Referat. Møde i politisk styregruppe 2. februar Sted: DGI-Nordkraft, Teglgårds plads 1, 6. etage, mødelokale 6.8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Møde i politisk styregruppe 2. februar 2015 08.30-11.30. Sted: DGI-Nordkraft, Teglgårds plads 1, 6. etage, mødelokale 6.8"

Transkript

1 Referat Møde i politisk styregruppe 2. februar Sted: DGI-Nordkraft, Teglgårds plads 1, 6. etage, mødelokale 6.8 Deltagere: Anna Kirsten Olesen, Aalborg Kommune Helle Bak Andreasen, Jammerbugt Kommune Henrik Ringbæk Madsen, Region Nordjylland Jan Dyregaard Nielsen, Vesthimmerlands Kommune afbud også afbud fra suppleant Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord Kommune Lauge Larsen, Morsø Kommune Lene Schmidt Aalestrup, Rebild Kommune Lone Broe Christiansen, Læsø Kommune Mads Duedahl, Aalborg Kommune afbud også afbud fra suppleanter Mads Thomsen, Region Nordjylland - afbud Margit Chemnitz, Brønderslev Kommune afbud også afbud fra suppleant Mogens Brag, Frederikshavn Kommune (mødeleder) Niels Jørgen Pedersen, Thisted Kommune afbud også afbud fra suppleant Sven Bertelsen, Hjørring Kommune Lis Rom Andersen, Aalborg Kommune, formand for administrativ styregruppe Nanna Skovrup, Region Nordjylland, tovholder for Kunst og kultur som erhverv og kilde til vækst Anna Møller Larsen, koordinator for KulturKANten (referent) Øvrige mødedeltagere under punkt: 2. Inge Lise Jæger Sørensen, tovholder for Talentudviklingspuljen 3. Noël Mignon, tovholder for KONTRAST det overraskende møde & alternative arenaer Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den og eventuelle tilføjelser til dagsordenen til mødet d.d. Bilag 1. Referat af møde i politisk styregruppe Referat Godkendt Region Nordjylland gjorde opmærksom på, at Henrik Ringbæk Madsen fremadrettet erstatter Jørgen Rørbæk Henriksen, som Region Nordjyllands ene medlem af KulturKANtens politiske styregruppe. 1

2 2. Behandling af ansøgninger til Talentudviklingspuljen Ved Inge Lise Jæger Sørensen, tovholder for Talentudviklingspuljen Indstillingsgruppen har vurderet ansøgningerne ud fra følgende 8 kriterier, som forholder sig til puljens mål. Hvert kriterium er blevet tildelt 1 til 4 point: Forbereder børn og unge til optagelse på kreative/kunstneriske uddannelser Understøtter muligheden for at etablere sig som kunstner, kulturformidler og arrangør Sikrer fødekæden af udøvere til et aktivt og synligt kulturliv i Nordjylland Giver nye kompetencer forretnings- og formidlingsmæssigt Skaber og synliggør talentudviklingsmiljøer i Nordjylland Styrker kulturel dannelse hos børn og unge Medvirker til nye samarbejdsrelationer på tværs af regionen Medvirker til at sikre bredden af talentudviklingstilbud Scoringen vises i et diagram som dette, hvor udfyldt blå farve indikerer i hvor høj grad projektet lever op til kriterierne. Samlet antal point angives under diagram. Der er i alt modtaget 7 ansøgninger til puljen Talentudvikling. De 7 ansøgninger er på samlet kr. Der er kr. tilbage til disposition i puljen for 2015 og kr. tilbage i puljen for Hvis alle indstillede projekter støttes, er der kr. tilbage i puljen til

3 Projektnummer Projektnavn Søgt Score Indstillet T Grobund talentudvikling for uetablerede kulturaktører T OplevVækst Den internationale dimension T Den Nordjyske Filmtruck T Scenekunsten ind i skolen T TRIN mod Toppen T Filmtalent Nord T Trukket tilbage af ansøger T Thy Music Collective I alt søgt Hvis man ønsker at læse ansøgningerne i deres fulde længde, kan de findes på kulturkantens intranet under menupunktet Projekter Der har været en proces, hvor ansøgerne har indsendt ansøgninger pr. 1. oktober Indstillingsgruppen for puljen Talentudvikling har drøftet ansøgningerne på baggrund af det fremsendte materiale. Der har efterfølgende været dialog med ansøgerne med henblik på en kvalificering af projekterne, hvor dette er skønnet hensigtsmæssigt. Herefter har ansøgerne i nogle tilfælde indsendt reviderede ansøgninger samt budgetter, og det er disse, der ligger til grund for denne sagsbehandling. Det kan oplyses, at der ved de seneste ansøgningsrunder er bevilget midler til projekter indenfor teater, dans, musik, crossover scenekunst, filmproduktion og kulturformidling. De tidligere støttede projekter er: Projektnavn Bevilget Talentcenter for Det Kongelige Teaters Balletskole FilmMaskinen Nordic Band Camp JazzNord ensemble Ung Nordjysk Scenekunst Skandinavisk sommerskole scenekunst Orkester Norden Vendsyssel Drengekor etablering af elitekor for drenge Progress ver I alt bevilget Nedenfor følger sagsfremstillinger for de enkelte projekter. 3

4 Grobund talentudviklingsforløb for uetablerede kulturaktører Morgenrøde c/o Jens Christian Haar søger om kr. svarende til 50 % af det samlede projektbudget på kr. Projektbeskrivelse Grobund er et talentudviklingsforløb for uetablerede kulturaktører, der stræber mod at organisere, formidle og afvikle kulturelle arrangementer lige fra lærredskunst til performance art. Musik-, litteratur- eller filmfestivaler. Fotokonkurrencer. Kunstinstallationer. Street Art. Flash Mobs etc. Målgruppen er i princippet alle aldersgrupper, men i praksis sandsynligvis primært yngre uetablerede græsrødder, som ikke er en del af de etablerede institutioner. Den primære målgruppe er medlemmer fra de allerede eksisterende, men endnu uetablerede, græsrodsbevægelser i regionen. Den sekundære målgruppe er alle med interesse for at forsøge sig med kulturprojekter. Den sekundære målgruppe vil forventeligt være fortrinsvis unge. Rekruttering vil blandt andet ske via de eksisterende græsrodsbevægelser på området rundt om i regionen. For at komme i betragtning til forløbet skal der fremsendes en ansøgning, hvoraf et potentiale skal skinne igennem. Dette kan være i form af tidligere erfaring eller beskrivelse af en god og gennemtænkt idé til et kulturarrangement. En dommerkomite udvælger forløbets deltagere i henhold til en række kriterier, der defineres af komiteen. Forløbet er opdelt i 4 faser: Fase 0 19/9-2015: Åbent informationsmøde om forløbet ( forventes at deltage) 11/ : Ansøgningsfrist 25/ : Svar på ansøgning (20 deltagere) Fase 1 4/ / : Foredrag, undervisning og workshops med temaer som: Idéudvikling, konceptualisering og innovation Projektplanlægning Kulturledelse Formalia (tilladelser og jura) Økonomi/finansiering (inkl. funding) Markedsføring og branding Udarbejdelse af konkrete projektideer til mulig realisering Fase 2 9/1-2016: Udvælgelse af 3 projekter til realisering 9/ /5-2016: Workshops, vejledning, fællesmøder Fase 3 1/ /9-2016: Afvikling af projekter (min. de 3 udvalgte) 17/9-2016: Afsluttende evaluering (af projekter + Grobund) Grobund har til hensigt at skabe en både kvantitativ og kvalitativ forøgelse af kulturtilbud fra de uetablerede kulturaktører. 4

5 Samlet score: 21 Budget og finansieringsplan Indtægter (fx entréindtægter, deltagerbetaling, salg osv.) Deltagergebyr (20 x 650 kr.) Indtægter i alt ,00 kr ,00 kr. noter Udgifter Leje af kontorfaciliteter, mødelokaler samt konferencerum ,00 kr. Leje af diverse udstyr (projektor + lærred samt podie. Se note 4) ,00 kr. Div. forbrugsmaterialer ,00 kr. Honorar til undervisere/foredragsholdere (6 x kr.) ,00 kr. Honorar til workshopholdere (3 x kr.) ,00 kr. Vejledningstimer ((3 x 10 t.) + (15 x 2 t.) af 350 kr.) ,00 kr. Produktion af grafisk identitet (logo, hjemmeside, brevpapir m.m.) ,00 kr. Produktion af netværks-hjemmeside ,00 kr. Revision ,00 kr. Transportudgifter, kørsel i egen bil (3,73 x 5000 km.) ,00 kr. Transportudgifter, leje af minibus til fælles transport (2 x 895 kr. X 4) 7.160,00 kr. Interne lønninger (se note 3) (13 t. ugentligt i 67 uger af 250 kr.) ,00 kr. Ekstern konsultation/rådgivning ,00 kr. PR og markedsføring ,00 kr. Evaluering (inklusiv formidling af resultaterne) Forplejning under intromøde + afsluttende evaluering ,00 kr ,00 kr.

6 Støtte til 3 udvalgte projekter (3 x kr.) Uforudsete udgifter Udgifter i alt Tilskudsbehov Tilskud (fx egenfinansiering, fonde, kommuner osv.) Der søges om følgende tilskud i KulturKANten Der er søgt om tilskud ved Kulturpuljen, Region Nordjylland (ikke bevilliget) Tilskud i alt ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Resultat ,00 kr. Hvor mange procent af det samlede budget (de samlede udgifter) udgør det ansøgte beløb? 50 % Noter 1) Der er søgt tilskud ved Kulturpuljen, Region Nordjylland. Der er ikke endnu givet tilsagn om bevilling. Modtages denne støtte ikke, vil der blive søgt intensivt ved relevante private fonde og de enkelte kommuner i regionen. Alternative finansieringsruter inkluderer sponsorater fra relevante nordjyske virksomheder, crowdfunding og "salg" af de tre projekter der skal realiseres i projektet (så en bidragsyder kan fastsætte rammer for et projekt) 2) Samlede ansøgte beløb er højere end budgettet. Dette skyldes, at vi endnu ikke har modtaget bevilling på de søgte beløb. Skulle det ske, at vi får tilsagn på mere end tilskudsbehovet, vil KulturKANtens bevilling blive nedjusteret, således at vi kun modtager det præcise tilskudsbehov. 3) Vi forventer et gennemsnitligt ugentligt timeforbrug på 18 t. i 67 uger til interne arbejdsopgaver. Heraf arbejdes uden beregning 5 t. ugentligt og i alt 335 t. svarende til en udgift på kr. ved en timeløn på 250 kr. Dette er måden hvorpå Morgenrøde kan medfinansiere projektet 4) Udgifter til leje af udstyr inkluderer ikke leje af borde og stole (og lignende), hvilket i det oprindelige budget var medregnet. Disse udgifter er taget ud af budgettet under lovning på, at dette ville kunne stilles gratis til rådighed ved de enkelte kommuner hvori arrangementerne afholdes. 6

7 Indstillingsgruppens kommentarer Projektet understøtter aktører inden for mange kunstarter Projektet har et regionalt perspektiv både i forhold til rekruttering af talenter og i forhold til de tilknyttede ambassadører/vejledere og foredragsholdere Projektet er nyskabende i kraft af sin fokusering på udvikling af arrangørernes kompetencer Projektet bygger på netværksdannelse og medvirker herved til etablering af nye samarbejdsrelationer på tværs af genrer og geografi Såfremt Region Nordjylland yder det ansøgte beløb, bliver projektet overfinansieret Der kan være usikkerhed om rekrutteringsgrundlaget ( deltagere ved infomøde) Der kan være usikkerhed om mulighederne for medfinansiering De første aktiviteter i projektet iværksættes i september 2015 Projektet bør markedsføres i hele regionen og rekrutteringsgrundlaget efterleve det beskrevne Indstilling Projektet Grobund indstilles til tilskud på kr i 2015 og kr i 2016 (i alt kr ) til gennemførelse af projektet som beskrevet, såfremt ansøger senest 1. maj 2015 kan godtgøre, at der er sikkerhed for den fornødne medfinansiering. Beslutning i administrativ styregruppe Indstillingen anbefales Referat Beslutning i politisk styregruppe Indstillingen blev godkendt 7

8 OplevVækst - Den Internationale Dimension - Kompetenceudvikling, videndeling og netværk på tværs af brancher Aalborg Samarbejdet, Aalborg Kommune v/dolan Sund søger om kr , svarende til 50 % af det samlede projektbudget på kr Projektbeskrivelse Formålet med OplevVækst Den Internationale Dimension er at accelerere talenterne og de mindre og nystartede virksomheder mod vækst og en højere grad af økonomisk bæredygtighed og en højere faglig kvalitet på den internationale platform. Kulturforståelse, afsætning, salg og markedsføring vil spille en afgørende rolle for at kunne lykkes på den internationale scene. Internationaliseringsprogrammet vil yderligere udvikle de processer og metoder, der har været anvendt/anvendes i det første forløb af OplevVækst. I dette nye projekt vil processer og metoder anvendes i en mere struktureret form og med mere vedholdende kobling til talenternes og virksomhedernes dagligdag. Der etableres netværk mellem de deltagende talenter og institutioner. Det forventes, at der skabes nye forretningsmuligheder og arbejdspladser for de deltagende talenter, at videns- og kompetenceniveauet hæves og at bevidstheden om hvordan man bringer sit talent ud på den internationale scene, øges. Projektet bygger videre på OplevVækst projektet, der afsluttes pr Deltagere herfra kan fortsætte i det nye projekt, men det er ikke et krav for deltagelse. Der udbydes tre separate udviklingsforløb med max. 10 deltagere på hvert forløb efter gennemførelse af åbent introduktionsarrangement i Hjørring, Frederikshavn og Aalborg samt evt. Thisted. Udviklingsforløbene afsluttes med en international ekskursion i relation til deltagergruppens markedspotentiale. 8

9 Samlet score: 18 Budget og finansieringsplan Indtægter (fx entréindtægter, deltagerbetaling, salg osv.) Brugerbetaling Deltagertimer Projektledertimer ,00 kr ,00 kr ,00 kr. noter Indtægter i alt ,00 kr. Udgifter Projektforberedelse Vækstgruppeforløb International ekskursion Projektledertimer Deltagertimer Evaluering Markedsføring Diverse hjælpematerialer Revision Udgifter i alt ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Tilskudsbehov ,00 kr. 9

10 Tilskud (fx egenfinansiering, fonde, kommuner osv.) Der søges om følgende tilskud i KulturKANten Tilskud i alt ,00 kr ,00 kr. Resultat 0,00 kr. Hvor mange procent af det samlede budget (de samlede udgifter) udgør det ansøgte beløb? 50 % Noter Indstillingsgruppens kommentarer For: Projektet har en international dimension Projektet har både nyskabende elementer og bygger videre på projekterfaringer fra tidligere forløb Mulighed for blivende effekt hos deltagerne Erfarne projektledere Imod: Det er ikke klart beskrevet, hvordan rekrutteringen sikres regional eller flerkommunal karakter Det fremgår ikke, hvilke forudsætninger/hvilket talent deltagerne forventes at have ved optagelse på forløbet Deltagerantallet kan variere fra ca. 10 til max. 30 det indebærer en usikkerhed omkring indtægtsniveauet, som bygger på deltagerbetaling og deltagertimer Bortset fra deltagerbetaling på kr. er den øvrige finansiering - udover ansøgt støtte fra KulturKANten - medgået tid ved projektledelse og deltagere Indstilling Indstillingsgruppen vurderer, at projekt OplevVækst - Den Internationale Dimension kun rammer puljens kriterier i mindre grad, og projektet indstilles derfor til afslag. Beslutning i administrativ styregruppe Indstillingen anbefales Referat Beslutning i politisk styregruppe Indstillingen blev godkendt 10

11 Den nordjyske filmtruck Århus Filmværksted ved Morten Hartz Kaplers søger om kr. svarende til 49 % af det samlede projektbudget på kr. Projektbeskrivelse Århus Filmværksted vil etablere en mobil filmtruck, som nordjyske unge kan låne til deres filmproduktioner. Der skal leases en bil, der indrettes som et mobilt værksted med professionelt filmudstyr. Både erfarne og uerfarne filmmagere vil efter ansøgning kunne låne filmtrucken. For at lancere filmtrucken til målgruppen, vil Århus Filmværksted i 2015 turnere rundt på regionens biblioteker og holde info møder. Målgruppen er unge mellem 16 og 30 år opdelt i tre undergrupper: 1. Unge der ikke har kunnet gennemføre en ungdomsuddannelse 2. Unge der er i gang med en gymnasial- eller erhvervsuddannelse, og som her beskæftiger sig med film igennem mediefag eller som fritidsinteresse 3. Unge fra det ambitiøse kunstneriske talentmiljø, hvor de muligvis allerede har eksperimenteret med filmproduktion Intentionen er, at skabe en kontinuerlig støttebaseret talentudviklingsvirksomhed, og filmtrucken skal på sigt suppleres med workshops, introkurser og vejledning. Først skal faciliteterne etableres, hvorefter der kan bygges ovenpå med undervisning og mentorordning. Tidsplan: 2015 Filmtrucken realiseres, og der turneres rundt med info til biblioteker og etableres samarbejde med uddannelsesinstitutioner. Der etableres samarbejde med Filmmaskinen og Filmkraft Iværksættelse af workshops, mentorordninger og undervisningssessioner rundt om i regionen. Etableringen af filmtrucken er tænkt som en vedvarende indsats hos de unge i Nordjylland. 11

12 Samlet score: 15 Budget og finansieringsplan Indtægter (fx entréindtægter, deltagerbetaling, salg osv.) Indtægter i alt 0,00 kr. noter Udgifter Produktionsudstyr: Kamera - BlackMagic 2.5K Production Camera m. Med 5 Primes og div. Support Monitor Lyd - Tonevogn baseret på Sound Devices 788T Harddisk Recorder, monteret i SoundCart vogn m. 4 stk. Radio Mikes, 2 stk. Booms m. Sennheiser, MKH 60/40 mikrofoner mv. Grip - Letvægts skinne-dolly, div. Flag, C-stands, Appelboxes, Sandbags, Clamps og Hooks. Lys - Allround lysløsning baseret på LED-lys, Kino Flo og Fresneller, inkl. Div, stativer, strømkabler mv ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Etablering af Filmtruck: Etablering og leasing ,00 kr. Indretning af bil ,00 kr. Leasingleje af bil, 3500 kr. pr. Måned ,00 Udgifter for postproduktionsudstyr: 12

13 Macbook pro, 2 stk. Avid licens, 2 stk. Beskyttet ekstern harddisk, 2 stk. Mus, 2 stk Transportkasse, 2 stk. Avid Keyboard, 2 stk. Driftsudgifter: Undervisning i brug af filmudstyr; 8 Kurser årligt a 8000 kr. Håndtering og vedligeholdelse af filmudstyr Reparation af filmudstyr Teknisk support af redigeringsstationer Behandling af ansøgninger 8 x til konsulent Forsikringer (Bil og filmudstyr) Diverse (skader, benzin, parkeringsbøder) Administration (PR, afrapportering, revision etc.) Udgifter i alt Tilskudsbehov ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Tilskud (fx egenfinansiering, fonde, kommuner osv.) Der søges om følgende tilskud i KulturKANten ,00 kr. Egenfinansiering ,00 kr. Region Nordjylland (ansøgt) ,00 kr. 1) Tilskud i alt ,00 kr. Resultat ,00 kr. Hvor mange procent af det samlede budget (de samlede udgifter) udgør det ansøgte beløb? 49 % Noter 1) Vi har ansøgt Region Nordjyllans Kulturpulje om samme beløb som hos KulturKANten, og begge budgetter omhandler den praktiske etablering af filmtrucken. Skulle vi være så heldige at opnå fulde bevillinger fra begge fonde, vil vi opgradere projektet, enten ved at arbejde med to filmtrucks, eller ved opsætningen af workshops, undervisningstilbud og mentoreringsordninger, for at sætte stærkest muligt ind på talentudviklingen. Under alle omstændigheder kommer vi ikke til at formindske vores egenfinansiering, da den vil være en del af vores stordrift. Skulle det være tilfældet at vi ikke kan få bevilget fondsmidler til etablering af selve filmtrucken, men der imod til workshops og undervisning vil det også have vores interesse. Indstillingsgruppens kommentarer Der ansøges primært om midler til etablering af filmtruck herunder indkøb af teknisk udstyr Om end målgruppen også indbefatter talenter, er det uklart, hvori talentet består og hvordan det målrettet vil blive udviklet Indholdet af workshops, introkurser og vejledning fremgår ikke 13

14 Indstilling Indstillingsgruppen vurderer, at projekt Nordjysk Filmtruck kun rammer puljens kriterier i mindre grad, og projektet indstilles derfor til afslag. Beslutning i administrativ styregruppe Indstillingen anbefales Referat Beslutning i politisk styregruppe Indstillingen blev godkendt 14

15 Scenekunsten ind i skolen Limfjordsteatret ansøger om kr svarende til 50 % af det samlede budget på kr Der er lønudgifter i projektet på kr Projektbeskrivelse Den nye skolereform åbner muligheder for, at der kan arbejdes for at det scenekunstneriske udtryk kan få en mere fremtrædende rolle som selvstændig faglighed og udtryk i skolen, end det har i dag. Limfjordteatret vil over de næste 2 år undersøge og udvikle potentialet i en større integrering af scenekunsten i skolernes hverdag og elevernes læringsrum. Med projektet ønsker de at skabe viden om, og konkrete praktiske erfaringer med, at gøre scenekunst til en mere integreret del af skolernes hverdag. I samspil med minimum 10 skoler undersøges og udvikles veje, metoder og tiltag, som gør skoleelevers møde med teater og dans mere engagerende, involverende og kvalificeret. Det vil ske ved at klæde lærere og elever bedre på til mødet med det professionelle scenekunstudtryk og ved at arbejde med at lade eleverne udtrykke sig selv og være skabende indenfor de scenekunstneriske udtryksformer. Dermed styrkes børnenes ejerskabsfølelse til og forståelse af de scenekunstneriske udtryksformer. Samtidigt vil Limfjordsteatret undersøge, hvordan den scenekunstneriske faglighed kan indgå i andre fag i skolen. Ansøgeren ønsker i tæt samarbejde med udvalgte skoler og lærere at udvikle tiltag, der bringer scenekunsten ind i skolen på måder, der praktisk og konkret fungerer for både skolen og teatret med de eksistensvilkår og muligheder, de hver især har. Der er tale om et pilotprojekt i form af fase 0 i 2015 og en fase 1 i Projektet tager afsæt i Morsø kommune, men skal senere bredes ud, så det kommer hele regionen til gode. Derved skabes nye aktive kulturbrugere. Børnenes kulturelle dannelse styrkes. Det kan åbne deres øjne for uddannelsesmulighederne indenfor kultursektoren og skabe et grundlag for talentudvikling. Ansøgeren vil sammen med andre teaterfolk, kunstnere, skoleledere og lærere forsøge at finde metoder til at fastholde kontakten mellem teater- og skolefolk. Det sker bl.a. ved seminarer omkring projektet. Målet er en fortsat udvikling af skolernes og børnenes brug af scenekunsten. 15

16 Samlet score: 14 Budget og finansieringsplan Indtægter Efter år 0 brugerbetaling Indtægter i alt ,00 kr ,00 kr. noter 10 skoler x 5 projekter over 2 år Udgifter Generalomkostninger (fx husleje, udstyr, materialer m.v.) Transport Løn og honorarer Evaluering og formidling Øvrige Udgifter i alt ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Tilskudsbehov ,00 kr. Tilskud KulturKANten (ansøgt) Ansøgers medfinansiering Kommuner Fonde Andet Tilskud i alt ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 16

17 Resultat 0,00 kr. Hvor mange procent af det samlede budget (de samlede udgifter) udgør det ansøgte beløb? 50 % Indstillingsgruppens kommentarer Det er kun i begrænset omfang, at projektet lever op til målene for talentudviklingsområdet Der er tale om et udviklingsprojekt, som vil udvikle metoder til forbedring af scenekunstens placering i folkeskolen. Projektet er et pædagogisk udviklingsprojekt rettet mod folkeskolen. Projekt vil inddrage en begrænset del af børn og unge i Nordjylland. I første omgang inddrages primært børn og unge i Morsø Kommune. De deltagende teatre vil få forbedret deres forretnings- og formidlingsmæssige muligheder. Der er tale om et projekt, som har en meget begrænset blivende effekt for talentudvikling i Nordjylland. Indstilling Indstillingsgruppen vurderer, at projekt Scenekunsten ind i skolen kun rammer puljens kriterier i meget lille grad, og projektet indstilles derfor til afslag. Beslutning i administrativ styregruppe Indstillingen anbefales Referat Beslutning i politisk styregruppe Indstillingen blev godkendt 17

18 TRIN mod Toppen Kulturskoler i Nordjylland (KiN) ansøger om kr svarende til 48 % af det samlede projektbudget på kr Projektbeskrivelse Kulturskoler i Nordjylland har i tre år afholdt sommerstævnet NUS på toppen for regionens ungdomssymfonikere. Stævnerne har været en stor succes, og nu vil man udvikle et nyt koncept, hvor der tænkes på tværs af genrerne musik og dans. Under arbejdstitlen: TRIN mod Toppen skal der afholdes fælles stævner for de to genrer af en uges varighed hver i august 2015 og august TRIN mod Toppen skal give unge talentfulde dansere og symfonikere i Nordjylland mulighed for sammen at videreudvikle deres talenter i professionelle rammer med dirigenter og instruktører på et højt niveau. Der skal skabes faglig synergi imellem de to udtryksformer i løbet af ugen. De unge musikere skal have mulighed for at arbejde med deres krop på en anden måde ved at deltage i nogle af de øvelser som danserne arbejder med, og de unge dansere vil få mulighed for at arbejde med deres bevidsthed omkring klangdannelse, rytme og timing i komplicerede musikalske strukturer. Det er tanken, at de to stævner begge skal munde ud i et fælles afslutningsprodukt, der er andet og mere end blot dans med symfonisk akkompagnement. Deltagerne skal alle have gjort erfaringer med spørgsmål som: Hvad er forskellen og ligheden imellem at danse og at dirigere? Hvordan kan en bevægelse have en klang? Kan en fagot danse? Hvilke bevægelser gør pauserne smukke? Erfaringerne fra sommerstævnerne med NUS (Nordjyllands Ungdoms Symfoniorkester) viser, at en uges stævne kan løfte eleverne op på et langt højere fagligt niveau, end det er muligt at nå via den daglige undervisning/øvning. Samtidig styrkes de sociale netværk imellem de unge talenter på tværs i regionen og dermed både lysten og motivationen til at arbejde med udtryksformer og genrer, som de unge ellers sjældent møder. Deltagerne udvælges efter ansøgning. Instruktørerne på stævnerne vil være en kombination af nordjyske, professionelle musikere og dansere samt en ekstern professionel dirigent. 18

19 Samlet score: 22 Budget og finansieringsplan i alt noter Indtægter (fx entréindtægter, deltagerbetaling, salg osv.) elevbetaling, 100 elever á kr. Indtægter ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Udgifter indkvartering, 100 elever (kost og logi) á ,00 kr ,00 kr. *1) indkvartering, instruktører ,00 kr ,00 kr. aflønnning, 5 NUS instruktører ,00 kr ,00 kr. *2) Dirigenthonorar ,00 kr ,00 kr. *3) to danseinstruktører ,00 kr ,00 kr. *4) leje af sal og hal ,00 kr ,00 kr. Diverse ,00 kr ,00 kr. ekstern revision 8.500,00 kr. *5) Udgifter i alt ,00 kr , ,00 kr. Tilskudsbehov ,00 kr. Tilskud (fx egenfinansiering, fonde, kommuner osv.) Der søges om følgende tilskud i KulturKANten ,00 kr ,00 kr kr. Bidrag fra KiN's medlemsskoler, 9,5 á kr ,00 kr ,00 kr ,00 *6) Tilskud i alt , , ,00 kr. 19

20 Resultat 0,00 kr. Hvor mange procent af det samlede budget (de samlede udgifter) udgør det ansøgte beløb? 48 % Noter 1) Ca. 40 dansere og 60 musikere er vores forventning 2) Instruktørerne vil være nordjyske musikere og interne undervisere med tilknytning til de nordjyske kulturskoler 3) Ekstern dirigent 4) Eksterne 5) Krav ved søgte beløb over kr. 6) Morsø Musikskole deltager for halv pris pga. størrelsen Indstillingsgruppens kommentarer De tidligere stævner for orkestersiden har haft bred regional forankring i kraft af KiN samarbejdet, og man vil kunne opnå samme brede regionale deltagelse på dansesiden ved at samarbejde med de nordjyske dansekonsulenter om rekruttering af danserne Projektet er nyskabende med sit fokus på udvikling af faglig synergi mellem musik og dans Projektet er rettet mod op til 100 deltagere pr. stævne KiN er garanter for projektets gennemførelse og effekt TRIN mod Toppen ligger ud over de aktiviteter, der er indgået kontrakt om mellem KiN og KulturKANten vedr. Ungdomssymfoniorkestrene og Orkesterskolen Indstilling Projektet indstilles til tilskud på kr til gennemførelse af projektet som beskrevet. Beslutning i administrativ styregruppe Indstillingen anbefales Referat Beslutning i politisk styregruppe Indstillingen blev godkendt 20

21 Filmtalent Nord Filmtalent Nord c/o John Landbo (leder af Morsø Ungdomsskole) søger KulturKANten om kr svarende til 40 % af det samlede projektbudget på kr Projektbeskrivelse Filmtalent Nord er et filmprojekt, hvor unge kan prøve kræfter med filmmediet gennem workshops og produktion. Projektet afsluttes med at en gruppe af deltagerne (1-2 filmhold) laver deres egen spillefilm, som vil få biografpremiere i Bio Mors under Kulturmødet Sidenhen distribueres filmen til biografer Nordjylland og det øvrige Danmark. Filmen udgives desuden på bl.a. IMDb (Internet Movie Database) til national og international distribution. Projektet har til formål at give deltagerne praktisk erfaring med filmproduktion og samtidig give dem et konkret udkomme i form af en spillefilm, der kan bruges i formidlingen af deres erhvervede kompetencer. Deltagerne rekrutteres i hele Region Nordjylland, og alle gennemgår en vurdering på baggrund af en ansøgning, inden de optages i projektet. Rekrutteringen foregår gennem de kommunale ungdomsskoler men også via almene nordjyske medier og omdeling af flyer/folders, som også bruges til synliggørelse af projektet. Unge der ikke går i ungdomsskole har også mulighed for optagelse. Projektet er baseret på netværksorienterede faglige workshops i eksempelvis stunt, manuskript/filmstruktur, producerarbejde, kamerateknik, filmskuespil/casting, instruktion, redigering og foley/lydredigering. Projektet henvender sig derfor både til unge med interesse for filmmediet og til unge, som fokuserer deres interesse på de ovennævnte relaterede specifikke fagområder. Konkret skabes et grundforløb af disse faglige workshops, hvor unge (også unge der ikke deltager i filmholdet) kan deltage. Projektets håb er, at de faglige workshops, som placeres rundt om i regionen, vil skabe interessebærende netværk af unge på tværs af regionen. De faglige workshops efterfølges af et 1-år langt produktionsforløb med professionel støtte og coaching. Projektet afsluttes med produktion af en spillefilm, hvilket adskiller det fra andre tiltag i regionen, hvor der afsluttes med produktionen af kortfilm. En spillefilm kræver et længere og mere dybdegående arbejde i forhold til eksempelvis manuskriptskrivning og skuespilhåndtering, hvilket giver projektet en dybere forankring i de relaterede fagligheder. 21

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Budget 2015 Budgetoverslag 2016

Budget 2015 Budgetoverslag 2016 Indtægter Reserve-ret Indtægter Reserve-ret Vedr. gl. Kulturaftale Overførte midler fra tidligere år 320.000 0 320.000 0 2009-22 CreaBiz Vendsyssel 40.000 40.000 0 0 2009-1 UAK 40.000 40.000 0 0 2010-41

Læs mere

Budget 2014 (udarbejdet efter budgetter vedtaget i kulturaftaleteksten) Korrigeret budget 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016

Budget 2014 (udarbejdet efter budgetter vedtaget i kulturaftaleteksten) Korrigeret budget 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Vedr. gl. Kulturaftale Overførte midler fra tidligere år 650.500 240.000 240.000 650.500 240.000 240.000 2012-37 Playform 190.000 2009-22 CreaBiz Vendsyssel 40.000 2009-1 UAK 40.000 2010-23 Platform4 in

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl. 09.30-10.30 Sted Nordsøen Oceanarium, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals - mødelokale: Stornoway Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Kulturpulje

Kulturpulje Kulturpulje 2012-2013 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2012-2013?... 3 2. Hvad kan man søge til?... 3 2. 1 Kvalitet og vækst i nordjysk kunst og kultur... 3 2.2 Stedbundne

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Medlemmer af grupper under KulturKANten

Medlemmer af grupper under KulturKANten Medlemmer af grupper under KulturKANten Styregruppe KONTRAST Noel Mignon nmi@jammerbugt.dk Tovholder, Jammerbugt Claus Rene Petersen crp-kultur@aalborg.dk Aalborg Jens Ole Amstrup jeam@frederikshavn.dk

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra mødet den og eventuelle tilføjelser til dagsordenen til mødet d.d.

1. Godkendelse af referat fra mødet den og eventuelle tilføjelser til dagsordenen til mødet d.d. Møde i politisk styregruppe den 15. marts 2013 kl. 09.00-12.00 Sted: Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune - afbud Bent

Læs mere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere Kulturpulje 2016 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2016?... 2 2. Hvad kan man søge til?... 2 3. Hvad bliver projektet vurderet på?... 2 4. Økonomiske og tidsmæssige rammer for

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra mødet den 05.09.12 og eventuelle tilføjelser til dagsordenen til mødet d.d.

1. Godkendelse af referat fra mødet den 05.09.12 og eventuelle tilføjelser til dagsordenen til mødet d.d. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. december kl. 08.30-10.30 Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

Kære medlemmer af politisk styregruppe (og administrativ styregruppe til orientering)

Kære medlemmer af politisk styregruppe (og administrativ styregruppe til orientering) Fra: Anna Møller Larsen Sendt: 16. december 2016 15:00 Til: 'kfj@vesthimmerland.dk' ; 'Niels Heebøll (nihe@vesthimmerland.dk)' ; 'Preben Holler (pho@thisted.dk)'

Læs mere

Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget. Lukket referat. 15. marts For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen

Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget. Lukket referat. 15. marts For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget 15. marts 2010 For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen 25. Tilskud fra Start, forsøgs- og udviklingspuljen 57 26. Små tilskud 2010, 1. runde 58 27. Talentudvikling

Læs mere

Ansøgning om støtte til Kulturmødet 2014

Ansøgning om støtte til Kulturmødet 2014 Ansøgning om støtte til Kulturmødet 2014 Hermed ansøges KulturKANten om tilskud på 250.000 kr. som bidrag til at gennemføre Kulturmødet 2014. Arrangementet understøtter betydelige dele af KulturKANtens

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

KULTUR PUNKT Vejledning til ansøgere

KULTUR PUNKT Vejledning til ansøgere KULTUR PUNKT 2013 Vejledning til ansøgere KULTUR PUNKT 2013 Kulturel udvikling i et nordjysk lokalområde Indhold 1. Indledning 2. Hvem kan søge KULTUR PUNKT 2013? 3. Hvad kan man søge til, og hvad lægges

Læs mere

Mission Vision Strategier

Mission Vision Strategier Mission Vision Strategier Op på tå Det Kongelige Teaters Balletskole Odense er en friskole og kulturinstitution der tilbyder en unik grunduddannelse inden for moderne dans og klassisk ballet i et innovativt

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Referat. Møde i politisk styregruppe 24. februar 2014 kl. 8.30-11.30. Sted: Skoleforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby Mødelokale 2

Referat. Møde i politisk styregruppe 24. februar 2014 kl. 8.30-11.30. Sted: Skoleforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby Mødelokale 2 Møde i politisk styregruppe 24. februar 2014 kl. 8.30-11.30 Sted: Skoleforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby Mødelokale 2 Deltagere: Anna Kirsten Olesen, Aalborg Kommune - afbud Helle Bak Andreasen,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

Vordingborg Kommune Att: Udvalget for Kultur & Fritid Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg. Vordingborg den 13. febr. 14

Vordingborg Kommune Att: Udvalget for Kultur & Fritid Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg. Vordingborg den 13. febr. 14 Vordingborg Kommune Att: Udvalget for Kultur & Fritid Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Vordingborg den 13. febr. 14 Ansøgning om tilskud til FORTÆLLEFEST på 30.000,00 Vordingborg Fortællekreds og STARS

Læs mere

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Att.: Lis Rom Andersen Ansøgning om økonomisk støtte til by-kunst projektet WE AArt. Vedlagt: Bilag 1 Et udvalg af potentielle kunstnere

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 Sag nr. 3 Emne: Særlig pulje til kulturarrangementer 3 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til:

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

PROJEKTETS FORMÅL OG MÅLGRUPPE

PROJEKTETS FORMÅL OG MÅLGRUPPE Til Børnekulturens Netværk - modelkommuneforsøg SUB-FILM Film fra kanten for, med og af unge fra de ældste klasser i Århus forstæder. SUB-FILM er et samarbejde mellem århusianske forstadsskoler, konsulenter

Læs mere

Udskriv ansøgning. De frie kulturmidler

Udskriv ansøgning. De frie kulturmidler Gem en kopi Udskriv ansøgning,---..-"' ASSENS KOMMUNE Ansøgningen sendes til: Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens E-mail: kulturogfritid@assens.dk Dato: 15. maj 2016 ANSØGNING OM TILSKUD TIL AKTIVITETER

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Orientering om Aalborg Festivals

Orientering om Aalborg Festivals Punkt 9. Orientering om Aalborg Festivals 2015-062178 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget tager orienteringen om rapport om Aalborg Festivals 2015 samt planer for

Læs mere

Referat. Møde i politisk styregruppe 26. november 2015 09.00-12.00. Sted: Gigantium, Willy Brandts Vej 31, 9220 Aalborg, Mødelokale 1

Referat. Møde i politisk styregruppe 26. november 2015 09.00-12.00. Sted: Gigantium, Willy Brandts Vej 31, 9220 Aalborg, Mødelokale 1 Referat Møde i politisk styregruppe 26. november 2015 09.00-12.00 Sted: Gigantium, Willy Brandts Vej 31, 9220 Aalborg, Mødelokale 1 Deltagere: Anna Kirsten Olesen, Aalborg Kommune gik 11.30 Helle Bak Andreasen,

Læs mere

KulturKANten 2013-2016. Afrapportering - hvad faldt der af?

KulturKANten 2013-2016. Afrapportering - hvad faldt der af? KulturKANten 2013-2016 Afrapportering - hvad faldt der af? FORORD - Fire år med kant Afrapportering ordet har i sig selv en formel og måske lidt kedelig klang. Men det gælder ikke for denne afrapportering.

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Kommissorier. Udvalgsarbejde i Kulturskoler i Nordjylland. Side 1. Koordinator Lisbeth Joensen tlf.

Kommissorier. Udvalgsarbejde i Kulturskoler i Nordjylland. Side 1. Koordinator Lisbeth Joensen tlf. Kommissorier Udvalgsarbejde i Kulturskoler i Nordjylland Side 1 Kommissorier Udvalgsarbejde i Kulturskoler i Nordjylland Indholdsfortegnelse Udvalget for Symfonisk Musik for Unge i Nordjylland (USMUN)...3

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for den brede Københavnske befolkning. Vi har hidtil haft

Læs mere

Introduktion til projektet Oplev Vækst.

Introduktion til projektet Oplev Vækst. Punkt 6. Introduktion til projektet Oplev Vækst. 2014-4764. Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender nedenstående redegørelse om projekt Oplev Vækst til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering. Sagsbeskrivelse

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred

Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred 9/11 2012 Formål At unge i alderen 12-19 år fra Odsherred opsætter en årligt tilbagevendende

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 12.a Ekstern puljeansøgning, Ghetto Gourmet -Teaterkoncert ændrede projektbetingelser 12 b.ekstern puljeansøgning, Mobil frivillighed 12.c Ekstern puljeansøgning, Projekt Kaffeslabberas 12 a. Ekstern puljeansøgning,

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet INDENFOR - Aalborg

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13,

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13, Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Sundheds- og Kulturudvalget Mødet den 09.11.2016 kl. 06.30-18.30 Boulevarden 13, Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Studietur for Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder Notat Emne: Kulturpolitik 2013-2016 Til: Kulturudvalget. Temamøde om Kulturpolitik 23.04.2013 Kopi til: Kopi til Den 15. april 2013 Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder,

Læs mere

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 11.00 Medlemmer: Anne Sofie Meldgaard Ben Woodhams Dorthe Fink Erling Risager Heidi Hentze

Læs mere

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007 Kulturforvaltningen Side 1 af 6 Punkt / Sagsnr. / Sagsbeh. 1 07-01382 Ansøger og Projekttitel Ansøgt beløb Beslutning og begrundelse Foreningen May Music & Drama Produktion Frans af Assisi, Musicaloratorium

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

1. Oplæg om oplevelseszoner og drøftelse af nordjysk tilkendegivelse vedr. disse Bilag: Oplæg - oplevelseszoner

1. Oplæg om oplevelseszoner og drøftelse af nordjysk tilkendegivelse vedr. disse Bilag: Oplæg - oplevelseszoner DAGSORDEN Møde i den politiske ledelse fredag den 4. april 2008 kl. 10-12 i Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby mødelokale 2 i kælderen Deltagere: Bjarne Kvist, Frederikshavn Kommune

Læs mere

Workshop plan for Next Step foråret 2017

Workshop plan for Next Step foråret 2017 Workshop plan for Next Step foråret 2017 Læringsmål Der arbejdes gennem forløbet med fire overordnede dimensioner:,, og (Fonden for Entreprenørskab, 2015). Disse kan ses i til formålene samt i forhold

Læs mere

18. Kulturpulje 2015 Åbent

18. Kulturpulje 2015 Åbent 18. Kulturpulje 2015 Åbent Forretningsudvalget 2521842 Brevid: Resume Kulturpuljen 2015 har modtaget 27 ansøgninger, som tilsammen har søgt om ca. 9,4 mio. kr. Der indstilles 12 projekter til tilskud,

Læs mere

SKYERNE og HAVETS TRÆ

SKYERNE og HAVETS TRÆ Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet SKYERNE og HAVETS TRÆ Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen 10.000

Læs mere

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Kulturregion Fyn Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Om kulturaftalerne Vision Fynsk kultur skal ses, høres og mærkes. Alle skal have mulighed

Læs mere

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra:

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Oplæg til handleplan Forslag til handleplaner for Kunstrådet i 2012 2013 Billedskole / Kulturskole / Kreativ skole Som et supplement til Musikskolen foreslår Kunstrådet,

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume I forbindelse med budgetforliget for 2010-2013

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival er en landsdækkende, flerkulturel filmfestival for skoler og ungdomsuddannelser. Vi rejser rundt med film og oplæg for skoler og ungdomsuddannelser.

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Referat. Teaterrådet

Referat. Teaterrådet Referat Teaterrådet Den 4. februar 2013, kl. 15:00 holdt Teaterrådet ordinært møde i mødelokale E, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17:15 Medlemmer: Jens Svane Boutrup Jette Pedersen Jon Madsen Lene

Læs mere

KULTURELLE AKTIVITETER

KULTURELLE AKTIVITETER Gem en kopi Udskriv ansøgning KOMMUNE Ansøgningen sendes tik Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens E-mail: kulturogfritidpassens.dk Dato: 1/7-2016 ANSØGNING OM TILSKUD TIL KULTURELLE AKTIVITETER De

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice.

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume Magistratsafdelingen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

KulturKANten budget og regnskab. Side 1 af 13

KulturKANten budget og regnskab. Side 1 af 13 Side 1 af 13 Indtægter Budget note Vedr. gl. Kulturaftale Overførte midler bevilget til projekter i 2012 eller før 2.274.138,30 2.274.138,30 I alt 2.274.138,30 2.274.138,30 Midler til tilbagebetaling til

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Kommunikationsstrategi for KulturKANten 2013-2016

Kommunikationsstrategi for KulturKANten 2013-2016 Kommunikationsstrategi for 2013-2016 Mål Internt: Sikring af ejerskab, vi-følelse og gejst Sikring af kendskab til og at der arbejdes efter - vedtaget vision og mål sikring af interne informationsstrømme

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Nyborg Kulturhåndfæstning En kulturel handleplan

Nyborg Kulturhåndfæstning En kulturel handleplan Nyborg Kulturhåndfæstning En kulturel handleplan Baggrund I Nyborg Kommunes Kultur -, Fritids - og Idrætspolitik er visionen: Netop i Nyborg! Midt i Danmark og med udkig til hele verden: Sprudlende kultur,

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Beslutningsprotokol Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget sprotokol 21-05-2014 16:00 Medborgerhuset Bindslevs Plads 5 Lokale 3 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere