45. årgang - nr.2 April Noget må ned for at andet kan komme op. Foto: Jonas Høholt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "45. årgang - nr.2 April 2015. Noget må ned for at andet kan komme op. Foto: Jonas Høholt"

Transkript

1 45. årgang - nr.2 April 2015 Noget må ned for at andet kan komme op. Foto: Jonas Høholt 12

2 Formand: Thomas Dalgaard Skudshalevej 35 Højtoften 10, 9230 Svenstrup 9600 Aars Næstformand Niels-Christian Rask Tlf Tlf Kasserer: Sekretær: Jan B. Larsen Steen Brorsen Kong Valdemars Vej 11, Risgårdvej 19, Nyrup 9600 Aars 9600 Aars Tlf Tlf Øvrige: Karsten Bjerg Jensen, Schibstedsvej 11, 9460 Brovst. Tlf Johannes Christensen, Aggersborgvej 14, 9670 Løgstør, tlf Carsten Pedersen, Haraldsvej 1, 9640 Farsø, tlf / Redaktør af FISKEKROGEN FISKEKROGEN udkommer Torben Urth januar, april og oktober måned. Oustrupvej 37, 9600 Aars Redaktionen slutter en uge tlf / før udgivelsesmåneden Lodsejerudvalg: Kontaktperson: Karsten Bjerg Jensen, tlf Vandplejeudvalg: Kontaktperson: Johannes Christensen tlf PR- og arrangementsudvalg: Kontaktperson: Niels-Christian Rask, tlf Hytte og Materieludvalg: Kontaktperson: Carsten Pedersen, tlf / Tegning: Omløbsbækkens nye forløb ud til hovedløbet. Omløbsstryget fyldes med jord og fjernes derfor helt. Juniorudvalg: Kontaktperson: Orla Berthram-Nielsen, tlf Brian Kristensen Opsynsudvalg: Kontaktperson: Peter Krogh Madsen, tlf Fiskeribetjente: Find Kristensen, Niels-Chr. Rask, Tonny Pedersen. Fiskerikontrollen: / Hjemmeside: Webmaster: Michael van der Graaf Hjemmesideredaktør: Jonas Høholt 2 11

3 Endeligt ledes den lille bæk med udløb i omløbsstryget i et nyt forløb mod sydvest og tilkobles hovedløbet længere nedstrøms. Her fores de nederste 130 meter af bækkens nye løb med gydegrus fra omløbsstryget. Undersøgelser før og efter I samarbejde med DTU Aqua Silkeborg vil vi lave en bestandsundersøgelse på strækningen opstrøms det nuværende stemmeværk. DTU vil elfiske i opstuvningszonen før stemmeværket fjernes, og ligeledes vil der blive elfisket et år senere på samme stræk, så vi kan se hvordan ørredbestanden trives i en naturlig å uden opstuvningszone. DTU laver undersøgelsen i forbindelse med en række andre elbefiskninger i andre åer, hvor spærringer også skal fjernes, og her har Trend Å fået lov at være med. Ved hjælp af en lang række befiskninger i forskellige åer forventer DTU klart at kunne påvise, at en total fjernelse af en kunstig opstuvningszone har en positiv indflydelse på vandløbenes ørredbestande. Tegning: Trend Ås nye slyngede forløb opstrøms dambruget (lyserød streg). Opstuvningszonen fjernes helt ved at stemmeværket nedbrydes. De røde områder er særligt værdifuld mose. Der mangler til tider stof til bladet, er der nogen der ligger inde med en god historie, eller anden form for fyldstof, ville det være dejligt at have i baghånden til en eventuel tom plads. Der er ingen kriterier for hvor meget og hvor lidt, magistergrad eller noget, alle kan bidrage. Det kunne være opskrifter på mad eller fluer og andet endegrej, eller måske noget man ville sælge. Redaktøren sorterer naturligvis i det indsendte. Redaktøren 10 3

4 Formandens leder Efter en stille men vel ok vinter, er der store ting i vente for Trend å. Vesthimmerlands Kommune har fået lavet en beskrivelse af projektet fjernelse af stemmet ved dambruget. Projektbeskrivelsen er sendt ud i licitation og i beskrivelsen kan man læse, at de forventer at arbejdet bliver udført i De ca. 140 cm opstemning ved dambruget skal fordeles ud over et langt stykke. Vi skal således forvente, at åens forløb forlænges med over 500 m oven for dambruget. Kommunen har i projektplanlægningen tænkt meget over fiskenes ve og vel. Der skal således lægges ca. 200 m2 gydegrus i åen i forbindelse til projektet. Til sammenligning er det største projekt vi har lavet de seneste 10 år, været udlægningen af gydegrus i Hødalen, hvor vi lagde 35 m2 grus ud fordelt på seks banker. I det nye projekt er der lavet plads til 9 nye banker á 20 m alene i hovedløbet. For hovedløbet er ikke det eneste, der skal have en overhaling. I forbindelse med projektet bliver det fine lille løb, der i dag løber i dambruget, ført direkte i åen. I følge DTU Aqua er det, det sted, med den bedste vandkvalitet i hele Trend å-systemet. Vi glæder os meget til at se hvad vi får ud af dette nye tilløb. Der er også to andre små tilløb, som bliver gjort lettere tilgængelige for ørrederne og igen har Vesthimmerlands Kommune tænkt meget på fiskene og sørget for at der kommer nye gydebanker i disse tilløb. Så snart datoen for projektstart bliver meldt ud, skal vi nok sørge for at informere så meget som muligt på hjemmesiden, da det kunne tænkes at det nogle dage vil påvirke fiskeriet. Mon ikke også der er andre end mig, som godt kunne tænke sig at se den dag stemmet skal fjernes? Lidt mere jordnært kan det nævnes, at vi har fået lovning på at vores ansøgning om udlægning af gydegrys vil blive færdigbehandlet i løbet af et par måneder. Planen er, at vi så skal have lagt grus ud de første steder sidst på sommeren. Følg med på nettet for at se hvornår vi forventer at lægge grus ud. Vi får brug for alle de hænder vi kan få til at hjælpe med både udlægningen og andre praktiske opgaver i løbet af dagen. Igen i år har vi forsøgt os med en messedeltagelse. Som noget nyt havde Messecenter Vesthimmerland arrangeret Jagt- og fiskerimesse i forbindelse med Agri Nord. Trend Aa Lystfiskeriforenings stand fik meget ros og besøgstallet på messen var over alle forventninger. Set fra messecentrets side, var succesen så stor, at de allerede nu har meldt ud, at de gentager messen næste år og fordobler åbningstiden til to dage. Vi har allerede lagt billet ind på en stand og håber, at vi lige som i år kan skaffe en håndfuld medlemmer til foreningen. Alt det gode arbejde, som er blevet udført, og som er planlagt, begynder også at vise sig på medlemstallet. Allerede på nuværende tidspunkt har vi flere medlemmer end vi havde ved sidste års slutning. Hvis tendensen fra de senere år holder, får vi flere medlemmer af året og vil således kunne notere en fornuftig medlemsfremgang når året er omme. Jeg vil til slut ønske jer alle en god sommer. Jeg håber, at vi mødes ved åen. 4 Ørreder i knibe ved spærringen Dambruget blev opført for cirka 45 år siden sammen med en 1,4 meter høj opstemning, der opdæmmer vandet i Trend Å på en cirka 400 meter lang strækning. Der blev siden etableret en fisketrappe ved opstemningen, men den har kun haft meget dårlig værdi for vandrende ørreder. I 1994 blev der etableret et omløbsstryg for at hjælpe optrækkende ørreder forbi opstemningen og op til gydepladserne. Siden har fisketrappen været lukket og en stor del af vandet ledes nu gennem omløbsstryget. Omløbsstryget fungerer til dels, men flere gange har det vist sig, at havørrederne i perioder har tendens til at stuve sammen nedenfor opstemningen. Samtidig giver den nuværende løsning med omløbsstryget et andet problem, fordi stryget er tilkoblet hovedløbet nederst på strækket med opstuvet vand, som skabes af opstemningen, og det giver problemer for nedtrækkende ørredsmolt. De farer vild i det stillestående vand, fordi smolten følger vandstrømmen på vejen ud til fjorden og når vandet står stille, har de svært ved at komme videre nedstrøms. Her er de et let offer for odder, skarv og hejre. Undersøgelser fra DTU Aqua viser, at cirka 40 % smolt går tabt i en opstuvningszone. Det er ærgerligt for vores selvreproducerende havørredbestand, og det betyder, at vi aldrig får fuld valuta for de mange restaureringsprojekter vi har gennemført længere oppe i systemet. Derfor er fjernelsen af opstemning og opstuvningszone enormt vigtig, for at åens ørredbestand kan styrkes. Trend Å tilbage til naturen Som jeg nævnte i starten, er der nu bedring på vej. Vesthimmerlands Kommune har planlagt at fjerne hele opstemningen og sænke vandstanden 1,3 meter, hvilket betyder, at opstuvningszonen fjernes helt. Herefter lægges Trend Å tilbage til sit naturligt slyngede leje ovenfor den nuværende opstemning. Trend Å bliver således 539 meter længere. Der etableres 3 gydebanker á 20 meters længde på det genslyngede stræk, og yderligere 6 gydebanker umiddelbart nedenfor genslyngningen. Omløbsstryget fyldes med jord og bliver derfor fjernet helt. Det gøres, fordi man ønsker at genskabe de naturlige forhold i området, og fordi omløbsstryget ikke er dimensioneret til at tage hele Trend Ås vandføring. Det betyder, at vi mister omkring 20 gydebanker, som i dag findes i omløbsstryget. Men når man tænker på, at der bliver fri passage for både opgangsfisk og nedtrækkende smolt, plus 9 nye gydebanker i hovedløbet, forventer vi, at ørredbestanden i området vil øges markant i løbet af få år. Tilløb føres ud i hovedløbet Herudover får vi også en perle af et lille vandløb tilkoblet hovedløbet. Bækken er et tilløb med faunaklasse 6, som betyder, at vandet er meget rent, og at der lever sjældne insekter i vandløbet. Vandløbet er i dag spærret for opgang, fordi det løber direkte til dambruget, men det er planen at lede vandløbet ud i Trend Ås nye slyngede forløb. Herefter vil ørrederne igen kunne gyde i bækken efter mange års pause. 9

5 TÅL repræsenteret på jagt- og fiskerimesse af Jonas Høholt Foreningen havde stand på jagt- og fiskerimessen i Messecenter Vesthimmerland lørdag den 7. marts. Messen varede det meste af dagen, og der var masser af interesserede folk forbi vores stand seniorer såvel som juniorer. Vi fik promoveret foreningen optimalt, idet vi havde en af de visuelt mest interessante stande i hele messehallen. Der blev bundet fluer, fremstillet blink og talt om fisk og fiskeri. Til tider var der travlt på messen. Per Johannsen fremviste hjemmelavede woblere og blink og hjalp også interesserede med at montere deres eget blink. Det var glædeligt at se mange interesserede juniorer på standen, og alle fik lov at binde sin egen flue en kobberbasse eller en red tag. Vi brugte foreningens projektor til at vise billeder og videoer fra Trend Å dagen igennem, og det vakte stor begejstring fra messens gæster. Jeg har lavet en video fra dagen. Den kan ses på foreningens nye Youtube-kanal, som ses på dette link: https://www.youtube.com/channel/ UCPPkivC0HuQxUDEGHIudhVg Faunapassage ved Trend Å Dambrug Af Jonas Høholt Foto: Der blev talt livligt om det gode fiskeri i Trend Å Vi har ventet spændt og meget tålmodigt i flere år, men nu er der skred i forberedelserne til projektet ved dambruget. Vesthimmerlands Kommune offentliggjorde i starten af februar en detailbeskrivelse af gennemførelsen af en fri passage for åens fisk ved Trend Å Dambrug. Det er planen, at dambruget til sommer vil være 100 % recirkuleret og vil derfor benytte grundvand i stedet for Trend Ås 8 5

6 Foto: Opstuvningszonen ovenfor opstemningen bevirker, at smolten har sværere ved at finde ud til fjorden. Læs den efterfølgene artikel af Jonas Høholt om løsningen på dette problem. Foto: TÅL s stand var blandt de mest attraktive på messen. 6 7

www.syddanske.dk Inde i bladet finder du bl.a.

www.syddanske.dk Inde i bladet finder du bl.a. 29. årgang nr. 2 april 2013 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Forårskonkurrencen 2013 Fluefiskekonkurrence

Læs mere

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 3 O k t o b e r 2 0 11 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Cardinalen nr. 3 2011 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen

Læs mere

Referat og beretning for GENERALFORSAMLING FOR 2013 Den 20. februar 2014 kl.19.00 på Hotel Arnbjerg.

Referat og beretning for GENERALFORSAMLING FOR 2013 Den 20. februar 2014 kl.19.00 på Hotel Arnbjerg. Dagsorden Referat og beretning for GENERALFORSAMLING FOR 2013 Den 20. februar 2014 kl.19.00 på Hotel Arnbjerg. 1. Valg af dirigent Erik Nielsen valgt. Erik konstaterede at generalforsamlingen var lovlig

Læs mere

VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012. Jule

VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012. Jule Krogen VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012 Jule Formanden funderer Krogen VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO. 3 / 2012 Jule Hårde tider Almindeligvis kan jeg bruge denne plads til at prale med, hvor

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

Klik her og læs pdf-info

Klik her og læs pdf-info Klik her og læs pdf-info 4SXIFLTLYTWXIFLITLRFWYXMFW[N *SM SIXPFXYJPZWXZXRJI-JSWNP2TWYJSXJS )JWJWK QJINLJUQFIXJWYNQGFLJ 4SXIFLI RFOJWIJWM SIXPZWXZXRJI -JSWNP2TWYJSXJS8P^SIINLFYGTTPJJSUQFIX.SIJSIJWJWMJQYZIXTQLYh,VWDUWHQDIPDUWVNRPPHUDOOHGHVS

Læs mere

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Nyt Junior- turprogram Copyrights 2011 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2011 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

cardinalen Cardinalen nr. 2 2011

cardinalen Cardinalen nr. 2 2011 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 2 J u n i 2 0 1 1 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Cardinalen nr. 2 2011 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen

Læs mere

ALF Med g lemsb n lad a for Aarhus Lystfi skerforening 02 / 2011 41. årg

ALF Med g lemsb n lad a for Aarhus Lystfi skerforening 02 / 2011 41. årg ALF Medlemsblad for Aarhus Lystfiskerforening 02 / 2011 41. årgang 2 3 stk. kun 89,- 200,- A.Jensen vandtætte flue æsker Flere varianter. Frit valg. Pr. stk. 4 stk. kun 100,- Loop Incite fluesæt. Fås i

Læs mere

Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 1-2015

Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 1-2015 Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 1-2015 Hjælp klubben så vi bedre kan hjælpe dig! Silkeborg Fiskeriforening er ved at forbedre vores medlemsarkiv. Det betyder, at vi gerne vil have e-mail

Læs mere

Drama og kaos over et par hektiske forårsmåneder i en reduceret bestyrelse (Heidi Lund, Lars Bo og jeg med Lisbeth Bonde til støtte).

Drama og kaos over et par hektiske forårsmåneder i en reduceret bestyrelse (Heidi Lund, Lars Bo og jeg med Lisbeth Bonde til støtte). En slags Status på Skæret efter 8 år i tjenesten. Set fra mit lille sted i foreningens hjørne. (Ikke 9 som i Nyhedsbrevet)(Jeg var i parentes bemærket HELLER IKKE med som initiativtager til foreningens

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev - Godt Nytår! Som I allerede er orienteret om, udsender Syddanske Lystfiskere ikke længere klubblad 4 gange om året, som vi ellers har gjort

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys.

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys. Politihistorisk Forening Beretning for 2013 Den ordinære generalforsamling den 25. marts 2013 blev det formelle vendepunkt for de organisatoriske og strukturelle ændringer i det gamle Politihistoriske

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Kalundborg Fisken. September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening. Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen

Kalundborg Fisken. September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening. Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen Kalundborg Fisken September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Bestyrelse/udvalg/kontaktpersoner Formand:

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

Det første medlemsblad i DPU nogensinde!

Det første medlemsblad i DPU nogensinde! Det første medlemsblad i DPU nogensinde! April 2005 1. årgang nr. 1 Boganmeldelse: Winning low limit Hold em af Lee Jones side 9 Hvad gør en turneringsspiller sig af overvejelser? Se turneringsanalysen

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere