Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret"

Transkript

1 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat (975) Godkendt Referat Ensted Kirkegårdslåger. Udtalelse fra arkitekten og menighedsrådet Sag: Ensted kirkegård - udskiftning af låge. STØ godkendelse (868) - Ensted Menighedsrådet ønsker at de 4 piller udskiftes, at dobbeltlågen nystøbes samt at de to sidelåger repareres om muligt. Det er tidligere godkendt at der bevilges midler fra provstiets reservefond til istandsættelse af lågen. Godkendt, at 4 piller i hovedlågen udskiftes, at dobbeltlågen nystøbes og at de to sidelåger repareres i henhold til arkitekt Hans Lunds udtalelse af 9. august Godkendt at provsiets reservefond dækker omkostningerne i forbindelse med istandsættelse af hovedlågen. Når alle regninger for istandsættelse af lågen er betalt, bedes menighedsrådet indsende kopi af regninger til provstikontoret med oplysning om kirkekassens kontonummer. Ensted Kirkegårdslåger. Udtalelse fra arkitekten Ensted kirkegåråd - udskiftning af låge. Konsulentudtalelse Ensted udskiftning af hovedlågen. Menighedsrådets beslutning Referat, Side: 1

2 Mødepunkt 4 Aabenraa: ansøgning om køb af tjenestebolig til provsten Sag: Aabenraa: ansøgning om køb af tjenestebolig til provsten (979) - Aabenraa Godkendt. Eventuelle låneafdrag i 2014 betales af kirkekassens kassebeholdning, idet der er i Aabenraa sogns budget 2014 er indregnet leje af bolig til provsten Aabenraa: ansøgning om køb af tjenestebolig til provsten Aabenraa: Ansøgning om køb af tjenestebolig til provsten. Godkendt og videresendt til HS 5 Hjordkær kirkegård - helhedsplan m.v. Konsulentudtalelse Sag: Hjordkær kirkegård. Anmodning om ændringer på kirkegård (928) - Hjordkær Kirkegårdskonsulentens udtalelse foreligger. Provstiudvalgets godkendelse mangler før arbejde kan iværksættes. Godkendt at der foretages ændringer på Hjordkær kirkegård i henhold til kirkegårdskonsulent Preben Skaarups udtalelse af 5. august Hjordkær kirkegård - helhedsplan m.v. Konsulentudtalelse Hjordkær kirkegård - konsulentbistand Honorar Hjordkær kirkegård - helhedsplan m.v. Kirkegårdskonsulentens udtalelse Hjordkær kirkegård - konsulentudtalelse. Sendt til mr til orientering 6 Høring vedr. udkast til og bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter Sag: Kirkeministeriet høringer (871) Høringsfrist 16. september 2013 Ingen bemærkninger Høring vedr. udkast til og bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter Referat, Side: 2

3 Mødepunkt 7 Bjolderup Præstegård. Tilbud på ventilationsanlæg. Sag: Bjolderup Præstegård. Tilbud på ventilationsanlæg. (976) - Bjolderup Der er tidligere givet tilsagn om at provstiets reservefond vil dække udgifter til ventilationsanlæg i Bjolderup præstegård. Pris i henhold til tilbud kr ,25 inkl. moms. Ventilationsanlægget betales af provstiets reservefond. Når alle regninger vedrørende ventilationsanlægget er betalt, bedes menighedsrådet indsende kopi af regninger til provstikontoret med oplysning om kirkekassens kontonummer Bjolderup Præstegård. Tilbud på ventilationsanlæg. 8 Rise ombygning af eksisterende sognegård. STØ godkendelse og konsulentudtalelser Sag: Rise: egård ombygning. Byggeri og indbrud i "sognegaarden" (905) - Rise Stiftsøvrigheden anbefaler, at provstiudvalget godkender omlægning af forpladsen ved sognegården i overensstemmelse med projektet. Stiftsøvrigheden anbefaler at kirkegårdskonsulentens bemærkninger indarbejdes i projektet i forbindelse med videre bearbejdning. Når provstiudvalgets endelige godkendelse foreligger vil der blive bevilget lån af stiftsmidlerne. Godkendt, at forpladsen ved sognegården omlægges i overensstemmelse med projekt udarbejdet af Niels Junggreen Have. Ligeledes har provstiudvalget godkendt, at kirkegårdskonsulentens bemærkninger indarbejdes i projektet i forbindelse med den videre bearbejdning. Rise ombygning af eksisterende sognegård. STØ godkendelse og konsulentudtalelser Rise kirke - ombygning af eksisterende sognegård. Konsulenthonorar 9 Planlægning af kommende provstiudvalgsmøder 30. september 2013 kl. 17,00 på Folkehjem: Lukket møde med Biskop Marianne Christiansen. Provstestillingen drøftes. 1. oktober 2013 kl. 17,00. PU møde. Efterfølgende afskedsmiddag for provstiudvalget. 29. oktober 2013 kl. 17,00 Sidste PU møde for det afgående provstiudvalg. 29. oktober 2013 kl. 19,00 konstituerende møde for det nye provstiudvalg 10 Udbetaling af ekstratimer til provstisekretær Medtages på næste PU møde Referat, Side: 3

4 Mødepunkt 11 Ensted kirkegård. Fældning af 8 træer Sag: Ensted kirkegård. Fældning af 8 træer (985) - Ensted Kirkegårdskonsulenten har godkendt at træerne fældes. Godkendt Ensted kirkegård. Fældning af 8 træer 12 Ny provst Sag: Ny provst i Aabenraa provsti (876) Brev fra Biskoppen vedr ventetid på provsteudnævnelse Provstiudvalget holder lukket møde med biskop Marianne Christiansen med henblik på drøftelse af stillingsprofil til stillingsopslag mandag d. 30. september 2013 kl. 17,00 på Folkehjem Konstituering af provst Anne Margrethe Hvas Møde om provstestillingen i Aabenraa provsti Ny situation. Brev fra biskoppen SV: Møde om provstestillingen i Aabenraa provsti Provstestillingen genopslås Pressemeddelelse: Besættelse af provstestillingen i Aabenraa provsti - møde mellem Aabenraa sogns menighedsråd, provstiudvalget og biskoppen over Haderslev Stift 13 Aabenraa: Høje Kolstrup godkendelse af 15 årigt lån Sag: Høje Kolstrup kirke udvidelse. Godkendelse af lån over 15 år (986) - Aabenraa Provstiudvalget har tidligere godkendt lån til udvidelse af Høje Kolstrup kirke på kr over 10 år. Menighedsrådet anmoder om, at lånet i stedet afdrages over 15 år. Godkendt at der optages lån i stiftsmidlerne på. kr Lånet afdrages over 15 år med første afddrag i 2014 Aabenraa: Høje Kolstrup godkendelse af 15 årigt lån Referat, Side: 4

5 Mødepunkt 14 PUK kvartalsrapport. Første halvår Medtages på næste PU møde 15 Budget Fastsættelse af ligning 2014 Sag: BUDGET 2014 (896) Endelig fastsættelse af stiftsbidraget for oplysning om provstiets samlede lokale ligningsbeløb i Budgetsamråd 27. august Beregninger fra provstiudvalget. Udsendt til alle mr Det blev besluttet at fastholde kirkeskatteprocenten på 0,95 % Det blev besluttet at opkræve kr til en udviklingspulje. Det er hensigten, at kirkekasserne kan søge puljen om midler til nye tiltag i sognene. Der er givet besked til de alle kirkekasser om endelig ligning Ligningsbeløbene er meddelt til kommunen og pressemeddelelse er udsendt Ligning 2014: Bjolderup-Uge: Bov: Burkal: Bylderup: Egvad: Ensted: Felsted: Genner: Hellevad: Hjordkær: Holbøl: Kliplev: Løjt: Ravsted: Rise: Tinglev: Varnæs: Øster Løgum: Aabenraa: Provstiudvalgskassen: Provstiets udviklingspulje: Stiftsskat: Landskirkeskat: I alt: Referat, Side: 5

6 Orientering 16 Genner kirkegård - udviklingsplan Sag: Genner kirkegård - udviklingsplan (980) - Genner Genner kirkegård - udviklingsplan 17 Holbøl præsteembede - salg af jord - Kongenshøj 12, Holbøl Sag: Holbøl salg af jordstykke. (884) - Holbøl Holbøl præsteembede - salg af jord - Kongenshøj 12, Holbøl 18 Kliplev kirke - restaurering. Påmindelse Sag: Kliplev kirke: Sindet at yde statstilskud (964) - Kliplev Kliplev kirke - restaurering. Påmindelse 19 Rise : udskiftning af tag på præstegården Egeparken 64, Rødekro. Sendt til konsulentudtalelse Sag: Rise: præstegård Egeparken 64, 6230 Rødekro (940) - Rise Rise : udskiftning af tag på præstegården Egeparken 64, Rødekro. Sendt til konsulentudtalelse Præstegården Egeparken, Rødekro - faktura for erklæring 20 Rise forpagtningskontrakt. Godkendt Sag: Rise forpagtningskontrakt. Godkendt (981) - Rise Rise forpagtningskontrakt. Godkendt Referat, Side: 6

7 Orientering 21 Tinglev kirkegård - mandskabsbygning. Konsulentudtalelser og lånebevilling Sag: Tinglev mandskabsrum. (927) - Tinglev Tinglev kirkegård - mandskabsbygning. Konsulentudtalelser og lånebevilling Tinglev kirkegård - mandskabsbygning. Vedr arkæologisk undersøgelse 22 Aabenraa: Ansøgning om 50% lokalfinansieret præst i Aabenraa Sag: Aabenraa: 50% lokalfinansieret præst i Aabenraa (977) - Aabenraa Aabenraa: Ansøgning om 50% lokalfinansieret præst i Aabenraa Aabenraa: Ansøgning om 50% lokalfinansieret præst. Godkendt og sendt til HS Aabenraa. Opslag - overenskomstansat sognepræst - Aabenraa Pastorat. Orientering om nedlæggelse af sognepræstestilling (tjm.) og oprettelse af ny 50 % OA sognepræstestilling i Aabenraa sogn, Aabenraa provsti, Haderslev Stift, og ansøgning om tilknytning af tjenesteboligpligt 23 Varnæs kirke - tilladelse til opsætning af skærm/projektor Sag: Varnæs kirke - STØ tilladelse til opsætning af skærm/projektor (978) - Varnæs Varnæs kirke - tilladelse til opsætning af skærm/projektor Referat, Side: 7

8 Orientering 24 Ansøgning om permanent oprettelse af fælles personalekonsulentordning. Sendt til KM Sag: Provstikonsulent. Høring vedr. fortsat ansættelse (954) Ansøgning om permanent oprettelse af fælles personalekonsulentordning. Sendt til KM Vedr. permanent oprettelse af fælles provstikonsulentstilling. Svar fra Ensted mr Permanent personalekonsulentstilling. Godkendt 25 Forskningsprojekt - træfigurer og altertavler Sag: Forskningsprojekt - træskulpturer og altertavler. Videresendt til berørte sogne. (938) Forskningsprojekt - træfigurer og altertavler 26 Planlægning af konsulentrunde 2013 Sag: Konsulentrunde 2013 (920) Planlægning af konsulentrunde 2013 Forespørgsel sendt til alle menighedsråd i provstiet Rise kirke problemer med tag. Vil gerne med i konsulentrunde 2013 Aabenraa sogn vil gerne have et projekt med på konsulentrunden Til HS 27 Visitatsdatoer fra biskoppen Sag: Haderselv stift.orienteringer (851) Visitatsdatoer fra biskoppen 28 Eventuelt Intet Referat, Side: 8

9 Orientering 29 Kommende møder - Torsdag d. 12. september 2013 kl ,30 Debatmøde om folkekirkens struktur på hotel Norden i Haderslev september 2013 kl. 17,00 på Folkehjem: Lukket møde med Biskop Marianne Christiansen. Provstestillingen drøftes oktober 2013 kl. 17,00. PU møde. Efterfølgende afskedsmiddag for provstiudvalget oktober 2013 kl. 17,00 Sidste PU møde for det afgående provstiudvalg. 29. oktober 2013 kl. 19,00 konstituerende møde for det nye provstiudvalg Referat, Side: 9

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater m.m

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Søren Hansen og Ib Krogh-Nielsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Jacob Lysemose deltog under punkt 3

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Jacob Lysemose deltog under punkt 3 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Jacob Lysemose deltog under punkt 3 Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Christian Hvergel Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Even Christensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende med afbud Anne Marie Laier

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende med afbud Anne Marie Laier Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud Anne Marie Laier Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Ove Steriner Rasmussen

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Ove Steriner Rasmussen Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Ove Steriner Rasmussen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 5% ansøgning eltavle til kirke + hjemmeberettelsessæt til præsten Sag: 5% ansøgning Vester Nebel

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Waaentz. Takkekort fra Lone Brønnum. Underskrift af referat fra sidste møde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Waaentz. Takkekort fra Lone Brønnum. Underskrift af referat fra sidste møde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 11. april 2012 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Afbud fra Lisbeth Waaentz Fælles:

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 27. maj 2009. Udvalget underskrev på udskrift

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1.

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde torsdag den 5. februar 2015 kl. 13.00 Mødested: Materialgården, Tårs Kirkegård, herefter Nørregade 52, Sindal Fraværende: Lisbeth

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg 1 Provstiudvalgsmøde tirsdag, den 21. august 2012 kl. 9.00 Pkt. Sag Beslutning Beslutningssager 1. Godkendelse af referat fra 19/6-12. Godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 14. august kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Læs mere

Tilstede i øvrigt begge dage: kommende provst Winnie Rischel samt provstisekretærerne Merete M. Jensen og Birgit Nedergaard

Tilstede i øvrigt begge dage: kommende provst Winnie Rischel samt provstisekretærerne Merete M. Jensen og Birgit Nedergaard Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde mandag den 13. april 2015 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Sognegården, Torvet 4, Hjørring Mødet 13/4-2015 startet kl.

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud til mødet fra Thyra Bohsen. 2 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015.

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Hillerød den 17.

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Provstiudvalgsmedlem Holger Rasmussen anmodede om, at

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere