Udskrift af forhandlingsprotokollen. Afdelingsbestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift af forhandlingsprotokollen. Afdelingsbestyrelsesmøde"

Transkript

1 Udskrift af forhandlingsprotokollen KOLLEGIEKONTORET I AARHUS 9. april 2013 Afdelingsbestyrelsesmøde Kollegiets navn: Skelager Kollegiet Afd. nr.: 21 Møde nr. 32 Dato: Torsdag den 21. marts 2013 kl Sted: Kollegiekontoret, Nordhavnsgade 1, 1.th., 8000 Aarhus C Deltagere Fra kollegiet deltog: Malene Vinther Christensen, Mona L. Berthelsen, Jesper Rune Bak, Mads Quist Ebbesen Fraværende: Henrik Lauritzen Fra Kollegiekontoret deltog: boliginspektør Gert A. Ejlertsen (GAE), varmemester Torben Stoklund (TLS) og regnskabsmedarbejder Birgit Nørgaard (BN) Dagsorden 1. Forhandlingsprotokollen. Godkendelse af referat fra seneste møde - kan findes på WebZonen 2. Valg til afdelingsbestyrelsen - adresseliste er vedlagt 3. Godkendelse af budget 2013/14 budgetforslag er vedlagt Herunder: a. Fastlæggelse af budget for energi b. Fastlæggelse af alm. vedligeholdelse c. Fastlæggelse af PPV (planlagt periodisk vedligeholdelse) 4. Fastsættelse af husleje iht. godkendt budget 5. Aktuel drift 6. Meddelelser, herunder orientering om spørgeskemaundersøgelse og tv-pakker 7. Evt. 1. Forhandlingsprotokollen Referat af bestyrelsesmøde nr. 31 blev godkendt og forhandlingsprotokollen underskrevet. 2. Valg til afdelingsbestyrelsen Kollegiets bestyrelse består af: Formand: Malene Vinther Christensen Næstformand: Henrik Lauritzen Kasserer: Mona L. Berthelsen Sekretær: Jesper Rune Bak Menigt medlem: Mads Qvist Ebbesen Fællesrumsansvarlig er: Jesper Rune Bak Hjemmeside ansvarlig er: Afdelingsbestyrelsen bedes give Kollegiekontoret skriftlig besked, såfremt der sker ændring i bestyrelsessammensætningen. 3. Godkendelse af budget 2013/14 Der var udsendt budgetforslag med en huslejenedsættelse på - 0,8 % ekskl. antennebidrag og telefon/it. Efterfølgende udsendes nyt forslag med huslejestigning på 2,3 % ekskl. antennebidrag og telefon/it. Dette skyldes en fejl i den budgetterede vandmængde, idet der ikke er indregnet forbrug ved overgang til kollektivt forbrug for alle lejemål. Desuden er ekstra indtægt for 3 s antenne taget ud af budgettet som følge af der endnu ikke er indgået aftale. BN gennemgik budgettet. Vand Udgiften til vand er steget med 3,4 % fra 2012/13 til 2013/14. Et øget forbrug ligger til grund Side 1 af 5

2 for stigningen. Den faste afgift er steget med 14 %. På grund af den ovenfor nævnte ændring hvor alle er overgået til kollektivt vandforbrug, er udgiften til vand herefter ændret til en stigning på 62,7 %. Varme - Prisen på varme er steget 7,3 % fra 2012/13 til 2013/14 El Udgiften til el er steget med 6 % fra 2012/13 til 2013/14. Fastlæggelse af budget for energi: Energiforbrug for el, vand og varme blev gennemgået på regnskabsmødet i efteråret. Her blev budgettallene for 2013/14 diskuteret. Budgettet er herefter som følger: Vand, delvis kollektiv afregning før 1/ m 3 Vand, alle med kollektiv afregning efter 1/ m3 gns.bereg. forbrug El KWh. en mindre stigning Varme 680 MWh. samme mængde Fastlæggelse af driftsbudget 2013/14. Almindelig vedligeholdelse er beregnet som et gennemsnit af forbruget de seneste 5 år og der er afsat en mindre stigning til kr. Fastlæggelsen af PPV. Der er planlagte udgifter for i alt kr. 100 Terræn: Nedgravning af affaldscontainer. Reparation af postkasser. Nye buske ved terrasse ved fællesstue. Beskæring af træer ved fællesstue. Der er ikke behov for udskiftning af 3 stk. galvaniserede trapper. 200 Bygn. klimaskærm: Udskiftning af ventiler i facade udføres/udsættes. Tætning af yderdøre / udskiftning af døre. Reparation af tagbelægning på elevatortårne. 310 Bolig indvendigt: Maling og lakering af gulv i værelser ved fraflytning. Maling i fællesarealer. 320 Bolig installationer: Løbende udskiftning af toiletter. Løbende udskiftning af køleskabe. Løbende udskiftning af spejlhylder og bruseforhæng ved fraflytning. 400 Fælles indvendigt: Evt. udskiftning af projektor og musikanlæg/forstærker Ny støvsuger Inventar i fællesstue / fælleshus 500 Tekn. installationer: Reparation af varmeanlæg. Energimærkning. 520 El-anlæg: Service på elevatorer. Udskiftning af mikroovn i fælleshus. 560 Ventilation: Forstærkning af taghætter, etape I 600 Materiel: Ingen planlagte indkøb Afdelingsbestyrelsen har efterfølgende godkendt og underskrevet revideret budget ved balancegivende husleje. Vær opmærksom på, at budgettet skal godkendes af beboerne på et afdelingsmøde senest 30. april. Side 2 af 5

3 4. Fastsættelse af husleje iht. godkendt budget Husleje pr inkl. antennebidrag, telefon og it: 1 vær. lejlighed 21,0 m 2 reguleres med: 89 kr. ny leje: kr. 1 vær. lejlighed 21,5 m 2 reguleres med: 92 kr. ny leje: kr. 2 vær. lejlighed 34,0 m 2 reguleres med: 123 kr. ny leje: kr. 2 vær. lejlighed 35,0 m 2 reguleres med: 126 kr. ny leje: kr. 2 vær. lejlighed 40,0 m 2 reguleres med: 138 kr. ny leje: kr. 2 vær. lejlighed 31,5 m 2 reguleres med: 117 kr. ny leje: kr. 2 vær. lejlighed 33,9 m 2 reguleres med: 123 kr. ny leje: kr. 2 vær. lejlighed 34,8 m 2 reguleres med: 125 kr. ny leje: kr. værelse i dublet 19,8 m 2 reguleres med: 85 kr. ny leje: kr. værelse i firlet 21,7 m 2 reguleres med: 91 kr. ny leje: kr. værelse i firlet 23,0 m 2 reguleres med: 94 kr. ny leje: kr. 5. Aktuel drift Almindelig vedligeholdelse. Der er budgetteret med udgifter for kr. Pr er der brugt ,80 kr. til dækning af uforudsete udgifter i forbindelse med driften. Indtil nu har de store udgifter på denne konto været terræn kr., maling i boliger kr., fællesområder kr., tekniske installationer kr., materiel kr. Resterende udgifter er fordelt på mange mindre poster. Der har været indtægter ved flyttesyn på ,40 kr. Der kan være udført arbejde, der endnu ikke er modtaget faktura for. PPV. Der er planlagte udgifter for i alt kr. Pr er der brugt ,75 kr. til følgende arbejder (med fed skrift): 100 Terræn: Ingen. 200 Bygn. klimaskærm: Ingen planlagte arbejder. Maling af døre og vinduer udvendigt. 310 Bolig indvendigt: Maling af værelser og lakering af gulve ved fraflytning. Udskiftning af loft i fælleshus efter vandskade. Der er udført maler- og lakeringsarbejder i 4 værelser. Eftersyn og vedligehold at tagene. 320 Bolig installationer: 4 blandingsbatterier er fornyet. 17 toiletter og 1 håndvask er udskiftet. Der er indkøbt 6 stk. køleskabe og 3 stk. emhætter. 400 Fælles indvendigt Ingen planlagte arbejder. 500 Tekn. installationer: 1 cirkulationspumpe er udskiftet. Vandmålere er nedtaget ved overgang til kollektiv afregning af vand i alle boliger. 520 El-anlæg: Ingen planlagte arbejder. 600 Materiel: Ingen indkøb. Bestyrelsen forslår besparelse på udvendig belysning ved at slukke hver anden lysstander. Ved løbende udskiftning af døre fokuseres på tæthed. Vejledning i brug af vaskemaskiner og sæbedosering på både dansk og engelsk. Forslag udarbejdes af bestyrelsen. Svar på bestyrelsens spørgsmål: Ad 1:Det er muligt at programmere vaskemaskinerne til differentieret betaling, Gert Ejlertsen kommer med et oplæg. Ad 2: Der er opsat dørpumpe i vaskekælder, bestyrelsen ønsker dørpumpe på udvendig dør til tørrerummet. TLS bestiller en. Ad 3:Det er et stort problem med utætte døre, og muligheden for tætning af døre eller udskiftning Side 3 af 5

4 undersøges. Gert Ejlertsen tager kontakt til tømrer for isætning af tætningslister. Ad 4:Gert Ejlertsen indhenter tilbud på udendørs tørreplads. Ad 5: Cementkummer bruges til affald og ønskes udskiftet til store sten. Eventuel opsætning af fodhegn ved blok 1/3/fælleshus. Der udarbejdes en overordnet plan for udendørsarealer hvor der tages hensyn til nedgravede affaldscontainere. Ad 6: For at undgå tyveri ønskes opsat lys på facaderne af blok 1, 3 og 5. Ad 7: Ekstra køleskabe i firletter og dubletter indsættes hvor de mangler. Evt. ved fraflytning. Ad 8: Det vil være hensigtsmæssigt at åbne for varmen dagen før fælleshuset skal bruges. Temperaturen må ikke være under 8-10 grader når huset ikke benyttes. Ad 9: BNAA har meldt tilbage at routeren virker. Der ringes til hotline hvis der stadig er problemer. Jesper fra bestyrelsen undersøger om det stadig er et problem. Ad 10: Pris fra Bolind er indhentet, og nye LED lamper koster kr./stk. Det vurderes at denne løsning bliver for dyr. Ang. opsigelse af råderetten for antenneposition for teleselskabet 3, er den bindende i 10 år. Torben L. Stoklund ønsker at udlån af boremaskine overdrages til bestyrelsen. Der henstilles til at de opsatte askebægre benyttes. For at flugtveje kan ryddes for sne, skal disse være ryddet for borde/stole, cykler mv. 6. Meddelelser Tv leverandører Der var med indkaldelsen udsendt informationsmateriale om tv-pakker fra Bolignet-Aarhus og Stofa. Boliginspektøren informerede nærmere om forskellen på pris og indhold. Bestyrelsen fastholder Stofa som leverandør. Spørgeskemaundersøgelse Inspektøren fortalte, at Kollegiekontoret gennemfører en spørgeskemaundersøgelse for alle afdelingsbestyrelser. Undersøgelsen har til formål at måle afdelingsbestyrelsens tilfredshed med rammerne for deltagelse i bestyrelsens arbejde, herunder de ydelser og den service Kollegiekontoret og andre samarbejdspartnere leverer til afdelingsbestyrelsen. Vi håber alle valgte beboerrepræsentanter vil deltage, så vi kan få indblik i, hvordan vi kan forbedre samarbejdet mellem afdelingsbestyrelse og Kollegiekontoret. Der udsendes en med link til skemaet, som afdelingsbestyrelsesmedlemmerne besvarer elektronisk. Ny procedure for oprettelse bankkonto Der var ydermere udsendt information om ny procedure for oprettelse af bankkonto, som bruges til midler for beboerfaciliteter. Der har været problemer med at få ændret fuldmagtsforholdene for nye kasserere og derfor foreslår Kollegiekontoret en ny procedure, hvor der oprettes en bankkonto til hver afdeling i Danske Bank iht. Kollegiekontorets vedtægter. Kassereren i afdelingen vil få fuldmagt til denne konto og får udstedt et MasterCard uden kreditmulighed. Den nye procedure blev forklaret nærmere på mødet. 7. Evt. Standardoplysninger for kollegiet oplyst af afdelingsbestyrelsen: Antal afdelingsbestyrelsesmedlemmer: 5 Antal afdelingsmøder pr. år: 2 Hvem vælger formand: Afdelingsbestyrelsen Hvem vælger repræsentantskabsmedlem: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen oplyser at der afholdes afdelingsmøde på kollegiet den 24. april 2013 og de er bekendt med at referatet skal indsendes til Kollegiekontoret og offentliggøres på deres hjemmeside. Side 4 af 5

5 Mødet slut kl Referent: BN/GAE Side 5 af 5

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ladegårdskollegiet afdeling 23

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ladegårdskollegiet afdeling 23 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ladegårdskollegiet afdeling 23 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 35 den 24. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Anne-Line Schmidt Signe Bjerremand

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 62 den 27. marts 2015 kl. 9.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Frederik Voetmann Bæhr Maja

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 66 den 19. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Anja Bjerrum og lille Elina

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åpark Kollegiet afdeling 26

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åpark Kollegiet afdeling 26 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åpark Kollegiet afdeling 26 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 7 den 23. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Maibritt Lundgaard Sørensen Nikolaj

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 den 16. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Kristina Hampenberg Rebecca Mogensen

Læs mere

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 169 den 25. oktober 2013 kl. 10.00

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 169 den 25. oktober 2013 kl. 10.00 KOLLEGIEKONTORET 28. oktober 2013 jb@kollegiekontoret.dk Tlf.nr. 8732 8312 Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET Møde nr. 169 den 25. oktober 2013 kl. 10.00 Referat af møde 169 i Skjoldhøjkollegiets

Læs mere

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00 KOLLEGIEKONTORET 26. marts 2014 jb@kollegiekontoret.dk Tlf.nr. 8732 8312 Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00 Referat af møde 170 i Skjoldhøjkollegiets

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 45

TIL BEBOERNE I AFDELING 45 TIL BEBOERNE I AFDELING 45 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb.

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 22. maj 2014 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13, 2900 Hellerup Deltagere Fra afdelingen 28 lejemål var repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem,

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 171 den 30. oktober 2014 kl. 10.00

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 171 den 30. oktober 2014 kl. 10.00 KOLLEGIEKONTORET I AARHUS 5. november 2014 jb@kollegiekontoret.dk Tlf.nr. 8732 8312 Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET Møde nr. 171 den 30. oktober 2014 kl. 10.00 Referat af møde

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. november 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere

1-3034 Vestergården 1

1-3034 Vestergården 1 1-3034 Vestergården 1 Ordinært afdelingsmøde Onsdag den 10. september 2014, kl. 19:00 i mødesalen på Herlev Skole Velkommen til ordinært afdelingsmøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste bestemmende

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere