Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts Kl. Kl Mødested: Provstikontor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor"

Transkript

1 Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts Kl. Kl Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2 Vision for PU Drøftelse fortsætter på PU-møde i april Fortsat drøftelse af vision for PU 3 Ny kontrakt Plantagevej 204 Sag: Udlejning sommerhusgrunde (800) - Saksild Sogn Plantagevej 204 er af ejeren solgt til ny ejer. Der er udarbejdet ny kontrakt som er fremsendt til ny lejer til underskrift. Herefter skal kontrakten godkendes af provstiudvalget. Kontrakt godkendes med lejeperiode på 30 år og opsigelsesfrist på 6 måneder jv 1 Ny kontrakt Plantagevej 204 Ny kontrakt Plantagevej 204 [KA- Active.FID365515] 4 PUK regnskab Sag: Regnskab 2012 (592) Regnskab 2013 til godkendelse. Bilag fremsendes inden mødet. Regnskabskontoret, årsregnskab 2013 Referat, Side: 1

2 Mødepunkt 5 Varmeanlæg Saksild kirke Sag: Nyt varmeanlæg (619) - Saksild Sogn Resultat af licitation blev kr inkl. moms. Hertil kommer kr ink. moms for varmestyring samt kr inkl. moms for prøveopvarmning og rapport. Beslutning Arbejdet kan iværksættes når evt. rådgivningsaftale er godkendt af PU Allerede afholdte omkostninger til projektet kan hæves på anlægsbevilling givet til formålet. MR ansøger om at måtte anvende anlægsmidler beviliget til varmeanlæg til betaling af fakturaer fra arkitekt samt Energitjenesten. Faktura fra arkitekt drejer sig om arkitekthonorarer for arbejde udført i sommeren 2013 samt efteråret Licitation - MR's indstilling Styresystem til Saksild Kirke VS: Varmeanlæg Ansøgning om anvendelse af anlægsbevilling til betaling af fakturaer vedr. varmeanlæg i kirken 6 Kristelig Dagblad Sag: PU (783) Ansøgning om tegning af abonnement på Kristelig Dagblad til provstikontoret Ansøgning om Kristeligt Dagblad 7 Opnormering Opnormering af sekretær til fuld tid i 2 måneder for at kompencere for timer manglende timer på kontoret ifb efteruddannelse. Omkostning for PUK ca kr Resten finansieres af refusion af kursusomkostninger. Referat, Side: 2

3 Mødepunkt 8 Omlægning af Tunø kirkegård Sag: Omlægning af kirkegården (798) - Tunø Sogn Tunø MR ønsker at omlægge dele af kirkegården da der er behov for flere urnegravsteder. PU har bedt om redegørelse for hvordan omlægning vil påvirke driftsomkostninger da der på sigt ønskes 50% selvfinansiering. MR oplyser at omlægning ikke vil påvirke driftsomkostninger i målbar grad. Beslutning Ansøgning om at tage gravsted 84, 92 og 63 ud af brug, samt udrette hækken omkring gravstederne 4 og 6 godkendes. Stillingtagen til øvrige forslag til omlægning af kirkegården afventer ny redegørelse fra menighedsrådet. gravstednumre Tunø kirkegård Svar fra Tunø MR vedr. omlægning af kirkegård Tunø kg kort 9 Udhus ved Gylling præstegård Sag: Udhus ved Gylling præstegård (832) - Gylling Sogn Formand for præstegårdsudvalg meddeler at udhus nu er i meget dårlig stand, og hun vurderer at det kan løbe op i 1 mill kr at istandsætte det. MR ønsker at underøge om det er muligt at nedrive bygning. PU anbefaler at udhus ved præstegården nedrives. Menighedsrådets ansøgning fremsendes ad tjenstlig vej. Notat - Udhus ved Gyling præstegård 10 Anlæg af kombinationsgravsteder, Ørting KG Sag: Anlæg af kombinationsgravsteder (835) - Ørting Sogn Ansøgning om anlæg af kombinationsgravsteder på Ørting kirkegård Stillingtagen afventer MR's redegørelse for hvordan omlægning tænkes ind i en helhedsplan for kirkegårdens, som dels nedbringer driftsomkostninger, dels tilgodeser æstetiske hensyn Ansøgning om anlæg af gravpladser 11 Kvartalsrapporter Sag: Regnskab 2013 (598) 4. kvt. Hundslund 4. kvt Ørting-Falling Taget til efterretning 4. kvt Hundslund 4. kvt Ørting-Falling Referat, Side: 3

4 Orientering 12 Orientering fra personalekonsulenten ERFA-møde den 25/ hvor der bl.a. drøftes vikarsatser for organister, efteruddannelse af medarbejdere, APV-staus m.m. Der er udarbejdet en del ansættelsesbeviser på nye medarbejdere og på vinterfyredede der vender tilbage i marts. Desuden er der ydet rådgivning vedr. personalet ved Odder kirkegårde og Odder kirke i forbindele med kirkegårdsleders, teamleders sygdom samt ikke besatte stillinger. 13 Kompetencefonden 2013 Sag: Provstisekretær (597) Kompetencefonden har beviliget kr kr til dækning af sekretærens udgifter i forbindelse med modulet Projektledelse på Erhvervsakademiet i Århus. Beløbet udbetales til sekretæren. Kompetencefonden Placering af 5%-midler Der er oprettet konto i Nordea til placering af midler fra 5% kontoen, således at der ikke står mere ned kr i en bank. 15 Indkøb af projektor Der er indkøbt projektor til kr Budget kr Sommerhusegrunde, salg Sag: Salg af sommerhusgrunde, generelt (702) - Saksild Sogn MR har ansøgt om salg af sommerhusgrunde uden udbud, gældende for alle sommerhusgrunde i MR's besiddelse. Ansøgning er godkendt af SØ Ansøgning om salg uden udbud Godkendelse af salg af sommerhusgrunde uden udbud Referat, Side: 4

5 Orientering 17 Indvendig kalkning, Randlev kirke Sag: Indvendig kalkning af Randlev kirke (829) - Randlev Sogn Randlev-Bjerager MR har anmodet om tilladelse til at anvende midler på konto for udvendig vedligehold til indvendig kalkning. Forretningsfører har godkendt anmodning. Kalkning af Randlev kirke Ansøgning om tilladelse til at anvende opsparing til indvendig kalkning SV: Ansøgning fra Randlev Bjerager menighedsråd Ansøgning fra Randlev Bjerager menighedsråd 18 Salg af Oldrupvej 13, Hundslund Sag: Salg af Oldrupvej 13, Hundslund (823) - Hundslund Sogn Salg af Oldrupvej 13 er endelig godkendt af forretningsfører Endelig godkendelse af salgsaftale vedr. Oldrupvej 13 (Sag nr ) NOTAT - vedr. salg af Oldrupvej Sognegård i Hou Sag: Nye sognelokaler i Hou (748) - Gosmer Sogn JH orienterer om møde med Gosmer-Halling MR vedr. køb af grund. Fwd: Sagsnr: køb af Søndergade 17, Hou, 8300 Odder 20 Samarbejdsaftaler Odder Provsti Sag: Samarbejdsaftaler i Odder Provsti (834) KM er igen rykket for svar vedr. samarbejdsaftaler der er indsendt den 6/ vedr. Samarbejdsaftaler i Odder Provsti Referat, Side: 5

6 Orientering 21 Gylling præstegård, tag Sag: Udskiftning af tag (831) - Gylling Sogn Problem med manglende udluftning under det ene hjørne af taget på præstegården er ikke så omfattende som først skønnet. Præstegårdsudvalget mener taget skal skiftes inden for de næste 5-10 år. Pris 1.8 mill kr. MR sætter det på som anlægsønske i Budget 2015 NOTAT - taget på Gylling præstegård 22 Opsætning af fladskærm Sag: Opsætning af fladskærm (810) - Gylling Sogn Opsætning af fladskærm er godkendt af SØ Gylling Kirke, Odder Provsti opsætning af fladskærm 23 Regnskabskontoret Sag: Fælles Regnskabskontor i Odder Provsti (618) Referat fra møde med regnskabskontorets bestyrelse Referat_ Omsætning af dige i Hundslund Sag: Dige mod øst, omsætning (642) - Hundslund Sogn Der er afholdt licitation og Nationalmuseet kommer på besigtigelse den 13/ hvorefter arbejdet igangsættes. Rådgivningsaftale er godkendt. Status - fra arkitekt 25 Ind- og udlånsrentesatser 2015 Rentesatser 2015: Indlån 3% Udlån 2.75% 26 Eventuelt MRS og JPP har udarbejdet en økonomisk sammenligning af sogne i provstiet med sogne af tilsvarende størrelse i DK Fremsendes til PU inden næste møde Referat, Side: 6

7 Kommende PU-møder: Torsdag den 24. april 2014 kl Tirsdag den 13. maj 2014 kl Onsdag den 11. juni 2014 kl Formandsmøde: Onsdag den 21. maj kl ERFA-møde for kontaktpersoner: Tirsdag den 25. marts 2014 kl Budgetsamråd: Torsdag den 28. august 2014 kl i Hou-hallen Referat, Side: 7

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen John Hougaard Mette R. Sørensen Inga S. Stenkjær Jens Peter Petersen Fraværende:

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning Godkendelse af dagsorden

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning Godkendelse af dagsorden Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Protokollater kasseeftersyn kirkekasser

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg 1 Provstiudvalgsmøde tirsdag, den 21. august 2012 kl. 9.00 Pkt. Sag Beslutning Beslutningssager 1. Godkendelse af referat fra 19/6-12. Godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet

PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet

Læs mere

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1.

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde torsdag den 5. februar 2015 kl. 13.00 Mødested: Materialgården, Tårs Kirkegård, herefter Nørregade 52, Sindal Fraværende: Lisbeth

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 14. august kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Even Christensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde 2 Tilføjelser til dagsorden Nyt fra provstiet indsat

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 27. maj 2009. Udvalget underskrev på udskrift

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Referat for: Hadsund Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 18:30 Mødested: Hadsund Provstikontor. Afbud fra: Hanne Munk, Rita Rydborg

Referat for: Hadsund Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 18:30 Mødested: Hadsund Provstikontor. Afbud fra: Hanne Munk, Rita Rydborg Referat for: Hadsund Provstiudvalg PU møde 24. juni 2015. Kl. 18:30 Mødested: Hadsund Provstikontor Afbud fra: Hanne Munk, Rita Rydborg Mødepunkt 1 Godkendelse og underskrift af referat fra forrige møde

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud til mødet fra Thyra Bohsen. 2 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg. PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg. PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Kerteminde Provstiudvalg PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 2 Godkendelse af kirkekassernes budget

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Janne Melcher forlod mødet efter punkt 5. Punkt 4: Per Schleiter deltager

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Else Korsholm Mødepunkt 1 Budget 2015 - MRs endelige budgetter

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Jacob Lysemose deltog under punkt 3

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Jacob Lysemose deltog under punkt 3 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Jacob Lysemose deltog under punkt 3 Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere