Håndbog for mesterskabsarrangører Nationale mesterskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for mesterskabsarrangører Nationale mesterskaber"

Transkript

1 Håndbog for mesterskabsarrangører - Nationale mesterskaber side 1 af 11 Håndbog for mesterskabsarrangører Nationale mesterskaber Vejledende informationer i forbindelse med afholdelse af nationale mesterskaber Udarbejdet af Svømmesektionen 2006

2 Håndbog for mesterskabsarrangører - Nationale mesterskaber side 2 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Ansøgning om mesterskabsstævne Lokaler myndigheder Dansk Svømmeunion Planlægning af stævne eksterne informationer Hjemmesider Informationer Planlægning af stævnet interne opgaver Nedsættelse af arbejdsgruppe Vitale personer Drejebog, checkliste Afholdelse af stormøde Opgaver før stævne Aftaler omkring brug af svømmehal Kontakt til kommune, brugerbestyrelse, presse, sponsorer m.v Tilbud om overnatning/bespisning af svømmere Lokaler i nærheden af svømmehallen Opsætning af udstyr Klargøring af svømmehal og lokaler Sekretariat Officialslokale Officials Opgaver under stævnet Teknisk møde Sekretariat Medaljer og sponsor præmier Last call room Service gruppe Materiale til svømmesektionen Opgaver efter stævnet Nedtagning af udstyr Fremsendelse af resultatfiler... 11

3 Håndbog for mesterskabsarrangører - Nationale mesterskaber side 3 af 11 1 Ansøgning om mesterskabsstævne 1.1 Lokaler myndigheder 1.2 Dansk Svømmeunion Den lokale myndighed (kommune/brugerbestyrelse) skal ansøges i henhold til gældende regler for benyttelse af kommunens lokaler og svømmehal. Det skal bemærkes, at Dansk svømmeunion ikke yder tilskud til leje af dette. Der skal fremsendes ansøgning til svømmesektionen med angivelse af det aktuelle stævne. Endvidere skal der gives oplysninger om svømmehallen. Formular findes på under Svømning > Værktøjskassen.

4 Håndbog for mesterskabsarrangører - Nationale mesterskaber side 4 af 11 2 Planlægning af stævne eksterne informationer 2.1 Hjemmesider 2.2 Informationer Der skal hurtigst muligt lægges vigtige informationer på unionens og evt. klubbens hjemmeside. Disse informationer skal løbende vedligeholdes og tilrettes. Svømmesektionen vil lægge link fra unionens hjemmeside til klubbens hjemmeside. Der skal findes informationer om kontaktpersoner, samt svømmehallens adresse m.v. evt. tilbud om overnatning - på skole, adresseliste på nærliggende overnatningsmuligheder (vandrerhjem, spejderhytter, hoteller, campingpladser m.v.) evt. tilbud om bespisning i svømmehal/på skole tider for indsvømning dagen før stævnet adgangstider til omklædning/opvarmning under stævnet hvis der skal benyttes mønter til aflåsning af skabe bør dette også oplyses andre vigtige informationer (parkeringsforhold m.v.)

5 Håndbog for mesterskabsarrangører - Nationale mesterskaber side 5 af 11 3 Planlægning af stævne interne opgaver 3.1 Nedsættelse af arbejdsgruppe 3.2 Vitale personer 3.3 Drejebog, checkliste Der bør nedsættes en arbejdsgruppe, der står for den overordnede planlægning af stævnet. Arbejdsgruppen bør bestå af stævnets vitale personer, der har ansvaret for bl.a. disse opgaver: Stævneleder(e) det overordnede ansvar under stævnet, kontakt til svømmehal, kommune m.v. Forplejningsleder(e) mad, frugt, slik, vand m.v. til officials og evt. bespisning af svømmere Sekretariatsleder(e) kopimaskine, printere, pc er m.v. Officialsleder(e) materiel til officials Ceremonimester medaljer, sponsor gaver m.v. En drejebog eller checkliste er et fantastisk styringsredskab i planlægningsfasen, samt af uvurderlig hjælp under stævnet. Det kræver tid at oprette og vedligeholde, men så er grundlaget til et godt stævne også lagt. Her kan ansvarsområderne fordeles ud på personer og opfølgningen bliver mere overskuelig. På findes eksempler på drejebog og checkliste under Svømning > Værktøjer. Checklisten har samme opdeling, som denne vejledning. Her kan der ud for hvert enkelt punkt anføres en ansvarlig person med plads til kommentarer og opfølgning. Drejebogen fortæller i punktform med klokkeslæt, hvad der skal ske og hvem der er ansvarlig. WinGrodan har indbygget en funktion, der kan beregne en tidslinie for de enkelte stævneafsnit. Husk at tage højde for indmarch, præsentation af svømmere, medalje overrækkelser. 3.4 Afholdelse af stormøde Som supplement til planlægningsmøderne vil det omkring en uge før mesterskaber være formålstjenligt at afholde et møde, hvor alle implicerede mødes. Her kan stævneledelse gennemgå mesterskabet, så alle hjælpere ved hvad der kræves. Uafklarede spørgsmål/problemer kan løses i fællesskab. På lange stævnedage kan det være en god ide at oprette teams. Det kan være forplejning, kopiering og lign. Gruppen kan så selv sørge for, hvem der arbejder og hvem, der kan holde fri.

6 Håndbog for mesterskabsarrangører - Nationale mesterskaber side 6 af 11 4 Opgaver før stævne 4.1 Aftaler omkring brug af svømmehal Den ansvarlige i svømmehallen skal have besked om, på hvilke tidspunkter vi ønsker adgang til hallen. Kontakt sagsbehandleren for det aktuelle mesterskab for at få udregnet/bekræftet tidspunkterne. Husk også at der skal være indsvømning nogle timer aftenen før stævnet. Svømmehallen skal være udstyret efter gældende FINA facilitets regler. Adgang til ekstra strøm (380V) og internet adgang. 4.2 Kontakt til kommune, brugerbestyrelse, presse, sponsorer m.v. Der bør evt. rettes henvendelse til kommunen ang. åbning af stævnet (borgmester, formand for kultur- og fritidsudvalg). Åbningstalen bør senest ligge umiddelbart før første finaleafsnit. Kontakt til lokalpressen for omtale af mesterskabet Klubben har mulighed for at tjene penge på lokale sponsorer (se den fremsendte kontrakt fra unionen). De lokale sponsorer må dog ikke være konkurrerende firmaer til unionens sponsorer. Der kan tilbydes bandereklamer, bannere, annoncer i programmet m.v. 4.3 Tilbud om overnatning/bespisning af svømmere Der skal fremstilles tilmeldingssedler, som lægges på hjemmesiden Registrering af tilmeldte klubber og modtagelse af betaling Udarbejdelse af spisebilletter Kontakt til madleverandør Lægge menuplan på hjemmesiden Kontakt til skole ang. klasselokaler/kantine Oprette kiosk på skole (salg frugt, brød m.v.) 4.4 Lokaler i nærheden af svømmehallen leder-/officialsmøde lokale til omkring personer sekretariat mindre lokale adgang til internet, borde og stole bespisning af officials og evt. svømmere last call-room lokale tæt på svømmehallen til omkring 24 personer her skal svømmerne møde senest 15 min før semi-/finale bænke/stole, så svømmerne kan sidde hvilerum lokale hvor svømmerne kan slappe af mellem løbene presse

7 Håndbog for mesterskabsarrangører - Nationale mesterskaber side 7 af 11 lokale med internet adgang, borde og stole doping kontrol rum til Anti-doping Danmark aflåst lokale med toilet i umiddelbar nærhed. 4.5 Opsætning af udstyr Vær opmærksom på, at der skal stilles hjælpere til rådighed til opsætning/tilrigning af udstyret i svømmehallen: el-tidsanlæg, projektor, storskærm mikrofon, musikanlæg, højttalere evt. lysanlæg, præmieskammel vendeflag med sponsornavn kommer fra union bandereklamer, banner (sponsorer) flag (dansk og evt. udenlandske) samt unions banner 4.6 Klargøring af svømmehal og lokaler 4.7 Sekretariat 4.8 Officialslokale sekretariatsbord ca meter (sekretariat, el-tid, speaker) stole til officials og sekretariat stole + ekstra bænke til svømmere og tilskuere spande + ekstra håndklæder til aftørring af skamler klubbens fane og fod skilte (sekretariat, officialsmøde, hvilerum, bespisning o.l.) opsætning af klubkasser kiosk (salg af frugt, brød m.v.) salg af svømmeudstyr Det skal sikres, at alt materiel er til stede og i tilstrækkelig mængde: kopimaskine, papir, ekstra toner, hæfteklammer bærbare pc er og printere, ekstra toner/blæk hæftemaskine, tape, clips holdkapkort, afmeldingslister (kan hentes på under Svømning > Værktøjskasse ) etiketter med klubnavne til klubkasserne evt. walkie-talkie eller andet kommunikationsudstyr Materiel skal gennemgås for at sikre funktionsduelighed: mapper, kuglepenne, ure, fløjter og vendetavler pistol (hvis el-tiden sætter ud) Endvidere skal der være disk sedler afkrydsningssedler (800m/1500m) evt. måldommer sedler Alle blanketter kan hentes på under Svømning > Værktøjskasse. 4.9 Officials officialsbluser (kommer fra unionen til følgende stævner)

8 Håndbog for mesterskabsarrangører - Nationale mesterskaber side 8 af 11 DÅM, Grand Prix Finale, DM-H liga, DM-K og DM-L officialslister kommer fra svømmesektionen skal kopieres i A3 størrelse og ophænges til afkrydsning forplejning af officials officials skal have morgenmad og frokost. Hvis der er finaleafsnit skal der serveres te/kaffe og kage til officialsmødet.

9 Håndbog for mesterskabsarrangører - Nationale mesterskaber side 9 af 11 5 Opgaver under stævne 5.1 Teknisk møde 5.2 Sekretariat Til DM-L/DJM-L og DM-K/DJM-K er det besluttet at afholde et teknisk møde aftenen før til erstatning af næste morgens holdledermøde. På dette møde vil mesterskabets overdommere og startere, samt stævneledelsen være til stede. Tidspunktet for afholdelse skal koordineres med indsvømningen, således at det tekniske møde starter ca. 15 efter sluttidspunktet for indsvømning. Alle trænere og holdledere har således mulighed for at deltage i mødet. Stævneledelsen og overdommere gennemgår afviklingen af stævnet, og står til rådighed for besvarelse af spørgsmål. Sekretariatet er et af stævnets vigtigste områder. Pladserne skal derfor besættes med kompetente og erfarne folk. da fristen for indlevering af afmeldinger, holdkapkort m.v. er sat til 1½ time før stævnestart, skal sekretariatet være bemandet i god tid før dette indtaste afmeldinger og navne på svømmere til holdkapper udskrive program og sørge for kopiering til klubber, officials, opslag og tilskuere udskrive særskilt tidtager program og kopiere dette indtaste tider/indlæse resultater fra el-tiden holde øje med rekorder (nationale) udskrive resultatlister og kopiere til opslag og speaker indtaste svømmerne til semi- og finale afsnittet løbende lægge resultaterne på unionens og evt. egen hjemmeside 5.3 Medaljer og sponsor præmier Overrækkelse af mesterskabsmedaljer skal naturligvis ske på en ordentlig og sober måde. Det må derfor henstilles, at den ansvarlige for dette punkt udvælges omhyggeligt. Når medaljerne er modtaget fra leverandøren skal disse kontrolleres og lægges i den rækkefølge, de skal overrækkes. Såfremt der er fejl i indgraveringen eller der mangler nogle medaljer, skal mesterskabets sagsbehandler straks underrettes. medaljer (leveres direkte fra leverandør) sponsor præmier (leveres direkte fra leverandør) medalje ceremonien aftales med speaker indmarch musik, rækkefølge for medaljetagere (junior før senior) eller 3-2-1, fanfare tidspunkter, samt mødested for medaljetagere (seddel bedes lagt i samtlige klubkasser og ved opslag)

10 Håndbog for mesterskabsarrangører - Nationale mesterskaber side 10 af 11 klargøre/lægge medaljer på præmiebakken den ansvarlige sørger for, at det er de korrekte medaljer, der uddeles og at junior/senior medaljer ikke blandes klargøre sponsor gaver den ansvarlige skal tilse, at de fremsendte gaver uddeles som anført fra sponsor præmie- piger der skal bruges mindst 2 hjælpere til denne opgave (1 til at bære medaljerne og 1 til evt. sponsor gaver) præmie overrækker der skal udarbejdes en lister over de personer, der skal overrække medaljerne. Det kan være lokale politikere, bestyrelsesmedlemmer i unionen, elitechef, landstrænere eller lign. 5.4 Last call room 5.5 Service gruppe Senest 15 min. før semi-/finale skal svømmerne møde i last call rom for at blive krydset af. For sent fremmøde kan betyde udelukkelse fra løbet. Svømmere kan have deltaget i et tidligere løb og derfor skal der ses lempeligt på dette. Bemanding af last call room kræver mindst 2 personer. Svømmerne føres fra last call room til svømmehallen, hvorfra der er indmarch til løbet. Til afvikling af stævnet kræves det, at der er mange hjælpere til stede. Nedenfor er listet nogle områder, der kræves bemandet: morgenmad til officials (te/kaffe/brød m.v.) serveres hver morgen til officialsmøde saft/frugt/slik runddeles i svømmehallen der skal mindst en gang i timen sørges for plejning i hallen betjening af kopimaskine (programmer, resultatlister) program og resultatliste skal trykkes med de forsider og reklamesider, der fremsendes fra unionen. der skal før indledende og finale afsnit trykkes programmer til officials, klubber og tilskuere, samt løbende resultatlister til ophæng stafetter sørge for at programmer og resultatlister uddeles i klubkasserne og ophænges i forhal og lign. bringe materiale mellem sekretariat, el-tid og kopirum betjening af evt. følge-spot i finaleafsnittet 5.6 Materiale til svømmesektionen Der skal gemmes 2 eksemplarer af alle programmer og resultatlister (både fra indledende og finaler). Dette gælder kun DM-L og DM-K.

11 Håndbog for mesterskabsarrangører - Nationale mesterskaber side 11 af 11 6 Opgaver efter stævne 6.1 Nedtagning af udstyr Efter sidste præmieoverrækkelse skal alt udstyr nedtages og pakkes i kasser m.v. Dette kræver en del hjælpere for at få dette gjort inden for en overskuelig tid. El-tidsanlæg El-tids pladerne op af vandet og placeres på vogn Scoreboard nedtages Nedtagning af projektor, storskærm, musikanlæg m.v. Nedpakning af bandereklamer, vendeflag, flag, bannere Nedpakning af evt. lysanlæg Nedpakning af klubkasser Oprydning i hal og lokaler 6.2 Fremsendelse af resultatfiler Resultatfilerne fremsendes til Se vejledning på under Svømning > Værktøjskasse.

Mesterskabsguiden UV-rugby

Mesterskabsguiden UV-rugby Mesterskabsguiden UV-rugby Indholdsfortegnelse 1 Ansvarsområder... 2 2 ALFA OMEGA... 3 3 Information... 4 4 Økonomi... 6 5 Teknik... 7 6 Dommere... 8 7 Bespisning... 9 8 Overnatning... 10 9 Øvrige opgaver...

Læs mere

Helsingør Svømmeklub

Helsingør Svømmeklub Helsingør Svømmeklub Introduktionsfolder Konkurrenceafdelingen 2012-2013 Svømmeklubben Konkurrenceafdelingens opbygning Konkurrenceafdelingen består af 4 hold. Der er tale om følgende: Hold Træner Træningsdage

Læs mere

CONCORDIA FORSIKRING CUP

CONCORDIA FORSIKRING CUP Oplysninger til klubberne CONCORDIA FORSIKRING CUP (Thisted Cup) 26. 28. september 2014 Bassin: Stævnet afvikles i 25m bassin 8 baner El-tidtagning med flyvende start. Følg stævnet live på: www.livetiming.dk

Læs mere

IF Lyseng Svømning. Stævneledelse

IF Lyseng Svømning. Stævneledelse Velkommen IF Lyseng Svømning og Dansk Svømmeunion byder herved velkommen til DMH-Å, som finder sted den 2-3 februar 2013. Vi håber vi sammen kan få nogle rigtig gode og spændende oplevelser i denne weekend.

Læs mere

Afvikling af Boulder DM

Afvikling af Boulder DM Dansk Klatreforbund Afvikling af Boulder DM Indhold: 1. Indledning... 2 2. Konkurrencens format... 2 3. Dommere... 2 4. Forberedelse og planlægning... 3 5. Point... 3 6. Program... 4 7. Tilmelding... 4

Læs mere

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside.

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Velkommen til Struer Svømmeklub Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Information, der løbende opdateres (fx kalender og events),

Læs mere

Rifle - Pistol - Running Target ORGANISATION & OPGAVER

Rifle - Pistol - Running Target ORGANISATION & OPGAVER Rifle - Pistol - Running Target ORGANISATION & OPGAVER Rev. 3.sept. 2011 Program 25th February Arrival of Delegations 26th February Rifle - Pistol - Running Target and official training Technical Meeting

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m opmålt bassin 8 baner med El-tid Afsvømning i lille bassin (6 x 15 m.)

Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m opmålt bassin 8 baner med El-tid Afsvømning i lille bassin (6 x 15 m.) Ringsted Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til DANSKE OPEN MASTERS PÅ KORTBANE 2011 (DOM-K) Dato 5. og 6. marts 2011 Svømmehal Indsvømning Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m

Læs mere

Forældrehåndbog konkurrenceafdelingen

Forældrehåndbog konkurrenceafdelingen Forældrehåndbog konkurrenceafdelingen 1 FORÆLDREHÅNDBOG KONKURRENCEAFDELINGEN 1 Forord 4 Holdene i MK-31: 4 Talent 2 4 Talent 1 6 Konkurrence I 8 Konkurrence 2 10 Årets gang 12 Kommunikation i K-afdelingen

Læs mere

Kontaktpersonvejledning

Kontaktpersonvejledning 2015 Kontaktpersonvejledning KONTAKTPERSONVEJLEDNING 2015 1 Indhold Sådan samarbejder du med din lokale SFO/fritidshjem: 3 Vejledning til hele forløbet 7 Vagtplan 8 Checkliste Fremsendes i marts: Kontaktpersonvejledning

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening

Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening 26. august 2014 Indholdsfortegnelse side Formål med denne håndbog 2 Elektroteknisk Forenings struktur 2 Sektionerne Fælles opgaver for bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt.

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. Power Weekend April 2007 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. 2. Tilstede: Ole, Kenneth, Laila og Charlotte. Afbud: Annette, Camilla, Claus og Kjeld. 3. Valg af Dirigent: Ole er valgt. 4. Godkendelse

Læs mere

Toughroad: Manual for spillederen

Toughroad: Manual for spillederen (Sidst revideret 20.05.2014) Toughroad: Manual for spillederen Indholdsfortegnelse Du er er i centrum...2 Fase 1 Du får opgaven overdraget...2 Sæt dit team...3 Kontakten til spilstedet...4 Mail 1 og materialekasse...4

Læs mere

Kampagnevejledning - jeg er ny. Kræftens Bekæmpelses landsindsamling 2015. Kræftens Bekæmpelse

Kampagnevejledning - jeg er ny. Kræftens Bekæmpelses landsindsamling 2015. Kræftens Bekæmpelse Kampagnevejledning - jeg er ny Kræftens Bekæmpelses landsindsamling 2015 Kræftens Bekæmpelse 2 Kampagneleder jeg er ny Kræft berører mange af os på et eller andet tidspunkt i vores liv som patienter, som

Læs mere

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som afvikles den 26. september til den 28. september 2014 Vi håber, at Syd Cup

Læs mere

VELKOMMEN SOM OMDELER

VELKOMMEN SOM OMDELER VELKOMMEN SOM OMDELER Denne håndbog hjælper dig godt i gang med dit nye job. Du kan bl.a. læse om de hjælpemidler, vi stiller til rådighed samt om dine ansættelsesforhold. Håndbogen gør dig også klogere

Læs mere

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3.

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. KF-julefrokost: årets julefrokost

Læs mere

Klubsølv Instruks 19. 23. november 2012

Klubsølv Instruks 19. 23. november 2012 Instruks 19. 23. november 2012 Side 1/7 1. Generelt 1.1. Turneringen afvikles overalt som en ren Mitchell turnering i rækker à 4-15 borde. Turneringen afvikles over 24 spil, men da der er såvel lige som

Læs mere

den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Topdeltagelse med flere danske, norske og svenske landsholdssvømmere.

den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Topdeltagelse med flere danske, norske og svenske landsholdssvømmere. tildegrafisk.dk den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Bedste præsentation efter Finas pointtabel: Svøm stærkt og vind... 1. 5.000 kr. / 2. 3.000 kr. / 3. 2.000

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere