Eksempler på hændelser med strøm Brugsgenstande

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempler på hændelser med strøm Brugsgenstande"

Transkript

1 Eksempler på hændelser med strøm Brugsgenstande I forbindelse med udskiftning af en gaskedel kom skadelidte smedelærling i berøring med spændingsførende dele. Der var ikke blevet afbrudt for spændingen inden arbejdet var påbegyndt. Skadelidte smedelærling kom i berøring med spændingsførende dele ved berøring af en control unit til en kran. Control uniten skulle kobles til et kabel via et metalstik. Aflastningen på metalstikket var defekt og en spændingsførende leder rørte ved metallet. Fejlen på stikket skyldtes manglende vedligeholdelse. Skadelidte lærling kom i berøring med spændingsførende dele pga. fejlmontering af en lampe. Skadelidte lægmand havde tilsluttet en 12V strømskinne direkte til 230V, udenom transformeren. Dette medførte, at der havde været 230V direkte på metaldelene på strømskinnen og derfor havde skadelidte fået et kraftig og livsfarligt elektrisk stød, samt forbrændinger på hænderne. Skadelidte gartner skulle efterse en pumpe, som ikke fungerede rigtig. Pumpen var tilsluttet en stikkontakt. Skadelidte tog fat i pumpen uden at afbryde for spændingen og kom herefter i berøring med spændingsførende dele. Isoleringen på tilledningen var defekt og skadelidte havde ikke afbrudt for pumpen, inden den blev undersøgt. En 40 fods container blev tilsluttet på land til en installation. En medarbejder kom i berøring med containeren og fik et kraftig elektrisk stød. Der var byttet om på en fase og beskyttelseslederen i stikproppen. Den faste elektriske installation var BIB et med TN C S og beskyttelsen var i orden. For at forhindre, at en lignende ulykke kan ske, kan det anbefales, at man sætter en effektiv jordforbindelse på containeren inden stikproppen sættes i og at man bruger en berøringsfri polsøger, inden man rører ved containeren. Skadelidte medarbejder rørte ved fryser og friturekoger samtidig og fik herved et elektrisk stød. Skadelidte besvimede og blev kørt på hospitalet. Fryseren var tilsluttet med en CEE7 stikprop og derfor var der ingen forbindelse til en virksom beskyttelsesleder. I forbindelse med oprydning/aftørring af køkkenbord i et personalekøkken fik skadelidte et elektrisk stød, idet skadelidte flyttede en brødrister. Skadelidte elektriker skulle fejlfinde på en opvaskemaskine. Idet skadelidte rører ved opvaskemaskinen og en kaffemaskine samtidig får skadelidte et elektrisk stød. Der var en isolationsfejl på kaffemaskinen og CEE7 stikproppen var ikke udskiftet til en stikprop med aktivt jordben.

2 Ulykkesstedet var på en virksomhed, hvor der var krav om at CEE7 stikproppen skulle have været udskiftet til en dansk stikprop med jordben eller forsynet med en forsats, så der etableres forbindelse til beskyttelseslederen. 8 pc er skulle gøres klar til salg og de blev tilsluttet en strømskinne med 8 udtag som var med beskyttende jord. Klargøringen foregik i et lagerlokale i kælderen. Der var lavet plads ved nogle metalreoler, hvorpå der var træpaller. For at der ikke skulle falde ting ned fra pallerne og for at få mere plads, havde skadelidte lagt en metalplade på hver træpalle. Strømskinnen blev tilsluttet en forlængerledning med jord, som blev tilsluttet i en stikkontakt over kabelbakken. Pc erne stod på flere paller og der var ikke forbindelse mellem metalpladerne. Efter det oplyste havde én af pc erne en overgang til stel. Strømforsyningen rørte ved stel, da pc en stod skævt. Skadelidte kunne ikke huske, om der var brugt et netkabel med dansk jordben ved alle 8 pc er. Imens skadelidte ventede på, at alle pc er var kommet op at køre, lænede skadelidte sig ind over pallerne med albuerne placeret på 2 forskellige metalplader. Skadelidte fik derved et elektrisk stød. Stikkontakten var tilsluttet en 4polet IM36 gruppeafbryder fra LK, hvori der var isat 10A sikringer. Installationen var BIB et med en 40A fejlstrømsafbryder med en mærkeudløsestrøm på 0,3A. Fejlstrømsafbryderen koblede ikke ud. Virksomhedens teknikere gennemgik installationen og afprøvede fejlstrømsafbryderen og alt var i orden. Skadelidte butikskonsulent var ved at udskifte et defekt lysrør. Skadelidte fik et elektrisk stød, da lysstofrøret gik i stykker, idet skadelidte rørte ved lysstofrøret. Skadelidte produktionsmedarbejder fik et elektrisk stød ved en produktionsmaskine, da skadelidte rørte ved det sted, hvor en elektrode var fastgjort. Den tilkaldte elektriker målte en fejlstrøm på 2,5 ampere og AT udstedte et brugsforbud mod maskinen. Skadelidte kokkeelev rengjorde en elblender med vand og fik derved et elektrisk stød. Skadelidte IT controller var ved at tilslutte IT udstyr til en VGA extender boks, da skadelidte fik et elektrisk stød. Skadelidte rørte med den ene hånd ved metalstellet på extender boksen og samtidig med den anden hånd ved bygningens ventilationsanlæg. Der var udført de krævede udligningsforbindelser i bygningen. En ny projektor, som havde forbindelse med extender boksen, havde en CEE7 stikprop og dermed ingen forbindelse til beskyttelseslederen. Der var potentialeforskel på ventilationsanlægget og extender boksen. Uheldet kunne være undgået, ved at CEE7 stikproppen på projektoren var blevet udskiftet. Skadelidte lærling var ved at udskifte et defekt lys. Skadelidte fik et elektrisk stød ved berøring med fatningen til lysrøret. Fatningen var defekt. Skadelidte arbejdede med spænding på og anvendte ikke L AUS værktøj eller isolerende handsker.

3 Skadelidte lærling kom i berøring med strømførende dele ved udskiftning af elpærer på udvendig juleillumation i regnvejr. Skadelidte arbejdede med spænding på og anvendte ikke isolerende handsker. Kvinde fik stød af defekt kaffemaskine. Kaffemaskinen var monteret med Schuco stikprop, men installationen var beskyttet med HFI afbryder som slog fra. Kvinden var indlagt i et døgn. Fik stød ved udskitning af pære. Havde glemt at slukke for strømmen, og pæren var smadret. En overgang i en vaskemaskine forårsagede, at en medarbejder fik stød. Vaskemaskinen var beskyttet med HFI afbryder, men beskyttelsesleder var ikke tilsluttet inde i maskinen. Skadelidte var i en beboers lejlighed og tændte lyset på en standerlampe. Standerlampen var defekt og skadelidte fik et elektrisk stød. I forbindelse med højtryksrensning af facaden på et privat hus fik skadelidte et elektrisk stød. Der var vand i stikproppen og forlængerledningen var tilsluttet en 16A stikkontakt bag ved komfuret. Der var ingen fejlstrømsafbryder foran installationen. Højtryksrenseren var lejet ved et udlejningsfirma. Skadelidte fik el chok, da han var i færd med at tilslutte en kogeplade, grundet en forkert montering fra anden part. I forbindelse med slibearbejde med en slibemaskine, gik der overgang i maskinen. Slibemaskinen var ikke forbundet til en beskyttelsesleder. Skadelidte kom til at røre ved et metalrør, hvorved han fik strømgennemgang fra arm til arm. Han blev undersøgt på sygehuset i et døgn og udskrevet. Efterfølgende havde han kraftig hovedpine og fortsatte gener. Ved rengøring af en større toastmaskine fik skadelidte et elektrisk stød og falder om. Maskinen var tilsluttet til en 230V stikkontakt med en schuko stikprop og hun gjorde rent med vand. Beskyttelseslederen var virksom i stikkontakten. En tømrer kom i berøring med spændingsførende dele ved et hejseværk på en byggeplads. En leder var i berøring med stel og der var anvendt en CEE 7 stikprop (Schuko) uden forbindelse til beskyttelseslederen. Hejseværket var blevet repareret 2 gange af en aut. elinstallatør uden at stikproppen var blevet udskiftet.

4 Skadelidte elektrikerlærling skulle skifte lysstofrør og glimtænder på flere lysstofarmaturer. Skadelidte havde fået instruktion om at afbryde for spændingen inden han begyndte at arbejde med armaturerne. Skadelidte fulgte instruktionen ved de 3 første armaturer, men ikke ved det sidste lysstofarmatur. Skadelidte kom herved i berøring med spændingsførende dele og blev kørt til sygehuset til kontrol. Skadelidte elektrikerlærling skulle skifte lysstofrør og glimtænder på et lysstofarmatur. Skadelidte stod på en aluminiumsstige og kom i berøring med spændingsførende dele, idet der var en afledning på en defekt transformer i lysstofarmaturet. Der var tale om en gammel installation, som var beskyttet med en HPFI afbryder, men der var ikke fremført en virksom beskyttelsesleder. Afdøde kom i berøring med spændingsførende dele pga. en afledningsfejl ved en vandvarmer. Vandvarmeren var ikke tilsluttet en beskyttelsesleder og fejlstrømsafbryderen viste sig at være defekt. Skadelidte fik et elektrisk stød, da han var ved at spænde et kabel på et 12V batteri. Han lavede en kortslutning fordi svensk nøglen berørte + og polerne samtidig. Der var ikke foretaget afdækning, så der kun var et potentiale i arbejdsområdet. Virksomheden har oplyst, at man ikke havde fundet fejl på elektrodesvejseren, og at man anså det for at være en menneskelig fejl som var skyld i, at skadelidte fik et stød. Skadelidte elektriker skulle udskifte en motor. Ved arbejdet i klemrækken på motoren fik skadelidte et elektrisk stød. Skadelidte havde afbrudt ved gruppeafbryderen, og der var ikke spænding på tilgangskablet. Det var formentlig oplagret energi fra en kondensator, som gav det elektriske stød. Skadelidte blev forbrændt på fingeren. Overgang i kran til heste. Ved betjening fik operatør et stød, og HPFI afbryderen slog fra. Kranen blev efterset og fejlen repareret. Skadelidte fik under Tig svejsning fat i jordklemme med venstre hånd og fat i svejsehåndtag med højre hånd. Idet skadelidte var ved at hæfte materialerne sammen, blev der rørt ved jordklemmen og grundmaterialet samtidig, hvorved skadelidte fik et elektrisk stød. Skadelidte vvs montør var i gang med at udskifte en el vandvarmer. Ved tilslutning af vandrør kommer hånden ind imod spændingsførende dele i vandvarmeren.

5 Skadelidte svejser ramte venstre pegefinger med svejsetråden, som borede sig gennem handsken og ned i fingeren og afgav kraftig strøm og varme inde i fingeren.

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre?

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Gør det elsikkert Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Læs mere

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper Gør det elsikkert Råd om elarbejde i hjemmet Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til

Læs mere

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper Gør det elsikkert Råd om elarbejde i hjemmet Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Gør-det-selv el. Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Gør-det-selv el. Tag folderen med hjem til værktøjskassen Gør-det-selv el Tag folderen med hjem til værktøjskassen Indhold Om gør-det-selv el 3 Før du går i gang Ledningstyper, fastgørelse af ledninger 4 Stikpropper og forlængerled 7 Gør-det-selv el for begyndere

Læs mere

Rapport over Standen. En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen.

Rapport over Standen. En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen. En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen. En rapport af Rune Zaar Østergaard 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål...3 2.0 Indledning...3 3.0 Problemdefinition...3 4.0 Metodevalg...3 5.0

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

De 10 små håndværkere

De 10 små håndværkere De 10 små håndværkere - hvor fa en blev de af? Gode råd om el på byggepladsen 2 3 4 5 6 7 8 9 Er du el-sikker? Gode råd om el på byggepladsen Generelle el-råd - Leg ikke selv elektriker (heller ikke når

Læs mere

ER DU EL-SIKKER? 5._6. SPÆNDING, BRAND OG GEAR ER DU EL-SIKKER?

ER DU EL-SIKKER? 5._6. SPÆNDING, BRAND OG GEAR ER DU EL-SIKKER? ER DU EL-SIKKER? SPÆNDING, BRAND OG GEAR ER DU EL-SIKKER? 5._6. Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen i samarbejde med Elmuseet. Materialet er støttet af Undervisningsministeriets

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab Du Kan - Du Må Vejledning til råderet i Køge Boligselskab Du Kan Du Må Om mulighederne til at forny og forandre Dette hæfte er en vejledning til hvordan du kan udføre forbedringer, fornyelser og forandringer

Læs mere

El-Fagets Uddannelsesnævn

El-Fagets Uddannelsesnævn El-Fagets Uddannelsesnævn El-kørekort Lærervejledning El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med elementær el-lære er det vores håb, at eleverne

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation Vejledningen dækker følgende LED-rør fra : Type Længde Watt SPL-T8 60 cm til 150 cm SMD - rør 9 til 22 [W] LED-rørets opbygning og tilslutning: LED-lysrøret kan monteres på to forskellige måder. Første

Læs mere

TE 3000-AVR. Käyttöohje Lietoßanas pamåcîba Instrukcija. lv lt. Kasutusjuhend

TE 3000-AVR. Käyttöohje Lietoßanas pamåcîba Instrukcija. lv lt. Kasutusjuhend TE 3000-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

2. Sikkerhed i byggeriet

2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Adgang til pladsen En oversigtsplan over pladsen, placeret ved indkørslen, hjælper den nyankomne til at finde vej. Her markeres

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

çç~. SIKKERHEDS STYRELSE N Elinstallationsrapport for ejendommen Ole Sørensen Nørre Voldgade 80 7000 Fredericia 09.03.2015 09.03.

çç~. SIKKERHEDS STYRELSE N Elinstallationsrapport for ejendommen Ole Sørensen Nørre Voldgade 80 7000 Fredericia 09.03.2015 09.03. çç~. = SIKKERHEDS STYRELSE N Eleftersyn Elinstallationsrapport for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Dato Udløbsdato Ole Sørensen Nørre Voldgade 80 7000 Fredericia 09.03.2015 09.03.2016 Autoriseret

Læs mere

DEN MIG 146 UDEN GAS

DEN MIG 146 UDEN GAS brugervejledning DEN MIG 146 UDEN GAS SVEJSEMASKINER MED TRÅD UDEN GAS 1 Art nr 77000009 EAN nr 5709133770891 1.0 SIKKERHEDSNORMER 1.1 ALMENE ANVISNINGER Man skal forsikre sig om, at både operatøren og

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Forord FORORD Den første udgave af L-AUS lommebogen udkom i maj 1985 og har været

Læs mere

TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B

TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

Arbejdsulykker. Værktøjer til forebyggelse. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Arbejdsulykker. Værktøjer til forebyggelse. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Arbejdsulykker Værktøjer til forebyggelse Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk

Læs mere

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere