Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011."

Transkript

1 Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen Kochen, Merethe Fehrend Fraværende: Peter Johansen, Lene Keinicke, Marcus Munch. Ordstyrer: Lars Referent. Lise Emner til politisk drøftelse. Evaluering og opfølgning på dagen i går: Dagen omhandlede Hvordan åbnes døren til innovationsrummet? Perspektiver på muligheder for innovation i fysioterapi. Der var enighed om, at det havde været en rigtig god, spændende og inspirerende dag. Der er blevet sat mange tanker i gang hos os alle. Men det var faktisk også lidt svært. Det var meget komplekst og lidt svært at tænke abstrakt. Vi skal som faggruppe tænke os selv i andre roller, positioner, muligheder end vi er vant til og som måske er nye for os og ikke tænke traditionelt, da det begrænser os i udvikling. Udfordringen er hvordan vi( hvisdet er os) motiverer medlemmerne til, at tænke ud af boksen og gå i gang med de anderledes muligheder inden for vores profession. Hvordan synliggør vi dem, der faktisk er i gang og hvordan gør vi det acceptabelt og attraktivt, at tænke i skæve muligheder. Stik ord: Vi skal få medlemmerne til, at se det som udvikling af faget. Dem vi snakker med har jo jobs, hvordan inspirerer vi dem til at gøre noget andet. Vigtige aktører er lederne og klinikejere. Vi skal tænke branding(inspiration fra sidste RK) Hvad har andre faggrupper gjort? Måske skaber kandidatuddannelsen flere jobs. Vi skal snakke om det på regions TR-mødet. Når vi skaber udviklingsfelter, ex hverdagsrehabilitering, er der nogle, der overtager noget af det vi plejer at gøre. Hvad er vores arbejde egentlig? Vi skal skabe muligheder for både specialister og generalister samt de bredere jobs indenfor sundhedsfremme. Er grunduddannelsen gearet til at matche et kommende kreativt arbejdsmarked. Hvad kan vi gøre:

2 I regionen er der en innovationsafdeling. Den skal vi kigge lidt nærmere på. Lisbet undersøger. Opfordre alle med ex master til at komme videre i systemet og søge andre stillinger. Vi skal være fortalere for at medlemmerne tænker kreativt. Skubbe til medlemmerne. Skal på dagsordenen til de praktiserendes årsmøde. Rosa forfatter et skriv til hjemmesiden. Foreslå at det bliver et emne til næste RK. Det er den største og vigtigste opgave for Danske Fysioterapeuter, at der kommer flere beskæftigelsesmuligheder for fysioterapeuter. Derfor skal vi italesætte det i alle de fora vi kommer i. Regionernes fremtid.: Kort meningsudveksling. Vi afventer valg og den politiske situation. Struktur i Danske Fysioterapeuter: Lise orienterede om HB` s 1. behandling af kommissorium og økonomiske ramme. Måske skulle der deltage et menigt RB- medlem. Vi ser frem til arbejdet og bidrager gerne. Sættes på til næste RB- møde, når det har været på HB igen 6/10. Opfølgende vedrørende vores tema om grunduddannelsen: HB` s temadrøftelse 5/9 om uddannelsespolitiske udfordringer for fysioterapi, blev desværre udskudt. Der var udsendt bilag til RB til inspiration. Der var jo ikke så meget at berette fra HB. Vi sætter det på dagsordene til vores møde 21/11. Meget komplekst område: handler om nedskæringer, andre læringsformer, e- learning, andre studerende, andet arbejdsmarked, andre opgaveløsninger, andre organisationsformer på arbejdspladserne.. Status på Strategiplan 2012: Kort orientering i henhold til udsendte materiale. Det blev på sidste HB besluttet, at hovedbestyrelsen ca. hver anden måned skal modtage en version af sekretariatets interne statusoversigt over strategiarbejdet med henvisninger til relevante dokumenter, hvor der kan læses mere. Denne status kan viderebringes til RB, for at der er tæt sammenhæng mellem regionale og centrale aktiviteter og for at synliggøre hvad der arbejdes med. Vi vil have status på på hvert RB-møde. Erhvervspolitik i Danske Fysioterapeuter: Sat på mhp. på orientering og for at give input til HB-møde 6/10,hvor forslag til indsatser skal på. Snakken handlede meget om, hvordan foreningen skal forholde sig til, at nogle fysioterapeuter er arbejdsgivere overfor andre fysioterapeuter. Der bør være OK på området, da der er nogle der desværre accepterer dårlige betingelser. Ejer/ lejer forhold er problematisk. Der skal være OK som på alle andre områder. Det er et problem, at vi rådgiver både ejere og lejere. Der bliver ansat flere efter 17 på praksisområdet.

3 Enighed om at der er godt med politikker på området. Tanker om erhvervspolitik: Hvad vil rådgivning koste foreningen Skal det være en tilkøbsydelse. Det kan ses som en del af indsatsen for at rekruttere og fastholde. Hvad siger andre foreningers erhvervspolitik? Og kan vi hente viden fra andre lande. Midtvejsstatus på RB-arbejdet: Som bilag var udsendt regionsbestyrelsens vedtagelse om arbejdsområder for bestyrelsen i Ligger på hjemmesiden: Konklusionen af drøftelsen er, at vi har fokus på alle elementerne. Enten direkte eller ved at områderne går ind over hinanden. Vi har fortsat stor opmærksom hed på, at der skal være sammenhæng mellem det centrale og det regionale led. Status på sektorerne, kommunalt, regionalt, praksis og de selvstændige: De tilstedeværende gav fra deres område status på den aktuelle situation. Sammenfattende kan siges, at kommunerne generelt er under sparekniven. Der arbejdes med hverdagsrehabilitering stort set alle steder. Kommunerne arbejder med projektor indenfor bl.a. hjerterehabilitering. Dette trods hårde odds. I regionen er der forskel på hvilket ansættelsesområde det ses fra. Afhænger af om man er akutsygehus eller om der skal flyttes mange opgaver til andre matrikler. Også her generelt en presset situation og stemning. Indenfor praksis sektoren, er der ligeledes pres på økonomiopfølgninger og kontrolstatestikker. Det ligger noget tungt med at få sat projekter i gang om ex udvidet lænderyg. Emner til orientering, drøftelse og stillingtagen Regionsformand/ HB Nyt Fra HB: Intet at tilføje. Aktuelt fra RF: Orientering om aktuelle situation på Refsnæs, der står overfor nedskæringer endnu engang. Lise er i kontakt med TR. Affødte generel snak om specialområderne som jo også havde været tema på vores valgmøde. Hvad sker der med den faglige specialviden, kan den bibeholdes hvis kommunerne trækker opgaverne hjem. Hvilke vilkår og rammer skal være tilstede. Spørgsmål til mødelisten. Få opklarende Regnskabsstatus: Gennemgået og taget til efterretning.

4 Praktiserende: Marjanne orienterede om sidste nyt indenfor limiteringer, delinger og om at praksisplanen er i høring. Der skal afholdes årsmøde for de praktiserende i efteråret. TR: Der er årskonference 28/9. Emnet er situationsbestemt kommunikation. Arbejdsmiljø: Der har været afholdt årskonference for arbejdsmiljørepræsentanter og sikkerhedsledere 13/9. Emnet var social kapital. Lisa i Dali er genvalgt som region Sjællands repræsentant i Danske Fysioterapeuters arbejdsmiljørepræsentantråd. Der afholdes regionalt møde 24/11 for arbejdsmiljørepræsentanter. Begge møder holdes fælles med Ergoterapeutforeningen. FTF: Årsmøde i region Sjælland 3/11. Lise deltager. Når endelig indkaldelse er på plads sendes den rundt. Uddannelse: Orientering fra sidste uddannelsesudvalgsmøde. Særligt om optag og søgestatus på e- learningsstuderende og på kandidatuddannelsen. Lise rundsender referatet, når det er godkendt. Lægges desuden på UCSJ.dk Web: Lise orienterede om, at der er ansat ny webmedarbejder, som skal betjene regionerne. Der er tanker om evt. anden organisering af arbejdet, for at integrere det mere i foreningens samlede web -arbejde og for at gøre det lidt mere attraktivt, at blive i stillingen. Vores webmedarbejder hedder Ida og studerer digital kommunikation og design på IT Universitetet. Ida kommer fra stilling på Gads Forlag, hvor hun har haft ansvaret for forlagets hjemmeside samt arbejdet for forlagets sundhedsfaglige redaktion. Velkommen. Kursusgruppe: Der var fremsendt status for forbrug til arrangementspuljen. Dette taget til efterretning. Der er stadig en del midler til at lave arrangementer for. Alle bedes gøre reklame plus gå i tænkeboks. Hvis der kommer forslag ind kan de behandles pr. mail. Lise kontakter Rikke, for at få skrevet lidt til hjemmesiden om arrangementet på Køge d.d. om genoptræning af den ortopædkirurgiske patient. Godkendelse af referat fra 9.juni: Godkendt. Evaluering af dagsorden. OK

5 Evaluering af mødet. Godt med 2 dage, så vi kommer mere i dybden Dagsorden til næste møde. Næste møde er 21/11. Ordstyrer til næste møde Lise Hansen.

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Mundtlig beretning ved Generalforsamlingen 2011

Mundtlig beretning ved Generalforsamlingen 2011 Danske Fysioterapeuter, Region Hovedstaden Mundtlig beretning ved Generalforsamlingen 2011 Indledning Selvom vi alle hver især nok kan finde meget at glædes over i det forløbne år, har det ikke desto mindre

Læs mere

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning Årsmøde 2013 Skriftlig beretning 1 2 Kære FTF-medlem Det er en fornøjelse hermed at præsentere dig for den skriftlige beretning 2013 fra FTF Region Sjælland. Beretningen forsøger i korte træk at beskrive

Læs mere

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 Referat DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 1. Velkomst v/ regionsformand Annemette El-Azem Mødet indledtes med at forsamlingen sang Når jeg ser et rødt flag smælde.

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af strategiseminar mandag den 16. Juni 2014 Nyt fra: a) Formanden Dagtilbudskonferencen er godt på vej. Temaet er innovativ ledelse; kan vi gøre tingene bedre,

Læs mere

Beretning. Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015

Beretning. Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015 Beretning Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015 Folkemødet 2014 Regionsformanden bidrog bl.a. i debat om værdighedsgaranti til ældre: Det er ikke nok med en bolig, alle skal have

Læs mere

Da vi i Lokalforening Sjælland for nylig henvendte

Da vi i Lokalforening Sjælland for nylig henvendte Valdemar Hein, formand for Lokalforening Sjælland og tillidsrepræsentant, tandlæge i Fredensborg Kommune. Rekruttering er dér, hvor det største slag skal slås Det gælder det ikke kun om at rekruttere,

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Klik på boksen for at læse artiklen Ledelsesakademiet godt fra start side 2 MUS-kurser til alle ledere i Fredericia Kommune side 3 LEDERKONFERENCEN også en

Læs mere

Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. Den indledende fase

Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. Den indledende fase Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. De tre DS ambassadører på dagen var Pernille Westensøe, Jeanett Michelsen

Læs mere

Hvad skal du fredag den 5. oktober 2012 kl. 15.30?

Hvad skal du fredag den 5. oktober 2012 kl. 15.30? Hvad skal du fredag den 5. oktober 2012 kl. 15.30? Du skal selvfølgelig til Generalforsamling i din fagforening sammen med rigtig mange socialrådgiver-kollegaer. DS-SYD indkalder til generalforsamling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Siden sidste Generalforsamling, har arbejdet indenfor integrationsområdet budt på mange og store udfordringer.

Siden sidste Generalforsamling, har arbejdet indenfor integrationsområdet budt på mange og store udfordringer. Referat fra Generalforsamling i Integrationsfaggruppen 13.marts 2014 på Frederiksberg C 1. Valg af dirigent og referent Karina Nørager 2. Formandens beretning Siden sidste Generalforsamling, har arbejdet

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6.

Mødereferat. Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6. Mødereferat Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6.2010 Sted: DGI Huset, Vejle. Dagsorden Punkt 1: Foredrag WebAnalytic

Læs mere