Den lokale dykkersprøjte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den lokale dykkersprøjte"

Transkript

1

2 Den lokale dykkersprøjte Medlemsblad for Sallingsund Sportsdykkerklub udkommer omkring: 1. April 15. September 15. december DEADLINES: SENEST en måned før berammet udgivelse 1. Marts 15. August 15. november Sallingsund Sportsdykkerklub Sallingsund Sportsdykkerklub er stiftet i Roslev den 1. oktober 1974, og er medlem af Dansk Sportsdykker Forbund (DSF), som klub: SSDK 1033 Bestyrelsen: Formand: Søren Bidstrup Kontakt: UV Næstformand: Lasse Weber Kontakt: TU / Tur Kasserer: Mitsie Kruse Kontakt: Hegnet Sekretær: Frank Ditlevsen Kontakt: Udd. / Junior Bestyrelsesmedlem: Lars Toft Kontakt: Blad Suppleanter: Bo Thomassen Revisorer: 1. Jesper Svenningsen 2. Per H. Veile Teknisk udvalg: Morten Bache Bladudvalg: Bo Thomassen Bo Hansen Gert Laursen Tommy Krogh Ejner Pedersen Tom Eberhardt Stof til bladet sendes til Hegnet udvalg: Erich Börner Turudvalg: Ejner Pedersen Morten Bache Tom Eberhardt Kenneth Jespersen Junior: Svend Åge Høj UV-rugby: Henrik Hundahl Jan Opstrup Kim Jeppesen Uddannelse: Mick Hellegaard Nic A. Bitsch Finn Sørensen 2

3 Bestyrelsesmøde den 21. januar 2007 Afbud: Lars Post: Brev fra Mokana -, ang. affaldshåndtering. Vi slettes i deres register over virksomheder. Mail fra forbundet, ang. deltagelse i Feriemessen 26-28/1 Økonomi / Fond: Årsregnskabet viser ca. 6000,- mere i udgifter, end indtægter. Der er således ikke balance. Dette vurderer bestyrelsen som værende utilfredsstillende. Teknisk: Ingen hængepartier. Tur: Der er arrangeret tur til Norge i påsken. Hegnet: Næste arrangement er fastelavn 18/2 kl Blad: Junior: UV: Sidste blad udkom rettidigt, mht. varsling af generalforsamling. Kører fint med 10 deltagere. Der spilles med dem der møder frem. Uddannelse: I forbindelse med Ungdomsskole- intro, kan indtægterne benyttes til indkøb af nye automater og konsoller. Der er indkøbt projektor til brug i undervisningen, samt udarbejdet nye foldere og opgavesamlinger. Eventuelt: Indkomne forslag til generalforsamling; kun bestyrelsens egne. HUSK: Næste møde den: 4/2 kl. ca

4 Bestyrelsesmøde den 27. februar 2007 Post: Intet nyt. Økonomi: Ser fint ud. Teknisk: Alt materiale er klar til brug, stor ros til arbejdsindsatsen Tur: Hegnet: Blad: Junior: Uv.: Ingen planer pt. Erich står alene med opgaven Ude i april. Intet nyt Større fremmøde ønskes Uddannelse: 12 stk. Cmas* starter 28. februar heraf 5 stk hunkøn 2 stk. Cmas** under uddannelse. 1 stk. Cmas*** Mon han nogensinde bliver færdig!?!? Eventuelt: brug. Der bliver indkøbt 3 komplet sæt regulator til uddannelses 2 stk. af de gl. sæt vil blive stykket sammen og serviceret, resten vil forsøges solgt. Hjemmesiden skal opdateres og evt. forbedres. Næste møde: 17. april 2007 kl Lars tager kage med 4

5 Udvalgsmøde den 27. februar 2007 Repræsentanter.: Teknisk udvalg: Tom Eberhardt Hegnet udvalg: Erich Börner Blad udvalg: Tommy Krogh Tur udvalg: Ejner Pedersen Uddannelse: Mick Hellegaard, Finn Sørensen Junior: ingen fremmødt Uv: Henrik Hundahl Fremmøde.: Tom Eberhardt, Erich Börner, Tommy Krogh, Ejner Pedersen, Mick Hellegaard, Finn Sørensen, Henrik Hundahl, Lars toft, Mitsie Kruse, Søren Bidstrup, Lasse Weber, Per Veile og Frank Ditlevsen. Den nye formand Søren Bidstrup bød velkommen. Formandens vision er at skabe mere aktivitet i klubben. Hans ønske er at der bliver skabt aktiviteter på tværs af udvalgene. Fra uddannelsesafdelingen søges der hjælp med uddannelse af nye elever. Der er satset på nyt uddannelses materiale og der vil blive undervist efter de nye tabeller. Afdelingen har investeret i ny projektor og logbøger til den kommende sæson. Uddannelsesafdelingen tilbyder undervisning i de nye tabeller for alle klubbens medlemmer den 14 og 21 Marts efter kl. 20 Uv rugby: Bedre/ mere fremmøde ønskes. Hegnet: Hjælp til udvalget ønskes Bladet: Bladet udkommer 3 gange årligt. Tur: Turplan udarbejdes. Teknisk: Lasse har indvilliget i at hjælpe. 5

6 Formandens beretning Generalforsamlingen februar 2007 ÅRET DER GIK 2006 JANUAR: Årligt flaskeeftersyn blev afholdt i klubben. Rigtig mange medlemmer deltog i klubbens førstehjælpskursus, afholdt af Jan Glüich Hansen. Generalforsamling i klubben hvor der bl.a. blev ivrigt debatteret om lovlighed af indkaldelsesvarsel. Efter afstemning var der dog flertal for at det var ok. FEBRUAR: Fastelavnstøndeslagning i Glyngøre med pænt fremmøde. Et rigtigt godt arrangement fra Hegnetudvalget med varme boller, kakao og uddeling af præmier, i klubhuset. Sikkerhedsprøven blev afholdt i svømmehallen, med pænt fremmøde. APRIL: Klubben havde flere hyggelige / gode uddannelsesture. Nu med masser af nyt grej, så det var en ren nydelse. 7 af klubbens medlemmer var i Stavanger i Norge for at tage Adv. Rec. Trimix kursus med GHS-DYK Nic blev uddannet CMAS* instruktør MAJ: I Kr. Himmelfart var der familie / juniortur til Elsegårde. En rigtig hyggetur med dyk, nostalgi og god mad. Der deltog mange juniorer samt deres familier. 7 CMAS* elever blev uddannet, og må nu dykke i åbent vand til max. 18 m. JUNI: En eller anden klaphat fra klubben valgte at afholde sit bryllup lige midt i Beachparty, men det lykkedes alligevel at skrabe 9 dykkere sammen til at stå espalier ved kirken i Ø.K. 5 dykkere fra klubben var v. Ålbæk og Gyldendal for at overrække Blå flag i samarbejde med turistrådet. AUGUST: 6

7 Den årlige Sverigestur fandt sted i august. Kanontur, med rigtigt godt vejr, og masser af gode dyk, hyggeligt samvær, fælles badning mmm. TAK til Skawdyk / Oberon. Der var arrangement i Glyngøre Havn, men vi var desværre nødt til at melde afbud pga sverigestur. (Sommerfest) / Bowlingtur med pæn tilslutning. De hærdede drukmåse endte sædvanen tro i byen. SEPTEMBER: Idrættens dag i Durup Hallen. Stor interesse blandt de fremmødte for dykkersporten. En stor del af klubbens aktive medlemmer, havde en kanon god dykkertur til Flekkefjord i Norge. Vragdyk, naturdyk, hygge og god mad. NOVEMBER: Debatmøde i klubben vedr. klubbens fremtid truet, sikkerhedsregler/klubhus/leje af udstyr DECEMBER: Juleafslutningen i SSDK var som sædvanlig også hyggelig, med stort fremmøde, gløgg og æbleskiver. Nytårskur dyk, i Glyngøre, blev desværre aflyst pga vejret. Der blev dog skålet i klubhuset i stedet for. Klubbens økonomiske situation, ser på trods af ændringer i tilskudsreglerne fra kommunen rimelig ud for 2006, fordi vi var så heldige at få del i en ekstra bevilling. Desværre ved vi ikke hvordan fremtiden tegner sig for klubben/klubhus da vi er trådt ind i en ny storkommune. Året igennem har klubben haft et godt aktivitetsniveau, med flere udlandsture, familie- og uddannelsesture, alle ture med hyggeligt samvær og gode dyk. SSDK har lige nu ca. 65 medlemmer, og vi håber på at få rigtig mange nye dykkere i Som formand vil jeg gerne sige TAK til alle de medlemmer, som har ydet en STOR indsats for klubben. Bestyrelse, udvalg, undervisere, i det hele taget aktive medlemmer, er alle med til at få klubben til at FUNGERE. 4. februar 2007 Formand, Mick Hellegaard / Kurt M Christensen Sallingsund Sportsdykkerklub 7

8 Sallingsund Sportsdykkerklubs generalforsamling 4. februar Valg af dirigent: Jan Opstrup valgt. Generalforsamlingen erklæret lovligt varslet. 2. Formandens beretning: Kurt fremlagde beretningen, efter et år med formandsskifte midt på året. Beretningen blev vedtaget. Det fulde referat kan læses andet sted i bladet. 3. Revideret regnskab forelægges. Regnskabet fremlagt og efterfølgende debat, idet det fremviser at vi har større udgifter end indtægter. Redegørelse for udgifter/indtægter vedrørende Nitrox. Dette er udgiftsneutral for klubben, idet Nitrox-dykkerne har betalt et øget bidrag til etablering. Regnskabet vedtaget. 4. Indkomne forslag. Vedtægter: 1: Klubbens navn er Sallingsund Sports Dykker Klub. Er stiftet i Roslev den 1. oktober Klubben skal have hjemme i Sallingsund Kommune. Ændres til: Klubbens navn er Sallingsund Sports Dykker Klub. Er stiftet i Roslev den 1. oktober Klubben skal have hjemme i Skive Kommune. Sikkerhedsregler: 1-12: Alle paragraffer slettes Ændres til: 1 Dykning skal udføres ihh. til Dansk Sportsdykkerforbunds, senest opdaterede, vejledende sikkerhedsregler : Numerisk rækkefølge tilpasses. 13a: Klubbens aktive dykkere skal deltage i førstehjælpskursus min. 1. gang hvert 2. år. Ændres til: 3 Klubbens aktive dykkere skal deltage i førstehjælpskursus, med max. 26 måneders interval. 8

9 Ordens og opholdsregler: 7: Medlemmer der ikke betaler hhv. dykke eller svømmehals-kontingent, må ikke benytte kompressor, klubudstyr ( flasker, både ect.), eller gratis benytte svømmehallen, i den periode de ikke betaler. Ændres til: 7: Medlemmer der ikke betaler hhv. dykke eller svømmehals-kontingent, må ikke gratis benytte kompressor, klubudstyr (flasker, både ect.), eller benytte svømmehallen, i den periode de ikke betaler. Betydningen af de nye regler og vedtægter blev drøftet livligt, som hovedregel gælder; ingen stive regler kan erstatte sund fornuft, dyk derfor ihh. til din erfaring, uddannelse og efter forholdene på dagen. Alle tre ændringsforslag blev vedtaget. Der udsendes rettet samling sammen med dette blad. Læs især vejledningen til sikkerhedsreglerne. 5. Valg til bestyrelsen: På valg: Kurt M. Christensen, Lasse Weber(suppleant), Mitsie Kruse og Nic Astrup Bitsch. Opstillet: Søren B, Lasse W, Mitsie K, Frank D, og Bo T. Valgt til bestyrelsen blev; Søren, Mitsie og Lasse. Frank kommer straks i bestyrelsen som 1. suppleant. Bo T sidder som 2. suppleant. Revisorer er: Jesper Svenningsen og Per H. Veile Posterne i udvalg og afdelinger blev fordelt. Der henvises til bladets side 2, hvor de enkelte klubmedlemmers ansvarsområder, altid står nævnt. Årets dykker: Claus Bengtsson. Tillykke 6. Eventuelt: Bestyrelsen har arbejdet med forskellige muligheder for klubhus-placering, da ejeren af det nuværende klubhus ønsker at sælge. Vi har vurderet, at klubben ikke har økonomisk mulighed for, at købe huset. 9

10 Formanden har undersøgt mulighederne for placering i Skive, men der er pt. ikke fundet nogen løsning. Vi er enige om at en placering på havnen i Skive, vil være en god løsning. Generalforsamlingen havde livlig debat om emnet, og det blev besluttet at lade fondsudvalget genopstå, for at finde midler til at løse problemet. Jan Opstrup er derfor primus motor for at indlede den proces. Han vil derfor kontakte de øvrige medlemmer; Henrik H, Claus W og Tommy K for at bede om hjælp til at søge midler til etablering. Ref. Nic Årets dykker 2006 Ved klubbens årlige generalforsamling blev valget af Årets dykker afsløret. Claus Bengtsson fik flest stemmer, og kan dermed glæde sig over såvel den eftertragtede titel samt 1 års abonnement på Dyk betalt af klubben. Claus ønskes tillykke med valget/titlen. Bestyrelsen, SSDK. Ord fra den nye formand Som nyvalgt formand i klubben mener jeg, at det er på sin plads, at jeg kommer frem med nogle af mine ideer og forhåbninger til fremtiden for Sallingsund Sportsdykkerklub. De næste 2 år bliver en meget spændende periode for klubben, da vi formentligt skal ud og finde et nyt klubhus, og i den forbindelse muligvis flytter til Skive. Vi er i den forbindelse nødt til at vurdere, hvor vi har de bedste forhold/muligheder for medlemmerne, både nuværende og kommende, da en stadig tilgang af medlemmer er nødvendig for at opretholde et passende medlemsantal. Heldigvis er der en god interesse for vores fantastiske sport, dette understreges af, at der i skrivende stund netop er startet 14 nye CMAS*-elever, dette er mig bekendt den bedste tilslutning i flere år. Tag godt imod de nye elever og vis dem, at klubben er et sted, som er værd at komme. Tal evt. med instruktørerne om du kan hjælpe med noget. Deltag I uddannelsesture samt klubture og del dine erfaringer med andre, på den måde bliver vi alle bedre dykkere, samt får bedre forståelse for andres valg i forbindelse med dykning. I min tid i klubben, har jeg desværre altid følt en vis opdeling af medlemmerne i flere grupper, det er helt fint at vi ser forskelligt på 10

11 tingene og har forskellige ønsker/mål med vores aktiviteter, men lad os fokusere på, at vi har en fælles interesse for oplevelser i/under vandet, i stedet for at pege fingre af hinanden. Mange af medlemmerne bruger meget tid og mange kræfter i klubben, hvis alle husker at give disse personer et skulderklap i ny og næ, er man med til at motivere disse til at fortsætte det gode arbejde. Jeg håber og forventer at alle klubbens medlemmer vil bakke op om såvel bestyrelsen som de enkelte udvalg, og bruge den indflydelse alle medlemmer har bl.a. ved at komme med løbende tilbagemeldinger om, hvad der er godt og skidt, samt evt. hvad og hvordan det kan gøres bedre/anderledes. Lad os sammen styrke og udvikle vores klub gennem mange fælles aktiviteter med respekt for hinandens forskelligheder. Vi ses i klubben. Motorbådskørekort Søren Sallingsund sportsdykkerklub tilbyder igen i år folk at erhverve det lovpligtige motorbåds-kørekort. Undervisningen vil foregå i løbet af maj eller juni. Nærmere detaljer kommer på klubbens hjemmeside senere. Pris: Medlemmer af SSDK kr. 200 Ikke medlemmer af SSDK kr. 600 Betaling medbringes til prøveaflæggelse sammen med 2 pasfoto. Tilmelding til Finn Sørensen på telefon:

12 Turudvalget Vi vil i turudvalget gerne opfordre til at deltage på dykkerturene der arrangeres af Nykøbing-klubben Krabben. De arrangerer, henover sommeren, en masse gode dagsture med deres total iorden dykkerskib Krabben. De har en sms-kæde hvor de lige kommer med en melding nogle dage i forvejen, og så melder man sig bare til. Det har vi i tur udvalget snakket om også at indføre her i klubben, så måske at det bliver ført ud i livet her i foråret. Ellers dykker vi som sædvanlig på onsdage og søndage, når vejret er til det. Så ring til Morten eller Ejner hvis du er klar på et dyk. Brugerbetaling Leje af vest 50,- kr. pr. døgn Leje af Klubregulator 25,- kr. pr. døgn Leje af klubflasker 25,- kr. pr. døgn (Gratis for medlemmer under uddannelse) Luft påfyldning 3,- kr. pr. flaske liter (Gratis for aktive medlemmer) Pengene lægges i kassen i kælderen Husk!!!! Skriv ALTID i bogen (ligger på pulten i kælderen) når du lejer udstyr, så alle ved hvor det er. Aflever udstyret STRAKS, efter endt brug. Så andre kan få glæde af det. Privat grej er ikke til udlån/leje medmindre der forligger aftale. 12

13 Sverigestur Torsdag den 2. august til søndag den 5. august. Vi har arrangeret en dykkertur til området omkring Marstrand, Lysekil og Väderöerne som ligger lidt nord for Göteborg. Området byder på gode naturdyk, men også flere gode vragdyk, på overskuelige dybder. Vi skal bo ombord på Skawdyk` s kutter Oberon. Vi sejler fra Skagen torsdag aften, og er tilbage igen søndag aften. Transport til og fra Skagen, foregår i egne biler. Giv besked ved tilmelding om DU kan køre. Prisen for hele turen er ca kr. alt inklusive. Minimum CMAS** sportsdykkere eller tilsvarende har førsteprioritet til turen. Alle tilmeldte vil modtage nærmere oplysninger. Tilmelding fra og med den 1. maj kl Efter først til mølle princippet. Der er kun 14 pladser. Mick Hellegaard: Tlf /

14 Tur til Elsegårde Som i sikkert har hørt havde vi også sidste år en god tur til Elsegårde. Vi planlægger derfor også i år at lave en tur i Kr. himmelfart fra onsdag til og med søndag. Alle er velkommen og i må meget gerne tage mor og far med. Vi vil gerne høre fra jer inden længe da vi skal til at planlægge turen, der skal jo bestilles hytter m.m. Der er også mulighed for selv at medbringe campingvogn eller telt. Der er mange forskellige hytter, man kan med fordel gå flere sammen og dele udgifterne til en hytte. Priserne forhandler jeg med campingpladsen om når jeg har fået en tilbagemelding fra jer. Gør det nu, sæt X i kalenderen allerede i dag og ring Hytter Priser i danske kr. inkl.. overnatningsgebyr, el og gas Klik på billede af Lavsæson Højsæson hytte for flere detaljer pr. dag pr. uge pr. dag pr. uge Hytte 1,3 6 sovepladser. Hytte 2, 4, 5 5 sovepladser. Hytte 6 6 sovepladser. Hytte 7 til 11 5 sovepladser. Hytte 12, 13, 14 4 sovepladser. Ring til Erich Børner på: / Mail: Sidste frist for tilmelding er

15 Tøndeslagning den 18. februar 2007 Traditionen tro var der igen i år tøndeslagning, tilslutningen var nok ikke den bedste, der var i alt 5 dykkere i vandet, hvad jeg nok synes var lidt sløvt. Det skal lige nævnes at Hegnet udvalget var 100 % repræsenteret. For en god ordens skyld skal det også lige nævnes at jeg havde tapet tønden lidt sammen da den i løbet af ugen var ved at falde fra hinanden(det er utroligt hvad tape kan gøre) der skulle 2 mand til for at trække tønden op af vandet da den skulle hænges op, så. tæt det var den. Omsider kom vi i gang med tøndeslagningen og efter et stykke tid fik vi da også kronet to kattekonger Ejner og Nic. Præmien for bedst udklædning tilfaldt Morten som var udklædt som en terning(den holdt ikke så længe) men udklædt det var Morten da. Da tøndeslagningen var forbi kørte vi på Hegnet og fik fastelavnsboller og varm chokolade. Hermed også en tak til Larses kone som gav en hjælpende hånd i køkkenet. Hegnet udvalget. 15

16 Ungdomsskole intro 2007 I løbet af efteråret fik vi en henvendelse fra, den kommunale ungdomsskole, omkring mulighederne for at introducere sportsdykning for eleverne. Efter lidt kontakt frem og tilbage, blev vi enige med (Kent/Henrik) om et program for forløbet. Ungdomsskolen tilbød deres elever et 12 timers kursus fordelt på 3 gange. Klubben stillede med 3 instruktører; Finn S, Mick H og Nic B. Første del var onsdag aften d. 7. februar, hvor der mødte 21 elever op på Durup skole, til en forenklet men intensiv gang teoriundervisning. Medbragt var bla. klubbens nye diasprojektor, som kan fremvise det flotte nye undervisningsmateriale fra forbundet, samt billeder og video. Eleverne fik info om CMAS/DSF og vores klub, og der blev reklameret lidt for at tage et CMAS* certifikat, hvor kurset jo netop skulle starte kort tid efter. Vi viste billeder fra nogle klubture og video fra dykkerundervisning i åbent vand. Der blev kigget og følt på dykkerudstyr, prøvet lungeautomater og nogle fik en sjov stemme da der var blandet helium i en af flaskerne. Der var også tid til lidt introduktion til dykkerfysikken, og fysiologi. Anden gang vi sås var mandag d. 19. februar i svømmehallen. Her fik alle lov til at prøve sig selv ud i fridykningens mysterier. En let opvarmning, med de sædvanlige opvarmningsøvelser, 5 x 5, dyk til bunden osv. Derefter hurtigt videre til ABC udstyret, tilpasning og tale med vandfyldt maske, snorkling og finnesvømning. Vi trænede skridtspring, baglæns i-rulning, neddykning og legede også lidt i vandet. En sjov aften der sluttede med en rundvisning og sodavand i klubben. 16

17 Tredje gang var søndag 25. februar, hvor alle skulle prøve hvordan det var at kunne trække vejret under vandet med anlagt apparatdykkerudstyr. Igen en let opvarmning, med de sædvanlige opvarmningsøvelser, 5 x 5, dyk til bunden osv. Derefter blev eleverne delt op i 2 hold hvoraf det ene blev iklædt apparatdykkerudstyret og fik en instruktør i hånden. Alle startede med en kort forklaring om udstyrets virkemåde, og om de håndsignaler vi ville bruge i svømmehallen. Herefter svømmede vi lidt rundt i den lave ende af bassinet, men der gik ikke længe inden alle havde taget mod til sig og svømmede ud på det dybe. Her ser man hurtigt at unge mennesker ikke har de hæmninger vi lidt ældre har, så de svømmede lynhurtigt rundt mellem hinanden og havde en kanon god oplevelse. Efter ca. 1 time i vandet byttede de 2 hold roller og seancen gentog sig med andet hold. En rigtig hyggelig dag med masser af gode oplevelser for både elever og instruktører. Hele dagen svømmede Morten og Mick rundt og tog billeder så oplevelsen kan genkaldes på nethinden. En stor tak til de medhjælpere der brugte en dag på en god sags tjeneste. Mick Hellegaard, Finn Sørensen og Nic Astrup Bitsch 17

Den lokale dykkersprøjte

Den lokale dykkersprøjte Den lokale dykkersprøjte Medlemsblad for Sallingsund Sportsdykkerklub. Udkommer omkring: 1. januar 1. maj 1. Oktober Sidste frist for indlevering af stof en måned før berammet udgivelse: 1. december 1.

Læs mere

Den lokale dykkersprøjte

Den lokale dykkersprøjte Den lokale dykkersprøjte Medlemsblad for Sallingsund Sportsdykkerklub. Udkommer omkring : 1. januar 1. april 1. juli 1. Oktober Sidste frist for indlevering af stof en måned før berammet udgivelse : 1.

Læs mere

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Artikler i dette nummer: 26. Årgang nr. 81 Marts 2004

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Artikler i dette nummer: 26. Årgang nr. 81 Marts 2004 DYBDEMÅLEREN Ishøj Klubblad for Frømandsklubben NIKON 26. Årgang nr. 81 Marts 2004 Artikler i dette nummer: Isdyk omkring Hove-senderen (billedet ovenfor) Årsberetning og regnskab 2003. Minos i februar.

Læs mere

Nr. 1 marts 2009. Årets idrætsleder i Ballerup. Borgmesterens tale

Nr. 1 marts 2009. Årets idrætsleder i Ballerup. Borgmesterens tale Nr. 1 marts 2009 Årets idrætsleder i Ballerup e 25 sid Borgmesterens tale Baracuda 39. årgang Nr. 1 marts 2009 Medlemsblad for: Baracuda Dykkerklub Ballerup Idrætsby 30, st.th. 2750 Ballerup Telefon: 44

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

I dette nummer kan du bla. læse om: 5 - Fastelavnsfesten 9 - Klubbens Norgestur 15 - OpenWater bestået 14 - Trimix kurset (de rå drenge) 18 - Ni uger

I dette nummer kan du bla. læse om: 5 - Fastelavnsfesten 9 - Klubbens Norgestur 15 - OpenWater bestået 14 - Trimix kurset (de rå drenge) 18 - Ni uger I dette nummer kan du bla. læse om: 5 - Fastelavnsfesten 9 - Klubbens Norgestur 15 - OpenWater bestået 14 - Trimix kurset (de rå drenge) 18 - Ni uger i dykkerparadis April 2009 Fra formanden: Der er kommet

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 Tvede-Linde Jagtforening Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 1 Tvede-Linde Jagtforening - organisation Bestyrelsen: Formand og kontaktperson vedr. Fjordjagt: Finn Sørensen Perledalen 4, 8930 Randers Tlf. 2825

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

27. Årgang nr. 85 Marts 2005

27. Årgang nr. 85 Marts 2005 DYBDEMÅLEREN Ishøj Klubblad for Frømandsklubben NIKON 27. Årgang nr. 85 Marts 2005 Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet! Læs også referatet fra generalforsamlingen Der er også en spændende artikel

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Dybdemåleren. Medlemsblad for Frømandsklubben NIKON. December 2001

Dybdemåleren. Medlemsblad for Frømandsklubben NIKON. December 2001 Dybdemåleren Medlemsblad for Frømandsklubben NIKON December 2001 Læs i dette nummer bl.a.: Indkaldelse til generelforsamling Prøv din viden De nye sikkerhedsregler Turkallender for vinteren Fællesspisning

Læs mere

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Afs: Nibe Sejlklub Bryggen 67 9240 Nibe BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Brugsret til pladser: 3,0 X 12,5 M kr. 8.000,- 3,5 X 12,5 M kr. 10.000,- 4,0 X 15,0 M kr. 12.000,- Evt. leje (årlig) 3,0 X 12,5 M kr.

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 MARTS 2004 Side 1 Formand: Frank Lindhardsen Højdevej 32 st. th. 2300 København S Tlf.: 3258 8539 Mobil: 4016 8087 E-mail: formand@os.dk Næstformand: Niels

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere