Den lokale dykkersprøjte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den lokale dykkersprøjte"

Transkript

1

2 Den lokale dykkersprøjte Medlemsblad for Sallingsund Sportsdykkerklub udkommer omkring: 1. April 15. September 15. december DEADLINES: SENEST en måned før berammet udgivelse 1. Marts 15. August 15. november Sallingsund Sportsdykkerklub Sallingsund Sportsdykkerklub er stiftet i Roslev den 1. oktober 1974, og er medlem af Dansk Sportsdykker Forbund (DSF), som klub: SSDK 1033 Bestyrelsen: Formand: Søren Bidstrup Kontakt: UV Næstformand: Lasse Weber Kontakt: TU / Tur Kasserer: Mitsie Kruse Kontakt: Hegnet Sekretær: Frank Ditlevsen Kontakt: Udd. / Junior Bestyrelsesmedlem: Lars Toft Kontakt: Blad Suppleanter: Bo Thomassen Revisorer: 1. Jesper Svenningsen 2. Per H. Veile Teknisk udvalg: Morten Bache Bladudvalg: Bo Thomassen Bo Hansen Gert Laursen Tommy Krogh Ejner Pedersen Tom Eberhardt Stof til bladet sendes til Hegnet udvalg: Erich Börner Turudvalg: Ejner Pedersen Morten Bache Tom Eberhardt Kenneth Jespersen Junior: Svend Åge Høj UV-rugby: Henrik Hundahl Jan Opstrup Kim Jeppesen Uddannelse: Mick Hellegaard Nic A. Bitsch Finn Sørensen 2

3 Bestyrelsesmøde den 21. januar 2007 Afbud: Lars Post: Brev fra Mokana -, ang. affaldshåndtering. Vi slettes i deres register over virksomheder. Mail fra forbundet, ang. deltagelse i Feriemessen 26-28/1 Økonomi / Fond: Årsregnskabet viser ca. 6000,- mere i udgifter, end indtægter. Der er således ikke balance. Dette vurderer bestyrelsen som værende utilfredsstillende. Teknisk: Ingen hængepartier. Tur: Der er arrangeret tur til Norge i påsken. Hegnet: Næste arrangement er fastelavn 18/2 kl Blad: Junior: UV: Sidste blad udkom rettidigt, mht. varsling af generalforsamling. Kører fint med 10 deltagere. Der spilles med dem der møder frem. Uddannelse: I forbindelse med Ungdomsskole- intro, kan indtægterne benyttes til indkøb af nye automater og konsoller. Der er indkøbt projektor til brug i undervisningen, samt udarbejdet nye foldere og opgavesamlinger. Eventuelt: Indkomne forslag til generalforsamling; kun bestyrelsens egne. HUSK: Næste møde den: 4/2 kl. ca

4 Bestyrelsesmøde den 27. februar 2007 Post: Intet nyt. Økonomi: Ser fint ud. Teknisk: Alt materiale er klar til brug, stor ros til arbejdsindsatsen Tur: Hegnet: Blad: Junior: Uv.: Ingen planer pt. Erich står alene med opgaven Ude i april. Intet nyt Større fremmøde ønskes Uddannelse: 12 stk. Cmas* starter 28. februar heraf 5 stk hunkøn 2 stk. Cmas** under uddannelse. 1 stk. Cmas*** Mon han nogensinde bliver færdig!?!? Eventuelt: brug. Der bliver indkøbt 3 komplet sæt regulator til uddannelses 2 stk. af de gl. sæt vil blive stykket sammen og serviceret, resten vil forsøges solgt. Hjemmesiden skal opdateres og evt. forbedres. Næste møde: 17. april 2007 kl Lars tager kage med 4

5 Udvalgsmøde den 27. februar 2007 Repræsentanter.: Teknisk udvalg: Tom Eberhardt Hegnet udvalg: Erich Börner Blad udvalg: Tommy Krogh Tur udvalg: Ejner Pedersen Uddannelse: Mick Hellegaard, Finn Sørensen Junior: ingen fremmødt Uv: Henrik Hundahl Fremmøde.: Tom Eberhardt, Erich Börner, Tommy Krogh, Ejner Pedersen, Mick Hellegaard, Finn Sørensen, Henrik Hundahl, Lars toft, Mitsie Kruse, Søren Bidstrup, Lasse Weber, Per Veile og Frank Ditlevsen. Den nye formand Søren Bidstrup bød velkommen. Formandens vision er at skabe mere aktivitet i klubben. Hans ønske er at der bliver skabt aktiviteter på tværs af udvalgene. Fra uddannelsesafdelingen søges der hjælp med uddannelse af nye elever. Der er satset på nyt uddannelses materiale og der vil blive undervist efter de nye tabeller. Afdelingen har investeret i ny projektor og logbøger til den kommende sæson. Uddannelsesafdelingen tilbyder undervisning i de nye tabeller for alle klubbens medlemmer den 14 og 21 Marts efter kl. 20 Uv rugby: Bedre/ mere fremmøde ønskes. Hegnet: Hjælp til udvalget ønskes Bladet: Bladet udkommer 3 gange årligt. Tur: Turplan udarbejdes. Teknisk: Lasse har indvilliget i at hjælpe. 5

6 Formandens beretning Generalforsamlingen februar 2007 ÅRET DER GIK 2006 JANUAR: Årligt flaskeeftersyn blev afholdt i klubben. Rigtig mange medlemmer deltog i klubbens førstehjælpskursus, afholdt af Jan Glüich Hansen. Generalforsamling i klubben hvor der bl.a. blev ivrigt debatteret om lovlighed af indkaldelsesvarsel. Efter afstemning var der dog flertal for at det var ok. FEBRUAR: Fastelavnstøndeslagning i Glyngøre med pænt fremmøde. Et rigtigt godt arrangement fra Hegnetudvalget med varme boller, kakao og uddeling af præmier, i klubhuset. Sikkerhedsprøven blev afholdt i svømmehallen, med pænt fremmøde. APRIL: Klubben havde flere hyggelige / gode uddannelsesture. Nu med masser af nyt grej, så det var en ren nydelse. 7 af klubbens medlemmer var i Stavanger i Norge for at tage Adv. Rec. Trimix kursus med GHS-DYK Nic blev uddannet CMAS* instruktør MAJ: I Kr. Himmelfart var der familie / juniortur til Elsegårde. En rigtig hyggetur med dyk, nostalgi og god mad. Der deltog mange juniorer samt deres familier. 7 CMAS* elever blev uddannet, og må nu dykke i åbent vand til max. 18 m. JUNI: En eller anden klaphat fra klubben valgte at afholde sit bryllup lige midt i Beachparty, men det lykkedes alligevel at skrabe 9 dykkere sammen til at stå espalier ved kirken i Ø.K. 5 dykkere fra klubben var v. Ålbæk og Gyldendal for at overrække Blå flag i samarbejde med turistrådet. AUGUST: 6

7 Den årlige Sverigestur fandt sted i august. Kanontur, med rigtigt godt vejr, og masser af gode dyk, hyggeligt samvær, fælles badning mmm. TAK til Skawdyk / Oberon. Der var arrangement i Glyngøre Havn, men vi var desværre nødt til at melde afbud pga sverigestur. (Sommerfest) / Bowlingtur med pæn tilslutning. De hærdede drukmåse endte sædvanen tro i byen. SEPTEMBER: Idrættens dag i Durup Hallen. Stor interesse blandt de fremmødte for dykkersporten. En stor del af klubbens aktive medlemmer, havde en kanon god dykkertur til Flekkefjord i Norge. Vragdyk, naturdyk, hygge og god mad. NOVEMBER: Debatmøde i klubben vedr. klubbens fremtid truet, sikkerhedsregler/klubhus/leje af udstyr DECEMBER: Juleafslutningen i SSDK var som sædvanlig også hyggelig, med stort fremmøde, gløgg og æbleskiver. Nytårskur dyk, i Glyngøre, blev desværre aflyst pga vejret. Der blev dog skålet i klubhuset i stedet for. Klubbens økonomiske situation, ser på trods af ændringer i tilskudsreglerne fra kommunen rimelig ud for 2006, fordi vi var så heldige at få del i en ekstra bevilling. Desværre ved vi ikke hvordan fremtiden tegner sig for klubben/klubhus da vi er trådt ind i en ny storkommune. Året igennem har klubben haft et godt aktivitetsniveau, med flere udlandsture, familie- og uddannelsesture, alle ture med hyggeligt samvær og gode dyk. SSDK har lige nu ca. 65 medlemmer, og vi håber på at få rigtig mange nye dykkere i Som formand vil jeg gerne sige TAK til alle de medlemmer, som har ydet en STOR indsats for klubben. Bestyrelse, udvalg, undervisere, i det hele taget aktive medlemmer, er alle med til at få klubben til at FUNGERE. 4. februar 2007 Formand, Mick Hellegaard / Kurt M Christensen Sallingsund Sportsdykkerklub 7

8 Sallingsund Sportsdykkerklubs generalforsamling 4. februar Valg af dirigent: Jan Opstrup valgt. Generalforsamlingen erklæret lovligt varslet. 2. Formandens beretning: Kurt fremlagde beretningen, efter et år med formandsskifte midt på året. Beretningen blev vedtaget. Det fulde referat kan læses andet sted i bladet. 3. Revideret regnskab forelægges. Regnskabet fremlagt og efterfølgende debat, idet det fremviser at vi har større udgifter end indtægter. Redegørelse for udgifter/indtægter vedrørende Nitrox. Dette er udgiftsneutral for klubben, idet Nitrox-dykkerne har betalt et øget bidrag til etablering. Regnskabet vedtaget. 4. Indkomne forslag. Vedtægter: 1: Klubbens navn er Sallingsund Sports Dykker Klub. Er stiftet i Roslev den 1. oktober Klubben skal have hjemme i Sallingsund Kommune. Ændres til: Klubbens navn er Sallingsund Sports Dykker Klub. Er stiftet i Roslev den 1. oktober Klubben skal have hjemme i Skive Kommune. Sikkerhedsregler: 1-12: Alle paragraffer slettes Ændres til: 1 Dykning skal udføres ihh. til Dansk Sportsdykkerforbunds, senest opdaterede, vejledende sikkerhedsregler : Numerisk rækkefølge tilpasses. 13a: Klubbens aktive dykkere skal deltage i førstehjælpskursus min. 1. gang hvert 2. år. Ændres til: 3 Klubbens aktive dykkere skal deltage i førstehjælpskursus, med max. 26 måneders interval. 8

9 Ordens og opholdsregler: 7: Medlemmer der ikke betaler hhv. dykke eller svømmehals-kontingent, må ikke benytte kompressor, klubudstyr ( flasker, både ect.), eller gratis benytte svømmehallen, i den periode de ikke betaler. Ændres til: 7: Medlemmer der ikke betaler hhv. dykke eller svømmehals-kontingent, må ikke gratis benytte kompressor, klubudstyr (flasker, både ect.), eller benytte svømmehallen, i den periode de ikke betaler. Betydningen af de nye regler og vedtægter blev drøftet livligt, som hovedregel gælder; ingen stive regler kan erstatte sund fornuft, dyk derfor ihh. til din erfaring, uddannelse og efter forholdene på dagen. Alle tre ændringsforslag blev vedtaget. Der udsendes rettet samling sammen med dette blad. Læs især vejledningen til sikkerhedsreglerne. 5. Valg til bestyrelsen: På valg: Kurt M. Christensen, Lasse Weber(suppleant), Mitsie Kruse og Nic Astrup Bitsch. Opstillet: Søren B, Lasse W, Mitsie K, Frank D, og Bo T. Valgt til bestyrelsen blev; Søren, Mitsie og Lasse. Frank kommer straks i bestyrelsen som 1. suppleant. Bo T sidder som 2. suppleant. Revisorer er: Jesper Svenningsen og Per H. Veile Posterne i udvalg og afdelinger blev fordelt. Der henvises til bladets side 2, hvor de enkelte klubmedlemmers ansvarsområder, altid står nævnt. Årets dykker: Claus Bengtsson. Tillykke 6. Eventuelt: Bestyrelsen har arbejdet med forskellige muligheder for klubhus-placering, da ejeren af det nuværende klubhus ønsker at sælge. Vi har vurderet, at klubben ikke har økonomisk mulighed for, at købe huset. 9

10 Formanden har undersøgt mulighederne for placering i Skive, men der er pt. ikke fundet nogen løsning. Vi er enige om at en placering på havnen i Skive, vil være en god løsning. Generalforsamlingen havde livlig debat om emnet, og det blev besluttet at lade fondsudvalget genopstå, for at finde midler til at løse problemet. Jan Opstrup er derfor primus motor for at indlede den proces. Han vil derfor kontakte de øvrige medlemmer; Henrik H, Claus W og Tommy K for at bede om hjælp til at søge midler til etablering. Ref. Nic Årets dykker 2006 Ved klubbens årlige generalforsamling blev valget af Årets dykker afsløret. Claus Bengtsson fik flest stemmer, og kan dermed glæde sig over såvel den eftertragtede titel samt 1 års abonnement på Dyk betalt af klubben. Claus ønskes tillykke med valget/titlen. Bestyrelsen, SSDK. Ord fra den nye formand Som nyvalgt formand i klubben mener jeg, at det er på sin plads, at jeg kommer frem med nogle af mine ideer og forhåbninger til fremtiden for Sallingsund Sportsdykkerklub. De næste 2 år bliver en meget spændende periode for klubben, da vi formentligt skal ud og finde et nyt klubhus, og i den forbindelse muligvis flytter til Skive. Vi er i den forbindelse nødt til at vurdere, hvor vi har de bedste forhold/muligheder for medlemmerne, både nuværende og kommende, da en stadig tilgang af medlemmer er nødvendig for at opretholde et passende medlemsantal. Heldigvis er der en god interesse for vores fantastiske sport, dette understreges af, at der i skrivende stund netop er startet 14 nye CMAS*-elever, dette er mig bekendt den bedste tilslutning i flere år. Tag godt imod de nye elever og vis dem, at klubben er et sted, som er værd at komme. Tal evt. med instruktørerne om du kan hjælpe med noget. Deltag I uddannelsesture samt klubture og del dine erfaringer med andre, på den måde bliver vi alle bedre dykkere, samt får bedre forståelse for andres valg i forbindelse med dykning. I min tid i klubben, har jeg desværre altid følt en vis opdeling af medlemmerne i flere grupper, det er helt fint at vi ser forskelligt på 10

11 tingene og har forskellige ønsker/mål med vores aktiviteter, men lad os fokusere på, at vi har en fælles interesse for oplevelser i/under vandet, i stedet for at pege fingre af hinanden. Mange af medlemmerne bruger meget tid og mange kræfter i klubben, hvis alle husker at give disse personer et skulderklap i ny og næ, er man med til at motivere disse til at fortsætte det gode arbejde. Jeg håber og forventer at alle klubbens medlemmer vil bakke op om såvel bestyrelsen som de enkelte udvalg, og bruge den indflydelse alle medlemmer har bl.a. ved at komme med løbende tilbagemeldinger om, hvad der er godt og skidt, samt evt. hvad og hvordan det kan gøres bedre/anderledes. Lad os sammen styrke og udvikle vores klub gennem mange fælles aktiviteter med respekt for hinandens forskelligheder. Vi ses i klubben. Motorbådskørekort Søren Sallingsund sportsdykkerklub tilbyder igen i år folk at erhverve det lovpligtige motorbåds-kørekort. Undervisningen vil foregå i løbet af maj eller juni. Nærmere detaljer kommer på klubbens hjemmeside senere. Pris: Medlemmer af SSDK kr. 200 Ikke medlemmer af SSDK kr. 600 Betaling medbringes til prøveaflæggelse sammen med 2 pasfoto. Tilmelding til Finn Sørensen på telefon:

12 Turudvalget Vi vil i turudvalget gerne opfordre til at deltage på dykkerturene der arrangeres af Nykøbing-klubben Krabben. De arrangerer, henover sommeren, en masse gode dagsture med deres total iorden dykkerskib Krabben. De har en sms-kæde hvor de lige kommer med en melding nogle dage i forvejen, og så melder man sig bare til. Det har vi i tur udvalget snakket om også at indføre her i klubben, så måske at det bliver ført ud i livet her i foråret. Ellers dykker vi som sædvanlig på onsdage og søndage, når vejret er til det. Så ring til Morten eller Ejner hvis du er klar på et dyk. Brugerbetaling Leje af vest 50,- kr. pr. døgn Leje af Klubregulator 25,- kr. pr. døgn Leje af klubflasker 25,- kr. pr. døgn (Gratis for medlemmer under uddannelse) Luft påfyldning 3,- kr. pr. flaske liter (Gratis for aktive medlemmer) Pengene lægges i kassen i kælderen Husk!!!! Skriv ALTID i bogen (ligger på pulten i kælderen) når du lejer udstyr, så alle ved hvor det er. Aflever udstyret STRAKS, efter endt brug. Så andre kan få glæde af det. Privat grej er ikke til udlån/leje medmindre der forligger aftale. 12

13 Sverigestur Torsdag den 2. august til søndag den 5. august. Vi har arrangeret en dykkertur til området omkring Marstrand, Lysekil og Väderöerne som ligger lidt nord for Göteborg. Området byder på gode naturdyk, men også flere gode vragdyk, på overskuelige dybder. Vi skal bo ombord på Skawdyk` s kutter Oberon. Vi sejler fra Skagen torsdag aften, og er tilbage igen søndag aften. Transport til og fra Skagen, foregår i egne biler. Giv besked ved tilmelding om DU kan køre. Prisen for hele turen er ca kr. alt inklusive. Minimum CMAS** sportsdykkere eller tilsvarende har førsteprioritet til turen. Alle tilmeldte vil modtage nærmere oplysninger. Tilmelding fra og med den 1. maj kl Efter først til mølle princippet. Der er kun 14 pladser. Mick Hellegaard: Tlf /

14 Tur til Elsegårde Som i sikkert har hørt havde vi også sidste år en god tur til Elsegårde. Vi planlægger derfor også i år at lave en tur i Kr. himmelfart fra onsdag til og med søndag. Alle er velkommen og i må meget gerne tage mor og far med. Vi vil gerne høre fra jer inden længe da vi skal til at planlægge turen, der skal jo bestilles hytter m.m. Der er også mulighed for selv at medbringe campingvogn eller telt. Der er mange forskellige hytter, man kan med fordel gå flere sammen og dele udgifterne til en hytte. Priserne forhandler jeg med campingpladsen om når jeg har fået en tilbagemelding fra jer. Gør det nu, sæt X i kalenderen allerede i dag og ring Hytter Priser i danske kr. inkl.. overnatningsgebyr, el og gas Klik på billede af Lavsæson Højsæson hytte for flere detaljer pr. dag pr. uge pr. dag pr. uge Hytte 1,3 6 sovepladser. Hytte 2, 4, 5 5 sovepladser. Hytte 6 6 sovepladser. Hytte 7 til 11 5 sovepladser. Hytte 12, 13, 14 4 sovepladser. Ring til Erich Børner på: / Mail: Sidste frist for tilmelding er

15 Tøndeslagning den 18. februar 2007 Traditionen tro var der igen i år tøndeslagning, tilslutningen var nok ikke den bedste, der var i alt 5 dykkere i vandet, hvad jeg nok synes var lidt sløvt. Det skal lige nævnes at Hegnet udvalget var 100 % repræsenteret. For en god ordens skyld skal det også lige nævnes at jeg havde tapet tønden lidt sammen da den i løbet af ugen var ved at falde fra hinanden(det er utroligt hvad tape kan gøre) der skulle 2 mand til for at trække tønden op af vandet da den skulle hænges op, så. tæt det var den. Omsider kom vi i gang med tøndeslagningen og efter et stykke tid fik vi da også kronet to kattekonger Ejner og Nic. Præmien for bedst udklædning tilfaldt Morten som var udklædt som en terning(den holdt ikke så længe) men udklædt det var Morten da. Da tøndeslagningen var forbi kørte vi på Hegnet og fik fastelavnsboller og varm chokolade. Hermed også en tak til Larses kone som gav en hjælpende hånd i køkkenet. Hegnet udvalget. 15

16 Ungdomsskole intro 2007 I løbet af efteråret fik vi en henvendelse fra, den kommunale ungdomsskole, omkring mulighederne for at introducere sportsdykning for eleverne. Efter lidt kontakt frem og tilbage, blev vi enige med (Kent/Henrik) om et program for forløbet. Ungdomsskolen tilbød deres elever et 12 timers kursus fordelt på 3 gange. Klubben stillede med 3 instruktører; Finn S, Mick H og Nic B. Første del var onsdag aften d. 7. februar, hvor der mødte 21 elever op på Durup skole, til en forenklet men intensiv gang teoriundervisning. Medbragt var bla. klubbens nye diasprojektor, som kan fremvise det flotte nye undervisningsmateriale fra forbundet, samt billeder og video. Eleverne fik info om CMAS/DSF og vores klub, og der blev reklameret lidt for at tage et CMAS* certifikat, hvor kurset jo netop skulle starte kort tid efter. Vi viste billeder fra nogle klubture og video fra dykkerundervisning i åbent vand. Der blev kigget og følt på dykkerudstyr, prøvet lungeautomater og nogle fik en sjov stemme da der var blandet helium i en af flaskerne. Der var også tid til lidt introduktion til dykkerfysikken, og fysiologi. Anden gang vi sås var mandag d. 19. februar i svømmehallen. Her fik alle lov til at prøve sig selv ud i fridykningens mysterier. En let opvarmning, med de sædvanlige opvarmningsøvelser, 5 x 5, dyk til bunden osv. Derefter hurtigt videre til ABC udstyret, tilpasning og tale med vandfyldt maske, snorkling og finnesvømning. Vi trænede skridtspring, baglæns i-rulning, neddykning og legede også lidt i vandet. En sjov aften der sluttede med en rundvisning og sodavand i klubben. 16

17 Tredje gang var søndag 25. februar, hvor alle skulle prøve hvordan det var at kunne trække vejret under vandet med anlagt apparatdykkerudstyr. Igen en let opvarmning, med de sædvanlige opvarmningsøvelser, 5 x 5, dyk til bunden osv. Derefter blev eleverne delt op i 2 hold hvoraf det ene blev iklædt apparatdykkerudstyret og fik en instruktør i hånden. Alle startede med en kort forklaring om udstyrets virkemåde, og om de håndsignaler vi ville bruge i svømmehallen. Herefter svømmede vi lidt rundt i den lave ende af bassinet, men der gik ikke længe inden alle havde taget mod til sig og svømmede ud på det dybe. Her ser man hurtigt at unge mennesker ikke har de hæmninger vi lidt ældre har, så de svømmede lynhurtigt rundt mellem hinanden og havde en kanon god oplevelse. Efter ca. 1 time i vandet byttede de 2 hold roller og seancen gentog sig med andet hold. En rigtig hyggelig dag med masser af gode oplevelser for både elever og instruktører. Hele dagen svømmede Morten og Mick rundt og tog billeder så oplevelsen kan genkaldes på nethinden. En stor tak til de medhjælpere der brugte en dag på en god sags tjeneste. Mick Hellegaard, Finn Sørensen og Nic Astrup Bitsch 17

Den lokale dykkersprøjte

Den lokale dykkersprøjte Den lokale dykkersprøjte Medlemsblad for Sallingsund Sportsdykkerklub. Udkommer omkring: 1. januar 1. maj 1. Oktober Sidste frist for indlevering af stof en måned før berammet udgivelse: 1. december 1.

Læs mere

Den lokale dykkersprøjte

Den lokale dykkersprøjte Den lokale dykkersprøjte Medlemsblad for Sallingsund Sportsdykkerklub udkommer omkring: 1. April 15. September 15. december DEADLINES: SENEST en måned før berammet udgivelse 1. Marts 15. August 15. november

Læs mere

Den lokale dykkersprøjte

Den lokale dykkersprøjte Den lokale dykkersprøjte Medlemsblad for Sallingsund Sportsdykkerklub. Udkommer omkring: 1. januar 1. maj 1. Oktober Sidste frist for indlevering af stof en måned før berammet udgivelse: 1. december 1.

Læs mere

Junior afdelingen i SkiveDyk er for dig mellem 12 og 15 år, som er interesseret i at lære om verden under vandet.

Junior afdelingen i SkiveDyk er for dig mellem 12 og 15 år, som er interesseret i at lære om verden under vandet. Junior dykning Hvor og hvornår Junior afdelingen i SkiveDyk er for dig mellem 12 og 15 år, som er interesseret i at lære om verden under vandet. Undervisningen foregår i Durup Svømmehal på onsdage fra

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Den lokale dykkersprøjte

Den lokale dykkersprøjte Den lokale dykkersprøjte Medlemsblad for Sallingsund Sportsdykkerklub. Udkommer omkring: 1. januar 1. april 1. juli 1. Oktober Sidste frist for indlevering af stof en måned før berammet udgivelse: 1. december

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden.

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden. LEDER Jeg vil starte med at sige tak til festudvalget for den årlige fastelavnsfest, som blev en sjov og hyggelig dag med mange gode udklædninger af både dykkere og de børn som var med i klubben bag efter

Læs mere

Intro aften for nye medlemmer. www.cmasdivers.dk. Revision: 21-08-2010

Intro aften for nye medlemmer. www.cmasdivers.dk. Revision: 21-08-2010 Intro aften for nye medlemmer 2015 www.cmasdivers.dk Revision: 21-08-2010 Bestyrelse og instruktører Formand Næstformand Kasserer Martin Hampen Christensen Tim Jakobsen Kim Winckler Pedersen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Nr: 1, 2013 21. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Nr: 1, 2013 21. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad Nr: 1, 2013 21. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære Dykkere... 2 Årets generalforsamling...

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Den lokale dykkersprøjte

Den lokale dykkersprøjte Den lokale dykkersprøjte Medlemsblad for Sallingsund Sportsdykkerklub udkommer omkring: 1. April 15. September 15. december DEADLINES: SENEST en måned før berammet udgivelse 1. Marts 15. August 15. november

Læs mere

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg:

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære Dykkere... 2 Generalforsamling 2013 Horsens Dykkerklub... 2 Nytårskur (Seniorer)... 3 Intern flaskeeftersyn år 2013... 3 Trykprøvning af flasker...

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Den lokale dykkersprøjte

Den lokale dykkersprøjte kl Den lokale dykkersprøjte Medlemsblad for Sallingsund Sportsdykkerklub udkommer omkring: 1. April 15. September 15. december DEADLINES: SENEST en måned før berammet udgivelse 1. Marts 15. August 15.

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2006 Comwell Middelfart Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Læs mere

Den lokale dykkersprøjte

Den lokale dykkersprøjte Den lokale dykkersprøjte Medlemsblad for Sallingsund Sportsdykkerklub. Udkommer omkring: 1. januar 1. maj 1. Oktober Sidste frist for indlevering af stof en måned før berammet udgivelse: 1. december 1.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. Marts

PG-Nord. Nyhedsbrev. Marts PG-Nord Nyhedsbrev 2001 Marts Bestyrelsen for PG-Nord Formand: John Nielsen Fyrkildevej 80, st tv 9220 Aalborg Øst tlf: 98154883 mail: tech@eskon.dk Chefinst.: Palle Bach Jensen Langelandsgade 28, 1 th

Læs mere

Sportsdykkerens april udgave 2015.

Sportsdykkerens april udgave 2015. Sportsdykkerens april udgave 2015. Vinderen af Tæt På konkurrencen 2014 Formanden for Dykkerklubben Bunden (til venstre i billedet), blev den heldige vinder af lodtrækningen. Tæt på konkurrencen fortsætter

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Den lokale dykkersprøjte

Den lokale dykkersprøjte Den lokale dykkersprøjte Medlemsblad for Sallingsund Sportsdykkerklub. Udkommer omkring : 1. januar 1. april 1. juli 1. Oktober Sidste frist for indlevering af stof en måned før berammet udgivelse : 1.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

TÅNING SOGNS JAGTFORENING

TÅNING SOGNS JAGTFORENING TÅNING SOGNS JAGTFORENING APRIL 2010 www.taaningjagtforening.dk Bestyrelsen: Formand: Charles Zacho Tlf.: 27261556 Næstformand: Kim Hansen Tlf.: 86538082 Kasserer: Kristian Aarslev Tlf.: 86521580/24276277

Læs mere

SFO1 Pavillonen april 2013. Tlf. nummer: 36 37 83 41

SFO1 Pavillonen april 2013. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Stjernebrevet SFO1 Pavillonen april 2013 Tlf. nummer: 36 37 83 41 I april måned holder støttebenet børnebanko i Pavillonen for alle medlemmer af støttebenet. Fra personalets side vil vi gerne benytte lejligheden

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 D A G S O R D E N og referat 1. Valg af dirigent/lars Illemann valgt 2. Bestyrelsens beretning v/formanden 3. Det reviderede regnskab v/kassereren 4. Behandling

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012. Referat. Roudvalg

Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012. Referat. Roudvalg 1 Roudvalg Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012 Referat Deltagere: Poul, Kurt, Marianne, Louise, Christina, 2xFlemming, Jørgen Damgaard og Jesper Afbud: Pia, Preben, Birger, Leif og Jørgen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Referat fra BESTYRELSESMØDE 1. maj 2002 Idrættens Hus

Referat fra BESTYRELSESMØDE 1. maj 2002 Idrættens Hus Til: Bestyrelsen Kreds- og udvalgs medlemmer Klubber under DSF Referat fra BESTYRELSESMØDE 1. maj 2002 Idrættens Hus 05/2002 1/2000 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. OK for denne gang. Bliver udsendt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

3. Klubben er optaget i Dansk Sportsdykker Forbund (DSF), hvis love og sikkerhedsbestemmelser er vejledende for klubbens aktive medlemmer.

3. Klubben er optaget i Dansk Sportsdykker Forbund (DSF), hvis love og sikkerhedsbestemmelser er vejledende for klubbens aktive medlemmer. Love & Vedtægter 1. Klubben "POLYFEMOS", der er en upolitisk sammenslutning af sportsdykkere i Kreds 4, jfr. 5 i DSF vedrørende organisation, er stiftet i København den 13. januar 1972, med tilholdssted

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Den lokale dykkersprøjte

Den lokale dykkersprøjte Den lokale dykkersprøjte Medlemsblad for Sallingsund Sportsdykkerklub. Udkommer omkring: 1. januar 1. april 1. juli 1. Oktober Sidste frist for indlevering af stof en måned før berammet udgivelse: 1. december

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Jan Hockey-turnering To

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

CMAS Adv. Nitrox Lørdag & Søndag d. 20-21. Marts 2010

CMAS Adv. Nitrox Lørdag & Søndag d. 20-21. Marts 2010 Til deltagerne på CMAS Avd. Nitrox Kursus Jeg har hermed den glæde, at sende dig det materiale du skal bruge på Nitrox kurset. I det følgende kan du finde oplysninger om kurset og dets gennemførelse. Afviklings

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2010 24. februar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 Den 15. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01 2010 3. s siden sidst 3. s samarbejde Beslutninger

Læs mere

6/3-02. Sidste frist for stof til bladet:

6/3-02. Sidste frist for stof til bladet: Medlemsblad for Rødovre Sportsdykker Klub Islevbrovej 39 2610 Rødovre Tlf. 44 94 21 04 Giro 332 3412 Web: www.dykkerklub.dk Bestyrelsen: Formand Johnny Reitz Telefon 36 78 50 09 E-Mail Formand@dykkerklub.dk

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

LEDER. Vi ses på dykkerturene. FORMAND JOHNNY REITZ.

LEDER. Vi ses på dykkerturene. FORMAND JOHNNY REITZ. LEDER Først vil jeg ønske alle et godt nytår samt et stort tak for alt i Det gamle år. Vores nytårsdyk foregik ved slusen foran Ericsson bygningen, det var et nyt og spændene sted især da der var en kraftig

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset Sønderborg d.5. feb 17 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige a. Idrætshøjskolen køber en Gummibåd, som SYC

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Referat 06.03.2015 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.06.03.2015. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

Aktivitetskalender. Slagelse Sportsdykkerklub Pingvinerne. 37. årgang nr. 1 januar 2016

Aktivitetskalender. Slagelse Sportsdykkerklub Pingvinerne. 37. årgang nr. 1 januar 2016 Aktivitetskalender Februar: 2. Generalforsamling 23. Planlægningsmøde 37. årgang nr. 1 januar 2016 Yderligere information om Dansk Sportsdykker Forbund kan findes på følgende adresse: http://www.sportsdykning.dk/

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Sportsdykkerens oktober udgave 2014.

Sportsdykkerens oktober udgave 2014. Sportsdykkerens oktober udgave 2014. Information fra Teknisk Udvalg (TU) Tæt På konkurrencen I 2014 udlodder vi en præmie til en værdi på ca. 500 kr. blandt de indlæg der offentligøres i Sportsdykkeren.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Auk$ons a*en kl 19.00 7 Jan I klubhuset. Generalforsamling 4 Feb Husk $lmelding. 4.Afd Nyborg d 3/1 5.Afd Vindeby d 31/1

Auk$ons a*en kl 19.00 7 Jan I klubhuset. Generalforsamling 4 Feb Husk $lmelding. 4.Afd Nyborg d 3/1 5.Afd Vindeby d 31/1 Auk$ons a*en kl 19.00 7 Jan I klubhuset Generalforsamling 4 Feb Husk $lmelding Havfiskeri 4.Afd Nyborg d 3/1 5.Afd Vindeby d 31/1 VHF Kursus Tilmelding Vi gør det igen er igang Fyns Trolling klub ALolder

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE 28. marts 2010 Referat af Generalforsamling afholdt onsdag d. 24. marts 2010 1. Valg af dirigent Thomas S. Lassen blev valgt som dirigent og konstaterede,

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. Søndag d. 22. marts 2015 kl Høng Skole, musiklokalet, Odinsvej 18, 4270 Høng

Referat fra ordinær generalforsamling. Søndag d. 22. marts 2015 kl Høng Skole, musiklokalet, Odinsvej 18, 4270 Høng I SPIL & DANS Vestsjælland mødes spillefolk og dansere, øvede såvel som uøvede, til samvær om musik og dans, der fortrinsvis har rod i den danske folketradition" Referat fra ordinær generalforsamling Søndag

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af generalforsamling den i Thy Mors HåndboldDommerklub.

Referat af generalforsamling den i Thy Mors HåndboldDommerklub. Referat af generalforsamling den 16.02.2015 i Thy Mors HåndboldDommerklub. Der var mødt 24 op til selve spisningen og der var 24 til selve generalforsamlingen. Der var indkommet 7 afbud til selve arrangementet.

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt.

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt. Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november 2015. Referent: Elin Sommerfeldt Nedbo 1. Valg af dirigent. Egon Schultz blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterer

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2005 Comwell Roskilde Lørdag den 09. april 2005 kl. 9.30 11. maj 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016)

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Årsmøde 2016 blev afholdt lørdag d. 12Marts 2016 kl. 10.00 i Gildesalen Tjørnevej 50, Mejdal 7500 Holstebro Som traditionen byder startede mødet 9.00 med

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

Ejby IF Gymnastik afdelingen

Ejby IF Gymnastik afdelingen Ejby IF Gymnastik afdelingen Referat af generalforsamling i Ejby Gymnastik den 20. marts 2013 kl. 19.00 i Klubhuset 1. Valg af dirigent Hanne Olesen blev valgt som dirigent. Hanne konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere