Arbejdsprogram for KU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsprogram for KU"

Transkript

1 Konservativ Ungdoms Landsorganisation Arbejdsprogram for KU Forretningsudvalget Første udgave

2 Indhold Aktiviteter... 3 Ansatte... 4 Arkiv... 5 DUF... 6 Folketingsvalg... 7 Guldberghus... 8 Hovedkontoret... 9 Intern Kommunikation Internationalt Samarbejde Kampagner Lokalforeninger Medlemsbladet Medlemsfastholdelse Månedens Mål Nye medlemmer Politisk Udvalg Projektgrupper Uddannelse Samarbejdspartnere Web og IT... 22

3 Aktiviteter Ansvarlig: Nichlas Vind Efter et år med massiv medlemsfremgang vil Forretningsudvalget bestræbe, at det nationale aktivitetsniveau højnes og, at medlemmerne kommer i fokus. Denne opgave skal bl.a. varetages af Aktivitetsudvalget som i det kommende år vil stå for konferencer, sommerlejren, udlandsturen og som noget helt specielt i år - et politisk landsråd. Konferencerne skal centreres omkring aktuelle begivenheder, politiske emner og/eller andre interesseområder. Som udgangspunkt skal der i løbet af i år mindst afholdes en konference. I efteråret skal der afholdes et ekstraordinært politisk landsråd, som bliver et endagsarrangement med politik på dagsordenen igennem hele dagen. Intentionen med dette er netop at højne aktiviteten hos medlemmerne samt at øge den generelle politiske debat i KU. Til sommer afholdes såvel sommerlejren (SK) som udlandsturen. Det er det klare mål, at SK i år kommer til at være præget af langt flere aktiviteter for de deltagende, som ikke nødvendigvis er obligatoriske. Som noget nyt har Aktivitetsudvalget fået ansvaret for udlandsturen, som vil blive afholdt i starten af august. FU har ydermere besluttet at bibeholde tiltaget omkring, at nye medlemmer får betalt rejserefusion til deres første KU-arrangement. Det er således i tråd med det generelle mål for Aktivitetsudvalget i år at få aktiveret så mange medlemmer som muligt! Afholdelse af minimum en national konference Afholdelse af sommerlejr Afholdelse af udlandstur Afholdelse af politisk landsråd

4 Ansatte Ansvarlig: Kristoffer Beck KU har i en lang periode haft flere forskellige til, at varetage de daglige arbejdsopgaver herunder, en landssekretær, medlemsansvarlig, rengøringsassistent og en IT-ansvarlig. Af KU s ansatte, er kun landssekretæren fuldtidsansat, og det betyder, at der i perioder forekommer store byrder på netop denne. Det er derfor FU s plan, at få ansat en ekstra fuldtidsansat på HQ. Da KUs økonomi ikke er voldsom stor, har vi derfor tænkt i andre baner end de sædvanlige, og har besluttet at prøve, at få ansat en kontorelev. En kontorelev, vil kunne aflaste og overtage opgaver for landssekretæren, som dermed bliver mere frigjort i forhold til det organisatoriske arbejde. Ved at ansætte en kontorelev, får vi en lav månedsløn, samt et stort tilskud ifm. ansættelsen af en elev. Det er ligeledes planen, at søge uden for KU s medlemmer, når denne skal ansættes. Dette gør vi for, at sikre at HQ kan blive en mere professionel, arbejdsplads. Samtidig skal vi ud og finde en ny landssekretær, da Michael Wiwe desværre har meddelt, at han stopper arbejdet til sommer. KU skal godkendes til, at have en elev HQ skal gøres mere effektivt Der skal findes en elev med de rette kompetencer Der skal findes en ny landssekretær Arbejdsopgaverne til de ansatte skal revurderes

5 Arkiv Ansvarlig: Christoffer Buster Reinhardt Sidste år fik KU ryddet godt op i vores lager og arkiv. Der skete en finsortering af vort materiale. Dette materiale skal nu arkivers på bedst mulig måde, således at man i fremtiden også kan finde ud af, hvad der skete i KU i disse år. Derfor vil vi tage kontakt til relevante offentlige instanser med henblik på overdragelse af vort materiale. Få overleveret vores interne arkiv til Rigsarkivet eller andre relevante arkiver

6 DUF Ansvarlig: Christoffer Buster Reinhardt KU har i de seneste år opprioriteret arbejdet omkring Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Der er således tidligere udarbejdet en strategi for området, som landsrådet har stemt for. Derudover er der indledt et samarbejde med forskellige samarbejdspartnere i DUF for at få vores holdninger igennem. Vi vil i det kommende år fortsætte dette udbyggede fokus på området. Vi vil derfor sikre, at KU bedre udnytter de muligheder, der ligger i DUF-regi. Vi vil desuden udfordre DUF s politiske linje med henblik på at få denne minimeret så meget som muligt da vi mener at DUF i dag blander sig for meget politisk i forhold til sin tiltænkte rolle. Rent praktisk betyder det, at vi vil udbygge vores netværk af samarbejdspartnere. KU skal gennem seriøst og konstruktivt arbejde sikre gode relationer til vores samarbejdspartnere samt udfylde den, af landsrådet tidligere vedtagne strategi. Vi vil arbejde for at DUF bliver mindre politisk Vi vil søge at optimere vores brug af de tilbud DUF giver os

7 Folketingsvalg Ansvarlig: Jens Salling Folketingsvalget er her inden længe, og her skal KU være klar! Vi skal være på gaden fra første fløjt med en KU-kampagne, der sætter fokus på valgets konsekvenser for de unge. KU har allerede en del folketingskandidater rundt om i landet, og det er vigtigt at vores kandidater får den størst mulige opbakning under valgkampen, så vi kan nå gode resultater. Valgkampe er der hvor KU ere får deres bedste oplevelser. Derfor skal vi give alle medlemmer mulighed for at deltage i fede kampagneevents, og bidrage med alt hvad de kan i valgkampen. Derfor har vi otte lokale kampagneledere, der holder styr på hvad der sker i overalt i landet under hele valgkampen, så de der vil hjælpe kan komme til det i deres nærområde. Vi vil desuden have telefonisk kontakt til samtlige der melder sig ind i løbet af valgkampen, så de også kan komme godt og hurtigt i gang med at arbejde for den konservative sag. Vores primære budskaber i valgkampen omhandler At tage ansvar for sig selv og sine nærmeste Regningen til vores generation, hvis de røde vinder Retten til at bestemme selv 300 nye medlemmer i valgkampen Særlig hjemmeside fra udskrivelsen af valget 500 aktive KU ere i valgkampen

8 Guldberghus Ansvarlig: Jens Salling Konservativ Ungdoms værdifulde sommerhus på det skønne Sydvestsjælland skal i år igennem en gennemgribende renovering. Dette arbejde udføres af professionelle, og skal følges op af udvalget, så Guldberghus kan bevare sin unikke og traditionsrige karakter. Der skal laves terasse, nye toiletter i den gamle bygning, nyt træ på en del af ydersiden af huset samt nye døre og vinduer i denne del også. Desuden en del af taget repareres samt der skal støbes gulve. Vi vil også bestræbe os på at det nyrenoverede sommerhus i sin drift kommer til at give et afkast, så sommerhuset på længere sigt tjener penge ind til fremtidige renoveringer. Nye toiletter i Guldberghus Renovering af mellemgangen ved toiletterne Fundament under to værelser Almindelig vedligeholdelse af Guldberghus Implementering af ny prisstruktur

9 Hovedkontoret Ansvarlig: Kristoffer Beck KU skiftede sidste år, status fra lejer(amagertorv) til ejer(allégade), det har betydet, at vi har fået markant mere plads på vores hovedkontor. Det nye HQ, er centralt beliggende på Frederiksberg, i store lyse lokaler og med god indretning, så det lever op til forventningerne om et HQ med plads til både arbejde arrangementer og sociale aktiviteter. Sidste år brugte lokaleudvalget meget energi på at få istandsat og indrettet hovedkontoret, så det er funktionelt i hverdagen. Men vi er langt fra færdige, HQ er i dag pænt og præsentabelt, men måske en smule kedeligt. Vi vil i det kommende år bruge tiden til at finde ud af, hvordan vi skaber endnu bedre rammer, for et hovedkontor som skal virke som både arbejdsplads og i et vist omfang opholdsrum, for KU s medlemmer. Samtidig skal HQ i højere grad benyttes til konferencer, kurser og andre større arrangementer som kræver plads. Lokaleudvalget, vil derfor kigge på indretningen som den er nu, og hvordan den forbedres. Helt konkret kigges der på en løsning for, at kunne dele den store sal op i 2, indrette hyggekrog samt gøre køkkenet funktionelt. Dertil kommer masser af arbejde med el installationer, montering af projektor, samt dekoration af de kedelige vægge i den store sal. Gøre køkkenet funktionelt At alle el-installationer fungerer optimalt Undersøge mulighederne/behovet for en opdeling af den store sal Gøre HQ mere hyggeligt, i form af billeder plakater, og udstilling af gamle klenodier

10 Intern Kommunikation Ansvarlig: Nicolai Svejdal Den interne kommunikation er vigtig i enhver organisation, således også for Konservativ Ungdom. Idet KU over de seneste år, og særligt det forgangne, er blevet en stor og slagkraftig ungdomsorganisation med mange medlemmer er kravet til den interne kommunikation øget. Det er afgørende, at landsorganisationen hurtigt og sikkert kan nå det menige medlem med informationer om projekter, arrangementer og nye tiltag. For at sikre en intern kommunikation af høj kvalitet i det kommende foreningsår, skal der fokuseres på forskellige tiltag. Som minimum udsendes 6 nyhedsupdates via mail til medlemmerne. Disse skal indeholde informationer om det seneste nye fra hovedkontoret, udvalgene, lokalforeningerne etc. Endvidere skal tilmeldingssystemet til nyhedsopdateringerne efterses, således vi i fremtiden sikrer, at alle interesserede modtager disse. Vores nye hjemmeside danner desuden grobund for, at medlemmerne i øget grad kan følge med i KU s aktiviteter og tilbud. Ydermere har brugen af Facebook været forsømt som informationskilde. Facebook er et godt middel til at oplyse mange medlemmer nemt og effektivt, og brugen af dette skal således forbedres. Det ville endvidere være oplagt at foretage annoncering på Facebook, for derigennem at skaffe flere medlemmer. Dog bliver det vigtigste projekt i det kommende år at få oprette en SMS-tjeneste, hvor det på den ene side skal være muligt for et nyt medlem at indmelde sig via SMS, og hvor det på den anden side skal være muligt at udsende information til medlemmerne via SMS fra centralt hold. Såfremt ovenstående succeskriterier opnås, vil Konservativ Ungdom være endnu bedre rustet til at modtage nye medlemmer og endnu hurtigere inkludere disse i organisationens aktiviteter, hvad enten det er konferencer, uddannelse, fester e.l. Udsendelse af minimum 6-8 nyhedsupdates Øget brug af hjemmesiden som information Øget brug af Facebook, herunder annoncering Oprettelse af SMS-tjeneste

11 Internationalt Samarbejde Ansvarlig: Nicolai Svejdal Det internationale samarbejde er vigtigt for, at Konservativ Ungdom også markerer sig internationalt. Af denne grund har KU i mange år prioriteret mange midler til det internationale område, således har organisationen været repræsenteret til konferencer, landsmøder og valgkampe i udlandet. Dog måtte vi i år sande, at udvikling på dette område havde været uhensigtsmæssig for de menige medlemmer, hvorfor vi i år har valgt at reformere det internationale områder. Fremover vil det internationale samarbejde været styret af ét ansvarligt forretningsudvalgsmedlem, der står for at informere det øvrige Forretningsudvalg og de menige medlemmer om aktiviteter i udlandet, eksempelvis en konference e.l. Herefter vil det være muligt for menige medlemmer, at søge om deltagelse til udvalgte arrangementer og aktiviteter, hvorefter de vil kunne få tildelt midler til rejsen. Desuden vil det være muligt for medlemmerne selv at opstarte internationale projekter, for derefter at kunne få støtte af KULO. På denne måde undgår vi, at det kun er en udvalgt gruppe af medlemmerne, der får muligheden for at deltage i eller opstarte internationale projekter. De store fokusområder under det internationale samarbejde er vores medlemskab af henholdsvis NUU og IYDU. Desuden er der to fungerende projektgrupper, der arbejder med projekter der vedrører Afrika og Mellemøsten samt mulighed for at begynde et projekt i Egypten ligeledes. Således har vi ikke valgt at nedprioritere det internationale område, men derimod valgt at gøre det lettere tilgængeligt for alle medlemmer af Konservativ Ungdom Implementering af ny struktur Øget information vedr. internationale aktiviteter

12 Kampagner Ansvarlig: Simon Kudsk Igennem det seneste år har vi set, hvordan vi igennem et stærkt og godt kampagnearbejde kan nå nye mål til gavn for vores organisation og medlemmer. Derfor fastholder vi en stor del af de initiativer, vi har haft succes med hidtil og lægger nye idéer til, så vi får en stærk synergi imellem det, vi ved der virker, og noget nyt og uprøvet. Vi har igennem flere år afholdt drafts, hvor lokalforeningerne dyster imod hinanden i kampen om at få flest nye medlemmer. Denne form for kampagneførelse er med til at sætte en masse aktiviteter i gang i lokalforeningerne og dermed bidrage til styrket holdånd og gejst. Der afholdes derfor også en draft i år, som vil blive lagt i forbindelse med skolestart for at få større fokus på denne kampagne, som samtidig har en ideel placering på året i forhold til potentialet for nye medlemmer. Hverv en ven gennemføres igen i år, da det har været en gedigen succes i Der vil være stor fokus på det individuelle initiativ, som honoreres med fede præmier og en kollektiv vindertur for alle der hverver 10 eller flere medlemmer. Der skal ligeledes arbejdes på at gøre ambassadørordningen endnu stærkere ved at brande den bedre i vores organisation, i lokalforeningerne og ved de enkelte medlemmer. Derfor vil vi indføre en række initiativer, som vil sætte større fokus på ordningen. Vi skal blandt andet være endnu bedre til at informere vores ambassadører, sende relevant materiale til dem, ligesom vi skal være bedre til at uddanne dem i at blive de ultimativt bedste ambassadører for KU. Vi har desuden rigtig gode forudsætninger for at lave kampagnevideoer i KU. Derfor vil vi i løbet af året arbejde på at lave en introduktion til, hvad KU er for en organisation. Det kan nemlig være svært at forklare andre personer om, hvad vi er for en sammensat størrelse. Med video kan vi på en mere enkel men samtidig nuanceret måde berøre og markedsføre alle facetter af KU. Skolestartskampagne kombineret med en draft, der minimum giver 100 nye medlemmer Hverv en ven der minimum 150 nye medlemmer og 30 aktive eksisterende medlemmer Styrke ambassadørordningen ved minimum fire centrale udsendelser pr. år og uddannelse af vores nuværende korps Introduktionsvideo til KU samt løbende produktion af relevante videoer

13 Lokalforeninger Ansvarlig: Christoffer Brandt Ikke indsendt Forretningsudvalget har nedsat en pulje på til lokalforeningsarbejde. Pengene vil først og fremmest gå til projekter der udbreder kendskabet til KU i områder hvor vi på lokalforeningsbasis står svagt. Lokalforeninger kan søge sammen eller alene. Puljen skal søges med en projektbeskrivelse samt et budget. Hovedkontoret kan kontaktes for bistand til ansøgning.

14 Medlemsbladet Ansvarlig: Nicolai Svejdal En Lige Højre er Konservativ Ungdoms medlemsblad. Bladet udkommer to gange årligt og skal fungere som en luksus for medlemmerne. Dets gode kvalitet skal gøre det ligeså attraktivt, som de blade man køber i butikker. Redaktionen på bladet er basalt set åben for enhver, der er interesseret i at komme med inputs, hvad enten det er i form af kreative indfald, grafiske idéer eller skriftlige kompetencer. Lederen af redaktionen udpeges af Forretningsudvalget efter en ansøgningsrunde, hvorefter denne tildeles opgaven som ansvarshavende redaktør. Dog har indsatsen omkring En Lige Højre været ustabil de seneste år, hvilket har medført, at bladet ikke er blevet færdigt til deadline, og dermed ikke er blevet sendt ud til medlemmerne. Denne ustabilitet skal elimineres det kommende år, så medlemmerne kan være sikre på, at modtage et godt og kvalitetsbaseret blad to gange årligt. Det største projekt på dette arbejdsområde er at få nedbragt udgifterne på bladet. Konservativ Ungdom betaler hvert år mange penge for at få bladet trykt og udsendt. Derfor bliver fundraising en central ting i det kommende år. Færre udgifter til bladet ville frigøre nogle midler, som vi således kunne benytte til enten flere blade, eller andre projekter i organisationen. Udsendelse af to medlemsblade årligt Fundraising af annoncepenge Nedbringelse af udgifter

15 Medlemsfastholdelse Ansvarlig: Simon Kudsk Vi skal være endnu bedre til at fastholde vores eksisterende medlemmer, og vi skal mere konkret finde ud af, hvorfor vi mister medlemmer. Derfor vil vi i det kommende år lave undersøgelser blandt tidligere medlemmer om, hvorfor de ikke længere ønsker at være en del af organisationen. På den måde kan vi blive endnu bedre til at sætte fokus på eventuelle problemområder, som vi måske ikke er opmærksomme på. Derudover vil der i stil med sidste år bliver afholdt minimum to centrale call-days, hvor vi ringer rundt til eksisterende medlemmer med henblik på genbetaling af kontingent. Dette har vist sig at have en stor effekt, og vi vil derfor fortsætte succesen. Datoer for disse call-days annonceres på hjemmesiden, og der afholdes både call-days i Jylland og på Sjælland. Afholdelse af minimum to centrale call-days

16 Månedens Mål Ansvarlig: Simon Kudsk Forretningsudvalget ønsker at sætte fokus på vigtige delmål igennem hele året. Derfor lancerer vi som noget nyt konceptet Månedens mål hvor der i hver enkelt måned skal kæmpes om at nå forskellige mål. Konkurrencen vil veksle mellem at henvende sig til lokalforeningerne og til de enkelte medlemmer. Dette er ikke nærmere defineret, men vil skifte afhængig af det givne måls type. Første konkurrence sættes i gang 1. juni 2011 og vil som udgangspunkt blive afholdt hver måned med forbehold for pauser afhængig af andre vigtige tiltag i Landsorganisationen mv. som folketingsvalg o. lign. Afholdelse af Månedens mål i hver måned Derudover opstilles der separate succeskriterier for de enkelte Månedens mål da de vil variere i omfang og type

17 Nye medlemmer Ansvarlig: Simon Kudsk Nye medlemmer er vigtige for KU. Det er nemlig igennem nye medlemmer vi sikrer, at der hele tiden skabes en kontinuitet mellem generationerne i KU. Derfor skal vi blive endnu bedre til at byde nye medlemmer velkommen i KU og blive endnu bedre til at give dem et indblik i, hvad det vil sige at være KU er. Hidtil har vi budt nye medlemmer velkomne ved at landsformand og lokalforeningsformand har ringet til det pågældende medlem, ligesom vi også har sendt et velkomstbrev ud. Men dette fungerer ikke optimalt i alle tilfælde, og vi skal derfor sikre os, at nye medlemmer får et endnu bedre indblik i, hvad deres medlemskab kan få af betydning for dem. Derfor vil vi konkret udsende en video, der giver en grundlæggende introduktion til KU. Introduktionen skal blandt andet indeholde en velkomst fra landsformanden, en gennemgang af hvordan organisationen er bygget op lige fra lokalforeninger til vores forskellige udvalg. Derudover er KU s hjemmeside et vigtig element i det at være medlem, som vi derfor også bør give en grundig introduktion til. Udsendelse af digitalt materiale til nye medlemmer

18 Politisk Udvalg Ansvarlig Christoffer Buster Reinhardt KU er en politisk organisation, og det er derfor naturligvis det politiske der skal være vores varemærke. Derfor ønsker vi at styrke KU s politiske profil. Det vil vi gøre ved at samle en kreds af skarpe politiske hoveder der skal assistere landsformanden med aktuelle politiske kommentarer til bl.a. vores hjemmeside. Flere aktuelle politiske kommentarer på vores hjemmeside vil desuden give udefrakommende et indtryk af at her sker der noget og at vi i KU har meget på hjerte og det er der ingen tvivl om at vi har. De politiske udmeldinger som gruppen producerer, skal selvfølgelig holde sig inden for KU s politiske program. Det politiske udvalg har også til opgave at højne den politiske debat i KU. Dette kan ske via eks. kurser i debatteknik både i skrift og tale. Flere politiske nyheder på KU s hjemmeside Højne medlemmernes debatniveau

19 Projektgrupper Ansvarlig: Christoffer Buster Reinhardt Projektgrupperne skal profileres langt mere i KU! Det er her man har mulighed for at grave sig dybt ned i et emne, som man finder interessant. samtidig med at man kan udbrede sin viden til resten af KU. Det skal være langt lettere at starte en projektgruppe end det er i dag, derfor er det vort mål at forenkle processen for at oprette en projektgruppe. Det gør vi ud fra en ide om, at hvis vi får flere projektgrupper i gang vil der også være flere der overlever. Intet emne vil være for lille eller for stort til en projektgruppe det vigtigste er at man har en ide og gå-påmod. Det skal gøres enklere at starte en projektgruppe Flere nystartede projektgrupper

20 Uddannelse Ansvarlig: Nichlas Vind Igennem det seneste år er KU s uddannelsesstruktur blevet implementeret som et fast led i KU-året. Tretrin strukturen har givet en unik mulighed for medlemmerne til at vælge, hvilken grad af engagement de vil lægge i deres KU-uddannelse samt givet muligheden for at differentiere sig indenfor forskellige områder af den politiske verden. FU har en ambition om, at denne tendens fortsætter og videreudvikles. Som minimum skal der i løbet af næste foreningsår gennemføres seks Grundkurser, to Linjekurser og et Konsulentkursus. Det er det klare mål, at der som minimum opnås et deltagerantal på kursister på hvert Grundkursus. Ligeledes er målet, at Linjekurserne opnår et deltagerantal på kursister, og at Konsulentkurset bliver med fyldt deltagerantal. Det er ligeledes hensigten, at evalueringerne af kurserne opjusteres for at målrette kurserne endnu mere efter, hvad kursisterne ønsker og får noget ud af. I løbet af sidste år blev grundstenene lagt til et videreuddannelseskursus for KU ere der allerede har gennemført de tre første trin det såkaldte Von Rosen kursus. Det forventes, at dette kursus bliver implementeret i løbet af dette foreningsår. Afholdelse af minimum seks Grundkurser Afholdelse af to Linjekurser Afholdelse af Konsulentkursus Afholdelse af Von Rosen-kursus

21 Samarbejdspartnere Ansvarlig: Jens Salling Konservativ Ungdom skal pleje vores samarbejdspartnere, hvad enten de er politiske eller organisatoriske. Vi skal have udbytte af det gode forhold til stærke aktører, ligesom vi skal arbejde på en effektiv fundraising. Fortsat fokus på fundraising At der bliver afholdt et møde med partiformanden og KU s medlemmer

22 Web og IT Ansvarlig: Christoffer Brandt Ikke indsendt

Indhold Aktiviteter... 3 Ansatte... 4 Arkiv... 5 DUF... 6 Folketingsvalg... 7 Guldberghus... 8 Hovedkontoret... 9 Intern Kommunikation...

Indhold Aktiviteter... 3 Ansatte... 4 Arkiv... 5 DUF... 6 Folketingsvalg... 7 Guldberghus... 8 Hovedkontoret... 9 Intern Kommunikation... Konservativ Ungdoms Landsorganisation Arbejdsprogram for KU Forretningsudvalget Anden udgave 2011-2012 Indhold Aktiviteter... 3 Ansatte... 4 Arkiv... 5 DUF... 6 Folketingsvalg... 7 Guldberghus... 8 Hovedkontoret...

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

2011 bliver et spændende og meget afgørende år for vores parti. På partikontoret glæder vi os til at lave valgkamp sammen med Jer.

2011 bliver et spændende og meget afgørende år for vores parti. På partikontoret glæder vi os til at lave valgkamp sammen med Jer. December 2010 Kære ven Året er ved at rinde ud, og jeg vil gerne sige tak til alle Jer i organisationen for jeres store arbejde. Uden en velkørende organisation kunne vi ikke køre kampagner og sprede de

Læs mere

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens Dag-arrangement. Manualen er delt op tre i afsnit om henholdsvis

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning ÅRSBERETNING 2015. Det er sjældent, at en bestyrelse mister både en formand og en næstformand på en gang. Det var tilfældet for Landsorganisationens

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013

Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013 Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013 1. Navn Foreningens navn er: Gentofte Konservative Ungdom. Foreningen er hjemmehørende i Gentofte

Læs mere

PROJEKTEJER: PROJEKTGRUPPEN: KONTAKTPERSON: Projekt Liv i Viuf. Viuf Medborgerforening Storgaden Viuf

PROJEKTEJER: PROJEKTGRUPPEN: KONTAKTPERSON: Projekt Liv i Viuf. Viuf Medborgerforening Storgaden Viuf PROJEKTEJER: Viuf Medborgerforening Storgaden 81 6052 Viuf PROJEKTGRUPPEN: Henrik Lindholm Susanne Hamer Tanja Dokkedahl Anja Dau Jacobsen Ole Hansen Jens Lassen Ralph Barfoed Jette Klint Erik Arvesen

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Vores Stemme marts 2010

Vores Stemme marts 2010 Vores Stemme marts 2010 Kære ven Folketingsvalget rykker nu for alvor nærmere. I sidste uge mødtes Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt til en sjælden politisk duel normalt vil Lars Løkke ikke

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 2-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 2-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 2-2014 Livet skal leves hele livet OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: 33 85 45 01 * ok-klubberne.dk * facebook.com/okklubberne Formands Nyt nr.2, maj 2014

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 1

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 1 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 1 5-6. november 2011 [FU-møde 1] Lørdag 11:30 søndag kl. 16.00 Møde indkaldt af: Ditte og Sebastian Deltagere: DS = Ditte Søndergaard SJ = Sebastian Jedzini MP =

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Handlingsplan 2011-12

Handlingsplan 2011-12 AF:\Sekretariatet\Bestyrelse\Handlingsplan 2011-12\Udkast til handlingsplan 2011-12.docx 22. juni 2011/MP Handlingsplan 2011-12 Medlemsstrategi Aktiv, systematisk og målrettet kampagne for rekruttering

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Formandshåndbogen 2011

Formandshåndbogen 2011 Formandshåndbogen 2011 Konservativ Ungdoms Landsorganisation 1 Kære KU er, Du sidder nu med lokalforeningshåndbogen, som er tiltænkt dig, der er formand eller blot aktiv i lokalforeningens organisatoriske

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

1. møde: Interview af klienter. Mandag d.26/

1. møde: Interview af klienter. Mandag d.26/ 1. møde: Interview af klienter. Mandag d.26/032012 Oplæg Lene og Mari Kulturregionalt projekt Politisk projekt Ovenstående gør at organiseringen er lidt speciel! 8 kommuner har lavet en politisk aftale

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 28. - 29. december 2011 [FU-møde 2] Onsdag 10:30 torsdag kl. 16.00 Lokation: B15 Møde indkaldt af: Søren Deltagere: DS = Ditte Søndergaard SJ = Sebastian Jedzini

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

UDDANNELSE. Elev hos HTH 2. Detailhandelsuddannelser med specialer Handelsuddannelser med specialer 4. Kontoruddannelse med specialer 5

UDDANNELSE. Elev hos HTH 2. Detailhandelsuddannelser med specialer Handelsuddannelser med specialer 4. Kontoruddannelse med specialer 5 UDDANNELSE Elev hos HTH 2 Detailhandelsuddannelser med specialer Handelsuddannelser med specialer 4 3 Oms 3,9b Kontoruddannelse med specialer 5 Plan for kontoruddannelsen 6 Efteruddannelse hos HTH 7 Ansøgere

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for de vigtigste

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat. Vi vil vinde valget!

VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat. Vi vil vinde valget! VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat Vi vil vinde valget! Derfor tilbyder vi kandidater, kampagneledere og valgkampsaktive at deltage i et ambitiøst uddannelsesprogram, der skal sikre Socialdemokraterne

Læs mere

Mission. Når vi har nået dette, når vi har fået et kompenserende, inkluderende og fordomsfrit samfund, kan og vil vi nedlægge os selv.

Mission. Når vi har nået dette, når vi har fået et kompenserende, inkluderende og fordomsfrit samfund, kan og vil vi nedlægge os selv. Handleplan 2010 Mission Sammenslutningen af Unge Med Handicap arbejder helt grundlæggende for et samfund, hvor man er ung frem for handicappet. Vi arbejder for et samfund, hvor man som ung med en funktionsnedsættelse

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

BBU Medarbejderhåndbog

BBU Medarbejderhåndbog BBU Medarbejderhåndbog En guide for ansatte, valgte og frivillige i Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund. BBU Medarbejderhåndbog Side 1 af 12 Vedtaget af Landsledelsen den 12. september 2010 Denne håndbog

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING. Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK

DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING. Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK 2014 STRATEGISK FUNDRAISING Strategisk fundraising bør være en integreret del af foreningens daglige kultur. Den strategiske fundraising

Læs mere

Holdet består af 5-7 deltagere, så du får rig mulighed for at stille spørgsmål, og vi fokuserer på det, som du har brug for at dykke ned i.

Holdet består af 5-7 deltagere, så du får rig mulighed for at stille spørgsmål, og vi fokuserer på det, som du har brug for at dykke ned i. Facebook, del 1 - Teknik og funktioner på Facebook og Instagram Har du oprettet en virksomhedsside på Facebook, men mangler du overblik over, hvilke muligheder det sociale medie egentlig rummer? Og vil

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde

FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde Indhold FU-bilag fra d. 21. juni 2013... 1 FU-referat fra d. 21. juni 2013... 8 FU-bilag fra d. 26. juni 2013... 9 FU-referat fra d. 26. juni 2013... 18

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Arbejdsplan for 2015. Indledning

Arbejdsplan for 2015. Indledning Arbejdsplan for 2015 Indledning SUF's arbejdsplan beskriver, hvad vi som SUF prioriterer af landsdækkende og internationale aktiviteter det kommende år. 2015 byder på en række større begivenheder og politisk

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Ledelsesresumé En tidlig forebyggende indsats, er ikke kun en økonomisk investering, men også en investering i mennesker (Skandia, 2015).

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Forslag til Fremtidens DUF

Forslag til Fremtidens DUF Forslag til Fremtidens DUF I henhold til vedtægternes 21, stk. 1 skal forslag til være sekretariatet i hænde senest 5 uger før delegeretmødet. Styrelsen indstiller følgende forslag til delegeretmødets

Læs mere

Vedtaget på repræsentantskabsmøde november 2012. Indstilles til generalforsamlingen 2013. En styrket biblioteksforening. i en ny.

Vedtaget på repræsentantskabsmøde november 2012. Indstilles til generalforsamlingen 2013. En styrket biblioteksforening. i en ny. Vedtaget på repræsentantskabsmøde november 2012. Indstilles til generalforsamlingen 2013. En styrket biblioteksforening i en ny Organisation Ny struktur 2013 1 Formål For at være en slagkraftig moderne

Læs mere

Gør ADHD til håb og handlekraft

Gør ADHD til håb og handlekraft Gør ADHD til håb og handlekraft ADHD-foreningens målsætningsprogram 2016 2018 Oplæg til godkendelse på ADHD-foreningens Landsmøde 29. maj 2016 EN KORT BAGGRUND Da ADHD-foreningen blev dannet i 1982, fandtes

Læs mere

18. Effektiv Medlemskommunikation

18. Effektiv Medlemskommunikation 18. Effektiv Medlemskommunikation Det ser let ud, når det virker kommunikationen. Men når det ikke gør, kan det være svært at spotte, hvor det går galt. Men forskellen på, om man når og engagerer målgruppen,

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

Kommunikation og Samfund

Kommunikation og Samfund rt Kommunikation og Samfund KOM/IT Jannik Nordahl-Pedersen HTX - Roskilde Klasse 3.5 28-02- 2 0 1 2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Problemformulering... 3 Valg af løsning...

Læs mere

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat af 14. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 18. juni 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

KFD s programmer: Overordnet vision:

KFD s programmer: Overordnet vision: KFD s programmer: Overordnet vision: KFD s samlede programmer har til formål at give KFD identitet og legitimitet, fælleskab for KFD s medlemmer samt skabe de muligheder for KFD s dommere, som vore samarbejdspartnere

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

HF Mors Bestyrelsens beretning 2015

HF Mors Bestyrelsens beretning 2015 HF Mors Bestyrelsens beretning 2015 Så er det igen blevet tid til generalforsamling i HF Mors. Tak til alle jer, der mødt op. Det er dejligt at se, at der er interesse for vores forening. 2015 har været

Læs mere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere HB mødebilag side 1/ 5 HB-møde: Marts 2014 Initialer: PJ Bilagsnr.: 2.5.1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR Orienteringsbilag (O) x Debat- og temabilag (D) X X Beslutningsbilag (B) ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG

Læs mere

Annonceringsmateriale Annoncering af ydernummer i Grenå by med klinikopstart 1. februar 2016

Annonceringsmateriale Annoncering af ydernummer i Grenå by med klinikopstart 1. februar 2016 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Annonceringsmateriale Annoncering af ydernummer i Grenå by med klinikopstart

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Medlemmer - Kommunikation - Profil - Værdi STÆRK LOKALFORENING - FORSLAG TIL BESTYRELSESPROCES. Landbrug & Fødevarer. Formål

Medlemmer - Kommunikation - Profil - Værdi STÆRK LOKALFORENING - FORSLAG TIL BESTYRELSESPROCES. Landbrug & Fødevarer. Formål STÆRK LOKAL - FORSLAG TIL BESTYRELSESPROCES Formål Projektet Stærk lokalforening er iværksat for at sikre og øge organiseringsprocenten i lokale foreninger landet over. Indsatsen gælder både rekruttering

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Indledningsvis bemærkes det, at denne beretning ikke behandles som et selvstændigt emne på aktivitetsmødets dagsorden. Spørgsmål, kommentarer og uddybninger til

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013

Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013 Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013 Faldende interesse? http://www.cvap.polsci.ku.dk/valgdeltagelse/valgdeltagelse_i_kommunerne/ Massiv forskning i kommunalvalget Valgdeltagelsen i Aarhus

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet I denne folder kan du læse om, hvad det vil sige at være mentor i Lær for Livet. Vi håber, at folderen besvarer dine spørgsmål, og at den giver dig lyst til at melde dig

Læs mere

GADEIDRÆT. Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 255 Offentligt

GADEIDRÆT. Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 255 Offentligt Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 255 Offentligt GADEIDRÆT Et stigende antal børn og unge efterspørger i dag en løsere organisering og et mindre elitært fællesskab at dyrke idræt i. De unge ønsker

Læs mere

Lokalforeningsdyst #VindTilEP

Lokalforeningsdyst #VindTilEP Lokalforeningsdyst #VindTilEP Det er nu, at valget skal vindes! Vi skal ud og lave larm i gaden, se vælgerne i øjnene og få alle overbevist om at sætte kryds ved nr. 4 på den Konservative liste Nichlas

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

Årsberetning 2015 for Club Danois

Årsberetning 2015 for Club Danois Årsberetning 2015 for Club Danois For Club Danois blev 2015 atter et år med et højt aktivitetsniveau, med en fortsat bred vifte af de aktiviteter, vore medlemmer efterspørger, hvilket fremgår af medlemstilslutningen.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Ingen afbud Dagsorden godkendes Referent: Lea Mødeleder: Rie Økonomi: Økonomiansvarlig Kristina kontakter Marianne Friis fra hovedkontoret og laver en aftale.

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade Virksomhedsgrundlag Specialområde Hjerneskade 2014/2015 Psykiatri og social Specialområde Hjerneskade 2 Forord Med dannelsen af Specialområde Hjerneskade er alle Region Midtjyllands tilbud til voksne med

Læs mere