Pkt. 151 Fordeling af frivilligmidler 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pkt. 151 Fordeling af frivilligmidler 2015"

Transkript

1 Pkt. 151 Fordeling af frivilligmidler Sagsnr Sundheds- og Omsorgsudvalget Lukket punkt Resume Der er indkommet 97 ansøgninger til frivilligmidler i efter 18 og 79 i Serviceloven. På baggrund af de kriterier, der er besluttet for fordeling af frivilligmidlerne, har forvaltningen udarbejdet forslag til fordeling, som udvalget skal behandle. Sagen behandles som et lukket punkt, men gøres åbent efter behandling. Indstilling Forvaltningen indstiller, at forslaget til fordeling af kr. af frivilligmidlerne for godkendes. Beslutningskompetence Sundheds- og Omsorgsudvalget Sagsfremstilling Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte den 2. oktober 2014 kriterier for tildeling af frivilligmidler. Forvaltningen afholdt sammen med Frivilligcenter informationsmøde d. 2. oktober 2014 om ansøgningskrav- og procedurer. Der var ca. 35 deltagere til informationsmødet. Af bilaget ses en oversigt over de indkomne ansøgninger til frivilligmidler i efter 18 og 79. Oversigten indeholder oplysninger om de ansøgninger, der er indkommet for, og de ansøgninger der indgik for Det fremgår således, hvilke beløb den enkelte forening ansøgte om og fik bevilget i 2014, og det beløb, der ansøges om og foreslås til bevilling i. Ud for den enkelte ansøger står kort, hvilke aktiviteter der søges støtte til for, samt forvaltningens korte bemærkninger til ansøgningen. Der er indkommet i alt 97 ansøgninger til frivilligmidler i, og der ansøges om i alt kr. Heraf er der ansøgninger til 18 for i alt kr. og ansøgninger til 79 for i alt kr. Udvalget besluttede den 2. oktober 2014, at der gerne ses ansøgninger, der handler om nye aktiviteter for udsatte borgergrupper, og gerne målrettet udsatte børn og unge, psykisk sårbare og ufrivilligt ensomme i alle aldre. Med afsæt i denne beslutning og de godkendte tildelingskriterier har forvaltningen gennemgået de indkomne ansøgninger. Økonomi Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i Der er afsat 3 mio. kr. til frivilligområdet på budget. Heraf skal de kr. anvendes til samarbejdsaftalen med Frivilligcenter, og 15 pct. af de tilbageværende midler tilbageholdes til mulige tilskud til nye initiativer, der opstår i løbet af året. Af den samlede bevilling er der således ca. 2 mio. kr. til fordeling. Hertil kommer at der er kr. tilbage af overførte midler tidligere års fordeling af frivilligmidler. På den baggrund er der i forslaget til fordeling af frivilligmidler i fordelt for i alt kr. Det betyder, at der er tilbageholdt i alt kr. til fordeling i løbet af. Såfremt det årlige beløb i samarbejdsaftale med Frivilligcenteret hæves med kr., er der kr. til fordeling i løbet af. Sundheds- og Omsorgsudvalget, , pkt. 151 Godkendt.

2 Ansøgninger 18 Målgruppe Foreningens navn og hjemsted Indsats, der søges tilskud til Forvaltningens bemærkninger Antal Antal brugere Ansøgt 2014 Bevilget 2014 Ansøgt Bevilget Alle udsatte Kirkens korshær (27) Sct. Nicolai Tjenesten, (37) Dansk Flygtningehjælp, Frivilliggruppen i (49) Udflugter, foredrag, sociale arrangementer, inspirationstur, kursus til Anonym telefonrådgivning, annoncering, udannelse/kurser, foredrag, mødeaktiviteter, kontorhold Der søges tilskud til aktiviteter der støtter integrationen af borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Herunder udflugter, 3 offentlige arrangementer om integrationrelevante emner, "kvindecaféen", kontorhold, annoncering Til sommerhustur, foredrag og sociale arrangementer. Ikke transportudgifter og kursus til Til telefonrådgivning, uddannelse/kurser, foredrag. Ikke til kontorhold og annoncer Til udflugter, offentlige arrangementer og kvindecafé. Der er ikke givet tilskud til transportudgifter, kontorhold og annoncering Frelsens Hær, (54) Lokalkreds Sjælland (Landsforeningen for efterladte efter selvmord) (57) Sociale aktiviteter for børn og unge, familielejr, sommerlejr, jul for enlige og hjemløse, julefest, IT undervisning for ældre, Cafémøde med oplæg omhandlede selvmord eller dertil relaterede emner, annoncering, kontorhold, porto, printer mv. Røde Kors, Der søges midler til afdelingen (69) besøgstjeneste samt følgende projekter/aktivteter; Nørklere, patientstøtter, Q-net, Spiseklubber, Vågetjenesten, uledsagede flygtninge børn, ensomme midt i livet. Røde Kors, Gundsø afdelingen (71) Støtteforeningen for Ringsted Krisecenter DFUNK (integration af unge uledsagede flygtninge) Til Nørklere (sy-strikke - fællesskab), besøgstjeneste, ferielejre og andet/fællesarrangementer Der bevilges penge til de. Der gives til cafémøde med oplæg og dialog. Ikke til annoncering, kontorhold og øvrig Der bevilges til besøgstjenesten og de nævnte projekter. Der bevilges ikke midler til de poster der vedrører, porto, kørsel og gaver Til nørklere (inkl. Materialer),besøgstjeneste og ferielejre. Der mangler en beskrivelse af hvad andet/fællesarrangementer dækker over. 6 i bestyrelsen og 1-2 Varierende antal. Opgjort efter aktivitet. I alt (10 IKKE Varierende antal. Opgjort efter aktivitet Total alle udsatte Fysisk sygdom Hjerteforeningen Lokalkomité (9) Osteoporoseforeningen afdeling (15) Gigtforeningen, lokalgruppen (19) Danmarks lungeforening, lokalforening (22) Rehabiliteringsaktiviteter herunder hjertestarter/førstehjælps kurser, caféer og foredrag, diverse rehabiliteringsopgaver Generalforsamling, foredrag, udflugt, sundhedsdag, stormøde med lægeforedrag, udgivelse af afdelingsblad Udflugtog tilskud til liftbus, undervisning i livreddende førstehjælp for borgere med svage led/brug af hjertestarter Til førstehjælps/hjertestarterkur sus, hjertecaféer. Ikke til uspecificerede rehabiliteringsopgaver Til sociale arrangementer og foredrag. Ikke til transportudgifter og udgivelse af medlemsblad Til udflugt med liftbus og undervisning i livreddende førstehjælp. Møder for lungesyge og Til møder og arrangementer pårørende, diverse arrangementer for lungesyge og deres (international lungedag, pårørende. Ikke til annoncer mændenes sundhedsuge, KOLskole mv.), bestyrelsesmøder, og materialer materialer og annoncer 3 i lokalgruppe n/9 i kredsbestyr elsen (heraf 362 som IKKE bor i Stomiforeningen COPA, /Køge (26) Bowling, museumstur, deltagelse i International stomidag Odense, generalforsamling, julearrangement, diverse Til sociale aktiviteter, udflugter og julearrangement. Ikke til kørsel, kontorhold og lokaleleje (hvoraf 84 IKKE bor i Diabetesforeningen, (28) Astma- og allergiforeningen (29) Åbent Hus, foredrag, Verdens Diabetes dag, kursus for diabetikere, trykning af programmer, efteruddannelse, virksomhedsbesøg, blodsukkermåling, Der søges tilskud til sommerlejr (Luftballonen) til unge børn/unge med astma, allergi, eksem. Deltagerne undervises på lejren i håndtering af deres allergi, fx gennem vejledning i brug af medicinske præparater. Der søges specifikt til udgifter forbundet med frivilligdelen. Til Åbent Hus, foredrag, nyt kursus, og Verdens Diabetes dag. Ikke til porto og trykning af program Der gives afslag pga. manglende oplysninger om deltagere Kommune ca Det fremgår ikke hvor mange børn der er

3 Whiplashforeningen (36) PTU, Polio-trafikulykke, kreds (48) Hospice Sjælland støtteforening (58) fire foredrag og en workshop med indhold som relaterer sig til piskesmæld samt et banner Foredrag, udflugt med liftbus og julefest Foredrag, musikundeholdning, markering af højtider, events/arrangementer, Supervision, uddannelse og netværksdannelse for Tre foredrag og meditations workshop. Til foredrag, udflugt med liftbus og julefest foredrag, musikunderholdning og sociale arrangementer. Det bemærkes at foreningen har en formue på kr. fire-seks 5 44 (9 IKKE 160 (hvoraf 70 IKKE bor i 55 ca Scleroseforeningen (62) Patientforeningen Lungekræft (63) Årsmøde, forskellige kurser, cafémøder, sclerosemad, foredrag, "Rap om Kap" Der søges om midler til drift af foreningens lokaler i Jyllinge samt til 4-6 årlige arrangementer for lungekræftramte og pårørende de forskellige kurser, cafémøder, sclerosemad, foredrag, "Rap om Kap" Der gives midler til drift af lokaler (heraf 100 som IKKE bor i Dansk Epilepsiforening kreds vestsjælland (93) Hjernesagen, Lejre, Greve (92) Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds, Klub (1) Weekend for epilepsiramte og deres nærmeste pårørende. Herunder ophold, forplejning, befordring, oplægsholdere, leje af lokaler, materialer, underholdning og diverse weekendarrangementet. Dog ikke til uspecificeret diversepost og befordring til medlemsmøder, Der gives støtte til én nytårsarrangement, Udflugter med udflugt, sociale aktiviteter, liftbus, sommerudflugt, Afasi-caféen, kursus og sommerferie, juleafslutning, Afasi netværksmøder. Ikke til café, kursusaktivitet,, Sundhedsdagen, netværksmøder for pårørende og yngre ramte Temaaftener, udflugter, pårørendemøder, klubmøder, 2 julefester, udgivelse af kredsblad, aktiviteter for enlige parkisonsramte "ENE". Til temaaftener, foredag og sociale arrangementer. Ikke til trykning af medlemsblad. 3 forventes (heraf 35 som IKKE bor i (hvoraf 126 er Positivgruppen (HIV smittede mænd) Total fysisk sygdom Handicap Alzheimerforeningen (7) Døveforeningen af 1866 (87) Netværkscafé, støttegrupper for pårørende, temaaftener, Rådgivningsfunktion, Ferietur for demensramte og pårørende, kontorhold. Til temaaftener med pyskolog og sociale aktiveter. Ikke til kontorhold Til sociale arrangementer og Der bevilges penge til netværk, besøgsvennetjeneste, sociale arrangementer,, kontorhold, netværk og hjemmesideportal, diæter, besøgsvennetjeneste. Ikke transport og dækning af udgifter til til, kontorhold, hjemmesideportal, diæter, transport og dækning af udgifter til (heraf Høreforeningen, lokalafdeling (21) Foredrag, rådgivning, vedligeholdelse af kontorudstyr, kontorartikler, vedligeholdelse af hyggeklubben, udflugter og bustransport Til udflugter, foredrag og sociale aktiviteter. Ikke til og kontorhold (heraf 20 der IKKE bor i ULF (Udviklingshæmmedes Landsforbund), Kreds (56) Foreningen danske døvblinde (4) Seminar om arbejde og beskæftigelse for udviklingshæmmede, foredrag, transport, PR, diverse materialer, støtte til koordinering Frivillige erfa grupper for døvblinde Til seminar og foredrag. Ikke til transport (der ikke er redegjort for), PR og materialer Til erfagrupper. Ikke til, annoncering, kørsel og gaver 5 ca (heraf Dansk blindesamfund, kreds østsjælland (47) Ordblinde/dysleksiforen ingen i Midtsjælland, afdelingen (82) Bowlingsklubben ROAR (91) Mandagsklub i Himmelev forsamlingshus årlige arrangementer og socialt arrangementer med foredrag, samvær. Det bemærkes, at underholdning og socialt samvær. foreningen har en formue på Herunder transport til blinde og kr. svagtseende. Afholdelse af konference om ordblindhed og afholdelse af to temadage med IT-undervisning for medlemmer Baneleje, Ungseniorturnering, pokaler/medaljer, licenser, nye trøjer (Foreningen har fokus på integration af handicappede unge i foreningslivet med ikkehandicappede.) Til to temadage med foredrag og tilskud til konference Til baneleje, ungseniorturnering, pokaler/medaljer, licenser. Ikke til nye trøjer (heraf 36 der IKKE bor i 5 25 (heraf 6 IKKE

4 Handicap Idræts Forening (98) Der søges tilskud til lønnede livreddere i foreningen. Der gives afslag på ansøgningen, da der ikke gives tilskud til lønninger (heraf 52 der IKKE er Brohusklubben (88) Foreningen for laryngectomerede i Kommune Den selvejende institution Kultur- og litteratur orientering for læsehandicappede Dansk Blindesamfunds Mandagsklub Der søges tilskud til aktiviteter for døve ældre, som ikke kan deltage i kommunens andre tilbud til ældre grundet deres hørehandicap (heraf 2 kommune) Total handicap Misbrugere Foreningen Lænken (95) Åben café, fællesspisning, udflugter, tema-aftener omhandlende alkoholproblematikker, kurser for, miniferie inkl. Transport Til åben café, fællesspisning, foredrag og kurser for Det udegående team/dut, Lænken Total misbrug Psykisk sygdom Støtteforeningen Lindelundens Venner (10) Indkøb af to nye kondicykler og afholdelse af sommerfest Der bevilges midler til sommerarrangement. Ikke til indkøb af nye træningscykler Bedre psykiatri, Lokalafd. /Lejre (11) LAP (Landsforeningen og nuværende og tidligere psykiatribrugere) og omegn (59) Bistedet - summen af aktiviteter (Samarbejde med Peoples Corner) (89) Samtale- og netværksgrupper med supervision Til åben samtalegruppe og netværksgruppe. Ikke til annoncering, forplejning og kontorhold Der søges til seks foredrag Der gives til foredrag (20 IKKE Nystartet forening, der vil etablere og fungere som en platform for etablering af den nye initiativer ift. at støtte forening, herunder borgere med psykiske og sociale workshops, temadage, udfordringer. Der søges midler til foredrag og informationsmateriale og aktivitetsmaterialer. Ikke til hjemmesideudvikling, sociale og annoncering, hjemmeside og faglige arrangementer for, aktiviteter udelukkende workshops, temadage og foredrag målrettet for borgere og, honorar til supervision, aktivitetsmaterialer og udstyr, aktivitetsomkostninger til s indsats, annoncering Idrætforeningen SIR98 (74) Oprettelse af drift af SMS-service til bedre fastholdelse til idrætsaktiviteter for psykisk sårbare og deres pårørende, kompetenceudvikling af medlemmer, sociale arrangementer, foredrag, deltagelse i løb og stævner, drift af hjemmeside, deltagelse i idrætsfestival, styrketræning i center, kurser/udd. til, træningsrekvisitter, Der gives til oprettelse af SMS ordning, aktiviteter og deltagelse i idrætsfestival. Der gives ikke til hjemmeside, brochurer og reklame Besøgsvenner i Region Sjælland Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) SIND Angstforeningen Total psykisk sygdom Udsatte børn/unge Ventilen, (32) Børnenes kontor, (52) Aktiviteter for ensomme unge, uddannelse af, informationsaktiviter og - materiale, erfaringsudveksling, kontorhold mv. Sommerudflugt for børn - herunder entré til sommerland sjælland, forplejning og lommepenge til børnene Aktiviteter med ensomme unge, uddannelse af, Ikke til inventar, kontorhold, bogføring mv. Til sommerudflugt til Sommerland Sjælland

5 Thora Center (55) Børns vilkår (60) Jakobs kirkens sociale arbejde (61) Landsdækkende forening der Der gives afslag på arbejder med problematikker vedr. ansøgningen med den seksuselle overgreb. Der søges begrundelse, at foreningen tilskud materialer til aktiviteter for ikke har hjemsted og brugerne, supervision, kurser og kontaktperson i undervisning til, foredrag Kommune, ligesom det ikke for, forplejning til fremgår af ansøgningen, hvor mange brugere foreningen har Landsdækkende telefonrådgivning til udsatte børn og unge. Støtte til udsatte børnefamilier, sorggruppe, julearrangement for "peoples corner" og julehjælp Der gives afslag på ansøgningen, med den begrundelse, at foreningen ikke har hjemsted og kontaktperson i Kommune og er centralt støttet Støtte til udsatte børnefamilier, sorggruppe, julearrangement for "peoples corner" og julehjælp Ca (det fremgår ikke hvor mange der er Ca Dansk præmaturforening (64) Børns Voksenvenner, (66) Der søges midler to forskellige Der bevilges midler til aktiviteter målrettet for tidligt fødte aktivitet 2, hvor foreningens børn og deres familier. Herunder materialer fungerer som opsætning, trykning og arbejdsredskab og redskab forsendelse af pjecer for vidensdeling for fagfolk, forældre og pårørende. Der bevilges ikke til porto- og forsendelsesomkostninger Særligt fokus i : At forebygge at skilsmissebørn ikkeetniskdanske familier bliver isolerede.. Ikke til lokaleudgifter, annoncering og kontorhold medlemme r/familier i (heraf 40 som IKKE er Matematikcenter (67) Der søges om støtte til at kunne videreføre Matematikcenters lektiecafé i, som åbnede i foråret Herunder materialer, projektbesøg, evaluering, mødeaktivitet og forplejning projektudvikling, mødeaktiviteter med brugerne og evaluering af aktiviteter. Ikke til annoncer og markedsføring. Det skal bemærkes at den landsdækkende forening har en formue på kr bruger (450 bruger af website) Foreningen Be Free (94) Gadespejlene (3) Socialt værested og opsøgende gadearbejde for unge utilpassede. Konkret søges der midler til graffitiworkshops og fællesspisning hver 14. dag. Der søges til aktiviteter ml. mentor og mentee, kontingenter, forplejning, drift af web, markedsføring og uddannelse/supervision sociale aktiviteter mellem mentor og ung. Der gives ikke tilskud til kontingenter, drift af web, markedsføring og forplejning (heraf 50 IKKE Røde Kors (97) Mødrehjælpens lokalforening (84) Red Barnets familieoplevelsesklub Der søges midler til arbejdet vedrørende forældremyndighed for uledsagede flygtningebørn. Herunder netværksskabende ture/udflugter for de uledsagede børn og deres forældremyndighedsindehavere. Der søges ligeledes om midler til annoncering efter flere Forskellige ugentlige aktiviteter for børn og forældre (mest mødre), legestue for småbørn, førstehjælpskurser, rytmikhold netværksskabende udflugter og aktiviteter. Der gives ikke til annoncering. Der bevilges penge til de (heraf Total udsatte børn/unge Hovedtotal Ansøgninger 79 Målgruppe Foreningens navn og hjemsted Indsats, der søges tilskud til Forvaltningens bemærkninger Antal Antal brugere Ansøgt 2014 Bevilget 2014 Ansøgt Bevilget pårørenderåd Brugerpårørenderåd Toftehøj (6) Pårørenderådet, Gundsø Omsorgscenter (12) Bernadottegårdens bruger- og pårørenderåd (23) Grillfest, banko, julearrangement Til grillfest, banko, udflugter og julehygge Entreer, omkostninger i Til sociale arrangementer, forbindelse med personale og og udflugt s deltagelse, mad mv., underholdning ved arrangementer, musik/underholdning i hverdagen, erindringskufferter Lørdagscafé, møder med beboere og deres pårørende Til lørdagscaféer og møder med beboere og pårørende 6 ikke udfyldt beboere og daghjemsb rugere

6 Total bruger- og pårørenderåd Bruger pårørende rådet, (BPR) Kristiansminde Plejecenter (51) pårørenderåd Sct. Jørgensbjerg lokalcenter (77) Asterscentrets Brugerog pårørenderåd (78) Plejecenter Oasens pårørenderåd (83) pårørenderådet Kastaniehaven (96) kulturelle arrangementer, nytårskur, liftbus, julehjælp, dame/mandeklubben Sundhedsdag, Sct. Hans fest, veteranbilskørsel, forestilling på dyrehavsbakken, sy-arrangement, foredrag, julearrangement og Sangaftener, banko og sociale arrangementer, pårørendedag, julearrangement, møder og gaver Forskellige sociale arrangementer med besøg af klovnen LIVA, besøg af musikere og besøg af pianist Udflugter med liftbus, underholdning og sociale aktiviteter med musik, foredrag og motion, besøg af hospitalsklovn, sommer- og julefest og blomstergaver Til kulturelle arrangementer, arrangement for beboere og pårørende, udflugt med liftbus, julehjælp, nytårskur. Ikke til uspecificeret diversepost. Bemærk at Kristiansmindes Venner (86) søger til lign. aktiviteter. Sundhedsdag, Sct. Hans fest, veteranbilskørsel, forestilling på dyrehavsbakken, syarrangement, foredrag og julearrangement. Ikke til Til sociale arrangementer og pårørendedag. Ikke til gaver og uspecificeret mødeaktivitet Til sociale arrangementer og besøg af klovnen LIVA Til sociale arrangementer og besøg af hospitalsklovn. Ikke til blomstergaver ca. 10 ca Ældre dårligt fungerende Seniortræf (5) Annoncering, sociale arrangementer, foredrag, forplejning, sommerudflugt, kontorartikler, drift af hjemmeside Gundsø ældreklub og hobbyklub (13) Ældre optimisternes samvær (16) socialt samvær og foredrag, buskørsel, ny computer/tablet, internet, juleafslutning Forårs/sommer/julefester, sociale aktiviteter og udflugter, rollatertræf og sundhedsdag Ældresagen Ramsø (8) Tryghedsopkald inkl. telefongodtgørelse, kontorhold, medlemsblad, underholdning til arrangementer, leje af liftbus, kørselsgodtgørelse ifm. hente/bringe af brugere, julefest. Kastanjehavens Venner (25) Besøg af klovnen LIVA, sociale og kulturelle aktiviteter, udflugter, torsdaghyggearrangement med musik og sang Der gives til foredrag og sommerudflugt. Ikke til annoncering, kontorhold, blomster/gaver og uspecificerede udgifter (diverse). Til socialt samvær, juleafslutning og udflugt. Det bemærkes, at foreningen har en formue på kr. ved årets udgang. de nævnte fester og Til tryghedsopkald, sociale arrangementer, udflugter og julefest. Ikke til husleje, kontorhold, medlemsblad og annoncering besøg af klovn og sociale aktiviteter (heraf 4 som IKKE er Ældresagen Gundsø (30) Foreningen af den aktivitetsgruppe Plejecenter Trekroner (33) Aktivitetsgruppen Toftehøj (43) Projekt Spisevenner, besøgsvenner, tryghedsopkald, sammenkomster og sociale arrangementer, undervisningsmaterialer, udstyr og rekvisitter til "træn dig glad", hobbyklubben. Musik, foredrag og fire besøg af klovn Underholdning/sociale aktiviteter, Bus med mulighed for lift pga. kørestols- og rollaterbrugere Til tryghedsopkald, Projekt Spisevenner, sociale arrangementer, "træn dig glad" og hobbyklub. Det skal i øvrigt bemærkes, at foreningen har en formue på kr musik, foredrag og besøg af klovn Busudflugter, bankospil, Sociale/kulturelle aktiviteter Gundsø pensionistforening (38) Samrådet i lokalcenteret i Æblehaven (40) Eldorado (41) Café Sct. Marias Venner (65) 3F Seniorer egnen (68) pedel, rengøring, kontingent samvirke, møder/generalforsamling, kontorhold, kopimaskine, forsikring, udflugter og kulturelle oplevelser, fredagsarrangementer, Leje af liftbus, foredrag, musikunderholdning og bankospil Forplejning, banko, kontorhold, kørsel m liftbus Tre arrangementer med musik og sang, 4 arrangementer med foredrag, 2 arrangementer med bankospil og en julefest Foredrag, kulturelle og sociale arrangementer, sommerfest og julearrangement Til socialt samvær herunder fredagsunderholdning. Ikke til pedel, rengøring, kontorhold, porto, kontingent for Samvirke, internet og telefon Til udflugter med liftbus, foredrag og sociale og musikalske arrangementer Til bankospil og tur med liftbus. Ikke kontor- og køkkenartikler. Bemærk det lave brugerantal (forkert oplyst tal?) (2 IKKE (heraf 7 IKKE

7 Røde Kors Gundsø, Ågerups venner (72) Venneforeningen for borgere på Lokalcentret Kristiansminde (86) Nyopstartet forening under Røde Kors Gundsø. Foreningen ønsker at fremme sociale og kulturelle aktiviteter for beboerne på omsorgscenteret i Ågerup. Bl.a. afholde arrangementer med besøg af klovnen LIVA, tirsdagsarrangementer med fællessang og musik Der søges om midler til 25 sociale arrangementer og foredrag afholdelse af sociale arrangementer og foredrag Ældresagen lokalafdeling (31) Indkøbsbus - (75) Seniorklubben Kristianslund (2) Bernadottegårdens Venner (79) Støtteforeningen, Skt. Jørgenbjergs Venner Aktiviteter ifm. Der gives til aktivieter ifm. Digitaliseringsplanen, digitaliseringsplanen, tryghedsopkald, tryghedopkald, besøgsvennetjenesten, aflastningstjenesten for aflastningstjenesten for pårørende pårørende til demente, til demente, sociale "Herre/Dameværelset". Der netværksaktiviteter gives ikke til erfa- og ("herreværelset" og temamøder eller "dameværelset"), spisevenner, lokaleudgifter. Det erfamøder, temamøder og bemærkes i øvrigt, at lokaleudgifter. foreningen har opgivet at have en formue på kr. Transport af ældre til indkøb og socialt samvær i den forbindelse. Til telefoner, kontorhold, annoncer, diverse. Socialt samvær, foredrag, udflugter, fester og restaurantbesøg Sociale - og kulturelle arrangementer, bankospil, gaver/blomster til runde fødselsdage og jule/påskebesøg, udgivelse af medlemsblad, generalforsamling og bestyrelsesmøder Der gives til indkøbsaktiviteter. Der gives ikke til kontorhold, annoncering og foldere og diverse Foredrag og sociale arrangementer Til sociale og kulturelle gaver, udgivelse af medlemsblad og bestyrelsesmøder Total ældre dårligt fungerende Toftehøj Vennekreds Ældre fysisk aktivitet/motion Seniorbowl (17) Gundsø pensionistsvømning (14) Gundsø Senioridræt (35) efterløn og pensionist bowlingklub (50) ældre Motion (81) Betaling for bowlingbaner, venskabskampe, jule- og nytårarrangementer, månedligt kaffebord Svømning og socialt samvær for pensionister Idrætaktiviteter med socialt sigte, nye rekvisitter (pga. branden i Jyllinge Hallen), sociale aktiviteter, faciliteter på aktivitetsstederne, bowling og socialt samvær for borgere 60+ inkl. Leje af bowlingbane Idræt og motion for ældre, istandsættelse og indretning af nyt spinningrum Til sociale arrangementer, og sommerudflugt. Til svømning og sommer- og julefest. Ikke til telefon/it, gaver og kontor. idrætsaktiviteter og sociale aktiviteter. Ikke til IT, kontorhold og diverse omkostninger Til bowling og sociale gaver, præmier og kontorartikler. Bemærk at der er to andre bowlingforeninger med lign. Målgruppe Der bevilges midler til idrætsog motionsaktiviteter. Det bemærkes at foreningen har en formue på knap kr (heraf 37 som IKKE bor i Club 60, Bowlingcenter (85) Venskabskampe og socialt samvær 5 62 (heraf 18 der IKKE er Total ældre fysisk aktivitet/motion I gang hvor du bor (Jyllinge) Viby idrætsforening Ældre velfungerende Mødestedet (18) Rengøring af lokaler og diverse husholdningartikler, telefon, forsikring, bestyrelsesmøder og generalforsamling, kontorartikler, hobbymaterialer, reparation af diverse udstyr, fester, udflugter, liftleje til udflugt, kontingent Til hobbyaktiviteter, sociale arrangementer, foredrag, fester, udflugter og månedtlig fællesspisning. Ikke til rengøring, og kontorhold. 18 ikke angivet Aktivklubben Vindinge (20) Sociale aktiviteter (kortspil, bowling, teaterture), sammenkomster og sommerudflugt Til sociale aktiviteter og sommerudflugt. Ikke Fødseslsdage/receptioner

8 Jakobkirkens seniorklub (24) Computerklubben Sct. Maria (42) Morgenfruerne (39) pensionistforening (44) Tværfaglig efterløn og pensionistklub (45) Byhøjskolen, (46) Senior Vest (53) Tirsdagsmøder med foredrag, sang og socialt samvær, honorarer, transport, vingaver/blomster, kaffebord, tilskud til udflugter Sommerfest og julefrokost med pårørende, kontorhold, mødeomkostninger Kulturelle aktiviteter, udflugter og foredrag banko, udflugter, møder, s- og lokaleudgifter Lotteri/banko, udflugter, fester, mødeaktivitet, adm. og tlf., huslejegebyr Middag og drikkevarer, foredrag, underholdning, annoncering og i forbindelse med højskoledage for ældre borgere kontorhold mv., bladudgivelse, filmlicens, kontingent, foredrag, bustur/sommerudflugt, årsmøde, etablering af højtalersystem og projektor Til sociale aktiviteter og udflugt. Ikke til transport og vingaver/blomster. Til julefrokost og sociale kontorhold Tilskud til foredrag og sociale aktiviteter Der gives til sociale aktiviteter og udflugter. Ikke til, møder og lokaleudgifter Til udflugter og socialt samvær. Ikke til, telefon og husleje byhøjskolens aktiviteter. Ikke til annoncering og Til sommerudflugt, foredrag og sociale aktiviteter. Der gives ikke tilskud til telefon, kontorartikler, printerfarver mv. og bladudgivelse. Trekanten (70) To årlige udflugter med liftbus Ældre hjælper ældre, (73) Onsdagsklubben for folkepensionister i (76) OK-klubben (80) Førtidspensionistforeni ngen i (90) Arrangementer med foredrag, udflugter, kontorartikler, tryghedsopkald, internet, materialer ifm. stolemotion Stolmotion, temamøder og foredrag, sommerudflugt, julearrangement, spisearrangement Bibelkreds, seniordans, sommerhøjskole, sociale og kulturelle arrangementer, kirketure med handicapbus, udflugter med kørestolsbrugere og, porto og gebyrer Foredrag, bowling, banko, pentaque, fester og sociale arrangementer, pc-kurser bus/transportudgifter, kontingenter og gebyrer Til arrangementer, foredrag, udflugter, tryghedsopkald og stolemotion. Ikke til kontorartikler, porto og internet Til sociale og kulturelle aktiviteter og én udflugt. Ikke til, porto og gebyrer Til foredrag, pc-kurser, aktiviter og sociale transportudgifter, kontingenter og bankgebyrer Aktivitetsklubben Æblehaven/Trehøje Netværket "Det for mænd - såmænd" Brandvæsen Seniorklub Total ældre velfungerende Hovedtotal Total 18 og

Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup

Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup Foreningens formål: At være bindeled mellem fagforeningen og medlemmerne, og derved styrke sammenholdet. At oprette og deltage i fritidsaktiviteter af forskellig

Læs mere

antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området

antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området Nr. Forening / organisationen s navn Vedtægter vedlagt ja/nej kontaktperson Driftregnskab 2011 vedlagt ja/nej Formue / kassebeholdn ing(senest opgjorte) Foreningens sociale arbejde målgruppen antal brugere

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

18 ansøgning til hovedpuljen 2015

18 ansøgning til hovedpuljen 2015 1 of 34 18 ansøgning til hovedpuljen 2015 Ans.nr. Foreningens navn 1 A-husets Vennekreds Målgruppe Formål - kort beskrivelse vore aktiviteter er hver torsdag året rundt,med undtagelse af jul og påske.vores

Læs mere

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge.

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. 1. 9220 De Frivillige Foreningens formål: At udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for borgere i Aalborg Øst, herunder særligt børn og unge. Formålsbeskrivelse: Udøve sociale og fysiske aktiviteter

Læs mere

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel 2013 Frivilligcenter LYNGBY-TAARBÆK 1 På landsplan arbejder mere end en kvart million mennesker frivilligt inden for

Læs mere

FrivilligCenter Lolland Året 2010

FrivilligCenter Lolland Året 2010 FrivilligCenter Lolland FrivilligCenter Lolland Året 2010...Tid, Lyst og Overskud......Glæde......At være der... FrivilligCenter Lolland - Årsrapport 2010 Udgivet marts 2010 Søndre Boulevard 84 st., 4930

Læs mere

Årsberetning 2010. Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt. Guldborgsund Frivilligcenter

Årsberetning 2010. Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt. Guldborgsund Frivilligcenter Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt Årsberetning 2010 Guldborgsund Frivilligcenter Indholdsfortegnelse Formandens beretning 2 Centerlederens indlæg 3 Bestyrelsen Guldborgsund Frivilligcenter

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Seniorguide. Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen

Seniorguide. Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen Seniorguide Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen Indholdsfortegnelse Side 3 Velkommen til Seniorguiden 2013 Side 4 Side 5 Side 8 Side 14 Side 15 Side 17 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

FRIVILLIGCENTER HILLERØD. Årsskrift 2011 - Frivilligcenter Hillerød

FRIVILLIGCENTER HILLERØD. Årsskrift 2011 - Frivilligcenter Hillerød årsskrift 2011 FRIVILLIGCENTER HILLERØD Indhold Årsskrift 2011 er udgivet af Frivilligcenter Hillerød Fredensvej 12C, 3400 Hillerød Tlf. 4824 1907 info@frivilligcenter-hillerod.dk www.frivilligcenter-hillerod.dk

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område

Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område Fagsekretariatet for Sundhed og Handicap 25.6.2008 1 Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område Indholdsfortegnelse

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012 Frivilligmarked 2012 i Aalborg Fejring af frivillige, swingende jazzmusik, taler og prisoverrækkelser Lørdag den 25. august blev der for 17. gang afviklet Frivilligmarked

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 Tina Raun Nielsen er frivillig i Parkinsonforeningen Læs mini-portræt i nyhedsbladet, hvor Tina bl.a. fortæller om en ny ParkinsonCafé i Aalborg. I nyhedsbladet

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 Informationsaften for nye frivillige Onsdag den 4. februar 2009 kl. 17.00-20.00 i De Frivilliges Hus Omtrent en tredjedel af alle voksne danskere er engageret

Læs mere

Analyse af kirkers sociale ansvar

Analyse af kirkers sociale ansvar Analyse af kirkers sociale ansvar Oktober 2013 Indhold Indledning... 1 Analysedesign... 1 Definition... 2 Analyse... 3 1) Hvilke sociale indsatser har kirkerne for ikke-faste kirkegængere, der samtidig

Læs mere

Social vejviser 2015-2017

Social vejviser 2015-2017 Social vejviser 2015-2017 - Oversigt over det frivillige sociale område Indholdsfortegnelse Indledning... 2 De Frivilliges Hus... 2 Patient- og handicapforeninger... 4 Humanitære foreninger og menighedspleje...

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Kommunale støttemuligheder til frivilligt arbejde i Haderslev - sådan søger I

Kommunale støttemuligheder til frivilligt arbejde i Haderslev - sådan søger I Kommunale støttemuligheder til frivilligt arbejde i Haderslev - sådan søger I 1 Forord I Haderslev Kommune er der gode muligheder for at opnå støtte til det frivillige arbejde. I denne folder kan I læse

Læs mere

Omsorg Vejviser for patientforeninger og frivillige organisationer indenfor det voksen sociale område på Mors.

Omsorg Vejviser for patientforeninger og frivillige organisationer indenfor det voksen sociale område på Mors. Omsorg Vejviser for patientforeninger og frivillige organisationer indenfor det voksen sociale område på Mors. Vejviser for alle: Marts 2014 Oplæg: 3500 Opdatereret version på www.samraadmors.dk Layout:

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune

Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune Udarbejdet af Sundhedsafdelingen i Herning Kommune December 2008 Akutte instanser AA s vagttelefon (Anonyme alkoholikere)...70

Læs mere

& Dagligstuen, lukker kl. 19.00, der er en frivillig, der har tilbudt at lave kaffe. Det drejer sig om mandag og torsdag aften.

& Dagligstuen, lukker kl. 19.00, der er en frivillig, der har tilbudt at lave kaffe. Det drejer sig om mandag og torsdag aften. Børskatalog 2013 Firma/forening/institution Tilbud Efterspørgsel LOKALER / MATERIEL Lokaler egnet til IT undervisning DcH Nørre Snede. Vi søger udendørstræningsarealer, i form af mark/eng/skov til sporsøgning.

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Rapport om Uddannelsespuljen 2006. Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde

Rapport om Uddannelsespuljen 2006. Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Rapport om Uddannelsespuljen 2006 Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Nytorv 19, 3. sal 1450 København K Telefon: 33 93 52

Læs mere