Bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro, 24. oktober 2011 kl i foyeren.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro, 24. oktober 2011 kl. 19.30 i foyeren."

Transkript

1 Bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro, 24. oktober 2011 kl i foyeren. Til stede: Sven, Carl Christian, Steen, Henning, Mette, Peter, Anders og Finn (De med rødt anførte navne er ansvarlige for efterfølgende aktion). 1. Valg af ordstyrer Peter valgt. 2. Valg af referent Finn valgt 3. Godkendelse af dagsorden OK 4. Godkendelse af referat af mødet den 20. september 2011 OK 5. Bordet rundt: Punktet er fast punkt på dagordenen fremover med max. 2 min pr. deltager a. Ekstra stole i biografen ved Sven. Sven har undersøgt og fundet væghængte klapstole egnet til at supplere med i salen. Forslag om at undersøge et andet fabrikat. Beslutning afhænger af vores økonomiske formået. Sagen tages op næste gang. Sven laver oplæg b. Briefing om arbejdsdag ved Sven Der blev nået en del på arbejdsdagen. Taget undersøgt, men ikke synlige skader. Mindre indsivning undersøges videre. Sven har sagen. c. Projekt kort-film i samarbejde med skolerne Udsat pga. Thomas fravær. Se under eventuelt. d. Tisvilde Bio & Sport ved Anders VIASAT er for dyr kr årligt. Det droppes. Anders undersøger om det er muligt at vise EM, hvor der er andre rettighedshavere. e. FMMV Steen orienterede om regionsmøde i Vig. Forslag om at skabe lokale fraktioner med mere direkte indflydelse på egen hjemmebane. 6. Status digitalisering Indsamlet kr. og som et mirakel lå der i morgenposten yderligere kr. Dermed slutter indsamlingen med kr. i kassen. Super. Det eventuelle overskud vi får ved besparelser på investeringen og det højere beløb, kan så være risikoreserve for uforudsete omkostninger. a. Ombygning operatørrum og foyer ved Carl Christian Projektor leveres 4. november. Vejer 100 kg. Vi bærer selv op

2 Lærredet er malet Operatørrummet under kraftig oprydning. Nye møbler købt. Vaskemaskinens placering fastlagt VVS færdig Betjeningen bliver i først omgang ikke trådløs. Kan tilføjes. Der vises TIN-TIN i 3D den Anders ser på forsikringerne straks 7. Booking gruppe herunder godkendelse af ny prisstruktur a. Priser Lars havde rettet priser i den kommende måned. Bestyrelsen mente, det var et bestyrelsesspørgsmål, så prisændringer blev besluttet annulleret indtil Priserne er derfor indtil nytår Børnefilm: Voksenfilm Helaftensfilm/3D 50 kr. 60 kr. 80 kr. Fejltrykte priser på løsbladet lever vi med, hvis de ikke kan ændres. Lars undersøger om trykning kan bremses Sven, Anders, Carl Christian og Finn laver oplæg til næste bestyrelsesmøde. Anders koordinerer Der blev peget på, at beslutningen om priser også hang sammen med budgettet for vores omkostninger. Anders lovede at lave et omkostningsbudget for 2012 til næste møde. Og gøre kassen op dvs. at opgøre hvad vores egenkapital er nede på efter den store investering. Omkostningerne er naturligvis en vigtig information for bestyrelsen, men det blev påpeget, at indtægtssiden jo udgjorde en lotterikupon, der gjorde det svært at budgettere selve driftsresultatet. b. Booking Det blev på sidste bestyrelsesmøde besluttet at oprette en booking gruppe med Lars som tovholder og deltagelse af Peter, Tine og Finn. Formålet er At sikre, at vi har den nødvendige ekspertise til booking, selv om Lars og Tine måtte sælge sit hus og flytte langt væk At styrke koordineringen mellem booking og alt det andet.(se også kalender) At fokusere på læringsaspektet gennem en løbende debat om valg af film og solgte billetter. Finn påtager sig at bringe læringsvinklen på banen At etablere en bred base, hvor billetbanderne og andre løbende kan melde deres forslag ind. Mette sikrer at grupperne er aktive på det område c. Debat om Forretningsaspektet Debatten afdækkede, at der er i bestyrelsen en betydelig modstand fra flere medlemmer mod at biografen drives som en forretning. På den anden side er der også medlemmer, der pege på, hvor vigtigt det er at fylde kassen op løbende for at kunne sikre sig et langsigtet kapitalgrundlag. Dette må drøftes videre Finn tager det op i samme forum som konceptdebatten pkt.13.

3 8. Nyhedsbrev ved Finn Enighed om at fortsætte forsøget og se om vi kan holde dampen oppe. Finn tovholder 9. Tisvilde Bistro ved Anders - Café i Tisvilde Forslag om at leje café arealer ud til Anders Buhl. Meget betænkelighed luftet bordet rundt. Anders, Mette, Margit, Anders b, Sven, Steen og Henning vil gerne deltage i drøftelserne 10. Udfordring omkring kalender Kurt Valery har oprettet og opdateret en kalender i Google. Den kan rumme alle de nuværende kalendere som ligger på info, som Vibeke og Carl Christian brugte, som Birthe, Mette og som Kurt selv har brugt. Den virker. Den er allerede i funktion. Der kan lægges passende sikkerhedsniveauer ind. Kurt vil gerne stille sig til rådighed med hjælp. Og den er gratis. Mette indkalder alle de ressourcepersoner, der opdaterer i kalenderne, aftaler hvordan kalenderen kan bruges og sikrer, at Kurt får lært alle op, så de er trygge ved at arbejde med den. Hvis det mod forventning skulle vise sig at være helt umuligt at bruge kalenderen kan gruppen se sig om efter en anden løsning 11. Evaluering af efterårsbio Far til fire, Peter Plys, Midnight in Paris og Kvinderne på 6. sal. Indspillede kr. De 2/3 alene på Far til fire. Skønsmæssigt tjente vi kr. ekstra på den store indsats. Super flot. Der var enighed om, at der havde været for mange forestillinger, der unødigt trak på for mange frivillige. Den erfaring bærer vi så videre. 12. Ny kaffemaskine Den nuværende kaffemaskine har dels for lav kapacitet, dels er den åbenbart ikke nem at betjene, for kvaliteten svinger meget. Forslag om at skifte til en maskine i kr. klassen, som hurtigt kan tjene sig hjem. Henning, Steen og Tine laver et beslutningsoplæg til næste bestyrelsesmøde. 13. Konceptdiskussion ved Finn Ledelse af en frivillige-organisation bygger grundlægende på at skabe begejstring. Begejstring for fællesskabet og begejstring for de resultater, vi opnår. Det kan vi kun hvis vi etablerer en fælles fortælling om hvem vi er og hvor vi vil hen. Der blev omdelt referat af første møde. Der var enighed om at indkalde til et konkluderende møde med indlagt teambuilding dvs. fællesspisning. Finn indkalder.

4 14 Reklamepriser Oplæg til ny revitaliseret indsats for at tegne reklamer. Se bilag. Alle opfordres til at skaffe annoncører. Potentialet er på kr. årligt ved op til 20 solgte spots. 15. Eventuelt 1. Debat om fastholdelse af sponsorer, der endnu ikke er medlem af støtteforeningen. Potentielt 250. Forslag om at sende en opkrævning for 2012 direkte uden omsvøb. Et andet forslag om at forære dem medlemskabet i 2012, og et yderligere forslag om at inddrage dem i en club-ordning. Sættes på næste møde. Tine (club-ordning) og Anders (økonomi) holder fast i sagen 2. Mette gjorde opmærksom på meget lave priser på udlejning af foyer og sal til private. Efter strøm, varme har vi formentlig tab. Det er ikke rimeligt. Normalpriserne må være realistiske. Bestyrelsen han til enhver tid bestemme at donere lejen til grupper som biografen gerne vil støtte. F.eks. Nordkystfortællerne eller Singers Night. Drøftes af forretningsudvalget til næste gang. Anders indkalder. 3. Fundet rester af et teleslynge anlæg. Carl Christian undersøger om det kan bringes i anvendelse 4. Konstateret stadig problemer med at e-billet er svært at betjene. Mette arrangerer ekstraordinær undervisning sammen med Carl Christian og laver læringspar, så de mere rutinerede kan oplære de mindre øvede. 5. Finn deltager i Gribskovs kommunes arrangement den for foreninger med kulturkontrakt. 6. Mette Olsen kommer kl. 20 til næste bestyrelsesmøde og præsenterer forslag om samarbejde med 6.klasser hver onsdag mellem 14 og 17. Der afsættes et kvarter. Thomas og Henning koordinerer med Mette omkring sine egne tanker om skolearbejde 7. Finn har lavet en komplet liste over frivillige. Rup og stup. Finn leverer og den lægges på nettet af Carl Christian 8. Filmleje sættes på næste bestyrelsesmøde. Steen tovholder 9. Vi søger stadig en pedel. Finn rykker i mailen

5 Tisvilde Bio Prisliste for reklamer før forestillingen Tisvilde Bio viser kun reklamer baseret på lokale firmaer og i et format som en PowerPoint præsentation. Prisen på reklamespot er følgende: 4 første måneder (Januar april) 800 kr.+ moms 4 sommermåneder (maj august) 2400 kr. + moms 4 sidste måneder (september december) 800 kr. + moms Spotlænge garanteret 2*5 sekunder, hvor der kan vises to slides eller ét videoklip. Pt. er dog spotlængden på 2*7 sekunder. Vi sætter den kun ned, hvis reklamerne kommer til at tage for lang tid. Annoncørerne leverer selv materiale. Vi kan i begrænset omfang tilbyde at hjælpe gratis, hvis det handler om at lave 2 slides. Priserne gælder for nysalg fra dags dato. (Gamle priser på 3000 kr årligt gælder for igangværende arrangementer og dem, der har fået et tilbud allerede). Vi tilbyder november 2011 og december 2011 gratis ved tegning af hele Der kan skiftes spot hver gang vi går ind i en ny 4 måneders periode Vi stiller et spot til rådighed vederlagsfrit til Bistroen (og Lokalrådet?) Vi sætter følgende ½ spot op til eget brug (dvs. kun én planche): Velkomstside OBS på det nye udstyr Vejledning om de låste døre og toiletterne Reklame for at købe et reklamespot Reklame for at leje sig ind Reklame for et arrangement i Kulturfoyeren og andre aktiviteter Sluk mobilen God fornøjelse Nuværende kunder rådgives om fornyelse af deres design. Så der bliver lidt variation. Vi publicerer den nye prispolitik i et nyhedsbrev, og opfordrer alle til at finde potentielle kunder, der vil tegne annonce VEDTAGET I BESTYRELSEN /FvH

6 Tisvilde Bio Prisliste for udlejning Udlejning Private Virksomheder Excl. moms UDKAST NY Gammel pris UDKAST Gammel pris PRIS NY PRIS Foyer Biograf Biograf + operatør Biograf, film på rulle og operatør - Bio, DVD/ digital film og Afhængig af 1200 Afhængig af - Operatør filmpris filmpris Rengøring UDKAST /fvh

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Tisvildelund den 15. januar 2009

Tisvildelund den 15. januar 2009 Tisvildelund den 15. januar 2009 Medlemsinformation januar 2009 I tiden siden generalforsamlingen 2008 har bestyrelsen været samlet fire gange. Derudover har vi haft kontakt til og en række møder med både

Læs mere

Kalundborg Fisken. September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening. Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen

Kalundborg Fisken. September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening. Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen Kalundborg Fisken September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Bestyrelse/udvalg/kontaktpersoner Formand:

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 9. december 2013 STED DELTAGERE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Sidsel Theis, Asger, Anders,

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

DEO udarbejdede annoncerne til avisen og plakater til ophængning, der blev rundsendt til biblioteksfilialer, skoler og fagforeninger i området.

DEO udarbejdede annoncerne til avisen og plakater til ophængning, der blev rundsendt til biblioteksfilialer, skoler og fagforeninger i området. Til Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E-2-tv. 1610 København V 28. januar 2014 Hermed afrapportering for bevilling B201205 til et pilotprojekt til at afprøve nye metoder til at øge netværksdannelse

Læs mere

Generalforsamling Hundige BK

Generalforsamling Hundige BK Generalforsamling Hundige BK Torsdag 26-02-15 kl 19:00 (22 medlemmer fremmødt.) 1. Valg dirigent : Youssef Lharraki blev valgt som dirigent, uden indvindinger. 2. Josef indleder med at finde en Referent

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Referat for bestyrelsesmøde i rup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Deltagere:, Flemming, og Frameldinger:,, og Ulla Sørger for mad: Ordstyrer: Flemming Godkendelse af referat: Ja Godkendelse

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere