NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000"

Transkript

1 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed blandt ældre og for at skabe øge digitalisering blandt ældre i Svendborg Kommune. Puljerne kunne søges af frivillige foreninger og lign. 18 foreninger fik midler fra ensomhedspuljen og 9 foreninger fik midler fra digitaliseringspuljen. Midlerne blev udbetalt i juni 2014 og forventet benyttet i 2014, nogle midler efter aftale med administrationen først i Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget Svendborg Telefon: Sagsnr.: 14/ Dina Moos Riggelsen Social- og Sundhedsudvalget har ønsket en opfølgning på foreningernes brug af midlerne og deres effekt i forhold til de tiltænkte formål. Administrationen har på denne baggrund bedt foreningerne give en tilbagemelding, hvilket er grundlaget for denne opfølgning. Se tabel 1 og 2 for oversigt over alle uddelinger. Tabel 1. Uddelinger - Digitaliseringspuljen NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. 1 Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere Centerådet på Aldersro Dagcenter Besøgende på dagcentret 2 ældrevenlige PC'ere og en printer Beboerforeningen Wandalshaven Beboerne 2 bærbare pc'ere og en printer samt serviceabonnement Gudbjerg Plejehjems 4 Venner Plejecentrets beboere en duka-bordmodel Seniorværkstederne Svendborg Brugere af it-undervisning 10 kontorstole til it-lokale Thorsengklubben Ældre i lokalsamfundet Arrangementer og køb af i-pads Ældre Sagen Ældre, som modtager itundervisning leje af lokaler og udgifter til transport Gudbjerg Ældre, som modtager itundervisning 8 Husflidsforening 3 it-hold og udflugt til TV Klubbens medlemmer, 9 Bjerreby-klubben som er seniorer Internetopkobling og pc'er

2 Tabel 2. Uddelinger - Ensomhedspuljen Nr. Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. 1 Thurøhus Venner Plejecentrets beboere 2 Trollevenner Plejecentrets beboere samt børn og unge i lokalområdet Bruger-/pårørenderåd 3 Vindeby Pilevej Bruger-/pårørenderåd på 4 Aldersro Demens-enhed Husets venner på Ollerup 5 Plejecenter 6 Damgårdsklubben Beboere på Plejecentret Demensenhedens beboere Beboere på Plejecentret Seniorer i Skaarup Gamle Sogn Leje af handicapbus og udflugter Drift af minibus og udflugter Kræftens bekæmpelse Efterladte til kræftpatienter Annoncering af "gruppe for efterladte" Wiggersparks Hyggebingoklub 8 Foreningens medlemmer Bustur Møgeltønder Efterladte og kræftramte Arrangementer for 9 Kræftens bekæmpelse over 55 år kræftramte og efterladte Sclerosefoeningen lokalafd. Ensomme ældre med Arrangementer for 10 Sydfyn sclerose scleroseramte støtteforeningen Sygekassens hjem Beboere og brugere fra lokalområdet Musik i søndagscafeen Ældre med 12 Svendborg Høreforening hørevanskeligheder Sejltur og julefrokost Svendborg Folkedansere Foreningens medlemmer Annoncering og åbenthus Pen Bowl Foreningens medlemmer Udflugt ÆldreSagen Ældre, ensomme brugere af besøgsordningerne Udflugt for besøgsmodtagere, annoncering mv Stenstrup Billiardklub Medlemmerne i klubber - alle pt. over 60 år. Keglebord mv Stenstrup-Lunde- Kirkeby Projektor, så der kan 17 Pensionistforening Foreningens medlemmer afholdes Film-cafe SIND-nettet Ældre borgere med psykiske udfordringer Besøgsvenneordning inkl. annoncering, koordinering, arrangementer mv Side 2 af 7

3 Tilbagemeldinger Ensomhedspuljen For ensomhedspuljen kunne der ansøges om midler til aktiviteter, som skal komme ældre borgere, der er ensomme eller i risiko for at blive ensomme til gode. Og hvor den frivillige indsats er kernen i aktiviteten og primært udføres af frivillige. Musikredskaber Bruger-/pårørenderåd og venneforeninger på Thurøhus, Trollemose, Vindeby Pilevej og Aldersro Plejecentre har modtaget midler til etablering af udendørsmusikredskaber. Tilbagemeldingerne her fra er, at det har været en stor succes. Udover beboere har også dagcentergæster, børn i institutioner i nærheden haft stor glæde af musikinstrumenterne. På Thurøhus giver instrumenterne desuden anledning til flere og længere gåture. Instrumenterne giver grin, snak og socialt samvær. Udflugter mv. Husets venner på Ollerup Plejecenter og Damgårdsklubben har modtaget midler til hhv. leje og drift af bus, således at de har kunnet arrangere udflugter mv. På Ollerup Plejehjem har midlerne givet to udflugter. En til Kerteminde over den nye Odins Bro og en tur til Langeland. Side 3 af 7

4 Begge gange har der været stor tilslutning til turene og der er blevet snakket meget før og efter udflugterne. Det gør en stor forskel for beboerne at komme lidt væk samt at have noget at glæde sig til. Vi bliver da også spurgt om hvornår der sker noget igen, siger Berit Petersen, Husets venner Ollerup Plejecenter. Damgårdsklubben har bl.a. benyttet midlerne til en tur til Korsør og omegn. For flere af de i alt 45 deltagere fra dagcentret og plejecentrene var det første gang, de kørte over Storebæltsbroen. Det har været gode arrangementer, som har skabt glæde blandt deltagerne. Desuden har Wiggerparks hyggebingo-klub, Svendborg høreforening, Pen Bowl og Ældre Sagen modtaget midler til udflugter. Omkring halvdelen af deltagerne til arrangementerne i Høreforeningen var ikke i forvejen medlem af høreforeningen, og de fleste er enlige kvinder. Så vi synes, at det har været en succes fortæller Arne Hansen, Kasserer. Der var god snak og stemning i bussen og efter sigende nok en af de bedste ture, vi har været på, lyder det fra Kirsten Strandby fra PenBowl. Elly Sørensen fra Wiggerspark hyggebingoklub siger, at vi havde en vidunderlig tur for 42 af klubbens medlemmer. Der bliver stadig snakket meget om dagen, som har betydet utroligt meget for sammenholdet. Vi vil så gerne sige tak til politikerne. Ældre Sagen har for midlerne kunnet arrangere en udflugt for besøgsvenner og de borgere, som har en besøgsven. Arrangementer mv. Kræftens bekæmpelse har fået midler til forløb for kræftramte, støtteforeningen Sygekassens Hjem har fået midler til søndagsmusik. Det har været gode forløb og arrangementer. Scleroseforeningen har med midler fra puljen kunnet arrangere 3 arrangementer. Nogle af midlerne har gået til transport, hvilket har gjort en stor forskel, og flere er kommet flere deltagere end normalt. Desuden er flere af de nye deltagere også begyndt at komme i scleroseforeningens tirsdagscafe. Annoncering mv. Midlerne til Svendborgs Folkedansere har betydet 15 nye medlemmer og der er nu dans, sang og kaffe hver uge på Tåsinge Skolen. Kræftens Bekæmpelse har med midlernes hjælp kunnet annoncere og herved få medlemmer nok til gruppe for efterladte, Side 4 af 7

5 hvilket har resulteret i etablering af gruppe, som giver et frirum, nye venskaber og fællesskab for deltagerne. Nyanskaffelser Der er givet midler til et keglebord til Stenstrup Billardklub og en projektor til Stenstrup-Lunde-Kirkebys pensionistforening. Billiardklubben nu råder over i alt 4 kegleborde. Det har betydet, at endnu flere fra gang til gang har kunnet "komme til fadet" og har også givet en mindre medlemstilgang. Desuden har Stenstrup Billardklub indledt et samarbejde med Juniorklubben, at juniorerne får råd og vejledning af seniorerne til gavn og glæde for begge parter. Side 5 af 7

6 Stenstrup-Lunde-Kirkeby Pensionistforening har anskaffet teknisk udstyr til at kunne opstarte en Senior Film Café med det formål at vise gode, danske spillefilm for foreningens medlemmer. Senior Film Café har på nuværende tidspunkt vist to film. Begge gange har personer besøgt cafeen, og det har fuldt ud indfriet foreningens forventninger. I cafe-lignende omgivelser har alle hygget sig, og under kaffen er dagens film blevet drøftet og en ny valgt. Senior Film Café er en aktivitet, der er kommet for at blive. Projekter SIND-nettet har fået midler til at etablere besøgvenneordning for psykisk sårbare ældre. De er godt i gang, men det taget længere tid end forventet at engagere frivillige til opgaven. Tilbagemeldinger Digitaliseringspuljen Kriterierne for tildeling af midler var for digitaliseringspuljen, at der kan ansøges om midler til aktiviteter eller lignende for borgere over 65 år, der ikke har kendskab og/eller har adgang til en computer. Der er givet midler til at øge digitalisering blandt ældre til venneforeninger ved dagcentre og plejecentre og gennem forskellige frivillige foreninger, herunder Seniorværkstederne, Ældre Sagen, Gudbjerg Husflid, Bjerreby Borgerforening og Thorsengklubben. Side 6 af 7

7 Fra dagcentre og plejecentre lyder, at borgerne har stor glæde af PCére og Ipad s. Borgerne er blevet dygtige til at bruge computer og kan gå på med deres NEM ID. De har desuden stor glæde af Ipad s til spil. På demensafsnit er indkøbt PCér og ipad s. PCérne bruges flittigt af pårørende og borgere i fællesskab. På Ipad s er der hentet musik og forskellige spil ned, som styrker de kognitive færdigheder hos beboerne. På Gudbjerg Plejecenter er der bestilt trådløs netværk og pc til fælles brug for borgerne i hyggestuen, og der er store forventninger hertil. Gudbjerg Husflidsforening har afsluttet 3 hold Digital post kurser med 7 deltagere på hvert hold. Undervisningen har været meget lærerig for de fleste samtidig med at har givet hyggeligt samvær. Kurserne blev afsluttet med en bustur til TV2 i Odense, hvor alle deltagerne med pårørende deltog. Ialt 36 deltog og det var en rigtig god oplevelse. Bjerreby Klubben har valgt at købe en projektor frem for en pc, som der var ansøgt om, da mange af de nuværende medlemmer havde fravalgt digital post. Både de ældre og lejere af forsamlingshuset har haft stor gavn af donationen. Side 7 af 7

18 ansøgning til hovedpuljen 2015

18 ansøgning til hovedpuljen 2015 1 of 34 18 ansøgning til hovedpuljen 2015 Ans.nr. Foreningens navn 1 A-husets Vennekreds Målgruppe Formål - kort beskrivelse vore aktiviteter er hver torsdag året rundt,med undtagelse af jul og påske.vores

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt December 2012 Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt Rapporten udarbejdet af:

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 4 Juni 2011 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen de FRIVILLIGES ABC Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen Denne håndbog er til dig, der gør en

Læs mere

antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området

antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området Nr. Forening / organisationen s navn Vedtægter vedlagt ja/nej kontaktperson Driftregnskab 2011 vedlagt ja/nej Formue / kassebeholdn ing(senest opgjorte) Foreningens sociale arbejde målgruppen antal brugere

Læs mere

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge.

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. 1. 9220 De Frivillige Foreningens formål: At udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for borgere i Aalborg Øst, herunder særligt børn og unge. Formålsbeskrivelse: Udøve sociale og fysiske aktiviteter

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Seniorguide. Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen

Seniorguide. Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen Seniorguide Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen Indholdsfortegnelse Side 3 Velkommen til Seniorguiden 2013 Side 4 Side 5 Side 8 Side 14 Side 15 Side 17 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner September 2012 Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og

Læs mere

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere