Arbejdsprogram for KU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsprogram for KU"

Transkript

1 Konservativ Ungdoms Landsorganisation Arbejdsprogram for KU Forretningsudvalget Første udgave

2 Indhold Aktiviteter... 3 Ansatte... 4 Arkiv... 5 DUF... 6 Folketingsvalg... 7 Guldberghus... 8 Hovedkontoret... 9 Intern Kommunikation Internationalt Samarbejde Kampagner Lokalforeninger Medlemsbladet Medlemsfastholdelse Månedens Mål Nye medlemmer Politisk Udvalg Projektgrupper Uddannelse Samarbejdspartnere Web og IT... 22

3 Aktiviteter Ansvarlig: Nichlas Vind Efter et år med massiv medlemsfremgang vil Forretningsudvalget bestræbe, at det nationale aktivitetsniveau højnes og, at medlemmerne kommer i fokus. Denne opgave skal bl.a. varetages af Aktivitetsudvalget som i det kommende år vil stå for konferencer, sommerlejren, udlandsturen og som noget helt specielt i år - et politisk landsråd. Konferencerne skal centreres omkring aktuelle begivenheder, politiske emner og/eller andre interesseområder. Som udgangspunkt skal der i løbet af i år mindst afholdes en konference. I efteråret skal der afholdes et ekstraordinært politisk landsråd, som bliver et endagsarrangement med politik på dagsordenen igennem hele dagen. Intentionen med dette er netop at højne aktiviteten hos medlemmerne samt at øge den generelle politiske debat i KU. Til sommer afholdes såvel sommerlejren (SK) som udlandsturen. Det er det klare mål, at SK i år kommer til at være præget af langt flere aktiviteter for de deltagende, som ikke nødvendigvis er obligatoriske. Som noget nyt har Aktivitetsudvalget fået ansvaret for udlandsturen, som vil blive afholdt i starten af august. FU har ydermere besluttet at bibeholde tiltaget omkring, at nye medlemmer får betalt rejserefusion til deres første KU-arrangement. Det er således i tråd med det generelle mål for Aktivitetsudvalget i år at få aktiveret så mange medlemmer som muligt! Afholdelse af minimum en national konference Afholdelse af sommerlejr Afholdelse af udlandstur Afholdelse af politisk landsråd

4 Ansatte Ansvarlig: Kristoffer Beck KU har i en lang periode haft flere forskellige til, at varetage de daglige arbejdsopgaver herunder, en landssekretær, medlemsansvarlig, rengøringsassistent og en IT-ansvarlig. Af KU s ansatte, er kun landssekretæren fuldtidsansat, og det betyder, at der i perioder forekommer store byrder på netop denne. Det er derfor FU s plan, at få ansat en ekstra fuldtidsansat på HQ. Da KUs økonomi ikke er voldsom stor, har vi derfor tænkt i andre baner end de sædvanlige, og har besluttet at prøve, at få ansat en kontorelev. En kontorelev, vil kunne aflaste og overtage opgaver for landssekretæren, som dermed bliver mere frigjort i forhold til det organisatoriske arbejde. Ved at ansætte en kontorelev, får vi en lav månedsløn, samt et stort tilskud ifm. ansættelsen af en elev. Det er ligeledes planen, at søge uden for KU s medlemmer, når denne skal ansættes. Dette gør vi for, at sikre at HQ kan blive en mere professionel, arbejdsplads. Samtidig skal vi ud og finde en ny landssekretær, da Michael Wiwe desværre har meddelt, at han stopper arbejdet til sommer. KU skal godkendes til, at have en elev HQ skal gøres mere effektivt Der skal findes en elev med de rette kompetencer Der skal findes en ny landssekretær Arbejdsopgaverne til de ansatte skal revurderes

5 Arkiv Ansvarlig: Christoffer Buster Reinhardt Sidste år fik KU ryddet godt op i vores lager og arkiv. Der skete en finsortering af vort materiale. Dette materiale skal nu arkivers på bedst mulig måde, således at man i fremtiden også kan finde ud af, hvad der skete i KU i disse år. Derfor vil vi tage kontakt til relevante offentlige instanser med henblik på overdragelse af vort materiale. Få overleveret vores interne arkiv til Rigsarkivet eller andre relevante arkiver

6 DUF Ansvarlig: Christoffer Buster Reinhardt KU har i de seneste år opprioriteret arbejdet omkring Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Der er således tidligere udarbejdet en strategi for området, som landsrådet har stemt for. Derudover er der indledt et samarbejde med forskellige samarbejdspartnere i DUF for at få vores holdninger igennem. Vi vil i det kommende år fortsætte dette udbyggede fokus på området. Vi vil derfor sikre, at KU bedre udnytter de muligheder, der ligger i DUF-regi. Vi vil desuden udfordre DUF s politiske linje med henblik på at få denne minimeret så meget som muligt da vi mener at DUF i dag blander sig for meget politisk i forhold til sin tiltænkte rolle. Rent praktisk betyder det, at vi vil udbygge vores netværk af samarbejdspartnere. KU skal gennem seriøst og konstruktivt arbejde sikre gode relationer til vores samarbejdspartnere samt udfylde den, af landsrådet tidligere vedtagne strategi. Vi vil arbejde for at DUF bliver mindre politisk Vi vil søge at optimere vores brug af de tilbud DUF giver os

7 Folketingsvalg Ansvarlig: Jens Salling Folketingsvalget er her inden længe, og her skal KU være klar! Vi skal være på gaden fra første fløjt med en KU-kampagne, der sætter fokus på valgets konsekvenser for de unge. KU har allerede en del folketingskandidater rundt om i landet, og det er vigtigt at vores kandidater får den størst mulige opbakning under valgkampen, så vi kan nå gode resultater. Valgkampe er der hvor KU ere får deres bedste oplevelser. Derfor skal vi give alle medlemmer mulighed for at deltage i fede kampagneevents, og bidrage med alt hvad de kan i valgkampen. Derfor har vi otte lokale kampagneledere, der holder styr på hvad der sker i overalt i landet under hele valgkampen, så de der vil hjælpe kan komme til det i deres nærområde. Vi vil desuden have telefonisk kontakt til samtlige der melder sig ind i løbet af valgkampen, så de også kan komme godt og hurtigt i gang med at arbejde for den konservative sag. Vores primære budskaber i valgkampen omhandler At tage ansvar for sig selv og sine nærmeste Regningen til vores generation, hvis de røde vinder Retten til at bestemme selv 300 nye medlemmer i valgkampen Særlig hjemmeside fra udskrivelsen af valget 500 aktive KU ere i valgkampen

8 Guldberghus Ansvarlig: Jens Salling Konservativ Ungdoms værdifulde sommerhus på det skønne Sydvestsjælland skal i år igennem en gennemgribende renovering. Dette arbejde udføres af professionelle, og skal følges op af udvalget, så Guldberghus kan bevare sin unikke og traditionsrige karakter. Der skal laves terasse, nye toiletter i den gamle bygning, nyt træ på en del af ydersiden af huset samt nye døre og vinduer i denne del også. Desuden en del af taget repareres samt der skal støbes gulve. Vi vil også bestræbe os på at det nyrenoverede sommerhus i sin drift kommer til at give et afkast, så sommerhuset på længere sigt tjener penge ind til fremtidige renoveringer. Nye toiletter i Guldberghus Renovering af mellemgangen ved toiletterne Fundament under to værelser Almindelig vedligeholdelse af Guldberghus Implementering af ny prisstruktur

9 Hovedkontoret Ansvarlig: Kristoffer Beck KU skiftede sidste år, status fra lejer(amagertorv) til ejer(allégade), det har betydet, at vi har fået markant mere plads på vores hovedkontor. Det nye HQ, er centralt beliggende på Frederiksberg, i store lyse lokaler og med god indretning, så det lever op til forventningerne om et HQ med plads til både arbejde arrangementer og sociale aktiviteter. Sidste år brugte lokaleudvalget meget energi på at få istandsat og indrettet hovedkontoret, så det er funktionelt i hverdagen. Men vi er langt fra færdige, HQ er i dag pænt og præsentabelt, men måske en smule kedeligt. Vi vil i det kommende år bruge tiden til at finde ud af, hvordan vi skaber endnu bedre rammer, for et hovedkontor som skal virke som både arbejdsplads og i et vist omfang opholdsrum, for KU s medlemmer. Samtidig skal HQ i højere grad benyttes til konferencer, kurser og andre større arrangementer som kræver plads. Lokaleudvalget, vil derfor kigge på indretningen som den er nu, og hvordan den forbedres. Helt konkret kigges der på en løsning for, at kunne dele den store sal op i 2, indrette hyggekrog samt gøre køkkenet funktionelt. Dertil kommer masser af arbejde med el installationer, montering af projektor, samt dekoration af de kedelige vægge i den store sal. Gøre køkkenet funktionelt At alle el-installationer fungerer optimalt Undersøge mulighederne/behovet for en opdeling af den store sal Gøre HQ mere hyggeligt, i form af billeder plakater, og udstilling af gamle klenodier

10 Intern Kommunikation Ansvarlig: Nicolai Svejdal Den interne kommunikation er vigtig i enhver organisation, således også for Konservativ Ungdom. Idet KU over de seneste år, og særligt det forgangne, er blevet en stor og slagkraftig ungdomsorganisation med mange medlemmer er kravet til den interne kommunikation øget. Det er afgørende, at landsorganisationen hurtigt og sikkert kan nå det menige medlem med informationer om projekter, arrangementer og nye tiltag. For at sikre en intern kommunikation af høj kvalitet i det kommende foreningsår, skal der fokuseres på forskellige tiltag. Som minimum udsendes 6 nyhedsupdates via mail til medlemmerne. Disse skal indeholde informationer om det seneste nye fra hovedkontoret, udvalgene, lokalforeningerne etc. Endvidere skal tilmeldingssystemet til nyhedsopdateringerne efterses, således vi i fremtiden sikrer, at alle interesserede modtager disse. Vores nye hjemmeside danner desuden grobund for, at medlemmerne i øget grad kan følge med i KU s aktiviteter og tilbud. Ydermere har brugen af Facebook været forsømt som informationskilde. Facebook er et godt middel til at oplyse mange medlemmer nemt og effektivt, og brugen af dette skal således forbedres. Det ville endvidere være oplagt at foretage annoncering på Facebook, for derigennem at skaffe flere medlemmer. Dog bliver det vigtigste projekt i det kommende år at få oprette en SMS-tjeneste, hvor det på den ene side skal være muligt for et nyt medlem at indmelde sig via SMS, og hvor det på den anden side skal være muligt at udsende information til medlemmerne via SMS fra centralt hold. Såfremt ovenstående succeskriterier opnås, vil Konservativ Ungdom være endnu bedre rustet til at modtage nye medlemmer og endnu hurtigere inkludere disse i organisationens aktiviteter, hvad enten det er konferencer, uddannelse, fester e.l. Udsendelse af minimum 6-8 nyhedsupdates Øget brug af hjemmesiden som information Øget brug af Facebook, herunder annoncering Oprettelse af SMS-tjeneste

11 Internationalt Samarbejde Ansvarlig: Nicolai Svejdal Det internationale samarbejde er vigtigt for, at Konservativ Ungdom også markerer sig internationalt. Af denne grund har KU i mange år prioriteret mange midler til det internationale område, således har organisationen været repræsenteret til konferencer, landsmøder og valgkampe i udlandet. Dog måtte vi i år sande, at udvikling på dette område havde været uhensigtsmæssig for de menige medlemmer, hvorfor vi i år har valgt at reformere det internationale områder. Fremover vil det internationale samarbejde været styret af ét ansvarligt forretningsudvalgsmedlem, der står for at informere det øvrige Forretningsudvalg og de menige medlemmer om aktiviteter i udlandet, eksempelvis en konference e.l. Herefter vil det være muligt for menige medlemmer, at søge om deltagelse til udvalgte arrangementer og aktiviteter, hvorefter de vil kunne få tildelt midler til rejsen. Desuden vil det være muligt for medlemmerne selv at opstarte internationale projekter, for derefter at kunne få støtte af KULO. På denne måde undgår vi, at det kun er en udvalgt gruppe af medlemmerne, der får muligheden for at deltage i eller opstarte internationale projekter. De store fokusområder under det internationale samarbejde er vores medlemskab af henholdsvis NUU og IYDU. Desuden er der to fungerende projektgrupper, der arbejder med projekter der vedrører Afrika og Mellemøsten samt mulighed for at begynde et projekt i Egypten ligeledes. Således har vi ikke valgt at nedprioritere det internationale område, men derimod valgt at gøre det lettere tilgængeligt for alle medlemmer af Konservativ Ungdom Implementering af ny struktur Øget information vedr. internationale aktiviteter

12 Kampagner Ansvarlig: Simon Kudsk Igennem det seneste år har vi set, hvordan vi igennem et stærkt og godt kampagnearbejde kan nå nye mål til gavn for vores organisation og medlemmer. Derfor fastholder vi en stor del af de initiativer, vi har haft succes med hidtil og lægger nye idéer til, så vi får en stærk synergi imellem det, vi ved der virker, og noget nyt og uprøvet. Vi har igennem flere år afholdt drafts, hvor lokalforeningerne dyster imod hinanden i kampen om at få flest nye medlemmer. Denne form for kampagneførelse er med til at sætte en masse aktiviteter i gang i lokalforeningerne og dermed bidrage til styrket holdånd og gejst. Der afholdes derfor også en draft i år, som vil blive lagt i forbindelse med skolestart for at få større fokus på denne kampagne, som samtidig har en ideel placering på året i forhold til potentialet for nye medlemmer. Hverv en ven gennemføres igen i år, da det har været en gedigen succes i Der vil være stor fokus på det individuelle initiativ, som honoreres med fede præmier og en kollektiv vindertur for alle der hverver 10 eller flere medlemmer. Der skal ligeledes arbejdes på at gøre ambassadørordningen endnu stærkere ved at brande den bedre i vores organisation, i lokalforeningerne og ved de enkelte medlemmer. Derfor vil vi indføre en række initiativer, som vil sætte større fokus på ordningen. Vi skal blandt andet være endnu bedre til at informere vores ambassadører, sende relevant materiale til dem, ligesom vi skal være bedre til at uddanne dem i at blive de ultimativt bedste ambassadører for KU. Vi har desuden rigtig gode forudsætninger for at lave kampagnevideoer i KU. Derfor vil vi i løbet af året arbejde på at lave en introduktion til, hvad KU er for en organisation. Det kan nemlig være svært at forklare andre personer om, hvad vi er for en sammensat størrelse. Med video kan vi på en mere enkel men samtidig nuanceret måde berøre og markedsføre alle facetter af KU. Skolestartskampagne kombineret med en draft, der minimum giver 100 nye medlemmer Hverv en ven der minimum 150 nye medlemmer og 30 aktive eksisterende medlemmer Styrke ambassadørordningen ved minimum fire centrale udsendelser pr. år og uddannelse af vores nuværende korps Introduktionsvideo til KU samt løbende produktion af relevante videoer

13 Lokalforeninger Ansvarlig: Christoffer Brandt Ikke indsendt Forretningsudvalget har nedsat en pulje på til lokalforeningsarbejde. Pengene vil først og fremmest gå til projekter der udbreder kendskabet til KU i områder hvor vi på lokalforeningsbasis står svagt. Lokalforeninger kan søge sammen eller alene. Puljen skal søges med en projektbeskrivelse samt et budget. Hovedkontoret kan kontaktes for bistand til ansøgning.

14 Medlemsbladet Ansvarlig: Nicolai Svejdal En Lige Højre er Konservativ Ungdoms medlemsblad. Bladet udkommer to gange årligt og skal fungere som en luksus for medlemmerne. Dets gode kvalitet skal gøre det ligeså attraktivt, som de blade man køber i butikker. Redaktionen på bladet er basalt set åben for enhver, der er interesseret i at komme med inputs, hvad enten det er i form af kreative indfald, grafiske idéer eller skriftlige kompetencer. Lederen af redaktionen udpeges af Forretningsudvalget efter en ansøgningsrunde, hvorefter denne tildeles opgaven som ansvarshavende redaktør. Dog har indsatsen omkring En Lige Højre været ustabil de seneste år, hvilket har medført, at bladet ikke er blevet færdigt til deadline, og dermed ikke er blevet sendt ud til medlemmerne. Denne ustabilitet skal elimineres det kommende år, så medlemmerne kan være sikre på, at modtage et godt og kvalitetsbaseret blad to gange årligt. Det største projekt på dette arbejdsområde er at få nedbragt udgifterne på bladet. Konservativ Ungdom betaler hvert år mange penge for at få bladet trykt og udsendt. Derfor bliver fundraising en central ting i det kommende år. Færre udgifter til bladet ville frigøre nogle midler, som vi således kunne benytte til enten flere blade, eller andre projekter i organisationen. Udsendelse af to medlemsblade årligt Fundraising af annoncepenge Nedbringelse af udgifter

15 Medlemsfastholdelse Ansvarlig: Simon Kudsk Vi skal være endnu bedre til at fastholde vores eksisterende medlemmer, og vi skal mere konkret finde ud af, hvorfor vi mister medlemmer. Derfor vil vi i det kommende år lave undersøgelser blandt tidligere medlemmer om, hvorfor de ikke længere ønsker at være en del af organisationen. På den måde kan vi blive endnu bedre til at sætte fokus på eventuelle problemområder, som vi måske ikke er opmærksomme på. Derudover vil der i stil med sidste år bliver afholdt minimum to centrale call-days, hvor vi ringer rundt til eksisterende medlemmer med henblik på genbetaling af kontingent. Dette har vist sig at have en stor effekt, og vi vil derfor fortsætte succesen. Datoer for disse call-days annonceres på hjemmesiden, og der afholdes både call-days i Jylland og på Sjælland. Afholdelse af minimum to centrale call-days

16 Månedens Mål Ansvarlig: Simon Kudsk Forretningsudvalget ønsker at sætte fokus på vigtige delmål igennem hele året. Derfor lancerer vi som noget nyt konceptet Månedens mål hvor der i hver enkelt måned skal kæmpes om at nå forskellige mål. Konkurrencen vil veksle mellem at henvende sig til lokalforeningerne og til de enkelte medlemmer. Dette er ikke nærmere defineret, men vil skifte afhængig af det givne måls type. Første konkurrence sættes i gang 1. juni 2011 og vil som udgangspunkt blive afholdt hver måned med forbehold for pauser afhængig af andre vigtige tiltag i Landsorganisationen mv. som folketingsvalg o. lign. Afholdelse af Månedens mål i hver måned Derudover opstilles der separate succeskriterier for de enkelte Månedens mål da de vil variere i omfang og type

17 Nye medlemmer Ansvarlig: Simon Kudsk Nye medlemmer er vigtige for KU. Det er nemlig igennem nye medlemmer vi sikrer, at der hele tiden skabes en kontinuitet mellem generationerne i KU. Derfor skal vi blive endnu bedre til at byde nye medlemmer velkommen i KU og blive endnu bedre til at give dem et indblik i, hvad det vil sige at være KU er. Hidtil har vi budt nye medlemmer velkomne ved at landsformand og lokalforeningsformand har ringet til det pågældende medlem, ligesom vi også har sendt et velkomstbrev ud. Men dette fungerer ikke optimalt i alle tilfælde, og vi skal derfor sikre os, at nye medlemmer får et endnu bedre indblik i, hvad deres medlemskab kan få af betydning for dem. Derfor vil vi konkret udsende en video, der giver en grundlæggende introduktion til KU. Introduktionen skal blandt andet indeholde en velkomst fra landsformanden, en gennemgang af hvordan organisationen er bygget op lige fra lokalforeninger til vores forskellige udvalg. Derudover er KU s hjemmeside et vigtig element i det at være medlem, som vi derfor også bør give en grundig introduktion til. Udsendelse af digitalt materiale til nye medlemmer

18 Politisk Udvalg Ansvarlig Christoffer Buster Reinhardt KU er en politisk organisation, og det er derfor naturligvis det politiske der skal være vores varemærke. Derfor ønsker vi at styrke KU s politiske profil. Det vil vi gøre ved at samle en kreds af skarpe politiske hoveder der skal assistere landsformanden med aktuelle politiske kommentarer til bl.a. vores hjemmeside. Flere aktuelle politiske kommentarer på vores hjemmeside vil desuden give udefrakommende et indtryk af at her sker der noget og at vi i KU har meget på hjerte og det er der ingen tvivl om at vi har. De politiske udmeldinger som gruppen producerer, skal selvfølgelig holde sig inden for KU s politiske program. Det politiske udvalg har også til opgave at højne den politiske debat i KU. Dette kan ske via eks. kurser i debatteknik både i skrift og tale. Flere politiske nyheder på KU s hjemmeside Højne medlemmernes debatniveau

19 Projektgrupper Ansvarlig: Christoffer Buster Reinhardt Projektgrupperne skal profileres langt mere i KU! Det er her man har mulighed for at grave sig dybt ned i et emne, som man finder interessant. samtidig med at man kan udbrede sin viden til resten af KU. Det skal være langt lettere at starte en projektgruppe end det er i dag, derfor er det vort mål at forenkle processen for at oprette en projektgruppe. Det gør vi ud fra en ide om, at hvis vi får flere projektgrupper i gang vil der også være flere der overlever. Intet emne vil være for lille eller for stort til en projektgruppe det vigtigste er at man har en ide og gå-påmod. Det skal gøres enklere at starte en projektgruppe Flere nystartede projektgrupper

20 Uddannelse Ansvarlig: Nichlas Vind Igennem det seneste år er KU s uddannelsesstruktur blevet implementeret som et fast led i KU-året. Tretrin strukturen har givet en unik mulighed for medlemmerne til at vælge, hvilken grad af engagement de vil lægge i deres KU-uddannelse samt givet muligheden for at differentiere sig indenfor forskellige områder af den politiske verden. FU har en ambition om, at denne tendens fortsætter og videreudvikles. Som minimum skal der i løbet af næste foreningsår gennemføres seks Grundkurser, to Linjekurser og et Konsulentkursus. Det er det klare mål, at der som minimum opnås et deltagerantal på kursister på hvert Grundkursus. Ligeledes er målet, at Linjekurserne opnår et deltagerantal på kursister, og at Konsulentkurset bliver med fyldt deltagerantal. Det er ligeledes hensigten, at evalueringerne af kurserne opjusteres for at målrette kurserne endnu mere efter, hvad kursisterne ønsker og får noget ud af. I løbet af sidste år blev grundstenene lagt til et videreuddannelseskursus for KU ere der allerede har gennemført de tre første trin det såkaldte Von Rosen kursus. Det forventes, at dette kursus bliver implementeret i løbet af dette foreningsår. Afholdelse af minimum seks Grundkurser Afholdelse af to Linjekurser Afholdelse af Konsulentkursus Afholdelse af Von Rosen-kursus

21 Samarbejdspartnere Ansvarlig: Jens Salling Konservativ Ungdom skal pleje vores samarbejdspartnere, hvad enten de er politiske eller organisatoriske. Vi skal have udbytte af det gode forhold til stærke aktører, ligesom vi skal arbejde på en effektiv fundraising. Fortsat fokus på fundraising At der bliver afholdt et møde med partiformanden og KU s medlemmer

22 Web og IT Ansvarlig: Christoffer Brandt Ikke indsendt

Formandshåndbogen 2011

Formandshåndbogen 2011 Formandshåndbogen 2011 Konservativ Ungdoms Landsorganisation 1 Kære KU er, Du sidder nu med lokalforeningshåndbogen, som er tiltænkt dig, der er formand eller blot aktiv i lokalforeningens organisatoriske

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Lokalforeningsdyst #VindTilEP

Lokalforeningsdyst #VindTilEP Lokalforeningsdyst #VindTilEP Det er nu, at valget skal vindes! Vi skal ud og lave larm i gaden, se vælgerne i øjnene og få alle overbevist om at sætte kryds ved nr. 4 på den Konservative liste Nichlas

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Denne beretning gør status på dette arbejde og er i forhold til arbejdsplanen at betragte som en midtvejsstatus.

Denne beretning gør status på dette arbejde og er i forhold til arbejdsplanen at betragte som en midtvejsstatus. Landsledelsens organisatoriske beretning 2015 Landsmødet 2014 vedtog en meget overordnet arbejdsplan og pålagde landsledelsen at udarbejde en konkret arbejdsplan efter de af landsmødet fastlagte overordnede

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

DUFs KURSER FORÅR 2011

DUFs KURSER FORÅR 2011 DUFs KURSER FORÅR 2011 KURSER, SEMINARER OG FYRAFTENSMØDER KÆRE LÆSER Du sidder her med DUFs oversigt over kurser, seminarer og fyraftensmøde som afholdes i foråret 2011. Alle arrangementerne er for DUFs

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 28. - 29. december 2011 [FU-møde 2] Onsdag 10:30 torsdag kl. 16.00 Lokation: B15 Møde indkaldt af: Søren Deltagere: DS = Ditte Søndergaard SJ = Sebastian Jedzini

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Handlingsplan 2011-12

Handlingsplan 2011-12 AF:\Sekretariatet\Bestyrelse\Handlingsplan 2011-12\Udkast til handlingsplan 2011-12.docx 22. juni 2011/MP Handlingsplan 2011-12 Medlemsstrategi Aktiv, systematisk og målrettet kampagne for rekruttering

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 D VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 ANSK SAMLING er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål. I navnet Dansk Samling fastholdes

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

BBU Medarbejderhåndbog

BBU Medarbejderhåndbog BBU Medarbejderhåndbog En guide for ansatte, valgte og frivillige i Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund. BBU Medarbejderhåndbog Side 1 af 12 Vedtaget af Landsledelsen den 12. september 2010 Denne håndbog

Læs mere

Referat Kampagneudvalget

Referat Kampagneudvalget Referat Kampagneudvalget Dato: 6. maj 2015 Tid: Kl. 12.30 Sted: Sekretariatet i Vanløse Ikke til stede: Niels Momme, Henrik Pilgaard Dagsorden 10. Godkendelse af dagsorden 11. Godkendelse af referat fra

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat. Vi vil vinde valget!

VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat. Vi vil vinde valget! VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat Vi vil vinde valget! Derfor tilbyder vi kandidater, kampagneledere og valgkampsaktive at deltage i et ambitiøst uddannelsesprogram, der skal sikre Socialdemokraterne

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3 Møde indkaldt af: SE 12. februar 2012 (Pre-møde via skype 7. februar 2012) Deltagere: Skype: Ditte, Mathias, Thea, Christina, Sebastian, Astrid og Søren Møde B

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

Tænk dig om før du IKKE stemmer

Tænk dig om før du IKKE stemmer Tænk dig om før du IKKE stemmer Landsdækkende kampagne ved Kommunal- og regionsvalget 2013 Udfordring: Faldende valgdeltagelse Valgdeltagelsen ved kommunal- og regionsvalget er faldet gennem 35 år og nåede

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering samarbejde mellem kommune og privat leverandør December 2012 Socialdirektør Jette Rud Knudsen Dok.nr.727-2012-167908 Indhold Hvorfor Aktiv Hverdag? Projektets to ben mål og middel

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Socialt Konkrette tiltag: Ikke direkte rollespilsorienteret: Web og Struktur

Socialt Konkrette tiltag: Ikke direkte rollespilsorienteret: Web og Struktur Vision Overordnet strukturel vision: En veletableret forening med et aktivt medlemsmiljø, som tilbyder en bred række tilbud, og en øget kvalitet af aktiviteter for vores medlemmer. Socialt Medlemmerne

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK& INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN KONTAKTPERSON? 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET B) PLANLÆGNING C) OPREKLAMERING OG MOBILISERING D) WEBKOMMUNIKATION E) LOKALE

Læs mere

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning 1 2 3 4 5 6 7 Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning - 8 9 10 11 12 13 14 Contents Dagsorden...3 Økonomi (B)... 5 Bestyrelsens Rolle under

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00. Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense.

Referat. Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00. Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense. Referat Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00 Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense. Deltagere: PEJ, EH, SF, VJ, HJ, TM, SG, BH og LN 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013

NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013 NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013 Drømmeprojekt NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER 1 AMU på de sociale medier 2 Sociale medier på amukurs.dk 4 amukurs.dk

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

KFD s programmer: Overordnet vision:

KFD s programmer: Overordnet vision: KFD s programmer: Overordnet vision: KFD s samlede programmer har til formål at give KFD identitet og legitimitet, fælleskab for KFD s medlemmer samt skabe de muligheder for KFD s dommere, som vore samarbejdspartnere

Læs mere

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger og lign.,

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 2005 Side 1 af 10 VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Aktiviteter 5 Forretningsudvalg

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Tidsplan. Kl. 17:00 Velkomst. Kl. 17:15 Det Boligsociale Fællessekretariatets fokusområder v. Alex Nielsen

Tidsplan. Kl. 17:00 Velkomst. Kl. 17:15 Det Boligsociale Fællessekretariatets fokusområder v. Alex Nielsen Tidsplan Kl. 17:00 Velkomst Kl. 17:15 Det Boligsociale Fællessekretariatets fokusområder v. Alex Nielsen Kl. 17:30 Integration som hovedområdet i ÅUF v. Marie Trads Kl. 17:45 Samarbejdsprojekt mellem politiske

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk indeholder læsestof om alt hvad der vedrører den enkelte i hverdagen. Mode, personlig pleje, karriere, underholdning, elektronik,

Læs mere

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab VEDTÆGTER MAJ 2011 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning. Målet

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Ledertræf på tværs. Indlæg vedr. sponsorbearbejdning

Ledertræf på tværs. Indlæg vedr. sponsorbearbejdning Ledertræf på tværs Indlæg vedr. sponsorbearbejdning Agenda - Danmarks Bowling Forbund - Hvad kan vi gøre som klub - Affiliate partner - Gode ideer - Stars & Strikes eksempel - Spørgsmål Salg & Marketing

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Arbejdsopgaver i relation til det nye medlemssystem

Arbejdsopgaver i relation til det nye medlemssystem Arbejdsopgaver i relation til det nye medlemssystem Medlemshåndtering Lokalforeninger Udvalg Sekretæren Bogholder Medlemmer ne Systemansvarlig Indmeldelse Bistår med svar på spørgsmål/henvendels er Kontrol

Læs mere

Få nærvær og arbejdsglæde og medarbejdere der skaber værdi

Få nærvær og arbejdsglæde og medarbejdere der skaber værdi Få nærvær og arbejdsglæde og medarbejdere der skaber værdi Syntax A/S har mere end 25 års erfaring i at afdække, hvilke tiltag der skal til for at give din virksomhed maksimal effekt vores redskab er værdimåling

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Danmarks komplette boligsite til boligejere

Danmarks komplette boligsite til boligejere Danmarks komplette boligsite til boligejere Redaktionel profil Bolius.dk og Bolius nyhedsbreve læses af parret i ejerboligen. Det er boligejere, der ønsker at blive hjulpet, inspireret og klogere omkring

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Dansk Varmblod 2009-2014

Dansk Varmblod 2009-2014 STRATEGI FOR 2009-2014 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Vision... 3 2. Værdier i... 3 3. Målsætning... 4 4. Strategi 2009-2014... 4 4.1 Markedsføring... 4 4.2 Samarbejde mellem ryttere og avlere...

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Dansk Sygepleje Selskabs Repræsentantskabsmøde. 18. november 2013 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, Odense C.

Dansk Sygepleje Selskabs Repræsentantskabsmøde. 18. november 2013 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, Odense C. Powerworkshop: Dansk Sygepleje Selskabs Repræsentantskabsmøde 18. november 2013 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, Odense C. Stærk sygepleje i Danmark hvordan kan vi gøre det gode selskab

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

RESULTAT 2013 BUDGET 2014 3.202 3.363 5.672 5.700 5.667 3 2 2.225 2.025 2.723. 3.025 Overført fra hensatte midler 1.253

RESULTAT 2013 BUDGET 2014 3.202 3.363 5.672 5.700 5.667 3 2 2.225 2.025 2.723. 3.025 Overført fra hensatte midler 1.253 Landsmøde 21 PUNKT 6.2 Budgetforslag 2-216 ALLE TAL I 1. KR. 213 21 2 A 216 A 2 B 216 B INDTÆGTER 1 Organisationsbidrag 3. 3.363 3.8 3.8 2.1 2.923 2 Offentlige og andre tilskud.672.7.37.667.37.667 3 Indsamlede

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

Kampagne: Retten til at organisere sig

Kampagne: Retten til at organisere sig Kampagne: Retten til at organisere sig Kære lokalgrupper, Som I forhåbentligt har hørt om, skal vi i SUF her i december og januar lave den svedigste kampagne med parolen Retten til at organisere sig. Kampagnen

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Få succes som hjertearbejder. Markedsføring- & Omsætningsguide

Få succes som hjertearbejder. Markedsføring- & Omsætningsguide Få succes som hjertearbejder Markedsføring- & Omsætningsguide Indledning Få en god og enkel struktur Guiden er til dig, der ønsker at kunne forudsige nogenlunde hvordan din måned kommer til at se ud og

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE...

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... 8 FORDELE HOS PROMOTERS... 9 JOB HOS PROMOTERS... 10 Page 3 of

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Ingen afbud Dagsorden godkendes Referent: Lea Mødeleder: Rie Økonomi: Økonomiansvarlig Kristina kontakter Marianne Friis fra hovedkontoret og laver en aftale.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde

ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde ARBEJDSPLADSKURSER Det gode og effektive møde Vi kender alle til at få en mødeindkaldelse med dagsordenspunkter, som kan være svære at gennemskue nytten af eller til et møde hvor vi aldrig kommer frem

Læs mere