Arbejdsprogram for KU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsprogram for KU"

Transkript

1 Konservativ Ungdoms Landsorganisation Arbejdsprogram for KU Forretningsudvalget Første udgave

2 Indhold Aktiviteter... 3 Ansatte... 4 Arkiv... 5 DUF... 6 Folketingsvalg... 7 Guldberghus... 8 Hovedkontoret... 9 Intern Kommunikation Internationalt Samarbejde Kampagner Lokalforeninger Medlemsbladet Medlemsfastholdelse Månedens Mål Nye medlemmer Politisk Udvalg Projektgrupper Uddannelse Samarbejdspartnere Web og IT... 22

3 Aktiviteter Ansvarlig: Nichlas Vind Efter et år med massiv medlemsfremgang vil Forretningsudvalget bestræbe, at det nationale aktivitetsniveau højnes og, at medlemmerne kommer i fokus. Denne opgave skal bl.a. varetages af Aktivitetsudvalget som i det kommende år vil stå for konferencer, sommerlejren, udlandsturen og som noget helt specielt i år - et politisk landsråd. Konferencerne skal centreres omkring aktuelle begivenheder, politiske emner og/eller andre interesseområder. Som udgangspunkt skal der i løbet af i år mindst afholdes en konference. I efteråret skal der afholdes et ekstraordinært politisk landsråd, som bliver et endagsarrangement med politik på dagsordenen igennem hele dagen. Intentionen med dette er netop at højne aktiviteten hos medlemmerne samt at øge den generelle politiske debat i KU. Til sommer afholdes såvel sommerlejren (SK) som udlandsturen. Det er det klare mål, at SK i år kommer til at være præget af langt flere aktiviteter for de deltagende, som ikke nødvendigvis er obligatoriske. Som noget nyt har Aktivitetsudvalget fået ansvaret for udlandsturen, som vil blive afholdt i starten af august. FU har ydermere besluttet at bibeholde tiltaget omkring, at nye medlemmer får betalt rejserefusion til deres første KU-arrangement. Det er således i tråd med det generelle mål for Aktivitetsudvalget i år at få aktiveret så mange medlemmer som muligt! Afholdelse af minimum en national konference Afholdelse af sommerlejr Afholdelse af udlandstur Afholdelse af politisk landsråd

4 Ansatte Ansvarlig: Kristoffer Beck KU har i en lang periode haft flere forskellige til, at varetage de daglige arbejdsopgaver herunder, en landssekretær, medlemsansvarlig, rengøringsassistent og en IT-ansvarlig. Af KU s ansatte, er kun landssekretæren fuldtidsansat, og det betyder, at der i perioder forekommer store byrder på netop denne. Det er derfor FU s plan, at få ansat en ekstra fuldtidsansat på HQ. Da KUs økonomi ikke er voldsom stor, har vi derfor tænkt i andre baner end de sædvanlige, og har besluttet at prøve, at få ansat en kontorelev. En kontorelev, vil kunne aflaste og overtage opgaver for landssekretæren, som dermed bliver mere frigjort i forhold til det organisatoriske arbejde. Ved at ansætte en kontorelev, får vi en lav månedsløn, samt et stort tilskud ifm. ansættelsen af en elev. Det er ligeledes planen, at søge uden for KU s medlemmer, når denne skal ansættes. Dette gør vi for, at sikre at HQ kan blive en mere professionel, arbejdsplads. Samtidig skal vi ud og finde en ny landssekretær, da Michael Wiwe desværre har meddelt, at han stopper arbejdet til sommer. KU skal godkendes til, at have en elev HQ skal gøres mere effektivt Der skal findes en elev med de rette kompetencer Der skal findes en ny landssekretær Arbejdsopgaverne til de ansatte skal revurderes

5 Arkiv Ansvarlig: Christoffer Buster Reinhardt Sidste år fik KU ryddet godt op i vores lager og arkiv. Der skete en finsortering af vort materiale. Dette materiale skal nu arkivers på bedst mulig måde, således at man i fremtiden også kan finde ud af, hvad der skete i KU i disse år. Derfor vil vi tage kontakt til relevante offentlige instanser med henblik på overdragelse af vort materiale. Få overleveret vores interne arkiv til Rigsarkivet eller andre relevante arkiver

6 DUF Ansvarlig: Christoffer Buster Reinhardt KU har i de seneste år opprioriteret arbejdet omkring Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Der er således tidligere udarbejdet en strategi for området, som landsrådet har stemt for. Derudover er der indledt et samarbejde med forskellige samarbejdspartnere i DUF for at få vores holdninger igennem. Vi vil i det kommende år fortsætte dette udbyggede fokus på området. Vi vil derfor sikre, at KU bedre udnytter de muligheder, der ligger i DUF-regi. Vi vil desuden udfordre DUF s politiske linje med henblik på at få denne minimeret så meget som muligt da vi mener at DUF i dag blander sig for meget politisk i forhold til sin tiltænkte rolle. Rent praktisk betyder det, at vi vil udbygge vores netværk af samarbejdspartnere. KU skal gennem seriøst og konstruktivt arbejde sikre gode relationer til vores samarbejdspartnere samt udfylde den, af landsrådet tidligere vedtagne strategi. Vi vil arbejde for at DUF bliver mindre politisk Vi vil søge at optimere vores brug af de tilbud DUF giver os

7 Folketingsvalg Ansvarlig: Jens Salling Folketingsvalget er her inden længe, og her skal KU være klar! Vi skal være på gaden fra første fløjt med en KU-kampagne, der sætter fokus på valgets konsekvenser for de unge. KU har allerede en del folketingskandidater rundt om i landet, og det er vigtigt at vores kandidater får den størst mulige opbakning under valgkampen, så vi kan nå gode resultater. Valgkampe er der hvor KU ere får deres bedste oplevelser. Derfor skal vi give alle medlemmer mulighed for at deltage i fede kampagneevents, og bidrage med alt hvad de kan i valgkampen. Derfor har vi otte lokale kampagneledere, der holder styr på hvad der sker i overalt i landet under hele valgkampen, så de der vil hjælpe kan komme til det i deres nærområde. Vi vil desuden have telefonisk kontakt til samtlige der melder sig ind i løbet af valgkampen, så de også kan komme godt og hurtigt i gang med at arbejde for den konservative sag. Vores primære budskaber i valgkampen omhandler At tage ansvar for sig selv og sine nærmeste Regningen til vores generation, hvis de røde vinder Retten til at bestemme selv 300 nye medlemmer i valgkampen Særlig hjemmeside fra udskrivelsen af valget 500 aktive KU ere i valgkampen

8 Guldberghus Ansvarlig: Jens Salling Konservativ Ungdoms værdifulde sommerhus på det skønne Sydvestsjælland skal i år igennem en gennemgribende renovering. Dette arbejde udføres af professionelle, og skal følges op af udvalget, så Guldberghus kan bevare sin unikke og traditionsrige karakter. Der skal laves terasse, nye toiletter i den gamle bygning, nyt træ på en del af ydersiden af huset samt nye døre og vinduer i denne del også. Desuden en del af taget repareres samt der skal støbes gulve. Vi vil også bestræbe os på at det nyrenoverede sommerhus i sin drift kommer til at give et afkast, så sommerhuset på længere sigt tjener penge ind til fremtidige renoveringer. Nye toiletter i Guldberghus Renovering af mellemgangen ved toiletterne Fundament under to værelser Almindelig vedligeholdelse af Guldberghus Implementering af ny prisstruktur

9 Hovedkontoret Ansvarlig: Kristoffer Beck KU skiftede sidste år, status fra lejer(amagertorv) til ejer(allégade), det har betydet, at vi har fået markant mere plads på vores hovedkontor. Det nye HQ, er centralt beliggende på Frederiksberg, i store lyse lokaler og med god indretning, så det lever op til forventningerne om et HQ med plads til både arbejde arrangementer og sociale aktiviteter. Sidste år brugte lokaleudvalget meget energi på at få istandsat og indrettet hovedkontoret, så det er funktionelt i hverdagen. Men vi er langt fra færdige, HQ er i dag pænt og præsentabelt, men måske en smule kedeligt. Vi vil i det kommende år bruge tiden til at finde ud af, hvordan vi skaber endnu bedre rammer, for et hovedkontor som skal virke som både arbejdsplads og i et vist omfang opholdsrum, for KU s medlemmer. Samtidig skal HQ i højere grad benyttes til konferencer, kurser og andre større arrangementer som kræver plads. Lokaleudvalget, vil derfor kigge på indretningen som den er nu, og hvordan den forbedres. Helt konkret kigges der på en løsning for, at kunne dele den store sal op i 2, indrette hyggekrog samt gøre køkkenet funktionelt. Dertil kommer masser af arbejde med el installationer, montering af projektor, samt dekoration af de kedelige vægge i den store sal. Gøre køkkenet funktionelt At alle el-installationer fungerer optimalt Undersøge mulighederne/behovet for en opdeling af den store sal Gøre HQ mere hyggeligt, i form af billeder plakater, og udstilling af gamle klenodier

10 Intern Kommunikation Ansvarlig: Nicolai Svejdal Den interne kommunikation er vigtig i enhver organisation, således også for Konservativ Ungdom. Idet KU over de seneste år, og særligt det forgangne, er blevet en stor og slagkraftig ungdomsorganisation med mange medlemmer er kravet til den interne kommunikation øget. Det er afgørende, at landsorganisationen hurtigt og sikkert kan nå det menige medlem med informationer om projekter, arrangementer og nye tiltag. For at sikre en intern kommunikation af høj kvalitet i det kommende foreningsår, skal der fokuseres på forskellige tiltag. Som minimum udsendes 6 nyhedsupdates via mail til medlemmerne. Disse skal indeholde informationer om det seneste nye fra hovedkontoret, udvalgene, lokalforeningerne etc. Endvidere skal tilmeldingssystemet til nyhedsopdateringerne efterses, således vi i fremtiden sikrer, at alle interesserede modtager disse. Vores nye hjemmeside danner desuden grobund for, at medlemmerne i øget grad kan følge med i KU s aktiviteter og tilbud. Ydermere har brugen af Facebook været forsømt som informationskilde. Facebook er et godt middel til at oplyse mange medlemmer nemt og effektivt, og brugen af dette skal således forbedres. Det ville endvidere være oplagt at foretage annoncering på Facebook, for derigennem at skaffe flere medlemmer. Dog bliver det vigtigste projekt i det kommende år at få oprette en SMS-tjeneste, hvor det på den ene side skal være muligt for et nyt medlem at indmelde sig via SMS, og hvor det på den anden side skal være muligt at udsende information til medlemmerne via SMS fra centralt hold. Såfremt ovenstående succeskriterier opnås, vil Konservativ Ungdom være endnu bedre rustet til at modtage nye medlemmer og endnu hurtigere inkludere disse i organisationens aktiviteter, hvad enten det er konferencer, uddannelse, fester e.l. Udsendelse af minimum 6-8 nyhedsupdates Øget brug af hjemmesiden som information Øget brug af Facebook, herunder annoncering Oprettelse af SMS-tjeneste

11 Internationalt Samarbejde Ansvarlig: Nicolai Svejdal Det internationale samarbejde er vigtigt for, at Konservativ Ungdom også markerer sig internationalt. Af denne grund har KU i mange år prioriteret mange midler til det internationale område, således har organisationen været repræsenteret til konferencer, landsmøder og valgkampe i udlandet. Dog måtte vi i år sande, at udvikling på dette område havde været uhensigtsmæssig for de menige medlemmer, hvorfor vi i år har valgt at reformere det internationale områder. Fremover vil det internationale samarbejde været styret af ét ansvarligt forretningsudvalgsmedlem, der står for at informere det øvrige Forretningsudvalg og de menige medlemmer om aktiviteter i udlandet, eksempelvis en konference e.l. Herefter vil det være muligt for menige medlemmer, at søge om deltagelse til udvalgte arrangementer og aktiviteter, hvorefter de vil kunne få tildelt midler til rejsen. Desuden vil det være muligt for medlemmerne selv at opstarte internationale projekter, for derefter at kunne få støtte af KULO. På denne måde undgår vi, at det kun er en udvalgt gruppe af medlemmerne, der får muligheden for at deltage i eller opstarte internationale projekter. De store fokusområder under det internationale samarbejde er vores medlemskab af henholdsvis NUU og IYDU. Desuden er der to fungerende projektgrupper, der arbejder med projekter der vedrører Afrika og Mellemøsten samt mulighed for at begynde et projekt i Egypten ligeledes. Således har vi ikke valgt at nedprioritere det internationale område, men derimod valgt at gøre det lettere tilgængeligt for alle medlemmer af Konservativ Ungdom Implementering af ny struktur Øget information vedr. internationale aktiviteter

12 Kampagner Ansvarlig: Simon Kudsk Igennem det seneste år har vi set, hvordan vi igennem et stærkt og godt kampagnearbejde kan nå nye mål til gavn for vores organisation og medlemmer. Derfor fastholder vi en stor del af de initiativer, vi har haft succes med hidtil og lægger nye idéer til, så vi får en stærk synergi imellem det, vi ved der virker, og noget nyt og uprøvet. Vi har igennem flere år afholdt drafts, hvor lokalforeningerne dyster imod hinanden i kampen om at få flest nye medlemmer. Denne form for kampagneførelse er med til at sætte en masse aktiviteter i gang i lokalforeningerne og dermed bidrage til styrket holdånd og gejst. Der afholdes derfor også en draft i år, som vil blive lagt i forbindelse med skolestart for at få større fokus på denne kampagne, som samtidig har en ideel placering på året i forhold til potentialet for nye medlemmer. Hverv en ven gennemføres igen i år, da det har været en gedigen succes i Der vil være stor fokus på det individuelle initiativ, som honoreres med fede præmier og en kollektiv vindertur for alle der hverver 10 eller flere medlemmer. Der skal ligeledes arbejdes på at gøre ambassadørordningen endnu stærkere ved at brande den bedre i vores organisation, i lokalforeningerne og ved de enkelte medlemmer. Derfor vil vi indføre en række initiativer, som vil sætte større fokus på ordningen. Vi skal blandt andet være endnu bedre til at informere vores ambassadører, sende relevant materiale til dem, ligesom vi skal være bedre til at uddanne dem i at blive de ultimativt bedste ambassadører for KU. Vi har desuden rigtig gode forudsætninger for at lave kampagnevideoer i KU. Derfor vil vi i løbet af året arbejde på at lave en introduktion til, hvad KU er for en organisation. Det kan nemlig være svært at forklare andre personer om, hvad vi er for en sammensat størrelse. Med video kan vi på en mere enkel men samtidig nuanceret måde berøre og markedsføre alle facetter af KU. Skolestartskampagne kombineret med en draft, der minimum giver 100 nye medlemmer Hverv en ven der minimum 150 nye medlemmer og 30 aktive eksisterende medlemmer Styrke ambassadørordningen ved minimum fire centrale udsendelser pr. år og uddannelse af vores nuværende korps Introduktionsvideo til KU samt løbende produktion af relevante videoer

13 Lokalforeninger Ansvarlig: Christoffer Brandt Ikke indsendt Forretningsudvalget har nedsat en pulje på til lokalforeningsarbejde. Pengene vil først og fremmest gå til projekter der udbreder kendskabet til KU i områder hvor vi på lokalforeningsbasis står svagt. Lokalforeninger kan søge sammen eller alene. Puljen skal søges med en projektbeskrivelse samt et budget. Hovedkontoret kan kontaktes for bistand til ansøgning.

14 Medlemsbladet Ansvarlig: Nicolai Svejdal En Lige Højre er Konservativ Ungdoms medlemsblad. Bladet udkommer to gange årligt og skal fungere som en luksus for medlemmerne. Dets gode kvalitet skal gøre det ligeså attraktivt, som de blade man køber i butikker. Redaktionen på bladet er basalt set åben for enhver, der er interesseret i at komme med inputs, hvad enten det er i form af kreative indfald, grafiske idéer eller skriftlige kompetencer. Lederen af redaktionen udpeges af Forretningsudvalget efter en ansøgningsrunde, hvorefter denne tildeles opgaven som ansvarshavende redaktør. Dog har indsatsen omkring En Lige Højre været ustabil de seneste år, hvilket har medført, at bladet ikke er blevet færdigt til deadline, og dermed ikke er blevet sendt ud til medlemmerne. Denne ustabilitet skal elimineres det kommende år, så medlemmerne kan være sikre på, at modtage et godt og kvalitetsbaseret blad to gange årligt. Det største projekt på dette arbejdsområde er at få nedbragt udgifterne på bladet. Konservativ Ungdom betaler hvert år mange penge for at få bladet trykt og udsendt. Derfor bliver fundraising en central ting i det kommende år. Færre udgifter til bladet ville frigøre nogle midler, som vi således kunne benytte til enten flere blade, eller andre projekter i organisationen. Udsendelse af to medlemsblade årligt Fundraising af annoncepenge Nedbringelse af udgifter

15 Medlemsfastholdelse Ansvarlig: Simon Kudsk Vi skal være endnu bedre til at fastholde vores eksisterende medlemmer, og vi skal mere konkret finde ud af, hvorfor vi mister medlemmer. Derfor vil vi i det kommende år lave undersøgelser blandt tidligere medlemmer om, hvorfor de ikke længere ønsker at være en del af organisationen. På den måde kan vi blive endnu bedre til at sætte fokus på eventuelle problemområder, som vi måske ikke er opmærksomme på. Derudover vil der i stil med sidste år bliver afholdt minimum to centrale call-days, hvor vi ringer rundt til eksisterende medlemmer med henblik på genbetaling af kontingent. Dette har vist sig at have en stor effekt, og vi vil derfor fortsætte succesen. Datoer for disse call-days annonceres på hjemmesiden, og der afholdes både call-days i Jylland og på Sjælland. Afholdelse af minimum to centrale call-days

16 Månedens Mål Ansvarlig: Simon Kudsk Forretningsudvalget ønsker at sætte fokus på vigtige delmål igennem hele året. Derfor lancerer vi som noget nyt konceptet Månedens mål hvor der i hver enkelt måned skal kæmpes om at nå forskellige mål. Konkurrencen vil veksle mellem at henvende sig til lokalforeningerne og til de enkelte medlemmer. Dette er ikke nærmere defineret, men vil skifte afhængig af det givne måls type. Første konkurrence sættes i gang 1. juni 2011 og vil som udgangspunkt blive afholdt hver måned med forbehold for pauser afhængig af andre vigtige tiltag i Landsorganisationen mv. som folketingsvalg o. lign. Afholdelse af Månedens mål i hver måned Derudover opstilles der separate succeskriterier for de enkelte Månedens mål da de vil variere i omfang og type

17 Nye medlemmer Ansvarlig: Simon Kudsk Nye medlemmer er vigtige for KU. Det er nemlig igennem nye medlemmer vi sikrer, at der hele tiden skabes en kontinuitet mellem generationerne i KU. Derfor skal vi blive endnu bedre til at byde nye medlemmer velkommen i KU og blive endnu bedre til at give dem et indblik i, hvad det vil sige at være KU er. Hidtil har vi budt nye medlemmer velkomne ved at landsformand og lokalforeningsformand har ringet til det pågældende medlem, ligesom vi også har sendt et velkomstbrev ud. Men dette fungerer ikke optimalt i alle tilfælde, og vi skal derfor sikre os, at nye medlemmer får et endnu bedre indblik i, hvad deres medlemskab kan få af betydning for dem. Derfor vil vi konkret udsende en video, der giver en grundlæggende introduktion til KU. Introduktionen skal blandt andet indeholde en velkomst fra landsformanden, en gennemgang af hvordan organisationen er bygget op lige fra lokalforeninger til vores forskellige udvalg. Derudover er KU s hjemmeside et vigtig element i det at være medlem, som vi derfor også bør give en grundig introduktion til. Udsendelse af digitalt materiale til nye medlemmer

18 Politisk Udvalg Ansvarlig Christoffer Buster Reinhardt KU er en politisk organisation, og det er derfor naturligvis det politiske der skal være vores varemærke. Derfor ønsker vi at styrke KU s politiske profil. Det vil vi gøre ved at samle en kreds af skarpe politiske hoveder der skal assistere landsformanden med aktuelle politiske kommentarer til bl.a. vores hjemmeside. Flere aktuelle politiske kommentarer på vores hjemmeside vil desuden give udefrakommende et indtryk af at her sker der noget og at vi i KU har meget på hjerte og det er der ingen tvivl om at vi har. De politiske udmeldinger som gruppen producerer, skal selvfølgelig holde sig inden for KU s politiske program. Det politiske udvalg har også til opgave at højne den politiske debat i KU. Dette kan ske via eks. kurser i debatteknik både i skrift og tale. Flere politiske nyheder på KU s hjemmeside Højne medlemmernes debatniveau

19 Projektgrupper Ansvarlig: Christoffer Buster Reinhardt Projektgrupperne skal profileres langt mere i KU! Det er her man har mulighed for at grave sig dybt ned i et emne, som man finder interessant. samtidig med at man kan udbrede sin viden til resten af KU. Det skal være langt lettere at starte en projektgruppe end det er i dag, derfor er det vort mål at forenkle processen for at oprette en projektgruppe. Det gør vi ud fra en ide om, at hvis vi får flere projektgrupper i gang vil der også være flere der overlever. Intet emne vil være for lille eller for stort til en projektgruppe det vigtigste er at man har en ide og gå-påmod. Det skal gøres enklere at starte en projektgruppe Flere nystartede projektgrupper

20 Uddannelse Ansvarlig: Nichlas Vind Igennem det seneste år er KU s uddannelsesstruktur blevet implementeret som et fast led i KU-året. Tretrin strukturen har givet en unik mulighed for medlemmerne til at vælge, hvilken grad af engagement de vil lægge i deres KU-uddannelse samt givet muligheden for at differentiere sig indenfor forskellige områder af den politiske verden. FU har en ambition om, at denne tendens fortsætter og videreudvikles. Som minimum skal der i løbet af næste foreningsår gennemføres seks Grundkurser, to Linjekurser og et Konsulentkursus. Det er det klare mål, at der som minimum opnås et deltagerantal på kursister på hvert Grundkursus. Ligeledes er målet, at Linjekurserne opnår et deltagerantal på kursister, og at Konsulentkurset bliver med fyldt deltagerantal. Det er ligeledes hensigten, at evalueringerne af kurserne opjusteres for at målrette kurserne endnu mere efter, hvad kursisterne ønsker og får noget ud af. I løbet af sidste år blev grundstenene lagt til et videreuddannelseskursus for KU ere der allerede har gennemført de tre første trin det såkaldte Von Rosen kursus. Det forventes, at dette kursus bliver implementeret i løbet af dette foreningsår. Afholdelse af minimum seks Grundkurser Afholdelse af to Linjekurser Afholdelse af Konsulentkursus Afholdelse af Von Rosen-kursus

21 Samarbejdspartnere Ansvarlig: Jens Salling Konservativ Ungdom skal pleje vores samarbejdspartnere, hvad enten de er politiske eller organisatoriske. Vi skal have udbytte af det gode forhold til stærke aktører, ligesom vi skal arbejde på en effektiv fundraising. Fortsat fokus på fundraising At der bliver afholdt et møde med partiformanden og KU s medlemmer

22 Web og IT Ansvarlig: Christoffer Brandt Ikke indsendt

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

DAGSORDEN. Navn. Kreds

DAGSORDEN. Navn. Kreds DAGSORDEN Navn Kreds 1 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen at udsende dagsorden til Landsmødet på Hotel Nyborg Strand den 14. til den 16. november 2008. I dette hæfte finder du dagsorden for

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Organisationshåndbog for Enhedslisten

Organisationshåndbog for Enhedslisten Organisationshåndbog for Enhedslisten Forord Formålet med denne bog er, at lave en introduktion til Enhedslistens forskellige organisatoriske bestanddele; hvad de består af; hvad de laver; og hvilke kompetencer,

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Når man er leder, uanset om det er i din frivillige forening, på din arbejdsplads eller i forbindelse med din uddannelse, er der altid en række udfordringer, man

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 6. april 2010 kl 16-19 på RUC Bilagsudsending, 23. marts 2010 Indhold Forslag til dagsorden 2 Bestyrelsens beretning de studerende er med på råd! 3 Studenterrådets regnskab 2009

Læs mere

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening Årsberetning 2010 Polyteknisk Forening 5. april 2011 Indhold 1 Forord 9 2 Organisationen 10 2.1 Bestyrelsen............................. 10 2.1.1 Formand.......................... 10 2.1.2 Næstformand........................

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Journalistikkens fremtid i BUPL

Journalistikkens fremtid i BUPL Journalistikkens fremtid i BUPL Eksamensopgave Fang medieteorien og gør den brugbar. Valgfrit model under diplomuddannelserne i journalistik,. Undervisere: Steen K. Rasmussen og Christian Breinholt 8.

Læs mere