Pkt. 151 Fordeling af frivilligmidler 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pkt. 151 Fordeling af frivilligmidler 2015"

Transkript

1 Pkt. 151 Fordeling af frivilligmidler Sagsnr Sundheds- og Omsorgsudvalget Lukket punkt Resume Der er indkommet 97 ansøgninger til frivilligmidler i efter 18 og 79 i Serviceloven. På baggrund af de kriterier, der er besluttet for fordeling af frivilligmidlerne, har forvaltningen udarbejdet forslag til fordeling, som udvalget skal behandle. Sagen behandles som et lukket punkt, men gøres åbent efter behandling. Indstilling Forvaltningen indstiller, at forslaget til fordeling af kr. af frivilligmidlerne for godkendes. Beslutningskompetence Sundheds- og Omsorgsudvalget Sagsfremstilling Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte den 2. oktober 2014 kriterier for tildeling af frivilligmidler. Forvaltningen afholdt sammen med Frivilligcenter informationsmøde d. 2. oktober 2014 om ansøgningskrav- og procedurer. Der var ca. 35 deltagere til informationsmødet. Af bilaget ses en oversigt over de indkomne ansøgninger til frivilligmidler i efter 18 og 79. Oversigten indeholder oplysninger om de ansøgninger, der er indkommet for, og de ansøgninger der indgik for Det fremgår således, hvilke beløb den enkelte forening ansøgte om og fik bevilget i 2014, og det beløb, der ansøges om og foreslås til bevilling i. Ud for den enkelte ansøger står kort, hvilke aktiviteter der søges støtte til for, samt forvaltningens korte bemærkninger til ansøgningen. Der er indkommet i alt 97 ansøgninger til frivilligmidler i, og der ansøges om i alt kr. Heraf er der ansøgninger til 18 for i alt kr. og ansøgninger til 79 for i alt kr. Udvalget besluttede den 2. oktober 2014, at der gerne ses ansøgninger, der handler om nye aktiviteter for udsatte borgergrupper, og gerne målrettet udsatte børn og unge, psykisk sårbare og ufrivilligt ensomme i alle aldre. Med afsæt i denne beslutning og de godkendte tildelingskriterier har forvaltningen gennemgået de indkomne ansøgninger. Økonomi Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i Der er afsat 3 mio. kr. til frivilligområdet på budget. Heraf skal de kr. anvendes til samarbejdsaftalen med Frivilligcenter, og 15 pct. af de tilbageværende midler tilbageholdes til mulige tilskud til nye initiativer, der opstår i løbet af året. Af den samlede bevilling er der således ca. 2 mio. kr. til fordeling. Hertil kommer at der er kr. tilbage af overførte midler tidligere års fordeling af frivilligmidler. På den baggrund er der i forslaget til fordeling af frivilligmidler i fordelt for i alt kr. Det betyder, at der er tilbageholdt i alt kr. til fordeling i løbet af. Såfremt det årlige beløb i samarbejdsaftale med Frivilligcenteret hæves med kr., er der kr. til fordeling i løbet af. Sundheds- og Omsorgsudvalget, , pkt. 151 Godkendt.

2 Ansøgninger 18 Målgruppe Foreningens navn og hjemsted Indsats, der søges tilskud til Forvaltningens bemærkninger Antal Antal brugere Ansøgt 2014 Bevilget 2014 Ansøgt Bevilget Alle udsatte Kirkens korshær (27) Sct. Nicolai Tjenesten, (37) Dansk Flygtningehjælp, Frivilliggruppen i (49) Udflugter, foredrag, sociale arrangementer, inspirationstur, kursus til Anonym telefonrådgivning, annoncering, udannelse/kurser, foredrag, mødeaktiviteter, kontorhold Der søges tilskud til aktiviteter der støtter integrationen af borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Herunder udflugter, 3 offentlige arrangementer om integrationrelevante emner, "kvindecaféen", kontorhold, annoncering Til sommerhustur, foredrag og sociale arrangementer. Ikke transportudgifter og kursus til Til telefonrådgivning, uddannelse/kurser, foredrag. Ikke til kontorhold og annoncer Til udflugter, offentlige arrangementer og kvindecafé. Der er ikke givet tilskud til transportudgifter, kontorhold og annoncering Frelsens Hær, (54) Lokalkreds Sjælland (Landsforeningen for efterladte efter selvmord) (57) Sociale aktiviteter for børn og unge, familielejr, sommerlejr, jul for enlige og hjemløse, julefest, IT undervisning for ældre, Cafémøde med oplæg omhandlede selvmord eller dertil relaterede emner, annoncering, kontorhold, porto, printer mv. Røde Kors, Der søges midler til afdelingen (69) besøgstjeneste samt følgende projekter/aktivteter; Nørklere, patientstøtter, Q-net, Spiseklubber, Vågetjenesten, uledsagede flygtninge børn, ensomme midt i livet. Røde Kors, Gundsø afdelingen (71) Støtteforeningen for Ringsted Krisecenter DFUNK (integration af unge uledsagede flygtninge) Til Nørklere (sy-strikke - fællesskab), besøgstjeneste, ferielejre og andet/fællesarrangementer Der bevilges penge til de. Der gives til cafémøde med oplæg og dialog. Ikke til annoncering, kontorhold og øvrig Der bevilges til besøgstjenesten og de nævnte projekter. Der bevilges ikke midler til de poster der vedrører, porto, kørsel og gaver Til nørklere (inkl. Materialer),besøgstjeneste og ferielejre. Der mangler en beskrivelse af hvad andet/fællesarrangementer dækker over. 6 i bestyrelsen og 1-2 Varierende antal. Opgjort efter aktivitet. I alt (10 IKKE Varierende antal. Opgjort efter aktivitet Total alle udsatte Fysisk sygdom Hjerteforeningen Lokalkomité (9) Osteoporoseforeningen afdeling (15) Gigtforeningen, lokalgruppen (19) Danmarks lungeforening, lokalforening (22) Rehabiliteringsaktiviteter herunder hjertestarter/førstehjælps kurser, caféer og foredrag, diverse rehabiliteringsopgaver Generalforsamling, foredrag, udflugt, sundhedsdag, stormøde med lægeforedrag, udgivelse af afdelingsblad Udflugtog tilskud til liftbus, undervisning i livreddende førstehjælp for borgere med svage led/brug af hjertestarter Til førstehjælps/hjertestarterkur sus, hjertecaféer. Ikke til uspecificerede rehabiliteringsopgaver Til sociale arrangementer og foredrag. Ikke til transportudgifter og udgivelse af medlemsblad Til udflugt med liftbus og undervisning i livreddende førstehjælp. Møder for lungesyge og Til møder og arrangementer pårørende, diverse arrangementer for lungesyge og deres (international lungedag, pårørende. Ikke til annoncer mændenes sundhedsuge, KOLskole mv.), bestyrelsesmøder, og materialer materialer og annoncer 3 i lokalgruppe n/9 i kredsbestyr elsen (heraf 362 som IKKE bor i Stomiforeningen COPA, /Køge (26) Bowling, museumstur, deltagelse i International stomidag Odense, generalforsamling, julearrangement, diverse Til sociale aktiviteter, udflugter og julearrangement. Ikke til kørsel, kontorhold og lokaleleje (hvoraf 84 IKKE bor i Diabetesforeningen, (28) Astma- og allergiforeningen (29) Åbent Hus, foredrag, Verdens Diabetes dag, kursus for diabetikere, trykning af programmer, efteruddannelse, virksomhedsbesøg, blodsukkermåling, Der søges tilskud til sommerlejr (Luftballonen) til unge børn/unge med astma, allergi, eksem. Deltagerne undervises på lejren i håndtering af deres allergi, fx gennem vejledning i brug af medicinske præparater. Der søges specifikt til udgifter forbundet med frivilligdelen. Til Åbent Hus, foredrag, nyt kursus, og Verdens Diabetes dag. Ikke til porto og trykning af program Der gives afslag pga. manglende oplysninger om deltagere Kommune ca Det fremgår ikke hvor mange børn der er

3 Whiplashforeningen (36) PTU, Polio-trafikulykke, kreds (48) Hospice Sjælland støtteforening (58) fire foredrag og en workshop med indhold som relaterer sig til piskesmæld samt et banner Foredrag, udflugt med liftbus og julefest Foredrag, musikundeholdning, markering af højtider, events/arrangementer, Supervision, uddannelse og netværksdannelse for Tre foredrag og meditations workshop. Til foredrag, udflugt med liftbus og julefest foredrag, musikunderholdning og sociale arrangementer. Det bemærkes at foreningen har en formue på kr. fire-seks 5 44 (9 IKKE 160 (hvoraf 70 IKKE bor i 55 ca Scleroseforeningen (62) Patientforeningen Lungekræft (63) Årsmøde, forskellige kurser, cafémøder, sclerosemad, foredrag, "Rap om Kap" Der søges om midler til drift af foreningens lokaler i Jyllinge samt til 4-6 årlige arrangementer for lungekræftramte og pårørende de forskellige kurser, cafémøder, sclerosemad, foredrag, "Rap om Kap" Der gives midler til drift af lokaler (heraf 100 som IKKE bor i Dansk Epilepsiforening kreds vestsjælland (93) Hjernesagen, Lejre, Greve (92) Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds, Klub (1) Weekend for epilepsiramte og deres nærmeste pårørende. Herunder ophold, forplejning, befordring, oplægsholdere, leje af lokaler, materialer, underholdning og diverse weekendarrangementet. Dog ikke til uspecificeret diversepost og befordring til medlemsmøder, Der gives støtte til én nytårsarrangement, Udflugter med udflugt, sociale aktiviteter, liftbus, sommerudflugt, Afasi-caféen, kursus og sommerferie, juleafslutning, Afasi netværksmøder. Ikke til café, kursusaktivitet,, Sundhedsdagen, netværksmøder for pårørende og yngre ramte Temaaftener, udflugter, pårørendemøder, klubmøder, 2 julefester, udgivelse af kredsblad, aktiviteter for enlige parkisonsramte "ENE". Til temaaftener, foredag og sociale arrangementer. Ikke til trykning af medlemsblad. 3 forventes (heraf 35 som IKKE bor i (hvoraf 126 er Positivgruppen (HIV smittede mænd) Total fysisk sygdom Handicap Alzheimerforeningen (7) Døveforeningen af 1866 (87) Netværkscafé, støttegrupper for pårørende, temaaftener, Rådgivningsfunktion, Ferietur for demensramte og pårørende, kontorhold. Til temaaftener med pyskolog og sociale aktiveter. Ikke til kontorhold Til sociale arrangementer og Der bevilges penge til netværk, besøgsvennetjeneste, sociale arrangementer,, kontorhold, netværk og hjemmesideportal, diæter, besøgsvennetjeneste. Ikke transport og dækning af udgifter til til, kontorhold, hjemmesideportal, diæter, transport og dækning af udgifter til (heraf Høreforeningen, lokalafdeling (21) Foredrag, rådgivning, vedligeholdelse af kontorudstyr, kontorartikler, vedligeholdelse af hyggeklubben, udflugter og bustransport Til udflugter, foredrag og sociale aktiviteter. Ikke til og kontorhold (heraf 20 der IKKE bor i ULF (Udviklingshæmmedes Landsforbund), Kreds (56) Foreningen danske døvblinde (4) Seminar om arbejde og beskæftigelse for udviklingshæmmede, foredrag, transport, PR, diverse materialer, støtte til koordinering Frivillige erfa grupper for døvblinde Til seminar og foredrag. Ikke til transport (der ikke er redegjort for), PR og materialer Til erfagrupper. Ikke til, annoncering, kørsel og gaver 5 ca (heraf Dansk blindesamfund, kreds østsjælland (47) Ordblinde/dysleksiforen ingen i Midtsjælland, afdelingen (82) Bowlingsklubben ROAR (91) Mandagsklub i Himmelev forsamlingshus årlige arrangementer og socialt arrangementer med foredrag, samvær. Det bemærkes, at underholdning og socialt samvær. foreningen har en formue på Herunder transport til blinde og kr. svagtseende. Afholdelse af konference om ordblindhed og afholdelse af to temadage med IT-undervisning for medlemmer Baneleje, Ungseniorturnering, pokaler/medaljer, licenser, nye trøjer (Foreningen har fokus på integration af handicappede unge i foreningslivet med ikkehandicappede.) Til to temadage med foredrag og tilskud til konference Til baneleje, ungseniorturnering, pokaler/medaljer, licenser. Ikke til nye trøjer (heraf 36 der IKKE bor i 5 25 (heraf 6 IKKE

4 Handicap Idræts Forening (98) Der søges tilskud til lønnede livreddere i foreningen. Der gives afslag på ansøgningen, da der ikke gives tilskud til lønninger (heraf 52 der IKKE er Brohusklubben (88) Foreningen for laryngectomerede i Kommune Den selvejende institution Kultur- og litteratur orientering for læsehandicappede Dansk Blindesamfunds Mandagsklub Der søges tilskud til aktiviteter for døve ældre, som ikke kan deltage i kommunens andre tilbud til ældre grundet deres hørehandicap (heraf 2 kommune) Total handicap Misbrugere Foreningen Lænken (95) Åben café, fællesspisning, udflugter, tema-aftener omhandlende alkoholproblematikker, kurser for, miniferie inkl. Transport Til åben café, fællesspisning, foredrag og kurser for Det udegående team/dut, Lænken Total misbrug Psykisk sygdom Støtteforeningen Lindelundens Venner (10) Indkøb af to nye kondicykler og afholdelse af sommerfest Der bevilges midler til sommerarrangement. Ikke til indkøb af nye træningscykler Bedre psykiatri, Lokalafd. /Lejre (11) LAP (Landsforeningen og nuværende og tidligere psykiatribrugere) og omegn (59) Bistedet - summen af aktiviteter (Samarbejde med Peoples Corner) (89) Samtale- og netværksgrupper med supervision Til åben samtalegruppe og netværksgruppe. Ikke til annoncering, forplejning og kontorhold Der søges til seks foredrag Der gives til foredrag (20 IKKE Nystartet forening, der vil etablere og fungere som en platform for etablering af den nye initiativer ift. at støtte forening, herunder borgere med psykiske og sociale workshops, temadage, udfordringer. Der søges midler til foredrag og informationsmateriale og aktivitetsmaterialer. Ikke til hjemmesideudvikling, sociale og annoncering, hjemmeside og faglige arrangementer for, aktiviteter udelukkende workshops, temadage og foredrag målrettet for borgere og, honorar til supervision, aktivitetsmaterialer og udstyr, aktivitetsomkostninger til s indsats, annoncering Idrætforeningen SIR98 (74) Oprettelse af drift af SMS-service til bedre fastholdelse til idrætsaktiviteter for psykisk sårbare og deres pårørende, kompetenceudvikling af medlemmer, sociale arrangementer, foredrag, deltagelse i løb og stævner, drift af hjemmeside, deltagelse i idrætsfestival, styrketræning i center, kurser/udd. til, træningsrekvisitter, Der gives til oprettelse af SMS ordning, aktiviteter og deltagelse i idrætsfestival. Der gives ikke til hjemmeside, brochurer og reklame Besøgsvenner i Region Sjælland Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) SIND Angstforeningen Total psykisk sygdom Udsatte børn/unge Ventilen, (32) Børnenes kontor, (52) Aktiviteter for ensomme unge, uddannelse af, informationsaktiviter og - materiale, erfaringsudveksling, kontorhold mv. Sommerudflugt for børn - herunder entré til sommerland sjælland, forplejning og lommepenge til børnene Aktiviteter med ensomme unge, uddannelse af, Ikke til inventar, kontorhold, bogføring mv. Til sommerudflugt til Sommerland Sjælland

5 Thora Center (55) Børns vilkår (60) Jakobs kirkens sociale arbejde (61) Landsdækkende forening der Der gives afslag på arbejder med problematikker vedr. ansøgningen med den seksuselle overgreb. Der søges begrundelse, at foreningen tilskud materialer til aktiviteter for ikke har hjemsted og brugerne, supervision, kurser og kontaktperson i undervisning til, foredrag Kommune, ligesom det ikke for, forplejning til fremgår af ansøgningen, hvor mange brugere foreningen har Landsdækkende telefonrådgivning til udsatte børn og unge. Støtte til udsatte børnefamilier, sorggruppe, julearrangement for "peoples corner" og julehjælp Der gives afslag på ansøgningen, med den begrundelse, at foreningen ikke har hjemsted og kontaktperson i Kommune og er centralt støttet Støtte til udsatte børnefamilier, sorggruppe, julearrangement for "peoples corner" og julehjælp Ca (det fremgår ikke hvor mange der er Ca Dansk præmaturforening (64) Børns Voksenvenner, (66) Der søges midler to forskellige Der bevilges midler til aktiviteter målrettet for tidligt fødte aktivitet 2, hvor foreningens børn og deres familier. Herunder materialer fungerer som opsætning, trykning og arbejdsredskab og redskab forsendelse af pjecer for vidensdeling for fagfolk, forældre og pårørende. Der bevilges ikke til porto- og forsendelsesomkostninger Særligt fokus i : At forebygge at skilsmissebørn ikkeetniskdanske familier bliver isolerede.. Ikke til lokaleudgifter, annoncering og kontorhold medlemme r/familier i (heraf 40 som IKKE er Matematikcenter (67) Der søges om støtte til at kunne videreføre Matematikcenters lektiecafé i, som åbnede i foråret Herunder materialer, projektbesøg, evaluering, mødeaktivitet og forplejning projektudvikling, mødeaktiviteter med brugerne og evaluering af aktiviteter. Ikke til annoncer og markedsføring. Det skal bemærkes at den landsdækkende forening har en formue på kr bruger (450 bruger af website) Foreningen Be Free (94) Gadespejlene (3) Socialt værested og opsøgende gadearbejde for unge utilpassede. Konkret søges der midler til graffitiworkshops og fællesspisning hver 14. dag. Der søges til aktiviteter ml. mentor og mentee, kontingenter, forplejning, drift af web, markedsføring og uddannelse/supervision sociale aktiviteter mellem mentor og ung. Der gives ikke tilskud til kontingenter, drift af web, markedsføring og forplejning (heraf 50 IKKE Røde Kors (97) Mødrehjælpens lokalforening (84) Red Barnets familieoplevelsesklub Der søges midler til arbejdet vedrørende forældremyndighed for uledsagede flygtningebørn. Herunder netværksskabende ture/udflugter for de uledsagede børn og deres forældremyndighedsindehavere. Der søges ligeledes om midler til annoncering efter flere Forskellige ugentlige aktiviteter for børn og forældre (mest mødre), legestue for småbørn, førstehjælpskurser, rytmikhold netværksskabende udflugter og aktiviteter. Der gives ikke til annoncering. Der bevilges penge til de (heraf Total udsatte børn/unge Hovedtotal Ansøgninger 79 Målgruppe Foreningens navn og hjemsted Indsats, der søges tilskud til Forvaltningens bemærkninger Antal Antal brugere Ansøgt 2014 Bevilget 2014 Ansøgt Bevilget pårørenderåd Brugerpårørenderåd Toftehøj (6) Pårørenderådet, Gundsø Omsorgscenter (12) Bernadottegårdens bruger- og pårørenderåd (23) Grillfest, banko, julearrangement Til grillfest, banko, udflugter og julehygge Entreer, omkostninger i Til sociale arrangementer, forbindelse med personale og og udflugt s deltagelse, mad mv., underholdning ved arrangementer, musik/underholdning i hverdagen, erindringskufferter Lørdagscafé, møder med beboere og deres pårørende Til lørdagscaféer og møder med beboere og pårørende 6 ikke udfyldt beboere og daghjemsb rugere

6 Total bruger- og pårørenderåd Bruger pårørende rådet, (BPR) Kristiansminde Plejecenter (51) pårørenderåd Sct. Jørgensbjerg lokalcenter (77) Asterscentrets Brugerog pårørenderåd (78) Plejecenter Oasens pårørenderåd (83) pårørenderådet Kastaniehaven (96) kulturelle arrangementer, nytårskur, liftbus, julehjælp, dame/mandeklubben Sundhedsdag, Sct. Hans fest, veteranbilskørsel, forestilling på dyrehavsbakken, sy-arrangement, foredrag, julearrangement og Sangaftener, banko og sociale arrangementer, pårørendedag, julearrangement, møder og gaver Forskellige sociale arrangementer med besøg af klovnen LIVA, besøg af musikere og besøg af pianist Udflugter med liftbus, underholdning og sociale aktiviteter med musik, foredrag og motion, besøg af hospitalsklovn, sommer- og julefest og blomstergaver Til kulturelle arrangementer, arrangement for beboere og pårørende, udflugt med liftbus, julehjælp, nytårskur. Ikke til uspecificeret diversepost. Bemærk at Kristiansmindes Venner (86) søger til lign. aktiviteter. Sundhedsdag, Sct. Hans fest, veteranbilskørsel, forestilling på dyrehavsbakken, syarrangement, foredrag og julearrangement. Ikke til Til sociale arrangementer og pårørendedag. Ikke til gaver og uspecificeret mødeaktivitet Til sociale arrangementer og besøg af klovnen LIVA Til sociale arrangementer og besøg af hospitalsklovn. Ikke til blomstergaver ca. 10 ca Ældre dårligt fungerende Seniortræf (5) Annoncering, sociale arrangementer, foredrag, forplejning, sommerudflugt, kontorartikler, drift af hjemmeside Gundsø ældreklub og hobbyklub (13) Ældre optimisternes samvær (16) socialt samvær og foredrag, buskørsel, ny computer/tablet, internet, juleafslutning Forårs/sommer/julefester, sociale aktiviteter og udflugter, rollatertræf og sundhedsdag Ældresagen Ramsø (8) Tryghedsopkald inkl. telefongodtgørelse, kontorhold, medlemsblad, underholdning til arrangementer, leje af liftbus, kørselsgodtgørelse ifm. hente/bringe af brugere, julefest. Kastanjehavens Venner (25) Besøg af klovnen LIVA, sociale og kulturelle aktiviteter, udflugter, torsdaghyggearrangement med musik og sang Der gives til foredrag og sommerudflugt. Ikke til annoncering, kontorhold, blomster/gaver og uspecificerede udgifter (diverse). Til socialt samvær, juleafslutning og udflugt. Det bemærkes, at foreningen har en formue på kr. ved årets udgang. de nævnte fester og Til tryghedsopkald, sociale arrangementer, udflugter og julefest. Ikke til husleje, kontorhold, medlemsblad og annoncering besøg af klovn og sociale aktiviteter (heraf 4 som IKKE er Ældresagen Gundsø (30) Foreningen af den aktivitetsgruppe Plejecenter Trekroner (33) Aktivitetsgruppen Toftehøj (43) Projekt Spisevenner, besøgsvenner, tryghedsopkald, sammenkomster og sociale arrangementer, undervisningsmaterialer, udstyr og rekvisitter til "træn dig glad", hobbyklubben. Musik, foredrag og fire besøg af klovn Underholdning/sociale aktiviteter, Bus med mulighed for lift pga. kørestols- og rollaterbrugere Til tryghedsopkald, Projekt Spisevenner, sociale arrangementer, "træn dig glad" og hobbyklub. Det skal i øvrigt bemærkes, at foreningen har en formue på kr musik, foredrag og besøg af klovn Busudflugter, bankospil, Sociale/kulturelle aktiviteter Gundsø pensionistforening (38) Samrådet i lokalcenteret i Æblehaven (40) Eldorado (41) Café Sct. Marias Venner (65) 3F Seniorer egnen (68) pedel, rengøring, kontingent samvirke, møder/generalforsamling, kontorhold, kopimaskine, forsikring, udflugter og kulturelle oplevelser, fredagsarrangementer, Leje af liftbus, foredrag, musikunderholdning og bankospil Forplejning, banko, kontorhold, kørsel m liftbus Tre arrangementer med musik og sang, 4 arrangementer med foredrag, 2 arrangementer med bankospil og en julefest Foredrag, kulturelle og sociale arrangementer, sommerfest og julearrangement Til socialt samvær herunder fredagsunderholdning. Ikke til pedel, rengøring, kontorhold, porto, kontingent for Samvirke, internet og telefon Til udflugter med liftbus, foredrag og sociale og musikalske arrangementer Til bankospil og tur med liftbus. Ikke kontor- og køkkenartikler. Bemærk det lave brugerantal (forkert oplyst tal?) (2 IKKE (heraf 7 IKKE

7 Røde Kors Gundsø, Ågerups venner (72) Venneforeningen for borgere på Lokalcentret Kristiansminde (86) Nyopstartet forening under Røde Kors Gundsø. Foreningen ønsker at fremme sociale og kulturelle aktiviteter for beboerne på omsorgscenteret i Ågerup. Bl.a. afholde arrangementer med besøg af klovnen LIVA, tirsdagsarrangementer med fællessang og musik Der søges om midler til 25 sociale arrangementer og foredrag afholdelse af sociale arrangementer og foredrag Ældresagen lokalafdeling (31) Indkøbsbus - (75) Seniorklubben Kristianslund (2) Bernadottegårdens Venner (79) Støtteforeningen, Skt. Jørgenbjergs Venner Aktiviteter ifm. Der gives til aktivieter ifm. Digitaliseringsplanen, digitaliseringsplanen, tryghedsopkald, tryghedopkald, besøgsvennetjenesten, aflastningstjenesten for aflastningstjenesten for pårørende pårørende til demente, til demente, sociale "Herre/Dameværelset". Der netværksaktiviteter gives ikke til erfa- og ("herreværelset" og temamøder eller "dameværelset"), spisevenner, lokaleudgifter. Det erfamøder, temamøder og bemærkes i øvrigt, at lokaleudgifter. foreningen har opgivet at have en formue på kr. Transport af ældre til indkøb og socialt samvær i den forbindelse. Til telefoner, kontorhold, annoncer, diverse. Socialt samvær, foredrag, udflugter, fester og restaurantbesøg Sociale - og kulturelle arrangementer, bankospil, gaver/blomster til runde fødselsdage og jule/påskebesøg, udgivelse af medlemsblad, generalforsamling og bestyrelsesmøder Der gives til indkøbsaktiviteter. Der gives ikke til kontorhold, annoncering og foldere og diverse Foredrag og sociale arrangementer Til sociale og kulturelle gaver, udgivelse af medlemsblad og bestyrelsesmøder Total ældre dårligt fungerende Toftehøj Vennekreds Ældre fysisk aktivitet/motion Seniorbowl (17) Gundsø pensionistsvømning (14) Gundsø Senioridræt (35) efterløn og pensionist bowlingklub (50) ældre Motion (81) Betaling for bowlingbaner, venskabskampe, jule- og nytårarrangementer, månedligt kaffebord Svømning og socialt samvær for pensionister Idrætaktiviteter med socialt sigte, nye rekvisitter (pga. branden i Jyllinge Hallen), sociale aktiviteter, faciliteter på aktivitetsstederne, bowling og socialt samvær for borgere 60+ inkl. Leje af bowlingbane Idræt og motion for ældre, istandsættelse og indretning af nyt spinningrum Til sociale arrangementer, og sommerudflugt. Til svømning og sommer- og julefest. Ikke til telefon/it, gaver og kontor. idrætsaktiviteter og sociale aktiviteter. Ikke til IT, kontorhold og diverse omkostninger Til bowling og sociale gaver, præmier og kontorartikler. Bemærk at der er to andre bowlingforeninger med lign. Målgruppe Der bevilges midler til idrætsog motionsaktiviteter. Det bemærkes at foreningen har en formue på knap kr (heraf 37 som IKKE bor i Club 60, Bowlingcenter (85) Venskabskampe og socialt samvær 5 62 (heraf 18 der IKKE er Total ældre fysisk aktivitet/motion I gang hvor du bor (Jyllinge) Viby idrætsforening Ældre velfungerende Mødestedet (18) Rengøring af lokaler og diverse husholdningartikler, telefon, forsikring, bestyrelsesmøder og generalforsamling, kontorartikler, hobbymaterialer, reparation af diverse udstyr, fester, udflugter, liftleje til udflugt, kontingent Til hobbyaktiviteter, sociale arrangementer, foredrag, fester, udflugter og månedtlig fællesspisning. Ikke til rengøring, og kontorhold. 18 ikke angivet Aktivklubben Vindinge (20) Sociale aktiviteter (kortspil, bowling, teaterture), sammenkomster og sommerudflugt Til sociale aktiviteter og sommerudflugt. Ikke Fødseslsdage/receptioner

8 Jakobkirkens seniorklub (24) Computerklubben Sct. Maria (42) Morgenfruerne (39) pensionistforening (44) Tværfaglig efterløn og pensionistklub (45) Byhøjskolen, (46) Senior Vest (53) Tirsdagsmøder med foredrag, sang og socialt samvær, honorarer, transport, vingaver/blomster, kaffebord, tilskud til udflugter Sommerfest og julefrokost med pårørende, kontorhold, mødeomkostninger Kulturelle aktiviteter, udflugter og foredrag banko, udflugter, møder, s- og lokaleudgifter Lotteri/banko, udflugter, fester, mødeaktivitet, adm. og tlf., huslejegebyr Middag og drikkevarer, foredrag, underholdning, annoncering og i forbindelse med højskoledage for ældre borgere kontorhold mv., bladudgivelse, filmlicens, kontingent, foredrag, bustur/sommerudflugt, årsmøde, etablering af højtalersystem og projektor Til sociale aktiviteter og udflugt. Ikke til transport og vingaver/blomster. Til julefrokost og sociale kontorhold Tilskud til foredrag og sociale aktiviteter Der gives til sociale aktiviteter og udflugter. Ikke til, møder og lokaleudgifter Til udflugter og socialt samvær. Ikke til, telefon og husleje byhøjskolens aktiviteter. Ikke til annoncering og Til sommerudflugt, foredrag og sociale aktiviteter. Der gives ikke tilskud til telefon, kontorartikler, printerfarver mv. og bladudgivelse. Trekanten (70) To årlige udflugter med liftbus Ældre hjælper ældre, (73) Onsdagsklubben for folkepensionister i (76) OK-klubben (80) Førtidspensionistforeni ngen i (90) Arrangementer med foredrag, udflugter, kontorartikler, tryghedsopkald, internet, materialer ifm. stolemotion Stolmotion, temamøder og foredrag, sommerudflugt, julearrangement, spisearrangement Bibelkreds, seniordans, sommerhøjskole, sociale og kulturelle arrangementer, kirketure med handicapbus, udflugter med kørestolsbrugere og, porto og gebyrer Foredrag, bowling, banko, pentaque, fester og sociale arrangementer, pc-kurser bus/transportudgifter, kontingenter og gebyrer Til arrangementer, foredrag, udflugter, tryghedsopkald og stolemotion. Ikke til kontorartikler, porto og internet Til sociale og kulturelle aktiviteter og én udflugt. Ikke til, porto og gebyrer Til foredrag, pc-kurser, aktiviter og sociale transportudgifter, kontingenter og bankgebyrer Aktivitetsklubben Æblehaven/Trehøje Netværket "Det for mænd - såmænd" Brandvæsen Seniorklub Total ældre velfungerende Hovedtotal Total 18 og

Ansøgninger 18 Målgruppe

Ansøgninger 18 Målgruppe Ansøgninger 18 Målgruppe Foreningens navn og hjemsted Indsats, der søges tilskud til Forvaltningens bemærkninger Antal Antal brugere Ansøgt 2015 Bevilget 2015 Ansøgt Bevilget Alle udsatte Kirkens korshær

Læs mere

Ansøgninger 18 Foreningens navn og hjemsted

Ansøgninger 18 Foreningens navn og hjemsted Målgruppe Ansøgninger 18 Foreningens navn og hjemsted Indsats, der søges tilskud til Forvaltningens bemærkninger Antal frivillige Antal brugere Ansøgt 2013 Bevilget 2013 Ansøgt 2014 Bevilget 2014 Alle

Læs mere

Ansøgninger 18 Foreningens navn og hjemsted

Ansøgninger 18 Foreningens navn og hjemsted Målgrupp e Alle udsatte Ansøgninger 18 Foreningens navn og hjemsted Sct. Nicolai Tjenesten, Roskilde (44) Røde Kors, Roskilde (43) Røde Kors, Gundsø (67) Indsats, der søges tilskud til Anonym telefonrådgivning

Læs mere

Ansøgninger 18 Målgruppe Foreningens navn og hjemsted

Ansøgninger 18 Målgruppe Foreningens navn og hjemsted Ansøgninger 18 Målgruppe Foreningens navn og hjemsted Alle udsatte Dansk Flygtningehjælp, Frivilliggruppen i Roskilde (50) Indsats, der søges tilskud til Forvaltningens bemærkninger Antal frivillige udflugter,

Læs mere

18 og 79 fordelt på målgrupper

18 og 79 fordelt på målgrupper 18 Alle udsatte Flygtningevennerne, Dansk Flygtningehjælp (55) Røde Kors Gundsø, Dansk (81) Røde Kors Roskilde, Dansk (90) Kirkens Korshær (11) udflugter for flygtninge og indvandrere til fremme af integration

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge,

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge, Overordnet målgruppe Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøgers navn Forvaltningens kommentar Søger penge til at yde tilskud til børn, som ikke har råd til at deltage i fritidsaktiviteter. Broens arbejde vurderes

Læs mere

18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede

18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede 18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede Alm. 18 Projekter Dokumen Bemærkning tation for til an- 2014 ca. Forening Ansøgt Beløb Ansøgt

Læs mere

Ansøgninger til 18-puljen - 2016

Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Nr. Forening Kort beskrivelse Ansøgt 2016 Bevilliget 2016 Bevilliget 2015 Kategori Planlægning af 2 årlige 1 Vejlefjords Venner arrangementer for 5.000 Sygdomsgrupper og

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem 1 Børns Vilkår Rådgivning til børn og unge 2 Ungdommens Røde Kors Oplevelser for børn af udsatte familier 3 Natteravnene i Aabenraa Skabe tryghed for unge i nattelivet 4 Red Barnet, Aabenraa Netværk for

Læs mere

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010 Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Indstilling Uddeling SP-møde 26.10.09 1. Svanevig Hospice Frivillige på Svanevig Hospice 50.000 10.000./.

Læs mere

Bilag til Kultur- og Trivselsudvalgsmøde 13. december Orientering om uddeling af 18 tilskud for perioden

Bilag til Kultur- og Trivselsudvalgsmøde 13. december Orientering om uddeling af 18 tilskud for perioden Ansøger Ansøgt Tilskud Projektets aktiviteter Bemærkninger til ansøgning beløb Ældre og ensomme Tværfaglig seniorklub 10.000 2.000 Foredrag mv. på klubdage i efteråret Foreningen har modtaget kr. 10.000

Læs mere

Sagsnr. Ansøgere Ansøgt kr. Afslag kr. Bevilling kr. Flerårig 45.500 15.500 30.000. 4 Idrætsforeningen Kæmperne 60.000 30.000 30.

Sagsnr. Ansøgere Ansøgt kr. Afslag kr. Bevilling kr. Flerårig 45.500 15.500 30.000. 4 Idrætsforeningen Kæmperne 60.000 30.000 30. Ansøgninger 2015 1 Sagsnr. VOKSNE MED SINDSLIDELSE 1 Angstforeningen 84.876 44.876 40.000 2 Benzorådgivningen, Landsforeningen SIND 45.500 15.500 30.000 3 DepressionsForeningen 13.000 3.000 10.000 4 Idrætsforeningen

Læs mere

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Farvekode: Grøn = Patientforening Lilla= Aktivitet i lokalområdet Blå = Ældreforening Alm. 18 Projekter Orange = Sårbare og udsatte grupper Brun= Misbrugsområdet Rød=Aktiviteter

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem Ansøgninger vedr. tilskud til frivilligt socialt arbejde 18 2017 1. ansøgningsrunde Børn/unge: Dok. 1 Dansk Præmatur Forening 2 Ungdmens Røde Kors Støtte og rådgivning til familier og fagpersoner til for

Læs mere

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper:

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: 18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: Alm. 18 Projekter Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Forening Ansøgt Beløb 1 Vetterslev Høm 11,445 2

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr.

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015 Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets indstilling

Læs mere

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger.

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger. NOTAT Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fordelingsudvalgets indstilling for 18 midler til frivilligt sociale foreninger efter serviceloven i 2012.

Læs mere

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014 Budget for 337.299 kr. Bevilget til sundhedsfremmende tiltag i henhold til Overført fra Årets frivillige sociale pris 22.341 kr. - 4.000 kr. Sundhedspolitikken eserveret til nye foreninger i - 3.500 kr.

Læs mere

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr 18, 1. tildelingsrunde 2015, sag 14/14952 Organisation/forening KundeidBidragsnr. Søger Bemærkning Bevilling Bevilget 2014 Ikke umiddelbart berettiget I alt Ældre Aktivcentret Glamsbjerg 8002 55 Foredragsholdere

Læs mere

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Ansøgninger april 2014-18 Ansøger 2014 Aktivitet Ansøgt beløb DH Hørsholm DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). 20.000 kr. Ja De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen

Læs mere

Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning kr.

Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2016 - kr. Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets 1.

Læs mere

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé Forening /Organisation Målgruppe Hvad søges der til? Ansøgte beløb Bevilling 2007 Bevilling 2008 Afghansk Kultural forening Børn, Unge, Voksne med flygtninge og indvandrebaggrund Kultur, Idræt og svømmeture

Læs mere

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18.

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18. Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 214 efter Servicelovens 18. (Side 1-4: ansøgninger for hele 214 nye ansøgninger markeret med rødt, side 5: oversigt over ansøgninger pr. 1.5.214) Navn:

Læs mere

Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18

Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18 Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18 Røde Kors Ældre som er særligt udsatte eller ensomme Besøgstjenesten, Vågetjenesten, Sociale cafeer, Cykling uden alder, kaffeklub

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger - 18 midler Ansøger Dansk Præmatur Forening Ikke søgt om midler Dansk Præmatur Forening har bl.a. til formål: At støtte og rådgive forældre til for tidligt fødte børn, voksne der er født for

Læs mere

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 5.000 15.000 5.000 Pensionistforening

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 5.000 15.000 5.000 Pensionistforening Modtaget Ansøgt Indstillet Nr. Forening/Ansøger Aktivitet Målgruppe beløb i 2015 beløb i kr. beløb i 2016 1 Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 5.000 15.000 5.000

Læs mere

Regnskab for 2012 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2012 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab over 18 støtte i Hvidovre Kommune tildelt i 2012 Side 1 Regnskab for 2012 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. og Forening/ 18 Anvendt til Forbrug Retur Forvaltningens målgrup.

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000 ANSØGNINGER OM TILSKUD JF. 18 2011 Budget 2011: 1.143.000 Reserveres til Dialogdag -40.000 Reserveres til 2. uddeling 2011-100.000 Diverse uforudsete møder, annoncering m.m. -15.000 Rest til 1. uddeling

Læs mere

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Notat Sagsnr.: 2014/0013472 Dato: 3. marts 2015 Titel: Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Børns Vilkår Aktivitet:

Læs mere

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 4.000? 4.000 Pensionistforening

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 4.000? 4.000 Pensionistforening Modtaget Ansøgt Indstillet Nr. Forening/Ansøger Aktivitet Målgruppe beløb i 2013 beløb i kr. beløb i 2014 1 Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 4.000? 4.000 Pensionistforening

Læs mere

Ansøgninger april midler

Ansøgninger april midler Ansøgninger april 2013-18 midler Ansøger Bevilget beløb i 2012 2013 - Aktivitet Ansøgt beløb i april 2013 Lokal forankring Rungsted Sogns Menighedspleje Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm Frivilligcenter

Læs mere

Oversigt over ansøgninger til 18 midler april 2010

Oversigt over ansøgninger til 18 midler april 2010 Oversigt over ansøgninger til 18 midler april 2010 Indsatsområder: Misbrug, Integration, Træning og sundhedsfremme på plejecentre, Ældre, handicappede og udsatte grupper Aktiviteter i lokalområdet, Foreninger

Læs mere

18 ansøgninger efterår 2013

18 ansøgninger efterår 2013 18 ansøgninger efterår 2013 Fokusgrupper: Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Alm. 18 Projekter Forening Ansøgt Ansøgt til / Aktivitet Indstilling

Læs mere

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. Forening/ 18 Anvendt til Forbrug Retur Forvaltningens Organisation/Formål Bevilling kr. kr. bemærkninger 1 1-2010 Boligfonden

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2015

Skema over ansøgere 2. runde 2015 Skema over ansøgere 2. runde 2015 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering 1. KFUM s soldaterhjem 1. Ansøgning om støtte til etablering af hobbyværksted. Målgruppen: er hjemvendte

Læs mere

Ansøgninger til 18-puljen om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2016 Nr. Ansøger Aktivitet Ansøgt 1. Reduktion

Ansøgninger til 18-puljen om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2016 Nr. Ansøger Aktivitet Ansøgt 1. Reduktion Ansøgninger til 18-puljen om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2016 Nr. Ansøger Aktivitet Ansøgt 1. Reduktion 1 Alzheimerforeningen Netværkscafé og klub for demensramte og pårørende kr. 12,000.00

Læs mere

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Pkt. Tekst Side 49 Budget/regnskab 1 50 Fastsættelse af møder i 2016. 1 51 Lukket punkt: Cafe Kilen 1 52 Lukket punkt:

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger oktober - 18 midler Ansøger april - Aktivitet Ansøgt beløb Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS 15.000 kr. LMS arbejder for at skabe bedre rammer for personer med spiseforstyrrelser

Læs mere

Skema over ansøgere 1. runde 2016

Skema over ansøgere 1. runde 2016 Skema over ansøgere 1. runde 2016 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering støtte støtte 1. Ældre Sagen Aktiviteterne omfatter blandt andet tryghedskald, besøgstjeneste, demenscafé,

Læs mere

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018 79 - tilskud til aktiviteter 2018 Fordeling af 79-puljen til aktiviteter 2018 Nr Forening Projekt Målgruppe Projekts hovedformål 1 Aktivitetscentret VOC Aktivitetscenter for Udsatte, ITsvage, Pårørende

Læs mere

I alt 823.506 723506-208406

I alt 823.506 723506-208406 Tilskud 18 midler 2010 Kt. 599 00 120-50 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap april 2010 Samlet budget 1.700.000 politisk besparelse 185.000 1.515.000 34% til Frivillighusene 515100 25%

Læs mere

(reduceres forholdsmæssigt for allle. tilskud) Telefonstjerne/besøgstjeneste og tryghedsopkald ,00 96.

(reduceres forholdsmæssigt for allle. tilskud) Telefonstjerne/besøgstjeneste og tryghedsopkald ,00 96. 79 midler 2013 Forening Kontaktperson aktivitet Forslag før reduktion formue telefonstjern e/besøgsord ning lokaleleje kørsel formuse under 20000 Opsamling Lokaleleje 33.250,00 28.150 Aktivitetsbestemt

Læs mere

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn)

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) 1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) AnsøgerNavn Projekttitel 2015 2014 2013 Backspin Social Cafe for socialt udsatte familier 70.000 BenzoRådgivningen

Læs mere

a) Ældrecentre o.lign.

a) Ældrecentre o.lign. 18 ansøgninger 2012 - budgetramme: 882.000 Ansøger Formål Begrundelse Ansøgt beløb Indstilling Cvr.nr. Overført fra 79 1. Svage ældre a) Ældrecentre o.lign. Optimistforeningen Solgavens Venner Arden Pensionistforening

Læs mere

Tilskud 18 midler 2015 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap Samlet budget:

Tilskud 18 midler 2015 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap Samlet budget: Tilskud 18 midler 2015 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap Samlet budget: 1.683.507 48% til Frivillighedshusene 808083,36 16% til ældreområdet 269361,12 16% til børneområdet 269361,12 16%

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Alle på plejecenteret 6.000 12.000 8.400. Beboerne på Egehaven 6.000 15.000 8.400. Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer

Alle på plejecenteret 6.000 12.000 8.400. Beboerne på Egehaven 6.000 15.000 8.400. Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer Oversigt over ansøgninger til 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2015 Målgruppe opdelingen af ansøgninger om SEL 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2015 Ældre (pensionister, efterlønsmodtagere,

Læs mere

Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2015

Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2015 Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde Budget for 349.711 kr. til indsatser under Sundhedspolitikken 79.700 kr. Overført fra 45.539 kr. 164.500 kr. isponeret og reserveret til et særligt brobygningsprojekt

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i kr. indstilling

Læs mere

a) Ældrecentre o.lign.

a) Ældrecentre o.lign. 18 ansøgninger 2013 - budgetramme: 899000 Ansøger 1. Svage ældre Formål Uddybende bemærkninger Ansøgt beløb Indstilling a) Ældrecentre o.lign. OK-klubben i Hobro Omsorgsarbejde for svage ældre Holder til

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2008 2. runde Nr.: 1 Kontakt mellem Mennesker 2 Ældre Sagen -Gudme Nyt uddannelsesforløb for frivillige sociale foreninger Tillægsansøgning til oprindelig ansøgning,

Læs mere

18 tilskud til sociale foreninger

18 tilskud til sociale foreninger 18 tilskud til sociale foreninger Guide til ansøgning og nye kriterier Oplæg på Vindrosen 24. August 2017 Sofie Valbjørn, Borger & Arbejdsmarked Rammer for 18 tilskud Formål Støtte frivilligt socialt arbejde

Læs mere

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet,

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet, Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde 18 pr. 1.april 2008 for indsatsområderne: Flygtninge og indvandrere: Ansøger: 1. Klub Heimdal. Kontaktgruppen for flygtninge/indvandrere i. 2. Flygtningevennerne

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2013

Skema over ansøgere 2. runde 2013 Skema over ansøgere 2. runde 2013 Ansøger 1. Motionsvenner Indsatsen retter sig mod enkeltpersoner, der ikke kan benytte sig af de eksisterende motionsbud. Der søges dels om skud den daglige drift af det

Læs mere

Nr. Forening Bevilget beløb 2012. Bevilling 1. runde 2015. Bevilget beløb 2013. Ansøgt beløb 1. runde 2015. Bevilget beløb 2014

Nr. Forening Bevilget beløb 2012. Bevilling 1. runde 2015. Bevilget beløb 2013. Ansøgt beløb 1. runde 2015. Bevilget beløb 2014 Nr. Forening Bevilget beløb 2012 Bevilget beløb 2013 Bevilget beløb 2014 Ansøgt beløb 1. runde 2015 Bevilling 1. runde 2015 1. 9220 De Frivillige 21.000 58.533 10.000 2. AF-Aalborg Seniorklub 2.000 2.000

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2014 for indsatsområderne for 2015

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2014 for indsatsområderne for 2015 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2015 Ansøger Aktivitet/Projekt Formål/indsats Ansøgt beløb Indstilling 1. Hjerneskadefore ningen

Læs mere

Indstillingsskema 18 2013-1 rundeuddeling

Indstillingsskema 18 2013-1 rundeuddeling Indstillingsskema 18 2013-1 rundeuddeling Nr. Mål Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Friv.råds Frivillighedsrådets Gruppe Organisation fra 18-2 år tilbage kr. indstilling i

Læs mere

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2016/0000050 Dato: 5. februar 2016 Titel: Administrationens bemærkninger til ansøgningerne Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Dansk Landsforening for hals- og mundhuleopererede

Læs mere

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger.

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger. NOTAT Kommune Sekretariat Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fordelingsudvalgets forslag til fordeling af 18 midler til frivilligt sociale foreninger efter serviceloven

Læs mere

Bilag 1 Ansøgninger til 18-restpuljen 2013

Bilag 1 Ansøgninger til 18-restpuljen 2013 Foreningen for ældre 28 Aflastningstjenesten under Menighedsplejen i Aulum, Hodsager, Feldborg og Haderup sogne 32 (og 34) Aulum Krolf Klub 29 Dansk Røde Kors, Trehøje Søger til dækning af underskud. Aktiviterne

Læs mere

Egenkapital på kr. Havde et driftsunderskud på kr. i ,00

Egenkapital på kr. Havde et driftsunderskud på kr. i ,00 Budget 2012-276.000 Side 1 Samlet oversigt for 2012.xls Nr. Dato Ansøger Hjemmehørende Beløb søgt i 1 24. maj Den Selvejende Institution Kultur- og litteratur for læsehandicappede (KLO) 2 2.feb Dansk Landsforening

Læs mere

udviklingstilskud Akt.- tilskud jf. kriterie Søgt Foren.- tilskud jvf. kriterie Søgt foreningstilskud Søgt akt. tilskud

udviklingstilskud Akt.- tilskud jf. kriterie Søgt Foren.- tilskud jvf. kriterie Søgt foreningstilskud Søgt akt. tilskud Ansøgningsfrist 01/11 2012 forenings udviklings s 1 Centerrådet Bælum ÆC 10.000 10.000 2 Centerrådet Øster Hornum ÆC 10.000 10.000 3 Centerrådet Engparken 10.000 10.000 4 Centerrådet Haversdal 10.000 10.000

Læs mere

1 25-jan Dansk Center vedr. alle Afhængigheder. Driftsresultat - 7.800 kr. Egenkaptital ulttimo 2015, 58.500 kr. Driftsudgifter 112.000 kr.

1 25-jan Dansk Center vedr. alle Afhængigheder. Driftsresultat - 7.800 kr. Egenkaptital ulttimo 2015, 58.500 kr. Driftsudgifter 112.000 kr. Budget pulje 2016 328.760 24.500 fælleskommunal pulje jf. politisk beslutning afsat. Til fordeling 304.260 Side 1 i 1 25-jan Dansk Center vedr. alle Afhængigheder København N DCCA udfører anonym rådgivning

Læs mere

Ansøgninger oktober 2012-18 midler

Ansøgninger oktober 2012-18 midler Ansøgninger oktober 2012-18 midler Ansøger Bevilget beløb i april 2012 2012 - Aktivitet Ansøgt beløb i oktober 2012 Lokal forankring Solsikken Værested for førtidspensionister i Hørsholm Kommune. Mødes

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2016 Acadre sagsnr. 15/14167

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2016 Acadre sagsnr. 15/14167 om frivilligt socialt arbejde i 2016 Acadre sagsnr. 15/14167 Nr: 1 Alkorådet Rådgivning og oplysning om alkoholens skadelige virkninger 2 Astma-Allergi Foreningens Oplysningskreds 3 Bedre Psykiatri Lokal

Læs mere

Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015

Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015 Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015 Nr. Ansøger Aktiviteten/projektets formål Beskrivelse Ansøgt beløb Bevilling 1. Alkorådet (søgt begge puljer) Rådgivning og oplysning til misbrugeren

Læs mere

Statistik på 18 ansøgere i

Statistik på 18 ansøgere i Statistik på 18 ansøgere i 2012-2016 Nedenstående tabeller vedrører uddelingen af 18-puljen/Frivillighedsmidler i Sociale Forhold og Beskæftigelse i perioden fra 2012 til 2016. I årene fra 2012 til 2015

Læs mere

datastuen, studietur Brugerråd Tilskud til 1) husleje, Socialt samvær, fællessang, virksomhedsbesøg, teater, revy 1) Børns Vilkårs Sorggrupper

datastuen, studietur Brugerråd Tilskud til 1) husleje, Socialt samvær, fællessang, virksomhedsbesøg, teater, revy 1) Børns Vilkårs Sorggrupper beløb ansk Kulturel Forening 70 medlemmer af Afghansk Kulturel Forening itetshusets Brugerråd e Psykiatri Lokalafdeling fyn Pensionister og +60 årige i kommunen Pårørende til sindslidende Fodboldtræning/arrangement

Læs mere

Ældre (pensionister, efterlønsmodtagere, beboere i ældre-/plejeboliger) Modtaget Ansøgt Indstillet

Ældre (pensionister, efterlønsmodtagere, beboere i ældre-/plejeboliger) Modtaget Ansøgt Indstillet Oversigt over ansøgninger til 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2017 Målgruppe opdelingen af ansøgninger om SEL 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2017 Ældre (pensionister, efterlønsmodtagere,

Læs mere

79 tilskudsfordeling 2015

79 tilskudsfordeling 2015 Prioritering: p1: Aktiviteter der gør deltagerne aktive via bevægelse, motion og idræt p2: Aktiviteter der skaber og plejer sociale relationer blandt deltagerne p3: Aktiviteter der skaber viden, oplysning

Læs mere

Uddybende bemærkninger Ansøgt beløb Indstilling Cvr.nr. Søgt:kørsel 8900, lokaleleje 6000, fået: kørsel husleje

Uddybende bemærkninger Ansøgt beløb Indstilling Cvr.nr. Søgt:kørsel 8900, lokaleleje 6000, fået: kørsel husleje 79 ansøgninger 2012 - budgetramme: 335.000 kr. Ansøger Formål Uddybende bemærkninger Ansøgt beløb Indstilling Cvr.nr. 1. Motionstilbud Hobro vandrene gåture, udflugter 5.000 1.000 32914896 Fruerlundparken

Læs mere

Der søges om tilskud til: Der søges om kr.: Bevilling/afslag Budget rest 518.010,00

Der søges om tilskud til: Der søges om kr.: Bevilling/afslag Budget rest 518.010,00 Ansøgninger og bevillinger vedr. Frivilligt Socialt Arbejde Samlet budget til Frivilligt Socialt Arbejde: Frivillighedshusene 31%: 1.671.000,00 518.010,00 Til brug i april 77% af 1.671.000 = 1.286.670-768660

Læs mere

Tilskud fra puljen "Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt", 2013

Tilskud fra puljen Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt, 2013 Kvinderådgivningen Brunhilde Kvinderådgivningen Brunhilde - Kurser for frivillige 2013 11.500 8731-0002-05 Kvindecenterfonden Kvindecenterfonden Dannerhuset - kurser for frivillige i 2013 40.000 8731-0003-06

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 Punkt 3. Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 2014-34040 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender at foreninger m.v. der har ansøgt om økonomisk

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2014

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2014 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2014 PATIENT-, HANDICAP- OG SYGDOMSFORENINGER 1 AIDS-FONDET Sociale aktiviteter 2 ADHD Foreningen Lokalafd. Aktiviteter, kurser m.m. 3 Angstforeningen

Læs mere

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket)

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Frivillighedsudvalg Referat Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Afbud fra Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 14 Godkendelse af referat fra møde den 25. februar

Læs mere

Frivillighedspuljen og 79

Frivillighedspuljen og 79 Frivillighedspuljen 2017-18 og 79 Her kan du se, hvilke spørgsmål der skal besvares i det elektroniske ansøgningsskema. Hvilken pulje søges der om midler fra? 18: Støtte frivilligt socialt arbejde, der

Læs mere

Møde 26. februar 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 6

Møde 26. februar 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 6 Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. februar 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 6 Pkt. Tekst Side 1 Budget/regnskab 1 2 Godkendelse af referat fra møde den 20. november 2014 1 3 Scleroseforeningen - lokalafdeling

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

Åbent møde for Frivilligrådets møde den 15. maj 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum

Åbent møde for Frivilligrådets møde den 15. maj 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum Åbent møde for Frivilligrådets møde den 15. maj 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum Indholdsfortegnelse 008. Gennemgang af ansøgninger om økonomisk støtte 18 midler... 16 009. Frivilligdagen 2012...

Læs mere

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde Aalborg Kommune giver tilskud til frivilligt, socialt arbejde jf. Servicelovens 18 og Aalborg Kommunes retningslinjer. Der kan søges to gange om året: Den 15. oktober og den 15. april. Foreninger, der

Læs mere

Ansøgers stamoplysninger.

Ansøgers stamoplysninger. Ansøgers stamoplysninger Foreningens navn Ældre Sagen, Frederiksberg Adresse Howitzvej 1, 1.sal. Postnr. 2000 CVR P.nr P.nr. 1017871052 Formand Finn Madsen Tlf. 6054 3507 Email madsen.finn@hotmail.com

Læs mere

Indstillingsskema rundeuddeling

Indstillingsskema rundeuddeling 1.2-2016 Indstillingsskema 18 2016-2 rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i

Læs mere

160 medlemmer + beboerne på Sandfeldgården + andre ca. 15-20. personer. 585 medlemmer - 200 brugere. Medlems-antal 7753 137

160 medlemmer + beboerne på Sandfeldgården + andre ca. 15-20. personer. 585 medlemmer - 200 brugere. Medlems-antal 7753 137 Foreninger for ældre 1 Assing-Kibæk 8-10 Pensionistforening personer. De samarbejder med Sandfeldgården og har socialt samvær, bankospil, foredrag og udflugter sammen med plejecentret. tilskud til bustur

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 18. november 2016 for indsatsområderne for 2017

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 18. november 2016 for indsatsområderne for 2017 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 18. november for indsatsområderne for 2017 1. Røde Kors, Afd. Hjemsted Butikken Spiseklubber og fælles ture Der søges om midler til to

Læs mere

Frivillighedspuljen og 79

Frivillighedspuljen og 79 Frivillighedspuljen 2016 18 og 79 Ansøger (forening, organisation, gruppe) I det videre skema anvendes betegnelsen "forening" om ansøger Foreningens navn Kontaktperson Adresse Telefon E-mail Gentag e-mail

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2

Læs mere

Beslutning om 18-hovedpuljen 2016

Beslutning om 18-hovedpuljen 2016 Foreninger for Ældre 1 Aflastningstjenesten under Menighedsplejen i Aulum Hodsager Feldborg og Haderup sogne 32687911 Tilskud til aflastning til ægtefæller og samlever, besøgstjeneste for ældre og ensomme

Læs mere

Bilag 1. Ansøgninger til 18-hovedpuljen 2014

Bilag 1. Ansøgninger til 18-hovedpuljen 2014 Foreninger for ældre 2 Besøgs-, Demens- og Aflastningstjenesten (se også ansøgning 31) Søger til annoncering, foldere og rekruttering af besøgsvenner. Søger også til studietur for at udvikle besøgstjenesten

Læs mere

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune 090715 Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune Fokus på frivilligt socialt arbejde I Sundhed og Omsorg At udvikle samarbejdet med frivillige foreninger er en hjørnesten

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2015 PATIENT-, HANDICAP- OG SYGDOMSFORENINGER Sags 1 AIDS-FONDET Sociale aktiviteter Der søges om tilskud til sociale aktiviteter (opkvalificerings

Læs mere

Ældreområdet. Forventer at give de ældre beboere en 8.000 4.000 Plejeboligerne

Ældreområdet. Forventer at give de ældre beboere en 8.000 4.000 Plejeboligerne Foreningens navn Aktivitetscenter Vikingegården Balle Hyllested Rosmus Beboerpårørenderådet, v. Plejeboligerne Ringparken Bruger pårørende råd Mørke/Ådalen Ældreområdet Formål Søger om Kr. Tildelt. Kr.

Læs mere

Frivillighedspuljen

Frivillighedspuljen Beløb til fordeling: 1.076.963 kr. NR Navn på forening Egenkapita 1 Alzheimerforeningen Storstrøm lokalforening Frivillighedspuljen 2018-79 Søger til l 20.373 Foredrag om demens: 10.000 Sociale arrangementer

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2014

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2014 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2014 Uenighed i ansøgninger skrevet med rødt. Enighed for i alt kr. 54.60 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt

Læs mere