Udviklingspuljen 2014 dokument nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingspuljen 2014 dokument nr. 340-2014-8379"

Transkript

1 1. Alsted-Fjenneslev Lokalforening Administrationstilskud Fortsættelse af Forskønnelsesprojektet Ringstedvej i Fjenneslev. Udførelse af Byport Vest og Øst. Lokalforeningen eftersender konceptforslag og anlægsestimat udført af konsulentfirmaet Rambøll Dianalund Borgerforening Administrationstilskud Flagalle. Opsætning og vedligeholdelse Aktivitetstilskud til opstart af Dianalund Udviklingsråd (DUR).Udviklingsrådet etableres ved at Dianalund Borgerforenings vedtægter erstattes af et sæt nye vedtægter, der vedtages på Dianalund Borgerforenings generalforsamling, den 20. februar Foreningen skal med et tæt samarbejde til det eksisterende foreningsliv, erhvervsliv, institutioner og borgere arbejde for en konstant og blivende udvikling. DUR vil fremme nærdemokratiet og understøtte eksisterende kræfter og organisationer, som det stærke bindeled mellem parterne og videre til Sorø Kommune. Kulturelle arrangementer. Grundlovsfest, novemberfest, julearrangement Dianalund Borgerhus. Udarbejdelse af projektforslag til etape 1-3, jfr plan udarbejdet sidste år, vedrørende planlægning for området omkring Borgerhuset. (Plantegninger, deltegninger og beskrivelser) Renovering af hovedtrappen til Dianalund Borgerhus Frederiksberg Lokalråd Administrationstilskud Ekstra Vedligeholdelse af stien i Rundskoven på Frederiksberg. Bliver flittigt brugt til hundeluftning og i særdeledhed af eleverne på Frederiksberg skole som benytte den til motionsaktiviter i forbindelse med undervisning Midler til udarbejdelse af forslag/projekt til anlæg af natur/fitnessanlæg i Rundskoven på Frederiksberg. Til gavn for både borgere og skoleelever. Vil inddrage skoleleder og skolebestyrelse i forarbejdet LIV i Stenlille Administrationstilskud

2 5. Lynge Lokalråd Administrationstilskud Tilskud til afvikling af sct. Hans fest Tilskud til madbix mennesker i alle aldre deltager i fællesspisningen. Udgifter i alt er sig til Herfra skal trækkes deltagerbetaling på 6000 kr. hvorfor der søges om 3000 i tilskud Vedligeholdelse af Lynge Fællede. Grønt område som ligger mellem gadekæret og den nye del af Lynge Kirkegård. Området anvendes til fælles aktiviteter i lokalrådet. Der ansøges om midler til udskiftning af gyngestativ og borde/bænkesæt samt grillrist samt almen vedligeholdelse Generalforsamling. Annoncer, leje af forsamlingshus, mad og drikke Overslag på renovering af gadekær i Lynge. Fortsættelse af projekt fra 2012/ Munke Bjergby Borgerforening Administrationstilskud Færdiggørelse af Bogerstuens indretning i Naturbørnehuset. Der søges om: Opsætning af udensdørs belysning, Opsætning af hylder, Rullegardiner til mørklægning ved brug af projektor Løsøreforsikring og Erhvervsansvarsforsikring Frivilligdag - bestyrelsen laver en middag til alle foreningens frivillige samt synliggørelse af de frivilliges arbejde i foreningen samt feedback fra bestyrelsen Juletræstænding. Sognetsbørn hentes og køres i hestevogn til kirken hvor der er familiegudstjeneste Vikingemarkedsdag. Festdag for egnens borgere i alle aldre Mosteri. Invendig færdiggørelse af vægge, isolering, installation af vask Møder. Forplejning til bestyrelsesmøde, heldagsmøder, og generalforsamling PR. udarbejdelse af matrialer og distribution Sangaftener. Udgifter til gæstepianister, løn, transport, noder, diverse It-infrastruktur. 1 års abonnement på Google Apps for Business. Anvendes i forbindelse med dokumenthåndtering og kommunikation internt i bestyrelsen. Der ansøges også om hjæpeprogrammer

3 Vandreture i lokalområdet. Forfriskninger samt gaver til guider

4 Videreudvikling af Naturklubben for 6-12 årige. Der ansøges om bord-bænke sæt samt matrialer til børnene Multihus - Indkøb af møbler. Støtte til borde, stole, sofaer, klaver til forhallen og borgerstuen. LAG Udvikling Nordvestsjælland yder tilskud på 50 %, der ansøges om de restrende 50% Tilsagnsskrivelse er vedlagt ansøgning Multihus - Partnerskabet Multihuset ser behov for yderligere bygningsforbedringer, med henblik på såvel husets arkitektonikse fremtræden, samt konkrete funktionelle forbedringer, der vil gøre huset mere attraktivt for mange brugere. Der søges om dialog/sparing med Sorø Kommune, tilskud til arkitekter der udfra skitseforslag udarbjder et forprojekt til grundlag for videre drøftelser og ansøgninger Niløse Og Omegens BeboerforeningAdministrationstilskud Tilskud til den hjertestarter der allerede er opsat på Niløse Skole. Der ansøges om dækning af alle udgifter i forbindelse med opsætning og PR af hjertestarter. Bilag vedlagt ansøgning Maling af loft og vægge i køkken. Der er ikke malet siden Opsætning af nyt loft i billiardrum da det drysser Maling af vægge i lille mødelokale. Der er ikke malet siden Maling af vægge i billiardrum Ny gulvbelægning i NIF s klubrum. Det nuværende gulv kan ikke vaskes Er der søgt tilskud fra Tryg-fonden? 8. Nyrup og Omegns Borgerforening Administrationstilskud Lokaleleje Sct. Hans fest Pedersborg Lokalråd Administrationstilskud Forskønnelse af Holbækvej. Konsulentbistand i 2014: I 2015: kr. til udførelse Rude Eskilstrup Landsbylaug Administrationstilskud Rensning af gadekær. Problemer med algevækst der ønskes etablering af beluftningsanlæg samt udsættelse af græskarper. Der ansøges om Solcellepanel, Luftpumpe, diverse tilbehør Uforbrugte midler fra anlægsbevillingen anvendes som medfinansiering

5 11. Ruds Vedby Lokalråd Administrationstilskud Lokalrådets årshjul. Møder, tilskud, byforskønnelse, kulturarrangementer, PR, flagalle Skellebjerg Beboerforening Administrationstilskud Lokaleleje, da de ikke selv har nogle lokaler Slaglille Bjernede Lokalforening Administrationstilskud Slåning af kanter omkring gadekær i Slaglille Bør opgaven udføres af Vej & Park Husflidsforening. Fordragsprojekt: Værnepligt Lisbet Nielsen, Kongeskibets sommertogt Husflidsforening. Fordragsprojekt. Højskoleforstander L. Hjort West, skuespilleren Dirch Passers skæbne Stenlille Borgerforening SHHB Administrationstilskud Udvigelse af flagalle til resten af Hovedgaden Opsætning af flagalle på flagdage samt rensning af huller, vedligeholdelse af matrialer Juleevent, julebelysning opsætning og nedtagning af el, samt andre events i december Jazz samt andre events i løbet af året Regnskab - konsulentbistand Halleje februar 2014 til kurvespil/banko. Overskud går til julebelysning og flagalle Stenmagle Bylaug Administrationstilskud Reetablering af gadekær i Assentorp i oprindelige dimensioner på ca. 850 m2 og genskabe et samlingspunkt for beboerne i Assentorp. Beløb incl. moms Fortsat udgivelse af Bylaugets blad "Budbringer" til omdeling i lokalområdet Årligt fastelavnsarrangement for børnefamilier - leje af forsamlingshus Lokalrådet for Gammel Sorø Administrationstilskud Ansøgning om etablering af helle på Frederiksvej Døjringe Beboerforening Administrationstilskud Ansøgninger i alt

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 BUDGET 2014 2015 2016 2017 Anlægsbudget 500.000 500.000 500.000 0 Driftsbudget 500.000 0 0 0 I alt: 1.000.000 500.000 500.000 0 I samarbejde med Teknik

Læs mere

ETABLERING AF HANDICAPTOILET I ALSLEV FORSAMLINGSHUS

ETABLERING AF HANDICAPTOILET I ALSLEV FORSAMLINGSHUS ETABLERING AF HANDICAPTOILET I ALSLEV FORSAMLINGSHUS OPLYSNINGER OM ANSØGER Alslev er beliggende mellem Esbjerg og Varde i et område med øget bosætning/nybygning/tilflytning. Forsamlingshuset er et centralt

Læs mere

Bilag Landdistriktsrådet 29. september 2014 kl. 19:00 Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune

Bilag Landdistriktsrådet 29. september 2014 kl. 19:00 Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune Bilag Landdistriktsrådet 29. september 2014 kl. 19:00 Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune 148 Ansøgning om tilskud til Rotary sanseskov 149 Ansøgning om tilskud til Multibane i Tranum 150 Ansøgning om støtte

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 75.000 kr. Indstilling Afslag 15.000 kr. Indstilling. 60.000 kr. Indstilling Afslag

Ansøgt Fynslands. 75.000 kr. Indstilling Afslag 15.000 kr. Indstilling. 60.000 kr. Indstilling Afslag s indstilling Oversigt over ansøgninger til 2. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Nr. Broby lokalråd, Lokalrådet for Brobyværk og X- huset Formål Fælles udviklingsstrategi

Læs mere

Sorø Sportsråd Løngvej 7, 4180 Sorø Tlf.: 5783 5700 www.sportsraadet.dk e-mail: ole.ring@hotmail.com

Sorø Sportsråd Løngvej 7, 4180 Sorø Tlf.: 5783 5700 www.sportsraadet.dk e-mail: ole.ring@hotmail.com Sorø Sportsråd Løngvej 7, Tlf.: 5783 5700 www.sportsraadet.dk e-mail: ole.ring@hotmail.com Idrættens ønsker om nye faciliteter m.v. i Sorø Kommune 2015/16 Indhold: 1) Formål 2) Målsætning 3) Holdninger

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

Hylke, Årets Landsby 2015

Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke er en aktiv østjysk landsby, hvor fundamentet er frivillighed og innovative ideer. Vi er vant til at holde sammen og gå imod strømmen for at bevare, men i særdeleshed udvikle,

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Hillerød Kommune, 02. september 2013, tins Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Indledning Nærværende notat giver et kort rids af de enkelte lokalråds organisering og historie, og

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Assentorp StenmagleVandløse

Assentorp StenmagleVandløse www.stenmagle.dk MARTS 2013 Nr. 53 Assentorp StenmagleVandløse Budbringer Medlemsblad for Stenmagle Bylaug Fastelavn søndag den 3. februar www.lemann.dk Postkort bøger hæfter digitaltryk brevpapir bannere

Læs mere

Postkort bøger hæfter digitaltryk brevpapir bannere plakater skilte blanketsæt konvolutter kopi brochurer Speciale i digitaltrykte bøger i små oplag

Postkort bøger hæfter digitaltryk brevpapir bannere plakater skilte blanketsæt konvolutter kopi brochurer Speciale i digitaltrykte bøger i små oplag Nr. 53 AssentorpStenmagle Vandløse Budbringer www.stenmagle.dk MARTS 2013 Medlemsblad for Stenmagle Bylaug Fastelavn søndag den 3. februar www.lemann.dk Postkort bøger hæfter digitaltryk brevpapir bannere

Læs mere

Høringsvar ang.sagsfremstilling til Kultur og Fritidsudvalget marts 2012 om Hillerslev landsbycenter.

Høringsvar ang.sagsfremstilling til Kultur og Fritidsudvalget marts 2012 om Hillerslev landsbycenter. Faaborg-midtfyn kommune Hillerslev den 23/2 12 Job og Aktiv Kultur og Fritids udvalgt, Fagsekretariatet Plan og Kultur. Høringsvar ang.sagsfremstilling til Kultur og Fritidsudvalget marts 2012 om Hillerslev

Læs mere

Budbringer. Nr. 24. Professionelle tryksager JUNI 2005

Budbringer. Nr. 24. Professionelle tryksager JUNI 2005 Nr. 24 Stenmagle Assentorp Vandløse www.stenmagle.dk JUNI 2005 Budbringer Medlemsblad for Stenmagle Bylaug Der var engang en frihedssten (1920) foran det gamle missionshus ved kirken! Nu står den af ukendte

Læs mere

Damms gård - 2 scenarier om anvendelse og funktioner i det kommende medborgerhus

Damms gård - 2 scenarier om anvendelse og funktioner i det kommende medborgerhus Damms gård - 2 scenarier om anvendelse og funktioner i det kommende medborgerhus 1. oplæg (se bilag 1) I rejsestalden etableres det nuværende bibliotek samtidig er der plads til foredrag, kunstudstillinger,

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-02-17, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Referat

Kontaktudvalgsmøde. Referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Fraværende uden afbud: Særligt indbudte: Referent: Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 13. maj. -2014, kl. 19.00 22.00 på Filskov Friskole, Personalerummet. Filskov IF

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Refer Do 09. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, 1. sal, Præstø Else-Marie Langballe Sørensen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Samlingshuset. i Øster Brønderslev

Samlingshuset. i Øster Brønderslev Samlingshuset i Øster Brønderslev Baggrund og forløb Samlingshuset i Øster Brønderslev er resultatet af mange års overvejelser og snak, en del møder og undersøgelser samt et par års arbejde med planlægning

Læs mere

Kommunale støttemuligheder til frivilligt arbejde i Haderslev - sådan søger I

Kommunale støttemuligheder til frivilligt arbejde i Haderslev - sådan søger I Kommunale støttemuligheder til frivilligt arbejde i Haderslev - sådan søger I 1 Forord I Haderslev Kommune er der gode muligheder for at opnå støtte til det frivillige arbejde. I denne folder kan I læse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Kultur og Idræt Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 BKU@roskilde.dk www.roskilde.dk ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Inden du begynder at udfylde

Læs mere