E C E M B E R

KONTAKT 12/13 nr. 4 D E C E M B E R KONTAKT 12/13 nr. 4 D E C E M B E R Indhold: Aktuelt i s. 2 Skolefest i fase 1 s. 2 Kids-volley i Brørup s. 3 Forfatterbesøg s. 3 Fritternyt s. 4 Easy-basket i Vejen s. 5 Idrætsdag i 5.-6. årgang s. 5

Læs mere

KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT

KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT 18-2-2011 Isabel Marie Elisabeth Odder & Jeanette Bengtsen klasse 3.5k Indhold Forundersøgelse... 2 Bollemodel... 2 Afsender... 6 Case... 6 Værktøjer... 7 Valg af medie... 7 Logoet...

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

ROKLUBBEN ÆGIR - AALBORG - STIFTET DEN 8. JUNI 1942 Søsportsvej 4-9000 Aalborg - Tlf. 98115120 Medlem af DFrR under DIF

ROKLUBBEN ÆGIR - AALBORG - STIFTET DEN 8. JUNI 1942 Søsportsvej 4-9000 Aalborg - Tlf. 98115120 Medlem af DFrR under DIF Referat bestyrelsesmøde den 23.03.2010, kl. 19.00 Til stede var: Kirsten Aagaard Finn Lund Anders Hjortshøj Karsten Pedersen Henrik Danø Sørensen Olav Knudsen Søren Kabel Louise Skov Pihlkjær - referent

Læs mere

FESTIVAL OF LIGHTS. Teknik og budget

FESTIVAL OF LIGHTS. Teknik og budget FESTIVAL OF LIGHTS Teknik og budget ENGHAVEPARKEN LED træ-mapping Vi bruger i Enghaveparken strømbesparende Led-strips, der bliver kodet m.m., Således kan de styres, til at lave farver og mønstre, der

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Udfordringen og vejledning hertil

Udfordringen og vejledning hertil Årstid: Hele året, men det anbefales, at mærket tages i de mørkere måneder Lokation: I en skov Forløbets varighed: 4 trin + en overnatning Udfordringen og vejledning hertil Kære ledere. I skal nu i gang

Læs mere

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015.

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 265444 Brevid. 2098757 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Kultur- og Idrætsudvalgets studietur marts 2015 Sammenfatning 28. april 2015 Kultur-

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Dagene blev afsluttet med det store cykelringridning. Det var slet ikke så nemt at holde balancen på cyklen, med en lanse i hånden og så ramme den

Dagene blev afsluttet med det store cykelringridning. Det var slet ikke så nemt at holde balancen på cyklen, med en lanse i hånden og så ramme den SFO NYT Maj 2011 Påsken i SFO De børn der var tilmeldt SFO en dagene før påske, var med til at gøre det til nogle skønne dage. Det er altid dejligt, når vi er en lille gruppe og har rigtig god tid. Det

Læs mere

Evaluering sommerfest 2013

Evaluering sommerfest 2013 Hvad var dit forventede mål med festen? Hvad gik godt? En fest der danner grundlag for det positive fremadrettede samarbejde mellem virksomheden skolen og hjemmene. Samtidig kan sammenholdet i den enkelte

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 2. sep Svanesang To, Ki, Ja,

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Pas cu pas,- et skridt ad gangen.

Pas cu pas,- et skridt ad gangen. Pas cu pas,- et skridt ad gangen. Udlandspraktik er en fantastisk måde at opleve et andet land. Man møder landets kultur, normer og historie på en helt anden måde, og man oplever det hele på tæt hold Derudover

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Arbejdsblad. Indhold. 27. maj 2010 A312. 1 Projektplanlægning 1. 2 Samarbejdet i gruppen 3. 3 Samarbejdet med vejlederne 5

Arbejdsblad. Indhold. 27. maj 2010 A312. 1 Projektplanlægning 1. 2 Samarbejdet i gruppen 3. 3 Samarbejdet med vejlederne 5 Arbejdsblad 27. maj 2010 A312 Indhold 1 Projektplanlægning 1 2 Samarbejdet i gruppen 3 3 Samarbejdet med vejlederne 5 1 Procesanalyse 1 Projektplanlægning I projektarbejdet har vi benyttet Google kalender

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

Bilag 6 - Interview 3, Nini og Ole

Bilag 6 - Interview 3, Nini og Ole Bilag 6 - Interview 3, Nini og Ole Interviewer = I Nini = N Ole = O I = Så kan jeg sige hej til Nini og Ole. For det første tak fordi i havde lyst til at være med, øhhm, først så kan jeg jo bare spørge

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

En historie fra det virkelige liv. -Historien -Refleksion -Status - Spørgsmål

En historie fra det virkelige liv. -Historien -Refleksion -Status - Spørgsmål En historie fra det virkelige liv -Historien -Refleksion -Status - Spørgsmål Den personlige historie Mine erfaringer set i bagklogskabens lys En tur igennem min egen rejse fra ung til mindre ung Fra lidt

Læs mere

Empiri. Bilag 3. Torsdag d. 9. april

Empiri. Bilag 3. Torsdag d. 9. april Bilag 3 Empiri Torsdag d. 9. april Torsdag den 9. april, var det åbningsdag for Rebel Food s Street food-marked. Markedet begyndte klokken 15.00 og varede til 20.30. Vejret bød på skiftevis sol og skyer.

Læs mere

Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12

Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12 Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12 Mennesket er en del af, og er afhængig af naturen. Det sker at nogle glemmer dette, da en stor del af mange moderne menneskers

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Bilag 4: Elevinterview 3

Bilag 4: Elevinterview 3 Bilag 4: Elevinterview 3 Informant: Elev 3 (E3) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 09:01 LO: Hvordan er en typisk hverdag for dig her på gymnasiet? E3: Bare her på gymnasiet? LO: Mmm.

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY Medierne flyder med negative historier om den tilfældige service vi udsætter vores turister for. Det ernoget skidt - men nu synes jeg du skal have denne inspiration direkte

Læs mere

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ)

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Skrevet af Helle Heidi Jensen Jeg har lige været på lavinehundekursus med min hund Vanilla på 8½ år. Jeg ville helst have deltaget min hund Ginger,

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

KONTAKT. Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg. Indhold: Nr årg. 30. marts Bording Skole Solsortevej 7441 Bording

KONTAKT. Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg. Indhold: Nr årg. 30. marts Bording Skole Solsortevej 7441 Bording Nr. 5 37. årg. 30. marts 2007 Temauge: Det er smukt Bording Skole Solsortevej 7441 Bording KONTAKT Skolefest Byggeriet skrider frem Indhold: Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg.

Læs mere

Fokusgruppe - HTX Tirsdag den 13. november 2007

Fokusgruppe - HTX Tirsdag den 13. november 2007 Fokusgruppe - HTX Tirsdag den 13. november 2007 Deltagere: To elever fra 1. htx, to elever fra 2. htx, to elever fra 3. htx, uddannelseschef, evaluator og referent. Hvad er en god lærer? En lærer der ikke

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

H.C.Andersen skulpturen skal begraves

H.C.Andersen skulpturen skal begraves H.C.Andersen skulpturen skal begraves Lørdag d 8. oktober kl. 14.00-16.00 Fra Flakhaven til Odense havn Du inviteres hermed til at være med i en lettere humoristisk begravelseshappening, hvor vi sammen

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

Her kan du bruge dit studiekort

Her kan du bruge dit studiekort Her kan du bruge dit studiekort Se hvor du kan bruge dit studiekort inde i avisen Det vidste du ikke om Christina Frank! Mød Pernille Schack fra elev til Matas Indhold Eleverne i praktik... 3 Dagligdagen

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Design Brief. Indledning. Formål og metode. Kontekst. Analyse af rummet. Urban Interventions 2012 Design Brief

Design Brief. Indledning. Formål og metode. Kontekst. Analyse af rummet. Urban Interventions 2012 Design Brief Indledning I vores design brief vil vi præsentere vores intervention og det arbejde udført i forbindelse med kurset Urban Interventions. Vi beskriver først hvorfor vi i vores intervention vil sætte fokus

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Mødet med Dansen Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Bonnie Spliid Jeg er uddannet lærer med liniefag i billedkunst og

Læs mere

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år.

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år. 1 UndervisningsMiljøVurdering UMV- Farmakonomskolen 2014 Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø kræver, at alle uddannelsessteder udarbejder en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt.

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Turen til Norge, Mo i Rana Jeg havde glædet mig meget til at komme til Norge i min specialepraktik. Jeg ville gerne udnytte muligheden, at

Læs mere

Ankenævnets j.nr. 4858521-0001 Klage over mangler ved bryllup

Ankenævnets j.nr. 4858521-0001 Klage over mangler ved bryllup Ankenævnets j.nr. 4858521-0001 Klage over mangler ved bryllup Klager bestilte 14. december 2007 et bryllupsarrangement hos indklagede til afholdelse den 6. september 2008. Klager modtog den 17. december

Læs mere