Tirsdag den 13. august 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tirsdag den 13. august 2013"

Transkript

1 Nr. 2 Maj årgang Tirsdag den 13. august 2013 STEMNINGSBILLEDER FRA TIDLIGERE ÅR AF DHL STAFETTEN (Foto: Kjeld Nielsen, Nyborg) Se mere om tilmelding og program på bagsiden og side 7

2 Indhold Lidt fra formanden... 3 Referat fra generalforsamlingen... 4 Program og tilmelding til DHL Stafetten... 7 Parkinsonskolen Syd - efteråret Bestyrelsen... 9 Aktivitetskalender Fyn Klubber Fyn Kontaktpersoner m.m Assens Nyborg Middelfart Odense Kredsformandens beretning Sammenlægning af Kerteminde- og Nyborgklubben Hvidstengruppen Latterkursus i Assens den 20. marts DHL Stafetten Da Faaborg/Midtfyn Klubben og Svendborgklubben ikke har arrangementer efter udgivelsen af dette blad er de udeladt i dette nummer. De er selvfølgelig tilbage igen i næste nummer af Parkinson Post. Parkinson Post udkommer 4 gange om året med et oplag på 600 stk. Bladet redigeres af Karin Thomsen efter retningslinjer udstukket af kredsbestyrelsen. Næste nummer udkommer 1. august 2013 Materiale bedes indleveret senest den 10. juni 2013 Redaktør Karin Thomsen, Høgsholtvej 18, 5690 Tommerup tlf Side 2

3 Lidt fra formanden Parkinson foreningen har afholdt den årlige generalforsamling. Det var dejligt at mange var mødt. På grund af det dårlige vejr startede Marie Lendrup aftenen med at fortælle om den nyudkomne bog Om at leve ved siden af kronisk sygdom, hvor 15 pårørende fortæller om deres tilværelse. Der blev valgt 3 nye ind i bestyrelsen Så velkommen til Poul Hansen, Bogense, Grethe Skovgård, Nr. Åby og Birte Greve, Gudbjerg. Vi har netop holdt bestyrelsesmøde for at begynde planlægningen af næste sæson. Vi vil bestræbe os på at holde møderne rundt på Fyn. Hvert andet år er der et møde på OUH. Det bliver til januar. Vi har spurgt Parkinsonforeningens ambassadør skuespiller Bodil Jørgensen om hun vil komme til Fyn, og har fået et ja. Foreningens rejse til Sverige er desværre aflyst p.g.a. for få tilmeldinger. Det er vi kede af, så nu venter vi nok et par år med at igen at udbyde rejser. Motion er godt. Derfor har vi tilmeldt foreningen til DHL i august. Læs mere inde i bladet. Som medlem vil du 4 gange om året modtage det fynske Parkinson Post, og det landsdækkende foreningsblad Parkinson Nyt. Hvis du ikke gør det, eller erfarer at andre ikke modtager bladene, så lad bestyrelsen det vide. De sidste møder i klubberne er ved at være afholdt inden sommerferien, og det er dejligt at der har været godt fremmøde i sæsonen. God sommer Karen Jacobsen Side 3

4 Referat fra generalforsamlingen Referent: Hans Jørgen Munkholm Mødet fandt sted torsdag den 21. marts i Bellinge Sognehus. Der deltog i alt 40 personer. Før selve generalforsamlingen var foreningen vært ved et stykke smørrebrød, og Marie Lenstrup holdt et meget interessant foredrag om det at være pårørende til en Parkinsonpatient eller en anden kroniker. Marie Lenstrup har som bekendt redigeret bogen At leve ved siden af kronisk sygdom, som er udgivet at Parkinsonforeningen i 2012, og som kunne købes ved mødet. Pkt.1: Valg af dirigent Karen Jacobsen bød velkommen og foreslog Henning Johansen som dirigent. Forslaget blev vedtaget med akklamation. Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at den udsendte dagsorden var i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Pkt. 2: Valg af stemmetællere Ove K. Sørensen og Keld Nielsen blev valgt. Pkt. 3: Kredsformandens beretning På side 15 gengives en ganske let redigeret udgave af Karen Jacobsens manuskript, som hun velvilligt stillede til rådighed. Pkt. 4: Information fra klubberne v/ Gudrun Johansen Her gengives en ganske let redigeret udgave af Gudrun Johansens manuskript, som hun velvilligt stillede til rådighed: I 2012 er der kun blevet afholdt et klubledermøde den 18. oktober. Alle klubledere var mødt op bortset fra Ærø. Kertemindeklubben stopper og medlemmerne opfordres til at tage til Nyborg. Vi drøftede møder i 2013 og på mødet blev der udleveret lister med mødedatoer for alle klubberne således at vi kan undgå at kollidere med hinanden med hensyn til møder. Derefter fortalte hver Side 4

5 klub, hvad de havde haft af møder. Det var blandt andet: Akupunktur-Zoneterapi -- lægerne Bo og Joakim, der fortalte om motion Kulturaften -- Danseaften med Rumba og vals.-- Sangaften Besøg af et lille orkester fra Strib. Vi diskuterede foreningens hjemmeside. Der var ikke udelt tilfredshed med opbygningen af denne. Den synes ikke altid logisk at komme igennem. Der er fra landsforeningens bestyrelse lovet, at man vil tage et nyt møde med klubberne for at drøfte en bedre udformning af siden. Desuden talte man om parkinsonkoordinator eller en ansvarlig for kroniske sygdomme i kommunen og den dialog vi har til kommunen. I kommunerne oprettes frivilligcenter. Er sket i Middelfart, hvor Parkinsonklubben er med til møderne, hvor vi prøver at arbejde sammen med andre foreninger om forskellige arrangementer. I morgen den 22. marts afholdes en messe i Ejbyhallen, hvor vi fremlægger materiale om Parkinsonforeningen og brochurer for vor klub i Middelfart. Pkt. 5: Information fra Parkinsonskolen v/ Lise Arnecke Her gengives en ganske let redigeret udgave af Lise Arneckes manuskript, som hun velvilligt stillede til rådighed. (Omtale af de enkelte kurser er dog udeladt.): Skolen startede på Fyn for 5 år siden. Den dækker nu hele region syd, og arrangementerne finder sted nær regionens geografiske centrum, nemlig på AOF i Middelfart, som står for det administrative og lægger lokaler til. Kursernes indhold planlægges af Lise Arnecke og en styregruppe, som også finder frem til oplægsholderne. Som hjælpere ved kurserne har medvirket 4 frivillige fra Fyn og 2 frivillige fra Vestjylland. På det seneste er der kommet regionale Parkinsonskoler til over hele landet, og landskontoret vil fremover stå for skolernes regnskab. Økonomisk støtte ydes af den farmaceutiske virksomhed AbbVie. På grund af denne støtte har vi mulighed for at betale honorar til de undervisere, der ikke vil komme til AOFs honorar. Side 5

6 Der har i 2012 været 7 kursusdage med i alt 150 deltagere. I 2013 har vi foreløbig set 100 deltagere plus en hel del på ventelister. For at fortsætte med dette høje aktivitetsniveau søger vi frivillige, som kan gå ind i arbejdet med planlægning af kurserne. Pkt. 6: Årsregnskab Jytte Rasmussen fremlagde kredsens regnskab, som godkendtes med akklamation. Pkt. 7. Valg af kredsformand Karen Jacobsen blev valgt uden modkandidat. Pkt. 8: Valg til bestyrelsen Genvalg til Jytte Rasmussen Nyvalg til Birte Greve (Gudbjerg), Poul Hansen (Bogense) og for 1 år Grethe Skovgaard (Middelfart) Pkt. 9: Valg af suppleanter Genvalg til Niels Nielsen og nyvalg til Tina Nielsen Pkt. 10. Indkomne forslag Ingen forslag var indkommet Pkt. 11. Eventuelt. Kredsen blev opfordret til (og lovede) at angive kørestol tilgængelighed, når møder annonceres. Jørgen Gadegaard præsenterede (til almindelig beundring) en plakat, som han har udarbejdet. Den findes både i en udgave, som passer til kredsen, og en udgave, som kan tilpasses hver enkelt klub. Gertrud Andreasen mindede om kredsens bustur til Sverige, annonceret i Parkinson Post fra februar. Georg opfordrede klubberne til at afsøge lokale biblioteker med henblik på at finde lister over fonde, som der kan søges støtte fra. Side 6

7 Program og tilmelding til DHL Stafetten PROGRAM Udlevering af stafetpinde og startnumre. Begge dele fås i det store telt der står på P- pladsen ved Skovalleen (modsatte side af Restaurant Carlslund.) Holdfotos Starten går for 5km-Walk (Der er fri start for walk mellem kl og ) Starten går for 5x5km Stafet Udlevering af madkurve Afsluttende festfyrværkeri Madkurven 2012 En liter rødvin, 5 x Juice fra Rynkeby, 5 stk. ½ liters Aqua d'or kildevand Schulstad Levebrød, 4 slags pålæg (Fiskefrikadeller, brie, hønsesalat, og leverpostej fra Levevis) Smør fra Kærgården En pose små snack-gulerødder, lidt sødt, Chips fra KIMs 5 plastbægre, 5 papirtallerkener, 5 servietter, 5 plastknive, Et fyrfadslys Tilmelding senest den 20. maj Gertrud Andreasen tlf , eller Hans Jørgen Munkholm tlf , Gertrud og Hans Jørgen vil efter d. 20. maj sammensætte og tilmelde det antal hold, der er basis for om nødvendigt efter konsultation med de interesserede. Side 7

8 Parkinsonskolen Syd - efteråret 2013 Med Parkinsonskolen ser det ud til, at et stort behov for oplysning og viden om sygdommens konsekvenser og behandling, bliver afhjulpet. Forårets kurser har været overtegnede, og vi beklager, at der ikke har været plads til alle tilmeldte. Til gengæld arbejder vi på at kunne tilbyde et fyldigt efterårsprogram med dygtige undervisere, som indeholder: Parkinsonsygeplejerske med ekspertfunktion: Grundig gennemgang af, hvordan man tackler de første år med Parkinsondiagnosen, konsekvenser og behandlingsmuligheder Socialrådgiver Sociale rettigheder f. eks fleksjob, transportregler, om økonomi ved flytning til plejebolig m.m. Psykolog Hvad sker der psykologisk, når man får en kronisk diagnose? Depression og krise, stresshåndtering Advokat Hvordan man kan sikre hinanden juridisk Generalfuldmagt, værgemål, testamente og andre spørgsmål, så vi kan sikre vores fremtid for hinanden Optometrist Steffie Rahr Når synet ikke mere er en selvfølge Så snart programmet er klar kan det ses på hjemmesiden og man kan tilmelde sig med det samme hos AOF. På gensyn Lise Arnecke Side 8

9 Bestyrelsen Formand Repræsentant i Hovedbest. Karen Jacobsen Melbyvej Assens Næstformand Repræsentant i Hovedbest. Gudrun Johansen Enebærvej 5 B 5500 Middelfart Kasserer Sekretær Best. medlem Best. medlem Best. medlem 1. Suppleant bestyrelsen 2. Suppleant bestyrelsen Jytte Rasmussen Møllebakken Broby H.J. Munkholm Søparken Odense S Birte Greve Vandmestervej Gudbjerg Grethe Skovgård Rosenvænget Nr. Åby Poul Hansen Gyldensteensvej Bogense Niels Nielsen Mågebakken Odense SV Tina Nielsen Præstevænget Nyborg Side 9

10 Aktivitetskalender Fyn SOM MEDLEM AF PARKINSONFORENINGEN ER MAN VELKOMMEN TIL ALLE ARRANGEMENTER Måned Dato Arrangør Arrangement Tilmeldingsfrist 2 Faaborg - Midtfyn Klubben Forårsafslutning med spisning 28. april Maj 5 Odense Klubben Udflugt til Humlemagasinet i Harndrup 28. april 8 Middelfart Klubben Grillaften på Tvillingegården i Båring 8. maj 22 Assens Klubben Nattergaletur 15. maj 1 Odense Klubben Udflugt til Kulturbotanisk Have 25. maj Juni 5 Nyborg Klubben Udflugt? Nyborg Klubben Grillaften Juli August SOMMERFERIE 13 Kredsen DHL Stafetten Odense 20. maj 17 Odense Klubben Udflugt på Odense Fjord med båden Svanen Ca. 1. august 28 Assens Klubben Udflugt 28 Nyborg Klubben Eftermiddagsbesøg i Rehabiliteringscentret i Odense September Oktober November 25 Nyborg Klubben Summeaften 30 Nyborg Klubben Neurolog Anne Korsgaard 27 Nyborg Klubben Julearrangement Side 10 og 11

11 Klubber Fyn Assens Faaborg Middelfart Nyborg Odense Svendborg Karen Jacobsen Melbyvej Assens Bjarne B. Tychsen Svendborg Faaborg Gudrun Johansen Enebærvej 5 B 5500 Middelfart Anna Lomstein Møllebakken Middelfart Gertrud Andreasen Stationsvænget Ørbæk Hans J. Munkholm Søparken Odense S Leif Petersen, Skrænten Odense N Gurli Nielsen Præstemarken 22 A 5892 Gudbjerg Karen Hansen Ærø Mosevej Søby Ærø Kontaktpersoner m.m Parkinsonskolen Pårørende kontaktperson Konsulenter Lise Arnecke Drejet Assens Bodil & Georg Larsen Majsmarken Odense S Side

12 Assens Mødested: Granly, Østergade 89 C, Assens Tidspunkt: kl PROGRAM 2013 Nyborg Mødested: Vestervold Aktivitetscenter Kgs. Bastionsvej 2, 5800 Nyborg Tidspunkt: kl PROGRAM maj kl Mødested: Gelsted Kirke Nattergaletur hos Karin og Jørgen (Vi tager kaffekurven og klapstole med, og nyder aftenen med fuglesang og hygge.) Tilmelding til Karen Jacobsen Busudflugt Vi satser på at vi igen i år kan tilbyde en busudflugt den sidste onsdag i august (28. august). Der er søgt om økonomisk støtte, som vi håber på bliver bevilget. Efteråret 2013 Efterårsprogrammet er under planlægning. Har I ønsker eller forslag er de meget velkomne. Tak for en god sæson og på gensyn. 5. juni Udflugt Maj juni Grillaften EFTERÅR 28. august Eftermiddagsbesøg i Rehabiliteringscentret i Odense 25. september Summeaften 30. oktober Neurolog Anne Korsgaard 27. november Julearrangement Da Faaborg/Midtfyn Klubben og Svendborgklubben ikke har arrangementer, efter udgivelsen af dette blad, er de udeladt i dette nummer. De er selvfølgelig tilbage i næste nummer af Parkinson Post. Side 13

13 Middelfart Mødested: Østergades Forsamlingshus Østergade 33, 5500 Middelfart Tidspunkt: kl PROGRAM maj Grillaften på Tvillingegården i Båring Tilmelding til Gudrun Johansen eller Odense Mødested: Ældrecentret Filosofhaven Filosofhaven 12, 5000 Odense C (P- tilladelse fås inde i huset) Tidspunkt: kl PROGRAM 2013 LØRDAG 1. juni kl Udflugt til Kulturbotanisk have, Ejbygade 75, 5220 Odense SØ Vi mødes ved haven og får en guided tur. Tilmelding senest den 25. maj Leif tlf Hans Jørgen tlf LØRDAG 17. august Udflugt på Odense Fjord med båden Svanen Vi forventer en tur fra klokken ca.14 til ca.17 til godt 100 kr. pr. person, men en endelig sejlplan kendes ikke endnu. Detaljerede oplysninger kommer i august nummeret af Parkinson Post. Ca. 1. august vil de Odense medlemmer, der har en tilmeldt e-post adresse få besked ad den vej. Man kan også ringe for at få besked, hvis bladet er forsinket. Side 14

14 Kredsformandens beretning Så er det igen tid til generalforsamling, til at se tilbage på året der er gået i Parkinson foreningens Fynskreds. Det var et år, hvor der var lidt rokade i bestyrelsen, idet Tina Nielsen bad om orlov fra bestyrelsesarbejdet af personlige grunde. Jeg blev derfor konstitueret som formand og Gudrun Johansen som næstformand. Medlemstallet på Fyn ligger nogenlunde stabilt på 670 medlemmer, og på landsplan er der ca , en lille fremgang. Kontingentet er uforandret på 350 kr. for enlige og 500 kr. for ægtepar. Kontingentet indbetaler vi til landsforeningen, og deraf får vi så 102 kr. retur pr. medlem til det fynske arbejde. Som det har kunnet læses i Parkinson Nyt er foreningens kontor flyttet fra Nørre Voldgade til lyse og venlige kontorlokaler i Handicaporganisationernes hus i Høje Tåstrup. Der er 23 andre foreninger i huset. En opdatering af medlemslisten samt overgang til et nyt IT system, gav lidt oplevelser, men nu kører det, og det er nemt for os at sende velkomstbrev ud til nye medlemmer. Magasinet Parkinson Nyt udkommer 4 gange om året, og indeholder artikler om Parkinsons sygdom, gode råd til at leve et godt og aktivt liv med sygdommen, omtale af den nyeste forskning, foreningstilbud og kommende arrangementer. På Fyn udsender vi Parkinson Post 4 gange om året. Heri kan du læse om kommende arrangementer dels i klubberne og på kredsplan Parkinsonskolens program er også i bladet. Som medlem er man velkommen til de forskellige arrangementer. Bladet bliver redigeret med sikker hånd af Karin Thomsen i Tommerup. Sidste år var der i Parkinson post en indmeldelsesblanket. hvor man kunne tilmelde sig en ordning, hvor Energi Fyn støtter kredsen med 2 øre for hver kwh man bruger. Man skal være opmærksom på, at det er elværket og ikke forbrugeren, der betaler de 2 øre. Så man støtter uden at gøre noget. Det viste sig ved årets udgang at det ikke var ret mange der havde tilmeldt sig. Vi har i år i kredsbestyrelsen haft besøg af landsformanden Jorry Højer og næstformanden Erling Olsen. De tog rundt i landet og besøgte de Side 15

15 forskellige kredse. Det var rart at formanden og næstformanden kom og orienterede om, hvad der rører sig i foreningen lige nu, og hørte hvad vi har at arbejde med. Et forslag/ønske vi omtalte var veste evt. trøjer, når vi ved forskellige arrangementer skulle repræsenterer foreningen. Og nu er der faktisk fundet en vest at vi kan købe. I oktober havde vi fagkonsulent Ulla Buhl til at fortælle om nonmotoriske symptomer. Hun gjorde opmærksom på, at vi hele tiden skal følge op på ændringer i tilstanden, og at motion har stor indflydelse på hjernens funktion. Klubberne rundt på Fyn melder om rigtig godt fremmøde til deres arrangementer. Det er dejligt at medlemmerne samles enten til foredrag e.l. eller til en summeaften, hvor man kan få talt om stort og småt. Klubben i Assens har fået lavet en CD om Livsstil. En CD hvor man synger, stemmetræner, gør lidt motion og danser til musik med syngedrengene fra Assens. Assens klubben tager gerne ud og præsenterer CDen. Efter langvarigt lobbyarbejde har Lise Arnecke via Dansk Handicapråd fået Assens kommune til de næste 3 år at afsætte penge til en kontaktperson for pårørende til alle med en kronisk sygdom. I flere år har vi talt om at der skulle være en klub i Odense. Nu kører den takket være en aktiv klubbestyrelse. I Bogense er der ingen klub, men det kan være, at man også her kan få noget i gang. I Kerteminde ønskede Lene Nicolajsen at stoppe som klubleder. Og det var desværre ikke muligt at finde en afløser, så Kertemindeklubben blev lagt ind under Nyborg. Så en stor tak til Lene for alt det arbejde du igennem årene har lagt i foreningen. De sidste 2 år har foreningen haft udlandsrejser, der var tilrettelagt af Gertrud og Benny Andreasen. På vores præmisser så alle selvhjulpne kunne deltage. Der er også arrangeret en tur til Sverige i år, men den sælger ikke så hurtigt. Der er 22 tilmeldte. Parkinsonskolen syd kører godt. Med base i AOF lokaler i Middelfart er den nem at komme til, både fra Sønderjylland og Fyn. Her tages emner op om sygdommen og med professionelle indledere er der fuldt hus til kurserne, sidst med 22 på venteliste. Side 16

16 I 2013 vil vi forsøge at afholde flere arrangementer, og rundt om på Fyn. Foreløbig har skuespiller Bodil Jørgensen og Finn Basel lovet at komme til Fyn. Det bliver et formiddagsmøde, fordi Bodil Jørgensen skal hente barn i børnehave, inden hun skal spille om aftenen. Og jeg håber at få en dato inden næste blad kommer. Bestyrelsen vil takke de mange medlemmer, der deltager på den ene eller anden måde i foreningens aktiviteter. Det er med til at give liv i foreningen. Tak til alle jer der deltager, og alle jer der giver en hånd med. Også tak til klubledere og bestyrelse for godt samarbejde i det forløbne år. Hen imod slutningen af sin beretning gengav formanden en kageopskrift fra januar. Formandens kageopskrift fra januar Tag 12 gode, lange, friske, måneder. Rens dem for alle ondsindede, misundelige og egenkærlige tanker, som kan sidde ved roden. Sidder der sorte pletter af løgn, sladder og smålighed, så skær straks disse væk med en skarp kniv. Vask månederne i forhåbning og den gode viljes klare, friske vand. Del månederne i 30 lige store dele og tilbered dem som følger: 12 dele kærlighed 11 dele hjælpsomhed 10 dele arbejde 9 dele tålmodighed 8 dele selvbeherskelse 7 dele optimisme 6 dele loyalitet 5 dele fantasi 4 dele hvile 3 dele fortrolighed 2 dele stilhed og til sidst 1 stor, velovervejet beslutning Bland det hele godt og tilsæt disse krydderier 1 tsk. Munterhed, 1 håndfuld gyldne Glædeskorn og 1 spsk. Spænding Læg det hele i en skål med glade farver og lad det stå nogle timer i et åbent vindue i ro og frisk luft. Side 17

17 Sammenlægning af Kerteminde- og Nyborgklubben Så er det en realitet - Kerteminde klubben og Nyborg klubben er nu en klub Nyborg Klubben. Møderne holdes som tidligere på Vestervold aktivcenter. Ved de sidste to arrangementer har vi været ca. 40 deltagere, hvilket vi synes er dejligt. Nyborgklubben har søgt 18 midler af Nyborg kommune. Vi søgte om 5000 kr. og fik dem til dækning af bl.a. administrationsudgifter. Vi har også søgt, Nordeas Lokalråd, og fået 8000 kr. til en computer og en projektor. Hvorfor nu købe en projektor? Vi har haft en del foredragsholdere, som har haft behov for en projektor, og sådan en er ikke så let at låne. Klubben har også investeret i en stemmeforstærker, da parkinsonen for en dels vedkommende påvirker stemmebåndet, så vi har svært ved at tale højt. På arbejdsgruppens vegne Gertrud Andreasen Hvidstengruppen I ParkinsonCafeen i Assens har vi prøvet noget nyt. Vi søgte og fik 18 midler til leje af Assens Bio og en film. Da vi ikke er nok til at fylde en hel biograf, inviterede vi andre med fra Danske Handicaporganisationer, plejehjem osv. Der mødte 81 personer til kaffe og kage på Tobaksgården, hvorefter vi så Hvidstensgruppen. Det var en betagende oplevelse med samarbejde på tværs af de forskellige organisationer, som vi sagtens kunne gentage i andre sammenhænge. til Tobaksgården for hygge, hjemmebag og god service. Styregruppen for Cafeen Karen Jacobsen Side 18

18 Latterkursus i Assens den 20. marts Jeg er en lille ting, men jeg har stor betydning. Jeg hjælper alle. Jeg åbner lukkede døre. Jeg skaber respekt og beundring. Jeg koster ingenting. Jeg er nyttig hele dagen. Jeg burde være alles ven. Jeg er SMILET. Vi var en flok på 12 der trodsede sne og frost, og fandt vej til Granly i Assens. Latterinstruktør Lene Merete Lund gæstede os og åbnede vore barnesjæle, hvor glæde, spontanitet og latter bor. Hendes budskab er, at humoren og latteren kan gøre hverdagen lettere, og mere gnidningsfri, ja ligefrem helbredende. Livet bliver sjovere med en ho ho ho hi hi tit tit. Tager vi smilet på, vil det smitte vore omgivelser. Glade mennesker er sjovere at være sammen med. Aftenen gav os en opløftende, befriende og latterrig oplevelse hvor vi sluttede af med kaffe og kage. Inga Side 19

19 Afs.: Karen Jacobsen Melbyvej Assens DHL Stafetten 2013 Landsforeningen har tilbudt at betale for, at et antal hold fra Fynskredsen kan deltage i årets DHL stafet i Odense. Arrangementet finder sted på tre forskellige datoer, men i Fynkredsen har vi besluttet at satse på tirsdag den 13. august To muligheder Der kan vælges mellem 5x5 km stafetløb og 5 km walk, begge dele for 5-personers hold. Rutebeskrivelse: Stafetten har start og mål på Engen i Fruens Bøge og der løbes på skov- og cykelstierne og rundt om skovsøen. Du kan finde oplysninger om program og tilmelding på side 7.

Nr. 3 August 2014 26. årgang

Nr. 3 August 2014 26. årgang Nr. 3 August 2014 26. årgang Sommer i Danmark Indhold Lidt fra formanden 3 Rette Behandling til Rette Patient på Rette Tid 4 Invitation 5 PARKINSONSKOLEN SYD Tal om demens! 6 Hvad betyder Parkinsondiagnosen

Læs mere

Der var engang - Sådan begynder mange eventyr

Der var engang - Sådan begynder mange eventyr Nr.1 Februar 2012 24. årgang Der var engang - Sådan begynder mange eventyr Se mere om turen på bagsiden I virkelighedens verden inviterer Parkinsonforeningen Fyn dig på en eventyrlig rejse i Brdr. Grimms

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Fastelavn er mit navn..

Fastelavn er mit navn.. Nr. 1 Februar 2014 26. årgang Fastelavn er mit navn.. Indhold Lidt fra formanden 3 Det nytter!!! 4 Indkaldelse til generalforsamling 5 PARKINSONSKOLEN SYD Tal om demens! 6 Motionens betydning for parkinsonramte

Læs mere

Nr. 4 November 2014 26. årgang

Nr. 4 November 2014 26. årgang Nr. 4 November 2014 26. årgang Indhold Lidt fra formanden 3 Livskvalitet er at kunne selv 4 Du kan støtte Parkinsonforeningen Fyn via dit strømforbrug 5 Info om Facebook 6 Musik som behandling 6 Til bords

Læs mere

Nr. 1 Februar 2015 27. årgang

Nr. 1 Februar 2015 27. årgang Nr. 1 Februar 2015 27. årgang Foto: Colourbox Hjælp til borgere der har svært ved at læse, stave og skrive Tag til åbent hus på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi i Odense Læs mere på side 20

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Der var mødt 28 stemmeberettiget medlemmer op. Formand Mogens Brandt byder alle fremmødte medlemmer velkommen. 1. Valg af dirigent - Bestyrelsen forslår Lars

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Nr.4 November 2012 24. årgang

Nr.4 November 2012 24. årgang Nr.4 November 2012 24. årgang Indhold Lidt fra formanden... 3 De 5 M-ers betydning for Parkinsonpatienter - gentagelse... 4 Vil du med i biografen?... 5 Non-motoriske symptomer ved Parkinsons sygdom...

Læs mere

Fynskredsens rejsedeltagere oplevede Indian Summer i Tyskland, og håber allerede nu på et gensyn med en ny destination til næste år

Fynskredsens rejsedeltagere oplevede Indian Summer i Tyskland, og håber allerede nu på et gensyn med en ny destination til næste år Afs.: Tina Nielsen Præstevænget 48 5800 Nyborg Nr. 4 November 2011 23. årgang I "rask trav" og med et smil om munden Ved dette års DHL stafet deltog Parkinsonforeningen på Fyn med 4 hold. (2 løbehold og

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Storstrømmen Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Et nyhedsbrev Hvorfor nu det? Som en af de eneste kredse i Parkinsonforeningen, har Storstrømmens Kreds ikke tidligere

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt 2. 2. 2009

Referat fra generalforsamlingen afholdt 2. 2. 2009 VAT 9. 2. 2009 Referat fra generalforsamlingen afholdt 2. 2. 2009 8 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4.

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 3. Beretning fra udvalgene. 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller.

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller. Referat Generalforsamling for Frivillighedscenter Sydsjælland-Møn Brænderigården i Vordingborg, 11. marts 2014 1. Valg af dirigent Marie Lenstrup blev valgt. 2. Valg af referent Anders J. Andersen blev

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking

Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking Velkomst: Formand Ole Nøhr bød velkommen til de 63 fremmødte (47 stemmeberettigede, inkl. bestyrelsen) Pkt. 1: Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Novo Gruppens Løbeklub. Generalforsamling 6/2-2012

Novo Gruppens Løbeklub. Generalforsamling 6/2-2012 Novo Gruppens Løbeklub Generalforsamling 6/2-2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 4. Kontingentfastsættelse. Bestyrelsen foreslår uændret

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

Andelsboligforeningen LangsøParken

Andelsboligforeningen LangsøParken Silkeborg den 24. april 2014. Andelsboligforeningen LangsøParken Andelshaverne Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen LangsøParken torsdag d. 24. april 2014 Kl. 17.30 i Medborgerhuset,

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de 26 fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen som

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009 LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Juni 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Køb / salg / bytte side 2 Tag med til Fun World - Esbjerg side 3 Referat fra generalforsamling 2009 side 4+5 Bestyrelses /

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent.

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat 1. Valg af dirigent og referent Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. Generalforsamlingen er

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt.

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt. R E F E R A T Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 6. februar 2013, kl. 20.00 Holmebækhallen, 4681 Herfølge Fremmødte:, Conny Jung, Mie Madsen, Camila Pio, Annette Lene

Læs mere