Brugerstyring i digital post

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerstyring i digital post"

Transkript

1 Brugerstyring i digital post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i den digitale post-løsning. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen Vejledningen og andre med samme relevans ligger på NemSMS-og-fjernprint/Teknisk-dokumentation-ogvejledninger S i d e 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vejledningen Roller og rettigheder Myndighedens brug af digital post Postfordeler Postadministrator Myndighedsmedarbejder Myndighedens administration af digital post LRA Administrator Systemadministrator Superadministrator Administrationsportalen I gang med Administrationsportalen LRA Administrator Anmod om tilslutning af din myndighed til digital post Vilkår Profiloplysninger Kontaktperson Administrator Godkendelse Opret bruger Medarbejdersignaturer og eksport til Base64-kodet X Medarbejdersignatur Eksport af medarbejdersignatur til Base64-kodet X S i d e 2

3 1. Introduktion til vejledningen Den løsning, der tidligere blev betegnet Dokumentboks, hedder nu den digitale post-løsning eller blot digital post / digital postkasse. Digital post, og varianterne heraf, er altså den endelige betegnelse mens Dokumentboks, blot har været en arbejdstitel under projektstadiet for løsningen. I denne vejledning benyttes betegnelsen digital post (med små bogstaver) om den fællesoffentlige postløsning til håndtering af sikre digital brevkommunikation. For at komme i gang med at bruge digital post er det nødvendigt at have en digital post-organisation klar til administration af løsningen. Denne organisation vil skulle: Oprette myndigheden i Administrationsportalen 1. Tildeler rettigheder i Administrationsportalen. Administrere myndighedens postboks på virk.dk og i Administrationsportalen. Denne vejledning beskriver: hvilke roller, der indgår i denne organisation og en trin for trin vejledning i, hvordan de oprettes i Administrationsportalen. hvordan en myndighed bliver tilsluttet digital post. Sidstnævnte vejledning er bibeholdt, selv om langt de fleste myndigheder blev tilsluttet digital post i forbindelse med edag3. I Administrationsportalen finder du en mere omfattende vejledning til Systemadministratorerne og Administratorerne, men det anbefales, at du læser denne vejledning igennem først. 1 Se afsnit 3. Administrationsportalen for en introduktion til Administrationsportalen. S i d e 3

4 2. Roller og rettigheder Brugen af digital post kræver oprettelse af en række roller, som har hver deres rettigheder. For at mindske forvirringen er det nyttigt at dele disse roller op i: Myndighedens brug af digital post (hvordan kan digital post anvendes i myndighedens daglige arbejde). Myndighedens administration af digital post (hvordan sættes digital post op og vedligeholdes, så borgere og virksomheder anvender digital post bedst muligt) Myndighedens brug af digital post Til at håndtere brugen af digital post findes der en række roller. Disse er: 1. Postfordeler 2. Postadministrator 3. Myndighedsmedarbejder For at en medarbejder kan tildeles disse roller, skal følgende være på plads først: 1. Medarbejderen skal have en medarbejdersignatur (certifikat). 2. Certifikatet skal eksporteres til formatet Base64-kodet X.509(.CER)-fil. Dette er beskrevet nærmer i afsnittet 6. Medarbejdersignaturer og eksport til Base64- kodet X.509. De forskellige roller og de rettigheder, der er knyttet til dem, er beskrevet nedenfor Postfordeler Digital post kan bruges af både borgere og virksomheder til at modtage post. Da myndigheder jo er offentlige virksomheder, vil den enkelte myndighed også kunne få en modtagerboks i digital post på Virk.dk. Dette vil ikke ske automatisk, men vil skulle ske gennem en anmodning om oprettelse, akkurat som private virksomheder og borgere skal oprettes. Vælger myndigheden at blive oprettet, og få en modtagerboks i den digitale postløsning på Virk.dk, vil myndigheden have brug for at oprette en rolle, som kaldes postfordeler. En postfordeler rolle har følgende rettigheder Rolle Postfordeler Rettigheder Læse meddelelser. S i d e 4

5 Rolle Rettigheder Besvare meddelelser. Slette meddelelser i myndighedens sikre boks. Videresende meddelelser til myndighed. Læse og slette notifikationer. Figur 1. Acceptere, se og slette delegerede (adgangshaver). Det er nyttigt, at din myndighed overvejer, om den skal have en modtagerboks på Virk.dk. Beslutter din myndighed sig for at få en sådan, skal I sikre, at der udpeges en postfordeler, men ellers er denne rolle ikke vital for administrationen af digital post. Det anbefales at: I det omfang myndigheden beslutter at have en modtagerboks på virk.dk, udpeges mindst to postfordelere. Postfordelerne er ansatte, der i forvejen har ansvaret for at tømme myndighedens primære -postkasse eller postkasser Postadministrator Postadministrator rollen bruges til at overvåge, hvad der er sendt fra myndigheden til borgerne/virksomhederne. En Postadministrator rolle har følgende rettigheder Rolle Postadministrator Figur 2. Rettigheder Fremsøge og se egne afsendelser til borgere / virksomheder. S i d e 5

6 Figur 3. I figur 3 er den del af Administrationsportalen, som postadministratoren får adgang til, vist. Det er herfra, postadministratoren kan fremfinde sendte dokumenter. Postadministratoren er ikke vital for administrationen af digital post, men vil være yders nyttig, når myndighederne for alvor begynder at benytte løsningen. Det anbefales at: I det omfang myndigheden vurderer, at postadministratorer er relevante for myndigheden, udpeges der postadministratorer i et sådant antal, at organisationen er dækket godt ind. Dette kunne være mindst én pr. afdeling. Postadministratorerne er ansatte, der i forvejen har superbrugeransvar Myndighedsmedarbejder Myndighedsmedarbejder-rollen er tiltænkt ansatte med hyppig borgerkontakt. Rolle Myndighedsmedarbejder Rettigheder Oprettelse af alle servicebeskedmodtagere. Oprettelse af alle sikre bokse til at modtage meddelelser (foreløbig oprettelse der skal godkendes af slutbruger). Figur 4. Oprette og slette tilmeldinger for alle slutbrugere til myndighedens egne tilmeldingsgrupper. S i d e 6

7 Denne rolle er altså en form for servicerolle, som myndigheden kan tilbyde borgerne og virksomhederne. Myndighedsmedarbejderne hjælper borgerne med at blive tilsluttet servicebeskeder og brevkommunikation. Denne rolle er ikke vital for administrationen af myndigheden i Administrationsportalen, men det vil være nyttigt, at myndigheden overvejer, hvilket serviceniveau I ønsker at lægge i forhold til at hjælpe borgerne med at komme på digital post/nemsms. Hvis I ønsker at tilbyde de serviceydelser, som myndighedsmedarbejderen har adgang til, vil der skulle udpeges et antal myndighedsmedarbejdere. Figur 5. I figur 5 er den del af Administrationsportalen, som myndighedsmedarbejderen har adgang til vist. Det er her, myndighedsmedarbejderne vil kunne oprette slutbrugere. S i d e 7

8 Det anbefales at: Hvis myndigheden anser det for relevant, udpeges et antal myndighedsmedarbejdere. Myndighedsmedarbejderne bør være ansatte med hyppig borgerkontakt. Dette vil typisk være ansatte i borgerservice-centre, jobcentre, biblioteker etc. Hvis myndigheden i forvejen har udpeget ansatte, der har ansvaret for at hjælpe borgerne med NemID udstedelse, vil det være praktisk, at der er tale om samme medarbejdere Myndighedens administration af digital post For at borgere og virksomheder kan kommunikere med din myndighed via digital post, skal myndigheden først være oprettet i digital post Administrationsportalen. Til at håndtere administrationen af digital post findes der en række administrationsroller. Disse er: 1. LRA 2. Administrator 3. Systemadministrator 4. Superadministrator For at en medarbejder kan tildeles disse roller, skal følgende være på plads først: 1. Medarbejderen skal have en medarbejdersignatur (certifikat). 2. Certifikatet skal eksporteres til et bestemt format Base64-kodet X.509(.CER)-fil. Dette er beskrevet nærmer i afsnittet 6. Medarbejdersignaturer og eksport til Base64- kodet X.509. De forskellige roller og de rettigheder der er knyttet til dem er beskrevet nedenfor LRA LRA rollen er helt central i opsætningen af din myndighed i Administrationsportalen. En LRA rolle har følgende rettigheder Rolle LRA Rettigheder Tilslutte myndigheden til digital post /NemSMS og angive administrator. Oprette nye brugere i Administrationsportalen. S i d e 8

9 Figur 6. LRAen er den eller de personer (normalt placeret i myndighedens IT-funktion), der har bemyndigelse til at udstede medarbejdersignaturer. Det vil også være LRAen, og kun LRAen, der vil kunne få initial adgang til Administrationsportalen og basisoprette myndigheden. I afsnit 4. I gang med Administrationsportalen er det beskrevet, hvordan du kan kontakte din LRA, hvad der skal være klar når LRAen opretter myndigheden og hvordan, myndigheden basisoprettes. Ud over rettigheden til at basisoprette myndighed har LRAen har også rettigheder til løbende at oprette nye brugere Administrator Administrator rollen er helt central i administrationen af både brug og opsætning af myndighedens digital post. I nogen grad er denne rolle dog blevet overflødiggjort af den nye superadministrator rolle se afsnit Superadministrator. En administrator rolle har følgende rettigheder Rolle Administrator Rettigheder Se, oprette, redigere og slette myndighedens postkasser. Tilslutte afsendersystem, register, portal og afhentningssystem (dvs. oprette men ikke opsætte). Se statistik forbrug for myndighedens anvendelse. Brugeradministration: se, oprette, opdatere og slette Figur 7. Bemærk at administrator-rollen også har rettigheder i myndighedens egen sikre boks (det er den samme rolle). Det vil føre for vidt, at beskrive administratorens rolle i større detaljer her og i stedet henvises til vejledningerne: Skriv til digital post Postkasser i digital post Det anbefales, at: Der udpeges mindst to administratorer. S i d e 9

10 Administratorerne er ansatte med et stort kendskab til systemadministration. Der er personsammenfald mellem mindst én af de ansatte, der vedligeholder myndighedens sikre postkasser og mindst én af administratorerne i digital post. Dette er vigtigt, at der altid finder en tæt koordinering sted mellem oprettelse og (især) nedlæggelse af sikre postkasser postkasserne i digital post Systemadministrator Systemadministrator rollen er helt central i administrationen af digital post. Systemadministratorer rollen er en meget teknisk rolle, hvis primære funktion er at oprette, redigere og slette myndighedernes egne tilmeldingsgrupper. I nogen grad er denne rolle dog blevet overflødiggjort af den nye superadministrator rolle se afsnit Superadministrator. En systemadministrator rolle har følgende rettigheder Rolle Systemadministrator Rettigheder Oprette, redigere og slette myndighedens egne tilmeldingsgrupper Uploade bilag. Figur 8. Opsætning af afsendersystem, register, portal og afhentningssystem (ikke oprettelse). Figur 9. S i d e 1 0

11 I figur 9 er en af systemadministratorens vigtigste rettigheder vist. Systemadministratoren kan tilføje en svarpostkasse og emne til de forskellige materialer i det omfang, det ønskes. Systemadministratorens væsentligste funktion er at oprette, redigere og slette myndighedens egne tilmeldingsgrupper. Dette er ikke stedet for en nærmere redegørelse for, hvordan dette foregår men der skal i stedet henvises til vejledningen: Skriv til digital post En superadministrator rolle har følgende rettigheder Det anbefales, at: Der udpeges mindst to systemadministratorer. Systemadministratorerne er ansatte med et stort kendskab til systemadministration Superadministrator Superadministratoren en ny rolle, der ikke fandtes da digital post blev lanceret. Rolle Systemadministrator Rettigheder Se, oprette, redigere og slette myndighedens postkasser. Tilslutte afsendersystem, register, portal og afhentningssystem (dvs. oprette men ikke opsætte). Se statistik forbrug for myndighedens anvendelse. Brugeradministration: se, oprette, opdatere og slette Bemærk at superadministrator rollen også har rettigheder i myndighedens egen sikre boks (det er den samme rolle). Oprette, redigere og slette myndighedens egne tilmeldingsgrupper Uploade bilag. Figur 10. Opsætning af afsendersystem, register, portal og afhentningssystem (ikke oprettelse). S i d e 1 1

12 Som det fremgår af figur 10, har superadministratoren administrator og systemadministratorens rettigheder samlet på én rolle. Rollen er oprettet som følge af en konstatering af, at det i mange tilfælde er uhensigtsmæssigt med opdelingen af rettigheder på administrator og systemadministrator. Det anbefales, at: Myndigheden overvejer om rollerne administrator og systemadministrator skal suppleres eller helt erstattes af superadministrator-rollen. Der udpeges mindst én superadministrator. Dette bør være en medarbejder med et stort kendskab til systemadministration og som myndigheden nærer stor tillid til - idet en superadministrator har omfattende rettigheder. Superadministrator rollen tildeles ansatte, der arbejder med test og udvikling af digital post. Hvis myndigheden vælger at lade rollerne administrator og systemadministrator erstattes af superadministrator-rollen, bør der være personsammenfald mellem mindst én af de ansatte, der vedligeholder myndighedens sikre postkasser, og mindst én superadministrator. Det er vigtigt, at der altid finder en tæt koordinering sted mellem oprettelse og (især) nedlæggelse af sikre postkasser postkasserne i digital post. S i d e 1 2

13 3. Administrationsportalen Det sted man vedligeholder roller og rettigheder, og administrerer de øvrige dele af digital post, hedder Administrationsportalen. Du finder Administrationsportalen her: Du logger på Administrationsportalen og møder her en velkomstside. Dette er vist i figur 11. Her det også markeret med rødt, hvor du finder vejledninger til oprettelse og indhold af roller i Administrationsportalen. Figur 11. I de næste afsnit beskrives to processer: 1. Hvordan du kommer i gang med at bruge Administrationsportalen? 2. Hvordan de opretter nye brugere? S i d e 1 3

14 4. I gang med Administrationsportalen For at komme i gang med at oprette de roller, der er beskrevet i afsnit 2. Roller og rettigheder, skal din organisation først basisoprettes i Administrationsportalen. For at gøre det skal du: Finde din myndigheds LRA (LokalRegistreringsAutoritet) Udpege en administrator (denne kan senere via LRAen få rette sin rolle til superadministrator, hvis din myndighed skønner at dette er ønskeligt) og tildele denne medarbejder et base64-kodet X.509 certifikat. Gennemføre anmodning om tilslutning af din myndighed til digital post LRA LRAen er ansatte, der har bemyndigelse til at udstede medarbejdercertifikater og det er samtidig dem, der er bemyndigede til at oprette din myndighed i Administrationsportalen. LRA rollen er beskrevet nærmere i afsnit LRA. Du kan formodentlig let finde din myndigheds LRA, ved at kontakte din myndigheds ITfunktion, da LRA rollen ofte vil være placeret her. Alternativt kan du: Gå på Danid.dk Erhverv Bestil digital signatur. Indtast virksomhedens cvr-nummer. Herefter finder du en kontaktformular ( Kontakt din lokaladministrator ) og skrive til LRAen. Når du har fundet vedkommende, kan denne vejledning bruges til at beskrive, hvad der skal gøres for at basisoprette myndigheden i Administrationsportalen Administrator Administratoren var, indtil oprettelsen af superadministrator-rollen, den mest betydningsfulde rolle i administrationen af myndighedens digitale post. Det er stadig administrator-rollen, der skal oprettes i forbindelse med tilslutningen af myndigheden til digital post. Administrator rollen er nærmere beskrevet i afsnit Administrator. For at en medarbejder kan oprettes som administrator (eller én af de andre roller for den sags skyld) skal vedkommende have et medarbejdercertifikat, som skal være eksporteres til et bestemt format Base64-kodet X.509(.CER)-fil. Hvordan du gør det er beskrevet nærmere i afsnittet 6. Medarbejdersignaturer og eksport til Base64-kodet X.509. S i d e 1 4

15 Når administratoren er udpeget, og vedkommende har fået et Base64-kodet X.509 certifikat, kan basisoprettelsen af myndigheden gennemføres Anmod om tilslutning af din myndighed til digital post Nedenfor beskrives trin for trin hvordan du basisopretter din myndighed på Administrationsportalen. LRA skriver i browserens URL felt og bliver bedt om at logge ind. LRA logger ind med sin digitale medarbejdersignatur. Hvis LRAen ikke før har været på Virk.dk, bliver han/hun ledt igennem en opsætning af brugerprofil på Virk.dk. LRA ledes igennem og føres tilbage til digital post-anmodningsflowet. Nedenfor er dette vist. Figur 12. I figur 12 er første side i det anmodningsflow, som LRAen skal udfylde vist. Der er fem trin i processen: Vilkår Profiloplysninger Kontaktperson Administrator S i d e 1 5

16 Godkendelse Nedenfor er disse trin beskrevet nærmere Vilkår Se figur 12. Gennemlæs de vilkår, der er beskrevet på denne side, og i den Tilslutningsaftale, der er vedlagt i PDF. Du er nu færdig med siden Vilkår, og kan gå videre ved at trykke på knappen Næste >. Du kommer nu ind på siden Profiloplysninger Profiloplysninger Figur 13. Figur 13 viser de oplysninger, der skal opgives for din myndighed det er vist med Økonomistyrelsen som eksempel. Bemærk, at det kan være en god idé, at havde handlet af på forhånd, hvilket EAN-nummer der skal opgives. Når du er færdig med siden Profiloplysninger, kan du gå videre ved at trykke på knappen Næste >. Du kommer nu ind på siden Kontaktperson. S i d e 1 6

17 Kontaktperson Figur 14. Figur 14 viser den side, hvor du opgiver data på den ansatte, myndigheden ønsker skal være kontaktperson på digital post. Det vil ofte give god mening, at superadministratoren også er kontaktperson, men han/hun behøver ikke at være det. Når du er færdig med siden Kontaktperson, kan du gå videre ved at trykke på knappen Næste >. Du kommer nu ind på siden Administrator Administrator Figur 15. Figur 15. viser et øjebliksbillede efter at administrator Kristian Alban er oprettet. S i d e 1 7

18 For at oprette en administrator skal du gøre to ting: 1. Uploade et medarbejdercertifikat (som skal være eksporteres til et bestemt format Base64-kodet X.509(.CER)-fil ). Dette gøres ved at benytte knappen Gennemse og uploade filen til feltet Administratorens medarbejdercertifikat. BEMÆRK! Husk at have gemt denne fil på et drev og i en mappe, som LRAen har adgang til. 2. Opgive -adressen på administratoren i feltet Administrators adresse. Det eneste der her giver en vis udfordring, er at sikre, at et Base64-kodet X.509(.CER)- fil er tilgængelig. Hvordan du gør det, er beskrevet nærmere i afsnittet 6. Medarbejdersignaturer og eksport til Base64-kodet X.509. I afsnit 5. Opret bruger er det beskrevet nærmere, hvordan man opretter brugere, når myndigheden er basisoprettet. Her er der også vist skærmprint af selve uploadningen af et medarbejdercertifikat. Det kan være en god idé at kaste et blik på denne vejledning. Når du er færdig med siden Administrator, kan du gå videre ved at trykke på knappen Næste >. Du kommer nu ind på siden Godkendelse Godkendelse S i d e 1 8

19 Figur 16. Du er nu nået til sidste trin i basisoprettelsen af myndigheden. Som du kan se i figur 16, får du et kortfattet resume af det du har oprettet. Tryk på Afslut knappen og basisoprettelsen er gennemført. E-Boks, som administrerer løsningen, vil nu sende en Tilslutningsaftale til den kontaktperson, som du har opgivet. Tilslutningsaftalen underskrives af en tegningsberettiget fra myndigheden (projektejer, direktør, kontorchef eller lignende). Den underskrevne tilslutningsaftale returneres til e-boks, enten i papir- eller digitalt format. e-boks gennemfører herefter tilslutningen af myndigheden og informerer myndighedens administrator, når tilslutningen er gennemført. Når e-boks har gennemført tilslutningen, kan administratoren begynde at arbejde i Administrationsportalen. I det følgende afsnit 5. Opret bruger er en af de vigtigste opgaver oprettelse af nye brugere (roller) vist. S i d e 1 9

20 5. Opret bruger Når myndigheden er basisoprettet i Administrationsportalen, kan administratoren eller LRAen oprette nye brugere. For at oprette en bruger, skal du gå ind i Administrationsportalen. Administrationsportalen er beskrevet i afsnit 3. Administrationsportalen. Når du står på velkomstsiden, går du ind i det faneblad, der hedder Brugerstyring, og kommer her ind i den del af Administrationsportalen, der benyttes, når du skal oprette brugere og roller. Dette er vist i figur 17. Figur 17. Som det fremgår af figur 17, finder du under Brugerstyring linket Opret ny bruger. Du klikker på dette link og åbner nu en side Opret brugere. S i d e 2 0

21 Figur 18. Når du kommer ind på Opret bruger skal du tage stilling til tre ting: 1. Brugeren skal defineres. 2. Brugerens rolle skal defineres. 3. Det skal afklares om brugeren skal aktiveres med det samme. I figur 18 er der indrammet fire områder. Disse forklares ét for ét nedenfor. Rød indramning: Måden man styrer adgangen og rettighederne i Administrationsportalen, er ved at definere en bruger ud fra vedkommendes medarbejdersignatur (certifikat) 2. Det betyder også, at alle der skal have adgang til Administrationsportalen, skal have en medarbejdersignatur. Det vil ofte være en medarbejder i IT-funktionen i din myndighed, der vil have beføjelser til at udstede sådanne certifikater (LRA-rollen). Når certifikatet er udstedt til den bruger, der skal have adgang, skal det uploades til feltet Brugerens medarbejdercertifikat i et bestemt format Base64-kodet 2 Du vil møde betegnelserne medarbejdersignatur, medarbejdercertifikat eller blot certifikat i flæng. For en nærmere beskrivelse af den sikkerhedsarkitektur PKI der benytter certifikater se vejledningen Skriv til digitalt post. S i d e 2 1

22 X.509(.CER)-fil. Dette gøres ved at benytte knappen Gennemse og finde certifikatet i den mappe, hvor det er gemt. Figur 19. Figur 19 viser processen med at finde et medarbejdercertifikat. Her er det gemt i en mappe Certifikat til Digital post. Før du når så langt, skal certifikatet dog eksporteres fra Explorer (eller den browser du måtte benytte). Da denne opgave er et sidespring i forhold til opgaven at oprette en bruger, beskrives eksporten af certifikater i et særskilt afsnit. 6. Medarbejdersignaturer og eksport til Base64-kodet X.509. Marker certifikatet og tryk på knappen Åbn du har nu uploadet certifikatet til Administrationsportalen, hvad der er vist i figur 20. S i d e 2 2

23 Figur 20. Grøn indramning: Feltet Brugers -adresse er næsten selvforklarende. Her skriver du brugerens -adresse. Blå indramning: I området Brugerens rolle defineres brugerens rolle og rettigheder. Dette sker ved at klikke af i ét af de runde afkrydsningsfelter ud for den rolle, du ønsker at tildele brugeren. En bruger kan kun have én rolle. BEMÆRK! Figur 19 er et gammelt skærmprint, der ikke viser superadministrator -rollen. Himmelblå indramning: I feltet Status kan man sætte flueben, hvis man ønsker, at brugeren skal have adgang med det samme. Når du har udfyldt alt på siden, trykker du på knappen OK og brugeren er oprettet. Du kan se en liste over brugere og deres rettigheder ved at gå ind i Vis brugere. Oversigten er vist i figur 21. Figur 21. S i d e 2 3

24 6. Medarbejdersignaturer og eksport til Base64-kodet X Medarbejdersignatur Forudsætningen for at blive oprettet som bruger i Administrationsportalen er, at du har en medarbejdersignatur. Du kan læse mere om medarbejdersignaturer på Hvis du ikke allerede har en medarbejdersignatur, kan du få den via din myndigheds LRA. Læs mere om LRA rollen, og hvordan du kommer i kontakt med vedkommende, i afsnit: LRA. og 4.1. LRA. Når du har fået en medarbejdersignatur, vil den blive installeret i din browser. De fleste myndigheder benytter Microsoft Explorer som standardbrowser, og det vil være denne browsertype, der er beskrevet i nedenstående vejledning. Fra andre browsere kan du via hjælpefunktionen se, hvordan du eksportere certifikater. For at medarbejdersignaturen kan benyttes i Administrationsportalen, skal den være på formen Base64-kodet X.509. I det følgende beskrives, hvordan du eksporterer en medarbejdersignatur til Base64-kodet X Eksport af medarbejdersignatur til Base64-kodet X.509 Figur 22. S i d e 2 4

25 Først skridt i at eksportere en medarbejder signatur er at: Åbne Internet Explorer på den pc, hvor du har installeret certifikatet. Klik på Funktioner i Internet Explorer og klik derefter på Internetindstillinger. Dette er vist i figur 22. Figur 23. Der kommer nu en dialogboks frem. Klik på Certifikater under fanen Indhold. Dette er vist i figur 23. S i d e 2 5

26 Figur 24. Marker det relevante certifikat og klik på Eksporter. Som det fremgår af figur 24, kan der være mere end et certifikat. Her er der ét udløbet og ét aktivt certifikat. Vær sikker på at du vælger det rigtige, før du klikker på eksporter. Figur 25. S i d e 2 6

27 Du kommer nu ind i certifikat eksportguiden, som er vist i figur 25. Du klikker på Næste > Figur 26. Du vælger Nej, eksporter ikke privatnøglen og klik Næste >. Dette er vist i figur 26. S i d e 2 7

28 Figur 27. Vælg Base64-kodet X.509(.CER)-fil og klik Næste >. Dette er vist i figur 27. S i d e 2 8

29 Figur 28. Klik på Gennemse for at vælge en sti og angive et filnavn. Dette er vist i figur 28. Figur 29. Giv certifikatet et navn efter eget valg og klik derefter på Gem. Dette er vist i Figur 29. BEMÆRK! Det er vigtigt, du gemmer filen på: Et fællesdrev som LRAen eller Administratoren kan få adgang til, og at du giver LRAen eller Administratoren rettigheder til at få adgang til den mappe, du gemmer certifikatet i. Alternativt kan du gemme certifikatet på et USB stik og selv medbringe det. Det vil have den fordel, at der ikke kan opstå problemer med adgang til drev og mapper. S i d e 2 9

30 Figur 30. Du kommer nu tilbage til den dialogboks, der er vist i figur 28. Blot er stien nu skrevet ind i feltet Filnavn. Du klikker Næste >. Du har nu næsten gennemført eksporten og kan afslutte forløbet ved at klikke på Udfør for at gemme certifikat-filen. Dette er vist i figur 30. S i d e 3 0

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter

Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen. Version: 1.0 Udarbejdet: november

Læs mere

Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen

Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post Administrationsportalen Version: 1.1 Udarbejdet: juli 2015 Udarbejdet af:

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Fremsøg sendte meddelelser

Fremsøg sendte meddelelser Fremsøg sendte meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte meddelelser i Digital Post Administrationsportalen. Version: 3.0 Udarbejdet: September 2013 Udarbejdet

Læs mere

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Denne vejledning viser dig, hvordan du giver

Læs mere

Tilslutning til digital post og NemSMS

Tilslutning til digital post og NemSMS Tilslutning til digital post og NemSMS Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig digital post, ligesom der gives en kort introduktion til digital post / NemSMS løsningen. Version:

Læs mere

Fremsøg sendte meddelelse

Fremsøg sendte meddelelse Fremsøg sendte meddelelse Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte meddelelser i digital post. Version: 2.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et udvidet kontakthierarki (dvs. flere postkasser) der benytter snitfladen s/mime der skal integrere

Læs mere

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016 Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette afsendersystemer i Digital Post eller oprette

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et simpelt kontakthierarki (f.eks. blot en hovedpostkasse) der benytter snitfladen s/mime der

Læs mere

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post Vejledning til Digital Post DATO 23. oktober 2014 SAGS NR. Indhold Indledning... 1 Medarbejdersignatur... 2 Afvent breve fra Nets DanID A/S... 3 NemID administratoren oprettes som bruger på Virk.dk...

Læs mere

Vejledning i anvendelse af sikkerhedsloggen. Juni 2016

Vejledning i anvendelse af sikkerhedsloggen. Juni 2016 Vejledning i anvendelse af sikkerhedsloggen Juni 2016 Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal søge oplysninger i sikkerhedsloggen Hvem skal anvende vejledningen? Du skal have en af følgende roller

Læs mere

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte og modtagne meddelelser i Digital Post Administrationsportalen, samt hvilke forudsætninger

Læs mere

Bilag 1 - Tilslutningsinstruks

Bilag 1 - Tilslutningsinstruks Bilag 1 - Tilslutningsinstruks INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION TIL INSTRUKSEN... 3 2. ET KORT OVERBLIK OVER LØSNINGEN... 3 3. TILSLUTNINGSPROCESSEN... 4 4. REGLER FOR ANVENDELSE AF DIGITAL POST LØSNINGEN...

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016 Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal fremsøge meddelelser i Digital Post. Du skal have én

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fra november 2005 vil alle statsansatte modtage deres lønseddel i e-boks. Alle danskere kan gratis anvende e-boks. Vi anbefaler, at du benytter en digital signatur til at logge

Læs mere

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016 Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog Juni 2016 Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal søge oplysninger i kommunikationsloggen Hvem skal anvende vejledningen? Du skal have en af følgende

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning giver en overordnet introduktion til Digital Post og NemSMS løsningerne Version: 3.2 Udarbejdet: Juli 2015 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v.

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Opsætning af din digitale postkasse på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Opsætning af din digitale postkasse på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder Opsætning af din digitale postkasse på Virk Vejledning til Digital Post for virksomheder Opsætning af din digitale postkasse på Virk Denne vejledning hjælper dig med at aktivere og opsætte din digitale

Læs mere

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato Side 1 af 24 Navision Stat 9.0+ ØSY/CPS Dato 13.11.17 Digital Post tilslutning for Navision Stat Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af Digital Post integrationen

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Tilslutning af ny it-leverandør til NemLog-in

Tilslutning af ny it-leverandør til NemLog-in Side 1 af 8 Tilslutning af ny it-leverandør til NemLog-in 03. marts 2014 JLL Denne guide beskriver, hvordan du som it-leverandør af en selvbetjeningsløsning, der anvender NemLog-in komponenter, kan tilsluttes

Læs mere

Vejledning til brug af dybe link i Digital Post

Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Denne vejledning beskriver hvordan man kan linke til forskellige dele af Digital Post fra eksterne hjemmesider Version: 2 Udarbejdet: juli 2015 Udarbejdet

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Digital Post for virksomheder. Introduktion og vejledninger til Digital Post

Digital Post for virksomheder. Introduktion og vejledninger til Digital Post Digital Post for virksomheder Introduktion og vejledninger til Digital Post Sådan bruger du denne vejledning Her får du en introduktion og vejledninger til Digital Post. Hvis din virksomhed er ny, eller

Læs mere

Nykredit Portefølje Administration A/S

Nykredit Portefølje Administration A/S Nykredit Portefølje Administration A/S Vejledning i oprettelse af brugere til NPA-portal og log ind med nemid medarbejdersignatur version 2.0 januar 2014 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet standarden for e-samhandel Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

for LRA(Lokal Registrerings autoritet) og myndighedsansvarlig

for LRA(Lokal Registrerings autoritet) og myndighedsansvarlig Vejledning for LRA(Lokal Registrerings autoritet) og myndighedsansvarlig Vejledning for superbrugere Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Arbejdsopgaver for LRAen og den myndighedsansvarlige...

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) Et brugeradministrationssystem

Læs mere

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen IThjælp til mindre virksomheder & foreninger Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen Loven... Alle med et CVR.-nummer skal have en digital postkasse på virk.dk Dermed skal de også have en NemID

Læs mere

Google Chrome side 1 af13

Google Chrome side 1 af13 Google Chrome side 1 af13 Indholdsfortegnelse: Download Google Chrome... Side 2 Overblik... Side 3 Angiv startside... Side 7 Søg direkte i adresselinjen... Side 8 Bogmærker sider... Side 8 Bogmærkeadministratoren...

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer Netprøver.dk Brugervejledning til Brugeradministratorer 8. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 4 3 Brugeradministration... 5 3.1 Tilføj bruger... 7 3.2 Tilføj mange brugere... 8 4 På prøvedagen:

Læs mere

Vejledning. til. RA-administrator

Vejledning. til. RA-administrator DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.danid.dk CVR-nr. 30808460 Vejledning til RA-administrator DanID A/S juni 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE

VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE Af Martin Lohse Mikkelsen IT-vejleder - Side 1 af 37 Forord Dette dokument skal hjælpe dig med brugen af skolens VDI system. Et VDI-system er en virtuel computer, som

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 3-2014 Opdateret 3-11-2014 Indholdsfortegnelse DIGITAL POST FRA DET OFFENTLIGE... 3 Lov om Digital Post i 2014... 3 Automatisk tilmelding...

Læs mere

Vejledning om dybe links i Digital Post. Februar 2016

Vejledning om dybe links i Digital Post. Februar 2016 Vejledning om dybe links i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du vil indsætte et link til myndighedens postkasse i Digital Post som kontaktoplysning

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk 1. Log-in på www.virk.dk ved at bruge administrator-medarbejdersignaturen til selskabet. Det skal være selskabets administrator for nem-id, der logger på, tilsvarende den administratorsignatur, der anvendes

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 9. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du din

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERVEJLEDNING BRUGERADMINISTRATION Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Windows Vista Digital postkasse og borger.dk side 1 af8. I adresselinjen. 1) Gå ind på www.e-boks.dk. Du ser nu dette skærmbillede:

Windows Vista Digital postkasse og borger.dk side 1 af8. I adresselinjen. 1) Gå ind på www.e-boks.dk. Du ser nu dette skærmbillede: Windows Vista Digital postkasse og borger.dk side 1 af8 1) Gå ind på www.e-boks.dk I adresselinjen Du ser nu dette skærmbillede: 2) Klik på Log på privat Du kommer nu til det offentlige log in fællesskab

Læs mere

Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post

Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post Denne vejledning beskriver hvordan myndigheden opretter og vedligeholder et afsendersystem i Digital Post. Version: 2.2 Udarbejdet: oktober 2014 Udarbejdet

Læs mere

Vejledning til NemLog-in

Vejledning til NemLog-in Vejledning til NemLog-in Marts 2016 SIDE 1 MARTS 2016 Vejledning til NemLog-in Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail:

Læs mere

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3.

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3. Mit Sygefravær Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær December 2015 Version 1.3 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Ændringerne

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Navision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15

Navision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15 Side 1 af 22 Navision Stat ØSY/CPS Dato 22.04.15 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der indgås

Læs mere

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016 Vejledning i at anvende åbningskvittering Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du vil anvende åbningskvittering på materialer. Du skal have en af følgende roller

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Digital post. AMU-nr. 47774

Digital post. AMU-nr. 47774 Digital post AMU-nr. 47774 Undervisningsministeriet. Oktober 2013 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med Ann-Vibeke Mose,

Læs mere

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016 Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en postkasse og/eller mapper til postkasser. Du skal have

Læs mere

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole Forudsætninger for at anvende it til prøverne: 1. Ved nogle skriftlige prøver er det tilladt at bruge it-udstyr. It-udstyr betyder en computer + en smartphone og/eller en tablet. FLY-funktionen SKAL være

Læs mere

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016 Vejledning i at anvende besvarelsesformular Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal anvende besvarelsesformular på postkasser eller materialer. Du skal

Læs mere

Skriv til digital post

Skriv til digital post Skriv til digital post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Brugervejledning - til

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

Forfattere: Thomas Dreisig Thygesen & Grethe Grønkjær Layout: Jens Holm Møller

Forfattere: Thomas Dreisig Thygesen & Grethe Grønkjær Layout: Jens Holm Møller Forfattere: Thomas Dreisig Thygesen & Grethe Grønkjær Layout: Jens Holm Møller Login Hver gang du ser en rød prik og en rød tekst, er det noget, du skal gøre! Når du ser en pære, er der et godt tip. Læs

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

Tilslutning af ny myndighed til NemLog-in

Tilslutning af ny myndighed til NemLog-in Tilslutning af ny myndighed til NemLog-in Side 1 af 5 12. december 2013 TG Denne guide beskriver, hvordan en offentlig myndighed kan tilslutte sig NemLogin, som udbyder af en selvbetjeningsløsning, der

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Få helt styr på Digital post WWW.KOMPUTER.DK

Få helt styr på Digital post WWW.KOMPUTER.DK KOMPUTER FOR ALLE Få helt styr på Digital post NU ER DET SLUT MED ALMINDELIG PAPIRPOST: Sådan får du digital post fra det offentlige Fra den. november skal du have en digital postkasse for at kommunikere

Læs mere

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Til alle foreninger/aftenskoler I Aalborg Kommune 14-10-2013 Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Folketinget har besluttet, at alle virksomheder og frivillige foreninger

Læs mere

KAPITEL 8: OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF DOKUMENTGODKENDELSE

KAPITEL 8: OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF DOKUMENTGODKENDELSE Kapitel 8: Oprettelse og administration af dokumentgodkendelse KAPITEL 8: OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF DOKUMENTGODKENDELSE Målsætninger Introduktion Målsætningerne er at: Oprette dokumentgodkendelsessystemets

Læs mere

Giv eksterne parter adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Giv eksterne parter adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv eksterne parter adgang til den digitale postkasse Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv eksterne parter adgang til den digitale postkasse Denne vejledning viser dig, hvordan du giver eksterne

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Startguide. den digitale signatur

Startguide. den digitale signatur Startguide den digitale signatur Generelt om digital signatur En medarbejdersignatur er en digital signatur, som kan identificere dig og din computer over for et givent websted eller e-mail-modtager. Du

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Vejledning til Køreprøvebooking. FAQ Ofte stillede spørgsmål Vejledning til Køreprøvebooking FAQ Ofte stillede spørgsmål Indhold 1 Indledning... 3 2 Generelle spørgsmål... 3 3 Kørelærer... 4 4 Borgerservice... 6 5 Politiadministrator... 10 6 Køreprøvesagkyndig...

Læs mere

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Målgruppe: Campus katalogadministratorer Indhold: Denne vejledning giver dig et indblik i, hvordan du opretter en læringsaktivitet med læringsformen

Læs mere

Nyhedsmodul brugermanual

Nyhedsmodul brugermanual Nyhedsmodul brugermanual version 6 Indholdsfortegnelse 1. Kategorier... 02 1.1. Hvordan opretter jeg en kategori?... 02 1.2. Hvordan viser jeg en nyhedskategori på websitet?... 02 2. Oprettelse/redigering

Læs mere

OPRET OG REDIGER FORMULARER I DYNAMICWEB

OPRET OG REDIGER FORMULARER I DYNAMICWEB OPRET OG REDIGER FORMULARER I DYNAMICWEB Modulet formularer giver dig mulighed for at oprette dynamiske formularer, som enten kan anvendes til kontakt, brugerundersøgelser, quiz eller tilmeldinger. Du

Læs mere

IT vejledning i MUS for ledere

IT vejledning i MUS for ledere IT vejledning i MUS for ledere Indhold 1. Indledning... 1 2. MUS processen... 1 3. AUHRA pålogning og startside... 2 4. Lederens invitation til MUS... 5 5. Lederens forberedelse til MUS... 7 6. Lederens

Læs mere

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel.

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel. 1. Log på og kom i gang. For at komme i gang med at administre dine egne og dine medarbejderes rettigheder på sundhed.dk, skal du logge på med en digital signatur til sundhedsfaglige. 2. Vælg digital signatur.

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.3 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldsekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI)

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post.

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post. \ Tilmelding til Digital Post på Borger.dk Forudsætninger: Kendskab til brug af computer og aktivt NemiD. Vær opmærksom på, at alt afhængig af, om du tidligere har besøgt Digital Post på borger.dk eller

Læs mere

Brugeroprettelse Første login. Brugervejledning - Optagelse.dk

Brugeroprettelse Første login. Brugervejledning - Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login Brugervejledning - Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login Brugervejledning - Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

Opret postkasser i Digital Post

Opret postkasser i Digital Post Opret postkasser i Digital Post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan du opretter postkasser i Digital Post. Yderligere beskrives, hvordan du opretter dybe links til postkasser i Digital Post fra

Læs mere

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011 Indberetning til venteinfo Brugervejledning 2011 Version 1.0. August 2011 Brugervejledning - indberetning af fremadrettede ventetider Dokumentation af Specialiseret Sundhedsvæsen Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Vejledning Digital post på Virk.dk

Vejledning Digital post på Virk.dk Vejledning Digital pst på Virk.dk Indbakke g arkiv Sådan får du vist din pst Sådan får du installeret nyeste versin af Adbe Reader Sådan anvender du arkivmapper Pst Åbne pst Slette pst Flytte pst Arkivere

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere Brugervejledning Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login for medarbejdere 16. november 2011 1 INDLEDNING... 4 1.1 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.1.1 Medarbejder NemID... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4

Læs mere

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål,

Læs mere