Pkt. 151 Fordeling af frivilligmidler 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pkt. 151 Fordeling af frivilligmidler 2015"

Transkript

1 Pkt. 151 Fordeling af frivilligmidler Sagsnr Sundheds- og Omsorgsudvalget Lukket punkt Resume Der er indkommet 97 ansøgninger til frivilligmidler i efter 18 og 79 i Serviceloven. På baggrund af de kriterier, der er besluttet for fordeling af frivilligmidlerne, har forvaltningen udarbejdet forslag til fordeling, som udvalget skal behandle. Sagen behandles som et lukket punkt, men gøres åbent efter behandling. Indstilling Forvaltningen indstiller, at forslaget til fordeling af kr. af frivilligmidlerne for godkendes. Beslutningskompetence Sundheds- og Omsorgsudvalget Sagsfremstilling Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte den 2. oktober 2014 kriterier for tildeling af frivilligmidler. Forvaltningen afholdt sammen med Frivilligcenter informationsmøde d. 2. oktober 2014 om ansøgningskrav- og procedurer. Der var ca. 35 deltagere til informationsmødet. Af bilaget ses en oversigt over de indkomne ansøgninger til frivilligmidler i efter 18 og 79. Oversigten indeholder oplysninger om de ansøgninger, der er indkommet for, og de ansøgninger der indgik for Det fremgår således, hvilke beløb den enkelte forening ansøgte om og fik bevilget i 2014, og det beløb, der ansøges om og foreslås til bevilling i. Ud for den enkelte ansøger står kort, hvilke aktiviteter der søges støtte til for, samt forvaltningens korte bemærkninger til ansøgningen. Der er indkommet i alt 97 ansøgninger til frivilligmidler i, og der ansøges om i alt kr. Heraf er der ansøgninger til 18 for i alt kr. og ansøgninger til 79 for i alt kr. Udvalget besluttede den 2. oktober 2014, at der gerne ses ansøgninger, der handler om nye aktiviteter for udsatte borgergrupper, og gerne målrettet udsatte børn og unge, psykisk sårbare og ufrivilligt ensomme i alle aldre. Med afsæt i denne beslutning og de godkendte tildelingskriterier har forvaltningen gennemgået de indkomne ansøgninger. Økonomi Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i Der er afsat 3 mio. kr. til frivilligområdet på budget. Heraf skal de kr. anvendes til samarbejdsaftalen med Frivilligcenter, og 15 pct. af de tilbageværende midler tilbageholdes til mulige tilskud til nye initiativer, der opstår i løbet af året. Af den samlede bevilling er der således ca. 2 mio. kr. til fordeling. Hertil kommer at der er kr. tilbage af overførte midler tidligere års fordeling af frivilligmidler. På den baggrund er der i forslaget til fordeling af frivilligmidler i fordelt for i alt kr. Det betyder, at der er tilbageholdt i alt kr. til fordeling i løbet af. Såfremt det årlige beløb i samarbejdsaftale med Frivilligcenteret hæves med kr., er der kr. til fordeling i løbet af. Sundheds- og Omsorgsudvalget, , pkt. 151 Godkendt.

2 Ansøgninger 18 Målgruppe Foreningens navn og hjemsted Indsats, der søges tilskud til Forvaltningens bemærkninger Antal Antal brugere Ansøgt 2014 Bevilget 2014 Ansøgt Bevilget Alle udsatte Kirkens korshær (27) Sct. Nicolai Tjenesten, (37) Dansk Flygtningehjælp, Frivilliggruppen i (49) Udflugter, foredrag, sociale arrangementer, inspirationstur, kursus til Anonym telefonrådgivning, annoncering, udannelse/kurser, foredrag, mødeaktiviteter, kontorhold Der søges tilskud til aktiviteter der støtter integrationen af borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Herunder udflugter, 3 offentlige arrangementer om integrationrelevante emner, "kvindecaféen", kontorhold, annoncering Til sommerhustur, foredrag og sociale arrangementer. Ikke transportudgifter og kursus til Til telefonrådgivning, uddannelse/kurser, foredrag. Ikke til kontorhold og annoncer Til udflugter, offentlige arrangementer og kvindecafé. Der er ikke givet tilskud til transportudgifter, kontorhold og annoncering Frelsens Hær, (54) Lokalkreds Sjælland (Landsforeningen for efterladte efter selvmord) (57) Sociale aktiviteter for børn og unge, familielejr, sommerlejr, jul for enlige og hjemløse, julefest, IT undervisning for ældre, Cafémøde med oplæg omhandlede selvmord eller dertil relaterede emner, annoncering, kontorhold, porto, printer mv. Røde Kors, Der søges midler til afdelingen (69) besøgstjeneste samt følgende projekter/aktivteter; Nørklere, patientstøtter, Q-net, Spiseklubber, Vågetjenesten, uledsagede flygtninge børn, ensomme midt i livet. Røde Kors, Gundsø afdelingen (71) Støtteforeningen for Ringsted Krisecenter DFUNK (integration af unge uledsagede flygtninge) Til Nørklere (sy-strikke - fællesskab), besøgstjeneste, ferielejre og andet/fællesarrangementer Der bevilges penge til de. Der gives til cafémøde med oplæg og dialog. Ikke til annoncering, kontorhold og øvrig Der bevilges til besøgstjenesten og de nævnte projekter. Der bevilges ikke midler til de poster der vedrører, porto, kørsel og gaver Til nørklere (inkl. Materialer),besøgstjeneste og ferielejre. Der mangler en beskrivelse af hvad andet/fællesarrangementer dækker over. 6 i bestyrelsen og 1-2 Varierende antal. Opgjort efter aktivitet. I alt (10 IKKE Varierende antal. Opgjort efter aktivitet Total alle udsatte Fysisk sygdom Hjerteforeningen Lokalkomité (9) Osteoporoseforeningen afdeling (15) Gigtforeningen, lokalgruppen (19) Danmarks lungeforening, lokalforening (22) Rehabiliteringsaktiviteter herunder hjertestarter/førstehjælps kurser, caféer og foredrag, diverse rehabiliteringsopgaver Generalforsamling, foredrag, udflugt, sundhedsdag, stormøde med lægeforedrag, udgivelse af afdelingsblad Udflugtog tilskud til liftbus, undervisning i livreddende førstehjælp for borgere med svage led/brug af hjertestarter Til førstehjælps/hjertestarterkur sus, hjertecaféer. Ikke til uspecificerede rehabiliteringsopgaver Til sociale arrangementer og foredrag. Ikke til transportudgifter og udgivelse af medlemsblad Til udflugt med liftbus og undervisning i livreddende førstehjælp. Møder for lungesyge og Til møder og arrangementer pårørende, diverse arrangementer for lungesyge og deres (international lungedag, pårørende. Ikke til annoncer mændenes sundhedsuge, KOLskole mv.), bestyrelsesmøder, og materialer materialer og annoncer 3 i lokalgruppe n/9 i kredsbestyr elsen (heraf 362 som IKKE bor i Stomiforeningen COPA, /Køge (26) Bowling, museumstur, deltagelse i International stomidag Odense, generalforsamling, julearrangement, diverse Til sociale aktiviteter, udflugter og julearrangement. Ikke til kørsel, kontorhold og lokaleleje (hvoraf 84 IKKE bor i Diabetesforeningen, (28) Astma- og allergiforeningen (29) Åbent Hus, foredrag, Verdens Diabetes dag, kursus for diabetikere, trykning af programmer, efteruddannelse, virksomhedsbesøg, blodsukkermåling, Der søges tilskud til sommerlejr (Luftballonen) til unge børn/unge med astma, allergi, eksem. Deltagerne undervises på lejren i håndtering af deres allergi, fx gennem vejledning i brug af medicinske præparater. Der søges specifikt til udgifter forbundet med frivilligdelen. Til Åbent Hus, foredrag, nyt kursus, og Verdens Diabetes dag. Ikke til porto og trykning af program Der gives afslag pga. manglende oplysninger om deltagere Kommune ca Det fremgår ikke hvor mange børn der er

3 Whiplashforeningen (36) PTU, Polio-trafikulykke, kreds (48) Hospice Sjælland støtteforening (58) fire foredrag og en workshop med indhold som relaterer sig til piskesmæld samt et banner Foredrag, udflugt med liftbus og julefest Foredrag, musikundeholdning, markering af højtider, events/arrangementer, Supervision, uddannelse og netværksdannelse for Tre foredrag og meditations workshop. Til foredrag, udflugt med liftbus og julefest foredrag, musikunderholdning og sociale arrangementer. Det bemærkes at foreningen har en formue på kr. fire-seks 5 44 (9 IKKE 160 (hvoraf 70 IKKE bor i 55 ca Scleroseforeningen (62) Patientforeningen Lungekræft (63) Årsmøde, forskellige kurser, cafémøder, sclerosemad, foredrag, "Rap om Kap" Der søges om midler til drift af foreningens lokaler i Jyllinge samt til 4-6 årlige arrangementer for lungekræftramte og pårørende de forskellige kurser, cafémøder, sclerosemad, foredrag, "Rap om Kap" Der gives midler til drift af lokaler (heraf 100 som IKKE bor i Dansk Epilepsiforening kreds vestsjælland (93) Hjernesagen, Lejre, Greve (92) Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds, Klub (1) Weekend for epilepsiramte og deres nærmeste pårørende. Herunder ophold, forplejning, befordring, oplægsholdere, leje af lokaler, materialer, underholdning og diverse weekendarrangementet. Dog ikke til uspecificeret diversepost og befordring til medlemsmøder, Der gives støtte til én nytårsarrangement, Udflugter med udflugt, sociale aktiviteter, liftbus, sommerudflugt, Afasi-caféen, kursus og sommerferie, juleafslutning, Afasi netværksmøder. Ikke til café, kursusaktivitet,, Sundhedsdagen, netværksmøder for pårørende og yngre ramte Temaaftener, udflugter, pårørendemøder, klubmøder, 2 julefester, udgivelse af kredsblad, aktiviteter for enlige parkisonsramte "ENE". Til temaaftener, foredag og sociale arrangementer. Ikke til trykning af medlemsblad. 3 forventes (heraf 35 som IKKE bor i (hvoraf 126 er Positivgruppen (HIV smittede mænd) Total fysisk sygdom Handicap Alzheimerforeningen (7) Døveforeningen af 1866 (87) Netværkscafé, støttegrupper for pårørende, temaaftener, Rådgivningsfunktion, Ferietur for demensramte og pårørende, kontorhold. Til temaaftener med pyskolog og sociale aktiveter. Ikke til kontorhold Til sociale arrangementer og Der bevilges penge til netværk, besøgsvennetjeneste, sociale arrangementer,, kontorhold, netværk og hjemmesideportal, diæter, besøgsvennetjeneste. Ikke transport og dækning af udgifter til til, kontorhold, hjemmesideportal, diæter, transport og dækning af udgifter til (heraf Høreforeningen, lokalafdeling (21) Foredrag, rådgivning, vedligeholdelse af kontorudstyr, kontorartikler, vedligeholdelse af hyggeklubben, udflugter og bustransport Til udflugter, foredrag og sociale aktiviteter. Ikke til og kontorhold (heraf 20 der IKKE bor i ULF (Udviklingshæmmedes Landsforbund), Kreds (56) Foreningen danske døvblinde (4) Seminar om arbejde og beskæftigelse for udviklingshæmmede, foredrag, transport, PR, diverse materialer, støtte til koordinering Frivillige erfa grupper for døvblinde Til seminar og foredrag. Ikke til transport (der ikke er redegjort for), PR og materialer Til erfagrupper. Ikke til, annoncering, kørsel og gaver 5 ca (heraf Dansk blindesamfund, kreds østsjælland (47) Ordblinde/dysleksiforen ingen i Midtsjælland, afdelingen (82) Bowlingsklubben ROAR (91) Mandagsklub i Himmelev forsamlingshus årlige arrangementer og socialt arrangementer med foredrag, samvær. Det bemærkes, at underholdning og socialt samvær. foreningen har en formue på Herunder transport til blinde og kr. svagtseende. Afholdelse af konference om ordblindhed og afholdelse af to temadage med IT-undervisning for medlemmer Baneleje, Ungseniorturnering, pokaler/medaljer, licenser, nye trøjer (Foreningen har fokus på integration af handicappede unge i foreningslivet med ikkehandicappede.) Til to temadage med foredrag og tilskud til konference Til baneleje, ungseniorturnering, pokaler/medaljer, licenser. Ikke til nye trøjer (heraf 36 der IKKE bor i 5 25 (heraf 6 IKKE

4 Handicap Idræts Forening (98) Der søges tilskud til lønnede livreddere i foreningen. Der gives afslag på ansøgningen, da der ikke gives tilskud til lønninger (heraf 52 der IKKE er Brohusklubben (88) Foreningen for laryngectomerede i Kommune Den selvejende institution Kultur- og litteratur orientering for læsehandicappede Dansk Blindesamfunds Mandagsklub Der søges tilskud til aktiviteter for døve ældre, som ikke kan deltage i kommunens andre tilbud til ældre grundet deres hørehandicap (heraf 2 kommune) Total handicap Misbrugere Foreningen Lænken (95) Åben café, fællesspisning, udflugter, tema-aftener omhandlende alkoholproblematikker, kurser for, miniferie inkl. Transport Til åben café, fællesspisning, foredrag og kurser for Det udegående team/dut, Lænken Total misbrug Psykisk sygdom Støtteforeningen Lindelundens Venner (10) Indkøb af to nye kondicykler og afholdelse af sommerfest Der bevilges midler til sommerarrangement. Ikke til indkøb af nye træningscykler Bedre psykiatri, Lokalafd. /Lejre (11) LAP (Landsforeningen og nuværende og tidligere psykiatribrugere) og omegn (59) Bistedet - summen af aktiviteter (Samarbejde med Peoples Corner) (89) Samtale- og netværksgrupper med supervision Til åben samtalegruppe og netværksgruppe. Ikke til annoncering, forplejning og kontorhold Der søges til seks foredrag Der gives til foredrag (20 IKKE Nystartet forening, der vil etablere og fungere som en platform for etablering af den nye initiativer ift. at støtte forening, herunder borgere med psykiske og sociale workshops, temadage, udfordringer. Der søges midler til foredrag og informationsmateriale og aktivitetsmaterialer. Ikke til hjemmesideudvikling, sociale og annoncering, hjemmeside og faglige arrangementer for, aktiviteter udelukkende workshops, temadage og foredrag målrettet for borgere og, honorar til supervision, aktivitetsmaterialer og udstyr, aktivitetsomkostninger til s indsats, annoncering Idrætforeningen SIR98 (74) Oprettelse af drift af SMS-service til bedre fastholdelse til idrætsaktiviteter for psykisk sårbare og deres pårørende, kompetenceudvikling af medlemmer, sociale arrangementer, foredrag, deltagelse i løb og stævner, drift af hjemmeside, deltagelse i idrætsfestival, styrketræning i center, kurser/udd. til, træningsrekvisitter, Der gives til oprettelse af SMS ordning, aktiviteter og deltagelse i idrætsfestival. Der gives ikke til hjemmeside, brochurer og reklame Besøgsvenner i Region Sjælland Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) SIND Angstforeningen Total psykisk sygdom Udsatte børn/unge Ventilen, (32) Børnenes kontor, (52) Aktiviteter for ensomme unge, uddannelse af, informationsaktiviter og - materiale, erfaringsudveksling, kontorhold mv. Sommerudflugt for børn - herunder entré til sommerland sjælland, forplejning og lommepenge til børnene Aktiviteter med ensomme unge, uddannelse af, Ikke til inventar, kontorhold, bogføring mv. Til sommerudflugt til Sommerland Sjælland

5 Thora Center (55) Børns vilkår (60) Jakobs kirkens sociale arbejde (61) Landsdækkende forening der Der gives afslag på arbejder med problematikker vedr. ansøgningen med den seksuselle overgreb. Der søges begrundelse, at foreningen tilskud materialer til aktiviteter for ikke har hjemsted og brugerne, supervision, kurser og kontaktperson i undervisning til, foredrag Kommune, ligesom det ikke for, forplejning til fremgår af ansøgningen, hvor mange brugere foreningen har Landsdækkende telefonrådgivning til udsatte børn og unge. Støtte til udsatte børnefamilier, sorggruppe, julearrangement for "peoples corner" og julehjælp Der gives afslag på ansøgningen, med den begrundelse, at foreningen ikke har hjemsted og kontaktperson i Kommune og er centralt støttet Støtte til udsatte børnefamilier, sorggruppe, julearrangement for "peoples corner" og julehjælp Ca (det fremgår ikke hvor mange der er Ca Dansk præmaturforening (64) Børns Voksenvenner, (66) Der søges midler to forskellige Der bevilges midler til aktiviteter målrettet for tidligt fødte aktivitet 2, hvor foreningens børn og deres familier. Herunder materialer fungerer som opsætning, trykning og arbejdsredskab og redskab forsendelse af pjecer for vidensdeling for fagfolk, forældre og pårørende. Der bevilges ikke til porto- og forsendelsesomkostninger Særligt fokus i : At forebygge at skilsmissebørn ikkeetniskdanske familier bliver isolerede.. Ikke til lokaleudgifter, annoncering og kontorhold medlemme r/familier i (heraf 40 som IKKE er Matematikcenter (67) Der søges om støtte til at kunne videreføre Matematikcenters lektiecafé i, som åbnede i foråret Herunder materialer, projektbesøg, evaluering, mødeaktivitet og forplejning projektudvikling, mødeaktiviteter med brugerne og evaluering af aktiviteter. Ikke til annoncer og markedsføring. Det skal bemærkes at den landsdækkende forening har en formue på kr bruger (450 bruger af website) Foreningen Be Free (94) Gadespejlene (3) Socialt værested og opsøgende gadearbejde for unge utilpassede. Konkret søges der midler til graffitiworkshops og fællesspisning hver 14. dag. Der søges til aktiviteter ml. mentor og mentee, kontingenter, forplejning, drift af web, markedsføring og uddannelse/supervision sociale aktiviteter mellem mentor og ung. Der gives ikke tilskud til kontingenter, drift af web, markedsføring og forplejning (heraf 50 IKKE Røde Kors (97) Mødrehjælpens lokalforening (84) Red Barnets familieoplevelsesklub Der søges midler til arbejdet vedrørende forældremyndighed for uledsagede flygtningebørn. Herunder netværksskabende ture/udflugter for de uledsagede børn og deres forældremyndighedsindehavere. Der søges ligeledes om midler til annoncering efter flere Forskellige ugentlige aktiviteter for børn og forældre (mest mødre), legestue for småbørn, førstehjælpskurser, rytmikhold netværksskabende udflugter og aktiviteter. Der gives ikke til annoncering. Der bevilges penge til de (heraf Total udsatte børn/unge Hovedtotal Ansøgninger 79 Målgruppe Foreningens navn og hjemsted Indsats, der søges tilskud til Forvaltningens bemærkninger Antal Antal brugere Ansøgt 2014 Bevilget 2014 Ansøgt Bevilget pårørenderåd Brugerpårørenderåd Toftehøj (6) Pårørenderådet, Gundsø Omsorgscenter (12) Bernadottegårdens bruger- og pårørenderåd (23) Grillfest, banko, julearrangement Til grillfest, banko, udflugter og julehygge Entreer, omkostninger i Til sociale arrangementer, forbindelse med personale og og udflugt s deltagelse, mad mv., underholdning ved arrangementer, musik/underholdning i hverdagen, erindringskufferter Lørdagscafé, møder med beboere og deres pårørende Til lørdagscaféer og møder med beboere og pårørende 6 ikke udfyldt beboere og daghjemsb rugere

6 Total bruger- og pårørenderåd Bruger pårørende rådet, (BPR) Kristiansminde Plejecenter (51) pårørenderåd Sct. Jørgensbjerg lokalcenter (77) Asterscentrets Brugerog pårørenderåd (78) Plejecenter Oasens pårørenderåd (83) pårørenderådet Kastaniehaven (96) kulturelle arrangementer, nytårskur, liftbus, julehjælp, dame/mandeklubben Sundhedsdag, Sct. Hans fest, veteranbilskørsel, forestilling på dyrehavsbakken, sy-arrangement, foredrag, julearrangement og Sangaftener, banko og sociale arrangementer, pårørendedag, julearrangement, møder og gaver Forskellige sociale arrangementer med besøg af klovnen LIVA, besøg af musikere og besøg af pianist Udflugter med liftbus, underholdning og sociale aktiviteter med musik, foredrag og motion, besøg af hospitalsklovn, sommer- og julefest og blomstergaver Til kulturelle arrangementer, arrangement for beboere og pårørende, udflugt med liftbus, julehjælp, nytårskur. Ikke til uspecificeret diversepost. Bemærk at Kristiansmindes Venner (86) søger til lign. aktiviteter. Sundhedsdag, Sct. Hans fest, veteranbilskørsel, forestilling på dyrehavsbakken, syarrangement, foredrag og julearrangement. Ikke til Til sociale arrangementer og pårørendedag. Ikke til gaver og uspecificeret mødeaktivitet Til sociale arrangementer og besøg af klovnen LIVA Til sociale arrangementer og besøg af hospitalsklovn. Ikke til blomstergaver ca. 10 ca Ældre dårligt fungerende Seniortræf (5) Annoncering, sociale arrangementer, foredrag, forplejning, sommerudflugt, kontorartikler, drift af hjemmeside Gundsø ældreklub og hobbyklub (13) Ældre optimisternes samvær (16) socialt samvær og foredrag, buskørsel, ny computer/tablet, internet, juleafslutning Forårs/sommer/julefester, sociale aktiviteter og udflugter, rollatertræf og sundhedsdag Ældresagen Ramsø (8) Tryghedsopkald inkl. telefongodtgørelse, kontorhold, medlemsblad, underholdning til arrangementer, leje af liftbus, kørselsgodtgørelse ifm. hente/bringe af brugere, julefest. Kastanjehavens Venner (25) Besøg af klovnen LIVA, sociale og kulturelle aktiviteter, udflugter, torsdaghyggearrangement med musik og sang Der gives til foredrag og sommerudflugt. Ikke til annoncering, kontorhold, blomster/gaver og uspecificerede udgifter (diverse). Til socialt samvær, juleafslutning og udflugt. Det bemærkes, at foreningen har en formue på kr. ved årets udgang. de nævnte fester og Til tryghedsopkald, sociale arrangementer, udflugter og julefest. Ikke til husleje, kontorhold, medlemsblad og annoncering besøg af klovn og sociale aktiviteter (heraf 4 som IKKE er Ældresagen Gundsø (30) Foreningen af den aktivitetsgruppe Plejecenter Trekroner (33) Aktivitetsgruppen Toftehøj (43) Projekt Spisevenner, besøgsvenner, tryghedsopkald, sammenkomster og sociale arrangementer, undervisningsmaterialer, udstyr og rekvisitter til "træn dig glad", hobbyklubben. Musik, foredrag og fire besøg af klovn Underholdning/sociale aktiviteter, Bus med mulighed for lift pga. kørestols- og rollaterbrugere Til tryghedsopkald, Projekt Spisevenner, sociale arrangementer, "træn dig glad" og hobbyklub. Det skal i øvrigt bemærkes, at foreningen har en formue på kr musik, foredrag og besøg af klovn Busudflugter, bankospil, Sociale/kulturelle aktiviteter Gundsø pensionistforening (38) Samrådet i lokalcenteret i Æblehaven (40) Eldorado (41) Café Sct. Marias Venner (65) 3F Seniorer egnen (68) pedel, rengøring, kontingent samvirke, møder/generalforsamling, kontorhold, kopimaskine, forsikring, udflugter og kulturelle oplevelser, fredagsarrangementer, Leje af liftbus, foredrag, musikunderholdning og bankospil Forplejning, banko, kontorhold, kørsel m liftbus Tre arrangementer med musik og sang, 4 arrangementer med foredrag, 2 arrangementer med bankospil og en julefest Foredrag, kulturelle og sociale arrangementer, sommerfest og julearrangement Til socialt samvær herunder fredagsunderholdning. Ikke til pedel, rengøring, kontorhold, porto, kontingent for Samvirke, internet og telefon Til udflugter med liftbus, foredrag og sociale og musikalske arrangementer Til bankospil og tur med liftbus. Ikke kontor- og køkkenartikler. Bemærk det lave brugerantal (forkert oplyst tal?) (2 IKKE (heraf 7 IKKE

7 Røde Kors Gundsø, Ågerups venner (72) Venneforeningen for borgere på Lokalcentret Kristiansminde (86) Nyopstartet forening under Røde Kors Gundsø. Foreningen ønsker at fremme sociale og kulturelle aktiviteter for beboerne på omsorgscenteret i Ågerup. Bl.a. afholde arrangementer med besøg af klovnen LIVA, tirsdagsarrangementer med fællessang og musik Der søges om midler til 25 sociale arrangementer og foredrag afholdelse af sociale arrangementer og foredrag Ældresagen lokalafdeling (31) Indkøbsbus - (75) Seniorklubben Kristianslund (2) Bernadottegårdens Venner (79) Støtteforeningen, Skt. Jørgenbjergs Venner Aktiviteter ifm. Der gives til aktivieter ifm. Digitaliseringsplanen, digitaliseringsplanen, tryghedsopkald, tryghedopkald, besøgsvennetjenesten, aflastningstjenesten for aflastningstjenesten for pårørende pårørende til demente, til demente, sociale "Herre/Dameværelset". Der netværksaktiviteter gives ikke til erfa- og ("herreværelset" og temamøder eller "dameværelset"), spisevenner, lokaleudgifter. Det erfamøder, temamøder og bemærkes i øvrigt, at lokaleudgifter. foreningen har opgivet at have en formue på kr. Transport af ældre til indkøb og socialt samvær i den forbindelse. Til telefoner, kontorhold, annoncer, diverse. Socialt samvær, foredrag, udflugter, fester og restaurantbesøg Sociale - og kulturelle arrangementer, bankospil, gaver/blomster til runde fødselsdage og jule/påskebesøg, udgivelse af medlemsblad, generalforsamling og bestyrelsesmøder Der gives til indkøbsaktiviteter. Der gives ikke til kontorhold, annoncering og foldere og diverse Foredrag og sociale arrangementer Til sociale og kulturelle gaver, udgivelse af medlemsblad og bestyrelsesmøder Total ældre dårligt fungerende Toftehøj Vennekreds Ældre fysisk aktivitet/motion Seniorbowl (17) Gundsø pensionistsvømning (14) Gundsø Senioridræt (35) efterløn og pensionist bowlingklub (50) ældre Motion (81) Betaling for bowlingbaner, venskabskampe, jule- og nytårarrangementer, månedligt kaffebord Svømning og socialt samvær for pensionister Idrætaktiviteter med socialt sigte, nye rekvisitter (pga. branden i Jyllinge Hallen), sociale aktiviteter, faciliteter på aktivitetsstederne, bowling og socialt samvær for borgere 60+ inkl. Leje af bowlingbane Idræt og motion for ældre, istandsættelse og indretning af nyt spinningrum Til sociale arrangementer, og sommerudflugt. Til svømning og sommer- og julefest. Ikke til telefon/it, gaver og kontor. idrætsaktiviteter og sociale aktiviteter. Ikke til IT, kontorhold og diverse omkostninger Til bowling og sociale gaver, præmier og kontorartikler. Bemærk at der er to andre bowlingforeninger med lign. Målgruppe Der bevilges midler til idrætsog motionsaktiviteter. Det bemærkes at foreningen har en formue på knap kr (heraf 37 som IKKE bor i Club 60, Bowlingcenter (85) Venskabskampe og socialt samvær 5 62 (heraf 18 der IKKE er Total ældre fysisk aktivitet/motion I gang hvor du bor (Jyllinge) Viby idrætsforening Ældre velfungerende Mødestedet (18) Rengøring af lokaler og diverse husholdningartikler, telefon, forsikring, bestyrelsesmøder og generalforsamling, kontorartikler, hobbymaterialer, reparation af diverse udstyr, fester, udflugter, liftleje til udflugt, kontingent Til hobbyaktiviteter, sociale arrangementer, foredrag, fester, udflugter og månedtlig fællesspisning. Ikke til rengøring, og kontorhold. 18 ikke angivet Aktivklubben Vindinge (20) Sociale aktiviteter (kortspil, bowling, teaterture), sammenkomster og sommerudflugt Til sociale aktiviteter og sommerudflugt. Ikke Fødseslsdage/receptioner

8 Jakobkirkens seniorklub (24) Computerklubben Sct. Maria (42) Morgenfruerne (39) pensionistforening (44) Tværfaglig efterløn og pensionistklub (45) Byhøjskolen, (46) Senior Vest (53) Tirsdagsmøder med foredrag, sang og socialt samvær, honorarer, transport, vingaver/blomster, kaffebord, tilskud til udflugter Sommerfest og julefrokost med pårørende, kontorhold, mødeomkostninger Kulturelle aktiviteter, udflugter og foredrag banko, udflugter, møder, s- og lokaleudgifter Lotteri/banko, udflugter, fester, mødeaktivitet, adm. og tlf., huslejegebyr Middag og drikkevarer, foredrag, underholdning, annoncering og i forbindelse med højskoledage for ældre borgere kontorhold mv., bladudgivelse, filmlicens, kontingent, foredrag, bustur/sommerudflugt, årsmøde, etablering af højtalersystem og projektor Til sociale aktiviteter og udflugt. Ikke til transport og vingaver/blomster. Til julefrokost og sociale kontorhold Tilskud til foredrag og sociale aktiviteter Der gives til sociale aktiviteter og udflugter. Ikke til, møder og lokaleudgifter Til udflugter og socialt samvær. Ikke til, telefon og husleje byhøjskolens aktiviteter. Ikke til annoncering og Til sommerudflugt, foredrag og sociale aktiviteter. Der gives ikke tilskud til telefon, kontorartikler, printerfarver mv. og bladudgivelse. Trekanten (70) To årlige udflugter med liftbus Ældre hjælper ældre, (73) Onsdagsklubben for folkepensionister i (76) OK-klubben (80) Førtidspensionistforeni ngen i (90) Arrangementer med foredrag, udflugter, kontorartikler, tryghedsopkald, internet, materialer ifm. stolemotion Stolmotion, temamøder og foredrag, sommerudflugt, julearrangement, spisearrangement Bibelkreds, seniordans, sommerhøjskole, sociale og kulturelle arrangementer, kirketure med handicapbus, udflugter med kørestolsbrugere og, porto og gebyrer Foredrag, bowling, banko, pentaque, fester og sociale arrangementer, pc-kurser bus/transportudgifter, kontingenter og gebyrer Til arrangementer, foredrag, udflugter, tryghedsopkald og stolemotion. Ikke til kontorartikler, porto og internet Til sociale og kulturelle aktiviteter og én udflugt. Ikke til, porto og gebyrer Til foredrag, pc-kurser, aktiviter og sociale transportudgifter, kontingenter og bankgebyrer Aktivitetsklubben Æblehaven/Trehøje Netværket "Det for mænd - såmænd" Brandvæsen Seniorklub Total ældre velfungerende Hovedtotal Total 18 og

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010 Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Indstilling Uddeling SP-møde 26.10.09 1. Svanevig Hospice Frivillige på Svanevig Hospice 50.000 10.000./.

Læs mere

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper:

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: 18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: Alm. 18 Projekter Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Forening Ansøgt Beløb 1 Vetterslev Høm 11,445 2

Læs mere

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18.

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18. Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 214 efter Servicelovens 18. (Side 1-4: ansøgninger for hele 214 nye ansøgninger markeret med rødt, side 5: oversigt over ansøgninger pr. 1.5.214) Navn:

Læs mere

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé Forening /Organisation Målgruppe Hvad søges der til? Ansøgte beløb Bevilling 2007 Bevilling 2008 Afghansk Kultural forening Børn, Unge, Voksne med flygtninge og indvandrebaggrund Kultur, Idræt og svømmeture

Læs mere

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 4.000? 4.000 Pensionistforening

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 4.000? 4.000 Pensionistforening Modtaget Ansøgt Indstillet Nr. Forening/Ansøger Aktivitet Målgruppe beløb i 2013 beløb i kr. beløb i 2014 1 Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 4.000? 4.000 Pensionistforening

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000 ANSØGNINGER OM TILSKUD JF. 18 2011 Budget 2011: 1.143.000 Reserveres til Dialogdag -40.000 Reserveres til 2. uddeling 2011-100.000 Diverse uforudsete møder, annoncering m.m. -15.000 Rest til 1. uddeling

Læs mere

Alle på plejecenteret 6.000 12.000 8.400. Beboerne på Egehaven 6.000 15.000 8.400. Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer

Alle på plejecenteret 6.000 12.000 8.400. Beboerne på Egehaven 6.000 15.000 8.400. Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer Oversigt over ansøgninger til 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2015 Målgruppe opdelingen af ansøgninger om SEL 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2015 Ældre (pensionister, efterlønsmodtagere,

Læs mere

18 ansøgninger efterår 2013

18 ansøgninger efterår 2013 18 ansøgninger efterår 2013 Fokusgrupper: Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Alm. 18 Projekter Forening Ansøgt Ansøgt til / Aktivitet Indstilling

Læs mere

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. Forening/ 18 Anvendt til Forbrug Retur Forvaltningens Organisation/Formål Bevilling kr. kr. bemærkninger 1 1-2010 Boligfonden

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2015

Skema over ansøgere 2. runde 2015 Skema over ansøgere 2. runde 2015 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering 1. KFUM s soldaterhjem 1. Ansøgning om støtte til etablering af hobbyværksted. Målgruppen: er hjemvendte

Læs mere

Bilag 1 Ansøgninger til 18-restpuljen 2013

Bilag 1 Ansøgninger til 18-restpuljen 2013 Foreningen for ældre 28 Aflastningstjenesten under Menighedsplejen i Aulum, Hodsager, Feldborg og Haderup sogne 32 (og 34) Aulum Krolf Klub 29 Dansk Røde Kors, Trehøje Søger til dækning af underskud. Aktiviterne

Læs mere

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket)

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Frivillighedsudvalg Referat Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Afbud fra Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 14 Godkendelse af referat fra møde den 25. februar

Læs mere

Tilskud fra puljen "Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt", 2013

Tilskud fra puljen Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt, 2013 Kvinderådgivningen Brunhilde Kvinderådgivningen Brunhilde - Kurser for frivillige 2013 11.500 8731-0002-05 Kvindecenterfonden Kvindecenterfonden Dannerhuset - kurser for frivillige i 2013 40.000 8731-0003-06

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Bevilgede midler marts 2012

Bevilgede midler marts 2012 Bevilgede midler marts 2012 Ansøger Kontaktperson Målgruppe Det ansøgte beløb skal bruges til følgende aktiviteter: Ansøgte midler marts 2012 Bevillinger marts 2012 Aktivitetshuset Dalgården Ernst Hansen

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2012 Acadre sagsnr. 11/30085

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2012 Acadre sagsnr. 11/30085 om frivilligt socialt arbejde i 2012 Acadre sagsnr. 11/30085 Nr: 1 Sydfyns Frivilligcenter Kontakt mellem Mennesker 1a Sydfyns Frivilligcenter Kontakt mellem Mennesker 2 Vestfyns Ferieklub, Aarup 3 KLO

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Kultur- og Socialudvalg Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 OBS OBS - bemærk ændret mødetidspunkt Medlemmer af pensionistforeningen

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Postkort til Byrådet

Postkort til Byrådet Postkort til Byrådet Mandecentret.dk Kriseramte mænd v/skilsmisse, parbrud, samværsproblemer og arbejdsløshed, sygdom Samtaler Støtte Bisidderfunktion Finde støtte hos ligestillede/netværksmøder Rådgivning

Læs mere

Notat vedr. håndtering af SEL 18 i Faaborg-Midtfyn Kommune

Notat vedr. håndtering af SEL 18 i Faaborg-Midtfyn Kommune Notat vedr. håndtering af SEL 18 i Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: LAH Dato: 28. januar 2008 Sagsid.: 16.00.08-A16-1-08 Version nr.: Servicelovens 18 om frivilligt socialt arbejde Nedenfor angives

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Afbud: Per Ravn Pkt. Tekst Side 21 Godkendelse af referat fra møde den 6. juni 2013 1 22 Budget/regnskab 1 23 Unge

Læs mere

Beslutning om fordeling af 18-hovedpuljen 2015 Social - og Sundhedsudvalgets møde 10. december 2014

Beslutning om fordeling af 18-hovedpuljen 2015 Social - og Sundhedsudvalgets møde 10. december 2014 Foreninger for ældre 91 Aflastningstjenesten under Kørselsgodtgørelse til de frivillige aflastere, der har behov for at Menighedsplejen i Aulum, Hodsager, bruge bil. Feldborg og Haderup sogne 8.000 79

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Igangværende projekter med adresse i, der får støtte fra satspuljen på SIMs område 10-09-2012

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014 Frivilligmarked 2014 Lørdag den 30. august kl. 11.00-15.00 på Gammel Torv i Aalborg Hvert år i slutningen af august afholder De Frivilliges

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 197693 Brevid. 1262088 Ref. HELLES Dir. tlf. 46 31 31 50 helles@roskilde.dk NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne Høringsliste ATP Aarhus Universitet Aalborg Universitet Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP Advokatrådet, Akademikerne Alzheimer foreningen, Ankestyrelsen Anker Fjord Hospice Arresødal

Læs mere

ÆLDRERÅDET. Dato: 11. marts 2015 Dokument: Årsberetning 2014

ÆLDRERÅDET. Dato: 11. marts 2015 Dokument: Årsberetning 2014 , ÅRSBERETNING 014 : Indledning Møder og arrangementer Ad hoc gruppe, følgegrupper og kontaktpersoner 60PLUS Budget / Kvalitetsstandarder Høringer Tilsyn Regionsældreråd DANSKE ÆLDRERÅD Fremtiden ÆLDRERÅDET

Læs mere

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Oversigt over kommunernes samarbejde m. frivillige organisationer om palliativ indsats Kommuner Samarbejder m. frivillige organisationer

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014

Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014 Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014 Side 1 af 7 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER Indtægter 2013 2012 2011 2014 Kontingent m.v. Kontingent 0-24 år 38.747,50 57.950,00 64.828,00 45.000

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Januar Formidlingskursus 10.-11. jan.

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Åben Referat Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen,

Læs mere

8255-1145 Foreningen Outsideren Outsideren at komme sig. 300.000 og komme i gang 8255-1150 Galebevægelsen København Galebevægelsens

8255-1145 Foreningen Outsideren Outsideren at komme sig. 300.000 og komme i gang 8255-1150 Galebevægelsen København Galebevægelsens MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD Puljestyring Fordelte tilskud,tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål (Særligsoc) 07.18.19.50 j.nr. Virksomhed Projekttitel Tilskud

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012.

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012. MEDLEMSNYT: 09 2011 DATO: 22. 12. 2011 Få ledige pladser i Fredagsbazaaren Kom med Der er nogle få ledige pladser tilbage på Fredagsbazaar, sundheds- og foreningstræf i Æblehaven fredag den 20. januar

Læs mere

Frivilligjob Avis. Frivillige jobs indenfor socialt, humanitært og sundhedsområdet. Frivilligjob Avis nr. 1.

Frivilligjob Avis. Frivillige jobs indenfor socialt, humanitært og sundhedsområdet. Frivilligjob Avis nr. 1. Frivilligjob Avis Frivillige jobs indenfor socialt, humanitært og sundhedsområdet Frivilligjob Avis nr. 1. Som ny frivillig er det vigtigt at du vælger det frivillige job, der passer bedst til dig. Det

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

M11~1111=11~M.11~11~1WM

M11~1111=11~M.11~11~1WM 9Z 0170Z6 LOLOL Z17 l M11~1111=11~M.11~11~1WM FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Afgørelser om hjælp træffes på baggrund af de lovbestemte kvalitetsstandarder (serviceniveauet), som byrådet reviderer én gang årligt.

Afgørelser om hjælp træffes på baggrund af de lovbestemte kvalitetsstandarder (serviceniveauet), som byrådet reviderer én gang årligt. Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249473 Brevid. 1812226 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om introduktion til sundheds- og omsorgsområdet 2. januar 2014 Notatet beskriver hovedopgaverne

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 27. maj 2013, holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Side 2 af 14 ------------------ Mødet slut kl. 16.55 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Forslag til styrkelse af den frivillige indsats på socialområdet

Forslag til styrkelse af den frivillige indsats på socialområdet Norddjurs kommune 15. marts 2012 Hanne Nielsen Forslag til styrkelse af den frivillige indsats på socialområdet Den frivillige indsats i et overordnet perspektiv Frivillighed er på den landspolitiske og

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

BDO DANSK BLINDESAMFUND VENDSYSSEL ÅRSREGNSKAB 2010 CVR-NR. 18 05 00 13. www.bclo.dk. Tlf: 98 28 18 22 hjallerup@bdo.dk

BDO DANSK BLINDESAMFUND VENDSYSSEL ÅRSREGNSKAB 2010 CVR-NR. 18 05 00 13. www.bclo.dk. Tlf: 98 28 18 22 hjallerup@bdo.dk BDO Tlf: 98 28 18 22 hjallerup@bdo.dk www.bclo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Gammel Markedsvej 1 DK-9320 Hjallerup CVR-nr. 20 22 26 70 DANSK BLINDESAMFUND VENDSYSSEL ÅRSREGNSKAB 2010 CVR-NR.

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld

Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld L L91700 1.6 l0l014z 1. Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset, Gothersgade 20 7000 Fredericia Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld Vejle 28. august 2013 Kære Fredericia Kommune Her med sender

Læs mere

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller.

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller. Referat Generalforsamling for Frivillighedscenter Sydsjælland-Møn Brænderigården i Vordingborg, 11. marts 2014 1. Valg af dirigent Marie Lenstrup blev valgt. 2. Valg af referent Anders J. Andersen blev

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Februar Butikslederkursus 25.-27. feb

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 6 9990 1.6 lolo ISZ I7 1, FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget

Læs mere

Samarbejde om borgere med hjertesygdom. Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale

Samarbejde om borgere med hjertesygdom. Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale Samarbejde om borgere med hjertesygdom Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale Hjerterehabilitering Sygdomsspecifik sundhedsaftale for hjertekarsygdomme med Region Nordjylland I aftalen stratificeres

Læs mere

ANSØGNING TIL KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

ANSØGNING TIL KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET ! ANSØGNING TIL KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Faisl Khaled Abed står med sin fodbold på asfaltbanen i Holtbjerg. Hans grønne dynevest uden på den sorte hættetrøje holder vinterkulden ude. Gennem de sidste

Læs mere

Temamøde om frivillighed

Temamøde om frivillighed Temamøde om frivillighed Katrine Marie Dahl Pedersen Poul Erik Tulstrup Kronprinsparrets Sociale Pris Viborg Internationale Forenings»årets frivillighedspris«. Røde Kors har 150 års jubilæum i 2014 Det

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 179172Z0 1.6 W/0850171- FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Oplæg om DUFs InitiativStøtte 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Kort om DUF DUF er en service- og interesseorganisation for 70 ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

GRATIS TILBUD TIL BØRN OG UNGE. Navn Rammer Målgruppe Tlf.nr./hjemmeside TUBA. 14 35 år. www.tuba.dk Blå Kors

GRATIS TILBUD TIL BØRN OG UNGE. Navn Rammer Målgruppe Tlf.nr./hjemmeside TUBA. 14 35 år. www.tuba.dk Blå Kors GRATIS TILBUD TIL BØRN OG UNGE Navn Rammer Målgruppe Tlf.nr./hjemmeside TUBA 14 35 år www.tuba.dk Blå Kors Terapeutisk rådgivning og behandling: - individuel samtale - gruppesamtale - familiesamtale -

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge.

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. 1. 9220 De Frivillige Foreningens formål: At udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for borgere i Aalborg Øst, herunder særligt børn og unge. Formålsbeskrivelse: Udøve sociale og fysiske aktiviteter

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG I ODDER: DEL DET DU KAN OG SKAB NOGET NYT

FRIVILLIG FREDAG I ODDER: DEL DET DU KAN OG SKAB NOGET NYT Pressemeddelelse 21. september 2012 FRIVILLIG FREDAG I ODDER: DEL DET DU KAN OG SKAB NOGET NYT Den sidste fredag i september er udnævnt til Danmarks nationale frivillighedsdag: Frivillig Fredag. I år er

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) »ZLLOZ610 L099091 FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Pleje og Omsorg Rådhuset,

Læs mere

Årsrapport 2013. FrivilligCenter Greve Greveager 9 2670 Greve Tlf. 43600054 Mail: kontor@fcgreve.dk

Årsrapport 2013. FrivilligCenter Greve Greveager 9 2670 Greve Tlf. 43600054 Mail: kontor@fcgreve.dk Årsrapport 2013 FrivilligCenter Greve Greveager 9 2670 Greve Tlf. 43600054 Mail: kontor@fcgreve.dk 1 Marts 2014 Denne årsrapport er en redegørelse til generalforsamlingen om de aktiviteter FrivilligCenter

Læs mere

Sundhedsdagenes foreløbige program 7. 12. september 2015

Sundhedsdagenes foreløbige program 7. 12. september 2015 Sundhedsdagenes foreløbige program 7. 12. september 2015 Høreforeningen Frederiksberg Tai Chi og Qi Gong Foreningen på Frederiksberg ARTROSE FYS ByØko Naturligvis Osteoporoseforeningen Fysioterapi & Træningsklinik

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 2960170 L6 LOLOL ZS.L FRED ERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Inspirations- og kursuskatalog

Inspirations- og kursuskatalog Inspirations- og kursuskatalog for frivillige på ældre- og sundhedsområdet 2015-2016 Inspirations- og kursuskatalog for frivillige på ældre- og sundhedsområdet 2015-2016 Velkommen Det er dejligt, at du

Læs mere

FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014.

FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014. FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014. Bestyrelsen blev fotograferet under sidste generalforsamling 2014 Bestyrelsen i FrivilligCenter Greve fra generalforsamling 2014 består af: Nederst fra venstre:

Læs mere

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Information om Livslinien - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Organisationen Livslinien Livslinien er en landsdækkende humanitær organisation, der forebygger selvmord og selvmordsforsøg.

Læs mere

Afdeling: Atletik og motion Konto: 20

Afdeling: Atletik og motion Konto: 20 Afdeling: Atletik og motion Konto: 2 Budget 21 Administration 13.65-13.65 Møder 1.2-1.2 Porto og kontorhold Rekvisitter 5-5 IT-udstyr 1.5-1.5 Kørsel 3.3-3.3 Repræsentation og gaver Diverse DFIF Bøder Instruktion/kurser

Læs mere

Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup

Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup Foreningens formål: At være bindeled mellem fagforeningen og medlemmerne, og derved styrke sammenholdet. At oprette og deltage i fritidsaktiviteter af forskellig

Læs mere

Referat. Handicaprådet

Referat. Handicaprådet Referat Handicaprådet Møde nr.: 4/2013 Dannet den: Onsdag den 17-04-2013 Mødedato: Tirsdag den 09-04-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:45 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Jan Jakobsen Ib Ipsen

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere