Roskilde Domkirke. Bilag 5: Samlet evaluering af Lysfest 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde Domkirke. Bilag 5: Samlet evaluering af Lysfest 2014"

Transkript

1 Bilag 5: Samlet evaluering af Lysfest 2014 Ekstrakt Der er stor tilfredshed med Lysfesten, og det anslås, at over gæstede bymidten. Ca. 250 mennesker deltog i optoget fra starten, men det tyndede ud i deltagerantallet, da optoget vendte hjem til Palægården. Mange børnefamilier gik til og fra optoget, idet børnene skulle ind i butikkerne for at få slik. Det var særligt fint, at optoget kom forbi de mange RUC installationer i haver og på pladser. Det gav ekstra fin oplevelse for de deltagende i optoget, og det var god reklame for RUC. Rigtig mange folk, som deltog i eventen i Klosterhaven har meldt tilbage, at det var en ganske magisk oplevelse. Institutionernes egne arrangementer var meget velbesøgte, og der er en generel stor tilfredshed med samarbejdet med RUC. Anbefalinger til 2015 Optoget skal næste år starte kl og slutte kl. 19. Herefter kan der evt. være optræden i Palægården. Der er potentiale i et tættere samarbejde med handelen. Næste år bør institutionerne stille bundne opgaver til RUC erne ved at udvælge lokationerne, som de ønsker aktiveret, samt inspirere med historier, sagn m.v. Udover en reduktion i antallet af studerende, bør de fra start få oplyst, hvilke locations der er til rådighed, under hvilket tema og hvor stort budgettet er. Der skal være en mere struktureret plan for oprydning. På PR delen ville det være en god idé at have en assistent på sociale medier, der udelukkende beskæftigede sig med det. Nedenfor har Stine lavet et sammendrag fra evalueringsmødet den 7. november kombineret med tilsendte evalueringer. Roskilde Domkirke Der var godt fyldt op til Faures Requiem, ca. 600 tilskuere. Der sad folk i selve kirken og i sideskibene, og gennem aftenen var der godt besøgt (omkring 2650). RUC erne overraskede positivt i Domkirken med meget vellykkede events. Fremad: En fordel ville være at stille en mere bundet opgave, eksempelvis under tema. Det vil gøre processen langt hurtigere og undgå dette års problemer med locations. 1

2 Palæhaven Grupperne var effektive og havde et godt samarbejde med Jes. Til gengæld havde de ikke koordineret med hinanden før til allersidst, hvor de blev sat ned sammen. Fremad: Grupper skal vide, at der er mulighed for at flere grupper er i palæhaven, men at det kræver et tæt samarbejde. Roskilde Museum RUCerne leverede imponerende events, og Museet er meget glade. Der er dog et problem med at få de studerende til at forstå, hvad de må i de bevaringsværdige lokaler. Det var sent i processen, at det gik op for dem, hvad der kunne eller ikke kunne lade sig gøre. Roskilde Klosterhave Der var en god stemning i haven og en rar event. Optoget kom ikke til at spille op imod, men bakkede op om den mystiske stemning. I Klosterhaven blev ingen afvist, alle, der kom, fik plads. Der var i virkeligheden plads til langt flere, da folk automatisk var stille, når de gik rundt. Klosterforvalteren og portneren var meget begejstrede for eventen, og Søren har sagt ja til at blive brugt som reference i forbindelse med Adèles kommende event for det svenske kongehus. Dennis bemærker, at det var en imponerende indsats fra folk denne aften både i haven og fra RUC ernes side. Der bør komme nemmere retningslinjer for de studerende, så de har nemmere ved at komme igennem processen. Adèle nævner, at man skal huske respekten overfor de frivillige, der giver af deres fritid. Et hurtigt (men lavt sat) regnestykke viser, at der i klosterhaven og optil eventet er ydet frivilligt arbejde for mere end en kvart million kroner. Det kunne være et interessant indblik i aftenens omfang, hvor meget det egentlig giver, når man beregner prisen på alt det frivilligt leverede arbejde. Roskilde Bibliotek Næsten 500 besøgende fik varm kakao med marshmallows og samarbejdet med de studerende gik rigtig godt. Lysfesten var en god oplevelse. Der var ikke afspærret på parkeringspladsen, og folk havde parkeret, selvom de havde fået at vide, at de ikke måtte (deres kommentar: hvor skal vi ellers holde?). Derfor måtte performance flyttes og mange kunne ikke se. 2

3 Derudover var lyset på parkeringspladsen ikke slukket. Det skal gøres på biblioteket, men det var man ikke klar over, og på aftenen var der ingen, der vidste, hvor man skulle gøre det. Der manglede også lys i lysposerne, hvilket kom senere på aftenen. Mht. oprydning er Bibliotekets container ikke stor nok til at rumme det hele. Der er brug for ekstra affaldshåndtering. Allehelgensoptog (MFSK) Optoget gik godt, men var for langt, delvist pga. Lorry indslaget. 1½ time som sidste år er langt bedre, så ikke energien når at blive tabt. Derudover skal det overvejes, om optoget skal starte som først planlagt for at holde på de mindste og nå at have de unge med, inden de skal til fest. Dette sætter dog udfordringer med andre deltagere, der vil have svært ved at nå det i tide (hvorfor det blev flyttet i år). Der var god opbakning fra børnefamilierne i starten, hvilket kom til at betyde, at der var for lidt sminke. Der var også for lidt plads, da flere forældre og bedsteforældre stod og så på. Karoline foreslår, at en kadet/vagt står ved indgangen til Palægården med en tællemaskine og tæller antal personer fra kl Optoget havde en tendens til at blive lidt skilt ad på midten og rollefordelingen mellem os, der fulgte optoget på vej, var ikke helt afstemt. Måske vil et fælles briefingmøde/gåtur for museets medvirkende personale og brandkadetterne kunne løse evt. uklarheder. En del børnefamilier faldt fra undervejs, men dette behøver ikke være negativt, da der ved et optog netop er mulighed for at springe af og på, så børnene, der er trætte af at gå i procession kan løbe rundt i byen og komme tilbage, når de har lyst til det. En åben mulighed frem for en fastlagt event på 1½ time. Faklerne: Der var undervejs i optoget mangel på fakler og en forvirring omkring, hvem der havde flere. Det rejser to problemer 1. Det tager længere tid at tænde nye fakler fra gamle fakler 2. Folk vidste ikke, hvad de skulle gøre med faklerne efter brug og begyndte at smide dem på jorden, selvom de ikke var ordentligt slukket. Der var ingen brandkadetter i nærheden, så en medarbejder fra MFSK endte med at måtte tage sig af dem (vedkommende bar samtidig på nye fakler, der derved forlod optoget). Det foreslås, at der stilles et par stationer undervejs med en brandkadet, en tønde til udsmidning og nye fakler. Det var svært for folk at se performance ved biblioteket og klosteret. De nye medvirkende: Koret DiVers, RUC koret, Trekroner Unicykelklub, WoWiWo og Mercy Kambulu melder alle positivt tilbage og deltager gerne en anden gang. Det samme melder de gamle deltagere: Roskilde Garden, Pigekoret, Billedskolen og Billedkunstnerisk Grundkursus. Vj/Dj vognen fungerede godt med een af kadetterne til at trække vognen. Søren's projektor var ikke kraftig nok til Klosterhaven. Palægården havde lys i mange vinduer tilslut, så Søren kunne ikke få optimal effekt ud af sin projicering. At leje en stærkere projektor er en mulighed. Derudover kunne man lægge op til en offentligt udmeldt efterfest i Palægården, så folk ikke bare forsvinder. Det kunne også trække folk til, der ikke har gået med, men som gerne vil være med til at feste. 3

4 Deltagergrupperne oplever det dog ikke som en mulighed at skulle performe i Palægården efter 2 timers optog er slut. Man kan derfor overveje at få andre grupper til at stå for efterfesten, eksempelvis via en RUC- installation eller Kunsthøjskolen i Holbæk og deres Installationslinie v. Niels Bonde. I år kunne de først mødes fredagen før optoget, og eleverne meldte fra, fordi de ikke kunne nå at engagere sig på så kort tid. Niels Bonde fra højskolen og Karoline har vurderet, at det må være et af skolens tidligere kursushold, som engageres (dvs i august/september) for at give eleverne tid nok til at udvikle og levere. Da optoget forsvandt hurtigt efter slut, var der alt for meget suppe, men det kan undgås, hvis optoget kun tager 1½ time, og der meldes ud omkring en efterfest. Så kommer 40 liter til at passe. Super Best var dog ikke for smarte til at overlevere 40 liter suppe, som vi fik udleveret i 5 næsten fyldte plasticspande uden låg og uden løsning. Susan mener, det var en fejl, at servere suppen indendørs. Sidste år var det ude i gården, hvilket gjorde det nemt at tilgå for deltagerne. Kontakt til nye deltagergrupper: Der skal tages kontakt ALLEREDE i august eller optimalt kort før sommerferien. September er for sent i forhold til at planlægge workshops. Fremad: På PR delen ville det være en god idé at have en assistent på sociale medier, der udelukkende beskæftigede sig med det. RUC- projekterne Præmissen: De studerende yder indsatsen for de 5 ECTS point, der følger med kurset, som kun er en sjettedel af semestrets samlede pointkrav. (Derudover kan de skrive det på CV et). Herudover har de alle en semesterrapport og 1-2 andre kurser med tilhørende rapportaflevering og evt. eksamen. Der er enighed om, at de studerende skal have en stor tak tilsendt. Som repræsentant for FabLab ser Schack, at der mangler en viden omkring, HVORDAN tingene skal udføres. En idé ville være at få en produktionsleder på kurset, så de studerende har en praktiker at gå til. Store drømme blev i år slået ned, da de studerende kom alt for sent i gang. Vejledning i disse elementer kunne tage det i opløbet og gøre flere ting muligt. Karoline foreslår, at der udarbejdes en tjekliste/huskeliste, der hjælper dem til at strukturere en event. De studerende skal opfordres kraftigt til at besøge stederne tidligt i fasen, så de VED, hvad de har at arbejde med. Der mangler lidt drive til at få eleverne ud i den virkelige verden. Astrid (Roskilde Museum) tog fra start fat i de grupper, der var tilknyttet museet og bad dem komme forbi og se stedet og hilse på hende. Den opfordring går videre til de andre værter, så de RUC- studerende mærker, at der er kontakt. Anne foreslår, at de fleste undervisningstimer på Fagmodul i Performance- design foregår i Roskilde, så de studerende vender sig til at komme i byen og måske får lyst til lige at slå et smut forbi deres location, nu de er her alligevel. Vi diskuterer, hvordan processen kan gøres mere enkel ved eksempelvis at fastsætte tema ved de enkelte locations. Det står også klart, at antallet af elever på kurset bør skæres ned, så der fremover bliver bedre tid til at sparre med de enkelte grupper. Fremad: udover en reduktion i antallet af studerende, bør de fra start få oplyst, hvilke locations er til rådighed, under hvilket tema og hvor stort budgettet er. 4

5 Oprydning Anne: RUC erne har knoklet, men der var en del rod omkring oprydning, der her en uge senere stadig ikke er ryddet væk. Der er problemer med at holde styr på alle kabler og røgmaskiner. Fremad: Anne foreslår, at man har en mere struktureret plan for oprydning. Eksempelvis en lejet bil til at køre rundt på selve aftenen og samle tingene op og køre dem til RUC (og kabler til Byens Hus). Lysposestien Lysposerne blev tændt, men tidplanen skred, så det blev noget forsinket. Sandet i poserne var blevet fyldt i på forhånd, men det var desværre let vådt, så poserne blev porøse og måtte stå i fryseposer. Pani- projicering på Sankt Laurentii Tårn Projiceringen var en stor succes. Billedet var langt mere levende end projektionen sidste år. Det var dog Schack, der producerede alle pladerne og stod for at køre det på dagen (da Gregers blev syg). Der er mange muligheder med panien fremover, så det kan udvikle sig. Generelt David gør opmærksom på, at det tager tid at ændre mindsettet hos de gamle institutioner, hvor ting plejer at blive gjort på en bestemt måde. Mange ting kan lade sig gøre, men det tager tid. Karoline nævner, at man skal være klar til at lade sig overraske af folk, der med lidt guidance gerne går med i legen. Hvis man lidt efter lidt fortæller om drømmen og intensionen, kan det vise sig, at langt mere bliver taget ind, end man først tror. Tårnet: Astrid måtte gå hjem syg på aftenen og desværre vidste ingen, hvor nøglen til klokkeskabet var, og det endte med at blive brudt op. Schack foreslår et webtilgængeligt dokument, hvor alle den slags informationer står, og som løbende kan blive opdateret. David bemærker, at Stændertorvet var temmelig dødt, der kunne godt ske mere på selve torvet. Karoline foreslår, at ekstra bål kunne hjælpe til at skabe liv. Det var også første gang parkeringspladsen var spærret af, nu har vi set, hvor stor den egentlig er, og at der er plads til langt flere og større ting og events. Susan beretter, at optoget stødte på en privat sælger, der lige havde set chancen for at tjene lidt ekstra penge. Karoline vurderede, at optoget kunne gå forbi, men der kan være lidt tvivl om, hvilken autoritet, vi holder. Har vi ret til at smide ham væk, hvis han er i vejen. 5

6 Ang. Tid og sted Marie melder, at Roskilde Handel næste år vil gå mere aktivt ind i Lysfesten. Næste år skal vi slå et slag for, at butikkerne går ind i arbejdet omkring Allehelgen i stedet for Halloween. Det samme gælder de studerende på Roskilde Gymnasium, som gerne holder fest samme aften, hvis man får fat i festarrangørerne kan man måske få eleverne til at gå med i optoget først og derefter gå til gymnasiet til fest. Der er en udfordring i at få folk til at holde til klokken 21. Der er forslag til at have specifikke events mellem klokken 20-21, så folk bliver nødt til at blive i byen for at opleve det. Mange går hjem for at se tv til klokken 20, de skal have et incitament for at blive. Der er forslag om at få interaktionsinstallationer sat op eller performances i bybilledet (opera fra tårnet, dans i en gade). Nye idéer En facebook- gruppe for aktører vil gøre det nemmere at kommunikere og følge med i udviklingen løbende. I Hal 1 på Musicon sidder en gruppe (Orange Makers) og syr kostumer og laver masker. De kan med fordel kontaktes og være med. Mikkel Bille holder Kyndelmisse foredrag omkring lys. Blandt andet omkring, hvorfor vi i Danmark ikke kan lide sparepærens kolde lys, hvilket man eksempelvis elsker i Jordan. Cykeltaxier, der kører ældre rundt burde køre på aftenen med lys på cyklerne. Schack mener, der mangler ild. Han har selv gasflasker og diverse ildspyere, der kunne være en mulighed næste år. Derudover skal der være styr på faklerne i optoget og i byen. Ildelementet skal næste år inkorporeres hos de enkelte aktører. Evaluering i Fagmodul i Performance- design Palæhaven Helhesten RUC den 13. november 2014 Belyste heste og computerstyret lyssætning, blev skrottet pga faren i forbindelse med regnvejr o.l. Uddeling af UV- lygter ved indgangen, gjorde at folk også skulle aflevere dem igen, hvilket medførte at de gav feed back på deres oplevelser. De mange besøgende kom bag på dem det har virket at oplyse folk. Derfor manglede der UV- lygter. Også grundet det stramme budget. Der var forskellige reaktioner, idet nogle fandt UV fodsporene, og andre blev sure over ikke at gøre det. Sankt Laurentii Ruin 6

7 De mange begrænsninger fordrer ønsket om at kunne være på lokationen i en længere periode inden event, da det vil komme nogle frustrationer til livs. Performeren til stede gav publikum en mulighed for at stille spørgsmål omkring historie og event. Museumsgården - Skærsilden Folk kom fra flere retninger og opdagede ikke eventens flow. Mange så stien, men fulgte den ikke. Helvede havde god tiltrækningskraft af nysgerrige børn og voksne, men out put var skuffende eftersom man kun fandt tre lysende lamper. Der burde have været en skræmmende effekt for enden af trappen. Sct. Olai Plads De levende lys, der skulle bæres hen til vandet satte tempoet ned, da de ikke måtte gå ud. Det satte et langsomt tempo for hele installationen positivt. Lysene var en flot effekt, men de blev blæst ud af vinden. Folks begejstring for hele Lysfesten smittede af på den måde, de tog imod eventen på. Der var stor interesse fra de voksne for historien, hvor børnene gerne ville lege med lys og skygger. De studerende blev sat på en svær prøve, da de arbejdede med en plads, der først blev bygget færdig i sidste øjeblik. Museet kunne heller ikke fortælle, om der ville være vand i bassinet. Domkirken - Frederik V s Kapel Brandfarer og mangel på strømforsyning gjorde LED lamper ideelle. Folk skulle ligge på gulvet, men nogle fravalgte dette og ville bare gerne se sig om, hvilket gjorde, at der var plads til mange flere, end beregnet. Publikum tog positivt imod oplevelsen. Mange gav udtryk for, at det var spændende at ligge i et kapel, hvor der også ligger døde. Domkirken - Galleriet Havde god effekt af projektioner og historiefortælling på belyste tavler. Dog virkede det bedst med det projicerede mønster i forhold til teksten. Folk blev ledt gennem galleriet via historietavlerne skåret udi træ, hvilket var i fin overensstemmelse med overleveringen fra gammel tid. Sukkerloftet Problemer var mest med budget og restriktionsmæssigt. Der måtte ikke bruges røg eller tøris på museet. Børnene var glade for at lege med det ophængte og lave skyggeteater. Stændertorvet Gjorde brug af rummet som interaktivt space og performance arena. At tegne tiltrak børn, men også voksne bød ind. Ved at opfordre til at tegne på installationer, lagde man op til at publikum kunne ændre installationen og derved de kommende publikummers oplevelse. Man lagde en del af oplevelsen i publikums hænder. Rosenhaven Gav en ekstra dimensionsoplevelse, da de tilførte duft med de pandekager, de serverede. Den tætte sammenhæng mellem biblioteket/bøger og eventen omkring Hans og Grete. 7

8 Nogle børn måtte fortælle forældrene, hvad det var for et eventyr. Palæhaven Lyssøjler Havde taget højde for vind og vejr i deres materialevalg: hundehegn, bagepapir og LED- lys. De ældre gik udenom, mens de yngre gik igennem. Det fortæller noget om, hvordan vi går til en event som tilskuer eller udforsker. Biblioteksgangen Installationen var afhængig af, at publikum agerede med. Uden deres medvirken, var der ingen performance. Kvickly og Bestseller lukkede klokken 20, hvilket betød, at de måtte pakke sammen før tid. En del af installationen var, at rummet var lukket af. I så fald, må man gøre noget ud af at reklamere for passerende, så de ved, at de skal gå ind. Museet for Samtidskunst - Et minde i mørket Der var pyntet op i museets foyer med blade, LED- lys og balloner. Man fik samtidig skabt et ekstra oplevelsesrum idet, det skabte stemning udefra at kunne kigge ind ad vinduerne. Palæhaven Limbo Et komplekst projekt. Pub havde svært ved at orientere sig. Deres performance hørte sammen med de andres. Citat: det er som om verden er vendt op og ned. - psykedelisk. Sankt Laurentii Tårn En refleksion over tid delt i tre rum. Klokken m. projektor fungerede godt og blev helt skulpturelt. Børn fik lyst til at lave skyggespil på den. Algade 31 Godt sted for performance fordi mange gik igennem. Efterårsvejret spillede godt sammen med installationen, men tørisen blev ikke på jorden, fordi folk gik igennem, og det blæste lidt. Publikum brugte røgen og lyset.. Latinerhaven - Genbrugslys. Gruppen blev udfordret med location, som ligger afsides. Meget er defineret fra starten med de ting der er i forvejen. Der kom ikke mange forbi, gruppen ville gerne lave en gang og lokke folk til. 8

9 Gruppen så det ikke som en æstetisk ting, men ville give døde liv (i dette tilfælde døde ting). Inspiration: Plastic bag light garden/ A Cloud of Bags Visit the Prado ved Pradomuseet i Madrid, forår Det var en udforskning i, hvordan lys og materialer spillede sammen. Røg blev brugt for at skabe nærhed og afgrænse området. Børn rørte ved pærerne og flaskerne og gyngede igennem de spøgelseslignende ophæng. Location kaldte på at man sad ned. Bunker Man fik meget foræret fra lokationen, der var klam og uhyggelig konceptet var Tør du? samt en nyfortolkning af Fyrtøjet. På denne måde lå meget af oplevelsen før man kom ind, nemlig i om man overhovedet turde (forventningens æstetik). Der var god lyd i bunkeren, og de opsatte øjne lyste i mørket og virkede til at blive større/komme tættere på. Fandt man nøglen, fik man en chokolademønt, når man kom op. Der kom desværre ikke mange mennesker forbi det lå for afsides, derudover skræmte røgmaskinen folk, når den startede. Folk kunne ikke se trappen. Generelle råd til næste års medvirkende studerende på baggrund af erfaringer skabt ved Lysfest 2014 Få hurtigt afklaret, hvilke udfordringer I har ved jeres lokation. Er I udendørs i slutningen af oktober, skal jeres installation kunne tage regn og blæst, er I indendørs på et historisk sted, vil der være adskillige barrierer for, hvad der er tilladt. Lær lokationen at kende. Brug af UV- lygter kan skabe forvirring, hvis vi opfordrer folk til at medbringe egen lygte til Domkirken. Røgmaskiner harmonerer ikke med brandalarmer og trappetrin, og tøris bliver ikke liggende på jorden, hvis publikum kan gå igennem. Husk formidlingen af BÅDE stemning OG narrativ. Suspenceoplæg skal have et out put for ikke at skuffe publikum, hvis publikum kan komme helt hen og se teknikken bag mystikken, mister det effekten. Vær opmærksomme på, at publikum både er voksne, der vil have historier fortalt, og børn, der gerne vil lege/interagere. Jeres tilstedeværelse fordrer spørgsmål fra publikum. I skal vide noget om selve Lysfesten. I skrøbelige rum eller rum uden mange strømstik, er det en fordel at bruge LED, der hverken bliver varme eller bruger ret meget strøm. Beder I folk om at ligge ned eller gå på bare tæer e.l. skal I være opmærksomme på, at det måske ikke er alle, der går med på idéen. Der skal være plads til, at folk vælger jeres idéer fra giver det mere eller mindre plads? Skal de så lave noget andet? Hvis man bruger strøm eller plads hos de tilstødende butikker, skal man være sikker på, at de har åbent til Lysfesten slutter, så man kan nå at rydde op bagefter og ikke skal lukke før tid. Hvis din installation er i et indendørs rum med vinduer, så overvej, hvilken effekt I tilfører rummet udenfor, og hvorvidt i skal udnytte det yderligere. Hvis jeres lokation ligger afsides, bør I indtænke en måde at lokke folk til (gøre reklame) Til styregruppen 9

10 Find evt. studerende, der arbejder med analyser og statistik, som kan gå ind i arbejdet omkring at evaluere på Lysfesten hvad synes borgerne, hvem kommer? Lighting Design Aalborg Universitet (Kbh) har opstartet en ny kandidat i Lighting Design. Ville et samarbejde være en fordel eller for mange kokke om maden? (Bjørns tidligere arbejdsplads) 10

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget.

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Det er ikke altid let at komme ind i et nyt udvalg, og især ikke Ungdomsudvalget som i SAR har for vane at lave en masse gode, spændende og sjove

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Problem statement Mange beboere i Fuglekvarteret vil gerne hilse på hinanden, men ingen vil være den første til at tage initiativ.

Problem statement Mange beboere i Fuglekvarteret vil gerne hilse på hinanden, men ingen vil være den første til at tage initiativ. Tirsdag d. 9.12. Skitse af hele opgavens opbygning: Vi vil undersøge hvordan man kan mindske segregeringen vha. konkrete, midlertidige møder i et udvalgt byrum m høj grad af segregering. ( I Fuglekvarteret

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015.

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 265444 Brevid. 2098757 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Kultur- og Idrætsudvalgets studietur marts 2015 Sammenfatning 28. april 2015 Kultur-

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival BAGGRUND UDLEJNING Tekst: Peter Hyldahl, phy@monitor.dk Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival Skal man lave en konference, holde festival eller andet, som kræver AV, lyd, lys og scener i den absolutte

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 79 96 51 60 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 KALENDER FOR : NOVEMBER

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

Lokalforeningsdyst #VindTilEP

Lokalforeningsdyst #VindTilEP Lokalforeningsdyst #VindTilEP Det er nu, at valget skal vindes! Vi skal ud og lave larm i gaden, se vælgerne i øjnene og få alle overbevist om at sætte kryds ved nr. 4 på den Konservative liste Nichlas

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

"Noma" Scene. Fra. "Hvidt i Hvidt" Udviklet og skrevet i Feb 2015 på Isbjørnens Forfatter Camp

Noma Scene. Fra. Hvidt i Hvidt Udviklet og skrevet i Feb 2015 på Isbjørnens Forfatter Camp "Noma" Scene Fra "Hvidt i Hvidt" Udviklet og skrevet i Feb 2015 på Isbjørnens Forfatter Camp INT. NOMA. AFTEN Karoline og Anne træder ind i den fine restaurant. Du ved jeg elsker nye eventyr, men er du

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Lejrpladsleje - en Bifrostguide

Lejrpladsleje - en Bifrostguide Lejrpladsleje - en Bifrostguide Lokalestøtte til scenarier og foreningsture En Bifrost-guide til at søge lokalestøtte til dit rollespil ved at bruge lejrpladsleje reglerne af Søren Ebbehøj og Troels Barkholt

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE www.streetdinners.org Gademiddage er for at... 1 lære sine naboer at kende og fejre den gade eller bydel man bor i.

Læs mere

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Formidlingsdag, Center for Rusmiddelforskning Jakob Demant (jd@cf.au.dk) Signe Ravn (sr@crf.au.dk) Projekt Unge og alkohol (PUNA) December

Læs mere

Fra kanvas til empati

Fra kanvas til empati Fra kanvas til empati - en lille inspirationsbog om salg til Selvstændige socialrådgivere, Dansk Socialrådgiverforening Didda Larsen og Mikkel Wiese www.kommunikermer.nu TAK FOR EN LÆRERIG DAG OM SALG,

Læs mere

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S Indhold: Side 3 Blå Sommer 4 Sjovt, vildt, skægt 5 Mikro-/Mini 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mærkedage mikro/mini 8 Juniorprogram 9 Junior Nyt 10 Trop 11 Raftekunst 11

Læs mere

Retningslinjer for Den Rullende Kagemand

Retningslinjer for Den Rullende Kagemand Retningslinjer for Den Rullende Kagemand Indhold Retningslinjer for Den Rullende Kagemand... 1 Introduktion... 3 Baggrund for projektet... 3 Hvem gør hvad?... 4 Behandling af ansøgninger... 4 Fødselsdagspakkens

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Indkaldelse til bestyrelsesmøde Indkaldelse til bestyrelsesmøde Den 9. februar kl. 13.00, vi mødes kl. 12 og spiser medbragt frokost sammen. Det Grønlandske Hus (Avalaks kontor) Tilstedeværende: Taitsiannguaq Tróndheim, Pipaluk Lind,

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Referat af ATM bestyrelses-møde 15-05-2012

Referat af ATM bestyrelses-møde 15-05-2012 Referat af ATM bestyrelses-møde 15-05-2012 Til stede var følgende: Daniel Kim Nyholm Petersen Mikkel Bjerregård Nicolaj Ma Stefano Fazzi Karl-Emil Nielsen Daniel Twellmann Punkt 1 - Valg af kasserer: Stefano

Læs mere

Dekoration Modul 9. Side 2 Dekorations Kursus Modul 9 2011 Che Bello Design

Dekoration Modul 9. Side 2 Dekorations Kursus Modul 9 2011 Che Bello Design Dekoration Modul 9 Velkommen til det niende og sidste modul i dit dekorationskursus. Du har nu været igennem en bred vifte af grundlæggende dekorations viden. Med den viden du nu har samt de opgaver du

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

TRANSMISSIONSMANUAL KANAL SPORT

TRANSMISSIONSMANUAL KANAL SPORT TRANSMISSIONSMANUAL KANAL SPORT Denne transmissionsmanuel er med til at sikre et optimalt samarbejde, når Kanal Sport kommer ud for at producere. Kanal Sport konceptet er markant funderet i at udnytte

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole s beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole I formand Søren Petersens fravær fremlagde sekretær Birte Rasmussen årsberetningen: Der er kun gået omkring 8 måneder siden sidste

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Matematikcenter på 2 minutter

Matematikcenter på 2 minutter Årsberetning 2014 1 Matematikcenter på 2 minutter Lektiehjælp i matematik Til kamp mod manglende matematiske kvalifikationer Gratis og for alle Hvad vil vi? Matematikcenter vil motivere og inspirere danske

Læs mere

Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper

Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper Brugerundersøgelse på BRANDTS - september-december 2009 Lidt om undersøgelsen Formål > Hvem er det, der kommer torsdag aften? > Hvad motiverer gæsterne

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

www.eva.dk Karakterer og optagelse.

www.eva.dk Karakterer og optagelse. www.eva.dk Karakterer og optagelse. Mikkel Haarder, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), 17. marts 2015 Kort om EVA Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) er en selvstændig statslig organisation. EVA s formål

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Find gerne selv på flere!

Find gerne selv på flere! D. 31. marts 2012 kl. 20:30 går Earth Hour kloden rundt. Fra Sidney til Seoul og Brazil til Bangkok sætter kommuner, byer og virksomheder sammen fokus på klimakampen med én times mørke. Vi har samlet en

Læs mere

BILAG 15. Tematikker fra Fremtidsværkstedets vægaviser: (K: Formuleret i Kritikfasen F: Formuleret i Fantasifasen)

BILAG 15. Tematikker fra Fremtidsværkstedets vægaviser: (K: Formuleret i Kritikfasen F: Formuleret i Fantasifasen) BILAG 15 Tematikker fra Fremtidsværkstedets vægaviser: (K: Formuleret i Kritikfasen F: Formuleret i Fantasifasen) Tema: Offentlig transport K: dårlig off. transport (få afgange specielt i weekenden) -

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

SPECIALE 1 INNOVATION & IVÆRKSÆTTERI

SPECIALE 1 INNOVATION & IVÆRKSÆTTERI SPECIALEKATALOG SPECIALER Efter basisperiode 3 er det tid til at fordybe sig i et specialefag. Specialeperioden finder sted i ugerne 14 og 15, og eleverne skal sammen med primærlærerne lave tre prioriteringer.

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2 Bestyrelsesmøde 7. september 2010 kl 16-20 på RUC Dagsorden og bilag, 4. september 2010 Indhold Dagsorden 2 Referat af bestyrelsesmøde d. 10. august 2010 3 Bilag 1: Budget for efterårets kampagne 6 Dagsorden

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Dato: 25. september 2014. Mødested: Sønderbro Kirkes sognelokale. Mødestart kl. 16.00-18.00

Dato: 25. september 2014. Mødested: Sønderbro Kirkes sognelokale. Mødestart kl. 16.00-18.00 Sønderbro Kirkes sognelokale Møde nr. Blad nr. 1 Mødestart kl. 16.00-18.00 Husk at vi har Foredrag med Ole Sohn kl. 19 i kirken, så fortæringen bliver lidt hurtigt lige efter dette møde R e f e r a t Lars

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Gratis skaffer 49 kroner

Gratis skaffer 49 kroner Kim Fupz Aakeson og Niels Bo Bojesen VITELLO Gratis skaffer 49 kroner Gyldendal Leg og Lær VITELLO skaffer 49 kroner Jeg hedder Jeg er år Jeg bor Jeg har fødselsdag den Min livret er Min mor hedder Min

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015 Tilstede: Anders, Rasmus, Petur, Thomas, Annika, Mattias, Lykke, Hanne, Fønss, Carsten, (Niels). Referent: Annika Munch Kristensen 1. Valg af referent Annika blev

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

Referat af kursistrådsmøde, Randers HF & VUC tirsdag den 24. februar 2015

Referat af kursistrådsmøde, Randers HF & VUC tirsdag den 24. februar 2015 Referat af kursistrådsmøde, Randers HF & VUC tirsdag den 24. februar 2015 Mødedeltagere: Christine Jensen(1.j), Frederik Sønderstrup(1.k), Melissa Jørgensen(1.k), Ismail Arslan(2.t), Lykke-Line Juncher(2.q),

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Find inspiration til dit næste arrangement

Find inspiration til dit næste arrangement Find inspiration til dit næste arrangement #,4-5DLEJNING ) 3 s -ARGRETEVEJ s 3KIVE s 4LF WWW CLTM DK www.cltm.dk LYD OG LYS CLTM Udlejning kan levere lige hvad du skal bruge til din fest. Er der tale om

Læs mere

Drejebog for strandsafari

Drejebog for strandsafari Drejebog for strandsafari Fase Fase 0/5 0/5 Her tegner I de overordnede linjer for jeres strandsafari og deler projektets opgaver imellem jer i styregruppen. Tips & tricks Formål Skriv, med jeres egne

Læs mere

Det fysiske arbejdsmiljø:

Det fysiske arbejdsmiljø: Opsamling på APV 2012 Det fysiske arbejdsmiljø: Der er en generel tilfredshed med det fysiske arbejdsmiljø. 72 % er tilfreds eller meget tilfreds. Der er stor tilfredshed med de seneste års ombygninger.

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Vadgårdskole. Redaktion har arbejdet hårdt for at få bladet op at køre så jeg er meget glad for at jeg fik ideen ud på skolen.

Vadgårdskole. Redaktion har arbejdet hårdt for at få bladet op at køre så jeg er meget glad for at jeg fik ideen ud på skolen. Vadgårdskole Dato 23/1 Vadnyt er det nye blad her på skolen. Bladet indeholder sladder, De nye mål, madkassen ved kantinen osv... Årgang 1, Nummer 1 Redaktion har arbejdet hårdt for at få bladet op at

Læs mere

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERSERVICE I NYKØBING F, NYSTED, SAKSKØBING OG STUBBEKØBING EFTERÅRET 2014 Rapport til Byrådet fra de tre borgerorganisationer

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Feedback, anerkendende kommunikation og den nødvendige samtale

Feedback, anerkendende kommunikation og den nødvendige samtale Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Feedback, anerkendende kommunikation

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere