Den lokale dykkersprøjte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den lokale dykkersprøjte"

Transkript

1

2 Den lokale dykkersprøjte Medlemsblad for Sallingsund Sportsdykkerklub udkommer omkring: 1. April 15. September 15. december DEADLINES: SENEST en måned før berammet udgivelse 1. Marts 15. August 15. november Sallingsund Sportsdykkerklub Sallingsund Sportsdykkerklub er stiftet i Roslev den 1. oktober 1974, og er medlem af Dansk Sportsdykker Forbund (DSF), som klub: SSDK 1033 Bestyrelsen: Formand: Søren Bidstrup Kontakt: UV Næstformand: Lasse Weber Kontakt: TU / Tur Kasserer: Mitsie Kruse Kontakt: Hegnet Sekretær: Frank Ditlevsen Kontakt: Udd. / Junior Bestyrelsesmedlem: Lars Toft Kontakt: Blad Suppleanter: Bo Thomassen Revisorer: 1. Jesper Svenningsen 2. Per H. Veile Teknisk udvalg: Morten Bache Bladudvalg: Bo Thomassen Bo Hansen Gert Laursen Tommy Krogh Ejner Pedersen Tom Eberhardt Stof til bladet sendes til Hegnet udvalg: Erich Börner Turudvalg: Ejner Pedersen Morten Bache Tom Eberhardt Kenneth Jespersen Junior: Svend Åge Høj UV-rugby: Henrik Hundahl Jan Opstrup Kim Jeppesen Uddannelse: Mick Hellegaard Nic A. Bitsch Finn Sørensen 2

3 Bestyrelsesmøde den 21. januar 2007 Afbud: Lars Post: Brev fra Mokana -, ang. affaldshåndtering. Vi slettes i deres register over virksomheder. Mail fra forbundet, ang. deltagelse i Feriemessen 26-28/1 Økonomi / Fond: Årsregnskabet viser ca. 6000,- mere i udgifter, end indtægter. Der er således ikke balance. Dette vurderer bestyrelsen som værende utilfredsstillende. Teknisk: Ingen hængepartier. Tur: Der er arrangeret tur til Norge i påsken. Hegnet: Næste arrangement er fastelavn 18/2 kl Blad: Junior: UV: Sidste blad udkom rettidigt, mht. varsling af generalforsamling. Kører fint med 10 deltagere. Der spilles med dem der møder frem. Uddannelse: I forbindelse med Ungdomsskole- intro, kan indtægterne benyttes til indkøb af nye automater og konsoller. Der er indkøbt projektor til brug i undervisningen, samt udarbejdet nye foldere og opgavesamlinger. Eventuelt: Indkomne forslag til generalforsamling; kun bestyrelsens egne. HUSK: Næste møde den: 4/2 kl. ca

4 Bestyrelsesmøde den 27. februar 2007 Post: Intet nyt. Økonomi: Ser fint ud. Teknisk: Alt materiale er klar til brug, stor ros til arbejdsindsatsen Tur: Hegnet: Blad: Junior: Uv.: Ingen planer pt. Erich står alene med opgaven Ude i april. Intet nyt Større fremmøde ønskes Uddannelse: 12 stk. Cmas* starter 28. februar heraf 5 stk hunkøn 2 stk. Cmas** under uddannelse. 1 stk. Cmas*** Mon han nogensinde bliver færdig!?!? Eventuelt: brug. Der bliver indkøbt 3 komplet sæt regulator til uddannelses 2 stk. af de gl. sæt vil blive stykket sammen og serviceret, resten vil forsøges solgt. Hjemmesiden skal opdateres og evt. forbedres. Næste møde: 17. april 2007 kl Lars tager kage med 4

5 Udvalgsmøde den 27. februar 2007 Repræsentanter.: Teknisk udvalg: Tom Eberhardt Hegnet udvalg: Erich Börner Blad udvalg: Tommy Krogh Tur udvalg: Ejner Pedersen Uddannelse: Mick Hellegaard, Finn Sørensen Junior: ingen fremmødt Uv: Henrik Hundahl Fremmøde.: Tom Eberhardt, Erich Börner, Tommy Krogh, Ejner Pedersen, Mick Hellegaard, Finn Sørensen, Henrik Hundahl, Lars toft, Mitsie Kruse, Søren Bidstrup, Lasse Weber, Per Veile og Frank Ditlevsen. Den nye formand Søren Bidstrup bød velkommen. Formandens vision er at skabe mere aktivitet i klubben. Hans ønske er at der bliver skabt aktiviteter på tværs af udvalgene. Fra uddannelsesafdelingen søges der hjælp med uddannelse af nye elever. Der er satset på nyt uddannelses materiale og der vil blive undervist efter de nye tabeller. Afdelingen har investeret i ny projektor og logbøger til den kommende sæson. Uddannelsesafdelingen tilbyder undervisning i de nye tabeller for alle klubbens medlemmer den 14 og 21 Marts efter kl. 20 Uv rugby: Bedre/ mere fremmøde ønskes. Hegnet: Hjælp til udvalget ønskes Bladet: Bladet udkommer 3 gange årligt. Tur: Turplan udarbejdes. Teknisk: Lasse har indvilliget i at hjælpe. 5

6 Formandens beretning Generalforsamlingen februar 2007 ÅRET DER GIK 2006 JANUAR: Årligt flaskeeftersyn blev afholdt i klubben. Rigtig mange medlemmer deltog i klubbens førstehjælpskursus, afholdt af Jan Glüich Hansen. Generalforsamling i klubben hvor der bl.a. blev ivrigt debatteret om lovlighed af indkaldelsesvarsel. Efter afstemning var der dog flertal for at det var ok. FEBRUAR: Fastelavnstøndeslagning i Glyngøre med pænt fremmøde. Et rigtigt godt arrangement fra Hegnetudvalget med varme boller, kakao og uddeling af præmier, i klubhuset. Sikkerhedsprøven blev afholdt i svømmehallen, med pænt fremmøde. APRIL: Klubben havde flere hyggelige / gode uddannelsesture. Nu med masser af nyt grej, så det var en ren nydelse. 7 af klubbens medlemmer var i Stavanger i Norge for at tage Adv. Rec. Trimix kursus med GHS-DYK Nic blev uddannet CMAS* instruktør MAJ: I Kr. Himmelfart var der familie / juniortur til Elsegårde. En rigtig hyggetur med dyk, nostalgi og god mad. Der deltog mange juniorer samt deres familier. 7 CMAS* elever blev uddannet, og må nu dykke i åbent vand til max. 18 m. JUNI: En eller anden klaphat fra klubben valgte at afholde sit bryllup lige midt i Beachparty, men det lykkedes alligevel at skrabe 9 dykkere sammen til at stå espalier ved kirken i Ø.K. 5 dykkere fra klubben var v. Ålbæk og Gyldendal for at overrække Blå flag i samarbejde med turistrådet. AUGUST: 6

7 Den årlige Sverigestur fandt sted i august. Kanontur, med rigtigt godt vejr, og masser af gode dyk, hyggeligt samvær, fælles badning mmm. TAK til Skawdyk / Oberon. Der var arrangement i Glyngøre Havn, men vi var desværre nødt til at melde afbud pga sverigestur. (Sommerfest) / Bowlingtur med pæn tilslutning. De hærdede drukmåse endte sædvanen tro i byen. SEPTEMBER: Idrættens dag i Durup Hallen. Stor interesse blandt de fremmødte for dykkersporten. En stor del af klubbens aktive medlemmer, havde en kanon god dykkertur til Flekkefjord i Norge. Vragdyk, naturdyk, hygge og god mad. NOVEMBER: Debatmøde i klubben vedr. klubbens fremtid truet, sikkerhedsregler/klubhus/leje af udstyr DECEMBER: Juleafslutningen i SSDK var som sædvanlig også hyggelig, med stort fremmøde, gløgg og æbleskiver. Nytårskur dyk, i Glyngøre, blev desværre aflyst pga vejret. Der blev dog skålet i klubhuset i stedet for. Klubbens økonomiske situation, ser på trods af ændringer i tilskudsreglerne fra kommunen rimelig ud for 2006, fordi vi var så heldige at få del i en ekstra bevilling. Desværre ved vi ikke hvordan fremtiden tegner sig for klubben/klubhus da vi er trådt ind i en ny storkommune. Året igennem har klubben haft et godt aktivitetsniveau, med flere udlandsture, familie- og uddannelsesture, alle ture med hyggeligt samvær og gode dyk. SSDK har lige nu ca. 65 medlemmer, og vi håber på at få rigtig mange nye dykkere i Som formand vil jeg gerne sige TAK til alle de medlemmer, som har ydet en STOR indsats for klubben. Bestyrelse, udvalg, undervisere, i det hele taget aktive medlemmer, er alle med til at få klubben til at FUNGERE. 4. februar 2007 Formand, Mick Hellegaard / Kurt M Christensen Sallingsund Sportsdykkerklub 7

8 Sallingsund Sportsdykkerklubs generalforsamling 4. februar Valg af dirigent: Jan Opstrup valgt. Generalforsamlingen erklæret lovligt varslet. 2. Formandens beretning: Kurt fremlagde beretningen, efter et år med formandsskifte midt på året. Beretningen blev vedtaget. Det fulde referat kan læses andet sted i bladet. 3. Revideret regnskab forelægges. Regnskabet fremlagt og efterfølgende debat, idet det fremviser at vi har større udgifter end indtægter. Redegørelse for udgifter/indtægter vedrørende Nitrox. Dette er udgiftsneutral for klubben, idet Nitrox-dykkerne har betalt et øget bidrag til etablering. Regnskabet vedtaget. 4. Indkomne forslag. Vedtægter: 1: Klubbens navn er Sallingsund Sports Dykker Klub. Er stiftet i Roslev den 1. oktober Klubben skal have hjemme i Sallingsund Kommune. Ændres til: Klubbens navn er Sallingsund Sports Dykker Klub. Er stiftet i Roslev den 1. oktober Klubben skal have hjemme i Skive Kommune. Sikkerhedsregler: 1-12: Alle paragraffer slettes Ændres til: 1 Dykning skal udføres ihh. til Dansk Sportsdykkerforbunds, senest opdaterede, vejledende sikkerhedsregler : Numerisk rækkefølge tilpasses. 13a: Klubbens aktive dykkere skal deltage i førstehjælpskursus min. 1. gang hvert 2. år. Ændres til: 3 Klubbens aktive dykkere skal deltage i førstehjælpskursus, med max. 26 måneders interval. 8

9 Ordens og opholdsregler: 7: Medlemmer der ikke betaler hhv. dykke eller svømmehals-kontingent, må ikke benytte kompressor, klubudstyr ( flasker, både ect.), eller gratis benytte svømmehallen, i den periode de ikke betaler. Ændres til: 7: Medlemmer der ikke betaler hhv. dykke eller svømmehals-kontingent, må ikke gratis benytte kompressor, klubudstyr (flasker, både ect.), eller benytte svømmehallen, i den periode de ikke betaler. Betydningen af de nye regler og vedtægter blev drøftet livligt, som hovedregel gælder; ingen stive regler kan erstatte sund fornuft, dyk derfor ihh. til din erfaring, uddannelse og efter forholdene på dagen. Alle tre ændringsforslag blev vedtaget. Der udsendes rettet samling sammen med dette blad. Læs især vejledningen til sikkerhedsreglerne. 5. Valg til bestyrelsen: På valg: Kurt M. Christensen, Lasse Weber(suppleant), Mitsie Kruse og Nic Astrup Bitsch. Opstillet: Søren B, Lasse W, Mitsie K, Frank D, og Bo T. Valgt til bestyrelsen blev; Søren, Mitsie og Lasse. Frank kommer straks i bestyrelsen som 1. suppleant. Bo T sidder som 2. suppleant. Revisorer er: Jesper Svenningsen og Per H. Veile Posterne i udvalg og afdelinger blev fordelt. Der henvises til bladets side 2, hvor de enkelte klubmedlemmers ansvarsområder, altid står nævnt. Årets dykker: Claus Bengtsson. Tillykke 6. Eventuelt: Bestyrelsen har arbejdet med forskellige muligheder for klubhus-placering, da ejeren af det nuværende klubhus ønsker at sælge. Vi har vurderet, at klubben ikke har økonomisk mulighed for, at købe huset. 9

10 Formanden har undersøgt mulighederne for placering i Skive, men der er pt. ikke fundet nogen løsning. Vi er enige om at en placering på havnen i Skive, vil være en god løsning. Generalforsamlingen havde livlig debat om emnet, og det blev besluttet at lade fondsudvalget genopstå, for at finde midler til at løse problemet. Jan Opstrup er derfor primus motor for at indlede den proces. Han vil derfor kontakte de øvrige medlemmer; Henrik H, Claus W og Tommy K for at bede om hjælp til at søge midler til etablering. Ref. Nic Årets dykker 2006 Ved klubbens årlige generalforsamling blev valget af Årets dykker afsløret. Claus Bengtsson fik flest stemmer, og kan dermed glæde sig over såvel den eftertragtede titel samt 1 års abonnement på Dyk betalt af klubben. Claus ønskes tillykke med valget/titlen. Bestyrelsen, SSDK. Ord fra den nye formand Som nyvalgt formand i klubben mener jeg, at det er på sin plads, at jeg kommer frem med nogle af mine ideer og forhåbninger til fremtiden for Sallingsund Sportsdykkerklub. De næste 2 år bliver en meget spændende periode for klubben, da vi formentligt skal ud og finde et nyt klubhus, og i den forbindelse muligvis flytter til Skive. Vi er i den forbindelse nødt til at vurdere, hvor vi har de bedste forhold/muligheder for medlemmerne, både nuværende og kommende, da en stadig tilgang af medlemmer er nødvendig for at opretholde et passende medlemsantal. Heldigvis er der en god interesse for vores fantastiske sport, dette understreges af, at der i skrivende stund netop er startet 14 nye CMAS*-elever, dette er mig bekendt den bedste tilslutning i flere år. Tag godt imod de nye elever og vis dem, at klubben er et sted, som er værd at komme. Tal evt. med instruktørerne om du kan hjælpe med noget. Deltag I uddannelsesture samt klubture og del dine erfaringer med andre, på den måde bliver vi alle bedre dykkere, samt får bedre forståelse for andres valg i forbindelse med dykning. I min tid i klubben, har jeg desværre altid følt en vis opdeling af medlemmerne i flere grupper, det er helt fint at vi ser forskelligt på 10

11 tingene og har forskellige ønsker/mål med vores aktiviteter, men lad os fokusere på, at vi har en fælles interesse for oplevelser i/under vandet, i stedet for at pege fingre af hinanden. Mange af medlemmerne bruger meget tid og mange kræfter i klubben, hvis alle husker at give disse personer et skulderklap i ny og næ, er man med til at motivere disse til at fortsætte det gode arbejde. Jeg håber og forventer at alle klubbens medlemmer vil bakke op om såvel bestyrelsen som de enkelte udvalg, og bruge den indflydelse alle medlemmer har bl.a. ved at komme med løbende tilbagemeldinger om, hvad der er godt og skidt, samt evt. hvad og hvordan det kan gøres bedre/anderledes. Lad os sammen styrke og udvikle vores klub gennem mange fælles aktiviteter med respekt for hinandens forskelligheder. Vi ses i klubben. Motorbådskørekort Søren Sallingsund sportsdykkerklub tilbyder igen i år folk at erhverve det lovpligtige motorbåds-kørekort. Undervisningen vil foregå i løbet af maj eller juni. Nærmere detaljer kommer på klubbens hjemmeside senere. Pris: Medlemmer af SSDK kr. 200 Ikke medlemmer af SSDK kr. 600 Betaling medbringes til prøveaflæggelse sammen med 2 pasfoto. Tilmelding til Finn Sørensen på telefon:

12 Turudvalget Vi vil i turudvalget gerne opfordre til at deltage på dykkerturene der arrangeres af Nykøbing-klubben Krabben. De arrangerer, henover sommeren, en masse gode dagsture med deres total iorden dykkerskib Krabben. De har en sms-kæde hvor de lige kommer med en melding nogle dage i forvejen, og så melder man sig bare til. Det har vi i tur udvalget snakket om også at indføre her i klubben, så måske at det bliver ført ud i livet her i foråret. Ellers dykker vi som sædvanlig på onsdage og søndage, når vejret er til det. Så ring til Morten eller Ejner hvis du er klar på et dyk. Brugerbetaling Leje af vest 50,- kr. pr. døgn Leje af Klubregulator 25,- kr. pr. døgn Leje af klubflasker 25,- kr. pr. døgn (Gratis for medlemmer under uddannelse) Luft påfyldning 3,- kr. pr. flaske liter (Gratis for aktive medlemmer) Pengene lægges i kassen i kælderen Husk!!!! Skriv ALTID i bogen (ligger på pulten i kælderen) når du lejer udstyr, så alle ved hvor det er. Aflever udstyret STRAKS, efter endt brug. Så andre kan få glæde af det. Privat grej er ikke til udlån/leje medmindre der forligger aftale. 12

13 Sverigestur Torsdag den 2. august til søndag den 5. august. Vi har arrangeret en dykkertur til området omkring Marstrand, Lysekil og Väderöerne som ligger lidt nord for Göteborg. Området byder på gode naturdyk, men også flere gode vragdyk, på overskuelige dybder. Vi skal bo ombord på Skawdyk` s kutter Oberon. Vi sejler fra Skagen torsdag aften, og er tilbage igen søndag aften. Transport til og fra Skagen, foregår i egne biler. Giv besked ved tilmelding om DU kan køre. Prisen for hele turen er ca kr. alt inklusive. Minimum CMAS** sportsdykkere eller tilsvarende har førsteprioritet til turen. Alle tilmeldte vil modtage nærmere oplysninger. Tilmelding fra og med den 1. maj kl Efter først til mølle princippet. Der er kun 14 pladser. Mick Hellegaard: Tlf /

14 Tur til Elsegårde Som i sikkert har hørt havde vi også sidste år en god tur til Elsegårde. Vi planlægger derfor også i år at lave en tur i Kr. himmelfart fra onsdag til og med søndag. Alle er velkommen og i må meget gerne tage mor og far med. Vi vil gerne høre fra jer inden længe da vi skal til at planlægge turen, der skal jo bestilles hytter m.m. Der er også mulighed for selv at medbringe campingvogn eller telt. Der er mange forskellige hytter, man kan med fordel gå flere sammen og dele udgifterne til en hytte. Priserne forhandler jeg med campingpladsen om når jeg har fået en tilbagemelding fra jer. Gør det nu, sæt X i kalenderen allerede i dag og ring Hytter Priser i danske kr. inkl.. overnatningsgebyr, el og gas Klik på billede af Lavsæson Højsæson hytte for flere detaljer pr. dag pr. uge pr. dag pr. uge Hytte 1,3 6 sovepladser. Hytte 2, 4, 5 5 sovepladser. Hytte 6 6 sovepladser. Hytte 7 til 11 5 sovepladser. Hytte 12, 13, 14 4 sovepladser. Ring til Erich Børner på: / Mail: Sidste frist for tilmelding er

15 Tøndeslagning den 18. februar 2007 Traditionen tro var der igen i år tøndeslagning, tilslutningen var nok ikke den bedste, der var i alt 5 dykkere i vandet, hvad jeg nok synes var lidt sløvt. Det skal lige nævnes at Hegnet udvalget var 100 % repræsenteret. For en god ordens skyld skal det også lige nævnes at jeg havde tapet tønden lidt sammen da den i løbet af ugen var ved at falde fra hinanden(det er utroligt hvad tape kan gøre) der skulle 2 mand til for at trække tønden op af vandet da den skulle hænges op, så. tæt det var den. Omsider kom vi i gang med tøndeslagningen og efter et stykke tid fik vi da også kronet to kattekonger Ejner og Nic. Præmien for bedst udklædning tilfaldt Morten som var udklædt som en terning(den holdt ikke så længe) men udklædt det var Morten da. Da tøndeslagningen var forbi kørte vi på Hegnet og fik fastelavnsboller og varm chokolade. Hermed også en tak til Larses kone som gav en hjælpende hånd i køkkenet. Hegnet udvalget. 15

16 Ungdomsskole intro 2007 I løbet af efteråret fik vi en henvendelse fra, den kommunale ungdomsskole, omkring mulighederne for at introducere sportsdykning for eleverne. Efter lidt kontakt frem og tilbage, blev vi enige med (Kent/Henrik) om et program for forløbet. Ungdomsskolen tilbød deres elever et 12 timers kursus fordelt på 3 gange. Klubben stillede med 3 instruktører; Finn S, Mick H og Nic B. Første del var onsdag aften d. 7. februar, hvor der mødte 21 elever op på Durup skole, til en forenklet men intensiv gang teoriundervisning. Medbragt var bla. klubbens nye diasprojektor, som kan fremvise det flotte nye undervisningsmateriale fra forbundet, samt billeder og video. Eleverne fik info om CMAS/DSF og vores klub, og der blev reklameret lidt for at tage et CMAS* certifikat, hvor kurset jo netop skulle starte kort tid efter. Vi viste billeder fra nogle klubture og video fra dykkerundervisning i åbent vand. Der blev kigget og følt på dykkerudstyr, prøvet lungeautomater og nogle fik en sjov stemme da der var blandet helium i en af flaskerne. Der var også tid til lidt introduktion til dykkerfysikken, og fysiologi. Anden gang vi sås var mandag d. 19. februar i svømmehallen. Her fik alle lov til at prøve sig selv ud i fridykningens mysterier. En let opvarmning, med de sædvanlige opvarmningsøvelser, 5 x 5, dyk til bunden osv. Derefter hurtigt videre til ABC udstyret, tilpasning og tale med vandfyldt maske, snorkling og finnesvømning. Vi trænede skridtspring, baglæns i-rulning, neddykning og legede også lidt i vandet. En sjov aften der sluttede med en rundvisning og sodavand i klubben. 16

17 Tredje gang var søndag 25. februar, hvor alle skulle prøve hvordan det var at kunne trække vejret under vandet med anlagt apparatdykkerudstyr. Igen en let opvarmning, med de sædvanlige opvarmningsøvelser, 5 x 5, dyk til bunden osv. Derefter blev eleverne delt op i 2 hold hvoraf det ene blev iklædt apparatdykkerudstyret og fik en instruktør i hånden. Alle startede med en kort forklaring om udstyrets virkemåde, og om de håndsignaler vi ville bruge i svømmehallen. Herefter svømmede vi lidt rundt i den lave ende af bassinet, men der gik ikke længe inden alle havde taget mod til sig og svømmede ud på det dybe. Her ser man hurtigt at unge mennesker ikke har de hæmninger vi lidt ældre har, så de svømmede lynhurtigt rundt mellem hinanden og havde en kanon god oplevelse. Efter ca. 1 time i vandet byttede de 2 hold roller og seancen gentog sig med andet hold. En rigtig hyggelig dag med masser af gode oplevelser for både elever og instruktører. Hele dagen svømmede Morten og Mick rundt og tog billeder så oplevelsen kan genkaldes på nethinden. En stor tak til de medhjælpere der brugte en dag på en god sags tjeneste. Mick Hellegaard, Finn Sørensen og Nic Astrup Bitsch 17

Den lokale dykkersprøjte

Den lokale dykkersprøjte Den lokale dykkersprøjte Medlemsblad for Sallingsund Sportsdykkerklub. Udkommer omkring: 1. januar 1. maj 1. Oktober Sidste frist for indlevering af stof en måned før berammet udgivelse: 1. december 1.

Læs mere

Den lokale dykkersprøjte

Den lokale dykkersprøjte Den lokale dykkersprøjte Medlemsblad for Sallingsund Sportsdykkerklub. Udkommer omkring: 1. januar 1. maj 1. Oktober Sidste frist for indlevering af stof en måned før berammet udgivelse: 1. december 1.

Læs mere

Den lokale dykkersprøjte

Den lokale dykkersprøjte Den lokale dykkersprøjte Medlemsblad for Sallingsund Sportsdykkerklub. Udkommer omkring : 1. januar 1. april 1. juli 1. Oktober Sidste frist for indlevering af stof en måned før berammet udgivelse : 1.

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Sportsdykkerens oktober udgave 2014.

Sportsdykkerens oktober udgave 2014. Sportsdykkerens oktober udgave 2014. Information fra Teknisk Udvalg (TU) Tæt På konkurrencen I 2014 udlodder vi en præmie til en værdi på ca. 500 kr. blandt de indlæg der offentligøres i Sportsdykkeren.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

4. Fastlæggelse af kontingent v/kasserer bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser.

4. Fastlæggelse af kontingent v/kasserer bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser. Skawdyks generalforsamling 2014 Fredag den 28. februar 2014 kl. 19.00 i klubhuset, Chr. X Vej 39, 9990 Skagen. Fremmødte: 29. heraf 21 stemmeberettigede. Grundet at mødet trak ud var der frafald under

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2006 Comwell Middelfart Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk

Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk Referat fra generalforsamling Torsdag d. 26. februar kl. 19.00 Generalforsamlinger afholdtes på værftet Langerak

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 3. december 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 11-2008 2. december 2008 Telefonmøde Kl. 19.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 10-2008 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2005 Comwell Roskilde Lørdag den 09. april 2005 kl. 9.30 11. maj 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 08-2010 22. september 2010 Telefonmøde kl. 19.00 2. Godkendelse af referat fra møde 07-2010 3. Bestyrelsens siden sidst Bestyrelsens

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Ishøj. 27. Årgang nr. 87 September 2005

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Ishøj. 27. Årgang nr. 87 September 2005 DYBDEMÅLEREN Ishøj Klubblad for Frømandsklubben NIKON 27. Årgang nr. 87 September 2005 Fototur til Rødvig - Juli 2005 FRØMANDSKLUBBEN NIKON - Søhesten 13-2635 Ishøj tlf.nr. 43 73 30 53 Bestyrelsen: Formand,

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Sportsdykkerens december udgave 2012.

Sportsdykkerens december udgave 2012. Sportsdykkerens december udgave 2012. Nyt Fra Teknisk Udvalg (TU) Nye certificeringer TU har i 2012 afholdt flere kurser og dette har indtil videre resulteret i følgende certificeringer. Vi vil gerne ønske

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2007 Comwell Sorø Storkro Abildvej 100, 4180 Sorø Søndag den 15. april 2007 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen, Danmarks Idræts-Forbund 2.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2011

Referat Repræsentantskabsmøde 2011 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2011 10. april kl. 10:00 Comwell Klarskovgaard A-S Korsør Lystskov 30 4220 Korsør 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen fra Danmarks

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2010 24. februar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 Den 15. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01 2010 3. s siden sidst 3. s samarbejde Beslutninger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn.

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Stald-katten GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Som I kan se har GLRS s klubblad fået et navn.. se i Stald-katten hvem den heldige vinder blev. HUSK.Fastelavnsridning

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Sportsdykkerens august udgave 2014.

Sportsdykkerens august udgave 2014. Sportsdykkerens august udgave 2014. Tæt På konkurrencen I 2014 udlodder vi en præmie til en værdi på ca. 500 kr. blandt de indlæg der offentligøres i Sportsdykkeren. Har du en Tæt På episode du gerne vil

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Generalforsamling SMK 26-2-2013

Generalforsamling SMK 26-2-2013 Generalforsamling SMK 26-2-2013 Keld Jensen Bød velkommen. Rolf Weber og Kurt Siig blev valgt til stemmetællere. Punkt 1 : Valg af dirigent. Allan Mølbach blev valgt til dirigent. Indkaldelsen er udsendt

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14)

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Dagsorden : 1. Valg af dirigent og referent. 2. Afstemning om nye vedtægtsændringer 3. Valg til bestyrelsen 4. Valg til udvalg 5. Afstemning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Valg af dirigent: Christian Gravesen Valg af referent: Frank Nielsen Ingen indsigelser. Lovlig varslet Bestyrelsens Beretning for 2014 Viborg Flyveklub Lør.

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2006 Idrættens Hus Fredag 16.06.2006 kl. 18.00 04. juli 2006 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2006 3. Budget 1. Budget og regnskab 2006 4. Økonomiske

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Dagsorden iflg. vedtægterne: Bjarne Nielsen blev valgt til aftenens dirigent. Erik Johnsen aflagde som formand bestyrelsens beretning. (se følgende sider)

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 08-2005 Fredag, den 19. august 2005, kl. 19.00 Danhostel Hasle Vandrerhjem, Fælledvej 28, 3790 Hasle 29. august 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose 1. Valg af dirigent Alex foreslog Margit som dirigent. Hun modtog valget og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Indhold: 1 Klubben...2 2 Tegning...2 3 Formål...2 4 Kontingent...2 5 Medlemskab...3 6 Bestyrelsen...3 7 Budget, regnskab og formueforhold...5 8 Generalforsamling...5

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2009 18. april 2009 kl. 10.00 Comwell Roskilde Vestre

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2011 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tromborg vælges 22. Marts,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 25. marts 2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 23. marts 2015. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere